Épített környezet és a természet kapcsolata Interrelation of built environment and nature

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Épített környezet és a természet kapcsolata Interrelation of built environment and nature"

Átírás

1 Szilárd, megbízható alapokon Épített környezet és a természet kapcsolata Interrelation of built environment and nature Fotó: Gerecsei Zoltán

2 Kedves Olvasó! Cégünk százéves évfordulójára készülve talán nem meglepô, hogy munkatársaink gondolatait, tehetségét bemutató kiadványt készítettünk. Egy évszázad során nemzedékek váltják egymást, építik tovább elôdeik megkezdett munkáját, adják át a tapasztalások során kikristályosodott értékeket. Így válik minden egyes ember az egész részévé, így jön létre egy százéves cég, így jött létre a Holcim is. A Vasárnapi ízek szakácskönyv, a Víz reneszánsza, az Erdô kincsei és az Ezerarcú természet fotóalbum után egy különlegességet ajánlok figyelmébe. Napjaink roppant aktuális témája az épített és természetes környezet kapcsolata. E kettô harmóniájának megteremtése a klímaváltozás korában létkérdés. A tükör, melybe munkatársaink fotóin keresztül tekintünk elsôsorban a megôrzendô értékek oldaláról közelít, nem kendôzi el azonban az árnyoldalt sem. A csodás, néha meghökkentô fotókból Zsila Sándor varázslatos kisfilmet készített Kövi Szabolcs fuvolamûvész zenéjére. A mûvészet mellett a számok, adatok is helyet kaptak kiadványunkban, fenntarthatósági jelentés formájában, melyet 2005 óta minden év munkájáról megjelentetünk. Meggyôzôdésem, hogy a nyitottság, az átlátható mûködés ugyanúgy elengedhetetlen feltétele egy százéves sikertörténetnek, mint a minôség iránti elkötelezettség, a környezeti és a közösségi értékek tisztelete. Dear Reader In preparation for our company s centenarian anniversary it may come as no surprise that we have prepared an album presenting our colleagues thoughts and talent. Throughout a century generations succeed each other, follow through on their ancestors accomplishments, pass on their values crystallized by their experience. This is what makes each individual part of a whole, a hundred-year-old company come into existence, this is how Holcim was created. Following The tastes of Sunday cookery book and the photo albums The renaissance of water, The treasures of the forest and Nature of thousand faces, I d like to bring a curiosity to Your attention. The interconnection of built and natural environment has currently been a topic of interest. Creating harmony between the two in the age of climatic change is a matter of life and death. Our colleagues photos reveal the values to be preserved, however, sometimes crude reality is in the forefront. A marvellous film has been made by Sándor Zsila on the wonderful, yet sometimes staggering photographs to the music by flute artist Szabolcs Kövi. Apart from its artistic content, the album features facts and figures in the form of a Sustainable Development Report on annual performance published every year since I m convinced that openness and transparency has meant as much contribution to the success of the past 100 years as our commitment to quality and dedication to environmental and community values. Márta Irén kommunikációs igazgató Chief of Communications

3 Zsûritagok Jury members

4 Nagy Z. László fotográfus Photographer Egyedül Alone

5 Zsila Sándor fotómûvész Photographer Otthon Home

6 Alkotók Photographers

7 Ament Orsolya Kommunikációs gyakornok 2011-ben. Communication Trainee in A fotózás lehetôséget ad arra, hogy megörökítsem azt, ami szép. A megismételhetetlen pillanatokat elkapjam és megörökítsem mások számra is. Egy fényképhez rengeteg szép emléket lehet kapcsolni, melyek hosszú évek múltán is eszébe jutnak az embernek. Photography is an opportunity to perpetuate beauty, capture unrepeatable moments both for myself and others. Countless good memories can be attached to a photo that one might remember even after years have passed. Diszharmónia a margitszigeti Domonkos kolostornál Disharmony by the Dominican monastery on Margaret Island

8 Bartha Judit Elnök-igazgatói asszisztens Assistant to Country Manager novembertôl. A hangulat megörökítése. Since November Capturing the moment es sárga villamoson sietek a babámhoz... Bumping on the 41 tram on the way to my sweetheart

