E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 26/2010. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Virágos Baranyáért évi környezet-egészségügyi, környezetszépítő verseny meghirdetése ( viragos ) ELŐTERJESZTŐ: dr. Marenics János, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, és Informatikai Bizottság elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Tótsimon Péter, a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Fejlesztési és Projekt csoport megbízott csoportvezetője Székelyhidy Beatrix, a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Fejlesztési és Projekt csoport főtanácsosa MEGTÁRGYALTA: A Területfejlesztési, Idegenforgalmi, és Informatikai Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: A Jogi és Ügyrendi Bizottság FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: január 11. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: január 11. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2 II. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a természeti környezet védelmével kapcsolatos kötelező feladatainak ellátása, Baranya megye vonzerejének megőrzése, illetve növelése érdekében rendszeresen él a pályázatok kiírásának lehetőségével, amelyek a sokéves tapasztalatok ismeretében - hatékonyan segítik a megye- és településkép kedvező alakítását, a lakosság életminőségének javítását, a turizmus fejlődését. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6. (5) bekezdése b) pontja szerint a megyei önkormányzat és szervei feladata különösen a megye arculatát befolyásoló, több települést érintő táji, természeti és épített környezet védelme és alakítása, a települési önkormányzatok erre irányuló tevékenységének segítése. A Baranya Megyei Önkormányzat hivatkozott törvényben előírt kötelező jellegű feladatainak végrehajtásaként a Közgyűlés pályázatot ír ki Virágos Baranyáért évi megyei környezet-egészségügyi, környezetszépítő verseny címmel. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése - az Országos Idegenforgalmi Hivatal támogatásával 1994-ben indult Virágos Magyarországért verseny mintájára év óta 12. alkalommal hirdeti meg a megyei környezetszépítő versenyt. A évi verseny fő céljai: Kulturált, környezetbarát, vendégváró megye- és településkép kialakításának előmozdítása; A településeken az életminőség javítása; A hagyományos magyar virág- és kertkultúra felélesztése és kiteljesítése, Környezet megóvására, szépítésre való nevelés; Környezet- és természetvédelmi akciók ösztönzése; A gyomnövények kiemelten a parlagfű elleni védekezés. A környezetszépítő mozgalom egyre jelentősebb szerepet tölt be a terület- és településfejlesztés, a környezet- és természetvédelem, továbbá a turizmus területén. Az eredmények jól érzékelhetők azokon a településeken, amelyek már bekapcsolódtak e nemes vetélkedésbe. Mindezek megerősítik a különböző szintű környezetszépítő kezdeményezések létjogosultságát, felkarolásuk és széleskörű kiterjesztésük fontosságát. A Közgyűlés a települési önkormányzatok környezetszépítő vetélkedésbe való részvételre ösztönzésével, tevékenységük támogatásával sokat tett és tesz a környezet formálása és fejlesztése érdekében. A virágosítási, parkosítási, és környezetszépítési verseny népszerűsége, megyei, országos és nemzetközi elismertsége egyre nő. A évi országos környezetszépítő versenyre 334 település jelentkezett, a legtöbb település Baranya megyéből 40 önkormányzat jelentkezett, második Borsod megye 39 település jelentkezett, a megyei versenyre 59 település nevezett (2008-ben 40 település). Az évi megyei környezetszépítő verseny céljára (pénzdíjazásra, kapcsolódó dologi költségek fedezetére) a Baranya Megyei Önkormányzat évre szóló költségvetésének összeállításakor 3 millió Ft előirányzat került elkülönítésre. A Virágos Baranyáért környezetszépítő verseny öt kategóriában kerül megrendezésre. A mozgalommá szélesedő versenybe a települési önkormányzatok nevezhetnek be. A versenyben résztvevő települések környezetszépítő tevékenységének zsűrizését szakemberekből álló bizottság végzi. A Közgyűlés a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság előter-

3 jesztése alapján határozattal állapítja meg a versenyben részt vett települések számára adható pénzdíjak számát és összegét. A kedvezményezettek a támogatást a lakóhelyi környezet további szépítésére (virágosítás, parkosítás, gyepesítés, fásítás stb.) használhatják fel. A évi pályázatokat - széleskörű megismertetésük céljából a Baranya Megyei Önkormányzat Közlönyében és internetes honlapján, továbbá a Diskurzus Baranya megye kulturális és önkormányzati információs lapja útján kívánjuk közzétenni. A fentiekre való tekintettel a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság a Virágos Baranyáért évi megyei környezet-egészségügyi, környezetszépítő verseny meghirdetésére vonatkozó indítványát, a határozati javaslat és annak melléklete szerinti tartalommal és feltételekkel terjeszti elő a Közgyűlésnek elfogadásra. Határozati javaslat III. 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Virágos Baranyáért évi megyei környezet-egészségügyi, környezetszépítő versenyt a jelen határozat mellékleteként csatolt felhívásban foglalt tartalommal és feltételekkel meghirdeti. A Közgyűlés a megyei környezetszépítő verseny céljára az önkormányzat évi költségvetésében 3 millió forint elkülönített pénzkeretet biztosít. Ebből a résztvevő települési önkormányzatok támogatására (pénzbeli díjazására) 2,5 millió forint, a kapcsolódó dologi költségek (zsűrizés, oklevelek, díjátadó ünnepség) fedezetére 500 ezer forint használható fel. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a pályázati felhívásokat - annak széles körű megismertetése érdekében - a Baranya Megyei Önkormányzat Közlönyében és internetes honlapján, továbbá a Diskurzus Baranya megye kulturális és önkormányzati információs lapja útján tegye közzé. Határidő: a közzétételre március 31. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2. A Közgyűlés megbízza a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottságot, hogy gondoskodjon a pályázat lebonyolításáról és értékeléséről, továbbá tegyen javaslatot a díjazások (támogatások) Közgyűlés általi odaítélésére. Határidő: november 30. Felelős: dr. Marenics János, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság elnöke Pécs, január 8. Dr. Marenics János sk. Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság elnöke

4 BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK FELHÍVÁSA Melléklet A Virágos Baranyáért évi megyei környezet-egészségügyi, környezetszépítő versenyre 1. A verseny célja Kulturált, környezetbarát, vendégváró megye- és településkép kialakításának előmozdítása, a településeken az életminőség javítása, a hagyományos magyar virág- és kertkultúra felélesztése és kiteljesítése, környezetszépítésre való nevelés, környezet-és természetvédelemi akciók serkentése, a gyomnövények kiemelten a parlagfű elleni küzdelem. 2. Résztvevők A települési önkormányzatok szervezése és koordinálása révén, a versenyfeladatok végrehajtásában közreműködő mindazon gazdálkodó szervek, intézmények, szponzorok, civil/társadalmi szervezetek, helyi polgárok, akik öntevékenyen részt vállalnak saját környezetük megóvásában, szépítésében, fejlesztésében. 3. A verseny kategóriái: I. kategória 250 lakos alatti települések II. kategória lakosú települések III. kategória lakosú települések IV. kategória lakosú települések V. kategória 3000 lakos feletti települések 4. A benevezés módja, tartalma és határideje A versenyre Baranya megye települési önkormányzatai jelentkezhetnek, a polgármester aláírásával ellátott nevezési levéllel, megjelölve azt a kategóriát, amelyben a település indul. A benevezéshez csatolni kell a - bírálati szempontok témaköreinek figyelembevételével - vállalt környezetszépítő tevékenységek rövid leírását, valamint a képviselő-testület pályázatra vonatkozó határozatát. Egyúttal közölni kell az önkormányzat pénzintézetének megnevezését (ahol elszámolási számláját vezeti), bankszámla számát, adószámát, valamint a település polgármesterének közvetlen elérhetőségét. 2 A megyei környezetszépítő versenyre május 31-ig lehet benevezni, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke címére (7621 Pécs, Széchenyi tér 9. sz., Pf.: ) egy példányban megküldött fenti dokumentumokkal (pályázattal).

