Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja április 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2011. április 8."

Átírás

1 Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja április 8. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete március 28-án tartotta munkaterv szerinti ülését. Napirend előtti témákban Török József polgármester tájékoztatta a jelenlévőket az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről február 19. Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat farsangi sváb-bált tartott a művelődési házban február 28. Szépkorúként köszöntöttük a 95 éves Détári Mihálynét, Ceglédbercel Község Önkormányzata nevében jókívánságunkat fejeztük ki március 5. A monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 60 éves születésnapját ünnepelte. Monor Város Önkormányzata Díszpolgári címet adományozott Megyeri István igazgató úrnak, melyhez Ceglédbercel Község Önkormányzata nevében gratulálunk március 6. Ceglédbercel Község Önkormányzata és a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében Nőnapot tartottunk a művelődési házban március 7. A Képviselő-testület rendkívüli ülést tartott, melynek keretében döntött a KMOP /B Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés pályázatra megítélt ,-Ft összegű támogatás elfogadásáról és a projekt megvalósításáról. Március 29-én sor kerül a projekt támogatási szerződésének aláírására. A ,-Ft saját forrást az önkormányzat évi költségvetésének céltartalék, pályázati önerő előirányzat terhére biztosította. A beruházás várható kezdési időpontja június hó március 7-8. A Polgármesteri Hivatalban megtörtént a német nemzetiségi óvodai nevelés, és a német nemzetiségi oktatás iránti igényfelmérés március 10. Földi László országgyűlési képviselő úr fogadóórát tartott a Polgármesteri Hivatalban március bor nevezésével a művelődési házban megrendezésre került a XIII. Körzeti Borverseny, melyet mintegy 60 fős közönség bírált március 15. Megemlékeztünk nemzeti ünnepünkről. Színvonalas műsort adtak az óvodások, az iskolások, valamint a művelődési ház énekkara március A Kulturális és Népjóléti Bizottság döntésének megfelelően a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményegységben a 2011/2012 tanévre megtörtént a beiratkozás. A polgármesteri beszámolót, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló írásos tájékoztatót, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról szóló beszámolót a Képviselő-testület tagjai elfogadták. Első napirendi pontban a Képviselő-testület áttekintette és elfogadta a Vincent Auditor Kft évről elkészített belső ellenőri éves összefoglaló jelentését. Második napirendi pontban a Képviselő-testület a évről szóló független könyvvizsgálói jelentést elfogadta, és jóváhagyta a Censor 2000 Bt-vel a évi költségvetési beszámoló könyvvizsgálatára kötött szerződést. Harmadik napirendi pontban a testület Ceglédbercel Község Önkormányzatának évi gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolóját a szöveges előterjesztés és a mellékletek alapján e Ft bevétellel és e Ft kiadással elfogadta. A napirendi pont keretében a Képviselő-testület elfogadta az 5/2011. (III. 29.) ÖK. sz. rendeletét az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról. Negyedik napirendi pont keretében a Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár intézményegységének évi munkájáról szóló beszámolót és a évi munkatervet. Ötödik napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta a Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár mozgókönyvtári szolgáltatásról szóló évi szakmai beszámolóját és a évi munkatervét. A napirendi pont keretében a testület tudomásul vette a Kossuth Műve-

2 lődési Központ és Könyvtár Cegléd-Kistérség Közkincs Kerekasztal tevékenységéről szóló beszámolót. Hatodik napirendként a testület elfogadta 6/2011. (III. 29.) ÖK. sz. rendeletét a házasságkötések és egyéb családi események szolgáltatási díjairól. Hetedik napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ alapító okiratát. Nyolcadik napirendi pontban a Képviselő-testület a Fogdinasztia Kft. kérelmének helyt adva hozzájárult, a fogorvosi alapellátás helyettesítő fogorvossal történő ellátásához. Kilencedik napirendként a testület elfogadta a Sportlétesítmény Fejlesztési Programot, valamint döntött arról, hogy az iskola és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének céljából pályázatot nyújt be a Szabó Pál Szabadidőpark sportcélú fejlesztésének megvalósítására. Tizedik napirendi pontban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy Együttműködési megállapodást köt a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel, a rászoruló családok részére tartós élelmiszer biztosítása céljából. Egyebek napirendi pontban Dr. Nagy Gáborné a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ igazgatója a 2011/2012 tanévre vonatkozóan tájékoztatta a jelenlévőket a megtörtént beiratkozásról. Kérdések, Interpelláció napirendként észrevétel nem érkezett. Zárt ülés keretében döntött a Képviselő-testület bírósági ülnök jelölésről, valamint fellebbezés elutasításáról. Ceglédbercel, március 30. Török József s.k. polgármester Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatója A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat március 23-án tartotta ülését. Első napirendi pontban a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat a évi költségvetési évről szóló beszámolót: e Ft bevétellel e Ft kiadással és e Ft pénzmaradvánnyal elfogadta. Egyebek napirendi pontban Farkas Szabolcs elnök tájékoztatta a jelenlévőket az általános támogatás megérkezéséről, valamint a feladatalapú támogatás várható időpontjáról Alkotmányozással kapcsolatos felvetésről Nemzetiségi törvény tervezetéről Farsangszoba rendezvényről A évi Rendezvénynaptárról Pető Zsolt jegyző tájékoztatta a jelenlévőket a bírósági ülnökök választásáról és a jelölésükről. A napirendi pont keretében a kisebbségi önkormányzat meghallgatta Kövesdi István a Nemzetiségi Fúvószenekar vezetőjének hozzászólását. Ceglédbercel, március 30. Farkas Szabolcs s. k. CNNÖ elnöke 2. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011.(III. 29.) ÖK sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Ceglédbercel Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában biztosított jogkörében a évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Ceglédbercel Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az I. és II. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően ezer Ft bevétellel, ezer Ft kiadással jóváhagyja. (2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények bevételeit forrásonként és a kiadásokat ezen belül a kiemelt kiadásokat az I. és II. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait az I. és II. számú melléklet tartalmazza. 2. (1) Ceglédbercel Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését ezer Ft összegben elfogadja. (2) Ceglédbercel Önkormányzat Képviselő-testülete a felújítási kiadások teljesítését ezer Ft összegben elfogadja.

3 3. Ceglédbercel Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát a IV. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően ezer Ft-ban állapítja meg, melyből Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke ezer Ft Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon bruttó értéke ezer Ft Forgalomképes vagyon bruttó értéke ezer Ft 4. Ceglédbercel Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatások, átadott pénzeszközök összegét ezer Ft összegben fogadja el. 5. Ceglédbercel Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a III/a, III/b, III/c számú mellékleteknek megfelelően fogadja el. 6. Ceglédbercel Önkormányzatának évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 45/B.. (8) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. 92/A.. (1) bekezdésének megfelelően kell közzétenni. 7. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Ceglédbercel, március 28. Török József s.k. polgármester Pető Zsolt s.k. jegyző Hitelesítő záradék: A rendelet március 29-én kihirdetésre került. Pető Zsolt s.k. jegyző Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (III. 29.) önkormányzati rendelete a házasságkötések és egyéb családi események szolgáltatási díjairól Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló évi 17. törvényerejű rendelet (továbbiakban: At.) 42/A. (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya Ceglédbercel község közigazgatási területén történő házasságkötési eljárásai és egyéb családi események megünneplése kapcsán a rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki. 2. Munkaidőben az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség, valamint az anyakönyvvezető hivatalos közreműködése térítésmentes. 3. (1 ) Hivatali munkaidőn kívüli a házasságkötés és egyéb családi esemény, ha az Ceglédbercel Község Önkormányzat Szervezeti Működési Szabályzatában meghatározott hivatali munkaidőn kívül eső időpontban történik. (2) Hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezése kérelemre történik a rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványon a házasságkötésre történő bejelentkezéskor. (3) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése kérelemre történik a rendelet 2. számú melléklete szerinti nyomtatványon a házasságkötésre történő bejelentkezéskor. 4. (1) A hivatali helyiségen kívüli, továbbá a hivatali munkaidőn kívül történő házasság megkötése és egyéb családi esemény esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a rendelet 3. mellékletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni. (2) A meghatározott díjat a Polgármesteri Hivatal számú költségvetési számlájára kell megfizetni az anyakönyvi eseményt megelőző 5.nap 12 óráig. 5. A hivatali munkaidőn kívül történő családi házasságkötésben vagy családi események lebonyolításában köz-.

4 reműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy része, vagy bruttó 7800Ft mértékű díj illeti meg. 6. A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az At., valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi. CXL. tv. (Ket.) rendelkezései az irányadók. Záró rendelkezések 7. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő és hatályba lépés után megszervezésre kerülő házasságkötések, valamint egyéb családi események esetén is alkalmazni kell. Ceglédbercel, március 28. Török József s.k. polgármester Pető Zsolt s.k. jegyző Hitelesítő záradék: A rendelet március 29-én kihirdetésre került. Pető Zsolt s.k. jegyző 3. melléklet a 6./2011. (III. 29.) önkormányzati rendelethez Házasságkötés és egyéb családi események szolgáltatási díjai 1. Hivatali helyiségen kívül tartott házasságkötés és egyéb családi esemény szolgáltatási díja: 1.1. Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár: ,- Ft +ÁFA Technikai közreműködés: ,- Ft +ÁFA 1.2. Egyéb helyszín: Ft +ÁFA 2. Hivatali munkaidőn kívül tartott házasságkötés és egyéb családi esemény szolgáltatási díja: ,- Ft +ÁFA Technikai közreműködés: 5000,- Ft +ÁFA március 28-án köszöntöttük Détári Mihálynét (Lakik: Ceglédbercel Keleti u. 7.) 95. születésnapja alkalmából, ezúton is jó egészséget kívánunk neki. Ne rendelkezzen személyi jövedelemadójának 1 százalékával parlagfű mentesítésre! A évben benyújtott 1 százalékos rendelkező nyilatkozatokban nem lehet a parlagfű mentesítés feladatai költségvetési előirányzatot megjelölni. Az összevont adóalap után személyi jövedelemadót fizető magánszemélyek minden évben rendelkezhetnek adójuk százalékáról. Az egyik 1 százalékos összeget vagy egyházak, vagy kiemelt költségvetési előirányzatok számára lehet felajánlani. A 2011-ben megjelölhető költségvetési előirányzat kizárólag a Nemzeti Tehetség Program feladatai (technikai szám: 1823). A 1053 számú személyi jövedelemadó bevallás nyomtatott kitöltési útmutatója szerint az 1 százalékos összeget a parlagfű mentesítés feladatainak támogatására is fel lehet ajánlani. Mivel a bevallások nyomdai előállítása (a benyújtott törvénytervezet figyelembevételével) már december 20-án megkezdődött, míg a évi kiemelt költségvetési előirányzatokat meghatározó jogszabályt, a évi költségvetésről szóló törvényt csak december 30-án hirdették ki, így azt az állami adóhatóság nem tudta a nyomtatvány kidolgozásakor figyelembe venni. A bevallás elektronikus úton elérhető kitöltési útmutatóját az állami adóhatóság időközben pontosította. A személyi jövedelemadó százalékáról elsősorban a bevallás, az egyszerűsített bevallás részét képező EGY- SZA megnevezésű nyomtatványon lehet rendelkezni. Az adózóknak lehetősége van arra is, hogy a bevallástól elválóan, külön lezárt borítékban személyesen vagy postán, illetve külön elektronikus nyomtatványon juttassák el a rendelkező nyilatkozatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. Amennyiben valaki a bevallásában érvénytelenül a parlagfű mentesítés feladatai javára rendelkezett, megteheti, hogy a törvényi határidőig (2011. május 20.) új, a bevallástól elváló rendelkező nyilatkozatot nyújt be, melyben a Nemzeti Tehetség Program vagy valamely egyházi kedvezményezett részére rendelkezhet. Ebben az esetben az állami adóhatóság a második, érvényes nyilatkozatot teljesíteni fogja, feltéve, hogy a rendelkezés további törvényi feltételei teljesülnek. Természetesen ez az új nyilatkozat nem érinti a korábban, az adó másik 1 százalékára vonatkozó, valamely civil kedvezményezett javára tett érvényes nyilatkozatot. Honyek Péter adószakmai szóvivő Sajtó- és Kommunikációs Főosztály (+36-30/ ).

5 A Kormány január 3-án az ország 29 pontján nyitott integrált kormányzati ügyfélszolgálati irodákat - Kormányablakokat, ahol az állampolgárok egyszerűen és gyorsan intézhetik ügyeiket. Létrehozásuk a kormányzat első lépése az ügyfélbarát és szolgáltató állam, a Jó Állam megteremtése felé. A Kormányablak széles körű tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyét mikor, hogyan és melyik hatóságnál intézheti, felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben milyen kérelmet, formanyomtatványt szükséges előterjeszteni, segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, a csatolandó dokumentumok ellenőrzésében. A Kormányablakban többek között ügyfélkaput létesíthet, egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásokat intézhet, családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás), tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély, illetve gyermekgondozási díj igényléséről, a Magyar igazolványokkal kapcsolatos ügyintézésről, megismerheti ingatlanok adatait nem hiteles tulajdoni lap másolat és térképmásolat elektronikus lekérdezésével. Célunk, hogy 2013 végére az egyablakos ügyintézés megkönnyítse minden állampolgár életét. Ennek érdekében folyamatosan bővítjük nemcsak az ügyfélszolgálati irodákban intézhető ügyek, hanem a Kormányablakok helyszíneinek számát is. Kormányablakok Pest megyében munkanapokon ig tartó, ügyfélbarát nyitva tartással az alábbi 3 városban várják ügyfeleiket: Érden (a Polgármesteri Hivatallal szemben) 2030 Budai út 7/b II. emelet 217. Vácott (a Magyar Államkincstár, az Egészségbiztosítási Pénztár és a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság épületének földszintjén) 2600 Dr. Csányi László krt. 16. Cegléden (a Ceglédi Körzeti Fölhivatalban) 2700 Kossuth tér 7. A Kormányzati Ügyfélvonalon (telefonszám: 1818, helyi tarifával hívható kék szám) a nap 24 órájában érdeklődhet ügyeivel kapcsolatban. A Kormányablakok működésével kapcsolatos véleményét, észrevételét, javaslatát a címre várjuk. Az ügyfélszolgálatok működéséről, helyszíneiről, ügyköreiről részletes és aktuális információt talál a honlapon. Viszontlátásra a Kormányablakban! Pest Megyei Kormányhivatal Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálatai Tisztelt eb tulajdonosok! Ezúton értesítem Önöket, hogy Ceglédbercel községben, az alábbi időpontokban kerül sor az ebek kötelező féregtelenítésére és veszettség elleni védőoltására: április 09. szombat április 15. péntek április 16. szombat Valamennyi felvezetéses oltás helyszíne a Polgármesteri Hivatal udvara lesz! Az eboltás díja (a Magyar Állatorvosi Kamara határozata szerint): 3500 Ft A féregtelenítő tabletta díja: 200 Ft/ 10 kg Szükség esetén cserélendő/pótlandó új oltási könyv ára: 500 Ft/ db melyet az oltás helyszínén - nyugta ellenében - kell készpénzben megfizetni! Eboltásra vonatkozó csekk nem kerül kiküldésre! Kérem, hogy az előző évi oltási könyvet az elővezető hozza magával. Minden 3 hónaposnál idősebb ebet pórázon, lehetőleg szájkosárral ellátva kell az oltásra felvezetni! Az oltatlan ebek tartói ellen államigazgatási eljárás indul, emellett a tulajdonos pénzbírsággal sújtható. A torlódások elkerülése végett kérjük megértő közreműködésüket! Dr. Tóth Tivadar állatorvos Tel.: 06 20/ Értesítjük, hogy az 51/1999. (XII.25) BM rendelettel módosított 27/1996. (X.30) BM rendelet a értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat a települési Önkormányzat közigazgatási határain belül május 01-től Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai látják el. Az Önök települését alkalmazottunk: Cegléd, Üdvözlettel: CSEH ZOLTÁN kéményseprő március 24-től- június 30-ig folyamatos munkavégzéssel látja el a szolgáltatást. Kérjük, szíveskedjék a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni. Mihály Zoltán kirendeltség-vezető.

6 Anyakönyvi hírek Halkan kopogtatott, sírva érkezett, EMBER Ő az életet nem kérte, kapta. Valóra váljanak az álmai azt akarja. Február hónapban született gyermekek: Dienes Máté Szülők: Magyar Anikó, Dienes László Szondi- Szép Ábel Szülők: Szép Adrienn, Szondi Ferenc Március hónapban született gyermek: Szép Fruzsina Szülők: Kostyalik Melinda, Szép Albert Sorsunk egybeforr, együtt megyünk tovább. Az élet viharában te vigyázol rám. Köszönöm, hogy szeretsz, s hogy hiszel nekem, S hogy megosztod az életed velem. Március hónapban házasságot kötöttek: Pozsár Anita és Petró László Óvodai Hírek Gyermekzsivajtól volt hangos március 2-án az egész óvoda, hiszen minden csoportban vidám farsangi mulatságot rendeztek az óvó nénik. Egész nap tartott az eszemiszom, dínom-dánom. Köszönjük a szülőknek, hogy ilyen sok finomsággal, és szebbnél szebb jelmezzel biztosították a gyermekek számára, hogy ilyen emlékezetes maradjon ez a nap. S z e r e t n é n k megköszönni a farsangi vásárra behozott jelmezeket, és a vásárlást is. Igyekeztünk az elmúlt időszakban is változatos programokat nyújtani a gyerekeknek. Voltunk a ceglédi Kossuth Múzeumban, és a Ceglédi Művelődési Központ színházi előadásain is. Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok. Hisz Napként az égen nektek ragyogok. Ha szép idő van és kék az ég, Jusson eszetekbe sok szép emlék! Február hónapban elhunyt halottaink: Hochrein Ferenc 80 év, Vasút u.31. Tóth Mihályné 76 év, Mély u. 7., Macska Istvánné 76 év, Béke u.55., Karsai Józsefné 81 év, Madách u. 5., Kancsár Márton 85 év, Dózsa Gy. út 44., Vidák Zoltán Károly 69 év, Aranyhegy u. 1/a., Március hónapban elhunyt halottaink: Darányi István 50 év, Radnóti M. u. 23., Kiss Mihályné 91 év, Hunyadi u.43., Dudás Ferenc 86 év, Homokrész, Zsiros István 87 év, Vörösmarty u. 36., Balonka Pál 50 év Cserőmajor, Kohlmayer József 69év, Cserői út.16, Bodócs Mihályné 78 év, Víg u.11., Princz József 59 év, Iskola u. 32., Törőcsik Imre János 58 év, Vasút u. 47., Danczinger Gézáné 67 év Pesti út 117. Bábelőadást is láthattak a gyerekek márc. 23-án. Büszkék vagyunk arra, hogy nagy sikerrel léptek fel tánccsoportjaink a falu ünnepségein. A hagyományőrző német nemzetiségi tánccsoportunk a Farsangszobán lépett fel, míg a magyar néptánccsoportunk a Március 15-i ünnepségen. Köszönjük a felkészítő óvó néniknek, hogy ilyen színvonalas műsorral készültek, a szülőknek, hogy támogattak bennünket, s ami a legfontosabb a gyerekeknek is, hiszen láthatóan nagyon élvezték a szereplést. Köszönjük az eddigi 1% felajánlásokat és továbbra is szeretettel várjuk segítségüket. Ceglédberceli Óvodáért Alapítvány: Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk, PRINCZ JÓZSEF temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban osztoztak. Gyászoló családja Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen férj, édesapa, nagyapa, testvér, rokon Id. ZSÍROS ISTVÁN Temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek el és együttérzésüket fejezték ki. Külön köszönetet mondunk a Ceglédberceli Vegyeskarnak a csodálatos énekekért és a kedves, vigasztaló szavakért. Gyászoló család.

7 Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Napsugár Óvodában bölcsődei csoport is működik. Szeretettel várjuk az érdeklődőket a nyílt héten, ahol betekintést nyerhetnek a bölcsőde életébe, majd be is iratkozhatnak. BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS ÉS NYÍLT NAPOK Beiratkozás a 2011/2012-es nevelési évre Helye Napsugár Óvoda Ceglédbercel, Pesti út 103 Ideje ig Hétfőtől-péntekig óra között A beiratkozáshoz szükséges: a szülő (gondviselő) személyi igazolványa a gyermek születési anyakönyvi kivonata a pontos lakcímet igazoló lakcímkártya Tájékoztató a bölcsődei ellátásról és beiratkozásról (1) A bölcsőde, mint személyes gondoskodást nyújtó intézmény, biztosítja a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését azok számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközben ellátásukról nem tudnak gondoskodni. (2) Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre a 4. évének betöltését követő augusztus 31- ig nevelhető, gondozható az önkormányzat fenntartásában működő bölcsödében. (3) A bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló írásbeli kérelmet a bölcsőde szakmai vezetőjénél lehet előterjeszteni. (4) Bölcsődei ellátásban részesülhet elsősorban az a gyermek: a) akinek a testi, illetve szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége vagy, b) akiről szülője, nevelője, gondozója munkavégzése, tartós betegsége, szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni, c) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesül. (5) Megszűnik a bölcsődei ellátás: a) a bölcsődei nevelési év végén, ha a gyermek 3. évét betöltötte, b) a (2) bekezdésben foglalt esetben, ott megjelölt időponttal, c) ha a szülő vagy más törvényes képviselő az ellátás megszüntetését kéri. Ceglédberceli Híradó (6) Meg kell szüntetni a bölcsődei ellátást a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint, ha a gyermek egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek egészségét, (7) Meg lehet szüntetni a bölcsődei ellátás: a) ha a térítési díj fizetésére kötelezett, a díjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenében sem tesz eleget, s ez által legalább 3. hónapos díjfizetési hátraléka keletkezett, b) ha a gyermek az ellátást folyamatosan legalább 4 hétig alapos indok nélkül nem veszi igénybe. (8) Nem szűnik meg, illetve nem lehet megszüntetni a bölcsődei ellátást, ha az igénybevételre védelembe vételi eljárás során kötelezték a szülőt vagy más törvényes képviselőt, kivéve a (7) bekezdésben foglalt esetet. (9) A bölcsődei ellátás igénybevételét (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a bölcsőde szakmai vezetőjének intézkedése alapozza meg. Étkezési díjak: Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna 69 Ft 45 Ft 156 Ft 69 Ft Összesen 339 Ft Jaczina Zoltánné Óvodai intézményegység vezető Szeleczkiné Engler Klára Bölcsőde szakmai vezetője PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ceglédbercel Község Önkormányzata Szolgáltató intézmény karbantartó állás betöltéséhez Pályázatot meghirdető szerv: Ceglédbercel víz és csatornamű Munkahely: Vízmű (Ceglédbercel, Árpád u. 2.) Munkakör: Karbantartó Munkakör betöltésének időpontja: május 1. Szükséges végzettség: Szakmunkásképző Feltétel: B kategóriás jogosítvány, büntetlen előélet Előny: Szakirányú szakmunkás végzetség, JCB kotró-rakodógép kezelői vizsga, Juttatások: Kjt. szerint Megbízás: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, Pályázat beadási határidő: Pályázathoz csatolni kell: - Szakmai önéletrajz, - Érvényes erkölcsi bizonyítvány - Végzettséget igazoló okmányok másolata A pályázatot 1 példányban nyomtatott formában kérjük benyújtani: Majercsik Sándor részére (Cím: 2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.).

8 EÖTVÖS HÍREK Január 15-én került megrendezésre a Szülők Bálja. A műsorban felléptek a harmadik osztályosok, énekkel, tánccal, furulyaszóval tarkított műsoruk nagy sikert aratott. Felkészítők: Mátrai Tamásné és Vándorné Vígh Mária voltak. A Szülői Munkaközösség a jótékonysági bál bevételéből két tanterem bútorzatát cserélte ki. A harmadikos és negyedikes tanulók azóta nagy örömmel birtokba vették az új padokat és székeket. Köszönet a szülőknek a szervezésért, áldozatos munkájukért. mail címen kérdezhetnek Kovács Zoltántól. Az előadás anyaga megtalálható az iskola honlapján. Schönléber Zoltán és Kovács Zoltán felkészülését és előadását köszönjük. Március 6-a és 8-a között a CNNÖ meghívására a hagyományos farsangszobán szerepeltek tanulóink több napon keresztül. Vasárnap a CÁMK gyermek- és ifjúsági nemzetiségi tánccsoportjai, Molnár Lászlóné és Polónyiné Zsuzsandor Ibolya irányításával, hétfőn az iskolai fúvószenekar Márki Sándor tanár úr vezetésével, és a Táncoló Talpak gyermek tánccsoport Duchajné Heim Mónika és Benesch Anita felkészítésével. Színvonalas műsoraik tetszésre találtak a nézőközönség körében, gratulálunk hozzá. Március 11-én iskolai ünnepség keretében emlékeztünk megnemzeti ünnepünkről. A megható műsort a község lakói is láthatták a községi ünnepélybe ágyazva, március 15-én, a művelődési házban. Március 17-én és 18-án lezajlott a leendő első osztályosok beiratkozása. Jövőre 32 első osztályos nebuló kezdi meg iskolai tanulmányait intézményünkben. Március 22-én iskola előkészítő foglalkozás volt a cserői épületben. A leendő első osztályosok szép számban megjelentek, és nagy lelkesedéssel vettek részt a játékos feladatok megoldásá- 8. A ceglédi Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár Építő közösségek - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért (TÁMOP /2/KMR) című pályázatának keretében két ingyenes programot is látogathattak tanulóink az elmúlt hónapokban. Január 5-től február 28-ig 60 órás intenzív német nyelvtanfolyamon vett részt 11 hetedik-nyolcadik osztályos tanuló. A tanfolyam végén valamennyien sikeres záróvizsgát tettek, és oklevelet kaptak. Január 19-e és március 23-a között filmklub foglalkozások voltak a művelődési ház mozitermében. Hősábrázolás a filmekben címmel 6 alkalommal tekinthették meg az érdeklődő nyolcadik osztályos tanulók a filmipar remekeit. A vetítéseket mindig elemzés, beszélgetés követte. A pályázati projekt az Európai Unió és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Február 24-én este 6 órakor a Dózsa György Művelődési Ház nagytermében előadást hallgathattak a az iskola felső tagozatosai Az internet- és facebook használat veszélyei címmel. A témaválasztást az indokolta, hogy az elmúlt év történései szerint a diákok és a szülők nincsenek tisztában azzal, hogy a felelőtlen magatartás bűnelkövetéssé válhat. Szó volt még arról, hogy az internetes ismerkedés milyen visszaélésekre adhatnak alkalmat, illetve a túlzott géphasználat milyen személyiség torzulást vagy tanulási nehézségeket okozhat a gyermekeknél. A diákkal és kisfilm vetítésekkel gazdagított előadásokat Schönléber Zoltán, az albertirsai rendőrőrs parancsnokhelyettese és Kovács Zoltán, az iskola informatika tanára tartotta. A gyerekek figyelmét lekötötte a téma és az előadásmód. Ezt bizonyítja, hogy a két és fél órás folyamatos programot fegyelmezetten, figyelmesen hallgatták végig. Az eseményen számos szülő is megjelent. Köszönjük, hogy eljöttek, hiszen gyermekeinket csak közös odafigyeléssel és együttműködéssel lehet megóvni. Ha technikai segítségre vagy tanácsra van szükség, a e- ban. A két tanító néni Fecske Zoltánné Dombos Tímea és Fehérné Murár Anikó két csoportban foglalkozott az ovisokkal, így kicsit hosszúra sikeredett a foglalkozás. A gyermekeket a legnagyobb dicséret illeti meg, amiért helytálltak és az utolsó pillanatig odafigyeltek. Köszönjük a részvételt. A zeneiskola tanulói március 25-én rézfúvós kamara versenyen vettek részt Taksonyban. Mindkét csapat jó teljesítményt nyújtott és ezüst minősítéssel tért haza. Résztvevők: Hadas Patrick, Friedrich Tibor, Kogler Zoltán, illetve Hadas Szabolcs, Hadas Patrick és Friedrich Tibor, felkészítőjük Márki Sándor tanár úr. Gratulálunk! FIGYELEM! Április 11-én óra között az iskola tantestülete fogadóórát tart, amelyen minden pedagógus elérhető. ( Az 1. és 2. osztályosok a Petőfi úti épületben lesznek.) Kérjük a szülőket, tiszteljenek meg érdeklődésükkel a gyermekek érdekében. Április 13-án szerdán óráig papírgyűjtést szervezünk. A mérlegelés és leadás a Kossuth téren történik, a bevétel az osztálykasszákba illetve a Diákönkormányzathoz kerül. Április 20-a tanítás nélküli munkanap lesz. A tanulóknak nem lesz tanítás, szükség esetén az alsó tagozatosoknak napközis ügyeletet tartunk. Kérjük, ha igénylik a napközit, jelezzék a nevelőnek. Tavaszi szünet április 21-től április26-ig tart. Első tanítási nap április 27-én szerdán lesz.

9 Tanulmányi verseny 2010/2011-es tanévben Teleki Pál Földrajzverseny iskolai fordulója 7. osztályosok 1. Szeidl Máté 7.b 2. Várhegyi Kinga 7.a 3. Simon Sztella 7.a 8. osztályosok 1. Éber Viktória 8.a 2. Takács Adrienn 8.b 3. Székely Viktória 8.b Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 5. osztályosok 1. Falusi Barbara 5.a 2. Fehér Lili 5.a és Peszeki Patrícia 5.a 3. Zsuzsandor Vivien 5.a 6. osztályosok 1. Kökényesi Márk 2. Sági Bernadett 3. Vincze Norbert Márk 7. osztályosok 1. Várhegyi Kinga 7.a 2. Simon Sztella 7.a 3. Falusi Tamara 7.a 8. osztályosok 1. Gerencsér Bianka 8.b 2. Kröll Dorottya 8.b 3. Pataki Vivien 8.b Hevesy György Kémiaverseny 7. osztályosok 1. Várhegyi Kinga 7.a 2. Szeidl Máté 7.a 3. Falusi Tamara 7.a 8. osztályosok 1. Törőcsik Kristóf 8.a 2. Takács Adrienn 8.b 3. Duhaj Fanni 8.a Herman Ottó Országos Biológiaverseny 1. Kröll Dorottya 8.b 2. Takács Adrienn 8.b 3. Törőcsik Kristóf 8.a Biológia tantárgyi verseny 1. Törőcsik Kristóf 8.a 2. Pataki Vivien 8.b 3. Kröll Dorottya 8.b Nemzetiségi német nyelvi háziverseny 3. osztályosok 1. Scheffer Anna 3.a 2. Balatoni Regina 3.b 3. Sebestyén Zsolt 3.a 4. osztályosok 1. Novák Ábris 4.a és Somogyi Márk 4.a 2. Abonyi Cintia 4.b 3. Hadas Patrik 4.b Német emelt szint 1. Törőcsik Vivien 4.a 2. Horváth Dóra 4.a 3. Schmidt Lili 4.a 5. osztályosok 1. Pünkösd Katalin 5.a 2. Falusi Barabara 5.a 3. Zsuzsandor Vivien 5.a 6. osztályosok 1. Sinkovics Gréta 2. Simon Vivien 3. Breznyik Máté 7. osztályosok 1. Szeidl Máté 7.b 2. Kaposi Edit 7.b és Falusi Tamara 7.a 3. Simon Sztella 7.a 8. osztályosok 1. Székely Viktória 8.b 2. Pataki Vivien 8.b 3. Duhaj Fanni 8.a Német szavalóverseny 2. osztályosok 1. Csobán Annamária 2.a 2. Hargitai Márton 2.a 3. Galambos Emese 2.a és Pákozdi Panna 2.a 4. osztályosok 1. Novák Ábris 4.a 2. Honti Dominika 4.a 3. Koncz Viktória 4.a Német nyelvi vers és prózamondó területi verseny - Vecsésen Fehér Lili 5.a 3. helyezett és Nagy Dóra 7.b 3. helyezett (Mindketten továbbjutottak a megyei versenyre.) Fizika tantárgyi verseny 1. Duhaj Fanni 8.a 2. Székely Viktória 8.b 3. Pataki Vivien 8.b BENDEGÚZ nyelvész verseny (A feladatok nem csak egyszerű nyelvtani ismereteket kívánnak, hanem tájékozottnak kell lenni az irodalomban, és jó logikai készséget igényel. A versenyre a tanító nénik készítették fel a gyerekeket.) Iskolai fordulón elért eredményük alapján megyei döntőbe jutott 7 tanuló: 1.a Dóczi Boglárka 1.b Kovács Emese 1.b Scheffer Katalin 2.a Hargitai Márton 2.b Dudás Dorka 3.a Scheffer Anna 4.a Novák Ábris Tisztelt Olvasók! Az elmúlt hónapokban Önkormányzatunk nevében több alkalommal is felhívással fordultam a Magyar Közút Nonprofit Zrt-hez, mint a Magyar Állam tulajdonát képező 40. számú (Pesti út) vagyonkezelőjéhez és fenntartójához. Leveleimben jeleztem az érintett út Ceglédbercel belterületi szakaszának rossz műszaki állapotát, mely baleset és kárveszélyt jelent a közlekedőkre. A Magyar Közút Nonprofit Zrt megyei igazgatója február 9-én kelt levelében tájékoztatást adott arról, hogy a 40.sz. főút településünket érintő belterületi szakasza a közeljövőben felújításra kerül. A nagyfelület javítási és útfelújítási program 8870 m2 útburkolatcserét foglal magába. A megvalósítás a közbeszerzési eljárás eredményétől függően valószínűsíthetően még több hónapot vesz igénybe. A kedvező fejlemények és tervek mellett azonban 40. számú főút Ceglédbercel belterületi szakasza az elmúlt hónapokban újra oly mértékben kátyúsodott, hogy az fokozott veszélyt jelent a közlekedők épségére és a járművek műszaki állapotára. A mély és éles szélű kátyúk sorozata miatt több helyen még a lassú haladási sebesség sem jelent biztonságot a közlekedők számára. Településünkön élők és közlekedők biztonsága érdekében ismételten felhívással fordultam az út fenntartójához, hogy haladéktalanul gondoskodjon az érintett útszakasz felületi javításáról. A Magyar Közút Nonprofit Zrt érdemi intézkedéséig a közlekedők türelmét és elővigyázatosságát kérem! Török József polgármester.

10 Kézműves foglakozás Köszönetnyilvánítás Az idei évben a szokásokhoz híven az ÁMK Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtára adott otthont a Március 15-i ünnepélynek. Nagy örömünkre szolgált, hogy első ízben szerepelt a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ három tagintézménye együtt. Szeretettel várunk minden alkotni vágyó gyermeket és szülőt április 16-án (szombaton) 14 órától a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár pincehelyiségébe Húsvéti kézműves foglalkozásunkra. Amit feltétlen hozz magaddal: Kifújt tojás, s persze a jókedved! Részvételi díj: 500,-Ft Szeretettel várunk mindenkit! Köszönetet szeretnénk mondani a felkészítőknek, és a szereplőknek a színvonalas megemlékezésért. Melegséggel tölti el a szívünket, hogy ilyen emberek élnek kis közösségünkben; ilyen sokszínűek, és tehetségesek. Jó volt látni, hogyan tud összetartani, és összedolgozni a három intézmény. Bogyay Katalin kulturális programszervező Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár MEGHÍVÓ NÖVÉNYBÖRZE ÉS SZAKMAI NAP Szeretettel várunk mindenkit április 16-án délelőtt 8:30-tól a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár elé. Hozza el feleslegessé vált növényeit: évelőket, palántákat, vetőmagokat, örökzöldeket, cserjéket, fákat! Itt elcserélheti, elajándékozhatja ezeket. A megmaradt növényeket a falu közterületein fogjuk elültetni. Szaktanácsadás a következő témakörökben: növényvédelem, biokertészet, kertépítés, dísznövénytermesztés, gyümölcstermesztés, zöldségtermesztés. S azok kik nem szeretnének cserélgetni, lehetőségük lesz a környékbeli virág, fa és növénytermesztők legszebb növényeinek megvásárlására. Meghívó Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját május 22-én (vasárnap) a Szabó Pál Szabadidőparkban (rossz idő esetén a Művelődési Házban) tartandó Báránytáncunkra. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 10.

11 A Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár klubjai és foglalkozásai Hétfő: Club For Dance minden hétfőn 18:30-20:00 (a részvétel ingyenes) Szerda: Step For Dance Crew minden szerdán17:30-18:00 (alkalmanként Ft) Füzi Elek vegyeskar minden szerdán és pénteken 18:00-20:00 Film klub minden szerdán 18:15 21:00 (alkalmanként Ft) Csütörtök: Baba- Mama klub, minden második csütörtökön 10:00 11:00 (a részvétel ingyenes) Mazsola Muzsika minden csütörtökön 11:00 12:00 (alkalmanként Ft) Táncoló talpak minden csütörtökön 17:30 18:30 (a részvétel ingyenes) Kézimunka kör minden második csütörtökön 17:30 19:30 (a részvétel ingyenes) Hastánc minden csütörtökön (alkalmanként Ft) Ifjúsági csoport: 18:00-19:00 Felnőtt csoport: 19:00 20:00 Péntek: Foltvarró klub havonta egyszer (a részvétel ingyenes) 2 havonta egy alkalommal szombatonként: Kézműves klub 14:00 16:00 (alkalmanként Ft) További információk a honlapon, vagy a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárban Ceglédbercel Pesti út 96., Tel.: Ceglédberceli Híradó Személyi jövedelemadó 1%-a felajánlható: Siklódi Alapítvány Édes Anyanyelvünkért Ceglédbercel: SION Alapítvány Ceglédbercel: Ceglédberceli Iskoláért Alapítvány: Ceglédbercelért Alapítvány: Ceglédberceli Óvodáért Alapítvány: Magyar Vöröskereszt: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület: Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület: Ceglédberceli Községi Sport Egyesület: Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület: Ceglédbercel Sportjáért Alapítvány: Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület: PÁLYÁZAT! Kedves ceglédberceli Alkotók! Pályázatot hirdetünk a évi Szűkebb pátriánk falinaptár képanyagához. Téma: A falu ahol élek Várunk minden képzőművészeti és iparművészeti alkotást, ifjúsági (0-18 év) és felnőtt (18 év felett) kategóriában. Beküldési határidő: szeptember 12. Hely: Művelődési Ház és Könyvtár Ceglédbercel A Művelődési Ház előterében kiállított műveket szakértő zsűri fogja bírálni és ők válogatják ki a következő évi naptár képeit. További információ: Megyeri Katalin , Bogyay Katalin

12 Szűkebb pátriánk Ceglédbercel története 9. rész Ceglédbercel az es szabadságharc idején szeptember 11-én, Jellasics altábornagy főnyi hadsereggel átlépte a Drávát azzal a céllal, hogy Pestet elfoglalja és a magyar országgyűlést szétkergesse. A magyar forradalom vagy megadja magát, vagy vállalja az önvédelmi harcot. Személy szerint Kossuthé az érdem, hogy az utóbbi történt szeptember 24-én pedig, mint a miniszterelnök által kiküldött biztos, megkezdte toborzókörútját az Alföldön. Kossuth tudta és jól tudta, hogy a forradalom által fölszabadított egykori, főként alföldi jobbágyokra számíthat az ország, ők készek lesznek frissen kapott szabadságukat akár fegyverrel is megvédeni. Erről dokumentum is volt, melyet ceglédi levél néven ismer a történeti irodalom. 1 Kossuth szeptember 24-én du. 4 órakor érkezett vasúton Ceglédre. Az állomásról díszes kíséret vitte a város központjába. Cegléd vásárterén már egy felzúgó tenger várt reá, ahol elmondta híres beszédét. Hozzád jövék el, Derék magyar nép, Elárult hazám Reménye, vára, oszlopa. Atyámfiai, Véreim! Polgártársak! Az örökkévaló Isten nevében, ki az igazságot védi és megbünteti az árulást, fegyverre szólítom fel a nemzetet, szegény magyar hazánk megvédésére. Ha véded magad, nincs mitől félned, mert veled Isten az igazság. De ha magadat nem védelmezed: az Isten maga sem védelmez meg. (Kossuth ceglédi beszédéből) Kossuth ceglédi beszéde után egy óra múlva Cegléd miden férfi lakója talpra lett állítva, s még este Kossuth tovább Nagykőrösre ment lámpák világa és a csillagok fénye mellett. Ceglédről fő, Nagykőrösről fő fogott fegyvert és indult a harctérre. 2 Kossuth ceglédi beszédét a berceliek közül is többen hallották és magukévá tették, siettek a szabadságharc zászlaja alá. Ezt látszik igazolni az a tény, hogy szabadságharcban 2 berceli vesztette életét december 31-én az országgyűlés elhatározza, hogy a hadihelyzetre való tekintettel az Országos Honvédelmi Bizottmánnyal együtt Debrecenbe teszi át székhelyét január 1-jén megkezdődött a főváros kiürítése. Az OHB és az országgyűlés Debrecenbe költözött. A honvédsereg haditanácsa Perczel Mór tábornokot bízta meg azzal, hogy a IV. hadtesttel a Tisza-vonal védelmét lássa el. Perczel Mór tábornok hadteste Pestről elvonult Szolnok felé, hogy a Tiszánál fedezze a kormány székhelyét, Debrecent, illetve a Tiszántúlt. Hadteste a visszavonulás során jelentősen erősödött. Még Pesten komoly erősítést kapott Görgey hadtestétől és a tartalékból. Cegléden csatlakozott hozzá Szekulits István alezredes dandára. Ennek ellenére Perczel Szolnoknál nem foglalt védőállást, hanem egészen Karcagig vonult vissza. Pedig mindössze egy cs. kir. lovasdandár követte Franz Ottinger vezérőrnagy parancsnoksága alatt. A Debrecenbe áttelepített kormányt nyugtalanította Perczel túlságosan gyors visszavonulása. Veszélyesnek tartotta Szolnok feladását úgy, hogy a Tisza vonalát a bal parton sem védték a magyar csapatok. Ezért az OHB január 15-e körül Perczel legsürgősebb feladatává tette Szolnok visszafoglalását. Január 22-én indult meg a közvetlen támadás Szolnok ellen. Perczel Ottinger-dandár bekerítését tervezte. Szemből Hertelendi Miklós alezredes hadosztálya támadott, míg az átkarolást Kazinczy Lajos alezredes dandára végezte. Az ütközet győzelemmel végződött. Franz Ottinger Abonyig hátrált seregével. A magyar győzelem jelentősége nagy volt, első sorban morális tekintetben, hiszen ez volt az első jelentős siker Windisch-Grätz betörése óta. Debrecen fellélegezhetett, Szolnok felől nem fenyegette ellenséges támadás. Perczel a támadás további folytatása mellett döntött Cegléd irányába. Perczel újabb támadást tervezett, ezt ezúttal is Kazinczynak kellett végrehajtania, most Ottinger jobbszárnya ellen, dél felől megtámadva Ceglédet. Az ütközet január 25-én zajlott le a Bedében (Pál-napi csata), a császáriak feladták Ceglédet. A huszároktól üldözve egészen Ceglédbercelig hátráltak, sőt, itt utánvédet hagyva, főerejével csak Alberti községben mert megállapodni. A vereség érzékenyen érintette magát Windesch-Grätzet is. Minden erejét Pest fedezésére fordította. Perczel Mór tábornok azonban nem folytathatta tovább az előrenyomulást, mert január 28-án a hadügyminisztérium utasítja, hogy a II. hadtesttel vonuljon vissza a Tisza bal partjára. 4 Budai Ferenc 1 Máté B., o szept. 17-én Cegléden tartott népgyűlés 2 Kossuth Lajos Összes Művei, XIII o. 3 Lakóhelyismeret Ceglédbercel 4 Hermann Róbert: Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc története Budapest, o. 12.

13 Nagyanyáink főzték Ceglédberceli Híradó Régente a berceli kemencékben gyakran készült a holbkenneni krumbienpugacsel, a félkeltett krumplis pogácsa. A kovászt 3-4 deci cukros tejből és 5 deka élesztőből készítették. Ehhez egy krumplinyomónyi főtt, áttört krumpli kellett, egy teáskanál só, egy tojás, egy marék zsír, liszt pedig annyi, amennyit fölvett. Keményre gyúrták, mert a krumplis tészta kelés közben lágyul. Kinyújtották, nagyobb pogácsaszaggatóval kiszaggatták, és csak a tepsiben kelesztették. Egyesek talán furcsának találják, hogy Bercelen több pogácsát, így a krumplis és a töpörtyűs pogácsákat lekvárral töltötték. A tészta egy részéből üres pogácsa készült, másik része lett a lekváros. A töltés módja egy kicsit különbözött a buktáétól: a lekváros pogácsának valót is kiszaggatták kerekre a háziasszonyok, majd a tenyerük élével benyomták a közepét, hogy helyet csináljanak a lekvárnak. Töltés után félbehajtották, így sütötték meg. Érdemes kipróbálni ezt a régi receptet. A minap disznóvágáskor sütöttem, este a tornál jobban ízlett, mint a sült hús. Másnap nagybátyám véletlenül felénk járt, csak hogy megkérdezze: Van még?... Megyeri Katalin A Füzi Elek Vegyeskar története 7. rész Ellentétek időszaka (1989.) Remény költözött az énekkarba, amikor meghívást kaptak június 17-ére, a Vasutas Kórusok V. Országos Jubileumi Találkozójára, Szolnokra. Miskolcról, Tapolcáról, Debrecenből, Záhonyból és az egykori NDK-ból is érkeztek fellépők, így a dalosok ismét egy színvonalas megmérettetésen vehettek részt. Smuta Attila karnagy egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott a kórussal tartani, így a műsort Szilveszter Alice ének-zene, karvezetés szakos főiskolás vezényelte végig, aki már gyermekkora óta, 1984-től tagja a karnak. Alicének ez volt az első nyilvános szereplése karvezetőként, ennek ellenére remekül oldotta meg a feladatot ben ismét minősítő hangversenyre készült a vegyeskar, amit július 11-én, Cegléden rendeztek, ezen ismét Fasang Árpád zeneszerző volt a zsűri elnöke. A kemény munka meghozta az eredményt, a Ceglédberceli Művelődési Ház Vegyeskara az Arany diplomával térhetett haza. Fordulatot jelentett a kórus életében, amikor már a helyi katolikus templomban is felléphettek bérmáláson, aranyés ezüstlakodalmon, majd a karácsonyi nagymisén ben Smuta Attila is elhagyta az énekkart, mivel a Kecskemétről való fárasztó utazásokat nem tudta tovább vállalni június 7-én a falu egyik régi vendéglőjében tartottak búcsúvacsorát, ahol Smuta Attila utódjául Szilveszter Alicét kérte fel, így a kórus történetében először, saját tagjai közül nevelte ki újabb karvezetőjét. Szeptember 22-én emlékművet avattak a falu temploma előtti parkban a II. világháború hőseinek és áldozatainak emlékére. Az ünnepség szentmise keretében zajlott, ahol az énekkar szép egyházi énekekkel tette még meghittebbé az emlékezést ben csak helyi rendezvényeken vett részt az énekkar, szerencsére nem voltak országos fellépések, mivel a karnagyváltás nem ment zökkenőmentesen, az eddigi pedagógus dalosok közül néhányan elhagyták a kart, akik maradtak, azok is rendszertelenül jártak próbára. A rendszerváltás rányomta bélyegét az énekkar működésére is. A támogatók köre is szűkült, a Vasutas Szakszervezet támogatását sem élvezték, már csak a helyi önkormányzat állt mögöttük. Megszűnt a Vándor Sándor Énekkari Szemle, és a Staféta Hangverseny is. Emellett a fiatalok is nehezebben voltak mozdíthatók, számtalan más kulturálódási lehetőséggel kellett versenyre kelnie a kóruséneklésnek. A rendszerváltás azonban új nemzeti ünnepeket is hozott magával, ami az énekkarnak rendszeres fellépési lehetőséget biztosított, illetve ezen túl már templomokban is helyet kapott a kóruséneklés. Az énekkar nem csak világi énekeket énekelhetett immár, hanem az egyházi műveket is szívesen műsorára tűzte július 4-én és 5-én Szolnokon rendezték meg a VI. Országos Vasutas Énekkari Találkozót, a házigazda a Szolnoki Járműjavító Férfikara. Annak ellenére, hogy a ceglédberceliek már nem tartoztak a vasutas énekkarok közé, a szervezők mégis úgy gondolták, a régi barátságra való tekintettel nekik helyük van a fellépők között. A fesztiválon részt vettek többek között: Főnix Kórus, Záhony, Erkel Ferenc Férfikórus, Miskolc, Vasutas Vegyeskar, Cegléd, MÁV Vegyeskórus, Gyékényes. A találkozó különlegessége volt a Coro Polifonico Citta di Cagli olasz kórus fellépése. Az ilyen találkozókon nem a minősítések megszerzése volt a cél, hanem a kóruséneklés öröme és a kapcsolatok ápolása. A zsűriként jelenlévő Nógrádi László a fesztivál végén hasznos instrukciókkal látta el a kórusvezetőket. Folytatjuk... Plutzer Gábor Az énekkar zászlója Boldog aki énekel, jöjjetek velünk és zengjen énekünk 13.

14 Énekkari krónika Március 8. A Farsangszobán előadtuk a Pattogatott Kukorica János című daljátékot. Szereplők: Jancsi: Szilveszter Erzsébet (énekhangja Szilveszter Péter) Iluska: Burger László (énekhangja Megyeri Katalin) Gonosz mostoha: Kövesdiné Szilveszter Alice Puli: Koncsik István Nyáj: az Énekkar Zongorán kísért: Plutzer Gábor Úgy láttam, hogy sikerült mosolyt varázsolnunk a közönség arcára. Március 15. Szól a zene toborzóra... Különleges nap volt Bercelen az idei Március 15., hiszen most debütált óvodánk új néptánccsoportja Gaálné Kecskeméti Judit vezetésével. A tüneményes kis óvodások táncát kísérte az énekkar: Kodály Intermezzóját adtuk elő közösen. Öröm volt velük dolgozni. Ezt követően operakórusokat és Erkel-műveket énekeltünk. Az iskolások műsora is csodálatos volt, sokunk szemébe könnyeket csalt. Úgy érzem, hogy a Ceglédberceli ÁMK minden csoportja kitett magáért. Köszönet a szép napért a felkészítőknek: Kövesdiné Szilveszter Alicének, Gaálné Kecskeméti Juditnak és Jaczina Zoltánnénak, Répás Lászlónénak és Mátrai Tamásnénak. Jó volt ma bercelinek lenni. -vári- 14. Iskolás Szülői Bál A Ceglédberceli ÁMK Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szülői Munkaközössége idén január 15.-én szervezte meg hagyományos jótékonysági bálját a Művelődési Házban. A nagy érdeklődéssel várt esemény a 3. osztályosok nyitótáncával kezdődött, mely igen nagy sikert aratott. A lelkes táncosok felkészítő tanárai Vándorné Vígh Mária és Mátrai Tamásné voltak-ezúton is köszönjük segítségüket. A nyitótánc után következett az ízletes vacsora, a büfét is biztosító albertirsai Szittyó Vendéglő jóvoltából, majd indult a mulatság, melyen a nyáregyházi Dáridó zenekar húzta a talpalávalót. Ezt követően 22 órakor vette kezdetét az árverés, mely a kissé nehézkes kezdés után igen jó eredménnyel zárult, köszönjük mindenkinek aki hozzájárultak felajánlásaikkal árverés sikeréhez. A zenés vigadalmat éjfélkor a tombolasorsolás szakította meg - köszönjük a jelentős számú felajánlást, mely segítette a bál sikeres megrendezését. A hajnalig tartó mulatságra a legtöbb támogatójegyet a 3.a és a 3.b osztályok adták el- jutalmuk egy-egy torta volt. Külön köszönjük a pedagógusok támogatójegyek árusításához nyújtott segítségét. A rendezvény teljes bevétele végül Ft. lett, melyet két osztály bútorainak cseréjére fordítottunk. Még egyszer köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon (támogatással, felajánlással, munkával) hozzájárult a bál megszervezéséhez és sikeres lebonyolításához. Köszönjük a Polgárőrség és a Művelődési Ház dolgozóinak közreműködésüket, valamint az osztályoknak a sütemény-felajánlásaikat. Szülői Munkaközösség Támogatóink: Tóth Sándor, Kertész Éva, Idus Jósnő, Paló húsbolt, Molnár vegyeskereskedés, Dr Ruttner György, Kékes Szilvia, Jenei Olga, Zsírosné Magdi, Csurgai Judit, COOP ABC, Gór Nagy Ferenc, Döbrössy Krisztina, Molnár Kerékpárüzlet Cegléd, Povlács Márta, Galambos Csaba, Aranyhegyi Pinceszövetkezet, 5.b osztály, Kovács Ferenc(Stella Söröző), Szeild Tamás, Zsuzsandorné Szpin Ildikó, Ceglédbercel Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület, Petra Fleur, Polónyi Péter, Andriska Istvánné, Szigetvári Antalné (Rozika), Dr Droppa Béla, Fecske Borozó, Delfin Csemege, Harmónia Csemege, Sántáné Pusztai Andrea, Balatoni Regina, Version, Megyeri Katalin, Simonné Csontos Margit, 2.b osztály, Karsai Viktor, Erdei László, Kulimáné Ságodi Erzsébet, Töröcsik Attila és családja, Tabányi Söröző, Pálné Bauman Olga, Ikra Bt, Hortobágyi Ferencné, Vágvölgyi Tünde, Mihalovics Bettina, Herendiné Princz Betti, Herbszt Andráné, Juhász Vince, Hohl Mártonné, Breznyik Máté és Levente, Breznyikné Farkas Tímea, Szigeti Gyógyszertár, Hegedűsné Nagy Hajnalka, Gerencsér Család, Optima Color Kft, Révész Imre, Primó Kft, Cornexifood Kft, Német Nemzetiségi Önkormányzat, Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület, Robogó 3K Kft, Koncné Krokta Vera, Várhegyi Kinga és Nóra, Szalai Zoltán, Kunszenti Mariann, Birényi Zsolt, Dr Nagy Gábor, Dr Nagy Gáboné, Steiner Hajnalka és Osgyáni László, Balatoni Richárd és családja, Bravó Söröző, Fecske Zoltán és Fecske Zoltánné Dombos Tímea, Molnár Lászlóné, Női kosárlabdacsapat, Török József, Pető Zsolt, Sebestyén Mártonné és a névtelen felajánlók.

15 KEGYELETI ÚT a Málenykij robot, a Szovjetunióbeli kényszermunkások emlékére Utazás: légkondicionált autóbusszal Elhelyezés: ágyas egyszerű szállodai szobákban Ellátás: reggeli, igény szerint vacsora Program: 1. nap: indulás 5:00 órakor Ceglédbercel, templom elől, 6:00 órakor Budapest Népliget metrómegálló, Planetárium tábla elől. Utazás Záhony határállomáson keresztül Ukrajnába. Útközben rövid megálló Szolyván, megemlékezés az 1944-ben elhurcolt kárpátaljai magyar férfiak lágerhelyén. Szállás Rivnében (800 km). ELSŐ ESTE NINCS VACSORA! 2. nap: Indulás a kora reggeli órákban, szükséges pihenők után érkezés Harkovba (700 km), szállás. 3. nap: Reggeli után továbbindulás Luganszkba, a Donyeck-medencei Málenykij robot lágerek egyik központjába. Szállás Luganszkban vagy környékén (335 km). 4. nap: Reggeli után igény szerint felkeressük az egykori táborokat, táborhelyeket (Előre kérjük a vendégeket, juttassák el a helyeket, hol volt hozzátartozójuk roboton!). NOVI DOMBAS központi megemlékezési helyünk lesz. Temetőlátogatás. Szállás Luganszkban vagy környékén. 5. nap: Reggeli után indulás Kijevbe (830 km), szállás. 6. nap: Az egész napot a Dnyeper parti városban töltjük. A látnivalók fantasztikusak! Szent Szófia székesegyház, Pecserszka Lavra barlangkolostor, Szent Vlagyimir székesegyház, óvárosi séta. Szállás Kijevben. 7. nap: Reggeli után továbbindulás Lvovba (Lemberg, 530 km), este séta a városban. 8. nap: Reggeli után városnézés Lembergben (Dominikánus Kolostor, Latin székesegyház, fekete Ház, Régi Piactér, Városháza). Érkezés Budapestre, ill. Ceglédbercelre a késő esti órákban. Időpont: június 27 július 4. Részvételi díj: Ft/fő vagy 426 /fő Vacsora: Ft/fő vagy 87 /fő Belépők, kötelező szervízdíj: kb. 60 /fő ÉLMÉNYEKBEN GAZDAG UTAZÁST KÍVÁN- NAK A MAKROVILÁG MUNKATÁRSAI! Egyesületi hírek Ceglédberceli Híradó A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület február 19.-én rendezte meg az idei évi fánksütő versennyel egybekötött farsangi sváb bálját a Művelődési Házban. A rendezvény programja nagyon változatos és pörgős volt. Az egyesület elnöke Benesch Anita köszöntője után az Örömcsapat nyitótáncával kezdődött a bál. A Német Nemzetiségi Fúvószenekar műsora után a Tápiószőlősi Halesz Táncegyesület operett egyveleget adott elő, mely nagy sikert aratott. Majd ismét a Fúvószenekar következett. Ezután a Művelődési Ház Síva Hastánc csoportja kápráztatta el a résztvevőket. Utána a Nosztalgia-Duó gondoskodott a jó hangulatról. Szünetben az Örömcsapat tagjai botostáncot jártak. Őket követte a Kultúregyesület januárban alakult Freude Kapelle műsora, melynek érdekessége, hogy a zenekar első száma alatt megszűnt az áramszolgáltatás. Több számot gyertyafény mellett játszottak, melyre a vendégek önfeledten táncoltak. Fánksütő versenyünket Hochrein Gáspárné Erzsike hagyományos berceli fánkja nyerte. A többi fánk is nagyon finom volt, reméljük jövőre még többen neveznek a versenyre. Ezután a Nosztalgia-Duó szolgáltatta a talpalávalót, melyre nagyon jó hangulatban hajnalig mulattak a bálozók. Köszönetünket fejezzük ki a Nosztalgia-Duónak, a Fúvószenekar tagjainak, a Freude Kapelle tagjainak, a fellépőknek, támogatóinknak, valamint segítőinknek: a Művelődési Ház dolgozóinak, Koncz Antalnénak, Sebők Jánosnénak, és pártoló tagjainknak. A rendezvény támogatói: Birinszki Józsefné, Coop ABC dolgozói, Dénes Imre, dr. Nagy Gábor, dr. Nagy Gáborné, Farkas Szabolcs, Freude Kapelle, Heim Tamásné, Hegedűsné Nagy Hajnalka, Hochrein Gáspár, Jenei Olga, Kaposi József, Kassakürti Mátyás, Kárpátia Stúdió, Koncz Antalné, Konczné Krokta Veronika, Kunszenti Marianna, Megyeri József, Német Nemzetiségi Önkormányzat, az Alberirsai Petra Virágüzlet, Polónyi Péter, Primo Kft, Szabó László, Szabó Lászlóné, Szép Ferenc, Szondi Ferenc, Szondi Ferencné, Török József, Zsírosné Endrei Magdolna, és az anonim tombola felajánlók. Kérjük, támogassák egyesületünket adójuk 1 %-ával, hogy fellépéseinkkel országszerte népszerűsíthessük a berceli hagyományokat. Adószámunk: Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület Böllérfesztivál Abádszalókon Március án Abádszalókon Tiszator Böllérfesztivált tartottak. A Német Nemzetiségi Kultúregyesület tagjait a 2010 évi Szolnoki Gulyáskirály, Kiss Mihály és malacfogó csapata hívta meg, és látta vendégül. Kiss Mihály portáján nagyon jó volt a hangulat, a vendéglátók nagyon finom ételeket készítettek. A zsűri a legjobb toroskáposzta díjjal jutalmazta munkájukat. Kiss Mihály ismételt győzelméhez szívből gratulálunk! A Freude Kapelle műsort adott a nagyszínpadon, a zenére az Örömcsapat tagjai vidáman táncoltak. Büszkén emlékezünk erre a rangos eseményre, ahol a ceglédberceliek ismét kitettek magukért. K.D.K. 15.

16 16. Ceglédberceli Híradó A Szent X. Piusz Énekkar Hírei Farsang A farsang a vízkereszttől (január 6.) a húsvét vasárnapot megelőző 40 (46) napos böjt kezdetéig tart húshagyó kedd vagy hamvazószerdáig.a magyar elnevezés egyes kutatók szerint a német faseln fecsegni, fantáziálni, pajkosságot űzni szóból ered. Más elmélet szerint bajor-osztrák jövevényszó, a vaschang-ból származik. Az első írásos megjelenése 1283-ból a bajor-osztrák adatokból ismerjük, de vannak az Anjouk és Mátyás király udvarából itáliai hatásra utaló adatok is. Hazánkban elterjedése 3 fő területen történt: a királyi udvarban, a városi polgárság és a falusi lakosság körében. A királyi udvarban jelentős volt az itáliai hatás, míg a másik két szinten a német hatás volt a jellemző. A szokások és a hiedelmek többsége és így a maskarás alakoskodások is a vígság utolsó napjaira farsangvasárnapra, farsanghétfőre, húshagyókeddre, az úgynevezett farsangfarkára összpontosultak. Ebben az időben a mezőgazdasági munkák szüneteltek, ez volt a szórakozás legfőbb ideje. Ezekhez a napokhoz a karácsonyi ünnepkör után a leggazdagabb jeles napi szokáshagyomány kapcsolódik. Legjellemzőbbek az álarcos, jelmezes alakoskodók, és a mulatság színhelyén vagy házaknál előadott dramatikus játékok. Hazánkban nagy hagyománya van a Mohács környékén a délszláv eredetű alakoskodó felvonulásnak a busójárás -nak. A farsang időszaka táncmulatságok legfőbb ideje volt, a falvakban, így Bercelen is. Többsége a kocsmákban, vagy bérelt házakban zajlott. Minden társadalmi réteg megrendezte ilyenkor a maga bálját, a szervezők általában a legények voltak. A batyus bálokra az ételt a lányok, az italt pedig a fiúk vitték, a zenészeket pedig a bálozók közösen fizették ki. Fontos szerepük volt ezeknek a táncos mulatságoknak a párválasztásban. A lányok ilyenkor bokrétát adtak a kiszemelt legénynek, aki ha tetszett neki a lány, kitűzte a kis csokrot a kalapjára. Mint minden jeles ünnephez, az újév kezdetéhez és a farsanghoz is hozzátartoztak a jókívánságmondó és adománygyűjtő szokások Ezek a magyar nyelvterületen mindenütt megtalálhatók voltak. Ezen alkalmakon a kimondott szó mágikus erejével próbálták biztosítani a következő esztendőre s jó termést, a szerencsét, az állatok égészségét és a szaporaságát. Farsang, farsang, háromnapi farsang, Itt is adnak, amit adnak, Ez is Isten háza, Szálljon le rája, Az Istennek áldása, Hat lóval, hat ökörrel, Három borjas tehénnel, Egy aranyos ekével. A fenti hagyományokhoz kapcsolódva, de attól eltérő módon tette emlékezetessé a farsangvasárnapot a Szent X. Piusz Énekkar. A szentmise után koncert keretén belül az alábbi szép énekekkel lepte meg a hívőket: Szentlélek, Ave Maria, Ave verum, Ne félj, mert megváltottalak, Köszönöm neked, Jubilate, Te deum, Szentek bevonulása. A farsang hétfőn a Művelődési Házban a Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat által szervezett háromnapos ünnepség sorozat keretében kapott meghívást az Énekkar. A résztvevőket a következő énekekkel szórakoztatta az Énekkar: Waldeslust, Te deum, Köszönöm neked, Parabailabamba..., Szentek bevonulása. Hangszeren kisérték az énekeket: Schmidt Henrietta, Szabó Józsefné gitáron, Tóth Viktor zongorán, orgonán Réczkai Ferenc dobon és Hanák Csaba trombitán. Héregi Farsangszoba 2011 A Hamvazószerdát megelőző három napon idén is megrendezésre került a Ceglédberceli Farsangszoba. A magyarországi németek körében, így Ceglédbercelen is ez a három nap jelenti a farsang csúcspontját. A régi hagyományokat mai köntösben továbbéltetve, a Művelődési Ház falai között került megrendezésre e hagyományőrző rendezvény, ahol lehetőség adódott énekelni, táncolni, beszélgetni, valamint megtekinteni a helybéli csoportok kulturális műsorát. A Német Nemzetiségi Önkormányzat lilahagymás zsíros kenyérrel, farsangi fánkkal és sajtos pogácsával, valamint borral, üdítőitalokkal és ásványvízzel látta vendégül a közönséget a rozmaringokkal feldíszített asztaloknál. A vasárnapi program a Napsugár Óvoda Schmetterling tánccsoportjának vidám és bájos műsorával kezdődött. Csodálatos volt a színpadon látni egyszerre 56 óvodás gyermeket, nagy-nagy köszönet illeti felkészítőiket: Birinszki Pálné és Kohlmayer Márta óvó néniket. Utánuk következett az Általános Művelődési Központ gyermektánccsoportja Molnár Lászlóné vezetésével és ifjúsági tánccsoportja Polónyiné Zsuzsandor Ibolya vezetésével, akik új táncaikkal örvendeztették meg a vendégeket. A műsor végén Schmidt Zoltán új számokból álló, egyedülálló harmonika-előadása volt hallható. A színpadi programok vége után a jó hangulatról a 2011 januárjában alakult Freude Kapelle gondoskodott. Kaposi József zenekarvezető meghívását elfogadva Bán László, a törökbálinti fúvószenekar, a Grossturwaller Musikanten vezetője és karmestere egészítette ki a zenekart, amely másfél órás összeállítással készült a Farsangszobára. Elhangzott a Frohe Heimkehr induló, melyet Bán úr a Freude Kapelle tiszteletére írt, majd először Szeidl Veronika énekelte a Herz-Schmerz-Polkát, utána pedig Veronika Bán Lászlóval a Kleine Annuschka című keringőt énekelte közösen. Az aznapi program este fél kilenckor a Schlagfertig Marsch -sal ért véget. A hétfői műsorban bemutatkozott az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Fúvószenekara Márki Sándor vezetésével. Nagyszerű válogatást hallhattak a vendégek, köztük a Tiger Rag és a Híd a Kwai folyón című darabokat. Márki tanár urat Kiss Nelli és Orosz János segítette a zenekar felkészítésében. A Táncoló Talpak farsanghoz illően egy boszorkányos tánccal léptek fel, felkészítőik Duchajné Heim Mónika és Benesch Anita. A Szent X. Pius Énekkarnak is sikerült igazi karneváli hangulatot teremteni a La Bamba sikerszámmal, emellett újabb gyönyörű énekekkel lepték meg a közönséget, Szabó József vezetésével.

17 Az énekkar zenei kíséretét Schmidt Henrietta (gitár), Hanák Csaba (trombita), Réczkai Ferenc (dob) és Tóth Viktor (zongora) alkotta. A műsor után a mecseknádasdi Stefans-Kapelle és a palotabozsoki Schütz-Kapelle zenéjére táncolhattak a vendégek. A keddi nap a Ceglédberceli Hagyományőrző Örömcsapat sváb táncaival és a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvószenekar közel egy órás műsorával kezdődött. A zenekar Kövesdi István vezetésével a Vivát Bercel! rendezvényekről ismerős, szebbnél szebb indulókat, polkákat és keringőket játszotta. Az idei Farsangszoba legnagyobb meglepetését a Füzi Elek Ceglédberceli Híradó Gyümölcsoltó Boldogasszony Annuntiatio Beatae Marie Virginis ünnepe Szentséges Szűz Mária Szentséges Szűz Mária, szép liliomszál. Ki mindenkor szépen, úgy virágoztál, Hogy szűz lévén meggyümölcsöztél. Imádd Jézust értünk, akit te szültél. Szép liliomszál, szüzek virága. Könyörögj érettünk, Istennek anyja. Ó mely ékes vagy Mária, bűnösöknek szószólója. (Katolikus népének Lészped, Moldva ) A Napsugár Óvoda Schmetterling tánccsoportja Vegyeskar műsora jelentette: a Pattogatott Kukorica János című darabot mutatták be. A közönség körében osztatlan sikert aratott az előadás, ha lenne különdíj a legjobb produkcióért, a Vegyeskar megnyerte volna. Zongorán Plutzer Gábor kísért, Kukorica János énekhangja Szilveszter Péter volt, Kövesdiné Szilveszter Alice karnagy pedig gonosz mostohaként vezette az előadást. Rövid szünet után a Ceglédberceli Hagyományőrző Örömcsapat tagjai csóró csikósokként tértek vissza a színpadra botos táncukkal. Az Örömcsapatot Csókás Mihály (klarinét), Hochrein Gáspár (harmonika), Kövesdi István (szaxofon) és Plutzer Lénárd (dob) kísérte, koreográfusa Dr. Karsai Jánosné Edit néni és Heim Tamásné volt. A program végén az Örömcsapat kispartija szórakoztatta a közönséget, közismert és hangulatos slágerekkel, emellett a Füzi Elek Vegyeskar kitartó tagjai Hochrein Gáspár harmonikakíséretével nótáztak késő estig. Köszönjük minden fellépő csoportnak és felkészítőiknek, vezetőiknek, valamint a fellépő gyermekek szüleinek, hogy részvételükkel és munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez! Köszönjük Török József polgármester úrnak a vendéglátásra felajánlott bort, valamint a Coop ABC és a TS Gastro Kft. dolgozóinak segítségét! Külön köszönet illeti a Művelődési Ház dolgozóit, Bogyay Katát és Kassakürti Ágnest, valamint Városi Zoltánt, hogy három napon keresztül rendelkezésünkre álltak és segítették munkánkat! A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület tagjainak jelenléte és munkája óriási segítség volt számunkra, nélkülük az idei Farsangszoba nem sikerülhetett volna, ezért ezúton fejezzük ki hálás köszönetünket az Egyesület tagsága felé! Találkozunk a 2012-es Farsangszobán! Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat A római katolikus egyház szerint március 25-e Jézus fogantatásának ünnepe, az angyali üdvözlet napja, az egyik legjelentősebb Mária ünnep. Az egyház Jézus szeplőtelen fogantatását Conceptio Domini köti e dátumhoz, amiről 692 óta megemlékeznek (trullai zsinat). A zsinat helyesnek ítélte a nagyböjtben történő ünneplését. Rómában a neve Annuntiatio Domini volt, azaz az Úr születésének hírül adása, így az örömhírvivés ünnepe is ez. A megtestesülés > Isten Fiának Mária szűzi méhében történt fogantatásnak ünnepe kilenc hónappal Jézus születése előtti nap, melyen Gábor főangyal megvitte a megtestesülés örömhírét Názáretbe Máriának, aki József nevű férfiúval volt eljegyezve. Belépve az angyal így szólt hozzá; Üdvözlégy, malaszttal teljes, az Úr van teveled áldott vagy te az asszonyok között! (Luk. I.26.28) Üdvözlégy> Az angyal tisztelettel üdvözli Máriát; mert bár még nem az Isten anyja, de szeplőtelen és méltó minden tiszteletre. Az angyal be van avatva a titokba és ismeri Isten szándékait. Üdvözlégy! malaszttal teljes. Mit is jelent ez a szó Ave Üdvözlégy, mellyel Gábriel híradását megkezdi. Ez a megbecsülésnek, tiszteletnek kifejezése. Ezzel szokták mindig üdvözölni a római császárt: Ave Caesar Imperator! Ámde nemcsak az üdvözlésnek egy formája ez; hanem magában foglalja azt is, hogy aki használja azt, figyelmet akar maga iránt kelteni, hogy van valami mondani vagy kérnivalója. Hányszor mondom én: Üdvözlégy Mária! Mit értek alatta? Azt kellene értenem, hogy köszönteni akarom a Mennyország (Magyarország) Királynéját teljes tisztelettel, áhítattal; valamint, hogy én, az ő gyermeke, föl akarom magamra hívni Anyámnak figyelmét. Amikor meghallja üdvözlésemet, tudja, hogy valamit mondani vagy kérni akarok. Malaszttal teljes > Hogyan lehet Mária malaszttal teljes? 1. Mivel bűn nélkül fogantatott, vagyis az ő lelke az áteredő bűn helyett kegyelemmel volt telve. Ő mindig teljes volt malaszttal, még mielőtt a kegyelemnek szerzőjének Anyjává lett volna. 2. Mivel ő a kegyelemnek megfelelt. Ő mindig hű volt a kegyelemhez. Ő soha egyetlen alkalmat el nem mulasztott felhasználatlanul. Minél hűebb vagyok a kegyelem sugallatainak felhasználásában, annál jobban eltelek én is malaszttal. Az én hűségem, 17.

18 nem Isten nagylelkűségén fordul meg. Részéről a kegyelem soha sem hiányzik, hanem mindig készen vár rám. 3. Mivel ő egyre újabb kegyelmekre tett szert. Minden jól felhasznált kegyelem új kegyelemre jogosította őt, valamint engem is. Ő az érdemeinek erejénél fogva minden kegyelmet megnyerhet isteni Fiától, amire gyermekeinek szükségük van. Bizalommal fordulhatnak hozzá, mert Ő az isteni kegyelem Anyja. Bennem minden kegyelem meg van az útra (Sir. XXIV.25.) Így szól Mária az Ő gyermekeihez, és nála tényleg minden meg van, amire nekem szükségem van az útra, vagyis az életem útjára. Üdvözlégy Mária! malaszttal teljes, te vagy az én Anyám. Hadd tegyem kezeimet a tiedbe és had maradjak közeledben. Így majd képes legyek szent Fiadnak nyomdokaiba lépni az ő keresztjének országútján. Népi hagyományok: A magyar vallásos néphagyomány szerint március 25-e az oltás, a szemzés országszerte általános szokás, hogy a jó termés érdekében ettől a naptól kell a fák oltását megkezdeni, és az oltott fát nem szabad levágni, mert vér fog folyni belőle. Az ünnep magyar elnevezése innen eredeztethető, mivel Isten fia beoltotta magát az emberiség vad fájába, hogy nemesebbé váljunk, ugyanígy nemesebbé válik a fa és annak gyümölcse az oltás által. A csíki székelyek nagymisén fordulnak imádsággal Máriához, hogy bőséges termést hozzanak a gyümölcsfák és a mezők. Egyes falvakban a gazdák már hajnalban kimennek a kertbe és jelképesen megmetszik a fákat, azok kérgének megkarcolásával, máshol piros szalagot kötnek azokra a rontás ellen. Bánátban vörösbort isznak és kukoricát esznek, hogy a fa vére növekedjék, a rügyek pedig kipattanjanak. Szegeden a kaptárok elé gallyat tesznek, hogy a méhek mézelő kedvét serkentsék. A tápiógyörkiek a fák törzsébe keresztet vésnek, a lemetszett ágakból pedig féregűző tüzet raknak. Héregi 18. A Ceglédberceli Polgárőrség felhívása és tájékoztatása a ceglédberceli lakosokhoz Az egyesületünk 1991-ben alakult a közbiztonság és közrend javítása érdekében, megalakulása óta az Országos Polgárőr Szövetségnek tagja. Az egyesületnek együttműködési szerződése van, a Ceglédberceli Önkormányzattal, az általános iskolával, a Magyar Postával, a környező települések polgárőr egyesületeivel, valamint együttműködési jogalappal rendelkezünk a Ceglédi Rendőrkapitánysággal és az Albertirsai Rendőrőrssel, mely alapján közös szolgálatot látunk el a körzeti megbízottal. A Ceglédberceli Polgárőr Egyesület tagjai önkéntesen a hatályos törvények szerint az Országos Polgárőr Szövetség instrukciói alapján látnak el figyelő és járőri szolgálatot a község közigazgatási területén heti rendszerességgel 3-5 nap éjszakai valamint 3-4 nap nappali alkalommal. Továbbá biztosítjuk az önkormányzati, az egyházi, valamint iskolai rendezvények lebonyolítását. Polgárőreink gépjárműveiken feliraton vagy fényhídon fehér alapon kék POLGÁRŐRSÉG feliratot használnak (címer és egyéb logó nélkül) járőrözésük alatt. Ruházatuk neon zöld kabát, mellény,fekete dzseki, ill. fehér póló POLGÁRŐRSÉG felirattal, ruházatunkon polgárőrség felirat van valamint OPSZ feliratú egyedi azonosító számú jelvénnyel vannak ellátva. Jelen tájékoztatás oka, hogy februárjában megalakult a Ceglédberceli Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület, ami az Országos Polgárőr Szövetségnek nem tagja és a Ceglédberceli Polgárőr Egyesülettől teljesen függetlenül, da hasonló célokkal lát el szolgálatot Ceglédbercel közigazgatási területén. Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy a tavaszi munkák megkezdésével sok gyanús alak jelent meg községünkben, figyeljenek fokozottabban saját és mások értékeire, figyeljenek az idősekre és az egyedülállókra. Idegen személyt NE engedjenek a lakásukba, udvarukba, még abban az esetben se ha valamelyik szolgáltató alkalmazottjának mondják magukat, és visszafizetéssel kecsegtetik az ingatlanok tulajdonosát. A szolgáltatok előre egyeztetnek, így legyünk gyanakvóak az ilyen személyekkel szemben és keressük bizalommal a szolgáltatót és értesítsük a rendőrséget. Ismételten felhívnánk a lakosság figyelmét, hogy a gyanúsan közlekedő, parkoló gépkocsik rendszámát, típusát jegyezzék fel és a telefonszámokon az egyesületünk tagjai felé továbbítsák. Továbbra is számítunk a lakosság együttműködésére és segítségére. Elérhetőségek: Albertirsai Rendőrőrs járőre: 06-20/ (0-24.-h) Ceglédbercel Körzeti megbízott: 06-70/ Ceglédberceli Polgárőrség: 06-70/ / / Tisztelettel: Ceglédberceli Polgárőr Egyesület Vezetősége

19 SZABÓ PÁL CEGLÉDBERCELI DIÁKSPORT EGYESÜLET HÍREI Tisztelt Ceglédberceli Lakosok! Az Egyesületünk Turisztikai Szakosztálya novemberben megtartotta a soron következő túráját, amelyet kerékpárral utaztunk be. Az utunk a kitűzött céltól (Albertirsai Dolina) eltérően a Ceglédbercel Hősi szobor Albertirsa Mikebuda Albertirsa - Hősi szobor útvonalon vezetett. A már megszokott csapatból az éjszakai havazás és a reggeli esőzés miatt valószínűleg többen nem vállalkoztak a 34 km-es táv megtételére. A délelőtti szeles, csípős hideg ellenére vágtunk neki az útnak. Többszöri pihenőt tartva érkeztünk meg az Aguarius- Agua Kft. Albertirsa ásványvíz palackozójához. A palackozó műszaki okok miatt sajnos nem üzemelt, de már korábban a palackba zárt ásványvíz le rakatból a sürgő-forgó targoncák működésével láthattuk a kanionokba való berakodást. Az utunkat folytatva, ma már településünkön alig látható törpetyúkok és kakasok népes családjával találkoztunk, valamint pulykákkal. A Mikebuda felé vezető úton az út melletti havas árokban Szőnyi Attila észrevette, hogy egy kiskutya az életbe maradásáért küzd. Valószínűleg valaki ráunt, és abban bízva, hogy a zord időjárás megoldja a sorsát, az autóból az árokba dobta. Mivel nem volt nálunk megfelelő szállítóeszköz, abban állapodtunk meg, ha visszafelé még ott találjuk, megoldjuk, hogy védett helyre, kerüljön a kis jószág. Mikebudára érve kissé elfáradva megebédeltünk. A havas pályán megkíséreltünk edzést tartani, nem nagy sikerrel, mert Szabó Bence szaltója mindenkit bátortalanná tett. A rövid hógolyózás és településnézést követően indultunk vissza. Ahogyan már odafelé is gondoltuk nem kellett a kiskutya senkinek sem. Átázva, síró hangon kereste gazdáját, a menedéket. Attila volt megint a kezdeményező telefonon és tettben. Felvállalta, 12 kmt kerékpározik egy kézzel, hogy a kutya megmeneküljön, a biztos elpusztulástól. Attila! Szép volt, és nemeset cselekedtél. Köszönjük! A túránk végig gondozott szeméttől mentes, őzektől járt területen vezetett, úgy látszik, hogy erre még ismerik az erdők védelmét, és a környezetvédelmet, ha az állatokét nem is. Ceglédberceli Híradó MEGHÍVÓ a Szabó Pál Emléktornára Tisztelt Ceglédberceli lakosok (gyerekek, fiatalok és idősek ) Ismét elmúlt egy év. Méltó tisztelettel szeretnénk adózni május 6-án 9.00 órai kezdettel a Szabó Pál Szabadidő Parkban, az 1997-ben elhunyt testnevelő tanárunk tiszteletére a tizenegyedik alkalommal megrendezésre kerülő Emléktornán, amelyre tisztelettel meghívunk minden versenyezni szándékozó gyereket, szülőt és nagyszülőt. Az Emléktornát a Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület rendezi, amelyet támogat az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, az Iskolai Szülői Munkaközösség, a Ceglédberceli Önkormányzat. Az elhunyt testnevelő tanárunk tiszteletére megrendezésre kerülő XI. Emléktornára a Kistérségi iskolák tanulóit is meghívtuk, hogy ezzel a tornát színvonalasabbá és színesebbé tegyük, és méltóképpen megemlékezzünk a sportot és gyerekeket szerető kiváló emberre. A XI. Emléktorna megszervezésével és lebonyolításával azt szeretnénk elérni, hogy valamennyi Ceglédberceli és meghívást elfogadó iskolák tanulói számára egy emlékezetes nap legyen. Kérjük, minél többen és több versenyszámban vegyetek részt! A XI. Emléktornán való megjelenés és azon való versenyzés legyen tiszteletadás a már közülünk eltávozott ember előtt, aki a szabad idejét sem kímélve azon fáradozott, hogy egészséges, küzdeni tudó, versenyző tanulókat készítsen fel az általános iskolák közötti versenyekre. A várható versenyszámok: 60 m síkfutás (fiú-lány) alsó tagozat 100 m síkfutás (fiú-lány) felső tagozat 1000 m síkfutás (fiú-lány) felső tagozat, Kislabdahajítás (fiú-lány) felső tagozat, Súlylökés (fiú-lány) felső tagozat Kerékpár ügyességi verseny 7 méteres rúgó verseny Az alsó tagozatosok részére ügyességi versenyszámok kerülnek megrendezésre. Csapatjátékok: Kispályás labdarúgás (max. 10 fővel és azt javasoljuk, hogy ne a helyszínen kerüljön a nevezés lebonyolításra). Kötélhúzás (fiú-lány/) alsó-felső tagozat (min. 5 fő/csapat). Kérjük, hogy ez évben is, aki az Emléktorna lebonyolításában segíteni szeretne, vagy szponzorálást tud vállalni, keressen meg bennünket személyesen vagy telefonon. Héregi Mihály (Ceglédbercel, Somogyi Béla u. 2. Tel.: ); Gér Sándorné /Gázer Rozália/ (Ceglédbercel, Pesti út 2 Tel.: ); Tóthné Daru Anita (Ceglédbercel, Major u.1. Tel.: ) Segítőkész együttműködésüket és a tornán való részvételüket előre is megköszönjük. Tisztelt Ceglédberceliek, Vendégeink, Anyukák és Apukák, és Nagyszülők tudjuk, hogy a torna pénteken kerül megrendezésre, de bízunk az Önök megértésben, és reméljük, hogy minél többen tisztelik meg személyes jelenlétükkel, és aktív közreműködésükkel, a XI. alkalommal megrendezésre kerülő Szabó Pál Emléktornát. Ez évben is az Emléktorna az elhunyt özvegyének és családjának hozzájárulásával kerül megrendezésre. Az Emléktorna védnöke Török József Úr polgármester. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Héregi Mihály sk. SzPCDSE elnök Gér Sándorné sk. SzPCDSE titkár Tóthné Daru Anita sk. SzPCDSE elnök-helyettes. 19.

20 Ceglédbercelen, 500 m 2 építési telek jutányos áron eladó. Villany-víz-csatorna bekötve. Tel.: ; Tájékoztatjuk a Kedves vásárlóinkat, hogy február 1 től a Sebestény Illatszer és Festéküzletben bankkártyával is lehet fizeti. Fűkaszálás, aljnövényzet tisztítást, rövid határidővel, reális áron vállalok! 06 70/ Ház körüli, kerti munkákat vállalok! Érdeklődni: 06 20/ os telefonszámon Pontosság Megbízhatóság Garancia - Szép termékek 2 személyes gránit sírkövek már Ft-ért Gránit, márvány, mészkő, műkőből sírkőkészítés minden igény szerint!!! Továbbá: kerítésfedkövek, ablakkönyöklők, konyhapultok, kőkorlátok Termékeink megtekinthetőek a kiállítási helységünkben az Albertirsai Katolikus Temetővel szemben. Minden termékünkre AKCIÓ!!! Nyitva tartás: 9-17-ig Tusják László: 06 70/ web: Rigó István: 06 30/ Víz- gáz-fűtés szerelés: - fürdőszoba, és csőhálózat kiépítése - víztisztító és vízkezelő berendezések beépítése - hagyományos radiátorfűtés - padló és falfűtés - alternatív megoldások (meleg víz előállítás, és fűtésrásegítés) - solár-és vákuumcsöves napkollektorok kiépítése - vegyes tüzelésű kazán, vizes kandalló kiépítése - puffer rendszerek kiépítése - gázvezeték kiépítése - gázkészülékek karbantartása, szerelése - központi porszívó kiépítése Ceglédberceli HÍRADÓ Ceglédbercel Község Önkormányzatának lapja Felelős kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44. Főszerkesztő: Pető Zsolt, jegyző Fecske Zoltán víz-fűtés és gázszerelő mester :06/20/ :06/53/ Ceglédbercel, Cserői út 28/A. TISZTELT HÖLGYEM-URAM! Favágást, fakivágást, faritkítást vállalok. Ha nem bírja elvégezni, ha nem tudja megcsinálni mi megcsináljuk! Ha nem tudja levágni kertjében, udvarán, árokban fűnyírást, fűkaszálást, ároktakarítást vállalok. Ásást, kapálás, rotálást, földhordást, kertgondozást vállalok. Takarítást, porszívózást, felmosást, ablaktisztítást vállalok. Ha nem tud valamiért elmenni, ha nem tud valamit hazavinni, nincs autója, utánfutója - anyagbeszerzést, anyagmozgatást vállalok. Építési projektvezetést-villanyszerelést, gipszkarton szerelést vállalok. Számítástechnikai szakértés, tanácsadás, nem mérnöki műszaki tanácsadás... Ha gondja van az építőiparban, segítek megoldani. Penészedik a fala? Pára, fény, zajszint, hőfokmérés! MINDEZT SZÁMLÁRA! INGYENES FELMÉRÉS! Ha segithetek, kérem hívjon! HEGEDÜS FERENC VÁLLALKOZÓ 06 30/ ; Tördelőszerkesztő: Katona Krisztián, 06 20/ Nyomdai munka: Apáti Nyomda 2700 Cegléd, Csatorna u. 8. Tel.: 06 53/ , 06 30/

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. február 10.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. február 10.-i ülésére Város Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 ELŐTERJESZTÉS Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Okmányiroda

Részletesebben

Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 32/2013.(XII.03.) számú önkormányzati rendelettel) A házasságkötések,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. június 11-i üléséről 39-42/2012. (06. 11.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 11-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 28-i üléséről 113-117/2009. (09. 28.) ÖK. sz. határozat 17/2009. (X. 15.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete június 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 27-i ülésére Tárgy: Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző Előterjesztés

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali

Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2011. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2011. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2011. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI SZABÁLYZAT SÜNIVÁR BÖLCSŐDE TAKSONY, FŐ U.83. Telefon/Fax:06-24/478-055 E-mail: bolcsode@taksony.hu FELVÉTELI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Taksony Nagyközség Önkormányzat Fenntartó Készítette: Mojzes Zsuzsanna bölcsődevezető

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy meghatározza

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez többletszolgáltatásért fizetendő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. május 19-i üléséről 19-27/2014. (05. 19.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

2017. május 11. Képviselő-testületi ülés. Előterjesztés

2017. május 11. Képviselő-testületi ülés. Előterjesztés Előterjesztés 2017. május 11. Képviselő-testületi ülés 3. napirendi pont - Döntés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete 1 Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezéséről

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak:boldog István polgármester Enyedi Ferencné képviselő

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja:

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja: ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-4/2015/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XI.18.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen belüli és kívüli, valamint a hivatali munkaidőben és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

Velem Község Önkormányzata Képviselőtestületének február 4-i ülésének... napirendi pontjához

Velem Község Önkormányzata Képviselőtestületének február 4-i ülésének... napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 4-i ülésének... napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Velem Község Önkormányzata Képviselőtestületének az anyakönyvi

Részletesebben

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 2.)rendelete

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 2.)rendelete Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 2.)rendelete a házasságkötések engedélyezésének szabályairól, és az eseményhez kapcsolódó díjak mértékéről Érsekvadkert Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének... /2013. (..) önkormányzati rendelete. az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének... /2013. (..) önkormányzati rendelete. az anyakönyvi eljárás egyes díjairól Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2013. (..) önkormányzati rendelete az anyakönyvi eljárás egyes díjairól Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről,

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

A felvétel és az átvétel közös szabályai

A felvétel és az átvétel közös szabályai Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 11/2010. (III. 22.) rendelete az az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés módjáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvodában és a Hétszínvirág

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Az ellátások formái

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Az ellátások formái Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (III.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a gyermekvédelmi alapellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 5-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 15-én megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Igazgatási és Okmányiroda Osztály. Előkészítő:

Igazgatási és Okmányiroda Osztály. Előkészítő: Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2011. (..) önkormányzati rendelete a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól Ó z d,

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Hatályos: Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(XI.23.) önkormányzati rendelete 1 a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete (A0)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete (A0) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete (A0) A hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 129/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére A házasságkötés

Részletesebben

6. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző az SZMSZ ben foglaltak alapján gondoskodik.

6. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző az SZMSZ ben foglaltak alapján gondoskodik. Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (II. 17.) számú rendelete a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események szolgáltatási díjairól, valamint a Városháza

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete december 17-én órakor megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete december 17-én órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/17-36/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 17-én 15.00 órakor megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza, VI. emeleti Fekete

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L ŐTERJ E SZT É S Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

Részletesebben

Előterjesztés Az anyakönyvezési feladatok ellátásával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés Az anyakönyvezési feladatok ellátásával összefüggő kérdésekről Előterjesztés Az anyakönyvezési feladatok ellátásával összefüggő kérdésekről A 2010. évi CXLVIII. törvénnyel 2011. január 1-jei hatállyal módosított, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a

Részletesebben

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szajol Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 8/2005.(IV.21.) sz. rendeletével módosított 8/2004. (III. 25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (Egységes

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben