HAJNALHOZÓK A PLEJÁDOK TANÍTÁSAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAJNALHOZÓK A PLEJÁDOK TANÍTÁSAI"

Átírás

1 HAJNALHOZÓK A PLEJÁDOK TANÍTÁSAI BARBARA MARCINIAK A Fény Családjának

2 BARBARA MARCINIAK Hajnalhozók A PLEJÁDOK TANÍTÁSAI A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Barbara Marciniak / Bringers of the Dawn HAJNALHOZÓK: A PLEJÁDOK TANÍTÁSAI 2

3 (+) TARTALOM (*) Köszönetnyilvánítás... 3 (**) Elıszó... 4 (***) Bevezetés... 9 (1) Az Idı követei (2) Az Elsı Alkotó (3) Kik az isteneid? (4) A szabad zóna emlékei (5) Ki viszi a fénysugarat? (6) A történelem leleplezése (7) A sokdimenziós egyesülés (8) A szélsıséges zsarnokságon (9) Új határok (10) A fény új paradigmája (11) A játék lényege (12) Fényt hozni félelmetes küldetés (13) Kinek van célja veled? (14) Érzelmek - Az Idı krónikájának titka (15) A Föld beavatása az egység révé (16) Eretnekek (17) A Fény Nyelve (18) A tudatosság szimfóniái (19) A belsı láng fellobbantása (20) Szexualitás - Híd a tudatosság magasabb szintjeihez (21) A harmadik dimenzió meghaladásának testi-lelki gyakorlatai (22) A fény galaktikus áradása (23) A szerzırıl (*) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetemet fejezem ki barátaimnak, rokonaimnak és elıdeimnek, akiknek céltudatossága vezetett el engem terveim megvalósításához. Külön köszönetet mondok nıvéremnek, Karennek azért a mélységes szeretetért és odaadásért, amelylyel irántam és a P-k" iránt viseltetett. A plejádokkal kapcsolatban végzett kutatásaim alatt számos szent helyet látogattam meg, ahol sokat tanítottam, és sokat tanultam. Elsınek Toby és Teri Weiss-szel kerültem kapcsolatba. Mindketten hihetetlenül sokat segítettek azzal, hogy támogatták plejád HAJNALHOZÓK: A PLEJÁDOK TANÍTÁSAI 3

4 élményeimet az erılelıhelyeken tett megszámlálhatatlan utazásaink alatt. Barrie és Susie Konicov voltak az elsık, akik felismerték az energiát, és rávették a P-ket, hogy jelentessenek meg írást a Connecting Link magazinban, a görögországi Athénban tett közös utazásunk eredményeként. İk mutattak be Tera Thomasnak is, aki a barátom, társszerzım és a Hajnalhozók szerkesztıje. Átrendezte az életét, mialatt a könyvön dolgozott; mélységesen tisztelem ıt azért, hogy képes volt ennyire elkötelezni magát és megváltozni. Valamilyen módon Tera, Karen és a P-k hozták létre ezt a könyvet. Aztán megjelent Barbara Hand Clow, aki megérezte a vibrálást, és valójában az ı megérzése és bátorítása vezetett odáig, hogy ez a könyv megjelent. Marsha Andreola bıkezően mérte a szalagokra vett hanganyaggal kapcsolatos lexikális tudását, Richard Rodgers pedig folyamatos támogatásával segített. Mélységesen csodáltam Gerry Clow-t, aki megosztotta velünk e téren szerzett tapasztalatait, készen kapott tudását, és megköszönte a lehetıséget, hogy bábáskodhatott e könyv születésénél. Gail Vivino szakmai tudásával és kifinomult érzékeivel járult hozzá a könyv végleges kialakításához, Barbara Doern Drew-val, Amy Frosttal és a Bear & Company Kiadó többi munkatársával együtt. Marilyn Hager végezte a végsı simításokat, kiváló borító- és könyvterveivel. A borító rajzolóját, Peter Everlyt inspirációi segítették abban, hogy megalkossa a hajnal képét a világőrben, amelynek fénykódja mély üzenetet hordozhat szemlélıje számára. Becsülöm a bátrakat, azokat, akik készek újrafogalmazni a létezés lényegét, akik az eretnekség szikrájával frissebb gondolatokra késztetnek minket. Mélységes szeretetemet és köszönetemet fejezem ki a plejád tudatnak, tanítóimnak és barátaimnak a hőségükért és megingathatatlan kötelességtudatukért, szeretetükért, amely a galaktikus elegancia energiaképletét, az ideális valóságot kelti életre bennem. Mindnyájuknak békességet és boldogságot kívánok, és köszönöm. (**) ELİSZÓ Amikor 1988-ban elıször találkoztam Barbara Marciniakkal, mindketten éppen életünk izgalmas, új szakaszának a kezdetén álltunk: én akkor költöztem Michiganbe, hogy Barrie és Susie Konicov kiadókkal létrehozzak egy új magazint Connecting Link címmel, Barbara életében pedig akkor kezdıdtek a plejád közvetítések. Sokféle munkával, utazással, kutatással, a tudatkiterjesztés irodalmának tanulmányozásával töltött évek után elkezdtünk foglalkozni azzal, hogy kik vagyunk, miben hiszünk, és mindez nagyon kíváncsivá tett bennünket. A következı két évben Barbara és én számos elıadást látogattunk meg, eljátszadoztunk a plejádok tanításaival, és az egészet nagyon élveztük. Felvetıdött a gondolat, hogy írjunk egy könyvet a plejádokról, de valójában nem igazán szorgalmaztuk; a könyv majd elkészül, ha eljön az ideje. HAJNALHOZÓK: A PLEJÁDOK TANÍTÁSAI 4

5 Elérkezett 1990, a névtelen évtized" kezdete. A Connecting Link már népszerővé vált, Barbarának pedig csaknem háromszáz szalagja volt már a plejádokkal folytatott beszélgetésekrıl. Úgy éreztem, ideje visszatérnem New Yorkba, ahol tovább írhatom a magazint a számítógépemen, és egyéb munkákat is végezhetnék. Azt is éreztem, hogy eljött az idı a könyv megírására. Amikor a könyvre gondoltam, azt képzeltem, hogy a plejádok diktálni fognak nekem, én meg csak leírom az anyagot a szalagokról, megszerkesztem, és készen is van. Nem is kell nagy erıfeszítés hozzá, és a magazinra fordítandó idımbıl sem vesz el sokat. Ezért aztán májusban, amikor Barbarával leültünk, hogy elkezdjük a könyvközvetítést", mélységes megdöbbenéssel hallottam a plejádok elképzelését a könyv megírásáról. Biztosítottak afelıl, hogy nem fogják nekem lediktálni a könyvet, azt a saját munkámmal kell megalkotnom. Ez nyugtalanná tett. Azt mondták: - Ha mi csak úgy neked adnánk ezt a könyvet, az olyan lenne, mintha az alkalmazottunk lennél. Milyen erıfeszítést kellene akkor tenned? Mi lenne abban a te munkád? Valaminek születnie kell a saját bensıdbıl, kell teremtened valamit, ami az alkotóképesség teljesen új kihasználási módja. Hőha! - Oké, de hogyan vigyem hát véghez ezt a csodálatos folyamatot? - kérdeztem. - Hol kezdjem? Azt válaszolták: - Darabokból fogod összerakni, és csakis a saját ösztönös megérzéseidre támaszkodva. Egyáltalán nem a logikus elme terméke lesz. Ha a megérzéseidre támaszkodsz, azok vezetnek majd. Megmérettetsz, hogy képes vagy-e a feladatot elvégezni és véghezvinni, logikus elmédtıl függetlenül tudva, hogy melyek a következı lépések. Óriási feladat lesz ez számodra. A tudatosság sokkal magasabb szintjére emel majd, a rend és a bizalom magasabb szintő területére. Amikor elkészül a könyv és nagyon jól sikerül, azt fogod mondani, nem tudod, hogyan csináltad, elképzelésed sincs róla! A történet megmutatja majd, hogy ha megtisztítod az embert a személyes információitól, kozmikus lénnyé tud válni. A folyamat, amelyen a következı pár hónapban keresztülmész, nagyon intenzív lesz a számodra. Az írás lesz a beavatásod folyamata. A következı hat hónapban el kell sajátítanod bizonyos ismereteket, s ez is a folyamat része lesz. Azt mondták, hallgassam meg a szalagokat, és csak azokat a részeket írjam le, amelyekrıl érzem, hogy bekerülnek a könyvbe. Barbara testvére, Karen ösztönösen tudni fogja, hogy mely szalagokon vannak jó információk, és azokat elküldi nekem. Barátom, Marsha is ösztönösen fogja tudni, hogy mely szalagok anyagát kell a könyvbe bevenni. Aztán már csak rajtam múlik, hogy kiválasszam a felhasználandó részeket. Azt tanácsolták, hogy ne gondolkodjak a sorrendiségen, ne törıdjek azzal, hogyan illeszkednek majd egymáshoz a különbözı részek. Minden oldalon használhatok egy-öt szavas kódokat, vagy valamilyen színt az információ meghatározására, de ez minden. Kezdtem érteni az elgondolást. Logikus elmémben viszont felvetıdött még egy kérdés. Megkérdeztem a plejádokat: - Próbáljunk meg kiadót találni, mielıtt a könyv elkészül, vagy legalább jelentsük be, hogy könyvet írunk? A plejádok azt felelték: - Képzeletben igen, küldd szét a bejelentést, hogy könyv írásába kezdtél. Az elsı alkalommal, amikor leülsz írni, pakolj el mindent az asztalodról, ne legyen körülötted limlom meg rendetlenség. Teremts egy tiszta helyet, ahová kirakod a kristályaidat, amelyek segítenek. Aztán elmondhatsz egy imát a szándékodról, valami ilyesmit: Ezennel bejelentem, hogy könyvet kezdek írni, és elküldöm mindenkihez ezt a bejelentést, aki kiadó, és mindenkihez, aki hozzá tud járulni ahhoz, hogy ezek az információk kiadásra kerüljenek mindazok számára, akiket a legjobban szolgálnak. Az a szándékom, hogy megtaláljon ennek a könyvnek a kiadója, küldjék hozzám, és ígérem, hogy készen állok majd a felismerésére. HAJNALHOZÓK: A PLEJÁDOK TANÍTÁSAI 5

6 Tudom, hogy ez ügyben szinte semmit nem kell tennem. Ez nem az én feladatom. Tudom, hogy szét kell sugároznom a bejelentést, mintha egy gyermek születésének hírét küldeném szét, és megkapom rá a választ. Ebben hiszek." Ennyi. A válasz meg fog érkezni hozzád. Ne feledd, hogy a folyamat, amelyen keresztülmész, nagyon is része a történetnek, hiszen valamit fel fogsz fedezni magadból, és akkor a történet az általad meghatározott feltételek szerint ölt formát. Meg fogod érteni, mirıl szól a könyv. Tapasztalatokat szerzel, miközben mások elıtt ösvényt vágsz a realitás felé azáltal, hogy a saját realitásoddal bővészkedve engeded, hogy különféle mondatok, összefüggések átáramoljanak rajtad, majd végül új rendszerbe szervezıdjenek. Aki ebben nem hisz, annak ez nagyon nehéz. A hit az egyetlen kulcs. Nincs semmi más, amibe kapaszkodhatsz ebben a folyamatban. Az egész az elkötelezettségrıl szól, és meg fogod tanulni, hogy felvállalhatod önmagad, hogy soha nem leszel megszorulva, mindig megkapod, ami kell, és soha nem szenvedsz szükséget. Mindig minden a szándékaid szerint fog alakulni. A te szereped ebben az egészben annyi, hogy szánd rá magad arra, amit akarsz, és egyszerően engedj szabad folyást az információknak. A könyv megteremti a saját rendszerét, miközben lassacskán megismered magadat, és bizonyos információkat kódolsz. Döbbenetes élményekben lesz részed. Ahogy most olvasom a szavakat, melyeket akkor mondtak nekem, teljesen más képet alkotok az egészrıl, mint akkor. Most jövök csak rá, hányszor mondták, hogy a könyv megírása beavatás lesz a számomra, hogy meg leszek méretve, és hogy az embereknek meg kell tisztítaniuk saját személyes információjukat a kozmikus gondolkodás eléréséhez. Most már tudom, mit jelentenek ezek a szavak; akkor sejtelmem sem volt róla. Egyre több személyes problémám került felszínre. Nem bíztam magamban, nem szerettem magamat, és igazából nem is tudtam, ki vagyok valójában. Nem tudtam különbséget tenni az igazi énem és a külvilágnak mutatott szerepénem között. Belekezdtem egy sorozat gyökerekig hatoló test-szellem gyakorlatba, ami csak még több dolgot hozott elı - elfojtott gyermekkori emlékeket, a testemben felhalmozódott traumát és fájdalmat. Egy roncs voltam. Nem voltam olyan formában, hogy dolgozhassak a könyvön, hiszen még a magazint is alig tudtam kéthavonta megjelentetni. Októberben Egyiptomba mentem a plejádokkal. Tudtam, hogy ez az út nagyon jelentıs fordulópont lesz az életemben. Azt hittem, olyan lendülethez juttat, hogy munkához láthatok, és csak úgy kiírom magamból a könyvet. Csodálatos utazás volt, mély benyomást tett rám, és teljesen kikészültem. Mintha felrobbant volna bennem minden. Olyan dolgok ébredtek fel bennem, amelyekrıl nem is tudtam, hogy ott vannak, és a többségük sötét volt és taszító. Mikor visszaértem New Yorkba, végképp nem voltam képes elkezdeni a könyvet, és valójában nem is hittem, hogy valaha is képes leszek rá. Egy dolgot tudtam csak akkor, azt, hogy el kell hagynom New Yorkot. Nem tudtam összpontosítani, vagy tisztán látni a dolgokat. Úgy éreztem, mindenhonnan energia záporozik rám. Az utcán meztelennek és védtelennek éreztem magam, és már képtelen voltam rá, hogy lemenjek a metróba. Ideje volt elköltözni. Még az év decemberében Észak-Karolinába költöztem. Ha egy ötlet jó, akkor nagyszerően mőködik. Libby, egy barátom, akivel Egyiptomban találkoztam, Raleigh-tól délre, zöldövezetben lakott, és tudtam, hogy én is ott akarok lakni. Megpróbáltam szerezni ott egy házat, mielıtt odaköltöztem volna. Elképzeltem, milyen lesz a ház, elképzeltem a telket, és Libby megígérte, hogy nyitott szemmel és füllel fog járni. Költözésem elıtt körülbelül egy héttel a mostani háziuram bement Libby üzletébe, és elpanaszolta, hogy lakója minden elızetes bejelentés nélkül elköltözik. Libby azt mondta: - Azért, mert az Tera háza. A következı héten minden holmimmal az autómban otthagytam New Yorkot, és odaköltöztem. A ház pontosan olyan volt, amilyennek elképzeltem - tágas, sok-sok fénynyel, százhetvenöt négyszögöles telekkel. Tökéletes volt! Gyógyulni kezdtem abban a percben, hogy odaköltöztem. Csak feküdtem a földön, vagy nekitámasztottam a hátamat egy fának, és HAJNALHOZÓK: A PLEJÁDOK TANÍTÁSAI 6

7 engedtem, hogy a természet meggyógyítson. Gyógyulni - ez volt minden, amire összpontosítottam. Amikor januárban Michiganbe mentem a Connecting Link huszadik kiadásának szedésére, rájöttem, hogy végeztem a magazinnal. Sokat fejlıdtem, amíg dolgoztam rajta, de éreztem, hogy ideje továbblépni valami más felé - hogy mi az a valami más, azt nem tudtam, de ha efféle megérzéseim vannak, követnem kell ıket. Hazaérkezvén néhány napon keresztül azt kérdezgettem magamtól, vajon normális vagyoke, hogy otthagytam egy munkát, akkor, amikor fogalmam sincs róla, hol találok másikat. Aztán rájöttem, hogy tökéletesen jó ez így. Nincs munkám - ideje hát megírni a könyvet. Elkezdtem hallgatni a szalagokat, és apró részleteket, részeket leírtam belılük. A munka simán ment és könnyen, a dolgok csak úgy jöttek, maguktól. Nem foglalkoztam a sorrenddel, és nem is próbáltam kialakítani. Csak hagytam, hogy a dolgok átáramoljanak rajtam. Eközben a plejádok több nappali foglalkozást tartottak néhány embernek azért, hogy kizökkentsenek bennünket saját problémáinkból. Az óráknak A tudatosság kioltó kódjai" címet adták, és pontosan errıl is szóltak. Sokkal mélyebben kezdtem el foglalkozni olyan kérdésekkel, amelyekrıl New Yorkban azt hittem, hogy már végeztem velük. A foglalkozások minden résztvevıje rengeteg érzelmi csomót bogozott ki, és nagyon szoros kapcsolat alakult ki köztünk. A foglalkozássorozat végén újjászülettünk. Ez volt életem egyik legmegrázóbb élménye. Tartottunk egy újabb olvasópróbát" a plejádokkal. Ekkor a Hajnalhozókról beszéltek, akik lehetıvé tették a tudatosság kozmikus fejlıdését azáltal, hogy elıször a saját testükben rögzítették a frekvenciát. Hirtelen tört rám a felismerés: 1990-ben, amikor elıször került szóba a könyv, azért voltam képtelen megírni, mert még nem tudtam fogni a frekvenciát. Nem tisztultam még ki eléggé a feladathoz. Megkérdeztem a plejádokat errıl. - Nem bíztál magadban, Tera. Azt mondtad mindenkinek, hogy igen, de igazából nem szeretted saját magadat. Összehasonlítgattad magad másokkal, nem voltál ıszinte, amikor arról beszéltél, hogy mi folyik körülötted, és a közeli ismerıseid ezt tükrözték vissza. Mélyebbre kellett jutnod, és mélyebbre kellett hatolnod a rétegek alá, hiszen az ön-győlölet számos rétege halmozódott fel mindenkiben. Fel kellett fedezned néhány magatartásformát, amelyek nem mőködtek, és ennek okát is. Ez a felfedezés tett a Frekvencia İrzıjévé. Ezért kaptad meg a könyvet úgy, ahogyan - mert egy nagy áttörésre volt szükséged a tudatosság terén. A velünk való közvetlen kapcsolatteremtés folyamata alatt elolvastál és feldolgoztál rengeteg anyagot, amire igazán nem is volt szükséged. Kívülállóként újra és újra meghallgattad mindazt, amit közvetlenül magadra kellett vonatkoztatnod ahhoz, hogy ne maradj le. És megcsináltad. Aztán azt mondták, hogy elég anyagot írtam már le, és a könyv készen áll arra, hogy összeállítsam. Fogalmam sem volt arról, hogyan csináljam. Olvassam végig mindazt, amit leírtam, és találjam ki, miként illeszkednek össze? Voltak oldalak, amelyeken csak pár mondat állt, több oldalon pedig folytatólagos, hosszú-hosszú irományok. Hogyan rakjam mindezt össze valamilyen rendszerbe? A plejádok azt mondták, hogy minden este, mielıtt elalszom, egy percig gondoljak rájuk, és képzeljem el a Hajnalhozók borítóját. Játszadozzak ezekkel a gondolatokkal, és minden éjjel kedvem szerint változtassak az illusztráción. Csak nézzem a borítót, aztán nyissam ki a könyvet, és kezdjem el olvasni az oldalakat, míg el nem alszom. Almomban meg fogom találni az információt, amelyre szükségem van. Azt mondták, úgy kell életre hívnom a könyvet, hogy közben olvasom a jövıben már létezı könyvet. Közölték, hogy nem lesz ezzel semmi dolgom - mindent ık fognak csinálni. Végül is, miért ne? HAJNALHOZÓK: A PLEJÁDOK TANÍTÁSAI 7

8 Az elsı héten nem ment valami jól. Elalvás elıtt vizualizáltam, de amikor felébredtem, pánik fogott el az oldalak láttán, és gondolkodó elmém kétségbeesetten igyekezett valamiféle sorrendbe helyezve olvasni ıket. Teljesen reménytelen volt. Végül aztán egy délután, miközben az irodám padlóján ültem papírokkal körülvéve, a sírás küszöbén, így szóltam: - Hé, plejádok! Azt mondtátok, elvégzitek ezt a munkát! Én feladom. Tessék, csináljátok! Elkezdtem felszedegetni a lapokat, egyenként, mintha csak össze akarnám ıket rakni, hogy elpakoljam. De egy lapot balról szedtem fel, egy másikat jobbról, aztán talán a hátam mögül, majd megint valahonnan balról. Nem volt benne semmi összhang vagy ésszerőség - semmi rendszer. Nem is gondolkodtam rajta, csak szedegettem a lapokat. Amikor vagy harmincoldalnyit felszedtem, hirtelen megálltam és ránéztem a kezemben tartott kötegre. A hideg futkosott rajtam, miközben azt mondtam magamban: - Istenem, azt hiszem, ez az elsı fejezet. - Az íróasztalomhoz mentem, leültem és elkezdtem olvasni a lapokat. Úgy illeszkedtek egymáshoz, mint egy kirakós játék darabjai. Meg voltam döbbenve! Hiszek az efféle dolgokban, de amikor valóban ilyesmi történik, az egészen elképesztı. A könyv többi része minden erıfeszítés nélkül kezdett magától összeállni", hogy a plejádok kedvenc kifejezésével éljek. Egy következı olvasópróbán" elmondtam a plejádok-nak, mennyire meg voltam elégedve ezzel az új eljárással, és micsoda mulatság volt. Azt mondták: - Mostantól fogva utasításokat kapsz arra nézve, hogyan csinálj dolgokat. Minél többször mondod azt, hogy lemondasz az irányításról, annál több energia áramlik beléd. Ahogy fokozatosan elhagyod a saját módszeredet, úgy válik az egész folyamat egyre könnyebbé. Csak akarnod kell. Minél erısebb benned az akarat, annál könnyebb minden. Késıbb, amikor elkészül a könyv, és sokan kérdezik majd, hogyan csináltad, azt akarjuk, mondd el, hogy ezt a módszert használtad. Azt akarjuk, hogy igazold a tanításainkat, hogy képes voltál megérteni bennünket azáltal, hogy hittél abban, amit mondtunk. Ne feledd, milyen sokáig tartott, mire megértetted az eljárást. Mi nem oktatunk téged - csak vezetünk ebben a folyamatban, visszahúzunk, újra és újra megmutatva a dolgokat, hogy megérthesd, hol van a mőveletben az energia. Tiszta szándék vezérli az egészet - kezdetben csak úgy csinálsz, mintha vennéd a jeleket, és aztán egyszerően folyamatosan fogadod a dolgokat. A könyv további része szinte magától összeállt, és a plejádok, szavukat állva, találtak egy kiadót anélkül, hogy Barbara vagy én bármit is tettünk volna ennek érdekében. Összehoztak bennünket Barbara Hand Clow-val - ki más értene jobban ahhoz, miként kell valamit nyilvánosságra hozni? Az ı kitőnı irányítása alatt átírtam és csiszolgattam a könyvet, de végül igazán csodálatos alkotás lett. A plejádoknak igazuk volt. Amikor ránézek erre a könyvre, nem tudom, miként jött létre. Én nem szerkesztettem meg, nem terveztem, nem volt az egészrıl kialakított elképzelésem, és semmiféle sorrendet nem dolgoztam ki. Csak annyit tettem, hogy hittem bennük, és hagytam, hogy általam alkossanak. Csodálatos élmény volt, olyasmi, ami megváltoztatta az életemet. Megtanultam, hogyan dolgozzak együtt olyanokkal, akik fizikai valóságukban nem léteznek, és soha többé nem kezdek neki semmilyen munkának egyedül. Most éppen egy forgatókönyvet írok. A folyamatba bevontam egy plejád szakértıi csoportot, hogy velem együtt írják, egy másikat pedig azért, hogy oldják meg a terjesztést. Szenzációs, ahogy az egész alakul. Valóban erıfeszítés nélkül mőködik. A plejádok megköszönték, hogy velük dolgoztam, hogy hittem bennük. Elmondták, hogy viszonozni akarják ezt valamivel, meg akarnak jutalmazni, sok-sok szellemi fizetséggel. (A szellemi fizetség nem olyasmi, mint a normális fizetés, amely dollárokból és centekbıl áll.) Sok mindent kaptam tılünk ajándékba. A legjelentısebb ajándék, amit e könyv írásakor HAJNALHOZÓK: A PLEJÁDOK TANÍTÁSAI 8

9 kaptam, az én magam vagyok. Most már bízom magamban, szeretem magamat, képes vagyok saját magamra támaszkodni, és megnyitottam a szívemet. Ezzel az új önszeretettel rengeteg barátot vonzottam magamhoz, akik a családommá váltak. Az igazi családommal is rendbe hoztam a kapcsolatomat, és egy hatalmas meglepetés is ért: huszonnégy évvel ezelıtt örökbe adtam a lányomat, aki most megtalált. Csak kétórányira lakik tılem, és igazi meleg, szoros kapcsolat kezd kialakulni közöttünk. Hálás vagyok, hogy visszatért az életembe. A bizalom volt a másik értékes ajándék. Eveken keresztül azt állítottam, hogy író vagyok. Írtam is sok éven át. De nem sokkal ezelıtt egy reggel, amikor felébredtem és elolvastam az éjszaka írt forgatókönyvemet, hirtelen rám tört a felismerés - író vagyok! Nem az, hogy író leszek - író vagyok! Felbecsülhetetlen értékő ajándék az is, hogy megtanultam, miként kommunikáljak testetlen lényekkel, ami számtalan új területet nyitott meg számomra. Most kezdek kapcsolatot teremteni az állatokkal - házi- és vadállatokkal egyaránt. Csodálatos élmény. Egyre inkább érzem, hogy olyan kommunikációs csatornák nyílnak meg elıttem, amelyek létezésérıl eddig nem is tudtam. Határtalanok. Kaptam sok egyéb ajándékot is. A plejádok azt mondták, hogy a könyv megírása életem legnagyobb tanítása lesz. így is történt. Örülök, hogy rávettem magam a megírására, és köszönök minden szeretetet és támogatást, amelyet ez idı alatt a barátaimból álló családomtól kaptam. És igazán hálás vagyok a plejádoknak szeretetükért, barátságukért, bátorításukért, támogatásukért, de leginkább azért, hogy rávettek, vegyem kezembe a saját fejlıdésemet. Pittsboro, Észak-Karolina 1992 márciusa Tera Thomas * * Tera Thomas korábban a Connecting Link folyóirat szerkesztıje volt, most szabadúszó író. (***) BEVEZETÉS Csapdába estem Balin! Pontosan ezt éreztem, miközben azon gondolkodtam, hogy eddig miért nem említette senki soha az ausztrál vízum szükségességét. Kezemben volt jegyem és útlevelem, útipoggyászom a mérlegen, amikor megtudtam, hogy e nélkül az okmány nélkül nem szállhatok fel a darwini gépre. Agyam lázasan kutatni kezdte az esemény logikáját, és megpróbált valami azonnali módot találni, amellyel megoldhatom a gondot. Bevetem az akaratomat. Nem volt új számomra ezt a játék, sokszor tették már próbára az elmúlt négy év alatt azon képességemet, hogy az akadályokat üzenetekké alakítsam, értékeljem, és az élı szimbólumok segítségével a létezés új távlatait érjem el. Telexek mentek a sydneyi konzulátusra. A várakozás egy órájában biztos voltam benne, hogy tisztáznak és igazolnak engem, és végre útra kelhetek, hogy megkezdjem a plejád oktatókörutat odalenn délen. Észak-Karolinát egy hete hagytam el. Megálltam Hawaiin egy rövid látogatásra, s most, a Bali szigetén eltöltött három nap után kipihent voltam és készen álltam arra, hogy HAJNALHOZÓK: A PLEJÁDOK TANÍTÁSAI 9

10 megkezdjem kéthónapos odisszeám következı szakaszát. Ránéztem a várótermi órára, és láttam, milyen lassan telnek a percek. Türelmetlenül vártam, hogy beinduljanak az események. Az idı lassú mozgása azt a felismerést kezdte élesztgetni bennem, hogy talán - de csak talán - nem is tudok majd felszállni a repülıgépre. Lehet, hogy ez is egyike azon eseteknek, amikor bármennyire is szeretnék, nem megyek sehová. Ereztem, hogy tiltakozik a testem az üj program és az átszervezések ellen, mert nem szállhatok fel a gépre, és nem tudom tartani az útitervemet. Rosszat sejtettem. A fenébe is! Eljött az este tizenegy óra, az indulás ideje, de hiába volt jegyem, útlevelem, útitervem, azt mondták, keressem fel a helyi ausztrál konzulátust kedden. Szombat este volt, a vasárnap meg a hétfı szünnap. A következı darwini járat az után a nap után indult, amikor már ott kellett volna lennem. Megadtam magam. Fogtam egy taxit, és a csomagokkal együtt elindultam a pár órával korábban otthagyott, kedves kis tengerparti szálloda menedéke és magánya felé. Tudtam, hogy nincs azonnali megoldásom erre a fölöttébb bosszantó helyzetre, tehát nem foglalkoztam vele. Visszavonultam a saját kényelmem és hitem világába. Tudtam, hogy valahogy ez az egész jól fog végzıdni, és ha már valahol ott kellett ragadnom, hát Bali minden szempontból ideális hely erre. Másnap, miközben madárfészekszerő szobám ablakában ültem, rádöbbentem az ígéretemre, hogy bevezetıt írok a Hajnalhozókhoz. Tehát amíg ezt meg nem tettem, nem indulhatok el Ausztrália felé! Kávét szürcsölgetve gyönyörködtem a környezetemben, és az elém táruló buja növényzet látványában. Elkezdtem azon gondolkodni, hol is kezdjem, miként illesszem bele az idıbe és a térbe magamat, és ezt az új, rendkívüli kalandot a plejádokkal, amely általam önálló életre kelt. Mintha csak egy visszatérı álom lenne, újra és újra feltettem a kérdést: hogy is kezdıdött ez az egész? Egy efféle kérdésre korábban felsoroltam volna az impulzusokat és az események sorozatát, amelyek odáig vezettek, hogy ténylegesen közvetíteni kezdtem a plejádok üzeneteit, és itt meg is álltam volna. A kérdés véget nem érı ismételgetése során azonban valamiféle energia örvénylett nyughatatlanul egész valómban, ahogy újra és újra átgondoltam a történetet. Látóköröm kitágult, az események több irányból és párhuzamos idısíkokból érkeztek, hogy a rendeltetések szövedékévé álljanak össze. Bátyám értelmi fogyatékos volt, s emiatt gyerekkoromban úgy éreztem, más vagyok, mint a többiek, megbélyegzett, kilógok a sorból. Fiatal értelmemnek rengeteg kihívást jelentett bátyám jelenléte, és a családunknak nagyon sok leckét kellett megtanulnia. Csak nemrégiben történt, hogy a P-k - ahogy becézni kezdtem ıket - arra ösztönöztek, nézzem meg újra gyermekkorom régi fényképeit, hogy újraalkothassam elképzelésemet arról, ki vagyok én. Ebbıl a megközelítésbıl bátyám, Donald arcán mennyei szeretet tündökölt, és azt láttam, hogy minden egyes fotón a fény feléje hajolni látszott, és megvilágította ıt. Nem is gondoltam rá eddig, hogy talán puszta léte is áldás volt az életemben. Családunk lengyel származású anyai nagyanyám felügyelete alatt fedezte fel határait. Babci életét méltóság és büszkeség szıtte át. Mint az 1900-as évek hatalmas mérető európai kivándorlásainak egyik úttörıje, olyan földre került, ahol - ahogy neki mondták -, aranyburkolat fedte az utcákat. Az ı hatására két bátyám, elsı húgom és én gyermekként játszva felfedezhettük a csodás földet, amely az ı birodalma volt. Neki köszönhetem az igazi szeretetet és általa tanultam meg a Föld szeretete iránti hódolatot. Elmondta nekünk, hogy leánykori neve lengyelül azt jelenti: csillag. Tanításait a Föld szeretetérıl késıbb saját csillagkapcsolatom, a plejádok hangján hallottam vissza. HAJNALHOZÓK: A PLEJÁDOK TANÍTÁSAI 10

11 Tizenéves koromban úgynevezett másságom" vezetett el a metafizikus tanok felfedezéséhez. Kíváncsivá tett az a felismerés, hogy a realitást számtalan módon lehet értelmezni. A hetvenes évek végén egyebek között a Seth-szövegekkel ismerkedtem, majd sok éven át foglalkoztam álombeli kalandjaim lejegyezésével, miközben oldalról oldalra ittam magamba a Seth-tanítást augusztusában, majd hét hónappal késıbb, 1988 márciusában röpke idıre összeomlott körülöttem a realitás. Egy látszólag jelentéktelen múlt elkülönített és elraktározott eseményei törtek sikoltva a felszínre, türelmetlenül követelve, hogy vegyek tudomást róluk. Mindkét alkalommal sokkos állapotba zuhantam, amikor a környezetemben lévı emberek megbeszélték egymással az ufók emberrablásairól szóló híreket. Az elsı alkalommal valahogy átsiklottam az egész felett, de másodszor már a testem minden - vagy majdnem minden - addigi tapasztalatot meghaladó módon életre kelt. Emlékek árasztottak el. A földönkívüliekrıl nyilvánosságra hozott adatok belopóztak az álomfeljegyzéseimbe, olyan igazságot hozva felszínre, amelyet nehéz volt feldolgozni. Évekkel korábban, a nyolcvanas évek elején, amikor az új-mexikói Taosban laktunk, egy késı éjjel a hálószobámban három, ragyogó kék fényt árasztó lényt láttam. Akkor ez a kaland hatalmas pánikot váltott ki belılem, ami egyáltalán nem jellemzı rám. Mivel nem volt semmiféle vonatkoztatási rendszer, amelyhez viszonyítva felmérhettem volna saját viszonyomat és biztonságomat ezzel az ismeretlen jelenséggel kapcsolatban, elraktároztam az eseményt a Seth ihlette álomfeljegyzéseimben, és otthagytam, mint a valóság egy meg nem magyarázott darabját. Ez az egész hirtelen már nem volt többé álom, pedig éveken keresztül ezen a címen biztonságos helyen volt a pszichémben. A régi kérdés újra elıbukkant. Az élet feljegyzéseinek mely kategóriájába tartozik az én személyes találkozásom? Tényleg igaz volt? Ekkor a találkozás képe újra belém villant, hirtelen minden sejtem tudta, hogy a földönkívüliek valóban léteznek. Testem soha nem felejti el a három kék lénnyel történt találkozást, azt, ahogy lebegtek fölöttem, nyugtatgatva valami nyilvánvaló, de mégis leplezett megrázkódtatás után. Az eszem felszólítást kapott, hogy fogja fel a történteket. Kihívás volt, hogy használjam ezt az élményt, és magamba olvasszam, hogy nyitottá tehessen arra, ami ezután következett. Pár hónappal késıbb, május 18-án a görögországi Athénban realitásaink a plejádokkal hivatalosan is keresztezték egymást. Már csaknem három hete úton voltam egy vidám metafizikus társasággal, Egyiptom és Görögország templomaival ismerkedtünk. A Nagy Piramissal kezdve végighaladtunk az ısidık emlékeinek kanyargó ösvényein, gyermeki ártatlansággal és naivitással, elvarázsolva a csendes kövekben elraktározott titkoktól. Az út végén ellátogattunk az Akropoliszra és Delphoiba, és amikor egy hotel bárjában búcsúzkodtunk, valami kapcsolatfelvételre késztetett, arra, hogy menjek a szobámba, és csendben ülve képzeljem magam a Nagy Piramisban a Király Termébe. Emlékszem, mennyire lelkesített az ötlet - úgy éreztem, ennek jött el az ideje, ráadásul az út hangulatába is beleillett. Felmentem a szobámba, és amikor már biztonságban éreztem magam, leültem egyenes háttal. Gondolatban visz-szatértem a Király Termébe, miközben óm" hangokat zúgattam. Azt mondtam magamnak, hogy tiszta csatornává akarok válni, most nyomban. Néhány röpke pillanat múlva kényszert éreztem arra, hogy megszólaljak. Mivel a késztetés egy, a sajátomtól eltérı, suttogó hang formájában kezdett érvényre jutni, elmém egy másik része - a racionális, a készenlétben álló" rész - gondolatban kérdezgetni kezdte a beszélı hangot! Ez az elsı kaland hatalmas mentális és lelki ügyességet kívánt részemrıl - beszéltem egy ismeretlennel, gondolatban kérdéseket intéztem hozzá, aztán figyeltem a válaszokat, hogy irányíthassam a társalgást. HAJNALHOZÓK: A PLEJÁDOK TANÍTÁSAI 11