5 A települési önkormányzatnak a benevezésért díjat nem kell fizetni. A versenykiírás feltételeinek nem megfelelő pályázatok utólag hiánypótlással nem egészíthetők ki, így elutasításra kerülnek. Azok a települések, amelyek az előírt határidőre a benevezésük benyújtását elmulasztják, vagy jelentkezésüket visszavonják, a versenyben nem vehetnek részt és elismerésre sem tarthatnak igényt. A versenyben maradó települési önkormányzatoknak a környezetszépítésben elért eredményeiket szöveges (munkajegyzék) és fényképes formában is be kell mutatni, melynek beküldési határideje július 31. A fényképek (legfeljebb 5 db) a bírálati szempontoknál jelzett területekről, településrészről készüljenek. 5. Bírálati szempontok: 1. A települési önkormányzat tevékenysége a környezetszépítés, településfejlesztés, környezet- és természetvédelem területén. - Az önkormányzat által fenntartott zöld- és virágos felületek állapota. - A közterületek parkosítása, gyepesítése. - A állandó és egynyári növényi díszítés minősége. - A régi parkok, fasorok gondozása. - A fásítási programban való részvétel, a honos (településre jellemző) fafajok és növénykultúrák telepítése, harmóniája. - Az önkormányzat kezdeményező és ellenőrző szerepének érvényesülése (településfejlesztési-, rendezési tervek, a testületi munka a környezetszépítés, környezet-és természetvédelem, hulladékgazdálkodás területén, önkormányzati rendeletek és azok megvalósulásának ellenőrzése, az önkormányzat és a lakosság közötti kommunikáció, helyi akciók szervezése, pl. polgárok közötti verseny, ingyenes vagy kedvezményes növényanyag.) 2. Turisztikai vonzerő, idegenforgalom. - Településkép, utcakép minősége. - A település látványosságai, turisztikailag értékes műemlékek, létesítmények gondozottsága. - A turizmusban résztvevő szolgáltató helyek környezeti kultúrája (szállodák, éttermek, vendégváró helyek), a vendégvárás, vendéglátás színvonala. - Információs pontok és táblák kialakítása. - Üdülőterületek, pihenőparkok (strandok, vízparti területek), sportpályák állapota. 3. A lakosság részvétele a versenymozgalomban. - A magánporták (balkonok, magánkertek, ablakok, előkertek) állapota, virágosítása, utcakertek kialakítása, a kapcsolódó zöldfelületek, járdák, árkok, hidak kezelése. - Lakossági közösségek (utcaközösségek, lakókerületek, lakótömbök, udvarok) közreműködése a környezetszépítő munkákban. 4. A település tisztasága, rendje és gyommentessége. - A közterületek tisztasága. - Köz- és magánintézmények, gazdálkodó szervezetek épületeinek és környezetének rendezettsége, virágosítása, növényi díszítése. - Iparterületek, -telepek környezetének állapota. - Játszóterek felszereltsége, állapota. - A település gyommentessége (parlagfű és más allergén növények irtása).

6 3 - Környezetvédelmi szempontok érvényesülése, hulladékgazdálkodás (szelektív hulladékgyűjtés, hasznosítás, illegális hulladéklerakók felszámolása). 5. Utak, utcák, épülethomlokzatok növényzetének esztétikai és minőségi megjelenése, a frekventált helyek (lakóterület határa, közlekedési utak, autóbusz megállók, parkolók, víz-, csapadékelvezető árkok és azok környezetének) rendezettsége. 6. Emlékhelyek (emlékművek, emlékparkok, keresztek), temetők, hősi temetők, kegyeleti parkok állapota, egyéb helyi értékek (templomok, múzeumok, stb.) fenntartása. 7. Az épített és természeti környezet harmóniája. - A település építményeinek, épületeinek és természeti környezetének összhangja. - Természetvédelmi értékek, -területek, tavak, vízfolyások állapota. - Új környezetszépítő létesítmények megvalósítása. 8. Összbenyomás a verseny/mozgalom célkitűzéseinek megvalósításáról -az előzőpontokban foglalt szempontok értékelésének figyelembevételével, a település lehetőségeihez, korábbi eredményeihez és az azonos kategóriában versenyzőkhöz viszonyítva -, valamint más, az országos, megyei és helyi kapcsolódó programokból adódó időszerű feladatok, akciók teljesítéséről. 6. Az értékelés határideje A versenyző települések pályázatban vállalt környezetszépítő feladatainak teljesítését szakemberekből álló zsűri helyszíni szemle keretében értékeli, augusztus 31-ig. Az egyes helyszínek megtekintésének időpontja előzetes telefoni értesítéssel kerül kitűzésre. A bejáráson a települési önkormányzat képviselője jelen lehet, és kiegészítő információkat adhat. 7. A verseny díjazásának módja és mértéke A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évre meghirdetett Virágos Baranyáért megyei környezetszépítő verseny céljára 3 millió forintot biztosít. A verseny kiírója a környezet minőségét kiemelkedően javító településeket a díjazásnál előnyben részesíti. Így különösen azokat, amelyek - a közterületek zöldfelület-növelését, parkosítását és fenntartását a legszínvonalasabban végzik; - a lakosság legszélesebb körű részvételével virágosítottak; - intézményei a legesztétikusabban növényesítettek, díszítettek; - turisztikai szempontból a legvonzóbb településképet, környezeti kultúrát mutatják; - a település köztisztaságát, rendjét, gyommentességét folyamatosan biztosítják; - a települési hulladékok keletkezésének megelőzésére, a hulladékok szelektív gyűjtésére, hasznosítására, az illegális hulladéklerakók felszámolására gondot fordítanak; - a lakosság körében a civil közösségekkel együttműködve helyi akciót (fásítási, parkosítási, gyepesítési, gyom-mentesítési, köztisztasági, környezet-és természetvédelmi, stb.), versenyt szerveznek. - a Virágos Magyarországért országos környezetszépítő versenyben is részt vesznek. A megyei környezetszépítő verseny fődíjaként forint adható. A kategória győztes települések külön-külön maximum forint pénzdíjat kaphatnak. A további díjak

7 4 felsőhatára forint lehet. A korábban megyei fődíjat vagy kategória díjat elnyert települési önkormányzat részére három év eltelte után ítélhető oda ismételten ugyanazon díj. A Közgyűlés által környezetszépítési célra biztosított előirányzatból ugyanazon településnek csak egy címen lehet pénzdíjat kiosztani. A pénzdíjak odaítélésére - a szakmai zsűri helyszíni bírálatának és a települési önkormányzatok beszámolóinak (szöveges, fényképes) figyelembevételével - a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság tesz javaslatot. A Közgyűlés a megyei önkormányzati pénzdíjak (támogatás) számát és összegét határozattal állapítja meg november 30-ig. A Közgyűlés e döntése ellen jogorvoslattal nem lehet élni. A Közgyűlés felkért tisztségviselője díjátadó ünnepség keretében - oklevél, illetve emléklap átadása mellett - tájékoztatja az érintett települések polgármestereit a megyei környezetszépítő versenyben elért eredményeikről, az elnyert támogatásokról. 8. Egyéb tudnivalók A nyertes települési önkormányzatok nevét és az adományozott díjakat a Közgyűlés a pályázók külön hozzájárulása nélkül közzéteszi. A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséből biztosított támogatások a települési önkormányzatok részére megállapodás alapján folyósíthatók. A kedvezményezettek az odaítélt pénzdíjat a lakóhelyi környezet virágosítására, zöldfelület-növelésére, parkosítására, fásítására, szépítésére, fejlesztésére fordíthatják. A támogatás felhasználásáról legkésőbb április 30-ig kell elszámolni, mely határidő a kedvezményezett kérésére meghosszabbítható. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő részére újabb támogatás 3 évig nem adható. A versenyfelhívással kapcsolatos további információért a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Fejlesztési és Közgazdasági Főosztályának Fejlesztési és Projekt Csoportján Székelyhidy Beatrixhoz lehet fordulni. (Telefon: 72/ ). A versenyfelhívás letölthető Internetről a honlapról. Dr.Hargitai János a közgyűlés elnöke

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. szeptember hó 29. 12. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 122/2003. (VI. 26.) Kgy. Kitüntető díjak adományozása 3 142/2003.

Részletesebben

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a /2012. (..) önkormányzati rendelettel) I. fejezet A rendelet célja és hatálya

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a /2012. (..) önkormányzati rendelettel) I. fejezet A rendelet célja és hatálya Szentendre Város Önkormányzat 34/2009. (X. 26.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat, az egyházak, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről 2 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2005. február 17. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 03-án

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja 2015. július Ezt a hírt fontosnak tartjuk, így ebben a hónapban is első helyen hozzuk: A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedések

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere n;~,,., ~ szamu előterjesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatásáról

Részletesebben

Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Szabadszentkirály Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK 2006. október 10. 14. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 94/2006. (VI. 15.) Kgy. Kitüntető díjak adományozása 4 104/2006. (VII. 4.) Kgy. Kitüntető díj adományozása 5 109/2006. (IX. 26.)

Részletesebben

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Hírlevél XVII. évfolyam 215. szám 2012. április A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2013.

Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2013. Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2013. A Fővárosi Közgyűlés a 27/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. Rendeletében biztosított jogkörében eljárva pályázatot hirdet az alább városrehabilitációs programokra:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/240-1/2015/I. Üi.: Barna Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Civil szervezetek önkormányzati támogatása

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése. Beszámoló a 2012. év tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról. A 2013. évre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend Tárgy: Javaslat az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (VIII. 10.) önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(I.31.)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 105-8/2010. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-919, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-i ülésére

Előterjesztés. Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-i ülésére Balatonszőlős Község Önkormányzat POLGÁRMESTER 8233 Balatonszőlős, Fő u. 9. Előterjesztés Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-i ülésére Tárgy: A civil szervezetek

Részletesebben

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 938. oldal II. III. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 3985. oldal

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben