AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA"

Átírás

1 AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 15. szám augusztus 1. Ára 0,80 lej A bizonytalanságban csak a hit lehet megtartó erő Egyházkerületi közgyűlés Szovátán Az idén százéves szovátai gyülekezet templomában került sor az egyházkerületi közgyűlésre, melynek keretében hat lelkipásztort szenteltek fel. (Cikkünk a 3. oldalon) Amikor már visszaszámolunk Modern szabadságharc összefogással Június 27-e. A tavaly június 28- án déltájban, Bukarestből hazafelé menet, valahol Buşteni bejáratánál félrehúztuk az autót, mert az ügyvédem hívott. Nincs jó hírem mondta. Akkor tudtam meg, hogy elítéltek. Azok után, hogy minden morális vagy jogi érv, józan észérv azt mondta: ez nem történhet meg. Csak jóval később, délután tudtam meg azt is (ügyvédem nem merte elmondani), hogy három év letöltendő. Nem megyek most bele abba, hogy mit éreztem akkor, mit éreztem hetekkel, hónapokkal azután is, és mit érzek ma, miképpen tanultam meg élni ezzel, hogyan lett reggeleim, nappalaim, munkaidőm, pihenésem, szabadnapjaim része, egyfajta mocskos konca, idegesítő utánfutója ez a döntés. Nem mesélem ezt el, csupán hangulatom illusztrálására elevenítettem fel, amikor huszonnégy óra híján kerek egy esztendővel e döntés után beléptem a Legfelsőbb Bíróság kapuján. Úgy léptem be, hogy tudtam: elméletileg fennáll az a lehetőség is, hogy minden kérésünket elutasítják izomból már a tárgyalás alatt, zárszóra viszik az ügyet és visznek. A buzăui ítélet tükrében és a politikai befolyástól való szerintem egyáltalán nem megalapozatlan félelmünkben mindez teljesen reális, sőt valószínű forgatókönyvként mutatkozott... Markó Attila (Folytatása a 4. oldalon) A magyarokat újra támadják. No nem a tatárok és törökök, akiktől megvédtük Európát, és nem az oroszok vagy osztrákok, akik annyiszor vérbe fojtották szabadságharcainkat. De még nem is a szovjetek, mint 1956-ban. Hanem épp Európa. A vén kontinens. A támadás pedig folyamatos. Hol a sajtótörvény miatt, hol a bírósági szabályozások miatt. Hol pedig azért, mert egyeseknek nem tetszik az, hogy a magyar alkotmányban utalás történik a keresztyén értékekre és a család megtartó szerepére. No meg azért is, hogy a magyar alaptörvény szerint a család a férfi és nő házasságán alapul. Merthogy az európai trend ma már más: a keresztyénség elavult, a család is. Minél inkább konzervatív vagy, annál inkább kinéznek téged. Ha pedig azzal büszkélkedsz, hogy a hasonló neműeket szereted, akkor lesz igazán előtted nyitva az út. Akár a miniszterségig, lásd Guido Westerwelle német külügyminisztert, vagy Elio di Rupo belga kormányfőt. S a sornak nem értünk a végére. Igen, támadják a magyarokat. Az európai fórumok igazat adnak a szlovák kormánynak, hogy a kettős állampolgársággal rendelkező felvidéki magyaroktól megvonják a szlovák állampolgárságukat. Visszautasítják azokat az erdélyi magyar pártok által készített be- Somogyi Botond (Folytatása a 2. oldalon)

