Itt születtem ezen a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Itt születtem ezen a"

Átírás

1 Itt születtem ezen a tájon Tanulási segédlet Összeállította: Boldoghné Kiss Ágnes a Gonda Ferenc Városi Könyvtár helyismereti anyagából 2012.

2 Kaba település formája város, lakosainak száma kb fő. Területe: 95,03km 2 Kaba név eredete Személynévként alkalmazott kaba egy fajta ragadozó madár főnévből keletkezett. Városunk címere zöld címerpajzsban heraldikailag bal oldalon élével kifele álló ezüst színű ekevas, heraldikailag jobb oldalon három búzakalász. A két szimbólum fölött ezüst színű páncélos jobb kar arany színű görbe kardot tart. A pajzs felső, alsó, jobb, illetve bal oldalán arany színű, hatágú csillag látható. Ezt a címerképet kell hitelesnek tekintenünk. Városunk múltja A Váradi Regestrumban is találunk írásos emléket Kabáról. A váradi káptalan előtt lefolytatott törvénykezési eljárásokról készített feljegyzéseket tartalmazza a Regestrom a 13. század legelejéről. 2

3 Azonban hitelesnek tekinthető azaz állítás is, hogy már a honfoglalás előtt létezett állandóan lakott település volt Kaba helyen. Ennek bizonyítéka, hogy 1974-ben a halastó készítése közben bukkantak VII-VII. századi avarkori temetőre. A feltárt 100X150 m-es területen 160 sírt találtak. Újabb avar temetőre Kaba-Báránd határában a K-es őrház gátőrének bejelentéséből következtethetünk. A közép-éri határrészen szórványleletként a Hamvas-csatorna kotrásakor 1979-ben veretek, valamint ember- és állatcsontok és kerámia került elő. 1. öntött, áttört bronz nagyszíjvég, két szegeccsel, 2. öntött bronz szíjvég, kéttagú bronzveretek; 4. öntött, áttört ólom veret, két bronz szegeccsel; 5. vaskés kicsiny töredéke, a nyél és a penge találkozásánál; öntött sima bronz egyoldalú két veret; 7. téglalap alakú lemezes két veret, 8. T alakú veret. A T szárának két végétn egy-egy kis lyuk, a talp hátoldalán arra merőlegesen forrasztott fül, 9. vékony bronzlapból készített lemezes veret két lyukkal. 3

4 Kaba szerkezete Városunk szerkezetére a szálláskertes települési forma a jellemző. Ez azt jelenti, hogy a város szélén kertek találhatók. Emlékművek Kabán I. világháborús emlékmű Gách István alkotása 1921-ben állították II. világháborús emlékmű (Csutoros Sándor szobrászművész alkotása) 48-as emlékmű 1998-ban állították Milleniumi emlékmű Győrfi Lajos alkotása A zsidótemetőben található emlékhely amelyet 1944-ben állítottak a Kabáról elhurcolt zsidók emlékére

5 Nyikómalomfalváról kapott emlékmű, amelyet a 2005-os nagy árvíz sújtotta település megsegítésére kiküldött adományért cserébe kaptuk. Alkotója Papp Jenő. Az 1956-os forradalom 50. évfordulója alkalmából állított emlékmű Készítője: L. Lakatos Aranka ben készült a Trianoni emlékmű az elszakított Magyarországot jelképező követ Bácsi Lajos kőfaragó készítette, Győrfi Lajos szobrászművész elképzelése alapján, a kopjafa míves munkája Bana Sándorné Dudics Lujza fafaragó munkája. 5

6 Emléktáblák Rákóczi utcán Gonda és Árpád fejedelem sarkán Jókai utca Kossuth utca Kossuth utca Központi iskola Református templom Szabadság tér felőli oldal 6

7 Emlékhely Református templom Kossuth utca felőli oldala Mártírok utcának hívják ma azt a helyet, ahol a október 15- én Tigris harckocsiból tüzeltek a házakból találomra kihajtott civil áldozataikra. Az áldozatok nevei: Varga Sándor 17 éves volt; Szentjóbi János 22 éves Móré Géza 17 éves; Fazekas Mihály 80 éves; Borbély Géza, aki csak másnap halt bele a sérüléseibe és az egyetlen túlélő, az akkor 20 éves Beke József, akit combján értek a lövedékek. Építészeti értékeink Városháza március 15.-i keltezésű a Hajdú vármegyei Magyar Királyi Államépítészeti Hivatal pecsétjével ellátott Buday Béla mérnök által készített tervrajz és leírás, melyet, mint vállalkozó Sütő Sándor is ellátott névjegyével. E leírás szerint az építmény olasz reneszánsz stílusú egy emeletes épület, mely teljesen alá van pincézve, és beépített területe mintegy 380m 2. 7

8 Kultúriskola Barabás Samu lelkipásztor munkálkodása és erőfeszítése révén épült ben, a ma is oktatási célokat szolgáló iskola épület. Négy tanterem, kultúrház, mozi és tanítói lakás kapott benne helyet. Református templom 1736-ban Kabai Dániel prédikátorsága és Fazekas András főbírósága idején kezdték építeni kőből, és erős boltozattal. Tervezte és építette Csermák Venczel debreceni építész. A tető famunkáit Ungvári András ácsmester készítette. Az építkezés 1744-ben az új prédikátor, Abonyi Mihály szolgálata idején fejeződött be. A templom északi és déli hosszoldalához egy-egy bejárati előcsarnok is épült ben készítették a nyugati, 1764-ben a keleti karzatot.1776-ban miután "Istennek iszonyú ítélete által egy szempillantásban összetöretett és széllyel hányatott a templom egész teteje", még abban az évben újjáépítették azt ben a templom tetőzetét újra zsindelyezték, majd 1826-ban a tornyot zsindelyezték megint ban "a megavult vitorlájától, csillagjától, őrvasától megfosztott, sugáran magosra felmenő, a négy szegleten ugyan annyi kisded Hajdúsisakos templom tornyokkal ékesített toronytető helyett" új felső rész készül, a torony kőfalát három öllel feljebb emelték, s 8

9 arra készítettek egy kilenc öl magas bádoggal fedett sisakot. E munkákat Kocsi Sámuel debreceni építész végezte. Az évi II. világháborús harci cselekmények következtében sérüléseket szenvedett a torony, sisakja teljesen tönkrement, és megrongálódott templom 1947-ben ideiglenesen kijavíttatott. A tornyot ben építették újjá, akkor kapta mai formáját. Az Országos Műemlék Bizottság elfogadta a torony helyreállítására Martsekényi Imre és Lipták Mihály által készített tervet, az építést ezután a debreceni Bódi Imre kőműves végezte el. 9

10 Emléktáblák a református templomban: 10

11 Kaba szülöttei lakói Barabás Samu 1863-ban született Désen. Lelkipásztor volt. Kabai szolgálatáról a Tarkakönyvben számol be. Nevezetesebb ténykedései közé sorolható: a romos torony újjáépítése, két új harang beszerzése,tanítói állások szervezése, kultúrház építés, aggmenház alapítás ban halt meg Budapesten. Dede Kálmán szeptemberében született Kabán. A tanulmányait a debreceni Református Kollégiumban végezte.. Először Komjátiban, majd Bánfalván kezdett tanítani, de a szíve mindig visszahúzta szülőfalujába ban került Kabára tanítani. A tanítványai mind a mai napig szívesen emlékeznek vissza a vele töltött órákra, a tőle hallott történetekre. Önkánt vállalt feladataival kiemelkedett az átlag fölé. Vezette a leány tornász-csapatot, elnöke volt az iskolán kívüli népművelési testületnek, parancsnoka a 244. sz. cserkészcsapatnak, szakaszparancsnoka a kabai önkéntes tűzoltó testületnek, ügyvezető elnöke a MOVE kabai sportegyesületnek. Szervezett egy 35 tagú fúvós zenekart és néhány év alatt a megye első levente zenekarává vált. A háború utolsó éveiben igazgatói teendői, s egyéb megbízatásai mellett légóparancsnok is volt. Míg másokat lezavart az óvóhelyre, ő figyelte a bombák 11

12 becsapódásának a helyét, s a légiriadó elmúltával, nyugodt eréllyel irányította a mentést, a halottak felkutatását. Visszaemlékezéséből ismerhetjük meg a háború végnapjait, melyet könyv alakban is megjelent Hogyan éltük át a nagy harcokat címmel ban halt meg és a karcagi temetőben helyezték örök nyugalomra. Fábián István 1909-ben született Kabán. Tanulmányait Debrecenben végezte. Évtizedekig tanított a kabai általános iskolában, vezette annak énekkarát, színjátszó csoportját. Első nótáját 1935-ben írta. Előbb a Magyar Muzsikához küldte be dalait, ahol pontozás alapján a résztvevő zeneszerzők között első helyre került. Később több országos pályázaton vett részt, ahol minden alkalommal díjat nyertek munkái ben szülőfaluja Kabáért emlékérem kitüntetésben részesítette. Munkásságának megbecsülése jeléül, 2006 januárjában az általános iskola énektermét Pista bácsiról nevezték el személyesen már nem tudott itt lenni, de üzente: Fiaim, csak énekeljetek! Gonda Ferenc 1904-ben született Kabán. Felcseperedve debreceni diák lett, majd pesti egyetemi hallgató. A jegyzőgyakornoki idejét is szülő falujában töltötte. A 30-as évektől egyfolytában minisztériumi hivatalnokként Budapesten élt. Gyermekkorában keveset tudhatott meg a szülőhelyéről, ezért felnőtt korában szeretett volna többet tudni róla, ezért próbált mindenütt utána nézni, hol írnak Kabára vonatkozóan. 12

13 A történeti munkák tanulmányozása mellett a levéltárakat is bújta. Évtizedeken át gyűjtötte az anyagot, s így születet meg egy könyv 1981-ben: Kaba története címmel. Kabán utcát és könyvtárat neveztek el róla. Juhász Nagy Sándor Politikus, ügyvéd. Kabán született október 13-án, ahol apja ügyvédi gyakorlatot folytatott. Politikai pályafutását 27 évesen kezdte a Függetlenségi Pártban ban államtitkár, majd 1919-ben igazságügyi miniszter lett ben a gestepó üldöztetése elől Kaba határában, egy tanyán rejtőzött el május 10-én halt meg Budapesten. Kabán utcát neveztek el róla Mácsai Sándor A debreceni református Főiskola zenetanára. Kabán született 1858-ban. Parasztcsaládból származott. Eredetileg lelkészpályára készült től a kollégiumi kántus vezetője, majd főiskola, gimnáziumi zenetanár lett. Karnagyi, tanári kiválóságán kívül elismerés illeti zeneszerzői, alkotói munkásságáért is. Működése hatással volt az ország kórusmozgalmának fejlődésére. Kabán utcát és művelődési házat neveztek el róla. 13

14 Nagy Miklós Művelődésügyi miniszter ben Kabán született. Középiskoláit Debrecenben végezte ben a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen gépészmérnöki diplomát szerzett ig oktatóként dolgozott a miskolci egyetemen aug. 4-től haláláig művelődésügyi miniszter. Gyakran járta az országot, hogy megismerje a gondokat. Állásfoglalásaiban határozott egyéniség volt ben halt meg. Sári Gusztáv Kabán született nov. 20-án. Az általános iskolát Kabán, polgári iskoláit Püspökladányban és Hajdúszoboszlón végezte. Diplomát a debreceni Református Tanítóképző Intézetben szerezte 1948-ban. Kabán kezdte el tanítói működését. Munkássága során sokat tett a differenciált foglalkozásért. Fontosnak tatrja a nevelés-oktatásképzés viszonyát. Sokat publikál, módszertani leveleket ír. Tagja volt pedagógiával foglakozó társulatnak ben halt meg és hamvait a kabai temetőben helyezték el. Kabán iskolát neveztek el róla. 14

15 Várossá válásunk jelképei június 16-án kelt levelében Lampert Mónika belügyminiszter örömmel közölte, hogy Kaba Nagyközséget várossá nyilvánították. Az ünnepélyes oklevél átadására augusztus 20-án került sor nagyszabású ünnepség keretében. A várossá nyilvánítás emlékét őrzik város szerte a szép gondolatokkal kivésett kövek. Augusztus 20-án adta elő a Kabai Nyári Színházi Egyesület az István, a király című rockoperát, olyan nagy sikerrel, hogy szeptember 20-án a romániai Hegyközcsatáron meg kellett ismételni az előadást. 15

16 Kövek Kövek a Vasút állomásnál Az iskola előtti kő 2 oldala Központban lévő kövek 16

17 Központban lévő kövek A meteorit emlékére felállított kő és annak részlete 17

18 Nevezetességeink Meteorit Tudománytörténeti érdekességként feltétlenül meg kell említeni, hogy április 15-én Kaba határában meteoritkő hullott le, amely arról nevezetes, hogy benne szervesanyagokat találtak. A meteoriti a község elöljárósága a Debreceni református Kollégiumnak ajándékozta. Jelenleg is megtalálható ott a nagyobbik része (2, 6kg). Vittek belőle Londonba, Moszkvába és Párizsba is. A meteorit megtalálásának a napját a város napjává nyilvánította a képviselő testület 2000-ben. Szilágyi Gábor háza, amelynek a tornácáról látta meg a meteorit csóváját még ma is látható. Gyógyfürdő Az 1900-as évek elején érkezett meg Kabára az amerikás Szabó Mihály kútfúró, és a mai fürdő helyén vett házas telket. Mint jómódú gazda kezdte az életét Kabán. Mesterségéhez híven azonnal kutat fúrt az udvarában 1908-ban. Nagy bosszúságára a fúró sziklára talált. Gondolván, hogy ez csupán egy kisebb kődarab, ami a fúró elé került, tovább folytatta a munkát. Fúró után fúrót cserélt. Végül is átfúrta a kődarabot, de ezzel a vagyona is elúszott. Ez akkor 150 méteres mély kút volt, amely meleg vizet és földgázt adott. Erre épült a fürdő. Ezzel Kaba 40 C-os melegvízhez jutott, mellette földgáz tört elő. Ezt a változó fürdőtulajdonosok csupán kis telepükön belül hasznosították. Ezzel fűtötték a lakást, vendégszobákat és ezzel világították az üzemet. Tovább azonban nem mentek. A második kutat, pontosabban hőforrást ugyancsak a fürdő területén április hó első felében fúrták Bagi István tulajdonos megbízásából. Bartha Ferenc kútfúró 18

19 mester 535 m mélységben találta meg a gyógyvizet. A kút percenként 450 liter vizet szolgáltatott. A vízzel együtt 24 óránkénti 500 köbméter 94%-os metángáz tört elő. A fúróból már 400 méter mélységből sós tengeri vízi kagylót mosott ki az öblítő víz, amint azt Dede Kálmán iskolaigazgató megállapította. A fürdő tovább építésére a háború után 1959-ben került sor. A jelenlegi termálmedence építésében szovjet katonák is részt vettek. A medence 1965-re készült el, mely jelentős bővítésnek számít a fürdő életében A jelenleg üzemelő kutat 1983-ban Sándor István kabai fúrómester vezetésével készítették. A kútra vonatkozó adatok: 707 m mély, percenként 700 l, 47 C melegvizet ad. 2001ben ásványvíz minősítést, 2002-ben gyógyvíz minősítést kapott. Országos Közegészségügyi Intézet szakvéleményében megállapította, hogy a kút vize 5226 mg/l összes ásványi anyag tartalmú víz, nátrium- kloridos típusú jodidon tartalma alapján a jódos vizek csoportjában tartozó, metakovasavat és metabórsavat tartalmazó termális víz. Az orvosi szakvélemények alapján a kabai termálvíz csípő-és térdizületi bántalomban szenvedőkre gyakorol kedvező hatást telén átalakított medence 19

20 Új építésű középületeink Vasútállomás Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Mácsai Sándor Művelődési Ház 20

Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly

Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly KÉZIKÖNYV Szool lnook várrooss ttöörrttééneettééneek ttaní íttássáhooz álttal lánooss

Részletesebben

Értékvédelem alatt álló helyi értékek Fegyverneken

Értékvédelem alatt álló helyi értékek Fegyverneken Értékvédelem alatt álló helyi értékek Fegyverneken Tartalomjegyzék: ÉRTÉKVÉDELEM ALATT ÁLLÓ HELYI ÉRTÉKEK FEGYVERNEKEN...4 1) Épített környezet...4 - Nepomuki Szent János szobor:...4 - Orvos lakás...4

Részletesebben

Készült: Az Együtt a könyvtárban a tudás nyomában c. projekt keretében Támop-3.2.4.A-11/1-2012-0050. Helyi értékeink. Szolnok diákszemmel

Készült: Az Együtt a könyvtárban a tudás nyomában c. projekt keretében Támop-3.2.4.A-11/1-2012-0050. Helyi értékeink. Szolnok diákszemmel Készült: Az Együtt a könyvtárban a tudás nyomában c. projekt keretében Támop-3.2.4.A-11/1-2012-0050 Helyi értékeink Szolnok diákszemmel A kiadvány összeállításában közreműködtek a Szandaszőlősi Általános

Részletesebben

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában A kiadvány a Miniszterelnökség Civil Alap 2014. pályázati program támogatásával, a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében jött létre. Magyar Nemzeti

Részletesebben

Csenger neve egy 1412-es oklevélben. III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon,

Csenger neve egy 1412-es oklevélben. III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon, Csenger neve egy 1412-es oklevélben III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon, 1219-ben említik Csengert először Senguer alakban a Váradi Regestrum 86-os tételében. 1239-ben Chenguer, és 1332-ben

Részletesebben

Nagykanizsa látnivalói

Nagykanizsa látnivalói Nagykanizsa látnivalói A VASEMBERHÁZ A város földesura építtette a XVIII. század közepén barokk stílusban, később klasszicista vonásokat is nyert. A kétszintes épület homlokzatának egyszerűségét az Erzsébet

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS. (Monok, 1802 Torinó, 1894)

KOSSUTH LAJOS. (Monok, 1802 Torinó, 1894) KOSSUTH LAJOS (Monok, 1802 Torinó, 1894) Kossuth Lajos jogász, újságíró, politikus, államférfi, a nemzeti függetlenségért, a feudális viszonyok felszámolásáért, a polgári szabadságjogok biztosításáért

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

Dunaújváros hatvan éves

Dunaújváros hatvan éves Dunaújváros hatvan éves Intercisa, Dunapentele, Sztálinváros, Dunaújváros. Évezredek, évszázadok, évtizedek. Térben és időben is mind ugyanazt a helyet jelölik, a mai Magyarország szinte földrajzi középpontját

Részletesebben

Emlékhelyek, Szobrok Látnivalók

Emlékhelyek, Szobrok Látnivalók Emlékhelyek, Szobrok Látnivalók Kiadja: Szakmai közreműködők: Arany Diák Alapítvány, 5310 Kisújszállás, Kálvin u. 10. Arany János Általános Iskola (Nagy Istvánné, Nagy Lajos) Nagykun Kisújszállásért Alapítvány

Részletesebben

LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM

LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM AZ ÓZDI VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT (VMK) LAJOS ÁRPÁD HONISMERETI KÖRÉNEK KIADVÁNYA Felelõs kiadó: Pappné Szalka Magdolna, a VMK igazgatója Szerkesztette: Alabán Péter Döbör Istvánné

Részletesebben

Millisits Máté. Mint élő kövek... Az angyalföldi reformátusok száz éve. XIII. kerületi (Angyalföldi) Egyháztörténeti Tanulmányok I.

Millisits Máté. Mint élő kövek... Az angyalföldi reformátusok száz éve. XIII. kerületi (Angyalföldi) Egyháztörténeti Tanulmányok I. Millisits Máté Mint élő kövek... Az angyalföldi reformátusok száz éve XIII. kerületi (Angyalföldi) Egyháztörténeti Tanulmányok I. 2011 ISBN 978-963-08-2728-7 XIII. kerületi /Angyalföldi/ Egyháztörténeti

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP. 2005. június Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám. Meghívó

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP. 2005. június Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám. Meghívó Szentandrási Híradó ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2005. június Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám Itt a helyem Itt a helyem, itt kell állanom egyenesen az élen. Mint a betüknek is megvan a helyük a könyvben s állniok

Részletesebben

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke. Erre a napra nemcsak a halottaknak van szükségük,

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke. Erre a napra nemcsak a halottaknak van szükségük, A keresztény nemzeti gondolat hírnöke XVII. évfolyam 11. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * A tartalomból: MEGHÍVÓ - Az endrődi Szent Imre Templom búcsúünnepe november 6-án, szombaton

Részletesebben

Programajánló Hungária Panzió

Programajánló  Hungária Panzió Programajánló A világlátás nagy nevelőiskola; nemesíti a szellemet, tágítja az értelmet és kiirtja az előítéleteket. Bengt Danielsson Hungária Panzió PAX & CARITAS Kft 3519 Miskolc, Csabai út 7. +36 46

Részletesebben

2011. Szeptember. az ember, akit nem győztek le. Urmánczy Nándor

2011. Szeptember. az ember, akit nem győztek le. Urmánczy Nándor 2011. Szeptember az ember, akit nem győztek le Urmánczy Nándor 1868 1940 Maroshévíz központja 1940-ben Tartalomjegyzék 2 Az Urmánczy család rövid története 3 Szerző: Czirják Károly Dr. Urmánczy Nándor

Részletesebben

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben

Tartalom: Különkiadás! Látogasson el hozzánk! Városismertető kalauz V. évfolyam http://www.szikszi.hu/isk/gellert/

Tartalom: Különkiadás! Látogasson el hozzánk! Városismertető kalauz V. évfolyam http://www.szikszi.hu/isk/gellert/ Különkiadás! Városismertető kalauz V. évfolyam http://www.szikszi.hu/isk/gellert/ 1998. különkiadás Budapesttől 160 kilométerre, délkeletre az Alföld szívében: ott, ahol a három Körös egyé válik, és mint

Részletesebben

Városunk. Kedves Olvasó! Újpesti. A Városvédõ Egyesület. Fényesebb a láncnál a kard Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Kedves Olvasó! Újpesti. A Városvédõ Egyesület. Fényesebb a láncnál a kard Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó I. évfolyam 1. (jubileumi) szám 1998. március Dr. Rédey Pál Kedves Olvasó! Fényesebb a láncnál a kard Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budavár ostroma, 1849. május Útjára

Részletesebben

VÁZLATOK ÉS HELYTÖRTÉNETI LEÍRÁSOK BERENTÉRÕL. Szerkesztette: Szõke Lajos

VÁZLATOK ÉS HELYTÖRTÉNETI LEÍRÁSOK BERENTÉRÕL. Szerkesztette: Szõke Lajos VÁZLATOK ÉS HELYTÖRTÉNETI LEÍRÁSOK BERENTÉRÕL Szerkesztette: Szõke Lajos Berente, 2004 ELÕSZÓ Egy 1985-ben Berentére sorsvetett ember ugyan hogyan is nyúlhatna a falu múltjához, ha nem a mások keze munkája

Részletesebben

Városunk. Ofen Jásán. Az Erzsébet körút ékessége. Kõbánya Kossuth-serlege. Budapesti Honismereti Híradó. Közgyûjteményekben ingyenes

Városunk. Ofen Jásán. Az Erzsébet körút ékessége. Kõbánya Kossuth-serlege. Budapesti Honismereti Híradó. Közgyûjteményekben ingyenes Városunk Budapesti Honismereti Híradó XVII. évfolyam 2 3. szám Közgyûjteményekben ingyenes Az Óbudai Múzeum idõszaki kiállítása, az Ofen Jásán Óbuda zsidóságának történte április 24-tõl október 31-ig tekinthetõ

Részletesebben

JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON

JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON Dicső dolog és szent kötelesség a hazáért vért ontani, de e mellett szükséges annak segélésére más áldozatokat is tenni. (József nádor - 1809. április 27.) szerkesztette: Hegedűs

Részletesebben

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Kiadja: Szakmai közreműködők: Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület Városvédő és -Szépítő Egyesület (Balogh Beáta, Balogh Zsuzsanna, Dr. Ducza Lajos, Klément-Balla

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIV. évfolyam 6. szám 2014. június. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIV. évfolyam 6. szám 2014. június. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIV. évfolyam 6. szám 2014. június Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Helytörténeti vetélkedők..

Részletesebben

A Király Lajos Eszperantó Baráti Kör Tájékoztatója Miskolc. 2008. Március

A Király Lajos Eszperantó Baráti Kör Tájékoztatója Miskolc. 2008. Március É S Z A K M A G Y A R O R S Z Á G I H Í R A Király Lajos Eszperantó Baráti Kör Tájékoztatója Miskolc 2008. Március Tartalom MÁRCIUS... 3 Sofron Danilov... 3 A legszebb nő... 3 MAGYARORSZÁGI KIRÁNDULÁSOK...

Részletesebben

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Kiadja: Szakmai közreműködők: Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület Városvédő és -Szépítő Egyesület (Balogh Beáta, Balogh Zsuzsanna, Dr. Ducza Lajos, Klément-Balla

Részletesebben

Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról

Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról Készült az OTKA IRODA részére 1093 BUDAPEST Czuczor u. 10. Téma: AZ IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

Verses barangoló hazai tájakon. A könyvtár nyertes pályázatairól Fügedi István. Új fotókiállításáról. A Balatonfüred.

Verses barangoló hazai tájakon. A könyvtár nyertes pályázatairól Fügedi István. Új fotókiállításáról. A Balatonfüred. XXII. évf. 4. szám VÁROSUNK LAPJA 2010. február 25. Verses barangoló hazai tájakon A könyvtár nyertes pályázatairól Fügedi István Új fotókiállításáról Szlovák Sándorné A Balatonfüred elleni mérkőzésről

Részletesebben

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Székhely: 2836 Baj, Petőfi S. utca 50. Munkaszervezeti iroda: 2890 Tata, Erzsébet tér

Részletesebben

Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY

Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY Barabás Dóra Székelyudvarhely Babeș-Bolyai Tudományegyetem Régészet, I. év 2014 0 Székelyudvarhelyi tábla Segesvár irányából, háttérben a Jézus

Részletesebben