Megszavazta a Közgyûlés a költségvetést Minden költségvetés annyit ér, amennyit a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megszavazta a Közgyûlés a költségvetést Minden költségvetés annyit ér, amennyit a"

Átírás

1 ÉRDI Ingyenes kétheti lap példányban LAP Nyitva: Hétfõtõl péntekig 9 18 óráig Szombaton 9 13 óráig A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Megszavazta a Közgyûlés a költségvetést Minden költségvetés annyit ér, amennyit a város lakói éreznek belõle- hangzott el a közgyûlési vita során. Ez annál is inkább így van, mert az önkormányzat költségvetésének bevételi oldalának legnagyobb része az itt élõk befizetéseibõl áll össze. Ezért jogos az a kérdés, hogy mire jut a befizetett pénzekbõl. Azt a kérdést, hogy Mennyi jut?, mindig együtt kell kezelnünk azzal, hogy Mibõl?. Ezért jelen rövid összefoglalóban meg sem kísérlem a sok-sok összefüggõ táblázat és költségvetési sor részletes ismertetését, csak az általam fontosabbnak vélt összefüggésekre próbálok rámutatni. Sokszor hallom azt a kérdést: mit nyújt nekem az önkormányzat a befizetett adómért? Egy önkormányzatot alapvetõen azért tartunk fenn, hogy az adóinkból és egyéb megszerezhetõ bevételekbõl szolgáltatásokat nyújtson számunkra. Ezeket összefoglalóan szoktuk mûködési költségvetésként emlegetni. Ide tartoznak a közszolgáltatások, az oktatási-nevelési, egészségügyi intézmények, az igazgatási feladatokat ellátó önkormányzati hivatal. Általában ezek olyan szolgáltatások, amelyeket megszoktunk, hogy vannak és leginkább csak akkor figyelünk fel rá, ha valamilyen oknál fogva zavar van a mûködésben. Ilyen az, ha szünetel a közvilágítás, ha csúszós vagy kátyús az út, ha hosszabb a sor az okmányirodában, kevesebb az oktató a kelleténél. Ezek a szolgáltatások azonban nem maguktól vannak, hanem sok százmillióba, helyenként milliárdokba kerülnek. A mûködés feltételeinek javítása érdekében az eszközöket fejleszteni kell, az infrastruktúrát kialakítani, megépíteni vagy felújítani. Ezeket szoktuk felhalmozási költségvetésként Orlai Sándor Kezdõdik az Esküdt utca felújítása T. Mészáros András mellett dr. Tolnai Mariann, a hivatal jogásza és Segesdi János alpolgármester tartották a szokásos sajtótájékoztatót. Segesdi János elmondta, hogy az elmúlt hetekben szakhatósági megbeszélésekre került sor a Bagoly utcai felüljáróval kapcsolatban, és a lakosságot igyekeztek tájékoztatni. Meggyõzõdése, hogy az önkormányzatnak szerepet kell vállalnia az ott lakók érdekvédelmében, mert negatív hatások is érik õket. Jogi támogatást kell adni a kisajátítások és kártérítések jogos mértékének kialkudásához, ezért a hivatal dr. Tolnai Mariann személyében jogi képviselõt nevezett meg. Dr. Tolnai Mariann a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztályon dolgozik jogászként. Elmondta, hogy most ismerkedik a részletekkel, és minden segítséget meg fog adni a beruházó MÁV Zrt.-vel kötendõ megállapodásokhoz, mert mindenkinek az az érdeke, hogy a megállapodások minél hamarabb megszülethessenek a felek megelégedésére. T. Mészáros András polgármester bejelentette, hogy március 16-én elindul az Esküdt utca - Fõnök utca - Vörösmarty utca felújítása a Szabadság tér és az ötös körforgalom között, mintegy 52 millió forintért, melynek 50%-át pályázat útján nyertük, a másik fele saját erõ. Az építkezés szakaszos útlezárással jár, és a emlegetni ( fejlesztések ). Ha a látványos részét nézzük egy költségvetésnek, akkor leginkább ezekre a szoktunk gondolni (iskolaépítés, köztéri beruházás, stb). A város 2009-es költségvetésérõl kijelenthetjük, hogy alapvetõen fejlesztésorientált. Mindemellett a költségvetést tervezõk gondot fordítottak arra, hogy meglegyenek a stabil mûködés feltételei is, köszönhetõen az elõzõ években meghozott idõnként fájdalmas intézkedéseknek. Az önkormányzat az állami feladatok közül az oktatási-nevelési, szociális, egészségügyi és kulturális intézményeket mûködtet. Az állam a mûködési költségek egy részét biztosítja az önkormányzatoknak. A mûködéshez azonban ezen felül az önkormányzat jelentõs összeget kell biztosítson, ún. fenntartói kiegészítésként. Ez a 2009-es évben a tervek szerint kb millió Ft összeget jelent majd. A helyi adóbevételek tervezett összege (iparûzési adó, építmény- és telekadó) kb millió Ft. Látható, hogy az illetékbevételbõl átengedett összegekkel (kb. 250 millió Ft) kiegészítve sem elegendõ ez az intézmények fenntartói kiegészítésére. (Folytatás a 3. oldalon) polgármester úr reméli, hogy a közlekedõk megértik ezt, és türelemmel lesznek. Beszélt T. Mészáros András arról is, hogy a postai szolgáltatás továbbra sem javult, naponta érkeznek lakossági panaszok. Ugyan az új postaépület belül korszerû lett, azonban a parkolást nem oldották meg, erre legtöbbet a mozgássérültek panaszkodtak. A házhoz menõ kézbesítés sem javult, ezért levelet fog írni a területi igazgatónak. Sajnos egy másik területen, a szemétszállításnál is komoly problémák vannak ig van a városnak szerzõdése az Érd-Kommal, de annyi a panasz, hogy ezt akár fel is mondhatják. Amikor pár centiméter hó esett, sok helyrõl nem vitték el a szemetet (például a bor nevû utcákból), arra hivatkozva, hogy az új, korszerû autók nem négykerék meghajtásúak. A várost viszont ez nem érdekelheti, ezt a problémát az Érd-Komnak meg kell oldania, mert a szerzõdést be fogjuk tartatni velük, és a rossz idõjárásra is fel kell készülniük. Forradalom Nemzeti ünnepeink forradalmak ünnepei, március 15. és október 23. egyaránt egyegy gyõztes forradalom emlékezete. Elzúgtak forradalmaink, írta Petõfi, s ma ugyanezt kérdõjellel a végén emlegethetjük. Valóban elzúgtak forradalmaink? S eszünkbe juthat az is, amit a szlengben az elzúgtak szó jelent: elbuktak forradalmaink? S az is eszünkbe juthat: lesz-e még, van-e még szükség forradalomra? S ha igen, milyenre? Arra, hogy kapára-kaszára-kalasnyikovra kapva elsöpörje a népharag az õket sanyargató elnyomókat, uralkodókat, vagy bízzuk mindezt a politikusokra? Talán nem veszik lázításnak, de szükségünk lenne a forradalom tisztító tüzére. Nem biztos, hogy ezt fegyverrel kellene megvívnunk, de a forradalmakat követõ katarzisra minden nemzetnek szüksége van, s ez a mi életünkben elmaradt. Kevesen vannak már, akik az utolsó forradalmat a maga teljességében tudták megélni, s õk nyugdíjas éveiket tapossák, de szinte többen vannak azok korosztályukból, akik 1956-ban a másik oldalon álltak, vagy sehol, és évtizedekig ellenforradalomként emlegették azt az idõt. Õket tenyerén hordozta a Kádár-rendszer, nyugodt, kiegyensúlyozott körülmények között élték meg a rendszerváltást, sõt, azóta is élvezik az elõnyöket. A forradalom résztvevõi pedig vagy emigráltak (kétszázezren), vagy hóhérkézre, jobb esetben hosszú évekre börtönbe jutottak, és a kemény megpróbáltatások miatt korábban haltak, soraik megritkultak. Szükség volna a forradalomra, amely elõször a lelkekben kell, hogy bekövetkezzen. Kívánni, követelni kell a forradalmat, az erkölcsi megtisztulást, mert ez az ország, ez a haza forradalom nélkül szép lassan le fog süllyedni az elfelejtett népek közé. A születésszám az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökkent, mára százezer alá került, ami azt jelenti, hogy évente mintegy ötvenezerrel fogyunk, és a születõ gyermekek egyre nagyobb része a legszegényebb cigány lakosságból kerül ki. Érden ma a tíz éven aluliak között majdnem húsz százalék a cigány, szemben az összes lakosság öt százalékával. Forradalom kell a lelkekben, hogy elhigygyük, van jövõnk. Ahhoz természetesen az kellene, hogy megszabaduljunk attól a vezetõ rétegtõl, akiket saját magunk ültettünk saját nyakunkba, és elcsábulva a szépszavú hazugságoktól, újból és újból önként hajtottuk fejünket az igába. Mára már senki elõtt nem lehet kétséges, hogy hamis prófétának hitt a választók többsége. Ezért kell forradalom mindenki lelkében. Saját, egyéni forradalmát kell megvívnia mindenkinek, hogy ki tudja vetni magából a megtévesztést, a hazugságot, az illúziókat márciusa erre tanít bennünket. Arra, hogy mindig van jövõ, hogy mindig sikerre vihetünk egy megújulást együtt, arra, hogy a zsarnokot ki lehet hajítani hintójából, palotájából, hogy összefogva a jobb, szebb, értékesebb jövõért nincs hiábavaló áldozat márciusa az a tûz, amelynek parazsa itt izzik azóta is lelkünkben. ORLAI SÁNDOR Következõ számunk március 26-án jelenik meg

2 2 Ki érti ezt? Segédanyag szocialista önkormányzati képviselõk számára Döcsakovszky Béla egy különös ügyben interpellált a februári közgyûlésen. Elõterjesztést szeretett volna összeállíttatni a hivatal dolgozóival a helyi, közszolgáltató feladatokat is ellátó sajtó mûködése tárgyában, mire a jegyzõ asszony többszöri levélváltásban felvilágosította a képviselõt, hogy erre a feladatra nincsen a hivatalnak szakértõje, és vagy külsõ szakértõt kell igénybe venni, vagy fel kell állítani egy ad hoc bizottságot. A szocialista képviselõ ebbõl azt a tanulságot vonta le, hogy a hivatal nem segíti az ellenzéki képviselõk munkáját, és politikai motivációt sejtett az ügy mögött. Az MSZP eme jeles, a hazugságok és csúsztatások terén Gyurcsány Ferenchez méltó képviselõje természetesen a cenzúrát szeretné kimutatni az érdi sajtó mûködésében. Segítünk nekik egy csekély segédanyaggal. Mi a cenzúra? Sajtótermékek, filmek stb. tartalmát politikai, vallási szempontból elõzetesen ellenõrzõ intézmény, hivatal, valamint ennek mûködése. Hogy példát is mondjunk rá: az MSZMP KB Agitációs Propaganda Osztálya, ismertebb nevén: APO, Lakatos Ernõ vezetésével és Lendvai Ildikó, az MSZP mostani frakcióvezetõjének aktív közremûködésével. Magyarországon 1948-tól egészen 1989-ig diktatórikus kommunista rezsim létezett, amelynek megkerülhetetlen része volt a szólásszabadság korlátozása, a cenzúra. Magyarországon a diktatúra idõszakában (egészen 1986-ig) nem létezett sajtótörvény. Cenzúratörvény azért nem volt, mert a rendszernek nem volt rá szüksége, mivel állítólagos sajtószabadság volt, és a cenzúratörvény a szólásszabadság nyílt korlátozását jelentette volna. A kor politikusai azt állították, hogy Magyarországon nincsen cenzúra (ezért nagyon meglepetten fogadták, amikor az 1981-es magyar írószövetségi kongresszuson az egyik író a cenzúra bevezetését követelte, mondván, hogy akkor legalább világosak lesznek a határok, hogy mirõl szabad írni, és mirõl nem). Ez azonban teljességgel hamis állítás volt: egészen a nyolcvanas évek végéig minden jelentõsebb színházban, lap-, könyv- és lemezkiadónál ott voltak a Párt megbízott és/vagy önjelölt kommisszárjai, akik a munkatársak alkotásait monitorozták és tudomásukra hozták a pártérdekek és/vagy magasabb körök személyes érdekeinek sérülését, a közlést pedig megakadályozhatták. A sajtó propagandaeszköz volt, amit az a soha vissza nem vont dokumentum támaszt alá, miszerint a sajtó fõ feladata az MSZMP Központi Bizottság politikájának követése és népszerûsítése. Csak és kizárólag akkor lehetett valaki újságíró, hogyha tagja volt a pártirányítás alatt álló Magyar Újságírók Szövetségének. Természetesen a fõ vezetõ beosztásokat csak azok kaphatták meg, akik tagjai voltak a Pártnak. Az érdi MSZPfrakció tagjai ekkor szocializálódtak, és ezt sírják vissza feltehetõleg, utódpárti voltukból következtethetõen. Elõterjesztési és interpellációs témajavaslatok érdi szocialista önkormányzati képviselõknek: 1. A dél-tengeri bálnák helyzete, különös tekintettel a japán bálnavadász flotta tevékenységére, és ezeknek költségkihatása az érdi közmûvelõdési intézmények mûködésére. 2. Az elsõ érdi Mars-expedíció lehetséges idõpontjainak meghatározása, különös tekintettel a napkitörések hatásaira. 3. Egy Ráth-Végh citálta kérdés interpellációnak ajánlva: Vajon ha egy vénasszony cserebogarat szülne s ez negyednapos lázban elhaláloznék, lehetne-e fölötte gyászbeszédet tartani? Ezekre az elõterjesztésekre, nem lévén szakértõ a hivatalban, természetesen külön, fizetett csoportot kellene felállítani és egy ad hoc bizottságot Döcsakovszky Béla vagy Baráth Ferenc vezetésével. Jelzõk Eposzi jelzõkkel próbálják illetni mostanában a szocialista párt képviselõi a városvezetés különbözõ személyeit és csoportjait. T. Mészáros Andrásra az átmenetileg hivatalban lévõ polgármester jelzõt akasztották, ami igaz is, hiszen az emberi lét véges voltából eredõen természetesen õ sem lesz örökké polgármester. Viszont Döcsakovszky Béla bukott polgármester, és ez is tény. A közgyûlésben a Fidesz mellett és vele nagyjából de nem egészében egyetértésben politizálók jelzõje az aknataposók lett újabban. Kedves és barátságos, igazi szocialista típusú hízelkedés ez, az ember szinte látja, ahogy nagy kedvencük, Soros György érdekeltségei által gyártott taposóaknára lépve véres cafatként robbannak szét egyes érdi önkormányzati képviselõ urak és hölgyek. Valahogy beleillik gyûlölködõ lelkükbe, ha az ilyen meghatározásokat kiötlõ egyének belsõ mûködését egyáltalán léleknek lehet nevezni. VITRIO L. Kedves érdi polgárok! Várjuk Önöket az Összefogás Egyesület székházában (Alsó u. 8.) minden szerdán 18 órától. Találkozhatnak önkormányzati képviselõkkel, a város vezetõivel, a polgári oldal aktivistáival, tájékozódhatnak a város életérõl. A Fidesz Érdi Szervezete A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19. KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: Érd, Alsó u. 8., Összefogás Székház Telefon: Honlap: ISSN Nyomdai elõállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomdaigazgató Hirdetésfelvétel: 06-20/ , Ügyfélszolgálati Irodája KATALIN ÜZLETHÁZ földszintjén, a Budai út 11. szám alatt Hirdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 9-12 és óra között. Telefon: 06-23/ , 06-20/ , 06-20/ Pénteken tartotta hagyományos országértékelõ beszédét Orbán Viktor, aki 1999 óta most tizenegyedik alkalommal elemezte az elõzõ év eseményeit és az ország helyzetét. Azt hittem, a képtelenségeket már nem lehet tovább fokozni - kezdte Orbán Viktor országértékelõ beszédét. A Fidesz elnöke így reagált arra, hogy az elmúlt napokban a szocialisták szinte feladták a rendelést, mirõl kéne pénteken beszélnie. A Fidesz elnöke szerint idegesítõ, hogy egyesek elfelejtik, húsz éve rendszerváltás volt, és már nincs egypártrendszer, amely megmondja, ki mirõl beszéljen. Ez azonban a kisebbik baj, a nagyobbik baj az, hogy ezt a kormánypárt teszi, méghozzá hét éve mondta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke pénteki országértékelésén. A Fidesz ezért azt javasolja a kormánynak, hogy kormányozzon végre ahelyett, hogy az ellenzékkel foglalkozna. A Fidesz elnöke úgy véli, a válsággal kapcsolatos hírekben csak a lényegrõl nincs szó, épp az igazságot kerülik ki. A válság csak a felszíne annak a mély változásnak, amellyel a világtörténelem 80 éves korszaka lezárult fogalmazott. Orbán szerint az a legfontosabb, hogy a válság és a változás közötti különbséget ragadjuk meg. Nem a részleteken, hanem az egészen kell változtatni, alapvetõen új megoldásokra van szükség hangsúlyozta. A mostani gazdasági rendszer egyszerûen kinõtte magát. A Fidesz elnöke úgy látja, a mai válságnak a pénz túltermelése az oka. Mint mondta, a világ olyan pénzügyi rendszert alakított ki, amely egyre több olyan hitelt teremtett, amely mögött nem volt valós fedezet. Ez omlott most össze. Orbán szerint szükséges, hogy a világ megújuljon. A változás már megkezdõdött fogalmazott. Az új szituációban nagyon fontos, hogy Magyarország ne maradjon ki a változásokból, mert mint fogalmazott, elõfordulhat, hogy a világgazdaság újra meginduló szerelvényéhez nem tudjuk idejében kapcsolni Magyarország kocsiját. Ebbõl még nagy baj lesz A gazdasági újrafelosztás hamarosan befejezõdik. Megváltoznak a hatalmi viszonyok is, mert a gazdasági fejlõdésbõl a hasznot a katonaság fejlesztésére fogják fordítani az államok. A válságot meg lehetett volna elõzni, ha az államok nem mondtak volna le a pénzpiac ellenõrzésérõl, és nem kezdõdött volna el egy ellenõrzés nélküli féktelen pénzcsinálás. Orbán idézte Goethe gondolatát a papírpénzrõl: ebbõl még nagy baj lesz, ami megtörténhet, az meg is fog. Emlékeztetett arra, hogy a szocialista tervgazdaság behálózta a világot, de a 80-as évek végén az esztelenül szabályozott gazdaság és társadalom is összeomlott. A nyugat azt hitte, ez a gyõzelem, és meghirdette a piac gazdaságát, a kapitalizmust. A világ a ló túloldaláról átesett a másikra fogalmazott Orbán. A Fidesz elnöke úgy vélekedett, új alapok kellenek, hiszen nem létezik egy láthatatlan kéz, mely fenntartja a rendszert, mert ha van is ilyen kéz, az inkább az emberek zsebébõl veszi ki a pénzt mondta. A világnak ki kell józanodnia a féktelenség imádatából. Körvonalazódik a józanság kora vélekedett a párt elnöke, majd folytatta: a pénz és az ideológiák helyett az embert állítják majd középpontba. Véleménye szerint szeretünk arról megfelejtkezni, hogy csak akkor mûködik jól minden, ha jól mûködtetik. Konkrét emberek okozták a válságot, nem a rendszerek. Nem elvont elméletek, hanem valóságos személyek csaltak. Emberi tényezõ vezetett el a válsághoz. Új emberek vezetik majd az új világot. A régi rend szétzilálódott, ezért az új világra kell berendezkedni mondta a volt miniszterelnök. Nincs az a pénz, hogy eladjuk a becsületünk, a hazánk A Fidesz elnöke emlékeztetett a tavalyi március 9-i népszavazásra, amikor az emberek az egészségügy szétzilálására mondtak nemet. Hol lenne az egészségbiztosítás most, ha akkor a tõzsdére vihette volna a kormány? tette fel a kérdést Orbán. Véleménye szerint erõsíteni kell a rendet. Ezt a világ már tudja: a kormányoknak a népjóléti politikát kell követni, az életszínvonalat fenn kell tartani. Ha kell, be kell vezetni a tömeges közmunkát vélekedett. Úgy fogalmazott Orbán: el kellene azt felejteni, hogy az állam csak kolonc a piac nyakán. Az államnak és a politikusoknak az egyén érdekét kell nézni. Miért jó, ha teljesen külföldi kézbe adják a stratégiailag fontos gazdasági ágazatokat, a bankokat? tette fel a kérdést. A saját kézben maradás a jövõ rendszer alapja, az védi az államot. Emlékeztetett: az elsüllyedõ világban azt mondták: ami kívülrõl jön, az jó. Az új világban a nemzeti, a magyar lesz a fõ. Régen elfogadtuk, hogy minden, ami állami, az nem jó. De ezt nem kell elhinni. Meg lehet teremteni a nívós, európai szintet, de rosszul költjük el a pénzünk - fogalmazott. A reformokkal mindig baj volt, fõleg, ha a szocialisták tûzték õket zászlajukra mondta el Orbán, majd úgy folytatta: a reformok adóemeléseket, megszorításokat, sarcot jelentettek eddig. A közjó helyébe mindig a magánérdek állt. Véleménye szerint a pénz legyõzte az államot, a jóságot, az emberséget. Pénzben minden kifejezhetõ ez életveszélyes hazugság fogalmazott Orbán Viktor. Elmondta: a régi világ szlogenje az volt: van az a pénz..., de reményét fejezte ki, hogy az új világ új szlogenje az lesz: nincs az a pénz... Nincs az a pénz, hogy eladjuk a becsületünk, a hazánk. Úgy vélekedett, ha a pénz mindent felülír, akkor a felelõsség helyére a felelõtlenség kerül. A régi világ emberei már nem képesek a változásra Orbán Viktor feltette a kérdést: miért nem indul el a változás? Miért a régi világban akarnak maradni a vezetõk? Nálunk nem lesz változás, ha azok vezetik az országot, akik a csõdbe vitték mondta el a Fidesz elnöke. A régi világ emberei félnek a változástól, mert csak a régit ismerik, és a régi blöffök már nem lesznek elegek az új világban, mert ott már valódi tudásra lesz szükség. A Fidesz elnöke felidézte, hogy a rendszerváltás idejében, a kerekasztal tárgyalások idején még a legkeményebb fejû kommunistával is megtudtak egyezni abban, hogy Magyarország többé nem követheti el azt a bûnt és nem hibát, hogy külföldrõl vesz fel hiteleket jóléti kiadásokra, ám 2002-ben a szocialisták felrúgták ezt a konszenzust. A polgári kormány miniszterelnöke emlékeztetett arra is: 2002-ben reális cél volt, hogy a szlovénokkal együtt, azaz 2007-ben bevezethetjük az eurót, késõbb pedig abban bíztunk, hogy Szlovákiával együtt váltunk majd az új fizetõeszközre, 2008-ban. Ám minden forint adósságtörlesztésre Vissza akarjuk kapni a hazánkat ment el, Magyarország gyakorlatilag csõdben áll közölte Orbán. A szocialistáknak nincs más ötletük, csak hiteleket felvenni. A miniszterelnök pedig elegáns megoldásnak nevezi, hogy az IMF-hitel törlesztése az õ hivatali idejének lejártával kezdõdik: a pénz az övé, a gond a miénk. Az ország közbiztonságáról szólva elmondta: nap, mint nap követnek el bûncselekményeket a bankrablásokat szinte megszoktuk, és eljutottunk oda, hogy este már megtermett sportolóknak sem ajánlatos az utcára menni. Orbán azonban úgy látja: ennek ellenére a kormány nem tesz semmit, sõt néha úgy tûnik, mintha a bûnözõket védené. Orbán úgy látja, mindezért a kormányban lévõ reménytelenség embereit terheli a felelõsség, hiszen minden ötletük kudarcba fulladt és õk vannak a változás útjában. A magyar emberek lelkében ott van mindezek ellenére a jobb élet reménye jelentette ki Orbán, aki elmondta, tõle már nem ezt kérdezik az emberek, hogy mikor lesz ennek vége, hanem azt, hogy mikor mennek már el. Mindenhol egy rövid, világos mondat hallatszik: ami sok, az sok. foglalta össze a legnagyobb ellenzéki párt vezetõje. Orbán úgy látja, hogy a kabinetnek nem kellene tovább feszíteni a húrt, mert az emberek dühösek, és gyökeres változásokat akarnak, ám így még a reményt is elveszi elõlük a kormány. A polgári kormány miniszterelnöke kijelentette: eszem ágában sincs feladni míg el nem végezte a rendszerváltáskor megkezdett feladatát, mivel nem akart egy országban élni, amely mindig egy lépéssel jár a világ mögött. Hét év alatt eljutottunk oda, hogy Magyarország ismét a kevesek országa lett, ahol a fiatalok megint azt érzik, hogy nem mindegy ki hova születik. Új irány kell, és akadályozzák a reménytelenség emberei. Orbán közölte: az a feladatom, hogy ezt az akadályt lebontsam. Nem végeztem még el a húsz éve megkezdett munkát, nem tudtuk még felépíteni a polgári Magyarországot. Ezt teljesíteni fogom, akármilyen rossz hír is ez a szocialisták számára. A Fidesz elnöke emlékeztetett: 20 éve Ausztria életszínvonala volt a minta számunkra, ehhez képest oda jutottunk, hogy nem Európa közepe lettünk, hanem a szélére sodródtunk. Be fogjuk bizonyítani, hogy rendbe lehet hozni a közbiztonságot, hogy a magyar gazdaság lábára tud állni, és azt is, fel lehet nevelni úgy egy nemzedéket, hogy mindenki használható szakmával a kezében lépjen ki az iskolából az életbe fogalmazott Orbán. Hangsúlyozta: nem legyõzni akarjuk a kormányt és a politikáját, hanem túl akarunk rajta lépni. Vissza kell követelni az országot azoktól, akik magánvállalkozásként kezelték, és csõdbe vitték mondta. Mint mondta, az ország nem a kormány tulajdona, amivel azt csinál, amit akar, hanem az embereké, akik dolgoznak és küzdenek érte. A következõ hónapoknak az a feladata, hogy közösen kell küzdeni a reménytelenséggel, a hazugsággal, a megszorításokkal, a lejárt elittel, és a folytonos kudarccal szemben. Napról-napra kell felmorzsolni a reménytelenség embereinek ellenállását, amelyben fontos állomás lesz a júniusi EP-választás. Orbán Viktor hangsúlyozta: eljön a nap, mikor mi, a változást akarók elindítjuk az országot új irányba. A Fidesz elnöke ezzel a jelszóval fejezte be évértékelõ beszédét: Új irány Magyarország, új irány magyarok! (Forrás:

3 3 Megszavazta a Közgyûlés a költségvetést Paradigmaváltás (Folytatás az 1. oldalról) Az Érdi Közterület Fenntartó Intézmény (ÉKFI) részére költségvetési forrásból 685 millió Ft-ot terveztek be. A közvilágítás kb. 144 millió Ft-os költségével, illetve egyéb városüzemeltetési mûködési költségekkel szemben a város gépjármûadóból átengedett bevételei kb. 470 millió Ft-ot tesznek ki. A város pezsgõ életéhez hozzátartoznak a sport- és kulturális események, a különbözõ nonprofit szervezetek, a helyi média, amelyek mind-mind hasznos tevékenységet látnak el a helyi közösség javára. E tevékenységek támogatására valamint az ösztöndíjak alapjainak megteremtésére az önkormányzat 2009-ben kb. 265 millió Ft-ot különített el. Világosan látszik, hogy az állami költségvetésbõl és e helyi adónemekbõl származó bevételek nem fedezik a mûködtetéshez szükséges forrásokat. És akkor a fejlesztésekrõl még nem is beszéltünk. Ismeretes, hogy a három település által a csatornázási programra beadott pályázatot befogadták. A hivatalos elbírálásig azonban nem utalnak pénzt, a sajátrész terhére kell az elsõ ütemet illetve a kiviteli terveket Levélféle születésnapra elkészíteni. A csatornázási program elsõ ütemére, illetve a tervezésre idén közel 700 millió Ft-ot szükséges betervezni. A korábbi években minden választókerület esetén 5 millió Ft értékben a helyi képviselõk a részönkormányzatok bevonásával javaslatot tehettek a legsürgõsebb feladatokra. A rendszer nagyon jól mûködik, ezért most az a döntés született, hogy ez választókerületenként 6 millió Ft-ra emelkedjen. Ezen túlmenõen és ezt kiegészítve szintén hasonló rendszerben minden választókerület 6 millió Ft értékben tehet javaslatot járdaépítésre. Mindez azt jelenti, hogy a 200 millió Ft értékben olyan beruházások valósulhatnak meg, amelyek esetén az ott élõk határozzák meg a prioritásokat (minden részönkormányzat esetén kb. 25 millió Ft értékben) Ezt kiegészítve még különbözõ teljes egészében önkormányzati költségvetésbõl megvalósuló fejlesztési elõirányzatok szerepelnek, mindösszesen 650 millió Ft értékben. Ilyenek például a Darukezelõ utcai óvoda, a térfigyelõ rendszer kiépítésének elsõ ütem, a KMB irodák kialakítása, víziközmû vagyonelemek rendezése, stb. Fontos elemei a költségvetésnek a korábbi lapszámban már bemutatott pályázati projektek, az ehhez szükséges önrészek. Ismeretes, hogy ebben a ciklusban eddig kb millió Ft EU-s és hazai forrást sikerült az érdi önkormányzatnak lekötni. Ezen projektek megvalósításához jelentõs önrészre van szükség és a legtöbb esetben a pénz megérkezéséig elõre is kell finanszírozni. Ha a fent példaképpen felsorolt tételeket egymás mellé helyezzük, láthatjuk, hogy minden forintnak megvan a helye. A mindennapi élethez, a megyei jogú városhoz méltó életminõség biztosításához szükséges feltételek biztosítása az önkormányzatnak jelentõs kiadást jelent. A régóta várt fejlesztések szintén aktuálisak, az adódó (pályázati) lehetõségeket bûn volna nem kihasználni. Éppen ezért a költségvetés egyensúlyban tartásához szükséges hitelek, a jól megfontolt és megtervezett fejlesztési források igénybevétele hosszú távú befektetés a város jövõjébe. Érden az országos helyzettel ellentétben tehát a stabil mûködés mellet a fejlesztés a jellemzõ. Remélem, mindenki meggyõzõdhet mielõbb az erre irányuló döntések helyességérõl. Domonkos Béla köszöntése Kedves Barátom! Napokig készültem arra, nehogy megfeledkezzek köszöntésedrõl, annak napján, amely ebben az évben hamvazószerdára esett. S ez akár az Úr megkülönböztetõ figyelme is lehet: porból lettél, s ne feledd, porrá leszel Így leszünk mindannyian, de sokunk élete szól arról, hagyunk e magunk mögött bármiféle jelet. S ha valaki eléri, megéri a hetvenötödiket, annak már jogos a számvetés, és kijár a köszöntés is. Valójában egész életed a munkáról szólt, s annak harmada is elegendõ akár egy életmûnek is. Számtalanszor lehettem mûtermedben, öntõmûhelyedben, s akárhányszor is kopogtattam bejelentkezés nélkül, mindig mutattál újat, akár bronzban, akár nedves ruhával takart anyagban. Legutóbb, február elején kérdeztem tõled: van-e munkád, tudván, fogytán a mecénások, a hivatalos megrendelések. Húhúúúú. volt a válasz, jelezve: mint régen, úgy ma sem tudsz nemet mondani. Mert önzetlenséged közismert, a város határain túl is. Még korai idõszakodban írta rólad kiállításaid gyakori megnyitója, Losonci Miklós: Lelkiismeretessége március 15. Ünnepi megemlékezés és koszorúzás az 1848-as forradalom és szabadságharc 161. évfordulóján 9:30 óra Koszorúzás az érdligeti 1848-as emlékmûnél. Közremûködik a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kicsinyek Kórusa, karvezetõ: Ilosfai Csilla; Zalán Barbara versmondó; dobosok; huszárok 1848-as forradalmi menet a Kálvin tértõl a Földrajzi Múzeumig. Közremûködnek a MK. Honvéd Hagyományõrzõ Alapítvány lovas huszárai és a Premier ütõegyüttes dobosai 11:00 óra Ünnepi megemlékezés a Földrajzi Múzeum kertjében Beszédet mond: T. MÉSZÁROS ANDRÁS polgármester. Érd város díjainak átadása. Részlet Tolcsvay Béla: Szép szerelmem Magyarország címû mûvébõl NEMCSÁK KÁROLY és a SZERZÕ elõadásában. SIMÓ KÁROLY abban nyilvánul meg, hogy morzsát sem engedélyez elkallódni magából, mindent szoborrá lendít végtelen szorgalommal, alázattal, derûvel. Ha a kor igényének megfelelõen fejezem ki magam, s teszünk egy virtuális (még kimondani is borzasztó! nemhogy leírni) kirándulást, szobrászmûvészi munkád, életmûved egy-egy szelete az országban bármerre fellelhetõ. S ha ennek okát keressük, akkor az elsõsorban azért van, mert a magyar történelemnek, és a magyar kultúrának állítottál emléket minden egyes darabjával. Királyok, uralkodók sorát mintáztad köztéri szobrokban. Kisplasztikában írók, költõk portréit. S emellett persze ott vannak a többiek is: a magyar szürke, a vizsla, a karikázó fiú, Kincsem, s még hosszan sorolhatnánk. Azt is tudjuk, hogy a történelmi személyiségek többnyire fikciók, de nem azok, akiket hús-vár valójukból mintáztál meg az érdieknek: õk ma már múltunk megidézhetõi, mint Jovicza Ignác és Késõ Géza az ófalui termálfürdõben. Tudom, mindig vannak kételkedõk, akik ezért vagy azért elhúzzák a szájukat. Õket nem is akarom meggyõzni. Egyik méltatód, Kubassek János a most 25 éves Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója írja: Domonkos Béla nagyon sokat tett azért, hogy a Kárpát-medence kulturális térképén Érd méltó helyet foglalhasson el. Mondja mindezt azért, mert városunk büszkesége a múzeumi szoborpark önzetlenséged jele is. Azokat mintáztad meg, akik kultúránk követei, a tudomány apostolai szerte a világban. Elsõnek mondom közös barátunkat, a múzeumalapító Balázs Dénest, akivel önzetlenségben egymásat múltátok felül. Majd Teleki Sámuelt, Kelet-Afrika felfedezõ utazóját, Déchy Mórt, a Kaukázus feltáróját, Stein Aurélt Belsõ- Ázsia polihisztor kutatóját, Almásy Lászlót (az angol beteget), a Szahara kutatóját, s mind, mind a többieket, köztük Teleki Pál földrajztudós-miniszterelnököt, akinek önvallomása rád is jellemzõ: sohasem ujjongtam hangosan, sohasem álmodoztam és sohasem estem kétségbe. Segítsem ez utadon, és szorítsunk kezet azzal a barátsággal, amely erõt ad ahhoz, hogy nem vagy, nem vagyunk egyedül. Hetvenötödik születésnapodon köszönöm barátságodat, amely példa arra is, miként lehet kérés nélkül, önzetlenül adni másoknak, a városnak. Az összes többi pedig nem fontos: porból lett, és porrá lesz. HARMAT BÉLA Azt mondják, hogy vannak kocsmák ahol a lerészegedés fokmérõje, hogy a kedves vendég ki tudja-e még nyelvbicsaklás nélkül mondani azt, hogy paradigmaváltás. Ha nem megy neki, szépen hazaküldik. Mostanában elég gyakran hallani, és már nem csak a bólés állapot mérõszavaként, hanem komoly pénzügyi, gazdasági szakemberek, sõt horribile dictu még politikusok is kóstolgatják az új kifejezést. De mirõl is van szó tulajdonképpen? Új világrend körvonalazódik az elenyészett dollár milliárdok szeméthalmain? Igen, úgy tûnik, hogy leáldozóban van az a világ, amelyik az utóbbi két-háromszáz évben meghatározta a gazdasági világrendet. Azok, akik e világrend üzemanyagának tulajdonosai voltak, mérhetetlen mohóságukban szétrothasztották építményüket, a kapitalizmus gazdasági világrendjét. Leginkább a liberális gazdasági, pénzügyi eszmerendszer csõdölt be nagyon látványosan. Kiderült, hogy a piac ha gátlástalan gazemberek kezébe kerül, nem képes szabályozni a folyamatokat. Több évtizede elkezdõdött fõleg az USA-ból kiindulva, a Soros típusú tõzsdecápák agyafúrt és a lehetõségek kiskapuit gátlástalanul kihasználók vezényletével- az a folyamat, amikor a pénz, fõleg a nemzetközi egyetemes fizetõeszközzé vált dollár mögül egyre inkább eltûnt az érték. De, hogyan is mûködött ez a fantom világ? Végtelenül egyszerûen, pusztán csak a pénzügyi szakmai bikfanyelvet használva az egész világ szeme elõtt. A többi pénzügyi szakember, gazdasági elemzõ, befektetõ, a politikusok egész hada, mind-mind látta a bûvésztrükköt és lelkesen asszisztált hozzá. A trükk a következõ volt: a tõzsdei mûveletek során mondjuk egy vállalati részvényt amely eredetileg egy adott vállalat tényleges piaci értékének egy jól meghatározott részét jelentette, illetve e részvényhez fûzõdõ különbözõ jogokat, úgynevezett másodlagos értékesítések sorozatában a valóságtól akár sok százszorosan is eltérítették. Ezt követõen az így felfújt értékre, ami már egy darab színes papír sem volt, hanem egy virtuális számlán lévõ fantom pénz, úgy tekintettek, mint tényleges vagyonra, és mindenki úgy tett, mintha ez tényleg valóságos is lenne. Olyan volt ez nagyjából, mintha mondjuk a cirkuszi bûvész kalapjából elõvarázsolt nyúlra fente volna a fogát az egész közönség, hogy majd abból fognak nekik pörköltet csinálni. Mert a bûvész elhitette velük, hogy végtelenül sok nyulat képes elõvarázsolni. A pénzügyi rendszer összeomlásának ez volt ugyan az igazi generális oka, de a beindítója egy másik svihákság az USÁból. Az ingatlanfedezetes hitelek egyre nagyobb része mögött már nem volt tényleges fedezet. Ha mondjuk Joe felvett az ötvenezer dolláros házára harmincezer dollár hitelt, az rendben volt, mert az ingatlan fedezte a bank követelését, ha Joe nem tudta a törlesztõ részleteket fizetni. Igen ám, de egyre több Joenak lehetõvé tették, hogy akár az ingatlan értéke felett is vegyen fel hitelt. Ezeket a követeléseket aztán egy csomagban (tehát amelyikben volt jó adós is, meg túlhitelezett is) elkezdték az erre szakosodott bankok adni venni. Kutya közönségesen itt a hiéna bankok vastagon átverték egymást is. Amikor kiderült ennek a hatalmas mértéke, oda lett a bizalom és ekkor indult el a pénzügyi válság, amelyik végigsöpört az egész világon és azok az országok is megitták a levét, ahol ilyen gyakorlat nem volt. Így éreztük a saját bõrünkön azt a régi mondást, ha New Yorkban tüsszentenek, Európában megfáznak. A másik rákfenéje a jelenlegi gazdasági világrendnek a nemzetek felettivé vált hatalmas vállalatbirodalmak. Ezek a mammutok ott és akkor hágják meg az általuk mindenek felettivé emelt verseny elveket, ahol és amikor csak akarják. A kommunista gyarmati sorból kimenekedett Közép-Kelet európai államokat, és fõleg Magyarországot azzal verték át, hogy ha a nemzeti vagyont azokért az üveggyöngyökért, amit adtak érte, átengedik nekik, akkor az egymással versenyzõ cégek majd mindent megtesznek a fogyasztók kegyeiért. Ennek következménye majd a fogyasztóbarát szolgáltatók lesznek, az egyre olcsóbb árakkal. Hát napjainkban láthatjuk, hogy milyen is ez a gyakorlatban. Somogy és Vas megyékben az egyeduralkodó (mert kivel is versenyezne???), az ördög tudja kinek a tényleges tulajdonában lévõ áramszolgáltató láthatóan egy fillért sem költött a villamos vezetékek karbantartására mióta a tulajdonába került. Ki is dõlt egy része a villanyoszlopoknak, áram nélkül hagyva télvíz idején napokra sok kis falut Kimentési ok persze volt, hogy tulajdonképpen januárban tél volt, esett a hó, meg fújt a szél. Ezt õk kivédhetetlen természeti csapásnak fogták fel és kártérítés gyanánt valami alamizsnafélével szúrták ki a benszülöttek szemét. Ezek a vállalatszörnyek tönkre nyomorítják azokat az organikusan mûködõ nemzeti kis és közepes cégeket (a nagyokat csak azért nem, mert azokat már megvették bagóért), amelyek a hazai munkahelyek háromnegyed részét fenntartják és mûködtetik, azzal, hogy olyan árversenybe kényszerítik bele õket, amelyikben a hazai magas minõségû termékek árai a mamut cégek ellenõrizhetetlen helyen és körülmények között termeltetett silány minõségû áruk áraival kell, hogy versenyezzenek. Ebben a szisztémában a középosztály eltüntetésével, lezüllesztésével, elszegényítésével már csak a silány áruk megfizetésére képes tömegvásárló marad meg. Hogy jön hát ide a kocsmai fejtörõnek is jó paradigmaváltás? Mit is jelent ez érthetõ nyelvre lefordítva? Valamikor sok évszázadon át az volt az uralkodó nézet, hogy a világ középpontja a Föld és e körül a planéta körül forog a nap, a hold és a csillagok. Ez a kor tudományos elveivel nagyon jól meg is volt alapozva, erre épült a kor tájékozódása, fizikája, csillagászata és a többi tudomány. Ma visszagondolva talán fel sem fogható, hogy hogyan tudott a kor tudománya, infrastruktúrája mûködni? Aztán bekövetkezett a Kopernikuszi fordulat, hogy a világ középpontja tulajdonképpen a nap és ez egy paradigmaváltás volt, mert ehhez képest mindent át kellett értékelni. Aztán a következõ nagy váltás a Giordano Bruno által felállított tétel, hogy még csak a nap sem lehet a középpontban, hisz a világegyetemben világok sokasága van. Na ezért meg is égették, akiknek ez már túl sok volt. Manapság a megégetéshez már nem fûlik annak a szûk körnek a foga, akik a világ sorsát meghatározzák, de az eddigi világrend leváltását akarókat, a rendelkezésükre álló hatalmas arzenál teljes eszköztárával el akarják lehetetleníteni. Jól fizetett szakértõik cáfolják a fejükre olvasott vádakat, kicsúfolják, ellehetetlenítik az igazi bírálóikat. A rendelkezésükre álló médiumok, újságok, rádiók, televíziók, politikusok mind-mind arról gyõzködik a népeket, hogy ez a világ a világok legjobbika, csupán egy kis üzemzavar lépett fel, de már azon vannak, hogy megjavítsák és azt követõen újra lehet robogni a Kánaán felé. Csak egy bibi van mi toljuk az õ vonatukat. KOPOR TIHAMÉR

4 4 Az érdi Jobbik zászlóbontása Atavaly újjáalakult érdi Jobbik szervezet március 15-e és a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából gyûlést tartott a Mûvelõdési Központ színháztermében. Elõször Szebenyi Péter, az érdi Jobbik elnöke tartott rövid bevezetõt, majd Murányi Levente, a Jobbik alelnöke, 56-os elítélt elõször az 1956-os forradalomról és az azt követõ megtorlásról emlékezett, majd rátért a jelen problémáira. Terveikrõl elmondta, hogy elõször is Morvay Krisztina listavezetésével szeretnének bejutni az Európai Parlamentbe, majd 2010-ben a magyar országgyûlésbe is. Remélik azt is, hogy õk lesznek a mérleg nyelve, és a Fidesszel együtt meglehet a kétharmad, így alkupozícióba kerülhetnek. Meggyõzõdése, mondta, hogy szükség van a radikalizmusra, mert nagyon nagy bajban van az ország, és a megoldáshoz radikálisan lehet csak nyúlni. Ezután ifj. Hegedûs Loránt református lelkész lépett a mikrofonhoz. Néhány mondattal megemlékezett az Az érdi Batthyány Általános Iskolában március 7-én, szombaton játékos sportfoglalkozáson ismerkedhettek meg az iskolába lépõ gyerekek az iskolával, a sporttal. A célunk az volt, hogy minél többen válasszák ezt az intézményt, mivel a testnevelés tantárgy oktatása itt kiemelt fontosságot kap. Az érkezõ gyerekek a jelentkezés után kötetlenül ismerkedhettek a tornacsarnokkal, a sporszerekkel és az épülõ akadálypályával. A rendezvényt Rozgonyi János, az iskola igazgatója nyitotta meg. Utána egy kis fogócska és babzsákos bemelegítés következett. Késõbb hat helyszínen kellett megbirkózniuk a kicsiknek a rájuk váró érdekes feladatokkal. Képességfejlesztõ sportszerekkel, labdákkal és ugrófeladatokkal, tollaslabdázással és összetett akadálypályával ismerkedhettek meg. Köszönjük minden résztvevõnek 1848 márciusi forradalomról, majd õ is a jelenrõl beszélt. Erõt kell meríteni a múlt dicsõ tetteibõl mondta, mert mi adhat ezen kívül távlatot a mai világban, amikor kiraboltak minket, és összeomlott a virtuális gazdaság a világban, vele együtt mi is. Ma a fortélyos félelem igazgat minket idézte a költõt. Igazi ellenségünk az önfeladás, ezért a végsõkig ellen kell állni a rossznak. Játékos ovisdélelõtt a Batthyány Általános és Sportiskolában Ezután elkezdte támadni a parlamenti pártokat, elsõsorban a Fideszt és a KDNP-t. Amikor lelkészhez méltatlan módon habzó szájjal, kiabálva, sugárzó gyûlölettel kezdte el szidni a Fideszt, megnevezve például Pokorny Zoltánt és Orbán királyt, a tudósító összecsomagolt és elhagyta a helyszínt, nem óhajtva az elmebeteg üvöltözést tovább hallgatni. ORLAI SÁNDOR és segítõnek, hogy ez a hangulatos sportdélelõtt létrejöhetett. Az iskola nevelõi által közösen megszervezett és lebonyolított játékos foglalkozás reméljük, elérte célját. A leendõ tanulóknak sikeres iskolakezdést kívánunk. A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA március óra Thalia Ördögei Színjátszó Társulat: Három abszurd Rendezõ: Fellner Gréti Guy Foissy: Házassági hirdetés Nõ: Gyõri Bea Férfi: Matsinhe Dénes Guy Foissy: Két szeretõ szív Nõ: Gaudi Noémi Férfi: Munkácsi Péter Jean Genet: A cselédek Solange: Németh Ági Claire: Ostorházi Bernadett Madame: Krajnyik Cintia Belépõ: 200 Ft. NEVELÕI IN MEMORIAM CSUKA ZOLTÁN szeptember március 23. Tisztelettel meghívjuk Önt és ismerõseit március 25-én 16 órára Csuka Zoltán halálának 25. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésre. Emlékbeszédet mond: MAJOROS SÁNDOR József Attila-díjas író Helyszín: az Ercsi úti temetõ. Magyarok Szövetsége Március 5-én a Kõrösiben tartott lakossági fórumot és memutatkozást a Magyarok Szövetsége, mintegy ötven érdeklõdõ részvételével. Szabados Péter és Benis Miklós mutatták be a szövetséget. Elmondták, hogy Magyarország ma nagybeteg, és ahhoz, hogy elinduljon a gyógyulás útján, sokmindenre szükség van, elsõsorban a hagyományokra, azok tanítására és továbbadására. A Szövetség ezért alakult meg, és olyan nevek fémjelzik, mint Pap Gábor, Szántai Lajos, Molnár V. József, de segíti õket Jókai Anna, Pap Lajos, Makovecz Imre és sokan mások is. Szabados Péter elmondta, hogy a Baranta mozgalmon keresztül jutott el a szövetségig. A Baranta Magyarország leggyorsabban fejlõdõ harcmûvészeti irányzata. Jelenleg 73 helyszínen kb fõ gyakorolja a régi magyar történelmi harci testkultúrából táplálkozó technikákat. Egyre több településen indítanak Baranta egyesületeket, amelyek a helyi ifjúság mellett az ott élõ korosztályok mindegyikével foglalkoznak. A Baranta egyik fontos ismérve, hogy gyakorlása nem képzelhetõ el Baranta közössége nélkül. Az önálló magyar harcmûvészeti irányzat a magyar harci testkultúra megmaradt és megõrzött elemeinek rendszerbe foglalását és továbbfejlesztését tûzte ki célul. Jelenleg közel ezer tradicionális technikai megoldás alkotja a Baranta alapvázát. A különbözõ fogások, eljárások mintegy 60%-a más harcmûvészetekben nem fordul elõ, vagy feledésbe merült. A Barantát ezen elemek léte, sokrétûsége, a történeti magyar gondolkodásmódból származtatott életfilozófiája teszi igazán izgalmas, egyedülálló szellemi, lelki és fizikai alkotássá ban rendezték meg elõször hazánkban a Kurultajt, ahol közel hetvenezer ember gyûlt össze. Dancs Miklós azzal kezdte beszédét, hogy nagy bajban vagyunk, és azért tartunk itt, mert a vezetõ réteg nem mond igazat, mi pedig elbeszélünk egymás mellett. Ugyan magyarok vagyunk és magyarul beszélünk, azonban a fiatalok nagy része már megelégszik ezerötszáz szóval, amelynek jó része angol, cigány, héber vagy szleng. Pedig a nemzet az egy nyelvet beszélõ, a jövõre szövetséget kötött emberek közössége. Az a nagy kérdés folytatta, hogy tudunk-e õseinkhez kapcsolódni a hagyományokon keresztül? Eddig már közel kilencszáz településrõl csatlakoztak a mozgalomhoz, és mintegy ötszáz civil szervezettel van jó kapcsolatuk. A szövetség nem akar párttá válni, választásokon sem indulnak, de támogatni tudnak egyéni képviselõket. Az a céljuk, hogy a képviselõk visszahívhatók legyenek akkor, ha nem teljesítik a választóiknak tett ígéretüket. Fontos célkitûzése a szövetségnek a helyi piacok kiépítése, ahol a termelõk közvetlenül találkozhatnak a fogyasztókkal, mert a multinacionális cégek bevásárlóközpontjaiban élelemiszer helyett sokszor szemetet árulnak. Azt a Magyarországot kell kialakítani, ahol megszülethet az a nemzedék, akik már nyugodtan dolgozhatnak és lehetnek magyarok. A hagyomány a legfontosabb, mert azt a tudást adja tovább, amelyet évezredek alatt gyûjtöttek össze õseink, és ez az a tudás, amely megtanít arra, hogyan éljünk itt. Ezt a tudást pedig nekünk is tovább kell majd adnunk. Az én hazám Az én hazám az a hely ahol nem kell idegen nyelven beszélnem, ahol minden ember ugyanazt a kultúrát képviseli, ahol közösek a hagyományok, a szokások és az ünnepek. Az én hazám az a meghitt környezet, ahol a családom vesz körül. Az én hazám Európa közepén helyezkedik el a Kárpátok gyûrûjének védelmében. Az én hazámban található a Balaton, a magyarok tengere, Közép- Európa legnagyobb tava. Az én hazámat szeli ketté a Duna és a Tisza. Az én hazámban váltakozik a tavasz, a tél, a nyár és az õsz. Az én hazámban terem a legfinomabb szõlõ, barack és szilva és az én hazámban készítik a legédesebb bort, a Tokaji Aszút. Az én hazámban fõzik a legerõsebb és legigazibb pálinkát, minden betegség elûzõjét. Az én hazámban a szemek ellátnak egészen a horizontig az Alföld sík földjén és az én hazámban veszhetnek el a tekintetek a Kárpátok ormai között. Az én hazámba repülnek haza a gólyák nyáron és az én hazámban van az a tó, amely még télen is gõzölög. Az én hazámban szavalta Petõfi Sándor 1848-ban a Nemzeti Dalt és az én hazámban énekli a nép a székely himnuszt. Az én hazámnak van a legszebb Országháza és Budának a legszebb látképe. Az én hazámban született a C-vitamin és a golyóstoll és az én hazámban épült a szárazföldi Európa elsõ földalatti vasútja. Az én hazámban nyúlik el a kilenclyukú híd és az én hazámban vannak az ókeresztény sírkamrák. Az én hazámnak ezer éves történelme van és az én hazámnak volt a legigazságosabb királya, akinek alakját magyar népmesékbe örökítették meg az én hazám gyermekeinek. Az én hazámat rázták a tankok 56-ban és az én hazám dicsõsége a 6:3. Az én hazám zászlaja a piros fehér zöld és az én hazám jelképe a magyar Szent Korona. Az én hazám imája a Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában, Hiszek egy Isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában és az én hazám gyásznapja június 4-e. Az én hazám kormányzója Kossuth Lajos és az én hazám hõsi halottai a Don kanyarnál veszett katonák. Az én hazám írója Wass Albert és az én hazám legnagyobb magyarja Széchenyi István. Az én hazám ott van, ahol zúg az a négy folyó, ahol szenvedni jó, ahol élnem és halnom kell. PATÓ MELINDA

5 5 Szaladgálunk, és fecsegünk Szaladgálunk, és fecsegünk szónoki dobogóról, televízió stúdióban, kisvárosból európai fõvárosba. Az eredmény mosolygás és udvarias elmarasztalás. Ahogyan azt számosan kifejtették, hihetetlenül szerencsés csillagzat alatt tevékenykedhettek a szocialisták tõl egészen 2008 végéig a szocialista (és szabad demokrata) kormányok. Nem okozott súlyos gondokat az orosz és ázsiai válság, a délszláv háború véget ért, a nagyobb árvizek elmaradtak, kedvezõ volt a világgazdasági klíma ben még megvolt az euró bevezetésének céldátuma: (És ezt az idõpontot akkor egyetlen gazdasági szakértõ sem kérdõjelezte meg.) Nem volt tehát más feladat, csak haladni tovább a kikövezett úton, hiszen szinte minden tekintetben a régió vezetõ országaként tartottak minket számon. Mégis, a hihetetlenül szerencsés gazdasági körülmények mellett sikerült leépíteni a magyar gazdaság fejlõdését, és olyannyira felhalmozni az államadósságot, hogy - úgylehet unokáink is nyögni fogják. Hogyan történhetett ez? Egyszerû a magyarázat! Megválasztott vezetõink nem teljesítették alapvetõ kötelességüket! Népszerûségre törekedtek jövendõ újraválasztásuk érdekében, ezért a pillanatnyi relatív jólétet kínálták a nehezebb, de kiszámítható gazdasági fejlõdést eredményezõ út helyett. Igaz, az ellenzék nap-nap után protestált, de szavuk súlyát vesztette a választási kudarc után. Ma már nyilvánvaló, nem a megfelelõ emberek ülnek a hatalomban. Hogy dilettantizmusuk juttatta a magyarságot ilyen mély szakadékba, vagy a rosszul értelmezett hatalomvágy, nem tudni, az azonban bizonyos, hogy nagy a baj. Nem tagadható, a magyar gazdasági válságot a gazdasági világválság elmélyítette, az azonban nyilvánvaló, hogy a válság elsõ áldozatai az amúgy is gyenge gazdaságok. Alkalmatlan kormányunk munkálkodásának eredményeként a magyar gazdaság rendkívül gyenge lábon áll! Alacsony a termelékenység, nem tudtunk bekerülni az euro övezet tagjai közé. Most pedig a családok életét szinte lehetetlenné teszi a devizában felvett hitelek egyre emelkedõ törlesztõrészlete. Leendõ elsõsök figyelmébe! A Teleki Sámuel Általános Iskolában (Érd, Törökbálinti út 1.) Ismerkedés az iskolával címmel foglalkozásokat szervezünk a leendõ elsõ évfolyamosok részére. Foglalkozások idõpontjai: március 16.; 23.; 30.; április 6. (hétfõi napokon óráig). Szeretettel várunk minden érdeklõdõt az induló nyelvi tagozatos csoportjainkba is. Varga Jánosné, igazgató Tisztelt Polgártársak! A Fidesz-KDNP és annak nyugdíjas tagozata közösen részt vesz a március 15-én órakor a Budai Várban rendezendõ központi ünnepségen. Akik velünk együtt akarnak ünnepelni, azokat szívesen várjuk március 15-én órakor az Érd-Felsõ vasútállomáson, ahonnan együtt utazunk a fõvárosba. Fidesz-KDNP Nyugdíjas Tagozat. Emellett a bankok szemrebbenés nélkül emelnek a kamatokon. Hogyan történhetett meg ez? Úgy, hogy politikai vezetésünk szó szerint kiárulta a pénzintézeteket, az ország energiarendszerét, a legjelentõsebb termelõ ágazatokat, és most nem áll módjában megtenni a magyar gazdaságot, a magyar embereket védõ intézkedéseket. Jól tudjuk, a bajok olyan gazdasági intézkedéseket csikarhatnak ki a vezetésbõl, amelyek kisegítik a gazdaságot a nehézségekbõl. Csakhogy annyi rossz döntés után nem tudunk bízni bennük! Hihetünk abban, hogy hat év rossz gazdaságpolitikája után most jól fognak dönteni? Nehéz kérdés! A döntés kötelez! A magyar polgárok többsége demokratikus választáson letette a voksot! Döntésének következménye a mai gazdasági helyzet, de mindig van kiút! Az új helyzet esélyeket is kínál, az ország végre szembenéz a valóságos helyzettel. Ahogyan azt számos gazdasági szakember és Orbán Viktor is kifejtette beszédében, az elkövetkezõ években az egész világon másképpen fog mûködni a gazdasági és a pénzügyi rendszer, meg fog változni a bankok szerepe, felcserélõdnek a világgazdasági szereplõk, lezajlik a gazdaság újrafelosztása, és átalakulnak a hatalmi erõviszonyok is. Az állam gyengítése helyett erõsíteni kell a rendet, valamint annak irányítási és ellenõrzési jogait. Az államnak és a politikusoknak vissza kell szerezni a lehetõséget arra, hogy a közjót és a közakaratot érvényesíthessék a magán- és profitérdek, illetve a haszonelvûség szempontjai felett. Ennek a pozitív átalakulásnak szenvedõje ma Magyarország, és csupán a pozitív jövõkép nyújthat némi vigaszt a magyar polgároknak. És nem tétlenkedhetünk! Minél késõbb lépünk, annál többet kell fizetnünk! Arányos teherviselés pedig csak közakarattal várható! Akár lesz rendkívüli választás, akár nem, ezt a válságos gazdasági helyzetet csak a pártok közti megegyezéssel lehet megoldani! Olyan megegyezéssel, amely a magyar polgárok számára megnyugtatóan és követhetõen felvázolja a jövõt, azt, hogy az elkerülhetetlen áldozatvállalás milyen szociális helyzetet fog teremteni. Elképzelhetetlen az, hogy például az oktatás, az egészségügy, a szociális háló kritériumait ne közösen, elfogadható kompromisszumok árán fogadják el a vezetõ pártok és a szakszervezetek! Ha nem így fog történni, akkor valóban nem lehet úrrá lenni a válságos helyzeten, és az elégedetlenség fokozódása elmélyíti, kezelhetetlenné teszi a magyar gazdaságot. És ne feledjük, a magyar gazdaság válsága a tehetetlen kormányzás következtében egyre mélyül! A forint további gyengülése már az Európai Unió gazdaságát fenyegeti! Olyan hangok hallatszanak, hogy Brüsszel akár konkrétan is meghatározhatná a magyar kormánynak, hogyan és milyen kiadáscsökkentéseket kell véghez vinnie, hogyan tegye rendbe az államháztartást. Persze ez is egy megoldás, de mindenképpen olyan kényszermegoldás, amely számos magyar polgárban ellenérzést váltana ki. Meggyõzõdésem, hogy a miniszterelnök hazai és nemzetközi szólómutatványai helyett gazdasághoz és pénzügyekhez értõ, erkölcsileg elkötelezett, a nép által szavahihetõnek és megbízhatónak ítélt kormány rövid és hosszútávú terveinek következetes végrehajtása nyújt megoldást. Ha ez elmarad, jönnek a feszültségek, pénzügyi feszültség, faji feszültség, vallási feszültség, és mindezek csúcsán megjelenik a Nagy Rendteremtõ. Nahát, ettõl mentsen meg a jó Isten minket! TÓTH TAMÁS MEGHÍVÓ A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Érd és Vidéke szervezetének meghívására a KÉSZ Gyõri szervezete március 13-án (pénteken) 18 órakor tartja Európa és kereszténység címû országjáró KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉSÉT. Résztvevõk: Becsey Zsolt, az Európa Parlament képviselõje, a Gazdasági és Monetáris Bizottság tagja. Hoffmann Rózsa, a KDNP országgyûlési képviselõje, a Magyar Országgyûlés Oktatási Bizottságának tagja. Mráz Ágoston, politológus, a Nézõpont Intézet kutatásvezetõje. A kerekasztal-beszélgetést vezeti: Lanczerdorfer Erzsébet, a Gyõri KÉSZ elnöke, a KDNP országgyûlési képviselõje, a Magyar Országgyûlés Ifjúsági, Szociális és Családügyi Bizottságának tagja. Helyszín: Szepes Gyula Mûvelõdési Központ Érd, Alsó u. 9. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Azt mondják az okosok hogy Rodolfó mester is megirigyelhette volna azokat a bûvészmutatványokat, amiket ma velünk végeznek. Számmisztikának is nevezhetõ a statisztikai trükkök sokasága. Hogy tisztábban lássunk, felejtsük el a százalékokban és a legkülönfélébb valutákban beetetést. Maradjunk a rideg számoknál és forintban. A kádári átkosban kialakult adósságaink ismeretlenek a jó nép számára. Tartoztunk a szovjetnek, mellette õk is tartoztak nekünk. Így lehetett stabilan 3,60 a kenyér és a kettes kolbász, holott már mindenki sejtette, hogy a valós ár már akkoriban is, legalább tízszeres. Aztán rendszerváltás, kormányok és ideológiák jöttek-mentek. Az egyszerûség kedvéért ezeket hagyjuk ki a számításból, a gyengébbek kedvéért csak a közelmúlt adatait számolgassuk. A Gyurcsány-kormány (2006) óta három ezer milliárddal növelte(!) az államadósságot. Ez 3x1012 Ft, vagyis látványosabban forint. Ez 2009-ben újabb ezer milliárddal nõtt, tehát ma 4 és még tizenkét nulla. Egy ezer milliárdot, régebben (USA mintára trillió), ma Európában billiónak nevezik, tehát 4 billió= Ft. Ugye, így egyszerûbb átlátni. Pláne, ha tudjuk, hogy kormányunk és haveri intézményei ez évben csak jutalmakban 17 milliárdot osztogattak belterjesen szét. ( ). Továbbra is vesszük fel a visszafizethetetlen hiteleket attól az IMF-tõl, amelynek becsült vagyona 700 billió (7x1014) dollár. Egy dollár csak 200-al forintosítva már nagyobb a szám, 140 ezerszeres. Tehát a világot egy olyan cég uralja/gyarmatosítja, amelynek törzstõkéje 1,4x1017-en, vagyis billiárd Ft. És az egyszerû, mezei magyar csóró még nehezteli, hogy Nyers Rezsõ, vagy Horn Gyula párt-szülinapja egyenként másfél millióba került? Hát nem érdemelték meg azt az 1,5x106 forint kaja-piát és virágesõt, mikor nálunk egy elitéltre a sitkón naponta csak 6 ezer (6x103) Ft jut? Biztos csak azért, mert nem tudják, hogy egy-egy hatvány-kitevõ 000, vagyis ezerszeres emelkedést jelent. Nem a prefixumokkal van baj, hanem a pénzügyi kormányzat eszével. Most hallom a rádióból, hogy az államadósság évi törlesztõrészlete 7 milliárd euró, vagyis 2,1 billió, azaz forint. Elég már a sok nullából, ettõl a sok nullától! hogy az országgyûlés a két javaslattal is adott lehetõséggel nem élt, ezzel megásta a saját sírját. Az önfeloszlatását két kezdeményezésre is napirendre vette, az egyiket az ellenzék javaslatára, a másikat egy hitelesített népi kezdeményezésre. Aztán mindkettõt elutasította. Az elsõre azzal reagáltak a kisebbségi kormány tányérnyalói, hogy az ellenzék semmilyen programot nem kínál a csõdhelyzet megoldására. Igaz, így tálcán és kékszalaggal átkötve, valóban nem. Mert az ellenfélnek nem szokás elmondani a titkos jelszót. A hamiskártyás elõtt nem teregetjük ki a lapjainkat. A hatalmukat görcsösen féltõk egyetlen ellenérve, hogy a Fidesz nem képes elfogadni ellenzékiségét. Ennyi! A népi kezdeményezést, a választó polgárok óhaját pedig, egyszerûen kiröhögték. Szintén leszavazták, a látszat-ellenzéki SZDSZ természetes támogatásával. Mert összenõ, ami összetartozik. Pedig senki nem azt mondta, hogy a leváltott és újjászavazott parlament feltétlenül jobboldali legyen! Lehetne baloldali is, csak ne a jelenlegi trónbitorlók. Viszont már õk is tudják, hogy a klasszikusan baloldali értékrendet a mai, úgymond jobboldali ellenzék képviseli. Ha kiforgatják a bundát, akkor is legalább melegítsen. Másnap a cigányügyi ombucka beszédét csak 34-en hallgatták meg. Nem volt kötelezõ a szavazás, akkor meg minek bárkit is képviselni, utasításra a gombokat nyomogatni? Fegyverkereskedõ nyilatkozza a tévében, hogy az emberek tömegesen vásárolják az engedély nélkül vásárolható-tartható gázpisztolyokat. Alig gyõzik utánrendelni és szállítani. Személyes- vagy magyar állampolgári önvédelemre? Hunniában valami készül Ki tudja? hogy Torricelli, 1643-ban egy látványos kísérlettel igazolta a légnyomás erejét. Két, üres félgömböt illesztett össze és egy szelepen át kiszivattyúzta az üregbõl, a levegõt. Azután 2-2 lovat fogatott a gömbhöz és ellenkezõ irányba hajtatta az igásokat. De a gömböt képtelenek voltak szétszakítani. Összetartotta belül a vákuum, kívül a légnyomás. Nos ilyen légüres térben élnek ma politikusaink, egy zárt gömbön belül. Mindegyikük többszörös milliomos sõt milliárdos. Az általuk terelgetett néptõl hermetikusan elzártan, nem érzik a szegénység-szagot. Legális jövedelmeik nagy része számukra szükségtelen, hiszen minden életfeltétel, megfejelve a luxus körülményekkel, hivatalból biztosított. A lakás szolgálati. Ha nem veszik igénybe mert a sajátjuk jobb, akkor az összes fenntartási költségét elszámolják. Ha utazgatnak, jár a szolgálati kocsi, vonat, repülõ. Szállásaikat, ruházkodást számla nélkül, átalánybanáltalában könyvelik. Személyes védelmük állandóan garantált. Törvény deklarálja, hogy büntetendõ a tojás és papírgalacsin dobálás. Alkotmány módosítás készül a szólásszabadság ellen is. Persze csak az ellenzéki vélemények ellen, különben az uralkodók, hogyan nyilatkozhatnának? Étkezésre sincs gondjuk, erre szolgálnak a munka reggelik-ebédek-vacsorák. Közben a jövedelmek jönnek és halmozódnak. Mert a pénz ugyan nem tesz boldoggá, de a hiánya bizony boldogtalanná. Felelõsségük sem anyagi jellegû, mindössze történelmi. Minden történetük 99 évre titkosítva. Ha bukfenc, akkor na és? Aki elégedetlen kapja be ja, a cián kapszulát. Ez az egész történet, Magyarország szennybemenetele. De hát akit a mozdony füstje egyszer megcsapott az mindörökké masiniszta akar maradni. Nekünk itt kívül a friss levegõn, csak egy választás maradt. Kinyitni a gömb szelepét! hogy egy bolond százat csinál. Elmegyógyász feladata a sorrend felállítása, mondjuk Gyurcsány és Dávid Ibolya, stb. értékelésénél. Apósom mondta mikor megkértem a lánya kezét; fiam, olyan virágot szagolsz, amilyet szakítasz. Lánya 35 éve a feleségem és két gyermekkel ajándékozott meg. Illatos Ibolyka Bokros Lajost, netán Habsburg Györgyöt szakítaná ránk az EU parlamentben. Igaza lehet, mert mindketten több nyelven tudják elmondani, hogy; köszönettel átveszem és továbbítom kormányomnak. Mindketten nagyon hiteles személyek, a magyar nemzet szolgálatában. Különösen a (sóskuthy) Habsburg. A labanc. Akad itt még kuruc? Suzuki Szigeti Galéria KUCHEN ZOLTÁN Mûvészetet támogat a Suzuki Szigeti Különös együttmûködésre szánta el magát Szigeti Imre, az érdi Suzuki Szigeti Márkakereskedés cégvezetõje. A Suzuki személygépkocsikat forgalmazó üzletember hónapról hónapra kiállítási lehetõséget biztosít érdi és Érd környéki alkotóknak autószalonjában. A szalon adottságaival élve otthont kíván nyújtani a képzõmûvészet vezetõ szerepe mellett, a mûvészet valamennyi ágának. Megjelenési, bemutatkozási lehetõséget kapnak egyéni és csoportos kiállítások, mindenekelõtt fiatal, pályájuk elején álló alkotók, de minden kortárs alkotó, aki kedvet érez ahhoz, hogy itt bemutatkozzon. Ma már nem tekinthetõ egyedinek, hogy a mûvészek extrém helyszíneket választanak alkotásaik bemutatására, hiszen a pince, a padlás, a felújított istálló, a bank vagy az autókereskedés is kiváló kulturális tér lehet. Mégsem szokványos, ha egy üzleti helyszínen a mûvészet is megjelenik, különlegességet, egyediséget sugároz. Azonban az együttmûködés mindkét félnek hasznos, hiszen a nagyközönség egyszerre tekintheti meg az új autókat, a korszerû márkaszervizt és a mûvészeti alkotásokat, s olyanok is ellátogatnak a szalonba, akik egyébként csak az egyiket, vagy éppen a másikat választották volna. Kíváncsian várják az érdeklõdõ alkotókat, s bíznak benne, hogy a mûvészetpártoló cégtulajdonos és a marandót alkotó mûvészek sikerrel egymásra találnak.

6 6 Negatív vélemények - hallomásból Szinte bármelyik újságot nyitja ki az ember, bármelyik tv csatornát nézi és bármelyik rádióadót hallgatja - elbocsátásokról kapunk híreket. Az ember szomorkodik, de mindaddig, amíg õt el nem éri a baj, el sem hiszi, mit jelent munkanélkülinek lenni.(én tavaly decembertõl munkanélküli vagyok, részben a saját akaratomból. ) Néhány kirendeltségnél Budapesten, csoportos tájékoztatás zajlik, pontosabban politikai gyûlés agymosással egybekötve. Van, ahol Marosán elvtársat idézik: nem a zsemle kicsi, hanem a pofánk nagy. Szóval merjünk kicsik lenni... A szánk legalábbis A minimálbérrel kapcsolatban: Meg lehet belõle élni? Nem? Akkor jó, hogy bevezették?... A tájékoztatást tartó illetõ várta, hogy bólogassunk. Címeket nem tudtak adni ezt kérésre sem voltak hajlandók írásba adni. Egy kedves hölgy válasza: én is magamnak kerestem munkát, keressen maga is. Tehát pld azt, hogy xxx-nek küld valaki önéletrajzot és visszaírnak, nem tekintik álláskeresésnek, mert nem személyesen ment el az illetõ.? Arra a kérdésre, hogy sok helyen csak címet adnak meg és a konkrét munkahely nem derül ki, ekkor mit tegyen az ember, a válasz csak annyi, hogy nyomozza ki a cég adatait és személyesen jelentkezzen. Ahelyett, hogy az embert felemelnék, bátorítanák, önbizalmat adnának, a sárba tiporják. Az illetõ szerint maguk nagyon rosszkor lettek munkanélküliek... Miért, lehet jókor munkanélkülivé válni? Egy ismerõsömet elküldték az önkormányzathoz, hogy jelentkezzen ott is. Csodálkoztak, mivel rendszeres segélyt csak akkor kaphat, ha már 3 hónapja együttmûködik a munkaügyi kp-tal. Az EU-pénzes tanfolyamokról nem tudnak, azt a munkaügyi kp intézi. Egy képvielõ nyilatkozata szerint Éppen ezért olyan támogatási rendszerünk van, hogy megpróbálunk minden hozzánk fordulónak álláslehetõséget keresni és ajánlani. Szépen hangzik minden, csak épp hol vannak ezek a munkahelyek, ezek a tanfolyamok, támogatások? Egyes tájékoztatóból megtudhatják azt is, hogy ne a kormányra mutogassanak, ne azt várják, hogy õk teremtsenek új munkahelyeket. Hát ez igaz, én például nem várom, hogy a kormány teremtsen új munkahelyeket, hiszen az alkalmatlanságuk egyik kö- A böjti szelek idején egészen fura-furcsa társaság gyûl össze az Érdi-magasparton, és hogy ez nem mese vagy ámítás, azt tanúsítják a régi idõk asszonyai is, akik seprûnyélen lovagolva keresik régi szeretõiket a viharos szélben. Amikor beborul az ég, megnyílnak az égi csapok, esni kezd az ólmos esõ, és a cseppek megszilárdulnak a Duna-parti fák ágain. A szomorúság belengi a tájat, és a megjegesedett könnycseppek halk sóhajra késztetik az Érdi-magasparton gyülekezõket. Echós szekéren érkezik a szépmosolyú szõke színésznõ, aki legszívesebben eldõlne az almaillatú szénában, úgy várná a hajó érkezését. Nagy fekete kendõbe burkolózva néz Batta irányába a szép fogadósné, aki hagyott csapot-papot, csakhogy idõben érkezzen a találkozóra, mellette pedig antik verseskötetet lapozgat az Érdligetrõl érkezett ismeretlen hölgy. Várják a hajó érkezését, mert az égi jelekbõl azt olvasta ki a messzirõl érkezett jósasszony, hogy hamarosan visszatérnek a régi férfiak, akik megszépítették egyhangú életüket. A hír gyorsan terjedt, szállították háztól-házig a kék cinegék és a tengelicek, a rigók lusta népsége is vitte a hírt, a csuszkák pedig azt híresztelték, hogy összesúgtak a szépasszonyok az eldugott kertek mélyén, és hogy elõkerültek az elmosódott fotográfiák. A szépaszszonyok úgy készültek a nagy eseményre, mint akkor, amikor a réges régi májusi éjszakákon becsukott szemmel hallgatták a hegedû hangját, és arra kérték az Istent, állítsa meg az idõ kerekét. Természetesen errõl szó sem lehetett, tudták ezt a szépasszonyok is, de szerették volna, ha szerelmeik szoborrá merevedtek volna a sétányok és a rózsabokrok mentén, hogy némán kövessék a szépasszonyok minden mozdulatát. Az egykori katonatisztek világgá mentek, amikor vége lett a százéves háborúnak, a szomorú lelkû poéták összetépték verseiket, a Duna vize kifakította a szerelmes sorokat, és a poéták a vetkezménye a munkahelyek csökkenése, megszûnése, a munkanélküliek egyre nagyobb száma. Talán általánosítható tapasztalat Budapestrõl, hogy több helyen a munkanélkülit lenézik, megengedhetetlen stílusban beszélnek vele, megalázzák, elveszik a reményt. Aztán jön a depresszió AZ Érdi kirendeltség (Budai út) kivétel személyes tapasztalat. Az itt töltött több óra várakozás alatt is többektõl hallottam a fentiekben leírt esetekhez hasonlókat. Úgy látszik, hogy az Érdi Kirendeltség kivétel. Példa értékû. Nem volt agymosás sem csoportosan, sem egyénileg. Nem szólítottak fel, hogy változtassak a nézõpontomon. Felvették az adataimat, elmondták a lényeget, minden kérdésemre válaszoltak, sirámaimat meghallgatták. Mindezt kedvesen, udvariasan és bátorító mosollyal. Pedig az itt dolgozóknak nincs könnyû dolguk. (2 napon át figyelhettem ezt több órán keresztül.) Kõkemény rabszolgamunkát végeznek, ideálishoz hasonlónak sem mondható körülmények között. Egy teremben a tömeggel, munkájuk közben hallva az emberek beszélgetését, elégedetlenkedését, moraját. Mindkét napon a sor a kapuig ért. Az ügyintézés 8.30-kor kezdõdött és órakor még tartott ekkor végeztem az elsõ alkalommal ebédszünet és bármilyen szünet nélkül. A hosszú várakozás alatt néhányan elvesztették türelmüket, szitkozódtak, káromkodtak. A dolgozók kiválóan, türelemmel és meglepetésemre megértéssel, empátiával kezelték ezeket a helyzeteket, ügyfeleket is. A munkakörülményeket tekintve a dolgozók kiszolgáltatottak egy terem, légtér és még egy elválasztó, rögzített pult sincs! Kijelenthetem azt is, hogy akár veszélybe is kerülhetnek. Pl. az egyik fiatalembert, aki engem szórakoztatott nem gyõztem csitítani, mert mindjárt rájuk borítja az asztalt bürokratikus eljárás, lopják az idejét stb.. Nem volt egyszerû megértetni, hogy nem az asztalnál ülõ dolgozók tehetnek errõl a helyzetrõl. A másik, akivel együtt voltak, csak dühöngött, de nem akart tettlegességhez folyamodni. Én félnék itt dolgozni. Le a kalappal az itt dolgozók elõtt és köszönet emberségükért, türelmükért, segítõkészségükért, higgadságukért! Elképedve hallottam, hogy itt is felmerült a létszámcsökkentés! Hihetetlen! Olvasóink írták Munkaügyi Központ kirendeltségei Emberi magatartás és szemléleti különbözõségek Központi intézkedés? Érdnek meg kell védeni magát! Megnézve a napi félfogadási beosztást mely majdnem kiteszi a teljes 8 órás munkaidõt az a véleményem, hogy meghibbant és közveszélyes, aki itt a létszám csökkentésén gondolkozik! Láthatóan így is kevesen vannak! A töméntelen adatmennyiséget mikor dolgozza fel ez a néhány ember? Vagy nekik legalább 60 óra a heti munkaidõ? Eddig azt hittem, hogy a rabszolgaságot Magyarországon is megszûntették. Ja, hogy csak elvileg? Egy emberrõl hány bõrt akarnak lenyúzni?! Hányat akarnak még összeroppantani, egészségileg tönkre tenni? Ez lenne a spórolás? Végülis az, mert feldobom a talpam és nem kell nyugdíjat fizetni. Mi folyik itt? Szándékos népirtás? Ez melyik csomagban foglaltatik? Nem elég a depressziós betegek egyre nagyobb tömege, az öngyilkosok száma? Milyen országban élünk és nõnek fel gyermekeink, unokáink? Milyen jövõ vár rájuk? Meddig tûrjük még? Milyen példát látnak? Hazudni, trükközni, tényeket megmásítani, embereket becsapni... ebbõl lehet jól megélni. Gyurcsány azt válaszolta vidéki útján az egyik embernek, aki panaszkodott, hogy nincs pénze, mibõl éljen meg, hogy én is dolgozom, tessék dolgozni, akkor majd lesz pénze Azt elfelejtette megmondani, hogy hol dolgozzon, ha megszüntetik a munkahelyeket? Gyurcsány mit tesz a munkanélküliség növekedése ellen? Pl. a cégénél teremt munkahelyeket? Kommunikálni tud a semmit kiválóan emeli köbre! Embereket, a nemzet egy részét félrevezetni, becsapni, különbözõ módokon megfélemlíteni ezt is tudja. És a magunkfajta mit tud? Meddig tûrünk és mire várunk? elvetett magból az élet kinõ - a kormány nem vet el életet adó magot, hanem rombol Ha a madárnak törött a szárnya, nem repül égig, nem énekel hanem elõbbutóbb elpusztul, mint a magyar nemzet, ha nem teszünk végre valamit ellene AZ IGAZSÁG LÉTEZIK, AKKOR IS, HA ELHALLGATJÁK, MEGMÁSÍT- JÁK! ÉS ELÕBB-UTÓBB KIDERÜL! MEDDIG ÉS MIRE VÁRJUNK/VÁ- RUNK MÉG??? Egyszer sokaknál, talán mindenkinél elfogy a cérna az enyém már elfogyott! K. PATAKFALVY A magaspart hajótöröttei Nagy hírek kis világunkból A Budapesti Közlekedési Szövetség és a Volánbusz Zrt. együttmûködésének köszönhetõen augusztusától kísérleti jelleggel indult el a Pilisi-medencében a Bécsi út mentén közlekedõ elõvárosi autóbuszok vonalszámozása, majd ezt követõen a Csepel sziget térsége és Szentrendre város kis közössége is élvezhette ezt a remek ötletet. Következõ lépésként március elsejétõl az érdiek is kaptak a jóból. A táblák útmutatásával mostantól könynyebben tájékozódhatunk, és egyszerûbbé válik a megállóhelyekre érkezõ autóbuszok azonosítása is, melyet a megállókba kihelyezett sematikus térképkék is elõsegítenek. Az elõvárosi autóbuszok beszámozása a fõvárosi arculathoz hasonlóan történt, hogy az agglomerációban élõ vidékiek számára közelebb hozzák a fõvárost. Számomra nem egyértelmû hogy a buszok beszámozásával Budapest hogyan kerül közelebb hozzám. Várom a percet, mikor áttelepítik a csövesek és az utcán hígítózó kamaszok egy részét is, hogy lelkileg is magaménak érezhessem Budapest arculatát. Szeretném a focimeccsek, a tömegoszlató könnygáz és egyéb vonzó jelenségek elengedhetetlen együttjáróit megélni, és nagyon szívesen gyönyörködnék a sok koszos épületben, lerobbant utcában és a falfirkákban nap, mint nap. Szeretnék forró betonon gyalogolni nyáron, és elegem van már ebbõl a sok unalmas fából és fûbõl ami minket övez. Szeretném Budapest kultúráját élvezni, a sorszámozott buszokat, a tömeget és a szmogot. Utálom a hajnalban csicsergõ madarakat is! Külön kérem - ha már kitették ezeket a táblákat Times New Roman 10-es betûnagysággal, amit még dédnagyanyám 40 méterrõl könnyûszerrel olvas,- hogy a könnyebb kiigazodás érdekében ne 3, hanem 4 vagy 5 számjeggyel lássák el a buszokat! Nehezebben megjegyezhetõ egy mondjuk - 8-as vagy 4-es szám? Ember legyen a talpán aki ezen eligazodik, és el tudja olvasni a táblákon célállomást szabad szemmel. Nem értem miért algazöld csíkos az M7 autópálya és hogy miért nem jelzik jobb oldali tojáson hogy megáll ott is? Véleményem szerint a táblák szaporítása helyett inkább a szépen kitakarított, télen megfelelõen fûtött, nyáron pedig ablakokkal, annak hiányában (mûködõ!) légkondicionáló berendezéssel ellátott járatok szaporítására kellene hangsúlyt fektetni. Olyan buszokra, ahol kapok ülõhelyet a jól megfizetett szolgáltatásért cserében. A napokban szerettem volna bérletet venni Érd buszpályudvartól Budaörsig, de nem kaptam, mert az eddigiekhez képest már nem fér bele a 15 km-es távolságba, mert megmérték, és, amint ez most! - kiderült, a távolság 15, 6 km. A 15 km-es bérletem eddig Ft volt. Ezt követõen már csak a 20 km-es besorolás van, ami Ft. Mindez számomra annyit jelent hogy nem egész 0,6 km-es távolság miatt a t. Volán Ft többletet kér havonta! És mi van azokkal, akik nem utazzák le a bérletük árában megjelölt km-ek számát? Õk pedig visszakapják a kiesést? Valószínûleg nem. Na, akkor: irány Európa! De mivel érünk oda, ha addig a busz szétesik alattunk? TREINER ZSUZSANNA napi ingázó távoli Raguza csendes kocsmáiban keresték a feledést. És eltûnt az idõ forgatagában az a hadikfalvi legény is, aki végigszenvedte az utat Bukovinától Bácskáig, késõbb pedig Érden kötött ki, ahol egy szép bunyevác menyecske próbálta boldoggá tenni napjait, de a legényt körüllengték a régi élmények, és a Bácskában maradt kislány szeme csalogatta a régi kapualjba, ahol boldogok voltak a nagy nyomorúság közepette is. A szép bunyevác nõ azóta sem találja helyét, esténként imádkozik, hogy régi szerelmét vezényelné vissza jósorsa, de csak abban bízik, hogy a hajó utasai között majd rátalál egykori hûtlen társára. A Duna folydogált egyhangúan, a magaspartról látszottak még a lassan forgó örvények, és a hosszú hajú medika nem tudta elvenni szemét a vízrõl, és csak akkor riadt fel, amikor nagyon messzirõl meghallotta a hajókürt búgó hangját. Talán a déli szél hozta magával a kürtszót, talán csak a képzelet szüleménye volt, de a várakozók összerezzentek, és hosszan néztek Batta irányába. A sötétség kezdett leereszkedni a nagy vízre, és az esõcseppek mosdatták a szép hölgyek arcát, akik konok várakozással lesték a hajó érkezését. Várták a daliás katonatisztet, a megkomolyodott poétát, aki önkéntes számûzetésének ideje alatt beköltözött egy kocsmába, és trocheikus és a jambikus verseket ajándékozott minden betévedõ szépléleknek, aki hajlandó volt egy fröccsöt fizetni, és várták a bukovinai székely legényt is, abban reménykedve, hogy Érden találja meg boldogságát. A hajókürt hangjára lassan benépesült a magaspart, érkeztek egymás után Ófalu jellegzetes figurái is, akik nem akartak lemaradni a nagy eseményrõl. Tolta maga elõtt kordéját a halasasszony, félrecsapott kalapja alól nagyokat köszönt az éppen arra sétáló drótostót, és mintha a földbõl bújt volna elõ, hirtelen ott termett a falu koldusa is. A kürtszó szaggatottan szólt, hangja olyan messzirõl jött, mint a régi emlékek, és az egyre erõsödõ szél vitte tovább észak felé a kürtszót, hogy a pesti dámák is örvendezzenek a hajó érkezésének. A magasparton nagy máglyát raktak, és amikor fellobbant a fény, akkor a tûznyelvek táncolni kezdtek az arcokon, és a szemekben ott csillogott a viszontlátás végtelen öröme. Már szorongatták a fehér zsebkendõket, hogy idõben tudjanak integetni a rég várt vendégeknek, már fogalmazták a szép üdvözlõ szavakat, és a szép színésznõ már látta a tûzpiros rózsát is kedvese kezében, amikor megjelent a kisbíró. Hirtelen csend lett, csak a szél hangoskodott a sötétségben, és rosszat sejtve, összeroppant az égõ máglya is. És akkor a kisbíró elõször felnézett a magasságos égre, aztán sokáig nézett Batta irányába, és amikor látta a csodálkozó arcokat, akkor dobolni kezdett. A pergõ dobszó emlékeztetett a kivégzés elõtti feszült pillanatokra, és a szépasszonyok már sejtették, hogy baljós híreket fognak hallani. A kisbíró elõvett egy koszos papírt, megköszörülte a torkát, és lassan közhírré tette, hogy a várt hajó zátonyra futott, ma nem köt ki a magaspart alatti részen. A máglyarakás tûznyelvei kísértetiesen táncoltak a sötétben, a szépasszonyok méltósággal hátat fordítottak a kisbírónak, a szép színésznõ pedig olyan mozdulatot tett, mintha a mélybe dobta volna a tûzpiros rózsát. A drótostót hátára vette faládáját, meglengette széleskarimájú kalapját, bocskorával pedig akkorát rúgott a tûzbe, hogy az égig emelkedõ szikrákat biztosan meglátták azok a férfiak is, akik egy zátonyra futott hajón mulatták az idõt jó villányi borok mellett. SZEREDAI BOTOND

7 7 Minõségi változás kell Orlai Sándor Érd Város Közgyûlése Bozsogi Jánost választotta az Érdi Televízió és Kulturális Szolgáltató Kft. vezetõjének. Arról kérdeztem elõször az új ügyvezetõt, mi az, ami alkalmassá teszi õt erre e posztra? Az a lassan negyven év tesz alkalmassá, amit a szakmában és környékén töltöttem el ben kezdtem a Magyar Filmgyártó Vállalatnál, és megjárva a lépcsõfokokat, eljutottam a technikai rendezõi szintig, késõbb pedig, a Duna Televíziónál a rendezõségig. A MAFILM-nél aszszisztense voltam többek között Sára Sándornak, Kósa Ferencnek, Lugosi Sándornak, Szomjas Györgynek, dolgoztam együtt Koltai Gáborral. Amikor 1992-ben szétverték a magyar filmgyártást és megszûnt a MAFILM, akkor Sára Sándorral együtt mentem a Duna Televízióhoz, és ott tizenhárom évet töltöttem. Részt vettem magának a televíziónak a felépítésében, és rengeteg mûsort készítettem. Szerkesztettem, rendeztem, késõbb szerkesztõséget vezettem, többtucat ember dolgozott a kezem alatt, tehát van rálátásom a televíziózásra, mûsorkészítésre, és meg tudom ítélni, mi az, ami egy televízióban elfogadható. Az érdi televízió elfogadható? Igen, elfogadható, de természetesen javítani kell rajta. Alapvetõen egy városi televízió a korlátozott lehetõségei miatt ennél többre nem nagyon képes. Nagyon drága mûfaj, de óriási hozadéka van. Nagyon soknak tûnik a befektetett pénz, de komoly hatása lehet a város lakóira. Közvéleményformáló, ízlést és értékrendet befolyásoló. Ez két dologtól függ. Az egyik az, hogy eljusson a háztartásokba, a másik, hogy nézzék is. Az utóbbihoz viszont jó mûsorok kellenek. Azt szeretném, ha a minõségben pozitív változások következnének be. Eddig inkább a mennyiséget tartották fontosnak, de egy televízió nem ettõl lesz jó, hanem a minõségtõl. Ha a nézõnek tetszõ mûsorok kerülnek képernyõre, megnövekedett mûsoridõben, az növeli a nézettséget. Ha napi tíz órában csak képújságot lehet fogni az érdi tévé csatornáján, az csak elriasztja a nézõt. Ha mûsorral találkozik, akkor lehet, hogy ott ragad, ha nem is órákra, de percekre, és megszokja, hogy ha az érdi tévére kattint, akkor ott mûsorokat talál. Kibõvülünk délelõtti és délutáni programokkal, az esti sávban pedig jönnek a friss, aktuális saját gyártású és vásárolt mûsoraink. Ezek szerint délelõtt és délután ismétlések lesznek? Természetesen, hiszen annyi mûsort nem tudunk szerkeszteni, ezért ismétlünk. A nézõk nem egyformán tévéznek, akik este nem látták, délelõtt meg tudják nézni. A statisztikák szerint a nézõk nagy részét a három nagy adó viszi el, a maradékon osztoznak a többiek. A helyi tévék is csak a maradék kb. tíz százalékot célozhatják meg? Ez országos nézettségben talán így van, de helyben nem. A helyi televíziók nézettsége elérhet ennél nagyobb szintet, hiszen a helyi események érdekelhetik õket, ezért különleges helyzetben vannak, mert olyat is tudnak nyújtani, amit az országosak nem. A helyi média ezért fontos, pótolhatatlan, mert azokat a híreket, eseményeket juttatja el a nézõkhöz, amelyekhez máshonnan nem tudnak hozzájutni. Mondok egy példát a másféle befogadásról. Egy cserépgyár próbaként az országos tévék helyett a helyiekben kezdett el hirdetni, természetesen jóval olcsóbban, és néhány hónap múlva kétségbeesetten próbálta levetetni a hirdetéseit, mert nem gyõzte kapacitással, úgy megnõtt a rendelésállománya. Annyira közvetlenül jutott el a nézõkhöz ez a reklám, hogy sokkal nagyobb lett a hatása. Erre nem számítottak. A helyi tévék arról beszélnek, ami ott helyben fontos, ezért jobban hatnak. A minõségi változás miben jelentkezik még? Személyi változások is lesznek? Már történtek is személyi változások, cserélõdtek szerkesztõk, szakmailag jobban kvalifikált operatõrök jönnek, javulni fog a vágás, az adásszerkesztés minõsége. Nem voltak eddig mûsorajánlások, a nézõ nem tudta, mit fog az elkövetkezõkben látni. A mûsorokra fel kell hívni a figyelmet. Minden mûsornak elkészült most az általános ajánlója, és mindnek lesz aktuális ajánlója is, hogy aznap, másnap mirõl fog szólni. Saját magunkat is ajánlani kell, mert ezáltal összeáll egy nézhetõ mûsorrend, és a nézõ azt fogja érzékelni, hogy egy másfajta televíziót lát. A reklámblokkok a mûsorok között lesznek, tehát nem többórás képújság, és így a hirdetõk is sokkal jobban járnak. A mûsorrend összeállítása tudatosabb lesz. Oda fogunk figyelni például a jeles napokra, januárban ne menjen karácsonyi vers. Ezek már elkezdõdtek? Igen, folyamatban van a változás, és terveink szerint áprilisban már teljesen az új szerkezetben mûködünk. A televíziónak nem csak a vezetõje, de a neve is megváltozott, benne van a kulturális szolgáltatás is. Ez mit jelent? Ez részint a személyemhez köthetõ, hiszen eddig én szerveztem a nagy városi ünnepségeket, kulturális rendezvényeket, fesztiválokat a mûvelõdési központ keretében. Már korábban is voltak kísérletek arra, hogy ne fussanak át a hivatalon, a hihetetlen bürökrácián, mert nagyon sokszor gyors reagálást kívánt a szervezés: egyesek lemondták a szereplést, újakat kellett keresni stb., és a bürokrácián keresztülvinni a változásokat nagy nehézséget okozott. Sokkal könnyebb kezelni ezeket egy vállalkozás keretén belül. A késõbbiekben egyéb tevékenységgel is bõvülhetünk: könyvkiadás, egyéb kiadványok, kulturális innováció, a város kulturális életének felpezsdítése, szervezése. Kálvin János július 10-én született a franciaországi Noyonban, Párizstól mintegy 100 kilométerre északra. Családi neve franciául Cauvin (= kopasz, tar), latinul Calvinus. Apja elõször dómjegyzõ, majd grófsági adóhivatalnok, végül püspökségi titkár és a dóm egyházi ügyvédje. Anyja Jeanne Le Franc, elõkelõ polgári családból. Kegyes és szép hölgy volt. Kálvin öt éves, amikor elveszti édesanyját. Hat testvére volt, közülük kettõ, Charles és Francois korábban meghalt, Antoine és Marie vele élt Genfben. Másik két féltestvére ismeretlen ben jogtudományi tanulmányokat végez Párizsban, ahol a neves College de Montaiguban tanul. Olyan híres személyek jártak ide, mint pl. Rotterdami Erasmus, Rabelais, Loyolai Ignác. Majd Orléansban és Bourgesban is tanul ben humanista tanulmányokat folytat Párizsban. Itt a College Fortet-ben naponta lektorként dolgozott. Még ma is látható a belsõ udvaron az ún. Kálvin torony, ennek egyik szobájában lakott ban a reformátori eszmék tanulmányozása tölti ki idejének fõ részét. Barátja, Nikolaus Cop, a párizsi egyetem rektora, akinek segít szemeszternyitó beszéde megírásában. A reformációval szimpatizáló gondolatok miatt menekülnie kellett Párizsból Bázelbe, ahol halálig 15 alkalommal fordult meg, fõként könyvkiadási céllal. Bázelben Lucianus név alatt tartózkodott, ami a Calvinus név anagrammája, megcserélt betûkkel. Itt fejezte be az Institutio elsõ változatát. 1533/1534-ben barátjához, Louis du Tillethez menekül Angoulemebe, ott tanulmányozza a teológiai irodalmat. Végérvényes megtér Jézus Krisztushoz, csatlakozik a reformációhoz. Errõl késõbb egyik zsoltármagyarázatában így írt: Olyan keményen szíven ütött a pápaság pogánysága, hogy alig tudtam magamat ebbõl a mélységbõl kirángatni. Isten mégis, a fiatalságom ellenére annyira megkeményedett szívemet váratlanul megtérésre vonta Az igazi kegyesség jó ízével betöltekezve, olyan féltékenységre gyulladtam, hogy a tanultságban én is tegyek elõrehaladást, hogy ezért maradék óráimat erre fordítottam, miközben egyéb tanulmányaimat kissé elhanyagoltam. A római mise ellen röpiratokat jelentetett meg Franciaországban, aminek következtében sok hugenottát végeztek ki a párizsi Place Mauberten és a Place de Gréven. I. Ferenc király elindítja a protestánsüldözést, Kálvin Bázelbe menekül ban jelenik meg fõ mûvének, a Christianae Religionis Institutionak (A keresztyén vallás rendszere) elsõ kiadása, amit a bázeli Thomas Platter Kiadó jelentetett meg. Az elõszóban Kálvin igazolja I. Ferenc királynak a francia protestánsok létjogosultságát. Májusban jár utoljára szülõhazájában. Testvére, Charles temetésén vett részt. Kálvin 25 évet élt önkéntes számûzetésben. A genfi reformátornak, Guillaume Farelnek sikerül Kálvint megnyerni a genfi reformáció támogatására. Genfben Kálvin elõadásokat tart és reformokat indítványoz. Egy kis házban lakott elõször a mai Rue 2009: Kálvin-év Jean Calvinen. Ugyanakkor még ennek az évnek az elején eltölt egy kis idõt Ferrara-ban Renée de France hercegnõ vendégeként, akinek Kálvinnal együtt az volt a célja, hogy a reformáció Itáliában is elterjedjen ben megír egy kátét és egy hitvallást, amire a genfi polgároknak esküt kellene tenniük, hogy ezzel bizonyítsák: végleg szakítottak régi hitükkel. Ellenállás bontakozik ki javaslata ellen. Kálvin Strassburgba megy, ott a francia menekült gyülekezet lelkésze lesz és bibliai témájú elõadásokat tart a Fõiskolán ben kiadja a Institutio-nak, azaz a Keresztyén Vallás Rendszere c. mûvének második kiadását és a Római levélhez írt kommentárját ben házasságot köt a holland származású Idelette de Bure-ral. Õ elsõ házasságából, férje halála után, egy fiút és egy leányt, Juditot hozta a reformátorral kötött házasságba. Közös gyermekük, Jacques csak néhány napig élt. 1540/1541-ben részt vesz a hagenaui, wormsi és regensburgi vallási vitákon, megismerkedik a német protestantizmussal. Hagenauban Strassburg kiküldötteként vett részt a vitán. Június végén Farellel utazott az elzász városba, ami 30 kilométerre északra fekszik Strassburgtól. Október 24-én utazott Kálvin Wormsba a strassburgi fõiskola rektorával, Johannes Sturmmal a vallási vitára. Három hónapig ott maradt. Ez idõ alatt találkozott Melanchthonnal. Az úrvacsora kérdésében közeledett álláspontjuk, és november 8-án aláírták a Confessio Augustana variata-t. V. Károly császár a regensburgi birodalmi gyûlésen próbálta közelebb hozni az ellenséges protestánsokat és katolikusokat, kivált a megigazulás tanában. Márciustól júniusig nem sok lépést tettek egymás felé, de Kálvin elmélyítette kapcsolatát Melanchthonnal. A túl drága városból Bucer és Melanchthon marasztalása ellenére visszatér Strassburgba. Még ott volt, amikor hírt kapott a Strassburgban kitört pestisjárványról, és felsége megbetegedésérõl. Hónapokon át a Neue Waag tornyában tartózkodott ben a genfi Városi Tanács felkéri Kálvint, hogy legyen lelkész a városban. Hosszabb vonakodás után elfogadja a felkérést. A Városi Tanács erre szintén elfogadja a Kálvin által létrehozott Egyházi Rendet (Ordonnances ecclésiastiques). Ebben négyféle egyházi tisztet, hivatalt különböztet meg: a lelkészekét, a tanítókét, a presbiterekét ( vének ) és a diakónusokét. Létrehozzák a konzisztóriumot az egyházi rend betartásának biztosítására. Háromfajta fegyelmezési eszköze van a konzisztóriumnak, a késõbbi presbitériumnak: intés/figyelmeztetés, exkommunikáció/kiközösítés, büntetõ eljárás a genfi Városi Tanács elõtt. A konzisztórium nem avatkozhat bele a világi terület dolgaiba, illetve a bírói gyakorlatba, de ez fordítva is fennáll ban a párizsi Notre Dame elõtti téren nyilvánosan elégetik fõ mûvét, az Institutiot. Az ellenreformáció egyre inkább beindul február 18-án meghal Luther Márton Eislebenben, majd Wittenbergben temetik el. Kálvin nagyra becsülte Luthert, az egyház hû tanítójának nevezte. Véleményét mindvégig tisztelettel fenntartotta, bár az úrvacsoráról vallott nézeteikben határozott különbségek voltak ben a genfi Városi Tanácsban ismételten konfliktus robban ki az egyháznak a világi állammal szembeni függetlensége miatt. Kálvin ugyan átviszi akaratát és álláspontját az ellenkezõkkel szemben is, de hosszantartó konfliktus veszi kezdetét, ami 1555-ig tart ben meghalt felesége ben Kálvin megalapítja a Genfi Akadémiát, az Institutio végsõ változatát adja ki. 50. születésnapjára megkapja a genfi polgárjogot. Vezetõ tanárként meghívta hû tanítványát és barátját, Béza Tódort. A párizsi Rue Visconti 4. szám alatti vendéglõben megalakul a Francia Református Egyház, itt tartja elsõ zsinatát. Magyarra elsõként Szenci Molnár Albert fordította le az Institutiot a 17. század elsõ felében május 27-én hosszas betegség után elhunyt. Tuberkulózisban, tüdõvérzésben szenvedett. Külsõ segítség nélkül már nem tudott betegágyából kilépni. De dolgozott. Élete utolsó heteiben írásban és szóban is elbúcsúzott a városi tanács tagjaitól, lelkészkollégáitól, munkatársaitól és barátaitól. Ismeretlen helyen nyugszik, de a genfi temetõben vélik feltételezni nyughelyét. Itt emléktábla idézi fel történelemformáló alakját. Szolgálata idején hét közben fõként ószövetségi textusokról, vasárnap újszövetségi Igékrõl prédikált. Igehirdetéseinek száma meghaladja a et, ebbõl alig a fele van meg. Kálvin hihetetlenül nagy energiával levelezett, hogy a reformáció tanításait így is terjessze. Levélmissziója nyomán több mint levél keletkezett, ebbõl az általa írt levél. Február 28-án tartott búcsúbeszédében így fogalmazott: Sokféle gyengeségem volt, amiket el kellett viselnetek, és az, amit elvégeztem, alapvetõen semmi. A gonosz emberek bizonyára visszaélnek majd ezzel a megállapításommal. De ismételten csak azt mondom, az összes dolog, amit elvégeztem, semmiség, s én csak egy nyomorult teremtmény vagyok. Azt elmondhatom magamról, hogy jót akartam, hibáimmal mindig igyekeztem szembenézni, s az istenfélelem mélyen gyökeret vert a szívemben. Ti tanúsíthatjátok, hogy jók voltak törekvéseim. Ezért kérem, hogy a rosszat bocsássátok meg nekem. Ha pedig valami jó is adódott, kérlek, ti is törekedjetek erre és kövessétek a jót!.

8 8 Huszonévesek és a történelem Aggasztóan hiányosak a fiatalok, köztük az egyetemisták történelmi ismeretei - kongatják sokan a vészharangot, míg mások szerint a fejben tartott lexikonok ideje lejárt. Mikor lépett ki Magyarország a Szovjetunióból? politológushallgatóktól kérdezték ezt egy szakkollégiumi felvételin. Többen rávágták: 1989-ben. Ehhez képest semmiség, hogy nem tudtak két frakcióvezetõt mondani a mostani parlamentbõl, és fogalmuk sem volt arról, kik voltak legutóbb a gyõzelemesélyes amerikai elnökjelöltek. Történészszakosok is lepték már meg tanárukat, például amikor a két világháború közötti Magyarországból vizsgázni készülõ, negyedéves hallgató még a trianoni békeszerzõdés aláírásának évét sem tudta megmondani. Máshol arra a kérdésre, milyen ideológia jellemezte Magyarország politikai rendszerét 1956 és 1989 között, a konzervativizmus volt a válasz, amit rövid gondolkodás után szociáldemokráciára gondolt javítani az egyetemista. Bölcsészek tippelték már Magyarország 1920 és 1944 közötti kormányzójának Kádár Jánost és Mikszáth Kálmánt is. A Terror Háza 2006-ban a Sziget Fesztiválon végzett felmérésébõl pedig az derült ki, hogy a megkérdezettek között több is volt, aki 1956 szereplõjének gondolta Kossuth Lajost és Petõfi Sándort. A Kádár-korról viszont legalább annyit tudtak, hogy nem demokrácia. Átfogó felmérés nem készült arról, hogy mennyire ismerik a rendszerváltás táján születettek Magyarország 20. századi történelmét, de abban egyetértettek a HVG által megkérdezett tanárok, történészek és szociológusok, hogy a többség ismeretei igen hiányosak. Az egyetemi oktatók azt panaszolják, hogy egyre gyatább tudású diákok kerülnek hozzájuk, s a felsõoktatás különösen az elsõ egy-két évben szinte középiskolaként funkcionál. A hallgatói létszám ésszerûtlen növelésének eredményeként olyanok is bejutnak egyetemre, akik erre szellemileg nem alkalmasak fogalmazott a HVG-nek Vonyó József, a Pécsi Tudományegyetem tanára. Ez a helyzet nem is változik mindaddig, amíg az egyetemek anyagilag abban érdekeltek, hogy minél több hallgatójuk legyen. Az egyetemi oktatók legodaadóbb része ideje jó részét tölti azzal, hogy helyesírást, jegyzetelést, szövegszerkesztést, logikai összefüggésrendszert stb. tanít, a dolgozatokat egy középiskolai tanár lelkiismeretességével javítgatja, és beszédértelem gyakorlatokat tart írta egy éve Ormos Mária történész, egyetemi tanár az Élet és Irodalomban. Ormos most a HVG-nek azt mondta: nem a fiatalok romlottak le agyilag, az oktatás színvonala ijesztõen alacsony, a leendõ elitet mind nehezebb kiválasztani, miközben az országnak széles értelmiségi rétegre lenne szüksége. Három év alatt nem lehet a magyar és az egyetemes történelmet megtanítani. Ha zseniket okatnánk, akkor sem magyarázta a történész, aki mindemiatt már csak a mesterképzésben vállal órát. Elvileg már az általános iskolában része a tananyagnak a Rákosi-korszak, az 1956-os forradalom és szabadságharc, a Kádár-korszak, sõt a magyar társadalom átalakulása, a határon túli magyarok helyzete és a rendszerváltás is. Agimnázium utolsó évében a diákoknak ismerniük kellene például a háborús bûnös, a népbíróság, a jóvátétel, a kitelepítés, a lakosságcsere, a pártállam, az internálás, a munkástanács, az ellenzéki mozgalmak és a reformszocializmus fogalmát. Tipikus, hogy nem jut elegendõ idõ a 20. század második felére, a Kádár-korszakról például alig esik szó mutatott rá a hiányosságok egyik okára Miklósi László, a Történelemtanárok Egyletének elnöke. A lemaradás rendszerint nem véletlen véli Miklósi, mivel a tanárok sem mindig érzik elég felkészültnek magukat arra, hogy 1956-ról vagy a Kádár-korról beszéljenek. A 20. század történelmével kapcsolatosan a felnõtt lakosság fejében is zûrzavar éstudatlanság van derült ki Vásárhelyi Mária 2001 és 2006 között készített felmérésébõl. Trianonról, a Horthy-korszakról, a holokausztról, 1945-rõl, 1956ról, a Kádár-rendszerrõl és a rendszerváltásról is gyökeresen eltérõ narratívák élnek egymás mellett a közvéleményben állapította meg a szociológus, akinek összegzése szerint: keveset tudunk, viszont mindenrõl határozott véleményünk van. A rendszerváltás még nagyon közeli, a társadalom is küszködik a feldolgozásával indokolta Tallai Gábor, a Terror Háza programigazgatója, hogy sok családban miért nem beszélgetnek a múltról, a régi történetek miért nem válnak történelemmé. A múzeum kiállításainak látogatottsága alapján mindenesetre õ biztos abban, hogy a huszonéveseket érdekli a történelem, legalábbis ha az õ nyelvükön mondjuk az érzelmeikre hatva mesélnek róla. Tallai úgy véli, Nagy Imre újratemetésének 20. évfordulója nagy lehetõség annak átgondolására, hogy mit adott a rendszerváltás az országnak, a fiataloknak. Nem igaz, hogy a mostani egyetemisták butábbak lennének fakadt ki a HVG-nek Kovács At tila, a Szegedi Tudományegyetem történelemszakos hallgatója. Igaz,õ is meglehetõsen zaklatottan mesélt a társadalomtudományi szakkollégiumba felvételizõkrõl szerzett tapasztalatairól, de ezzel együtt véli úgy, inkább csak más a tudásuk, például nem tartanak mindent fejben, de tudják használni az internetet. Ennek is van veszélye. A fiatalok a médiából szereznek információt, és így torzított világot látnak mondta Gábor Kálmán ifjúságkutató, az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet munkatársa. Hozzátéve, demokráciában többet kell foglalkozni a fiatalokkal, viszont ennek éppen az ellenkezõje történt az elmúlt húsz évben. Gyarmati György történész, egyetemi tanár leginkább azt fájlalja, hogy a fiatalok közül kevesen tudnak szövegértõen olvasni. Szerinte nem kell, hogy tudják a jelenkort, inkább a könyveket kellene falniuk. Demokrácia és jogállamiság címszó alatt a honi közélet permanens ámokfutásának ismeretét kérjük tõlük számon? Nagyon is egészséges és normális, ha ebbõl a fiatalok köszönik, de nem kérnek. Még akkor is, ha idõvel ez patinásodik történelemmé. (Forrás: Kérjük, adja adója 1%-át alapítványunknak! Hajlék Értelmi Fogyatékosokat Segítõ Alapítvány Adószám: Érdi történetek Nem csak a madárcsicsergés jelzi a tavaszt, hanem Bodor szomszéd metszõollójának csattogása is a kertben. A hosszú tél után sóvárogva várom már azt az idõt, amikor elégedetten ugyan, de sziszegni fogok a feltört tenyerem miatt, és a magok a földben lesznek már. De történt a héten valami még, ami hirtelen mindent virágba borított a szívemben, és amitõl mostanában szokatlan reménykedés, várakozás és izgalom töltött el. Elmentem egy rendezvényre itt Érden. Március 5-én este a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában volt a Magyarok Szövetségének lakossági fóruma. A Magyarok Szövetsége az, ami a neve: szövetség civilek között magunkért. Nem párt, nem a politikán van a hangsúly tevékenységében, hanem dolgozni akar. Itt és most. Meglepõen sokan voltunk, ismerõs és ismeretlen arcokat láttam, de tudtam és éreztem, hogy jó helyen vagyok. Nem voltam soha semmilyen pártnak a tagja, nem éreztem kényszert, hogy csatlakozzak hivatalos szervezethez. Ott voltam viszont mindenhol, ahol a lelkiismeretem szerint lennem kellett: 1989-ben Szent László napján az erdélyi falurombolás elleni tüntetés volt a felavatásom, azóta nem kerülöm el a számomra fontos rendezvényeket. Mostanra olyan feszítõ erõvel jelentkezett a tennivágyás, hogy kerestem a módját, hogyan tehetnék valamit magamért, magunkért és a hazámért. Nem a világot akarom megváltani, megváltotta már azt Valaki. De Fiúcsapat a DELTÁBAN ADelta Röplabda Sportegyesület az elsõ idõkben csak lányoknak oktatta a röplabdát, ám december 3- ától fiúknak is beindult a képzés. Azóta már több mint két csapatra való fiú tanulja a röplabda csínját-bínját. A fejlõdés töretlen, olyannyira, hogy a március 21-ei sport XXI-es felmérésre, (ami a Nemzeti Utánpótlás Intézet felmérõ programja) már több fiú is meghívást kapott. Várjuk további fiúk jelentkezését, a Hunyadi Mátyás Ált. Isk-ban szerdai és csütörtöki napokon, tól. Tavasz tétlenül ülni sem tudok, amíg ömlenek rám a hazugságok, félrevezetések és én csak tehetetlenül kapkodom a fejem. Ebbõl elég volt! Kicsinek tûnõ dolgokat szeretnék: friss kenyeret, friss gyümölcsöt, amiknek az íze régtõl ismerõs, mert itthon készültek, nem máshonnan öntik rám. Friss hurkát és töpörtyût, nem külföldi vágóhidak hulladékát. Jó magyar bort és magyar gyümölcsbõl készült lekvárt, nem tartósítószeres zagyvaságokat. Nem holland virágcsodákat, hanem kerti szarkalábcsokrot nyáron az asztalra. És nem akarok elutazni más városba mindezekért! Itthon, Érden szeretnék hozzájutni mindenhez, ami nekem kell. Nem olyan megoldhatatlan ez... A Magyarok Szövetsége lakossági fórumán hallottam néhány újdonságot, de fõleg ismerõs dolgokról volt szó, amirõl gyakran beszélünk az utcabeliekkel és a barátainkkal is: összekapaszkodás, értelmes munka, elfogadható anyagi biztonság, bizalom, remény és lehetõség minderre. A minis lányok tavaszi fordulói elindultak. Az õszi forduló sikerein felbuzdulva, két csapattal kezdte az új bajnokságot a Delta. Egy csapattal A kategóriában, egy csapattal a B kategóriában. Mind a két társaságnak nagy kihívás az új mezõny. Ez az elsõ fordulókon még meglátszott a játékon, de a minõségi továbblépés érdekében fontos, hogy egyre erõsebb csapatokat ismerjenek meg és játszanak ellenük. Az Országos mini bajnokság május elején várható, addigra kell összeállnia a jó játéknak. Hajrá Delta,mindent bele! Az ország helyzete rendkívül rossz, ezt mindenki tudja, érzi. De mit tehetünk, hogy jobb legyen? Egyedül reménytelennek éreztem eddig a helyzetet, de csütörtökön este valami történt. A lakossági fórum befejezéseként jelentkezni lehetett munkára. Ki mihez ért, mit csinálna szívesen magáért, a közösségért, az országért. Fizetség ezért nem jár, az elvállalt munka jutalma nem az elõléptetés vagy pénz, hanem csak annak az öröme, hogy valami megvalósulhat, amit sokan szeretnénk. Itt és most. Mit tudnánk magunkért tenni? Volt egy kedves, szép beszédû, tisztaszemû fiatal érdi szervezõ, Mónika. Odaléptem hozzá, bemutatkoztam, és csak annyit mondtam, hogy dolgozni akarok, de határozott elképzelésem is van arról, mit szeretnék: igazi PIACOT Érden. Rám nevetett és vidáman azt mondta: Én is! Láttam a szemében, hogy komolyan gondolja, és biztosan éreztem, hogy hamarosan lesz akár több piacunk is. Friss gyümölccsel, zöldségekkel, friss tejjel, sajttal, házi lekvárral, töpörtyûvel, meg jóízû beszélgetésekkel, ahogyan kell, és ahogyan a világ szerencsésebb részein mindenhol lehet. Itt is lehet, ha akarjuk és megteremtjük magunknak. Csütörtökön este a szemünkben az volt, hogy akarjuk és megteremtjük, mert ez valóban rajtunk múlik. Nekem már tavasz van a szívemben: tele reménnyel, energiával és bizakodással. Ideje van a veteményezésnek, kedves Mindannyian! Mit viszünk majd a saját piacunkra, ha nem gondoskodunk idõben az idei termésrõl? DIPPOLD KRISZTINA Az elmúlt lapszámban megjelentek a nonprofit civil szféra szervezetei. A személyi jövedeladó 1% felajánlást az Érdi Spartacus Sport Club nem tudja fogadni, mivel nem közhasznú szervezet. Kérjük, hogy az adó 1%-át az Érdi Birkózókért Alapítvány számára ajánlják fel, adószám: Hitelkiváltás megfizethetõ törlesztéssel Lakáshitel, jelzáloghitel, válságkezelõ hitelek Gyorskölcsön saját autóra Tel.: , ,

9 9 Birkózás Ezüstérmes az érdi birkózók serdülõ kötöttfogású csapata az országos döntõben Tar Mihály Február utolsó napján, szombaton a VASAS birkózó csarnokában került megrendezésre a serdülõ kötöttfogású csapatbajnokság évi országos döntõje. Péntek este a próbamérések során számba véve az indulókat nem igen örülhettünk. Hárman, még az elõzõ héten szerzett sérüléseikkel bajlódtak, négyen az influenza miatt otthon nyomták az ágyat, végül némi rábeszélés és ápolgatás után, szombat reggel egy fõ kivételével mindenki jelen volt a mérlegelésnél. A jelen állapotunknak megfelelõen átrendezve csapatunkat vártuk a 10 órakor kezdõdõ csoportmérkõzéseket. Ezúttal a Fortuna is mellénk szegõdött, kétes helyzetekbõl mi kerültünk gyõztesen. Az elsõ fordulóban az ESMTK csapatát ra, Túrkeve csapatát re, Abony csapatát re vertük meg és kerültünk a négyes döntõbe. Elsõként a csepelieket vertük meg ra, - visszavágva az elmúlt szombati vereségért majd Orosházát ra. A döntõben késõ délután a VASAS következett, akik ellen az egész napos küzdelmek Újból megnyílt a Finta Vendéglõ Tudatjuk meglévõ és leendõ vendégeinkkel, hogy ismét megnyitottunk kapunkat a Velencei u. 29 felõl. Természetesen a régi bejárat is mûködik, amit az Írnok utca felõl nyitottunk. Ezért úgy döntöttünk, hogy március 01- április 30-ig minden vendégünk ebédébõl 10% árengedményt adunk! (Rendezvényekre nem vonatkozik) Vállaljuk: Esküvõk, Születésnapok, Bankettek és különféle rendezvények lebonyolítását 300fõig. Akár meleg, akár hideg, vagy kerti grillel is! Egy kis ízelítõ árainkból: Hawai pulykamell 880Ft Kacsa, liba, csirkemáj 980Ft Holstein szelet, Cigány pecsenye 880Ft Görögös göngyölt karaj 980Ft Kijevi pulykamell 980Ft Göngyölt karaj Finta módra 980Ft ÁRAINK A KÖRETET TARTALMAZZÁK! MENÜ 580Ft VÁRUNK MINDEN KEDVES VENDÉGÜNKET MERT NÁLUNK A MINÕSÉG MEGFIZETHETÕ! FINTA JÓZSEF ÉS CSAPATA Tel.: , , Honlap: A képen balról jobbra: Hajcsik István, Bárkányi Sándor, Boros Gábor, Tar Mihály, Kraszlán Lajos, Kovács Péter, Molnár János, Délceg Emese, Kosik Boldizsár, Sárosi János, Prim Martin, Boros László után kiújult sérülésekkel teletûzdelve a csapat kevés volt az esélyünk. Közel egyórás küzdelem után vesztesen hagytuk el a szõnyeget, de végül az eredményhirdetésnél már boldogon vette át a csapat az ezüstérmet és az ezzel járó kupát, amit még reggel nem is reméltünk. Az ezüstérmes csapat: Boros Gábor, Bárkányi Sándor, Hajcsik István, Dénes Mercédesz, Kosik Boldizsár, Sárosi János, Prim Martin, Boros László, Sipos Tamás, Délceg Emese, Kovács Péter, Magyar Gergely, Kraszlán Lajos, Molnár János. Gratulálunk! Yoga Masszázs 06 20/ Négy arany és négy ezüst Orosházáról és Soltvadkertrõl Március 7.-én néhány érdi birkózó az Orosházán megrendezésre kerülõ Nemzetközi Felnõtt és Kadet szabadfogású rangsor válogatóversenyen és Soltvadkerten, a Vadkert Kupa szabadfogású Diákolimpia felkészülési versenyen vett részt. Orosháza A szabadfogásúak közötti megmérettetésre Antunovits Laci és Bodorkos Dani vállalkozott, Laci a felnõttek, Dani a kadetek között. 84 kg-ban Laci mindjárt az osztrák Rotschild Arminnal kezdett, aki nem tudott a pörgetéseinek ellenállni és kapott ki két menetben, majd a szombathelyi Gaált verte tussal, az elõdöntõben az TFSE-s Kányásit szintén tussal gyõzte le. A döntõben a jó taktikával védekezõ dunaharasztis Szmik Attilával szemben nem tudta érvényesíteni kötöttfogású tudását és kapott ki egy-egy ponttal két menetben és szerezte meg az ezüstérmet. 85 kg-ban Bodorkos Dani az elsõ fordulóban a hazai Tusjákot egy csípõdobás után tussal, a törökszentmiklósi Tóth Dávidot pontozással, a döntõben a Vasas versenyzõjével Bende Rolanddal nem bírtak egymással, a korongfeldobás nem Daninak kedvezett, így Õ is ezüstérmet szerzett. Bodorkos Laci a dobogó II. fokán Soltvadkert Vadkert Kupa szabadfogású versenyt gyerekversenyzõinkbõl és a diák korcsoportból is néhányan felkészülési versenynek szánták, a két hét múlva kezdõdõ Diákolimpia sorozat elõtt. A küzdelmek során négy arany, két ezüst, két negyedik, három ötödik és egy hatodik helyet értek el. Gyerek korcsoport: 22 kg Magyar György I. 24 kg Berta Mike I., Gergely Attila II., Pintér Olivér IV. 28 kg Zsengellér István V. Diák korcsoport: 26 kg Váncza István I. 35 kg Boros Gábor I. 38 kg Délceg József V. 55 kg Lajsz Dominik V. 61 kg Oláh Tamás II. 68 kg Száraz Péter IV. Kraszlán Lajos VI. Gratulálunk. Környezetvédõ Egyesület Érd Adószám: Adóbevallása elkészítésekor kérjük az 1%-ot ajánlja közhasznú egyesületünknek! Illegális hulladéklerakók fölszámolására fogjuk költeni, ahogyan a tavaly kapott 110 ezer forintot, amit a Fundoklia takarításra fordítottunk. Ezúton is köszönjük és kérjük, amennnyiben egyetért céljainkkal, népszerûsítse is egyesületünket!

10 10 Kérjük, támogassa egyesületünket adója 1%-ával! Városszépítõ és Honismereti Egyesület Adószámunk: Szép Napot Anyuka! Óvodát Keres? A Három Pillangó oviba aki márciusban vagy áprilisban beiratkozik, 20% kedvezményt kap 1 évig!!! Egyéb pénztárca kímélõ kedvezmények! Gyermeke hamar otthonosan fogja magát érezni a nagy csoportszobában és a tágas udvaron. Címünk: 2030 Érd Vereckei út 134. Tel.: 20/ Látogasson el hozzánk! Falépcsõk Konyhák Bútorok Hálószobák 06-70/ Tisztelt Leendõ Új Munkatársunk! Érd- és környéke értékesítési területre felsõfokú végzettséggel vagy biztosítói OKJ-s vizsgával, alkalmazotti vagy vállalkozói jogviszonyba kollégákat keresünk. Telefon: Kiss Erika, Szennyvízszállítás 24 órán belül A SZIPPANTHAT Konzorcium tagja Miért fizetné ki az egész fuvart, ha nem kell! Fizessen m3-enként! Az autóinkon ezt is ellenõrizni tudja, korrekt szintjelzõ berendezésen Tevékenységeink: Szennyvízszállítás, duguláselhárítás, csatornatisztítás nagynyomású WOMA gépkocsival, szennyvízaknák nagynyomással való átmosása, tisztítása. Veszélyeshulladék szállítása: autómosók, olajos iszap, konyhai zsírfogók. Fülöp 2004 Csatornatisztító Kft. Telefon: (23) ,

11 11 SZOLGÁLTATÁS Árnyékolástechnika. Fali és lábonálló napellenzõk, egyedi árnyékolók, alu- mûanyag- és faredõnyök, alu- és mûanyag-nyílászárók, szúnyoghálók, harmonika ajtók, rolók, szalagfüggöny készítése, javítása. Szakál László , , Az érdi Moncsi Csemege ABC házhozszállítást hirdet 1500 Ft felett Érd egész területén a hét minden napján. Rendelés felvétel: H-P: ig, SZ-V: ig. Kiszállítás másnap ig. Kiszállítás díja 200 Ft, idõseknek és mozgáskorlátozottaknak ingyenes! Tel.: , Hûtõgépjavítás garanciával hétvégén is, nyugdíjasoknak kedvezmény! Akciós lakásklíma szerelés. Hibabejelentés ingyen hívható zöldszámon: tel.: , Asztalos munkák bútortól a lépcsõkig. Kerti bútorok, kocsi beállók, nyílászárak fából. Tel.: , Gázkészülék javítás, karbantartás. Tel.: Víz-gáz-fûtés szerelés. Gázkészülék szerelés, teljes körû kivitelezés. Tel.: Televízió javítás helyszínen 30 év gyakorlattal olcsón, garanciával, kiszállási díj nélkül. Kováts Miklós. Tel.: , Burkolás precízen, laminált parketta lerakás. Tel.: Céges weboldalak módosítása, bõvítése, feltölthetõ internetes katalógus készítése. Tel.: Tetõfedést, bádogozást, régi pala és cseréptetõk javítását, (színfelújítással) kisebb-nagyobb javításokat vállalunk. Gyors, pontos kivitelezés, korrekt áron. Referenciával, garanciával. Tel.: , Kertépítést, kertfenntartást, fûnyírást, növényültetést, permetezést, metszést, öntözõberendezés telepítését vállalom, közületeknek is. Izsold Gyõzõ, tel: Törökbálinton, könyvelõ iroda vállalja új vagy már mûködõ cégek teljes körû könyvelését, bérszámfejtését, beszámolók, bavallások elkészítését, felelõsségvállalással, hatóságok elõtti képviselettel. Teljes körû ügyintézés, adótanácsadás nyújtása. Elérhetõségeink: Viv Center Peak Consulting Kft. (2045 Törökbálint, Hosszúrét u. 1.) tel szám: 23/ Bertalan Szilvia, cím: bertalan. Dugulás elhárítás garanciával! Ne bontson, hívjon! Mosogatók, padlóösszefolyók, csatornák tisztítása, szippantás. Nyugdíjas kedvezménnyel minden nap. Tel: , Tetõtérbeépítést, gipszkartonozást, lambériázást, nyílászárók cseréjét, parkettázást, lépcsõk, kerítések készítését, külsõ-belsõ szigetelést vállalok. Tel.: Lakóházak tervezése (rövid határidõvel), felelõs mûszaki vezetése. Tel.: Ablakok, ajtók utólagos hõ, hang és por elleni tartós szigetelése. Zárak, vasalatok javítása, cseréje. Alternatív megoldás ablakcsere helyett. Tel.: Redõny, szalagfüggöny, szunyoghálórendszerek, napellenzõ, roletta, reluxa, harmonika ajtó gyártása, szerelése, javítása. Rövid határidõvel precíz munka. Németh Miklós, Honlap, névjegy, szórólap, logó- és teljeskörû cégarculat tervezést, kivitelezést, valamint kiadványszerkesztést vállal megbízható, évek óta mûködõ, családi grafikai stúdiónk, az érdi Caelum-Art Grafikai Stúdió Kft. Honlapunk: Várjuk megrendelését: Tel: A segítség házhoz jön! Gyorsszervíz: villany, víz, fûtés, lakatos munkák, kisebb ház körüli javítások, bútorösszeszerelés. Hívjon bizalommal! Németh Sándor: Üdüljön Mezõkövesd Zsóry-Fürdõn (3400 Mezõkövesd, Zsóry-fürdõ, Napfürdõ u. 1.). Téli akciós csomagok kétágyas, zuhanyzós, WC-s szobában FP ellátással: 3 nap/2 éj: ,-/fõ 5 nap/4 éj: ,-/fõ 8 nap/7 éj: ,-/fõ. Üdülési csekket elfogadunk! Gyógyfürdõ, reumatológia. Tel./fax (49) , web: Szobafestést, mázolást, tapétázást, gipszkartonszerelést, homlokzati hõszigetelést vállalunk. Tel.: Automata mosógép javítás garanciával hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. Tel.: Redõny, reluxa, szunyogháló rendszerek beszerelése, javítása garanciával. Egy darabért is kimegyünk! Hétvégén is! Tel.: , ELEKTROMOS BOYLEREK VÍZKÕMENTESÍTÉ- SE, JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA HÉTVÉGÉN ÉS ÜNNEPNAPOKON IS. Tel: ; Hûtõgépek, mosógépek, mosogatógépek, mikrosütõk, villanyboylerek, hõtárolós kályhák, gázkészülékek javítása garanciával , , Csókás vízvezeték szerelõ. Szerelések, javítások, dugulás elhárítás falbontás nélkül R-600-as géppel Televízió LCD Plazma, TFT Monitor, Kamera, Hi-Fi, házimozi, mikrosütõ gyorsszervíz , hétvégén is hívható. ÁLLÁS Önállóan dolgozni tudó, saját gépkocsival rendelkezõ fiatal mérlegképes könyvelõt keres érdi kft. alkalmazotti munkaviszonyba. Tel.: Foglalkozzon originál holland zsákos ruhákkal, akár otthonában. Ez még veri a piacot! Tel.: Allianz érdi fiókjába területi képviselõi munkatársakat keresünk, 4 fõt! Feladat: bank-biztosítói termékek értékesítése, meglévõ ügyfelekkel kapcsolattartás. Amit elvárunk: minimum érettségi, jó megjelenés, határozott, céltudatos egyéniség! Amit kínálunk: hosszú távú biztos megélhetés, biztonság. Jelentkezés telefonon: Mikóczi Károlyné, tel.: Ács, állványozót felveszünk az M6-os autópálya építéséhez (zsaluzási munkák). Tel.: , Azonnali kezdéssel több bankot képviselõ cég keres intelligens értelmiségi munkatársakat. Magas hitelnyújtás, külföldi hitelpályáztatás, egyszerû gyorshitel lehetõségek intézése. Értékesítési tapasztalat elõnyt jelent. Tel.: Érdi szépségstúdióba fodrászt, manikûröst keresek. Tel.: Azonnali kezdéssel mellékállásban végezhetõ termékértékesítõket korra, nemre való tekintet nélkül keresek új piaci termékek bevezetésére. Tel.: Pizzéria felvételre keres: pizzaszakács, szakács, konyhalányt és pizzafutárt. (El Toro Pizzéria). Tel.: MUNKÁT VÁLLAL Megbízható 52 éves férfi személy-vagyonõr igazolvánnyal (személygépkocsival) munkát keres 24/48 órás szolgálattal, akár azonnal is. Tel.: Szakképzett kertész vállalja kertek, kerti tavak, burkolatok építését, fenntartását. Csákvári István. Tel.: Nyugdíjas férfi házkörüli munkát, javítást vállal. Tel.: Villanyszerelési munkavégzés azonnali kezdéssel. Fényforrások cseréje, hibaelhárítások, bõvítések, karbantartások szakszerû kivitelezését rövid határidõvel, korrekt áron vállalom. Tel.: Egyedülálló hölgy gyermek felügyeletet, takarítást, vasalást vállalna délutánonként, esténként illetve hétvégén is. Telefon: Intelligens értelmiségi hölgy az Ön mindennapi gondjainak megoldásában segítséget vállal (gyermekfelügyelet, lecke kikérdezése, kísérés, bevásárlás stb.) Kérem, hívjon! Tel.: Friss nyugdíjas megbízható hölgy háznál vasalást, gyermekfelügyeletet vállal. Tel.: Független, 40 éves, életvidám, agilis hölgy hétvégi ügyeletet, takarítást vállalna idõseknek is. Tel.: éves, honvédségi nyugdíjas személy-vagyonõr igazolvánnyal, saját gépjármûvel munkát keres. Tel.: Homlokzati hõszigetelést, szobafestést, kõmûves munkákat vállalok garanciával. Tel.: ELADÓ INGATLAN Vál-Újhegyen 2435 m 2 -es telken, kordonos oltványszõlõ, gyümölcsfák, 30 m 2 présház + 15 m 2 boltíves pince, teljes felszereléssel eladó. Érdeklõdni telefonon. Érdtõl 24 km-re a kajászói tavakkal szemben fõútvonal mellett 360 négyszögöl szõlõs zárt kert, pincével, présházzal szigetelt tetõtéri beépítéssel, parkosítva gyümölcsfákkal 3,6 M forintért eladó. Tel.: Százhalombattán 2 generációs családi ház 800 m 2 -es építési telekkel 17,5 M Ft, 1000 m 2 telken 50 m 2 -es kis ház (a csónakház közelében) 6,9 millió forintért áron alul, és Érden 800 m 2 építési telek eladó. Tel.: Érd központjában 2500 m 2 építési telek (600 m2 beépíthetõ) részben felújított házzal eladó. Víz, villany van, gáz, csatorna az utcában. Ára: 29,6 M forint. Tel.: 06-20/ Érdligeten, 1998-ban épült, 52 m 2 -es, 1 szoba, étkezõkonyhás, fürdõszoba WC-vel, jó állapotú családi ház 657 m 2 -es telken eladó. Kiváló közlekedés. Irányár: ,- Ft. Tel.: Adonyban, két lakrészes, összkomfortos családi ház gáz+vegyes kazánnal, aknás garázzsal, kerttel eladó. Olcsó rezsivel. Ár: 14,5 MFt. Érd: Eladó, kiadó ingatlanok az Interneten, ingyenes hirdetési lehetõséggel. Érd központban 63 m 2 -es, 2 szoba összkomfortos lakás, gázfûtéssel, kocsibeállóval, kis kerttel mûút mellett eladó. Ára: 10 millió Ft. Tel.: Egész nap hívható. Érd központjában nagyon jó állapotú összközmûves családi ház rendezett kerttel azonnal beköltözhetõen 20,5 M Ft-ért eladó. Tel.: Érden, a Haris u. 31-ben, 240 m 2 -es, 2 lakásos, 5 szoba + teremgarázsos, 8 éves jó állapotú ház 200 négyszögöl parkosított kerttel tulajdonostól sürgõsen, 28 millió Ft feletti legjobb árajánlat tevõnek eladó. Tel.: KIADÓ INGATLAN Érden kiadó zöldövezeti amerikai konyhás egyszobás összkomfortos lakás külön mérõórákkal, gépkocsibeállóval üresen vagy bútorozva, hosszú távra. Tel.: , Tárnokon, külön bejáratú, összkomfortos 30 m2-es albérlet, idõsebb egyedülálló hölgynek kiadó. Érdeklõdni: Érd-Parkvárosban különálló kis ház (szoba, konyha, WC, zuhanyzó) havi ,- Ft + rezsiért albérletbe kiadó. Egy havi kaució szükséges. Tel.: , Pecsenyesütõ, borozó berendezéssel együtt Érd központjában kiadó. Tel.: Kiadó-Eladó. Érden egy telken 90 m 2 -es (felújítandó) és egy 80 m2-es különálló ház kiadó vagy eladó. Vétel esetén a bérleti díjat beszámítjuk. Tel.: m 2 -es önálló ház kiadó Parkvárosban. Tel.: Érden albérletbe kiadó kertes 2 szoba összkomfortos családi ház jó közlekedési lehetõségekkel. Ár: Ft + rezsi. Tel.: Érden mûködõ vendéglátó kiadó. Érdeklõdni: Érdligeten, négylakásos társasházban kiadó egy 70 m 2 -es, kétszobás, összkomfortos felújított lakás garázzsal. Érd.: Külön bejáratú 1 szoba, konyha, fürdõszoba, bútorozottan kiadó Érd-Parkvárosban. Tel.: Családi házban 60 m 2 -es almérõkkel felszerelt bútorozott lakás fiatal pár vagy két férfi részére kiadó 60 eft/hó + rezsi + 1 havi kaució. Tel.: Kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa az Emberi Hang Alapítványt! Adószám: KÖSZÖNJÜK! TÖRTARANY AKCIÓ! PÉNZE NÁLUNK MOST DUPLÁJÁT ÉRI! TÖRTARANY BESZÁMÍTÁS: 4000 FT/GR. Garázs kiadó Érd központjában a lakótelepen a négyemeletes házak aljában. Érdeklõdni: Érden, szép állapotú házban 2-3 szobás lakások igényeseknek kiadók. Csak hosszabb távra! Ft-tól + rezsi. Tel.: OKTATÁS, TANFOLYAM Olyan személyt keresek, aki középiskolás lányomat korrepetálná Diósdon angol, számítástechnika tudással. Tel.: Hagyományos, de rendkívül sikeres angol egyéni magánórák Parkvárosban rövid segítségnyújtástól a nyelvvizsgáig. Tel.: Tábor általános iskolásoknak. Tirolban, július Intenzív német oktatással egybekötve. Jelentkezés március 31-ig. Információ: Deutsche Kinderstube, , Tante Teri. DEUTSCHE KINDERSTUBE. Német nyelvû óvodacsoportunk felvételt hirdet. Teljesen német napi program osztrák tematikával. 2 éves kortól. Gyermekfelügyelet, játszóház németül. Információ: Alsó tagozatos gyermekek szakképzett korrepetálását vállalom Érd központjában délutánonként, illetve este. Telefon: EGYÉB 57 éves 170/75 hölgy minden káros szenvedélytõl mentes társat keres. Tel.: Figyelem! Az angol turiba nagy mennyiségû bõrkabát érkezett. Kínálatunk bõrnadrág, bõrszoknya, nõi- férfi bõrkabát, bõrmellények. Címünk. Érd, Alispán u. 4. A két vasút között. 63/172/90 káros szenvedélyektõl mentes férfi keres élettársat gárdonyi otthonába. 50 feletti, jó megjelenésû hölgyek jelentkezését várom. Tel.: Magányos? Társat, társaságot keres? Lelki segítségnyújtás, beszélgetés (akár lazító, frissítõ maszszázs keretében). Társkeresõ irodánk szeretettel várja. Hívjon bizalommal! Tel.: , Fehér, lakkozott fürdõszoba bútor eladó. Tel.: Kistestû kutyusok kozmetikázását vállalom. Pl: bichorok, spánielek, yorki, westwhite terrier stb. Igény esetén házhoz megyek!! Tel.: Üdülés olcsón Badgasteinben (Ausztriában) április ig 2 fõs apartmanban. Uszoda, welness, török fürdõ szolgáltatás az árban. Ára: 98 ezer Ft. Megegyezünk, hívjon! Tel.: Hastánc oktatás Érd-Parkvárosban kórtól, súlytól függetlenül bárkinek. Szeretettel várlak! Mónika. Ugyanitt minibár kiadó. Óraadó tanárokat keresek fitness termembe. Tel.: Vércukorszint csökkentése, fejfájás, meszesedés, izületi fájdalmak kezelése kiegészítõ terápiákkal, a szervezet méregtelenítése, regenerálása Elekes Ferencné természetgyógyásznál. Bejelentkezés: , telefonszámokon. Érdligeten, 50 m 2 -es családi ház kiadó Ft/hó + rezsi, 2 havi kaució szükséges! Tel.: Érd-Parkvárosban különbejáratú, bútorozott szoba komfort kocsibeállóval kiadó. Tel.: féle karikagyûrû választék. Új Swarowski köves ékszerek! Cím: MARCELL ÉKSZER, SZÁZHALOMBATTA, PIAC TÉR C/16. Részletekrõl érdeklõdni lehet üzletünkben.

12 12 FELHÍVÁS Óvodai beíratásra Érd Megyei Jogú Város Oktatási és Mûvelõdési Bizottsága az Önkormányzat által fenntartott óvodákra az alábbi beíratási idõpontokat határozta meg: április 7. (kedd): 8-13 óráig, április 8. (szerda): 8-18 óráig április 9. (csütörtök): óráig. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 65. (1) bekezdése szerint: Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehetõ fel. A szülõ gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkezõ gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. A gyermek - ha e törvény másképp nem rendelkezik - abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A beíratáshoz a következõ iratokra van szükség: A szülõ (gondviselõ) személyi igazolványa. A gyermek születési anyakönyvi kivonata. Lakcímbejelentõ. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLISZTIROLLAP AKCIÓ! JEGYZÕJE 4 cm-es 540 Ft/nm 5cm-es 650 Ft/nm 8 cm-es 1100 Ft/nm 10 cm-es 1300 Ft/nm ÜVEGSZÖVETHÁLÓ 145 g 100 Ft/nm 2mm-es MÛGYANTÁS VÖDRÖS SZÍNES VAKOLAT 550 Ft/nm NAGY SZÍNVÁLASZTÉKKAL! Áraink az ÁFÁT tartalmazzák KÜL- ÉS BELTÉRI FESTÉKEK FORGALMAZÁSA Bírni fogod magad TM CSAK NÕKNEK CSAK 30 PERC Hatékony testedzés minden korosztálynak. edzõi felügyelettel Várjuk szeretettel! 2030 Érd Diósdi út 21. Tel : % kedvezmény a szelvény bemutatójának Grasshopper Club ANGOL 2-3 éveseknek sok énekkel, mondókával, mozgásfejlesztéssel februártól Helyszín: Érd, Emil u. 21. Telefonszám: Érdi Városi Polgárõr Egyesület 2030 Érd, Fûtõ u. 41. Macsotay Tibor elnök Ügyfélfogadás: minden hónap elsõ péntekén óra között. Diszpécserszolgálat: 0-24 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-30/ , Jelentkezz tagnak! GABO-THERM KFT. ÉRD BAJCSY-ZSILINSZKI Akciók Érden a lakótelepi húsboltban! Kacsa: comb 1698 bõrös háj 690 szárnytõ 690 nyak 390 Házi csirke csirkemell filé 1398 comb 699 szárny 599 mell 998 bontott csirke 599 tyúk 449 csirkemáj 699 Sertés lapocka 998 comb 1048 karaj 1198 dagadó 998 NYITVA: H-P:8-16-ig SZ: 8-12-ig Tel.: AKCIÓ! ELADÓ! oldalas 968 tarja 999 csülök 799 csont nélküli csülök 899 malachús 799 Pulyka pulykamell filé 1398 pulykacomb 649 Birkahús kapható! Kolozsvári szalonna 1298 Füstölt oldalas 1198 Füstölt tarja 1498 Csemegeszalonna 899 Parasztkolbász 1198 Pacal 998 Házi hurka 899 Sütõ kolbász 1198 További ajánlatunk: kocsonyahús, belsõség Ugyan itt ABC-s termékek nagy választékkal Érd, Béke tér 7. (A volt Renault szalon mögött) Az árváltozás jogát fenntartjuk! Százhalombatta központjában 1414 m 2 területû ingatlan ELADÓ! Jellemzõk: közmûvek, 225 m 2 -es épület (raktárak, irodák, szociális blokk) forgalmas aszfaltozott út Érdeklõdni: Dr. Szegedi László állatorvos Rendelõ: Érd, Orchidea u. 6. Telefon: Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, péntek: de. 8 10, du ig, csütörtök: de ig Az Ügyfélszolgálata - Okmányirodával szemben Érd, Budai út 11. tel.: , , tel/fax: , felvesz hirdetéseket az -on kívül a Battai Hírlap és a számára is!

13 13 Üdüljön Pihenjen és szervezze konferenciáit, baráti találkozóit, ESKÜVÕJÉT a Tisza-tóhoz, Poroszlóra a Club Thermál Kastélyba A kastélyban kádas vagy zuhanyzós, tv-vel, hûtõvel francia ággyal ellátott szobákat biztosítunk, nagyobb családos vendégeinknek pedig 70 m 2 -es teljesen felszerelt apartmanok állnak rendelkezésre. Szolgáltatásaink a kastélyban: 70, 150, 300 m 2 -es konferenciatermek, fedett medence, hidro-medence, fitness terem, infra szauna, alpha massage, testmasszázs, billiárd, rex, csocsó, darts. A kastély területén: külsõ medence, minigolfpálya, ping-pong asztalok, gyermekek részére játszótér, játszószoba, lengõteke, bográcsolásra alkalmas hely és zárt parkoló van kialakítva. Programjaink: Tisza-tavi hajó kirándulás, a Tisza-tavi vízi-sétány (tanösvény), meglátogatása, kerékpáros túrák a Tisza-tó mentén, bográcsozás és grillezés a kastély területén. Áraink Elõszezonban: Reggelis ellátással: 5900 Ft/fõ/éj Félpanziós ellátással: 7700 Ft/Fõ/éj Fõszezonban: Reggelis ellátással : 7400 Ft/fõ/éj Félpanziós ellátással: 9200 Ft/Fõ/éj Üdülési csekket elfogadunk. Érdeklõdni lehet a 06-30/ vagy a 06-20/ es telefonszámon illetve a következõ címen: További fényképeket és akciós ajánlatokat megtekinteni a: címen lehet. Tavaszi meglepetés a BPB Kft-tõl: BEÉPÍTETT BÚTOROK KÉSZÍTÉSE Ádám Ferenc bútorasztalos 06/ , 06/ Bemutató terem: Érd, Tárnoki út 95., Reál Üzletház KERTVÁROS A TETÕTÉRBEN A GRÁNIT házban ÜZLETEK, LAKÁSOK ELÉRHETÕ ÁRON Érdeklõdni: ÉRDI IPAROS KFT, telefon: 06-1/

14 14 AUTÓ FILUS BT. Nemzeti Közlekedési Hatóság által kijelölt MÛSZAKI VIZSGA - ZÖLDKÁRTYA SZEMÉLYGÉPKOCSIRA, TEHERGÉPKOCSIRA 3,5 TONNA FELETT IS! Cím: Érd, Bagoly utca 143. Nyitva tartás: H-P: Telefon: , ,

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Marad a csónakház, mégsem lesz étterem a Sóstói tavon 2009. szeptember 07. hétfő, 18:44

Marad a csónakház, mégsem lesz étterem a Sóstói tavon 2009. szeptember 07. hétfő, 18:44 Váratlan fordulat: nem épül meg a sóstói régi csónakház helyére tervezett szolgáltató- és vendéglátóhely. A vállalkozó ugyanis visszavonta a pályázatát. Ezt Csabai Lászlóné polgármester jelentette be a

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.04.04. szerda A civil társadalmat erősítené az EU a keleti partnerországokban Komoly előrelépések az EU keletei partnersége terén Túllőhet a célon az EU szigorú termékcímkézése Nemzeti Eszközkezelő

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014.

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reformot

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

Erős vs. gyenge forint

Erős vs. gyenge forint 2010 február 15. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Naponta halljuk a hírekben, hogy most épp gyengült vagy erősödött a forint, hogyan

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 KALÁSZ PÉTER KI GAZDAGSZIK GYORSABBAN? PROPAGANDA ÉS VALÓSÁG A JÖVEDELEMPOLITIKAI VITÁK TÜKRÉBEN AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 Történeti háttér Magyarország a 60-as évek elején hasonlóan a többi szocialista

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 2012. július 2-án, hétfőn, 11 óra

Részletesebben

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK NAPI HÍREK KÖZLEMÉNYEK MÉDIASZEREPLÉSEK SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Korózs Lajos: totális káosz a kormányhatározat, ötletelés zajlik;

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2007. december 14-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Búsi Lajos, Dobos László, Farkas András Andor, Kovács Sándor,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Földhivatali ügyfélfogadás Zircen Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-12/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. október 10-én /pénteken/ 18.00 órai

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.21. csütörtök Továbbra is folytatható a szakszerű libatömés Magyarországon Javíthatatlan költségvetés Négymillióan a létminimum alatt Enni vagy nem lenni: az itt a kérdés! Megyeházákból szellemházak?

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ )

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ ) Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságának 2013. március 19-én, kedden, 11 óra 3 perckor az Országház

Részletesebben

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző Városi feladatkörök Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Dr. Gerendás Gábor jegyző I. Mit értünk a Város alatt? Szentendre Városának működéséért, a különböző közszolgáltatások

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Még tovább mesél a 233-as parcella

Még tovább mesél a 233-as parcella Még tovább mesél a 233-as parcella Ez év elején, arról írtam, hogy megoldódni látszik a Rákoskeresztúri Köztemető 233-as parcellájában elkapart egykori 56-osok sírjainak rendszeres ápolása, mert az erre

Részletesebben

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről (1989-2005) a) Népszabadság (?) Bossányi Katalin: Meddig engedünk 56-ból? 1991. június 15. Emlékmű a megbékélésért. Megbékélés Emlékmű Alapítvány

Részletesebben

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel Urbán Ágnes Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel És mi, vessenek meg érte, nem ugrottunk félre a pénz elől. írta közleményében Németh Péter, a Népszava főszerkesztője

Részletesebben

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet.

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet. ÍGY VÁLASZTOTTUNK Az igazi munka csak most kezdõdik! Tervek és lehetõségek az országgyûlési választás után A választókerületünkben élõk Sági Istvánt, városunk képviselõ-testülete pénzügyi és városfejlesztési

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. május 23. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak: A

Részletesebben

130, 131, 136-147/2012. sz. határozat 15-16/2012. sz. rendelet

130, 131, 136-147/2012. sz. határozat 15-16/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-10/2012/JT. 130, 131, 136-147/2012. sz. határozat 15-16/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szombathely, a segítés városa

Szombathely, a segítés városa Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (polgármester: Dr. Puskás Tivadar) OMSZ Nyugat-Dunántúli Mentőszervezet (igazgató: Dr. Lórántfy Mária) Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány (elnök: Kovács Ferenc)

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae Ceausescu Magyar Demokrata Fórum fegyverkezési verseny korl

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2014. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: 2014. március 25-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. november 24-én, hétfőn, 10 óra 04 perckor az Országház

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Ikt. sz.: KUB-40/11/2014. KUB-3/2014. (KUB-3/2014-2018.)

Ikt. sz.: KUB-40/11/2014. KUB-3/2014. (KUB-3/2014-2018.) Ikt. sz.: KUB-40/11/2014. KUB-3/2014. (KUB-3/2014-2018.) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Külügyi bizottságának 2014. június 18-án, szerdán, 10 óra 10 perckor az Országház főemelet 55. számú tanácstermében

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 2/2014. sz. roma önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 18-án 13 órai kezdettel

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

A Párbeszéd Magyarországért kiadványa

A Párbeszéd Magyarországért kiadványa A Párbeszéd Magyarországért kiadványa A Párbeszéd Magyarországért meggyőződése, hogy nincsenek másodrangú állampolgárok. Mindenkinek joga van a létbiztonsághoz. Ezért a PM teljes vállszélességgel kiáll

Részletesebben

Kristóf László csendõr törzsõrmester jogi rehabilitációja 2007. február 21.

Kristóf László csendõr törzsõrmester jogi rehabilitációja 2007. február 21. Kristóf László csendõr törzsõrmester jogi rehabilitációja 2007. február 21. Egy ártatlanul kivégzett ember felmentése. (A dr. Ságvári Endre letartóztatásával összefüggésben koholt vád alapján elítélt Kristóf

Részletesebben

Elfogadták a költségvetést

Elfogadták a költségvetést V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l XXI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

Az összefogás a siker kulcsa

Az összefogás a siker kulcsa Az összefogás a siker kulcsa Az elmúlt időszakban különösen sokat hallhattak, olvashattak az előző évek eredményeiről, mégsem mehetünk el szó nélkül ezek mellett, mégpedig több okból sem. Egyrészt mind

Részletesebben

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK NAPI HÍREK KÖZLEMÉNYEK MÉDIASZEREPLÉSEK SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Hiller István: demokráciában elfogadhatatlan az a kormányzati

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

1055 Budapest Ajánlott

1055 Budapest Ajánlott Igazságügyi Minisztérium Dr. Kondorosi Ferenc közigazgatási államtitkár úrnak Levéltervezet Készítette: l. sz. Munkacsoport 2005. november. 1055 Budapest Ajánlott Kossuth Lajos tér 4. Tértivevényes Tisztelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember DEKA Tartalom Ágost: Válságokról 1 Jövő a Szent Korona jegyében 2 A nemzet népjóléti helyzete 3 A népjóléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke EU célkitűzések Az Európa Parlament ajánlása 1994./1248

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

3/2. Gyepükaján, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóház megvásárlásáról állásfoglalás

3/2. Gyepükaján, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóház megvásárlásáról állásfoglalás ?GYEPÜKAJÁN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8473. Gyepükaján, Kossuth u.8. Szám: 584-7/2009. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték

VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték Horváth Zoltán Cashflow Mérnök Gazdasági világválság: hisztéria vagy valóság Nos, itt ülünk egy gazdasági világválságnak nevezett helyzet kellős közepén, és a legrosszabb

Részletesebben

VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 18-án (pénteken) 17,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 17-én, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Alig kezdődött el a NAT, illetve az iskolák által elkészített pedagógiai programok és

Alig kezdődött el a NAT, illetve az iskolák által elkészített pedagógiai programok és Iskolakultúra 2002/10 Liskó Ilona Tantervi reformok a szakképzésben 1998 őszén a magyar közoktatási rendszerbe bevezették a NAT-ot, ami a tananyag átalakításán túl iskolaszerkezeti változásokkal is együtt

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

Hung. Monitoring, 16.5.89. (Kossuth Rádió, Esti Magazin, 18.30 h)

Hung. Monitoring, 16.5.89. (Kossuth Rádió, Esti Magazin, 18.30 h) Hung. Monitoring, 16.5.89. (Kossuth Rádió, Esti Magazin, 18.30 h) - A világpolitika után hazai beszámolók. Az Országos Tervhivatal új elnöke sajtótájékoztatón számolt be a kormány hároméves csomagtervéről,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: rendkívüli ülésén 2008. július 9-én. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Hertlik Mihály, Kochnyák Sándor, Makovics Zoltán, Mészáros János, Nagy Péter,

Részletesebben

11/2014. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2014. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 11/2014. 2014. november 19-én megtartott ülése jegyzőkönyve, rendelete, határozata mutatója. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Nbb-10/2011. (Nbb-29/ )

J e g y zőkönyv. Nbb-10/2011. (Nbb-29/ ) Nbb-10/2011. (Nbb-29/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 2011. május 24-én, kedden, 11 óra 13 perckor a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tárgyalótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 29. -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti tanácskozó termében.

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.22. péntek A miskolci rendőrség előtt demonstráltak helyi szocialisták Emberközelibb politikát Európában! A költség el van vétve Fenyegető igazságtalanság Széll-el szemben Kaposváron Nagykátán

Részletesebben

Szigetvári Viktor előadása

Szigetvári Viktor előadása Szigetvári Viktor előadása info@penzugykutato.hu Tel: +36.1.335.0807 Fax: +36.1.335.0828 Összefoglaló Szigetvári Viktor előadásáról Pénzügykutató Napok, 2012. október 26. Visegrád Mivel mind a független

Részletesebben

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu IX. évf. 1. sz. 2012. március www.kiralyhegyes.hu 2012. január 30-án Mágori Józsefné (FIDESZ) területi országgyűlési képviselő látogatott községünkbe. A képviselő-asszonyt Horváth Lajos polgármester fogadta

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2003. december 11-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. mely készült a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 2010. november 23- án. Füzesgyarmaton megtartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. mely készült a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 2010. november 23- án. Füzesgyarmaton megtartott ülésén JEGYZŐKÖNYV mely készült a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 2010. november 23- án Füzesgyarmaton megtartott ülésén Jelen vannak: 1. Bere Károly Társulás elnöke 2. Macsári József Szeghalom polgármestere

Részletesebben

J EG Y Z Ő K Ö N Y V

J EG Y Z Ő K Ö N Y V J EG Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 27. napján megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet mb. jegyző, -, - Góz Mihály,

Részletesebben

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 1.Mióta foglalkozik közügyekkel? Mit jelent az Ön számára a választókerülete? - Tősgyökeres püspökladányi

Részletesebben