Tisza Lajos körút: újjászületett Belváros (Összeállításaink a oldalon) Gyaloghajszálon múlt a vb-elsôség. a polgármester.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisza Lajos körút: újjászületett Belváros (Összeállításaink a 4 10. oldalon) Gyaloghajszálon múlt a vb-elsôség. a polgármester."

Átírás

1 KÜLÖNSZÁM, OKTÓBER A VÁROS KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓS LAPJA döntetlen nem volt elég a világbajnoki cím megszerzéséhez. A nagymester az utóbbi idôben csak a pihenéssel foglalkozik. Nem edz, nem elemez, kedvenc játékát hanyagolja. Nagyon elfáradt a brissagoi napok harcában. Mostanában rengeteg meghívásnak tesz eleget, a Délmagyarország és a Rádió 88 szervezésében nagy sikerû közönségtalálkozót tartott a Novotel Hotelben. Szeged város vezetése is méltó módon fogadta a nemzetközi nagymestert. Szeged aranyérmét nyújtotta át Botka László polgármester, és ezen az összejövetelen jelentette be, hogy Lékó Pétert javasolja 2005-ben a város díszpolgárárának. Botka László szegedi polgármester ezúttal nem az egyes városrészekben, hanem a városháza dísztermében tartja meg a félévente megszokott polgármesteri beszámolóját. A jelenlegi városvezetés mintegy két éve kapott mandátumot, félidejéhez közeledik tehát a ciklus. Botka László úgy véli ilyenkor feltétlenül szükséges egy alkalom, amikor a szegediekkel közösen és kötetlenül beszélgetnek a város fejlôdésérôl: arról, melyek a legfontosabb célok, mik a legközelebbi feladatok. A polgármesteri beszámoló november 3-án, 18 órakor kezdôdik, amit egyébként élôben közvetít a városi televízió, valamint a fórumot követni lehet a városháza honlapján (www.szegedvaros. hu). (Interjú Botka Lászlóval a 3. oldalon) Beszámol a polgármester Tisza Lajos körút: újjászületett Belváros Hivatalosan is átadták a Tisza Lajos körút felújított belvárosi szakaszát. A rekonstrukció közel 650 millió forintba került. Az országban egyedülálló módon megújult, forgalmas útszakaszon ezentúl gyorsabban juthatnak át az autósok, a járdák egy része és a járdasziget pedig díszburkolatot és parkosított szegélyt kapott, a tömegközlekedési jármûvek megállóiban padokat helyeztek el. A Tisza Lajos körút új arca, pontosabban arculata is elkészült. Egyébként csak az idén 18 milliárd forintos városfejlesztési beruházást indított el a szegedi önkormányzat. Többek között folytatódik a Belvárost megújító program is: elkészült a terve a Szent István tér rekonstrukciójának. (Összeállításaink a oldalon) Lékó Péter. Bár a fináléban erôsítették a szegediek üzenetei, a város egyöntetû szurkolása, a kivívott Gyaloghajszálon múlt a vb-elsôség Drámai küzdelmet vívott az utóbbi hetekben a világbajnok orosz Kramnyik ellen a szegedi sakkzseni,

2 2 Szegedi Tükör Folyik a szegedi Belváros II. tömbjének rehabilitációja Szamárhátív a kapu alatt Az épületszerkezeti részek bontásánál és fölújításánál tart a szegedi II. tömb rehabilitációja. A Somogyi utca, Kelemen utca és Kölcsey utca határolta területen három házat állítanak helyre. Kétemeletnyi törmelékhalom magasodik a szegedi Somogyi utca 17. és Kelemen utca 4. épülete által bezárt, fölújítás alatt álló tömb belsejében. A két házszám (pontosabban: helyrajzi szám) valójában három ingatlant jelent: a Kelemen és a Somogyi utca sarkán 1860-ban épült házat és a Somogyi utca felôl mellé emelt épületet közös helyrajzi szám jelöli. A Kölcsey utcáig nyúló tömböt falapokkal kerítették körül, az állványokat hálóval borították, így a törmelék pora nem szennyezi az utcát. A gyalogosokat fából ácsolt, tetôvel ellátott folyosó is védi. A tömb túloldalának fölújítása négy éve, a Kárász utca 16., valamint a Kárász és a Kölcsey utca sarkán álló épületek helyreállításával kezdôdött. Idôközben lebontották a Somogyi utca 19. számú épületet, amelynek helyén már épül a Lombard Lízing Rt. irodaháza. Idén augusztusban folytatták a tömbrehabilitáció kettes ütemét: a Kelemen utca 2. és 4., valamint a Somogyi utca 17. számú épületének helyreállítása kezdôdött el. A válaszfalak lebontásával megszüntetik a kis alapterületû, komfort nélküli lakásokat. Az így kialakított bérlakások száma csökken ugyan, alapterületük viszont jelentôsen nô: 27 lakás helyett 20, egyenként közel 80 négyzetméteres lakás bérleti jogára pályázhatnak majd az érdeklôdôk a rekonstrukció befejezése után. Katóné Gyánti Györgyi, a beruházó szegedi önkormányzat Mûemléki követelmények A tömbrehabilitáció második szakasza hasonlóan az eddig végzett munkához a mûemléki követelmények szerint zajlik. A Somogyi utca Kelemen utca sarkán álló romantikus Scheinberger-ház falán tábla jelzi, hogy mûemlék elôtt állunk, de a többi épületet is a helyi védettség szabályai szerint újíthatják föl. képviselôje a fölújítás állásáról elmondta: az építkezés elsô szakaszában a kevésbé látványos bontás és födémcsere zajlik. Az épületek szerkezeti vizsgálata, a födémek megerôsítése, illetve cseréje idôigényes feladat. Itt legutóbb több évtizede végeztek jelentôsebb rekonstrukciót. Hajós Tibor, a kivitelezô Délépítô Rt. mûvezetôje kalauzolásával jártuk be a szerkezeti részekig visszabontott épületbelsôt. Megtudtuk, hogy a házakat a vártnál is rosszabb állapotban találták. Ezen felül, a föltárás közben több meglepetés is érte a szakembereket. Így például még a sokat tapasztalt építôk is elcsodálkoztak azon, hogy az egyik lakáselválasztó fal nem teljes egészében téglából készült: két oldalt fölhúzták ugyan a téglasorokat, ám a kettô közti ûrt törmelékkel töltötték ki... Ugyancsak jelentôs gondot okoz az évszázados fafödém beépítési módja. Több helyiségben látható a csaknem kétarasznyi átmérôjû, hatalmas szálfákból összeépített födém, amelyet, szokatlan megoldással, egybeépítettek a középsô fôfallal, így kibontása és a betonfödém kialakítása csak szakaszosan (ezért lassabban) történhet. Furcsa megoldással találkoztak a Somogyi utcai mûemlékház emeletén is: a Kelemen utcai ablakokat belülrôl vékonyka fallal takarták el, meghagyták viszont a vakablakokat kívülrôl díszítô, fából készült zsalugátert. A befalazást természetesen kibontották Azért kellemes meglepetés is érte az építôket: a bontásnál több helyiségben mennyezeti díszítôfestésre bukkantak. Restaurátori vélemény alapján döntenek majd arról, hogy a ráfestéssel takart ékítmények érdemesek-e a teljes kibontásra és visszaállításra. Az aprólékos föltárás és kutatás persze ugyancsak hátráltatja a fölújítást. A rekonstrukció után teljes szépségében csodálhatjuk meg a Somogyi utca 17. szamárhátíves boltozatú kapualját: az udvarra vezetô átjáróból nyílik az ugyancsak meghitt hangulatú lépcsôház. A szerkezetfölújítás még hónapokig eltart; a látványos és gyors haladást mutató szakipari munkákra várhatóan tavaszszal kerül sor. Ny. P. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata felkéri a szegedi társadalmi, gazdasági szervezeteket, intézményeket, szakmai szövetségeket, kamarákat, egyházakat, érdekképviseleti szerveket, hogy tegyenek javaslatot az alábbi kitüntetésekre: 1. Díszpolgári cím Évente egy díszpolgári cím adományozható, élô vagy elhalt személynek. 2. Pro Urbe-díj Évente legfeljebb két Pro Urbe-díj adományozható. Felhívás kitüntetésekre 3. Szegedért emlékérem Évente legfeljebb 5 Szegedért Emlékérem adományozható. 4. Szeged nemzetközi kapcsolataiért emlékérem Évente kettô Szeged nemzetközi kapcsolataiért emlékérem adományozható, élô, vagy elhalt személynek. A Szeged nemzetközi kapcsolataiért emlékérem átadására 2005 májusában, a Díszpolgári cím, a Pro Urbe-díj és a Szegedért Emlékérem átadására május 21-én, a város napján kerül sor. Kérjük, hogy a személyi adatokat tartalmazó és a részletesen indokolt ajánlásokat december 31-ig juttassák el Szeged Megyei Jogú Város polgármesteréhez. Bôvebb felvilágosítás a polgármesteri hivatal oktatási, kulturális és sportirodáján kérhetô (tel.: ). A vonatkozó (VII.10.) számú rendelet szövege megtalálható a web lapon, az információk menüpont alatt.

3 Szegedi Tükör 3 Több száz szakembert vontak be a közgyûlési döntéshozatalba Botka László: Szeged a jövô városa Szeged magára talált, lendületbe jött az elmúlt két évben nyilatkozta lapunknak az önkormányzati ciklus félidejében Botka László. A polgármester a következô idôszak egyik legfontosabb feladatának a felelôsségtudat megerôsítését tartja. Szerinte ha a város lakói tudomásul veszik, hogy valamennyien felelôsséggel tartoznak a másikért, akkor igazi európai közösséggé, a jövô városává válhat Szeged. A baloldali vezetésû önkormányzat megalakulásakor, 2002 novemberében három célt tûzött ki maga elé: 1. új típusú önkormányzati mûködés létrehozását, a közbizalom megerôsítését, 2. a vagyongazdálkodás új alapokra helyezését, a hitelállomány csökkentését, 3. a hosszú távú fejlesztési programok beindítását, forrásainak biztosítását. Botka László polgármestert arra kértük, értékelje, hogyan állnak az önkormányzati ciklus félidejében a kitûzött célokkal. Egy város nem választási ciklusok alapján fejlôdik. Az uniós csatlakozásunk utáni új korszakban még inkább arra van szükség, hogy hosszú távon fogalmazzuk meg Szeged fejlesztési lehetôségeit és esélyeit. Meggyôzôdésem, hogy Szeged sikerre van ítélve. Az elmúlt két évben sok mindent rendbe kellett tennünk és sok mindent meg kellett változtatnunk, hiszen amikor 2002-ben megválasztottak polgármesternek, Szeged városa történetének mélypontján volt. A közbizalom megerôsítése Meghirdettük a nyitott városháza koncepciót, mert álláspontom szerint az önkormányzat és az önkormányzatiság jóval többet jelent, mint a 43 megválasztott képviselôt. Szeged ügyeinek intézéséhez minden városlakóra szükség van. Szeged fejlôdése nem csupán az önkormányzaton, hanem azon is múlik, hogy a város fejlesztésében fontos szerepet játszó kiváló szakemberek, intézmények, az egyetem és a gazdasági élet szereplôi be tudnak-e kapcsolódni ebbe a folyamatba. Tíz szakértôi csapatot hívtunk életre. Egyebek mellett létrehoztuk a kulturális, idegenforgalmi, sport-, ifjúsági és idôsügyi tanácsot. Ide szakmai szervezetek delegálták a tagokat. Ezek a tanácsok a város hosszú távú fejlesztésében rendkívül fontos szerepet játszanak. Több száz kiváló szakembert sikerült így bevonni a közgyûlési döntéshozatalba. Mindemellett visszaállítottuk a közgyûlési bizottságokban a külsô bizottsági tagok intézményét. Itt elsôsorban az egyetem és a gazdasági kamara képviselôi kaptak helyet. Minden fél évben végigjárom a várost, beszámolok a fórumokon az elért eredményekrôl, elmondom a terveinket és kérem az ott élôk javaslatait. Szerintem a közbizalom megerôsítésben nagy és határozott lépéseket tettünk az elmúlt két évben. Az új típusú önkormányzati mûködés lényege abban áll, hogy csak akkor tudunk fejlôdni, ha valódi közösségként tudunk együtt gondolkodni. Új alapokon a vagyongazdálkodás 2002-ben közel 6 milliárd forintos költségvetési hiánnyal vettük át a várost. Új alapokra kellett helyezni a település vagyongazdálkodását, hogy legyen pénzünk a fejlesztésekre, mert az unió csak annak ad forrást, aki megfelelô önrésszel rendelkezik. Az elmúlt két esztendôben minden évben 1-1 milliárd forinttal sikerült csökkenteni a költségvetési hiányt. Így elhárult annak a veszélye, hogy adott esetben pénzügyileg bedôl a város. Míg az elôzô ciklusban a felvett hitelekbôl kizárólag mûködést finanszíroztak, addig mi kimondtuk, hogy az önkormányzat csak akkor vesz fel hitelt, hogy ha az fejlesztési, beruházási célokat szolgál. Noha továbbra is fenn kell tartani a szigorú költségvetési politikát, nagyon komoly elôrelépést tettünk a vagyongazdálkodásban. A legnagyobb elvárás az volt velünk szemben, hogy óvjuk meg a város vagyonát, s azt Szeged érdekében hasznosítsuk. Ezért több olyan döntést is felülvizsgáltunk, amit az elôzô városvezetés hozott. A korábbi ciklusban sok olyan értéket, céget adtak el, ami ugyan pénzt hozott a városnak, de értelmetlen volt a privatizálásuk. Ezeket sikerült viszszaszereznünk az elmúlt két évben. Itt megemlíteném a parkolási rendszert felügyelô céget, a Szegedi Városkép Kft.-t, vagy a közlekedési társaság kiszervezett szervizhátterét. Innentôl kezdve nem magánzsebekbe, hanem a város kasszájában kerül a pénz, ami a szegedieket gazdagítja. Idén az 53 milliárd forintos költségvetésünkbôl 18 milliárd forintot fordítunk fejlesztésekre. Ez pontosan annyi, mint az elôzô három évben összesen. Fejlesztések, beruházások Számomra az elmúlt két évben a kislányom tavaly decemberi születése és az M5-ös autópálya építésének elkezdése jelentette a legnagyobb örömöt. Hatalmas eredménynek tartom, hogy jövô év végére autópályája lesz Szegednek. E ciklusban az infrastruktúra fejlesztését tartom a legfontosabb feladatnak. Az autópálya-építés mellett legalább akkora jelentôségû, hogy december 12-én átadjuk a nyugati elkerülô út elsô ütemét. Az állam vállalta, hogy jövôre megépül a második ütem. Ez azt jelenti, hogy mire leér Szegedre a sztráda, legalább a Szerbia felé menô autóforgalmat ki tudjuk vezetni a Belvárosból, hiszen a nyugati elkerülô út a dorozsmai és a röszkei utat fogja összekötni. Megkezdôdtek az M43-as út elôkészületei. Ez az északi elkerülô utat jelenti az új Tiszahíddal, ami a Románia felé menô tranzitforgalmat fogja kivezetni a városból. Ezek óriási jelentôségû beruházások, hiszen a megfelelô közlekedési infrastruktúra nélkül Szeged nem tudja az Európa kapuja szerepet betölteni. Ehhez kapcsolódik a repülôtér fejlesztése. Jövôre megépül a betonalapú, aszfaltos futópálya. Ugyanígy megépül jövôre a logisztikai központ elsô üteme. Tavaly ôsszel elkezdôdtek a csatornázási munkálatok, és 2006-ra nem lesz csatornázatlan ingatlan és poros utca Szegeden. Európai szintû hulladékgazdálkodást teremtünk meg 2006-ra. Komoly lépéseket tettünk a Biopolisz Konzorcium létrehozásában, amely a tudásalapú gazdaságra épül. Városfejlesztési programunk alapelve, hogy ne csupán a Belváros, hanem a külsô és panelvárosrészek is fejlôdjenek. A lakótelepeken nagyon sok társasházat sikerült bevonni a panelrekonstrukciós programba, így közel ezer lakás felújítását tudjuk megvalósítani. Célunk, hogy rendbe tegyük a lakótelepeken a közparkokat és a játszótereket. Az úgynevezett csatolt településeken a közösségi épületeket rehabilitáljuk, így új mûvelôdési házat építünk Szôregen és Kiskundorozsmán, valamint bôvítjük, felújítjuk a petôfitelepi mûvelôdési házat. Fontosnak tartom a szakképzés átalakítását, hiszen egyszerre van jelen a városban a tartós munkanélküliség és a munkaerôigény. Integrált szakképzô rendszert kívánunk létrehozni Szegeden, amire már pályáztunk a kormánynál.

4 4 Szegedi Tükör Magyarországon elsôként egy sávban Hivatalosan is átadták a Tisza Lajos körút Anna-kút és Dugonics tér közötti szakaszát. Hazánkban egyelôre még páratlan mûszaki megoldások révén válik egyedivé Szeged belvárosi körgyûrûje: a villamosok és az autóbuszok egy sávban közlekednek. A hetvenes években Felsôváros felôl kezdôdött, az ezredfordulón a Dugonics téren zajló rekonstrukció folytatódott a körúton. A Glattfelder tér és a Mérey utcai szakasz és a most elkészült rész között szembetûnô a különbség: a járda díszburkolatot kapott, az öreg fákat meghagyták, zöldsávot alakítottak ki. Középen Magyarországon egyedülálló módon egy sávban járnak a buszok és a villamosok. A felújítás hatszázmillió forintba került. A rekonstrukció a villamospálya állapota miatt vált sürgôssé. A 3-as és 4-es járatok elvileg csak öt kilométeres óránkénti sebességgel araszolhattak korábban az egyvágányú, teljesen elöregedett síneken. Most a középen kiépített beton alapra ragasztották a villamossíneket. A vasszerkezet minden eleme gumiágyon fekszik, a villamosok zajtalanul haladnak a pályán. A zajcsökkentésre központi pályázaton nyert 41 millió forintos támogatást a város. A sínek Németországból érkeztek, eredetileg teljesen egyenesek voltak. A munkások hajlították ôket a szükséges for- mára, és ragasztották rá a beton alapra. Szegeden elôször a Dugonics téren készültek ilyen technológiával a vágányok. Az ottani kettôs körforgalom újításnak számított a magyar közlekedéstervezésben. A szakemberek ehhez méltón folytatták: közös tömegközlekedési sávot alakítottak ki. A Tisza Lajos körúton újszerû, de Nyugat-Európában bevett megoldásokat alkalmaztak. Ehhez hasonló a fôvárosi Bartók Béla úton épült még, de ott a sûrû villamosforgalom miatt a 4-es metró kiépítéséig a buszokat még nem terelték a villamosokkal azonos sávba. A szegedi megoldás tehát egyedülálló Magyarországon. Ezzel lehetôvé vált, hogy a Centrumnál is megállót alakítsanak ki mindkét oldalon, és a fák közül is csak hatot kellett kivágni. A zárt pályás tömegközlekedés így mentesülhet a személygépkocsik zavarásától magyarázta Vince Tibor. A polgármesteri hivatal városfejlesztési Tetszik-e a felújított Szûts Károlyné táblabíró: Nagyon tetszik a megújult körút, fôleg az, hogy együtt van a buszok és a villamosok megállója. Fontos szempontnak tartom, hogy most már biztonságosabbak a járdák. Esztétikus lesz szerintem a parkosítás is. Összességében úgy gondolom, lassan vetekszik a Kárász utcával. Tóth Renilda tanár: Szerintem sokkal jobban néz ki így, mint a régi állapotában, csak jó lenne, ha végre befejeznék a munkálatokat. Én villamossal járok ezen a szakaszon. Kicsit furcsa, hogy betették középre, de szerintem ez sem vált a közlekedés hátrányára. Prókai Kornélia tanuló: Autós közlekedés szempontjából nem figyeltem, hogy mi változott, de a díszburkolatot észrevettem. Szerintem kicsit zsúfoltabb lett attól, hogy egy pályán megy a busz és a villamos, de ez is inkább csak a sofôröknek lehet zavaró, az utasok viszont kényelmesebben szállhatnak át.

5 Szegedi Tükör 5 közlekednek buszok és villamosok irodavezetôje szerint az átadás után a korábbinál több jármûvet tud elvezetni a körút. Négy jelzôlámpa szabályozza a forgalmat. Lámpa létesült a Hajnóczy és a Mérey utcánál is. Ez a szakember szerint azért volt szükséges, hogy a gyalogosokat biztonságosan átvezessék a túloldalra, hiszen az úttest két szélén a személyautók, középen a sûrû villamos- és autóbuszjáratok haladnak. Változtak a kanyarodási lehetôségek. A Belvárosi híd felôl érkezôk a Nagy Jenô utcán egyenesen továbbhaladhatnak, és így egyszerûbben fordulhatnak balra, a körútra. A Fekete sas utca két ellentétes irányban egyirányú, a lófaránál pedig megtiltottak egy, a szakemberek szerint zavaró kanyarodási lehetôséget, ezért a jogi kar elé csak a körforgalom felôl lehet kis ívben bekanyarodni. A kerékpárosoknak: a körúttal párhuzamosan a Fekete sas utcában kerékpársávokat festettek fel, a körúti szûk sávokban azonban nem szabad biciklizni. Szegeden ilyen sem volt még: a biciklisek egyik irányba a gépjármûforgalommal szembe a kerékpársávon, a másik irányba az autókkal azonos forgalmi sávban haladhatnak. A Mikszáth Kálmán utcai kerékpárutat pedig hamarosan bevezetik a Széchenyi térig. A tervezôk még a jövôre is gondoltak: úgy építették ki az elektromos hálózatot, hogy a 8-as vonal meghosszabbításaként késôbb a körúton is közlekedhessen tro- Tisza Lajos körút? libusz, csak a felsôvezetéket kell kiépíteni, annak táplálására, elhelyezésére már gondoltak a tervezôk tudtuk meg Dózsa Gábortól. A Szegedi Közlekedési Társaság igazgatója szeretné meghosszabbítani a 8-as vonalat, hogy könnyebben, átszállás nélkül lehessen a Csongrádi sugárútról a Honvéd tér környékére eljutni. Kevésbé látványos, de fontos változás, hogy a körúton kicserélték a közmûveket. A munka elsô részében kicserélték a Szent István téri víztoronnyal egyidôs, azaz százéves öntöttvas vízcsöveket. Ezek a körút végén található vízmûvekig húzódtak, a többi szakaszon már fölújították ôket, hiszen gyakran törtek el, csôtörést, az altalaj átnedvesedését, mozgását okozták. A felújítás számokban Újakkal helyettesítették a föld alatt húzódó összes többi vezetéket is. A Dugonics térihez hasonló világítótesteket építettek be. A Tisza Lajos körút szerepéhez méltó megjelenést kapott. A Kárász utcai burkolat színéhez hasonló klinkertégla kellemes sétára csábít. A fák tövében kialakított zöldsáv növényein pihenhet meg a tekintet. A 3-as, 4-es villamosok csúcsidôben még sûrûbben járnak, a lófaránál már nem várnak a szembejövôre. A közös megállók révén és a Centrumnál kialakított új buszmegálló segítségével egyszerûsödtek az átszállások. A múlt században a körútnak szánt szerepnek megfelelôen újult meg Szeged kis bulvárja. A Tisza Lajos körúton közel 100 munkás dolgozott egyszerre csúcsidôben. A kivitelezô Hódút és a társvállalkozások 20 nagy munkagéppel vonultak föl a területre. 4 ezer 190 négyzetméter aszfaltburkolaton járnak az autók, 3 ezer négyzetméternyi burkolatot építettek a villamos vasút pályájára, 4 ezer 385 négyzetméternyi klinkertéglából alakították ki a járda díszburkolatát. 504 négyzetméternyi az a két peron, amelyet sárga térkôbôl képeztek ki. Az útalapba 1089 köbméter homokos kavics, 838 köbméter beton került, erre 586 köbméter aszfaltot terítettek, 2 ezer 979 méter szegély és lapított gömbsüvegsor keretezi. A vasúti pálya építéséhez 881 vágányméter sínt, 505 köbméter vasbetont, 450 köbméter kitöltô beton, 240 köbméter aszfaltot, 2 ezer 579 méter szegélyt használtak föl összesen. A járdához 1222 köbméter zúzottkô-alap kellett tájékoztatott Slyuch György, a kivitelezô Hódút területi igazgatója. Bartos Ernôné eladó: Szép lett a körút, de a közlekedés szempontjából nem minden tetszik. A lófaránál például elkelne egy lámpa a gyalogosoknak. A díszburkolat viszont nagyon szép, bár még nincs kész mindenhol. A kényelmetlenségek ellenére úgy gondolom, megérte felújítani. Horti Gábor tanuló: Van még mit csinálni rajta, például néhány helyen a járdát még nem fejezték be. Érdekesen, de ugyanakkor ízlésesen sikerült felújítani a Tisza Lajos körutat. Úgy hallom, néha dugók vannak, de szerintem ez csak az újszerûség miatt fordulhat elô. Gál Tamás tanuló: Alapvetôen jó dolognak tartom a felújítást, mert ezzel is kezd egységesedni a városkép. Érdemes volt szerintem beruházni a felújításba, mert szép lett, a felújítás alatt kialakult közelekedési káoszt viszont biztos, hogy sokáig fogjuk még emlegetni.

6 6 Szegedi Tükör Elkészült a Tisza Lajos körút színdinamikai terve Szegedi palettáról festik a házakat Csak harmonikus, Szegedre jellemzô színekre festhetik ezután a Tisza Lajos körút házait. Ha eljön a felújítás ideje függetlenül attól, hogy az épület önkormányzati-, magán- vagy vegyes tulajdonban van csak az elkészült színdinamikai tervben elôírt árnyalatokra festhetik. Soha nem látott szépségben pompázik majd a szegedi Tisza Lajos körút közelmúltban fölújított szakasza, ha a helyreállított épületek homlokzatát a most elkészült színdinamikai terv szerint festik ki. A házak tulajdonosai számára szigorú elôírást jelent a szabályozás, mert függetlenül attól, hogy az épület az önkormányzaté vagy magánkézben van csak a színtervben meghatározott árnyalatú nemesvakolat boríthatja a homlokzatot. A Dugonics tér és Mérey utca közti házsorok színdinamikai tervét Szögi László szegedi építészmérnök készítette tájékoztatta lapunkat Sz. Fehér Éva városi fôépítész. A kiskörút leendô arcát a Kárász utca és a Klauzál tér megjelenése alapján már most elképzelhetjük: hasonlóan szép, harmonikus, visszafogott, ugyanakkor változatos színeket kapnak majd a homlokzatok. Az egybeesés nem véletlen, hiszen a sétálóutca épületeinek színterve is Szögi László alkotása. A kiskörút középsô szakaszának rekonstrukciójához szorosan kapcsolódik a térfalak, vagyis a körutat határoló épületek megújulása is. Az épületek színének megválasztásakor a védett városkép harmonikus megjelenését, a házak stílusához illô és a szegedi hagyományoknak megfelelô árnyalatok kiválasztását tartották szem elôtt. Ugyanakkor a színek megválasztásánál a város építéstörténetében hagyományosan használt árnyalatok jutottak szerephez. A most elkészült terv a teljes Belvárosról szóló dokumentáció elsô része csupán. Minthogy a Tisza Lajos körút fölújított szakaszáról több jelentôs épület befordul a keresztutcákba, hasonló terv készül a Fekete sas utca és a Stefánia palotasorának színezésérôl is. A program ha a költségvetés lehetôséget ad rá jövôre folytatódhat. Arra nem számíthatunk, hogy a Kárász utcához és Klauzál térhez hasonlóan, a Tisza Lajos körút megújult szakaszán is közel egy idôben szépülnek meg a házak. Ennek egyik akadálya a költségek mellett a vegyes tulajdon: a privatizáció idején több épület magántulajdonba került. Az idôvel sorra kerülô rekonstrukciók azonban lehetôséget adnak a folyamatos átalakulásra. A kiskörúton belüli terület beleértve a körút külsô ívén álló épületeket is nem csupán helyi védettséget élvez, hanem ideiglenes mûemléki védelem alatt áll. Ez többek között azt is jelenti, hogy az épületeken végzett bármely külsô beavatkozás (még a reklámtáblák kihelyezése is) engedélyköteles. A színtervet a tervtanács és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal is tetszéssel fogadta. Ny. P. Világsztár a jazznapokon A tavalyinál rövidebb programmal, de hasonlóan nívós elôadókkal várják november án a jazz rajongóit a tavaly újraindított Szegedi Jazz Napok szervezôi. Rendkívüli csemegét ígér a világhírû norvég szaxofonos, Jan Garbarek együttesének fellépése. A tavaly Szegedre csábított világsztárok megteremtették az alapját annak, hogy a városban ismét olyan pezsgésnek induljon a jazzélet, mint amilyen a 70-es, 80-as években volt. Az idén egyetlen külföldi legenda látogat el Szegedre, ám az ô koncertjére bizonyára vidékrôl, sôt a határokon túlról is sokan érkeznek. Jan Garbarek egyébként már járt Szegeden, és akkor rendkívül sikeres koncertet adott az ifjúsági házban. A most 57 éves norvég zenész 1962-ben megnyert egy amatôrversenyt. Coltrane zenéjét követve számos impresszív hatás érte, melynek során sikerült világszerte egyedülálló játékstílust kialakítania. Zenéje karakterisztikusan skandináv jazz, melodikus és atmoszférikus, különleges melegsége egyszerre intenzív és visszafogott. A Jan Garbarek Group koncertjére november 13-án a Szegedi Nemzeti Színházban kerül sor. Elôzô nap a Belvárosi mozi nagytermében két nagyszerû magyar együttes ad koncertet. A Grencso Bio Kollektíva évek óta érdekes színfoltja a magyar jazzéletnek. Grencsó István több évtizede az avantgárd jazz egyik leghitelesebb egyénisége Magyarországon. Az est másik felében Grencsó régi zenésztársa, Dresch Mihály lép fel saját kvartettjével. Drescht egyébként tavaly is hallhatta a szegedi közönség, hiszen a Lantos Zoltán Mirrorwold nevû együttessel együtt lépett fel. Mivel mindhárom együttes vezéregyénisége szaxofonos, elmondhatjuk, hogy az idei jazznapok ennek a hangszernek a bûvöletében zajlik majd. A szervezôk abban bíznak, hogy a kétnapos rendezvénysorozat rövidebb, ám annál tartalmasabb programjai elég vonzók lesznek ahhoz, hogy mindkét nap telt ház elôtt koncertezzenek a Belvárosi moziban, illetve a Szegedi Nemzeti Színházban. Szincsok György

7 Szegedi Tükör 7 Magyarország déli része versenybe száll Budapesttel az Európa kulturális fôvárosa címért Szeged Péccsel közösen pályázik Szeged és Pécs közös pályázatot készít a 2010-es Európa kulturális fôvárosa cím elnyerésére. Az együttmûködésrôl szóló megállapodást Budapesten jelentette be a két polgármester, Botka László és Toller László, akik szerint a két megyei jogú városnak együtt nagyobb az esélye a fôvárossal szemben. A két polgármester, Toller László és Botka László a budapesti bejelentésen Egy magyar és egy német város egyszerre lehet Európa kulturális fôvárosa 2010-ben. Miután az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa határozott errôl, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma nyilvános, kétfordulós pályázatot írt ki a cím elnyerésére a megyei jogú városok és Budapest önkormányzata számára. Botka László Szeged, valamint Toller László Pécs polgármestere közös sajtótájékoztatón jelentette be Budapesten: a két megyeszékhely együtt készíti el pályázatát A dél-magyarországi régióért címmel. A közös indulás célja, hogy ne csupán a két város, hanem egész régiójuk kulturális értékeit is bemutassák, valamint a két politikus úgy ítéli meg: összefogva sokkal nagyobb az esélyük arra, hogy akár Budapesttel szemben is sikerrel vegyék fel a versenyt. A közös pályázatot gesztorként Pécs nyújtja be, Szeged pedig fô partnerként csatlakozik hozzá. A páros indulás egy 2010-ig tartó stratégiai együttmûködés kezdete. A következô években a két város összehangolja kulturális kínálatát, fejlesztéseit, beruházásait, közös tervet dolgoznak ki adottságaik maximális kihasználása és az eredményesebb városmarketing érdekében. Az Európai Unió a Kultúra 2000 program keretében körülbelül egymillió eurós összeggel támogatja a gyôztesek kulturális projektjeinek megvalósítását. Ez azonban kiegészülhet a strukturális alapokból régiófejlesztésre megpályázható több millió eurónyi támogatással is. Mindez azonban csak néhány százaléka annak a több tíz milliárd forintnak, amit ig a programban való részvétel nélkül is fejlesztésekre kellene a gyôzteseknek fordítaniuk. Botka László úgy fogalmazott: Szeged városfejlesztésének fô célja, hogy 2010-re a teljesen megújult belváros legszebb európai arculatát tudja majd felmutatni. Ekkor a dél-magyarországi régió többi városa is csatlakozhatna a kulturális programsorozathoz, sôt akár Szabadkát és Temesvárt is bevonhatnák. Nem is pusztán a cím elnyerése a fontos, hiszen minimális uniós fejlesztési forrás jár vele, hanem inkább az, hogy a programban részt vevô városokra Marton Éva a zenemûvészeti fôiskolán Marton Éva tanítás közben Tóth Erika korrepetitorral és Tóth Orsikával irányul az adott évben az európai közvélemény figyelme. Ez az igazi haszna, valamint az, hogy egy programra lehet felfûzni azokat a városfejlesztési elképzeléseket a belváros felújításának folytatása, a kulturális intézmények bôvítése, felújítása, az infrastruktúra elengedhetetlen fejlesztése, amelyeket e nélkül is meg kellene csinálnunk Szegeden hangsúlyozta Botka László. A meglévô kulturális kínálatunkat még versenyképesebbé kell tennünk, és el kell gondolkodnunk azon is: milyen új értékeket tudunk felmutatni? Ha részt veszünk a programban, sokkal könnyebb további hazai vagy uniós fejlesztési forrásokat elnyerni. Azt gondolom, azzal, hogy most a két nagy régióközpont és kulturális fellegvár, Szeged és Pécs összefogott, jóval versenyképesebbek lettünk. Bízom benne, hogy magyar kormány a közös pályázatunk mellé áll. Sokkal jobb egy közös nyertes projekt részesének lenni, mint tucatnyi város egyikeként egyedül pályázni, és nem nyerni. A tájékoztatón elhangzott az is: a német kormány nem választ ki egyetlen várost, hanem két, egy nyugati és egy keleti tartományokból pályázó település jelentkezését továbbítja Brüsszelbe. Jó esély van arra, hogy végül Németországban is két városban szervezik majd meg 2010-ben a január elejétôl december végéig tartó monstre kulturális programsorozatot. Visszatérô vendége mostanában Szegednek a világhírû szoprán, Marton Éva, aki szeptemberben Kovács László zongorakíséretével óriási sikerû jótékonysági dalestet adott a szegedi zsinagóga rekonstrukciója javára, október 18-tól pedig egy héten át Temesi Mária tanszékvezetô meghívására ingyenes mesterkurzust tartott a zenemûvészeti kar magánének szakos hallgatói számára. A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem rektora, Batta András zenetörténész volt a beszélgetôtársa azon az esten, amelyen a fôszereplésével bemutatott New York-i, bécsi és salzburgi produkciókból, a Turandotból, a Lohengrinbôl és Az árnyék nélküli asszonyból is vetítettek részleteket. Minden idôk legsikeresebb magyar énekmûvésze élvezetes, közvetlen stílusban, számtalan anekdotával fûszerezve vallott kivételes pályafutásáról, énekmûvészetérôl és a tanításról. A fôiskola rajongókkal zsúfolásig megtelt termében kijelentette: ahogyan vele tette annak idején jelképesen a legendás Birgit Nilsson, ô is boldogan átadná a stafétabotot, ha egy olyan fiatal drámai szopránra bukkanna, akiben minden képesség, adottság együtt megtalálható, amit a legnagyobb szerepek megkívánnak.

8 Szegedi Tükör 9 A tervek szerint a nagy hideg beállta elôtt mindenütt kijavítják a felbontott útszakaszokat 8 Szegedi Tükör Tavasszal kezdôdhet a Szent István tér teljes fölújítása A csatornaépítést követôen arra törekszenek az építôk és a beruházók, hogy mihamarabb helyreállítsák az útburkolatokat, hiszen a közelgô tél még nehezebbé tenné a közlekedést a felbontott burkolatú utcákban. A tervek szerint a legtöbb helyen még a nagy hideg beállta elôtt kijavítják a felbontott útszakaszokat. A program végére össze- Csôfektetés után elsô az út fordult, hogy többször is meg kellett ismételni a mûszaki átadást. A tápéi Pajtás utcában például négyszer kellett kijavítani a lefektetett csöveket, mire föld kerülhetett rájuk. Alsónyomás sor, Ballagi-tó sor, Távol utca, Világos utca, Csókai utca, Daru utca, Harmat utca, Homok utca, Horgosi út, Kanizsai utca, Kisfaludy utca, Középkapu utca, Majdáni sor, Vadkerti tér, Tompai kapu, Paprika utca, Pálfy utca, Rábéi utca, Tisza Lajos utca, Tompa Mihály utca, Világos utca, Szabadság tér, Váradi utca. Átadott csatornaszakaszok Szegeden Alsóvároson elkészültek, jövôre jön Rókus Harmadánál tart az a nagyszabású csatornaépítési program Szegeden, amely tavaly októberben kezdôdött és amit szeptember 19-ig befejez a kivitelezô Culvert 2003 konzorcium. A 9 és fél milliárdos, 11 ezer ingatlant érintô program a nyári nagy esôzések miatt kissé csúszik, ám ez nem befolyásolja az átadás idôpontját. Szeptember 30-ig összesen 77,8 kilométernyi csatorna mûszaki átadására kellett volna sort keríteni, ezzel szemben 4,8 kilométernyi szakaszt vettek át eddig a beruházók Alsóvároson. Az esô a legnagyobb ellenség Az év végig 80 kilométernyi csatornának kellene megépülnie a tervek szerint a városban, ám úgy tûnik, ennek csak a felét sikerül mûszakilag is átadni mondja Novák Gyula, a Szegedi Víziközmû Mûködtetô és Fejlesztô Rt. vezérigazgatója. Hozzáteszi azonban, hogy a végsô, ôszi határidô nem változik, erre az idôpontra a várost teljesen csatornázni kell. Így csúszásról valójában még nem lehet szó Az idôbeli késedelem oka leginkább a nyári esôs idôjárás. Több területen megemelkedett ugyanis a talajvíz, amely egy hónapos késedelmet is okozott. Olyan is elô- sen 121 kilométeres útszakaszt állítanak helyre és 44 kilométernyi új burkolat is elkészül. Az új utak építésénél arra törekszenek, hogy a csapadékvíz elevezetését is megoldják, ám a helyreállítások során erre nincs lehetôség, ennek híján pedig gyorsan romlik az aszfalt. Folytatás Rókuson A tervek szerint a csatornaépítôk akár egész télen is dolgoznak, ha azt az idôjárás engedi. A földbe helyezendô csövek azonban 5 Celsius-fok alatti hômérsékleten már repednek, törnek. Így egy keményebb tél megállíthatja a csatornázókat. Jövô tavasszal a Rókus városrészben is Adatok, tények A csatornázás kezdete: A befejezés határideje: Teljes költség: A megépülô csatornaszakasz hossza: A csatornázás által érintett ingatlanok száma: Épülô új útburkolatok: Burkolat-helyreállítás: október szeptember 19. 9,5 milliárd forint 252,6 kilométer 11 ezer 44 kilométer 212 kilométer hozzáfognak a csatornaépítéshez: a jó idô beköszöntével a Bakay Nándor, a Pulz, a Teréz, a Pozsonyi Ignác utca is sorra kerül. A többi városrészben ugyanis már ütemesen folynak a munkálatok ra gyakorlatilag már csak a befejezô munkálatok és az úthelyreállítás marad. Az utolsó évben a Dorozsmai úton és a Szende Béla utcában marad csatornázni való terület. Harminchat hónap után, szeptember 19-én gyakorlatilag száz százalékban csatornázott lesz Szeged. Ez év novemberében pedig elkészül a biológiai víztisztító is, ezt követôen nem folyik majd tisztítatlanul szennyvíz a Tiszába. R. G. Sétatér a víztorony körül A Szent István téri zöldség-gyümölcs piac terveinek elkészültével, valamint az uniós programot felügyelô VÁTI Kht. jóváhagyásával lebonyolított pályázat lezárásával tavasszal megkezdôdhet a víztorony és a tér teljes rekonstrukciója. Az Európai Unió egymilliárd forinttal támogatja a szegedi Szent István tér rekonstrukcióját, amelynek keretében fölújítják az országosan is kiemelkedô ipartörténeti mûemlékként számon tartott, vasbeton szerkezetû víztornyot, a díszburkolattal kirakott és parkosított teret pedig bekapcsolják a Kárász utca és Klauzál tér rekonstrukciójával kialakított, a Széchenyi téren és a Vidra utcán át vezetô gyalogostengelybe. Szeged uniós pályázaton nyert jelentôs mértékû támogatást a Szent István tér rekonstrukciójára. A város 200 millió forinttal járul hozzá a fölújításhoz. A víztorony állandó kilátó lesz, a régi piac helyett új épül, a tér nagyobb részét parkosítják. A tér zöld sziget lesz a Belváros határán: összesen 5 ezer 500 négyzetméter zöldfelületet alakítanak ki, Fekete Zoltán táj- és kertépítô mérnök tervei szerint. A régi piac bódéit lebontják, s a tér Imre utca és Bocskai utca felôli sarkán építenek az idôszakos kispiac számára a környezetbe illô, zöldség és gyümölcs árusítására alkalmas helyet a terveket Palánkai Tibor készíti. Kerékpárút is épül, s természetesen fölújítják az úthálózatot is. Az átmenô forgalom jelentôsen csökken a munka befejezése után. A Vidra utcát lezárják a jármûvek elôl: sétálóutcaként köti majd össze a teret a Belvárossal. Szôke Péter önkormányzati képviselô tájékoztatása szerint a használtcikkpiacot a Cserepes sorra helyezik át, s megfelelô területet keresnek a jelenleg a Szûcs utca oldalán állomásozó tehertaxisoknak is. A tér fölújítását feszített ütemben tervezik. A munka várhatóan tavasz végén kezdôdhet el. Addig elkészül a kispiac végleges terve, az uniós program felügyeletével megbízott budapesti VÁTI Kht. közremûködésével pedig lebonyolítják a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárást: a pályázat gyôztese végezheti el a város történetében is kiemelkedô nagyságrendû rekonstrukciót. Ny. P.

9 10 Szegedi Tükör Idônként megszólal benne egy belsô hang: Szegedre kéne utazni A város rámosolygott Sándor Péterre Ma már kívülállóként, a messze távolból figyeli Szeged fejlôdését Sándor Péter. A Forrás Szálló volt igazgatója fél évtizede költözött Sopronba, de háromnégy havonta hazalátogat. Kíváncsiak voltunk, milyennek látja most kedvenc városát. Idônként megszólal bennem egy belsô hang, hogy Szegedre kellene menni, és akkor elindulok beszélt Sándor Péter, a Forrás Szálló volt igazgatója arról, miért látogat gyakran a Tiszaparti városba. Hívják a Rotary-klubba, a zsidó vacsoraestre, amely immáron hagyománnyá és rangos társadalmi eseménnyé vált Szegeden, s várják barátai is. A soproni Hotel Maroni jelenlegi ügyvezetô igazgatója természetesen legutóbb is a Forrásban szállt meg és az október eleji vénasszonyok nyarának kellemes idôjárását kihasználva sétált a városban. Szeged mosolygott, fantasztikus látványt nyújtott, ahogy átsétáltam Budáról Pestre, vagyis az újszegedi oldalról a szegedire mondta Sándor Péter. A legszegedibb nem szegedi címet kiérdemlô szakembernek legjobban a felújított Tisza Lajos körút és környéke tetszett, amely mint mondotta csaknem sétálóutca. Az nyûgözte le leginkább, milyen bravúros módon sikerült a villamos-, a busz-, a személyautó- és a gyalogosközlekedést ötvözni. Majd megállt a Sas Patika elôtt, hogy onnan az Anna-fürdôben gyönyörködjön. Szeged az Anna-fürdô átadásával a szó szoros értelmében fürdôvárossá vált. Eladható termékké, amelyet legalábbis Sándor Péter úgy látja már árulnak a szegedi utazási irodák is. Az uszoda-sportcsarnok, az újszegedi szálloda-fürdô és a Belváros-gyógyfürdô hármasságára építve. Mindezen feltételek ugyan korábban is adottak voltak, de nem ilyen összehangolt módon tette hozzá a szakértô. Volt szállodájában is egyre több turistára bukkan, valamint olyan újdonságokra is, amelyek a nôi kéznek köszönhetôk. Utódja, Maklári Lászlóné mondta a direktor új színeket varázsolt a szállóba, az épületen látszik a rendezettség, az egység, a forgalmon pedig nyilván sokat lendít az a folyosó, amely a szállodát a fürdôvel köti össze. Sándor Péter a beszélgetés végén elmondta, hogy a már fentebb említett látogatásakor a Szeged étterem teraszán egy volt vendége azzal fordult hozzá, hogy jól választott szállodát, ugyanis Soprontól mindössze háromnegyed órára található egy osztrák síparadicsom, Semmering, s 30 kilométerre, Luzmansburgban épült fel Európa legnagyobb, télen-nyáron nyitva tartó aquaparkja. S hogy mit üzen a sopronivá vált szállodaigazgató a szegedieknek? Azt, hogy továbbra is várja ôket a Hotel Maróniban. F. K. Jövôre ismét indulnak kezdôknek ingyenes angol nyelvtanfolyamok Everybody speaks english? Folytatódik az önkormányzat által szervezett angol nyelvtanfolyam. Akik a tavaly nyáron indult képzést elvégezték, lehetôséget kaptak arra, hogy minimális térítési díj ellenében továbbfejleszthessék tudásukat. Jövôre ismét indulnak kezdôknek nyelvtanfolyamok. A nagy sikerre való tekintettel folytatódik a szegedi önkormányzat által támogatott angol nyelvtanfolyam. Nyáron azzal a céllal indították el az ingyenes nyelvkurzusokat, hogy minél többen képesek legyenek megszólalni a legelterjedtebb idegen nyelven, hiszen ha egy turista a városba érkezik, a rólunk kialakított képébe az is beletartozik, mennyire tudja megértetni magát másokkal. Az órákra bárki jelentkezhetett, de talán senki nem számított ekkora sikerre. Több mint 1700-an kezdték el a 32 órás tanfolyamot, 1206-an pedig el is végezték. Mivel többen jelezték, hogy folytatnák a tanulást, október végén elindult a haladó csoport. Everybody speaks english? kérdezte az elsô óra elôtt tartott megnyitón Botka László polgármester. Az Arany János Általános Iskola ebédlôjében összegyûlt több mint 50 diák azt felelte: Yes! És ez csak az egyik csoport, hiszen 376-an döntöttek úgy, hogy tovább csiszolják az ingyenes tanfolyamon megszerzett tudásukat. Igaz, ezért már fizetniük kell, de még így is rendkívül alacsony öszszeget, 100 forintos órabért kérnek tôlük. Ezzel tulajdonképpen a tanfolyam önköltségi ára megtérül, vagyis ezt azért fizetik a résztvevôk, hogy a tanár óradíját és a helyiségbérletet fedezni lehessen belôle. A teremben többségében középkorú háziasszonyokat lehetett látni. A férfiak elenyészô számban vállalkoztak arra, hogy felnôtt fejjel ismét az iskolapadba üljenek, igaz, a legidôsebb diák közülük került ki. A nyugdíjas bácsi egy környékbeli faluból utazik be kétnaponta a városba, lelkesedését még az sem veti vissza, hogy csak nehezen, botra támaszkodva tud közlekedni. Kolozsiné Földvári Etelka titkárnôként dolgozik. Mint mondta, a tanfolyam abban segít neki, hogy szinten tartsa tudását. Véleménye szerint ez nagy segítség a várostól, hiszen magántanárt nem tudna fizetni. Padtársa, Nyerges Lászlóné kikapcsolódásnak és jó agytornának tartja az angoltanulást. A mûszakvezetô ráadásul azt mondta: fiatalabbnak érzi magát attól, hogy megint iskolás lett. Mivel ez a csoport nem teljesen kezdô, a tanár angolul kérdez, angolul adja a feladatokat. Igaz, néhol még kézzel-lábbal rá kell segíteni a mondanivalójára, de a lényeg, hogy megértik. A tanfolyam heti kétszer két órában nyolc héten keresztül tart, a résztvevôk a végén oklevelet kapnak. Tudásuk nagyjából arra lesz elég, hogy ha egy külföldi megszólítja ôket, megértsék és válaszolni tudjanak neki. Botka László úgy fogalmazott, hiszi, hogy nem is lehet ennél fontosabb befektetés, ezért már most bejelentette: jövô év elején újra indítanak kezdôknek nyelvtanfolyamot. T. K.

10 Szegedi Tükör 11 A polgármester segítségül hívta a városból elszármazottak baráti körének tagjait Szegedrôl indult a karrierjük gazdasági hanyatlás után Szeged mostanra magára talált, fejlôdik, és az uniós csatlakozásban rejlô lehetôségeket kihasználva, Európa kapuja és a jövô városa lesz. Szegeden születtem 1928-ban, a mai Petôfitelepen. Itt voltam kifutófiú a városháza melletti központi húscsarnokban, amikor október 11-én lényegében harcok nélkül felszabadult a város. A helybeliek közül néhányan elkezdték a Kárász utcai üzleteket feltörni, mivel az elôzô államgépezet elvonult, és nem létezett rendôrség. Az egyes számú rendôrôrsön haladó értelmiségiek, becsületes szakmunkások megalapították a polgárôrséget, amelynek sok más kortársammal együtt tizenhat és fél évesen én is tagja lettem. A rendkívüli idôk a fiatalokat gyorsan felnôtté tették ig itt voltam rendôr, utána tiszti akadémiára kerültem Budapestre meséli Ladvánszky Károly nyugállományú altábornagy, egykori országos rendôrfôkapitány, aki a találkozón az elszármazottak nevében is szólt. A sorsom ugyan elszakított Szegedtôl, de mind a mai napig szögedinek vallom magam. Évente hazajárok, hiszen sok szállal kötôdöm a városhoz, a szüleim sírja is itt van a Belvárosi temetôben. Budapesten élve is naprakészen figyelem, mi történik Szegeddel, drukkolok a városnak. Amikor most megérkeztünk a feleségemmel, elsô dolgunk az volt, hogy végigsétáltunk a korzón, a Dugonics téren és a Kárász utcán. Csodálatos az újjávarázsolt belváros, jólesô érzéssel ülhettünk be a Virág cukrászdába. Gratulálok az önkormányzat vezetôinek és a szegedieknek, akik méltán lehetnek büszkék a városra. Szegeden több helyszínen emlékeztek koszorúzással és ünnepi beszéddel az 1956os forradalomra és szabadságharcra. Az ünnepségek rendbontás nélkül, méltóságteljesen zajlottak. A város központi ünnepségét a Nagy Imre-szobornál tartották, ahol Göncz Kinga esélyegyenlôségi miniszter mondott beszédet (Fotó: Schmidt Andrea) vil szervezetnek jórészt olyan nyugdíjasok a tagjai, akik Szegedrôl indulva nagy karriert futottak be. Például Márta Ferenc kémikus, akadémikus, a szegedi egyetem egykori rektora, az MTA volt fôtitkára, Szilbereky Jenô, a Legfelsôbb Bíróság egykori elnöke, Csôke József Balázs Béla-díjas filmrendezô. A találkozón a polgármester elôadást tartott arról, milyen fejlesztések zajlanak a városban. Elmondta, hogy az 53 milliárdos költségvetésû Szeged idén 18 milliárdot költ beruházásokra annyit, mint az elôzô három esztendôben összesen. Botka László azt kérte hallgatóságától: vigyék hírét, hogy másfél évtizedes stagnálás, Az egykori szegediek érdeklôdéssel hallgatták a polgármester beszámolóját Szeged magára talált, fejlôdik, Európa kapuja és a jövô városa ezt a jó hírt adják tovább, kérte a polgármester, amikor szegedi születésû vagy egykor itt élô sikeres embereket köszöntött a városháza dísztermében. A város céljainak eléréséhez szükség van annak a több tízezer egykori polgárnak a támogatására, segítségére is, aki lélekben továbbra is szegedinek tartja magát ezt Botka László polgármester hangsúlyozta, amikor a városháza dísztermében köszöntötte a Szegedrôl Elszármazottak Baráti Körének mintegy ötven sikeres tagját. A ci- Megismerik egymás zenekultúráját A Király-König Péter zeneiskola két tanára, Iglódi Éva és Katona Judit, valamint egy növendék, Szélpál Szilveszter szeptember 28. és október 5. között részt vett az elsôként Barcelonában megrendezett négy ország zeneiskoláinak találkozóján. A Comenius Iskolafejlesztési Program lényege: mutassuk be egymás zenei és tánckultúráját egészen a gyökerektôl a máig. A program három évig tart. Az elsô év a népzenén és néptáncon, a második év a klasszikus zenén és táncon, a harmadik év, pedig a XX. századi zenén és táncon alapul. Barcelonában minden résztvevô ország (cseh, osztrák, spanyol és magyar) átadta partnereinek népzene és néptánc anyagát. Szélpál Szilveszter, az iskola magánének szakos növendéke egy rövid koncertet adott, ahol bemutatott néhány virágéneket és népdalfeldolgozást Iglódi Éva tanárnô zongorakíséretével.

11 12 Szegedi Tükör Pillangókisasszony a nagyszínházban Horgas Eszter fellépésével vacsoraestet rendeznek a Pinceszínházért a Royalban Casanova Szegeden A megújult Horváth Mihály utcai Pinceszínház november 11-én és 12-én Kodolányi János Zárt tárgyalás címû darabjával kezdi az évadját. Az új szezon elsô bemutatója decemberben Kancsár József rendezésében a Casanova lesz. Vajda Júlia (Cso-cso-szán) és Szonda Éva (Szuzuki) az elôadásban A Pillangókisasszony premierjén a Szegedi Nemzeti Színház színpadán köszöntötték a címszerepet éneklô Vajda Júliát, aki 25 évvel ezelôtt szerzôdött az operatársulathoz. Az MTV Szegedi Körzeti Stúdiójának és a teátrum jegyirodájának munkatársai együtt készítették azt a rövidfilmet, amelynek segítségével felelevenítették az énekesnô pályafutását. A társulat nevében Székhelyi József színidirektor, az önkormányzat részérôl Kozma József alpolgármester köszöntötte a kiváló szopránt. Kerényi Miklós Gábor felújított Puccini-rendezése most is nagy sikert aratott, a produkciót legközelebb november 26-án és 27-én láthatja a közönség. A Pinceszínházban nagy pusztítást végzett a nyári, özönvízszerû esô: a népszerû magánteátrumnak otthont adó Horváth Mihály utcai pincét teljesen fel kellett újítani. A szeptemberi jótékonysági gálaest nagy sikerén felbuzdulva november 5-én vacsoraestet rendeznek a Pinceszínházért a szegedi Royal Hotelben Horgas Eszter fuvolamûvész, Meskó Ilona zongoramûvész és Helyey László színmûvész fellépésével. (Jegyek már kaphatók a Pinceszínházban és a Royal Hotelben, valamint megrendelhetôk telefonon is: ) November 13-án nyitóbulit tartanak az újjászületett Pinceszínházban, november 26-án pedig Huszárik Kata és Molnár László lép fel a teátrum javára felajánlott produkcióval, a Csak beljebb, Jancsikám címû pikáns népi vígjátékkal. Kancsár József rendezésében már próbálják Márai Sándor Vendégjáték Bolzanóban címû regényének színpadi változatát, a Casanovát, amelynek a premierjét december 10-én tartják. A hatszereplôs játékot neves színészek szereplésével mutatják be. A kitalált történet 1756-ban játszódik, amikor Casanova megszökik Velencébôl, és betér az észak-olasz kisvárosba, Bolzanóba. A darab valójában egy bonyolult szerelmi háromszög: a bolzanói herceg, felesége és Casanova között. Januárban Hubay Miklós Elnémulás címû darabját mutatják be ôsbemutatóként Sándor János rendezésében Kancsár Orsolya, Helyey László és Mészáros Tamás szereplésével. Balázs Ágnes ôsbemutatóként színpadra kerülô darabja a nagy dán mesemondó életérôl szól Családi musical Andersenrôl Ôsbemutatóra készül a Szegedi Nemzeti Színház társulata: november 5-én Iglódi István rendezésében kerül színre Balázs Ágnes Andersen címû családi musicalje. Jövôre ünnepli a világ a nagy dán mesemondó születésének 200. évfordulóját. A jubileumra felújítják a Hókirálynôt is. Egy dán csizmadia fiaként 1805-ben, Odensében látta meg a napvilágot Hans Christian Andersen. Apja olvasó ember volt, lelkesedett a francia felvilágosodásért, de korán meghalt. Az özvegy félt férje gyanús mûveltségétôl, s mivel nagy szegénységben éltek, cselédmunkát végzett, és hitbuzgóvá igyekezett nevelni a fiát. A kis Hans Christian az elemi iskolában megtanult olvasni és apja régi könyvespolcáról levett Voltaire-kötetek hatottak rá. Korán dolgoznia kellett, elôbb egy szövödében, majd egy dohánygyárban inaskodott. 12 éves korában bejutott egy patikába tanonclegénynek, és két év múlva már segédlevelet is szerzett. Gyógyszerészsegéd lehetett volna, de nem volt hozzá kedve, elhagyta szülôvárosát, és gyalog indult el Koppenhágába. Jelentkezett az egyik színháznál, ahol a tánckarba vették fel elôször, majd amikor kiderült, hogy jó hangja van, énekesként is alkalmazták. Amikor mutálni kezdett, pártfogói beíratták egy kollégiumba és fizették a tandíjat. Már gimnazista korában néhány verse nemcsak megjelent, hanem széles körû elismerést is aratott. Elôbb Németországba juthatott el állami ösztöndíjjal, majd Párizs és Róma nyílt meg elôtte. Németül, franciául, idôvel olaszul is úgy megtanult, hogy rövidebb írásait irodalmi színvonalon tudta lefordítani ezekre a nyelvekre. Magányos és különc agglegényként élt. Útirajzai nemzetközi sikereket hoztak, regényeit is szívesen olvasták ben egy kiadó füzetsorozatot indított, amelyben olyan meséket adott közre, melyek nemcsak a gyermekeknek szóltak, hanem költôiségükkel a felnôtt olvasók érdeklôdését is felkeltették. Andersen 27 év alatt 24 füzetet töltött meg 156 meséjével. Meglepte a visszhang, a nem várt világsiker. A dán király is meghívta, koccintott vele, és maga mellé ültette a hintójába. Balázs Ágnes felnôtteknek és gyermekeknek is szóló elsô regénye, a nagy mesemondó élettörténetét elmondó Andersen, avagy a mesék meséje tavaly jelent meg. A szerzô a Brüsszeli Szabadegyetemen, majd az ELTE bölcsészkarán folytatott tanulmányai után a Színház és Filmmûvészeti Egyetemen szerzett diplomát 1993-ban. Pályafutását a Nemzeti Színházban kezdte, ahol Shakespeare- és Goldoni-darabokban játszott fôszerepet. Színházi és televíziós tevékenysége mellett mint színpadi szerzô 2001-ben mutatkozott be az Isteni show címû musical szövegkönyvírójaként, zeneszerzôjeként és szövegírójaként. Akárcsak Andersen, Balázs Ágnes is a színház szerelmese. Nem véletlen, hogy a nagy meseíróról szóló gyönyörû történet színpadi változatát is megírta és megzenésítette. A családi musicalt Iglódi István rendezésében, Gáspár András, Borsós Beáta, Csomor Ágnes, Rácz Tibor, Borovics Tamás, Janik László, Cseh Zsuzsa és Farkas Andrea szereplésével láthatja a közönség.

12 Szegedi Tükör 13 Szegeden mûködik az ország legöregebb filmszínháza Mini mozipalota a Belvárosban Szegeden évek óta mûködik már mini- és multiplex. Mindkettô mozi, ám mindkettô más hangulatot sugároz, nem beszélve arról, hogy a mini a történelmi Belvárosban, a multi pedig a város szélén található. A Belvárosi mozi vezetôjével a hagyományos filmszínház fejlesztésérôl és a különbségekrôl beszélgettünk. Szegeden található az ország legöregebb mozija. A Belvárosi mozi 1920 óta mûködik filmszínházként. Petróczy Sándor, a Szegedi Mozgókép Kht. ügyvezetô igazgatója, a Mozisok Országos Szövetségének elnöke elmondta, hogy a város vezetése mindig nagy hangsúlyt fektetett a hagyományos filmszínház korszerûsítésére. Több mint százmillió forint fejlesztésre A Belvárosi mozi fejlesztésére nyolcvanmillió forintot fordítottak az elmúlt években. Petróczy szerint azzal, hogy felújították a tetôszerkezetet és a teljes külsô homlokzatot, lecserélték a nagyteremben a régi székeket, valamint korszerû hangtechnikai rendszerrel szerelték fel a vetítôtermeket, versenyre tudtak kelni a 2000-ben Szegeden megnyílt multiplex mozival. Noha a bevételek csökkentek, lévén, hogy a Belvárosi nem csupán kommersz filmeket, de mûvészileg értékes alkotásokat is játszik, amiket a multiplex nem tûz mûsorára, mert nem gazdaságos a közhasznú társaság átlagosan 3-5 millió forintot nyert, nyer évente pályázat útján a Magyar Mozgókép Közalapítványtól és a Nemzeti kulturális alapprogramtól mûködésre. Így rendezhettek különbözô díszbemutatókat és nemzeti filmnapokat Szegeden. Nemrégiben a kulturális tárca által kiírt artmozifejlesztési pályázaton 36 millió forintot nyert a Szegedi Mozgókép Kht. A támogatásból kényelmes székekre cserélték a régieket a száztizennyolc helyes Filmtékában, a hatvan személyes Kamarateremben és a hetven helyes Grand Caféban. Mindhárom vetítôteremben korszerûsítették a képtechnikát. A legtöbb pénzt a Grand Caféra költötték, hiszen amellett, hogy klimatizálták a vetítôtermet és a kávézót, korszerû, dolby sztereo hangtechnikai rendszerrel is felszerelték a mûvészmozit. Mindemellett mind a három termet videokivetítôvel is ellátták, mert ma már több film csak videokazettán jelenik meg. A Belvárosinak megvan a törzsközönsége Mi a különbség a hagyományos filmszínház és a multiplex mozi között? Ezt a kérdést tettük fel Szabó Éva Andreának, a Belvárosi mozi mûvészeti és marketingvezetôjének, valamint Vörösné Séllei Emma mozivezetônek. A különbséget valahogy úgy tudnám ecsetelni mondta Szabó Éva Andrea, hogy vannak gyorsétkezdék, és vannak hagyományos, patinás éttermek. A kérdés az, mi az ember célja: az, hogy gyorsan bekapjon valamit, csak azért, hogy ne korogjon a gyomra, vagy gasztronómiai élményre, kulináris élvezetekre vágyik. A környezetnek, a Belvárosi mozi épületének megvan a maga jellege, stílusa, hangulata. Természetesen nem mellékes, hogy milyen filmeket játszunk a termeinkben hangsúlyozta Szabó, aki úgy tapasztalja, hogy a tinglitanglira, a blôdlire, a rossz kommersz filmekre egyre kevesebben kíváncsiak. Ugyanakkor az igényes filmalkotásoknak megvan a törzsközönsége a Belvárosiban. Meggyôzôdésem szerint afelé kell haladnunk hangsúlyozta, hogy a nagyteremben is igényesebb, jó kommersz filmeket játsszunk. A kistermeknek egyértelmûen megvan a közönsége. Sokszor többen vannak egyegy úgynevezett mûvészfilmen, mint a nagyteremben. Közfeladatokat ellátó intézmény Szabó Éva Andrea rendkívül fontosnak tartja, hogy a közönség egy-egy díszbemutató, premier alkalmával találkozzon a film alkotóival, szereplôivel. A Belvárosi mozi tehát nem gyorsfogyasztó hely mondta a mûvészeti vezetô, hanem közfeladatokat ellátó intézmény. Mi mindent elkövetünk annak érdekében hangsúlyozta Vörösné Séllei Emma, hogy az emberek újra megszeressék a mozit, mert mi egészen más élményt szeretnénk nyújtani, mint a multiplexek. Ezért kell a nagytermünk közönségét is kialakítani. Sajnos a kezünk a filmek megjelenése miatt meg van kötve, de aki figyelemmel kíséri a mûsorunkat, az talán felfedezi benne a törekvésünket mondta a Belvárosi mozi vezetôje. Nem maradnak hang nélkül Mini, multi, mega Januártól a külföldi filmgyártó cégek már csak olyan új technológiával készült szalagot hoznak forgalomba, amelyek olvasására a régi vetítôgépek alkalmatlanok. Jövôre az új produkciókat már csak az új, környezetbarát hangcsíkkal forgalmazzák, melyet az Egyesült Államokban fejlesztettek ki. Ahhoz, hogy a hagyományos filmszínházakban is hanggal együtt tudják vetíteni az új alkotásokat, egy kicsiny szerkezetet kell beépíteni a mozigépekbe. A berendezés közel háromszázezer forintba kerül. A szegedi Belvárosi moziban nyolc vetítôgép található. Petróczy Sándor elmondta, hogy a Belvárosiban év végéig önkormányzati támogatással mind a nyolc vetítôgépbe beszerelik az új hangtechnikai berendezést. A mozis szakirodalom szerint három plex létezik: a 3-7 termes a mini- (ilyen a szegedi Belvárosi mozi), a 7-17 termes a multi-, a 17 terem feletti pedig a megaplex. Nyugaton elég sok megaplex mûködik, amelyeket kimondottan mozipalotaként építettek fel. Petróczy Sándor szerint a tengerentúlon és Nyugat-Európában ma már tudják, hogy a történelmi városközpontban nem szabad feladni a hagyományos mozit. Amszterdamban vagy Bécsben a város szívében, modernizált formában újraindították a tradicionális mozikat.

13 14 Szegedi Tükör Nemzetközi kupa, hazai környezet, horvát, szlovén és izraeli ellenfél Továbbjuthat a Szeged Beton Október 29-tôl 31-ig újra nemzetközi kupamérkôzésen izgulhatnak a Szeged Beton VE férfi vízilabdacsapatáért szorítók az újszegedi sportuszodában. A Tisza-partiak fennállásuk óta immár hetedszer szerepelnek a LENkupában. A szegedi férfi vízilabdázók 1995-ben debütáltak a nemzetközi kupaporondon. A négy közé jutásért az olasz Racing Roma ellen sokáig emlékezetes csatában maradtak alul Pozsgay Zsolt tanítványai. Kiütötték Fodort Az olasz fôvárosban már 6 4-re vezettek, amikor a görög válogatott jelenlegi szövetségi kapitánya, Campagna nemes egyszerûséggel ököllel bemosott egyet Fodor Rajmundnak, akit le kellett cserélni. A megbomlott gárda a folytatásban teljesen lebénult, a rómaiak 14 6-ra nyertek. Mindenki lemondott már a szegediek továbbjutásáról, kivéve a játékosok és a szakvezetés. Parádés teljesítményt nyújtottak a visszavágón, csak egy hajszál hiányzott a kivételes bravúrhoz. Kiestek ugyan, de a 14 7-es gyôzelemért nagyon hálásak voltak a drukkerek. Gyöngyösi András edzô minden körülmények között a maximumra törekszik. (Fotó: Karnok Csaba) Döntôig jutottak Egy évvel késôbb minden idôk legjobb szegedi szereplését produkálták Török Tiborék. A késôbbi kétszeres olimpiai bajnokok közül Molnár Tamással, Fodor Rajmunddal és Steinmetz Barnabással felálló gárda nagy menetelésbe kezdve egészen a fináléig masírozott. Ott azonban megálljt parancsolt az olasz sztárgárda, a többek között az Estiartéval, Simenccel, a Calcaterra testvérekkel, Silipóval, Attolicóval felálló együttes kettôs gyôzelemmel hódította el a kupát. A folytatás már nem sikerült fényesre, de ebben erôsen közrejátszott az is, hogy a Szeged képtelen volt megtartani legnagyobb értékeit. A meggyengült együttesnek mind az es, mind pedig az es kiírásban túl nagy feladatnak bizonyult a nyolc közé kerülés. Elôbb Fülöp Tibor edzô vezetésével az isztambuli selejtezôt még sikerrel vette, de a firenzei csoportból már nem tudott továbblépni. Utóbb már Lengyel Gábor dirigált, csakhogy a görögországi Patraszban csak az orosz Kazanyt gyôzték le Tóth Ivánék, a házigazdáktól és a Nápolytól vereséget szenvedve ismét búcsút intettek a kupának. Fordított a Fradi Ötödször 2002-ben, hazai környezetben próbálkozott az immár Horváth Viktor edzette alakulat. A német Cannstatt csapatát még legyôzte, de aztán a horvát Rijeka és az olasz Florentia nagyobb tudásával nem tudott mit kezdeni, megint kiszorult a legjobb nyolcból. Tavaly közel járt ehhez, miután a szegedi csoportmeccsek során a görög Haniával együtt bemasírozott a nyolcaddöntôbe. Ott a Fradi ellen Pesten 10 7-re nyertek Molnár Péterék, a szegedi visszavágón viszont a zöld-fehérek 10 6-ra diadalmaskodtak. A hetedik szerepléssel egyelôre nincs gond. Gyöngyösi András tanítványai a hollandiai selejtezôt könnyedén vették, és a szegedi csoportmérkôzések pozitív zárására is komoly esély mutatkozik. Ehhez csupán az kell, hogy Tóth Lászlóék a horvát Medvescsak Zagreb, a szlovén Triglav Kranj és az izraeli ASA Tel-Aviv alkotta rivális trióból minimum kettôt megelôzzön. A papírforma alapján, ez jószerével kötelezô. Szélpál László Kinyitott a korcsolyapálya A ös szezonra megújult a Szabadkai úti mûjégpálya. Az épület frissen festett, színes falakkal várja a látogatókat. Az öltözô is átalakult: száz hellyel lett nagyobb. A nyitás napján, október 15-én délelôtt még csak néhányan köröztek a pályán, ám este, a nyitóbulin, a hagyományos jégdiszkón már több százan csúszkáltak. A jégdiszkó ötletét egyébként még tavaly a fiatalabb korosztályhoz tartozók javasolták az intézmény vezetôjének, Hódi Tamásnak. Hétvégenként 3 ciklusban 9 és 12, 13 és 16, valamint 17 és 19 óra között várják a látogatókat a mûjégpályán. Ekkor nincsenek edzések, a jég a közönségé. Az elôzô évi jegyár, ami a balesetbiztosítást is tartalmazza, 50 forinttal emelkedett, így a felnôttbelépô 450, a kedvezményes jegy 400 forintba kerül. Újdonság a tíz alkalomra szóló bérlet, amit a felnôtteknek 4 ezer, a diákoknak 3 ezer 500 forintért kínálnak. Az iskolás csoportok tanári felügyelettel kedvezményes jeggyel korcsolyázhatnak. Történelmi ezüstérem A Ferroép-Szeged férfi tekecsapata évrôl évre elôrelép. A Szuperligában nem tud, lévén már negyedszer végzett az élen, bizonyítva, nála jobb gárda nincs kicsiny hazánkban. A nemzetközi mezônyben azonban még vannak eddig el nem ért célok. Az idei Világkupán, a németországi Eppelheimben már döntôt játszhatott a hazai Bamberggel, miután az elôdöntôben óriási csatában legyôzte a cseh Podbrezovát. A döntôben aztán kikapott a gárda, de így is ez a csapat történetének legjobb eredménye. A Ferroép most már koncentrálhat a bajnokságra, valamint a november végén kezdôdô Bajnokok Ligájára.

14 Szegedi Tükör 15 Béres Dezsô: harmadik és ötödik hely A 28 éves Béres Dezsô az athéni paralimpián Szegednek és a Napfény SE-nek szerzett diadalt. Bocsában, a Miskolci Akarat sportolójával, Gyurkota Józseffel párban bronzérmes lett, egyéniben pedig az 5. helyen végzett. A paralimpia elôtt nem mertük kijelenteni, most már elárulhatjuk mondta Rétfalvi Róbert, a Béres, Gyurkota páros edzôje, Dezsônek és Jocinak a dobogós helyezés volt az álma, a célja. Szerencsére megvalósult. Érthetô, hogy ezt nem verték nagy dobra, az erôviszonyokat nem ismerhették, a BC4-es kategória ugyanis elôször szerepelt a játékokon és magyar bocsások is most debütáltak paralimpián. Senki sem tudhatta, mire lesznek képesek. A Béres Dezsô által egyéniben elért 5. hely megfelelt a realitásnak, amennyiben ezt a világbajnokság és a Világkupa alapján felmérhették a szakemberek. Párosban volt esély az éremre, de úgy tûnt, elúszik, a szlovákok ellen ugyanis 4:3-as vereséggel kezdtek: Rendkívül bosszantott, hogy kikaptunk árulta el Dezsô, ez a vereség engem is megviselt, de Jocit még jobban. Lénárt Ágota pszichológus segítségével dolgoztuk fel a történteket. Méghozzá fantasztikusan. Csak a történeti hûség kedvéért elevenítsük fel, mi történt ezután Athénban. Kanadát 4:2-re múlták felül, Hongkongtól 6:1- re kikaptak, viszont a világbajnok portugálokat 5:2-re, a spanyolokat pedig 5:3-ra (0:2-rôl és 0:3-ról fordítva!) verték meg. Meglett a medál! Csodálatos érzés volt megverni a portugálokat, de a bronzérem, amikor a nyakunkba akasztották, az még fantasztikusabb. Egykori társam, az elhunyt Hódi Krisztina és Poczik Gábor végig ott volt velem, velünk. Még le sem jöttem a pályáról, megköszöntem nekik a segítséget... És mindenkinek, aki lélekben ott volt velem, vagy a helyszínen szurkolt nekünk. Nélkülük nem sikerülhetett volna ez a bravúr. Az édesanya, Béres Józsefné Katika csak annyit fûzött az elmondottakhoz: Megkönnyeztem a bronzérmet, nagyon büszke vagyok Dezsôre... Minden sportbarát hasonlóképpen érzett, érez, s a város polgármestere, Botka László is fogadta Szeged elsô paralimpiai érmesét, edzôjét, Rétfalvi Róbertet és a Napfény SE elnökét, Kiss Zoltánt. Óriási öröm ért bennünket, amikor Dezsô és páros társa bronzérmet szerzett bocsában emlékezett a polgármester. A paralimpián elért sikereknek egyébként is különleges jelentôségük van, a sorstársak erôt meríthetnek belôle, mert példaként szolgál kitartásból, küzdeni tudásból. Majd Botka László átadta Béresnek Szeged város aranyérmét és a 250 ezer forintos jutalmat. Az élet nem áll meg. Jövôre Európa-bajnokságot rendeznek, majd következik a világbajnokság, a Világkupa, és 2008-ban Pekingben az újabb paralimpia. Imre Péter Kitüntetett szegedi olimpikonok Gyurcsány Ferenc miniszterelnök javaslatára Mádl Ferenc köztársasági elnök kitüntetéseket adott át a Parlament kupolatermében az olimpián és a paralimpián jól, eredményesen szerepelt sportolóknak. Az elismerésbôl a szegedieknek, s exszegedieknek is jutott bôven. A szegedi, illetve megyei kötôdésû kitüntetettek, Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje: Storcz Botond (kajakos, Démász-Szegedi VE), dr. Molnár Tamás és Fodor Rajmund (vízilabdázók, Dominó-BHSE); Tiszti Kereszt: Janics Natasa (kajakos, Démász-Szegedi VE), Majoros István (birkózó, KSC); Arany Érdemkereszt: Vajda Attila (kenus, Démász-Szegedi VE); Ezüst Érdemkereszt: Ilyés Ferenc, Laluska Balázs, Mezei Richárd (kézilabdások, Pick Szeged), Nagy László (kézilabdás, FC Barcelona), Risztov Éva (úszó, Bp. Spartacus), Béres Dezsô (bocsa, Szegedi Napfény SE); Elnöki elismerés: Pigniczki Krisztina (kézilabdás, Dunaferr SE); Bronz Érdemkereszt: Szremkó Krisztina, Kisteleki Dóra, Sipos Edit (vízilabdázók, Szentesi VK). Nagy sikerû görkorcsolyás esték Szegeden A Szegedi VSE Tornádó görkorcsolya-szakosztálya, pontosabban Borbásné Garzó Erika és Kéri Ferenc Skate night néven nagy sikerû görkorcsolyás estéket szervezett júliustól októberig Szegeden. A mozogni vágyók a Belvárosban teljesíthettek nem versenyszerûen két kört, ami 10 kilométernek felelt meg. Európában már nagy a divatja a szabadidôs sportrendezvényeknek, melyek megmozgatják a lakosságot és szinte minden korcsoporthoz utat találnak. Ilyenek a görkorcsolyás események is, ezekkel elôször Kéri Ferenc és Borbásné Garzó Erika az interneten találkozott, s rögtön elhatározták: belevágnak, Szegeden is tetô alá hoznak egy hasonlót. Hosszadalmas egyeztetések után sikerült megszerveznünk a Skate nightot árulta el Kéri Ferenc, s júliustól októberig minden hónap elsô keddjén, este 8 órára vártuk az Árpád térre a mozogni, korizni vágyókat. Sokan megkérdezték, és jogos volt a felvetés, hogy miért nem a hét végén tartottuk? A válasz egyszerû, ki akartuk kerülni a pénteki, szombati, vasárnapi zsúfoltságot, hiszen minden esemény ezeken a napokon van a számításunk bevált. Természetesen tartottunk attól, hogy reagálnak majd erre a kezdeményezésre az emberek, menynyien jönnek el, mondanak igent az invitálásunkra. Az elsô Skate nighton ötven, a másodikon nyolcvan, a harmadikon százhúsz, az utolsón pedig már közel háromszázan görkoriztak. Az is szembetûnô volt, hogy elôször még csak a gyerekek vállalkoztak a közel 10 kilométeres táv teljesítésére, majd egyre több szülô csatlakozott a csemetékhez, egész családok indultak. A legfontosabb, hogy ez nem verseny ez eleinte nehezen tudatosult a srácokban, a lányokban, hanem szabadidôs program, öröm-görkorcsolyázás. A biztonságról minden esetben rendôri kíséret gondoskodott, s természetesen mentô is volt, minden eshetôségre számítva. A legnagyobb meglepetés akkor érte az embereket, amikor kérdezték: hol kell fizetni? Mondtuk, sehol, nincsen nevezési díj és ennek dacára az elsô három rendezvényen száz, a negyediken pedig kétszáz résztvevô kapott emblémázott pólót. A támogatónk, a Burger King is több apró ajándékkal kedveskedett az indulóknak, és tombolasorsolást is rendeztünk. A Skate night nemcsak a polgárok körében, a szponzoroknál is sikert aratott. A Kapitány étteremben megtartott záróbanketten megerôsítették: látnak fantáziát a görkoris estékben, jövôre is mellette állnak. Jó hír, hogy 2005-ben már márciusban startol az eseménysorozat és akárcsak idén, októberig tart. Vagyis négy helyett nyolc alkalommal korizhatnak a kicsik és nagyok Szeged Belvárosában. Az elsô izgalmak után a szülök is megnyugodhattak, súlyosabb baleset nem történt persze pár kék-zöld foltot összeszedtek a gyerekek, pedig a legkedveltebb a rakpart lejtôs része volt. Az sem piskóta, hogy a szegedi rendezvény októberre már országos hírre tett szert: érkeztek résztvevôk Hódmezôvásárhelyrôl, Tatabányáról és Budapestrôl is a hangulat miatt. Nagyon kellemes emlékeket ôrzünk ezekrôl a rendezvényekrôl, az emberek figyelték, mi ez a felhajtás, mindenkinek tetszett, megtapsoltak bennünket. Azt szeretnénk elérni, hogy tudják: ha hónap elsô keddje, akkor Skate night és görkori. I. P.

15 16 Szegedi Tükör Szente Gábor szenzációs kapusteljesítménye döntött Elbizonytalanított Barca-sztárok Szente Gábor most igazolta, hogy nem véletlenül esett rá a Pick szeged vezetôinek választása, amikor a Fotexhez távozó Perger Zsolt helyére utódot kerestek. A pécsi származású portás szinte megbabonázta a Barcelona sztárjait, hiszen alig tudtak neki gólt lôni. A játékos elismeri, hogy az elmúlt szombatig egy kicsit gödörben volt. Néhány bajnoki és két BL-mérkôzés után a legtöbben legyintettek, amikor Szente Gábor neve szóba került. Sokan megkérdôjelezték, hogy egyáltalán jó döntés volt-e, hogy a Pick leigazolta. Pedig a felkészülési mérkôzéseken többször is bizonyította jó képességeit. Az úgynevezett bravúrkapus hírét, aki ha elkapja a fonalat, akkor aztán nagyon nehéz neki gólt lôni. Hát ez így volt október 23-án, a Bajnokok Ligája A csoportjának rangadóján. A kispadon ültem, s azt mondtam Szabó dokinak: ha beküld a mester a büntetô védésére, akkor egészen biztosan kifogom Tomas lövését, mert megfigyeltem, hogy a jobb alsó sarokba lövi valamennyit. A fogadkozásom be is jött, s ez szárnyakat adott mondta a harminchárom éves játékos. Meglepô formajavulásról tett tanúbizonyságot, hiszen Szkopjéban finoman fogalmazva nem váltotta be a reményeket. Mi az oka a pozitív változásnak? Szkopjéban a mérkôzés nagyon rossz periódusában kerültem a pályára, ha emlékszik rá, éppen kettôs emberhátrányba kerültünk. S mellé még el is passziózták a srácok a labdát, s egymás után lôtték a macedónok a gólokat. Ez sajnos sokkolt engem is. Most Másodosztályú foci, 3-5 évre szóló tervekkel Az FC Szeged vezetôi egyáltalán nem elégedettek a csapat eddigi teljesítményével, de azzal is tisztában vannak, hogy az eltelt kilenc forduló után nem reális a helyezésük. Kilenc forduló után az FC Szeged a tizedik helyen áll. Az utolsótól mindöszsze öt pontra van a Tisza-parti gárda, igaz, a dobogóról meg mindössze héttel marad le. A fentiek ellenére sem állítható, hogy jól teljesített a csapat. Külföldiként nem ismertem az osztály csapatait, a színvonalat, a ránk váró nehézségeket, így igen kíváncsian vártam, mire leszünk képesek. Az eddigi tapasztalataim azt mondatják velem, ebben a ligában nincsenek nagy különbségek a gárdák között. Bárki legyôzhet bárkit, ezért fordulhatott elô, hogy a favoritok közül a Tatabánya otthon vesztett a Kecskemét ellen, vagy a REAC pontokat hagyott Makón. Hozzáteszem, a rákospalotaiak az eddig látottak alapján igencsak kedvencei a játékvezetôknek, fôleg hazai pályán. Az is igaz, hogy senki sem játszott jobban nálunk, nem fociztak le bennünket a pályáról. A REAC elleni meccset például tíz emberrel kétgólos hátrányban is ikszre hozhattuk volna elemezte az NB I Bt az eltelt fordulók alapján az FC Szeged trénere, Marko Milosevics. A csapat a kilenc meccsen tizenegy gólt szerzett, és tizenkettôt kapott. A szakember ennek szellemében a saját gárdáját így értékelte: Nem reális a helyezésünk, ez egyértelmû. Nüanszokon múlik szinte minden, és most nem tudjuk ezeket a lehetôségeket kihasználni. Igyekeztem a nyári felkészülés alatt úgy dolgozni, hogy egy modern, az európai stílusnak megfelelô, gyors focit játszó gárda körvonalait láthassák a szurkolók. Egyelôre kevés idôm maradt, hogy ez a törekvésem eredményt hozzon. A statisztikákból is kivilágosodik, hogy elsôsorban a azonban rögtön fogtam egy nehéz labdát, majd a büntetô védése is feldobott. Ezek után már nagyobb kedvvel és akarattal álltam én is a kapuban. Gondolom, Pécsett soha nem játszott olyan hangulatú mérkôzést, mint most Szegeden. Ez milyen hatással volt a teljesítményére? Ekkora közönség elôtt még nem játszottam. Elmondani nem tudom, hogy milyen jó hatással volt ez rám. De az is az igazsághoz tartozik, hogy én nem néztem sem az órára, sem az eredményjelzôre, csak a közönség reagálásából tájékozódtam, hogy mi a helyzet. Amikor Ilyés Feci belôtte a 22. találatunkat, akkor egyszerre elkezdett vibrálni a levegô, s éreztem, hogy a nézôk szinte extázisba kerültek. Ez számomra is soha nem tapasztalt érzést jelentett. Átmenthetô ez a forma a következô mérkôzésekre is? Nagyon remélem. Bár mindig csalóka egy-egy kapus teljesítményének értékelése. Van olyan mérkôzés, amelyen nem mûködik olyan precízen a védekezés, s akkor sokkal nagyobb teher hárul ránk. Szerintem a védett lövések száma most kevesebb volt, de nagyon örülök neki, hogy a ziccerek egy részét hárítani tudtam, s bízom abban, hogy ez így lesz a jövôben is. Mindenesetre én nagyon szeretnék hozzájárulni a Pick Szeged sikereihez. Süli József támadásokért felelôs játékosokkal nem lehetek elégedett. Sok türelem és munka szükséges, hogy összeálljon a játékunk, de tény, már most is többet kellene nyújtania jó néhány, általunk idecsábított labdarúgónak. A stabil, saját stílusban teljesítô, mentálisan, fizikálisan és fegyelmileg a tökéleteshez közelítô gárda kialakításához pedig minimum három-öt év szükséges. Ennyire készülünk, ezért dolgozunk, de a télen is lesznek azért már komoly változtatások, erôsítések, és akkor a dobogótól lévô hét-nyolc pontos hátrány könnyedén ledolgozható lesz mondta Milosevics. Az FC Szegednél tehát dolgoznak, ám hallani olyanokat, amelyek szerint a fizetésekkel tartoznak a játékosoknak. A szakvezetés ezt a hírt úgy módosította, hogy valóban tartoznak öt-hat fiatalnak, de néhány napnál, illetve pár hétnél többet még nem nagyon késtek. Mádi József A lapot szerkeszti a szerkesztôbizottság Felelôs szerkesztô Vécsey Ágnes Kiadja a Lapcom Kft. Délmagyarország Kiadó Kiadóigazgató: Pap Klára Alapító: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata ISSN

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Beszámol a polgármester 2005. ősz

Beszámol a polgármester 2005. ősz Beszámol a polgármester 2005. ősz Fejlesztések 2005-ben Szeged 2005. évi költségvetése kiadási főösszegei Fejlesztés 32 milliárd Ft. 47% 53% Működés 36 milliárd Ft. Fejlesztések alakulása Szeged 2005.

Részletesebben

kerékpáros nyom (pl: Iszák utca) kerékpáros nyom (pl: Sportcsarnok))

kerékpáros nyom (pl: Iszák utca) kerékpáros nyom (pl: Sportcsarnok)) 2012. 12.10. A biztonságos közlekedésért I. - Hol szabad kerékpározni? Kaposváron elkészült 7 kilométer hosszú kerékpárforgalmi úthálózat. Mivel a városban közlekedőknek több, Kaposváron eddig ismeretlen

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032 Rákosmenti közlekedési és útfelújítási program EXPRESSZ PROGRAM 8 újabb utat épített Rákosmente Önkormányzata Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP.1.1./B 09 009 003 Az Európai Unió

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Irodapiaci hírek... 3 Friss hír: megújul a Szabadság téri volt MTV székház... 4 Új irodaházak épülnek Budapesten...

Tartalomjegyzék. Irodapiaci hírek... 3 Friss hír: megújul a Szabadság téri volt MTV székház... 4 Új irodaházak épülnek Budapesten... 2014 18. hét Tartalomjegyzék Irodapiaci hírek... 3 Friss hír: megújul a Szabadság téri volt MTV székház... 4 Új irodaházak épülnek Budapesten... 5 2/5 Irodapiaci hírek 2014 18. hét 3/5 Friss hír: megújul

Részletesebben

Négy település példás egysége

Négy település példás egysége Négyéves mandátumuk lejártához közelítve arról érdeklődtünk néhány szegedi önkormányzati képviselőtől, miben fejlődött, változott a körzetük, s milyen tervekkel néznek a jövőbe. Arra ügyeltünk, hogy különböző

Részletesebben

MUNDO Zugló Kerületközpont Kezdődhet az építkezés Sajtóközlemény

MUNDO Zugló Kerületközpont Kezdődhet az építkezés Sajtóközlemény MUNDO Zugló Kerületközpont Kezdődhet az építkezés Sajtóközlemény Budapest, 2008. október 15. A lengyel ingatlanberuházó- és fejlesztő Echo Investment a mai napon bemutatta a MUNDO Zugló Kerületközpont

Részletesebben

Curriculum Vitae. Tapasztó Sándor Születési dátum: 1976 április 21. Cím:

Curriculum Vitae. Tapasztó Sándor Születési dátum: 1976 április 21. Cím: Curriculum Vitae Név Tapasztó Sándor Születési dátum: 1976 április 21. Cím: 6720, Tisza L. krt. 36-38. I. em.1. Tel.: +36-30-8220274 E-mail: saoni76@gmail.com TANULMÁNYOK: 2005-2006 Budapesti Műszaki és

Részletesebben

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések 1. http://www.beol.hu/bekes/gazdasag/elindult-a-bekesi-szuperhalozat-epitese-485861 Elindult a békési szuperhálózat építése 2013. február 26. 14:02 p. g. A nyitórendezvénnyel indították útjára kedden a

Részletesebben

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

Teljes egészében megújult a kaposvári vasútállomás

Teljes egészében megújult a kaposvári vasútállomás 2017. március 9. csütörtök, 14.26 / Utolsó módosítás: 2017. március 9. csütörtök, 14.33 Modern állomási szolgáltatások és Kormányablak is várja az utasokat Kaposvár, 2017. március 9. Kaposváron a műemlékvédelmi

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/496/elkeszult-a-rakparti-setany-a-duna-arenahoz Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához 2017.06.02. 19:33 CET Budapest kiemelt fekvésű és festői szépségű

Részletesebben

polgármester Tárgy: A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása

polgármester Tárgy: A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/4537/2013 Tárgy: A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása Melléklet: Rendelettervezet

Részletesebben

A fizetı parkolási rendszerrıl szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

A fizetı parkolási rendszerrıl szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 5/2013. (II.27.) önkormányzati rendelete a fizetı parkolási rendszerrıl szóló 25/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

Szeged város helyi közlekedésében 2013. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2014. újévi ünnepek 2013. december

Szeged város helyi közlekedésében 2013. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2014. újévi ünnepek 2013. december TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy Szeged város helyi közlekedésében a 2013. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2014. újévi ünnepek körüli napokban az autóbuszok, trolibuszok

Részletesebben

F E B R U Á R. 1.) A 2003. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása Előterjesztő: Polgármester

F E B R U Á R. 1.) A 2003. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása Előterjesztő: Polgármester J A N U Á R 1.) Az SZKT Kft., a SZEPARK Kft., valamint a VIVAÉP Rt. záró vagyonmérleg és vagyonleltár tervezete 2.) Az önkormányzati vágány- és felsővezeték törzsvagyonon szükséges beruházások jóváhagyása

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója rövid leírás

Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója rövid leírás Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója Érintett közterületek: Olimpia park, Stollár B. utca, Balassi B. u. 6-10., Széchenyi rkp. Széchenyi rkp. Markó utca Balassi B. u. Balaton

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez.

ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez. Répcelak Város Önkormányzata pályázat útján a Kvarcit Bt.-t választotta ki a Bartók utcában zárt csapadékcsatorna,

Részletesebben

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS

Részletesebben

Szennyvízcsatornázás Csepelen Lakossági fórum 2012. június 21.

Szennyvízcsatornázás Csepelen Lakossági fórum 2012. június 21. Szennyvízcsatornázás Csepelen Lakossági fórum 2012. június 21. Elindult a csepeli szennyvízcsatornázás! ÍGÉRETEK HELYETT CSELEKVÉS! Uniós támogatásból megoldódik az évtizedek óta húzódó szennyvízprobléma,

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

SAJTÓANYAG FOLYTATÓDIK AZ ÚJ VILLAMOSPÁLYA ÉPÍTÉSE. Az új ütemtervnek megfelelően, folytatódik a 2-es villamos pályájának építése Debrecenben.

SAJTÓANYAG FOLYTATÓDIK AZ ÚJ VILLAMOSPÁLYA ÉPÍTÉSE. Az új ütemtervnek megfelelően, folytatódik a 2-es villamos pályájának építése Debrecenben. SAJTÓANYAG FOLYTATÓDIK AZ ÚJ VILLAMOSPÁLYA ÉPÍTÉSE Az új ütemtervnek megfelelően, folytatódik a 2-es villamos pályájának építése Debrecenben. A közműkiváltási, kábelfektetési, felsővezeték-, vasút- és

Részletesebben

Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése

Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése A projekt azonosító száma: 8583073882 A kivitelezés ideje: 2014. 03. 12. 2014. 09. 30. A kedvezményezett neve és elérhetősége: Balatonfűzfőért Alapítvány

Részletesebben

Szeged város helyi közlekedésében 2015. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2016. újévi ünnepek 2015. december

Szeged város helyi közlekedésében 2015. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2016. újévi ünnepek 2015. december TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy Szeged város helyi közlekedésében a 2015. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2016. újévi ünnepek körüli napokban az autóbuszok, trolibuszok

Részletesebben

Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program

Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program 155 Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program A kutatási osztály ez évi kiemelkedő munkája mely immár nemzetközi érdeklődést is keltett a

Részletesebben

Az újjászületés éve. Szeged Európa kapuja

Az újjászületés éve. Szeged Európa kapuja Szeged Európa kapuja Az újjászületés éve Kiadja és szerkeszti: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Kabinet Információ: +36 62 564-247 www.szegedvaros.hu A kiadványt a Miniszterelnöki Hivatal Kormányztai

Részletesebben

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c. Kérdőív 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.) 3.) Kérem, mondja meg, mi a három LEGNAGYOBB PROBLÉMA,

Részletesebben

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24.

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. Jogcímkód: 6.352.01.01 Pályázó neve: Vattai Református Egyházközség Pályázó MVH regisztrációs száma: 1008787606 Iratazonosító: 1553488383 Vattai

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

ormátus lelkésszel, Kondé Lajos katolikus plébánossal és Szélpál Gáborral

ormátus lelkésszel, Kondé Lajos katolikus plébánossal és Szélpál Gáborral December másodikán megkezdődött a Szegedi Karácsonyi Ünnepek rendezvénysorozata. A Széchenyi és a Dugonics téri vásárokon és ünnepi előadásokon kívül a város idén óriási koszorúval és díszkivilágítással

Részletesebben

Fürdőkultúra fejlesztése a Balatonföldvári Keleti strandon (DDOP-2.1.1/D )

Fürdőkultúra fejlesztése a Balatonföldvári Keleti strandon (DDOP-2.1.1/D ) Balatonföldvár Város Önkormányzata 2009. novemberében sikeres pályázatot nyújtott be a Dél-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése című pályázati felhívás keretében.

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Befejezéshez közeledik a Hont Ferenc utcai autó- és trolibusz-végállomás fejlesztési programja

Befejezéshez közeledik a Hont Ferenc utcai autó- és trolibusz-végállomás fejlesztési programja go?rdjan2010:jul 2/1/10 2:39 PM Page 1 VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2010. JANUÁR A SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI TÁRSASÁG NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENÔ LAPJA Befejezéshez közeledik a Hont Ferenc utcai autó- és trolibusz-végállomás

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

SCHLICHTER ÜZLETHÁZ A SOKOLDALÚ VÁLASZTÁS NYITÁS: 2015 NYÁR

SCHLICHTER ÜZLETHÁZ A SOKOLDALÚ VÁLASZTÁS NYITÁS: 2015 NYÁR SCHLICHTER ÜZLETHÁZ A SOKOLDALÚ VÁLASZTÁS NYITÁS: 2015 NYÁR A város közlekedési csomópontjában Az egykori Pattantyús-házak Schlichter Üzletház néven születnek újjá Győr központjában, az Eszperantó utca

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Veszprém,Budapest u. 2. Társas Irodaházban lévő albetétekről

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Veszprém,Budapest u. 2. Társas Irodaházban lévő albetétekről INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Veszprém,Budapest u.. Társas Irodaházban lévő albetétekről Készítette: Hold-Ing 13. Kft Készült: 10 példányban Veszprém, 009.08.13. .0 Tartalomjegyzék 1.0.0 3.0 Címlap

Részletesebben

város_2 2013 Budapest, Zugló, Nagy Lajos király útja Odry Szilvia, Takács Gyula konzulens: Benkő Melinda, Szendrei Zsolt

város_2 2013 Budapest, Zugló, Nagy Lajos király útja Odry Szilvia, Takács Gyula konzulens: Benkő Melinda, Szendrei Zsolt 1 topográfia Budapest, Zugló Nagy Lajos király útja Bosnyák tér, Egressy tér közötti tervezési terület 2 a hely szelleme nagyvárosi lépték, kontraszt, tér és tömeg, transzparencia, transzcendencia történelmiség,

Részletesebben

Előterjesztés. Járdaépítési keret felhasználásával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés. Járdaépítési keret felhasználásával összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310 174/224, 225, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Járdaépítési keret

Részletesebben

12/2009.(V.20.) 55/2005. (XI.17.)

12/2009.(V.20.) 55/2005. (XI.17.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2009.(V.20.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről szóló 55/2005. (XI.17.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében - 1 Pálmások Szövetsége Horváth István önkormányzati képviselő Szentes, Móricz Zsigmond u. 1/2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére Szentes Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth

Részletesebben

K I V O N A T H A T Á R O Z A T

K I V O N A T H A T Á R O Z A T K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága 2012. június 14-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 8395-72/2012. (VI. 14.)

Részletesebben

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás Referencia Album WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÖRÖM IDoSEK OTTHONA ÉS GIMNÁZIUM Veszprém, Sólyi utca 20. Budapest, V. ker., Molnár utca 4. 2005-ben Dinamikusan nyitotta fejlődő meg iskola, kapuit melyet

Részletesebben

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség KÖZLEKEDÉS Közúti közlekedés Jászalsószentgyörgy országos főútról megközelíthető, közlekedési kapcsolatokkal relatíve jól ellátott település. A környező nagyobb városokkal (Jászberény, Újszász) a 32. sz.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközség Önkormányzatának hivatalos helyiségében január 16-án. Brunner Istvánné. Sánta Mátyás. Karczagné Nagy Klára

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközség Önkormányzatának hivatalos helyiségében január 16-án. Brunner Istvánné. Sánta Mátyás. Karczagné Nagy Klára JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközség Önkormányzatának hivatalos helyiségében 2017. január 16-án. Jelen vannak : Horváth Sándor elnök Brunner Istvánné Sánta Mátyás Karczagné Nagy Klára Kiss Edit Laczikné

Részletesebben

Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka

Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka A XIX. század elején már létezett egy színházpártoló csoport Veszprémben, főként az iskolai színjátszás köré épülve. A század második felében aztán egyre

Részletesebben

FEHÉRVÁR ÁRUHÁZ CSOPORTOS ALKOTÁS BME DLA. Bedecs-Varga Éva Kovács Dávid Beke András

FEHÉRVÁR ÁRUHÁZ CSOPORTOS ALKOTÁS BME DLA. Bedecs-Varga Éva Kovács Dávid Beke András FEHÉRVÁR ÁRUHÁZ CSOPORTOS ALKOTÁS BME DLA Bedecs-Varga Éva Kovács Dávid Beke András A KUTATÁS-TERVEZÉS FOLYAMATA Digitális helyszínrajz ok Eredeti tervek - Lechner Tudásközpontból ok 2000-es átalakítás

Részletesebben

4 000,00 Vízügyi Építési Alap Rövid X ,00 Vízügyi Építési Alap Közép X ,00 Vízügyi Építési Alap Rövid X

4 000,00 Vízügyi Építési Alap Rövid X ,00 Vízügyi Építési Alap Közép X ,00 Vízügyi Építési Alap Rövid X Gördülő fejlesztési terv a 016-030 időszakra A tervet benyújtó szervezet megnevezése: ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató * Víziközmű-rendszer kódja: ** 1-33367-1-001-00-13

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Még egy dolog, amiben Buda legyőzheti Pestet

Még egy dolog, amiben Buda legyőzheti Pestet Még egy dolog, amiben Buda legyőzheti Pestet 2016. június 28. 09:17 portfolio.hu A budapesti irodapiac, összterületét nézve egyik jelentős központja a kelet-közép európai régiónak. Az utóbbi időben a bérlők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

Palóc Ízek Háza Kozárdon

Palóc Ízek Háza Kozárdon Palóc Ízek Háza Kozárdon HUSK/1101/1.3.1/0072 Négy Kapu Turisztikai fejlesztések és együttműködések a magyar-szlovák határrégióban / Štyri brány Rozvoj v oblasti turizmu a spolupráca v maďarsko-slovenskom

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők Az előterjesztés tárgya: Önálló képviselői indítvány: Petőfi Sándor Művelődési

Részletesebben

A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011

A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011 A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011 MAGYAR TERMÉK Tervezéstől a gyártásig A hazai fény... A világítástechnikában eltöltött több évtizedes múltunknak köszönhetően, szinte minden kihívásnak meg

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

HAGYOMÁNYŐRZŐ PALÓC GALÉRIA ÉS KÉZMŰVESHÁZ ÉPÜL KOZÁRDON

HAGYOMÁNYŐRZŐ PALÓC GALÉRIA ÉS KÉZMŰVESHÁZ ÉPÜL KOZÁRDON HAGYOMÁNYŐRZŐ PALÓC GALÉRIA ÉS KÉZMŰVESHÁZ ÉPÜL KOZÁRDON A határmenti együttműködés jegyében 2008. decemberében pályázatot nyújtott be Kozárd Község Önkormányzata a Palóc Út Egyesület tagjaként és a fejlesztési

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

TÉR_KÖZ-A PALOTANEGYED Alföldi György DLA habil / Rév8 Zrt igazgatóság elnöke

TÉR_KÖZ-A PALOTANEGYED Alföldi György DLA habil / Rév8 Zrt igazgatóság elnöke 1 TÉR_KÖZ-A PALOTANEGYED DLA habil / igazgatóság elnöke UFLab urb/bme projektmenedzser / Józsefváros Palotanegyed 2 3 Európa Belvárosa Program 1. A program 2009 és 2012 közötti időszakban valósult meg,

Részletesebben

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Közlekedésfejlesztés Magyarországon 10 év az Európai Unióban Konferencia Balatonföldvár, 2014. május 13-15. TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Környezetvédelmi Bizottsága 2015. február 10-i ülésén az alábbi határozatokat

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Műtárgy karbantartás Előadó: Palotás Gábor Munka, tűz és környezetvédelmi igazgató KÖZGÉP Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt. Munkavédelmi Igazgatóság E-mail

Részletesebben

ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK

ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK 2012. november 30. Forgalomba helyeztek négy autóbuszöblöt a Toponári úton. A fejlesztés egy 571 millió forintos közlekedés-fejlesztési beruházás részeként valósult meg

Részletesebben

Marad a csónakház, mégsem lesz étterem a Sóstói tavon 2009. szeptember 07. hétfő, 18:44

Marad a csónakház, mégsem lesz étterem a Sóstói tavon 2009. szeptember 07. hétfő, 18:44 Váratlan fordulat: nem épül meg a sóstói régi csónakház helyére tervezett szolgáltató- és vendéglátóhely. A vállalkozó ugyanis visszavonta a pályázatát. Ezt Csabai Lászlóné polgármester jelentette be a

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés 1. oldal, összesen: 6 oldal Írja be az e-mail címét! Feliratkozás név: jelszó: Bejelentkezés Eldorádó a Bárkában Bereményi Géza filmje, az Eldorádó nyomán készült az író-rendeződarabja, amely Az arany

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának Elnöke M E G H Í V Ó

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának Elnöke M E G H Í V Ó Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának Elnöke 03-3/32-7/2016. M E G H Í V Ó a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2016. március 16-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

A 4-es metró kelenföldi végállomása Civil javaslat a környezet- és költségkímélő megoldásra

A 4-es metró kelenföldi végállomása Civil javaslat a környezet- és költségkímélő megoldásra A 4-es metró kelenföldi végállomása Civil javaslat a környezet- és költségkímélő megoldásra A 4-es metró beruházásával kapcsolatos egyes kérdésekről a sajtóban és a szakemberek között is éles viták zajlanak.

Részletesebben

BAROKK KEMENCE A RÁTH-HÁZBAN

BAROKK KEMENCE A RÁTH-HÁZBAN BAROKK KEMENCE A RÁTH-HÁZBAN Pályázat (16.348) beszámoló Papnövelde u. 2. társasház 1053 Budapest, Papnövelde u.2. Tel.: +36/30/9-642-169 Mail: attila.jeney@gmail.com Web: http://papnovelde2.hu/ Papnövelde

Részletesebben

5. Az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozása Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester. Előadó: Vetusinszki Balázs t.alezredes kirendeltségvezető

5. Az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozása Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester. Előadó: Vetusinszki Balázs t.alezredes kirendeltségvezető 4. A TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, illetve a TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projektek keretében Pécs MJV tulajdonában lévő Pécs, Csontváry

Részletesebben

2009. szeptember 16. MEGÚJULÓ WEKERLE

2009. szeptember 16. MEGÚJULÓ WEKERLE 2009. szeptember 16. MEGÚJULÓ WEKERLE 1 2 MEGÚJULÓ WEKERLE 2009. szeptember 16. 2009. szeptember 16. MEGÚJULÓ WEKERLE 3 Beruházás uniós forrásból és kerületi pénzekből Nagyszabású wekerlei fejlesztések

Részletesebben

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme.

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme. J E GY Z Ő K Ö NY V 2016. november 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Szám: KOZP/1264-19/2016. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010-ben döntött arról, hogy a településrendezési eszközök (településszerkezeti

Részletesebben

Az Európai Unió támogatásával megvalósult beruházások Budapesten

Az Európai Unió támogatásával megvalósult beruházások Budapesten Az Európai Unió támogatásával megvalósult beruházások Budapesten M4-es metró Budapest negyedik metróvonalának építése hosszas előkészítés után 2006-ban kezdődött meg. Az új metróvonal első, 7,34 km hosszú,

Részletesebben

Budapest GuestRooms B&B. Budapest GuestRooms Danube Serviced Apartments. Budapest GuestRooms B&B

Budapest GuestRooms B&B. Budapest GuestRooms Danube Serviced Apartments. Budapest GuestRooms B&B Budapest GuestRooms B&B Budapest GuestRooms Danube Serviced Apartments Budapest GuestRooms B&B Vendégházunk a Palotanegyed egy felújított, klasszikus épületében helyezkedik el a város szívében, ahonnét

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének :00 órakor

MEGHÍVÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének :00 órakor MEGHÍVÓ Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016.10.24 13:00 órakor ülést tart a Városháza I.emeleti Nagyteremben, melyre ezúton tisztelettel meghívom Nyilvános ülés 1. Javaslat Szombathely útfelújítási

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.sz.: 07-3556-20, 25, 26/2005. E.a: Cseuz András Tárgy: Interpellációkra adott válaszok

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

MUNIA ZOLTÁN ORSZÁGOS OBOÁSTÁBOR ÉS FESZTIVÁLPROGRAM Nyíregyházán 2014. aug. 4-10.

MUNIA ZOLTÁN ORSZÁGOS OBOÁSTÁBOR ÉS FESZTIVÁLPROGRAM Nyíregyházán 2014. aug. 4-10. MUNIA ZOLTÁN ORSZÁGOS OBOÁSTÁBOR ÉS FESZTIVÁLPROGRAM Nyíregyházán 2014. aug. 4-10. Immár 7. alkalommal került megrendezésre Balatonudvari, Zirc, Salgótarján, Veszprém változó helyszínei után ez alkalommal

Részletesebben

75 % kiadva CDO. calasanz downtown offices. egyed l ll sziget a belv rosban. www.cdo.hu

75 % kiadva CDO. calasanz downtown offices. egyed l ll sziget a belv rosban. www.cdo.hu 75 % kiadva CDO calasanz downtown offices egyed l ll sziget a belv rosban www.cdo.hu Ki költözik Budapest legjobb irodájába? Budapest bővelkedik jobbnál jobb adottságú irodákban, irodaházakban. Olyan

Részletesebben

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN.

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN. KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN. 1.Lakóhelyi Környezet és településfejlesztés 2002. október - november. - Lakossági összefogással, gyalogos utak építése ill. felújítása

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

GÉCZY NÓRA. Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának

GÉCZY NÓRA. Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának GÉCZY NÓRA Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának rekonstrukciós terve Az ICOMOS, az UNESCO mûemlékvédelmi világszervezete 2001-ben a legjobb nemzetközi diplomáért

Részletesebben

Kossuth Ház Hírlap - Newsletter

Kossuth Ház Hírlap - Newsletter Kossuth Ház Hírlap - Newsletter rendkívüli kiadás ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPI HÉTVÉGE A KOSSUTH HÁZBAN 2014. AUGUSZTUS 23. 24. Elnöki beszámoló Az augusztus 23. 24. Szent István napi ünnepünk

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg?

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg? Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében 2013 elsı felében folytatódtak az ingyenes orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak az ELTE Ruszisztikai Központjában. 2013 januári metodikai

Részletesebben

Zöld marad a Városliget a vizes vb idején

Zöld marad a Városliget a vizes vb idején http://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/351/zold-marad-a-varosliget-a-vizes-vb-idejen Zöld marad a Városliget a vizes vb idején 2017.03.14. 14:09 CET A Városligeti-tavon, a műjégpálya területén rendezik

Részletesebben