BESZÁMOLÓ ŰRLAP. BME Management Szakkollégium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ ŰRLAP. BME Management Szakkollégium"

Átírás

1 Pályázat kódja: Pályázó szervezet neve: Program címe: NTP-SZKOLL BME Management Szakkollégium BME Management Szakkollégium szakmai tevékenysége és működése Pályázatban vállalt tevékenység/tevékenységek: megfelelő rész aláhúzandó! szakkollégisták tudományos szakmai aktivitásának növelése. szakkollégisták képzése legalább 30 órás kurzus, szeminárium vagy műhelymunka keretében. szakkollégisták kutatási tevékenységének szervezése és megvalósítása. tehetséggondozást szolgáló konferenciák megszervezése és lebonyolítása. i tagok hazai és nemzetközi szakmai konferencián történő részvétele. Mentori, tutori rendszer kiépítése és fejlesztése. Szakmai együttműködések kialakítása, hálózatosodás. i tevékenységhez kapcsolódó rendszeres vagy időszakos kiadványok, szakmai folyóiratok, szöveggyűjtemények szerkesztése és kiadása. i élethez szervesen kapcsolódó, szakmai tartalmakra épülő kulturális, sport- és egyéb szabadidős jellegű közösségi tevékenységek támogatása, amely azonban jelen pályázat keretében önmagában nem igényelhető. Legfeljebb 5 mondatban foglalja össze a megvalósított program lényegét! z összefoglalót egyes szám harmadik személyben kérjük megfogalmazni az esetleges nyilvános megjelentetés miatt. támogatási időszakban, alapvetően az évente ismétlődő rendszerünk szerint tervezzük tovább működtetni a szervezetet. Céljaink megegyeznek a pályázatban a bemutatkozásban felvázoltakkal, tehát szeretnénk tagjaink számára menedzsmenttel, vállalkozással kapcsolatos oktatást, továbbá projektalapú munkánkkal tapasztalatszerzési lehetőséget nyújtani. Projektjeinkkel, tehát tagjaink munkájával pedig a teljes egyetemi hallgatóság számára szeretnénk értéket teremteni, a tevékenységünkbe illő területen, tehát a menedzsment- és vezetéstudományok, továbbá a vállalkozásfejlesztés, vállalkozói kultúra fejlesztése területén. pályázott programmal a szakkollégisták szakmai fejlesztésén keresztül szeretnénk megalapozni és elérni projektjeink során a későbbiekben elért sikereiket. Sorolja fel a Szakmai Beszámolóhoz csatolt mellékleteket: 1. Jelenléti ívek 2. Képek Oldal: 1 / 12

2 RÖVIDEN ISMERTESSE PÁLYÁZT MEGVLÓSULÁSÁT Z LÁBBI SZEMPONTOK SZERINT! 1. Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatásból megvalósított szakmai tevékenységeket (milyen esemény, mikor, hol, kikkel, hogyan zajlott)! (minimum egy oldal) Program tevékenység Program tevékenységéne k típusa és jellege (szakmai fejlesztés/lazító /gazdagító program, stb.) lkalmazott módszerek Időpont (év.hó.nap) és időtartam (óraszám) Helyszín Résztvevők (célcsoport) Megvalósítók (szakemberek/ egyéb munkatársak/ kortárs segítők/önkéntesek) Igazoló dokumentumok Kapcsolódó költségvetési sor Projektmenedzsme nt kurzus szakmai fejlesztés (nem készségfejlesztő ) Esettanulmány ok megoldása Csapatmunka Valós projektkek megvalósítása (4x2) (1x2) (1x2) (3x2) számára az egyetem által biztosított iroda. tagsága. Szobonya László teljesítési jegyzőkönyv 9 dobe kurzus szakmai fejlesztés (készségfejleszt ő) Gyakorlati módszerek Laptop használata mellett Otthon megoldandó feladatok (3x2) (3x2) számára az egyetem által biztosított iroda. tagsága. Bálint Gergely teljesítési jegyzőkönyv 9 Oldal: 2 / 12

3 Célmeghatározás és időmenedzsment tréning Kreatív gondolkodás tréning Márkaépítés kurzus Pályázatíró kurzus szakmai fejlesztés (készségfejleszt ő) szakmai fejlesztés (készségfejleszt ő) szakmai fejlesztés (nem készségfejlesztő ) szakmai fejlesztés (nem készségfejlesztő ) MBTI Önismereti teszt Megoldandó problémák Szituációk Serkentő játékok Márkaépítési keretrendszerr ől előadás Házi feladatok Csoportos feladatok Valós pályázatok megírása Csapatmunka (3x2) (8) (6) (6) (8) (4) (4) (6) (8) (8) (6) számára az egyetem által biztosított iroda. számára az egyetem által biztosított iroda, illetve kültér. számára az egyetem által biztosított iroda. számára az egyetem által biztosított iroda. tagsága. tagsága. tagsága. tagsága. Limpár Imre Molnár ttila Kirowski Isobar munkatársai Nagy Sándor Gyula teljesítési jegyzőkönyv teljesítési jegyzőkönyv teljesítési jegyzőkönyv 9 Oldal: 3 / 12

4 Oldal: 4 / 12

5 2. mennyiben a programot partnerszervezetekkel együtt hajtotta végre, mutassa be a partnereket, és ismertesse, hogy mely tevékenységekben miért és hogyan vett(ek) részt! Csatolja azokat a dokumentumokat is, amelyek az együttműködést alátámasztják (Pl.: együttműködési megállapodás stb.)! (minimum fél oldal) szervezet hivatalos neve: Partner 1 Partner 2 Kapcsolattarto szeme ly: cím: partner bevona sa nak indoka: program ve grehajta sa ban beto lto tt szerepe: program o sszes ko ltse ge bo l valo re szesede se: Oldal: 5 / 12

6 3. Mutassa be, hogyan valósultak meg a pályázatban megfogalmazott célok! (minimum fél oldal) pályázatból finanszírozni kívánt projekt kiterjedését tekintve magában foglalta a BME Management Szakkollégium (MSZK) képzési rendszerének jelentős részét a 2014-es tanév tavaszi szemeszterében, a projekt fő eleme volt az MSZK képzési rendszerének működtetése. Fő célunk, hogy szakmailag elismert, nemzetközileg versenyképes szakembereket képezzen szervezetünk, ezért a legkülönfélébb elméleti, gyakorlati és készségfejlesztő képzéseket valósítunk meg félévről félévre a tagság igényeinek megfelelve. félév során célunk volt, hogy legalább egy projektmenedzsment, egy dobe, egy pályázatíró kurzust, egy márkaépítés és egy célmeghatározás (és időmenedzsment), valamint egy kreatív gondolkodás tréninget megvalósítsunk szakmai partnereink segítségével. Ezen kurzusokból és tréningekből végül egy kivételével (márkaépítés) mindegyik megvalósult, a márkaépítés kurzust pedig más forrásból sikerült megoldanunk. 4. Mutassa be a tehetséggondozó program célcsoportra gyakorolt hatását! (minimum fél oldal) tagjai számára a program rendkívül pozitív hatással volt. Egyrészt a képzési rendszerünk támogatásával, olyan kurzusokat tudunk tartani tagjaink számára, az egyetemi képzést kiegészítve, azok elméleti tananyagaira támaszkova, amelyek gyakorlatiasak, és nagyban alapoznak a csoportmunkára. Másrészt a projektjeink, rendezvényeink tervezésében, irányításában, szervezésben és vezetésben kipróbálhatják magukat és valós menedzseri tapasztalatokat gyűjthetnek, a képzéseken megszerzett tudást beépítve munkájukba. Rendezvényeink, konferenciáink szervezéséhez a Szakkollégium az Nemzeti Tehetség Programon pályázott programjával a tagság szakmai fejlesztését valósította meg az elmúlt hónapokban. 5. Értékelje a pályázati program keretében elért eredményeket! (minimum fél oldal) Képzéseinken az alábbiak szerint teljesültek a célok: 1. Célmeghatározás, idő- és feladatmenedzsment a. Oktató: Limpár Imre b. tréninget 8 fő kezdte el, ebből 10 fő a követelményeknek megfelelően elvégezte a tréninget c. sikeresen teljesítők aránya: 100%. 2. Projektmenedzsment kurzus a. Oktató: Szobonya László b. kurzust 10 fő kezdte el, ebből 10 fő végezte el a követelményeknek megfelelően. c. sikeresen teljesítők aránya: 100%. 3. dobe kurzus a. Oktató: Bálint Gergely b. kurzust 10 fő kezdte el, ebből 10 fő végezte el a követelményeknek megfelelően. c. sikeresen teljesítők aránya: 100%. 4. Kreatív gondolkozás tréning a. Oktató: Molnár ttila Oldal: 6 / 12

7 b. tréninget 8 fő kezdte el, ebből 10 fő a követelményeknek megfelelően elvégezte a tréninget c. sikeresen teljesítők aránya: 100%. 5. Pályázatíró kurzus: a. Oktató: Nagy Sándor Gyula b. kurzust 10 fő kezdte el, ebből 10 fő végezte el a követelményeknek megfelelően. c. sikeresen teljesítők aránya: 100%. tömbösített képzéseket a szakkollégisták 100%-osan teljesítették. 6. mennyiben a tervezett program megváltozott, mutassa be a beadott pályázat és a megvalósított program közti eltérést, és indokolja a módosítás okát! (minimum fél oldal) pályázaton elnyert támogatási összegről szóló értesítés után beadott program módosításunk, és a megvalósított program megegyezik. 7. mennyiben az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult adatok között eltérés van, indokolja ennek okát! (minimum fél oldal) z 5. indikátor ( pályázati forrásból megvalósult, minimum 30 órás kurzusok, képzések száma ) a vállalt/tervezett 6/6-ról értéke 5-re csökkent, mivel egyik képzésünket más forrásból sikerült megoldanunk (habár a módosított költségtervben ez 0 Ft-tal szerepelt). 6. indikátor ( i tehetséggondozó program eredményeként megszületett konferenciaelőadások száma ) vállalt/tervezett értéke 0/1-ből 0 teljesült a program lezárása óta. Bízunk benne, hogy a képzéseken tanultak azonban közvetetten hozzájárunlnak a későbbi konferenciaelőadásokhoz. 7. indikátor ( '- ebből nemzetközi konferencián elhangzott előadások száma ),a fenti okokból szintén, a vállalt/tervezett indikátor: 0/1-ből 0 teljesült. 8. indikátor ( ' program keretei között folyó kutatómunka eredményeként megszületett TDKpályamunkák száma ) a még meg nem valósult TDK miatt a vállalt/tervezett 0/1 értékből nem valósult meg. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen novemberben van lehetőség a TDK Konferencián részt venni, bízunk benne, hogy tagjaink a képzések során megszerzett tudást felhasználva pályamunkáikkal sikereket érnek majd el. 9. indikátor ( projektben megvalósult, hálózatépítő együttműködésben részt vevő intézmények száma (a on kívül) ) a programok jellege miatt a vállalt/tervezett 0/5 indikátorból 0 teljesült. 15. indikátor ( programhoz kapcsolódó nyilvános megjelenések száma ) a tervezett 5 és vállalt 0 értékekből egyet teljesített, hiszen a képzésekről nem volt nyilvános megjelenésünk, csupán a honlapunkon megújult felület változott, amit, mint nyilvános megjelenés számítottunk egynek. 8. Összesítse a programhoz kapcsolódó média megjelenéseket (miről, milyen hír, hol, mikor jelent meg, ezek hol érhetők el stb.)! Csatolja a nyomtatott és elektronikus sajtómegjelenéseket! (minimum fél oldal) Oldal: 7 / 12

8 Egyelőre nem volt média megjelenésre példa az NTP pályázaton nyert összegből finanszírozott programok kapcsán Oldal: 8 / 12

9 Időmenedzsment tréning Pályázatíró kurzus Oldal: 9 / 12

10 Projektmenedzsment kurzus Kreatív gondolkodás tréning Oldal: 10 / 12

11 dobe kurzus Grafikai anyagok Oldal: 11 / 12

12 Honlap redesign Oldal: 12 / 12

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

Dr Hoffmann Imre. Készülj fel! az OKF lakosságfelkészítési munkája

Dr Hoffmann Imre. Készülj fel! az OKF lakosságfelkészítési munkája Dr Hoffmann Imre Készülj fel! az OKF lakosságfelkészítési munkája A katasztrófavédelmi szervezet a lakosságfelkészítés területét változó ritmusban, de folyamatosan alakította át. A kezdeti évek fő feladata

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

HATÉKONY ÖNKORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ A TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI *

HATÉKONY ÖNKORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ A TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. BELÉNYESI EMESE HATÉKONY ÖNKORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ A TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI * Napjainkban

Részletesebben

Projekttervezés Jegyzet

Projekttervezés Jegyzet Projekttervezés Jegyzet Általános áttekintés Tartalom A jegyzet célja projektek tervezésével, előkészítésével, az egyes lépések logikai összefüggéseivel összefüggő tapasztalatok átadása, közérthető, a

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban Módszertani kiadvány Kiadja a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Kárpáti Árpád Pécs, 2014. A kiadvány A jövőre nyitott megye komplex

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Minőségiránytási kézikönyv

Minőségiránytási kézikönyv Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad Vár u. 2/b Tel.: 66/375-300 Fax:66/375-380 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00494-2009 Minőségiránytási kézikönyv Jóváhagyta:

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány Tel.: 06-1-212-2070,, Fax: BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE Informatikai tanulmány Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program

Részletesebben

Pályázat a Szent István Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöki pozíciójának betöltésére

Pályázat a Szent István Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöki pozíciójának betöltésére Pályázat a Szent István Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöki pozíciójának betöltésére Pályázó: Nagy Dániel Gödöllő, 2012. október Tartalomjegyzék Önéletrajz...3 Motiváció...4 Helyzetkép...5 Finanszírozás...7

Részletesebben

A Jó gyakorlat átadás intézményi szabályai. A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete vagy Függeléke

A Jó gyakorlat átadás intézményi szabályai. A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete vagy Függeléke A Jó gyakorlat átadás intézményi szabályai A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete vagy Függeléke 1 Melléklet vagy Függelék A szabályzat célja Az intézményi Jó gyakorlatok átadásával kapcsolatos

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

EGY TÁMOGATOTT PÁLYÁZAT TAPASZTALATAI ERASMUS+ STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK PÁLYÁZATÍRÓ SZEMINÁRIUM A SZAKKÉPZÉS, FELNŐTT TANULÁS TERÜLETÉN 2015.

EGY TÁMOGATOTT PÁLYÁZAT TAPASZTALATAI ERASMUS+ STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK PÁLYÁZATÍRÓ SZEMINÁRIUM A SZAKKÉPZÉS, FELNŐTT TANULÁS TERÜLETÉN 2015. EGY TÁMOGATOTT PÁLYÁZAT TAPASZTALATAI ERASMUS+ STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK PÁLYÁZATÍRÓ SZEMINÁRIUM A SZAKKÉPZÉS, FELNŐTT TANULÁS TERÜLETÉN 2015. Január 21. Bevezetés bemutatkozás Budapesti Gazdasági Főiskola

Részletesebben

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN "Az önkéntesek fantasztikus újítók. Ezért lelkünk rajta,ha nem vesszük munkájukat komolyan. De ne felejtsük el, mindannyian sokat tanulhatunk egymástól." Elisabeth Hoodless (1997), Igazgató, Community

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL Fiatalok Lendületben Program 2 ÖSSZEFOGLALÓ A FIATALOKKAL ÉS IFJÚSÁGI SZERVEZETEKKEL A SPANYOL

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kor-Társ Idősügyi Program 2011. Idősklubok, nyugdíjasklubok, kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására A pályázat kódja: KOR-TARS-11 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3.

Részletesebben

BARANYA IFJÚSÁGÁÉRT NONPROFIT KFT.

BARANYA IFJÚSÁGÁÉRT NONPROFIT KFT. BARANYA IFJÚSÁGÁÉRT NONPROFIT KFT. Megalakulás, átalakulások A Tett-Hely fantázianévvel ellátott Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ 1999-től az önkormányzat által alapított Baranya Megyei

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

Szakmai besza molo a Magyar Ke pesí te si keretrendszer bevezete se cí mű szakmai konzűlta cio val egybeko to tt konferencia ro l

Szakmai besza molo a Magyar Ke pesí te si keretrendszer bevezete se cí mű szakmai konzűlta cio val egybeko to tt konferencia ro l Szakmai besza molo a Magyar Ke pesí te si keretrendszer bevezete se cí mű szakmai konzűlta cio val egybeko to tt konferencia ro l 1 A konferencia időpontja: 2015. május 6. szerda A konferencia helyszíne

Részletesebben