2 Barangolások bibliai tájakon Filippi I. Filippi, Macedónia tartomány fővárosa, Fülöp királyról kapta a nevét, aki Nagy Sándor hadvezérnek volt az édesapja. Pál apostol idejében katonák laktak itt, javarészt veteránok, akik miután szolgálatukat a római hadseregben letöltötték, telket kaptak, házat építettek s megtelepedtek. Pál itt találkozott életében először a fogsággal, amiben később még bőven volt része. Csak egy éjszakát töltött Silással együtt börtönben, de az felejthetetlen maradt számára. A csodálatos az volt, hogy nem esett kétségbe, hanem dicsőítő ének fakadt ajkán, a legnagyobb nyomorúságban is magasztalni tudta Istent. Különös az is, hogy Pál a börtönből ír e gyülekezetnek levelet, aminek világát ő épp itt ismerte meg. Nem tudjuk azt sem, mennyi időt töltött Pál e városban. Az biztos: a körülmények úgy alakultak, hogy Pálnak hamarabb kellett távozni, mint ahogy ő azt tervezte. Sok kedves hívő ember élt a városban, akik Pált megszerették, hisz többször is küldtek neki csomagot. Akárhova is ment, a filippibeliek mindig gondoltak rá és segítettek rajta. A levél megírására is az adott okot, hogy Epafroditus által ez a gyülekezet gazdag szeretetcsomagot küldött az apostolnak. E levelet Pál a római fogságából írta, amely hatalmas bizonyságtétel az Úrban való örvendezésről. Már a levél elején megtelik a szíve örvendezéssel, amikor imádságban a gyülekezetre gondol. Ebből az örömből származik mindaz, amit a gyülekezetnek mondani fog, s ez az öröm kíséri végig a levél írása közben. Akkor is öröm tölti be a szívét, amikor önmagáról, a maga helyzetéről kezd beszélni. Pedig tudjuk, fogságban lenni nem könnyű, az ember szívét panasz és keserűség tölti el. Mégis azt írja: nemcsak most örül, hanem a jövendőben is ezt fogja tenni, bármi is történjék vele, hisz az Úr közel van hozzá. Szép ebben a levélben az a vágyakozás, amivel Pál az örökkévaló hajlék után sóvárog, amikor teljesen eggyé válhat Krisztusával, de ugyanakkor kész maradni is azért, hogy tovább szolgálhasson mindazoknak, akiket az Úr reá bízott. Mennyire megszégyenít ez bennünket. Sokszor kis gondok is meg tudják rontani az örömünket. Alig ér valamilyen bántás, sérelem, s mindjárt panaszkodunk, zúgolódunk s meg vagyunk keseredve. Mindjárt oda az örömünk. Milyen jó ezt a levelet így is olvasni, és így is épülni belőle. Fel kell törnie szívünkből a könyörgésnek: Uram, én is szeretnék minden gond, nehézség ellenére így örvendezni. Könyörülj rajtam, hogy legyek én is Pálhoz hasonló ebben. Vizsgáljuk meg azt is magunkban, hogy van-e vágy szívünkben a mennyei hajlék után? Sokszor azt tapasztalom még a komoly keresztyének között is, hogy csak ehhez a földhöz ragaszkodunk minden áron, s az örök élet nem tud vigasztalni minket. Azért is értékes ez a levél, mert betekintést enged abba a mély szeretetbe, amivel Pál viseltetik munkatársai, szolgatársai, barátai iránt. Ókori romok az egykori Filippi város helyén Timóteus és Epafroditus, két hűséges szolgatársa és munkatársa, akikről ő le tud mondani azonban, ha azt a gyülekezeti érdek úgy kívánja. Tudja örömömnek és koronámnak nevezni munkatársait is és a gyülekezet tagjait is. Örül nekik, hogy velük lehet, de le is tud mondani róluk, el is tudja engedni őket. Mennyi baj van manapság még a keresztyén gyülekezetekben is a munkatársak között, mennyi féltékenység, széthúzás és előítélet rombolja kapcsolatainkat. Jó lenne Páltól és munkatársaitól ebben is komoly leckét venni. Imádkozzunk azért, hogy legyen a gyülekezetekben jó munkatársi közösség, hogy ne szenvedjen kárt az Isten ügye a szeretet és bizalom hiánya miatt. Pál hitbeli útjáról is szép képet ad e levél. Az apostol visszaemlékezik arra, hogy milyen büszkén járta ő a törvény útját, mint gőgös farizeus, s aztán miként tudta kárnak és szemétnek ítélni mindezt a Krisztus ismeretének gazdagságáért. Megragadó módon beszél arról, hogyan törekszik megfutni a pályát, és eljutni a halottak feltámadásának igazságáig. A levél tartalmazza azt a gyönyörű Krisztushimnuszt is, ami költői módon ábrázolja Megváltónk útját a magasságokon és mélységeken át. Mindezek alapján kijelenthetjük, hogy Bibliánk egyik drága gyöngyszeme a filippiekhez intézett írás. Bárcsak minket is segítenének ezek az áhítatok abban, hogy e levélnek az üzenete eljusson hozzánk, mélyen a szívünkbe vésődjön és teremje meg az Úrban való örvendezés gyümölcseit életünkben. Olvasandó igék: ApCsel 16,37 38; Fil 1, , 2, , 4,1.22. Lőrincz István Modern szabadságharc összefogással (Folytatás az 1. oldalról) adványokat, amelyek Székelyföld önrendelkezését hivatottak előmozdítani. Igen, támadják a magyarokat és Magyarországot. Minden fronton. Az Európai Parlamentben megfigyelő bizottságokat hoznak létre, Magyarországot elítélő jelentéseket írnak és szavaztatnak meg. Olyanokat, amelyekben hemzsegnek a hibák, amelyek rosszindulattal vannak megfogalmazva. Amelyeknek közük sincs a magyar valósághoz. Olyan eljárásokat akarnak foganatosítani, amelyeket más, hasonló helyzetben levő uniós országokkal szemben nem tesznek. Azaz kettős mércét alkalmaznak. Amin különben nem kell 2 csodálkoznunk, hiszen annak idején a második világháborút követően is csak minket büntettek meg, méghozzá alaposan. A németek és a japánok nem vesztették el területük kétharmadát. Igen, támadják a magyarokat. És nem azért, mert nyolc év katasztrofális szocialista-liberális kormányzás után az ország talpra állt, és egyre jobbak a gazdasági mutatók, hanem azért, mert az ország új gazdaságpolitikát követ: rezsit csökkent a multinacionális vállalatok kárára és bankadót vezet be. A világot uraló bankok és multicégek pedig ezt nem nézik jó szemmel. Főleg azért, mert a jó és hatékony példa ragadós: egyre több ország szeretné a magyarokét követni. Ezért került sor arra is, hogy a világ sorsát igazgató szabadkőműves Bilderberg-csoport idei angliai zárt ülésén az egyik európai tisztségviselő, Viviane Reding uniós biztos, arról beszéljen: a jövő évi magyarországi választások eredményének legitimitását igyekszik majd gyengíteni. Azaz befolyásolni, vagy magyarra fordítva: meghamisítani. Igen, támadják a magyarokat. És nemcsak külföldiek, hanem belföldiek is. Ez utóbbi pedig még fájdalmasabb. Talán nincs olyan ország még, ahol az ellenzék a saját nemzete, saját népe ellen hadakozzék. A magyar szocialisták és liberálisok pedig ezt teszik. Immár két és fél évtizede. Hol ellenzékből, hol kormányzó pártként. A közelmúltban Magyarországot veszélyeztető árvíz idején Európa példás összefogásnak lehetett tanúja. A gátakon egymás mellett dolgozott munkás és értelmiségi, bal- és jobboldali. Több ezer katona és önkéntes. Magyarország szervezettségből példát mutatott a szomszédos Ausztriának vagy akár a nagy Németországnak is. Ennek az együttmunkálkodásnak kellene megmutatkoznia nemcsak az egyszerű emberek szintjén, nemcsak a természeti katasztrófák idején, hanem a politika terén is. Amíg nem jutunk el oda, hogy összefogjunk, addig nem tudjuk felvenni a harcot a globalista, internacionalista hatalommal. Addig nem tudjuk sikeresen megvívni a politikai, de még inkább gazdasági szabadságharcunkat egy olyan Európa ellen, amelyben a keresztyén értékek, a család, a kisebbségek önrendelkezése, a nemzetek szuverenitása lassan már egy fabatkát sem ér.

3 A bizonytalanságban csak a hit lehet megtartó erő Az idén 100 éves szovátai gyülekezet adott otthont az egyházkerületi közgyűlésnek, amely a tavaly decemberi tisztújítás óta először ülésezett. A gyűlést Markó Gábor főgondnok nyitotta meg, aki rövid bevezetőjében elsősorban a gyerekvállalás fontosságára, a család megtartó erejére és a szülőföld szeretetére hívta fel a fiatalok figyelmét. Szomorúan állapította meg, egyházunk a tavalyi év óta 1,9%-kal fogyott, 6600-zal lettünk kevesebben. Felszólította az egyházközségeket: ne hanyagolják el a befizetéseket, az egyházfenntartói járulékokat, hiszen a szórványosodás következtében egyre több a kisebb gyülekezet, sorsuk pedig nagyban függ a Kerület támogatásától. Kató Béla püspök az Ézs 54,10 alapján hirdetett igét. Akkor, amikor a Heidelbergi Káté 450 éve hitvallásunk alapja, és mi új lelkipásztori nemzedéket bocsátunk ki a gyülekezetekbe, hangsúlyozottan kell beszélnünk a hűségről mondta a püspök. Az igében szó van a hegyről, amely az erőt, szilárdságot jelképezi. Mindenekelőtt azonban Istennek erejét. Minden jelentős esemény ugyanis, amely Isten és ember között zajlott le fogalmazott az igehirdető, a hegyen történt. Itt kapta Mózes a tízparancsolatot, a Sion-hegyen épült a templom, itt mondta Jézus beszédét, és itt búcsúzott el tanítványaitól mennybemenetele előtt. A hegy tehát menedéket és otthont is jelenthet az ember számára. Az igében pedig fontos üzenet van: ha a hegyek meg is szűnnének, Isten szövetsége akkor is örökkévaló lesz. A mai világban sok minden megingott, olyan dolgok, amelyeket biztosnak véltünk eddig. A mai rohanó világban gazdasági és Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad. (Ézs 54,10) politikai válságok fenyegetnek, jogi bizonytalanságban élünk, barátságok szűnnek meg. A változás alól pedig egyházunk sem kivétel, éppen ezért az isteni szeretetben kell hinni, amely soha el nem múlik hangsúlyozta Kató Béla. Igehirdetést követően hat fiatal lelkipásztort szenteltek fel, utána a jelenlevők a templomkertbe vonultak, ahol a gyülekezet fennállásának százéves, valamint a Heidelbergi Káté 450 éves évfordulója alkalmából kopjafaavatásra került sor. Másnap a közgyűlés Szegedi László missziói, valamint Kató Béla püspöki jelentésének meghallgatásával folytatódott. Az ezeket követő hozzászólások rendjén elhangzott: az egyház vezetése a katolikus egyháznál tegye szóvá a reverzális kérdését. Szükség lenne a lelkipásztorok munkájának támogatására, ugyanakkor meg kellene büntetni mindazokat, akik nem végzik el szolgálatukat. Volt, aki a bibliahéten résztvevő gyermekek támogatását és a vallásolimpia országos szakaszának megszervezését, mások az átvilágítási bizottság összetételét és módszereit, valamint a dokumentumok sajtóban való megjelenését kifogásolták. Javaslat született egyházi múzeum létrehozására is kallódó értékeink megmentése, megőrzése érdekében. Nincs tisztázva a református egyháznak a különböző neoprotestáns egyházakkal való kapcsolata kifogásolták egyesek. Mások az egységes vallástankönyveket hiányolták. Heves vita övezte a Marosi Egyházmegyében kialakult helyzetet. Az egyházmegye évekkel ezelőtt az Igiena Szövetkezettől bérbe vette azt az ingatlant, amelyet a város magyar orvo- A felújított szovátai református templom sait foglalkoztató Caritsan kft.-nek adott tovább bérbe. A tízéves bérleti szerződés 2006-ban lejárt. Mulasztás vagy hanyagság következtében azonban a szerződést nem újították meg. Így az Igiena most évekre visszamenőleg követeli a bért az egyházmegyétől, amelynek nincs pénze, ugyanis a Caritsan a Marosi Egyházmegyének nem fizetett semmit. Az egyházkerületi közgyűlés kimondta: a több százezer euróra rúgó hátralék kifizetését nem vállalja át, a Marosi Egyházmegyének meg kell találnia azokat a személyeket, akik mulasztást követtek el. A közgyűlésen megszavazták az Árva Bethlen Kata Alapítvány alapszabályzatát, az alapítvány a kerületi nőszövetség különböző terveit próbálja a jövőben megvalósítani. A jelenlevők a választási szabályzat módosításáról is szavaztak: többek között olyan paragrafusokat iktattak be, amelyek kiküszöbölik az Erdővidéki és Kézdi-Orbai Egyházmegyében kialakult helyzetet, ahol joghézag miatt tavaly ősz óta még mindig nem választottak esperest. Az új jogszabály augusztus elsejétől lép érvénybe, amely kimondja: amennyiben nem születik érvényes döntés, az esperest az Igazgatótanács nevezi ki. Somogyi Botond A felszentelt lelkipásztorok névsora Kató Béla püspök felavatja a templomkertben elhelyezett kopjafát 1. Berszán László Kolozsvár XI. Törökvágás (Kolozsvári Egyházmegye) 2. Lakó Jenő Mezőzáh (Maros-Mezőségi Egyházmegye) 3. Kiss Szabolcs Uzdiszentpéter (Maros-Mezőségi Egyházmegye) 4. Szabó Gergely Levente Marosvásárhelyx IX. Tulipán u. (Marosi Egyházmegye) 5. Szilágyi Tamás Székelyabod (Küküllői Egyházmegye) 6. Vajda István Gellért Kolozsvár V. Újalsóváros (Kolozsvári Egyházmegye) 3

4 Amikor már visszaszámolunk (Folytatás az 1. oldalról) Nos, így léptem be reggel 9 előtt a Legfelsőbb Bíróság udvarára. De felemeltem a fejem, viszonylag jó volt a hangulatom is, hiszen a buzăui akasztásnál rosszabb nem történhet. Aztán ott már erős csapat várt. Az ügyvédeinken kívül a magyar média egy része, továbbá ismét jelen volt a magyar nagykövetség (ők kezdettől fogva minden tárgyalást végigültek velünk), valamint az amerikai nagykövetség két politikai képviselője is, hisz a John Kerryhez intézett kongresszusi levél következtében Amerika most már nyilvánosan is figyelni kezdett (eddig is figyelt, rendszeresen találkoztunk, érdeklődtek, de ennyire nyilvános kiállásuk még nem volt). És hadd tegyem azt hozzá, hogy egy diplomatának is vannak sűrű napi teendői, ehhez képest türelmesen végigszenvedték velünk azt a több mint négyórás várakozást, amíg a mi ügyünk sorra került. Nos néhány szóban a teremben történtekről: szólítottak, igazoltuk magunkat, majd a három hölgyből álló testület elnöke megkérdezte: van-e valami, amivel korábbi nyilatkozatainkat ki szeretnénk egészíteni? Bevallom, annyira meglepett a kérdés, ajkamon volt, hogy igen, persze, itt van egy minden szempontból gazember, igazságtalan döntés, azért jöttünk, hogy ezt elmondjuk. De ügyvédemre néztem, ő intett, hogy nincs. Jó a józan ember a környéken, gondoltam magamban. Hát persze, hogy nincs, hisz mindent elmondtunk már. Minden érvet felhoztunk, mindent elmeséltünk a történtekről. Már az is a világ fintora, hogy egy ilyen nyilvánvaló dolgot egyáltalán el kell magyarázzunk. Mondtam tehát hangos szóval, hogy elnök asszony, a korábbi nyilatkozataimhoz képest nincs hozzáfűznivalóm. Az elnök asszony azonban rákérdezett: neki lenne ám mégis egy kérdése. Mielőtt a viszszaszolgáltatást jegyzőkönyvezték volna, önök ki kellett kérjék a Közigazgatási Minisztérium véleményét az ingatlan jogi helyzetéről. Abban az iratban a minisztérium azt állítja, hogy az önök bizottsága nem illetékes eljárni, mert ez az ingatlan egy másik törvény hatáskörébe tartozik. Figyelembe kellett-e venniük ezt? Nos mielőtt a bizottság jegyzőkönyvbe vette volna a visszaszolgáltatást, a brassói táblabíróság jogerősen megállapította, hogy a kollégium visszaszolgáltatásában a mi bizottságunk az illetékes. Nekünk a bíróság jogerős döntését kellett figyelembe vennünk mondtam. Ezek után több bizonyítást célzó kérést tettünk le egyrészt kértük, hogy néhány tanút hallgassanak ki, akik az egyházi tulajdonrendszer kérdésében vitathatatlan tapasztalattal rendelkeznek, másrészt azt is kértük, hogy mivel mind a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, mind pedig az Igazságügyi Minisztérium kimondja, hogy kár nem érte őket, akkor valaki mondja már meg, hogy kit károsítottunk meg. Mert ha nincs károkozás, akkor nincs bűncselekmény sem. A bírói testület döntését e kérelmek tekintetében holnap tudjuk meg. Ettől függetlenül kitűzték a következő tárgyalás napját október tizedikére. Ez azt jelenti, hogy amennyiben ké- réseinket jóváhagyják, akkor októberben erről tárgyalunk majd ha pedig elutasítják, akkor az a tárgyalásnap a következtetések és az ítélethozatal napja lesz. Kijöttünk hát a teremből, volt azért egy kis mosoly is az arcunkon. Meg is kérdezte több újságíró is, hogy mik a megérzéseim. Erre a kérdésre mindenkinek azt válaszoltam: ha valóban politikailag manipulált ez az ügy, akkor minden látszólagos jóindulat, együttérzés és mosoly mellett vidáman lecsuknak. Ilyen megérzésekről tehát fölösleges beszélni. Nekem, nekünk amúgy sem kegyelem kell. Nem csüngünk a bírói testület kegyein. Nem is várunk úgymond kedvező ítéletet. Nem egy jó ítéletet várok. Én az egyedüli HELYES döntést várom. Helyes döntést pedig egy valóban független, szakmailag és morálisan kifogástalan igazságszolgáltatás tud meghozni. Ezt kellene meglássa Európa is, de azok is, akik ezt a rendszert éltetik ebben az országban. És akkor hadd zárjam úgy, ahogy kezdtem: amikor egy esztendővel egy velejéig igazságtalan ítélet után belépsz a tárgyalóterembe, akkor millió gondolat cikázik át az agyadon. De abból a millióból egyetlen gondolat sem vonja kérdőre az ártatlanságot, a lelkiismeret tisztaságát. Ezzel maradsz a halálodig. Nem a szerencsére és nem egy telefonhívásra bíznám, hogy ugyanígy lássa az is, aki fél méterrel magasabban ülve szembenéz veled vádlottal, elítélttel. Amikor tehát azt mondtam, hogy mindig emelt fővel járjunk, ha tiszta a lelkiismeretünk, akkor arra gondoltam, hogy ezt a bizonyosságot egy letöltendő börtönt elrendelő ítélet sem veheti el tőlünk! Mikó-per: októberben döntés születhet Október 10-én döntés születhet a több éve húzódó Mikó-perben. A Sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium ügyében június végén a bukaresti Legfelsőbb Bíróság úgy döntött: nem kíván újabb bizonyítékokat megvizsgálni, tanúkat meghallgatni, szakértői jelentéseket készíttetni. A dossziéban levő dokumentumok különben egyértelműen bizonyítják: az ingatlan az államosítás idején a református egyházé volt. A vádlottak azért kívántak újabb bizonyítékokat bemutatni, mert a buzăui törvényszék nem találta bizonyítottnak, hogy az egyház volt a tulajdonos. A Mikó-perben tavaly június végén született első fokú döntés a buzăui törvényszé- ken, amely Markó Attilát (jelenleg RMDSZképviselő) és Marosán Tamást, az Erdélyi Református Egyházkerület volt jogi tanácsadóját három-három év letöltendő börtönbüntetésre ítélte, Silviu Climet, az Igazságügyi Minisztérium volt jogi tanácsadóját pedig három év felfüggesztett szabadságvesztésre. Hírösszefoglaló A büntetőpert az államosított ingatlanok restitúciójáról döntő bizottság három korábbi tagja ellen indította az ügyészség, mert álláspontja szerint jogtalanul szolgáltatták vissza a református egyháznak a kollégium épületeit. A Legfelsőbb Bíróság szóvivője elmondta: a június 27-i tárgyaláson aláírt végzésében a bírói testület a vádlottaknak mind a négy további bizonyítékok bemutatására vonatkozó kérését elutasította. Ez azt jelentheti, hogy már a következő, október 10-i tárgyalás végén jogerős ítélet születik a perben. Az elutasítás két lehetséges magyarázattal is szolgálhat: megtörténhet, hogy a bírák áttanulmányozták a dossziét, és úgy találták, elegendő bizonyíték van abban ahhoz, hogy meghozzák a döntésüket. Az is lehetséges azonban, hogy politikai ráhatás következtében tudják már, milyen ítéletet kell meghozniuk, és nem kívánnak sok energiát fordítani az ügyre. Tavaly több tízezren tüntettek a Sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium érdekében 4

5 Közösségformáló Kálvin-napok a Kézdi-Orbai Egyházmegyében Immár ötödik alkalommal rendezték meg a Kézdi-Orbai Egyházmegyében a Kálvinnapokat. Az eseménysorozat gyereknappal kezdődött Orbaiteleken. Oroszfaluban ifjúsági napot rendeztek, amelyen mintegy 120 fiatal vett részt. Az eseménysor részét képezte a Kézdimárkosfalván tartott nőszövetségi konferencia, amelyre a közeli településekről mintegy kétszázan érkeztek. Orbán Judit, a Kézdi-Orbai Egyházmegye nőszövetségének alelnöke, vajnafalvi lelkipásztor elmondta: ilyen átfogó eseményen szükség van egy napra, ami a nőké, ahol őket érintő témákat dolgoznak fel. A Kálvinnapok keretében Alsócsernátonban presbiteri konferenciát szerveztek, amelyen Dézsi Zoltán egyházkerületi főgondnok tartott előadást A kálvini szellem a református egyház életében címmel. Az eseménysorozat záró momentumaként Lécfalván gyülekezeti napra került sor, amelyen a szomszédos egyházmegyék képviselői és a testvérmegyék küldöttei mellett a Kézdi-Orbai Egyházmegye csaknem minden gyülekezete jelen volt. Az ünnepi istentiszteletre Bartha Gyula, a magyarországi Szatmári Egyházmegye esperese, Csenger lelkipásztora harminc fős gyü le kezeti tagjával érkezett. A Kálvin-napok eseménye nálunk beékelődik a május 22-i egységnapba, a világ reformátusainak napjába. Kis időeltolódással ugyan, de ennek apropóján látogattunk ide, és fogadjuk a kovásznaiakat is minden évben. Örvendetes látni, milyen erős kapocs fűzi egymáshoz a két gyülekezetet, barátokra, lelki társakra lelnek ezáltal, pedig két egymástól távol eső egyházmegyéről van szó, 600 km a távolság közöttünk részletezte. A fonott hajú, székely ruhás kislányokat látva mindig elérzékenyülünk, itt érezzük, hogy jó A zárónapon több százan vettek úrvacsorát magyarnak lenni, itt többek vagyunk, és ezzel a többlettel térünk haza minden évben. A gyülekezeti nap alkalmával kórustalálkozót is tartottak: a megjelent nyolc énekkar találkozóján egymást hallgatva cseréltek tapasztalatot a résztvevők. Gyerő Katalin, a vajnafalvi Hozsanna református kórus karnagya elmondta, harmadik éve vesznek részt a Kálvin-napok kórustalálkozóján. Balázs István kántor, a kézdivásárhelyi Hálaadás református dalárda egyik vezetője, örvendetesnek tartotta, hogy minden évben alakulnak újabb kórusok, tagjaik pedig egy ilyen esemény által tapasztalatot gyűjthetnek a régebb óta működő énekkaroktól. A zárónapon nem hiányzott a szakácsművészeti vetélkedő sem, amelyre felkészülten érkeztek a gyülekezetek: volt aki varrottasokkal, írásos falvédőkkel díszítette sátrát, de olyan is akadt, aki egy hollandot hívott segítségül fapapucsban, hogy csapata egyedi legyen. Daragus Attila, Torja község polgármestere harmadmagával járta végig az asztalokat, elmondása szerint elsősorban az ízekre figyeltek, de fontos volt a szezonális jelleg is, a harmónia, a menüsor, a versenyzők öltözete, a higiénia és az asztaldíszítés is. Észrevehető a csapatoknál, ha már nem először járnak itt. Akik az elmúlt években is versenybe szálltak, már tudatosabban készülnek, odafigyelnek egymásra. Idén is dominált a tokány, de nagyon sokan az ételek elkészítéséhez felhasználták a friss meggyet, káposztát és újpityókát is fejtette ki. A lécfalvi napon minifoci-bajnokságra is sor került, a szervezők pedig a gyerekekről sem feledkeztek meg, a kicsiket számos program várta: többek között táncház, kézműves-foglalkozás és arcfestés. A délután zászlólevonással és keresztyén zenei ifjúsági koncerttel zárult. A gyülekezeti napon díjazták azokat a rajzokat is, melyeket az Isten tenyerén az őstörténet tükrében című pályázatra küldtek be a gyerekek. Berszán Réka Jótékonysági bál a diakóniáért Festménykiállítás a medgyesi gyülekezeti napon A medgyesi református egyház, presbitériumának kezdeményezésére, immár negyedszer szervezett a gyülekezeti napot. Az eseményen a történelmi magyar egyházak tagjain kívül jelen voltak a helyi RMDSZ képviselői, Ambrus Attila egyházmegyei főgondnok és az igét hirdető Ágoston-Palkó Attila szászfenesi lelkipásztor. A gyülekezeti nap célja a szeretet, az összetartozás és egymásra figyelés gyakorlása volt. Sok lelket feltöltött az elhangzott ige, amely a péteri levél alapján lélekhez szólóan győzte meg a hallgatóságot arról, hogy Isten kezében élő köveknek kell lennünk. Isten alakít bennünket minden nap, és eljön majd az idő, amikor mindenki beleilleszkedhet az Anyaszentegyház közösségébe. A prédikációt hallgatva, sokan éreztük úgy, hogy jó volna Istennek ezt a biztató szavát naponta hallani. Az ünnepségen a felszólalók köztük Ambrus Attila főgondnok, Orosz Csaba helyi RMDSZ-elnök, a helyi gyülekezet belmissziós csoportjának tagjai és Gábos Ilona nyugalmazott tanítónő a 125 éve alapított medgyesi református közösséget összefogásra, hűségre és templomszeretetre buzdította. Az ünnepély hangulatát fokozta a vallásórás csoport és a gyülekezet kórusának éneklése, Kurtus Krisztina megható szavalata. Az alkalom Komlósi-Rif Szilvia teológus, dalszerző gitárkísérettel előadott koncertjével zárult. Modern akkordjainak énekszövegei a Zsoltárok könyve szellemében íródtak. Gyönyörű műsorát a gyülekezet lélegzet-visszafojtva hallgatta. A templomi együttlét után Jakab Árpád festőművész kiállítására került sor. A Kálvinista templomok a Szeben megyei szórványban című tárlat tíz Szeben megyei református templomot ábrázoló festményből álló alkotássorozat. A bemutatott műveket Jakab Árpád a medgyesi gyülekezet részére készítette. De megfogalma- zódott az a gondolat is, hogy akár vándorkiállítás tárgyát is képezheti e sorozat. Az ötlet azért lehet építő, mert a tömbmagyarság területén élő magyar hívek keveset tudnak a Szeben megyei reformátusság életéről, hagyományairól. A gyülekezeti nap délután folytatódott, a zenés, vidám szórakozás, jó hangulat estig tartott, utána a hagyományos jótékonysági bál következett a Bényi-Czeller András presbiter vezette helyi vendéglőben. A tombolajátékból és belépőjegyekből származó összeget a gyülekezeti diakónia beindítására fogjuk felhasználni. Reméljük, továbbra is lesz ehhez hasonló esemény, amiért kérjük Istent, adjon minden szervezőnek és résztvevőnek erőt, egészséget az építő közösségi munkában. Jakab Róza Az ünnepségen a kis vallásórások is felléptek 5

6 Heidelbergi Káté: vezessen az emberek szívéig Ünnepi ülést tartott a Magyar Református Egyház közös zsinata Debrecenben Ünnepi ülést tartott a Magyar Református Egyház közös zsinata a debreceni református Nagytemplomban a Heidelbergi Káté megjelenésének 450. évfordulója alkalmából. Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy a Kárpát-medencei magyar református egyházak május 22-én, Debrecenben fejezték ki összetartozásukat közös egyházalkotmány elfogadásával, és ekkor hirdették ki a Magyar Református Egyház megalakulását. Hangsúlyozta, a 2009 óta első alkalommal összeülő közös alkotmányozó és törvényhozó testület ülése a Kárpát-medencei reformátusság kiemelkedő ünnepi alkalma. Jelzi, hogy van folytatása annak, ami 2009-ben elkezdődött mondta a püspök. Fekete Károly, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora a zsinati ülésen kifejtette: a Heidelbergi Káté kínálta tudásra égető szükségünk van. A káténak mindig a közérthető keresztyén tanítás közreadása volt a célja tette hozzá a rektor. A zsinati ülésen Bölcskei Gusztáv bemutatta a káténak a 450. évfordulóra megjelent új fordítását, amelyet a kilenc Kárpát-medencei református egyházkerület egy-egy teológusából álló bizottság készített el. Bejelentette, elkészült a káté ötnyelvű angol, német, magyar, szlovák és román fordítása egy kötetben, ami közlése szerint bizonyítja: a Heidelbergi Káté közös református kincs, ami nem szorítható anyanyelvi korlátok közé. Jan-Gerd Heetderks, a Református Egyházak Világszövetsége európai képviselője köszöntőjében arra figyelmeztetett, hogy az európai társadalmakban növekszik a szekularizáció, az emberek elfordulnak a hittől, az egyháztól. Azt mondta: úgy kell kommunikálni az evangéliumot, hogy eljussunk fiataljainkhoz, s úgy kell közvetíteni a Heidelbergi Kátét, hogy az elvezessen az emberek szívéig. Az ülésen módosították a Magyar Református Egyház közös alkotmányát, s határoztak a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház csatlakozásáról is. Az erről szóló ratifikációs okmányt Csáti-Szabó Lajos, a horvátországi egyház püspöke írta alá a Nagytemplomban. A Magyar Református Egyház alkotmányának megfogalmazásában a csatlakozó részegyházak zsinati közössége. Tagjai a Magyarországi Református Egyház, a Romániai Református Egyház, a Kárpátaljai Református Egyház, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház, a Szlovéniai Református Keresztyén Egyház, valamint az Amerikai Magyar Református Egyház a 2009-ben aláírt ratifikációs nyilatkozatban vállalták, hogy a közös alkotmányt saját országos egyházi jogrendjükbe illesztik. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a szlovák reformátusokra tekintettel úgynevezett ratifikációs csatolmány hozzáfűzésével csak 2011-ben csatlakozott. A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház 2012-től megfigyelői státusban vett részt az együttműködésben. A debreceni alkotmányozó zsinati ülésen bejelentették: megkezdődtek a tárgyalások a Kanadai Magyar Református Egyháznak a Magyar Református Egyházhoz való csatlakozásáról is. A közös zsinati ülés zárónyilatkozat elfogadásával, majd istentisztelettel fejeződött be. (reformatus.hu) Életerő a Bekecsalján Gyülekezeti terem avatása Márkodban Márkod templomos népe nemrég ünneplőbe öltözött. A 180 lelket számláló közösség nagyrészt önerőből, magyarországi segélyadományok és pályázatok segítségével gyülekezeti termet épített: negyven személy befogadására alkalmas épületet, amely különböző gyülekezeti alkalmaknak ad helyet. E megvalósításért Isten iránti köszönetünket hálaadó istentisztelet keretében fejeztük ki, amelyen Kató Béla püspök hirdette az igét. Prédikációjában az ószövetségi menedékvárosokhoz hasonlította a mai világ templomait és imaházait, hiszen olyan sok esetben ma ezek jelentenek menedéket az élet küzdelmeiben megpróbált emberek számára. Ide bármikor be lehet térni, Istennek mindent el lehet mondani, Tőle segítséget lehet kérni. 6 Gábor Áron Árpád, a gyülekezet lelkipásztora köszöntötte az egybegyűlteket, és Vörösmarty szavait parafrazálva elmondta: megfogyva bár, de törve nem, él a nemzet, él a református egyház a Bekecsalján, Márkodban. Az egykor lelkes gyülekezet a lélekszám csökkenése ellenére élni akarásáról tett bizonyságot azáltal, hogy gyülekezeti termet épített. Siklódi Péter gondnok megköszönte a munkálatok során kapott segítséget, és arra kérte Istent, kegyelemmel tekintsen e közösségre, hogy igéjének hirdetése soha ne halkuljon el. Az egyházmegye nevében Csalóka Zoltán esperes, a márkodi gyülekezet egykori lelkipásztora köszöntötte a jelenlevőket, és azt kívánta, hogy az új épület sok áldott, hitet erősítő alkalomnak adjon helyet. A köszöntések után Márkod magyarországi testvértelepülésének, Kiskinizs kórusának szolgálata következett, majd nemzeti imánk eléneklésével zárult a templomi együttlét. Ezek után a gyülekezeti teremhez vonultunk, ahol a márkodi kórus szolgálatát követően Kató Béla püspök áldásával felavattuk az épületet. Az ünnepség szeretetvendégséggel ért véget. Egyedi, ünnepi alkalom volt ez a vasárnap, amiért Istennek mondunk hálát. Gábor Anna-Mária

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 15. szám. 2014. augusztus 1. Látható volt az Ige Kálvin-hét Erdővidéken A Kálvin-évek keretében egyhetes rendezvénysorozatra került sor

Részletesebben

Harangszó. Magyarságkeresőben. Nõszövetségi konferencia Székelyhídon /5. Csillagpont - 2011 /7-8. HETEDIK KÜRTSZÓ Az igazi cél

Harangszó. Magyarságkeresőben. Nõszövetségi konferencia Székelyhídon /5. Csillagpont - 2011 /7-8. HETEDIK KÜRTSZÓ Az igazi cél Harangszó A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA 2011.SZEPTEMBER XXII.ÉVFOLYAM 17.SZÁM MISSZIÓ A KRASSÓ-SZÖRÉNY MEGYEI SZÓRVÁNYOKBAN Magyarságkeresőben Istentiszteletet követően

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 23. szám. 2014. december 1. Ára 0,80 lej Advent: koldus és király találkozója Jel 3,20 Luther Márton egyik adventi igehirdetésében a

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 19. szám. 2013. október 1. Ára 0,80 lej Idén 125 éves a segesvári református templom. A közelmúltban tartott ünnepség alkalmával sor

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 14. szám. 2014. július 15. A nagy találkozás Megelevenedő Gerendkeresztúr Ára 0,80 lej A pünkösdi feltöltődés még inkább szítani kezdte

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 24. szám. 2013. december 15. Ára 0,80 lej Áldott karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak! A boldog karácsony titka Térjetek

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 12. szám. 2013. június 15. Ára 0,80 lej Isten az én segítségem Lk 16,19 31 A szeretet és az erkölcs nélküli élet az egyes kortársak

Részletesebben

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXIV. évf. 4. szám 2011. december Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.,, Az uralom az o vállán, lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos,

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LIX. évf. 4. szám 2006. december Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10) Csomag

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 7. szám. 2014. április 1. Ára 0,80 lej A szépség öröme A gondviselő Istenre hagyatkozni Az ukrán magyar határ mellett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

2006. október 1. az önkormányzati választások napja f Napórabarátok találkozójáról beszámoló a 11. oldalon. Püspöki konferencia egyházunk székházában

2006. október 1. az önkormányzati választások napja f Napórabarátok találkozójáról beszámoló a 11. oldalon. Püspöki konferencia egyházunk székházában evangélikus hetilap 71. évfolyam, 40. szám 2006. október 1. Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap Ára: 165 Ft Az már nem kétséges, hogy Magyarországon ma mély morális válság van, és ennek mindenképpen

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LVII. évf. 2. szám 2004. június A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió Regionális

Részletesebben

Ideje van az örömnek. 2011. február XVIII. évf. 2. szám. Gyülekezeti tájékoztató

Ideje van az örömnek. 2011. február XVIII. évf. 2. szám. Gyülekezeti tájékoztató 1 Gyülekezeti tájékoztató 2011. február XVIII. évf. 2. szám Ideje van az örömnek Örülök szoktuk mondani akkor, amikor jó hírt hallunk, amikor kedves ismerőssel találkozunk, vagy amikor sikerült elérni

Részletesebben

Zempléni Reformátusok Lapja

Zempléni Reformátusok Lapja IX. évf. 3.sz. 2006. Reformáció havában Zempléni Reformátusok Lapja A Zempléni Református Egyházmegye gyülekezeteinek időszakos lapja A lkotása felett kezdetben az Úr Z árszóként ily szavakat mondott:

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. június XVII. évfolyam 3. szám A Szentlélek és Te Konfirmáció és Pünkösd, megerősítés és vallástétel: e fogalmak szétválaszthatatlanul

Részletesebben

Százéves a fasori templom

Százéves a fasori templom országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 41. szám 2005. október 9. Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap Ára: 164 Ft A következményeket szinte a rendszerváltásig viselnie kellett valamennyi hozzátartozónak,

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 13. szám. 2014. július 1. Ára 0,80 lej Legyenek láthatóvá tetteid! 2014 Világtalálkozó rendhagyó módon Az idei világtalálkozó rendhagyó

Részletesebben

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás evangélikus hetilap 72. évfolyam, 16. szám 2007. április 22. Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini) Ára: 180 Ft Arról beszélgettek, hogy miként lehetne csökkenteni a felbomló házasságok számát.

Részletesebben

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett evangélikus hetilap 71. évfolyam, 25. szám 2006. június 18. Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap Ára: 165 Ft Az eklézsia humorgyûjteményét gazdagította volna, hogyha a nyomtatott szöveg szerint hangzik

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református Lapok LXIV. évf. 2. szám 2011. június A tiszáninneni reformátusok lapja A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben

Részletesebben

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal evangélikus hetilap 71. évfolyam, 20. szám 2006. május 14. Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate) Ára: 165 Ft Bemutatkoznak a Déli és a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület felügyelõjelöltjei f 8. oldal

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 5. szám. 2014. március 1. Ára 0,80 lej Erősíts meg engem Bírák 16,28 Sámson előtt és közvetlenül utána is, gyenge kezű bírák voltak Izráelben.

Részletesebben

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9)

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. december XV. évfolyam 6. szám Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) Advent és a Karácsony gyönyörû fényei, az általunk is

Részletesebben

Harangszó. Önkéntes szolgálat az egyházban /5. Anyák napja /6-7. Felvidéken járt a Váradi Dalnokok férfikórus HETEDIK KÜRTSZÓ

Harangszó. Önkéntes szolgálat az egyházban /5. Anyák napja /6-7. Felvidéken járt a Váradi Dalnokok férfikórus HETEDIK KÜRTSZÓ Harangszó A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA 2011.MÁJUS XXII.ÉVFOLYAM 9.SZÁM HITÜNK, NYELVÜNK, TÖRTÉNELMÜNK ÖSSZEKÖT Felvidéken járt a Váradi Dalnokok férfikórus Testvérkapcsolatok

Részletesebben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben evangélikus hetilap 72. évfolyam, 47. szám 2007. november 25. Az egyházi esztendõ utolsó (örök élet) vasárnapja Ára: 180 Ft izgalmas kihívást jelent egy olyan korabeli angliai Luther-képpel szembesülni,

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

EGY AZ ISTEN. szövetség egy életre szól, örökre átalakít. Fel tudjuk-e vállalni? BÁLINT RÓBERT ZOLTÁN

EGY AZ ISTEN. szövetség egy életre szól, örökre átalakít. Fel tudjuk-e vállalni? BÁLINT RÓBERT ZOLTÁN EGY AZ ISTEN KOLOZSVÁR, 1888 1948/1990. 23. (83.) ÉVF. 2. SZÁM 2013. FEBRUÁR ÁRA: 2,00 LEJ Fotó: Czire Alpár Szövetségben A tartalomból: Emberi kapcsolataink része a szövetségkötés: a közös érdek, a közös

Részletesebben

IMMÁNUEL. A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója

IMMÁNUEL. A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax.: 06-99/523-308 / Honlap: reformatus.sopron.hu / E-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com 9400 Sopron, Deák tér

Részletesebben