AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÁLTOZÁSAI GÖDÖLLŐN. LEHETSÉGES-E POSZTMODERNIZÁCIÓ KISVÁROSI KÖRNYEZETBEN?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÁLTOZÁSAI GÖDÖLLŐN. LEHETSÉGES-E POSZTMODERNIZÁCIÓ KISVÁROSI KÖRNYEZETBEN?"

Átírás

1 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÁLTOZÁSAI GÖDÖLLŐN. LEHETSÉGES-E POSZTMODERNIZÁCIÓ KISVÁROSI KÖRNYEZETBEN? Bakti Mária 1 A posztmodernizáció és a kisvárosi környezet összekapcsolása első pillantásra ellentmondásnak tűnhet, hiszen a posztmodern városi tér, a postmetropolis (Soja, 2001) elsősorban a nagyvárosok jellemzője, azonban Soja szerint az elmúlt harminc év során minden város, mindenhol megtapasztalta a nyilvánvaló posztmodernizációt, jóllehet a változások foka nem volt mindenhol azonos (Soja, 2001). Így feloldható az ellentmondás, és elfogadható jelen dolgozat kísérlete is arra, hogy megvizsgálja a posztmodernizáció mögöttes folyamatait, és bemutassa hatásukat az épített környezet alakításában a 30 ezer lakosú Gödöllőn. 1. A posztmodern Az ellentmondás feloldásához az első lépés a fogalmak tisztázása. Jelen dolgozatnak nem célja a posztmodern fogalmának definiálása, hiszen itt a kutató rögtön nehézségekbe ütközik. Jameson frappáns és klasszikus definíciója szerint a posztmodern a késői kapitalizmus kulturális logikája. (Jameson, 1997). Lyotard a modern kor nagy metanarratíváinak érvényességét kérdőjelezi meg A posztmodern állapot című írásában (Lyotard 1993), amikor a tudás és a tudomány helyzetét vizsgálja a legfejlettebb társadalmakban. Habermas szerint viszont nem beszélhetünk posztmodern korról, mivel az ő megítélése szerint a modern kor még nem fejeződött be (Habermas 1993). A filozófia helyett a földrajz szemszögéből vizsgálja a helyzetet Dear. Szerinte a posztmodern egyszerre jelent stílust, korszakot, és olyan módszertani és filozófiai diskurzust, amely szembeszáll a felvilágosodás eszméivel, pontosabban szólva azzal az eszmével, amely szerint egy adott intellektuális meggyőződésnek hegemóniája van a többivel szemben (Dear 2001). Ezt az időszakot világszerte számos változás, átalakulás jellemzi. Ezek a változások összetettek, egymással bonyolult ok-okozati összefüggésben állnak, mivel párhuzamosan hatnak többdimenziós gazdasági, politikai, társadalmi és kulturális folyamatok. (Castells 1999, Knox 1991.) Soja szerint a városokat érintő változások, azaz a városok posztmodernizációján belül a legjelentősebb folyamat a tőke, a munkaerő, a kultúra és az információáramlás 1 tudományos segédmunkatárs, MTA RKK ATI, Békéscsabai Osztálya

2 globalizációja, amely a poszt-fordista gazdaságba történő átmenetet kísérte. A poszt-fordista gazdasági átmenet és a globalizáció keretein belül érthetőek azok a folyamatok, amelyek a városokat alakítják, és a városi tér új elemeinek megjelenéshez vezettek. A város formai megjelenése mellett Soja szerint átalakul a város társadalma is. A jövedelmi és etnikai különbségek mellett bevándorlás, a munkarőpiaci különbségek, a dzsentrifikáció, a hajléktalanok számának növekedése és a városi szegénység tovább alakítják a városok társadalmának képét. Ennek eredményeképpen megjelenik a bekerített város, a kerítéssel körbevett, biztonsági őrrel védett lakóparkok vagy nyugdíjas közösségek. A társadalmi és gazdasági átalakulás másik megjelenési formája a Simcity, ahol a valóság és a virtuális tér egymás mellett létezik (Soja 2001). A változások elkerülhetetlenül nyomot hagytak / hagynak a települések képén is, azonban nincsenek vegytiszta posztmodern városok, városi terek (Soja, 2001.) mivel a múltbéli örökség továbbra is jelen van a városokban, ehhez adódnak hozzá a posztmodern elemek. A posztmodern városi tér meghatározó eleme a posztmodern építészeti stílus megjelenése. Bonta szerint azonban nagyon nehéz a posztmodern, mint építészeti stílus definiálása, mivel nem léteznek határozott posztmodern formajegyek. A posztmodern építészeti stílus alapvetően eklektikus. Egységes viszont a posztmodern építészet abban, hogy nem a modern formákkal, hanem a modern szellemmel szakít (Bonta, 1995). Knox Washington D.C. példáján vizsgálja a posztmodern várost. A város egyik legmeglepőbb elemének a posztmodern építészeti stílus megjelenését tartja. A posztmodern stílus mellett a kiemelt szerepet kap a posztmodern városi építészeti elemek között a történelmi értékek megőrzése és a dzsentrifikáció által generált változások is. Knox bemutatja a bekerített lakóparkokat, a vegyes felhasználású területeket és a fesztiválhelyszíneket, a látványosságok területeit is. Végül említésre kerülnek az autópályák mentén elterülő hi-tech folyosók is. Lukovich Tamás olvasatában a posztmodern város tematikus parkok gyűjteménye (Lukovich 2001). Az ő munkájában már bőven találkozunk magyarországi példákkal is. Lukovich kilenc tematikus park-típust különböztet meg a posztmodern városban: szórakoztató parkok üzleti és ipari parkok védett, zárt privát lakótelepek nyugdíjas közösségek bevásárló központok

3 út menti lineáris kereskedelmi zónák újrahasznosított, általában vízparti vendéglátásra orientált létesítmények telepszerű, campus-jellegű létesítmények megaprojektek (LUKOVICH 2001 pp ) A felsorolt változásokat, átalakulásokat együtt nevezem posztmodernizációnak, a posztmodern városépítészeti elemeket pedig az említett folyamatok térbeli megjelenési formáinak tekintem. 2. A posztmodernizáció folyamatai Gödöllőn A posztmodern összefoglaló névvel illetett változások a fentebb említett átalakulásokhoz vezettek a nyugati kapitalista nagyvárosi térben. Magyarországon (és Kelet- Közép-Európában) azonban a helyzet annyiban módosult, hogy itt a fordista gazdaságból a posztfordista gazdaságba történő átment a párhuzamosan zajlott a szocialista tervgazdálkodásos rendszerből a demokratikus keretek között működő piacgazdaságba történő átmenttel (Enyedi 1996), így a posztmodernizációt és ezen keresztül az épített környezet változásait más tényezők is befolyásolták, mint a nyugati metropoliszokban. Enyedi felsorolása szerint Közép-és Kelet-Európában a kettős átmenet legfontosabb elemei a következők voltak: a településrendszer piacorientált integrációja a városi gazdaság átalakulása a helyi önkormányzatok létrejötte az ingatlanpiac kialakulása a városi társadalom átalakulása az épített környezet átalakulása nemzetközi kapcsolatok kialakulása, részvétel a nemzetközi városversenyben. (Enyedi, 1998 p. 16) A következőkben az Enyedi által felsorolt tényezők közül négyet szeretnék részletesebben is vizsgálni, ezen keresztül bemutatni a posztmodernizációt és a Gödöllőhöz kapcsolódó sajátosságokat. A városi gazdaság átalakulása szervesen kapcsolódik a poszt-fordista gazdasági átmenthez. A város sikeresen vette a gazdasági átmenthez kapcsolódó akadályokat (Bakti, 2002). Gazdaságának átalakulásában kiemelkedő szerepet játszott kedvező fekvése: a főváros

4 közelsége és a város jó elérhetősége az M3-as autópályán keresztül. Már az 1990-es évtized elején megjelentek Gödöllőn a külföldi befektetők, 1990-ben a Schlumberger cég vásárolta meg a Ganz Árammérőgyárat (a vállalat jelenlegi neve Ganz Mérőgyár Kft). A vállalat elköltözött a régi Ganz telepről, az új székhely mellett 2003-ban is történtek bővítések ben települt Gödöllőre a kábelkötegek gyártó UTA, amelyet később felvásárolt a Lear Corporation, az új tulajdonos is megtartotta a gödöllői üzemet. A Humán Oltóanyagtermelő és Kutatóintézet 1992-ben Rt. vé alakult. A Gödöllői Gépgyár egy részét a Caterpillar vásárolta meg 1992-ben. A Sony 1996-ban építette meg gödöllői telephelyét, az Avon Cosmetics pedig itt hozta létre kelet-európai elosztóközpontját, innen látják el a magyar mellett a cseh, a szlovák és a román piacot is. A multinacionális cégek mellett számos sikeres helyi kis-és középvállalkozás is működik a városban, számuk az elmúlt tíz év során folyamatosan növekedett (Bakti 2002). A város életében fontos szerepet játszik a fordista reindusztrializáció (Cséfalvay, 1999), amely az ipari tömegtermelés megújításának tekinthető. Ez a város társadalmát csak részben érintette, mivel az új üzemekbe főleg a környékbeli (akár 70 km is lehet!) településekről járnak be a munkások. A gödöllőiek pedig főleg a városban, vagy Budapesten találnak megélhetést. A helyben lakó foglalkoztatottak 60%-a dolgozik helyben, 40%-a más településen dolgozik. Gödöllő tehát magyarországi viszonylatban sikeres gazdasággal rendelkezik, a város jövedelmének jelentős része a továbbra is az ipari tevékenységből származik. A gazdaság átalakulása magával hozta a városi társadalom átalakulását is. A városi társadalmi csoportok státusza és térbeli elhelyezkedése is megváltozott, egyre növekvő térbeli és társadalmi polarizációhoz vezetett (Enyedi 1998). A társadalmi változások részben a rendszerváltás, részben az iparon alapuló gazdaságból a szolgáltatásokon alapuló gazdaságba történő átmenet kísérői. Weclawowicz szerint a társadalmi polarizáció a piacgazdasághoz kötődő egyenlőtlen elosztás eredménye (Weclawowicz, 1998). Véleménye szerint a legszembetűnőbb az öregek és a szegények marginalizációja, emellett megjelent a városokban a politikai és az etnikai elszigetelődés is. Ladányi és Szelényi az átmenet nyertesi közé sorolja a megerősödő új felsőközéposztályt (Ladányi, Szelényi 1998). Ide tartoznak a technokratavezető elit, véleményformáló értelmiségiek, és néhány jelentősebb magánvállalkozó. Mindkét szerző szól a leszakadó csoportok között a cigányságról. A fentiekkel ellentétben Gödöllő társadalma számos sajátosságot mutat. A városban nem tapasztalható a nagyvárosokban leírt nagyfokú polarizáció. Nem alakultak ki leszakadó csoportok az átmenet során, mivel a városi ipari üzemek, igaz új tulajdonossal, tovább működtek, illetve új munkahelyek is létrejöttek. Emellett Budapest közelsége is hozzájárul

5 ahhoz, hogy a városban a munkanélküliek aránya nagyon alacsony. Az átmenet folyamán Gödöllőn tovább erősödött a középosztály. A helyi cigányság erősen differenciált, mind társadalmi státuszát, mind térbeli elhelyezkedését tekintve. Az első csoportot a két világháború között az üdülőhelyként divatos Gödöllőn és Budapesten dolgozó muzsikus cigányok leszármazottai alkotják, akik a városban letelepedtek, integrálódtak a városi népességbe. A másik csoportot Gödöllő máriabesnyői településrészén letelepedett cigány családok alkotják. Ezek a családok az 1960-as években települtek be Gödöllőre Nógrád és Heves megyékből. Egy részük hagyományos kereskedelmi és kézműves tevékenységet folytat, ezek a családok gazdaságilag megerősödtek, jó körülmények között élnek. A másik részük gazdaságilag nem volt ennyire sikeres, lemaradtak. Ezek a családok nem egybefüggő telepen élnek, otthonaik a többi ház közé beékelődve, mozaikszerűen helyezkednek el. A helyi önkormányzatok szerepe alapvető fontosságú a társadalom demokratikus működése szempontjából, emellett kulcsszerepük van a helyi erőforrások mozgósításában és a helyi igényeket kielégítő programok kialakításában (Enyedi, 1998). Gödöllőn a helyi önkormányzat szerepe jelentős a város képének alakításában. Nem szeretnének robbanásszerű növekedést a város népességében, szeretnének azt fő körül tartani. Ezért nem jelölnek ki újabb lakóövezeteket, de próbálják a meglévő területeket jobban kihasználni. A városközpont hagyományos arculatának megőrzésének érdekében önkormányzati rendelet írja elő, hogy a belvárosban épített új házaknak stílusukban egyezni kell a helyükön állott régi házak stílusával. Az épületek magasságát, hasznosítását is rendelet szabályozza. Az önkormányzat a helyi lakáshelyzet alakításában közvetlen módon is részt vesz. A 2000 és 2002 között meghirdetett Széchenyi terv keretében 3 épületben épült 40 önkormányzati bérlakás. A fecskeház lakásait 5 évre adják bérbe fiatal, kisgyermekes házaspároknak, akik így 5 év haladékot kaptak arra, hogy önerőből lakást tudjanak vásárolni. Az ingatlanpiac sajátos helyzetben van Gödöllőn, mivel az önkormányzat nem szeretne több lakóövezetet kialakítani, így nagy a harc a belvárosi leromlott állapotú házakért és a hozzájuk tartozó telkekért. A városban az ingatlankínálat véges, a kereslet azonban folyamatosan növekszik, mivel Gödöllő népszerű lakóhely, gazdasági sikerei, kellemes lakókörnyezete és kedvező földrajzi fekvése miatt.