9 Bácskai Nóra Oktatási és szervezetfejlesztési koordinátor Training and Development Coordinator 2011-tôl. A fotózás nagyon fontos számomra, rengeteg képet szoktam készíteni a kirándulásaim, utazásaim során. Fontos, hogy megörökítsem az adott tájat, pillanatot, hogy vissza tudjak emlékezni akár évek múltán is a hangulatra, élményekre. Since Photography is very important for me. I always shoot tons of pictures during my trips and excursions. It s important to capture the landscape, the moment so that I can remember the memories and atmosphere even after many years. Mesekert Fable garden

10 Benkôné Szabó Marianna Beszerzô munkatárs Operational buyer árpilistól. A pillanatot megragadni és egyben kikapcsolódás is. Since April Capturing the moment and relaxation too. Csendben lesben Quiet on the watch

11 Csethe Éva Beton központi megrendelés-felvevô munkatárs Order Administrator RMX júniustól. Élmények, érzékek megörökítése. Since June Capturing experiences and senses. Ház a levelek alatt House beneath the leaves

12 Csorba Ferenc Karbantartó mérnök az RMSO-nál, valamint megelôzô karbantartás vezetô a tornai cementgyárban Maintenance engineer at RMSO and parallelly a preventive maintenance manager at the cement plant of Turna 2008-tól. A fotókkal a saját idôgépem készítem nyugdíjas éveimre. Since Through photos, I m creating my own time machine for my retirement years. Mesterséges pókháló Artificial spiderweb

13 Ferenczi Béla Lakatos Mechanic szeptembertôl. Amikor az ember fényképezni kezd, az a vágy hajtja, hogy kimetsszen egy szeletet a világból, ahogyan ô látja. Az élet és a természet csodáit szeretném közvetíteni és azt megosztani a saját képeimen keresztül. Since September When one starts photography, they are driven by a desire to cut out a slice from the world the way they see it. I d like to convey the wonders of nature and life, and share them thought my pictures. Mátra gyöngyszemei The jewels of Mátra

14 Garami László Karbantartó villanyszerelô, és Holcim Hungária Zrt. Szakszervezetének a Titkára Electrician and Secretary of Holcim Hungary Trade Union 1972-tôl. Amióta a mobil telefonokba komoly fényképezôket építettek, azóta folyamatosan használom, mint telefont, és mint fényképezôt. De a fényképezôgéppel is sok fényképet és felvételt készítünk, a természetrôl. Since Since mobile phones have been equipped with massive cameras I have continually used both functions. Obviously, I use my camera too, to take plenty of pictures about nature. Egy kis zöld nyugalom A bit of green calmness

15 Gasparek Csaba Mûszaki munkatárs, sofôr Technician, driver 1999-tôl. A legtöbb embernek van valamilyen gyûjtôszenvedélye. Nekem az, hogy minél több pillanatot összegyûjtsek emberekrôl, tájakról, eseményekrôl. Since Most people share some kind of passion for collecting. So do I. I d like to capture and collect as many moments about people, countries and events as possible. Balaton Balaton

16 Gerecsei Zoltán Cementmolnár Cement Mill Operator decembertôl. A fotózás számomra a természettel való kapcsolatot jelenti. Since December Photography means connection with nature. Szülôföldem hajnala Dawn of my homeland

17 Gulyás Judit Marketing koordinator Marketing Coordinator 2009-tôl. A fotózás számomra még egy áhított ismeretlen, a képeimet is más fényképezôgépével készítettem saját híján. Amekkora boldogsággal tölt el egy-egy régi pillanat felidézése fotón keresztül, annyira sajnálom, amikor egy fontos momentumot nem tudok megörökíteni - ezért szeretnék minél közelebb kerülni a fotózáshoz. Since Photography is the desired unknown for me. I borrow a camera to take photos, as I don t have one myself. As it gives much pleasure to evoke a good old memory, the more upset I can get if I can t capture an important moment. This is why I would like to get closer to photography. Isten hozott Welcome

18 Gútay Lilla Kommunikációs asszisztens Communication Assistant 2006-tól. Szeretném a látványból a lehetô legkevesebbet mutatni, úgy, hogy az a lehetô legtöbbet jelentse. Cseh Gabriella Since I d like to show the least of the sight, so that it means the most.- Cseh Gabriella Tövisszúró a tövisen Red-backed shrike on a thorn

19 Hegedûs Anita Gyakornok a kommunikációs osztályon 2010-ben. Trainee at the Communication Department in A fotózás segít kikapcsolódni, megtalálni az egész részletét, azokat az apróságokat, amiket fényképezôgép nélkül nem láthatóak. Fotózás közben átalakulhatok, mûvésznek érezhetem magam, kiszakadok a hétköznapi életembôl, munkámból. Photography helps me unwind; find the details of the whole, those fiddle-faddles which can t be seen without a camera. I can transform while I m taking photos, I can be an artist, I can leave my regular life and work behind. Móra Ferenc Múzeum Móra Ferenc Museum

20 Juhász Tibor Cementtechnológiai gépkezelô Plant Inspector októbertôl. A nagyapám tanítgatott még gyermekkoromban egy Pajtás fényképezôgéppel, melyet a mai napig féltve ôrzök. A fotózás azóta is a családi kötôdéseim lenyomatát ôrzi. Since October My grandfather used to teach me photgraphy with a Pajtás camera, which I ve carefully preserved. Since than photo shooting has had the footprint of my family engagement. Át-folyó River cross

21 Kárpáti Beáta Fehércement alkalmazási tanácsadó White Cement Application Consultant 1998-tól. A fotózás a pillanat konzerválását jelenti nekem. Since Photography means preservation of the moment. Sorminta Pattern

22 Kelemen Angéla Könyvelô Accountant 1994-tôl. Amatôr fotosként számomra a fotózás megörökíteni az adott pillanat érdekes hangulatait, jelenteteit. Since As an amateur phtotgrapher, photo shooting means capturing the most fascinating events and the atmosphere of a given moment. Mohafuga Mosscaulk

23 Kéri Józsefné Éva Szállítói számla könyvelô AP Accountant 2001-tôl. A fotózás a pillanat szépségét jelenti nekem, a természet változását szeretném lefényképezni. Since Photo shooting means the beauty of the moment, and I would like to capture the changes of nature. Kôfejtô Quarry

24 Király Gáborné Csilla Vevôszolgálati tanácsadó Customer Service Consultant 2004-tôl. A múlt újraélése a képeken keresztül. Since Reexperiencing the past through pictures. Messze még a vége The end is a long way off

25 Leskó Gábor Vállalati környezetvédelmi vezetô Company Environmental Manager 2000-tôl. A fotózás számomra az élmények megôrzését jelenti, egy-egy jól sikerült fénykép segítségével hosszú évek múltával is felidézhetôk a korábban átélt események és a régi szép idôk. Since For me photography means preservation of memories. A good photo can help recall good old memories and good old times after many years. Aszfaltbetyár a betonon - Szilárd, megbízható alapokon On the concrete - strength, performance, passion

26 Makkos Gábor Projekt koordinator Project Coordinator augusztustól. Elsô fényképezôgépem 6 éves koromban kaptam. Nemcsak a fényképezés, hanem maga a kidolgozás és a labormunka is magával ragadott már gyermekként édesapám iránymutatásával. Azóta folyamatosan fényképezek, minden pillanatot igyekszem megragadni és megosztani másokkal. Since August I got my first camera at the age of 6. Not only photo shooting but finishing up and labor work under my father s guidance carried me away as a child. Since then I have continuously been shooting and trying to capture and share every moment. Erdei kaland Adventure in the woods

27 Márta Irén Kommunikációs igazgató Chief of Communications márciustól. Egyszerre jelenti számomra a végtelen szabadságot és az önkifejezés örömét. Since March It means endless freedom and the joy of self expression. Kontraszt Contrast

28 Minczér Árpád Labortechnikus Laboratory Technician 2007-tôl. A fotózás leginkább pihenést, újratöltôdést jelent számomra. Mikor munka, akkor is örömmel kelek fel akár kora hajnalban is, mert tudom, hogy egy új megbizatás egy újabb maradandó emlék az elmúló pillanatról. Lehetôség mindenben meglátni a szépet, mindent megismerni a legapróbb részletekig. S megörökíteni a legjobb pillanatot, legyen az akár emberábrázolás, akár természetfotó. Egy fényképhez rengeteg emlék társul és ha a képet szemlélôben gondolatokat ébreszt, érzelmeket vált ki, akkor elértem a célom. Since Photo shooting is most of all relaxation and recharging for me. Even when it s a job, I still wake up happily at drawn, because I know the new commission will give me enduring memory about the passing moment. It s a great opportunity to see the beauty in all, to get to know everything to the smallest detail and to capture the best moments; either it is a portrait, or a nature photo. Photos are accompanied with lots of memories, and when they make people looking at them think or awaken emotions I ve achieved my goal. Óriások földjén Land of giants

29 Molnár Délia Gyakornok a kommunikációs osztályon 2010-ben. Trainee at the Communication Department in A fotózás egyfajta önkifejezés. Nem csupán a valóságot örökítjük meg vele, hanem magunkból is beleviszünk valamit a képekbe, leginkább azt, ahogyan mi látjuk a világot. Photography is a sort of self-expression. We not only captute reality but add a bit of ourselves to the picture, mainly the way we sense the world. Napba nézô Staring at the sun

30 Molnár László Nyugdíjas Pensioner Mióta dolgoztál a Holcimnél? 1966-tól. Számomra a fotózás olyan hobbi, mely kikapcsolódást, pihenést jelent. A fényképezés lehetôséget ad túrázásra, kirándulásra. A megörökített pillanatokhoz számtalan emléket lehet kapcsolni. How long had you been working for Since Photography is a hobby that is entertainment and relaxation for me. Also, it s an opportunity for hiking, tracking. Any moment captured can be accompanied with countless memories. Elhagyatottan Deserted

31 Nagy József Cementtechnológiai gépkezelô Plant Inspector szeptembertôl. Nagyon szeretem a természetet. A fotóimmal szeretném dokumentálni a természetben töltött legszebb pillanataimat. Since September I like nature very much. By doing photography I would like to record the most beautiful moments I ve spent out in nature. Szem elôtt Visible

32 Nemess-Kiss Móni Kommunikációs asszisztens Communication Assistant novembertôl. Élmények, jó pillanatok, hangulatok megörökítése, melyek fontosak számomra, így késôbb is megoszthatom másokkal, ahogy én láttam az adott pillanatot. Since November Capturing experiences, good moments, and moods that are important for me, so later I can share how I perceived them. Újrahasznosítva Recycled

33 Pap Éva Munkaszervezô Work Planner júliustól. A fotozás számomra az értékes pillanatok megôrzését jelenti. Since July I see photography as a means to preserve moments of value. Torony orgonával Tower with an organ

34 Pásztor Zoltán Betonüzemi operátor RMX Operator februártól. A pillanat varázsa, kor-dokumentum, dokumentum. A pillanat varázsa, mert egyszeri és megismételhetetlen témákról készítek képet, fényekrôl és árnyékokról, mozdulatról és mozdulatlanságról. Kordokumentum, mert emberek, tárgyak és élethelyzetek (nagyszülôk, gyerekek, régi épületek, autók, madarak) így maradnak meg emlékül az utókornak. Dokumentum, mert adatként használható azonosításra madaraknál, élôhelyeknél, követhetô a változás építéseknél, bontásoknál, változásoknál. Since February Photography is the lure of the moment, document of times past, document. The lure of the moment because I shoot pictures of topics, lights and shadows, movements and motionlessness unique and unrepeatable. Document of times past because people, objects and situations (grandparents, children, old buildings, cars, birds) could be preserved for posterity. Document, because it can be used to identify birds and habitats, or as a track record to follow changes of constructions or demolitions. Reggeli tollászkodás, molnárfecskék, Holcim Betonüzem, Eger Morning preening, House Martin, Holcim RMX plant, Eger

35 Petró Sarolta Titkárság, elnök-igazgatói titkár Secretary to Country Manager júniustól. Nemcsak a jeles események, hanem minden hétköznap tele van élménnyel. Sok minden a szívünkben él, de mindenre nem emlékezhetünk. Ezért tartom fontosnak, hogy egy-egy alkalmat, szép tájat, baráti beszélgetést és természetesen a kislányom mindennapjait megörökítsem. Since June Not only distinguished events but the everydays are packed with experiences. A variety of memories live in our hearts but we cannot remember everything. Therefore I believe it s important to record certain occasions, some beautiful scenery, friendly conversations and of course the everydays of my daughter. Út a mélybe Into the deep

36 Pluzsik Tamás Mûszaki marketing vezetô Technical Marketing Manager 2006-tól. Szeretek olyan jeleneteket, pillanatokat megörökíteni, melyek a maguk kimerevített valóságukban kifejezôen beszédesek és elgondolkodtatóak. Since I like recording scenes and moments that are expressively suggestive and thoughtprovoking in their frozen reality. Eger Dobó tér Dobó square, Eger

37 Sándorfi Zsuzsa Junior HR üzeleti partner és munkaügyi koordinátor Junior HR Business Partner and Labour Coordinator júliustól. A fotózás számomra kikapcsolódást és a jelen megörökítését jelenti. Since July Photography is a kind of relaxation and capturing of the present. Megyeri hid Megyeri bridge

38 Schinkovits Ildikó Regionális MBI üzleti integrációs specialista Regional MBI Business Integration Specialist 2006-tól. Megörökíteni a pillanatot Since Capturing the moment... A természet tükre The mirror of nature

39 Szeifert Norbert Dömpervezetô és törôkezelô Driver, Crusher Operator 2006-tól. Elsôsorban kikapcsolódást és alkotást is egyben. Since Relaxation on the first place, but creation at the same time. Vadászles Lookout

40 Szendrei József Zsákos cementkiadó Dispatch Operator 2001-tôl. Számomra a fotózás a szabadságot, a természetet és a ritka pillanatok megörökítését jelenti. Since For me, photography means freedom, nature and the capturing of rare moments. A hídról lenézve From the bridge

41 Szitás-Fazekas Krisztina Értékesítési képviselô Account Manager áprilistól. Szép emlékek megörökítése. Since April Capturing nice memories. Utasra várva a Körös partján Waiting for a passenger on the Körös bank

42 Takács Sándor Regionális termelési Vezetô (Budapest) Regional Operation Leader (Budapest) 2008-tól. Móka és emlékek. Since Fun and memories. Visszahódítva Recaptured

43 Tardi Sándor Bányászati felügyelô Quarry Supervisor augusztustól. A fényképezés kihívás. Nehéz elkapni a legjobb pillanatot. Since August Photograpy means challenge. It s hard to catch the best moment. Elhagyatva Abandoned

44 Tóth Bálint Értékesítési képviselô Account Manager júliustól. A fotózás számomra egy idôutazás. Minden alkalommal, amikor lenyomom a gombot egy kis ablakot nyitok a múltba, amin hosszú évek múlva is visszatekinthetek. Láthatok olyan embereket, akik már nincsenek velünk; olyan pillanatokat, melyek soha nem térhetnek vissza, vagy akár olyan helyszíneket, amiket már soha nem fogok olyannak látni, mint akkor. Egy vizualitás nyújtotta érzelmi élmény. Since July Photography for me is like travelling through time. Every time I push the button a window opens to the past, through which I can take a look back at times passed. I may see people who are not with us anymore, moments that hardly ever return or even places which will never appear the same as they once would. It is an emotional experience by visuality. Délután a Dunán Afternoon on the River Danube

45 Tóth Szabolcs Kommunikációs asszisztens Communication Assistant 2010-tôl. Sokan úgy hiszik, csupán azzal, hogy fotókat nézegetünk újraélhetjük régmúlt idôk emlékeit, felidézhetjük vidám esték hangulatát, átölelhetjük távoli szeretteinket és akár fiatalodhatunk. És milyen igazuk van. Since Many believe that by merely watching photos we can relive memories of old times, recall the spirit of cheerful nights, fold absent loved ones in our arms or even get younger. And how right they are. Dugó, híd és napfelkelte Traffic jam, bridge and sunrise

46 Üveg Róbert Ecorec kelet-európai regió képviselô és lobby specialista Lobbying and Advocacy Specialist - Ecorec Eastern-Europe 1999-tôl. Fotózás számomra az emlékek megörökitését jelenti, amelyet késôbb is szívesen lehet nézegetni emlékezés céljából. Since For me photography means capturing memories, which we can later watch with pleasure and remember. Megfiatalodva Rejuvenated

47 Vadkerti László Ellátási lánc igazgató Supply Chain Manager 2006-tól. Gyerekkorom óta fotózom, akkor még magam hívtam elô és nagyítottam a képeimet. A fényképezéshez érteni kellett. Ismerni kellett a filmeket, meg kellett tudni ítélni a fényviszonyokat. Akkor a fotózás igazi alkotómunka volt. Izgalmas volt meglátni, hogy milyen lett a kép, amit készítettem. Ma már a digitális technika elvette ezt a varázst, de könnyebbé is tette a fényképezést. Most nem kell takarékoskodni a filmmel, és a rossz képeket ki is lehet törölni. Nagyobb esély marad kiválasztani egy igazán jó képet. Since I ve done photography since childhood. At that time I would develop and magnify my pictures. Photography needed more attention. It required deeper technical knowledge of films and conditions of lighting. It was creation and seeing the outcome gave a lot of excitement. By today, the miracle of photography has disappeared with the spreading of digital technology, however, it also become much easier. Saving films is no longer needed and bad photographs can be deleted at a single click. Also, there s bigger chance to pick the best ones. 14:40 14:40

