HELIODENT Vario. Kezelési útmutató. Magyar

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELIODENT Vario. Kezelési útmutató. Magyar"

Átírás

1 HELIODENT Vario Kezelési útmutató Magyar

2 Általános információ Kedves Vásárlónk Köszönjük, hogy a HELIODENT Vario készüléket választotta. Ezzel a készülékkel intraorális röntgen felvételek készíthetők. A készülékhez mellékelten küldünk műszaki dokumentációt, ezek: a Kezelési útmutató, a Telepítési utasítások, a Telepítési jegyzőkönyv/garancialevél, és a Helyi beüzemelési dokumentum. A gyors és könnyű tájékozódás érdekében tartsa a dokumentációt könnyen elérhető helyen. Garanciális jogainak védelme érdekében azonnal a rendszer telepítése után, a szerviz technikussal együtt töltse ki a mellékelt Telepítési jegyzőkönyvet/garancialevelet. Mielőtt röntgen felvételt készít a betegekről, a Kezelési útmutató segítségével ismerkedjen meg közelebbről a termékkel. Mindig győződjön meg az érvényes Sugárzásvédelmi irányelvek és a kezelési útmutató Biztonsági előírásainak betartásáról. Az Ön HELIODENT csapata Karbantartás A betegek, a kezelő személyek és harmadik felek biztonsága és egészsége érdekében meghatározott időszakonkénti ellenőrző vizsgálatokat és karbantartási munkákat kell elvégezni, ami garantálja az Önök készülékének működési biztonságát és megbízhatóságát (IEC / DIN EN stb.) Az üzemeltető feladata a szükséges ellenőrző vizsgálatok és karbantartási munkálatok elvégzéséről gondoskodni. Amennyiben az üzemeltető nem teljesíti az ellenőrzésre és karbantartásra vonatkozó kötelezettségét vagy figyelmen kívül hagyja a hibaüzeneteket, a Sirona Dental Systems GmbH és/vagy meghatalmazott kereskedője nem tud felelősséget vállalni az ennek tulajdonítható károkért. Ez a termék CE címkével van ellátva az orvosi eszközökre vonatkozó, június 14-i 93/42/EEC Bizottsági Irányelvek rendelkezései szerint. 2

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Figyelmeztető és biztonsági információk Technikai leírás Vezérlő és kijelző elemek Tartozékok Üzemeltetés A felvétel előkészítése A készülék bekapcsolása A röntgen technika kiválasztása A felvételi adatok megadása A páciens/röntgen fej pozícionálása Szárnyasfilm felvétel Röntgen felvétel készítése Felvételi idők Javasolt felvételi idők Felvételi idők 8"-os forrás-felszín távolságú röntgenfejhez - E osztályú film Felvételi idők 12"-os forrás-felszín távolságú röntgenfejhez - E osztályú film Felvételi idők 8"-os forrás-felszín távolságú röntgenfejhez - D osztályú film Felvételi idők 12"-os forrás-felszín távolságú röntgenfejhez - D osztályú film Felvételi idők Sirona Teljes/Univerzális méretű röntgen szenzorhoz 8"-os FFT Felvételi idők Sirona Teljes/Univerzális méretű röntgen szenzorhoz 12"-os FFT Az egység gondozása és karbantartása Hibakódok listája Felülvizsgálat és szerviz A rendszer tulajdonosa vagy más illetékes személy által végzett éves ellenőrzés A szerviz technikus által végzett szerviz Képminőség ellenőrzése

4 1 Figyelmeztető és biztonsági információk 1 Figyelmeztető és biztonsági információk Figyelmeztető és biztonsági információk Használt jelek Rendeltetésszerű használat Általános biztonsági információk Módosítások a rendszerben A páciens által viselt elektromos eszközök üzemzavara Sugárzás védelem Személyi sérülés és anyagi kár elkerülése végett kérjük, tartsa be a kezelési útmutató figyelmeztető és biztonsági előírásait. Ezeket figyelmeztető jelekkel és FIGYELEM felirattal jelöltük meg. Tartsa be a csatolt dokumentumok előírásait (névtáblán) Ezt a készüléket intraorális röntgen felvételek készítésére tervezték. A készülék nem használható olyan helyen, ahol robbanásveszély áll fenn. Nem rendeltetésszerű használat, vagy túlterhelés esetén (pl. a röntgen fej/tartókar összeütközése más tárggyal, a tartókar túlterhelése) a röntgen eszköz vagy a tartókar károsodhat. Ilyen esetekben a röntgen rendszert felül kell vizsgáltatni egy szerviz technikussal. Páciensről csak akkor készíthető felvétel, ha a készülék hibátlanul működik, ami annyit tesz például, hogy a tartókar egyenletesen, akadálymentesen és csendesen mozgatható. Ne hagyjuk a páciens őrizetlenül a készüléknél. A készüléken az üzemeltető, a páciens vagy harmadik személyek biztonságát veszélyeztető módosításokat végezni hatóságilag tilos! Termék biztonsági okokból kizárólag Sirona alkatrészek használhatók ehhez a termékhez, vagy a Sirona által elfogadott másik cég alkatrészei is felhasználhatók. A nem elfogadott alkatrészek használatából eredő veszélyért a felhasználó felelős. Az elektromos eszközök, (rádió irányítású óra és telefonkártya stb.) meghibásodásának és a tárolt adatok elvesztésének megelőzése végett fontos, hogy ezeket eltávolítsák a röntgen felvétel előtt. Tartsa be az érvényben lévő sugárzásvédelmi rendeleteket. Az előírt sugárzás védelmi eszközök használata kötelező. Ha a kioldó kábellel el van látva, a kezelő a felvétel előtt távolodjon el a röntgen sugárcső közeléből. A felvétel ideje alatt a páciensen kívül senki sem tartózkodhat a helyiségben. Kivételes körülmények között egy harmadik személy is segédkezhet, még ha nem is tartozik a rendelő személyzetéhez. Tartsa szemmel a pácienst és az egységet a felvétel alatt. Hibás működés esetén függessze fel a felvételt a kioldó gomb elengedésével. 4

5 1 Figyelmeztető és biztonsági információk Elektromágneses kompatibilitás (EMK) A HELIODENT Vario megfelel az IEC :2001 szabvány követelményeinek. Az elektromos orvosi eszközökre EMK szempontból speciális óvintézkedések vonatkoznak, ezeket a "Telepítési követelmények" szerint kell összeszerelni és üzemeltetni. Hordozható és mobil nagyfrekvenciás kommunikációs rendszerek befolyásolhatják az orvosi elektromos eszközöket. Ezen okból kifolyólag a mobiltelefonok használata a rendelőben és kórházi környezetben tilos. Ártalmatlanítás Általánosan érvényes, hogy e termék ártalmatlanításakor vegye figyelembe a nemzeti szabályozásokat. Kérjük, tartsa be az országában az ártalmatlanításra vonatkozó rendeleteket. Az Európai Gazdasági Közösségen belül a Council Directive 2002/96/EU (WEEE) rendelkezés az elektromos és elektronikus eszközök környezetbarát újrafelhasználását/ártalmatlanítását írja elő. Az ön készülékén az itt látható jel található. Az ön készülékének háztartási szemétként való kezelése nem felel meg a környezetbarát újrafelhasználás/ ártalmatlanítás céljának. A "szemetes" alatt lévő fekete csík azt jelenti, hogy augusztus 13. után hozták forgalomba (ld. EN 50149:2005) Figyeljen arra, hogy a terméket a 2002/96/EU (WEEE) Bizottsági irányelvek rendelkezéseinek és az alkalmazandó nemzeti törvénynek megfelelően környezetbarát úron hasznosítsa újra vagy ártalmatlanítsa. Ennek a terméknek a röntgenfeje tartalmaz egy berobbanásra képes csövet, ólom burkolatot és ásványi olajat. Kérjük, forduljon beszállítójához, ha a készülék végleges ártalmatlanítása mellett dönt. Szétszerelés és újra összerakás Amikor szétszereli, majd újra összerakja a rendszert, a kezelési útmutató újra összeszerelésre vonatkozó utasításai szerint járjon el. Erre a készülék megfelelő működésének és stabilitásának megőrzése céljából van szükség. 5

6 2 Technikai leírás 2 Technikai leírás Névleges feszültség: 220 V / 230 V / 240 V vagy 100 V / 110 V / 120 V Engedélyezett ingadozás + 6% - 10% (230 V), ± 10% (100, 110, 120, 220, 240 V) Névleges áramerősség: 230 V: 6 A 100 V: 9,5 A Névleges frekvencia: 50/60 Hz Vezeték ellenállása: 220 V V: 0,95 Ohm 100 V V: 0,3 Ohm Biztosíték az elosztópanelhoz: 16 A Fogyasztás: < 1,5 kw Cső feszültség: 70 kv Cső áramerősség: 7 ma névleges feszültségen 7,35 ma névleges feszültség +10%-on 6,65 ma névleges feszültség -10%-on Magas feszültségi elhajlás: Egy impulzusos sugárcső Sugárzási idők: 30 ms - 3,2 másodperc Jel/szünet arány: 1:30 (sugárzási időtől függő túlmelegedés elleni védelem) A sugárcső teljes szűrése: > 2 mm Al/70 kv IEC /1999 Az IEC 336 szerinti fókusz méret: 0,8 mm Fókusz megjelölés: Sugárzási mező átmérője a sugárcső végénél: Áramütés elleni védelem típusa: Áramütés elleni védelem mértéke: FFT 8" (203mm) vagy 12" (305 mm) = FFT 60 mm I. osztályú védelem B típus Vízszivárgás elleni védelem: Gyártás éve: Szokványos felszerelés (védelem nélkül) (névtáblán) Üzemelés módja: Tartós teljesítmény: Teljesítmény (70 kv, 7 ma): Anód anyag: Folyamatos üzemelés max. 17 W max. 490 W Tungsten 6

7 2 Technikai leírás Felvételi idő szivárgó sugárzás meghatározásához Szivárgó sugárzás Üzemi feltételek (IEC szerint): Szállítási és tárolási feltételek (IEC szerint): 0,25 ma/70 kv 0,25 mgy/h Környezeti hőmérséklet: 10 C - 40 C (50 F F) Relatív páratartalom: 30% - 75% Hőmérséklet: - 40 C C (-40 F F) Relatív páratartalom: 10% - 95% HELIODENT Vario terméket a VDE Vizsgáló és Hitelesítő Vállalat vizsgálta az alábbiaknak megfelelően: IEC IEC /1993 IEC /1994 IEC /1998 A HELIODENT Vario a vizsgálat szerint megfelel ezeknek a szabályozásoknak. Eredeti nyelv: német Regisztrációs szám: Kína SFDA (I) Termék normaszáma: YZB / GEM Röntgen sugárcső burkolatának hűlési görbéje 7

8 2 Technikai leírás Röntgen sugárcső hűlési görbéje Röntgen sugárcső burkolatának melegedési görbéje Megvilágítás Fókuszpont jel Központi sugár Anód szög 38 8

9 3 Vezérlő és kijelző elemek 3 Vezérlő és kijelző elemek 1. Hálózati kapcsoló 2. Készenléti jelzőlámpa (LED) 3. Röntgen sugárzást jelző lámpa (LED) 4. Felvételi idő digitális kijelzője 5. Idő kiválasztó gomb beépített digitális mód gombbal, szabályzó kapcsoló a visszavont felvételekhez. 6. Digitális mód jelző lámpa 7. Kioldó gomb 7* opcionális bal- vagy jobb kezes kioldó gomb; kombinálható, mint kioldó gomb a másik oldalra szerelt második biztonsági gombbal együtt 8. Időzítő egység 9. Dőlésszög kiválasztó skála 10. Röntgenmező behatároló, forgatható (opció) 11. Röntgenfej 12. Felvételi idő táblázat 9

10 4 Tartozékok 4 Tartozékok 1. Teszt minta állandósági teszthez Hagyományos röntgen technikához Ref. No.: Teszt minta állandósági teszthez Univerzális és teljes méretű szenzorhoz Ref. No.: Csőhosszabbító 12" FFT Ref. No.: Kék röntgenmező behatároló, menetes Teljes méretű szenzorhoz és hagyományos röntgen technikához 3 4 cm Ref. No.: Fekete röntgenmező behatároló, menetes Univerzális méretű szenzorhoz és hagyományos röntgen technikához 2 3 cm Ref. No.: Szenzor tartó készlet irányzékgyűrűvel és vezetőrúddal Gyártja: DENTSPLY RINN cég Sirona Ref. No.: MEGJEGYZÉS Az itt bemutatott kellékek közül nem mindegyik része a szállítmánynak. 10

11 5 Üzemeltetés 5 Üzemeltetés 5.1 A felvétel előkészítése A készülék bekapcsolása A főkapcsolót állítsa I helyzetbe. Eközben ügyeljen rá, hogy a kioldó gombot (7), vagy az idő kiválasztó gombot (5) ne forgassa el vagy nyomja meg. A bekapcsolást követően lefut egy önteszt kb. 5 másodpercen át, majd a szoftver állapota kijelzésre kerül. Ezután az utolsó felvétel előtt beállított felvételi idő kerül kijelzésre. Ugyanakkor a készenléti jelzőlámpa (2) felgyullad. Ha a digitális mód kijelzője (6) is kigyullad, akkor a digitális röntgen technika került kiválasztásra (ld. következő oldal). A készülék üzemkész állapotban van. MEGJEGYZÉS Ha az önteszt közben hiba jelentkezik, az megjelenítésre került a digitális kijelzőn (ld. "Hibakódok listája" című fejezet). Ekkor a LED lámpa (2) villog. A készülék nincs üzemkész állapotban. Kapcsolja KI, majd ismét BE a készüléket. MEGJEGYZÉS Ha ugyanaz a hiba ismét jelentkezik, lépjen kapcsolatba szerviz technikusával. 11

12 5 Üzemeltetés A röntgen technika kiválasztása Digitális A hagyományos és a digitális röntgen technika között az idő kiválasztó gomb (5) rövid ideig való lenyomásával tud oda-vissza váltani. A felvételi idő megfelelő változása a kijelzőn látható. Ha digitális röntgen rendszert (pl. SIDEXIS) használ, a készüléken a Digitális mód kijelzőnek (6) világítania kell. A digitális röntgen technikához használja a röntgen mező behatárolót. MEGJEGYZÉS A javasolt felvételi idők a teljes méretű és univerzális SIDEXIS intraorális röntgen szenzorokra vonatkoznak. Más gyártóktól származó röntgen szenzorok esetében más értékek használandók. Hagyományos Ha hagyományos (film-alapú) felvételt kíván készíteni, a Digitális mód kijelző (6) nem világíthat. A hagyományos és a digitális röntgen technika között az idő kiválasztó gomb (5) rövid ideig való lenyomásával tud oda-vissza váltani. A digitális mód kijelző (6) ekkor kikapcsol. A kijelzőn a hagyományos felvételhez tartozó felvételi idő látható. 12

13 5 Üzemeltetés A felvételi adatok megadása Felvételi idő Állítsa be a felvételi időt a matricára nyomtatott táblázat szerint, vagy forgassa el az idő kiválasztó gombot (5) manuálisan. 14 / 16 különböző fokozat van, amelynek mindegyike digitálisan kijelzésre kerül, s ezek az idő kiválasztó gombbal állíthatók be. Forgassa el a kiválasztó gombot az óramutató járásával megegyező, vagy azzal ellenkező irányban, hogy növelje, vagy csökkentse a felvételi időt. A - A hagyományos (film-alapú) röntgen technika esetén az értékek 50 Hz-es egységenként kerülnek megjelenítésre B - A digitális röntgen technika esetén az értékek a SIDEXIS-ben és 50 Hz-es egységenként kerülnek megjelenítésre. C - A hagyományos (film-alapú) röntgen technika esetén az értékek 60 Hz-es egységenként kerülnek megjelenítésre D - A digitális röntgen technika esetén az értékek a SIDEXIS-ben és 60 Hz-es egységenként kerülnek megjelenítésre Javasolt beállítási értékek A kijelző melletti matricára nyomtatott táblázat a különböző fogakról, felnőttekről és gyerekekről digitális vagy hagyományos technikával készítendő röntgen felvételi értékeket. Jelmagyarázat Digitális röntgen technika a SIDEXIS-hez (digitális röntgen) Hagyományos (E-film) röntgen technika Felnőtt Gyermek Mandibuláris elülső fog Mandibuláris kisőrlő/szemfog Felső állkapcsi elülső fog Felső állkapcsi kisőrlő/szemfog és mandibuláris őrlő Felső állkapcsi őrlő 13

14 5 Üzemeltetés Példa: Hagyományos (E-film) röntgen technika 8"-os csővel Felnőtt páciens Felső állkapcsi őrlő Felvételi idő: 0,32 másodperc MEGJEGYZÉS A digitális és hagyományos röntgen felvételi idők külön vannak beprogramozva. A SIDEXIS-ben a gyárilag beállított DIGITÁLIS programozás van beállítva. Hagyományos A javasolt felvételi adatok az E-osztályú filmekre vonatkoznak, mint a Kodak Ekta Speed, Agfa-Dentus M2 MEGJEGYZÉS Ha D-osztályú filmet - pl. Kodak Ultra Speed - használ, állítsa az értéket három fokozattal feljebb. Film tartó Ha film tartót használ, állítson minden értéket 1-2 fokozattal feljebb. Film és feldolgozási körülmények A filmek változtatása és a feldolgozási körülmények szükségessé tehetik az érték egy fokozattal történő növelését, vagy csökkentését. Ld. még 18. oldal Felvételi idő táblázat Példa: Digitális röntgen technika (SIDEXIS) 8"-os csővel Gyermek páciens Mandibuláris elülső fog Felvételi idő: 0,05 másodperc Digitális A javasolt felvételi adatok a SIDEXIS intraorális röntgen szenzorokra vonatkoznak: Teljes méretű és univerzális szenzor Más - pl. más gyártótól származó - röntgen szenzorok esetében szükséges lehet növelni vagy csökkenteni a beállítási értéket. Győződjön meg róla, hogy követi a gyártó utasításait. MEGJEGYZÉS Feszültség kompenzáció: Különösen a nagyon rövid felvételi idő esetén (pl. digitális módban) a feszültség ingadozás befolyásolhatja a képsűrűséget vagy a képminőséget. E probléma elkerülése végett a szerviz technikus (ld. Szervizkönyv) feszültség kompenzációt állíthat be az időzítő egységben. Ez meghosszabbíthatja az előre beállított felvételi időt feszültség ingadozás esetén, így biztosítva a kívánt kép sűrűséget. A dózis ebben az esetben állandó marad. Az aktuális felvételi idő kb. 8 másodpercig kerül kijelzésre. Ezután a kijelzőn automatikusan ismét megjelenik az eredetileg beállított felvételi idő. 14

15 5 Üzemeltetés 5.2 A páciens/röntgenfej pozícionálása Állítsa be a röntgenfejet Kérje meg a pácienst, hogy üljön le egy székre. Derékszögű technika (röntgen mező behatárolóval) Pozícionálja a filmet, vagy a szenzort a tartó rendszer segítségével. Ha a derékszögű technikát alkalmazza, a röntgen szenzort csak az általunk a saját szenzorainkhoz gyártott szenzor tartóval használhatja. Mindig kövesse a SIDEXIS-sel készített intraorális röntgen Használati utasításait. 45 -os technika (röntgen mező behatároló nélkül) A filmet vagy a röntgen szenzort a páciensnek kell tartania. MEGJEGYZÉS A szenzort új higiéniai védőtokban kell elhelyezni minden új páciens esetében! A kép láthatósága érdekében a higiéniai védőtok nem kerül ábrázolásra. Dőlésszög Felvételi sugárcső az okkluzális síkhoz. Őrlők 35 Kis őrlők és szemfogak 45 Elülső fogak 55 Okkluzális felvétel 80 Okkluzális felvétel -90 Elülső fogak -20 Kis őrlők és szemfogak -10 Őrlők -5 15

16 5 Üzemeltetés 5.3 Szárnyasfilm felvétel A szárnyasfilm felvételekhez használja az alsó állkapocs felvételi beállításait. Példa 8"-os FFT csővel, hagyományos (E-film) felvételhez: Felnőtt, Fog a kisőrlő területen, Felvételi idő: 0,20 másodperc 16

17 5 Üzemeltetés 5.4 Röntgen felvétel készítése FIGYELEM Tartsa be a sugárvédelmi előírásokat, ld. 4. oldal. Ellenőrizze a megfelelő felvételi adatokat. Távvezérlő USA-ban, Kanadában nem levehető A készenléti jelzőlámpa (2) kigyullad. Készítse el a felvételt a kioldó gomb (7) megnyomásával. A röntgen LED (3) a felvétel egész ideje alatt világít. A felvételi időt egy hangjelzés is kíséri. Távvezérlővel való üzemeltetés közben a távvezérlőn is világít a LED (3). A felvétel akkor készül el, ha a sugárzás automatikusan kikapcsol. A készenléti LED (3) addig kikapcsolt állapotban marad, míg az automatikus cső hűtési idő le nem jár (automatikus felvétel blokkolás). Példa: 0,40 másodperces felvételi idő és 1:30-as jel/szünet arány esetén 12 másodpercig működik az automatikus felvétel blokkolás. Egy felvétel felfüggesztése A felvétel felfüggeszthető mindössze a kioldó gomb elengedésével. Az addig eltelt idő ezután a készenléti LED-del együtt villogni kezd. Ha ezután megnyomja az idő kiválasztó gombot (5), az eltelt idő megszűnik villogni és a korábban beállított felvételi idő jelenik meg ismét a kijelzőn. Az egység ismét működésre kész a következő automatikus cső hűtési késleltetés után. Ismételje meg a felvételt. Helyezzen be új filmet a kazettába, mielőtt elkészíti az újabb felvételt. Az egység bekapcsolva maradhat, amíg befejezi a munkálatokat. Hibaüzenet Ha felvétel közben hibát érzékel az egység, a felvétel automatikusan leáll. A hibakód ezután megjelenik a digitális kijelzőn és a Készenléti LED ezzel egyidejűleg kialszik. 17

18 6 Felvételi idők 6 Felvételi idők 6.1 Javasolt felvételi idők 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,17 0,20 0,25 0,32 0,40 0,50 0,63 0,80 1,00 1,25 1,60 2,00 2,50 3, Felvételi idők 8"-os forrás-felszín távolságú röntgenfejhez - E osztályú film Másodperc 0,13 0,17 0,20 0,13 0,17 0,20 0,17 0,20 0,25 0,17 0,20 0,25 0,17 0,20 0,25 0,20 0,25 0,32 0,25 0,32 0, Felvételi idők 12"-os forrás-felszín távolságú röntgenfejhez - E osztályú film Másodperc 0,25 0,32 0,40 0,25 0,32 0,40 0,32 0,40 0,50 0,32 0,40 0,50 0,32 0,40 0,50 0,40 0,50 0,63 0,50 0,63 0,80 F osztályú film használata esetén állítsa egy fokozattal alacsonyabbra. Például: a 0,40 másodperc helyett válassza a 0,32 másodpercet. Film tartó használata esetén állítsa 1-2 fokozattal magasabbra. 18

19 6 Felvételi idők 6.4 Felvételi idők 8"-os forrás-felszín távolságú röntgenfejhez - E osztályú film Másodperc 0,20 0,25 0,32 0,20 0,25 0,32 0,25 0,32 0,40 0,25 0,32 0,40 0,25 0,32 0,40 0,32 0,40 0,50 0,40 0,50 0, Felvételi idők 12"-os forrás-felszín távolságú röntgenfejhez - E osztályú film Másodperc 0,40 0,50 0,63 0,40 0,50 0,63 0,50 0,63 0,80 0,50 0,63 0,80 0,50 0,63 0,80 0,80 1,00 1,25 1,00 1,25 1,60 19

20 6 Felvételi idők FIGYELEM: Az alábbi két táblázat csupán a teljes méretű és univerzális Sirona röntgen szenzor felvételi időkre épülő példaként szolgál. Szenzor használata esetén a megfelelő felvételi idők kiválasztásához olvassa el a röntgen szenzor kezelési útmutatóját. 6.6 Felvételi idők 8"-os forrás-felszín távolságú röntgenfejhez - Sirona teljes/univerzális méretű röntgen szenzor Másodperc 0,0,3 0,05 0,07 0,03 0,05 0,07 0,05 0,07 0,09 0,05 0,07 0,09 0,05 0,07 0,09 0,07 0,09 0,11 0,09 0,11 0, Felvételi idők 12"-os forrás-felszín távolságú röntgenfejhez - Sirona teljes/univerzális méretű röntgen szenzor Másodperc 0,07 0,09 0,11 0,07 0,09 0,11 0,09 0,11 0,13 0,09 0,11 0,13 0,09 0,11 0,13 0,11 0,13 0,17 0,13 0,17 0,20 MEGJEGYZÉS: A < 0,07 másodperces sugárzási időkhöz eltérő sűrűségi intervallumok vonatkoznak! 20

21 7 Az egység gondozása és karbantartása 7 Az egység gondozása és karbantartása Tisztítás Fertőtlenítés Film tartó gondozása SIDEXIS szenzor tartó rendszer gondozása A piszkot, a szennyeződést és a fertőtlenítőszer maradékot a kereskedelemben kapható mosószerrel távolítsa el. Ne engedje, hogy a folyadék beszivárogjon a szellőző nyílásokba! A felületre kerülő esetleges gyógyszereket azonnal le kell törölni. A felületeket fertőtlenítő sprayvel, vagy kendővel fertőtlenítse. Győződjön meg róla, hogy a gyártó által előírt minden utasítást és korlátozást betart. Csak bevizsgált és elfogadott anyagokat használjon! Soha ne használjon aktív hatóanyagokat, vagy adalékanyagokat tartalmazó anyagokat, mint a karbolsav, perecetsav, peroxid vagy más oxidálószer, nátrium-hipoklorit, vagy egyéb jód felszabadító vegyületek. Kérjük tartsa be a film tartó gyártójának higiéniai előírásait. Kérjük tartsa be a DENTSPLY RINN fertőtlenítésre és sterilizálásra vonatkozó előírásait. 21

22 8 Hibakódok listája 8 Hibakódok listája Hibakód Ok leírása Megfelelő művelet E.01 A kioldó gomb megnyomásra került Kapcsolja KI, majd újra BE az egységet. bekapcsoláskor. E.02 Az időkapcsoló megnyomásra került Kapcsolja KI, majd újra BE az egységet. bekapcsoláskor. E.03 A feszültségingadozás kívül esett a Kapcsolja KI, majd újra BE az egységet. megengedett határon E.05 A teljesítmény frekvencia kívül esett a Kapcsolja KI, majd újra BE az egységet. megengedett határon E.08 Hiba az adatmentéskor Kapcsolja KI, majd újra BE az egységet. E.09 A belső riasztási kör megszakadt Kapcsolja KI, majd újra BE az egységet. FIGYELEM Ha az egység ki- majd újra bekapcsolása után ismét kijelzésre kerül egy hiba, kérjük, lépjen kapcsolatba szerviz technikusával. 22

23 9 Felülvizsgálat és szerviz 9 Felülvizsgálat és szerviz A felülvizsgálati és szervizelési munkálatok rendszeresen végzendők a páciens, a felhasználó és harmadik személyek biztonságának és egészségének védelme érdekében. 9.1 A kezelő vagy más illetékes személy által végzendő rendszeres felülvizsgálat A termék biztonságos kezelése és megbízható működése érdekében, mint kezelőnek, Önnek kell biztosítania az eszköz rendszeres időközönként (legalább évente egyszer) végzett, vagy a fogászati kereskedőjével végeztetett szervizelési munkálatokat. Ebben a mellékelt "Felülvizsgálat és szerviz" dokumentációban található információk segítségére lesznek. 9.2 A szerviz technikus által végzett szerviz A felhasználó, vagy az erre szerződött személy által végzett évi felülvizsgálaton kívül szerviz ellenőrzés szükséges 4., 7., 10. és azután minden második évben. Ebben a mellékelt "Felülvizsgálat és szerviz" dokumentációban található információk a szerviz technikus segítségére lesznek. 9.3 A képminőség ellenőrzése Rendszeres időközönként, de legalább évente egyszer a felhasználó ellenőrizze a képminőséget. A digitális képreceptornál az értékelés kritériumaként a fényerő és a kontraszt beállítások segítségével történő utólagos képfeldolgozások (pl. SIDEXIS-ben) növekvő száma szolgál. Az előhívást igénylő röntgen felvételek esetén a felvételi időben való növekedés szolgál alapul az értékeléshez. Ha az értékelési kritériumok a páciens anatómiájától vagy a lehetséges hiba forrásoktól - például páciens pozícionálás - függetlenül teljesülnek, azonnal konzultáljon egy szerviz technikussal a lehetséges készülék hibák megszüntetése érdekében. Ezen kívül be kell tartani az ország specifikus előírásokat is. Továbbá szeretnénk felhívni figyelmét a filmgyártó cégek katalógusaira, illetve Képminőség Ellenőrző Szervizünkre is. Ehhez lépjen kapcsolatba fogászati kereskedőjével, vagy közvetlenül a gyártóval. 23

XIOS XG USB modul és szenzorok

XIOS XG USB modul és szenzorok XIOS XG USB modul és szenzorok Kezelési és telepítési útmutató Magyar Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Általános információk...4 1.1 Kedves Vásárlónk!...4 1.2 Elérhetőségek...4 1.3 Általános információk

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK 319252H.fm Page 19 Wednesday, September 3, 28 5:42 PM FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK A jelen kézikönyv fontos tájékoztatásokat tartalmaz az Ön új főzőlapjának biztonságára, használatára és karbantartására

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1. Ez a kézikönyv elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része a berendezésnek. Gondosan meg kell őrizni a készülékkel együtt akkor is, ha más tulajdonoshoz vagy használóhoz kerül

Részletesebben

Használati útmutató. Csuklós, automata digitális vérnyomásmérő Típus: M253P. Tartalomjegyzék. Biztonsági tudnivalók

Használati útmutató. Csuklós, automata digitális vérnyomásmérő Típus: M253P. Tartalomjegyzék. Biztonsági tudnivalók Használati útmutató Csuklós, automata digitális vérnyomásmérő Típus: M253P Dokumentum hiv. száma: DBP-1904-008 Változat: Z Kiállítás napja: 2012.11 Csuklós típusú A termék megfelel a 93/42/EEC direktívában

Részletesebben

Használati utasítás. Technogym s.p.a. által lett bejegyezve Olaszországban és más

Használati utasítás. Technogym s.p.a. által lett bejegyezve Olaszországban és más Használati utasítás Technogym, The Wellness Company, Excite és CPR (figuratív) a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. A Smartkey és a TGS key az itt illusztrált

Részletesebben

IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP. Használati útmutató

DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP. Használati útmutató DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP Használati útmutató Védjegyekkel kapcsolatos megjegyzések A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Amerikai Egyesült

Részletesebben

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók Használati útmutató TRI gázüzemű hőlégbefúvók Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely hosszú ideig és biztonságosan fogja az Ön kényelmét szolgálni.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW7 60FI TÍPUSÚ. 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW7 60FI TÍPUSÚ. 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: DW7 60FI Energia hatékonysági osztály: (A hatékonyabb - G kevésbé hatékony) A A szabvány ciklus, amelyre az adatlapon feltüntetett információ

Részletesebben

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat!

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat! Általános ismeretek 1. A kézikönyv a készülék fontos tartozéka ezért a készülék tartozékai között gondosan őrizze meg, hogy szükség esetén a felhasználó vagy a szerviz alkalmazottja számára rendelkezésére

Részletesebben

A német eredeti változat fordítása. Kezelési útmutató

A német eredeti változat fordítása. Kezelési útmutató Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Kezelési útmutató A német eredeti változat fordítása Kezelési útmutató Tartalom

Részletesebben

Fontos biztonsági kérdések

Fontos biztonsági kérdések Fontos biztonsági kérdések Ezt a berendezést nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, nincs meg a megfelelő

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

Vaku automatikus élességállítás SB-700. Használati útmutató

Vaku automatikus élességállítás SB-700. Használati útmutató Vaku automatikus élességállítás SB-700 Használati útmutató Hu A Az SB-700 és a Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta a Nikon SB-700 vakut. A vaku lehető legeredményesebb használata érdekében

Részletesebben

HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással

HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

Az eredeti használati utasítás fordítása

Az eredeti használati utasítás fordítása Az eredeti használati utasítás fordítása Szimbólumok FIGYELEM! Mielőtt üzembe helyezné a gépet, olvassa el figyelmesen a használati és biztonsági utasításokat! A használati utasítást mindig a gépnél vagy

Részletesebben

Tartalom. 7 A készülék tárolása, ápolása és fertőtlenítése...32 7.1 Tisztítás...32 7.2 Fertőtlenítés...33

Tartalom. 7 A készülék tárolása, ápolása és fertőtlenítése...32 7.1 Tisztítás...32 7.2 Fertőtlenítés...33 Tartalom 1 A készülék ismertetése...4 A készülék ismertetése...4 1.1 Szállítási terjedelem, utólagos vásárlás és tartozékok...5 1.2 A készülék funkciói...6 1.3 Jelmagyarázat...7 2 Figyelmeztető megjegyzések

Részletesebben

Használati útmutató. Modell TWH24, TWH32, TWHE32

Használati útmutató. Modell TWH24, TWH32, TWHE32 Használati útmutató Modell TWH24, TWH32, TWHE32 VIGYÁZAT: Ha az útmutatóban közölt információkat nem követi megfelelően, az esetleges tűz vagy robbanás jelentős anyagi kárt, személyi sérülést vagy halált

Részletesebben

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek/üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató turbomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék turbomag 14-2/0 HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató turbomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

Felhasználói útmutató. Gierth HF 200 ML

Felhasználói útmutató. Gierth HF 200 ML Felhasználói útmutató Gierth HF 200 ML Gierth GmbH Röntgen- és orvosi elektronikai szakkereskedés, tanácsadás, forgalmazás, javítás. Am Südspeicher 4, D 01587 Riesa Tel.: +49 18 05 / 44 37 44, Fax: +49

Részletesebben

Használati utasítás GL40. mmol/l VÉRCUKORMÉRŐ KÉSZÜLÉK. Lépésről lépésre IVD. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm Germany www.beurer-medical.

Használati utasítás GL40. mmol/l VÉRCUKORMÉRŐ KÉSZÜLÉK. Lépésről lépésre IVD. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm Germany www.beurer-medical. Használati utasítás GL40 mmol/l H VÉRCUKORMÉRŐ KÉSZÜLÉK Lépésről lépésre IVD Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm Germany www.beurer-medical.de 0344 2 Beurer GL40 mmol/l Tartalom 1 Ismertető...4

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A termék megfelelő módon történő hulladékkezelésére vonatkozó fontos tudnivalók a 2002/96/EC irányelv értelmében.

TARTALOMJEGYZÉK A termék megfelelő módon történő hulladékkezelésére vonatkozó fontos tudnivalók a 2002/96/EC irányelv értelmében. TARTALOMJEGYZÉK 1 A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (lásd 3. old.)......................................73 2 BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK.............................................73 3 BEÁLLÍTÁS.........................................................74

Részletesebben

Használati és üzembe helyezési utasítás Kizárólag szakképzett szerelők számára R40. 02/2011 Azonosító: DOC 7078 HU

Használati és üzembe helyezési utasítás Kizárólag szakképzett szerelők számára R40. 02/2011 Azonosító: DOC 7078 HU Használati és üzembe helyezési utasítás Kizárólag szakképzett szerelők számára 02/2011 Azonosító: DOC 7078 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Biztonság Általános előírások... 3 Alkalmazás... 3 Normák

Részletesebben

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Kezelési útmutató A német eredeti változat fordítása Kezelési útmutató szerelők és üzemeltetők számára Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Tartalomjegyzék 1 Általános

Részletesebben

DIPLOMAT CONSUL DC 170 DIPLOMAT CONSUL DC 180 DIPLOMAT ADEPT DA 110A

DIPLOMAT CONSUL DC 170 DIPLOMAT CONSUL DC 180 DIPLOMAT ADEPT DA 110A DIPLOMAT DENTAL s.r.o. Vrbovská cesta 17 921 01 Piešťany SLOVENSKO TERMÉK INFORMÁCIÓ Fogászati kezelőegység DIPLOMAT CONSUL DC 170 DIPLOMAT CONSUL DC 180 DIPLOMAT ADEPT DA 110A TARTALOM 1. RENDELTETÉS

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY MAGYAR Üzembe helyezés 2. oldal Használati útmutató oldal FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 HU Kezelési útmutató Hálózati inverter 4,046,0074,HU 005-6050 0 Igen tisztelt olvasó HU Bevezetés

Részletesebben

thermotop premium / turbotop premium

thermotop premium / turbotop premium Az üzemeltető számára Kezelési utasítás thermotop premium / turbotop premium Fali gázfűtőkészülék HU Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban

Részletesebben

MSI100 Inverter MasterDrive

MSI100 Inverter MasterDrive MSI100 Inverter MasterDrive MSI 100 inverter MasterDrive 2 Tartalom Tartalom 3 1 Biztonsági óvintézkedések 5 1.1 Biztonság meghatározása 5 1.2 Figyelmeztető jelzések 5 1.3 Biztonsági útmutatás 5 2 Termékáttekintés

Részletesebben