Cisco Hálózati Akadémia Cisco Networking Academy Program (CNAP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cisco Hálózati Akadémia Cisco Networking Academy Program (CNAP)"

Átírás

1 Cisco Networking Academy Program (CNAP)

2 I. Bevezetõ áttekintés 1. A képzés célja Kis- és középméretû vállalatok/intézmények számítógépes hálózati infrastruktúrájának - tipikusan 100 végpont alatti lokális (LAN), nagytávolságú (WAN) és behívásos (dial-up) hálózat - a vállalkozás, vállalat vagy intézmény igényeinek megfelelõ tervezéséhez, üzembehelyezéséhez és üzemeltetéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek átadása. 2. Motiváció 2.1. Az egész világra kiterjedõ képzés legfõbb hajtóereje a már ma is akut szakemberhiány. A trend - több független forrás egybehangzó véleménye szerint - a következõ évekre az igényekhez képest egyre nagyobb szakemberhiányt jelez A Cisco Hálózati Akadémia egy az egész világon elfogadott, jól eladható képesítés, a CCNA (Cisco Certified Network Associate) oklevél, megszerzésére ad lehetõséget A képzést a CISCO több formában is támogatja: Tartalmában és formájában folyamatosan frissített, korszerû tananyag Laboreszközök Oktatók felkészítése 3. A képzés formája és terjedelme A kimondottan gyakorlatorientált képzés 280 összóraszámban, nappali tagozatos hallgatók esetén négy (egyenként 15 hetes) szemeszterre bontva, heti 5 órás terjedelemben folyik. (A képzés ütemezésének kialakításában a csatlakozó iskolák rendelkeznek bizonyos függetlenséggel.) 4. A képzést végzõ intézmények A képzés olyan nem profitorientált közép- vagy felsõoktatási intézményekben folyik, amelyek biztosítani kívánják a CCNA szakképesítés megszerzésének lehetõségét. 5. A képzés színvonalának biztosítása A képzési célok megvalósulását a CNAP Management System által nagyon részletesen kidolgozott és szigorúan alkalmazott minõségbiztosítási rendszer (Quality Assurance Plan -QAP- ) garantálja. Ennek legfontosabb elemei: 5.1. Az oktatást csak a Cisco által kiképzett és kvalifikált, minden évben továbbképzett és minõsített oktatók végezhetik A képzõ Akadémia és a képzés minden fázisa folyamatosan, több oldalról is szigorúan ellenõrzött. 6. A CNAP szervezeti felépítése A CNAP alapvetõ rendeltetése, végsõ célkitûzése a programban résztvevõ oktatási intézmények hallgatóinak képzése A képzés alapsejtjei az intézményenként létrehozott Lokális Akadémiák (továbbiakban LA). Ezek mindegyike minimálisan két oktatóból és a képzésért 2. oldal

3 felelõs, azt irányító vezetõbõl (Main Contact) áll. Utóbbi egyben az LA és a CNAP rendszer közötti megfelelõ együttmûködésért is felel A szervezeti séma következõ szintjén az LA-k munkájának támogatását és szakmai ellenõrzését végzõ Regionális Akadémiák (továbbiakban RA) állnak. Ezek olyan oktatási intézmények, amelyek hallgatóik képzése mellett a CNAP egész rendszerének mûködtetése érdekében többletfeladatokat is vállalnak. A legfontosabb ilyen tevékenységek: az LA-k integrálása, az oktatás beindításának szakmai támogatása, oktatási tapasztalatok folyamatos átadása, a labormunkával kapcsolatos szaktanácsadás, az LA-oktatók kiképzése és rendszeres továbbképzése, az új tananyagverziók oktatásba állításának támogatása, az oktatáshoz szükséges de egyedileg nem vagy csak nehézkesen beszerezhetõ eszközök közös megvásárlásának koordinálása, a közösen használható berendezések üzemeltetésének megszervezése, a minõségi elõírások folyamatos ellenõrzése. RA-t csak olyan intézmény hozhat létre amelyben LA is mûködik. Az RA-k mindegyike minimálisan két oktatóból és a képzésért felelõs, azt irányító vezetõbõl (Main Contact) áll. Utóbbi egyben az RA és a CNAP rendszer közötti megfelelõ együttmûködésért és az LA-k szakmai felügyeletéért is felel Az RA-k munkáját az Akadémiai Képzõ Központ (Cisco Academy Training Centre a továbbiakban CATC) fogja össze. Ennek elsõdleges feladata az RA oktatók kiképzése és rendszeres (évenkénti) továbbképzése, az oktatás beindításának szakmai támogatása, oktatási tapasztalatok folyamatos átadása, szaktanácsadás, az új tananyagverziók, új oktatási eszközök és módszerek bevezetésének támogatása, a minõségi elõírások folyamatos ellenõrzése. CATC csak olyan intézményben mûködhet, amelyben LA és RA is mûködik. A Cisco Hálózati Akadémia felépítése 3. oldal

4 CATC RA RA LA LA LA LA LA LA RA LA LA LA 7. Szükséges oktatási infrastruktúra 7.1. A képzés tárgyát képezõ szakterület gyors változásai miatt a nyomtatott tananyag, az egységes vizsgáztatás és adminisztráció módszere jelentõs késést és nagyon magas többletráfordítást jelentene. Ezért a tananyag E-Learning formában, elektronikus média útján kerül terjesztésre és ugyancsak elektronikus, web alapú a vizsgáztató rendszer és az egész oktatási tevékenység adminisztrációja is. Ennek megfelelõen az oktatás beindításának egyik legfontosabb feltétele a helyi hálózatba kapcsolt, Internet eléréssel rendelkezõ gépeket magába foglaló tanterem. Erre a célra egy PC-s munkahelybõl álló, önálló szervert is tartalmazó teremre van szükség A képzés kimondottan gyakorlat-orientált jellege miatt egy olyan laboratóriumra is szükség van, amely magába foglalja az öt router-bõl, két switch-bõl, az ezekhez csatlakozó HUB-ok, tranceiver-ek és egyéb szerelvények együttesébõl kialakított, tipikusan két vagy három nyílt rack szekrényben elhelyezett hálózati rendszert, a laborgyakorlatok során konzol-funkciókat és hálózati munkaállomás funkciókat ellátó PC gépeket (minimálisan 5 db, célszerûen 10 db) és a számítógépeket a hálózati eszközökkel összekapcsoló (a feladatok igényei szerint rugalmasan konfigurálható) kábelezést A gyakorlatok fontos része a tervezés, a telepítés és az üzemeltetés munkáihoz használt szerszámok szakszerû kezelésének megismertetése. Ezen eszközök sora az egyszerû kéziszerszámoktól a bonyolult kábelvizsgáló 4. oldal

