AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA"

Átírás

1 AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 15. szám augusztus 1. Ára 0,80 lej A bizonytalanságban csak a hit lehet megtartó erő Egyházkerületi közgyűlés Szovátán Az idén százéves szovátai gyülekezet templomában került sor az egyházkerületi közgyűlésre, melynek keretében hat lelkipásztort szenteltek fel. (Cikkünk a 3. oldalon) Amikor már visszaszámolunk Modern szabadságharc összefogással Június 27-e. A tavaly június 28- án déltájban, Bukarestből hazafelé menet, valahol Buşteni bejáratánál félrehúztuk az autót, mert az ügyvédem hívott. Nincs jó hírem mondta. Akkor tudtam meg, hogy elítéltek. Azok után, hogy minden morális vagy jogi érv, józan észérv azt mondta: ez nem történhet meg. Csak jóval később, délután tudtam meg azt is (ügyvédem nem merte elmondani), hogy három év letöltendő. Nem megyek most bele abba, hogy mit éreztem akkor, mit éreztem hetekkel, hónapokkal azután is, és mit érzek ma, miképpen tanultam meg élni ezzel, hogyan lett reggeleim, nappalaim, munkaidőm, pihenésem, szabadnapjaim része, egyfajta mocskos konca, idegesítő utánfutója ez a döntés. Nem mesélem ezt el, csupán hangulatom illusztrálására elevenítettem fel, amikor huszonnégy óra híján kerek egy esztendővel e döntés után beléptem a Legfelsőbb Bíróság kapuján. Úgy léptem be, hogy tudtam: elméletileg fennáll az a lehetőség is, hogy minden kérésünket elutasítják izomból már a tárgyalás alatt, zárszóra viszik az ügyet és visznek. A buzăui ítélet tükrében és a politikai befolyástól való szerintem egyáltalán nem megalapozatlan félelmünkben mindez teljesen reális, sőt valószínű forgatókönyvként mutatkozott... Markó Attila (Folytatása a 4. oldalon) A magyarokat újra támadják. No nem a tatárok és törökök, akiktől megvédtük Európát, és nem az oroszok vagy osztrákok, akik annyiszor vérbe fojtották szabadságharcainkat. De még nem is a szovjetek, mint 1956-ban. Hanem épp Európa. A vén kontinens. A támadás pedig folyamatos. Hol a sajtótörvény miatt, hol a bírósági szabályozások miatt. Hol pedig azért, mert egyeseknek nem tetszik az, hogy a magyar alkotmányban utalás történik a keresztyén értékekre és a család megtartó szerepére. No meg azért is, hogy a magyar alaptörvény szerint a család a férfi és nő házasságán alapul. Merthogy az európai trend ma már más: a keresztyénség elavult, a család is. Minél inkább konzervatív vagy, annál inkább kinéznek téged. Ha pedig azzal büszkélkedsz, hogy a hasonló neműeket szereted, akkor lesz igazán előtted nyitva az út. Akár a miniszterségig, lásd Guido Westerwelle német külügyminisztert, vagy Elio di Rupo belga kormányfőt. S a sornak nem értünk a végére. Igen, támadják a magyarokat. Az európai fórumok igazat adnak a szlovák kormánynak, hogy a kettős állampolgársággal rendelkező felvidéki magyaroktól megvonják a szlovák állampolgárságukat. Visszautasítják azokat az erdélyi magyar pártok által készített be- Somogyi Botond (Folytatása a 2. oldalon)

2 Barangolások bibliai tájakon Filippi I. Filippi, Macedónia tartomány fővárosa, Fülöp királyról kapta a nevét, aki Nagy Sándor hadvezérnek volt az édesapja. Pál apostol idejében katonák laktak itt, javarészt veteránok, akik miután szolgálatukat a római hadseregben letöltötték, telket kaptak, házat építettek s megtelepedtek. Pál itt találkozott életében először a fogsággal, amiben később még bőven volt része. Csak egy éjszakát töltött Silással együtt börtönben, de az felejthetetlen maradt számára. A csodálatos az volt, hogy nem esett kétségbe, hanem dicsőítő ének fakadt ajkán, a legnagyobb nyomorúságban is magasztalni tudta Istent. Különös az is, hogy Pál a börtönből ír e gyülekezetnek levelet, aminek világát ő épp itt ismerte meg. Nem tudjuk azt sem, mennyi időt töltött Pál e városban. Az biztos: a körülmények úgy alakultak, hogy Pálnak hamarabb kellett távozni, mint ahogy ő azt tervezte. Sok kedves hívő ember élt a városban, akik Pált megszerették, hisz többször is küldtek neki csomagot. Akárhova is ment, a filippibeliek mindig gondoltak rá és segítettek rajta. A levél megírására is az adott okot, hogy Epafroditus által ez a gyülekezet gazdag szeretetcsomagot küldött az apostolnak. E levelet Pál a római fogságából írta, amely hatalmas bizonyságtétel az Úrban való örvendezésről. Már a levél elején megtelik a szíve örvendezéssel, amikor imádságban a gyülekezetre gondol. Ebből az örömből származik mindaz, amit a gyülekezetnek mondani fog, s ez az öröm kíséri végig a levél írása közben. Akkor is öröm tölti be a szívét, amikor önmagáról, a maga helyzetéről kezd beszélni. Pedig tudjuk, fogságban lenni nem könnyű, az ember szívét panasz és keserűség tölti el. Mégis azt írja: nemcsak most örül, hanem a jövendőben is ezt fogja tenni, bármi is történjék vele, hisz az Úr közel van hozzá. Szép ebben a levélben az a vágyakozás, amivel Pál az örökkévaló hajlék után sóvárog, amikor teljesen eggyé válhat Krisztusával, de ugyanakkor kész maradni is azért, hogy tovább szolgálhasson mindazoknak, akiket az Úr reá bízott. Mennyire megszégyenít ez bennünket. Sokszor kis gondok is meg tudják rontani az örömünket. Alig ér valamilyen bántás, sérelem, s mindjárt panaszkodunk, zúgolódunk s meg vagyunk keseredve. Mindjárt oda az örömünk. Milyen jó ezt a levelet így is olvasni, és így is épülni belőle. Fel kell törnie szívünkből a könyörgésnek: Uram, én is szeretnék minden gond, nehézség ellenére így örvendezni. Könyörülj rajtam, hogy legyek én is Pálhoz hasonló ebben. Vizsgáljuk meg azt is magunkban, hogy van-e vágy szívünkben a mennyei hajlék után? Sokszor azt tapasztalom még a komoly keresztyének között is, hogy csak ehhez a földhöz ragaszkodunk minden áron, s az örök élet nem tud vigasztalni minket. Azért is értékes ez a levél, mert betekintést enged abba a mély szeretetbe, amivel Pál viseltetik munkatársai, szolgatársai, barátai iránt. Ókori romok az egykori Filippi város helyén Timóteus és Epafroditus, két hűséges szolgatársa és munkatársa, akikről ő le tud mondani azonban, ha azt a gyülekezeti érdek úgy kívánja. Tudja örömömnek és koronámnak nevezni munkatársait is és a gyülekezet tagjait is. Örül nekik, hogy velük lehet, de le is tud mondani róluk, el is tudja engedni őket. Mennyi baj van manapság még a keresztyén gyülekezetekben is a munkatársak között, mennyi féltékenység, széthúzás és előítélet rombolja kapcsolatainkat. Jó lenne Páltól és munkatársaitól ebben is komoly leckét venni. Imádkozzunk azért, hogy legyen a gyülekezetekben jó munkatársi közösség, hogy ne szenvedjen kárt az Isten ügye a szeretet és bizalom hiánya miatt. Pál hitbeli útjáról is szép képet ad e levél. Az apostol visszaemlékezik arra, hogy milyen büszkén járta ő a törvény útját, mint gőgös farizeus, s aztán miként tudta kárnak és szemétnek ítélni mindezt a Krisztus ismeretének gazdagságáért. Megragadó módon beszél arról, hogyan törekszik megfutni a pályát, és eljutni a halottak feltámadásának igazságáig. A levél tartalmazza azt a gyönyörű Krisztushimnuszt is, ami költői módon ábrázolja Megváltónk útját a magasságokon és mélységeken át. Mindezek alapján kijelenthetjük, hogy Bibliánk egyik drága gyöngyszeme a filippiekhez intézett írás. Bárcsak minket is segítenének ezek az áhítatok abban, hogy e levélnek az üzenete eljusson hozzánk, mélyen a szívünkbe vésődjön és teremje meg az Úrban való örvendezés gyümölcseit életünkben. Olvasandó igék: ApCsel 16,37 38; Fil 1, , 2, , 4,1.22. Lőrincz István Modern szabadságharc összefogással (Folytatás az 1. oldalról) adványokat, amelyek Székelyföld önrendelkezését hivatottak előmozdítani. Igen, támadják a magyarokat és Magyarországot. Minden fronton. Az Európai Parlamentben megfigyelő bizottságokat hoznak létre, Magyarországot elítélő jelentéseket írnak és szavaztatnak meg. Olyanokat, amelyekben hemzsegnek a hibák, amelyek rosszindulattal vannak megfogalmazva. Amelyeknek közük sincs a magyar valósághoz. Olyan eljárásokat akarnak foganatosítani, amelyeket más, hasonló helyzetben levő uniós országokkal szemben nem tesznek. Azaz kettős mércét alkalmaznak. Amin különben nem kell 2 csodálkoznunk, hiszen annak idején a második világháborút követően is csak minket büntettek meg, méghozzá alaposan. A németek és a japánok nem vesztették el területük kétharmadát. Igen, támadják a magyarokat. És nem azért, mert nyolc év katasztrofális szocialista-liberális kormányzás után az ország talpra állt, és egyre jobbak a gazdasági mutatók, hanem azért, mert az ország új gazdaságpolitikát követ: rezsit csökkent a multinacionális vállalatok kárára és bankadót vezet be. A világot uraló bankok és multicégek pedig ezt nem nézik jó szemmel. Főleg azért, mert a jó és hatékony példa ragadós: egyre több ország szeretné a magyarokét követni. Ezért került sor arra is, hogy a világ sorsát igazgató szabadkőműves Bilderberg-csoport idei angliai zárt ülésén az egyik európai tisztségviselő, Viviane Reding uniós biztos, arról beszéljen: a jövő évi magyarországi választások eredményének legitimitását igyekszik majd gyengíteni. Azaz befolyásolni, vagy magyarra fordítva: meghamisítani. Igen, támadják a magyarokat. És nemcsak külföldiek, hanem belföldiek is. Ez utóbbi pedig még fájdalmasabb. Talán nincs olyan ország még, ahol az ellenzék a saját nemzete, saját népe ellen hadakozzék. A magyar szocialisták és liberálisok pedig ezt teszik. Immár két és fél évtizede. Hol ellenzékből, hol kormányzó pártként. A közelmúltban Magyarországot veszélyeztető árvíz idején Európa példás összefogásnak lehetett tanúja. A gátakon egymás mellett dolgozott munkás és értelmiségi, bal- és jobboldali. Több ezer katona és önkéntes. Magyarország szervezettségből példát mutatott a szomszédos Ausztriának vagy akár a nagy Németországnak is. Ennek az együttmunkálkodásnak kellene megmutatkoznia nemcsak az egyszerű emberek szintjén, nemcsak a természeti katasztrófák idején, hanem a politika terén is. Amíg nem jutunk el oda, hogy összefogjunk, addig nem tudjuk felvenni a harcot a globalista, internacionalista hatalommal. Addig nem tudjuk sikeresen megvívni a politikai, de még inkább gazdasági szabadságharcunkat egy olyan Európa ellen, amelyben a keresztyén értékek, a család, a kisebbségek önrendelkezése, a nemzetek szuverenitása lassan már egy fabatkát sem ér.

3 A bizonytalanságban csak a hit lehet megtartó erő Az idén 100 éves szovátai gyülekezet adott otthont az egyházkerületi közgyűlésnek, amely a tavaly decemberi tisztújítás óta először ülésezett. A gyűlést Markó Gábor főgondnok nyitotta meg, aki rövid bevezetőjében elsősorban a gyerekvállalás fontosságára, a család megtartó erejére és a szülőföld szeretetére hívta fel a fiatalok figyelmét. Szomorúan állapította meg, egyházunk a tavalyi év óta 1,9%-kal fogyott, 6600-zal lettünk kevesebben. Felszólította az egyházközségeket: ne hanyagolják el a befizetéseket, az egyházfenntartói járulékokat, hiszen a szórványosodás következtében egyre több a kisebb gyülekezet, sorsuk pedig nagyban függ a Kerület támogatásától. Kató Béla püspök az Ézs 54,10 alapján hirdetett igét. Akkor, amikor a Heidelbergi Káté 450 éve hitvallásunk alapja, és mi új lelkipásztori nemzedéket bocsátunk ki a gyülekezetekbe, hangsúlyozottan kell beszélnünk a hűségről mondta a püspök. Az igében szó van a hegyről, amely az erőt, szilárdságot jelképezi. Mindenekelőtt azonban Istennek erejét. Minden jelentős esemény ugyanis, amely Isten és ember között zajlott le fogalmazott az igehirdető, a hegyen történt. Itt kapta Mózes a tízparancsolatot, a Sion-hegyen épült a templom, itt mondta Jézus beszédét, és itt búcsúzott el tanítványaitól mennybemenetele előtt. A hegy tehát menedéket és otthont is jelenthet az ember számára. Az igében pedig fontos üzenet van: ha a hegyek meg is szűnnének, Isten szövetsége akkor is örökkévaló lesz. A mai világban sok minden megingott, olyan dolgok, amelyeket biztosnak véltünk eddig. A mai rohanó világban gazdasági és Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad. (Ézs 54,10) politikai válságok fenyegetnek, jogi bizonytalanságban élünk, barátságok szűnnek meg. A változás alól pedig egyházunk sem kivétel, éppen ezért az isteni szeretetben kell hinni, amely soha el nem múlik hangsúlyozta Kató Béla. Igehirdetést követően hat fiatal lelkipásztort szenteltek fel, utána a jelenlevők a templomkertbe vonultak, ahol a gyülekezet fennállásának százéves, valamint a Heidelbergi Káté 450 éves évfordulója alkalmából kopjafaavatásra került sor. Másnap a közgyűlés Szegedi László missziói, valamint Kató Béla püspöki jelentésének meghallgatásával folytatódott. Az ezeket követő hozzászólások rendjén elhangzott: az egyház vezetése a katolikus egyháznál tegye szóvá a reverzális kérdését. Szükség lenne a lelkipásztorok munkájának támogatására, ugyanakkor meg kellene büntetni mindazokat, akik nem végzik el szolgálatukat. Volt, aki a bibliahéten résztvevő gyermekek támogatását és a vallásolimpia országos szakaszának megszervezését, mások az átvilágítási bizottság összetételét és módszereit, valamint a dokumentumok sajtóban való megjelenését kifogásolták. Javaslat született egyházi múzeum létrehozására is kallódó értékeink megmentése, megőrzése érdekében. Nincs tisztázva a református egyháznak a különböző neoprotestáns egyházakkal való kapcsolata kifogásolták egyesek. Mások az egységes vallástankönyveket hiányolták. Heves vita övezte a Marosi Egyházmegyében kialakult helyzetet. Az egyházmegye évekkel ezelőtt az Igiena Szövetkezettől bérbe vette azt az ingatlant, amelyet a város magyar orvo- A felújított szovátai református templom sait foglalkoztató Caritsan kft.-nek adott tovább bérbe. A tízéves bérleti szerződés 2006-ban lejárt. Mulasztás vagy hanyagság következtében azonban a szerződést nem újították meg. Így az Igiena most évekre visszamenőleg követeli a bért az egyházmegyétől, amelynek nincs pénze, ugyanis a Caritsan a Marosi Egyházmegyének nem fizetett semmit. Az egyházkerületi közgyűlés kimondta: a több százezer euróra rúgó hátralék kifizetését nem vállalja át, a Marosi Egyházmegyének meg kell találnia azokat a személyeket, akik mulasztást követtek el. A közgyűlésen megszavazták az Árva Bethlen Kata Alapítvány alapszabályzatát, az alapítvány a kerületi nőszövetség különböző terveit próbálja a jövőben megvalósítani. A jelenlevők a választási szabályzat módosításáról is szavaztak: többek között olyan paragrafusokat iktattak be, amelyek kiküszöbölik az Erdővidéki és Kézdi-Orbai Egyházmegyében kialakult helyzetet, ahol joghézag miatt tavaly ősz óta még mindig nem választottak esperest. Az új jogszabály augusztus elsejétől lép érvénybe, amely kimondja: amennyiben nem születik érvényes döntés, az esperest az Igazgatótanács nevezi ki. Somogyi Botond A felszentelt lelkipásztorok névsora Kató Béla püspök felavatja a templomkertben elhelyezett kopjafát 1. Berszán László Kolozsvár XI. Törökvágás (Kolozsvári Egyházmegye) 2. Lakó Jenő Mezőzáh (Maros-Mezőségi Egyházmegye) 3. Kiss Szabolcs Uzdiszentpéter (Maros-Mezőségi Egyházmegye) 4. Szabó Gergely Levente Marosvásárhelyx IX. Tulipán u. (Marosi Egyházmegye) 5. Szilágyi Tamás Székelyabod (Küküllői Egyházmegye) 6. Vajda István Gellért Kolozsvár V. Újalsóváros (Kolozsvári Egyházmegye) 3

4 Amikor már visszaszámolunk (Folytatás az 1. oldalról) Nos, így léptem be reggel 9 előtt a Legfelsőbb Bíróság udvarára. De felemeltem a fejem, viszonylag jó volt a hangulatom is, hiszen a buzăui akasztásnál rosszabb nem történhet. Aztán ott már erős csapat várt. Az ügyvédeinken kívül a magyar média egy része, továbbá ismét jelen volt a magyar nagykövetség (ők kezdettől fogva minden tárgyalást végigültek velünk), valamint az amerikai nagykövetség két politikai képviselője is, hisz a John Kerryhez intézett kongresszusi levél következtében Amerika most már nyilvánosan is figyelni kezdett (eddig is figyelt, rendszeresen találkoztunk, érdeklődtek, de ennyire nyilvános kiállásuk még nem volt). És hadd tegyem azt hozzá, hogy egy diplomatának is vannak sűrű napi teendői, ehhez képest türelmesen végigszenvedték velünk azt a több mint négyórás várakozást, amíg a mi ügyünk sorra került. Nos néhány szóban a teremben történtekről: szólítottak, igazoltuk magunkat, majd a három hölgyből álló testület elnöke megkérdezte: van-e valami, amivel korábbi nyilatkozatainkat ki szeretnénk egészíteni? Bevallom, annyira meglepett a kérdés, ajkamon volt, hogy igen, persze, itt van egy minden szempontból gazember, igazságtalan döntés, azért jöttünk, hogy ezt elmondjuk. De ügyvédemre néztem, ő intett, hogy nincs. Jó a józan ember a környéken, gondoltam magamban. Hát persze, hogy nincs, hisz mindent elmondtunk már. Minden érvet felhoztunk, mindent elmeséltünk a történtekről. Már az is a világ fintora, hogy egy ilyen nyilvánvaló dolgot egyáltalán el kell magyarázzunk. Mondtam tehát hangos szóval, hogy elnök asszony, a korábbi nyilatkozataimhoz képest nincs hozzáfűznivalóm. Az elnök asszony azonban rákérdezett: neki lenne ám mégis egy kérdése. Mielőtt a viszszaszolgáltatást jegyzőkönyvezték volna, önök ki kellett kérjék a Közigazgatási Minisztérium véleményét az ingatlan jogi helyzetéről. Abban az iratban a minisztérium azt állítja, hogy az önök bizottsága nem illetékes eljárni, mert ez az ingatlan egy másik törvény hatáskörébe tartozik. Figyelembe kellett-e venniük ezt? Nos mielőtt a bizottság jegyzőkönyvbe vette volna a visszaszolgáltatást, a brassói táblabíróság jogerősen megállapította, hogy a kollégium visszaszolgáltatásában a mi bizottságunk az illetékes. Nekünk a bíróság jogerős döntését kellett figyelembe vennünk mondtam. Ezek után több bizonyítást célzó kérést tettünk le egyrészt kértük, hogy néhány tanút hallgassanak ki, akik az egyházi tulajdonrendszer kérdésében vitathatatlan tapasztalattal rendelkeznek, másrészt azt is kértük, hogy mivel mind a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, mind pedig az Igazságügyi Minisztérium kimondja, hogy kár nem érte őket, akkor valaki mondja már meg, hogy kit károsítottunk meg. Mert ha nincs károkozás, akkor nincs bűncselekmény sem. A bírói testület döntését e kérelmek tekintetében holnap tudjuk meg. Ettől függetlenül kitűzték a következő tárgyalás napját október tizedikére. Ez azt jelenti, hogy amennyiben ké- réseinket jóváhagyják, akkor októberben erről tárgyalunk majd ha pedig elutasítják, akkor az a tárgyalásnap a következtetések és az ítélethozatal napja lesz. Kijöttünk hát a teremből, volt azért egy kis mosoly is az arcunkon. Meg is kérdezte több újságíró is, hogy mik a megérzéseim. Erre a kérdésre mindenkinek azt válaszoltam: ha valóban politikailag manipulált ez az ügy, akkor minden látszólagos jóindulat, együttérzés és mosoly mellett vidáman lecsuknak. Ilyen megérzésekről tehát fölösleges beszélni. Nekem, nekünk amúgy sem kegyelem kell. Nem csüngünk a bírói testület kegyein. Nem is várunk úgymond kedvező ítéletet. Nem egy jó ítéletet várok. Én az egyedüli HELYES döntést várom. Helyes döntést pedig egy valóban független, szakmailag és morálisan kifogástalan igazságszolgáltatás tud meghozni. Ezt kellene meglássa Európa is, de azok is, akik ezt a rendszert éltetik ebben az országban. És akkor hadd zárjam úgy, ahogy kezdtem: amikor egy esztendővel egy velejéig igazságtalan ítélet után belépsz a tárgyalóterembe, akkor millió gondolat cikázik át az agyadon. De abból a millióból egyetlen gondolat sem vonja kérdőre az ártatlanságot, a lelkiismeret tisztaságát. Ezzel maradsz a halálodig. Nem a szerencsére és nem egy telefonhívásra bíznám, hogy ugyanígy lássa az is, aki fél méterrel magasabban ülve szembenéz veled vádlottal, elítélttel. Amikor tehát azt mondtam, hogy mindig emelt fővel járjunk, ha tiszta a lelkiismeretünk, akkor arra gondoltam, hogy ezt a bizonyosságot egy letöltendő börtönt elrendelő ítélet sem veheti el tőlünk! Mikó-per: októberben döntés születhet Október 10-én döntés születhet a több éve húzódó Mikó-perben. A Sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium ügyében június végén a bukaresti Legfelsőbb Bíróság úgy döntött: nem kíván újabb bizonyítékokat megvizsgálni, tanúkat meghallgatni, szakértői jelentéseket készíttetni. A dossziéban levő dokumentumok különben egyértelműen bizonyítják: az ingatlan az államosítás idején a református egyházé volt. A vádlottak azért kívántak újabb bizonyítékokat bemutatni, mert a buzăui törvényszék nem találta bizonyítottnak, hogy az egyház volt a tulajdonos. A Mikó-perben tavaly június végén született első fokú döntés a buzăui törvényszé- ken, amely Markó Attilát (jelenleg RMDSZképviselő) és Marosán Tamást, az Erdélyi Református Egyházkerület volt jogi tanácsadóját három-három év letöltendő börtönbüntetésre ítélte, Silviu Climet, az Igazságügyi Minisztérium volt jogi tanácsadóját pedig három év felfüggesztett szabadságvesztésre. Hírösszefoglaló A büntetőpert az államosított ingatlanok restitúciójáról döntő bizottság három korábbi tagja ellen indította az ügyészség, mert álláspontja szerint jogtalanul szolgáltatták vissza a református egyháznak a kollégium épületeit. A Legfelsőbb Bíróság szóvivője elmondta: a június 27-i tárgyaláson aláírt végzésében a bírói testület a vádlottaknak mind a négy további bizonyítékok bemutatására vonatkozó kérését elutasította. Ez azt jelentheti, hogy már a következő, október 10-i tárgyalás végén jogerős ítélet születik a perben. Az elutasítás két lehetséges magyarázattal is szolgálhat: megtörténhet, hogy a bírák áttanulmányozták a dossziét, és úgy találták, elegendő bizonyíték van abban ahhoz, hogy meghozzák a döntésüket. Az is lehetséges azonban, hogy politikai ráhatás következtében tudják már, milyen ítéletet kell meghozniuk, és nem kívánnak sok energiát fordítani az ügyre. Tavaly több tízezren tüntettek a Sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium érdekében 4

