Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: Adószám: H I R D E T M É N Y

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- 1 - 4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 H I R D E T M É N Y"

Átírás

1 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: Adószám: H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi számlatulajdonosok részére június 1-jétől fizetett kamatok, illetve a felszámított jutalékok, díjak, költségek összegéről, mértékéről I. Pénzforgalmi bankszámla nyitása A hitelszövetkezetnél első alkalommal nyitott bankszámla nyitási díja: A hitelszövetkezetnél nem első alkalommal nyitott bankszámla nyitási díja: 0 Ft Ft. II. Letéti számla nyitása A hitelszövetkezetnél nyitott letéti számla nyitási díja: 0 Ft. A hitelszövetkezet a számlatulajdonosnak III. Pénzforgalmi bankszámla utáni kamat - a pénzforgalmi bankszámla és a lakossági folyószámla napi átlagos állományára vetítve évi 0,5 % (EBKM: 0,5 %) kamatot fizet. (Nagy összegű a bankszámla napi átlagos állományát tekintve 25 millió forint feletti vállalkozói bankszámlabetét utáni kamat a számlatulajdonossal kötött külön megállapodás alapján kerül meghatározásra.); - a letéti számla állománya után évi 0 % kamatot fizet. (Nagy összegű 5 millió forint feletti - pénzletét utáni kamat külön megállapodás alapján kerül meghatározásra.)

2 - 2 - IV. JUTALÉKOK, DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK A hitelszövetkezet számlavezetési tevékenységéért jutalékot, díjat, különdíjat és zárlati költséget számít fel, melyeket havonta a hó végi zárás keretében terheli a számlára. A pénzforgalmi szolgáltatások (készpénzfelvétel, átutalás, csoportos beszedési megbízás, állandó megbízás stb.) után felszámított jutalékok, díjak, illetve az egyéb költségek a hitelszövetkezet döntése alapján a díjfizetés alapjául szolgáló események felmerülésének napján is elszámolásra kerülhetnek a számlán. A postaköltség havonta az adott hónapban kiküldött számlakivonatok száma alapján kerül felszámításra, visszatartott levelezés díja hó végén kerül terhelésre. A./ A pénzforgalmi bankszámlát érintő készpénztranzakciók díjai a) Készpénzfelvétel 1 M-ó Ft alatt 0,815 %, de min. 400 Ft /tétel b) Előre bejelentett 1 M-ó Ft feletti készpénzfelvétel 0,865 %, de min. 400 Ft /tétel c) Előre be nem jelentett 1 M-ó Ft feletti készpénzfelvétel 0,965 %, de min. 400 Ft /tétel d) Címletváltás - az ügyfélnek kifizetésre kerülő forintbankjegy névértékének: 5 %-a - az ügyfélnek kifizetésre kerülő forintérme névértékének: 10 %-a e) Készpénzbefizetés bankpénztárban Nem került, illetve nem kerül felszámításra. f) Előre bejelentett nagy összegű* forint készpénzfelvétel elmulasztása 1-2 millió Ft közötti összeg esetén Ft/alkalom 2 millió feletti összeg esetén: 0,20 % min Ft max Ft g) Bankkártya használati díjak: Külön Hirdetményben foglaltak szerint! Megjegyzés: * A nagy összegű (1 millió forintot meghaladó) készpénzfelvételről és azok igényelt címleteiről - a Hitelszövetkezet a Számlatulajdonostól legalább az előző munkanap 12 óráig beérkező előzetes írásbeli értesítést kér. A Hitelszövetkezet - amennyiben nem történt bejelentés, és lehetősége van rá, - dönthet a nagy összegű készpénz felvételi igény teljesítéséről. B./ Nem készpénzes bankszámlamozgások forgalmi jutalékai, díjai, költségek 1) Forintszámláról indított értéknapos forint átutalás: a) Bankon belüli átutalás - átutalás saját számlák között (fizető fél és a kedvezményezett személye megegyezik) díjmentes; - papíralapú eseti megbízás nem saját számlák között 0,465 %, min. 400 Ft/tétel; - elektronikus eseti megbízás nem saját számlák között 0,400 %, min. 400 Ft/tétel. - A Flotta csomagba 1) tartozó lakossági folyószámláról történő utalás díja Megjegyzés: szeptember 1-jétől nem került, illetve nem kerül alkalmazásra.

3 b) Kimenő átutalás GIRO1-n keresztül Papíralapú eseti megbízás esetén (beleértve az azonnali beszedést is) 0,465 %, min. 400 Ft/tétel; - A Flotta csomagba 1) tartozó lakossági folyószámláról történő utalás díja Megjegyzés: szeptember 1-jétől nem került, illetve nem kerül alkalmazásra. Papíralapon indított megbízások befogadása és teljesítése az IG1 rendszerben: M e g n e v e z é s Hitelszövetkezeten belüli átutalás, átvezetés Készpénzbefizetés pénztári órák alatt Számlatulajdonos pénzforgalmi bankszámlájának terhelése Papíralapú megbízások befogadása: Tárgynapra: Hétfő-csütörtök: óráig Péntek : óráig Kedvezményezett számlatulajdonos pénzforgalmi bankszámláján történő jóváírás Készpénzfelvétel pénztári órák alatt GIRO átutalások Papíralapú megbízások befogadása: Tárgynapra: Hétfő-csütörtök: óráig Péntek : óráig Tárgynap + 1 munkanap Kimenő VIBER megbízások Megbízások befogadása: Tárgynapra: Hétfő-péntek : óráig MNB értesítés beérkezésétől számított 2 órán Bejövő VIBER megbízások belül ( 14 óráig) Megjegyzés: A fentiekben megjelölt határidő után beérkező papíralapon benyújtott megbízásokat a Hitelszövetkezet a tárgynapot követő 2. munkanapon teljesíti. Tárgynap, a befogadás napja, mely minden esetben csak banküzemi nap lehet. A terhelési megbízás teljesítésére csak fedezet megléte esetén kerül sor. A kedvezményezett bank elszámolásától függően a fizetési megbízás jóváírásának teljesítési ideje meghosszabbodhat. A nem munkanapokon (hétvége, munkaszüneti nap) indított megbízások a következő munkanapon kerülnek könyvelésre. A bankszünnapon benyújtott megbízásokat a bank úgy dolgozza fel, mintha azok az azt követő első banküzemi napon benyújtott megbízások lennének. c) Kimenő átutalás GIRO2-n keresztül - Papíralapú eseti megbízás esetén: 0,465 %, min. 400 Ft/tétel; kivéve: fogyasztóval kötött szerződés alapján: 300 Ft/tétel. - Elektronikus eseti megbízás esetén 0,400 %, min. 400 Ft/tétel. - A Flotta csomagba 1) tartozó lakossági folyószámláról történő utalás díja Megjegyzés: szeptember 1-jétől nem került, illetve nem kerül alkalmazásra. Elektronikusan indított megbízások befogadása és teljesítése az IG2 rendszerben:

4 november 1-jétől a napközbeni átutalás alá eső tételek befogadása és teljesítése 5 elszámolási ciklusban történhet, amelyek 6:00-tól 14:00-ig kétóránként kezdődnek. Elszámolási ciklusok: I. 6:00 6:55 II. 6:55 9:00 III. 9:00 11:00 IV. 11:00 13:00 V. 13:00 14:00 A szombati csere munkanapokon azonban csak három ciklusra kerül sor: I. 6:00 6:55 II. 6:55 9:00 III. 9:00 11:00 Az egyes ciklusokhoz tartozó hitelszövetkezeti cut-off time-ok tehát az az időpont, ameddig az adott cikluson belül beérkező tételeket még abban a ciklusban továbbítja a hitelszövetkezet a következők: I. 6:55 II. 9:00 III. 11:00 IV. 13:00 V. 14:30 - Rendszeres, állandó összegű forint átutalási megbízás - bankon belüli átutalás 0,465 %, de min. 200 Ft/tétel; - kimenő átutalás GIRO2-n keresztül 0,465 %, de min. 200 Ft/tétel; - papíralapú megbízás nyilvántartási díja 400 Ft/tétel. 2) Csoportos megbízások bankon belül és bankon kívül: - Csoportos beszedés - indítása 0,25 %; - jóváírása díjmentes - felhatalmazás papíralapú módosítása 200 Ft/tétel. - A Flotta csomagba 1) tartozó lakossági folyószámláról történő csoportos beszedés indítása, jóváírása díjmentes. - Csoportos átutalás indítása 0,400 %, de min. 100 Ft/tétel. 3) Azonnali beszedési megbízás - papíralapú megbízás nyilvántartási díja 200 Ft/tétel. - A Flotta csomagba 1) tartozó lakossági folyószámláról történő csoportos átutalás indítása Megjegyzés: szeptember 1-jétől nem került, illetve nem kerül alkalmazásra. - papíralapú indítása 0,400 %, de min. 400 Ft/tétel; Megjegyzés: február 1-jét követően kötött fogyasztói szerződések - elektronikus indítása 0,300 %, de min. 200 Ft/tétel. - felhatalmazó levél nyilvántartási díja 200 Ft/tétel.

5 4) Havi zárlati költségek Pénzforgalmi bankszámla zárlati költségek: - természetes személy esetén 300 Ft, - A Flotta csomagba 1) tartozó lakossági folyószámla esetén díjmentes. - vállalkozók 2) esetén Ft, - egyéb 3) szervezetek esetén Ft. - Hitelszámla kezelési, nyilvántartási díj a Hitelszámla T forgalma után 4) : - a hitelszámla napi átlagos állományára vetítve évi 0-2 %. - A Letéti számla T forgalma után évi 0 %, - Elektronikus (Elektra) szolgáltatás havidíja díjmentes. - Bankkártya tranzakciókról a számlatulajdonosnak küldött SMS díja 400 Ft/hó. (Választható szolgáltatás, nem kötelező igénybe venni.) - Átutalások megtörténtéről a számlatulajdonosnak küldött SMS díja 25 Ft/sms. C./ Különdíjak (áfa nélkül) a./ Fedezetigazolás díja 1 %o, de minimum Ft b./ Számlatulajdonos kérelmére kiállított kivonat, egyéb okirat másolata (oldalanként)300 Ft c./ Számlatulajdonos kérésére kiállított igazolások díja (esetenkénti díj) Ft d./ Bankinformáció közlése levélben (esetenkénti díj) Ft e./ Indokolatlan számlareklamáció díja (esetenkénti díj) Ft f./ Számlatulajdonos kérelmére telefaxon/modemen továbbított bankszámlakivonat, egyéb okirat (oldalanként) 500 Ft g./ Rendelkezésre tartási díj (a fel nem használt hitelkeret után) évi 0-4 %. h./ Lejárati díj (Amennyiben az Adós lejárt esedékességű tartozását a lejárat napjától számított 15 naptári napon belül nem fizeti meg, a hitelszövetkezet a késedelmi kamaton kívül lejárati díjat számít fel.) Mértéke évi: naptól 90 napig terjedő késedelem esetén: 0-4 % naptól kezdődően: 6 %. Megjegyzés: szeptember 1-jét követően kötött fogyasztói szerződések (kölcsönszerződések) i./ Fedezetmódosítási díj adós kezdeményezésére (esetenkénti díj): Ft j./ Fizetési felszólító levél, hitelszerződést felmondó levél díja (esetenkénti díj): Ft Megjegyzés: szeptember 1-jét követően kötött fogyasztói szerződések (kölcsönszerződések) k./ Ügyvédi felszólító levél díja (esetenkénti díj): Ft Megjegyzés: szeptember 1-jét követően kötött fogyasztói szerződések (kölcsönszerződések) l./ Hitelígérvény kibocsátásának díja (a vállalt kötelezettségre vetítetten): 1 %. m./ Szerződésben vállalt bankszámlaforgalom nem teljesítése miatti díj saját konstrukció ese tében 5) (a vállalt, de nem teljesített kötelezettség arányában a folyósításkori tőkeösszeg re vetítetten ): 6 %. Megjegyzés: szeptember 1-jét követően kötött fogyasztói szerződések (kölcsön szerződések) (Nem saját konstrukció esetén külön Hirdetmény szerinti díj kerül felszámításra.)

6 - 6 - D./ Bankműveletek során felszámított postai költségek A hitelszövetkezet a postai közreműködéssel végzett bankműveleteknél a Posta által mindenkor felszámított díjat számítja fel. A számlatulajdonos igénylésére a hitelszövetkezet a postán kiküldött nyomtatványokért a felmerült postaköltséget, a Posta által felszámított közreműködési díjat számolja fel. V. Zárlati és esedékességi időpontok 1./ A pénzforgalmi bankszámlák zárlati időpontja a tárgyhónap utolsó (munka)napja. 2./ A bankszámlanyitási díj számlanyitáskor, a pénzforgalmi bankszámla utáni forgalmi jutalék, a készpénzforgalmi jutalék és a postai költségek megtérítése a havi zárlat időpontjában esedékesek. A hitelszámla utáni forgalmi jutalék negyedév végén, illetve a hitelszámla megszűnésekor esedékes. A VIBER forgalmi jutalék, valamint a Különdíjak megfizetése a szolgáltatás igénybevételi napján, illetve a szerződésben vállalt bankszámlaforgalom nem teljesítése miatt fizetendő különdíj a hiteltartozás lejáratának napján esedékes. 3./ A lekötött betét kamatát esedékességkor, ill. lejáratkor írja jóvá a hitelszövetkezet. 4./ A bankszámla- és hitelszámla vezetés költségeinek, valamint a jutalékok, díjak és költségek késedelmes megfizetése után évi 40 % mértékű késedelmi kamatot számol fel a hitelszövetkezet. 5./ A kamatszámítás képlete: tőke*naptári napok száma*kamatláb 365 VI. A pénzmosás megelőzésével összefüggő előírások A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. számú törvényben foglaltak értelmében kötelező az ügyfél azonosítása a jogszabályban meghatározott esetekben, így különösen a szerződéses kapcsolat létrejöttekor, illetve a 3,6 millió forint összeghatárt elérő, vagy meghaladó készpénzes ügyletekben, függetlenül a tranzakcióban használt pénznemtől. VII. Hatályba léptető előírások Hirdetményben foglaltak június 1-jétől érvényesíthetők. A Hitelszövetkezet a Hirdetményben foglaltak változtatási jogát fenntartja. Egyéb kérdésekben a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. számú törvény, a takarékbetétről szóló évi 2. törvényerejű rendelet, egyéb vonatkozó jogszabályok, az Alapszabály, az Üzletszabályzat és egyéb szabályzatok tartalma az irányadó. D e b r e c e n, május 5. Tiszántúli Első Hitelszövetkezet I g a z g a t ó s á g a

7 - 7 - Megjegyzések: 1) Flotta számlacsomag: A hitelszövetkezet természetes tagjai közül olyan legalább 25 fős közösség tagjai igényelhetik, akik igazoltan valamennyien legalább egy azonos kifizetővel/munkáltatóval állnak szerződéses jogviszonyban és havonta személyenként legalább 60 ezer forint összegű jóváírás érkezik a lakossági folyószámlájukra. A Flotta számlacsomag díj- és kamattételei attól a naptól kezdődően és addig illetik meg a közösség tagjait, amikortól és ameddig igazolhatóan megfelelnek a fenti feltételeknek. A feltételek teljesülését a hitelszövetkezet folyamatosan ellenőrzi. 2) Vállalkozó: a gazdasági társaság, a szövetkezet, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, továbbá az egyéni vállalkozó, valamint a külön jogszabály alapján vállalkozói igazolvány nélkül külkereskedelmi tevékenységet folytató természetes személy, az egyéni ügyvéd, a társas ügyvédi iroda, a közjegyző, az egyéni szabadalmi ügyvivői és a szabadalmi ügyvivő iroda. 3) Egyéb: a 2) pontban külön ki nem emelt szervezet. 4) Hitelszámla kezelési, nyilvántartási díj: A folyósított hitel nyilvántartásával, kezelésével összefüggő költségek részbeni fedezetére előtérő megállapodás kivételével - negyedévente, a negyedéves zárlat keretében hitelszámla T forgalma alapulvételével hitelszámla kezelési díjat kell fizetni. A hitelszámla kezelési díj alapja a hitelszámla napi átlagos állománya. A díj az ügyfél minősítésétől, a kockázatvállalás mértékétől, a felajánlott jogi biztosítékok milyenségétől függően egyedileg kerül megállapításra. 5) Kölcsönszerződésben mellékkötelezettségként a hitel futamidejére vállalt bankszámlaforgalom nem teljesítése miatti fizetendő díj, melynek konkrét összege a tőketartozás visszafizetésének esedékességekor kerül megállapításra. Összege a szerződésben vállalt, de nem teljesített, saját számlákon kívüli, illetve tőke- és kamattörlesztésen felüli T bankszámlaforgalom arányában a folyósításkori tőkeösszegre vetítetten lejáratkor kerül megállapításra. (Pl. Folyósított hitel: 5 millió forint, szerződésben vállalt bankszámlaforgalom: 10 millió Ft, a hitel futamideje alatt teljesített bankszámlaforgalom (T forgalom) 8 millió forint. Nem teljesítés aránya: 2/10=20 %. Különdíj nem teljesítés miatt: 5 millió*0,2*0,06= 60 ezer forint.)

H I R D E T M É N Y A/ B E T É T T Í P U S O K

H I R D E T M É N Y A/ B E T É T T Í P U S O K - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSŐ HITELSZÖVETKEZET BETÉT- ÉS HITELTÍPUSAI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRŐL É r v é n y e

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Széchenyi István Hitelszövetkezet vállalkozói és lakossági ügyfelei részére felszámított jutalékok és díjak mértékéről, kamatokról

HIRDETMÉNY. A Széchenyi István Hitelszövetkezet vállalkozói és lakossági ügyfelei részére felszámított jutalékok és díjak mértékéről, kamatokról HIRDETMÉNY A Széchenyi István Hitelszövetkezet vállalkozói és lakossági ügyfelei részére felszámított jutalékok és díjak mértékéről, kamatokról I. VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK 1. Bankszámlák Érvényes: 2014. november

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Indoklás: A Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 279. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk

Részletesebben

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 138. HIRDETMÉNY

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 138. HIRDETMÉNY 1 Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek, Szent Erzsébet út 138. HIRDETMÉNY a Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Lakossági fizetési számla, vállalkozói fizetési számlavezetéssel

Részletesebben

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Pénzforgalmi forint számlák díj- és jutaléktételei, valamint vállalkozói forint betétek és egyéb szolgáltatások kondíciói A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Pénzforgalmi forint számlák díj- és jutaléktételei, valamint vállalkozói forint betétek és egyéb szolgáltatások kondíciói A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350. Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. Tel: 59/511-192, Fax: 59/511-193 Honlap: www.tiszafured.tksz.

Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350. Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. Tel: 59/511-192, Fax: 59/511-193 Honlap: www.tiszafured.tksz. Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350. Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. Tel: 59/511-192, Fax: 59/511-193 Honlap: www.tiszafured.tksz.hu Vállalkozói forintszámla vezetés HIRDETMÉNYE Érvényes: 2015.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Vállalati és Intézményi Üzletág devizabelföldi és devizakülföldi, nem természetes személy ügyfelei részére nyújtott.

HIRDETMÉNY. a Vállalati és Intézményi Üzletág devizabelföldi és devizakülföldi, nem természetes személy ügyfelei részére nyújtott. HIRDETMÉNY a Vállalati és Intézményi Üzletág devizabelföldi és devizakülföldi, nem természetes személy ügyfelei részére nyújtott Takarék Business számlacsomaghoz Módosítással érintett rész: Az üzleti bankkártyák

Részletesebben

HIRDETMÉNY. PASSZÍV ÜZLETÁG Lakossági kamatkondíciói

HIRDETMÉNY. PASSZÍV ÜZLETÁG Lakossági kamatkondíciói HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG Lakossági kamatkondíciói (Állományban lévő, de már nem forgalmazott termékek) Sorszám: 21,22,23/2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 17-től Közzététel: 2015. július 15-én, módosítva:

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K1. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a forintban nyilvántartott pénzforgalmi

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt.

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Kondíciós Lista Magánszemélyek, egyéni vállalkozók és pénzügyi vállalkozások számára* (Továbbiakban a Bank jelen Kondíciós Listában vállalkozások alatt a pénzügyi vállalkozásokat

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A lakossági betétek, fizetési számlák, hitelszámlák kamat-, jutalék-, és költség kondícióiról. Érvényes: 2014.

HIRDETMÉNY. A lakossági betétek, fizetési számlák, hitelszámlák kamat-, jutalék-, és költség kondícióiról. Érvényes: 2014. HIRDETMÉNY A lakossági betétek, fizetési számlák, hitelszámlák kamat-, jutalék-, és költség kondícióiról Érvényes: 2014. augusztus 25-től Jelen Hirdetmény a Takarékszövetkezet által forgalmazott termékek

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2012.07.02-től

Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2012.07.02-től 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg Havi egy számlakivonat

Részletesebben

Közzététel: 2015. június 12. Hatályba lépés: 2015. július 1.

Közzététel: 2015. június 12. Hatályba lépés: 2015. július 1. Közzététel: 2015. június 12. Hatályba lépés: 2015. július 1. HIRDETMÉNY A mikro és kisvállalati ügyfélkör forint és devizaszámlái tekintetében érvényes jutalékokról, díjakról, költségekről forgalmi különdíj

Részletesebben

A kamat jövedelem után az adó mértéke 16 %. Az adót a takarékszövetkezet vonja le és fizeti be.

A kamat jövedelem után az adó mértéke 16 %. Az adót a takarékszövetkezet vonja le és fizeti be. Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350. Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. Tel: 59/511-192, Fax: 59/511-193 Honlap: www.tiszafured.tksz.hu Lakossági forintszámla vezetés HIRDETMÉNYE Érvényes: 2015.

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági betétek, lakossági fizetési számlák kondíciói Érvényes: 2014. december 29-től

HIRDETMÉNY Lakossági betétek, lakossági fizetési számlák kondíciói Érvényes: 2014. december 29-től Ikt.szám: 8091/2014. 4025 Debrecen Petőfi tér. 6. Telefon: 52/417-497, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb. HIRDETMÉNY Lakossági betétek, lakossági fizetési számlák kondíciói Érvényes:

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Zrt. 1 H I R D E T M É N Y A Zrt. (továbbiakban: Bank) a forintszámla-vezetési szolgáltatásaiért felszámított díjai, és költségei mértékét, ezek érvényesítésének és elszámolásának módját, továbbá a kamatszámítás

Részletesebben

Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu

Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2014. március 1-től A jelű

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Zrt. 1 H I R D E T M É N Y A Zrt. (továbbiakban: Bank) a forintszámla-vezetési szolgáltatásaiért felszámított díjai, és költségei mértékét, ezek érvényesítésének és elszámolásának módját, továbbá a kamatszámítás

Részletesebben

Hatályos: 2015. június 22-től (1505) Közzététel napja: 2015. július 21.

Hatályos: 2015. június 22-től (1505) Közzététel napja: 2015. július 21. Hatályos: 2015. június 22-től (1505) Közzététel napja: 2015. július 21. 1. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Kondíciós listában külön nem definiált

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.04.16-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.04.16-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

Hatályos: 2015. június 2-től (1505) Közzététel napja: 2015. június 1.

Hatályos: 2015. június 2-től (1505) Közzététel napja: 2015. június 1. Hatályos: 2015. június 2-től (1505) Közzététel napja: 2015. június 1. 1. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Kondíciós listában külön nem definiált

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Zrt. 1 H I R D E T M É N Y A Zrt. (továbbiakban: Bank) a forintszámla-vezetési szolgáltatásaiért felszámított díjai, és költségei mértékét, ezek érvényesítésének és elszámolásának módját, továbbá a kamatszámítás

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Hatályos: 2015.06.08. Hitelezés: AL-N/1. sz. melléklet: Már nem értékesíthető Joker és Standard Személyi kölcsön AL-N/2. sz. melléklet: Már nem

Részletesebben

PILLÉR Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

PILLÉR Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Érvényes: 2015. június 15. HIRDETMÉNY A takarékszövetkezet neve Cégjegyzék száma 06-02-000014 Címe 6782 Mórahalom Millenniumi sétány 1. Telefonszáma 36 62/581-074 E-mail kozpont@pillertksz.hu Web www.pillertksz.hu

Részletesebben

Private Banking Hirdetmény

Private Banking Hirdetmény Private Banking Hirdetmény BNP Paribas Magyarországi Fióktelepétől átvett Wealth Management ügyfélkörbe tartozó magánszemélyek és vállalkozások részére Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói kamatkondíciói (Állományban lévő, de már nem forgalmazott termékek) Sorszám: 21-24/2013 Hatályba lépés: 2014. január 17. Indoklás: Hpt. 210.. 13. bekezdés értelmében

Részletesebben

NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYE PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI. LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALKOZÓI termékek

NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYE PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI. LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALKOZÓI termékek NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYE PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALKOZÓI termékek A Hirdetmény hatályos: 2015. augusztus 25-től Közzétéve: 2015. június 23. és 2015. július 21. Tájékoztatjuk

Részletesebben

Porsche Bank Zrt. Számlavezetés és Betétügyletek Üzletszabályzata

Porsche Bank Zrt. Számlavezetés és Betétügyletek Üzletszabályzata Porsche Bank Zrt. Számlavezetés és Betétügyletek Üzletszabályzata 2015. augusztus 1. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 4 I. 2. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS BETÉTÜGYLETEK

Részletesebben