6 3. Az épített tér átalakulása A következőkben azt tekintem át, hogy milyen nyomot hagytak az említett változások Gödöllő épített környezetében. A Lukovich által említett bevásárlóközpontok kisvárosi formában Gödöllőn is megjelentek, méreteik azonban, a város méretéből és a kisebb keresletből fakadóan, jóval szerényebbek a hasonló budapesti központoknál. Az üzletközpontok stílusukat, méretüket tekintve jól illeszkednek a kisvárosi környezetbe. Az elmúlt időszak során négy jelentős bevásárlóközpont épült a belvárosban, főleg kereskedelmi, illetve vendéglátó-ipari funkciókkal is rendelkeznek. A Petőfi téri üzletközpont emeletén lakásokat is kialakítottak. A nagy doboz üzletláncok közül Gödöllőn a Plus és a Penny Market jelent meg, a központtól távolabb eső, olcsóbb telkeken. Formailag szintén a nagy dobozokra emlékeztetnek a város külső részén felépült gyártelepek, a Sony és a Lear telephelyei. Mindkét cég a posztfordista reindusztrializáció eredményeképpen jelent meg Gödöllőn, a LEAR 1991-től van jelen Gödöllőn, 1996-ban egy második csarnokot is építettek. A Sony 1996-tól termel Gödöllőn (a csarnok rekordidő alatt készült el) Az Avon kelet-európai elosztóközpontja szintén Gödöllőn épült fel. A multinacionális cégek által épített gyárépületek, zöldmezős beruházások a város hagyományos szerkezetét nem törik meg, mivel a város környéki olcsó telkeken, az autópálya mellett épültek fel. Lukovich említi az út menti lineáris kereskedelmi zónákat is, mint a posztmodern város jellegzetességeit. Gödöllőn ennek szép példája a városból az M3 autópálya csatlakozásához vezető Dózsa György út, ahol az utóbbi években egy sor új szolgáltató funkciójú épület jelent meg. Az utca belvárosi részén irodaházak, üzletek, éttermek épültek, kifelé haladva pedig a Penny Market, autószalonok, benzinkút, egy fitness centrum, és egy fürdőszoba szalon. A bekerített város (Soja, 2001) példái még nem jelentek meg Gödöllőn, azonban a város szélén még 2000-ben felépült az első lakópark a Fácán soron, ahol sorházak és társasházak találhatóak, a lakások nagysága 64 és 130 m 2 között változik. Ezt hamarosan követte az Incsői Lakópark. Mind a lakások méretei, mind az ingatlanárak a középosztály számára teszik elérhetővé a lakóparkok lakásait. A bekerített város ugyan még nem jelent meg, de az autópálya mentén kialakított új lakóövezetben bekerített, biztonsági őrrel védett lakóházak már megjelentek.

7 A kisvárosi panellakások legtöbbjében végbement a fizikai és erkölcsi minőségromlás (Tóth, 1999), azonban ez Gödöllőre nem jellemző. A már említett ingatlanpiaci helyzet is hozzájárult ahhoz, hogy a gödöllői lakótelepi lakások ára jóval magasabb, mint más kisvárosokban. Gödöllő népszerű lett, Budapest közelsége és a város dinamikus fejlődésének eredményeképpen. A panellakások így Gödöllőn nem lettek kizárólag a társadalom marginalizálódó csoportjainak romló minőségű otthonai. A saját belső világgal, üzletekkel, sportolási lehetőségekkel is rendelkező telepszerű, campus jellegű létesítmények gödöllői példája a Szent István Egyetem campusa. A terület kialakítása már jóval a posztmodern korszakváltás előtt megkezdődött. A terület rendezése a premontrei rend munkásságához kapcsolódik. A rend szeptemberében nyitotta meg gödöllői gimnáziumát, később francia gimnázium is indult az intézményben. A neobarokk épületet Kertész K. Róbert és Sváb Gyula tervezte. Az épületben kapott helyet a rendház, a gimnázium, az internátus és a tornacsarnok. Az épülethez m 2 -es park is tartozott. A premontrei gimnáziumot 1948-ban államosították, az oktatás 1950ben szűnt meg ben települt Gödöllőre, a premontrei gimnázium épületébe az Agrártudományi Egyetem. A gödöllői egyetemváros beruházási keretét az december 9.-én jóváhagyott ötéves terv 40 millió forintban állapította meg. A beruházások lassan haladtak, az új épületek stílusukban nem illeszkedtek a már meglévő premontrei épületekhez. Az évek során felépült a Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar épülete, a Kollégium, a Sportcsarnok, a Strand, a Biotechnológiai Kutatóközpont és a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum. Fokozatosan kiépültek a megfelelő szolgáltatások (posta, élelmiszerbolt, étterem) és az egyetemi lakóépületek óta épültek fel az egyetem főépülete mellett az újraindított premontrei gimnázium oktatási épülete és tornacsarnoka, stílusukban az egyetemi épületeknél jobban igazodva a neobarokk központi épület stílusához. A Knox által ismertetett (Knox, 1991) amerikai nagyvárosokra jellemző műemlék felújítás nem feltétlenül a posztmodernizáció eredménye, azonban fontosnak tartom megemlíteni a gödöllői Grassalkovich-kastély felújítását, mivel Gödöllő épített környezetének egyik legszebb eleme. A kastély építését I. Grassalkovich Antal idejében, 1740-ben kezdték meg. A kastély építészeti megoldásai mintaként szolgáltak a hazai barokk kastélyépítészetben, Grassalkovich-ot tekinthetjük a gödöllői stílus megálmodójának. A stílus fő jellegzetessége, hogy a főhomlokzathoz kapcsolódó szárnyak nem az érkezési oldal felé terjeszkednek, hanem az ellenkező irányba. A Grassalkovich család tulajdonából kikerülve a kastély királyi, majd kormányzói üdülő lett. A második világháború után a kastély egyik részében szovjet csapatok állomásoztak, illetve a Honvédelmi Minisztérium raktára volt, a másik részét szociális

8 otthonként hasznosították. A teljesen leromlott állapotú épületben az állagmegóvási munkálatok már 1985-ben megkezdődtek, a felújítás azonban csak azután kezdődhetett meg, miután szovjet csapatok elhagyták a kastélyt (1990), illetve az épületet kiürítették (1994).A kastély első felújított szárnyát augusztusában adták át, 2004-ben elkészült a kastély barokk színházának felújítása is. A kastély felújítása mellett az önkormányzat a Hamvay-kúria felújítását is támogatta A kúria Gödöllő legrégebbi épülete, 1662-ben építtette a település akkori földbirtokosa, Hamvay Ferenc. A kúria története során volt vendégfogadó, minoritarendi gimnázium és általános iskola, 1981 óta itt működik a Városi Múzeum, a kúria udvarán pedig piac működött. Az 1998 és 2000 között végzett felújítás során megújult az épület és a piaci csarnok, a régi épülethez stílusában igazodó új szárny épült, új funkciókkal (Kávézó, antikvárium, ajándékbolt). Összegzésként elmondható, hogy az inkább nagyvárosokra jellemző posztmodern városépítészeti elemek közül néhány Gödöllő kisvárosi környezetében is megjelenhetett. Ennek hátterében az áll, hogy Gödöllőt is érintették azok a globális folyamatok, amelyek a fejlett világ városaiban a posztmodern formák megjelenéséhez vezettek. Az épített környezet átalakulásához azonban a magyar átmenet folyamatai is hozzájárultak, a helyi gazdaság és a helyi társadalom átalakulásával együtt.

9 IRODALOM Bakti, M. (2002) Gödöllő, a sikeres város. In: Comitatus, XII. évfolyam, 1-2. szám Bonta, J. (1995) Modern építészet-posztmodern építészet. Budapest: Műegyetemi Kiadó. Castells, M.(1999). A világ megváltozott a tervezés is képes rá? In Urbanisztika 2000, eds. Csontos J., Lukovich T. Budapest: Akadémiai Kiadó, Cséfalvay, Z. (1999). Helyünk a Nap alatt Magyarország és Budapest a globalizáció korában Kairosz Kiadó Dear, M. (2000) The Postmodern Urban Condition, Oxford: Blackwell Publishers Dear, M.(2001). The Postmodern Turn. In Postmodern Geography, Theory and Praxis ed. Claudio Minca, Blackwell Publishers Ltd Enyedi, Gy. (1998) Transformation in Central European Postsocialist Cities, In Social Change and Urban Restructuring in Central Europe Ed. :Enyedi, Gy., Budapest: Akadémiai Kiadó. Habermas, J. (1993) Egy befejezetlen projektum-a modern kor. In: A posztmodern állapot Budapest: Századvég Kiadó. Jameson, F. (1997) A posztmodern, avagy a késői kapitalizmus kulturális logikája. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó Knox, P. (1991). The Restless Urban Landscape: Economic and Sociocultural Change and the Transformation of Metropolitan Washington, DC In Annals of the Association of American Geographers 81 (2), 1991, pp Ladányi, J., Szelényi, I. (1998) Class, Ethnicity and Urban Restructuring in Postcommunist Hungary. In Social Change and Urban Restructuring in Central Europe Ed. :Enyedi, Gy., Budapest: Akadémiai Kiadó. Lukovich, T. (2001) A posztmodern kor városépítészetének kihívásai, Pallas Stúdió. Lyotard, J. (1993) A posztmodern állapot. In: A posztmodern állapot Budapest : Századvég Kiadó. Soja, E. (2001). Exploring the Postmetropolis In Postmodern Geography, Theory and Praxis ed. Claudio Minca, Oxford: Blackwell Publishers Ltd Tóth, Z. (1999). A vidék épített környezeti fejlődése. A kis településektől a vidéki urbánus központokig. In Urbanisztika 2000, eds. Csontos J., Lukovich T. Budapest: Akadémiai Kiadó Weclawowicz, G. (1998) Social Polarisation in Postsocialist Cities: Budapest, Prague and Warsaw In Social Change and Urban Restructuring in Central Europe Ed. :Enyedi, Gy., Budapest: Akadémiai Kiadó.

Új földrajzi irányzatok 5. Posztmodern geográfiák, Timár Judit

Új földrajzi irányzatok 5. Posztmodern geográfiák, Timár Judit Új földrajzi irányzatok 5. Posztmodern geográfiák, Timár Judit Egyetemi docens DE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék (MTA Közgazdasági és Regionális Kutatóközpont) 5600 Békéscsaba, Szabó

Részletesebben

Társadalmi egyenlőtlenségek a térben

Társadalmi egyenlőtlenségek a térben Prof. Dr. Szirmai Viktória Társadalmi egyenlőtlenségek a térben Kodolányi János Főiskola, Európai Város és Regionális Tanszék, tanszékvezető, egyetemi tanár viktoria.szirmai@chello.hu Regionális tudomány

Részletesebben

A válság hatása a budapesti agglomeráció társadalmi-gazdasági folyamataira

A válság hatása a budapesti agglomeráció társadalmi-gazdasági folyamataira Dr. Váradi Monika Dr. Hamar Anna Dr. Koós Bálint A válság hatása a budapesti agglomeráció társadalmi-gazdasági folyamataira Budapest, 2012. április 26. MTA KRTK Fogalmi keretek Szuburbanizáció egy átfogó

Részletesebben

A megyeszékhelyek pozícióinak változása Magyarországon

A megyeszékhelyek pozícióinak változása Magyarországon A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 82. kötet (2011) A megyeszékhelyek pozícióinak változása Magyarországon Nagy Zoltán egyetemi docens Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Világ-

Részletesebben

Gazdaság. Infrastruktúra

Gazdaság. Infrastruktúra Gazdaság A 10 legnagyobb iparűzési adót szolgáltató vállalkozás DRV Rt., Dráva-Tej Kft., Drávacoop Zrt., Averman- Horvát Kft., B és Z Beton Kft., Barcs Metál Kft., Magyarplán Kft., QUATRO Kft. A.L.M Kft.,

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA

DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA CSAPÓ TAMÁS LENNER TIBOR DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA PÉCS 2014. év lakosság 1949 3949 1960 30976 1970 44721 1980 59559 1990 58887 2001 53036 2011 46508 Dunaújváros

Részletesebben

SZOCIÁLIS LAKÁSÉPÍTÉS KEZDETE MAGYARORSZÁGON FŐVÁROSI KISLAKÁS-ÉPÍTÉSI AKCIÓ 1909-1913

SZOCIÁLIS LAKÁSÉPÍTÉS KEZDETE MAGYARORSZÁGON FŐVÁROSI KISLAKÁS-ÉPÍTÉSI AKCIÓ 1909-1913 SZOCIÁLIS LAKÁSÉPÍTÉS KEZDETE MAGYARORSZÁGON FŐVÁROSI KISLAKÁS-ÉPÍTÉSI AKCIÓ 1909-1913 kutatás célja: - a magyar szociális lakásépítés kezdetének és kialakulásának bemutatása, ezáltal jobban megismerni

Részletesebben

A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után

A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után Dr. Kovács Zoltán 1 A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után A címben jelzett városi táj alatt a városok belsı terének természeti, épített (mőszaki), gazdasági és társadalmi elemekbıl

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A társadalmi szerkezet belső térbeli sajátosságai

A társadalmi szerkezet belső térbeli sajátosságai A társadalmi szerkezet belső térbeli sajátosságai Páthy Ádám, egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem Regionális- Tudományi és Közpolitikai Tanszék Vizsgálati irányok A helyi társadalom rétegződésében

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

Hogyan mérhető a regionális gazdasági integráció a határon átnyúló várostérségekben? Javaslatok egy közép-európai mérési módszertanra*

Hogyan mérhető a regionális gazdasági integráció a határon átnyúló várostérségekben? Javaslatok egy közép-európai mérési módszertanra* A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Hogyan mérhető a regionális gazdasági integráció a határon

Részletesebben

város_2 2013 Budapest, Zugló, Nagy Lajos király útja Odry Szilvia, Takács Gyula konzulens: Benkő Melinda, Szendrei Zsolt

város_2 2013 Budapest, Zugló, Nagy Lajos király útja Odry Szilvia, Takács Gyula konzulens: Benkő Melinda, Szendrei Zsolt 1 topográfia Budapest, Zugló Nagy Lajos király útja Bosnyák tér, Egressy tér közötti tervezési terület 2 a hely szelleme nagyvárosi lépték, kontraszt, tér és tömeg, transzparencia, transzcendencia történelmiség,

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Gázláng utca, 3926 hrsz. 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 012 2011. július Rev.01 Page 1 of 7 Megye Régió Hajdú-Bihar Észak Alföld Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya

Részletesebben

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére TÁMOP 4. 2. 1 Projekt Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére Innotét Kft. 3519 Miskolc, Hattyú út 12 2009. december 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...1 2. Az innovációt segítő

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

A rendszerváltástól a struktúraváltásig

A rendszerváltástól a struktúraváltásig Bartha Eszter A rendszerváltástól a struktúraváltásig Valuch Tibor (2015) A jelenkori magyar társadalom Budapest: Osiris 1989 Klaus von Beyme szavaival valóságos fekete péntek volt a társadalomtudomány

Részletesebben

Hol laknak a magyar nagyvárosi térségek képzett, illetve elit csoportjai?

Hol laknak a magyar nagyvárosi térségek képzett, illetve elit csoportjai? SZIRMAI VIKTÓRIA Hol laknak a magyar nagyvárosi térségek képzett, illetve elit csoportjai? A kiinduló tétel Talán kissé túlzónak hangzik, de a címben megfogalmazott kérdésre a válasz az, hogy lényegében

Részletesebben

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei A téma tartalma: A hulladékudvarban gyűjthető hulladékok A hulladékudvarok kialakítása Hulladékudvar példák Egy hulladékudvar Budapesten Kapcsolódó témák:

Részletesebben

Még egy dolog, amiben Buda legyőzheti Pestet

Még egy dolog, amiben Buda legyőzheti Pestet Még egy dolog, amiben Buda legyőzheti Pestet 2016. június 28. 09:17 portfolio.hu A budapesti irodapiac, összterületét nézve egyik jelentős központja a kelet-közép európai régiónak. Az utóbbi időben a bérlők

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. Tétel A feladat Építészeti alapfogalmak Mutassa be a természetes és az épített környezet elemeit, azok kapcsolatát, egymásra

Részletesebben

Új építésű lakó ingatlanok piacának tendenciái, ezek hatása a fapiacra. Moskovits Pál Otthon Centrum Project Consulting Kft.

Új építésű lakó ingatlanok piacának tendenciái, ezek hatása a fapiacra. Moskovits Pál Otthon Centrum Project Consulting Kft. Új építésű lakó ingatlanok piacának tendenciái, ezek hatása a fapiacra Moskovits Pál Otthon Centrum Project Consulting Kft. Rövid piacfejlődési visszatekintés 1. 90-es évek első fele: - szuburbanizáció

Részletesebben

MUNDO Zugló Kerületközpont Kezdődhet az építkezés Sajtóközlemény

MUNDO Zugló Kerületközpont Kezdődhet az építkezés Sajtóközlemény MUNDO Zugló Kerületközpont Kezdődhet az építkezés Sajtóközlemény Budapest, 2008. október 15. A lengyel ingatlanberuházó- és fejlesztő Echo Investment a mai napon bemutatta a MUNDO Zugló Kerületközpont

Részletesebben

Az urbanizáció Nyugaton. 1. BE A VÁROSBA mezőgazdasági forradalom ipari forradalom szállítási forradalom népességrobbanás

Az urbanizáció Nyugaton. 1. BE A VÁROSBA mezőgazdasági forradalom ipari forradalom szállítási forradalom népességrobbanás A város. Az urbanizáció Nyugaton 1. BE A VÁROSBA mezőgazdasági forradalom ipari forradalom szállítási forradalom népességrobbanás Az urbanizáció Nyugaton 2. KI A VÁROSBÓL szállítási forradalom ipari munkahelyek

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató: Spéder Zsolt Készítették: Hablicsek László

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI. Bevezetés

A KÖZOKTATÁS TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI. Bevezetés CSÁSZÁR ZSUZSA A KÖZOKTATÁS TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI Bevezetés Az 1990-es években a magyar földrajztudomány érdeklődésének fókuszába a cselekvő ember térbeli viselkedésének vizsgálata került. A végbemenő paradigmaváltás

Részletesebben

AJKA VÁROSFEJLESZTÉSI KÉRDŐÍV

AJKA VÁROSFEJLESZTÉSI KÉRDŐÍV Tisztelt Hölgyem, Uram! Ajka város Önkormányzata 2008-ban elkészítette első Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, erre alapozva jelentős fejlesztéseket sikerült megvalósítani a városban. A stratégia

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

BUDAPEST XIII. KERÜLET INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BUDAPEST XIII. KERÜLET INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST XIII. KERÜLET INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA III. MONITORING ÉS FELÜLVIZSGÁLAT (Tervezet) Készítette: Városkutatás Kft. Ekés András Horváth Vera Petrovácz Rózsa Rita Sipos Zsófia Somogyi

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 június 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉG ÉS SIKER A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSI TÉRSÉGEKBEN

TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉG ÉS SIKER A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSI TÉRSÉGEKBEN TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉG ÉS SIKER A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSI TÉRSÉGEKBEN BARÁTH GABRIELLA PHD TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE VESZPRÉM

Részletesebben

REFERENCIA MUNKÁK. Kulturális létesítmények. Magyar Nemzeti Múzeum behatolásjelzõ, tûzjelzõ, beléptetõ, videomegfigyelõ, LMS felügyeleti rendszerek

REFERENCIA MUNKÁK. Kulturális létesítmények. Magyar Nemzeti Múzeum behatolásjelzõ, tûzjelzõ, beléptetõ, videomegfigyelõ, LMS felügyeleti rendszerek REFERENCIA MUNKÁK Kulturális létesítmények Magyar Nemzeti Múzeum videomegfigyelõ, LMS felügyeleti rendszerek Magyar Nemzeti Múzeum Szépmûvészeti Múzeum videomegfigyelõ, DMS 7000 felügyeleti rendszerek

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31.

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003 Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. A magyar társadalomszerkezet átalakulása Kolosi Tamás Róbert Péter A különböző mobilitási nemzedékek Elveszett nemzedék: a rendszerváltás

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS IDENTITÁS: történelmi tényező a települések életében Jankó Ferenc NYME KTK Kérdésfeltevés előtt: mi a történelem? Azaz: mit értünk a történelem szerepe alatt? Definíciók helyett: az

Részletesebben

VMegvalósult tervek. Egyensúly és növekedés Konszolidáció és stabilizáció Magyarországon, 2010 2014. Matolcsy György

VMegvalósult tervek. Egyensúly és növekedés Konszolidáció és stabilizáció Magyarországon, 2010 2014. Matolcsy György Matolcsy György Egyensúly és növekedés Konszolidáció és stabilizáció Magyarországon, 2010 2014 Kairosz Kiadó, 2015 VMegvalósult tervek Vannak a magyar történelemnek meghatározó gazdaságpolitikai fordulatai.

Részletesebben

MALOM. Mester-Csiki Borbála Bevezetés az építészetbe 2014

MALOM. Mester-Csiki Borbála Bevezetés az építészetbe 2014 MALOM A malom kifejezés egy olyan dolgot takar, mely darabos, nagyobb részecskékből álló anyagot aprít, őröl finomabbá, az anyag további felhasználását elősegítő formába hozza, más szóval feldolgozza.

Részletesebben

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás 10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás Városközpont [T2] - A városrész fejlesztési céljai között szerepel egyrészt a Kistérségi Járóbeteg Központ rehabilitációja, különösen az

Részletesebben

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 I.1. A HELYZETELEMZÉS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI:... 7 I.1.1. A város egészére vonatkozó helyzetelemzés... 7 I.1.2. Városrészek

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

Gödöllő és Tura összehasonlítása

Gödöllő és Tura összehasonlítása Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Gödöllő és Tura összehasonlítása Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Godor.Amelita@gtk.szie.hu Enyedi György

Részletesebben

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája KD-ITS Konzorcium KPRF Ex Ante LLTK MAPI PESTTERV Trenecon COWI Város Teampannon 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Részletesebben

A Gödöllői-dombság népesedési folyamata és foglalkozásszerkezeti átalakulása

A Gödöllői-dombság népesedési folyamata és foglalkozásszerkezeti átalakulása DR. MOLNÁR MELINDA A Gödöllői-dombság népesedési folyamata és foglalkozásszerkezeti átalakulása A Gödöllői-dombság népesedési és foglalkozásszerkezeti átalakulását Budapest agglomerációs folyamatai alapvetően

Részletesebben

Új lendületet vehet a Petőfi ügye

Új lendületet vehet a Petőfi ügye 1. oldal, összesen: 5 oldal Új lendületet vehet a Petőfi ügye Szecessziós "palota" lesz a Petőfiből Megszereztük a terveket! A város főutcáján álló Petőfi Szálló és Tóth József Színház műemlék épületének

Részletesebben

Sülysáp nagyközség 2008. évi várossá nyilvánítási kezdeményezésnek

Sülysáp nagyközség 2008. évi várossá nyilvánítási kezdeményezésnek Sülysáp nagyközség 2008. évi várossá nyilvánítási kezdeményezésnek kiegészítése Sülysáp, 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázat sarokpontjai...3 1. 1. A kezdeményezés indokai... 3 1. 2. Sülysápról röviden...

Részletesebben

KAZINCBARCIKA Térségarculat-fejlesztési projekt. Kutatási összefoglaló KAZINCBARCIKA. Térségarculat-fejlesztési és márkaépítési projekt

KAZINCBARCIKA Térségarculat-fejlesztési projekt. Kutatási összefoglaló KAZINCBARCIKA. Térségarculat-fejlesztési és márkaépítési projekt KAZINCBARCIKA KAZINCBARCIKA Térségarculat-fejlesztési projekt Térségarculat-fejlesztési és márkaépítési projekt Kutatási összefoglaló A nem kazincbarcikaiak spontán asszociációi a városról A kazincbarcikaiak

Részletesebben

Kisvárosi mentalitás a várossá válás egyik kulcstényezője?