5 Közösségformáló Kálvin-napok a Kézdi-Orbai Egyházmegyében Immár ötödik alkalommal rendezték meg a Kézdi-Orbai Egyházmegyében a Kálvinnapokat. Az eseménysorozat gyereknappal kezdődött Orbaiteleken. Oroszfaluban ifjúsági napot rendeztek, amelyen mintegy 120 fiatal vett részt. Az eseménysor részét képezte a Kézdimárkosfalván tartott nőszövetségi konferencia, amelyre a közeli településekről mintegy kétszázan érkeztek. Orbán Judit, a Kézdi-Orbai Egyházmegye nőszövetségének alelnöke, vajnafalvi lelkipásztor elmondta: ilyen átfogó eseményen szükség van egy napra, ami a nőké, ahol őket érintő témákat dolgoznak fel. A Kálvinnapok keretében Alsócsernátonban presbiteri konferenciát szerveztek, amelyen Dézsi Zoltán egyházkerületi főgondnok tartott előadást A kálvini szellem a református egyház életében címmel. Az eseménysorozat záró momentumaként Lécfalván gyülekezeti napra került sor, amelyen a szomszédos egyházmegyék képviselői és a testvérmegyék küldöttei mellett a Kézdi-Orbai Egyházmegye csaknem minden gyülekezete jelen volt. Az ünnepi istentiszteletre Bartha Gyula, a magyarországi Szatmári Egyházmegye esperese, Csenger lelkipásztora harminc fős gyü le kezeti tagjával érkezett. A Kálvin-napok eseménye nálunk beékelődik a május 22-i egységnapba, a világ reformátusainak napjába. Kis időeltolódással ugyan, de ennek apropóján látogattunk ide, és fogadjuk a kovásznaiakat is minden évben. Örvendetes látni, milyen erős kapocs fűzi egymáshoz a két gyülekezetet, barátokra, lelki társakra lelnek ezáltal, pedig két egymástól távol eső egyházmegyéről van szó, 600 km a távolság közöttünk részletezte. A fonott hajú, székely ruhás kislányokat látva mindig elérzékenyülünk, itt érezzük, hogy jó A zárónapon több százan vettek úrvacsorát magyarnak lenni, itt többek vagyunk, és ezzel a többlettel térünk haza minden évben. A gyülekezeti nap alkalmával kórustalálkozót is tartottak: a megjelent nyolc énekkar találkozóján egymást hallgatva cseréltek tapasztalatot a résztvevők. Gyerő Katalin, a vajnafalvi Hozsanna református kórus karnagya elmondta, harmadik éve vesznek részt a Kálvin-napok kórustalálkozóján. Balázs István kántor, a kézdivásárhelyi Hálaadás református dalárda egyik vezetője, örvendetesnek tartotta, hogy minden évben alakulnak újabb kórusok, tagjaik pedig egy ilyen esemény által tapasztalatot gyűjthetnek a régebb óta működő énekkaroktól. A zárónapon nem hiányzott a szakácsművészeti vetélkedő sem, amelyre felkészülten érkeztek a gyülekezetek: volt aki varrottasokkal, írásos falvédőkkel díszítette sátrát, de olyan is akadt, aki egy hollandot hívott segítségül fapapucsban, hogy csapata egyedi legyen. Daragus Attila, Torja község polgármestere harmadmagával járta végig az asztalokat, elmondása szerint elsősorban az ízekre figyeltek, de fontos volt a szezonális jelleg is, a harmónia, a menüsor, a versenyzők öltözete, a higiénia és az asztaldíszítés is. Észrevehető a csapatoknál, ha már nem először járnak itt. Akik az elmúlt években is versenybe szálltak, már tudatosabban készülnek, odafigyelnek egymásra. Idén is dominált a tokány, de nagyon sokan az ételek elkészítéséhez felhasználták a friss meggyet, káposztát és újpityókát is fejtette ki. A lécfalvi napon minifoci-bajnokságra is sor került, a szervezők pedig a gyerekekről sem feledkeztek meg, a kicsiket számos program várta: többek között táncház, kézműves-foglalkozás és arcfestés. A délután zászlólevonással és keresztyén zenei ifjúsági koncerttel zárult. A gyülekezeti napon díjazták azokat a rajzokat is, melyeket az Isten tenyerén az őstörténet tükrében című pályázatra küldtek be a gyerekek. Berszán Réka Jótékonysági bál a diakóniáért Festménykiállítás a medgyesi gyülekezeti napon A medgyesi református egyház, presbitériumának kezdeményezésére, immár negyedszer szervezett a gyülekezeti napot. Az eseményen a történelmi magyar egyházak tagjain kívül jelen voltak a helyi RMDSZ képviselői, Ambrus Attila egyházmegyei főgondnok és az igét hirdető Ágoston-Palkó Attila szászfenesi lelkipásztor. A gyülekezeti nap célja a szeretet, az összetartozás és egymásra figyelés gyakorlása volt. Sok lelket feltöltött az elhangzott ige, amely a péteri levél alapján lélekhez szólóan győzte meg a hallgatóságot arról, hogy Isten kezében élő köveknek kell lennünk. Isten alakít bennünket minden nap, és eljön majd az idő, amikor mindenki beleilleszkedhet az Anyaszentegyház közösségébe. A prédikációt hallgatva, sokan éreztük úgy, hogy jó volna Istennek ezt a biztató szavát naponta hallani. Az ünnepségen a felszólalók köztük Ambrus Attila főgondnok, Orosz Csaba helyi RMDSZ-elnök, a helyi gyülekezet belmissziós csoportjának tagjai és Gábos Ilona nyugalmazott tanítónő a 125 éve alapított medgyesi református közösséget összefogásra, hűségre és templomszeretetre buzdította. Az ünnepély hangulatát fokozta a vallásórás csoport és a gyülekezet kórusának éneklése, Kurtus Krisztina megható szavalata. Az alkalom Komlósi-Rif Szilvia teológus, dalszerző gitárkísérettel előadott koncertjével zárult. Modern akkordjainak énekszövegei a Zsoltárok könyve szellemében íródtak. Gyönyörű műsorát a gyülekezet lélegzet-visszafojtva hallgatta. A templomi együttlét után Jakab Árpád festőművész kiállítására került sor. A Kálvinista templomok a Szeben megyei szórványban című tárlat tíz Szeben megyei református templomot ábrázoló festményből álló alkotássorozat. A bemutatott műveket Jakab Árpád a medgyesi gyülekezet részére készítette. De megfogalma- zódott az a gondolat is, hogy akár vándorkiállítás tárgyát is képezheti e sorozat. Az ötlet azért lehet építő, mert a tömbmagyarság területén élő magyar hívek keveset tudnak a Szeben megyei reformátusság életéről, hagyományairól. A gyülekezeti nap délután folytatódott, a zenés, vidám szórakozás, jó hangulat estig tartott, utána a hagyományos jótékonysági bál következett a Bényi-Czeller András presbiter vezette helyi vendéglőben. A tombolajátékból és belépőjegyekből származó összeget a gyülekezeti diakónia beindítására fogjuk felhasználni. Reméljük, továbbra is lesz ehhez hasonló esemény, amiért kérjük Istent, adjon minden szervezőnek és résztvevőnek erőt, egészséget az építő közösségi munkában. Jakab Róza Az ünnepségen a kis vallásórások is felléptek 5

6 Heidelbergi Káté: vezessen az emberek szívéig Ünnepi ülést tartott a Magyar Református Egyház közös zsinata Debrecenben Ünnepi ülést tartott a Magyar Református Egyház közös zsinata a debreceni református Nagytemplomban a Heidelbergi Káté megjelenésének 450. évfordulója alkalmából. Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy a Kárpát-medencei magyar református egyházak május 22-én, Debrecenben fejezték ki összetartozásukat közös egyházalkotmány elfogadásával, és ekkor hirdették ki a Magyar Református Egyház megalakulását. Hangsúlyozta, a 2009 óta első alkalommal összeülő közös alkotmányozó és törvényhozó testület ülése a Kárpát-medencei reformátusság kiemelkedő ünnepi alkalma. Jelzi, hogy van folytatása annak, ami 2009-ben elkezdődött mondta a püspök. Fekete Károly, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora a zsinati ülésen kifejtette: a Heidelbergi Káté kínálta tudásra égető szükségünk van. A káténak mindig a közérthető keresztyén tanítás közreadása volt a célja tette hozzá a rektor. A zsinati ülésen Bölcskei Gusztáv bemutatta a káténak a 450. évfordulóra megjelent új fordítását, amelyet a kilenc Kárpát-medencei református egyházkerület egy-egy teológusából álló bizottság készített el. Bejelentette, elkészült a káté ötnyelvű angol, német, magyar, szlovák és román fordítása egy kötetben, ami közlése szerint bizonyítja: a Heidelbergi Káté közös református kincs, ami nem szorítható anyanyelvi korlátok közé. Jan-Gerd Heetderks, a Református Egyházak Világszövetsége európai képviselője köszöntőjében arra figyelmeztetett, hogy az európai társadalmakban növekszik a szekularizáció, az emberek elfordulnak a hittől, az egyháztól. Azt mondta: úgy kell kommunikálni az evangéliumot, hogy eljussunk fiataljainkhoz, s úgy kell közvetíteni a Heidelbergi Kátét, hogy az elvezessen az emberek szívéig. Az ülésen módosították a Magyar Református Egyház közös alkotmányát, s határoztak a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház csatlakozásáról is. Az erről szóló ratifikációs okmányt Csáti-Szabó Lajos, a horvátországi egyház püspöke írta alá a Nagytemplomban. A Magyar Református Egyház alkotmányának megfogalmazásában a csatlakozó részegyházak zsinati közössége. Tagjai a Magyarországi Református Egyház, a Romániai Református Egyház, a Kárpátaljai Református Egyház, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház, a Szlovéniai Református Keresztyén Egyház, valamint az Amerikai Magyar Református Egyház a 2009-ben aláírt ratifikációs nyilatkozatban vállalták, hogy a közös alkotmányt saját országos egyházi jogrendjükbe illesztik. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a szlovák reformátusokra tekintettel úgynevezett ratifikációs csatolmány hozzáfűzésével csak 2011-ben csatlakozott. A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház 2012-től megfigyelői státusban vett részt az együttműködésben. A debreceni alkotmányozó zsinati ülésen bejelentették: megkezdődtek a tárgyalások a Kanadai Magyar Református Egyháznak a Magyar Református Egyházhoz való csatlakozásáról is. A közös zsinati ülés zárónyilatkozat elfogadásával, majd istentisztelettel fejeződött be. (reformatus.hu) Életerő a Bekecsalján Gyülekezeti terem avatása Márkodban Márkod templomos népe nemrég ünneplőbe öltözött. A 180 lelket számláló közösség nagyrészt önerőből, magyarországi segélyadományok és pályázatok segítségével gyülekezeti termet épített: negyven személy befogadására alkalmas épületet, amely különböző gyülekezeti alkalmaknak ad helyet. E megvalósításért Isten iránti köszönetünket hálaadó istentisztelet keretében fejeztük ki, amelyen Kató Béla püspök hirdette az igét. Prédikációjában az ószövetségi menedékvárosokhoz hasonlította a mai világ templomait és imaházait, hiszen olyan sok esetben ma ezek jelentenek menedéket az élet küzdelmeiben megpróbált emberek számára. Ide bármikor be lehet térni, Istennek mindent el lehet mondani, Tőle segítséget lehet kérni. 6 Gábor Áron Árpád, a gyülekezet lelkipásztora köszöntötte az egybegyűlteket, és Vörösmarty szavait parafrazálva elmondta: megfogyva bár, de törve nem, él a nemzet, él a református egyház a Bekecsalján, Márkodban. Az egykor lelkes gyülekezet a lélekszám csökkenése ellenére élni akarásáról tett bizonyságot azáltal, hogy gyülekezeti termet épített. Siklódi Péter gondnok megköszönte a munkálatok során kapott segítséget, és arra kérte Istent, kegyelemmel tekintsen e közösségre, hogy igéjének hirdetése soha ne halkuljon el. Az egyházmegye nevében Csalóka Zoltán esperes, a márkodi gyülekezet egykori lelkipásztora köszöntötte a jelenlevőket, és azt kívánta, hogy az új épület sok áldott, hitet erősítő alkalomnak adjon helyet. A köszöntések után Márkod magyarországi testvértelepülésének, Kiskinizs kórusának szolgálata következett, majd nemzeti imánk eléneklésével zárult a templomi együttlét. Ezek után a gyülekezeti teremhez vonultunk, ahol a márkodi kórus szolgálatát követően Kató Béla püspök áldásával felavattuk az épületet. Az ünnepség szeretetvendégséggel ért véget. Egyedi, ünnepi alkalom volt ez a vasárnap, amiért Istennek mondunk hálát. Gábor Anna-Mária

7 Családos együttlét Setétpatakon A brassói Reménység Háza lelkipásztorainak és fiatal családjainak egyik legszebb álma valósult meg Setétpatakon: a családos tábor. Setétpatak olyan hely, amilyenről a városi ember csak álmodni mer: Édenkert, ahol Isten jelenléte majdnem kitapintható. A virágos réteken sétálgatva, vagy éppen a sűrű erdő mélységeiben, a kristálytiszta patak csobogása és madárcsiripelés kíséretében kettesben sétálgathattunk házaspárként, míg gyerekeink a térdig érő fűben játszadoztak a lelkes, fiatal gyerekfelügyelőkkel. A sétákat igen érdekes és tartalmas előadások előzték meg. Ménessy Miklós a házasságápolás, Nemes Emil pedig a családi kommunikáció rejtelmeibe vezetett be. A hétköznapi példákkal fűszerezett előadásaik alatt sokszor döbbenhettünk rá arra, hogy időnként mennyire távol vagyunk Isten országától, és mégis milyen könnyű és jó volna Isten tetszését keresve a házastársunk kedvében járni, és kéz a kézben elkezdeni építgetni már itt a földön a mennyei otthonunkat. Meglátásainkat, élményeinket körben ülve egymással is megoszthattuk, miközben jobban megismerhettük egymást, megnyitottuk szíveinket egymás fele, és rájöhettünk arra, hogy a problémáink mennyire hasonlóak. Bibliai idézetekkel, értékes keresztyén írók gondolataival és személyes tapasztalatok felidézésével terelgettek minket lelkipásztoraink. A vízszintes és függőleges kapcsolatok egymás mellé helyezése optimizmussal töltött el, mert beláttuk, hogy amit mi egymás mellett, együtt nem tudunk elérni, azt Isten lehetővé teheti számunkra, ha kérjük Őt, és ha hiszünk Benne. Mivel mindannyian szülők is vagyunk, gyakran szélesítettük a témát a gyereknevelés irányába. Hálás szívvel gondolunk nemcsak a lelki, hanem a testi táplálékra is, amellyel kényez- tetve voltunk. Főleg a családanyáknak jelentett nagy élményt, hogy terített asztal várt két napon keresztül, amely csupa házi készítésű finomságokkal volt megrakva. Nem volt sem tévé, sem rádió, sem internet, de még térerő sem a telefonoknak De volt két gitár, egy dob és egy lelkes csapat, amely versenyt énekelt az ég madaraival, versenyt tündökölt a mező liliomjaival, Isten kertjében, Istent dicsőítve és áldva, Rá hangolódva és Rá figyelve. Egy noteszgép azért akadt, hogy keresztyén filmet is megtekinthessünk. Hálásak vagyunk, hogy a gyermekekkel együtt több mint negyvenen részesülhettünk Istenünk és lelkipásztoraink ajándékaiban, akik megteremtették nekünk a hétköznapok szürkeségeiben olykor elveszett lelkeknek a körülményeket ahhoz, hogy megálljunk, és őszintén szembenézve önmagunkkal, letéve terheinket, újult erővel nekiindulhassunk életünk újabb útszakaszának. Ízelítőként megemlítünk néhány gondolat-töredéket, amely itt fogalmazódott meg és elevenen él bennünk: Rendeljétek alá magatokat egymásnak ; A társ nem eszköz ; Adó-vevő készülék Isten és ember között ; Vágyképedet vetíted társadra? ; Bibliai alap+keresztyén gondolkodás = házasságmegtartás ; Az Úrnak szentelt élet... ; Fogyasztói szemlélettel nem lehet élni házasságban ; Hitelesség ; Isten abszolút megbízható ; Szeretettérkép ; Forduljunk egymás felé, ne távolodjunk el egymástól ; Oldjuk meg a megoldható problémákat ; A pozitív dolgokat erősítsük fel! ; Időben keress segítséget, ha bajban vagy! ; Isten velünk lakik ; Hívő és igehirdető közösség ; Egy héten legalább öt órát a házastársunkkal töltsünk, kettesben. Bátorítunk minden családot, hogy ha hasonló rendezvényről értesül, gondolkodás nélkül vegyen azon részt, mert lehetséges, hogy Isten éppen őt akarja megszólítani, éppen érte szervez hasonló tábort, hogy el ne vesszen, hanem örökké éljen... Puskás-Bajkó Gábor és Melinda Kálvin-napok: gyerekekkel telt meg az orbaiteleki templom Életre tanítanak az őstörténetek Gyerekzsivajjal telt meg az orbaiteleki templom: több mint kétszáz gyerek részvételével kezdődtek el a Kálvin-napok a Kézdi- Orbai Egyházmegyében. Szőcs László egyházmegyei főjegyző köszöntőjében Máté evangéliumából olvasott fel a jelenlévőknek: És aki egy ilyen kis gyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik énbennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék. (Mt 18,5 6) Házigazdaként Incze Hunor katekétikai előadó, Orbaitelek lelkipásztora gyermekistentisztelet keretében beszélt Káin és Ábel történetét feldolgozva a szeretetről. A nagyszámú hallgatóság lelkesen válaszolt a lelkipásztor szószékről feltett kérdéseire a testvérekről, családról, szeretet- ről. A gyerekek számára szokatlan helyzetet, amikor csak nekik szól a templomi istentisztelet, a lelkipásztor arra használta, hogy óvva intse őket az irigységtől: mert az irigység haragot szül, a harag gyűlöletet, a gyűlölet pedig gyilkosságot: a szeretet megölését. Az igehirdetés után Hajdú Loránd vártemplomi kántor és Nagy Tibor vezetésével csendültek fel a mindenki által jól ismert ifjúsági énekek, majd kétszáz kis szájból hangzott el a Miatyánk. A gyerekeket ezután kilenc csoportba osztották, akik különböző helyszíneken dolgozták fel a bibliai őstörténeteket (a teremtés, a bűneset, Káin és Ábel története, az özönvíz és a bábeli torony építése), játék, agyagozás és kifestősök segítségével. Rendkívül sikeresnek könyvelhetjük el a napot, hiszen a Kézdi-Orbai Egyházmegye 35 gyülekezetéből harminc képviseltette magát. Másnap az ifjúság Oroszfaluban találkozott, azt követően nőszövetségi konferenciát tartottunk Kézdimárkosfalván, a presbiterek Alsócsernátonban találkoztak, hét végén pedig Lécfalván szerveztek gyülekezeti napot összegezte Szőcs László főjegyző. Berszán Réka 7

8 Ingatlan-visszaszolgáltatás. Többéves szünet után újabb államosított egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásáról döntött Romániában a tárcaközi restitúciós bizottság. A testület döntése alapján nyolc épületet természetben adnak vissza az evangélikus, a református, illetve a román ortodox egyháznak, 23 igénylés esetében kártérítést ítélt meg a bizottság, 37 kérést pedig elutasított. Hírek Események Négy természetbeni visszaszolgáltatásra javasolt épület köztük a gyulafehérvári Batthyáneum Könyvtár esetében a testület elhalasztotta a döntést, amíg a kormány határozatot hoz a visszaszolgáltatott épületekben működő közintézmények védelméről. Hétéves a baróti templom óta Baróton az egyházközség július első vasárnapján a gyülekezet napját ünnepli. Az alkalmon Csűry István, a Királyhágómelléki Egyházkerület püspöke hirdetett igét, majd zenés-verses ünnepi műsorra került sor. A Barót testvérvárosából, Dabasról érkezett evangélikus kórus verses-zenés összeállításában Luther Mártonnak, a reformáció atyjának tevékenységét elevenítette fel. Köszöntő beszédet mondott az évforduló alkalmából Lázár- Kiss Barna baróti polgármester, Bíró Béla Dávid, az Erdővidéki Egyházmegye főgondnoka és Kálnoki Ferenc, a Baróti Egyházközség gondnoka és Krizbai Imre helybeli lelkipásztor. Boldog visszatérés Istennek házába A madár mindig visszatér ahhoz a házhoz, ahol menedéket talált, hű marad a helyhez, ahol fészket rakott. Az ember is mindig szívesen visszatér oda, ahol nehéz időkben otthonra lelt. Nem mindennapi esemény helyszíne volt nemrég a Székelyudvarhelyi Egyházmegyébe tartozó Csekefalva református temploma. Id. Biró Sándor ny. kisfülpösi lelkipásztor lelkészi szolgálata kezdetének 50. éves évfordulója alkalmából, első gyülekezetének, a csekefalvi református templomnak szószékéről hirdette Isten Igéjét. E Székelykeresztúr közelében fekvő településre nevezték ki szolgálati helyre 1963-ban. Fél évszázados jubileumi eseményre tért vissza Istennek hálát adni és a gyülekezet akkori gondoskodását megköszönni a 73. életévét taposó nyugdíjas lelkipásztor. Prédikációjának alapigéje a Zsolt 5,8 volt: Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulhatok Jutalomtábor Háromszéken Július első napjaiban a festői környezetű Bikfalván rendezték meg azt a bibliaismereti jutalomtábort, amelyet a Sepsi Egyházmegye szervezett azoknak a diákonak, akik sikeresen teljesítettek a bibliaismereti tantárgyverseny egyházmegyei szakaszán. A bibliai történetek dramatikus feldolgozása, az áhítat és a bibliai kvíz mellett a táborban a gyerekek éneket tanultak, fociztak, falulátogatáson, valamint több közös tevékenységen vettek részt. A 25 fős diáksereg Dániel társaiként élte át a kiválasztottság szépségét, de ugyanakkor felelősségteljes nehézségét is. Megértették, ők is Isten kiválasztottai, de ez a helyzet a maga szépségével együtt nehézséggel is jár, hisz a maguk módján eleget kell tenniük e felelősségteljes feladatnak. Az egyházmegyei katekétikai előadónk, Roth Levente és három vallástanár (Incze Hajnalka, Nagy Hajnalka és Kinda Eleonóra) gondoskodott a tábor programjáról. A szervezéshez anyagi támogatást nyújtott az egyházmegyén kívül a megyei tanács, valamint számos lelkiismeretes támogató (Bertis, Gecse Pékség, Diószegi Pékség, Meotis, Bon Sweet Bon). szent templomodban a te félelmedben. A gyülekezet egykori őrállója visszaemlékezett az közötti szolgálati időszakára, amikor a kommunista hatalom által anyagi javaiból kifosztott gyülekezetben kellett helyt állnia, a híveket pedig bátorítania és lelkesítenie. Mint ahogy most, akkor is, Istennek háza menedék és oltalom helye volt, ahol a Mindenható kegyeleméből mindig megállhatunk erőgyűjtésre és hálaadásra. A megható igehirdetést követően a csekefalvi református és unitárus gyülekezet egyesített kórusa énekelt, majd a lelkipásztor és a hívek köszöntötték e kicsiny nyáj egykori pásztorát. Az ünnepi istentisztelet a parókia udvarán megrendezett szeretetvendégséggel zárult, ahol 50 év távlatából is fel lehetett fedezni az egykori ismerős arcokat és fel lehetett eleveníteni a régi emlékeket. E sorokon keresztül is Isten áldását, sok erőt, egészséget kívánunk a gyülekezet nevében id. Bíró Sándor tiszteletes úrnak és családjának! Kedves Sándor bácsi, mindig szeretettel várja haza a csekefalvi gyülekezet! Kun Attila Árpád Kerezsi János nyugalmazott tanár tárlatvezetésével meglátogattuk a Bikmakk Egyesület tulajdonában levő tájmúzeumot, ahol betekintést nyerhettünk a bikfalviak értékvilágába, Hajdú Loránd kántor, Incze Hajnalka és Nagy Hajnalka vallástanárok az élményszerű közös éneklésről gitárkíséretükkel gondoskodtak. A táborozás a bikfalvi templomban a díjkiosztásos záró áhítattal ért véget, ahol az igét Incze Zsolt esperes hirdette. Az istentisztelet fénypontja volt a gyerekek személyes hitvallása, amelyet a diákok a 450 éves Heidelbergi Kátéra emlékezve fogalmaztak meg. A majdnem tíz tanintézményből érkezett diáksereg nagy része sepsiszentgyörgyi volt, de voltak gyerekek Bodokról, Illyefalváról, Bitáról, Egerpatakról és Uzonból is. A résztvevő diákok a kezdeti kommunikációs gátat hamar legyőzték, ugyanis egymás megismerése által olyan barátságok szövődtek, amelyek remélhetőleg még éveken át megmaradnak. A gyerekek kedves ismerősökként váltak el egymástól, ígéretet tettek: a következő tanévben is azon lesznek, hogy jövőre is részt vehessenek a táborban. Dr. Kinda Eleonóra Az időt Istentől kapjuk Családi nap Szemerján Nemrég harmadik alkalommal tartottuk meg a családi napot a sepsiszentgyörgyi szemerjai gyülekezetben. Csütörtökönként a parókiára énekelni-mondókázni járó édesanyák és gyermekek vettek részt ezen, immár az édesapákkal együtt. Az együttlét istentisztelettel kezdődött, ahol a nagy vacsoráról szóló példázat (Lk 16,19 24) kapcsán kemény kérdések hangzottak el: mi számomra a fontosabb, a munka, a család, Isten, a közösség? Ki-ki önvizsgálatot tarthatott, hogy a saját életében hogyan alakult a fontossági sorrend. Egy dologra nem lehettet hivatkozni: arra, hogy nincs idő. Mert Istennél van idő, Tőle kapjuk az időt, de a mi szabadságunk eldönteni, mire szánjuk. Istentisztelet után a parókia udvarán folytattuk a napot: a gyerekek arcát kifestettük, volt buborékfújás, és természetesen a kedvenc szórakozás, a trambulinon való ugrálás, majd ezt követően a mesehallgatás. A legkisebbek a homokozást, hintázást követően ültek körbe a várva várt mondókázáshoz. A beszélgetések során rácsodálkoztunk, mennyit nőttek, ügyesedtek a gyerekek az adventi vásár óta, amikor ilyen sokan együtt ünnepeltünk. A délutáni vetélkedőkre már a könyvtárteremben került sor. Meseolvasással zárult a nap, és a gyerekek érdeklődésével: mikor lesz a következő családi nap. És ugyancsak egy év múlva, de augusztus 19-étől, a vakációs gyerekbibliahéten, még sok-sok gyerek társaságában újra együtt lehetnek. Demeter Éva ISSN ÜZENET Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeti lapja A szerkesztőség címe: Kolozsvár Király utca (str. I. C. Brătianu) 51. sz. Telefon: 0264/ Fax: 0264/ Drótposta: Honlap: Főszerkesztő: Somogyi Botond Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A lapban megjelent cikkek nem feltétlenül a szerkesztőség véleményét tükrözik. Készült az Erdélyi Református Egyházkerület Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpontjának nyomdájában. Felelős vezető: Dávid Zoltán Olvasószerkesztő: Sztranyiczki Mihály Műszaki szerkesztő: Bálint Lajos Tördelés: Czirmay Ágnes

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben Hitéleti alkalmaink a 2015-2016-os tanévben Intézményünk vezérigéje a 2015-2016-ös tanévben: Urunk, örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik Téged keresnek. (Zsoltárok 40,17) ~ A tanévet megelőző

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b)

Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b) Gyülekezeti jelentés a 2013. esztendőről Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b) Isten kegyelméből ismét esztendőforduló idején vagyunk. Ideje van most a visszatekintésnek,

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Szén Sándor. Új bornak új tömlő 1

Szén Sándor. Új bornak új tömlő 1 Szén Sándor Új bornak új tömlő 1 Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped: a bor is kiömlik, a tömlő is elpusztul; hanem az új bort, új tömlőbe töltik, és akkor mindkettő megmarad. (Mt

Részletesebben

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk!

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! 2016. Húsvét Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! A TARTALOMBÓL Bemutatkozik az új számvevő - széki elnök Egyházmegyei hittanverseny A hitoktatásról általában Konfirmáció

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL ABUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2010. MÁRCIUS ÁPRILIS X. ÉVFOLYAM, 2.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL ABUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2010. MÁRCIUS ÁPRILIS X. ÉVFOLYAM, 2. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL ABUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2010. MÁRCIUS ÁPRILIS X. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM PÜNKÖSDI ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK 2010. MÁJUS 23. MÁJUS 24. Hagyományainknak

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

A kiegyezést (1867) követően 14 év előkészítő munkával, 1881-ben Debrecenben létrejött a Magyar Református Egyház teljes szervezeti egysége.

A kiegyezést (1867) követően 14 év előkészítő munkával, 1881-ben Debrecenben létrejött a Magyar Református Egyház teljes szervezeti egysége. Preambulum A magyar reformátusság a reformáció korától kezdődően mindig több ország területén és több állam szervezeti keretei között élt, egyházjogi közösségben a Kárpát-medencében élő, a reformációhoz

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Zsobokon

Lelkészbeiktatás Zsobokon Lelkészbeiktatás Zsobokon 2016. 09. 29. Szeptember utolsó vasárnapján ünnepi népviseletbe öltözött emberek lepték el a közel 300 lelket számláló kalotaszegi település, Zsobok utcáit. Nem mindennapi eseményre

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv 1 Közgyűlési jegyzőkönyv Amely készült a Magyar Artériás Stiffness Társaság (1103 Budapest, X. ker. Kőér u. 2/D.) 2010. április 15-én du.17.25 órai kezdettel megtartott megismételt közgyűléséről. Helyszín:

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/15203/ Szakál Péter, 2014-11-25 04:00:00 A Dunántúli Református Egyházkerület ünnepi közgyűlésén adták át

Részletesebben

Tudom az én megváltóm él Jób 19,25

Tudom az én megváltóm él Jób 19,25 XV I. é vfo l ya m 1. s z á m - 2 0 1 4. á p r i l i s Tudom az én megváltóm él Jób 19,25 Jób könyvét olvasva sok kérdés merül fel bennünk. Az egész történet olyan igazságtalannak tűnik. Isten miért egyezkedik

Részletesebben

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon 2014. 09. 01. A gyülekezetek segítése a cél Szórványgondozó lelkipásztorok gyűltek össze szeptember 1-én Algyógyon, hogy a szórványgyülekezetek

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) PREAMBULUM A magyar reformátusság a reformáció korától kezdődően mindig több ország területén és több állam szervezeti keretei

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Az Ünnepi Istentisztelet liturgiája:

Az Ünnepi Istentisztelet liturgiája: Az Ünnepi Istentisztelet liturgiája: Esperes - Lelkész - Kántor részére I. Harangszó 16,00 II. Harangszó 16,30 III. 17,00 (Marinka Sándor) Gyülekezés Kultúrházban (Árpád utca) Lelkészek 16,35-ra. 1. Palástos

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

T Á M O G A T Á S Á R Ó L

T Á M O G A T Á S Á R Ó L A Generális Konvent elnökségének döntése a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 2012. évi gyűjtésére benyújtott PÁLYÁZATOK T Á M O G A T Á S Á R Ó L A döntést a Generális Konvent elnöksége a Debrecenben,

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Fővárosom Bukarest! Amint említettem második nap látogattunk el a parlamentbe. Megdöbbentően szép épület kívülről. Egyszerűen hihetetlenül nagy.

Fővárosom Bukarest! Amint említettem második nap látogattunk el a parlamentbe. Megdöbbentően szép épület kívülről. Egyszerűen hihetetlenül nagy. Fővárosom Bukarest! 2011. november 25-27. között részt vehettünk a Nemzetközi Sport és Ifjúsági Szövetség által szervezett Fővárosom Bukarest! elnevezésű kiránduláson, amelynek célja volt Bukarest ismertetése

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Ingatlan és Birtokrendezés az erdélyi restituciós folyamat tükrében Dr. Dimén Levente, Gyulafehérvári T.E Komáromi Attila Sándor

Ingatlan és Birtokrendezés az erdélyi restituciós folyamat tükrében Dr. Dimén Levente, Gyulafehérvári T.E Komáromi Attila Sándor Ingatlan és Birtokrendezés az erdélyi restituciós folyamat tükrében Dr. Dimén Levente, Gyulafehérvári T.E Komáromi Attila Sándor Közösségi javak államosításasa Az államosítások sok és s elkobzások okát

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron 2016. 11. 10. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK A BBTE AULA MAGNA, FARKAS (KOGALNICEANU) UTCA 11. sz. II. Emelet 14.00 - Regisztráció 15.00-15.30 Köszöntések

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Ökumenikus Imalánc Brassóban

Ökumenikus Imalánc Brassóban Ökumenikus Imalánc Brassóban 2016. 12. 15. 1990-ben a Brassó-Bolonyai Árpád-házi Szent Margit Nőszövetség néhai elnöknője és az akkori plébános közös imára hívta a Brassó és környéke történelmi egyházak

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Királyhelmeci Szövétnek

Királyhelmeci Szövétnek Királyhelmeci Szövétnek Reformáció A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2005/3 A reformáció hónapjában sokaknak eszébe jut a felekezeti hovatartozásuk. Büszkén vallják, hogy

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Miért alaptalan a magyar demokrácia

Miért alaptalan a magyar demokrácia KÖNYVBEMUTATÓ Csizmadia Ervin legújabb kötetének (Miért alaptalan a magyar demokrácia) könyvbemutatójára az Alexandra pódiumon, március 20-án került sor. A bemutató keretében tartott kerekasztal-beszélgetés

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Fodor András halálára

Fodor András halálára PERSZONÁLIA Fodor András halálára Az Országos Széchényi Könyvtár nevében búcsúzom Fodor Andrástól, a költőtől, írótól, művésztől - és Fodor Andrástól, a könyvtárostól, kedves kollégánktól. Az egykori Eötvös

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT Biblia és Gyülekezet Ingyenes! M e l l é k l e t A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként 2013. évi IV. számhoz EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT Ifjúsági programok KI MIT TUD? 2013. július 8-12. nehéz sorsú

Részletesebben

4 Baróti Baptista Gyülekezet A nagybaconi leánygyülekezet templomának javítása 0

4 Baróti Baptista Gyülekezet A nagybaconi leánygyülekezet templomának javítása 0 Sorszám Intézmény / Szervezet megnevezése A programtervezet megnevezése Megítélt összeg 1 Baróti Baptista Gyülekezet Az egyházközség működési költségei 1.000 2 Baróti Baptista Gyülekezet Templomjavítás

Részletesebben