A Tünet Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft évi Közhasznúsági jelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tünet Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi Közhasznúsági jelentése"

Átírás

1 A Tünet Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft évi Közhasznúsági jelentése Budapest, május 29. Szabó Réka ügyvezető

2 A Tünet Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről A Tünet Nonprofit Kft február 20-án alakult. A társaság két belföldi magánszemély tulajdonában van, közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik. A Fővárosi Bíróságon a Cg számon van bejegyezve. Tevékenységi kör A Tünet Nonprofit Kft. főtevékenysége: Előadóművészeti tevékenység. A évben tevékenységéből ezer Ft árbevétele keletkezett. A Szervezet 2012-es vállalkozási tevékenységből származó bevétele 564 ezer Ft. A Kft-nek ezzel a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos kiadása nem volt. A közzétett adatokat a társaság Cégbíróságon bejegyzett felügyelő bizottsága vizsgálta. 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tünet Nonprofit Kft évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege ezer Ft, a saját tőke ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, amely a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból áll. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezet ezer Ft állami támogatást kapott, melynek felhasználása részben átcsúszott a következő évre. Az egyéb bevételek között szerepeltetjük az előző évről áthozott, elhatárolásból visszavezetett ezer Ft támogatási összeget is, valamint az egyéb, nem költségvetési támogatásokat ezer Ft értékben, és egy díjat, melyet a Szervezet külföldön nyert, 122 ezer Ft értékben. A 2013-as évre az átvitel összege ezer Ft, valamint a Szervezet visszautalt 236 ezer Ft összegű fel nem használt állami támogatást (egyik helyszín nem tudta fogadni a tervezett vendégjátékot). A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott juttatásokat, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 2

3 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben közösségünk összesen ezer Ft támogatást kapott különböző címen. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Szervezetünknek 2012-ben személyi jellegű ráfordítása összesen 343 ezer Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői ez évben juttatásban nem részesültek, részükre költségtérítés került kifizetésre 343 ezer Ft értékben. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt, a költségtérítés nem minősül juttatásnak. A személyi jellegű ráfordítások részletezését a 6. számú melléklet mutatja be. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A Tünet Nonprofit Kft 2012-ben a közhasznú minősítés feltételeinek megfelel: a) Az erőforrás ellátottsági mutatót teljesíti, mivel az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot. b) Megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható: a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét. A társulat az általa feldolgozott művészeti témákkal reagál a kor problémáira, elgondolkodtat, kérdéseket tesz fel, előadásaival, programjaival, akcióival a közélet része. Az együttes komplex nevelőprogramjával középiskolásokat és óvodásokat szólít meg, párbeszédet kezdeményez a közönséggel. Célja, hogy kimozdítsa a nézőt a passzív szerepből akár a 2012-es legjobb táncelőadásaként Lábán-díjat nyert interaktív Voks című produkcióban, akár a Kucok játssz velünk mesét! című darabban, ahol a gyerekek maguk is részt vesznek az előadásban. A társulat 2012-es, jubileumi 10. évében a független társulatokat érintő pénzügyi bizonytalanság ellenére ismét egy művészileg és szakmailag is magas szinten megvalósított programokkal teli évet zárt. A Tünet Együttes 2012-ben 8 állandó taggal és 105 külsős munkatárssal dolgozott együtt; 1 új önálló bemutatót hozott létre (Voks); leforgatta a Gyászfilm című rövidfilmet; megszervezte a 3 napos Kábé tíz születésnapi fesztiválját, amelynek keretében 11 eseményt ebből 4 új produkciót valósított meg; 9 repertoáron lévő produkciójából az év folyamán 48 előadást tartott, ezek közül 8 előadást vidéken és kettőt külföldön; 16 középiskolai beavató programot szervezett, amelyeken mintegy 450 diák vett részt. A korábbi 13 díj mellé két további díjat kapott: az Árnyékfilm Legjobb kísérleti film díja a Timishort Filmfesztiválon (Temesvár), az Alibi című előadás megosztva kapta a fesztivál fődíját Veszprémben, a 15. Tánc Fesztiválján. 3

4 Bemutatók, repertoár-előadások, projektek Az év során a Tünet Együttes egy új saját produkciót mutatott be. A Voks című előadás az egyéni felelősség és a kollektív döntés társadalomban betöltött szerepével foglalkozik. Az előadás két síkon zajlik, a tánc mellett egy, az es évek hétköznapi híreiből összeállított hanganyag hallható. A nézők a székükre készített kapcsolóval választhatnak a két sík, a tánc vagy a szöveg között így maguk is alakítják az előadást. A darab bemutatója február 2-án volt a Trafó Kortárs Művészetek Házában, amit további előadások követtek a Trafóban, a MU Színházban, Nyíregyházán és Szabadkán. Nyáron a Tünet Együttes leforgatta új filmjének, a Gyászfilmnek a képanyagát a kőbányai Kőbányában. Gyászfilmhez komoly filmes partnerek csatlakoztak: a kiváló operatőr, Pohárnok Gergely, illetve a nagy tapasztalatokkal rendelkező filmgyártó cég, a Laokoon Film. Az év második felében az együttes a 10 éves születésnapi fesztiváljára készült. A Kábé tíz fesztivál a Trafó Kortárs Művészetek Házában volt december án, melynek során összesen 11 különböző eseményt láthattak a nézők, ezek közül 4 új produkció volt: három ajándék rendezés (Ardai Petra, Kárpáti Péter, Vajdai Vilmos közreműködésével) és a 12 alkotásból álló Reinstallációs est. A tánc, színházi és zenei programok mellett voltak performanszok, fotós, filmes, beszélgetős, és képzési események, de különleges alkalmak is, mint a rituális séta vagy a kortárs torta verseny. A fesztivál egy, a szakmát is bevonó eseménnyé, találkozási és beszélgetési ponttá kívánt válni, amely ráirányítja a figyelmet a független kortárs művészetre ben a társulat 9 különböző önálló darabot tartott repertoáron, az év során összesen 48 előadást valósított meg, amelyekből kettőt külföldön, nyolcat pedig vidéken mutatott be. Budapesten a Trafó Kortárs Művészetek Házában (Nincs ott semmi, Voks), a Katona József Színház Kamrájában (Alibi), a MU Színházban (Véletlen, Szeánsz, Voks, Kucok) és a Bálint Házban (Kucok) mutatta be darabjait az együttes. Vidéken Nyíregyházán, Veszprémben, Pécsett és Ozorán szerepelt az együttes, külföldön pedig Szabadkán és Temesváron láthatta őket a közönség ben összesen 3808 néző látta a társulat darabjait. Oktatási, nevelési munka, képességfejlesztés, közönségépítés 2012-ben a társulat folytatta 2009-ben elindított nagy sikerű középiskolai beavatóprogramját, amelynek célja a kortárs művészetek, kiemelten a kortárs tánc megismertetése a középiskolás korosztállyal interaktív és szórakoztató formában ben összesen 16 alkalommal tartott az együttes iskolai körülmények között a diákok órarendjébe épített foglalkozást, amely minden esetben egy aktuálisan műsoron lévő előadáshoz kapcsolódott ben a beavató foglalkozásokon mintegy 450 diák vett részt, a program 2009-es elindítása óta pedig összesen fiatal részesült a Tünet beavatókból. A Kucok című gyerekelőadások keretében óvodás korú gyermekek és szüleik vettek részt képességfejlesztő foglalkozásokban. Budapest, május 29. Szabó Réka ügyvezető Záradék: E közhasznúsági jelentést a Tünet Nonprofit Kft taggyűlése május 29-ei ülésén elfogadta. 4

5 Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete Cg A Tünet Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft 1025 Budapest, Kavics u. 17/b évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás Budapest, 2013 május 27. Szabó Réka ügyvezető A beszámolót Blázi Zsuzsanna (reg: ) készítette. Velence, május 24., könyvszakértő azt nem vizsgálta. 5

6 Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Tünet Kult. és Műv. Nonprofit Kft. Eszközök (aktívák) Sorszám Egyszerűsített éves beszámoló "A" MÉRLEGE A tétel megnevezése " A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva" Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. B. Forgóeszközök (6.-9. sorok) I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások 11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Források (passzívák) 12. D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 15. II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 16. III. TŐKETARTALÉK 17. IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 19. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 20. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok 22. F. Kötelezettségek ( sorok) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 24. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 25. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Velence, május 24. Szabó Réka a vállalkozás vezetője (képviselője) 6

7 Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Tünet Kult. és Műv. Nonprofit Kft. " A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva" Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) Sorszám A tétel megnevezése Előző év adatok E Ft-ban Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Velence, május 24. Szabó Réka a vállalkozás vezetője (képviselője) 7

8 Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege (Ft) Elszámolás időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi határideje Nemzeti Családi és Ifjúsági nevelési Szoc.politikai Intézet program Emberi Erőforrás Működési támogatás Minisztérium 2012 Összesen:

9 Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év Megnevezés Előző évi Tárgyévi összeg Változás összeg (eft) (eft) % eft Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék 0 Értékelési tartalék 0 Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége 0 Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 0 Egyéb 0 Megjegyzés 9

10 Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 MINDÖSSZESEN: 0 10

11 Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi felhasználás % átvitel Ft Egyéb szervezetektől (Open Society Insitute) Működés 100 NKA 1517/1555 Voks c. produkció NKA 1513/0252 Középiskolai beavató program NKA /11 Kucok c. előadás létrehozása NKA /11 Repertoár előadások hazai és külföldi forgalmazása EMMI Működési támogatás NKA 3113/01376 Születésnapi fesztivál megvalósítása NKA 3103/2206 Szakmai utak megvalósítása NKA 3117/5282 Apropó c. produkció létrehozása Summa Artium KHT Gazdasági társaságoktól ÖSSZESEN:

12 Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések,00 0 Természetbeni juttatások,00 0 Szja mentes,00 0 Szja köteles,00 0 Értékpapír juttatások,00 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak,00 0 Költségtérítések*,00 0 Kertész András, Szabó Réka Kiküldetési rendelvény üzemanyagtérítés, lásd szöveges indoklás 6. pontban Adott kölcsönök összege,00 0 Kamatmentes kölcsönök,00 0 Egyéb juttatások,00 0 ÖSSZESEN: Kiküldetési rendelvény üzemanyagtérítés, lásd szöveges indoklás 6. pontban * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be. 12

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. KSH azon: 18199820-9312-521-01 Bejegyezve: 16.Pk.60.550/2008. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. június 02. Fábián Zsuzsanna

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány 1112 Budapest, Balatoni út 198. 2010. évi Közhasznúsági jelentés

Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány 1112 Budapest, Balatoni út 198. 2010. évi Közhasznúsági jelentés Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány 1112 Budapest, Balatoni út 198. 2010. évi Közhasznúsági jelentés Budapest, 2011. április 30. Kuratóriumi Elnök Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Péteri Gyermekekért Alapítvány

Péteri Gyermekekért Alapítvány Péteri Gyermekekért Alapítvány 1.Pk.62190/1992/30-I. Nyilv.szám: A542. : 2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2. 2008. évi közhasznúsági jelentés Péteri, 2009. május 30. Petőné Vizi Valéria kuratórium elnöke

Részletesebben

Készítette: Szabó János Ügyvezető

Készítette: Szabó János Ügyvezető Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933853211313 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2009 Készítette:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft.

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentés Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. 1149 Budapest, Egressy út 67/A. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011május

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 10. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010 Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933-213 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2010 Készítette:

Részletesebben

Tudástársadalom Közhasznú Alapítvány 1065 Budapest, Bajcsy Zs. út 33. 3/10. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Tudástársadalom Közhasznú Alapítvány 1065 Budapest, Bajcsy Zs. út 33. 3/10. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Tudástársadalom Közhasznú Alapítvány 1065 Budapest, Bajcsy Zs. út 33. 3/10. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 26. Joó Emese titkár A Tudástársadalom Közhasznú Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Kamarabalett Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés

Kamarabalett Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés Kamarabalett Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés 2013. április 30. Készítette: Az egyszerűsített éves beszámolót a Shepherd Business Brokers Kft mérlegképes könyvelője állította össze, könyvszakértő azt

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Wünsch Kft. 2012.02.18. Virtuális Plébánia Alapítvány 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 38/a 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.

Részletesebben

Mű Hely Líceum Alapítvány

Mű Hely Líceum Alapítvány Mű Hely Líceum Alapítvány 1055 Budapest Bihari utca 18 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. április 30. Braun József elnök Mű Hely Líceum Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben