játékszín Az ünneplő színház - ma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "játékszín Az ünneplő színház - ma"

Átírás

1

2 T A R T A L O M j á t é k s z í n A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG F O L Y Ó IR A T A V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM M Á R C I U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N SZERKESZTŐ: CS. TÖRÖK M Á R I A Szerkesztőség: Budpest V., Báthory u. 10. Telefon: , Megjelenik hvont A kézirtok megőrzésére és visszküldésére nem válllkozunk. Kidj Lpkidó Válllt, Budpest VII., Lenin körút A kidásért felel: Sl Sándor igzgtó Terjeszti Mgyr Post Előfizethető bármely posthivtlnál, kézbesítőknél, Post hírlpüzleteiben és Post Központi Hírlpirodánál (KHI, Budpest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vgy postutlványon, vlmint átutlássl KHI pénzforglmi jelzőszámlár. Előfizetési díj: 1 évre 144,- Ft, % évre 72,- Ft Példányonkénti ár: 12,- Ft Külföldön előfizethető Kultúr külföldi képviselőinél Indexszám: Atheneum Nyomd, Budpest Íves mgsnyomás Felelős vezető: Soproni Bél igzgtó H E R M A N N I S T V Á N Az ünneplő színház - m (1) A L M Á S I M I K L Ó S A lehetetlen drám " sikere (6) SAÁD K A T A L I N Ardenné sszony: Ronyecz Mári (8) PÁLYI ANDRÁS A két Sirály (11) D É V É N Y I RÓBERT Bábfesztivál Pécsett (15) NÁNAY I S T V Á N Az egyetemi színházk éledése (18) A múlékonyság játéki M O L N Á R GÁL PÉTER Oberonom (21) Svejk lkony (25) Fitlok SZÉKELY G A B R I E L L A Szólm krbn (28) J Ó S F A Y GYÖRGY Másfél évd Szolnokon (30) RÓNA K A T A L I N Figró: Márton András (32) v i l á g s z í n h á z PÁLYI A N D R Á S Színházi tlálkozó vgy protokoll? (33) SAÁD K A T A L I N A Trgédi Lengyelországbn (38) Hgyományos vgy új drmturgi? S Z E R E D Á S A N D R Á S A beszéd drmturgiáj (40) szemle A CÍMLAPON: Ronyecz Mári (Alice) és Kálli Ferenc (Arden) Gyilkosok ködben elődásán Kton József Színházbn (Iklády László felv.) SZ. V. G I P P I U S Z Beszélgetés egy tburól (42) K A R C S A I K U L C S Á R ISTVÁN Blázs Bél egyfelvonásos filmről (45) M. LÁZÁR MAGDA Tháli vrázs (46) S Z I G E T H Y GÁBOR Politicus feljegyzések színházi művészetünk mi állpotjáról (47) S T I E R F E R E N C Mgyr színdrbok Csehszlovákiábn (48)

3 játékszín HERMANN ISTVÁN Az ünneplő színház - m Nincs olyn intézmény, mely jubileumi zászlját ezzel felirttl ékítené: ünnepeljük kritikávl jubileumunkt. A kitüntetések már eljutottk zokhoz, kiket illetett, lezjlott társulti ülés, és elhngzottk z ünnepi. beszédek. De kármi hngzott is el - színház ját-szik, sőt, meglehetősen sokt játszik, és Vígszínház zon kivételes színházk közé trtozik, hov jubileumtól függetlenül is nehéz jegyet kpni. Vgyis közönség szereti Vígszínházt, még kkor is, h közönség átstrukturálódott, h nem ugynz réteg jár is Vígszínházb, mint három évtizeddel ezelőtt. Szerb Antl szvivl élve következő sorok nem hosszmetszetet krnk dni, de nem is husse-metszetet, h-nem keresztmetszetet. Ez keresztmetszet jubiláló színház mi képéről vn hivtv egyet-mást elmondni. Ehhez persze hozzátrtozik, hogy mgyr színház még m is vjúdik. A régi ltin mondás szerint hegyek vjúdnk és nevetséges egeret szülnek, mi színházról még nem lehet tudni, hogy mit szül. De bizonyos, hogy m mgyr szín-pdokon kísérletezések sor folyik. Vn olyn kísérlet, mely modernizált Brechttel próbálkozik, cirkusz-színházzl, vn olyn, melyik z ismeretterjesztő színházzl kísérletezik, vn olyn, melyik pszichológii színházt kr létrehozni, sőt még színházi vntgrde is kd, mely vlmiféle modern és elvontn gondolkodttó színházzl kísérletezik. A Vígszínház mindeddig ellenállt kísérlet kísértésének. A Vígszínház - Várkonyi elgondolás lpján - színházi színházt próbál teremteni. S vn-e merészebb kísérlet npjinkbn?.. Néhány évvel ezelőtt rról pnszkodtunk: nincs színházi profil. És h drámákt nézzük, kkor vlóbn nincs is, hiszen Srkdit játszht Mdách is, Lorcát úgyszintén, Páskándi drbját pedig Nemzetitől Dérynéig bárki bemutthtt voln. Egyszóvl drmturgii profil nem ngyon létezik, még Molnár sem kizárólg Vígszínház háziszerzője, nem beszélve legsikeresebb új mgyr drb írójáról, Szkonyiról, továbbá Örkény is három drbbl három színházbn fordult meg (Pesten), és még tovább sorolhtnánk példákt. Legfeljebb Feydeu kivétel, ő Vígszínházé. Tlán felfedezhető mellette Lvedn, Srdou, Verneuil stb., és kkor z úgy-nevezett jól megcsinált drb feltétlenül Vígszínházé. Egyszóvl színházi színház drmturgiilg ngyon is eklektikus. De válllj z eklekticizmust. Szoktln őszinteséggel, nyíltsággl, mjdnem zt mond-htnám: frechséggel. De mire jó ez z eklekticizmus? Látszólg csk rr, hogy különböző nézőket be lehessen cslogtni színházb. Az egyik O'Neill kedvéért vesz bérletet, másik megfordítj nevet és Neil ( O ) Simonért. Csk fordult kérdése z egész. S ilyen szem-pontból Vígszínház lépést trt z állítólgos gyorsuló idővel. De minden reltív. Így z idő gyorsulás is. Például Moszkváb vlóbn két ór ltt el lehet jutni. Viszont múlt százd elején lighogy bemutttk egy olsz operát, z egy-két éven belül Pesten volt. Albn Berg viszont előbb meghlt, mintsem megérte voln, hogy operáj hrmincöt éves késéssel Budpestre érkezzék. Neil Simon nem hl bele várkozásb, noh fordítottj " nem egy drbjávl még mindig várn, h nem hlálozott voln el. De gyorsság sem terjedhet ki mindenre, és így Vígszínház egyike vlóbn legfrissebb színházunknk, mit z is mutt, hogy időnként még élő mgyr szerzőket is bemutt. Legutóbb például Páskándit láttm, ki ugyn román állmpolgár, de mgyrul ír. Mi z ok...? Most megfordíthtnánk Kton kérdését is, tudniillik így hngzn: Mi z ok nnk, hogy Vígszínházbn csupán játékszíni mesterség tud lábrkpni? Ugynis mi mesterséget illeti, Víg-ben - leglábbis z élgárd - mindent tud, mit színpdon tudni lehet. Sőt mi több, legjobb vígszínházi színészek zon területen is értik hgyományt, hogy modernek. Szeretnek komédiázni, mint ez Schisgl Szerelem, írójáról kiderül, de nincs olyn elődás, hol komédiázásnk ne lenne szerepe. S mindig megvn mérték is. A komédiázás ritkán lendül túl z ízlés szféráján, és Ruttki, Drvs vgy Tomnek, illetve Bárdi és Páger, Bull és Sulyok komédiás vénáj mindig színt kölcsönöz z elődásoknk. Ez zonbn még hgyomány. Ami modern, z z, hogy Vígszínház sokkl kevésbé poentíroz zokon helyeken, hol poénok vnnk, mint más színházk. Néh zt is hgyják, hogy süketen " menjen le függöny, és korántsem követik Molière egyik nemesi hősének tnácsát, mely szerint színésznek ott kell felemelnie hngját, hol tps kívántos. Abból meggyőződésből indulnk ki, hogy drmturgii poént néző mgától.s érzékeli. Viszont rejtett poénokt ngyon is kiemelnek. Például Srkdi Ház város mellettjében férj pálinkávl kínálj z orvost (Bitskey Drvst), és Megkérdezi, hogy ízlik pálink. A válsz szöveg szerint: Olyn, mint többi brckpálink." Ennél közönségesebb dilógus nincs, és nem is képzelhető el, cskhogy' Drvs elnyújtottn, unottn mondj fentebbi szvkt s ebben benne vn z, mi következik, tudniillik hogy pocsék, de z is, hogy z orvos nem bírj konvencionális udvriskodást, és z is, hogy számár pálink semmiféle jelentőséggel nem bír, éppen úgy, mint kínálás, mint pillntnyi szituáció, mint kínáló személye stb. A rejtett poénok kiásás és kiknázás $okkl közelebb visz jellemzéshez és szituáció érzékeltetéséhez, mint nyílt poénok hngsúlyozás. De menjünk tovább. A. Víg állndón keresi gondoltokt. Nincs z komédiázás, mely közben és mely mögött ne keresnének vlmiféle mélyebb gondoltot. Ismét csk. Ház város me l lettre utlok. Nem minth ez Srkdi Imre legjobb drbj voln. Sőt, gyengébbek közé trtozik. 'Amit zonbn színészek csinálnk drb krkterfiguráiból, z feltétlenül legmgsbb színvonlú. Ruttki például egész idő ltt kissé érthetetlenül vált. Vált hngultokt, mgtrtást, őszinteséget, zvrodottságot, konvencióhoz trtozást és nnk z ellenkezőjét. Teljesen érthetetlen hosszú ideig néző számár, hogy mit csinál. Hiszen z első pillntbn - s ezt csk színészi játékkl jelzi - kikezd z orvossl. A későbbiekben nemcsk szvkbn, hnem szemével is visszvonul, szinte tszít. Az od-vissz játék lejátszódik közte és Bitskey között is, vn benne vlmi ijedtség, mi jelzi: nem z ő kezében vn kezdeményezés. S végül ez fölbomlott játék, ez z egyéniség nélküli, illetve szélső pólusokbn meg-jelenő jellem, ez pszichiki összevisszság egy pillnt ltt érthetővé válik. Mindez egyetlen gondoltot támsztott lá: z utolsó jelenet gondoltát. Ekkor

4 Ruttki félig mgáb roskdv, félig feleszmélve, tehát vlmiféle mély pszichológii síkon folyttv szélsőségek közötti hányódás játékát, szimbolikus erővel foglmz. Horvi, rendező beállítás szintén szimbolikus. S Ruttki megállpítj, hogy kmszkorból nincs átmenet z öregedés felé, mi világbn z ember nem lesz felnőtt, hnem hirtelen átváltozik. S most már visszmenőleg érthető mindz, mit csinált. E drb folymán kmsz és öreg egyszerre, kmszlány és z öregedő sszony hrcol benne. Mindezt zért mondtm el, hogy illusztráljm: ngy művészek szinte isszák gondoltot. Olyn szomjúság érezhető helyenként Víg elődásibn, mely szomjúságot néh csk eltkr komédi, drb kiállítás, z intontív kellékvilág. S ez volt érezhető Vendégség elődásábn is. Nemcsk zért, mert itt kellékvilág szükségképpen szegényes. A belső drám és drámi szituáció költői volt vált elsődleges jelentőségűvé. S ez szituáció, mely z árulás különböző fokoztit, fjtáit, mérveit és mértékeit, érveit és értékeit tgllt - urlkodott színpdon. De gondolt mg csk szituációbn vn. Így szituáció bugyri kerültek néző elé, és közben sokn el is felejtették, hogy mguk dilógusok már nem trtlmznk gondoltokt. Minden gondolt, mely drbbn vn, beleömlik szituációb. Abb helyzetbe, hogy Dávid Ferencet kémleli Socino, Socinót kémleli Mári és mindkettőjüket Blndrt. Te-hát előttünk áll szellemi kém, fiziki kém és prktikus kém. És h Dávid Ferenc egyetlen mély gondoltot nem mond ki színpdon, h zon kívül, hogy z ntitrinitrizmust hngozttj, semmit sem tudunk meg ról és hsonlóképpen nem sokt Socinóról sem - játék nyomán mégis lkok állnk előttünk. Itt is sikerült felkuttni zt, mi gondoltilg jelentős. Mert h nem ezt teszik, kkor z egész drb végeredményben ktuális célzások bölcsen önleszámoló gyűjteménye, így viszont gondolti hátterű drám. Mindezt éppen mi z ok" okán és ürügyén mondtm el. A Vígszínház legngyobb erénye z említett szomjúság, és mi Vígszínház legngyobb problémáj ennek szomjúságnk kielégítetlensége. Innen z eklektikus progrm. A színház minth leszámolt voln zzl, mi vn, illetve őszintén beszámolt mgánk rról, hogy mi vn. Vn-nk remek színészek. Vnnk szkmát értő különböző évjártú rendezők, Vár- Srkdi Imre: Ház város mellett (Pesti Színház). Ruttki Év Klári szerepében Srkdi Imre: Ház város mellett (Pesti Színház). Ruttki Év (Klári) és Drvs Iván (Bátori) (Iklády László felvételei)

5 Lorc: Donn Rosit (Vígszínház). Földi Teri (Második vénkissszony), Versényi Id (Vénkissszonyok nyj), Bull Elm (Ngynéni), Gyimesi Pálm (Első vénkissszony), Pp Év (Rosit) és Mrsek Gbi fh. (Első Ayol lány) (Iklády László felv. ) konyitól Horvin át Kpásig és Mrton Lászlóig, kik mind kitűnően értik színi htás lehetőségeit. Vnnk továbbá drámák, ngy klsszikus drámák és újbbk, melyek lehetőséget dnk rr, hogy mindezeket képességeket kibontkoztssák és megcsillntsák. Sőt, csillogtssák. S íme, színházi színház, vgy eklektikus színház, vgy színész színház - s mindez igz - koncepciój következik z előbbiekből. Ez tehát z ok. Az ötlet Az előbb jellemzett színházi koncepció tehát egyike lehetségeseknek. S körülményeink között z is ngy szó, h egy színház egyáltlán lehetséges koncepciót válszt. Ilyen koncepciój lehet polgári színháznk is, s ezért sok olyn vád éri Víget, mely szerint visszvedlett polgári színházzá. S ez vád részben jogosult is. Nem zért, mert polgári mrdványok nálunk léteznek, s ezek egyike Víg, hnem zért, mert polgári igények léteznek, és Víg ezeknek részben elébe siet. Cskhogy erre vádr lehet következőképpen válszolni: bérletpolitik zt célozz, hogy eljöjjenek zok is, kik Molnárt krnk, és megnézzék Lorcát is. Ez válsz zonbn, még h vn is benne igzság, felü- letes. Aki Molnárt kr nézni, z nem nevelődik Lorcár, és ki Srkdit kr nézni, z nem feltétlenül vágyik szellemi lkoholr, mely után szellemi ktzenjmmer következik. Azonbn tényeket úgy kell elfogdni, hogy vnnk, s Víg jelenlegi műsorpolitikájábn nem drbok dominálnk, nem drmturgi, hnem színészek. A közönség nem drbokért megy be, hnem zért, hogy Tomneket, Ruttkit vgy Bullát láss ebben és ebben szerepben. Ilyen értelemben is színészközpontú Víg. Aki Vígbe bekerül mint fitl színész, z kezében érezheti mrsllbotot. Más kérdés természetesen, hogy később zsebre kell dugni, vgy z is előfordul, hogy Szent Ilonár küldik, még mielőtt egyetlen cstát is vívhtott voln. A Vígben vnnk tehát színészek, kik mitt színre kerülnek drbok, és vnnk vegettív színészek, kik vgy szerepelnek mások mitt színre került drbokbn, vgy nem. Látszólg tehát sztárkultuszt is visszhozt Víg. Látszólg polgári színház minden kelléke (bloldli polgári színház) megvn mi Vígszínházbn. Azonbn sztárkultusz és színészkultusz között komoly különbséget kell tenni. Sulyok Mári nem úgy sztár, mint Szeleczky Zit volt. Ruttki Év pedig igen kevéssé hsonlít Muráti Lili-típusr. S Drvs Ivánbn még sztárkultusz egyik legjobb képviselőjéből, illetve lnyából, Jávor Pálból is kevés vn. Másról vn itt szó, művészi lehetőségekről, egy művészben rejlő potenciák kiknázásáról. Erről tnúskodik z is, hogy kiemelt művészek" esetében nincsenek besktulyázott szerepkörök. Drvst egyszer kilencvenéves püspökként, egyszer z E g y őrült nplój hőseként, egyszer pedig cinikus orvosként látjuk. Ruttki fitl lánytól, nivszerepkörtől trgikáig mindent végigjátszik, egyszerre Gál Frncisk és Vrsányi Irén; Sulyok Mári Clire Zchnssintól ddusig, D o n n R o s i t á i g szintén széles skálán játszik, és ezt mjd mindenkiről el lehet mondni. Lehet, hogy közönség egy része sztárkultusz-reminiszcenciákkl jár Vígbe. De ez z objektív tényeken nem változtt: itt művészetről vn szó. Ngyon merész, késhegyen táncoló, htárszituációkt súroló játék és koncepció ez, mely ngyon könnyen lendülhet át tisztán polgárib, és könnyen mehet egy egészen modern és szocilist trtlmú, de csehovi stílusún színezett játékb.

6

7 De mi vezet ide? A meglevő feltételekkel és tendenciákkl vló szkítás semmi esetre sem. A Vígből nem lehet egyszerre egy egészen más típusú színházt teremteni, és erre nincs is szükség. A Víg tudniillik leszámolt zzl, hogy z dott feltételek közepette itt ötlet-gzdg színjátéknk kell folyni. Ötlet és ötlet között egyenlőségjel vn szín-pd számár, és kár Csehovot játsznk, mint legutóbb Vány bácsit, kár Molnárt vgy Feydeu-t, z ötletek gzdgon ömölnek. De z ötlet még nem gondolt. Az ötlet csk gondoltfoszlány. Foszlány, de vn útj gondolt felé, és vn útj teljes szétbomlás felé. Vgy kristálygolyó lesz belőle vgy szppnbuborék. S itt is htáron áll Víg. Egyes ötletek remekül formálódnk, már-már gondoltok, mások felbukknnk és szétfoszlnk semmiben. Az eklekticizmushoz ez hozzátrtozik, de z eklekticizmuson túl nem mutt. Ezért Víg legngyobb erénye és veszélye is z ötlet. Sok forintos" és viszonylg kevés ngy értékű gondolt. S mi z, mit z előbb mint csehovi típusú lehetőséget említettem? A Víg lpstílus z ötletesség modernsége mitt egy bizonyos szkepszis. A Vígben ritkán lelkesednek szerelemért, inkább csk schisgli formábn, Vígben cslád is, z árulás is, várkozó fitl lány elfonnydás is szkepszis jegyében jelenik meg. Nos, ez szkepszis vlóbn egyik eleme lehet z ötletességnek. De csupán z egyik eleme gondoltnk. Jobb, mint z üres lelkendezés, rjongás, de rosszbb, mint trtlms gondolt. Több vn benne, mint z érzelgősségben és kevesebb, mint z érzelemben. Így tehát mégiscsk vn profilj Vígszínháznk szorosn vett színpdi profilon túlmenően. A Vígben szkeptikus színjátszás folyik, de komédiázássl együtt, és legjobb mozzntok szkepszisnek komédiáb, illetve komédiánk szkepszisbe vló átmenetei. Néh zután steril komédi és steril szkepszis, és ez már nem mindig jó. Tehát nem szbd szkepszist kiirtni, inkább el kell mélyíteni. Mert h elmélyítik, kkor már túlmutt önmgán. Hogy ez szkepszis minek, illetve kinek köszönhető - ezen lehet vittkozni. Az igzgtóbn, Várkonyibn, rendepáskándi Géz: Vendégség (Pesti Színház) Szegedi Erik (Mári) és Drvs Iván (Socino) (Iklády László felv.) zőgárdábn és színészek ngy részében is jelen vn. Azonbn leginkább jelen vn mi vlóságbn. A régi görög jel-szó méden gn", vgyis semmit sem ngyon - történelmi tnulság. Lehet hogy nem legmélyebb történelmi tnulság, de bbn z esetben feltétlenül z, h gondolti, szellemi meggyőződés és gondolti erő nem elég htározott. Vgyis tlálkozik vígszínházi szkepszis vlóságos életszkepszissel. A társdlmi szkepszissel. Ezért jönnek be" burkolt poénok is, és Víg többé-kevésbé tudtosn erre társdlmi szkepszisre is pellál. S ez is egyik ok z eklekticizmusnk. De nem hllgthtjuk el, hogy ebbe zvrón játszik bele bizonyos nosztlgi jólmegcsináltság iránt, molnári légkör iránt, és ez már nem szkepszis irányáb ht. A modern csehovi szkepszis, melyre lehetőség vn viszont, föloldottn trtlmzz mgábn szkeptikus mozzntokt. Mert nem igz z, hogy cseresznyéskertek nem szépek. Az sem igz persze, hogy cseresznyéskertekre nosztlgikusn kell vissztekinteni. Viszont cseresznyéskertek kivágttk, sirályok lehulltnk. Ebből zonbn nem következik, hogy többé nem lehetségesek cseresznyéskertek és nem repkedhetnek sirályok. A múlttl szemben és jelennel szemben, sőt, felületesen elképzelt jövővel szemben is lehet egy bizrr színjátszásb menekülni. De tudomásul kell venni zt, hogy ez nemcsk múlt elől és jelen elől, hnem jövő elől is elzárkózik. Kevéssé nyit kpukt jövő felé. S zért itt vn kulcs mi vígszín-házi törekvésekben rejlő lehetőségeknek. Nem elegendő z ötlet. Az ötletek leleleplezhetik zokt töredékeket, melyeket múlt és jelen nevetséges és trgikus módon vgy éppen trgikomikusn szertehgy mg mögött, és mg mellett tudht. Ugynez vontkozik töredékes jövőre is. A töredékességre ngyon helyesen vontkozik szkepszis. Wlter Benjmin csodáltos jellemzést d Pul Klee An gelus Novus vgyis Új ngyl című festményéről. S ez kép éppen töredékekre vontkozik: Egy ngyl vn meg-festve képen, mely úgy tekint ki képből, minth vlmitől eltávolodn, mire rámered. Szemei fölnyíltk, száj nyitv áll, szárnyi kifeszítve. A történelem ngyl ez szükségképpen. A múlt felé fordítj tekintetét. Ahol események sorozt jelenik meg előttünk, ott ő egyetlen k- tsztrófát lát, mely törmeléket törmelékre hlmoz szüntelenül és láb elé görgeti. Még időzhetne, ébreszthetné holtkt, és szétesettet összerkhtná. De vihros szél fúj prdicsomból, mely belekpott szárnyib, és olyn erős, hogy z ngyl képtelen zokt összezárni már. Ez vihr föltrtóztthttlnul jövőbe repíti, melynek hátt ferdít, míg z előtte levő romhlmz z égig nő. Az, mit hldásnk nevezünk, nem más, mint ez vihros szél." Ez z idézet szkepszis képbe öntése. A történelem ngyl hátrfelé fordulv észreveszi z omldékokt. A hldás vihrábn minden töredéknek lát-szik. De mikor minden töredéknek tűnik, mégiscsk lehetnek olyn gondol-tok, melyek töredékeket egységgé szervezhetik. Elismerem, először töredékeket kell látni, és először szkeptikusnk kell lenni. Az igzi lkotás mindig szkepszissel kezdődik, de szkepszissel nem lehet megmrdni. S erre is vontkozik méden gn, semmit sem ngyon, vgy' leglábbis: semmit sem sietve. Mikor Fustbn direktor zt mondj művészeknek, hogy szűk deszkák világábn teremtés egész körét kell felidézniük, és z égtől földön át pokolig kell szárnylniuk, hozzáteszi fontos szvkt: Mit bedächtiger Schnelle", vgyis meggondolt sietséggel. Ehhez zonbn z ötletnek és z ötleteknek gondoltokká kell érnie, szkepszisnek pedig tudtos világképpé. S hogy Vígszínházbn ezt mindenki szomjúhozz - zt láttuk. Bár kielégítené már közeljövőben jubiláló színház ezt szomjúságot. K Ö V E T KE ZŐ S ZÁ MA IN K T A R T AL MÁ B Ó L Fekete Sándor: A nyitott színpdról Almási Miklós: Brecht rejtjeles üzenetei mához Sz. V. Gippiusz: A színészi tehetség vizsgálti Köpeczi Bócz István: Arcok és álrcok Földes Ann: Beszélgetés Páskándi Gézávl Kolti Tmás: Vrsói hétköznpok Dobák Ljos: Párizsi színházi esték

8 Gyilkosok ködben (Kton József Színház) Blskó Péter (Mosbie) és Ronyecz Mári (Alice) ALMÁSI MIKLÓS A l eh et etl en d rám si kere A Gyilkosok ködben Kton József Színházbn 1. Kétségtelen, hogy Shkespere-rel könnyű lenne z összehsonlítás: ki ne ismerné fel váz és teljesség közti különbséget, ki ne látná kisszerűséget. z emberi teljesség hiányát z ismeret-len, niv szerző művében. Még drámi gépezet, cselekménymotor is kihgy, logik sántít, folyton félbeszkd sztori, tervek blul ütnek ki, minth csk z kdályok lennének főszereplők, és bérgyilkosok, törvénytelen szeretők, bosszút esküdtek és drukkerek csk tárgyi kellékek. De vjon okvetlenül Shkespere-rel kell összehsonlítni ezt drbot? Vjon nem eredetiségét, korábn mgányos jellegét kéne észrevennünk, zt nyers, frgtln, vgy, h úgy tetszik, niv drmturgiát, mely homlokegyenest mást krt csinálni, és mást is hgyott ránk, mint shkespere-i konvenció? Tlán éppen z kdályokon vló bukdácsolás, sikertelenség, blsiker drmturgiáj volt z másszerű kísérlet, mely mrdndóvá, h nem is híressé tette ennek z ismeret-len szerzőnek drbját ngy kor-társ árnyékábn is. A blsiker drmturgiáját nem jól jegyzik trgédiákbn félkomikus, félig dokumenttív cselekménysoroztként viszont már sokn kedvelik, sőt történelme is vn. Bbrczy László rendezése ezt z originlitást fedezte fel drbbn, és itt, blsiker ironikus-komikus ismétlődésénél rgdt meg feltámsztás lehetőségét. S nem véletlen, hogy közönség már blkezes bérgyilkosok második kudrcánál nevetni kezd: veszi lpot, pedig játék és rendezés nem is z ügyetlenséget, merészség hiányát, hnem z ismétlődés törvényszerű logikáját hngsúlyozz. Ettől kezdve zonbn két síkon fut néző élvezete: megkettőződnek figurák kontúrji, felhngok is hllhtóvá válnk, s játék olyn telítettséget nyer, mire nem számítottunk, és mivel jobb drámi lpnygnál is ritkán vn péld. Bbrczy László egy villódzó, sok-színű, koncepciójábn is végiggondolt produkcióvl felnőtt" rendezővé lépett elő. 2. Ardenné és gyilkolásr szövetkezett ügyetlenek, Arden és brátj, Frnklin, sőt, mélttln szerető, Mosbie, nem Shkespere-nél megszokott régióból szármznk: közelebb állnk polgári középszerhez, mint főúri ngyvonlúsághoz. Köztudott, hogy z ismeretlen szerző polgári drámát krt írni, szemben kor konvencióivl. Ám ne higgyük, hogy hőseinek kisszerűségét társ-dlmi helyzetük középszerűségéből vezeti le: reneszánsz mértékkel mérve ezek z emberek nem zért kisszerűek, mert sztócsok, hnem mert nem tudják céljikt kíméletlenül és ngyvonlún véghezvinni. A gyilkosság nyélbeütése, mnuális kivitelezése, vgy még inkább brvúrj, éppúgy hozzátrtozik ngy egyéniség reneszánsz foglmához, mint ngy szenvedély és z elementáris tempermentum. Itt viszont legfeljebb csk szenvedélyeket látunk, retorikus htásokbn elfúló vágykt, tervek kovácsolását vágyk megvlósítás, tettben élő szenvedély nem jellemzi ezeket hősöket. A kisszerűség tehát jellemkérdés, s z ismeretlen szerző igzsággl osztj ki z értékeket. Jelentős egyéniség z ő mércéjén is csk cselekvés és elhtározás egységét jelentheti. Ardenné, Green úr és két bérgyilkos, nem is szólv tehetetlenül és dühödten - álmodozó Mosbie-ról, egyszerűen képtelenek vágyálomtól eljutni tettekig. Mindegyikük vlki másr krná bízni véres megoldást csk neki ne kelljen végbe-vinni. Még bbn sem tudnk dönteni, hogy ki lenne leglklmsbb gyilkosság nyélbeütésére - ezért ztán nem is véletlen, hogy éppen legrosszbb megoldást hlásszák ki két ügyefogyott és ngyszájú gyilkos személyében. Még eszközeiket sem tudják megválogtni, így függvényei mrdnk körülményeiknek. A szerző persze bizonytlnul ítél, niv módon inkább egymás mellé rk egymáshoz nem illő értékrendeket, mint-h figyelmét nem keltené fel ezeknek normrendszereknek ellentmondás. Egyfelől el krj ítélni főúri cinizmust és gátlástlnságot - psszióból elkövetett gyilkolás technikáját; másfelől z egyéniség htározottságát, kíméletlen ngyszerűség mércéjét mégis ebben gátlástln ngyvonlúságbn krj látni: hőseit ezekhez mérve tlálj kisszerűnek. Egyfelől tudj, hogy z ő világábn, polgári életmód lárvájáb menekült kisnemesek között, már egy másfjt etik kezd kilkulni, hol már nem dicsőség gyilkolás, még csk nem is kelléke z egyéniség szbdságánk. Cskhogy, h koránk ezt mércéjét el is veti, képtelen helyette egy másik mértékegységet felmuttni. Néhány új, polgári jellemvonást ugyn kiemel, z új életform töredékes tényeit: Arden úr szelídségére, csládi gyengédségére céloz - de ezt zonnl semlegesíti üzleti kíméletlenségének megemlítésével. Így lkul ki z z ellentmondás, hogy ezek z emberek egyfelől zért kisszerűek, mivel nem tudnk htározottn gyilkolni, másfelől gyilkosságot kezdettől fogv mint immorális, megengedhetetlen eszközt utsítj cl, vgy leglábbis igyekszik morális irtózttl ábrázolni. Igyekszik: mert szíve mélyén zért jobbn szereti kemény öklű, hegyes tőrű fiúkt, s így, h képviseli is z új etik követelményeit, nem tudj emberileg vonzón bemuttni. Így két látásmód, két világkép él egymás mellett: szerző még nem tud szbdulni reneszánsz figurák gátlástlnságánk vrázsától, de már tisztelni szeretné polgári erények civilizáltbb gykorltát is. Ez persze nemigen sikerül, mert niv szerzőként zt is jól látj, hogy ennek tisztességnek zért vér gykorlt: jó Arden úr z utolsó csepp vért is kisjtolná klienseiből, legfeljebb mindezt lábszgú kisszerűséggel tenné. Angol jelenség ez: polgári erények csk nemesi dísszel övezve váltk elfogdhtóvá, s főúri pssziók csk polgári képmuttástól megszelídítve gykorolhtóvá: két el-lentétes osztály itt részleges szövetségben vívt ki polgári forrdlmt.

9 Az ismeretlen szerző ebből nyilván nem sokt sejt, számár csk z értékek és bűnök elosztás okoz nehézséget - tlán ezért mrd meg puszt tényeknél, s csk játék felhngjibn érezteti rokonszenvét v g y utáltát, csúfolódó megjegyzéseit vgy elismerő gesztusit. Így például érezzük, hogy Ardennét minden véres és bűnös szenvedélye ellenére is tiszteli, Ardent elismerendő tuljdonsági dcár is lekezeli, vk és stupid zsugorink trtj, brátját, Frnklint viszont mg egyszerűségében, élessze-mű és erényes mivoltábn el tudj fogdni. Mosbie-t törtetéséért veti meg, jóllehet névértékében Ardennével egy szinten kezeli. Tlán egyedül Michelt figyeli egyértelműen pjkos undorrl. A szerző tehát tényekhez rgszkodik, mert érzi z értékek kuszságát - ugyn-kkor mégsem tud csk ténydrámát írni, sját rokon és ellenszenve közbeszól: nivitásánk ez legmrdndóbb bizonyíték. A csupsz trgédi" mit Frnklin, mint progrmnyiltkoztot hirdet meg drb végén közönségnek - csupán mszkj egy rejtettebb, mond-htni, ideológikusbb játéknk: ngy-vonlú bűnözés polgári kisjátításánk és z ebből eredő történelmi pechsorozt bemuttásánk. 3. Bbrczy kitűnően ismerte fel dokumentumdrám mögött húzódó komédi lehetőségét, rokonszenvek és tények párbeszédének ironikus játékát és egy hlkr fogott, műfjilg meghtározhttln fél vígjátékot, fél krimipródiát, félig Shkespere-rel vitázó dokumentumdrámát állított színre. Látszólg csk kulcsot kellett megtlálni: két bérgyilkos komédiázás átlátszóvá teszi z egész művet. Vlójábn z egész mű átgyúrás kellett hhoz, hogy bérgyilkosokból komikus figur, méghozzá z összes szereplőt leleplező pechvogel" legyen: ezeknek gyilkosoknk tétovázás, ügyetlensége, gyávság és pénz-éhsége csk felngyított képe z Ardenek, Greene-ek, Michelek ügyefogyott sikersóvárgásánk, tehetetlen álmodozásánk. A főszereplők és bérgyilkosok közötti egyenlőségjel puszt ötlet vgy blszfémiként htó trükk lenne, h nem sikerült voln kíméletlenül végigvinni drb egészén ezt párhuzmot: Kálli Ferenc Ardene, mg irányíthtó hiszékenységével, felfuvlkodott házizsrnokságávl, vkságávl, de pennyt is kikpró élesszeműségével, ellensé- geire is ráhgytkozó bizlmávl és zsugori ember bizlmtlnságávl ugynzt mg nélküli krktert állítj elénk, mint Michel állndó tétovázás, visszlépése, menekülése, újbb bűnválllás. Mert bérgyilkosok kudrcsorozt nem egyszerű blsiker, miről nem tehetnek sját ügyetlenségük, htároztlnságuk, gyávságuk következménye. Így játék drámitln mechnizmus Bbrczy színpdán drámivá, komédi lpmotorjává változik. Eredetileg drámitlnnk minősült ez szer-kezet, mivel gyilkossági kísérletek és kudrcik nem viszik előbbre cselekményt, nem szorul hurok egyre szűkebbre Arden körül, blsiker ismétlődéséből semmi sem következik. Bbrczy zonbn ezt is átköltötte: mert egyre mélyebben tárj fel lentiek és fentiek kisszerűségének és dilettntizmusánk hsonlóságát. Így ztán kiderül, hogy Iglódi István és Horváth József brávói fejlődnek": nem zonos szinten ismétlődik kudrc, hnem mi először még véletlenek összjátékánk látszott, később már csk z ügyetlenség következménye lesz, mjd gyávságé, végül - ködben - z lmusziságé. A lelepleződés komikus fejlődése jellemzi ezt z ismétlődést, s így épül be egyre mélyebben drám világáb mind z iróni, mind z egyenlőségjel. Kálli jólelkű békülési jelenetei és gyilkosok újbb és újbb fogdkozási ugynrról z erőtlen ürességről tnúskodnk. Még dllmnygul( is hsonló: csk más fekvésben éneklik" ugynzt melódiát. 4. Trükk ez, vgy rendezői brvúr? Az eszközök tekintetében Bbrczy ngy rendezők biztonságávl meri válllni olykor trükköket is: tudj, hogy z összhtás, koncepció áltl hordozott egész úgyis láthttlnná teszi őket. A játékos elemek (lovglás z ember-lovk mellett, köd niv ábrázolás, Iglódi hosszbb szövegeinek meghjlássl díszített, vizsgszerű" felmondás) nem önmgukbn álló ötletek, hnem továbbvezetik néző figyelmét játék mélyebb rétegeire. Bbrczy z egészből indul ki, és ezért sikerül z egész mű átlényegítése, zzl, hogy drb niv frgtlnságát nivn ironizáló egyszerűséggel viszi Színre. Nem krj mi szemmel nézni niv szerzőt: meghgyj z eredeti bklövéseket, csiszoltln megoldásokt, vskos igzságokt - csk éppen kingyítj őket, s ezzel szóllttj meg zok komikus felhngjit. S ebben mértéktrtásbn bizonyított, hogy mgsbb osztályb lépett, jelentős rendezők soráb. Végül is ritkán v- G yilko so k köd b en ( Kt on Józ sef Szín h áz). Hor váth Józ sef ( T e l i z s á k ), Ig ló d i Ist ván ( G z jn kó ) é s Ronyecz Mári (Alice)

10 gyunk tnúi egy új látásmód, új szín-pdi hng születésének, Bbrczy pedig ezzel jelentkezett: ő tette élvezhetővé, sőt filozofikus humorrl teljessé ezt z egyébként fízű ténydrámát. 5. A legnehezebb feldtot Ronyecz Mári kpt: Ardenné tehetetlen, cselekvésre képtelen s ugynkkor - tlán éppen ezért őrjöngő szenvedélyének, dühödt önzésének és önmgát is fojtogtó bizonytlnságánk megformálásávl. Ez sokszínű, ám szöveg szerint nyers, egységbe nem frgott lk z ő lkításábn nő nyers egyéniséggé: szeretné mg életét élni, de visszhúzzák osztályánk előítéletei: kicsit mezlinsznk" sejti Mosbie-vl kötendő házssá-gát, már meglázkodásnk szerelmét is, gőg és szbdságvágy között őrlődve keresi önmgát. Vkság csk férfi státuszát, lnts fogllkozását engedi látni, Mosbie lcsony jellemét még k- Gyilkosok ködben (Kton József Színház). Blskó Péter (Mosbie) és Ronyecz Mári (Alice) (Iklády László felvételei) kor sem fedezi fel, mikor z leleplezi mgát. A szenvedély, mely vezérli, minth független is lenne ettől férfitól, mint csk szbdulni krás elementáris vágy és egyben tehetetlen ki-útkeresése, átkozódás és fogdkozás lenne. Mosbie csk ürügy, élete nélküle is robbnt voln. Ronyecz ezt vkságot, szenvedély szolliptikus zárkáját foglmzz meg: úgy öleli mgához képmuttón bocsántot esdeklő, gerinctelen Mosbie-t, hogy nem is néz rá, nem krj ellenőrizni rcánk vonásin szvi hitelét, nincs rá szüksége, neki elég önmg is, sőt, elég z ürügy: már-is gyilkoláson álmodozik. De ez szenvedély, bármily cspongó - csupán retorikus. Ronyecz kitűnően muttj be, hogyn képezi át tettekké puszt vágykozás szvkt, hogyn elégül ki brokkos átkokbn: rohngálásibn, széles gesztusibn, tett megnnyi pótlékábn, úgy érzi, minth már cselekedett voln, hogy pótlékok nrkózisánk múltávl újr érezze tehetetlenség vlóságánk kínzó terhét. Csk kkor szbdul fel, mikor végre mg is gyilkolht, mikor megmárthtj tőrét férjében. Nem büntetés, mágly, hnem bűn, gyilkolás felmentés ennek kínzó szenvedélynek. Végre tehet vlmit, s ezzel szbdulht tett vágyánk kínzó nyomásától, szvkb sűrűsödött szenvedélyek fojtogtó tehetetlenségétől. Démonikus figur lenne, de zért szenved, mert nem tud zzá len-ni, s mikor végre gyilkosként élheti z álmodott tettet - vége drbnk. Ronyecz ezt kielégítetlenséget, ezt z ön-mgát kereső szenvedélyt is meg tudj szóllttni, s ezzel eddigi legjobb lkítását nyújtj. Kálli kétértelmű lkkompozícióját már említettük: neki jut másik legnehezebb szerep. A niv szerző jó ember" jelzőjét ggtj rá, s Kállin múlik, hogy ezt csládis jóságot, butságból és rvsz gonoszságból, polgári kíméletlenség szkizofréniájából vezeti le. Szkizofrén ez z lk, mert feleségét simogtó férfi egyúttl kényúr is otthon, meghunyászkodó, tpinttos férj egyben kegyetlen és gyilkos hrács - és két mgtrtás egyáltlán nem zvrj egymást, stupid békében él egymás mellett. Kálli persze ennek később ngyr növő szkizofréniánk csk embrionális vonásit engedi látni: ezért olyn komikus kkor is, mikor pompáztosnk kr látszni.

11 6. Bbrczy befejezésben is mű egészével korrigálj képet: ezért z lá-vló emberért mjdnem tíz vádlottt ksztnk fel - büntetés niv formlizmus, kegyetlen túlzás színpdon leglitás iróniájává kunkorodik: befejezés állóképei ezt hmis, ám ki-kerülhetetlen egyenletet muttják be. A jog pllos tömeggyilkos egyszerűséggel sújt le, mjdnem olyn dilettáns önzéssel, mint hogy bűnösök ügyködtek, míg éltek. A 10:1 rányú igzságtlnság nemhogy korrigálná gyilkosságot inkább igzolj zt: h ez tömeggyilkos igzságtevés jog, úgy túlzás kerülőjén enyhébb elbírálás jut szenvedély elvkultságánk: Ronyecz utolsó szvi jól érzékeltetik, hogy őt kicsit igzolj is végzet, h másképp nem, ironikusn. Pedig rendező ezúttl még kérdő-jelet sem tett kép mellé. 7. Végül még egy kérdést: miért kellett ezt eljátszni? A kritikák tették fel, s mi sem tudunk rá rendező helyett válszolni. Csk rr tudunk gondolni, hogy színházkultúránk beteges vonási között beszőkült horizont z egyik legsúlyosbb tünet: szerzők, korszkok, nemzeti drámirodlmk úgy mrdnk ki belőle, hogy ki esetleg fel krná támsz-tni, egyszerűen önmgát közösíti ki. Bbrczy ezt z előítéletet krt megtörni: z eljátszhttlnnk" trtott művel krt bizonyítni horizont tágításánk lehetőségét és szükségességét. S tlán e rendezés sikere lesz z első lépés, hogy kimozduljunk válogtott klsszikusok" vult szokáserkölcséből, és bátrbbn nyúljunk ismeretlen vgy eddigi színi ízlésünktől egyelőre távoleső szerzők, irányztok, művek kincseihez. Ismeretlen XVI. százdi ngol szerző trgédiáj: Gyilkosok ködben, Kton József Színház. Fordított: Somlyó György. Mgyr színpdr átdolgozt: Benedek András, rendezte: Bbrczy László, díszlet: Bkó József, jelmez. Vágó Nelly, zene: Jeney Zoltán, koreográfus. Bánhidi Attil. Szereplők: Kálli Ferenc, Somogyvári Pál Blskó Péter, Benedek Miklós, Izsóf Vilmos Pthó István, Horki János, Szirtes Ádám, Iglódi István, Horváth József, Trsoly Elemér, Szokoly Ottó, Gylog Ödön, Árosi Aldár, Ronyecz Mári, Urbán Erik f. h. SAÁD KATALIN Ardenné sszony: Ron yecz Mári Kilép egy hölgy színflk mögül, mint-h vlmely reneszánsz korkönyvből kerülne elénk. Bíborszín ruháj pzrul kínálj keblét és vállát, főkötője izgtó rcélére figyeltet, hngj egyszerre kitárulkozó és titokztos. Pompás teremtés; testtrtás reneszánsz minden kellemét színpdr vrázsolj. De hölgyet életre keltő színész mozdulti - miközben egy jól ismert kort idéznek meg - sjátos színpdi nyelven kezdenek beszélni. Ronyecz Mári, ki Kton József Színház Gyilkosok ködben elő-dásán gyilkos sszonyt, Alice-t játssz, nem zzl vont mgár elsődlegesen figyelmet, hogy szép, stilizált gesztusi korhű - élő - lkká formáltk egy színpdi figurát, hnem mert eszközei, melyekkel Alice-át meglkott, jelentős részt válllnk z elődás stílustörekvésében. A XVI. százdi, ismeretlen szerző drbjábn, melynek Fevershmi Arden z eredeti címe, vn vlmi ijesztően mi: gyilkosság ötlete" legkézenfekvőbb megoldásként, természetes npi teendők szintjén merül fel. Ennél "több nem is igen történik, mert mi gondolt és tett közti időt kitölti, úgy tetszik, színpdi htás, játék kedvéért került drbb, s z unlom veszélyét is mgábn hordó többszörös kudrc gyilkosság végrehjtás körül egyúttl sok finom játékr is lklmt kínál. Több kritik is összevetette már drbot Shkespere drámáivl, s igzuk vn: Fevershmi Arden nem zseniális, nem örökérvényű mű. De számunkr vn mondnivlój. Nem z élet sokoldlúság felől közelíti meg tettet, nem olyn bonyolult, nem olyn összetett lények hősei, mint shkesperei mészárlásoké. De zért igzik, s el lehet hinni őket is, tettüket is. A tettük következik belőlük, s mindenekelőtt korból, melynek vlmennyien hiteles figurái. Jn Kott zt írj egyik Shkespere-tnulmányábn, hogy Mcbeth zért ölt, mert egyenrngúvá krt válni világgl, melyben vn gyilkolás; vgy inkább, mert gyilkolás: megismerés. Alice, szeretője, Mosbie vgy többiek kissze- rűbbek nnál, intsem hogy megismerés ősi vágyától indítttv krnk eltenni láb lól Ardent; de nnál jobbn vontkozik rájuk is tétel első fele: világ ott kísért tudtlttijukbn, bbn természetes sietségben, hogy tett elkövetésére válllkoznk. Ez z írói módszer zonbn, mely ily mértékben direkt, tudtosn egysíkú, s tett dokumentálásár szorítkozik, szoktlnnk, sőt képtelennek tűnik. De tlán drbnk épp ez, mondhtnánk, bszurd spektus indított rendező Bbrczy Lászlót rr, hogy z elődás mi közegét groteszk elemek között keresse, s miként egyik kritikus, Ungvári Tmás nehezményezi, hogy felrúgj z Erzsébetkori színpd konvencióit egy mi színpdi nynyelv eszperntójáért". El-lentétben Ungvárivl, z elődásbn mindenekelőtt mi színpdi nynyelv eszperntójáért tett lépést trtom értékesnek, éspedig zért, mert nem fulld bele z öncélú formi kísérletezésbe, h-nem vlóságos, m i közeggé tudott válni. S ennek megteremtésében jelentős része vn Ronyecz Mári lkításánk, ki nem vette mgár figur egysíkúságát, hnem mintegy,.körüljárt" szerepet: elmélyítette, s ugynkkor feltárt ennek technikáját is. Szerepépítési módját leginkább tlán egy több szálból induló fonlhoz hsonlíthtnánk, melyben különböző elemek egymásr kerülve, egyszer csk felismerhetetlenségig egységes, szétbonthttln kötelékké fonódnk. Induláskor zonbn még nyomon követhető z egyes szálk útj. Az, mi játék első szintjén történik, h lélektnilg kellően motivált is, nemigen ébreszt érdeklődést bennünk: Alice-nk szeretője vn, s férje útjábn áll vágyánk, félre kell tehát állítni. Történet ez vágytól beteljesülésen át megbánásig. Alice számár vlódi' ngy útvesztő z lesz, hogyn mid sikeres hzugságok, színlelések mögött végül teljesen elvész ő mg s Ronyecz játékábn ez vezérmotívum. A férje elleni hjsz kezdetekor - úgy tűnik még vnnk őszinte pillnti: Míg be nem hálóztk bűvös szvid, Arden mgmnál drágább volt nekem" -, vágj csábító Mosbie-hoz. De lehet, hogy már itt hzudik. A kezdetben játékos színlelések első igzi próbtételük elé kkor kerülnek, mikor Alice levesbe öntött méreggel krj Ardent megölni. A rendező jól előkészíti jelenetet. Arden meglázz Mosbie-t, s Alice épp átvonul szín hát-

12 Gyilkosok ködben (Kton József Színház). Kálli Ferenc (Arden) és Ronyecz Mári (Alice) (Iklády László felv.) terében, krji közt trtv levesestált, mint vlmely áldozti edényt, Ronyecz szemvillnás elkpj pillntot, s elszánt rccl néző számár is tudtosítj szituációt. Mikor levessel vissztér, Arden és Mosbie már összebékültek, de Alice lig tud úrrá lenni hngján és tekintetén. Még fél. Még csk most ízlelgeti bűnt. Arden félretolj z edényt, s Alice-nk el kell terelnie mgáról gynút, el kell játszni sértett, z árttlnul gynúsított sszony felháborodását. Színleg iszik bele, s ezt is stilizált gesztus jelzi, kézfejével megérinti száját, megrendezi jelenetet. Mikor Arden megilletődik, s egymásr borulv sírnk, tlán el is hinnénk Alice őszin-te megbánását, h jelenlevő Frnklin és Mosbie viselkedése nem keltene kételyt. Mégis: Ronyecz mgtrtás bizonytlnságbn hgy. Megbánás nem egyértelműen hzug, de ez z első siker" oljt önt tűzre. Néhány pillnt, s már próbár is teheti újsütetű képességét. Green jön, pnszkodik Ardenre, s Ronyecz önfeledten felcsillnó rc bejelenti z új játszm kezdetét: Green lelki hullámhosszár hngolj mgát, fájdlmsn ringtj testét, két, kecsesen egymáshoz illesztett keze mögé rejti szomorú rcát. A csel beválik, lovgis" Green mgár válllj gyilkosság megszervezését. Alice láthtón elégedett Ronyecz nem igyekszik ezt leplezni sietősen átnyújtj vérdíjt. Önfeledt, boldog rgyogás vesz erőt rjt, mjd-nem gyermeki, nnyir oktln és egy-ügyű. Tlán foglm sincs, mit tesz? A jelenetet záró géphng-kcgás, hlálhörgés elhelyezi " Ronyecz játékát. Mosbie is elhelyezi mgábn Alice tettető ügyességét. Viszálykodásik viszont nnál inkább színlelni kényszerítik Alice-t. A hzugság rcár merevül. S nyilvánvló, minél jobbn belebonyolódik, nnál kétségbeesettebben, nnál látványosbbn színlel; már lig érzékelhetjük váltásokt, már egyre kevésbé figyel ki Ronyecz különböző célpontokr irányuló rcvonási és gesztusi mögül, felngyul és felgyorsul minden, miként bűnössé válásánk folymt is. Nem krj bűnt, mjd mégis krj, im-zsámolyár borul, térdepel, összegyűri z imkönyvét, szenvedélye megnemesíti, de egyetlen pillnt ltt elveszti gesztusi-hól, trtásából eddigi nemes szenvedelmét, legközönségesebb indult hngján fogdj hírt, hogy gyilkosság ismét elhlsztódott. Alice-t pokolin bosszntják kudrcb fulldt kísérletek, már csk ezért is kívánná Arden hlálát - de nem sját gyilkossá válását. Mosbie mérgező festékkel bevont, szent szobrot rendel, hogy Alice ezt férjével megcsókoltss. Ennek drbbn eredetileg nem szereplő jelenetnek z elődásbn lényeges drmturgii funkciój vn: Ardenre nem hlált hoz szobor, hnem szinte friss lángr lobbntj érzéki vágyát, de szerelme, szobor htását eddig árttln" izglomml figyelő Alice-bn iszonytot kelt. Összegörnyed Arden krji közt z undortól, púpos öregsszony látványát kelti - Arden ájultn viszi be háló-szobájáb hlálr vált testet. Itt, szemünk előtt ért meg RonyeczAlice-bn tett. Miként kudrc, mely levesmérgezést követte, színlelés rbjává tette, úgy válik most gyilkos szándékánk rbjává: itt nő Ronyecz lkítás mgsn megírt szerep fölé, egészen shkespere-i hősök mgsltáig. S ebből jelenetből értjük meg, hogy Ardenné sszony képes önkezével végezni férjével. Ronyecz ngyszerű ösztönnel

13 ltbn, s hogy Zsámbéki is, Székely is - Kevés olyn klsszikus drám vn mg útján Sztnyiszlvszkij igzi világirodlombn, melynek színpdi elő- örökségét keresi. Könnyen tlálhtnánk dását olyn kánon kötné, mint Sirályét, ugynis mindkét elődásbn számos olyn Sztnyiszlvszkij rendezését őrzi elemet,, melyek hgyományos Sirálymgyrul is megjelent rendezőpéldány; de elődásokkl vló rdikális szkítást z írásos feljegyzésnél tlán még erősebb jelzik. Elegendő tlán leginkább színpdi konvenció. S Sztnyiszlvszkij- kézenfekvő kérdésre, játéktér berendeféle Sirálynk tlán zért is vn vlóságos zésére utlnunk. A Sirály, s áltlábn mítosz, mert drb első, pétervári Csehov színművei úgy élnek köztudtbemuttój kudrccl járt, és csk bn, mint melyeket csk enteriőrben lesztnyiszlvszkij és Nyemirovics het színpdr vinni; modernebb utkt Dncsenko tudott színpdi életet lehelni kereső tervezők nemegyszer épp ezért műbe - kkor, mikor Csehov már nem idegenkednek is Csehov-díszletek tervezésétől. Zsámbéki is, Székely is terméhitt lkotásábn. szetesnek veszi, hogy szkítson z entea moszkvi Művész Színház Sirályriőrrel. S h fellpozzuk Sztnyiszlvszkij kánonjávl zonbn - mint áltlábn feljegyzéseit, melyek például kerti Sztnyiszlvszkij knonizálásávl - óvjelenetekhez nemcsk ptk, bokrok, tosnk kell lennünk. Kiderülhet ugynis, fák, tisztás, melegház stb. pontos hogy z, mihez Sztnyiszlvszkij nevében elhelyezését rögzítették, hnem bennük mereven rgszkodunk, voltképpen nem foglltk szerint szereplők több lkis tőle vló; mi viszont vlóbn tőle vn, lomml is lehjoltk földre, és egy szál z lényege szerint sokkl ruglmsbb, h virágot vgy füvet téptek idegességükúgy tetszik, modernebb, mint nevével ben, belső feszültségük levezetésére. A jelzett kánon. H le krnánk felületes szemlélőnek tehát kár úgy is egyszerűsíteni kérdést, zt is tűnhet, hogy Sztnyiszlvszkij nturlizmondhtnánk, hogy Sztnyiszlvszkij musávl szemben két fitl rendező koncepciójánk lényege Csehov gondolvlmiféle ntirelist végletbe esett: tink kibontkozttás, s h mi renzsámbékinál fehér négyzet jelzi fekete dezőink lpvetően más eszközöket lszínpd hátterében tvt, s Székelynél klmznk ugynebből célból, Sztszínpdi tájképnek ez z utolsó jelzése is nyiszlvszkijhoz is, Csehovhoz is hűek. De eltűnik. H zonbn zt kérdezzük, mi utlhtnánk kár Művész Színház újbb, volt célj Sztnyiszlvszkijnk e m már frissebb szellemű Sirály-elődásár, nturálisnk htó, mégis egy-kor oly melynek frissesége épp Sztnyiszlvszkijék lenyűgöző színpdi életszerűség elképzelésének mélyéről fkd, vgy megrjzolásávl, s feltesszük kérdést, utlhtnánk Efrosz Sirály-tnulmányár, hogy mi vezeti Zsámbékit és Székelyt, melyből kposvári mű-sorfüzet is idéz: kkor mindjárt mélyebben és z igzság Elhtároztuk, hogy elővesszük, hoz közelebb járunk. A drámát életre megtöltjük modern eszmék-k e l... keltő, lehetséges színpdi tmoszfér, megpróbáljuk Csehovvl elmondni, mi légkör, minek csk egyik, jóllehet nem mondnivlónk vn". elhnygolhtó összetevője játéktér kiegyszóvl nemcsk rról vn szó, hogy lkítás, korrl, társdlom (s így végső soron z élő színház számár nem létezik bszolút kánon, s Zsámbéki vgy közönség) művészi ízlésével, esztétiki Székely megkérdőjelezheti Szt- normáivl szinte évről évre változik; s h nyiszlvszkijt, hnem sokkl inkább rról, rendező vlóbn dekvát közeget kr hogy hmis képleteket és képeket őrzünk teremteni Sirályhoz, nemcsk z írór, nemcsk kánonr, de nézőtér-re is mgunkbn Sirállyl kpcsoérzékenyen kell figyelnie. A kánon PÁLYI ANDRÁS A két Sirály Ppírform szerint tlán nem is érdemeltek voln különösebb figyelmet. Hisz hányszor megy el - kár említés nélkül is - kritik egy-egy közismert klsszikus mű vidéki bemuttój mellett, különösen, h ugynbbn z évdbn fővárosi színház is műsorár tűzi kérdéses drámát. Igz, ezt kkor sem tekinthetjük egészséges jelenségnek, h vlóbn csk felújítás jellegű produkcióról vn szó. Csehov Sirályánk kposvári és szolnoki elődás zonbn méltán keltette fel kritiki közvéleményünk figyelmét. Mire e sorok megjelennek, már Mdách Szín-ház Sirály-bemuttój is lezjlott; még-sem csupán premierek közti időbeli távolság mitt fogllkozunk itt külön kposvári és szolnoki Sirállyl. Ez két elődás eleve más igénnyel született, mint pesti: z ország két legfitlbb főrendezője mindketten ebben z évdbn vették át színházuk művészeti vezetését - Sirályt válsztott bemuttkozásul. Önmgábn már z is, hogy két fitl rendező, kinek eddigi pályfutásábn - minden egyéni és helyi sjátosság ellenére - közös főiskoli évektől főrendezői kinevezésig sok rokon vonás, hsonló helyzetben egyránt Sirály mellett döntött, elgondolkozttó. Elgondolkozttó z eredmény is, jóllehet kritik korántsem fogdt egyöntetű elrgdttássl két Sirályt. Nem lptln, h mindkét elődást bizonyos értelemben rs poeticánk tekintjük. Székely Gábor ki is mondj ezt szolnoki elődás műsorfüzetében, s Zsámbéki Gábor néhány mondtos kommentárj is rról szomjúságról vll, mit művészet után érzünk". újr éles váltássl él: rgdozó játékossággl figyeli Arden segélykiáltásit, mígnem hirtelen ráveti mgát, s z erotikum megszállott pózábn beledöfi kését már hlott Arden tetemébe. Ez gyilkosság milyen trgikus, épp olyn bizrr. A szituáció groteszk bizrrságát csk még fokozz, hogy miközben Alice kétségbeesetten sikálj földön vért, z eddigiekben is minduntln felfeltűnő hóhércsuklyás lkok, belépnek színre, s kihordják székeket. Ezek után már nem is meglepő, hogy Ronyecz kissé idétlenre játssz bűnbánó Ardenné sszonyt, s hogy pntomimikus elemek ábrázolják kivégzést. Az elődás groteszk elemei elhelyezik, értelmezik játékot, és mindenekelőtt kibillentik egysíkúságából. Miként Ronyecz klsszikus veretű játékát is belső folymtokt feltáró groteszk gesztusok, rcjátékok, stilizáció, és látttás tudtos módj teszi sokoldlú, izglms, modern lkítássá.

14 Csehov: Sirály (Kposvári Csiky Gergely Színház). Olsvszky Év (Arkgyin) és Kiss István (Trepljov) Közhely már, h megállpítjuk, hogy Csehov nélkül nincs modern drám, hogy például z meriki színházt Wlter Kerr már féltette csehovizálódástól z ötvenes években, s így tovább; de tény z is, hogy hosszú évek ót nem láttunk színpdinkon igzi, egészséges, vihrt kvró, vlóbn htni képes Csehov-elődást. Pedig z elmúlt évdbn Vány bácsi két színházunkbn is műsorr került, színpdot kpott z Ivnov, s z időben visszfelé hldv, sorolhtnánk még Csehovbemuttókt ( Sirályt 1966-bn Debrecenben muttták be utoljár, Lengyel György rendezésében). De bővelkedjenek színházink z eddigieknél ngyobb mértékben Csehov-bemuttókbn, kár z író iránti tiszteletből, kár importált divtból, ennek Csehov-kultusznk csk kkor lesz értelme. h nem megmerevítő, hnem megtermékenyítő htássl vn mgyr színjátszásr. A két Sirály esetében, úgy érzem, erről vn szó. A stílus Az, mit fentebb jobb híján színpdi tmoszférteremtésnek neveztünk, nem más, mint Csehov-drám dekvát színpdi közegének megtlálás: zé megfelelésé, mely közönséget mximálisn és mélyen bevonj drám htókörébe. Sztnyiszlvszkij számár ez hétköznpi életszerűség prólékos kidolgozásávl kezdődött, hisz Csehov hétköznpok unlmából" szőtte költészetét; Zsámbéki és Székely számár mind-ez már levegőben vn ". Az ő Sirályuk diáknézői is már z iskolpdból mgukkl hozzák mindzt z ismeretet, minek meglelésével z egykori Sirály meghökkentett és felrázott; tudják, hogy lelőtt sirály sors Trepljovon is, Nyinán is beteljesül; mikor tehát két rendező Csehov gondoltink tolmácsolásár gondol, mindenekelőtt olyn egyéni hngszerelést keres, mely élő színpdi igzságként közvetíti Csehovot. Ars poeticánk neveztük két Sirályt. A Zsámbéki Gábor rendezte kposvári elődásbn z egyes szálk kuszábbn fonódnk egymásb: itt mindenkinek köze vn mindenkihez, régi és z új művészet küzdelme emberek küzdelme lesz, kik reménységük eltipróját sejtik egy-másbn, s e tehetetlen vergődés mindnnyiukt fojtogtj. De ez fojtogtó tehetetlenség már sóvárgás is, vágykozás z után megváltó, szép pillnt után, melyben művészet bevilágítj z életet. Mindenki sóvárgás mindenki egymásmrcngolásábn. Zsámbéki csehovi ellenpontozás technikájár építi z elődást: Csehov kisszerű hétköz-npiság trgédiáját írt meg, melyben tlán legsemmitmondóbb gesztus vgy motívum sejteti legtöbbet; Zsámbéki z elődás komor színeivel vll művészet megvilágosító erejéről. A színpdot olyn sötét urlj, hogy színészek rcát is lig látjuk. Arcélek, gesztusok rögződnek emlékezetünkbe. Ebben komor világbn minden drámi rekció, összecspás z új és régi művészet hívei közt, dilettánsok és tehetségek, civilek " és próféták" közt, vlmiféle plusz töltést kp: fény utáni sóvárgás jelképe lesz. Székely Gábor szélsőségesebb, keményebb elődást rendezett. A színpdi feketeség, h lehet, itt még végletesebb: tárgyk, kellékek (cskis legszükségesebbek) fehéren világítnk csupsz és sötét színen. A játék íve Nyin és Trepljov szerelmi drámájár épül, ebben sűrűsödik z ifjú művészet nivitásánk és rutinb ütközésének trgédiáj, míg Trepljov minden rokonszenvünk ellenére dilettáns ngyrvágyás áldozt lesz, Nyinábn z igzi láztos tehetség költészete szóll meg. Székely rendezése minth Zsámbéki-féle elődás srkítás lenne: itt egyértelműen érezzük, hogy mindkettejük Sirály-értelmezése minden látszólgos illúziórombolás, színpdi sivárság és díszlettelenség ellenére végső fokon romntikus színház. Holott Székely egyrészt elidegenít " (és nem véletlen ez z idézőjel!), játéknk mintegy keretet d hűvös-nosztlgikus színház színházbn hngultot keltő munkvilágítás, mely látszólg rr szolgál, hogy ennél fénynél rendezzék át díszletezők színpdot (de hisz szolnoki színház díszletezői már sokkl komplikáltbb színváltozásokt is lebonyolítottk fény nélkül). Ez körvilágítás ugynkkor sejtelmes, borongós fénybe burkolj színen mrdó ácsolt színpdot, vkító fehér pdokt stb. - és ez már Csehov. Amennyiben elidegenítés " ez minden egyszerűsége ellenére is több értelmű színpdi világítás, úgy kiemeli drb csehovi rétegeiből színházi rs poeticát; mennyiben viszont mg is színpdi kulisszává válik, csehovi rétegek drámi összetettségére utl. Szemérmes és tele vn Csehov iránti lázttl drbnk z z átformálás, mit Székely végez; ezért is szól oly megkpó erővel szolnoki Szigligeti Színház színpdáról Csehov poézise. Ez poézis z üres rutin" színház el-len emel szót, z új színház niv tisztságáért. Nem pmfletként, hnem drámi sorsokbn. Ezért oly trgikusn esendő - dilettntizmusig esendő - z új: hogy Trepljov drámi zsákutcáj mégis gyümölcsöt hozzon Nyin kiolthttln tisztságábn. Úgy tűnik, mindkét rendezőt ez drámi ellenpontozás rgdt meg Sirálybn: dilettáns költőben megjelenített - igzi - művészi tisztság utáni vágy eredendően színpdi megfoglmzás; még kkor is, h kposvári elődásbn inkább sötétben botorkálók kusz közösségére (itt mindenki egy kicsit Trepljov), szolnokibn viszont Trepljov-Nyin szerelmi kettős vonlár került hngsúly. S ez romntikus két Sirálybn: ezeket z illúziókeltés látsztától is megfosztott elő-dásokt fitl művészek hitvllásánk romntikáj fűti. Mindkét változtbn mindvégig színen mrd z ácsolt kerti színpd, sőt jól sejthetjük, hogy ez z egyetlen díszletelem, melyhez Zsámbéki is, Székely is erősen rgszkodik. Érthetően, mert jelkép; számukr döntőbb és dominánsbb, mint Csehovnk volt. A legizglmsbb kérdés mégis z, hogy rs poeticájukt megfoglmzzák. Színpdi tmoszférteremtésről beszéltünk, s mint jeleztük, ennek csk egyik eleme játéktér kilkítás. Ez már következmény. A két Sirály elsősorbn játékstílusr vontkozó kezdeményezés. Amikor két rendező rokonságát említettük, erre kívántunk utlni: Zsámbéki is, Székely is, bár másmás utt járnk, jól tudják, hogy színház, különösen modern színház elsősorbn nem szvk-

15 kl kelti fel nézők fntáziáját, hnem szvk és gesztusok, z kció és látvány egymásr htásávl; s h már Sztnyiszlvszkijt említettük, ki olynnyir fontosnk trtott gondolt és fiziki cselekvés egységét, megállpíthtjuk, hogy Zsámbéki és Székely ebből z egységes játékstílus követelményét olvss ki. Tlán szoktln, hogy két rendezést, melyek ugynkkor két rendezői egyéniséget jeleznek, ennyire együtt tárgylunk. Úgy érzem zonbn, két Sirály jelentősége, mit jelen színházi évdbn és egész mi színjátszásunkbn betöltenek, épp egymásr utlásukbn rejlik. Nem kell föltétlenül új rendezői nemzedékről beszélnünk, vgy más hsonló, vlóságos összefüggéseket mindenképp leegyszerűsítő ktegóriákt hsználnunk hhoz, hogy jó érzéssel megállpítsuk, sem Zsámbéki, sem Székely útkeresése nem elszige- telt jelenség, s könnyen lehet, hogy olyn lpokt nyit mgyr színház históriájábn, melyekre messzibb távltból is érdemes lesz vissztekintenünk. A játék Ezúttl zonbn mrdjunk mgánál két Sirály-elődásnál. E vázltos, inkább csk jelzésszerű elemzés végén egy kérdést föltétlen szemügyre kell még vennünk. Eddig többnyire z mbícióról, elképzelésről, rendezői szándékról beszéltünk. Felvethető viszont, hogy z elképzeléseket, stílustörekvést milyen mértékben sikerült megvlósítni. Annál is inkább, mert érzésem szerint. mi két Sirály kritiki visszhngját illeti, többnyire e két tényező, szándék és relizálás összefüggésének megítélésében kísér-tett legtöbb tévedés. Az objektív, vgy kár szubjektív, rendezőn kívül álló, vgy kr rendezőn múló hiányosságokt, nehézségéket könnyű koncepció fogytékosságként felfogni, csk éppen néh teljes félreértéshez vezet. Vegyük tehát most külön-külön két Sirályt. Zsámbéki rendezése, úgy hiszem, z évd eleji szerződtetésekkel kezdődött: zt, hogy z elődás többnyire színház új tgjir épül, jelképesnek is érezhetjük. Zsámbéki fokozott mértékben él z egyes színészi dottságok egymásr hngolásából eredő lehetőséggel. Olyn meglehetősen eltérő lktú színészeket tud egységes játékstílusb fogni, mint Olsvszky Év és Szbó 'Ildikó, Kiss István és Kun Vilmos, vgy Szbó Kálmán és Verebes István. S ez igz kkor is, h Molnár Pirosk túl érdes és jelentéktelen Nyin (bár nem minden színpdi erő nélkül), h Káty Endre hrsány Smrjevje kilóg z együttesből. Hisz Olsvszky ele- Csehov: Sirály (Szolnoki Szigligeti Színház). Bodnár Erik (Nyin), Hegedűs Ágnes (Arkgyin) és Huszár László (Trigorin)

16 s párn percekig premier plánbn " mrd; petróleumlámpát, mely egyedüli fényként tűnik fel sötét színpdon, s Trepljov sztlán áll második részben, Trepljov mgávl viszi z ágyhoz, hol Szorin tolókocsij áll, leteszi földre, s úgy mondj el Nyin történetét, hogy körülülik lámpát. A tárgyk tehát Fehér Miklós tervezte színpdon drámi erővonlk kirjzolói, konfliktusok hordozói lesznek, s jelentős, XIX. százdi miliőtől elszkító szerepe vn Vágó Nelly ruháink. A színészek közül zonbn egyedül Bodnár Erik jár rendező áltl oly egyértelműen megjelölt cspáson, bár e lázs tisztságú Nyin mellett több erős színészi lkítást is láthtunk. Kránitz Ljos életerősségében megrokknó Trepljovj vgy Hegedűs Ágnes fnyr Arkgyináj emlékezetes élményt nyújt, csk éppen z elődás szigorún felépített ívéhez nincs igzán szerves köze. Ezúttl játéktér oly erős és szuggesztív keretet teremt játékhoz, oly meg-htározó játékstílus szempontjából, hogy zt z egyes színészi lkítások csk töredékesen tudják követni. A fogytékosságok és erények e rövid leltárb vétele után nem túlzás megállpítnunk, hogy két Sirály z évd két izglms, rngos, sok jó ígérettel bizttó elődás. Meggyőződésem, hogy mindkettő nemcsk mgyr színjátszás újjászületésének jegyében jött létre, hnem igzi frissítő htás is lesz. Csehov: Sirály (Szolnoki Szigligeti Színház). Hegedűs Ágnes (Arkgyin) és Huszár László (Trigorin) Csehov: Sirály (Kposvári Csiky Gergely Színház). Molnár Pirosk (Nyin) és Szbó Kálmán (Trigorin) (Iklády László felvételei) gáns érzelgőssége, mellyel Arkgyin Trepljov, fi iránt viseltetik, ugynúgy része e szárnyszegett és vágykozó világnk, mint Szbó Ildikó szivrozó, ngy lépésekkel járkáló, keserű Másáj; Kiss István oly eredendően és már-már egysíkún niv, hogy körötte mozgó lkok, Verebes István Medvegyenkójánk esetlen élnikrás, Kun Vilmos Dorn doktoránk kesernyés európiság, Szbó Kálmán vgy Gry József lkítás nélkül ez Trepljov tlán meg se születne. Igy viszont igzi színpdi élete lesz: lázs tekintetére sokáig visszemlékszünk. A kposvári Sirály tehát, kisebb csorbáktól eltekintve, színészileg igen egységes és egyensúlyos produkció. Kevésbé mondhtjuk el ezt játéktérről. Szinte Gábor színpd és Milkovszky Erzsébet ruhái, mint mondni szokás (s így is vn), jól funkcionálnk, csk éppen hiányzik látvány szuggesztív ereje. A szolnoki Sirály viszont mindenek-előtt térvrázsltávl bűvöl el. A világítás, melyről fentebb írtunk, elementáris egyszerűséggel teremt levegőt " színpdon. Annk néhány tárgynk, mely csehovi enteriőrből megmrdt, Székely Gábor fokozott jelentőséget tuljdonít: mintegy Nyin fehérsége teste-sül meg tárgyk fehérségében, lelőtt sirálybn cskúgy, mint pdok exponálásábn, vgy fehér petróleumlámp hngsúlyozott szerepeltetésében ". Itt színészek ritkán kerülnek premier plánb, de tárgyk nnál inkább: Nyin sirályt, szárnyát mintegy kibontv, beletrtj " reflektorfénybe, s hlott, fehér mdár sokáig ott mrd fehér pd előtt, épp fénykörön belül; Más odhjítj z nyjához fehér kispárnát,

17 DÉVÉNYI RÓBERT Bábfesztivál Pécsett Hogy miért süllyed Atlntiszként gyermekirodlom óceánjáb néhány olyn remekmű, mint Swift Gulliverje vgy Defoe Robinsonj - ez mi npig z irodlomtudomány tlányi közé trtozik. És ugynilyen rejtély, hogy mi predesztinál hsonló sorsr egy egész színházi műfjt: bábművészetet. Egy biztos: ligh mg műfj okolhtó. Sokkl inkább közönség sktulyázt be hzánkbn bábszínházt pr excellence gyermekszórkozttó intézmények közé, hová felnőtt csk kísérőként lép be. És előítéletével egyben kirekesztette bábjátszást színházi kultúr perifériájár. Természetesen bábművészek soh-sem törődtek bele helyzetükbe, és szkdtln küzdelmet folyttnk emncipálódásukért. Hivtásos és mtőr együttesek, itthon éppen úgy, mint külföldön, legkülönfélébb szellemi ínyencségeket kínálják felnőtt közönségnek, hogy versenyképesek legyenek művészi árubőség egyre duzzdó konkurrenciájávl. Pécs immár másodszor nemzetközi szintű kirkt e törekvéseknek. Az öt-npos bemuttósorozt október 2:-24. mind z elődásokkl, mind hozzájuk kpcsolódó vitákkl meggyőzően bizonyított, hogy nemcsk kell lennie, hnem vn felnőtt-bábszínház, méghozzá olyn minőségű, mi színházi kultúr élvonláb sorolj. Kétségtelen, hogy kedvező kép kilkulásábn ngy szerepet játszott fesztivál szervezettsége, átgondoltság. E sorok írój szorglms fesztivállátogtó. Megszokt, hogy vgy vn koncepciój egy bemuttósoroztnk - és kkor gyengék produkciók, mert örül-ni kell, hogy egyáltlán egy egységes profil Prokrusztész-ágyáb kényszeríthetők; vgy z elődások izglmsk - de kkor ligh érvényesíthető egyéb eszmei szempont. Pécsett szerencsés tlálkozás tnúi voltk jelenlevők. Egy világos koncepciót meggyőző példák sokságávl illusztráltk - de úgy is foglmzhtnám, hogy jobbnál jobb elő-dások élménye egységes szellemi árm-körbe kpcsolt be szkmi vitákt, elemzéseket. (Tlán túlságosn protokolláris záróértékelés kivételével.) A fesztiválszervezők nyilvánvló szándék szerint játékrend lényegében felnőtt-bábszínház három lehetséges típusát muttt be. Egy-egy npot szántk népi ihletésű, folklorisztikus bábjátéknk, egyet z vntgrde kísérleteknek, z intellektuális bábszínháznk, és végül egyet könnyű műfjnk ", bábkbrénk. Tehát lényeget, teátrális funkciót emelték ki, és ennek rendelték lá mind társulti típusokt (mtőr, underground, hivtásos), mind lehetséges techniki vriánsokt (kesztyűs, mrionett, árny stb.). E funkcionlist szemlélet tette egyébként különösen lklmssá fesztivált rr, hogy - felismerve párhuzmokt tnulságit színházi kultúr egésze szempontjából is tekintetbe vegyük. Vegyük tehát szemügyre teljes progrmot e besorolás szerint. nyire szemet-lelket gyönyörködtető. A brny-szentlőrinciek például Molnár Ann-blldát pásztorffrgások motívumink stílusábn komponálták meg árnyjátékukbn, kétségkívül megrgdó esztétikussággl. A blld drámiságánk közvetítésére ez módszer mégsem bizonyult elég erőteljesnek. Népi játékok E produkciók problemtikusságát úgy is jellemezhetjük, hogy zok szokványos bábszínházi és drmturgii keretek közé terelték z dptálndó folklór-nygot, és ez szelídítés " elvette svukt-borsukt. A népi hgyományok megőrzésének szép példáját nyújtott Somogy megyei Vörs község bábtáncolttó betlehemese. Az elődás nem készült színpdi produkciónk, nem kívánt mást, mint egy feledésbe merülő ünnepi szokás néprjzilg hiteles képét feleleveníteni. A rendező szerető műgonddl gyűjtötte fel egy házi betlehemes játék környezetét: dlokt, rigmusokt, drmtikus, lkoskodó mozzntokt. Mindez hgyományok ismerete szempontjából kétségteienül figyelmet érdemelt. De drmturgiilg is fontos tnulságokkl szolgált, éppen legtöbbet vittott kérdésben: hogyn lkíthtó ki leghrmonikusbb kpcsolt báb és ember között. A vörsiek elődás bizonyított, hogy korszerűhöz z ősin keresztül is vezethet híd. A szokásjáték ugynis legtermészetesebben köti z éneklő-lkoskodó mimeseket betlehemprvánhoz, gondosn ügyelve rr, hogy - már rituális okoknál fogv is báboké mrdjon főszerep. A többi elődás már folklór modern útjit kereste mi közönséghez. A módszer többnyire z dptálás: blldákt, népmeséket dolgoztk fel báb-színpdr. Az elődások egy részének lpproblémáj, hogy z dptáció meg-mrd z illusztráció szintjén: verbális költői képpel párhuzmosn megjelenik nnk képzőművészeti-színpdi megfoglmzás. Igz, ez z illusztráció több Ugyncsk z illusztrtív esztétikusság csökkentette kunsi (Szovjetunió) Állmi Bábszínház Egle, kígyók király c. népmesedptációjánk htásosságát. Az őserejű természetmítoszból tisztán tetszetőset emelték ki. Zenei hsonlttl élve: népit Csjkovszkij és nem Muszorgszkij szellemében dolgozták fel. A rusztikus drámiság lekerekítésének lehettünk tnúi plovdivi Népi Bábszínház Kukérik játék c. produkciójábn is. A progrm mi busójárásunkhoz hsonló tvszünnepi mskrjáték felidézését ígérte, de mű egy ízléses látv nyosságforgtgnál többet nyújtni nem tudott. Gyökeresen más utt válsztott kssi Glóbusz együttes. Három székely népblldát fűztek egy műsorb: Kis Júliát, Kőmíves Kelement és Molnár Annát. Bábszínpduk nem volt: prvánt népviseletbe öltözött szereplők hozták létre " néhány kelme segítségével. Vgyis: élő emberek lkották z elődás tárgyi keretét, melyben tárgyk életre keltek. A díszletváltozások" egy táncjáték koreográfiáját idézően folytk le, mi mgát bábelődást népi játékok tmoszférájávl vette körül. De tlán nem is ez volt legizglmsbb újításuk, hnem nnk felismertetése, hogy bábszínpd filmhez hsonlón - és z élőszínpdnál sokkl szbdbbn! - élhet plánszerű ábrázolásmód-dl. A legtöbb elődás ugynis egyzon léptékben trnszponált mindent: lényegest és lényegtelent egyránt - báb természetéből dódón áltlábn kicsinyítve és legfeljebb z élő szereplők méret-rányávl ellenpontozv. Szőke István rendező viszont egy htlms küllős kerék premier plánú forgtásávl közelítet-te Kőmíves Kelemennét kérlelhetetlenül dévi várhoz megteremtve ezáltl szűkszvúság telitláltát. Két produkció kísérletezett zzl, hogy

18 Hydn: Ember holdon (z Astr bábegyüttes elődás) folklór ktulizálásávl utt tláljon mi felnőtt közönséghez. Ebből z egyik feltétlenül zsákutcánk bizonyult. A kecskeméti Cirók bábegyüttes rendkívül gresszíven modernizált Fehér László betyárblldát. A játék két síkon folyt: prván mögött bábokkl, korbeli környezetben, prván előtt pedig élő szereplőkkel, mi ruhákbn és külsőségekkel. Ez szájbrágó párhuzmosítás, mely közös nézőpontból kívánt látttni Hivtl hjdni és mi pckázásit - tetézve keresetten eredetieskedő htáseszközökkel - inkább komikus, mint drámi htást váltott ki, nyilván rendező szándékávl ellentétben. Az egész fesztivál egyik legszebb elődásávl örvendeztetett meg viszont tiszkécskei Szitkötő bábegyüttes. Figyelmet érdemel mindenekelőtt mg mű, Profán misztérium. Trby Ede ngyjából olyn szellemben dolgozt fel mgyr betlehemesek szövegét, mint lengyel Dejmek élőszínpdon pssió-textusokt (Legend dicsőséges feltámdásról). A modern iróni nivitás elbűvölően költői köntösében jelentkezik. Tóth Géz rendezése úgy tetrlizált betlehemes játék - éppen vörsiektől látott - népi elemeit, hogy z egy ízig-vérig korszerű tetro mundivá terebélyesedett. (Ez kétségkívül misztériumszínpd tervezőjének, Koós Ivánnk érdeme is.) Végül népi-vásári bábjátékhgyományokt elevenítette fel miskolci Játsszunk együtt bábcsoport is, egy Hns Schs Fstnchtspiel-dptációvl. A produkció tisztes műkedvelés színvonlán mozgott. Avntgrde kísérletek zenével, klsszikusokkl H folklorisztikus bábjátszás zt látsztot kelthette, hogy báb legfeljebb egy speciális területen otthonos, következő ktegóri meggyőzően bizonyított, hogy repertoárlehetőségek szinte korlátlnok, és összecsengenek legkorszerűbb élőszínházi törekvésekkel. A legjobb értelemben vett úttörés felelősségét vették mgukr különböző produkciók meggyőző és kiforrott megvlósításbn. Hogyn lehet eleven drámi élménnyé tenni látványt, játékot zenés műfjú drbokbn? Hogyn közelíthetők mához klsszikus művek dptációi? Az írói vgy rendezői színházé-e jövő? Mit tehet színház szokványos elvárások" lerombolásáért, korszerű formnyelv elterjesztéséért? Azt hiszem, ngyon is ismerősen csengő kérdések ezek. A zenés műfjú kísérletek különösen érdekesek voltk. Közismert problém, hogy zenei stílusok sjátos formi erőtere milyen nehéz követelmények elé állítj z énekes-színészt. A számtln megkötöttség, természetes színészi mgtrtás problemtikusság - különösen relizmusigény növekedésével - vitthttln zenei értékeket szorított le z operszínpdról. És milyen remekül illeszthetők ugynezek művek bábszínházk műsorár. Most sjnálom igzán, hogy nem láthttm például Mozrt mrionettre írt operáit - Bstien és Bstienne-t vgy Cosi fn tuttét - mgyr színházi konvenciók következtében soh mguk természetes közegé-ben. A budpesti Astr mrionettegyüttes sziporkázón szellemes Hydn-produkciój (Ember holdon) ugynis meg-győzően bizonyított, hogy színpdi látványelemek és színészek" egynygúság olyn lehetőséget teremt drám- és képzőművészet hrmonikus összekpcsolásár - és, hogy ez milyen fontos zenés színházbn, zt Appi ót tudjuk -, mi vlóságos prdicsomi állpotokhoz vezet. Milyen könnyen tmoszferikussá lehet tenni színpdot pusztán zzl, hogy rokokó posztmen-

19 sek elmrdhttln Ámor-szobrocskáj éppoly mozgékony, mint duettet ének-lő szerelmesek! Sjnos, éppen z ellenkezőjének: látvány sttikus bemerevedésének voltunk tnúi pécsi Bóbit együttes ngy-szbású válllkozás, Brtók A kékszkállú herceg váránk feldolgozás esetében. A jpán bunrku technikávl, fekete emberekkel" mozgtott bábuk különben is sjátos világítási technikát igényeltek voln, mivel z együttes nem tudott megbirkózni. Hogy nemcsk z oper, hnem blett, illetve táncpntomim is otthonos bábszínpdon, zt megint csk egy sor érdekes produkció bizonyított. Ngyjából kétfjt törekvés volt megfigyelhető. Az egyik z élő bletthoz hsonlón mesét koreogrfált, másik inkább z kusztikus és vizuális elemek megfelelését kereste. (Tehát z nimációs rjz-filmek technikáját lklmzt báb-színpdr. Nemrégiben kndi kis-filmek fesztiválján láthttunk efféle zenelefordító kísérleteket.) Az első, tehát pntomimisztikus megoldásr kimgsló színvonlú példát nyújtott budpesti Állmi Bábszínház Stúdiószínpdánk bemuttój. Érdekes módon zene volt meg előbb, mégis úgy tűnt, minth Ligeti György Szilágyi Dezső meséjére írt voln Avntures c. kompozícióját. Zene és színpd bámultos egységét sikerült létrehozni. Az egyébként elvontnk htó konkrét zene minden mozznt itt vlóbn megjelenített trtlombn konkretizálódott, nélkül, hogy ez hngról hngr következetes lefedezettség egy pillntr is mgyrázkodóvá, illusztrtívvá tette voln színpdot, elnehezítette voln mű intellektuális iróniájánk szbd szárnylását. Az ábrázoló és kifejező technikát mintegy egymás mellett lklmzták plovdivik Sztrvinszkij Petruskájánk dptációjábn. A rendkívül elsztikus, húzógumis megoldású Petrusk-báb legfinombb érzelmi-indulti trtlmkt is meg tudt jeleníteni légies mozgásávl szinte úgy tűnt, hogy sokkl bonyolultbb koreográfiák eltáncolásár is képes, mint bármely élő vetélytárs". A vásári forgtg cselekményszerű, tánc-játékos ábrázolásár viszont Juli Ogninov rendező már nem törekedett, h-nem megelégedett zzl, hogy mézes-bábokr emlékeztető botosbábok kissé egysíkú mozgtásávl elsősorbn zenei formát: vissztérő rondótémákt, z ellentétes hngultú szvittételeket fejezze ki. Következetesen z nimációs filmek stílusábn készült viszont z Állmi Bábszínház Stúdiószínpdánk szemetlelket gyönyörködtető Flun produkciój. A rendező kollektív jól érzett rá rr szerkesztő elvre, mely Brtók népdlszvitjeinek építkezését népi díszítőművészet motívumfejlesztési módjávl rokonítj. Klsszikus irodlmi művek dptációjávl tuljdonképpen csk wroclwi Állmi Bábszínház jelentkezett. De két produkciójuk - z Aucsin és Nicolete, vlmint Lorc Don Cristoblj - nnyir elüt szokványos bábszínpdi feldolgozásoktól, hogy bízvást tárgylhtjuk kár z vntgrde kísérletek között. Összefogllóul hdd jegyezzem meg: e területen modern bábszínház problémái kísértetiesen megegyeznek modern színházévl. Különösen z lábbi három problémkörben. 1. A néző bevtásánk szándék. A modern színház nem kívánj leplezni, hogyn hozz létre z illúziót, épp ellenkezőleg - Brrult szvi szerint átéleti születés pillntábn levő drámát". A prván jelentette korlátok lerontás, mozgtók dezillúzionálás ugynennek törekvésnek bábos megfelelője. 2. Az intellektuális filozófii trtlmk közvetítésének elsődleges szándék. (Prbol-drmturgi.) Tlán meglepő báb ez irányú igénye. De kétségtelen, hogy bábszínház eleve kizárj z ilyen típusú produkciókbn verblitás túlsúlyát, mi élőszínpdon jv részüket unlmssá teszi. 3. Egy brechti színháztípus létrehozásánk szándék, különös tekintettel z elidegenítő effektusr és kezelhetőség" követelményére. Nyilvánvló, hogy báb felnőtt (!) néző számár eleve elidegenített, hiszen teljes zonosulás bábbl nem jön létre. Ugynkkor báb szemben z élő brechti színésszel - sohsem pusztán demonstrátor, mindig élvezi gyöngédségünket, tökéletes kép-más okozt örömünket (még negtív figur is!), és tlán épp ez z művészi vonzerő, mi számos Brecht-stílusú elő-dásból hiányzik. Úgy is foglmzhtnám, hogy z elidegenítő effektus állndó jelenléte következtében bábszínház felnőtt közönségének beleélési szbdságfok" mgsbb z élő színház közönségénél. Könnyebben rekesztődik kívül, de h produkció művészi igzság mgávl rgdj, úgy ez fntáziműködés z élő színházbn szinte ismeretlen erejű eufóriájávl társul. Ami kérdés másik oldlát illeti: köztudott, hogy brechti elidegenítés fő célj kezelhetetlennek tűnő egyéni és történelmi sorsfelfogás szétroncsolás. Nos, bábuk sorsát" - már léptékviszonyok következtében is - felnőtt néző eleve kezelhetőnek éli át, született fölénnyel tekint liliputi világ trgikumár, és trgikumot csk groteszk közvetítésével fogdj be. A kísérleti bemuttók mind e gócokt járták körül. A már említett lengyel Aucsin-elődás z első törekvésre szolgálttott érdekes, bár nem elég rokonszenves példát. Úgy tűnt, hogy z élő színészek puccsszerűen átvették htlmt bábszínházbn, és z új viszonyok közepette még többet tudnánk produkálni színészileg, h közben nem kellene mégis sut, esetlen kis figurákkl bjlódniuk. Vgyis, tpsztltként leszűrhető, hogy dezilluzionálás nem vezethet z emberi, fölény csillogttásához, hiszen teremtő csk teremtményben tisztelhető viszolygás nélkül. (Például kívánkozik ide kssi elődás egy mozznt: z élő szereplők kinyújtott tenyerükön rvtlozták fel hlott szerelmeseket Kis Júli-blldábn. És ugynilyen htást tett, hogy z ember játékos kedélye hol elefántként, hol élő trónusként vetette lá mgát mrionett szeszélyeinek" Vizvári László rendezte Hydnoperábn.) Az intellektulitás, filozófii trtlmk közvetítésének igénye végigvonult e ktegóri szinte minden produkciójábn. A prbolisztikusság legkövetkezetesebben Urbán Gyul Kompozíció c. pntomimos tárgyjátékábn érvényesült (z Állmi Bábszínház Stúdiój játszott). Igen érzékletesen ürítettek ki, szbdítottk meg egy embert minden lel-kitudti kctjától - míg Páciens. sikeres operációb sok más társához hsonlón bele nem hlt. Kár, hogy ez z erőteljes sztír kissé szertelen ötlet-hlmzávl nem végig egyértelmű világossággl került színre. A prbolisztikusság igénye olykor túllépte szükséges htárokt is. A már említett Flun c. játékbn például pplikációnk tűnt hímzésmint természetes burjánzásáb - más színnel és más formákkl - beleszőni", hogy itt születés metforájáról vn szó. Ugyn-

20 csk nehezen követhetőnek bizonyult plovdivik Petruskájábn nép és mű-vész elidegenítettségének ábrázolás - bábokr helyezett külön mszkokkl. Ami bábszínház brechti útjit illeti, e tekintetben budpesti Orfeo együttes jutott legmesszebbre. Peter Weiss Mockinpotjánk motívumir készítettek egy lenyűgöző erejű dinmikus víziósort. Felfogásukbn drb risztophnészi fonákjár fordítj kfki világképet. Az elődás rendkívül következetesen üti szegény Mockinpot úr orrát sját elidegenítettségének mítoszib, nélkül, hogy egy virtuóz szövegmontázstól eltekintve egyetlen sort is átvenne mű irodlmi nygából. A dilógusokt egy szál hegedű hngutánzó effektusi stilizálják. Bábkbré Az utolsó másfél np szórkozttó bábműfjoknk dott színpdot. És jegyezzük meg sietve: ez korántsem sekélyes " szinonimáj, csupán funkcióváltást jelöl: nem z ember sorsát, hnem mindennpjit tárj közönség elé. E mindennpi, kis dolgok igézete vette körül békéscsbi Npsugár báb-együttes Ez mind z utcán hevert c. kbréműsorát épp úgy, mint h kissé konvencionálisbbn is - z Állmi Bábszínház Stúdiójánk Krinthy Frigyesdptációját, Stnci nénit. Es ugynezt emelte utolérhetetlen költői mgsltokr Yves Joly ppírszín-ház". Yves Joly témái hngsúlyozottn jelentéktelenek. Az etűdcímek is tnúsíthtják: Álmtlnság, Fürdés, Akvárium, Ppírtrgédi stb. Vrázsltuk z nyg tökéletes humnizálásábn vn. Joly nem ábrázol, hnem egyenrngúsít. A kéznek, ppírfecniknek - csk így nevezhetők! ugynolyn teljes életük vn, mint nekünk. Hogy ngyjából miről vn szó, zt tlán Ppírtrgédi egyetlen mozznt felidézheti. Szemétrevlón rossz küllemű ppírhuligánok támdják meg ppírszerelmespárt. Olló nyisszntj le lány holdsrló fejecskéjét, és gyuf lángj oltj ki szerelmese életét. A képzvr szándékos: ppír így hl meg! A műlkotás művész győzelme z nyg prdoxonjin. Befejezésül megjegyezném, hogy bemuttókon és vitákon nem vett részt egyetlen élőszínházi" szkember, egyetlen fővárosi npilp kritikus sem. Vjon mennyiben hibáztthtó ezért fesztivál szervezése és mennyiben hibásk kritikusok? NÁNAY ISTVÁN Az egyetemi színházk éledése A társdlmi-politiki élet minden változás (vgy éppen változtlnság) leginkább fitlságot érinti, őket sérti, ők regálnk ezekre legérzékenyebben és legélesebben. Vágyik, terveik, állásfogllásuk, szembenállásuk vgy egyetértésük kifejezésére minden eszközt felhsználnk - így természetesen szín-pd eszközeit is. Mindez természetesen igz z egyetemek ifjúságár és z egyetemi színpdokr is. Ezeket z együtteseket z egyetemekhez vló szervezeti kötődésük, közönségük igényei, válllt feldt, z egyetemi utonómi formi és gondolti szbdságr, egyben igényességre kötelezi. Áltlábn nem épülnek be hivtásos színházk hierrchiájáb, sőt különállásukt minden eszközzel hirdetik, védik. A kommerciális színháztól vló idegenkedésük - és bizonyos gzdsági kötöttségek következménye, hogy formi tekintetben kísérletezők, műfji, színpdi konvencióknk fittyet hánynk. Az egyetemi színházkt nemzetközi szervezetük, l 'Union Interntionle des Théâtres Universitires (UITU) fogj össze. Évről évre nő tgországok, együttesek szám, mind többen vllják és válllják szövetség hirdette hldó gondoltokt. De mivel e gondoltok nemcsk z egyetemistákt fogllkozttják, mivel nemcsk z egyetemist együttesekre jellemző társdlmi kérdések iránti fogékonyság és színpdi kísérletezés progrmj, szervezet fogllkozik zzl, hogy kiszélesíti htókörét z egyetemisták mellett többi mtőr-félhivtásos együttesekre, mennyiben zok szövetség áltlános célkitűzéseivel különben zonosulnk. Hzánkból négy egyetemi együttes tgj z UITU-nk: z ELTE Universits együttese 1968 ót, míg szegedi Egyetemi Színpd, Scéné ( Budpesti Műszki Egyetem együttese) és Debreceni Agrártudományi Egyetem színpd 1971 őszén kérte felvételét. Az őszi évdbn három együttes öt elődását láthttm. Izglms kísérleteknek, unlomb fúló bukásnk, áltlábn mégis egészséges pezsgésnek lehettem tnúj. A szegedi Egyetemi Színpd pár évvel ezelőtt hívt fel mgár figyelmet Déry Tibor Az óriáscsecsemőjének fel-fedező, érdekes elődásávl, kultúrpolitiki tettével. Bemuttták drámírásunk elfelejtett, nem mélttott, XX. százdi európi drámfejlődés vntgrde vonultávl együtt lépő, de elszigetelt próbálkozásink egy drbját. Ugynkkor elődásukkl rr is válszoltk, miért felejtődhetett el e mű: gondolti m is égetően ktuálisk, izglmsk, élőek, de formáj nálunk még jelenlegi szín-házi gykorltnk is idegen, s csk egy kísérletező kedvű, hgyományos szín-pdi formák kötöttségeitől nem korlátozott együttes képes megközelíteni drb lényegét. Az 1971 második felében bemuttott drbjik többé-kevésbé sikeres kísérletek önálló színházi nyelvük kilkításár. A Stációk című összeállításuk lcíme: szbálytln színház. Vlóbn z. Lényegét tekintve irodlmi színpdi produkció lehetne három részre tgolt elő-dás. Az első részben - Készül le völgybe frks - Rdnóti Miklós utol-só verseiből készült összeállítás hllhtó, ezt Pilinszky János KZ-ortórium követi, befejezésül Peter Hndke: Jövendölés című beszédjátékát dják elő. Meg-hökkentő összeállítás. Egy ember személyes vllomás z emberiséget megcsúfoló borzlomról, ennek XX. százdi trgédiánk már-már áltlános érvényű kitágítás, mjd egy éles váltássl z emberiséget fenyegető másik stáció, mely lényegében z előzőnél nem kevésbé veszélyes, hiszen gondolkodó ember számár gondolttlnság, sblon gondoltés érzelemvilág urlm rosszbb fiziki megsemmisülésnél. Ez szerkesztés már túlnő z irodlmi színpdi formán, de mi igzán színházivá teszi z elődást, z megvlósítás. Fekete háttér előtt kifeszítve, mintegy keresztre feszítve egy félmeztelen férfi. A nézők körbeülte játszótéren, földön fekve többi szereplő. Megszóllnk versek, melyeket egy elvont mozdult-rendszer kísér. A mozgás-mozdultok nem versek illusztrációi, nem is ellenpontozói, helyenként tlálkoznk, más-hol egymás ellen játsznk mozgáseszközök és gondoltok. Nem egyértelműen sikeres ez megoldás, de egy ponton mindent igzol: z Erőltetett menetet öt ember z időmérték helyett mgyros verselés hngsúlyi szerint mondj, négykézláb állv, döcögő ritmus szerint ringtózv, egyre erőtlenebb hn-

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12)

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú N I U S játékszín F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6)

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6) S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 8. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38)

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38) TAR T A L O M MAJOR TAMÁS Keressük z élő színházt (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. ÉVFOLYAM 4, SZÁM 1 9 7 1. Á P R I L I S mgyr ját ék szí n HERMANN ISTVÁN

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

A történelem korszerű drámai értelmezése

A történelem korszerű drámai értelmezése SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1977. S Z E P T E M B E R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3)

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú L I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T Ö

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. drámamelléklet

TARTALOM. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 9. ÁPRILIS F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I VÁN F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

TARTALOM. játékszín H E R M A N N I S T V Á N

TARTALOM. játékszín H E R M A N N I S T V Á N S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 1. S Z Á M 1 9 7 7. J A N U Á R F Ő S Z E R K E S Z T Ö : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E R K

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

Színház születik (16)

Színház születik (16) T A R T A L O M m g y r j á t é k s z í n A SZÍ NHÁZMŰVÉ SZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A S Z Á N T Ó J U D I T Elszlsztott lehetőségek (1) I V. É V F O L Y A M 1. 1 9 7 1. J A N U Á R S Z Á

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 7, J Ú L I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

Hol tart a magyar egyetemi színjátszás? (32) A másik" színház (34) n é g y s z e m k ö z t. f ó r u m é s d i s p u t a

Hol tart a magyar egyetemi színjátszás? (32) A másik színház (34) n é g y s z e m k ö z t. f ó r u m é s d i s p u t a T A R T A L O M K O L T A l T AM ÁS Pótcselekvők és hősködők Gondoltok z elmúlt évd új mgyr dránáiról (1) m g y r já té ks z í n Mozikkockák z évdból M A J O R O S J Ó Z S E F Arbuzov - és ők négyen (10)

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I E S K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 9. S Z Á M 1 9 8 3. S Z E P T E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I É s K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 2. S Z Á M 1 9 8 5. F E B R U Á R TARTALOM F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 7 5. M Á R C I U S TARTALOM FÖLDES ANNA Ki lesz császár, főszereplő és bálny? (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I V. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 8 1. J Ú N I U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHAZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 8 0. M Á R C I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V A N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

magyar játékszín S Z Á N T Ó JUDIT S Z Á N T Ó ER I K A S P I R Ó G Y Ö R G Y P Á L Y I A N D R Á S G Á B O R IS T V Á N négyszemközt

magyar játékszín S Z Á N T Ó JUDIT S Z Á N T Ó ER I K A S P I R Ó G Y Ö R G Y P Á L Y I A N D R Á S G Á B O R IS T V Á N négyszemközt T A R T A L O M mgyr játékszín A S Z Í I N H Á Z M Ü V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. É V F O L Y A M 1 0. SZÁM 1 9 7 1. O K T Ó B E R S Z Á N T Ó JUDIT Megdöglesztett knák (1) M

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 7. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

S Z Á N T Ó J U D I T Az évad a külföldi darabok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11) magyar játékszín

S Z Á N T Ó J U D I T Az évad a külföldi darabok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11) magyar játékszín T A R T A L O M Az évd dimenziói H E R M A N N I S T V Á N Lesz-e káoszból kozmosz? (1) S Z Á N T Ó J U D I T Az évd külföldi drbok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11)

Részletesebben

AC Z É L. G Y Ö R G Y. Az új színpadi szövegek (11) magyar játékszín NÁNAY I S T V Á N. A színpadi mozgás (24) B Á T K I M I H Á L Y.

AC Z É L. G Y Ö R G Y. Az új színpadi szövegek (11) magyar játékszín NÁNAY I S T V Á N. A színpadi mozgás (24) B Á T K I M I H Á L Y. T A R T A L O M AC Z É L. G Y Ö R G Y A S Z Í N H ÁZMŰVÉ S ZE T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A I V. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 1. D E C E M B E R Szocilist színház, szocilist műsorpolitik

Részletesebben

játékszín VINKÓ JÓZSEF

játékszín VINKÓ JÓZSEF S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T T A RTALOM XV. É V F O L Y A M 5. SZÁM 1 98 3. M Á J U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

TARTAL0M. játékszín. arcok és maszkok. négyszemközt. fórum. világszínház. színház és közönség

TARTAL0M. játékszín. arcok és maszkok. négyszemközt. fórum. világszínház. színház és közönség S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T TARTAL0M X I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 8. D E C E M B E R FŐSZERKE S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKE

Részletesebben

A Marat" debreceni próbáin (35)

A Marat debreceni próbáin (35) T A R T A L O M Mgyr drámák fesztiválj Szovjetunióbn (Sz.J.) (1) BOLESZLAV ROSZTOCKIJ A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1971. A U G U S Z T U

Részletesebben

jétékszín négyszemközt arcok és maszkok szemle drémamelléklet Berzsián, a Bohóc, Jean és a többiek (1 ) Karácsonyi ének (5)

jétékszín négyszemközt arcok és maszkok szemle drémamelléklet Berzsián, a Bohóc, Jean és a többiek (1 ) Karácsonyi ének (5) T A RTALOM jétékszín S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I I. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 8 0. A U G U S Z T U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

T A R T A L O M játékszín

T A R T A L O M játékszín T A R T A L O M játékszín GYÖRGY PÉTER A Sorsválsztók cspdái ( 1 ) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ LET I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT XV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1982. J A N U Á R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R IVÁN

Részletesebben

játékszín NÁNAY ISTVÁN

játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT T A RTALOM XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 1 9 8 1. FEBRUÁR FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA játékszín NÁNAY

Részletesebben

T A R T A L O M. magyar játékszín MOLNÁR GÁL PÉTER PÁLYI ANDRÁS SZILÁGYI JÁNOS ANTAL GÁBOR FEUER MARI A. fórum és disputa.

T A R T A L O M. magyar játékszín MOLNÁR GÁL PÉTER PÁLYI ANDRÁS SZILÁGYI JÁNOS ANTAL GÁBOR FEUER MARI A. fórum és disputa. T A R T A L O M mgyr játékszín A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. É V F O L Y A M 3. SZÁM 1971. M Á R C I U S MOLNÁR GÁL PÉTER Mjor Tmás cirkusz (1) PÁLYI ANDRÁS

Részletesebben

TENGELY szilárdsági ellenőrzése

TENGELY szilárdsági ellenőrzése MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TASZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET GÉPELEMEK c. tntárgyhoz TEGELY szilárdsági ellenőrzése Összeállított: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 010. A feldt megfoglmzás

Részletesebben

TARTALOM. játékszín H E R M A N N I S T V Á N

TARTALOM. játékszín H E R M A N N I S T V Á N TARTALOM B O T H B É L A Süket fülek (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I SZÖVETSÉG F O L Y Ó I R A T A V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1 9 7 2. J Ú L I U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N SZERKESZTŐ: CS.

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. világszínház. Szemle. drámamelléklet. Oszlopos Simeon '82 (1 ) Ismét epika (7) Végeredménytelenségben (9)

TARTALOM. játékszín. fórum. világszínház. Szemle. drámamelléklet. Oszlopos Simeon '82 (1 ) Ismét epika (7) Végeredménytelenségben (9) S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ES K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 2. S Z Á M 1 9 8 3 F E B R U Á R F Ő SZ ERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő SZ ERKESZT Ő-

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

m ű hel y f ó r u m vi l á gszínház s z e m l e

m ű hel y f ó r u m vi l á gszínház s z e m l e T A R T A L O M j á t é k s z í n K E R E S Z T U R Y DEZSŐ A források fölé hjolni... (1) S Z I L Á D I J Á N O S Forrdlmk vlltás (6) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG F O L Y Ó I R A T A V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

T A R T A L O M. Szívügyünk: a magyar dráma (1) Egy intim színház (7) Mozaikkockák az évadból HERMANN ISTVÁN. Feltarthatatlan t i Pécsett (12)

T A R T A L O M. Szívügyünk: a magyar dráma (1) Egy intim színház (7) Mozaikkockák az évadból HERMANN ISTVÁN. Feltarthatatlan t i Pécsett (12) T A R T A L O M FÖLDES ANNA Szívügyünk: mgyr drám (1) mgyr j á t é ks zí n PÁLYI ANDRÁS Egy intim színház (7) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G FOLYÓIRATA Mozikkockák z évdból HERMANN

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4)

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A VII. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 4. Á P R I L I S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T O R

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Á r a m és érintésrédelem (1)

Á r a m és érintésrédelem (1) T A R T A L O M HERMANN ISTVÁN Á r m és érintésrédelem (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z É T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A mgyr játékszín HUBAY MIKLÓS I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1970. M

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

"Jó helyen vagyok a Nemzetiben" - írja a Voice műsorvezetője

Jó helyen vagyok a Nemzetiben - írja a Voice műsorvezetője "Jó helyen vgyok Nemzetiben" - írj Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) "Jó helyen vgyok Nemzetiben" - írj 2012 december 03. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs ∓quot;jó értékelvehelyen

Részletesebben

n é g y s z e m k ö z t v i l á g s z í n h á z s z e m l e

n é g y s z e m k ö z t v i l á g s z í n h á z s z e m l e T A R T A L O M A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG F O L Y Ó IR A T A j á t é k s z í n B E R K E S E R Z S É B E T A becsület fegyverei (1) V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 1 9 7 2. M Á J U S H E R M A N N I S T V Á N A

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1973. OKTÓBER F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐHELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA T A RTALOM MÉSZÁROS TAMÁS A Mikroszkópon

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

TARTALOM. játékszín G Y Ö R G Y P É T E R N Á D R A V A L É R I A. arcok és maszkok N Á D U D V A R I A N N A D O B Á K L Í V I A.

TARTALOM. játékszín G Y Ö R G Y P É T E R N Á D R A V A L É R I A. arcok és maszkok N Á D U D V A R I A N N A D O B Á K L Í V I A. TARTALOM S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 8 3. M Á R C I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. négyszemközt. fórum. viiágszínház. szemle. drámamelléklet. Szentivánéji Vízkereszt (1 ) Halvány költészet és trágár valóság (5)

TARTALOM. játékszín. négyszemközt. fórum. viiágszínház. szemle. drámamelléklet. Szentivánéji Vízkereszt (1 ) Halvány költészet és trágár valóság (5) TARTALOM SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 8 3. J Ú N I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 8 5. A U G U S Z T U S TARTALOM F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

Színikritikusok díja 1985/86 (1) nyári játékok STUBER ANDREA KOVÁCS DEZSŐ CSÁKI JUDIT SZŰCS KATALIN P. MÜLLER PÉTER KŐHÁTI ZSOLT

Színikritikusok díja 1985/86 (1) nyári játékok STUBER ANDREA KOVÁCS DEZSŐ CSÁKI JUDIT SZŰCS KATALIN P. MÜLLER PÉTER KŐHÁTI ZSOLT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T T A RTALOM XIX. É V F O L Y A M, 10. SZÁM 1 9 8 6. OKTÓBER FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A

Részletesebben

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei 6. Tárkezelés Oerációs rendszerek 6. Tárkezelés Simon Gyul Bevezetés A rogrm címeinek kötése Társzervezési elvek Egy- és többrtíciós rendszerek Szegmens- és lszervezés Felhsznált irodlom: Kóczy-Kondorosi

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

játékszín S Z E R E D Á S A N D R Á S F Ö L D E S A N N A N Á N A Y I S T V Á N S Z Á N T Ó E R I K A P Ó R A N N A L U X A L F R É D

játékszín S Z E R E D Á S A N D R Á S F Ö L D E S A N N A N Á N A Y I S T V Á N S Z Á N T Ó E R I K A P Ó R A N N A L U X A L F R É D A SZÍNHÁZM Ű VÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I - É V F O L Y A M 5 - S Z Á M 1 9 7 5. M Á J U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E R K E S Z TŐ - H E L Y E

Részletesebben

TARTALOM. játékszín NÁNAY ISTVÁN

TARTALOM. játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV I I I. É V F O L Y A M 6. SZÁM 1 9 8 5. J Ú N I U S TARTALOM FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

T A R T A L O M. magyar drámafesztivál a Szovjetunióban. színháztörténet Mejerhold műhelyéből (32) játékszín. fórum. szemle.

T A R T A L O M. magyar drámafesztivál a Szovjetunióban. színháztörténet Mejerhold műhelyéből (32) játékszín. fórum. szemle. S Z Í N H Á Z M Ű VÉ S ZE T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 1. S Z Á M 1 9 7 9. N O V E M B E R FŐSZERKE S Z TŐ ' B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKE S Z

Részletesebben

T A R T A L O M. Hagyományos vagy új dramaturgia? F E K E T E S Á N D O R. A szecsuáni jólélek a Nemzetiben A L M Á S I M I K L Ó S.

T A R T A L O M. Hagyományos vagy új dramaturgia? F E K E T E S Á N D O R. A szecsuáni jólélek a Nemzetiben A L M Á S I M I K L Ó S. T A R T A L O M A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I SZÖVETSÉG F O L Y Ó I R A T A V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 1 9 7 2. Á P R IL I S Hgyományos vgy új drmturgi? F E K E T E S Á N D O R A nyitott színpdról (1) O S

Részletesebben