Épített környezet és a természet kapcsolata Interrelation of built environment and nature

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Épített környezet és a természet kapcsolata Interrelation of built environment and nature"

Átírás

1 Szilárd, megbízható alapokon Épített környezet és a természet kapcsolata Interrelation of built environment and nature Fotó: Gerecsei Zoltán

2 Kedves Olvasó! Cégünk százéves évfordulójára készülve talán nem meglepô, hogy munkatársaink gondolatait, tehetségét bemutató kiadványt készítettünk. Egy évszázad során nemzedékek váltják egymást, építik tovább elôdeik megkezdett munkáját, adják át a tapasztalások során kikristályosodott értékeket. Így válik minden egyes ember az egész részévé, így jön létre egy százéves cég, így jött létre a Holcim is. A Vasárnapi ízek szakácskönyv, a Víz reneszánsza, az Erdô kincsei és az Ezerarcú természet fotóalbum után egy különlegességet ajánlok figyelmébe. Napjaink roppant aktuális témája az épített és természetes környezet kapcsolata. E kettô harmóniájának megteremtése a klímaváltozás korában létkérdés. A tükör, melybe munkatársaink fotóin keresztül tekintünk elsôsorban a megôrzendô értékek oldaláról közelít, nem kendôzi el azonban az árnyoldalt sem. A csodás, néha meghökkentô fotókból Zsila Sándor varázslatos kisfilmet készített Kövi Szabolcs fuvolamûvész zenéjére. A mûvészet mellett a számok, adatok is helyet kaptak kiadványunkban, fenntarthatósági jelentés formájában, melyet 2005 óta minden év munkájáról megjelentetünk. Meggyôzôdésem, hogy a nyitottság, az átlátható mûködés ugyanúgy elengedhetetlen feltétele egy százéves sikertörténetnek, mint a minôség iránti elkötelezettség, a környezeti és a közösségi értékek tisztelete. Dear Reader In preparation for our company s centenarian anniversary it may come as no surprise that we have prepared an album presenting our colleagues thoughts and talent. Throughout a century generations succeed each other, follow through on their ancestors accomplishments, pass on their values crystallized by their experience. This is what makes each individual part of a whole, a hundred-year-old company come into existence, this is how Holcim was created. Following The tastes of Sunday cookery book and the photo albums The renaissance of water, The treasures of the forest and Nature of thousand faces, I d like to bring a curiosity to Your attention. The interconnection of built and natural environment has currently been a topic of interest. Creating harmony between the two in the age of climatic change is a matter of life and death. Our colleagues photos reveal the values to be preserved, however, sometimes crude reality is in the forefront. A marvellous film has been made by Sándor Zsila on the wonderful, yet sometimes staggering photographs to the music by flute artist Szabolcs Kövi. Apart from its artistic content, the album features facts and figures in the form of a Sustainable Development Report on annual performance published every year since I m convinced that openness and transparency has meant as much contribution to the success of the past 100 years as our commitment to quality and dedication to environmental and community values. Márta Irén kommunikációs igazgató Chief of Communications

3 Zsûritagok Jury members

4 Nagy Z. László fotográfus Photographer Egyedül Alone

5 Zsila Sándor fotómûvész Photographer Otthon Home

6 Alkotók Photographers

7 Ament Orsolya Kommunikációs gyakornok 2011-ben. Communication Trainee in A fotózás lehetôséget ad arra, hogy megörökítsem azt, ami szép. A megismételhetetlen pillanatokat elkapjam és megörökítsem mások számra is. Egy fényképhez rengeteg szép emléket lehet kapcsolni, melyek hosszú évek múltán is eszébe jutnak az embernek. Photography is an opportunity to perpetuate beauty, capture unrepeatable moments both for myself and others. Countless good memories can be attached to a photo that one might remember even after years have passed. Diszharmónia a margitszigeti Domonkos kolostornál Disharmony by the Dominican monastery on Margaret Island

8 Bartha Judit Elnök-igazgatói asszisztens Assistant to Country Manager novembertôl. A hangulat megörökítése. Since November Capturing the moment es sárga villamoson sietek a babámhoz... Bumping on the 41 tram on the way to my sweetheart

9 Bácskai Nóra Oktatási és szervezetfejlesztési koordinátor Training and Development Coordinator 2011-tôl. A fotózás nagyon fontos számomra, rengeteg képet szoktam készíteni a kirándulásaim, utazásaim során. Fontos, hogy megörökítsem az adott tájat, pillanatot, hogy vissza tudjak emlékezni akár évek múltán is a hangulatra, élményekre. Since Photography is very important for me. I always shoot tons of pictures during my trips and excursions. It s important to capture the landscape, the moment so that I can remember the memories and atmosphere even after many years. Mesekert Fable garden

10 Benkôné Szabó Marianna Beszerzô munkatárs Operational buyer árpilistól. A pillanatot megragadni és egyben kikapcsolódás is. Since April Capturing the moment and relaxation too. Csendben lesben Quiet on the watch

11 Csethe Éva Beton központi megrendelés-felvevô munkatárs Order Administrator RMX júniustól. Élmények, érzékek megörökítése. Since June Capturing experiences and senses. Ház a levelek alatt House beneath the leaves

12 Csorba Ferenc Karbantartó mérnök az RMSO-nál, valamint megelôzô karbantartás vezetô a tornai cementgyárban Maintenance engineer at RMSO and parallelly a preventive maintenance manager at the cement plant of Turna 2008-tól. A fotókkal a saját idôgépem készítem nyugdíjas éveimre. Since Through photos, I m creating my own time machine for my retirement years. Mesterséges pókháló Artificial spiderweb

13 Ferenczi Béla Lakatos Mechanic szeptembertôl. Amikor az ember fényképezni kezd, az a vágy hajtja, hogy kimetsszen egy szeletet a világból, ahogyan ô látja. Az élet és a természet csodáit szeretném közvetíteni és azt megosztani a saját képeimen keresztül. Since September When one starts photography, they are driven by a desire to cut out a slice from the world the way they see it. I d like to convey the wonders of nature and life, and share them thought my pictures. Mátra gyöngyszemei The jewels of Mátra

14 Garami László Karbantartó villanyszerelô, és Holcim Hungária Zrt. Szakszervezetének a Titkára Electrician and Secretary of Holcim Hungary Trade Union 1972-tôl. Amióta a mobil telefonokba komoly fényképezôket építettek, azóta folyamatosan használom, mint telefont, és mint fényképezôt. De a fényképezôgéppel is sok fényképet és felvételt készítünk, a természetrôl. Since Since mobile phones have been equipped with massive cameras I have continually used both functions. Obviously, I use my camera too, to take plenty of pictures about nature. Egy kis zöld nyugalom A bit of green calmness

15 Gasparek Csaba Mûszaki munkatárs, sofôr Technician, driver 1999-tôl. A legtöbb embernek van valamilyen gyûjtôszenvedélye. Nekem az, hogy minél több pillanatot összegyûjtsek emberekrôl, tájakról, eseményekrôl. Since Most people share some kind of passion for collecting. So do I. I d like to capture and collect as many moments about people, countries and events as possible. Balaton Balaton

16 Gerecsei Zoltán Cementmolnár Cement Mill Operator decembertôl. A fotózás számomra a természettel való kapcsolatot jelenti. Since December Photography means connection with nature. Szülôföldem hajnala Dawn of my homeland

17 Gulyás Judit Marketing koordinator Marketing Coordinator 2009-tôl. A fotózás számomra még egy áhított ismeretlen, a képeimet is más fényképezôgépével készítettem saját híján. Amekkora boldogsággal tölt el egy-egy régi pillanat felidézése fotón keresztül, annyira sajnálom, amikor egy fontos momentumot nem tudok megörökíteni - ezért szeretnék minél közelebb kerülni a fotózáshoz. Since Photography is the desired unknown for me. I borrow a camera to take photos, as I don t have one myself. As it gives much pleasure to evoke a good old memory, the more upset I can get if I can t capture an important moment. This is why I would like to get closer to photography. Isten hozott Welcome

18 Gútay Lilla Kommunikációs asszisztens Communication Assistant 2006-tól. Szeretném a látványból a lehetô legkevesebbet mutatni, úgy, hogy az a lehetô legtöbbet jelentse. Cseh Gabriella Since I d like to show the least of the sight, so that it means the most.- Cseh Gabriella Tövisszúró a tövisen Red-backed shrike on a thorn

19 Hegedûs Anita Gyakornok a kommunikációs osztályon 2010-ben. Trainee at the Communication Department in A fotózás segít kikapcsolódni, megtalálni az egész részletét, azokat az apróságokat, amiket fényképezôgép nélkül nem láthatóak. Fotózás közben átalakulhatok, mûvésznek érezhetem magam, kiszakadok a hétköznapi életembôl, munkámból. Photography helps me unwind; find the details of the whole, those fiddle-faddles which can t be seen without a camera. I can transform while I m taking photos, I can be an artist, I can leave my regular life and work behind. Móra Ferenc Múzeum Móra Ferenc Museum

20 Juhász Tibor Cementtechnológiai gépkezelô Plant Inspector októbertôl. A nagyapám tanítgatott még gyermekkoromban egy Pajtás fényképezôgéppel, melyet a mai napig féltve ôrzök. A fotózás azóta is a családi kötôdéseim lenyomatát ôrzi. Since October My grandfather used to teach me photgraphy with a Pajtás camera, which I ve carefully preserved. Since than photo shooting has had the footprint of my family engagement. Át-folyó River cross

21 Kárpáti Beáta Fehércement alkalmazási tanácsadó White Cement Application Consultant 1998-tól. A fotózás a pillanat konzerválását jelenti nekem. Since Photography means preservation of the moment. Sorminta Pattern

22 Kelemen Angéla Könyvelô Accountant 1994-tôl. Amatôr fotosként számomra a fotózás megörökíteni az adott pillanat érdekes hangulatait, jelenteteit. Since As an amateur phtotgrapher, photo shooting means capturing the most fascinating events and the atmosphere of a given moment. Mohafuga Mosscaulk

23 Kéri Józsefné Éva Szállítói számla könyvelô AP Accountant 2001-tôl. A fotózás a pillanat szépségét jelenti nekem, a természet változását szeretném lefényképezni. Since Photo shooting means the beauty of the moment, and I would like to capture the changes of nature. Kôfejtô Quarry

24 Király Gáborné Csilla Vevôszolgálati tanácsadó Customer Service Consultant 2004-tôl. A múlt újraélése a képeken keresztül. Since Reexperiencing the past through pictures. Messze még a vége The end is a long way off

25 Leskó Gábor Vállalati környezetvédelmi vezetô Company Environmental Manager 2000-tôl. A fotózás számomra az élmények megôrzését jelenti, egy-egy jól sikerült fénykép segítségével hosszú évek múltával is felidézhetôk a korábban átélt események és a régi szép idôk. Since For me photography means preservation of memories. A good photo can help recall good old memories and good old times after many years. Aszfaltbetyár a betonon - Szilárd, megbízható alapokon On the concrete - strength, performance, passion

26 Makkos Gábor Projekt koordinator Project Coordinator augusztustól. Elsô fényképezôgépem 6 éves koromban kaptam. Nemcsak a fényképezés, hanem maga a kidolgozás és a labormunka is magával ragadott már gyermekként édesapám iránymutatásával. Azóta folyamatosan fényképezek, minden pillanatot igyekszem megragadni és megosztani másokkal. Since August I got my first camera at the age of 6. Not only photo shooting but finishing up and labor work under my father s guidance carried me away as a child. Since then I have continuously been shooting and trying to capture and share every moment. Erdei kaland Adventure in the woods

27 Márta Irén Kommunikációs igazgató Chief of Communications márciustól. Egyszerre jelenti számomra a végtelen szabadságot és az önkifejezés örömét. Since March It means endless freedom and the joy of self expression. Kontraszt Contrast

28 Minczér Árpád Labortechnikus Laboratory Technician 2007-tôl. A fotózás leginkább pihenést, újratöltôdést jelent számomra. Mikor munka, akkor is örömmel kelek fel akár kora hajnalban is, mert tudom, hogy egy új megbizatás egy újabb maradandó emlék az elmúló pillanatról. Lehetôség mindenben meglátni a szépet, mindent megismerni a legapróbb részletekig. S megörökíteni a legjobb pillanatot, legyen az akár emberábrázolás, akár természetfotó. Egy fényképhez rengeteg emlék társul és ha a képet szemlélôben gondolatokat ébreszt, érzelmeket vált ki, akkor elértem a célom. Since Photo shooting is most of all relaxation and recharging for me. Even when it s a job, I still wake up happily at drawn, because I know the new commission will give me enduring memory about the passing moment. It s a great opportunity to see the beauty in all, to get to know everything to the smallest detail and to capture the best moments; either it is a portrait, or a nature photo. Photos are accompanied with lots of memories, and when they make people looking at them think or awaken emotions I ve achieved my goal. Óriások földjén Land of giants

29 Molnár Délia Gyakornok a kommunikációs osztályon 2010-ben. Trainee at the Communication Department in A fotózás egyfajta önkifejezés. Nem csupán a valóságot örökítjük meg vele, hanem magunkból is beleviszünk valamit a képekbe, leginkább azt, ahogyan mi látjuk a világot. Photography is a sort of self-expression. We not only captute reality but add a bit of ourselves to the picture, mainly the way we sense the world. Napba nézô Staring at the sun

30 Molnár László Nyugdíjas Pensioner Mióta dolgoztál a Holcimnél? 1966-tól. Számomra a fotózás olyan hobbi, mely kikapcsolódást, pihenést jelent. A fényképezés lehetôséget ad túrázásra, kirándulásra. A megörökített pillanatokhoz számtalan emléket lehet kapcsolni. How long had you been working for Since Photography is a hobby that is entertainment and relaxation for me. Also, it s an opportunity for hiking, tracking. Any moment captured can be accompanied with countless memories. Elhagyatottan Deserted

31 Nagy József Cementtechnológiai gépkezelô Plant Inspector szeptembertôl. Nagyon szeretem a természetet. A fotóimmal szeretném dokumentálni a természetben töltött legszebb pillanataimat. Since September I like nature very much. By doing photography I would like to record the most beautiful moments I ve spent out in nature. Szem elôtt Visible

32 Nemess-Kiss Móni Kommunikációs asszisztens Communication Assistant novembertôl. Élmények, jó pillanatok, hangulatok megörökítése, melyek fontosak számomra, így késôbb is megoszthatom másokkal, ahogy én láttam az adott pillanatot. Since November Capturing experiences, good moments, and moods that are important for me, so later I can share how I perceived them. Újrahasznosítva Recycled

33 Pap Éva Munkaszervezô Work Planner júliustól. A fotozás számomra az értékes pillanatok megôrzését jelenti. Since July I see photography as a means to preserve moments of value. Torony orgonával Tower with an organ

34 Pásztor Zoltán Betonüzemi operátor RMX Operator februártól. A pillanat varázsa, kor-dokumentum, dokumentum. A pillanat varázsa, mert egyszeri és megismételhetetlen témákról készítek képet, fényekrôl és árnyékokról, mozdulatról és mozdulatlanságról. Kordokumentum, mert emberek, tárgyak és élethelyzetek (nagyszülôk, gyerekek, régi épületek, autók, madarak) így maradnak meg emlékül az utókornak. Dokumentum, mert adatként használható azonosításra madaraknál, élôhelyeknél, követhetô a változás építéseknél, bontásoknál, változásoknál. Since February Photography is the lure of the moment, document of times past, document. The lure of the moment because I shoot pictures of topics, lights and shadows, movements and motionlessness unique and unrepeatable. Document of times past because people, objects and situations (grandparents, children, old buildings, cars, birds) could be preserved for posterity. Document, because it can be used to identify birds and habitats, or as a track record to follow changes of constructions or demolitions. Reggeli tollászkodás, molnárfecskék, Holcim Betonüzem, Eger Morning preening, House Martin, Holcim RMX plant, Eger

35 Petró Sarolta Titkárság, elnök-igazgatói titkár Secretary to Country Manager júniustól. Nemcsak a jeles események, hanem minden hétköznap tele van élménnyel. Sok minden a szívünkben él, de mindenre nem emlékezhetünk. Ezért tartom fontosnak, hogy egy-egy alkalmat, szép tájat, baráti beszélgetést és természetesen a kislányom mindennapjait megörökítsem. Since June Not only distinguished events but the everydays are packed with experiences. A variety of memories live in our hearts but we cannot remember everything. Therefore I believe it s important to record certain occasions, some beautiful scenery, friendly conversations and of course the everydays of my daughter. Út a mélybe Into the deep

36 Pluzsik Tamás Mûszaki marketing vezetô Technical Marketing Manager 2006-tól. Szeretek olyan jeleneteket, pillanatokat megörökíteni, melyek a maguk kimerevített valóságukban kifejezôen beszédesek és elgondolkodtatóak. Since I like recording scenes and moments that are expressively suggestive and thoughtprovoking in their frozen reality. Eger Dobó tér Dobó square, Eger

37 Sándorfi Zsuzsa Junior HR üzeleti partner és munkaügyi koordinátor Junior HR Business Partner and Labour Coordinator júliustól. A fotózás számomra kikapcsolódást és a jelen megörökítését jelenti. Since July Photography is a kind of relaxation and capturing of the present. Megyeri hid Megyeri bridge

38 Schinkovits Ildikó Regionális MBI üzleti integrációs specialista Regional MBI Business Integration Specialist 2006-tól. Megörökíteni a pillanatot Since Capturing the moment... A természet tükre The mirror of nature

39 Szeifert Norbert Dömpervezetô és törôkezelô Driver, Crusher Operator 2006-tól. Elsôsorban kikapcsolódást és alkotást is egyben. Since Relaxation on the first place, but creation at the same time. Vadászles Lookout

40 Szendrei József Zsákos cementkiadó Dispatch Operator 2001-tôl. Számomra a fotózás a szabadságot, a természetet és a ritka pillanatok megörökítését jelenti. Since For me, photography means freedom, nature and the capturing of rare moments. A hídról lenézve From the bridge

41 Szitás-Fazekas Krisztina Értékesítési képviselô Account Manager áprilistól. Szép emlékek megörökítése. Since April Capturing nice memories. Utasra várva a Körös partján Waiting for a passenger on the Körös bank

42 Takács Sándor Regionális termelési Vezetô (Budapest) Regional Operation Leader (Budapest) 2008-tól. Móka és emlékek. Since Fun and memories. Visszahódítva Recaptured

43 Tardi Sándor Bányászati felügyelô Quarry Supervisor augusztustól. A fényképezés kihívás. Nehéz elkapni a legjobb pillanatot. Since August Photograpy means challenge. It s hard to catch the best moment. Elhagyatva Abandoned

44 Tóth Bálint Értékesítési képviselô Account Manager júliustól. A fotózás számomra egy idôutazás. Minden alkalommal, amikor lenyomom a gombot egy kis ablakot nyitok a múltba, amin hosszú évek múlva is visszatekinthetek. Láthatok olyan embereket, akik már nincsenek velünk; olyan pillanatokat, melyek soha nem térhetnek vissza, vagy akár olyan helyszíneket, amiket már soha nem fogok olyannak látni, mint akkor. Egy vizualitás nyújtotta érzelmi élmény. Since July Photography for me is like travelling through time. Every time I push the button a window opens to the past, through which I can take a look back at times passed. I may see people who are not with us anymore, moments that hardly ever return or even places which will never appear the same as they once would. It is an emotional experience by visuality. Délután a Dunán Afternoon on the River Danube

45 Tóth Szabolcs Kommunikációs asszisztens Communication Assistant 2010-tôl. Sokan úgy hiszik, csupán azzal, hogy fotókat nézegetünk újraélhetjük régmúlt idôk emlékeit, felidézhetjük vidám esték hangulatát, átölelhetjük távoli szeretteinket és akár fiatalodhatunk. És milyen igazuk van. Since Many believe that by merely watching photos we can relive memories of old times, recall the spirit of cheerful nights, fold absent loved ones in our arms or even get younger. And how right they are. Dugó, híd és napfelkelte Traffic jam, bridge and sunrise

46 Üveg Róbert Ecorec kelet-európai regió képviselô és lobby specialista Lobbying and Advocacy Specialist - Ecorec Eastern-Europe 1999-tôl. Fotózás számomra az emlékek megörökitését jelenti, amelyet késôbb is szívesen lehet nézegetni emlékezés céljából. Since For me photography means capturing memories, which we can later watch with pleasure and remember. Megfiatalodva Rejuvenated

47 Vadkerti László Ellátási lánc igazgató Supply Chain Manager 2006-tól. Gyerekkorom óta fotózom, akkor még magam hívtam elô és nagyítottam a képeimet. A fényképezéshez érteni kellett. Ismerni kellett a filmeket, meg kellett tudni ítélni a fényviszonyokat. Akkor a fotózás igazi alkotómunka volt. Izgalmas volt meglátni, hogy milyen lett a kép, amit készítettem. Ma már a digitális technika elvette ezt a varázst, de könnyebbé is tette a fényképezést. Most nem kell takarékoskodni a filmmel, és a rossz képeket ki is lehet törölni. Nagyobb esély marad kiválasztani egy igazán jó képet. Since I ve done photography since childhood. At that time I would develop and magnify my pictures. Photography needed more attention. It required deeper technical knowledge of films and conditions of lighting. It was creation and seeing the outcome gave a lot of excitement. By today, the miracle of photography has disappeared with the spreading of digital technology, however, it also become much easier. Saving films is no longer needed and bad photographs can be deleted at a single click. Also, there s bigger chance to pick the best ones. 14:40 14:40

48 Varga Gabriella Értékesítési és marketing igazgatói asszsisztens Assistant to Sales and Marketing Manager szeptembertôl. Megôrizni mindazt, amit volt szerencsém látni, megtapasztalni, megélni, hogy átadhassam másoknak, megoszthassam másokkal is. Since September Preserving everything I could see, experience or live to share them with others. Természetes(?) élôhely Natural (?) habitat

49 Viski Anikó Szállítói számla könyvelô AP Accountant augusztustól. A fotózás számomra egy hobbi, az emlékek megörökítése. Since August Phtotography is a hobby, the capturing of memories. Vízköpôk Gargoyles

50 Mûvészeti vezetô - Art Director Márta Irén Szerkesztô - Editor Camelot Communications Kft. Angol fordítás - English translation Szívós Zoltán Címlapfotó - Cover photo Gerecsei Zoltán

51 Szilárd, megbízható alapokon Holcim Hungária Zrt Budapest, Montevideo utca 2/c. III. em. Telefon Fax

20 to 23 August 2015

20 to 23 August 2015 OFFICIAL RACE PROGRAM 20 to 23 August 2015 BUDAPEST, HUNGARY www.ironmanbudapest.com EUROPEAN TOUR 2015 WELCOME TO THE JOURNEY! www.ironmanbudapest.com IMPRESSZUM IMPRINT Kiadó: Kropkó Promotion Kft. 1145

Részletesebben

Ünnepi készülődés Getting Ready for the Holidays

Ünnepi készülődés Getting Ready for the Holidays Ünnepi készülődés Getting Ready for the Holidays Karácsony, a szeretet ünnepe mindenki számára igazi bensőséges ünnep. Ilyenkor összejön a család apraja-nagyja és együtt készülődnek a gyertyagyújtás meghitt

Részletesebben

CSOSZÓ. Gabriella. Gabriella CSOSZÓ. 1969-ben született Marcaliban

CSOSZÓ. Gabriella. Gabriella CSOSZÓ. 1969-ben született Marcaliban CSOSZÓ Gabriella 1969-ben született Marcaliban TANULMÁNYOK 1994 95 Posztgraduális képzés a JPTE Képzõmûvészeti Mesteriskolában 1995 Magyar Iparmûvészeti Egyetem, Fotó szak, vendéghallgató 1989 94 Janus

Részletesebben

A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington 2013. JÚNIUS június 31. évfolyam 5. szám June 2013 Volume 31, JUNE Issue 2013 5. Tartalom A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Vezetőségi

Részletesebben

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette:

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette: MELLÉKLET 2014/6. Szerkesztette: molnár szilvia, Martinkó józsef FTC-stadion Groupama Aréna melléklet 1 A legek stadionja Interjú Fürjes Balázzsal Határidő előtt, többletköltség nélkül, rekordsebességgel

Részletesebben

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra...

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra... 2008. SZEPTEMBER szeptember 26. évfolyam 7. szám 1 September 2008 Volume SEPTEMBER 26, Issue 20087. A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

Részletesebben

2008 Tavasz/Spring. Jet Set. Tartalom/Countent. hirdetés/advertising

2008 Tavasz/Spring. Jet Set. Tartalom/Countent. hirdetés/advertising hirdetés/advertising Tartalom/Countent Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine 2008 Tavasz/Spring Jet Set Golf&luxuséletmód magazin/golf&luxury Lifystyle Magazine Igazgató-főszerkesztő/Director-Editor

Részletesebben

XXXI. MAFOSZ Szalon. Lapozható a Fotósélet-pdf. Új székhely. Egy százalék

XXXI. MAFOSZ Szalon. Lapozható a Fotósélet-pdf. Új székhely. Egy százalék A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének elektronikus hírlevele Szerkesztő: Horváth Imre EFIAP, E-MAFOSZ/b 2014. április 7. XXXI. MAFOSZ Szalon A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! Happy Mother s Day! József Attila: Mama

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! Happy Mother s Day! József Attila: Mama 2013. MÁJUS május 31. évfolyam 4. szám May 2013 Volume 31, MAY Issue 2013 4. Tartalom A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Vezetőségi

Részletesebben

A Magyar Liszt Ferenc Társaság információs kiadványa Newsletter of the Hungarian Liszt Society

A Magyar Liszt Ferenc Társaság információs kiadványa Newsletter of the Hungarian Liszt Society H-1064 Budapest, Vörösmarty u. 35. Tel./Fax: (36-1) 342 1573 Bank: 11706016-20441966 E-mail: lisztferenctarsasag@gmail.com Website: http://www.lisztsociety.hu/ 2015. április NR 21 A p r i l 2 0 1 5 A Magyar

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC Central European Rural Youth Centre CERYC Kedves Olvasó! A 2010. március 11-13. között megrendezett Legjobb Gyakorlatok Workshop központi témája a fiatal gazdák szerepe a vidékfejlesztési programok megvalósításában;

Részletesebben

R E V I E W REVIEW. Cleveland hungarian heritage society Magyar történelmi társulat

R E V I E W REVIEW. Cleveland hungarian heritage society Magyar történelmi társulat Cleveland hungarian heritage society Magyar történelmi társulat REVIEW R E V I E W t THE h e SECOND s e c o ONE n d HUNDRED 1 0 0 y e YEARS a r s Vol. XXIII XXV No. 2 November October 2010 2012 The Museum

Részletesebben

A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington 2015. MÁRCIUS-ÁPRILIS 32. évfolyam 2. szám MARCH-APRIL 2015 Volume MARCH-APRIL 32, Issue 2015 2 A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

Részletesebben

Egy kép az egyenlô. HBLF Szervezeti Sokszínûség Fotóalbum. HBLF Corporate Diversity Photo Album

Egy kép az egyenlô. HBLF Szervezeti Sokszínûség Fotóalbum. HBLF Corporate Diversity Photo Album Egy kép az egyenlô esélyekrôl SZÜLÔKÉNT A MUNKÁBAN ÉS TELJESÍTMÉNY MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGGEL HBLF Corporate Diversity Photo Album www.hblf.hu 1 A PHOTO ABOUT EQUAL OPPORTUNITIES WORKING PARENTS AND

Részletesebben

Mozaikok a magyar informatikából. Dömölki Bálint 70. születésnapjára

Mozaikok a magyar informatikából. Dömölki Bálint 70. születésnapjára Mozaikok a magyar informatikából Dömölki Bálint 70. születésnapjára Mil-org kft 2005 Mozaikok a magyar informatikából Dömölki Bálint 70. születésnapjára Szerkesztette: Mojzes Imre, Talyigás Judit ISBN

Részletesebben

Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő újév reggelén

Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő újév reggelén 2013. FEBRUÁR február 31. évfolyam 1. szám February 2013 Volume FEBRUARY 31, Issue 2013 1. Tartalom A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

Részletesebben

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE INVESTING IN OUR FUTURE 2003. partnerek segítették a megvalósítást. Az ózdi csoportokhoz hamarosan hajdúböszörményi és

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE INVESTING IN OUR FUTURE 2003. partnerek segítették a megvalósítást. Az ózdi csoportokhoz hamarosan hajdúböszörményi és 2002. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. nov. dec. g in Tr én g in g in Tr én ni ng Tr é g in Sz ilv ad ra d ár ás v en a ra d vá vá ás ás ilv ilv Sz Sz ko lc is M st ás du l in da pe Bu

Részletesebben

Idegenek a kertemben médiaprojekt-fejlesztési

Idegenek a kertemben médiaprojekt-fejlesztési Idegenek a kertemben médiaprojekt-fejlesztési 3. WORKSHOP - A Te utad + Pitch it! 2012. november 15 17. Információ....2. Meghívott bírálók:...3. Meghívott szakértők:...5. Meghívott fejlesztők. 7. Projektek

Részletesebben

2010. május 2 8. Az ASSITEJ Magyar Központ és a Csiky Gergely Színház szervezésében

2010. május 2 8. Az ASSITEJ Magyar Központ és a Csiky Gergely Színház szervezésében 2010. május 2 8. Az ASSITEJ Magyar Központ és a Csiky Gergely Színház szervezésében A fesztivál szervezésében közreműködtek/team: A fesztivál művészeti vezetője/artistic director of the festival: Novák

Részletesebben

CATALOGUE. 2011 BuSho International Short Film Festival 1

CATALOGUE. 2011 BuSho International Short Film Festival 1 CATALOGUE 2011 BuSho International Short Film Festival 1 CONTENT MUNKATÁRSAK / BUSHO TEAM: GÁbELI TAMÁS, fesztivál igazgató / festival director 1. KÖSzÖNTŐ / WELCOME 2. ELŐzSŰRI / PRE-JURY DIÁKzSŰRI /

Részletesebben

MÁRAI SÁNDOR: Mennyből az angyal (részlet)

MÁRAI SÁNDOR: Mennyből az angyal (részlet) 2008. OKTÓBER október 26. évfolyam 8. szám 1 October 2008 Volume OCTOBER 26, Issue 2008. A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Tartalom

Részletesebben

Augusztus 20. - Szent István ünnepe

Augusztus 20. - Szent István ünnepe 2007. AUGUSZTUS augusztus 25. évfolyam 6. szám 1 Aug 2007 Volume 25, AUG Issue 20076 A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Tartalom

Részletesebben

The Relationship Issue A kapcsolatok hava A CATALOGUE OF TRENDINESS MASQUERADING AS DEEP THOUGHT WWW.THINK-MAGAZINE.

The Relationship Issue A kapcsolatok hava A CATALOGUE OF TRENDINESS MASQUERADING AS DEEP THOUGHT WWW.THINK-MAGAZINE. DO YOU RELATE? HU/EN BUDAPEST LIVING What Stereotype are you? Melyik sztereotípia jellemez téged? SZERELMEK ÉS EGYÉB PISZKOS ÜGYEK; LOVE AND OTHER DIRTY WORDS; The Relationship Issue A kapcsolatok hava

Részletesebben

A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington. Gyulai Pál: Hazám

A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington. Gyulai Pál: Hazám 2009. MÁRCIUS március 27. évfolyam 2. szám 1 March 2009 Volume MARCH 27, Issue 20092. A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Tartalom

Részletesebben

A Krisztus Első Magyar Egyesült Egyháza 50 éves temploma Miami, Floridában

A Krisztus Első Magyar Egyesült Egyháza 50 éves temploma Miami, Floridában VOLUME 85. No. 2. APRIL-MAY-JUNE 2006. 85. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. ÁPRILIS-MÁJUS-JÚNIUS A Krisztus Első Magyar Egyesült Egyháza 50 éves temploma Miami, Floridában The 50 years old Church of the First Hungarian

Részletesebben

YES dalszövegek angolul, magyarul YES lyrics in English, in Hungarian

YES dalszövegek angolul, magyarul YES lyrics in English, in Hungarian "Fight and Victory of Harmony over the Chaos" Szerény kísérlet az elvesztett harmónia megtalálására Modest attempt to find the lost harmony YES dalszövegek angolul, magyarul YES lyrics in English, in Hungarian

Részletesebben

itt van japán! japan is here különszám 2011/21. INGYENES / FREE 2011 / 09 / 26 2011 / 10 / 09

itt van japán! japan is here különszám 2011/21. INGYENES / FREE 2011 / 09 / 26 2011 / 10 / 09 INGYENES / FREE 2011/21. különszám itt van japán! japan is here 2011 / 09 / 26 2011 / 10 / 09 2. Butoh és Előadóművészeti Fesztivál / Budapest - Pozsony - Krakkó Butoh and Performing Arts Festival / Budapest

Részletesebben

21 to 24 August 2014

21 to 24 August 2014 official race program 21 to 24 August 2014 Budapest, Hungary www.ironmanbudapest.com EUROPEAN TOUR 2014 IRONMAN 70.3 Mallorca // IRONMAN Lanzarote // IRONMAN 70.3 Aix en Provence // IRONMAN 70.3 St. Pölten

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ / WELCOME GÁBELI TAMÁS. 2011 BuSho International Short Film Festival 1. festival director / fesztivál igazgató. Sziasztok BuShojárók!

KÖSZÖNTŐ / WELCOME GÁBELI TAMÁS. 2011 BuSho International Short Film Festival 1. festival director / fesztivál igazgató. Sziasztok BuShojárók! Dear BuSho Visitors, I have to admit that holding the 7th BuSho Festival was at risk all the way up until August, because the changes we made for 2011 seemed to destroy the system we built our concept

Részletesebben

Carving of Ferencz Béla

Carving of Ferencz Béla Fohász Szent István királyhoz Juhászné Bérces Anikó Megszólítlak alázattal, s könyörögve kérlek. Tekints le az országunkra és a magyar népre. Amióta nem vagy velünk lassan ezer éve, Számtalan nagy vihar

Részletesebben