48 Varga Gabriella Értékesítési és marketing igazgatói asszsisztens Assistant to Sales and Marketing Manager szeptembertôl. Megôrizni mindazt, amit volt szerencsém látni, megtapasztalni, megélni, hogy átadhassam másoknak, megoszthassam másokkal is. Since September Preserving everything I could see, experience or live to share them with others. Természetes(?) élôhely Natural (?) habitat

49 Viski Anikó Szállítói számla könyvelô AP Accountant augusztustól. A fotózás számomra egy hobbi, az emlékek megörökítése. Since August Phtotography is a hobby, the capturing of memories. Vízköpôk Gargoyles

50 Mûvészeti vezetô - Art Director Márta Irén Szerkesztô - Editor Camelot Communications Kft. Angol fordítás - English translation Szívós Zoltán Címlapfotó - Cover photo Gerecsei Zoltán

51 Szilárd, megbízható alapokon Holcim Hungária Zrt Budapest, Montevideo utca 2/c. III. em. Telefon Fax

Mit jelent Önnek a fotózás?

Mit jelent Önnek a fotózás? Mit jelent Önnek a fotózás? What does photographing mean to you? Felfedezés A discovery Bordás Kinga elnök-igazgatói titkárnő Kinga Bordás Secretary to Country Manager Leisure Az élettörténetem Life-history

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25 Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose A year later Beauty s father gets an important letter. He calls his six children and says, Listen to this letter: Your ship is

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24 Beauty and the Beast A szépség és a szörnyeteg 1. rész A rich man lives in a big city near the sea. He has got three daughters and three sons. One daughter is called Beauty

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul Seven Verses from the Bhagavad Gita by Swami Shyam Swami Shyam has translated the Bhagavad Gita from the original Sanskrit into English and Hindi. He selected these seven essential verses to be sung and

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

LAKATOS PATRIK Első évem a Csányi Alapítványban 2010/2011 magyarul és angolul

LAKATOS PATRIK Első évem a Csányi Alapítványban 2010/2011 magyarul és angolul 1 LAKATOS PATRIK Első évem a Csányi Alapítványban 2010/2011 magyarul és angolul Patrik Lakatos My first year at Csányi Foundation 2010/2011 In Hungarian and in English 2 Nagyon örültem, mikor megtudtam,

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV KJF Nyelvvizsgaközpont ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV A vizsga részei: Feladattípusok: Maximális pontszám: 1. feladat Igazhamis állítások (5 item) 2. feladat Mondatkiegészítés (5 item)

Részletesebben

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30)

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30) Felhívás Valamennyi Tiszáninneni református általános iskola és a miskolci egyházi iskolák 7-8. osztályosai részére meghirdetett Biblia-értő angol nyelvi versenyen való részvételre. érted is amit olvasol?

Részletesebben

ENGLISH 24 English is fun Letter #1 Letters In the age of e-mails and cell phones writing a letter might seem out of fashion. However, learners of a foreign language should know how to do it. Here you

Részletesebben

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon A következetes városrehabilitáció során Balatonfüred fürdő-városrészében, 2006-2015 között terveink alapján

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

we supply green Garden Bonsai Collection

we supply green Garden Bonsai Collection we supply green Garden Bonsai Collection www.orienttrend.eu Tisztelt Hölgyem/Uram! A katalógus, melyet kezében tart, hét év kitartó munkájának gyümölcse. Történetem a Japán Kerti Bonsaiokkal 2006-ban kezdődött,

Részletesebben

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló MOVERS - 3. forduló Beküldő csapat tagjai:.. Beküldési határidő: 2016. január 29. Beküldési cím: Erzsébethelyi Általános Iskola, Baloghné Aradszki Gyöngyi 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. 1. Look at the

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april)

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 9:45 Dr. Király Mária a Ringier Axel Springer Magyarország COO-jának és Maróy Krisztina a Digital Media Campus vezetőjének nyitóbeszéde / Welcome by Dr. Mária

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -)

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -) EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -) Égesd be a mondatokat az agyadba! Ez a legjobb módja annak, hogy megragadjanak egyben a mondatok és amikor beszélned kell, akkor már csak át kell húznod más

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK Lecke (Kezdő 2. / 2.) ADVERBS OF TIME IDŐHATÁROZÓK Ezek olyan fajta időhatározók, amelyekkel azt tudod kommunikálni, hogy milyen sűrűn vagy milyen rendszerességgel csinálsz, vagy

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Közgazdasági Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Közgazdasági Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Közgazdasági Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) 25p / Értékelő 1: Értékelő 2: kód A rendelkezésre álló idő 30 perc. UTASÍTÁS: Ez a Corvinus Szaknyelvi

Részletesebben

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Sentences can be active or passive. Therefore, tenses also have "active forms" and "passive forms." You must learn to recognize the difference to successfully

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Király Linda - Can't Let Go dalszöveg - lyrics

Király Linda - Can't Let Go dalszöveg - lyrics Király Linda - Can't Let Go dalszöveg - lyrics Szerzõ dezs dezs.extra.hu - tételek gyûjteménye Király Linda legújabb száma és a dalszöveg I want the end to begin but not without you, so easy for me to

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN A rezet megmunkálhatósága és idôtállósága miatt évszázadok óta használjuk. Alkalmazása egyértelmûen megbízható és gazdaságos. Színe, diszkrét fénye, a belôle készült tárgyak eleganciája

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER Minden hónapra egy angolos kihívás! Az idei naptárral minden egyes hónapban egy angolos kihívás elé állítalak Titeket!

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

Szakértők és emberek. German Health Team Prof. Armin Nassehi Dr. Demszky Alma LMU München

Szakértők és emberek. German Health Team Prof. Armin Nassehi Dr. Demszky Alma LMU München Szakértők és emberek German Health Team Prof. Armin Nassehi Dr. Demszky Alma LMU München 1 Szakértők és közpolitika viszonya 3 modell: Racionális: szakértő megmondja, mi a helyes megoldás Probabilisztikus:

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

Calendar. Ecuador, egy életre szóló élmény. Subscribe Share Past Issues Translate

Calendar. Ecuador, egy életre szóló élmény. Subscribe Share Past Issues Translate Subscribe Share Past Issues Translate 2015/16 Issue 20 Calendar 24 May Field trip to Polaris Observatory for Grade 4 27 May End of Term Festival 30 May Dragon boating at Lake Velence for Grade 5 1 June

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e egy bizonyos nyelven

Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e egy bizonyos nyelven - Alapvető, létfontosságú dolgok Can you help me, please? Segítségkérés Tudna segíteni? Do you speak English? Beszélsz ul? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e ul Do you speak _[language]_?

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME?

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? EGY KIS ZŰRZAVAR Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? Igen hasznos adatot fogunk bemelegítésként letisztázni. Tapasztalataink alapján ez a témakör csak elméletben van meg, meglepően

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! Sok

Részletesebben

Mellékeljük a meghívót. Az on vagy az alábbi telefon számon lehet rendelést tenni.

Mellékeljük a meghívót. Az on vagy az alábbi telefon számon lehet rendelést tenni. Invitation Meghívó (English and Hungarian) Az Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány ezen belül az Amerikai Magyar Klub egy összekötő híd szerepét tölti be a két ország között. A magyar származású és érzelmű

Részletesebben

Paediatrics: introduction. Historical data.

Paediatrics: introduction. Historical data. Paediatrics: introduction. Historical data. Dr. György Fekete Aim of the present lecture To demonstrate: - the wonderful nature of this discipline - the differences as compared to other medical activities,

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries)

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) A modális segédigék olyan segítő eszközök, amelyek az ige elé téve segítenek különböző jelentésárnyalatok kifejezésében (pl. valószínűség, engedélyadás, engedélykérés,

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10...

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Név:. Neptunkód: MEGOLDÓLAP 1. feladat 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10.... Elért pontszám:. 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. Elért pontszám:. 3. feladat

Részletesebben

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Cím Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés forma: Házszám + utca neve Település neve + ország rövidítése + irányítószám Mr. Adam Smith Smith's

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum arculati kézikönyve

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum arculati kézikönyve Arculati kézikönyv Bevezető Tartalomjegyzék Bevezető 3. A múzeum és filiáléi 5. MMKM logó: szerkesztés 7. szín 9. betű 10. használata 11. MMKM kisarculat: 16. névjegykártya 17. levélpapír 19. boríték 20.

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

http://youtu.be/qnwuckcx76i

http://youtu.be/qnwuckcx76i KERKLECZ MÉDEA SÜMEGI ÉVA COSOVAN TAMÁS FENYVESI BORI HOSSZÚ GERGELY NAGY RICHÁRD KAVALECZ ESZTER WWW.... a nyitottság az emberi szabadság záloga, a szabadság pedig az együttműködés alapja. cosovan attila

Részletesebben

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban.

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban. 1. Magyar vagyok. 7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 13. Ért Ön engem? 2. Ön honnan jött? Te honnan jöttél? 8. Hogy hívják Önt? 14. Kérem, betűzze a nevét! 3 Beszél Ön angolul? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk.

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Table of Contents Windows 7... 2 Windows 8... 6 Windows Phone... 11 Android... 12 iphone... 14 Linux (Debian)... 20 Sebők Márton

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam Osztályozó vizsga Angol nyelv 10., 11., 12. évfolyam A vizsga szerkezete: írásbeli és szóbeli vizsga Témalista Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció Tágabb

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests!

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests! LDV Project Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján We welcome - with much love - our dear guests! Akkreditációs eljárás Magyarországon Accreditation in Hungary 1. Tankönyv

Részletesebben

International Open TABLE TENNIS. Competition to the Memory of János Molnár RESULTS

International Open TABLE TENNIS. Competition to the Memory of János Molnár RESULTS International Open RESULTS SCHEDULE Thursday, 6 th February, 2014 Mini cadet single, age group No. 2. (born between 01.01.2002. and 31.12.2002.) and age group No. 3. (born after 01.01.2003.) 15.30 round

Részletesebben

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig A golyók elhelyezkedése a Snooker alaphelyzetet mutatja. A golyók átmérıje 52 mm, egyszínőek. 15 db piros, és 1-1 db fehér, fekete, rózsa, kék, barna, zöld, sárga. A garázsban állítjuk fel, ilyenkor az

Részletesebben

Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04

Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04 Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04 A XXI. században senkinek sem kell magyarázni az idegen nyelvek és az informatika fontosságát. Ebben a nyelvi előkészítő osztályban elsőbbséget

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

ARTICLES. Kulcsfogalmak II. János Pál pápa: családi közösségek kezdetű apostoli buzdításában. B aláz s Pál dr.

ARTICLES. Kulcsfogalmak II. János Pál pápa: családi közösségek kezdetű apostoli buzdításában. B aláz s Pál dr. ARTICLES B aláz s Pál dr. Kulcsfogalmak II. János Pál pápa: családi közösségek kezdetű apostoli buzdításában Született: Budapest, l947. szeptember 13. Pappá szentelték: Veszprém, 1972. június 18. Káplán:

Részletesebben

A Present Perfect Tense magyar megfelelői

A Present Perfect Tense magyar megfelelői - 105 - Donga György A Present Perfect Tense magyar megfelelői Szövegelemzés közben egyik hallgatómnak szeget ütött a fejében, hogy egyik olvasmányunk két mondatát, egy jelen idejű és egy múlt idejű mondatot

Részletesebben

Ady Endre: Párizsban járt az Ősz című versének és angol fordításainak alakzatvizsgálata

Ady Endre: Párizsban járt az Ősz című versének és angol fordításainak alakzatvizsgálata Ady Endre: Párizsban járt az Ősz című versének és angol fordításainak alakzatvizsgálata Különös tekintettel az ismétléses alakzatokra Kiss Tímea Selye János Egyetem Komárom Előadásomban azt vizsgálom,

Részletesebben

FÜGGŐ BESZÉD SZENVEDŐ SZERKEZETTEL ( AZT MONDJÁK/GONDOLJÁK RÓL, HOGY kezdetű mondatok)

FÜGGŐ BESZÉD SZENVEDŐ SZERKEZETTEL ( AZT MONDJÁK/GONDOLJÁK RÓL, HOGY kezdetű mondatok) FÜGGŐ BESZÉD SZENVEDŐ SZERKEZETTEL ( AZT MONDJÁK/GONDOLJÁK RÓL, HOGY kezdetű mondatok) A szerkezet felépítése Sokszor azt akarjuk kifejezni, hogy VALAKIRŐL valahogyan vélekednek az emberek. Ilyenkor előfordul,

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák fejlesztésével

Részletesebben