Kisvárosi mentalitás a várossá válás egyik kulcstényezője? Kisvárosi mentalitás a várossá válás egyik kulcstényezője? Horeczki Réka MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Kis- és középvárosok szerepe a területi fejlődésben. MRTT XIV. Vándorgyűlése Nagyvárad, 2016.

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

Hidroplánleszálló is volt egykor a Duna újbudai szakaszán

Hidroplánleszálló is volt egykor a Duna újbudai szakaszán Hidroplánleszálló is volt egykor a Duna újbudai szakaszán 2016. július 3. 10:55 portfolio.hu A XI. kerület Budapest fiatalabb kerületei közé tartozik. A terület szentimrevárosi és lágymányosi részei a

Részletesebben

Preambulum. Értelmező rendelkezések. e) Integrált Szociális Városrehabilitáció: az egyes akcióterületi krízisterületekre vonatkozóan

Preambulum. Értelmező rendelkezések. e) Integrált Szociális Városrehabilitáció: az egyes akcióterületi krízisterületekre vonatkozóan Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelete 1 Józsefváros fejlesztéséről 2 Preambulum Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (a

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették Miskolci Kistérség Többcélú Társulása Stratégiai és Operatív Program (2007-2013) Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Megrendelő Káli Sándor elnök Készítették Dr. Hitesy Ágnes projektvezető HBH

Részletesebben

A MAGDOLNA NEGYED PROGRAM

A MAGDOLNA NEGYED PROGRAM Tudományos Diákköri Dolgozat Budapesti Corvinus Egyetem A MAGDOLNA NEGYED PROGRAM SAJTÓELEMZÉSE Albert Dóra Nappali tagozat, Nemzetközi tanulmányok (MA) 2. évfolyam, Társadalomtudományi Kar, BCE 2011.

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Dunaújváros kulturális infrastruktúrájának térbeli megjelenése és területi különbségeinek sajátosságai.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Dunaújváros kulturális infrastruktúrájának térbeli megjelenése és területi különbségeinek sajátosságai. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola Földtudományok PhD Program Dunaújváros kulturális infrastruktúrájának térbeli megjelenése és területi különbségeinek sajátosságai PhD értekezés Varga

Részletesebben

SCHLICHTER ÜZLETHÁZ A SOKOLDALÚ VÁLASZTÁS NYITÁS: 2015 NYÁR

SCHLICHTER ÜZLETHÁZ A SOKOLDALÚ VÁLASZTÁS NYITÁS: 2015 NYÁR SCHLICHTER ÜZLETHÁZ A SOKOLDALÚ VÁLASZTÁS NYITÁS: 2015 NYÁR A város közlekedési csomópontjában Az egykori Pattantyús-házak Schlichter Üzletház néven születnek újjá Győr központjában, az Eszperantó utca

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV KULTÚRA UTCÁJA רחוב התרבות STREET OF CULTURE 2009. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ

Részletesebben

CÉG BEMUTATÓ CÉG BEMUTATÓ

CÉG BEMUTATÓ CÉG BEMUTATÓ CÉGBEMUTATÓ CÉGBEMUTATÓ CÉGBEMUTATÓ A Daniella Ipari Park Kft, magyar tulajdonú cég. 2000 óta foglalkozik ipari ingatlanok bérbeadásával. Bérlőink között mind a multinacionális vállalatok, mind a magyar

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2015. március Tartalom A GAZDASÁGI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 Összefoglalás...3 Gazdasági fejlettség, a gazdaság ágazati szerkezete...5

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

Bartha Eszter. Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása

Bartha Eszter. Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása Bartha Eszter Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása Edward P. Thompson: Az angol munkásosztály születése. Budapest: Osiris, 2007 A némiképp elcsépeltnek hangzó alcím ezúttal legalább a könyv

Részletesebben

Állandó kiállításokkal gazdagodott az edelényi L'Huillier-Coburg kastély

Állandó kiállításokkal gazdagodott az edelényi L'Huillier-Coburg kastély Állandó kiállításokkal gazdagodott az edelényi L'Huillier-Coburg kastély Befejeződött az edelényi L'Huillier-Coburg-kastély fejlesztésének második üteme, a 900 millió forintos uniós támogatással egyebek

Részletesebben

OTDK DOLGOZAT. Jakab Melinda Msc

OTDK DOLGOZAT. Jakab Melinda Msc OTDK DOLGOZAT Jakab Melinda Msc 2013 HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK NÉMETORSZÁG- AUSZTRIA ÉS AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG HATÁRÁN CROSS-BORBER COOPERATIONS ON THE BORDER OF GERMANY-AUSTRIA AND AUSTRIA-HUNGARY

Részletesebben

Kereskedelmi ingatlan vagyonértékelése. Készítette: Kozári Karina Mária Témavezető: Mizseiné Dr. Nyíri Judit

Kereskedelmi ingatlan vagyonértékelése. Készítette: Kozári Karina Mária Témavezető: Mizseiné Dr. Nyíri Judit Kereskedelmi ingatlan vagyonértékelése Készítette: Kozári Karina Mária Témavezető: Mizseiné Dr. Nyíri Judit A feladat leírása Készítse el a Forrás Hotel Komárom ingatlan értékelési szakvéleményét. Ismertesse

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Községi Önkormányzat Vámosszabadi K I V O N A T Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 28-án (kedden) 18.00 órakor kezdődő soron következő nyilvános testületi

Részletesebben

ÚJ NAGYVÁROSI LAKÁSOSZTÁLY: A LAKÓPARKOK

ÚJ NAGYVÁROSI LAKÁSOSZTÁLY: A LAKÓPARKOK ÚJ NAGYVÁROSI LAKÁSOSZTÁLY: A LAKÓPARKOK BÉRES JUDIT Budapest 1990 után ismét a piacgazdaság és a plurális demokrácia keretei között fejlődhetett, s ez a fejlődés számos, hazánkban eddig ismeretlen folyamatot

Részletesebben

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP. 2000/5 A külföldi működőtőke-beáramlás hatása a munkaerő-piac regionális különbségeire Magyarországon FAZEKAS KÁROLY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Túry Gábor MTA Világgazdasági kutatóintézet Válságról válságra A gazdasági világválság területi következményei

Részletesebben

A társadalom, mint erőforrás és kockázat I. és II. (előadás + gyakorlat)

A társadalom, mint erőforrás és kockázat I. és II. (előadás + gyakorlat) TÓTH ANTAL EKF TTK Földrajz Tanszék A társadalom, mint erőforrás és kockázat I. és II. (előadás + gyakorlat) Alkalmazható természettudományok oktatása a tudásalapú társadalomban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0038

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

Magyarország lakosságának átrendeződése a szocializmust követően

Magyarország lakosságának átrendeződése a szocializmust követően TÉRSÉGFEJLESZTÉS Magyarország lakosságának átrendeződése a szocializmust követően Az egyes országok lakosságának területi eloszlása szorosan öszszefügg a gazdaság és a politikai szervezet változásaival.

Részletesebben

Építoipar és az ingatlanpiac fobb jellemzoi. Dr. Mályusz Levente BME Építéskivitelezési Tanszék

Építoipar és az ingatlanpiac fobb jellemzoi. Dr. Mályusz Levente BME Építéskivitelezési Tanszék Építoipar és az ingatlanpiac fobb jellemzoi BME, Építéskivitelezési Tanszék Az európai építési piac Építési-szerelési tevékenység md euróban Németország 250,00 200,00 227,35 221,90 212,80 212,37 214,71

Részletesebben

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉS AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG INTEGRÁLT VÉDELMÉNEK SZOLGÁLATÁBAN BAJNAI LÁSZLÓ PhD EGYETEMI ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV

Részletesebben

Nagyvárosi egyenlőtlenségek és társadalmi konfliktusok

Nagyvárosi egyenlőtlenségek és társadalmi konfliktusok Nagyvárosi egyenlőtlenségek és társadalmi konfliktusok Nyilvántartási szám: T 048313 Nagyvárosi egyenlőtlenségek és társadalmi konfliktusok Csehország és Magyarország posztszocialista városaiban Nyilvántartási

Részletesebben

LAKÁS: a hajléktól a lakástermékig egy kis elmélet: Miért különös portéka a lakás?

LAKÁS: a hajléktól a lakástermékig egy kis elmélet: Miért különös portéka a lakás? Lakásfogyasztás 29.12.1. LAKÁS: a hajléktól a lakástermékig egy kis elmélet: Miért különös portéka a lakás? létszükséglet kínálata rugalmatlan, lassan változik aránya a felhalmozásokban nagy a piaci információk

Részletesebben

SZIKSZÓ 2014-2020 HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS HELYZET ELEMZÉS 2015. MÁJUS 18. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. ITS 2014 Konzorcium Kft.

SZIKSZÓ 2014-2020 HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS HELYZET ELEMZÉS 2015. MÁJUS 18. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. ITS 2014 Konzorcium Kft. SZIKSZÓ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS HELYZET ELEMZÉS 2015. MÁJUS 18. Készítette: ITS 2014 Konzorcium Kft. Tartalomjegyzék 2 Helyzetelemző munkarész... 2 2.1

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás Referencia Album WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÖRÖM IDoSEK OTTHONA ÉS GIMNÁZIUM Veszprém, Sólyi utca 20. Budapest, V. ker., Molnár utca 4. 2005-ben Dinamikusan nyitotta fejlődő meg iskola, kapuit melyet

Részletesebben

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 014 2011. július Rev.01 Page 1 of 6 Megye Régió Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya csatlakozás Országút 4 Repülőtér

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. (Megyeháza földszint 1, Képviselői Iroda) Javasolt

Részletesebben

Milyen lesz a volt Petőfi Szálló?

Milyen lesz a volt Petőfi Szálló? 1. oldal, összesen: 22 oldal Milyen lesz a volt Petőfi Szálló? Szentes Szecessziós Ház tervismertető 2014 májusában a Szentes Város Önkormányzata Szentes Szecessziós Ház névvel pályázatot nyújtott be az

Részletesebben

A falusi életkörülmények területi típusai Magyarországon*

A falusi életkörülmények területi típusai Magyarországon* TANULMÁNYOK DR. ENYEDI GYÖRGY A falusi életkörülmények területi típusai Magyarországon* A magyar területfejlesztési politikának egyik sarkalatos célja az ország különböző területein élő népesség életkörülményeinek

Részletesebben

Újbuda lehet a lakásvásárlók Kánaánja

Újbuda lehet a lakásvásárlók Kánaánja Újbuda lehet a lakásvásárlók Kánaánja 2016. június 30. 11:25 portfolio.hu A válság évei alatt drasztikusan lecsökkent a lakásépítési engedélyek száma, aminek következtében évszázados mélypontra zuhant

Részletesebben

Előzetes Akcióterületi Terve

Előzetes Akcióterületi Terve Szeged Megyei Jogú Város ELI ipari-innovációs akcióterületének Előzetes Akcióterületi Terve Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott

Részletesebben

Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel

Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel 1/5 Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel A XVIII. kerület két fő településből: Pestszentlőrincből és Pestszentimréből

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása. Ennek következtében

Részletesebben

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK A TÁRSADALMI GAZDASÁGI FÖLDRAJZ ALAPFOGALMAI

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK A TÁRSADALMI GAZDASÁGI FÖLDRAJZ ALAPFOGALMAI TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK A TÁRSADALMI GAZDASÁGI FÖLDRAJZ ALAPFOGALMAI Geográfia 1.természeti földrajz (amely természettudomány) 2.társadalmi-gazdasági földrajz (amely társadalomtudomány) népességföldrajz

Részletesebben

Dr. Csordás László a földrajztudományok kandidátusa

Dr. Csordás László a földrajztudományok kandidátusa Egy szakmai életút eredményei és helyszínei HELYZETKÉP AZ ALFÖLDÖN TURISZTIKAI PROJEKTEKET TERVEZETT TELEPÜLÉSEKRŐL Dr. Csordás László a földrajztudományok kandidátusa E-mail: l.csordas@freemail.hu A turizmus

Részletesebben

Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési gyakorlat alapján

Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési gyakorlat alapján Bevezetés Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési gyakorlat alapján Dr. Finta István A vidéki területek fejlesztésének sajátosságai (a területfejlesztéstől részben

Részletesebben

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re Dabas a Gödöllői dombvidék déli nyúlványai és az Alföld találkozási pontjain terül el. Az Alföld három kisebb tájegységének, a pesti síkság déli részének, a kiskunsági homokbuckák északi peremének, valamint

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR 1 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS Készült Nyírlugos Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. JANUÁR Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben