KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (8)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (8)"

Átírás

1 KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (8) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló regionális magazinműsorunk adását látják. Vidíte cezhraničný regionálny magazín medzi Maďarskom a Slovenskom Spoločné hodnoty podporovaný Európskou úniou. Anyag címe: Szent Erzsébet Útján a Rákócziak földjén záró konferencia Anyag hossza: 6 06 Televízió: Zemplén Televízió Autonómia és szolidaritás jellemezte többek között Szent Erzsébetet, hangzott el a sárospataki Szent Erzsébet útján a Rákócziak földjén záró konferencián. A két éve kezdődött európai uniós program során kialakítottak egy történelmi utat Sárospatak és Kassa között, Szent Erzsébet nyomán. A város polgármestere szerint öröm, hogy egye erősödik a vallási turizmus Sárospatakon, abban a városban, ahol mindhárom felekezet számára fontos személyek éltek, tevékenykedtek. Svätú Alžbetu, okrem iných, charakterizovala autonómia a solidarita, odznelo na záverečnej konferencii "Cesta Svätej Alžbety, na území Rákócziovcov", v Šarošpataku. Počas dvojročného programu bola vytvorená tematická kultúrna cesta Svätej Alžbety, ktorá spája Šarošpatak s Košicami. Podľa slov starostu mesta, sú veľmi radi, že sa posilňuje náboženská turistika práve v ich v meste, kde žili a pôsobili významné osobnosti, dôležité pre všetky tri konfesie. Aros János polgármester, Sárospatak A vallási turizmusnak igen is helye van Sárospatakon. Nemcsak azért, mert több turistát szeretnénk ide látogattatni, hanem Sárospatakot igen is a múltja kötelezi ennek ápolására. Nem kell sorolnom: a reformátusoknak itt van Lorátffy Zsuzsanna fejedelemasszony, akiről tudjuk, hogy az első aszúbort az ő tiszteletére készítették. A görög katolikusoknak Anasztázia és a római katolikusoknak Szent Erzsébet. Szeretnénk kihasználni azt a lehetőséget, melyet a három nagyasszony biztosít számunkat. Éppen ezért örömmel vettük azt a kezdeményezést, aminek most is tanúi lehettünk, hogy a Szent Erzsébet útján a Rákócziak földjén ennek az ápolásában aktívan részt vegyen Sárospatak városa is. Aros János starosta, Šárošpatak Náboženská turistika patrí k mestu Šarošpatak. Nielen preto, žeby nás tešilo zvýšenie počtu návštevníkov, ale história mesta nás zaväzuje k pestovaniu tohto kultu. Ani nemusím menovať: pre reformovaných je tu kňažná Lorátffy Zsuzsanna, pre ktorú pripravili aj prvý tokajský výber. Pre grékokatolíkov je tu Anastázia a pre rimokatolíkov Svätá Alžbeta. Chceli by sme využiť možnosť, ktorú nám vytvorili tri kňažné. Preto nás veľmi potešila iniciatíva, ktorej sme aj teraz svedkami, aby sa aj do projektu "Cesta Svätej Alžbety, na území Rákócziovcov", mesto aktívne zapojilo. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés alelnöke beszédében kiemelte, hogy mostanság reneszánszát éli a zarándoklat. A ma emberének szüksége van feltöltődésre, mellyel erőt meríthet élete folytatásához. Ako to vyzdvihol vo svojom príhovore podpredseda snemu Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy, v súčasnosti prežívajú svoju renesanciu púte. Ľudia dneška potrebujú duchovný zdroj pre načerpanie síl do každodenného života. Riz Gábor BAZ. Megyei Közgyűlés alelnöke A három archaikus utazási cél közzé, nevezzük ezt most háborúnak, kereskedelemnek, vagy zarándoklatnak, sokan úgy érzik, hogy a zarándoklatból született a turizmus. Csakhogy a zarándok és a turista között szakadék nem pusztán az idő megélésében van. Igaz a zarándok azért megy,hogy lásson, úgymond szabadságra megy a hétköznapokból. Csakhogy a zarándok céljai nem anyagi természetűek. A zarándok tudata a zarándoklat közben jelentős változáson megy át. Sokan mondják, hogy a zarándoklat a beavatás egyik formája. A zarándok és a turista közötti különbséget az világítja meg, ha összehasonlítjuk: milyen hatással vannak arra a helyre, amelyet meglátogatnak. Egy hely, egy város, erdő, kegyhely változásai csekélyek, de megfigyelhetők. A hely lelke kifürkészhetetlen, de a társadalmi változásokról mondhatunk valamit. Az olyan zarándok helyek is mint Mekka, lehetnek hatalmas kereskedelmi bazárok, sőt termelési központok is, de elsődleges termékük Baraka, vagy Mana. Ezeket a szavakat az egyik arab, a másik polinéz, általában úgy fordítják: áldás. A kegyhely Barakát hoz lére. A zarándok magával viszi. Az áldás a képzelőerő műve, akár hány zarándok visz belőle magával, jut is marad is. Riz Gábor podpredseda župného snemu župy B-A-Z Z pomedzi troch archaických cieľov cestovateľov - či už išlo o vojnu, obchodovanie alebo púte - väčšina odborníkov sa domnieva, že sa práve z pútí zrodila turistika. Lenže medzi turistom a pútnikom je priepastný rozdiel v prežití dimenzie času. Je 1

2 pravda, že pútnik cestuje preto, aby sa uvoľnil z každodenného zhonu. Lenže ciele púte nie sú hmotného charakteru. Vedomie pútnika prechádza značným prerodom počas púte. Mnohí sa domnievajú, že púť je akousi formou zasvätenia. Rozdiel medzi pútnikom a turistom pochopíme, ak porovnáme pôsobenie návštevníka na navštívené miesto. Zmena navštíveného miesta, mesta, lesu, posvätného miesta je len mizivá, ale badateľná. Duchovno miesta je nevyspytateľné, ale o spoločenských zmenách sa môžeme zmieniť. Na takých pútnických miestach ako je Mekka, môžu byť obrovské obchodné bazáre, dokonca výrobné centrá, ale ich prvotnými produktmi sú Baraka a Mana. Jedno slovo je arabského, druhé polynézskeho pôvodu a znamenajú "požehnanie". Posvätné miesto vytvára Baraku. A pútnik si z neho väzme. Požehnanie je dielom predstavivosti a nezáleží na tom, koľko pútnikov si z neho väzme - každému ujde, aj sa zvýši. Sárospatak és Kassa közötti zarándok út 120 km hosszúságú. A több napos út elsőként Pünkösd hétfőn tárul a zarándokok elé. Pútnická cesta medzi Šarošpatakom a Košicami meria 120 km. Niekoľkodňovú cestu si môžu poprvýkrát zmerať pútnici v Turíčny pondelok. A Szent Erzsébet útján a Rákócziak földjén záró konferencián arról is szó esett, hogy a turizmusnak milyen szerepe, hatása van a vallásra. Na záverečnej konferencii "Cesta Svätej Alžbety, na území Rákócziovcov " odznelo aj to, že akú rolu má turistika na náboženstvo, ako na ňu vplýva. Szécsi Árpád, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, egyházügyi főtanácsadó Világsztárok nyomdokain, világhíres írók regényeit olvasva trendi dologgá válik zarándokolni, ami pedig történelmileg abszolút vallási kategória lenne. Ma ezt a nem hívő emberek is megteszik, ebben egyfajta erőpróbát látnak, egyfajta kalandot látnak, és hát közben, ahogyan elcsendesednek, egyrészt a természet szépségei, másrészt a kisebb-nagyobb templomok, katedrálisok csendéjben maguk is rádöbbennek arra, hogy valami természet felettit, valami transzcendenst elérhetnek ezen zarándoklatok közben. Ez tehát világszerte vagy Európában megfigyelhető trend, ami egyrészt talán a zarándoklat, de itt fontos megjegyezni, hogy a vallási turizmus nem egyenlő a zarándoklattal. Magában foglalja, de több annál, hiszen benne van az egyes magában egy helyen létező kulturális illetve hát vallási értékeknek, örökségeknek a bemutatása is. Szécsi Árpád, hlavný radca pre cirkvi, Ministerstvo verejnej správy a spravodlivosti Dnes je v móde absolvovať púte na pamätné miesta svetových hviezd, spisovateľov, napriek tomu sa historicky jedná o absolútne cirkevnú kategóriu. Dnes púte absolvujú aj neveriaci, vidia v tom akúsi skúšku, dobrodružstvo a medzitým, ako sa stíšia, jednak v tíši prírody, alebo kostolov, katedrál, sami si uvedomia nadprirodzeno, transcendenciu púte. Tento trend je badateľný tak v Európe, ako v celosvetovom meradle, len si treba uvedomiť, že náboženská turistika sa nerovná púti. Síce ju zahŕňa, ale je to niečo viac, veď predstavuje aj kultúrne a náboženské hodnoty, dedičstvo konkrétneho miesta. A térség országgyűlési képviselője szerint nemcsak pályázati sikerről beszélhetünk a zarándokút kapcsán. A két ország kapcsolatát is pozitív irányba lendítheti az együttműködés. Podľa parlamentného poslanca za región, môžeme hovoriť v súvislosti s pútnickou cestou nielen o úspešnom projekte, ale aj o tom, že môže nasmerovať vzťahy oboch štátov v pozitívnom smere. Dr. Hörcsik Richárd, országgyűlési képviselő A rómaiak azt mondták: navigále necesszersz márpedig hajózni kell mi pedig azt mondjuk 90 óta, hogy pályázni kell. Hát elég kínos és keserves ez, aki már pályázott. Nos örülök neki, hogy a mi minisztériumunkból is vannak itt és nem olyan régen ráadásul Esztergomban volt egy konferencia, ami Szászfalvy államtitkár úr rendezett, ami a vallási turizmus. Mindenki elcsodálkozott, hát ilyet, erre pénzt költeni? Igen. És mitől vagyunk többek mint egy adriai út, vagy egy görög út. Szoktam mondani, hogy itt egy a turizmus teljes egészét kapják. Nemcsak testi, hanem lelki feltöltődést is. Mert mit sem ér az egész, ha végigszaladunk, azt sem tudjuk hogy miért vagyunk itt. Azért mennek gyalog, meg bottal, hogy közben gondolkodjanak, hogy kiért, kinek az emlékéért Ki volt Szent Erzsébet? Szent Erzsébetnek mai is, 800 év után is van kisugárzása. Én is mint kálvinista mondom Luther Márton után szabadon. Meg tud mozgatni embereket, meg tud változtatni. Nos akkor lesz értelme, ha akik végigmennek ezen az úton, talán megváltoznak, talán nem egymás arcába vágnak, hogy te szlovák vagy, te magyar vagy. Hanem te is katolikus vagy? Te is hiszel? Dr. Hörcsik Richárd, parlamentný poslanec Starí Rimania tvrdili: navigále necessaires a plaviť sa treba my však vravíme od 90-ého roku, že treba písať projekty. Hoci vieme, že ten kto už skúsil manažment projektu, vie že je to prežalostné. Nuž, a my sa tešíme, že máme tu ľudí aj z nášho ministerstva a prednedávnom v Ostrihome bola jedna konferencia, v organizácii pána tajomníka Szászfalvyho o náboženskej turistike. Každý sa len počudoval, že na takéto niečo sa míňajú peniaze. Áno. A o čo sme my lepší, než výlet na Jadran alebo do Grécka? Zvyknem hovorievať, že u nás doma turista dostáva turistiku ako celok. Nielenže sa telesne zotaví, ale aj duševné. Veď o čom je to, keď niekde len prebehneme, ani nevieme, čo tam hľadáme? Preto idú pešo, s palicami, aby medzitým rozjímali o tom, že na koho pamiatku sú tam. A kto bola Svätá Alžbeta? Svätá Alžbeta aj teraz, po 800 rokoch má svoje vyžarovanie. A hovorím to ako kalvín, voľne po Martinovi Lutherovi: je schopná pohnúť ľuďmi, je schopná zmeniť. Len vtedy bude mať význam, ak tí ktorí absolvujú púť, možno sa trocha zmenia a netresnú si do tvári; že ty si Slovák a ty Maďar, ale skôr to: že aj ty si katolík, aj ty veríš? A sárospataki Szent Erzsébet konferencián elhangzott még a túraútvonal továbbfejlesztését határon átnyúló pályázati forrásból szeretnék majd finanszírozni. Na konferencii o Svätej Alžbete odznelo, že turistickú trasu by chceli v budúcnosti rozvíjať z projektových zdrojov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce. Két éve kezdődött el az az európai uniós pályázati program, amelynek eredményeként Sárospatak és Kassa között létrejött a Szent Erzsébet útján a Rákócziak földjén nevet viselő zarándokút. A 120 kilométeres zarándoklat során számos hazai és három szlovákiai települést érinthetnek a turisták. A két éves projekt záró állomása a sárospataki Szent Erzsébet Házban megtartott konferencia volt, ahol nemcsak a vallási turizmus szerepéről, hanem a Pünkösd hétfőn induló első zarándokút részleteiről is hallhattak az érdeklődők. 2

3 Vďaka program európskej únie, ktorý začal pred dvomi rokmi, vznikol medzi Šarošpatakom a Košicami pútnická cesta s názvom " Cesta Svätej Alžbety, na území Rákócziovcov". Počas 120 kilometrovej púte, prejdú turisti niekoľkými domácimi a tromi slovenskými obcami. Záverom dvojročného projektu bola konferencia v Dome Svätej Alžbety v Šarošpataku, kde záujemcovia sa mohli dozvedieť nielen o význame náboženskej turistiky, ale aj o detailoch púte na Turíčny pondelok. Anyag címe: Bemutatkozik Gömör Budapesten / Gemer sa predstaví v Budapešti Anyag hossza: 5 41 Televízió: Putnok Városi Televízió Gömöri tárgyalkotó népművészek mutatkoztak be Budapesten műveikkel. A tárlatot hagyományteremtő céllal rendezték meg, a továbbiakban más-más felvidéki városokban kívánják megszervezni. Varga Géza putnoki fafaragó Dél-Gömört képviselte. A kiállítás kapcsán betekintést kaphatunk alkotó tevékenységébe is. V Budapešti sa svojimi dielami predstavili tvorcovia z Gemera. Výstava zorganizovali s cieľom vytvoriť tradíciu v budúcnosti ju organizovať v iných mestách na Slovensku. Južný Gemer reprezentoval Géza Varga, drevorezbár z Putnoku. V súvislosti s výstavou môžeme nahliadnuť i do jeho tvorivých procesov. Szinkr: Ez a kiállítás, egyértelműen nem a kiállítás kedvéért jött létre, hanem bemutatkozott Gömör, elsősorban a gömöri kézművesek a felvidékről. Táto výstava sa nekonala len kvôli samotnej výstave predstavil sa tu Gemer, konkrétnejšie umelci zo slovenského Gemera. Én Putnokot, illetve a Dél- Gömört képviselem a faragásaimmal. A kiállítás lényege az volt, hogy van egy fiatalember, Várhosszúréten él, Krasznahorka mellett, szervezi azokat az embereket, akik még a régi kis mesterségekhez értenek, s ezeket továbbadják a fiataloknak. So svojimi rezbami som reprezentoval Putnok, vlastne juh Gemera. Podstatou výstavy bolo, že v obci Krásnohorská Dlhá Lúka žije jeden mladý muž, ktorý sa snaží združovať tých ľudí, ktorí sa ešte stále venujú starým remeslám a tieto ďalej odovzdávajú mladým. Érdekessége a dolognak, hogy nem csak a saját lakókörzetében, hanem szinte az egész Nagy- Magyarország környékéről összehívja ezeket az embereket, akiket megtalál, Erdélytől a Délvidékig, és persze a mai Magyarország területéről is. Zaujímavosťou je, že týchto ľudí sa nesnaží združovať len vo svojom okolí. Zvoláva ich takmer z celého územia bývalého Uhorska od Rumunska cez sever Srbska a Chorvátska až po územie súčsného Maďarska. Én is sokszor voltam már abban a kis faluban, Várhosszúréten, és gyerekeket oktattam fafaragásra, meg egyéb munkákra is. Aj ja som už veľakrát navštívil túto malú dedinu Krásnohorskú Dlhú Lúku, a tam som učil deti, ako robiť drevorezby a iné veci. A pontos számot nem tudom, de egy nagy színházteremben volt a kiállítás, kiállító lehetett körülbelül, ez a terem teljesen körbe volt rakva mindenféle kiállítónak a termékével. Presný počet neviem, no výstava bola vo veľkej divadelnej sále, kde mohlo byť tak vystavovateľov. Celá miestnosť bola zaplnená rôznymi predmetmi výstavy. Volt mézeskalácsos, díszkovács, csengő és kolompkészítő, kosárfonó, intarziakészítő, fafaragó rajtam kívül is volt vagy három. Voltak kiállított könyvek, jelvények, meg olyan dísztárgyak, amelyek kapcsolódnak a ködös múltunkhoz, a Nagy- Magyarországhoz, ami kimondottan jól esett. Csak a régi mesterségeknek, a kis mesterségeknek az összejövetele volt. Bol tu medovnikár, umelecký kováč, výrobca zvonov, košikár, stolár a okrem mňa ďalší traja rezbári. Tiež tu boli vystavené knihy, odznaky a také dekoratívne predmety, ktoré sa viažu na našu hmlistú minulosť, k Uhorsku, čo sa mi veľmi páčilo. Toto bolo stretnutie starých remesiel. Elsősorban a gömörieknek a kiállítása volt, az is volt a címe, hogy Bemutatkozik Gömör Budapesten. Én pedig mint Dél- Gömör képviselője, ugye Putnok volt valamikor Gömör kapuja, Putnok képviseletében voltam jelen. Výstava patrila predovšetkým Gemerčanom a taký mala aj názov: Gemer sa predstaví v Budapešti. A ja som tu bol ako zástupca južného Gemera, reprezentoval som Putnok, ktorý bol v minulosti bránou Gemera. Most csak a faragásaimból vittem néhányat ízelítőnek, csináltam egy sorozatot, ilyen virágfaragásokat, mint amiket itt is lehet látni az asztalon. Hála Istennek, elég szép sikert arattam velük. Teraz som priniesol len zopár mojich drevorezieb, urobil som z nich sériu kvetov vyrezaných do dreva, ktoré je vidieť aj tu na stole. Vďakabohu, mal som s nimi celkom pekný úspech. Az egyik kislányomnak, Orsolyának az ötlete nyomán, nem csak kifaragjuk, hanem meg is fesjtük egy csöppet, adunk egy színt neki. Bol to nápad jednej z mojich dcér, Orsolyin, aby sme ich nielen vyrezali, ale aj zafarbili a tým ich trochu spestrili. Ez a mostani kiállítás hagyományteremtőnek indult, hát majd meglátjuk. Most volt először ilyen, hogy a kézműveseket összehozták, és azt ígérték, hogy majd rendszeresíteni próbálják, hogy évente legalább egyszer valahol összejöjjünk, ha nem Pesten, akkor valahol Felvidéken, Rozsnyóra is gondolunk esetleg, Rimaszombatra, vagy valamelyik másik városra Magyarországon. Dúfam, že táto výstava sa stane tradíciou, ale to sa ešte uvidí. Remeselníci sa teraz zišli po prvýkrát, ale prisľúbili, že odteraz sa pokúsia zísť aspoň raz v roku, ak aj nie v Budapešti, tak niekde na Slovensku, napríklad v Rožňave či v Rimavskej Sobote alebo aj v niektorom inom meste v Maďarsku. 3

4 Pillanatnyilag egy restaurálást végzek, egy régi szekrénynek a betét darabjait hozták el hozzám, kitörve vannak benne darabok és ezeket kell pótolnom. Hát ilyen kis pepecs munka, nem nagyon látványos, de ha készen lesz,akkor vissza kapja az eredeti értékét ez a szekrény, amiből ezeket a darabokat kiszedték. Momentálne robím jednu reštauráciu, dostali sa ku mne vnútorné časti jednej starej skrine, z ktorých sú niektoré časti vylomené a ja ich musím nahradiť. Je to piplačka, nie veľmi záživná, ale keď to bude hotové, tak skriňa opäť získa svoju pôvodnú hodnotu. Távolabbi terveim között az szerepel, hogy szeretnék olyan játékokat készíteni, amiket más nem. Gondolok itt arra, hogy faragok egy olyan oszlopot, aminek a tetejére kifaragok egy madarat, vagy egy másik állatot, mondjuk egy kőszáli kecskét, az oldalát pedig megvagdosom úgy, hogy a gyerekek könnyen fel tudjanak menni, persze nem magasra, mondjuk egy méter magasságig, esetleg megérintsék azt a kis állatot, de ezzel is ügyesednek. Medzi moje plány do budúcnosti patrí aj zhotoviť také hračky, aké iní nevedia. Rozmýšľal som, že by som vyrezal jeden stľp, na vrch ktorého by som umiestnil nejakého vtáka alebo iné zviera, napríklad kozu a boky by som vyrezal tak, aby sa deti mohli vyštverať na vrchol. Samozrejme, nebolo by to príliš vysoko, povedzme tak jeden meter. Deti by si aj takto mohli zlepšovať svoju šikovnosť. Ennek az lenne az előnye, hogy ezt nem kellene bevizsgáltatni, hogy felállítható legyen óvodában, merthogy ilyen játékokat, amiket szoktam készíteni, be kell vizsgáltatni, ami többe kerül, mint maga a játék, mint maga az előállítás, ezért valahogy az emberek visszariadnak tőle. Ez lenne az egyik tervem. Výhody by povedzme mohli byť, že tento stľp by netrebalo preverovať a mohol by sa umiestniť napríklad do škôlky. Väčšina takýchto hračiek, ktoré zhotovím, musí prejsť testovaním, či sú vhodné a toto bolo často drahšie ako samotná výroba a mnohých to odrádzalo. Toto by bol jeden z mojich plánov. Nagy terveim közé tartozik, hogy szeretném megfaragni Mátyás királyt. Már megvan a hozzá való fa. Nem lesz életnagyságú, de nem lesz sokkal kisebb, mintha életnagyságú lenne. Medzi moje veľké plány patrí drevorezba kráľa Mateja. Vhodné drevo už mám. Nebude to síce v životnej veľkosti, ale určite to nebude malé. Az elképzelésem az, hogy cifra szűrben faragom meg, és a cifra szűrre ráfaragom azokat a magyaros mintákat, amelyeket régen a szűcsök használtak. A kezébe pedig természetesen, mivel Gömörről van szó, kapát adok. Moja predstava je taká, že vyrežem rôzne vzory, na ktoré neskôr pripojím také maďarské ornamenty, ktoré v minulosti používali kožušníci. Do ruky mu, pretože je reč o Gemeri, dám motyku. Bízom benne, hogy lesz még annyi erőm és egészségem, hogy meg is tudom valósítani a nem csak szép tervemet. Verím, že ešte budem mať toľko sily a zdravia, aby som tento svoj sen aj uskutočnil. Megszólaló: Varga Géza fafaragó Géza Varga drevorezbár Anyag címe: General Electric fejlesztése Ózdon Anyag hossza: 4 56 Televízió: Ózdi Városi Televízió Kilencszáz millió forintos fejlesztést hajt végre a General Electric az ózdi üzemében. Ezzel a beruházással 250 új állás jön létre. Mostantól ebben a gyárban készülnek el azoknak az életvédelmi kapcsolóknak a reléi, amelyeket egész Európába, a Közel-Keletre és Dél-Amerikába is exportálnak. Firma General Electric má v pláne investovať so svojom podniku v Ózde 900 miliónov forintov do rozvoja. Týmto krokom vznikne 250 nových pracovných miest. Odteraz sa v tomto podniku budú vyrábať relé do bezpečnostných vypínačov, ktoré budú exportované do celej Európy, na Blízky východ a do Južnej Ameriky. Narráció: Ünnepélyes keretek között adták át a 4.9 millió dollárból elkészült új beruházást a General Electric ózdi üzemében. Az úgynevezett tiszta, pormentes térben a jövőben három műszakban folyik majd a termelés. Életvédelmi kapcsolók reléit fogják itt gyártani, olyan berendezéseket, amelyeket a mindennapi háztartásban és ipari környezetben is széles körben használnak. V slávnostnej atmosfére bola odovzdaná do užívania investícia vo výške 4,9 mil. dolárov v podniku firmy General Electric v Ózde. V bezprašnom prostredí tu bude v budúcnosti prebiehať výroba v troch smenách. Budú sa tu vyrábať relé do bezpečnostných vypínačov, ktoré sú bežne používané a rozšírené tak v domácnostiach, ako aj v priemysle. Szinkron: Todd Johnstone, a GE Energy Industrial Solutions üzletág igazgatója Különösen magas minőségű megszakítók gyártása kezdődik el Ózdon a GE Energy jóvoltából. Ennek alapfeltétele a tisztaság, ezért ilyen szigorúak a munkafeltételek. Za prispenia GE Energy sa v Ózde začne s výrobou vypínačov vysokej kvality. Základom tohto procesu je čistota, preto sú pracovné podmienky tak prísne. Narráció: A meghívott vendégek védőruhában látogatást tettek az új termelő részben, majd a GE egész üzemén végigvezették őket. Czomba Sándor, foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár szerint minden ilyen vagy ehhez hasonló fejlesztés az ország előre haladását szolgálja. Mint mondta: Ózdon és hazánk keleti részében pedig még hatványozottabb jelentőssége van egy-egy munkahelyteremtő beruházásnak. Pozvaní hostia navštívili novú výrobnú časť podniku v ochranných odevoch a následne prešli celým podnikom General Electric. Podľa S. Czombu, štátneho tajomníka politiky zamestnanosti, je každá takáto a podobná investícia v prospech napredovania 4

5 štátu. Ako povedal: V Ózde a vo východných častiach nášho štátu majú investície, ktoré vytvárajú pracovné príležitosti oveľa väčší význam. Szinkron: Czomba Sándor, foglalkoztatásért felelős államtitkár Ózdon különösen fontos hangsúlyozni, hogy kormányzati szinten is törekvés a befektetők orientálása. Ha valóban látjuk a komoly szándékot, akkor különféle eszközökkel igyekszünk az észak-alföldi és az észak-magyarországi régió felé fordítani őket. Természetesen itt hatalmas szerepe van a helyi önkormányzatoknak, akik kedvező adó és befektetés politikával csábíthatják magukhoz a vállalkozókat. Nagyon bízom benne, hogy ennek a fejlesztésnek itt is lesz folytatása V Ózde je obzvlášť dôležité zdôrazniť, že aj na úrovni vlády je snažením orientácia investorov. Keď skutočne vidíme vážny záujem, snažíme sa rôznymi nástrojmi nasmerovať investorov smerom k regiónom severného Maďarska. Samozrejme tu zohrávajú významnú rolu miestne samosprávy, ktoré k sebe lákajú podnikateľov daňovými výhodami a prijateľnou investičnou politikou. Dúfam, že aj táto investícia tu bude mať pokračovanie. Narráció: A GE Energy ózdi üzeme jelenleg is a város legnagyobb munkáltatója, most további 250 álláshellyel bővül, így a jövőben a foglalkoztatottak létszáma 1600-ra emelkedik. Fürjes Pál polgármester szerint Ózdon az ilyen jellegű fejlesztések a legfontosabbak, és bízik abban, hogy ez a mostani csak az első lépés volt. Podnik GE Energy v Ózde je v súčasnosti najväčším zamestnávateľom v meste. Teraz rozšíri svoje možnosti zamestnávania o ďalších 250 pracovných miest. Tak sa v budúcnosti zvýši počet zamestnaných vo firme na Podľa primátora mesta Ózd P. Fürjesa sú v Ózde investície takéhoto charakteru najdôležitejšie a verí v to, že táto súčasná bola iba prvým krokom. Szinkron: Fürjes Pál polgármester, Ózd Ez a mostani beruházás a meglévő lehetőségek kihasználásával valósulhat meg Ózdon. A kapacitás-bővítés nagy jelentősséggel bír a város életében, hiszen javít a munkaerő-helyzeten, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek is perspektívát jelenthet a jövőben. Nem mellékes az sem, hogy ezzel javulhat Ózd megtartó ereje a fiatalok és a magasan kvalifikált munkavállalók tekintetében. Táto terajšia investícia môže byť v Ózde realizovaná v rámci daných možností. Zvýšenie kapacít má veľký význam v živote mesta. Zlepší situáciu v oblasti zamestnanosti a v budúcnosti môže byť perspektívou aj pre vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Nie je nepodstatné ani to, že tým sa zlepšujú šance Ózdu v rámci udržania mladých a vysoko vzdelaných zamestnancov. Narráció: Riz Gábor országgyűlési képviselő szerint is nagy jelentőségű a mostani beruházás. A General Electricben megvalósult fejlesztéssel komoly lépést történt a városban a munkahelyteremtés területén. Podľa poslanca Maďarského parlamentu G. Riza je terajšie investícia veľmi významná. Rozvojom vo firme General Elecric sa uskutočnil významný krok k zlepšeniu v oblasti tvorby pracovných miest v meste. Szinkron: Riz Gábor országgyűlési képviselő Ez egy ünnepnap a város életében. Jó tíz éve egy olyan munkafolyamat honosodott meg Ózdon, amely sokáig idegen volt a lakosság szempontjából. Egy olyan, Európán kívüli munkafolyamat, amely feszes, de pontos és magas minőségű elvárásokkal rendelkező munkahely. Az ide belépők számára talán új, de az itt dolgozóknak már rutin ez a feladat. Ez a tíz év bebizonyította, hogy az ózdi emberek képesek és alkalmasak egy ilyen minőség biztosítására, és hasznos láncszemei lehetnek egy olyan rendszernek, amely a világ számos pontján cégként képviselteti magát. Büszkeség azért, mert ez a cég úgy döntött, hogy Ózdon bővít. Abban a városban, amely nem a sikereiről volt híres az elmúlt időszakban. Ezért is öröm számomra a 250 új munkahely. Je to sviatok v živote mesta. Je tomu dobrých desať rokov, čo sa v Ózde udomácnil pracovný proces, ktorý bol pre obyvateľov dlho cudzí. Je to taký mimoeurópsky pracovný proces, ktorého pracovné pozície sú pevné, presné s vysokými nárokmi. Pre tých, ktorí sem vstupujú je to možno niečo nové, ale pre tu pracujúcich je to už rutina. Týchto desať rokov dokazuje že ľudia z Ózdu sú schopní a vhodní na zabezpečenie takejto kvality, čím môžu byť užitočnou súčasťou systému, ktorý je prostredníctvom firmy zastúpený na mnohých miestach vo svete. Je to hrdosťou preto, lebo táto firma sa rozhodla, že bude svoje kapacity rozširovať v Ózde, v meste, ktoré v minulosti nebolo známe svojimi úspechmi. Aj preto je pre mňa 250 nových pracovných miest radosťou. Szinkron: Dányi Miklósné, dolgozó Nagy szükségünk van a munkahelyre, ebben a térségben és egész Borsod megyében, ezért nagyon örülünk a mostani fejlesztésnek Veľmi potrebujeme v tom to regióne pracovné miesta. Potrebujeme ich v celej Boršodskej župe. Preto sa veľmi tešíme súčasnej investícii a rozvoju. Narráció: Az új gyártósoron elkészült reléket a GE másik ózdi csarnokában szerelik össze, innen pedig a készterméket a világ számos pontjára exportálják. A cég egyébként szorosan együttműködik a Miskolci Egyetemmel annak érdekében, hogy javuljanak a diákok elhelyezkedési esélyei az észak-borsodi régióban. Mostantól a nagyszabású fejlesztésnek köszönhetően 250 emberrel többet tud foglalkoztatni az ózdi gyár. Relé zhotovené na novej výrobnej linke budú následne zmontované v inej výrobnej hale firmy GE v Ózde. Odtiaľto poputuje hotový produkt do rôznych častí sveta. Okrem iného firma úzko spolupracuje s Univerzitou v Miškovci v záujme toho, aby sa zlepšili podmienky uplatnenia jej študentov v severo-boršodskom regióne. Odteraz, vďaka tejto rozsiahlej investícii, vie fabrika v Ózde zamestnať o 250 ľudí viac. Anyag címe: Hollóház Porcelángyár felszámolása 1 / Likvidácia továrne na výrobu porcelánu v Hollóháza 1 Anyag hossza: 6 45 Televízió: Zemplén Televízió 5

6 A 225 éves múltra visszatekintő hollóházi porcelán gyártása vált bizonytalanná a településen működő vállalkozás felszámolásával. A tulajdonosi testület a május 24-i közgyűlésen mondta ki a végszót. Ugyanakkor a porcelángyártás helyi kultúrájának megőrzésére, valamint a térség foglalkoztatására új stratégiát dolgoztak ki. A végelszámolás után a Hollóházi Hungaricum Nonprofit Kft. viheti tovább a működést.: V Hollóháza je ohrozená 225-ročná tradícia výroby porcelánu, z dôvodu likvidácie miestnej továrne. Konečný verdikt vyslovilo valné zhromaždenie podniku, na svojom zasadnutí 24. mája. Súčasne však vypracovali novú stratégiu pre zachovanie výroby porcelánu, ako aj novú stratégiu zamestnanosti regiónu. Po likvidácii podniku, prevádzku preberá spoločnosť Hollóházi Hungaricum Nonprofit Kft.. Folyamatos a termelés a hollóházi porcelángyárban, annak ellenére, hogy a napokban felröppent hírek szerint az üzem fizetésképtelenné vált. A tulajdonosi kölcsönök és az ún. reorganizációs eljárás sem járt sikerrel nyilatkozta telefonos interjúban a porcelángyár többségi tulajdonosa, azaz a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Képviselője. Výroba v podniku je plynulá, aj napriek tomu, že podľa neoficiálnych informácii, sa podnik stal insolventným. Nepomohli ani pôžičky vlastníkov, ani takzvaná reorganizácia produkcie - oznámil to v telefonickom rozhovore zástupca väčšinového vlastníka, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Telefonos interjú! Zicherman Zsolt, sajtószóvivő, Magyar Vagyonkezelő Zrt. A Porcelán Manufaktúra Zrt-nek a helyzete már évek óta kritikus. A korábban megindított reorganizációs folyamat sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A múlt heti közgyűlésen sem a többségi, sem pedig a kisebbségi tulajdonos társ nem kívánta tovább finanszírozni a társaság veszteséges működését. Ezért a közgyűlés megállapította a cég fizetésképtelenségét. A közgyűlés hozzájárult ahhoz is, hogy a társaság vezérigazgatója a felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtson be a bírósághoz. Telefonický rozhovor! Zicherman Zsolt, hovorca, Magyar Vagyonkezelő Zrt. Situácia v továrni Porcelán Manufaktúra Zrt. je už dlhé roky kritická. Nenaplnila očakávania ani reorganizácia, spustená pred niekoľkými rokmi. Na minulotýždňovom zasadaní valného zhromaždenia, ani väčšinový, ani menšinový majiteľ nemienil ďalej financovať nerentabilnú prevádzku podniku. Preto oficiálne ohlásili insolventnosť podniku. Tiež súhlasili s tým, aby generálny riaditeľ podniku podal žiadosť na súd, na začatie konkurzu a vyrovnania. A cég veszteséges működésének hátterében többféle ok is meghúzódik. A gazdasági világválság miatt a porcelángyár már 2007-ben elesett piacának jelentős részéről. Na nerentabilnú výrobu podniku vplývalo viacero faktorov. Už počas hospodárskej krízy v roku 2007, podnik stratil väčšinu svojich trhov. Pala Péter Krisztián, megbízott igazgató, Hollóházi Porcelán Manufaktúra Zrt. A belföldi értékesítésünk esett vissza jelentős mértékben. Ennek kompenzálása érdekében fölvettük a kapcsolatot egy osztrák kőedény gyárral, és így ben már a kőedény gyártást is elindítottuk újra Hollóházán így 1949 után. Tehát ebből kifolyólag a kőedény gyártással próbáltuk egy másik lábon megmenteni a porcelánból csökkenő árbevétellel ugye a kőedény bevételeket próbáltuk növelni az értékesítési árbevételünket. De ez sajnos még mindig kevesebb volt ahhoz képest, mint amilyen létszámmal dolgoztunk, és ugye évről-évre folyamatosan romlott ez a helyzet. Sajnos most ott állunk, hogy bár minden hónapban tudtuk bért és fizetést fizetni, de jelentős tartozásaink vannak az adóhatóság, és a szállítóink felé. Pala Péter Krisztián, poverený riaditeľ, Hollóházi Porcelán Manufaktúra Zrt. Najmarkantnejšie upadla produkcia na domáce trhy. Ako kompenzáciu tohto výpadku sme nadviazali kontakt s jednou rakúskou firmou na výrobu kamenných nádob, a tak po roku 1949, sme v rokoch opäť spustili aj výrobu kamenných nádob. To znamená, že sme sa touto aktivitou chceli podržať na druhej nohe, vlastne kompenzovať výpadok príjmov, plynúcich z výroby porcelánu. Žiaľ, to ešte bolo sále málo na udržanie pôvodného stavu zamestnanosti a z roka na rok sa to zhoršovalo. A teraz sme v situácii, keď i napriek tomu, že sme schopní zaplatiť zamestnancom, máme značné dlhy smerom k daňovému úradu a k našim dodávateľom. Emiatt a kisebbségi tulajdonos azaz a Magyar Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. is hozzájárult a társaság jogutód nélküli megszüntetéséhez. A jelenlegi megbízott vezérigazgató elmondta: ez a legoptimálisabb megoldás a gyárban foglalkoztatott szakemberek szempontjából is. Z toho dôvodu aj menšinový majiteľ, Magyar Befektetési és Vagyonkezelő Zrt., súhlasil s likvidáciou podniku bez právneho nástupcu. Súčasný poverený generálny riaditeľ uviedol: to je najlepšie riešenie aj pre odborníkov, pracujúcich v podniku. A hollóházi porcelángyárban dolgozók számára a május 24-i közgyűlés után jelentették be a megszűnést. Zamestnancom oznámili zánik firmy po zasadnutí valného zhromaždenia, dňa 24. mája. Pala Péter Krisztián, megbízott igazgató, Hollóházi Porcelán Manufaktúra Zrt. A tegnapi napon utaltuk át a május havi bérüket, eddig minden bért megkaptak időben. Tervezzük azt, hogy a felszámoló megjelenéséig valami előleget még próbálunk fizetni a dolgozóknak, hogy a héten, a jövő hét elején tudjuk beadni a felszámolási kérelmünket a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bírósághoz,mert akkorra készül el a szükséges anyagok ehhez, úgyhogy reméljük, hogy a felszámoló megjelenéséig a gyár folyamatos működtetését fenn tudjuk tartani. Pala Péter Krisztián, poverený riaditeľ, Hollóházi Porcelán Manufaktúra Zrt. Včerajší deň sme previedli májovú výplatu na účty zamestnancov, doteraz sme im zaplatili mzdy za každý mesiac. Plánujeme, že do nástupu správcu konkurznej podstaty, ešte vyplatíme preddavok, aby sme tento, alebo budúci týždeň mohli podať našu žiadosť o likvidáciu na Krajský súd Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy, totiž len dovtedy budú pripravené potrebné podklady, takže dúfame, že do nástupu likvidátora ešte vieme zabezpečiť chod firmy. Nem volt ez mindi így, hiszen a Hollóházi Porcelángyár Manufaktúra az 1990-es években élte fénykorát, amikor ebben a gyárban 1200 ember dolgozott. Köztük sok olyan család, akik már generációk óta a porcelángyártás szolgálatában állnak. 6

7 Nebolo tomu tak stále, veď porcelánová manufaktúra - Hollóházi Porcelángyár Manufaktúra - prežívala svoj zlatý vek práve v 90-tých rokoch, kedy podnik zamestnával 1200 ľudí. Medzi nimi mnoho takých rodín, ktoré už celé generácie pracovali vo výrobe porcelánu. Vaszlavik Csaba, művezető, Hollóházi Porcelán Manufaktúra Zrt. Én 96 óta dolgozom itt a Hollóházi Porcelán Manufaktúránál. Édesapám, édesanyám is itt dolgozott, sőt a nagyszüleim is itt dolgoztak. Hát fájó szívvel mondjuk azt, hogy ez a korszak az életünknél egy törés, de továbbra is bízunk benne, hogy a Kftben ez újra fog épülni, újra fel tud fejlődni ez a szint. Vaszlavik Csaba, majster, Hollóházi Porcelán Manufaktúra Zrt. Robím v porcelánovej manufaktúre od roku Moji rodičia tiež robili v tomto podniku, dokonca aj moji starí rodičia. Len s ťažkým srdcom vieme vysloviť zbohom. V našom živote je to zlom, ale veríme tomu, že s.r.o. sa znovu spustí a znova dosiahne túto úroveň. Mind a tulajdonosok, mind a társaság vezetése úgy nyilatkozott a hollóházi porcelán kulturális értékének fenntartása a legfontosabb a munkahelyek megőrzésén túl. Majitelia, ako aj vedenie firmy prehlásili, že popri zachovaní pracovných miest, najdôležitejšie bude zachovanie kultúrnej hodnoty výroby porcelánu. Zicherman Zsolt, sajtószóvivő, Magyar Vagyonkezelő Zrt. Az MNV Zrt. a porcelángyártás hagyományainak megőrzésére és fenntartására, valamint a térség foglalkoztatási szintjére való tekintettel új stratégiát dolgozott ki. Ennek a stratégiának a keretében a tervek szerint a cég tevékenységét egy másik 100%-os állami cég viheti tovább, természetesen szűkített üzemméret mellett, annak érdekében, hogy a termelés hosszú távon fenntartható legyen. Zicherman Zsolt, hovorca, Magyar Vagyonkezelő Zrt. MNV Zrt. vypracovalo novú stratégiu pre udržanie miery zamestnanosti v regióne a zachovanie tradície výroby porcelánu. V rámci tejto stratégie, činnosť končiaceho podniku prevezme nový subjekt, so 100% -nou účasťou štátu, samozrejme so zredukovanou výrobnou kapacitou, v záujme dlhodobej udržateľnosti výroby. Dr. Hörcsik Richárd, országgyűlési képviselő Egy új lappal kell indulni egy új gazdasági társaság, ami átveszi a márkanevet, és a funkciót és tovább folytatja a termelést, megváltozott piaci módszerekkel. Tehát egyfajta átalakulás, ami fájdalmas, de számomra nagyon lényeges, hogy a munkahelyek megmaradjanak. Éppen ezért a termelés újraindul, augusztus végéig információim szerint ez már a száz felé fog közelíteni. És én azt szeretném, hogy év végére a most 220 munkahely legnagyobb része megmaradjon, és újraindult termeléssel bővíteni lehessen a gyárnak a palettáját. Dr. Hörcsik Richárd, parlamentný poslanec Musíme začať s čistým štítom, s novým podnikom, ktorý prevezme značku a funkcie terajšieho podniku a môže pokračovať vo výrobe, so zmenenými trhovými metódami. Teda je to akýsi prerod - hoci bolestný, ale pre mňa je veľmi dôležité, aby sa pracovné miesta zachovali. Práve preto sa znovu spustí výroba a podľa mojich informácii, do konca augusta stav dosiahne počet nad sto. Bol by som rád, keby do konca roka bol dosiahnutý terajší počet 220 pracovných miest a s novou výrobou sa rozšíril aj sortiment firmy. Ez azt jelenti, hogy maga a termelés nem fog megszűnni. A megrendeléseket a gyárban folyamatosan teljesítik. To znamená, že výroba sa nepreruší. Objednávky sa postupne vybavujú vo firme. Pala Péter Krisztián, megbízott igazgató, Hollóházi Porcelán Manufaktúra Zrt. Jelen pillanatban a sztenderd készleteinket próbáljuk növelni, hogy minél magasabb készlettel rendelkezzünk. Valamint vannak kooperációs partnereink a légitársaságok mint említettem, a kőedény gyár, ahol folyamatos megrendeléseknek kell eleget tennünk, tehát ennek érdekében folyamatos készlettel kell rendelkezzünk, ennek a gyártása, illetve ennek a készítése folyik. Pala Péter Krisztián, poverený riaditeľ, Hollóházi Porcelán Manufaktúra Zrt. V súčasnosti sa snažíme o navýšenie našich základných zásob, aby sme mali k dispozícii čo najväčšie skladové zásoby. Máme aj kooperujúcich dodávateľov - letecké spoločnosti, ďalej ako som to už uviedol, firma na výrobu kamenných nádob - pre ktorých musíme priebežne vybavovať objednávky, preto musíme mať dostatočné skladové zásoby. Práve teraz prebieha ich výroba. A jelenlegi helyzetben nagyon sok múlik a megrendeléseken. Az utóbbi években az üzem vezetése ennek érdekében technikai fejlesztéseket hajtott végre, korszerűbb gépeket szerzett be - utolsó próbálkozásként a gyár megmentésére. V terajšej situácii veľmi záleží na objednávkach. Za posledné roky vedenie závodu uskutočnilo niekoľko technických modernizácií, zaobstarali sa nové stroje - akýsi posledný pokus o záchranu podniku. Vaszlavik Csaba, művezető, Hollóházi Porcelán Manufaktúra Zrt. Hatékonyságban biztos, hogy növekedett az árbevételünk, így emiatt is kellett bizonyos létszámoktól megválni, de ez minimális, inkább a minőségi az, ami ezeket az új fejlesztéseket eszközölték, hogy a minőség egyre jobb legyen. Vaszlavik Csaba, majster, Hollóházi Porcelán Manufaktúra Zrt. Čo sa týka návratnosti, je isté, že sa zvýšili naše príjmy, preto bolo potrebné sa zbaviť určitého počtu, ale to bolo minimálne, skôr sme sa zamerali na kvalitu - čo spôsobilo tieto modernizácie, aby sme vedeli dosiahnuť čím vyššiu kvalitu. Erre, vagyis a hollóházi porcelán kulturális értékének megőrzésére törekednek az átalakulás során is. Zodpovední sa snažia počas reorganizácie podniku naďalej zachovať kultúrne hodnoty výroby porcelánu v Hollóháze. Anyag címe: Asszimiláció a szórványban 7

8 Anyag hossza: 5 27 Televízió: Irány TV A történelmi Abaúj Vármegyét főleg magyarok lakták, de egy részében mindig is őshonosak voltak a szlovákok. A mai területrendezés szerint ez a Kassa vidéki járás északi és keleti részét jelenti. Egyes Kassa környéki területek magyarsága az utolsó évben szinte teljesen eltűnt. Bár e tekintetben maga Kassa is érdekes statisztikákkal szolgál. Na území historickej Abovskej župy žili kedysi hlavne Maďari. V jej časti však vždy boli pôvodnými obyvateľmi Slováci. Podľa dnešného územného členenia sa jedná o severnú a východnú časť okresu Košice okolie. V niektorých oblastiach okolia Košíc však v posledných rokoch pôvodné maďarské obyvateľstvo celkom vymizlo. V tejto súvislosti nám aj samotné Košice poskytuje zaujímavé štatistické údaje. Narr.: A Kincses Kassa, vagy mai jelzője a keleti metropolisz, volt már három, aztán kétnyelvű város. A polgárok jelentős része mindig a kenyéradó gazdák, illetve a politikai akarat keménysége szerint alakította nemzetiségét ig a város lakosságának a háromnegyed része vallotta magát magyarnak, a harmincas évek elejére ez az arány húsz százalék alá esett. Az első köztársaság törvényei 20 százalékos jelenléthez kötötték a kisebbségek nyelvhasználatát. Az akkori csehszlovákiai magyar politikusok úgy vélték, Kassán meghamisították a népszámlálási adatokat. Pokladnica Košice, alebo dnešným prívlastkom Metropola východu bola trojjazyčným a následne dvojjazyčným mestom. Podstatná časť tunajších mešťanov prispôsobovala svoju národnosť podľa svojich chlebodarcov, gazdov resp. podľa tvrdosti politickej vôle. Do roku 1918 sa ¾ obyvateľov mesta hlásilo k maďarskej národnosti. Do začiatku tridsiatych rokov tento pomer klesol pod hranicu 20%. Zákony prvej republiky viazali používanie jazykov národností k 20% hranici. Vtedajší maďarskí politici v Československu boli toho názoru, že v Košiciach boli falšované údaje sčítania ľudu. Samuelis Éva, Kassa (Košice): Kassán akkor nagyon sok magyar volt. Javarésze lehet mondani magyarok voltak. Különösen a belvárosba laktak. A csehek azok kint laktak a kolóniákban, amik az ő idejükben épültek. V Košiciach bolo v tej dobe veľmi veľa Maďarov. Dá sa povedať, že väčšina boli Maďari. Bývali hlavne v centre mesta. Česi bývali vonku v kolóniách, ktoré boli postavené v ich ére. Narr.: A Bécsi Döntés értelmében ban Kassa Magyarországhoz került, és a a magyarok számaránya pár éven belül ismét hetven százalék fölött volt. A 2. világháború után viszont kopaszranyírás járt a magyar szóért. Akit nem telepítettek ki, az beolvadt, reszlovakizált, ahogyan itt mondták. Na základe Viedenskej arbitráže pripadli Košice Maďarsku a percentuálny pomer Maďarov žijúcich v meste počas niekoľkých rokov opäť vzrástol nad 70%. Po druhej svetovej vojne sa však za maďarské slovo strihalo dohola. Koho nevysídlili, ten ako sa hovorilo: sa asimiloval, reslovakizoval. Samuelis Éva, Kassa (Košice): Sajnos reszlovakizáltunk. Ha azt akarta az apám, hogy nyugdíjat kapjon, hova mentünk volna. Magyarországon senkink nem volt, itt reszlovakizálni kellett. Bohužiaľ sme sa aj my reslovakizovali, keď môj otec chcel, aby dostával dôchodok. Kam by sme boli šli. V Maďarsku sme nikoho nemali a tu sme sa museli reslovakizovať. Narr.: A világháború utáni retorziókat Kassa magyar lakossága már nem tudta kiheverni. Ma a lakosból mindössze 9000-en vallják magukat magyarnak. A Kassa fölötti peremvidéken, az egykori kétnyelvű falvakban teljesen eltűnt a magyarság, ma már csak a református templomok és a temetők utalnak a múltra. Sokan vannak, aki magyarnak születtek, de már szlovákként halnak meg. S povojnovými retorziami sa už maďarské obyvateľstvo Košíc nedokázalo vyrovnať. Dnes sa s obyvateľov Košíc hlási k maďarskej národnosti V oblastiach nad Košicami, v niekdajších dvojjazyčných dedinách, maďarská národnosť celkom zmizla. Dnes už o minulosti vypovedajú iba kostoly a cintoríny reformovanej cirkvi. Sú tam mnohí, ktorí sa narodili ako Maďari, no umreli ako Slováci. Ladislav Harda, polgármester, Nagyszalánc (starosta, Slanec) szlovákul beszél: Jelenleg hivatalosan községünkben öten vallják magukat magyarnak. Falunkban nincsenek működő magyar szervezetek, a legtöbb lakosunk, akik ugyan nem magyar nemzetiségűek, de magyarul még beszélnek azok a református vallásúak. Oficiálne je prihlásených a v prihlasovacích dokumentoch uvádzajú maďarskú národnosť momentálne žijúci piati obyvatelia, občania obce. V obci nie sú nejaké spolky maďarskej národnosti, ktoré by fungovali. Najviac občanov, ktorí ešte hovoria po maďarsky, ale neuvádzajú národnosť maďarskú, sú reformovaného vyznania. Narr.: Az egykori Forgách birtok nagyközségében 1962 ben szűnt meg a magyar iskola, akkor még erősen kétnyelvű volt a falu. V obci niekdajšieho Forgáchovského statku zanikla maďarská škola v roku V tej dobe bola obec ešte silne dvojjazyčná. Ifj. Lucskai András, református lelkipásztor (duchovný reformovanej cirkvi): A nagyszalánci gyülekezet jeleneg 250 lelket számlál, ez nem pontos adat, de nagyjából ennyi lélekkel bírunk, egyre inkább szlovákosodunk. 19 éve szlogálok itt, évente temetés van, nagyobb részben szlovák és kevesebb a magyar, bár még mindig többségben vagyunk. Papíron nem, de a templomlátogatásnál még mindig a magyarok alkotják a többséget embert. Zbor v Slanci má v súčasnosti 250 veriacich. Nie je to presný údaj, ale máme približne toľko členov. Stále viac sa poslovenčujeme. Slúžim tu už devätnásty rok. Ročne je tu pohrebov. Poväčšine sú slovenské a menej ich je maďarských, aj keď sme ešte stále vo väčšine. Na papieri nie, ale v návšteve kostola ešte vždy tvoria Maďari väčšinu. Je to ľudí. 8

9 Narr.: Jellemző, hogy polgármester által említett 5 magyar közül 4 a lelkészcsalád tagja. A Kárpát medence legészakibb magyar falujaként számon tartott Magyarbőd teljesen magyar volt és református. Ma az 1150 lakosból 40 en sem vallják magukat magyarnak. Ők is csak annak köszönhetően, hogy van még magyar nyelvű istentisztelet, bár a lelkész úgy véli, ő az utolsó magyar pap a faluban. Je to príznačné, že spomedzi 5 Maďarov spomínaných starostom sú štyria z rodiny duchovného pastiera. Bidovce, ktoré sú považované za najsevernejšie položenú maďarskú obec Karpatskej kotliny, boli čisto maďarskou obcou s reformovanými veriacimi. Dnes sa z 1150 obyvateľov hlásia k maďarskej národnosti štyridsiati. Aj oni iba preto, lebo v obci sa ešte slúži bohoslužba v maďarskom jazyku, aj keď podľa duchovného pastiera je posledným maďarským farárom v dedine. Medgyesi László, református lelkipásztor, Magyarbőd (duchovný reformovanej cirkvi, Bidovce): Valószinű, hogy én vagyok az utolsó aki még magyarul fog végezni, mivel az idősek kihaltak, azok még beszéltek magyarul, a fiatalokat már nem nagyon szólította meg az anyanyelv, mivel a háború után az 50 es években megszüntették a magyar iskolát és ahol nincs iskola ott a gyerekek nem tanulnak, elhanyagolják az anyanyelvet, sajnos ez itt is megtörtént. Közel vagyunk Kassához, a munkahelyek, vegyesházasságok, elég szomorú az állapot, de ez a valóság, hogy egy 5 10 éven belül itt már valószínű, hogy már csak emlékképpen fog megmaradni a magyar nyelv. Je to pravdepodobné, že som posledný, ktorý tu slúži po maďarsky, lebo starí ľudia, ktorí ešte hovoria po maďarsky, vymierajú. Mladých už materinský jazyk neoslovil. Po vojne, v päťdesiatych rokoch, bola maďarská škola zrušená a tam kde niet školy, tam sa deti neučia a zanedbajú materinský jazyk. Bohužiaľ aj tu sa to stalo. Sme blízko Košíc, tam sú pracovné miesta, tu sú zmiešané manželstvá. Je to zarmucujúci stav, ale toto je skutočnosť, že za 5-10 rokov je pravdepodobné, že maďarský jazyk sa stane iba spomienkou. Narr.: A lelkész több, mint 10 éve már szlovákul is prédikál. A fohgyatkozó magyar gyülekezet tagjai jobbára idős emberek. Az egykor tiszta magyar faluban ma 23 családban beszélnek otthon magyarul is. Duchovný pastier už viac ako 10 rokov slúžil aj v slovenskom jazyku. Členovia míňajúceho sa maďarského cirkevného zboru sú poväčšine starí ľudia. V niekdajšej čisto maďarskej obci dnes rozprávajú ľudia doma aj po maďarsky v 23 rodinách. Ceranko Margit, Magyarbőd (Bidovce): Azért mert a fiatalok megnősültek a szlovák asszonyokkal, férjhez mentek az unokáink a szlovák fiúkhoz, a gyerekek nőttek, csak szlovákul beszéltek a szülőkkel. Még az öregek, még én kezdtem az én unokámmal, azt mondta nekem a menyem, hogy én ne beszéljek az ő gyerekéhez magyarul mert ő szlovák volt. Ártott volna ah megtanult volna egy kicsit magyarul, most azt mondja miért nem tanítottam őt. Hát azért mert a szüleid nem akarták. Nem is lett volna magyar, de legalább tudott volna magyarul, de már ők nem akarták, hogy beszéljek hozzá magyarul, így nem tudnak egy se magyarul. Preto lebo mladí sa oženili so slovenskými ženami a naše vnúčence sa vydali za slovenských mužov. Deti rástli a s rodičmi sa rozprávali iba po slovensky. Ešte starí sa občas pokúšali. Aj ja som sa rozprávala so svojou vnučkou po maďarsky, ale moja nevesta mi povedala, aby som sa k jej dieťaťu neprihovárala po maďarsky lebo ona je Slovenska. Bolo by jej to na škodu, keby sa bola trochu naučila po maďarsky? Teraz mi hovorí, prečo so ju neučila. Preto nie, lebo tvoji rodičia to nechceli. Aspoň by bola vedela po maďarsky, no oni to nechceli, aby som sa k nej prihovárala po maďarsky. Takto nevie po maďarsky ani jedno. Narr.: A Kassa vidéki járásban az elmúlt 10 évben mindössze három magyar anyanyelvű általános iskola maradt. A hivatalosan nyilvántartott magyarság lélekszáma apad, mivel többen érzik úgy, hogy a kisebbségi anyanyelv hátrányt, a többségi nyelv és kultúra viszont előnyt jelenthet, ezért feladják gyökereiket. V posledných 10 rokoch ostali v okrese Košice okolie iba tri základné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Počet oficiálne evidovaných ľudí maďarskej národnosti klesá, lebo viacerí to cítia tak, že menšinový jazyk je nevýhodou no jazyk a kultúra väčšiny znamená výhodu. Preto sa svojich koreňov vzdajú. Anyag címe: Kismesterségek napja Sajómercsén Deň remesiel v Sajómercsi Anyag hossza: 5 19 Televízió: Putnok Városi Televízió Népi kismesterségek napját tartották minap a Putnokhoz közeli Sajómercsén. A szép táj, a gazdag program számos látogatót vonz a faluba évek óta, ahol nagy hangsúlyt helyeznek a hagyományápolásra, a kultúrtörténeti emlékek őrzésére. Az ősi mesterségeket nemcsak bemutatták, bárki kipróbálhatta, hogyan tud bánni az agyaggal, fával. V Sajómercsi, blízko Putnoku, sa nedávno konal Deň remesiel. Príjemné prostredie ako i bohatý program láka návštevníkov už po mnoho rokov do dediny, v ktorej sa kladie dôraz najmä na zachovávanie tradícii a kultúrnych pamiatok. Boli tu predstavené i staré remeslá, v ktorých si ktokoľvek mohol vyskúšať zaobchádzanie s ílom či drevom. Narrátor A festői környezetben található Sajómercsén falunapot tartottak, ahol egész napos programsorozattal várták az idelátogató vendégeket, valamint a helyi lakosokat. A színes és gazdag események része volt a délelőtt kezdődő kézműves foglalkozás, gulyásfőzés, valamint a lovaglás. V Sajómercsi, nachádzajúcom sa v malebnom prostredí, sa konal Deň obce sprevádzaný mnohými celodennými programami pre domácich i návštevníkov. Počas doobedňajších hodín to boli remeslá, varenie guľáša alebo jazda na koni. Megszólaló: Gál Benedek helyi vállalkozó Benedek Gál miestny podnikateľ - Egy klasszikus falu nap lesz, ami itt Mercsén már hagyományos. Kézművesekre építünk, itt a hátam mögött, a háttérben lehet, hogy látszanak is, lesz egy kis fafaragó, kovácsműhely, fazekas műhely, üvegfestők, ezek kifejezetten gyerekek számára. - Bude to klasický deň obce, na aký sme tu v Sajómercsi zvyknutí. Spoliehame sa na remeselníkov, tu, za mojím chrbtom, môžete ich vidieť v pozadí. Bude tu drevorezba, kováčska i hrnčiarska dielňa, maľovanie na sklo, tieto programy čakajú 9

10 vyslovene na deti. - Ki lehet próbálni ezeket a kis mesterségeket, és ezeken kívül a gyerekek számára lovagoltatás, íjászat, tehát majális, elő gyereknap jellegű szórakozást kínálunk, és az unatkozó szülőknek pedig kenyérlángos, csapolt sör, és bográcsos készül. - Tieto remeslá si prítomní môžu tiež vyskúšať, okrem toho čaká na deti tiež jazda na koni, lukotreľba, majáles, ktorým ponúkame zábavu k blížiacemu sa Dňu detí. A pre rodičov sme pripravili lángoše, čapované pivo i chutné jedlá z kotlíka. - Mennyire van erre érdeklődés, hiszen már nem először csinálod? Honnan érkeznek, honnan vársz vendégeket? - Aký je záujem o program, ktorý robíš už niekoľko rokov? Odkiaľ prichádzajú, respektíve odkiaľ očakávaš hostí? - A lovaglásra és az íjászatra mindig van, tehát ezt lehet, hogy valamilyen szinten rendszeressé is tesszük, mert egy nagyon jó hétvégi program, ha valaki kimozdul valahová. - Jazda na koni a lukostreľba, tie sú vždy. Možno sa stanú samozrejmosťou, pretože je to veľmi príjemný program pre tých, ktorí sa z domu niekam vyberú. A kert és az egyéb ilyen jellegű tevékenység megszűnt, és a környező nagyobb településekről, Kazincbarcika, Putnok, Ózd - de a kisebb falvakból is a gyerekek nagyon szívesen kijönnek. Kipróbálják az íjászatot, felülnek egy kicsit a lóra. Aj z okolitých obcí, z Kazincbarciky, z Putnoku i z Ózdu, ale aj z menších dedín sem prichádzajú deti veľmi radi. Vyskúšajú si lukostreľbu i aké je to sedieť v konskom sedle. Ez kuriózum, tehát amellett ami otthon megtalálható, - hiszen mindenkinek van tévéje, számítógépe és otthon szórakozik,- ez egy másfajta kikapcsolódás és mindenki nagyon szereti és igényli. Toto je kuriozita, pretože okrem vecí, ktoré má každý doma, ako je napríklad televízor, počítač, ľudí zaujíma aj takáto forma oddychu. Je o ňu pomerne veľký záujem. Narr. Az agyagművesség az egyik legősibb mesterség. Eredete az ősi múltban gyökerezik. Feltehetően a földművelés ismertette meg az emberrel az agyag képlékenységét, a nap melege és a tűz használata pedig megtanította arra, hogy első edényeit maradandóan alkossa meg. Vyrábanie keramiky z ílu má svoj pôvod v dávnej minulosti. Predpokladá sa, že práve poľnohospodárstvo a najmä obrábanie pôdy odhalilo človeku plastickosť ílu; slnečné teplo a oheň mu zasa umožnili, aby svoje riady robil trvácimi. A kézzel való alakítás nehézkessége aztán folyamatosan rávezette a forma, majd a korong létrehozására. Obtiažnosť ručného formovania človeka naviedlo na to, aby si začal vyrábať formy, neskôr i hrnčiarsky kruh. A régészek szerint már bizonyos, hogy a kézi fazekaskorongot i.e ben már ismerték. Podľa historikov sa hrnčiarsky kruh používal už v roku 4000 pred Kr. Megszólaló: Szekeres Szilvia kézműves Szilvia Szekeres remeselníčka Egyre többen szeretnék a mesterséget is művelni, meg magát a cserepet is keresik. Čoraz viac ľudí sa zaujíma o tento obchod, vyhľadávané sú u dlaždice. A vásárló közönség is válogatja magát, meg akik próbálnának korongozni, azok között is van ilyen is, olyan is, de igazából mesterektől függ, hogy ki milyet képez ki a későbbiek folyamán, milyen tanulót, és mennyire elhivatottak a tanulók is. Aj medzi nakupujúcou verejnosťou sa nájdu takí, ktorí si to chcú vyskúšať. Sú šikovní i tí menej šikovní, no záleží od majstra, ako vyškolí svojho učňa do budúcnosti, samozrejme veľa robí aj zanietenosť žiakov. Ez egyfajta művészet is. Toto je tiež forma umenia. Igen, és nagy kitartást igényel. Áno, a vyžaduje si veľkú trpezlivosť. Hiszen el kell képzelni azt, hogy milyen motívumot képzel el esetleg egy elkészült kancsón, vagy egy vázán, vagy egy tálon. Treba si predstaviť, aký motív je žiadaný na nejakom džbáne alebo na váze či na tanieri. Nagyon sok tanulást, rengeteg olvasást és kutató munkát igényel, hogy az ember tudja, hogy milyen motívumot használ és mit mivel párosít össze, hogy ne legyenek keveredések és egyfajta káosz ne alakuljon ki az edény díszítése közben. Vyžaduje si to veľa učenia, čítania a výskumu, aby človek vedel, aký motív má použiť, s akým ho spojiť, aby nedošlo k zmiešaniu a k chaosu počas zdobenia riadov. Elkezdődik a korongozás, innentől mennyi idő az, amíg elkészül egy anyag? Začína sa práca na hrnčiarskom kruhu, koľko to ešte potrvá, pokým sa dopracujeme k výsledku? Ez megint csak edénytől függ, mert egy egyszerű virágcseréptől ha elindulunk, az nagyon hamar megvan, a korongozástól számítva az égetés után szárítással együtt néhány nap alatt megvan, Toto opäť záleží od typu riadu, napríklad výroba jednoducho kvetináča, ktorý je hotový pomerne rýchlo, prejde niekoľko dní od kruhu až po pálenie a následné sušenie. Egy mázas edényt már kétszer égetünk, az egy hosszadalmasabb folyamat, meg a száradás idejétől is függ. Meddig kell szárítani, hogyan kell szárítani, forgatni kell, ügyelni kell rá, tehát nagyon összetett, de ez a titka az egész mesterségnek. Jeden presklený tanier pálime dvakrát, je to zdĺhavejší proces a veľa závisí aj od dĺžky sušenia. Ako dlho je potrebné susiť, ako, či ho treba otáčať, dávať naň pozor, teda celé je to zložitý proces, v ktorom sa ukrýva tajomstvo tohto remesla. Narr. Az alaktalan anyag a kovács keze nyomán ölt formát. A kovács az, aki a vasat idomítja, formázza. Fő tevékenysége régebben lópatkolás, szekérjavítás volt. Napjainkban kisebb alkatrészek, szerszámok gyártásával, javításával is foglalkoznak. 10

11 Beztvaré látky získajú svoju formu pod rukami kováča. Kováč je ten, kto železo ohýba, formuje ho. V minulosti bolo hlavnou náplňou jeho práce najmä podkúvanie koní alebo oprava vozov. V súčasnosti sa venujú najmä výrobe alebo oprave menších súčiastok či nástrojov. Megszólaló: Szekeres Antal kovács Antal Szekeres kováč Az alapvető dolgok, amik a műhelyben előfordulnak, az a négy alapszerszám a kovácsülő, a kovács tűzhely, a kovács tűzi fogó, és a kalapács. Štyri základné veci, ktoré sa vyskytujú v kováčskej dielni, sú kovadlina, ohnisko, kliešte na uchopenie a kladivo. Ez a négy alapszerszáma a kovácsnak, aztán a többit, minden mást megcsinál magának, amire szüksége van - küllő betétek, vágók, nyeles szerszámok, ezeket saját magának készíti. Toto sú štyri základné veci, ktoré musí mať každý kováč. Ďalšie si už vie sám vyrobiť, napríklad vklady na špice, frézy, či iné veci a nástroje. Nekem ez örökség. Az édesapám is kovács volt és tőle örököltem egy műhelyet, egy szakmát, meg a szakma szeretetét, tiszteletét, tehát ez nálam előre kitaposott út volt, nincs más lehetőség. Pre mňa je to dedičstvo. Môj starý otec bol tiež kováč, po ňom som zdedil jednu vyhňu, jedno povolanie i lásku a úctu k nemu, moja cesta bola predurčená. - Akkor gyakorlod is ezt? Takže sa zaoberáš aj týmto? Hogyne, ebből élünk. Samozrejme, z tohto žijeme. Narr. A fafaragás művészetét napjainkban is több elismert alkotóember űzi. A térségünkben ismert Apostol György a Putnoki Tóth Ede Alkotókört képviselve tartott bemutató foglalkozást az érdeklődőknek. Drevorezbárstu sa v súčasnosti venuje viacero kreatívnych ľudí. U nás sa prítomným zvedavcom predstavil György Apostol, zastupujúc Tóth Ede Alkotókör z Putnoku. Megszólaló: Apostol György fafaragó György Apostol drevorezbár Láttunk itt több fajta művészeti motívumot, van népies, illetve van az új designosabb hullám is, ahol már elvontabb gondolkodásmódra enged következtetni a munkád. Videli sme tu viacero umeleckých motívov, sú tu ľudové aj novšia, dizajnérska vlna, kde práce nabádajú v väčšiemu premýšľaniu nad symbolmi. Igen, a portré mindig közel állt hozzám. Most azon belül ha a karikatúra felé megy az ember, vagy valami mondanivalót portréval is ki lehet fejezni, hiszen karikatúra létezik grafikában is, szobrászatban is. Áno, portréty mi boli vždy blízke. Teraz sa dá veľa vyjadriť i pomocou karikatúry ako výstižného portrétu, pretože karikatúra už existuje tiež v grafike i v sochárstve. Kicsit elvont értelemben el lehet tolni az anatómiát és a mondanivalót. V abstraktnejšom zmysle môžeme trochu posunúť hranice anatómie i výpovednej hodnoty. Narr. A régi idők falusi hangulatát felidézve, a helyi kisbíró lovaskocsival, pergő dobszóval invitálta a település lakosságát a nem mindennapi mulatságra. Oživiac dedinské prostredie z dávnych čias, miestny richtár na kočiarom, za zvukov dynamických úderov na bubon pozýval obyvateľov obce na nie každodennú zábavu. Anyag címe: Zukor Ricse, Fox-Tolcsva Anyag hossza: Televízió: Ped. Int. Miskolc Adolph Zukornak és William Foxnak, a magyar származású hollywoodi stúdióalapítóknak, óriási szerepük volt az amerikai filmgyártás megszervezésében. Kevesen tudják, hogy mindketten az északkelet-magyarországi Zemplén szülöttei. Zukor Ricsén, Fox pedig Tolcsván jött a világra. E két település remélhetőleg a közeljövőben a világ filmeseinek zarándokhelye lesz. A filmipar legnagyobb és legfényesebb nevei gyűlnek össze a Londonban a Leicester Square-en, a királyi filmvetítésre. Rajongók gyűrűjében érkeznek a brit filmek csillagai és itt van a híres hollywoodi vendég, Gary Cooper, aki a cowboy-ruháját ma frakkra cserélte, de a filmek tucatjaiból ismert mosolyt most sem hagyta otthon. És végre eljött a pillanat, amire a tömeg órák óta várt, megérkezett a királyi pár II.Erzsébet és Fülöp herceg. Színészek és filmrendezők sorakoznak fel őfelsége tiszteletére. Aki pedig elégedetten nézi, amint a királynő köszönti a filmsztárokat, nem más, mint Hollywood egyik legelőkelőbb úttörője Adolph Zukor. Adolph Zukor, a ricsei árvagyerek, - ahogy a Zemplén című lap január 3-i száma fogalmaz,- nagy utat tett meg Ricséről erre a londoni a királyi vetítésre. 11

12 1888-ban, 15 évesen vette kezébe a vándorbotot, elindult szerencsét próbálni a kis bodrogközi faluból, hogy megcsinálja az akkori világ egyik legnagyobb karrierjét. Zukor nevéhez kötődik az első hollywoodi filmstúdió, a Paramount megalapítása és a máig fennálló stúdiórendszer kialakítása. Ő vezette be Hollywoodban az egész estés játékfilmeket és a "sztárrendszer" is az ő fejéből pattant ki. A Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál hazai és külföldi résztvevői már hagyományosan elzarándokolnak Ricsére, megnézik a szülőházát, felkeresik a zsidótemetőben az édesanyja sírját. Zukor Adolf a gyerekkorát Ricsén töltötte, erősen kötődött a községhez, ahová 1927-ben el is látogatott. Egész életében magyar maradt és a személye nagyon sok magyar tehetséget, írókat, színészeket, rendezőket vonzott Hollywoodba ban adományozta a községnek a Juhász kutat, de másképp is támogatta szülőfaluját. Minden házasulandó lánynak küldött nászajándékként 25 dollárt, ami akkoriban hatalmas összegnek számított. Tolcsva Petőfi u.10-es szám. Ez a düledező, elhanyagolt épület minden valószínűség szerint a másik hollywoodi filmmogul, William Fox szülőháza. A kétszárnyas épület egyik fele ma önkormányzati tulajdonban áll, míg a másikban, ahol valaha vegyeskereskedés működhetett, idős emberek laknak. William Fox, eredeti nevén Fuchs Vilmos összesen 9 hónapot élt Tolcsván, mielőtt szatócsboltot üzemeltető apja úgy döntött, hogy szerencsét próbál Amerikában. Nem számított vagyonosnak, s a rosszul menő üzlet miatt 1879-ben, fia születésének évében, a kivándorlást választotta. Fuchs Vilmos édesanyjával apja után hajózott az Újvilágba, ahol felnőve, 25 évesen megnyitotta első, rövid némafilmeket vetítő moziárkádját New Yorkban. Többek között Fox nevéhez fűződik a hangosfilmgyártás beindítása az amerikai filmiparban, neki köszönhető, hogy a filmhíradók 1925-ben megszólaltak. Ő alapította, és az ő nevét viseli a 20th Century Fox filmstúdió és az egyik országos amerikai televíziós hálózat, a Fox Network. Soha nem tért vissza szülőföldjére, de az 1920-as években elküldött egy híradófilmest Tolcsvára és a felvételt rokonainak is megmutatta. A Zemplénre a vallási sokszínűség jellemző. A 16. századtól a legkülönfélébb népcsoportok telepedtek itt le, s hozták magukkal kulturális és vallási hagyományaikat is. Éltek itt görögök, ruszinok, zsidók, svábok, szlovákok, akik jelentős vallási hagyatékot hagytak maguk után. A Zemplén építészeti és kulturális emlékei között ma is kiemelkedőek az egyházi értékek. Az 1500-as évek második felében a legtöbb település református hitre tért át. A reformáció terjedését a Sárospataki Kollégium segítette, amely nagyban hozzájárult a térség szellemi és vallási identitásának alakításához évszázadokon keresztül. Nagyhírű könyvtára ma is az egyik legnagyobb egyházi gyűjtemény Magyarországon. Zukor és Fox zsidó családban született, vagy, ahogy azt a korabeli anyakönyvekben jegyezték Mózes hitűek voltak. Az észak kelet magyarországi régióba egy késői bevándorlási hullámmal érkeztek a zsidó vallású emberek Litvániából, Fehéroroszországból, nagyon sokan Lengyelországból és leginkább a galíciai területekről. Hozták magukkal a lengyeles szlávos hagyományvilágukat, ami aztán a nyelvhasználatukban is jelen volt. Beszélték a jiddist. Az itt élő arisztokrácia befogadó volt, védelmet biztosított a zsidó menekültek számára, mert a lengyel és ukrán területeken akkor már erőteljes nacionalista mozgalmak voltak. Ez kényszerítette a zsidókat, hogy ide meneküljenek, ide költözzenek. Általában a koronauradalmakon kaptak menedékhelyet és letelepedési jogokat, de állampolgárságot még hosszú ideig nem. Az itt élő nemesek, arisztokraták szavatolták számukra a biztonságot. Ez előnyös volt mindkét félnek, mert a zsidóság számára biztonságos letelepedési helyként szerepelt ez a terület, ugyanakkor a koronauradalmak gazdasági irányításában jelentős szerepet vállaltak a zsidók. Magyarországnak erről a részéről tudni kell, hogy itt a magyar kultúra rendkívül magas szinten virágzott az irodalomban, képzőművészetekben és egyéb más művészetekben is. Ennek hatása óriási mind a mai napig. Bármerre járunk, nincs olyan település ahol ne találkoznánk egy valamikor itt született, vagy élt híres embernek a lakóhelyével. Ebbe a nagyon magas szellemi miliőbe költöztek bele ezek a zsidók. Bár nem asszimilálódtak és nem is emancipálódtak, de a helyüket rendkívül gyorsan megtalálták. Volt szerepük és ebben a békés környezetben sikeresen magukba tudták fogadni a külvilág szellemiségét, de az őáltaluk sugárzott szellemiség is óriási nagy teret nyert. Békességben, szellemi egységben éltek itt a helybéliekkel. Egy vallásos zsidó attól függetlenül, hogy az ortodox irányzatot képviselte, vagy sem, tökéletesen tisztában volt a helyi magas színvonalú kulturális viszonyokkal és később, mikor elhagyták az országot kiválóan tudták az itt szerzett ismereteket kamatoztatni. Nem az üldöztetések miatt hagyták el az országot, több hullámban érkeztek és több hullámban is vándoroltak el szerencsét próbálni, többnyire az Egyesült Államokba. Az itt magukba szívott tudást,-, amit ebben a szellemi szabadságban élve a Hegyalján szereztek,- sikerrel tudták hasznosítani az Újvilágban. És mindazok a nehézségek, amikkel itt gyakran meg kellett küzdeniük, kreatívvá tették őket és ebből előnyt kovácsoltak, hiszen kialakult bennük egy olyan problémamegoldó képesség, ami a későbbi életük során nagy hasznot jelentett számukra. Ricsének, Tolcsvának a nemzetközi filmes világ zarándokhelyévé kell válnia, hiszen amerikai filmgyártás megszervezése jelentős mértékben Zukor és Fox érdeme volt. És mindkettőjük bölcsője itt ringott, ezen a tájon. Anyag címe: Jazzfesztivál Ózdon / Džezový festival v Ózde Anyag hossza: 5 00 Televízió: Ózdi Városi Televízió Két napra a jazz, és a dixie muzsika hazája lett Ózd, hiszen immáron második alkalommal rendezték meg a tradícionális, és a populáris jazz művelőinek, és kedvelőinek ünnepét. A rendezvény két helyszínen, az Ózdi Művelődési Intézmények Olvasójának színháztermében, és az egykor volt acélgyár területén felállított Rombauer színpadon zajlott. Az utóbbi, különleges helyszín egyszerre varázsolta el a városba érkező előadókat, és azokat, akik a régi törzsgyárba látogatva nosztalgiával gondoltak vissza az itt töltött évekre. 12

13 Na dva dni sa stalo mesto Ózd domovom džezu a dixielandu. Po druhýkrát sa tu uskutočnila oslava poslucháčov a hudobníkov milujúcich tradičný a populárny džez. Podujatie prebiehalo na dvoch miestach, v divadelnej sále Vzdelávacieho centra v Ózde a na pódiu Rombauer színpad ktoré je postavené v priestoroch niekdajšej oceliarne. Práve toto druhé, zvláštne miesto očarilo všetkých interpretov, ktorí do mesta prišli a tiež aj tých, ktorí si pi návšteve niekdajších priestorov továrne s nostalgiou pripomenuli tu strávené roky. Szinkron: Varga Tibor, vezető, Lucky Boys Band Évek óta gondolkoztunk ezen Palival, meg a régi ózdi zenekari tagokkal, és nagyon-nagyon eltökéltek, elszántak voltunk, hogy ezt megcsináljuk. Az első az egy ilyen saját kockázatos dolog volt, Dancsok Tomi segített benne rengeteget, és most ez a második azért lett nagyobb, szebb, meg bővebb, mert most az októberi fesztivál hatására a város is elhitte, hogy van ebben perspektíva. Nemcsak magában a jazzfesztiválban, hanem egyáltalán valami olyan dologban, ami megmozgathatja ezt a várost, egy kicsit különlegesebb, mint bármi más. Roky sme na tom s Palim a niekdajšími členmi kapely premýšľali. Boli sme pevne presvedčení, že to urobíme. Prvé podujatie bolo na vlastné riziko. T. Dancsok nám v tom veľmi veľa pomáhal. Teraz je to organizované po druhýkrát, preto je toto podujatie väčšie, krajšie a rozsiahlejšie. Pod vplyvom októbrového festivalu aj mesto uverilo, že to má perspektívu a to nie len v samotnom džezovom festivale, ale v tej veci, ktorá toto mesto rozhýbe a je trochu iná ako hocičo ostatné. Szinkron: Benkó Sándor, vezető, Benkó Dixieland Band Ózdnak nagyon nagy hagyományai vannak ebben a műfajban, és a hagyomány mindig érték. Érték akkor, ha van pénz, és érték akkor, ha sajnos nincs pénz. Ennek a városnak van egy ragyogó zenekara, a Lucky Boys, aki megnyerte a Ki mit tud?-ot, aki a határőrség zenekarába beépülve szép karriert futott. Van egy Varga Tibije, aki ennek a Lucky Boys zenekarnak a vezetője, ami szintén érték, mert kevés város mondhatja el, hogy jó dixieland zenekara van. Ózd má v tomto hudobnom odvetví veľké tradície a tradícia je vždy hodnotou. Hodnotou je aj vtedy, keď sú peniaze, aj vtedy, keď nie sú. Toto mesto má fantastickú kapelu Lucky Boys, ktorá vyhrala súťaž Kto čo vie a ako súčasť kapely pohraničnej stráže má za sebou krásnu kariéru. Má T. Vargu, ktorý je vedúcim kapely Lucky Boys, čo je tiež hodnotou, pretože málo miest môže o sebe povedať, že má dobrú dixielandovú kapelu. Szinkron: Zsédenyi Adrienn Zséda, énekesnő Én ilyen helyen még soha nem léptem fel, és az a szeretet, ahogy itt fogadtak minket, szerintem fantasztikus volt. A közönség, a szervezés, a szervezők részéről is, varázslatos volt, tényleg. Ešte nikdy som nevystupovala na takomto mieste. Tá láska, s akou nás tu privítali, bola fantastická. Očarujúce bolo obecenstvo, organizátori a ich prístup. Skutočne. Szinkron: Rakonczai Viktor, énekes, dalszerző Igen, nagyon érdekes volt ez a kettősség, hogy jazz zene szólt egy egykori acélgyárban, és nekem nagyon nagy izgalom ez. Ilyen helyen még soha nem voltam, és olyan fura, hogy itt most nem történik semmi a zenén kívül. Szerintem ez luxus. Áno, skutočne bola zaujímavá táto dvojakosť, že džezová hudba znie v priestoroch niekdajšej oceliarne. Bolo to pre mňa veľmi vzrušujúce. Ešte nikdy som nebola na takomto mieste. Je to veľmi zvláštne, že okrem hudby sa tu teraz nič iné nedeje. Je to podľa mňa luxus. Szinkron: Falusi Mariann, énekesnő Az egész országban ez egyedülálló, hogy egy ilyen nagy ipari létesítmény így megmaradjon, és ekkora befogadó tere legyen, és hát baromi nagy koncerteket lehet itt adni. Tehát jó dolog a jazz, meg a jazz az végül is kinövi magát, de hát ide simán el lehetne nagy sztárzenekarokat hozni bárhonnan. Isteni. V rámci celej republiky je to ojedinelé, aby sa takáto veľká priemyselná stavba takto zachovala a mala takéto veľké kapacitné možnosti. Dajú sa to organizovať obrovské koncerty. Džez je dobrý a v podstate prerastie sám seba. Sem by v pohode bolo možné priniesť veľké hviezdne kapely odkiaľkoľvek. Je to bohovské. 13

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO Všetky údaje uvedené v tabuľkách sú v percentách Počet respondentov: 721 Zber údajov: 6. 19. novembra 2007 Prezentované údaje sú výsledkom reprezentatívneho

Részletesebben

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók Kitől? Mesél az erdő pályázat Az EGERERDŐ Zrt. működési területén található általános iskolák 8 fős, 2-4. osztályos tanulóiból álló csoportok

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Primátor ľudí, nie strán Az emberek polgármestere, nem a pártoké 5. MUDr. Anton Marek nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Vážení spoluobčania! Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa Ž M e s t s k é n o v i n y september 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk cena: 0,35 eur Za tie roky sme riešili mnoho priestupkov ale mnohým priestupkom a trestným činom

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

Plánovanie dopravnej infraštruktúry

Plánovanie dopravnej infraštruktúry ROZVOJ VEREJNEJ DOPRAVY AKO NÁSTROJ PRE ZVÝŠENIE MOBILITY V MAĎARSKO-SLOVENSKOM POHRANIČNOM REGIÓNE A MOBILITÁS ELŐSEGÍTÉSE A MAGYAR-SZLOVÁK HATÁR MENTÉN A TÖMEGKÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE RÉVÉN Modelovanie

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, február 2008 Z obsahu Od mája bude mestská polícia v nepretržitej 24-hodinovej službe. Hovoríme s náčelníkom Jozefom Kovácsom. 3. str. M e s t s k é n

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (22)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (22) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (22) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 2. číslo 17. ročník Jún 2013 2. szám 17. évfolyam 2013 Június Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas Útlevél Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas - Útlevél Meno / Keresztnév: Priezvisko / Vezetéknév: Dátum narodenia / Születésem napja: Adresa

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (25)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (25) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (25) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Opýtali sme sa pána starostu. Megkérdeztük a polgármestert VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE

Opýtali sme sa pána starostu. Megkérdeztük a polgármestert VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE Köbölkút község önkormányzatának lapja IX. ročník 1. číslo IX. évfolyam 1. číslo ZDARMA INGYENES Opýtali sme sa pána starostu Megkérdeztük a polgármestert Zrážky,

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Spoločne pre náš Región 2012. március

Spoločne pre náš Región 2012. március KÖZÖSEN A RÉGIÓNKÉRT Spoločne pre náš Región 2012. március Együttműködéssel élmény lehet magyarnak lenni és itthon érezni magunkat Az egész ország kampányol, és látják, sokan gusztustalanul, támadva, kétes

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

Spolunažívajme v láske. Szeretetben összefogni NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE KÖBÖLTKŪT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Vážení spoluobčania

Spolunažívajme v láske. Szeretetben összefogni NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE KÖBÖLTKŪT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Vážení spoluobčania IX. ročník 3/4. číslo IX. évfolyam 3/4. szám NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE KÖBÖLTKŪT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA ZDARMA INGYENES Vážení spoluobčania Tisztelt lakosok V mene samosprávy obce, ako aj vo

Részletesebben

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VISEGRAD DISCUSSION PAPERS migrácia - sme pripravený na migráciu? migráció - fel vagyunk készülve a migrációra? migration - are we ready for the migration? Obsah

Részletesebben

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ...

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ... www.zurnaly.sk GALANTSKÝ A ŠALIANSKY ŠPECIÁL o našich obciach... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta... Ročník XVIII. NOVEMBER 2014 časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

Dobos Lászlóra emlékezünk...3.old.

Dobos Lászlóra emlékezünk...3.old. 9. číslo 46. szám ročník évfolyam 2014 august augusztus Dobos Lászlóra emlékezünk...3.old. O 6. športovej olympiáde pre žiakov základných škôl môžete čítat na str. 4. Mi történik a városunkban? Beszélgetés

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (21)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (21) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (21) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

DEKLARÁCIA. o vytvorení Eurorégia Neogradiensis

DEKLARÁCIA. o vytvorení Eurorégia Neogradiensis DEKLARÁCIA o vytvorení Eurorégia Neogradiensis V duchu dohody podpísanej dňa 11.12.1998 v Lučenci, dolupodpísaní deklarujeme našu snahu vytvoriť cezhraničnú, interregionálnu spoluprácu v prihraničnej oblasti

Részletesebben

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei Literatúra / Irodalom, V. ročník Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER Vznik písma a knihy/az írás kialakulása Začiatky písomníctva/az írásbeliség kialakulása (O knižnici)/(a

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. december 14. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Page 1/5 Mestský úrad Kolárovo Na 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 2. 03. 2015 K bodu rokovania číslo: 11 ) Informatívna správa primátora mesta o podaných žiadostiach mesta o poskytnutie

Részletesebben

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com)

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com) Volám sa Sárközy Miklós. Narodil som sa 3. februára 1976 v Pécsi. Svoje gymnaziálne štúdia som absolvoval v Sárbogárde, kde som maturoval v roku 1994. V rokoch 1994 až 1996 som študoval odbor histórie

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKEINK ADÁSMENET (2)

KÖZÖS ÉRTÉKEINK ADÁSMENET (2) KÖZÖS ÉRTÉKEINK ADÁSMENET (2) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00 Operačný program/ Operatív program: Operačný program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-slovenská republika 2007 2013 Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 ov

Részletesebben

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VISEGRAD DISCUSSION PAPERS droga a zákon - čo omamuje? drog és törvény - melyik kábít? drugs and law - which is more mind numbing? Obsah Tartalom content Predslov...

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 28. januára 2013 K bodu rokovania číslo: 10/b v Žiadosť spoločnosti AGROTREND Kolárovo s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu poľnohospodárskeho

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca VIII. rocník, október 2007 Z obsahu Dňom 25. 9. 2007 bola z funkcie prednostky Mestského úradu (MsÚ) primátorom odvolaná ING. DIANA CSICSMA- NOVÁ. 3. str. M e s t

Részletesebben

Štúrovo a okolie. Párkány és Vidéke 2008/1 NADŠTANDARDNÉ PLASTOVÉ OKNÁ

Štúrovo a okolie. Párkány és Vidéke 2008/1 NADŠTANDARDNÉ PLASTOVÉ OKNÁ Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XIX. ročník www.sturovo.sk Határtalanul! Foto: Himmler Esztergom és Párkány nagyszabású ünnepségsorozattal tette emlékezetessé a decemberi határnyitást. A rendezvények

Részletesebben

Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník

Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník Oblasť: Vedúci krúžku: Formy činnosti: jazyky- spoločensko-vedná oblasť Mgr.Polyáková Gizela pravidelná činnosť-týždenne 2 hodiny /pondelok, štvrtok/

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (48)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (48) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (48) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Daň z nehnuteľností sa nemení. 93701@pobox.sk. Januárové zasadnutie MsZ Komisie majú do 6 členov

ELIEZOVSKÝ. Daň z nehnuteľností sa nemení. 93701@pobox.sk. Januárové zasadnutie MsZ Komisie majú do 6 členov Žfebruár 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk M e s t s k é n o v i n y cena: 0,35 eur Občan bude vybavený rýchlejšie, adresnejšie a zvýši sa jeho komfort. Hovoríme s prednostkou

Részletesebben

spravodajca Obciansky mesacník

spravodajca Obciansky mesacník Želiezovský spravodajca VII. rocník, marec 2006 Mesiac knihy Problematikou čítania sa dnes zaoberajú odborníci pedagógovia, psychológovia i knihovníci. Čítanie kníh ovplyvňujú čitateľské návyky v rodinách

Részletesebben

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma PANORÁMA Spravodaj Moldavy nad Bodvou - Szepsi város lapja #05/2013 Zdarma / Ingyenes www.moldava.sk 01 Úvod 03 Z nášho života - Életünk 05 Kompas - Iránytű 07 Mozaika - Panoráma 02 Strieška - Esernyő

Részletesebben

spravodajca Letné vydanie Kostol a námestie ako ďalej? Malá vodná elektráreň - územný plán neschválený M e s t s k é n o v i n y

spravodajca Letné vydanie Kostol a námestie ako ďalej? Malá vodná elektráreň - územný plán neschválený M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk Letné vydanie spravodajca X. rocník, júl-august 2009 M e s t s k é n o v i n y cena: 0,50,- (15,- Sk) Inovatívne v tepelnom hospodárstve ako horí slama v kotolni Tenerga? Prehľad

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca X. rocník, jún 2009 M e s t s k é n o v i n y cena: 0,33 (10,- Sk) Mesto získalo Útulok od Nitrianskeho samosprávneho kraja za 1 euro Želiezovské kino stojí zatiaľ

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (31)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (31) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (31) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (39)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (39) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (39) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

93701@pobox.sk. IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y cena: 10,- Sk (0,33 ) Kamerový systém sa rozrástol 2 Iveta Radičová bola v Želiezovciach, stretla sa s gymnazistami,

Részletesebben

93701@pobox.sk. R7 5. str.

93701@pobox.sk. R7 5. str. Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, máj 2008 Z obsahu Lavičky v centr mesta - čo na to obyvatelia? 3. str. M e s t s k é n o v i n y Petícia za vybudovanie južnej rýchlostnej komunikácie

Részletesebben

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia CIVIL CIVIL IZÁCIÓ IZÁCIA Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia Civil-izácia pre Ochranu zdravia Konferencia Hatvan, 2013. május 9-10 Hatvan, 9-10 máj, 2013 www.husk-civil.eu 1 Project bemutatása

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

PANORÁMA. 07 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma

PANORÁMA. 07 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma PANORÁMA Spravodaj Moldavy nad Bodvou - Szepsi város lapja #05/2014 Zdarma / Ingyenes www.moldava.sk 01 Úvod 03 Z nášho života - Életünk 07 Kompas - Iránytű 08 Mozaika - Panoráma 02 Strieška - Esernyő

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (29)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (29) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (29) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (6)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (6) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (6) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik. Csallóközi Hírmondó

2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik. Csallóközi Hírmondó 2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik Csallóközi Hírmondó Semmittevés helyett eredményes munkát! A jövőnkre is gondolunk

Részletesebben

Marketing személyzet

Marketing személyzet Munkaközvetítő ügynökség Marketing személyzet Nástupný fizetés: megállapodás alapján Munkaviszony: Hlavný pracovný pomer Munkavégzés helye: SR Námestie SNP 14, Lehetséges kezdési időpont: azonnal Pozíció

Részletesebben

Testvérközségünkben Csabrendeken a hagyományos falunap megünneplésére

Testvérközségünkben Csabrendeken a hagyományos falunap megünneplésére Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 15. ročník Október 2011 3. szám 15. évfolyam 2011 Október Starosta našej obce sa stal čestným

Részletesebben

Vidíte cezhraničný regionálny magazín medzi Maďarskom a Slovenskom Spoločné hodnoty podporovaný Európskou úniou.

Vidíte cezhraničný regionálny magazín medzi Maďarskom a Slovenskom Spoločné hodnoty podporovaný Európskou úniou. KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (63) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Opatrovateľ / ka - Holandsko

Opatrovateľ / ka - Holandsko Munkaközvetítő ügynökség Opatrovateľ / ka - Holandsko Jutalom : 1 460 za turnus beleértve az adót Elvárt végzettség: Opatrovateľ / ka Num személyek: 0 szabad hely: Ország: Holandsko A belépés időpontja:

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (50)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (50) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (50) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Tartalomjegyzék: Komlósška Mozaika...8

Tartalomjegyzék: Komlósška Mozaika...8 Tartalomjegyzék: Beszámoló a testületi ülésről...2 A csatornázásról tartottak lakossági fórumot...2 Pokorni Zoltán városunkba látogatott...3 A KFT védekezik a városunkban fellépő belvíz ellen...4 Elkezdődött

Részletesebben

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu KAPUVÁR CELLDÖMÖLK MESTERI SZENTGOTTHÁRD TATA KISBÉR BALATONFÜRED FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu Platnosť: 11.06. - 31.8.2016 KINCSEM WELLNESS HOTEL Kisbér,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek [Dráma v obci Tiszaeszlár. Zorné polia sociálnych dejín] Budapest, Osiris, 2011. 750 p.

A tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek [Dráma v obci Tiszaeszlár. Zorné polia sociálnych dejín] Budapest, Osiris, 2011. 750 p. kor /ridor 4. číslo 2014 portrét Kövér György A tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek [Dráma v obci Tiszaeszlár. Zorné polia sociálnych dejín] Budapest, Osiris, 2011. 750 p. V roku 2011 uzrela

Részletesebben

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu Materiál na rokovanie Materiál č.: 18/2015/3 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VII. volebnom období Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 3. ülésének beterjesztett anyaga a VII.

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (10)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (10) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (10) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu, rodičov a brata Štefana 9:30 (M-S) Kostolná p.d. Za Mons. Ladislava Paxyho, duchovného otca ---- ---- ----

8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu, rodičov a brata Štefana 9:30 (M-S) Kostolná p.d. Za Mons. Ladislava Paxyho, duchovného otca ---- ---- ---- RÍÍM..-KATOLÍÍCKA FARNOSŤ KOSTOLNÁ PRII DUNAJII PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ NA TÝŽDEŇ PO 12. NEDELI V CEZROČNOM OBDOBÍ NEDEĽA 22.. JÚNA DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍÍ 8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu,

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Budapest XVIII. kerülete (Magyarország) és Szepsi (Moldava nad Bodvou) város (Szlovákia) önkormányzatai együttműködési megállapodást kötnek az alulírott napon és helyen: I.

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (43)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (43) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (43) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ

DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ HÍRNÖK MEGJELENIK KÉTHETENTE VYCHÁDZA DVOJTÝŽDENNE HLÁSNIK 24. évfolyam, 3. szám, 2016. február 24. 3. číslo, 24. ročník, 24. februára 2016 Dunaszerdahely lánglelkű tudósa

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 695/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 26. mája 2016 k bodu rokovania číslo:... A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016

Részletesebben

SZLOVÁK NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

SZLOVÁK NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Szlovák nyelv emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 16. SZLOVÁK NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORÁSOK MINISZTÉRIUMA I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 4.3.2013 K bodu rokovania číslo: 11 Návrh koncepcie a finančného krytia publikácie o meste Kolárovo Predkladá: Magdolna Rigó,

Részletesebben

Végső búcsú Kabar atyától

Végső búcsú Kabar atyától 2016. február III. évf. 2. szám Végső búcsú Kabar atyától Szeretett Kabar Atyánk, életének 88., papságának 65. évében türelemmel viselt hosszú szenvedését befejezve 2016. január 9-én hazatért a Mennyei

Részletesebben