Cisco Hálózati Akadémia Cisco Networking Academy Program (CNAP)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cisco Hálózati Akadémia Cisco Networking Academy Program (CNAP)"

Átírás

1 Cisco Networking Academy Program (CNAP)

2 I. Bevezetõ áttekintés 1. A képzés célja Kis- és középméretû vállalatok/intézmények számítógépes hálózati infrastruktúrájának - tipikusan 100 végpont alatti lokális (LAN), nagytávolságú (WAN) és behívásos (dial-up) hálózat - a vállalkozás, vállalat vagy intézmény igényeinek megfelelõ tervezéséhez, üzembehelyezéséhez és üzemeltetéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek átadása. 2. Motiváció 2.1. Az egész világra kiterjedõ képzés legfõbb hajtóereje a már ma is akut szakemberhiány. A trend - több független forrás egybehangzó véleménye szerint - a következõ évekre az igényekhez képest egyre nagyobb szakemberhiányt jelez A Cisco Hálózati Akadémia egy az egész világon elfogadott, jól eladható képesítés, a CCNA (Cisco Certified Network Associate) oklevél, megszerzésére ad lehetõséget A képzést a CISCO több formában is támogatja: Tartalmában és formájában folyamatosan frissített, korszerû tananyag Laboreszközök Oktatók felkészítése 3. A képzés formája és terjedelme A kimondottan gyakorlatorientált képzés 280 összóraszámban, nappali tagozatos hallgatók esetén négy (egyenként 15 hetes) szemeszterre bontva, heti 5 órás terjedelemben folyik. (A képzés ütemezésének kialakításában a csatlakozó iskolák rendelkeznek bizonyos függetlenséggel.) 4. A képzést végzõ intézmények A képzés olyan nem profitorientált közép- vagy felsõoktatási intézményekben folyik, amelyek biztosítani kívánják a CCNA szakképesítés megszerzésének lehetõségét. 5. A képzés színvonalának biztosítása A képzési célok megvalósulását a CNAP Management System által nagyon részletesen kidolgozott és szigorúan alkalmazott minõségbiztosítási rendszer (Quality Assurance Plan -QAP- ) garantálja. Ennek legfontosabb elemei: 5.1. Az oktatást csak a Cisco által kiképzett és kvalifikált, minden évben továbbképzett és minõsített oktatók végezhetik A képzõ Akadémia és a képzés minden fázisa folyamatosan, több oldalról is szigorúan ellenõrzött. 6. A CNAP szervezeti felépítése A CNAP alapvetõ rendeltetése, végsõ célkitûzése a programban résztvevõ oktatási intézmények hallgatóinak képzése A képzés alapsejtjei az intézményenként létrehozott Lokális Akadémiák (továbbiakban LA). Ezek mindegyike minimálisan két oktatóból és a képzésért 2. oldal

3 felelõs, azt irányító vezetõbõl (Main Contact) áll. Utóbbi egyben az LA és a CNAP rendszer közötti megfelelõ együttmûködésért is felel A szervezeti séma következõ szintjén az LA-k munkájának támogatását és szakmai ellenõrzését végzõ Regionális Akadémiák (továbbiakban RA) állnak. Ezek olyan oktatási intézmények, amelyek hallgatóik képzése mellett a CNAP egész rendszerének mûködtetése érdekében többletfeladatokat is vállalnak. A legfontosabb ilyen tevékenységek: az LA-k integrálása, az oktatás beindításának szakmai támogatása, oktatási tapasztalatok folyamatos átadása, a labormunkával kapcsolatos szaktanácsadás, az LA-oktatók kiképzése és rendszeres továbbképzése, az új tananyagverziók oktatásba állításának támogatása, az oktatáshoz szükséges de egyedileg nem vagy csak nehézkesen beszerezhetõ eszközök közös megvásárlásának koordinálása, a közösen használható berendezések üzemeltetésének megszervezése, a minõségi elõírások folyamatos ellenõrzése. RA-t csak olyan intézmény hozhat létre amelyben LA is mûködik. Az RA-k mindegyike minimálisan két oktatóból és a képzésért felelõs, azt irányító vezetõbõl (Main Contact) áll. Utóbbi egyben az RA és a CNAP rendszer közötti megfelelõ együttmûködésért és az LA-k szakmai felügyeletéért is felel Az RA-k munkáját az Akadémiai Képzõ Központ (Cisco Academy Training Centre a továbbiakban CATC) fogja össze. Ennek elsõdleges feladata az RA oktatók kiképzése és rendszeres (évenkénti) továbbképzése, az oktatás beindításának szakmai támogatása, oktatási tapasztalatok folyamatos átadása, szaktanácsadás, az új tananyagverziók, új oktatási eszközök és módszerek bevezetésének támogatása, a minõségi elõírások folyamatos ellenõrzése. CATC csak olyan intézményben mûködhet, amelyben LA és RA is mûködik. A Cisco Hálózati Akadémia felépítése 3. oldal

4 CATC RA RA LA LA LA LA LA LA RA LA LA LA 7. Szükséges oktatási infrastruktúra 7.1. A képzés tárgyát képezõ szakterület gyors változásai miatt a nyomtatott tananyag, az egységes vizsgáztatás és adminisztráció módszere jelentõs késést és nagyon magas többletráfordítást jelentene. Ezért a tananyag E-Learning formában, elektronikus média útján kerül terjesztésre és ugyancsak elektronikus, web alapú a vizsgáztató rendszer és az egész oktatási tevékenység adminisztrációja is. Ennek megfelelõen az oktatás beindításának egyik legfontosabb feltétele a helyi hálózatba kapcsolt, Internet eléréssel rendelkezõ gépeket magába foglaló tanterem. Erre a célra egy PC-s munkahelybõl álló, önálló szervert is tartalmazó teremre van szükség A képzés kimondottan gyakorlat-orientált jellege miatt egy olyan laboratóriumra is szükség van, amely magába foglalja az öt router-bõl, két switch-bõl, az ezekhez csatlakozó HUB-ok, tranceiver-ek és egyéb szerelvények együttesébõl kialakított, tipikusan két vagy három nyílt rack szekrényben elhelyezett hálózati rendszert, a laborgyakorlatok során konzol-funkciókat és hálózati munkaállomás funkciókat ellátó PC gépeket (minimálisan 5 db, célszerûen 10 db) és a számítógépeket a hálózati eszközökkel összekapcsoló (a feladatok igényei szerint rugalmasan konfigurálható) kábelezést A gyakorlatok fontos része a tervezés, a telepítés és az üzemeltetés munkáihoz használt szerszámok szakszerû kezelésének megismertetése. Ezen eszközök sora az egyszerû kéziszerszámoktól a bonyolult kábelvizsgáló 4. oldal

5 mûszereken át a hálózatok belsõ mûködésének nyomonkövetésére alkalmas hálózat- és protokol- analizátorokig terjed. Beszerzésük költségeit jelentõsen csökkenti, hogy a Cisco Hálózati Akadémia programját több olyan nagy cég is támogatja, amelyek a képzéshez szükséges eszközöket jelentõs árkedvezményekkel teszik elérhetõvé az Akadémiák számára. 8. A Cisco által nyújtott támogatás 8.1. Lokális Akadémia (LA): 2 oktató térítésmentes kiképzése, a tananyag ingyenes rendelkezésre bocsátása, a hálózati alapeszközkészlet (5 router és 2 switch) megvásárlásához nyújtott kedvezmény (a USD piaci ár helyett USD) 8.2. Regionális Akadémia (RA): 2 oktató térítésmentes kiképzése, a tananyag ingyenes rendelkezésre bocsátása, a hálózati alapeszközkészlet ( USD értékû 5 router és 2 switch) rendelkezésre bocsátása Akadémiai Képzõ Központ (CATC): 2 oktató térítésmentes kiképzése, a tananyag ingyenes rendelkezésre bocsátása, USD értékû laboreszközkészlet és a patronált RA-k számával arányos kompenzáció. 9. Kötelezettségek Az Akadémiák mindegyikének garantálnia kell, hogy a tananyagot és a képzéshez kapott minden eszközt és információt csak a CNAP képzés keretén belül használják, azokat a képzés közvetlen résztvevõin kívül mások semmilyen formában nem érhetik el LA-k esetén a képzésre vonatkozó elõírások betartása, beleértve a képzés adminisztrációját, a RA-val aláírt szerzõdésben megállapított nagyságú és ütemezésû díj kifizetése az RA számára RA-k esetén a képzésre vonatkozó elõírások betartásán túlmenõen maximum 10 LA rendszerbe integrálása, az LA oktatók kiképzése (2 oktató/la) és évenkénti (2 napos) továbbképzése, a minõségi elvárások folyamatos ellenõrzése, folyamatos patronálás CATC-k esetén max 30 RA oktatóinak kiképzése (2 oktató/ra) és évenkénti (2 napos) továbbképzése, rendszerbe integrálása, a minõségi elvárások folyamatos ellenõrzése, folyamatos patronálás. 10. Költségek A belépéskor felmerülõ egyszeri költségek LA: tanterem, megfelelõ PC-k és a tanerõ biztosítása valamint a szükséges laborfelszerelés megvásárlása. Két oktató kiképzése térítésmentes, de a kiképzéssel kapcsolatos utazási-, szállás- és ellátási költségek valamint a négy szemeszter lezárása után minden oktatóra 5. oldal

6 nézve kötelezõ CCNA vizsga költsége (a hazai Sylvan központoknál ez mintegy Ft-ot jelent, amihez a Cisco oktatónként egy alkalommal 40%-os kedvezményt biztosít) az oktatók munkáltatóját terheli. RA: tanterem, megfelelõ PC-k és a tanerõ biztosítása valamint a szükséges kiegészítõ hálózati laborfelszerelés megvásárlása. Két oktató kiképzése ingyenes, de a kiképzéssel kapcsolatos utazási-, szállás- és ellátási költségek valamint a négy szemeszter lezárása után minden oktatóra nézve kötelezõ CCNA vizsga költsége (a hazai Sylvan központoknál ez mintegy Ft-ot jelent, amihez a Cisco oktatónként egy alkalommal 40%-os kedvezményt biztosít) az oktatók munkáltatóját terheli. A szükséges hálózati laborfelszerelés alapját (5 router és 2 switch) a Cisco bocsátja az RA rendelkezésére a 6.2. pontban leírt feladatok elvégzéséért. A labor mûködtetéséhez szükséges további eszközöket az Akadémiának saját költségen kell beszerezni. CATC: tanterem, megfelelõ PC-k és a tanerõ biztosítása. A szükséges hálózati laborfelszerelés alapját (5 router és 2 switch) a Cisco bocsátja a CATC rendelkezésére a 6.3. pontban leírt feladatok elvégzéséért. A labor mûködtetéséhez szükséges további eszközöket az Akadémiának saját költségen kell beszereznie. Két oktató kiképzése ingyenes de a kiképzéssel kapcsolatos utazási-, szállás- és ellátási költségek valamint a négy szemeszter lezárása után minden oktatóra nézve kötelezõ CCNA vizsga költsége (a hazai Sylvan központoknál ez mintegy Ft-ot jelent, amihez a Cisco oktatónként egy alkalommal 40%-os kedvezményt biztosít) az oktatók munkáltatóját terheli A belépés utáni, rendszeresen felmerülõ költségek A mûködésnek folyamatosan jelentkezõ költségei is vannak, amelyet minden Akadémiának saját forrásból kell fedeznie. Közismert, hogy a mûszaki képzés (és ezen belül különösen a gyorsan változó szakterületek képzése) költségtényezõi közül az oktatási dokumentumok (a tananyag) kidolgozása, a laboratóriumi gyakorlatok feltételeinek biztosítása és a gyakorlatok megtartása a meghatározók. Mivel a CNAP keretén belül megvalósuló képzés kimondottan gyakorlat-orientált, ezért ezek a költségek itt a szokásosnál is magasabbak. Ez a magyarázata, hogy a rendszer még a fejlett országokban is legtöbbször külsõ támogatás bevonásával mûködik. A segítség egy részét a már említett támogatások formájában a Cisco adja. Ez azonban önmagában csak az indulási költségek egy részét fedezi, így további, folyamatos források is szükségesek. A megoldást egyfelõl külsõ (magánszektorból vagy a kormányzattól érkezõ) források bevonása, másfelõl a képzést végzõ intézmények saját erõforrásainak alkalmazása jelenti. Utóbbi rendszerint erõsen korlátozott mértékû, ezért a képzés önfinanszírozására is szükség van, ami a saját hallgatók ingyenes oktatása mellett külsõsök számára végzett térítéses képzéssel biztosítható. Erre a CNAP elõírásai a nonprofit elvárások fenntartása és a bevételeknek kizárólag a Hálózati Akadémiai képzésbe történõ visszaforgatása esetén lehetõséget adnak. Ezen feltételek és még néhány kisebb megszorítás betartását a Cisco ellenõrzi. Mindezek mellett az RA-k 6. oldal

7 esetén többletköltségek is jelentkeznek: biztosítani kell az RA-hoz tartozó LA-k folyamatos patronálását és felügyeletét valamint az RA mûködésének koordinálását is. Az ezen feladatokat ellátó vezetõ (RA Main Contact) munkái egy teljes státuszt igényelnek, aminek bérköltsége az RA-t üzemeltetõ oktatási intézményt terheli. 7. oldal

8 A laboratóriumi rendszer alapkonfigurációja 8. oldal

9 II. A képzés beindításának feltételei Minden oktatás csak akkor képes elérni célját, ha a szükséges tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állnak. A Cisco Hálózati Akadémia esetén sincs ez másként, ezért a bekapcsolódni szándékozóknak feltétlenül ismerni kell az indítás részletes feltételeit. A továbbiakban ezeket kívánjuk röviden összefoglalni. Abból indulunk ki, hogy a képzésben résztvevõ hallgatói csoportok létszáma fõ. Az ennél kisebb csoportok indítása ugyanis nem gazdaságos (alacsony a hallgató/oktató arány) és oktatásszervezési szempontból is nehézkesen kezelhetõ. Nagyobb csoportok esetén a gazdaságossági mutatók javulnak de nagyobb befektetésre van szükség. Mindezek alapján 12 fõs csoportok kialakítása látszik optimálisnak. 1. Helyiség: Alapvetõen kétféle tevékenység színterét kell biztosítani: Az elektronikus formában rendelkezésre álló oktató- és vizsgaanyagok elérésére, azaz a felkészülésre és vizsgázásra szolgáló tantermet. A hálózati eszközökkel és az ezekbõl kialakított hálózatokkal végzett gyakorlati munkát szolgáló laboratóriumot. A tanteremben minimálisan 12 helyi hálózatba kapcsolt, Internet elérést is biztosító PC-s munkahelyet kell kialakítani. Az Internet-kapcsolat elsõdlegesen a Cisco Hálózati Akadémia központi (vizsgáztatásra ill. az oktatási folyamat egészének adminisztrálására szolgáló) szervereinek eléréséhez és a tananyagban elhelyezett Internet-hivatkozások kezeléséhez szükséges. A munkahelyek a helyi hálózaton át egy az Akadémia oktatómunkáját támogató helyi szervert is használnak. Ez az Akadémia saját szervere és alapvetõen a tananyag gyors, megbízható elérését hivatott biztosítani, de az Akadémia (web szervereként és még sok más egyéb) oktatást támogató célra is használható. A laborhelyiségben a gyakorlatokon használt hálózati eszközök és az ezekhez (általában fixen telepített de az éppen aktuális gyakorlatok igényei szerint rugalmasan konfigurálható) kábelezéssel konzolként, illetve munkaállomásként kapcsolódó 10 db (minimálisan 5db) PC-s munkaállomást kell elhelyezni. A hálózati eszközöket a kommunikációs rendszerekben használt szabványos, 19 -os, nyílt rack egységek (2 vagy 3 egység) foglalják magukba. A tanterem- és a labor-funkció egyazon helyiségben is megvalósítható. Ennek a közös helyiségnek az alapterülete nem lehet kisebb 80 négyzetméternél. Elkülönülõ tanterem és labor esetén a megkötés értelemszerûen a két helyiség együttes területére érvényes. A laborgyakorlatokhoz használt számítógépek elvben ugyanazok is lehetnek amelyeket a tananyag eléréshez használunk, de ez a megoldás a gyakorlatban sok technikai, biztonsági és oktatásszervezési gondot okoz, ezért csak kényszerhelyzetben, akkor is csak ideiglenes megoldásként használható. 9. oldal

10 2. Berendezések: 2.1 A tanterem berendezései PC konfiguráció (12 db): A gépekkel szembeni minimális elvárások: Intel Pentium 133 MHz vagy azzal kompatíbilis, 32M RAM, VGA monitor, hangkártya, a hangkártyához csatlakozó fejhallgató (a multimédiás tananyagrészekhez) hálózati kártya, floppy, saját vagy hálózaton keresztül használt harddisk (1 GB), Win95-98 vagy Win NT 4.0, Win2k oprációs rendszer, Netscape vagy MS Internet Explorer. Szerver konfiguráció (1 db): PC nyomtatóval, minimum 2GB harddiskkel, Win NT vagy más olyan operációs rendszerrel amely garantálja, hogy csak a jogosultak férjenek hozzá a tananyaghoz. Nincs feltétlenül szükség új, dedikált szerver üzembeállítására, a szükséges funkciók már meglévõ (más célra használt) serveren is megvalósíthatók. LAN : 10/100BaseT alapú Ethernet hálózat Internet eléréssel. 2.2 A labor berendezései: Az elsõ szemeszter oktatását megelõzõen a gyakorlatokhoz az alábbi, egységcsomagot képezõ laborfelszerelésnek kell rendelkezésre állni: Figyelem! Az alábbi listában *-al megjelölt eszközök a CNAP-t támogató cégektõl a Community serveren keresztül jelentõs kedvezménnyel rendelhetõk meg! AZ LA/1 EGYSÉGCSOMAG DARABSZÁM TÉTELEINEK MEGNEVEZÉSE A labor hálózati kiegészítõ eszközei: Ethernet 10T Hub (4+1 uplink port) 4 Szerszámok: (a PC-k és a hálózati eszközök szereléséhez) UTP kábel-csupaszoló 3 UTP kábel-krimpelõ 3 Fali- és patchpanel-betûzõ 3 Csavarhúzó készlet 3 Csípõfogó 3 Kombináltfogó 3 Akkumulátoros táplálású fúrógép oldal

11 Mûszerek: Fluke CCNA Starter Kit:* 1 - Network Inspector Site License (1) - Protocol Inspector Educational Version Site License (1) - Network Maintenance and Troubleshooting Guide (1) - Fluke 620 LAN CableMeter (1) - Fluke 12B Multimeter (1) Fluke 620 LAN CableMeter* (2. Készülék) 1 Fluke 87 Series III Professional Multimeter* 1 Kábelek és kábelszerelvények 12 fõre UTP falikábel dob (300m) 1 UTP lengõkábel dob (300m) 1 RJ45 jack-dugó csomag (250db) 1 Törésgátló csomag RJ45 jack-dugóhoz (250db) 1 CAT5 RJ45 dupla falialjzat csomag (20db) 1 CAT5 Patch panel (24 portos, moduláris kialakítású) 4 Ethernet 10/100 LAN hálózati csatoló kártya (driver szoftverrel) 5 Operációs rendszerek Windows 9x rendszerlemez (a hálózati kártyák installálásához) 1 Windows NT szerver rendszerlemez (a tananyagszerverhez)* 1 A második szemeszter oktatását megelõzõen a gyakorlatokhoz az alábbi, egységcsomagot képezõ laborfelszerelésnek kell rendelkezésre állni: Figyelem! Az alábbi listában ** -al megjelölt eszközök a Cisco által javasolt standard CCNA laborkészlet elemei, a Cisco ezeket jelentõs kedvezménnyel (önköltségi áron) szállítja az Akadémiáknak! AZ LA/2 EGYSÉGCSOMAG TÉTELEINEK MEGNEVEZÉSE DARABSZÁM Router eszközök: ** CISCO2501 Ethernet/dual soros router (tartozékaival) 2 CISCO2503 Ethernet/dual soros router (tartozékaival) 2 CISCO2514 Dual Ethernet/soros soros router (tartozékaival) 1 CISCO2500- IOS IP/IPX/AT PLUS 5 CAB-V35MT DTE V35 CABLE 10FT soros (apa) kábel 5 CAB-V35FC DCE V35 CABLE 10FT soros (anya) kábel 5 Switch eszközök: ** 11. oldal

12 WS-C1924-A 24 portos 10MB Switch W/2 100Base TX porttal 1 WS-C1912-EN 12 portos 10MB Switch W/2 100Base TX porttal 1 Szolgáltatások: ** SMARTnet (12 hónap): 5 router + 2 switch 7 A labor hálózati kiegészítõ eszközei: Szabványos 19 os nyílt rack egység (itthon a hazai fejlesztésû és 2 gyártású CONET a legolcsóbb és egyben a legjobban használható! ) 19 os rackba építhetõ, tápellátást (220V) elosztó egység 2 AUI-Ethernet10T médiakonverter (tranceiver) 6 Szerelt patch kábel 50cm 30 Szerelt patch kábel 100cm 30 Szerelt patch kábel 300cm 20 Patch panel (16 port) (a routerek és laborgépek közé) 4 UTP falikábel 1 dob (300m) (a routerek és laborgépek közé) 1 CAT5 RJ45 dupla fali aljzat (a routerek és laborgépek közé) 20 Router 2500-hoz 8 MB Flash SIMM kártya 2 Router 2500-hoz 8 MB DRAM SIMM kártya 2 Fogyóanyagok A fenti LA/1 egységcsomag magában foglalja egy 12 fõs csoport 4 szemeszter alatt felhasznált anyagmennyiségét. Ezt az alábbiakban külön kiemeljük a további csoportok indításának költségkalkulációja elõsegítésére. UTP falikábel dob (300m) 1 UTP lengõkábel dob (300m) 1 RJ45 jack-dugó csomag (250db) 1 Törésgátló csomag RJ45 jack-dugóhoz (250db) 1 CAT5 RJ45 dupla falialjzat csomag (20db) 1 CAT5 Patch panel (24 portos, moduláris kialakítású) 4 Ethernet 10/100 LAN hálózati csatoló kártya (driver szoftverrel) 5 Kinyomtatott ill. fénymásolt dokumentáció (labor anyagok) 5000 lap Festékpatron (fekete fehér) 5 Festékpatron (színes) 5 3. Személyi feltételek Az Akadémiák csak akkor mûködhetnek, ha legalább 2 oktatójuk van. A mûködés elsõ két évében elegendõ, ha ezek az oktatók az általuk oktatott 12. oldal

13 kurzusok anyagából elõzetesen már levizsgáztak, késõbb viszont csak CCAI képesítéssel oktathatnak. A mûködés további feltétele, hogy az oktatókon kívül minden Akadémiának kinevezett vezetõje legyen. Az Akadémia munkájának irányításáért, a patronálási és felügyeleti (szakmai ellenõrzési) feladatok ellátásáért, az Akadémiai rendszerrel és az oktatási intézmény vezetésével való kapcsolattartásért felelõs vezetõ (Main Contact) egyben oktató is lehet Az oktatók képzése Az LA oktatókat az RA-k, az RA oktatókat a CATC-k képzik. Kiképzésre csak érvényes szerzõdéssel rendelkezõ Akadémiák küldhetnek oktatókat. Képzésre jelentkezni a Community serveren keresztül lehet. Költségek: Akadémiánként két oktató kiképzéséért nem kell fizetni, a további oktatók kiképzésének költsége 60 USD/nap. A kiképzéssel kapcsolatos utazási- szállás- és vizsgaköltségek (CCNA) a kiképzendõ oktatók iskoláját terheli. A képzés idõtartama: 1. szemeszter: 8 munkanap 2. szemeszter: 6 munkanap 3. szemeszter: 4 munkanap 4. szemeszter: 4 munkanap Egy oktató kiképzése tehát összesen 22 munkanapot vesz igénybe. Képesítés: Az oktatók alapkiképzése a négy szemeszter elvégzésével zárul. Ezt követõen minden oktatónak le kell tennie a CCNA vizsgát, amire a legközelebbi Sylvan Test Központban kell jelentkezni. A vizsgadíj hazánkban mintegy Ft, ami az oktatók munkáltatóját terheli. Az elsõ vizsgadíjból a Cisco 40% - ot átvállal. A CCNA vizsga sikeres letételével a gyakorlattal rendelkezõ oktató egyben teljesítette a minõsített akadémiai oktató (CCAI -Cisco Certified Academy Instructor -) képesítés feltételét is. Továbbképzés A képzés témájának rendkívül gyors fejlõdése miatt az Akadémia tananyagának tartalma és megjelenési formája gyorsan változik, a laboratóriumi gyakorlatok folyamatosan megújulnak. Emiatt a kiképzett oktatók évenkénti két napos továbbképzése kötelezõ. A képzést a 13. oldal

14 szülõakadémia végzi, a résztvevõk utazási és szállásköltsége munkáltatójukat terheli. 14. oldal

Strukturált kábelezési segédlet

Strukturált kábelezési segédlet Szpozorálja a: Strukturált kábelezési segédlet Cisco Hálózati Akadémia Program CCNA 1: Hálózati alapismeretek, 3.1. verzió Témakörök A CCNA program strukturált kábelezési segédletének tananyaga és laboratóriumi

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola

Eszterházy Károly Főiskola Eszterházy Károly Főiskola Informatikai stratégia 2007-2013 Eger Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETŐ... 5 3. KÜLDETÉS... 6 4. Az EKF INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRÁJA... 7 4.2. Az informatikai

Részletesebben

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL Az OKM Közoktatási és Felsőoktatási Főosztálya, valamint az OFI által koordinált munkaanyag Budapest,

Részletesebben

Cisco Hálózati Akadémia Új CCNA tananyag

Cisco Hálózati Akadémia Új CCNA tananyag Cisco Hálózati Akadémia Új CCNA tananyag 2007. szeptember CCNA rev4 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 Hogyan fejlesztettük a programot? A program bővülése helyett a tanulók elégedettségére

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola informatikai stratégiája a 2011-2013. évre

A Nyíregyházi Főiskola informatikai stratégiája a 2011-2013. évre A Nyíregyházi Főiskola informatikai stratégiája a 2011-2013. évre Elfogadva: 2011. október 18. Tartalomjegyzék 1.Bevezetés... 2 2.Intézményi célok... 3 3.Az informatikai szervezet küldetése... 6 4.A 2008-2010-ig

Részletesebben

5 A STRATÉGIA GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA ABÁN

5 A STRATÉGIA GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA ABÁN 5 A STRATÉGIA GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA ABÁN 5.1 A kistérségi információs stratégia szereplői 5.1.1 Aba nagyközség bemutatása Aba nagyközség a Mezőföldön fekszik, a 63-as főútvonal mentén, félúton Székesfehérvár

Részletesebben

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv 2015. június 11. Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1 A FEHÉR KÖNYVEK RENDSZERE... 4 2. ALAPFOGALMAK, DEFINÍCIÓK...

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

1. A szakképesítéssel legjellemző bben betölthető munkakör, foglalkozás. A munkakör, foglalkozás

1. A szakképesítéssel legjellemző bben betölthető munkakör, foglalkozás. A munkakör, foglalkozás INFORMATIKAI HÁLÓZATI RENDSZERTELEPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. A SZAKKÉPESÍTÉS ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATAI 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 4641 01 2. A szakképesítés

Részletesebben

Cisco Hálózati Akadémia. Megállapodás Referencia szám:.../01/2010

Cisco Hálózati Akadémia. Megállapodás Referencia szám:.../01/2010 Cisco Hálózati Akadémia A Regionális Akadémia Neve:... Megállapodás Referencia szám:.../01/2010 amely létrejött az alulírott helyen és napon egyrészről... Akadémia megnevezése (kar, telephely):.. (székhelye:...

Részletesebben

SAP R/3 integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a Hírközlési Felügyeletnél

SAP R/3 integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a Hírközlési Felügyeletnél Kódszám: SZT-IS-14/12 SAP R/3 integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a Hírközlési Felügyeletnél Budapest, 2002. november 27. IFUA Horváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. Telefon:

Részletesebben

Diplomások Pályakövetési Rendszere. intézményi kézikönyv

Diplomások Pályakövetési Rendszere. intézményi kézikönyv Diplomások Pályakövetési Rendszere intézményi kézikönyv Oktatási és Kulturális Minisztérium 2007. április Tartalomjegyzék 1. Bevezető------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatások nyújtása (Kormányzati Felhő) című kiemelt projekt

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ start-up-model Új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszer kidolgozása a belga, portugál és francia modellek alapján VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Békés Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 123/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti terve 2011. május 5. TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások...

Részletesebben

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Földügyi és Térképészeti Főosztály A földügyi-térképészeti szakterület oktatás-továbbképzési stratégiája (tervezet) 3. Verzió 1998. július 2 Ez a tanulmány

Részletesebben

Cece Község Önkormányzatának Cecei Általános Iskolája IKT stratégia. Tartalom

Cece Község Önkormányzatának Cecei Általános Iskolája IKT stratégia. Tartalom Tartalom XI. INFORMATIKAI STRATÉGI A 2 1. Helyzetelemzés 2 2. Jövőkép, küldetésnyilatkozat 3 3. Célrendszer, tevékenységek, indikátorok megfogalmazása. Fejlesztendő kulcsterületek meghatározása 4 3.1.

Részletesebben

"DemoGRID" Heterogén rendszerek összekapcsolása adat- és számításigényes feladatok megoldására

DemoGRID Heterogén rendszerek összekapcsolása adat- és számításigényes feladatok megoldására "DemoGRID" Heterogén rendszerek összekapcsolása adat- és számításigényes feladatok megoldására Connecting Heterogeneous Systems to Solve Data and CPU Intensive Problems Munka- és költségterv Azonosító:

Részletesebben

Irányelv informatikai háttér biztosítása szolgáltatás nyújtásához

Irányelv informatikai háttér biztosítása szolgáltatás nyújtásához Irányelv informatikai háttér biztosítása szolgáltatás nyújtásához Tartalomjegyzék 1. Irányelv célja és keretei... 4 1.1. Irányelv koncepciója... 4 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Alkalmazói kör... 8

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009/8/VII/3. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT 2009. október 30. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Fenntartási és üzemeltetési terv Aba Nagyközség kábeltv rendszerén Internet szolgáltatására

Fenntartási és üzemeltetési terv Aba Nagyközség kábeltv rendszerén Internet szolgáltatására Fenntartási és üzemeltetési terv Aba Nagyközség kábeltv rendszerén Internet szolgáltatására Sárvíz Térségfejlesztõ Egyesület 8127 Aba, Béke tér 1. Tel./fax: 22 430 799 e-mail: telehaz@aba.hu Dátum: 2001-03-07

Részletesebben

Informatikai Stratégia

Informatikai Stratégia TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008 2016 Módosítva: 2011. április 29. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A jelenlegi informatikai helyzet bemutatása... 4 2.1 Eszközpark... 5 2.2 Informatikai

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés www.pwc.com/hu Átláthatósági jelentés a 2012. június 30-án végződő üzleti évre A jelentés közzétételére a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TIOP-1.1.1-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2) című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

A DEBRECENI UNIVERSITAS HÁLÓZATAÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK

A DEBRECENI UNIVERSITAS HÁLÓZATAÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK A DEBRECENI UNIVERSITAS HÁLÓZATAÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK Dr. Terdik György, Terdik@tigris.klte.hu Kossuth Lajos Tudományegyetem, ISZK The subject of this paper is an introduction of the networking

Részletesebben