5 mûszereken át a hálózatok belsõ mûködésének nyomonkövetésére alkalmas hálózat- és protokol- analizátorokig terjed. Beszerzésük költségeit jelentõsen csökkenti, hogy a Cisco Hálózati Akadémia programját több olyan nagy cég is támogatja, amelyek a képzéshez szükséges eszközöket jelentõs árkedvezményekkel teszik elérhetõvé az Akadémiák számára. 8. A Cisco által nyújtott támogatás 8.1. Lokális Akadémia (LA): 2 oktató térítésmentes kiképzése, a tananyag ingyenes rendelkezésre bocsátása, a hálózati alapeszközkészlet (5 router és 2 switch) megvásárlásához nyújtott kedvezmény (a USD piaci ár helyett USD) 8.2. Regionális Akadémia (RA): 2 oktató térítésmentes kiképzése, a tananyag ingyenes rendelkezésre bocsátása, a hálózati alapeszközkészlet ( USD értékû 5 router és 2 switch) rendelkezésre bocsátása Akadémiai Képzõ Központ (CATC): 2 oktató térítésmentes kiképzése, a tananyag ingyenes rendelkezésre bocsátása, USD értékû laboreszközkészlet és a patronált RA-k számával arányos kompenzáció. 9. Kötelezettségek Az Akadémiák mindegyikének garantálnia kell, hogy a tananyagot és a képzéshez kapott minden eszközt és információt csak a CNAP képzés keretén belül használják, azokat a képzés közvetlen résztvevõin kívül mások semmilyen formában nem érhetik el LA-k esetén a képzésre vonatkozó elõírások betartása, beleértve a képzés adminisztrációját, a RA-val aláírt szerzõdésben megállapított nagyságú és ütemezésû díj kifizetése az RA számára RA-k esetén a képzésre vonatkozó elõírások betartásán túlmenõen maximum 10 LA rendszerbe integrálása, az LA oktatók kiképzése (2 oktató/la) és évenkénti (2 napos) továbbképzése, a minõségi elvárások folyamatos ellenõrzése, folyamatos patronálás CATC-k esetén max 30 RA oktatóinak kiképzése (2 oktató/ra) és évenkénti (2 napos) továbbképzése, rendszerbe integrálása, a minõségi elvárások folyamatos ellenõrzése, folyamatos patronálás. 10. Költségek A belépéskor felmerülõ egyszeri költségek LA: tanterem, megfelelõ PC-k és a tanerõ biztosítása valamint a szükséges laborfelszerelés megvásárlása. Két oktató kiképzése térítésmentes, de a kiképzéssel kapcsolatos utazási-, szállás- és ellátási költségek valamint a négy szemeszter lezárása után minden oktatóra 5. oldal

6 nézve kötelezõ CCNA vizsga költsége (a hazai Sylvan központoknál ez mintegy Ft-ot jelent, amihez a Cisco oktatónként egy alkalommal 40%-os kedvezményt biztosít) az oktatók munkáltatóját terheli. RA: tanterem, megfelelõ PC-k és a tanerõ biztosítása valamint a szükséges kiegészítõ hálózati laborfelszerelés megvásárlása. Két oktató kiképzése ingyenes, de a kiképzéssel kapcsolatos utazási-, szállás- és ellátási költségek valamint a négy szemeszter lezárása után minden oktatóra nézve kötelezõ CCNA vizsga költsége (a hazai Sylvan központoknál ez mintegy Ft-ot jelent, amihez a Cisco oktatónként egy alkalommal 40%-os kedvezményt biztosít) az oktatók munkáltatóját terheli. A szükséges hálózati laborfelszerelés alapját (5 router és 2 switch) a Cisco bocsátja az RA rendelkezésére a 6.2. pontban leírt feladatok elvégzéséért. A labor mûködtetéséhez szükséges további eszközöket az Akadémiának saját költségen kell beszerezni. CATC: tanterem, megfelelõ PC-k és a tanerõ biztosítása. A szükséges hálózati laborfelszerelés alapját (5 router és 2 switch) a Cisco bocsátja a CATC rendelkezésére a 6.3. pontban leírt feladatok elvégzéséért. A labor mûködtetéséhez szükséges további eszközöket az Akadémiának saját költségen kell beszereznie. Két oktató kiképzése ingyenes de a kiképzéssel kapcsolatos utazási-, szállás- és ellátási költségek valamint a négy szemeszter lezárása után minden oktatóra nézve kötelezõ CCNA vizsga költsége (a hazai Sylvan központoknál ez mintegy Ft-ot jelent, amihez a Cisco oktatónként egy alkalommal 40%-os kedvezményt biztosít) az oktatók munkáltatóját terheli A belépés utáni, rendszeresen felmerülõ költségek A mûködésnek folyamatosan jelentkezõ költségei is vannak, amelyet minden Akadémiának saját forrásból kell fedeznie. Közismert, hogy a mûszaki képzés (és ezen belül különösen a gyorsan változó szakterületek képzése) költségtényezõi közül az oktatási dokumentumok (a tananyag) kidolgozása, a laboratóriumi gyakorlatok feltételeinek biztosítása és a gyakorlatok megtartása a meghatározók. Mivel a CNAP keretén belül megvalósuló képzés kimondottan gyakorlat-orientált, ezért ezek a költségek itt a szokásosnál is magasabbak. Ez a magyarázata, hogy a rendszer még a fejlett országokban is legtöbbször külsõ támogatás bevonásával mûködik. A segítség egy részét a már említett támogatások formájában a Cisco adja. Ez azonban önmagában csak az indulási költségek egy részét fedezi, így további, folyamatos források is szükségesek. A megoldást egyfelõl külsõ (magánszektorból vagy a kormányzattól érkezõ) források bevonása, másfelõl a képzést végzõ intézmények saját erõforrásainak alkalmazása jelenti. Utóbbi rendszerint erõsen korlátozott mértékû, ezért a képzés önfinanszírozására is szükség van, ami a saját hallgatók ingyenes oktatása mellett külsõsök számára végzett térítéses képzéssel biztosítható. Erre a CNAP elõírásai a nonprofit elvárások fenntartása és a bevételeknek kizárólag a Hálózati Akadémiai képzésbe történõ visszaforgatása esetén lehetõséget adnak. Ezen feltételek és még néhány kisebb megszorítás betartását a Cisco ellenõrzi. Mindezek mellett az RA-k 6. oldal

7 esetén többletköltségek is jelentkeznek: biztosítani kell az RA-hoz tartozó LA-k folyamatos patronálását és felügyeletét valamint az RA mûködésének koordinálását is. Az ezen feladatokat ellátó vezetõ (RA Main Contact) munkái egy teljes státuszt igényelnek, aminek bérköltsége az RA-t üzemeltetõ oktatási intézményt terheli. 7. oldal

8 A laboratóriumi rendszer alapkonfigurációja 8. oldal

9 II. A képzés beindításának feltételei Minden oktatás csak akkor képes elérni célját, ha a szükséges tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állnak. A Cisco Hálózati Akadémia esetén sincs ez másként, ezért a bekapcsolódni szándékozóknak feltétlenül ismerni kell az indítás részletes feltételeit. A továbbiakban ezeket kívánjuk röviden összefoglalni. Abból indulunk ki, hogy a képzésben résztvevõ hallgatói csoportok létszáma fõ. Az ennél kisebb csoportok indítása ugyanis nem gazdaságos (alacsony a hallgató/oktató arány) és oktatásszervezési szempontból is nehézkesen kezelhetõ. Nagyobb csoportok esetén a gazdaságossági mutatók javulnak de nagyobb befektetésre van szükség. Mindezek alapján 12 fõs csoportok kialakítása látszik optimálisnak. 1. Helyiség: Alapvetõen kétféle tevékenység színterét kell biztosítani: Az elektronikus formában rendelkezésre álló oktató- és vizsgaanyagok elérésére, azaz a felkészülésre és vizsgázásra szolgáló tantermet. A hálózati eszközökkel és az ezekbõl kialakított hálózatokkal végzett gyakorlati munkát szolgáló laboratóriumot. A tanteremben minimálisan 12 helyi hálózatba kapcsolt, Internet elérést is biztosító PC-s munkahelyet kell kialakítani. Az Internet-kapcsolat elsõdlegesen a Cisco Hálózati Akadémia központi (vizsgáztatásra ill. az oktatási folyamat egészének adminisztrálására szolgáló) szervereinek eléréséhez és a tananyagban elhelyezett Internet-hivatkozások kezeléséhez szükséges. A munkahelyek a helyi hálózaton át egy az Akadémia oktatómunkáját támogató helyi szervert is használnak. Ez az Akadémia saját szervere és alapvetõen a tananyag gyors, megbízható elérését hivatott biztosítani, de az Akadémia (web szervereként és még sok más egyéb) oktatást támogató célra is használható. A laborhelyiségben a gyakorlatokon használt hálózati eszközök és az ezekhez (általában fixen telepített de az éppen aktuális gyakorlatok igényei szerint rugalmasan konfigurálható) kábelezéssel konzolként, illetve munkaállomásként kapcsolódó 10 db (minimálisan 5db) PC-s munkaállomást kell elhelyezni. A hálózati eszközöket a kommunikációs rendszerekben használt szabványos, 19 -os, nyílt rack egységek (2 vagy 3 egység) foglalják magukba. A tanterem- és a labor-funkció egyazon helyiségben is megvalósítható. Ennek a közös helyiségnek az alapterülete nem lehet kisebb 80 négyzetméternél. Elkülönülõ tanterem és labor esetén a megkötés értelemszerûen a két helyiség együttes területére érvényes. A laborgyakorlatokhoz használt számítógépek elvben ugyanazok is lehetnek amelyeket a tananyag eléréshez használunk, de ez a megoldás a gyakorlatban sok technikai, biztonsági és oktatásszervezési gondot okoz, ezért csak kényszerhelyzetben, akkor is csak ideiglenes megoldásként használható. 9. oldal

10 2. Berendezések: 2.1 A tanterem berendezései PC konfiguráció (12 db): A gépekkel szembeni minimális elvárások: Intel Pentium 133 MHz vagy azzal kompatíbilis, 32M RAM, VGA monitor, hangkártya, a hangkártyához csatlakozó fejhallgató (a multimédiás tananyagrészekhez) hálózati kártya, floppy, saját vagy hálózaton keresztül használt harddisk (1 GB), Win95-98 vagy Win NT 4.0, Win2k oprációs rendszer, Netscape vagy MS Internet Explorer. Szerver konfiguráció (1 db): PC nyomtatóval, minimum 2GB harddiskkel, Win NT vagy más olyan operációs rendszerrel amely garantálja, hogy csak a jogosultak férjenek hozzá a tananyaghoz. Nincs feltétlenül szükség új, dedikált szerver üzembeállítására, a szükséges funkciók már meglévõ (más célra használt) serveren is megvalósíthatók. LAN : 10/100BaseT alapú Ethernet hálózat Internet eléréssel. 2.2 A labor berendezései: Az elsõ szemeszter oktatását megelõzõen a gyakorlatokhoz az alábbi, egységcsomagot képezõ laborfelszerelésnek kell rendelkezésre állni: Figyelem! Az alábbi listában *-al megjelölt eszközök a CNAP-t támogató cégektõl a Community serveren keresztül jelentõs kedvezménnyel rendelhetõk meg! AZ LA/1 EGYSÉGCSOMAG DARABSZÁM TÉTELEINEK MEGNEVEZÉSE A labor hálózati kiegészítõ eszközei: Ethernet 10T Hub (4+1 uplink port) 4 Szerszámok: (a PC-k és a hálózati eszközök szereléséhez) UTP kábel-csupaszoló 3 UTP kábel-krimpelõ 3 Fali- és patchpanel-betûzõ 3 Csavarhúzó készlet 3 Csípõfogó 3 Kombináltfogó 3 Akkumulátoros táplálású fúrógép oldal

11 Mûszerek: Fluke CCNA Starter Kit:* 1 - Network Inspector Site License (1) - Protocol Inspector Educational Version Site License (1) - Network Maintenance and Troubleshooting Guide (1) - Fluke 620 LAN CableMeter (1) - Fluke 12B Multimeter (1) Fluke 620 LAN CableMeter* (2. Készülék) 1 Fluke 87 Series III Professional Multimeter* 1 Kábelek és kábelszerelvények 12 fõre UTP falikábel dob (300m) 1 UTP lengõkábel dob (300m) 1 RJ45 jack-dugó csomag (250db) 1 Törésgátló csomag RJ45 jack-dugóhoz (250db) 1 CAT5 RJ45 dupla falialjzat csomag (20db) 1 CAT5 Patch panel (24 portos, moduláris kialakítású) 4 Ethernet 10/100 LAN hálózati csatoló kártya (driver szoftverrel) 5 Operációs rendszerek Windows 9x rendszerlemez (a hálózati kártyák installálásához) 1 Windows NT szerver rendszerlemez (a tananyagszerverhez)* 1 A második szemeszter oktatását megelõzõen a gyakorlatokhoz az alábbi, egységcsomagot képezõ laborfelszerelésnek kell rendelkezésre állni: Figyelem! Az alábbi listában ** -al megjelölt eszközök a Cisco által javasolt standard CCNA laborkészlet elemei, a Cisco ezeket jelentõs kedvezménnyel (önköltségi áron) szállítja az Akadémiáknak! AZ LA/2 EGYSÉGCSOMAG TÉTELEINEK MEGNEVEZÉSE DARABSZÁM Router eszközök: ** CISCO2501 Ethernet/dual soros router (tartozékaival) 2 CISCO2503 Ethernet/dual soros router (tartozékaival) 2 CISCO2514 Dual Ethernet/soros soros router (tartozékaival) 1 CISCO2500- IOS IP/IPX/AT PLUS 5 CAB-V35MT DTE V35 CABLE 10FT soros (apa) kábel 5 CAB-V35FC DCE V35 CABLE 10FT soros (anya) kábel 5 Switch eszközök: ** 11. oldal

12 WS-C1924-A 24 portos 10MB Switch W/2 100Base TX porttal 1 WS-C1912-EN 12 portos 10MB Switch W/2 100Base TX porttal 1 Szolgáltatások: ** SMARTnet (12 hónap): 5 router + 2 switch 7 A labor hálózati kiegészítõ eszközei: Szabványos 19 os nyílt rack egység (itthon a hazai fejlesztésû és 2 gyártású CONET a legolcsóbb és egyben a legjobban használható! ) 19 os rackba építhetõ, tápellátást (220V) elosztó egység 2 AUI-Ethernet10T médiakonverter (tranceiver) 6 Szerelt patch kábel 50cm 30 Szerelt patch kábel 100cm 30 Szerelt patch kábel 300cm 20 Patch panel (16 port) (a routerek és laborgépek közé) 4 UTP falikábel 1 dob (300m) (a routerek és laborgépek közé) 1 CAT5 RJ45 dupla fali aljzat (a routerek és laborgépek közé) 20 Router 2500-hoz 8 MB Flash SIMM kártya 2 Router 2500-hoz 8 MB DRAM SIMM kártya 2 Fogyóanyagok A fenti LA/1 egységcsomag magában foglalja egy 12 fõs csoport 4 szemeszter alatt felhasznált anyagmennyiségét. Ezt az alábbiakban külön kiemeljük a további csoportok indításának költségkalkulációja elõsegítésére. UTP falikábel dob (300m) 1 UTP lengõkábel dob (300m) 1 RJ45 jack-dugó csomag (250db) 1 Törésgátló csomag RJ45 jack-dugóhoz (250db) 1 CAT5 RJ45 dupla falialjzat csomag (20db) 1 CAT5 Patch panel (24 portos, moduláris kialakítású) 4 Ethernet 10/100 LAN hálózati csatoló kártya (driver szoftverrel) 5 Kinyomtatott ill. fénymásolt dokumentáció (labor anyagok) 5000 lap Festékpatron (fekete fehér) 5 Festékpatron (színes) 5 3. Személyi feltételek Az Akadémiák csak akkor mûködhetnek, ha legalább 2 oktatójuk van. A mûködés elsõ két évében elegendõ, ha ezek az oktatók az általuk oktatott 12. oldal

13 kurzusok anyagából elõzetesen már levizsgáztak, késõbb viszont csak CCAI képesítéssel oktathatnak. A mûködés további feltétele, hogy az oktatókon kívül minden Akadémiának kinevezett vezetõje legyen. Az Akadémia munkájának irányításáért, a patronálási és felügyeleti (szakmai ellenõrzési) feladatok ellátásáért, az Akadémiai rendszerrel és az oktatási intézmény vezetésével való kapcsolattartásért felelõs vezetõ (Main Contact) egyben oktató is lehet Az oktatók képzése Az LA oktatókat az RA-k, az RA oktatókat a CATC-k képzik. Kiképzésre csak érvényes szerzõdéssel rendelkezõ Akadémiák küldhetnek oktatókat. Képzésre jelentkezni a Community serveren keresztül lehet. Költségek: Akadémiánként két oktató kiképzéséért nem kell fizetni, a további oktatók kiképzésének költsége 60 USD/nap. A kiképzéssel kapcsolatos utazási- szállás- és vizsgaköltségek (CCNA) a kiképzendõ oktatók iskoláját terheli. A képzés idõtartama: 1. szemeszter: 8 munkanap 2. szemeszter: 6 munkanap 3. szemeszter: 4 munkanap 4. szemeszter: 4 munkanap Egy oktató kiképzése tehát összesen 22 munkanapot vesz igénybe. Képesítés: Az oktatók alapkiképzése a négy szemeszter elvégzésével zárul. Ezt követõen minden oktatónak le kell tennie a CCNA vizsgát, amire a legközelebbi Sylvan Test Központban kell jelentkezni. A vizsgadíj hazánkban mintegy Ft, ami az oktatók munkáltatóját terheli. Az elsõ vizsgadíjból a Cisco 40% - ot átvállal. A CCNA vizsga sikeres letételével a gyakorlattal rendelkezõ oktató egyben teljesítette a minõsített akadémiai oktató (CCAI -Cisco Certified Academy Instructor -) képesítés feltételét is. Továbbképzés A képzés témájának rendkívül gyors fejlõdése miatt az Akadémia tananyagának tartalma és megjelenési formája gyorsan változik, a laboratóriumi gyakorlatok folyamatosan megújulnak. Emiatt a kiképzett oktatók évenkénti két napos továbbképzése kötelezõ. A képzést a 13. oldal

14 szülõakadémia végzi, a résztvevõk utazási és szállásköltsége munkáltatójukat terheli. 14. oldal

CCNA Discovery Scope and Sequence

CCNA Discovery Scope and Sequence CCNA Discovery Scope and Sequence Ez egy előzetes áttekintés az új Cisco CCNA Discovery még fejlesztés alatt álló tananyagról. Az első és második szemeszter anyagának angol változata 2007 júniusa és augusztusa

Részletesebben

IT Essentials v5.0. Informatikai Szakképzési Konferencia. 2013. január 26. Radics Tamás HTTP Alapítvány

IT Essentials v5.0. Informatikai Szakképzési Konferencia. 2013. január 26. Radics Tamás HTTP Alapítvány IT Essentials v5.0 Informatikai Szakképzési Konferencia 2013. január 26. Radics Tamás HTTP Alapítvány IT Essentials 5.0 Belépő szintű IT munkakörök betöltéséhez szükséges ismeretek Alapvető iránya a PC

Részletesebben

IT Essentials v5.0. ASC Workshop és továbbképzési nap 2013. március 22. Radics Tamás HTTP Alapítvány

IT Essentials v5.0. ASC Workshop és továbbképzési nap 2013. március 22. Radics Tamás HTTP Alapítvány IT Essentials v5.0 ASC Workshop és továbbképzési nap 2013. március 22. Radics Tamás HTTP Alapítvány Új CompTIA A+ minősítő vizsgák 2009 Edition 2012 Edition A+ Essentials 220-701 220-801 A+ Practical Application

Részletesebben

IT Essentials v5.0. 2013. március 14. Reményi Zoltán HTTP Alapítvány zoltan.remenyi@http-foundation.hu

IT Essentials v5.0. 2013. március 14. Reményi Zoltán HTTP Alapítvány zoltan.remenyi@http-foundation.hu IT Essentials v5.0 2013. március 14. Reményi Zoltán HTTP Alapítvány zoltan.remenyi@http-foundation.hu Új CompTIA A+ minősítő vizsgák 2009 Edition 2012 Edition A+ Essentials 220-701 220-801 A+ Practical

Részletesebben

Hálózat szimuláció. Enterprise. SOHO hálózatok. Más kategória. Enterprise. Építsünk egy egyszerű hálózatot. Mi kell hozzá?

Hálózat szimuláció. Enterprise. SOHO hálózatok. Más kategória. Enterprise. Építsünk egy egyszerű hálózatot. Mi kell hozzá? Építsünk egy egyszerű hálózatot Hálózat szimuláció Mi kell hozzá? Aktív eszközök PC, HUB, switch, router Passzív eszközök Kábelek, csatlakozók UTP, RJ45 Elég ennyit tudni? SOHO hálózatok Enterprise SOHO

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Részszakképesítés megnevezése: Hálózati rendszerüzemeltető

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Részszakképesítés megnevezése: Hálózati rendszerüzemeltető A 8. sorszámú Hálózati rendszerüzemeltető megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481

Részletesebben

CRA - Cisco Remote Access

CRA - Cisco Remote Access CRA - Cisco Remote Access Cseh Péter SZTE Szoftverfejlesztés Tanszék A recept Asztali munkaállomások + Soros és hálózati bővítőkártyák + Cisco eszközök + Szabad szoftverek+...fekete mágia + Böngésző =

Részletesebben

Ethernet - soros vonali eszköz illesztő felhasználói leírás, és használati útmutató

Ethernet - soros vonali eszköz illesztő felhasználói leírás, és használati útmutató Ethernet - soros vonali eszköz illesztő felhasználói leírás, és használati útmutató www.tibbo.com Az eszköz üzembehelyezése A Tibbo külső Ethernet - Soros Vonali Eszköz Illesztője (Serial Device Server),

Részletesebben

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1.

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1. HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz 1. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék 2014-15. tanév 1. félév Elérhetőség Göcs László Informatika Tanszék 1.emelet 116-os iroda gocs.laszlo@gamf.kefo.hu

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység -06 3-06 68-06 Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 8 03 0000 00 00 Informatikai rendszergazda Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 68-06

Részletesebben

ÁRAJÁNLAT. 24 tantermes Általános Iskola Budaörs, Hársfa utca 4080/10 Hrsz. INFORMATIKAI HÁLÓZAT

ÁRAJÁNLAT. 24 tantermes Általános Iskola Budaörs, Hársfa utca 4080/10 Hrsz. INFORMATIKAI HÁLÓZAT ÁRAJÁNLAT 24 tantermes Általános Iskola 2040. Budaörs, Hársfa utca 4080/10 Hrsz. INFORMATIKAI HÁLÓZAT A vetésben szereplõ tételek ill. megadott gyártmányok csak mûszaki színvonalat és minimum követelményt

Részletesebben

A HBONE végponti telepítések tanulságai és kalandjai az elmúlt 3 évben

A HBONE végponti telepítések tanulságai és kalandjai az elmúlt 3 évben A HBONE végponti telepítések tanulságai és kalandjai az elmúlt 3 évben Szabó Szabolcs Bangó György Jurányi Rudolf Kovács Attila MTA SZTAKI Győr, 2004. április 5. MTA Sztaki / ITAK 1 Miért? Előzmények Eszközök

Részletesebben

A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása

A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása S SDA Stúdió kft. A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása Kiadva: 2002.02.12. Oldalak száma: 7 A dokumentum története Verzió Dátum Módosítás rövid leírása Módosító

Részletesebben

A 19. sorszámú Számítógép-szerelő, -karbantartó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 19. sorszámú Számítógép-szerelő, -karbantartó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 19. sorszámú Számítógép-szerelő, -karbantartó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 523 02

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 4 0 43 0 8 0.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 54 48 03 000 50 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

Strukturált kábelezés

Strukturált kábelezés Strukturált kábelezés Számítógép-hálózatok Dr. Lencse Gábor egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, Távközlési Tanszék lencse@sze.hu A strukturált kábelezés lényege Egy végpontról nem kell előre eldönteni,

Részletesebben

Everything Over Ethernet

Everything Over Ethernet Everything Over Ethernet Következő Generációs Adatközpontok felépítése Lenkei Árpád Arpad.Lenkei@snt.hu 2009. November 12. www.snt-world.com 0 0 Tartalom Adatközpont 3.0 Migráció fázisai, kihívások Építőelemek

Részletesebben

A 13. sorszámú Irodai informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 13. sorszámú Irodai informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 13. sorszámú Irodai informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 481 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK Varga József FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT Elérhetőség Mail: endrei.varga@t-online.hu Mobil:30/977-4702 1 UTP kábel szerelés UTP (Unshielded Twisted Pair): Árnyékolatlan csavart érpár Külső

Részletesebben

Intel Pentium G2120 Intel HD Graphics kártyával (3,1 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag)

Intel Pentium G2120 Intel HD Graphics kártyával (3,1 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag) Rendszerjellemzők Operációs rendszer Windows 8 64 Windows 8 Pro 64 Windows 7 Professional 32 Windows 7 Professional 64 Windows 7 Professional 32 (elérhető Windows 8 Pro 64 downgrade által) Windows 7 Professional

Részletesebben

HBONE aktualitások február

HBONE aktualitások február HBONE aktualitások február 2012.02.02. HBONE ülés Farkas István NIIF Intézet Tartalomjegyzék Az elmúlt hónapok eseményei Várható események Egyéb 2. oldal Az elmúlt hónapok eseményei A DWDM gerinc még mindig

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. V-230/14

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. V-230/14 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

STRUKTURÁLT HÁLÓZATOK A BIZTONSÁGTECHNIKA SZOLGÁLATÁBAN. Cegléd - 2009. Fürst Ádám, mérnök konzulens

STRUKTURÁLT HÁLÓZATOK A BIZTONSÁGTECHNIKA SZOLGÁLATÁBAN. Cegléd - 2009. Fürst Ádám, mérnök konzulens STRUKTURÁLT HÁLÓZATOK A BIZTONSÁGTECHNIKA SZOLGÁLATÁBAN Cegléd - 2009 Fürst Ádám, mérnök konzulens 1. A Tyco Electronics bemutatása Tyco Electronics Bemutatása Eladás:14,8 milliárd dollár Alkalmazottak:96

Részletesebben

A 18. sorszámú Számítógépes műszaki rajzoló megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 18. sorszámú Számítógépes műszaki rajzoló megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 18. sorszámú Számítógépes műszaki rajzoló megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító : 31 481 01

Részletesebben

Mindent egybevetve CCNA Discovery II. szemeszter Hálózati feladatok kis- és középvállalatoknál vagy internetszolgáltatóknál Case Study

Mindent egybevetve CCNA Discovery II. szemeszter Hálózati feladatok kis- és középvállalatoknál vagy internetszolgáltatóknál Case Study Mindent egybevetve CCNA Discovery II. szemeszter Hálózati feladatok kis- és középvállalatoknál vagy internetszolgáltatóknál Case Study Készítette: Kovács Róbert K. 2/14. b Célkitűzés(ek): Készítse el egy

Részletesebben

Az Invitel adatközponti virtualizációja IBM alapokon

Az Invitel adatközponti virtualizációja IBM alapokon Az Invitel adatközponti virtualizációja IBM alapokon Németh Sándor Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás T. u. 8-10. nemeths@invitel.co.hu Tel. : +36 1 801 15 00 Tartalom 2 A tipikus IT infrastruktúra

Részletesebben

Útmutató R&MinteliPhy-hoz

Útmutató R&MinteliPhy-hoz Útmutató R&MinteliPhy-hoz Hálózati biztonság, költségtakarékosság és a karbantartási idő csökkentése. Ezek a modern, nagy teljesítményű hálózatok felé támasztott legfontosabb követelmények. Az R&MinteliPhy

Részletesebben

HÁLÓZATOK I. Készítette: Segédlet a gyakorlati órákhoz. Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2015-16. tanév 1.

HÁLÓZATOK I. Készítette: Segédlet a gyakorlati órákhoz. Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2015-16. tanév 1. HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz 1. 2015-16. tanév 1. félév Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék Elérhetőség Göcs László Informatika Tanszék 1.emelet 116-os iroda gocs.laszlo@gamf.kefo.hu

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

Central monitoring system: rubic mini

Central monitoring system: rubic mini Central monitoring system: rubic mini rubic mini RUBIC MINI CENTRAL UNIT Azokban az épületekben, ahol nagyszámú független biztonsági lámpa beszerelésére van szükség, mindig problémát okoz az ilyen berendezések

Részletesebben

Cisco Acces Pointok bemutatása

Cisco Acces Pointok bemutatása Cisco Acces Pointok bemutatása 2016.04.14. Sulinet nyíltnap Szabó Ágnes Amiről szó lesz: Alapvető tulajdonságok az általunk használt eszközökre vonatkozóan Az eszközök fizikai elhelyezése Egyszerű tesztelési

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 06 3 06 68 06.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 5 8 03 000 50 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

TIOP 1.1.2. Hatékony informatikai infrastruktúra a központi oktatási rendszerek szolgálatában

TIOP 1.1.2. Hatékony informatikai infrastruktúra a központi oktatási rendszerek szolgálatában TIOP 1.1.2 Hatékony informatikai infrastruktúra a központi oktatási rendszerek szolgálatában Varjasy Gábor Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. IT Fejlesztési Osztály Miről lesz szó? cél főbb

Részletesebben

Integrált Video Kommunikációs Rendszer

Integrált Video Kommunikációs Rendszer SZEMFÜLESONLINE Integrált Video Kommunikációs Rendszer A rendszer működése, Technikai áttekintés A Szemfüles Integrált Video Kommunikációs Rendszer (IVKR) egyidejűleg ötvözi a jelenleg ismert információs

Részletesebben

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés Wago Hungária Kft. Cím: 2040. Budaörs, Gyár u. 2. Tel: 23 / 502 170 Fax: 23 / 502 166 E-mail: info.hu@wago.com Web: www.wago.com Készítette: Töreky Gábor Tel:

Részletesebben

Megállapodás. Regionális Akadémia: HÁLÓZATI TUDÁS TERJESZTÉSÉÉRT PROGRAMIRODA ALAPÍTVÁNY, a továbbiakban HTTP ALAÍTVÁNY

Megállapodás. Regionális Akadémia: HÁLÓZATI TUDÁS TERJESZTÉSÉÉRT PROGRAMIRODA ALAPÍTVÁNY, a továbbiakban HTTP ALAÍTVÁNY Cisco Hálózati Oktatási Program Megállapodás Dátum: Kapcsolattartó neve: Intézmény (Lokális Akadémia) neve: Regionális Akadémia: HÁLÓZATI TUDÁS TERJESZTÉSÉÉRT PROGRAMIRODA ALAPÍTVÁNY, a továbbiakban HTTP

Részletesebben

Lajber Zoltán. lajbi@zeus.gau.hu. Bevezetés

Lajber Zoltán. lajbi@zeus.gau.hu. Bevezetés Lajber Zoltán lajbi@zeus.gau.hu Szent István Egyetem, Gödöllői Területi Iroda Informatikai és Kommunikációtechnikai Központ Bevezetés Tervezési szempontok: teljesítmény, karbantarthatóság, biztonság. egy

Részletesebben

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 1. Általános rendelkezések (1) Az Egyetemi Informatikai Központ a Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Pécs 2005 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 2. BEVEZETÉS... 3 2.1. AZ Informatikai Védelmi Szabályzat célja... 3 2.2.

Részletesebben

Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak

Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak 2013. szeptember 27. HTTP Alapítvány, Nyíregyházi Főiskola Matematika és Informatika Intézete és az Informatikai Szolgáltató Központja / WebEx 15 éves a Cisco

Részletesebben

0405 INFORMATIKA ÁGAZAT

0405 INFORMATIKA ÁGAZAT 0405 INFORMATIKA ÁGAZAT A képzés négy + egy éves A négy éves képzés keretében az informatika ágazat szakgimnáziumi kerettanterve szerint tanulhatsz és a 4. év végén érettségi és szakmai érettségi vizsgát

Részletesebben

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés . Számítógépek működési elve Bevezetés az informatikába. előadás Dudásné Nagy Marianna Az általánosan használt számítógépek a belső programvezérlés elvén működnek Külső programvezérlés... Vezérlés elve

Részletesebben

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel A Protecta intelligens EuroProt készülékei a védelem-technika és a mikroprocesszoros technológia fejlődésével párhuzamosan követik a kommunikációs

Részletesebben

Személyügyi nyilvántartás szoftver

Személyügyi nyilvántartás szoftver Személyügyi nyilvántartás szoftver A nexonhr személyügyi nyilvántartás szoftver a személyügyi, továbbképzési és munkaköri adatok kezelését teszi lehetővé. A szoftver támogatja a HR adminisztrációs feladatokat,

Részletesebben

Az xx. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 5148103 2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A HÁLÓZATI TUDÁS TERJESZTÉSÉÉRT PROGRAMIRODA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 év Kelt: Budapest, 2007. május 14. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Működési vázlat: Egyéb feltétel. Opcionális rendszerelem. Központi kijelző. Ügyfél terminál érintő monitorral. Ügyfél. Ügyfél Hivatali PC.

Működési vázlat: Egyéb feltétel. Opcionális rendszerelem. Központi kijelző. Ügyfél terminál érintő monitorral. Ügyfél. Ügyfél Hivatali PC. Működési vázlat: Központi kijelző Kijelző Kijelző Hivatali PC Ügyfél Hivatali PC Ügyfél Ügyfél terminál érintő monitorral LAN vagy WiFi Ügyfél Hivatali PC Hivatali PC Sorszám nyomtató Ügyfél Kijelző Ügyfél

Részletesebben

TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer. Adatlap

TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer. Adatlap TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer Adatlap COMPU-CONSULT Kft. 2009. augusztus 3. Dokumentáció Tárgy: TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer Adatlap (6. kiadás) Kiadta: CONSULT-CONSULT Kft. Dátum:

Részletesebben

W RJ45 TOOLLESS ALJZATMODUL W CSATLAKOZÓ ALJZAT TOOLLESS ALJZATMODULOKHOZ W FALON KÍVÜLI KERET W SCHRACK INFO

W RJ45 TOOLLESS ALJZATMODUL W CSATLAKOZÓ ALJZAT TOOLLESS ALJZATMODULOKHOZ W FALON KÍVÜLI KERET W SCHRACK INFO W RJ45 TOOLLESS ALJZATMODUL HSEMRJ6GWT HSEMRJ6UWS RJ45 Cat 5e / E osztály, TOOLLESS aljzatmodul, árnyékolatlan RJ45 Cat 5e / E osztály, TOOLLESS aljzatmodul, árnyékolt RJ45 Cat 6 / E osztály, TOOLLESS

Részletesebben

Otthoni ADSL telefonos kapcsolat megosztása két számítógép között ethernet kártyákkal külső ADSL modemen keresztül.

Otthoni ADSL telefonos kapcsolat megosztása két számítógép között ethernet kártyákkal külső ADSL modemen keresztül. Otthoni ADSL telefonos kapcsolat megosztása két számítógép között ethernet kártyákkal külső ADSL modemen keresztül. Kulcsszavak: PPPoE, ADSL, internet megosztás otthon, ethernet kártya, router nélkül,

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Asztali számítógépek 2011/S 112-185153

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Asztali számítógépek 2011/S 112-185153 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:185153-2011:text:hu:html HU-Siófok: Asztali számítógépek 2011/S 112-185153 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

Legrand multimédia megoldások - kommunikáció a lakás szívében

Legrand multimédia megoldások - kommunikáció a lakás szívében [ K OMMUNIKÁCIÓ ] Termékek és rendszerek Legrand multimédia megoldások - kommunikáció a lakás szívében A multimédiás elosztószekrények lehetôvé teszik az összes multimédiás eszköz használatát a lakás egész

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Elektronikus Szolgáltatások Hirdetménye. Érvényes: 2013. május 24-től

Elektronikus Szolgáltatások Hirdetménye. Érvényes: 2013. május 24-től Elektronikus Szolgáltatások Hirdetménye Érvényes: 2013. május 24-től 1. A Bank a GRÁNIT NetBank, GRÁNIT MobilBank, GRÁNIT Ügyfélterminál, GRÁNIT TeleBank, valamint GRÁNIT SMS szolgáltatások keretében az

Részletesebben

MEGVALÓSÍTÁSI TERV. Implementation Plan 2010 Page 1

MEGVALÓSÍTÁSI TERV. Implementation Plan 2010 Page 1 MEGVALÓSÍTÁSI TERV A HTTP Alapítvány (Csörsz 45,H-1123 Budapest, Hungary) és a Cisco (Cisco International Limited, 1 Callaghan Square, Cardiff, CF10 5BT, United Kingdom) között létrejött Együttműködési

Részletesebben

ParkIT ANPR Kamera LetUgo Beléptető Rendszerrel

ParkIT ANPR Kamera LetUgo Beléptető Rendszerrel 1 ParkIT ANPR Kamera LetUgo Beléptető Rendszerrel Üzembe helyezési útmutató! HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL! Kapcsolat Ha bármilyen problémája adódna a ParkIT kamera üzemeltetése közben, bizalommal

Részletesebben

Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég olcsó: hardver, szoftver, programozó 2. nincs elég olcsó: szoftver, p

Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég olcsó: hardver, szoftver, programozó 2. nincs elég olcsó: szoftver, p A MeMOOC online informatikai egyetem és a szoftverkrízis Dr. Kusper Gábor, EKE Dr. Nehéz Károly, ME Dr. Hornyák Olivér, ME Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég

Részletesebben

a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési díj:

a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési díj: MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 41 Berettyóújfalu, Puskin u. 12. Tel.: 6-54/5-4 Fax: 6-54/5-382 Mobil: 6-3/9587-416 mezeijo@externet.hu Tisztelt Előfizetőink! Ezúton értesítjük

Részletesebben

ParkIT ANPR Kamera. LetUgo Beléptető Rendszerrel. Üzembe helyezési útmutató. Kapcsolat ! HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL!

ParkIT ANPR Kamera. LetUgo Beléptető Rendszerrel. Üzembe helyezési útmutató. Kapcsolat ! HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL! ParkIT ANPR Kamera LetUgo Beléptető Rendszerrel Üzembe helyezési útmutató! HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL! Kapcsolat Ha bármilyen problémája adódna a ParkIT kamera üzemeltetése közben, bizalommal

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest, Pesti út 117.) versenytárgyalást hirdet az intézmény székhelyén és telephelyén (Budapest V. Bajcsy Zsilinszky út 36-38.) üzemelő

Részletesebben

Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak. 2013. május 31. HTTP Alapítvány, Debreceni Egyetem / WebEx

Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak. 2013. május 31. HTTP Alapítvány, Debreceni Egyetem / WebEx Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak 2013. május 31. HTTP Alapítvány, Debreceni Egyetem / WebEx Mai program 1. 14.00-15.00 15.00-15.30 Amit feltétlenül tudnunk kell a VLAN-okról és a VTP-ről

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS Az ISIS-COM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. 1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA, IGÉNYBEVÉTELE SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: Az adathálózati

Részletesebben

1. Általános feltételek

1. Általános feltételek A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Vám Főosztálya főosztályvezetője által kiadott 7013/2016. felhívás a vámudvarok létesítési feltételeiről 1. Általános feltételek 1. A nem a NAV tulajdonában

Részletesebben

Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése

Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Alapítvány Cím: 1101. Budapest, Hungária krt. 9-11. 1581. Budapest, Pf. 15. Tel: 1 432-9130 Fax: 1 432-9121 e-mail: tamaska@zmne.hu

Részletesebben

Procontrol CDP-GDP Ethernet

Procontrol CDP-GDP Ethernet Procontrol CDP-GDP Ethernet Ethernet kijelzők Kezelői, és telepítői kézikönyv Verzió: 3.0 2005.04.05. 2005 Procontrol Electronics Ltd. Minden jog fenntartva. A Worktime, a Workstar, a WtKomm a Procontrol

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Szakképesítés megnevezése: Informatikai rendszerüzemeltető

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Szakképesítés megnevezése: Informatikai rendszerüzemeltető A 12. sorszámú Informatikai rendszerüzemeltető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 06

Részletesebben

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK Dr. Martinkó József egyetemi docens Kaposvári Egyetem ÁTK Szakképzés-pedagógiai pedagógiai és Társadalomtudományi Tanszék 2006.08.24-25

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1163-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

1/13. RL osztály Hálózati alapismeretek I. gyakorlat c. tantárgy Osztályozóvizsga tematika

1/13. RL osztály Hálózati alapismeretek I. gyakorlat c. tantárgy Osztályozóvizsga tematika 1/13. RL osztály Hálózati alapismeretek I. gyakorlat c. tantárgy Osztályozóvizsga tematika A vizsga leírása: A vizsga anyaga a Cisco Routing and Switching Bevezetés a hálózatok világába (1)és a Cisco R&S:

Részletesebben

Beléptető rendszer. Felhasználói kézikönyv

Beléptető rendszer. Felhasználói kézikönyv Beléptető rendszer Felhasználói kézikönyv Technikai adatlap Tartalomjegyzék TCP/IP rendszer működése TCP/IP egy ajtó / két irányú beléptető központ TCP/IP két ajtó / két irányú beléptető központ TCP/IP

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK: HÁLÓZATI OPERÁCIÓS RENDSZEREK A GYAKORLATBAN: ESETTANULMÁNYOK

SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK: HÁLÓZATI OPERÁCIÓS RENDSZEREK A GYAKORLATBAN: ESETTANULMÁNYOK Esettanulmányok 1/13 START SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK: HÁLÓZATI OPERÁCIÓS RENDSZEREK A GYAKORLATBAN: ESETTANULMÁNYOK DR. KÓNYA LÁSZLÓ http://www.aut.bmf.hu/konya konya.laszlo@kvk.bmf.hu SZERZŐI JOG DEKLARÁLÁSA:

Részletesebben

RENDKÍVÜLI HARDVER ÉS SZOFTVER VÁSÁRLÁSI AKCIÓ

RENDKÍVÜLI HARDVER ÉS SZOFTVER VÁSÁRLÁSI AKCIÓ RENDKÍVÜLI HARDVER ÉS SZOFTVER VÁSÁRLÁSI AKCIÓ KATALÓGUS 2016 I. FÉLÉV TOVÁBBI KÍNÁLAT: www.pcflotta.hu / Belépési kód: NKR16MZ LICENCE PROFESSIONAL KFT. 1051 BUDAPEST, SAS U. 18. TEL: +36 1 783 39 73

Részletesebben

CD-ROM (Szoftver, Használati útmutató, garancia) 5V DC, 2.5A Áram-adapter

CD-ROM (Szoftver, Használati útmutató, garancia) 5V DC, 2.5A Áram-adapter Ez a terméket bármely ma használatos web böngészővel (pl. Internet Explorer 6 or Netscape Navigator 7.0) beállítható. Kezdő lépések DP-G321 AirPlus G 802.11g/2.4GHz Vezeték nélküli Multi-Port Nyomtató

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 06 3 06 68 06.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 8 03 000 0 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

Procontrol RSC-E2. Kezelői, és telepítői kézikönyv. Ethernet - soros adatkonverter. Verzió: 1.0 2004.

Procontrol RSC-E2. Kezelői, és telepítői kézikönyv. Ethernet - soros adatkonverter. Verzió: 1.0 2004. Procontrol RSC-E2 Ethernet - soros adatkonverter Kezelői, és telepítői kézikönyv Verzió: 1.0 2004. 2004 Procontrol Electronics Ltd. Minden jog fenntartva. A Worktime, a Workstar, a WtKomm a Procontrol

Részletesebben

Az alábbi állítások közül melyek a forgalomirányító feladatai és előnyei?

Az alábbi állítások közül melyek a forgalomirányító feladatai és előnyei? ck_01 Az alábbi állítások közül melyek a forgalomirányító feladatai és előnyei? ck_02 a) Csomagkapcsolás b) Ütközés megelőzése egy LAN szegmensen c) Csomagszűrés d) Szórási tartomány megnövelése e) Szórások

Részletesebben

NETTUTOR AZ OKTATÁSSZERVEZÉS SZÁMÍTÓGÉPES TÁMOGATÁSA

NETTUTOR AZ OKTATÁSSZERVEZÉS SZÁMÍTÓGÉPES TÁMOGATÁSA NETTUTOR AZ OKTATÁSSZERVEZÉS SZÁMÍTÓGÉPES TÁMOGATÁSA Kis Ferenc, kis.f@szamalk-inf.hu SZÁMALK Informatika Rt. Az utóbbi években az elektronikus oktatás területén egyre több vállalat próbál különböző multimédiás

Részletesebben

1. számú melléklet. Önkormányzati hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlanok, illetve a járási hivatal részére átadott egyéb ingatlanok

1. számú melléklet. Önkormányzati hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlanok, illetve a járási hivatal részére átadott egyéb ingatlanok 1. számú melléklet Önkormányzati hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlanok, illetve a járási hivatal részére átadott egyéb ingatlanok Önkormányzati hivatal járási hivatal részére átengedett ingatlanai/ingatlanrészei

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

Mérnökinformatikus képzés a KF GAMF Karon ELŐADÁS CÍME

Mérnökinformatikus képzés a KF GAMF Karon ELŐADÁS CÍME Mérnökinformatikus képzés a KF GAMF Karon ELŐADÁS CÍME Helyi sajátosságok Célunk a gyakorlatorientált képzés nagyszámú jól felszerelt laboratórium max. 14 fős laborgyakorlatok jól képzett, széleskörű gyakorlati

Részletesebben

Az xx. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 04 2. Szakképesítés

Részletesebben

A kezdeményezés célkitűzése

A kezdeményezés célkitűzése A kezdeményezés célkitűzése Oktatás Összefogni az oktatók tevékenységét Minőségi tananyagok, az oktatók továbbképzése Folyamatosan bővülő tananyagbázis, bárki számára elérhető Kutatás Támogatni a Java

Részletesebben

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN N 1. Informatikai eszközök az irodában PC, Notebook, Szerver A számítógép típusonként az informatikai feladatoknak megfelelően. Nyomtatók, faxok, scannerek, fénymásolók Írásos dokumentum előállító eszközök.

Részletesebben

Lokális hálózatok. A lokális hálózat felépítése. Logikai felépítés

Lokális hálózatok. A lokális hálózat felépítése. Logikai felépítés Lokális hálózatok Számítógép hálózat: több számítógép összekapcsolása o üzenetküldés o adatátvitel o együttműködés céljából. Egyszerű példa: két számítógépet a párhuzamos interface csatlakozókon keresztül

Részletesebben

Félreértések elkerülése érdekében kérdezze meg rendszergazdáját, üzemeltetőjét!

Félreértések elkerülése érdekében kérdezze meg rendszergazdáját, üzemeltetőjét! Félreértések elkerülése érdekében kérdezze meg rendszergazdáját, üzemeltetőjét! http://m.equicomferencia.hu/ramada Liszkai János senior rendszermérnök vállalati hálózatok Miről is lesz szó? Adatközpont

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

e SZKÖZÖK és ami mögöttük

e SZKÖZÖK és ami mögöttük nyegab@ektf.hu e SZKÖZÖK és ami mögöttük g van Nyeste Gábor Elmúlt egy év az informatikában Hallgatói notebook projekt kiterjesztése Ehhez kapcsolódó infrastrukturális és szervezeti fejlesztések Kutatások

Részletesebben

Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak. 2014. június 20. HTTP Alapítvány, Budapest / WebEx

Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak. 2014. június 20. HTTP Alapítvány, Budapest / WebEx Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak 2014. június 20. HTTP Alapítvány, Budapest / WebEx Mai program 1. 14.00-15.00 Amit feltétlenül tudnunk kell az új CCNA R&S tananyag 3. és 4. szemeszterének

Részletesebben

Számítógép hálózatok

Számítógép hálózatok Számítógép hálózatok Számítógép hálózat fogalma A számítógép-hálózatok alatt az egymással kapcsolatban lévő önálló számítógépek rendszerét értjük. Miért építünk hálózatot? Információ csere lehetősége Központosított

Részletesebben

Számítógép-hálózat fogalma (Network)

Számítógép-hálózat fogalma (Network) Hálózati ismeretek Két vagy több számítógép, melyek összeköttetésben állnak és kommunikálni tudnak egymással. Számítógép-hálózat fogalma (Network) A gyors adatátvitel, illetve összteljesítmény elérése

Részletesebben

Esettanulmány (Case Study)

Esettanulmány (Case Study) Esettanulmány (Case Study) CCNA Discovery I. szemeszter Az AnyCompany reklámcég informatikai rendszere Készítette: Kovács Róbert 05 Feladat: A megfelelő eszközök kiválasztása Adminisztrációs Vezető számítógépe:

Részletesebben

Intel Pentium G2020 Intel HD grafikus kártyával (2,9 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag)

Intel Pentium G2020 Intel HD grafikus kártyával (2,9 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag) Rendszerjellemzők Operációs rendszer Windows 8 64 Windows 8 Pro 64 Windows 7 Ultimate 64 Windows 7 Professional 64 Windows 7 Professional 32 Windows 7 Home Premium 64 Windows 7 Home Basic 32 SUSE Linux

Részletesebben

Philips Pronto. programozható távvezérlõk

Philips Pronto. programozható távvezérlõk Philips Pronto programozható távvezérlõk 2007 2008 A házimozitól......az automatizált otthonig Napjainkban a házon belüli szórakoztató egységek megléte átlagosnak tekinthetõ a háztartásokban. Egyre nõ

Részletesebben

Szabó Georgina- 20/ Urbán Zsolt- 20/

Szabó Georgina- 20/ Urbán Zsolt- 20/ SZÁMTÁRHÁZ KFT Siklós, Felszabadulás u. 65. Telefon / Fax : 72/ 579-454 Web: www.szamtarhaz.hu E-mail: info@szamtarhaz.hu Szabó Georgina- 20/3166844 Urbán Zsolt- 20/9751744 A S D S o f t Használt számítógép

Részletesebben