ELŐZMÉNYEK A Kft. bemutatása A társaság neve, székhelye: A tevékenység megkezdésének időpontja: A Kft. alapítója: A Kft. jegyzett tőkéje: Adószám:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐZMÉNYEK A Kft. bemutatása A társaság neve, székhelye: A tevékenység megkezdésének időpontja: A Kft. alapítója: A Kft. jegyzett tőkéje: Adószám:"

Átírás

1 Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETI TERV év május 12.

2 PÜSPÖKLADÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ MÁJUS 12. NONPROFIT KFT ELŐZMÉNYEK Püspökladány Város Önkormányzata évben alapította a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Kft-t, amely Nonprofit Kft.-ként működik a képviselőtestület döntése alapján. Az üzleti terv a cég tevékenységhez kapcsolódó feladatok teljesítését mutatja be. A Kft. bemutatása A társaság neve, székhelye: Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft, Püspökladány, Kossuth u.1. A tevékenység megkezdésének időpontja: október 01. A Kft. alapítója: Püspökladány Város Önkormányzata A Kft. jegyzett tőkéje: ,- Ft Adószám: Cégjegyzékszám: Fő Tevékenységi kör: 8622'08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás Fejlesztési tervek: A rendelőintézet leánycége a Pharmaház Kft április hónapban kezdte meg működését, ebből adódóan az intézmény, mint bérbeadó bérleti díjat fog kapni, mely a forgalom nagyságrendjéhez igazodik. Az előző években folyamatosan megvalósultak fejlesztések, épület karbantartások, felújítások. A 2011-es évben a bevételhez és a kiadáshoz igazodóan kizárólag csak a szükséges karbantartásokhoz fognak elégségesek lenni, mivel az önkormányzat számára pénzeszköz átadás fog realizálódni, mely részletezve az anyagjellegű ráfordításoknál kerül kifejtésre. Az Új Széchenyi Terv keretében energetikai megtakarítást eredményező, illetve a rendelőintézet fejlesztését szolgáló pályázatokon kívánunk indulni, amennyiben az önerőhöz olyan forrás áll rendelkezésre, amely önkormányzati pénzeszköz átadásból, vagy előre nem látható saját bevétel növekedéséből tud realizálódni. 2

3 PÜSPÖKLADÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ MÁJUS 12. NONPROFIT KFT A szolgáltatási díjak Az OEP által az egészségügyi ellátás ellenértékeként fizetett díj reál értéken nem növekszik, a fenntartási-rezsi költségek folyamatosan növekednek. A gondozási fix díjak évben sem változnak, az OEP kasszák egyéb területén sem tudunk bővülésről, a várható díjtételek a jövőben sem fognak növekedni. Szó van arról, hogy a tüdőgondozás szakmai struktúrája átalakul, az első félévben nyolc intézményben kísérleti finanszírozás van, ennek következtében valamilyen változás várható ezen a területen. A TVK finanszírozási rendszer változott, mód és lehetőség van a TVK feletti teljesítmények csekély növekedéssel történő finanszírozására. Pénzügyi, likviditási helyzet A rendelőintézet folyamatosan alkalmazkodik a gazdálkodási keretekhez, adósságállománnyal, lejárt szállítói tartozással működése megkezdése óta nem rendelkezik, fizetési kötelezettségeit határidőben teljesíti, mely cél elsődleges évben is. 6. A tervezett eredmény alakulása: A Kft évre tervezett eredmény levezetését az alábbi táblázat tartalmazza : Megnevezés terv 1. OEP bevétel Bérleti díjak Térítéses eü. szolg., telefonktg, nem lakói.kez. bevét I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke - III. Egyéb bevételek 300 IV. Anyag jellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Érték csökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 400 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 100 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai - B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 100 C. Szokásos vállalkozási eredmény (A+B) 500 X. Rendkívüli bevételek - XI. Rendkívüli ráfordítások - D. Rendkívüli eredmény (X-XI) - E. Adózás előtti eredmény (C+D) 500 XII. Adófizetési kötelezettség 50 F. Adózott eredmény (E-XII) 450 G. Mérleg szerinti eredmény 450 3

4 PÜSPÖKLADÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ MÁJUS 12. NONPROFIT KFT Az eredménykimutatás fő sorai : Értékesítés nettó árbevétele A Kft. fő árbevételi forrása az OEP részére teljesített szolgáltatások után járó díj, illetve jelentős e mellett a bérbeadásból, illetve a foglalkozás egészségügyi feladatokból származó bevétel. Az OEP bevétel hasonló mértékű, mint a évi, tekintettel arra, hogy a rendelőintézet részére megszabott a teljesítmény volumen korlát nem változott érdemben. Bérleti díjak emelkedésével kalkuláltunk, a gyógyszertár működésének megkezdése miatt, mely a rendelőintézet fejlesztésére fordítható hosszú távon, hiszen az önkormányzat a fenntartói kötelezettségéből adódó fejlesztéseket forrás hiányában nem tudja finanszírozni. Az Értékesítés nettó árbevétele a terv szerint alábbi tételekből áll össze: - OEP bevétel: EFt a tervezett bevétel részletezése: védőnői ellátás díja: EFt gondozás-szűrés fix díja: EFt iskolaeü, MSZSZ díja: EFt labor kassza bevétele: EFt járóbeteg ellátás bevétele: EFt. - Bérleti díjakból származó bevétel: EFt (30 %-kal tervezzük növelni előző évhez képest) - Térítéses egészségügyi ellátás: EFt (előző évihez hasonló szinten tervezzük). Tervezett bevétel megoszlása kasszánként, év Laboratórium 11% Védőnői ellátás 12% Iskolaegészségügy 1% Gondozók 3% Járóbeteg-ellátás 73% 4

5 PÜSPÖKLADÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ MÁJUS 12. NONPROFIT KFT A nagyon alacsony finanszírozás miatt az iskolaorvosi bevétel 100 %-a átadásra kerül számla ellenében az iskolaorvosi feladatokat végző szakorvosoknak. A bevételek 100 %-ának átadására azért kerül sor, mert a feladatot ellátó szakorvosok finanszírozása megalázóan alacsony, különös tekintettel az adminisztrációs terhekre. Az önkormányzat alig támogatja a háziorvosok rezsiköltségét, ezt is az intézménynek kell kigazdálkodnia az önkormányzat finanszírozásának hiányában. Anyagjellegű ráfordítások: Anyagjellegű ráfordításoknál a működéséhez szükséges anyagjellegű ráfordítások, valamint a szakorvosok részére vásárolt anyagjellegű szolgáltatások szerepelnek. Ugyanezen csoportban számolandó el a szakorvosok részére kifizetett feladatellátásért kiszámlázott díj. Az anyagjellegű ráfordítások soron 4 %-os növekedést tervezünk, hiszen a kiadások között megjelenik az a pénzeszköz, amely az önkormányzat felé átadásra kerül az önkormányzat költségvetési rendeletében előírtak szerint. Az inflációból eredő költség emelkedést takarékos gazdálkodással kell ellensúlyozni, hiszen tartalékokkal a gazdasági társaság nem rendelkezik és a folyamatos likviditás a betegellátás érdekében elsődleges szempont, és csak másodlagos szempontként jelenik meg az államháztartás más alrendszerei felé jelentkező előírás teljesítése. Az önkormányzat felé pénzeszköz átadásként jelenik meg a költségvetési koncepcióban és az önkormányzat költségvetésében szereplő összeggel megegyező 5,4 Millió Ft, mely pénzeszköz átadás következtében a fejlesztési elképzelések forrása csökken. Személyi jellegű ráfordítások: Az év elején a minimálbér változásából adódó kötelező bér beállásokat továbbá az adórendszer változásából adódó nettó bér csökkenéseket kellett megoldani, ez éves szinten emeli a személyi jellegű kifizetéseket. A szakorvosi tevékenységet és a háttérszolgáltatások többségét közreműködői szerződés keretében láttatja el a cég, mivel a hatékony gazdálkodás ezt megköveteli. Ezzel a struktúrával elérhető, hogy a társaság alacsonyan tarthassa a személyi jellegű ráfordításokat. 5

6 PÜSPÖKLADÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ MÁJUS 12. NONPROFIT KFT Amortizáció, egyéb ráfordítások Az értékcsökkenési leírás emelkedését az üzembe helyezett ultrahang készülék amortizációja emeli meg. Továbbá szintén az önkormányzat felé kiadásként jelenik meg helyi iparűzési adó formájában közel 1,2 Millió Ft, amennyiben az üzleti tervben realizált árbevételi célok teljesülnek. Püspökladány, május 12. Dr. Deczky Zoltán ügyvezető 6

7 Pharmaház Püspökladány Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETI TERV év június 12.

8 PHARMAHÁZ PÜSPÖKLADÁNY KERESKEDELMI JÚNIUS 12. ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT ELŐZMÉNYEK Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft július 29-én alapította a Pharmaház Kft-t, mely a működéshez szükséges minden engedéllyel rendelkezett április elejére, így a tényleges működését ekkor tudta megkezdeni. Az üzleti terv a cég tevékenységhez kapcsolódó feladatok teljesítését mutatja be. A Kft. bemutatása A társaság neve, székhelye: Pharmaház Püspökladány Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Püspökladány, Kossuth út 1. A tevékenység megkezdésének időpontja: április 6. A Kft. alapítói: Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft, Dr. Hegedűs Melinda gyógyszerész A Kft. jegyzett tőkéje: ,- Ft Adószám: Cégjegyzékszám: Fő Tevékenységi kör: Gyógyszer kiskereskedelem Üzleti koncepció: A rendelőintézet leánycége a Pharmaház Kft április hónapban kezdte meg működését, mint kezdő vállalkozás, ahol a tulajdonos érdeke és koncepciója szerint a cél az, hogy egy komplex egészségház tudjon kialakulni, amely hosszú távon képes saját maga finanszírozni azokat a fejlesztéseket, amelyek az ellátási területen élők számára rendkívül fontosak. A rendelőintézet meghatározó többségi tulajdonában álló Pharmaház Kft gyógyszer kiskereskedelemmel és gyógyászati termék kiskereskedelemre vonatkozóan rendelkezik engedéllyel és kizárólag ebbe a termékkörbe sorolandó termékeket forgalmaz. 2

9 PHARMAHÁZ PÜSPÖKLADÁNY KERESKEDELMI JÚNIUS 12. ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Püspökladány városában dolgozó orvosok legtöbbje a Püspökladány Kossuth út 1. alatti épületben rendelkezik rendelővel, továbbá ugyanitt működik az ügyelet is. Valószínűsíthető, hogy a betegek számára kiírt gyógyszerek többségét az épületben működő gyógyszertárban fogják kiváltani és a nem vényköteles termékek is nagy számban kerülhetnek eladásra. A fenti célok érdekében olyan magas színvonalú kivitelezés és bebútorozás valósult meg a gyógyszertáron belül, amely vonzó alternatívát jelenthet a betegek számára a többi gyógyszertárral összehasonlítva. A vonzó kialakításon kívül elsődleges cél, hogy magas szintű szakmai segítséget tudjon adni a gyógyszertárat felkeresők számára a gyógyszertár személyzete, ezért képzett, jó felkészültségű, korszerű szakmai tudással rendelkező szakmai személyzet került kiválasztásra, akik felé elvárása a menedzsmentnek, hogy kedvesen kommunikáljanak az intézményt felkeresőkkel. Püskökladány Város Önkormányzatának Képviselőtestületének elvárása volt, hogy a gyógyszertár éjjel-nappal működjön, mely elvárás természetesen igen komoly anyagi terhet ró a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságra, hiszen a legkevesebb bevételt a legnagyobb költséggel lehet realizálni a gyógyszertár ügyeleti nyitvatartása alatt. A gyógyszertárban található minden készülék, berendezés teljesen új, amely ugyancsak a betegek minél jobb ellátását, kiszolgálását szolgálja. Szerződést kötöttünk az OTP Bankkal a kártyás fizetés lehetővé tétele céljából, továbbá a legnagyobb és a térségben legaktívabban működő egészségpénztárral, mellyel az volt a cél, hogy az emberek minél több fizetési móddal tudjanak élni a gyógyszertár felkeresése alkalmával. Igen komoly marketing munkát szükséges folytatni annak érdekében, hogy a gyógyszertár a lakosság előtt ismertté váljon. Ezen célunk keretében több ezer szórólap kerül/került kiadásra, hogy ne csak a rendelőintézetben megfordulók előtt legyen ismert az egészségház új szolgáltató részlege. A Püspökladány Kossuth út 1. alatti épületen kívül elhelyezett gyógyszertár feliratú molinó önmagában több mint 40 %-os árbevétel növekedést eredményezett. Kezdő vállalkozás révén legfontosabb célunk, hogy minél több emberrel tudjuk megismertetni új szolgáltatásunkat, így az árbevétel hónapról hónapra tud növekedni, míg eléri azt a szintet, hogy a tulajdonos számára is olyan bevételt tud realizálni, amely már a hosszú távú célkitűzéseket szolgálja, ez nem más, mint a rendelőintézetben működő szakrendelések műszerezettségének fejlesztése, az egészségügyi szolgáltatóház infrastrukturális fejlesztése, új szolgáltatások indításához szükséges feltételrendszer finanszírozásának megteremtése. 3

10 PHARMAHÁZ PÜSPÖKLADÁNY KERESKEDELMI JÚNIUS 12. ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Bevételi terv A gyógyszertár kezdő vállalkozásként jelenik meg Püspökladány város területén, ez által szolgáltatást minél szélesebb körben meg kell ismertetni a helyi lakosok és a tágabban vett térség lakosaival, rendelőintézetet felkeresőkkel. 2011, áprilisi kezdéstől számítottan decemberéig kívánjuk elérni azt a havi árbevételt, amely közelít a kívánatos szinthez, ez a mérték forintosítva 3,5 Millió Ft-ról 22,8 Millió Ft-ra történő árbevétel növekedést jelent. Jelen üzleti terv készítésének időpontjában a április-májusi árbevétel az alábbiak szerint alakult: 3,5 Millió Ft 7,5 Millió Ft Az árbevétel emelkedése kedvező, de még komoly marketing tevékenységet kell kifejteni ahhoz, hogy kívánt céljainkat elérjük. Kiadási terv 11,5 Millió Ft-os gyógyszerkészlet került beszerzésre az induláshoz, ez a készletállomány folyamatosan alkalmazkodik, bővül, illetve változik az igények felmerülése alapján, mígnem be tud állni egy optimalizált készlet, mely a helyi receptfelírási és fogyasztási szokásokhoz igazodik. Induló kiadásként igen sok kiadás jelentkezett, hiszen ekkor kellett felszerelni a gyógyszertárat a szükséges berendezésekkel, eszközökkel, megvenni azokat a munkaruhákat, munkaeszközöket, amelyeket hosszú távon évekig használ az ott dolgozó személyzet. A vállalkozás indításához szükséges kiadásként jelenik meg a hirdetések költsége, amely a későbbiek során kisebb mértékű kiadást fog jelenteni, viszont az látható, hogy a rendszeres havi kiadások közül a legnagyobb tételt az ügyeleti tevékenység díjazására fordított kiadás jelenti, ez eléri az árbevétel 29 %-át az első két hónapra vetítve. Az általunk tervezett átlagos árrés 16 %-os, ez által látható, hogy az önkormányzat által meghatározott 24 órás működés a vállalkozás indítása alkalmával a természetesen alacsonyabb árbevétel mellett veszteséget jelent. Ezt a veszteséget minél rövidebb idő alatt meg kívánjuk szüntetni, mely az árbevétel drasztikus emelését igényli. A tervezett eredmény alakulása: A gyógyszertár létesítésével egyidejűleg olyan korszerűsítések valósultak meg, amelyek a rendelőintézet fejlesztését szolgálták, így kicserélésre került a régi elavult kapcsolószekrény, mely a biztonságos áramellátását szolgálja a teljes épületnek. Korábban ez pályázati finanszírozásból már nem volt megvalósítható. 4

11 PHARMAHÁZ PÜSPÖKLADÁNY KERESKEDELMI JÚNIUS 12. ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Mind a földszinti, mind az emeleti padozat burkolata ki lett cserélve. Új portásfülke került kialakításra. A belső nyílászárók javítva és festve lettek. A földszinti és emeleti folyosón új falburkolatok készültek el, e mellett teljesen ki lett festve a rendelőintézeti váró. Az intézmény részére fizetendő bérleti díj úgy lett kialakítva, hogy mindaddig átlagban a rezsidíjakat fedező bérleti díj kerül megfizetésre, amíg a rendelőintézet számára végzett felújítások értéke meg nem térül a gyógyszertár számára, hiszen két különböző gazdasági társaságról van szó, annak ellenére, hogy a Pharmaház Kft-t a Püspökladányi Nonprofit Kft. meghatározó többségi tulajdonában áll. Azt követően, ha a bérleti díj úgynevezett lelakására sor kerül (a gyógyszertár működésének első 24 hónapja), a bérleti díj 400 eft/hó-ra, továbbá 30 Milliós árbevétel feletti árbevétel 0,5 %-ára emelkedik. Bevételek és kiadások alakulása április-december: Sor neve év Bevétel összesen: Bérköltség, személyi jell., járulék ktg Anyagjellegű költségek összesen: Szolgáltatások összesen: Összes kiadás Bevétel - Kiadás A bevétel összesen sor tartalmazza az értékesítés bruttó árbevételét gyógyszer és egyéb készítmények vonatkozásában. A bérköltség a gyógyszertár személyzetének juttatásait jelenti évben. Az anyagjellegű költségek a gyógyszerbeszerzés és a gyógyszertár üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadásokat jeleníti meg. A szolgáltatások sor tartalmazza az informatika, banki szolgáltatás, biztosítás, bérleti díj stb költségeket. Az első évben a befektetés következtében olyan üzemi veszteség keletkezik, amely egyrészt abból adódik, hogy a működés első percétől kezdődően folyamatos ügyeleti tevékenységet kell ellátni, az árbevétel a működés megkezdését követően év végéig a felfutó tendencia ellenére sem képes még a működtetésből adódó veszteséget finanszírozni. Tervezhetően a vállalkozás nyereségessé tétele a működés harmadik évében reális. Püspökladány, május 12. Dr. Deczky Zoltán ügyvezető 5

12 HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉS amely alulírott helyen és időben jött létre a felek között: Bérbeadó neve: Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Kft Székhely: 4150 Püspökladány, Kossuth út 1. Cégjegyzékszám: Cg Bankszámlaszám: Számlavez. pénzint. Észak-Alföldi Régió OTP Bank NyRt. Adószám: (továbbiakban: Bérbeadó), másrészről Bérlő neve: PHARMAHÁZ Püspökladány Kft. Székhely: 4150 Püspökladány, Kossuth út 1. (továbbiakban: Bérlő) között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett. 1. A bérbeadó bérbeadja a Püspökladány, Kossuth u. 1. szám fsz. alatti helyiségeket (összesen: 95 négyzetméter) gyógyszertár számára. A bérbeadó hozzájárul, hogy a bérlő székhelyként használja a bérelt helyiségeket. 2. A bérbeadó az 1. pont alatti helyiséget a bérlőnek határozatlan időtartamra bérbe adja. A bérlet kezdő időpontja augusztus 1. A bérbeadó legkésőbb ezen a napon köteles a helyiséget a bérlő birtokába adni. 3. A bérlő a helyiséget a bérleti szerződés megkötése előtt megtekintette, és azt alkalmasnak találta arra, hogy gyógyszertárat alakítson ki. A gyógyszertár kialakításának költségei a bérlőt terhelik. A bérlő a gyógyszertár kialakításával egyidejűleg elvégzi a bérbeadó által üzemeltetett rendelőintézet régi elavult elektromos kapcsolószekrényének cseréjét, mely a biztonságos áramellátását szolgálja a teljes épületnek. Elvégzi a szükséges víz-, csatorna-, áramszolgáltatással összefüggő felújításokat és egyéb épületgépészeti munkákat, továbbá az áramszolgáltató felé intézkedik az új kapcsoló szekrény bekötéséről. Elvégzi a földszinti, és az emeleti padozat hideg burkolatának kialakítását. Hőszigetelt műanyag nyílászáróból új portásfülkét alakít ki a földszinti lépcső alatt. A belső nyílászárókat szükség szerint javítja és festi. A földszinti és emeleti folyosón új falburkolatot készít el, e mellett teljesen ki festi a rendelőintézeti váróhelyiségeket mindkét szinten.

13 4. A felek a bérleti díjat havi Ft/hó összegben (tárgyi mentes) állapítják meg. A bérlő a bérleti díjat első alkalommal a működési engedély szerinti tevékenység megkezdését követő első negyedév végén fizeti meg egy összegben, majd ezt követően, minden hó 10. napjáig köteles számla ellenében a bérbeadó számlájára átutalni. 5. A felek a bérleti díjat a bérlet kezdő időpontjától számított 24 hónapig a 4. pontban meghatározott összegben állapítják meg tekintettel a rendelőintézetben végzett felújításokra. Ezt követően a bérleti díj Ft/hó (tárgyi mentes) összegre emelkedik azzal, hogy amennyiben a gyógyszertár havi árbevétele meghaladja a 30 Millió Ft/hó árbevételt az e feletti árbevétel 0,5 %-ával emelkedik a bérleti díj. 6. A bérbeadó szavatol azért, hogy a bérelt helyiség a bérlet egész időtartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas és harmadik személynek nincs olyan joga, amely a bérlőt a kizárólagos és zavartalan használatban akadályozza. Bérbeadó biztosítja bérlőnek a szemétszállítás, takarítás, rovarírtás szolgáltatásokat is. A bérleti díj tartalmazza a helyiség használatának rezsi költségeit is. 7. A felek a helyiségbérleti szerződést cserehelyiség biztosítása nélkül hat hónapos felmondási idővel mondhatják fel, de a feleknek a végzett felújítások és a gyógyszertár kialakításának költségeivel el kell számolniuk egymással. 8. A helyiséget köteles a bérbevevő a jó gazda gondosságával használni. A szerződés megszűnésekor a bérlő a helyiséget eredeti állapotban köteles a bérbeadó részére visszaszolgáltatni. A helyiség állapotában bekövetkezett károkért felelősséggel tartozik. 9. A bérlő köteles a bérlet tartama alatt a helyiséget rendeltetésszerűen használni. A bérlő a szerződésben foglalt tevékenységet csak a bérbeadó előzetes hozzájárulásával változtathatja meg. Ennek elmulasztása olyan szerződésszegésnek minősül, amely alapján a bérbeadó jogosult a bérleti jogviszonyt felmondani. 10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. Püspökladány, július bérbeadó képviselője bérlő képviselője

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 2014. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 2014. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 214. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az üzleti jelentés és az eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 214. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Költségvetési, Gazdasági és

Részletesebben

A Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság 2012. évi Üzleti jelentése

A Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság 2012. évi Üzleti jelentése A Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság 2012. évi Üzleti jelentése A Társaság bemutatása. A társaság tagja (tulajdonosa) a Magyar Állam, akinek a nevében

Részletesebben

2700. Cegléd, Törteli út 1-3. Tartalomjegyzék

2700. Cegléd, Törteli út 1-3. Tartalomjegyzék Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Beszámoló a Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft 2011. évi gazdálkodásáról (Kiegészítő melléklet) CÍM.

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: A Szentesi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Nyíregyháza-Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász Péter Stumpf

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2013. évi üzleti terve

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2013. évi üzleti terve Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2013. évi üzleti terve l. Az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.

Részletesebben

MH: 750-7 /302 / 2009.

MH: 750-7 /302 / 2009. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE MH: 750-7 /302 / 2009. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: 9 darab Melléklet: 9 db J A V A S L A T A Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó szolgáltatások

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének tervezetére

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Debrecen KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: a Számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény előírásai alapján Debrecen, 2011. április

Részletesebben

A szerződés 2014. januári felülvizsgálata során kiderült, hogy a havi számlázott díj 450.154,- Ft, ami az indulási díj: 193,2 százaléka.

A szerződés 2014. januári felülvizsgálata során kiderült, hogy a havi számlázott díj 450.154,- Ft, ami az indulási díj: 193,2 százaléka. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. augusztus 14-én tartandó rendkívüli ülésére. Tárgy: Izsák város közvilágításának fejlesztése. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. február 12. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2012. év 1. oldal I. Összefoglaló a 2012. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI KÖVETELÉSKEZELŐ KFT. 2014. ÉVI ÜZLETI TERV

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI KÖVETELÉSKEZELŐ KFT. 2014. ÉVI ÜZLETI TERV BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI KÖVETELÉSKEZELŐ KFT. 2014. ÉVI ÜZLETI TERV Budapest, 2013 november 29. Kovács István Ügyvezető igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 2. ALAPADATOK 2 3. A BÖK KFT. MŰKÖDÉSE,

Részletesebben

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-572-15 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2011. ÉV I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Pénzügyi,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz

TÁJÉKOZTATÓ. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAfL: POLGARMESTER@NYfREGYHAZA.HU Ügyiratszám:2340Sj2013.VIII. Ügyintéző:

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006. Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése a 2006. évről 1 Az Első Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2006. évi tőzsdei

Részletesebben

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója A PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója Budapest, 2012. április 8. Juhász Márton ügyvezető igazgató

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. február 12. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tisztelt

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben