A felsőoktatás forradalma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A felsőoktatás forradalma"

Átírás

1 Szakács András A felsőoktatás forradalma Miközben Magyarországon a kormányzat lassan lezártnak tekinti a felsőoktatás átalakítását, a nyugati világban az elmúlt években kezdett el kibontakozni egy új felsőoktatási forradalom. Ez az átalakulás nagy valószínűséggel hamarabb fogja újraindítani a diskurzust a felsőoktatásról, mint ahogy azt a kormányzat szeretné, ráadásul a nemzetközi folyamatok sok tekintetben szembemennek a jelenlegi kormányzó pártok szándékaival. A felsőoktatás 21. századi forradalma nem szól másról, mint arról, hogy a zene, könyv és filmipar után a főiskoláknak és egyetemeknek is szembe kell nézniük az internet által elindított folyamatokkal. Ezek a folyamatok azonban nem megújítják a jelenlegi hagyományos feloktatási struktúrát, hanem meg is haladják azt, hiszen létrejön egy új üzleti modell, melynek alapja a nyílt online kurzusok, azaz MOOC-k (massive online open courses) és kifejlődik az oktatási szolgáltatások nemzetközi kereskedelme. Erről a folyamatról jelentetett meg ez év februárjában összefoglalót az amerikai libertariánus CATO Intézet, melyet az MPK korábbi elemzésében részletesen bemutatott. A felsőoktatás nemzetközi kereskedelmének liberalizációja: forradalom előtt az online felsőoktatás című tanulmány, melyet Simon Lester jegyez, nem csak összefoglal, hanem javaslatokat is megfogalmaz arra nézve milyen nemzetközi és hazai szabályozást kell létrehozni annak érdekében, hogy az oktatási szolgáltatások határokon átnyúló kereskedelme és az új üzleti modell kialakuljon és megerősödjön. A felsőoktatás átalakítása hazánkban, köszönhetően a hallgatói ellenállásnak, nagy nyilvánosság előtt zajlott és a pártok által preferált témákat vizsgálva valószínűsíthetően a - 1 -

2 2014-es év választási kampányainak egyik fő témája lesz. Ezért különösen fontos megvizsgálnunk azt, hogy a nemzetközi viszonylatban milyen új folyamatok indultak útjára, amik ha kis időbeni eltéréssel is, de hazánkba is be fognak gyűrűzni, átrendezve ezzel a magyarországi felsőoktatási szolgáltatások és szolgáltatók rendszerét. Globalizálódó világ és globalizálódó felsőoktatás? A MOOC-k (massive online open courses), azaz a nyílt online kurzusok alapjaiban rendezhetik át a hazai és nemzetközi oktatási piacot. Az USA volt oktatási minisztere, Margaret Spelling fejezte ki a legképletesebben azt, hogy mi is a gond manapság a fejlett nyugati világ felsőoktatási rendszerével. Szerinte ez a szektor elérte azt a pontot, amit a vállaltok esetében úgy hívnak, érett vállalat : kockázatkerülő, néha önelégült és indokolatlanul drága. Nézetei szerint még nem sikerült szembenézni a globalizáció hatásaival és a gyorsan fejlődő technológiával, az egyre heterogénebb, de elöregedő társadalommal, illetve a fejlődő piaccal, amit az új igények alakítanak. Az gazdaságtörténet tele van olyan példákkal, amikor a cégek figyelmen kívül hagyták, hogy a világ körülüttök megváltozott. Komoly önvizsgálat és reform nélkül a felsőoktatás intézményei ugyanebbe a csapdába sétálnak bele, és végignézik, ahogy piaci részesedésük egyre csökken, majd szolgáltatásaikra inkább a korszerűtlenség lesz jellemző. Bár e jellemzés az Amerikai Egyesült Államok felsőoktatási rendszeréről készült, a világ összes országa szembesülni fog a közeljövőben azokkal a kihívásokkal, amivel az USA és a többi fejlett ország óta egyre több intézmény indít online kurzusokat, ennek ellenére a rendszer egésze nagyon lassan integrálja az internetet. Jelenleg a Stanford, Harvard, MIT áll az élén a folyamatoknak, de egyre több külföldi egyetem kezdi el bevezetni a MOOC-k rendszerét. Ennek ellenére jelenleg az oktatás még nemzeti hatáskör, hiába válnak az egyetemek egyre - 2 -

3 inkább transznacionális vállalatokká azzal, hogy külföldön is létrehoznak egy-egy kihelyezett kampuszt. Azonban ha egyre több állami és nem állami szereplő, legyen akár non-profit vagy nyereségérdekelt szervezet, integrálja az online kurzusok rendszerét, továbbá létrejön az oktatási szolgáltatások kereskedelmének liberalizációja, olyan nemzetközi verseny alakulhat ki a piacokon, ami meggátolja azt, hogy rossz minőségű és drága szolgáltatásokat kelljen a diákoknak igénybe venniük. Ugyanakkor mind a legtöbb piaci és kereskedelmi liberalizációs folyamat esetében, itt is meg fog jelenni a kormányok által gerjesztett protekcionizmus. E tekintetben a nemzetközi kereskedelmi jog segíthet annak érdekében, hogy a felsőoktatás szabadkereskedelme ne sérüljön. Hagyományos modell és az új modell A hagyományos modell is természetesen rendelkezik fejlődési szakaszokkal. A középkorban létrehozott egyetemek nagyszámú külföldi hallgatóval bírtak, hiszen akkor még a kereslet ellenére kevés intézmény jött létre Európában, így a hallgatók jórészének külföldön kellett a felsőfokú tanulmányaikat lefolytatniuk. Azonban pár évszázaddal később elkezdett növekedni az intézmények száma, és a mobilitás is egyre inkább háttérbeszorult, sőt, megjelent egy diszkriminatív gyakorlat is, ami szerint a főiskolák és egyetemek a földrajzi környezetükbe élő jelentkezőket részesítették inkább előnyben. Ezzel szép lassan leépült az a fajta mobilitás, ami a hagyományos rendszer egyik jellemző eleme volt. Az Európai Unió azonban felismerte ezt a problémát, és 1987-ben útjára indította az Erasmus programot, hogy serkentse a diákok egyetemek és országok közötti mobilitását. Ugyanakkor hiába lesznek újra mobilisek a diákok és maguk az oktatók is, a hagyományos modell egyik jellemzője, hogy nagyon nehéz bekapcsolódni vele a nemzetközi kereskedelembe. A nyelvi és kulturális szabályoknak köszönhetően a jelenleg is külföldön tanuló hallgatók és a hazájuktól távol oktató professzorok, továbbá az egyetemek országhatárokon túlra kihelyezett intézményei inkább kivételek, mint általános gyakorlat

4 A nemzetközi kereskedelem és verseny nélkül a felsőoktatási szolgáltatások szabadon drágulhattak úgy, hogy közben nem kellett emelniük a minőségen. Számos tapasztalat azt mutatja azonban, hogy a javak nemzetközi kereskedelme sok áru estében árcsökkenést okozott. Tíz év alatt a televíziók ára 74 százalékot, a játékoké 36.8 százalékot esett. Ugyanakkor a nemzetközi kereskedelemben csak korlátozottan résztvevő szolgáltatások, mint például a korházi szolgáltatások és az egyetemi, főiskolai tandíjak 68, illetve 73.2 százalékkal növekedtek. Sajnos a minőséget nehezebb mérni az árnál, de a tapasztalatok szerint a kereskedelem és a verseny ez utóbbit is javítja. Simon Lester példaként említi az USA autóiparát, aminek minősége akkor kezdett el rohamosan javulni, amikor megjelentek a belföldi piacán is a japán és európai gyártók. Az új modell által kikényszerített nemzetközi verseny következtében nem csak az oktatás szerkezete, hanem maguk a szereplők is változni fognak. Akár sok évtizedes múltra visszatekintő nagynevű intézmények zárhatják be kapuikat. Ugyanakkor ennek a folyamatnak még csak az elején vagyunk, hiszen egy-egy MOOC elvégzését igazoló dokumentum még nem számít hivatalosan elismert végzettségnek. Jelenleg az USA-ban is csak kísérleti programok léteznek, amik csak az online kurzusok után járó kreditrendszer működését tesztelik. Azonban a cél kétségtelenül az, hogy akár egy stanfordi diplomát is meg lehessen szerezni online kurzusok elvégzésével. Vannak azonban olyanok is, akik szerint maga a diploma is teljesen elértéktelenedik, és maguk az elvégzett kurzusok lesznek mérvadók a munkaadók szemében. Ez az online oktatás számára nem is jelenthet gondot, hiszen egyszerre lesz végezhető matematika kurzus az MIT-n, gazdasági a Stanfordon, és informatikai az Udacity-n. Jelenleg a rendszer még kiforratlan, és ahogy azt már megszokhattuk az internetes szolgáltatások esetében, sok sikeres és sikertelen projekten fog keresztül vezetni az az út aminek a végén kialakul a végleges modell. A győztesei a változásoknak azok az - 4 -

5 intézmények és szervezetek lesznek, amelyek sikerrel ötvözik az innovációt a jó minőséggel és az alacsony árakkal. Protekcionizmus Azonban a külföldi szolgáltatók belépése a piacra sérti a hazai felsőoktatási intézmények érdekeit. Mivel pedig ez a szektor, ha országonként eltérő mértékben is, de a mai napig hagyományosan állami hatáskör, beindul egy önvédelmi mechanizmus, aminek köszönhetően protekcionista törvények és döntések születnek. De nem csak az új protekcionista hátterű szabályozások gátolhatják az online kurzusok terjedését, hanem régebbi rendelkezések fenntartása is. Minnesota államban a Cursera projekt szembesült azzal, hogy felszólították, nem indíthat kurzust úgy, hogy nem akkreditálta az állami szervezet és nem fizetett utána adót. Később felmentést kaptak, hiszen a Cursera projektben való részvétel ingyenes, és a kurzusok elvégzése után sem jár képesítés. Ez az eset rá is mutat arra a problémára, hogy az online kurzusok költségét jelentősen megnövelheti, ha minden államban vagy régióban egyenként kell akkreditációt szerezni, és külön-külön kell megfizetni a helyi díjtételeket. USA-n kívüli példát Szingapúrban találhatunk, ahol bár nincs korlátozva, hogy külföldi iskolában szerezzen valaki jogi végzettséget, de csak az állam által akkreditált hazai végzettséget ismerik el. Aik Hoe Lim és Raymond Saner sokkal általánosabb akadályokról beszélt az oktatás kereskedelmével kapcsolatban: korlátozzák a tananyag elektronikus továbbítását, korlátozzák az online oktatási anyagok használatát, nem ismerik el az online kurzuson szerzett végzettséget, kvótákkal tartják mesterséges szinten a szolgáltatók számát, korlátozzák a más országba irányuló pénzügyi utalásokat, diszkriminatív az akkreditáció és a követelményrendszer, helyi képviseletet kell nyitnia a szolgáltatás helyszínén az intézménynek. A nemzetközi szabályozás azonban képesek letörni a protekcionizmust. A GATS országai közül a WTO szerint 1998-ban már 21 ország tett kötelezettségvállalást arra nézve, hogy - 5 -

6 liberalizálja az oktatási piacot, azóta pedig másik 21 is nyilatkozott erről. FTA-ban (free-trade agreement) az USA, Ausztrália, Új-Zéland liberalizálta a piacait. Azonban a WTO 2001-es dohai tárgyalási fordulója után, ahol a felsőoktatási szolgáltatások liberalizációja volt az egyik fő téma, a folyamatok elakadtak. A diskurzus tehát még korai szakaszban van, és még az sem dőlt el, hogy szükséges vagy sem a felsőoktatás kereskedelmének liberalizálása. További hátráltató tényező, hogy árukereskedelem liberalizációja könnyebb, mint a szolgáltatásoké. A javak a határon leginkább kvótákkal, vámokkal szembesülnek, amiket könnyű számokba önteni, követni és ellenőrizni. Ezzel szemben a szolgáltatások szabályozása komplex és bonyolult. Ráadásul az amerikai szabályozást a nyolcvanas és a kilencvenes években dolgozták ki. Abban az időben nem gondolták, hogy az internet ennyire megváltoztatja a szolgáltatások rendszerét. Az USA-WTO szerencsejáték-vitája illusztrálja legjobban, hogy milyen nehéz 1980-as szabályozást ráhúzni az online térben képződő problémákra. Az állam az oktatás online forradalmában és a szolgáltatások liberalizációjában egyszerre tölt be katalizáló és gátló szerepet is. A kormányzat egy oktatási intézmény életében akkor tud a legerőteljesebben beavatkozni, ha azt közvetlenül irányíthatja. Így tehát ezeket a képzési helyeket állami tulajdonú vállalatoknak tekinthetjük. Ez esetben beszélhetünk arról, hogy az ország adófizetői tartják alacsonyan a tanulók képzési díjait, miközben az intézmény a helyi tanulók irányába pozitív megkülönböztetéssel él. Az állam, ha mint fenntartó vagy tulajdonos nem tud beleavatkozni egy intézmény életébe, akkor bizonyos irányba presszionálhatja a támogatási rendszerrel. Ezen felül pedig további diszkriminatív és protekcionista politikát valósíthat meg az akkreditációs - 6 -

7 rendszer működtetésével. Az akkreditáció célja igazolni, hogy az intézmény megfelelő minőséget nyújt. A kormányzat jelenleg nagy befolyással bír eme folyamat fölött, pedig a procedúra létjogosultsága is megkérdőjelezhető, mondván, hogy a piac úgy is kiszórja a nem megfelelő minőségű intézményeket. Az akkreditációban tehát megvan az esély arra, hogy a megkülönböztetés eszközévé váljon. A világ legtöbb országában az állam azonban nem kizárólagos szolgáltató és a piacon fellelhető a privát verseny. Azonban még ha az is várható, hogy a piaci liberalizáció után a verseny hatására fokozatosan visszaszorul az állami szerepvállalás, egyelőre számolni kell vele, és jó pár kezdeményezés illetve nemzetközi egyezmény bizonyítja, hogy az állam túlsúlya nem zárja ki a reform lehetőségét. Javaslatok Simon Lester pontokba szedi javaslatait, amivel szerinte fejleszteni lehet a nemzetközi kereskedelmi szabályokat, amik segítenének megelőzni a diszkriminatív megkülönbözetést a külföldi online szolgáltatókkal szemben, így hozzájárulva a felsőoktatási szolgáltatások liberalizációjához: 1. Kezelje az akkreditáció egyformán az online és a hazai programokat. Akár magán, akár állami akkreditációs rendszerek működnek, nem diszkriminálhatják burkolt módon a külföldi szolgáltatókat. Természetesen vannak alapszabályok, mint például fizetőképesség és minőség, vagy a pénzügyi átláthatóság, amiket mindenkinek követnie kell, de ezeket nem szabad úgy kihasználni, hogy azzal hazai szervezetek jussanak előnyökhöz. 2. Az online képesítést el kell ismerni az egész világon. A harmonizált szabályozás és a kölcsönös elismerés nagy érték a hallgatók számára, és a nemzetközi megállapodások segíthetik ezt a folyamatot bizonyos mértékig. 3. A hibrid és hagyományos programok tisztességes kezelése. Nincs oka annak, hogy a hagyományos és az új modelleket máshogy ítéljük meg. Természetesen - 7 -

8 ennek ellenére a kormány kezelheti külön a hagyományos és az online felsőoktatást is. De a külön szabályozást nem használhatja fel arra, hogy diszkriminálja a külföldi versenytársakat. Ennek elérése érdekében nemzetközi szabványokat kell kidolgozni, amik meghatározzák hogyan is kell létrehozni a hazai oktatási törvényeket. A GATS 4. fejezetének 4 paragrafusa ebben az esetben hasznos segítséget nyújthat. 4. A támogatásnak a hallgatókat kell segítenie, nem pedig a hazai oktatási intézményeket. Gyakori, hogy a kormányzat támogatást ad az alsó- és középosztály gyermekeinek. Azonban ezt a támogatási formát nem használhatja fel arra, hogy ennek segítségével diszkriminálja a külföldi szereplőket. Ha valóban az a célja a támogatási programnak, hogy segítse a diákokat, akkor azt intézményektől független módon kell megtennie. 5. Kormány által működtetett online egyetem. A kormány által működtetett egyetemek célzottan a helyi lakosokat preferálják, továbbá alacsony tandíjakkal dolgoznak és a felvételi eredményeket helyezik előtérbe. Természetesen volt értelme annak, hogy az intézmények a helyi lakosokat preferálták. A mobilitás alacsony volt, és így egy főiskola a helyi lakosokat szívta fel általában, és mivel lehetséges volt, hogy pár hallgató távolabbról jön, azokat diszkriminálták, hogy a vonzáskörzet lakosai közül mindenki helyet kaphasson. De az online világba az üzleti modell más, hiszen a létszámbeli korlátok itt sokkal kisebbek. A kínálat mindig együtt haladhat a kereslettel, ezért a megkülönböztetés feleslegessé vált, hiszen mindig van elég képzési hely. 6. Felvételi, tandíj, tananyag autonómia. Felvételi, tanterv, és tandíj politika nem segítheti a diszkriminációt a külföldi felsőoktatási szolgáltatókkal szemben. A sikeres szabályozás érdekében érdemes más ágazatok szabályozását is megvizsgálni, hiszen több esetben is pénzügyi szolgáltatások, telekommunikáció a komplex problémát az adott ágazatra specializált szabályozással oldották fel

9 Összefoglalás A CATO víziója A következő évtizedben egy határokon átívelő felsőoktatási szolgáltatási modell épülhet ki, és ezzel az oktatás, mely évszázadokig belügynek számított, fokozatosan elveszíti gyökereit, és a nemzetközi kereskedelem részévé válik. Azonban ez a nemzetközi verseny szükségszerűen ki fogja kényszeríteni az árukereskedelemhez hasonlóan a jobb minőséget és az alacsonyabb képzési költségeket. A hallgatók helyhez kötöttsége is megszűnik, hiszen az ingyenes online kurzusok esetében költségként szinte csak az internetkapcsolat jelenik meg, így a legnevesebb és a hagyományos modellben legköltségesebb egyetemek is elvégezhetők lesznek a világ minden pontjáról. De az új struktúra sérti a jelenleg hagyományos modellben működő intézmények érdekeit, ezért várhatóan felerősödnek a protekcionizmusért kiáltó hangok. A diszkriminatív gyakorlat megakadályozására meg kell alkotni a megfelelő nemzetközi egyezményeket, azonban például a GATTS szabályozás jelenleg is sokkal bonyolultabb a szolgáltatások esetében, mint az árukereskedelemnél. A kormányoknak azonban létre kell hozniuk mind nemzetközi, mind pedig hazai viszonylatban egy átlátható szabályozást, ami segíti az online felsőoktatás nemzetközi kereskedelmét. Az oktatási forradalom elején tartunk, ezért még van arra lehetőség, hogy a végső rendszer elindulása előtt egy teljesen új, az ágazatra specializált szabályozást hozzanak létre a szolgáltatás piacának nemzetközi liberalizációjáról. Továbbá az online oktatás terjedésének az egyik kulcsa lehet az, ha az állam nem használja diszkriminációs célra az akkreditációt, vagyis nem szabad engednünk, hogy a protekcionizmus megölje azt az óriási fejlődést, melyhez foghatót eddig nem látott az oktatási rendszer, és mely fejlődésnek haszonélvezői a társadalom szegényebb rétegei közül kerülnek ki. Konklúzió Mindnyájan ismerjük azt a tényt, hogy Magyarország kicsi, de rendkívül nyitott piac, ráadásul olyan nemzetközi szervezetrendszerek tagja (Európai Unió, WTO) amelyeknek - 9 -

10 köszönhetően a nemzetközi folyamatok, ha kis idő elteltével, de megakadályozhatatlanul begyűrűznek hazánkba is. Az oktatási szolgáltatások terén útjára indult forradalom kétségkívül a magyar oktatási rendszerre is jelentős hatással lesz. Ugyanakkor még nem lehet tudni, hogy mekkora konfliktus várható a kormányzat és az online oktatási modell között. A jelenlegi kormányzó pártok koncepciója a köz- és a felsőoktatás terén eléggé ellentétes jellegű. Míg a közoktatás intézményeinek többsége állami kézbe került, addig a felsőoktatásból a kormányzat fokozatosan kivonulna. Ez a kivonulás azonban nem ellentétes az online oktatás egyik következményével, miszerint egy ilyen modellben a privát szektor veszi át a fenntartói szerepkört. Az állami kivonulás szándékával ugyanakkor részben ellentétes lépesnek tűnhet, hogy az egyetemi autonómia csorbul a központilag létrehozott kancellári rendszer bevezetésével. Valójában azonban azoknak a személyeknek, akik be fogják tölteni ezt a posztot, csak annyi feladatuk lesz, hogy menedzseljék a központi költségvetési támogatás leépítését, és új finanszírozókkal helyettesítsék azt. Érdemes tehát egy lépéssel távolabbról szemlélnünk a hazai oktatás átalakítását, és akkor könnyen kirajzolódik előttünk az a kép, ami szerint a kormányzat célja nem más, mint hogy megtörje a hazai felsőoktatás rendszerének és a rendszer finanszírozásának több évtizedes hagyományát, és a fejlett európai, illetve amerikai államokhoz hasonlóan minél nagyobb szerepet kapjon a privát szektor befektetése a felsőfokú képzésbe. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a negatív következményt sem, amivel sajnos Simon Lester csak részben foglalkozik. Ez a probléma nem más, mint a mobilitás kérdése. Az Amerikai Egyesült Államok társadalma hagyományosan egy mobil társadalom, és ott az, hogy az online oktatási rendszer bizonyos fokig gyengíti ezt a fajta tulajdonságot, nem jelent különösebb problémát, hiszen ha az oktatási szolgáltatások online modelljét igénybe vevő állampolgárok fiatal éveikben nem is utaznak, amikor kilépnek tanulmányaikat követően a munkaerőpiacra, valószínűleg nem fog gondot jelenteni számukra a mobilitás kérdése

11 Ugyanakkor Európában ahol a második világháború után kulturális és gazdásági értelemben is mindent megtesznek azért, hogy egy összeurópai identitás jöjjön létre, megakadályozva ezzel a jövőbeni katonai konfliktusokat, a mobilitás növelése mindig is prioritás volt. A folyamatot nem csak az összeurópai munkaerőpiac létrehozása, azaz a munkaerő szabad áramlásának megteremtése segítette, hanem azok az oktatási programok is, amikben a résztvevők megismerhették a többi nemzet kultúráját és társadalmát. A legjelentősebb ilyen típusú program a korábban már említett Erasmus, amely elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy a jövő tudományos, politikai, gazdasági és kulturális elitje megismerjen más európai nemzeteket. Ezt a rendszert áshatja alá az online oktatás, hiszen így a nevesebb külföldi egyetemeken való kurzusfelvétel vagy a képesítés megszerzése előtt sincs akadály, és nincs szükség vendégszemeszterekre az adott országban. Azonban nem csak a másik kultúra megismerésének a hiánya jelenthet gondot az online oktatási modellben. A tanulás során nem csak ismeretanyagokra, hanem olyan személyes kapcsolatokra is szert teszünk, amik a későbbi karrierünk során a megszerzett tudás mellett szintén felhasználunk. A tanulmány írója, Simon Lester is elismeri, hogy a hagyományos modell előnye ilyen téren megkérdőjelezhetetlen, és egyelőre nem látni azt, hogy ezt a problémát miként fogja megoldani az online oktatási modell. Jelen pillanatban is a szemünk előtt zajlik le az a folyamat, amely során egy kifejezetten lassan reagáló rendszer megpróbálja integrálni a modern kor egyik leggyorsabban fejlődő technológiáját. A folyamatnak még csak az elején tartunk, ezért szinte lehetetlen megmondani, hogy végül milyen új struktúra fog kialakulni. Ennek következtében pedig csak a korábbi tapasztalatainkra támaszkodhatunk, ha meg akarjuk jósolni, hogy végül az online kurzusok, és az oktatási szolgáltatások nemzetközi kereskedelmének liberalizációja milyen társadalmi és gazdaság folyamatokat fog elindítani

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Szabó Andrea A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban PhD értekezés Témavezető: Szalayné Sándor Erzsébet

Részletesebben

Fokozatváltás a felsőoktatásban

Fokozatváltás a felsőoktatásban Fokozatváltás a felsőoktatásban A teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai Fokozatváltás a felsőoktatásban A teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai Tartalom A felsőoktatás

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi menedzsment szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány SZELLEMI TŐKE MAGYARORSZÁGON AZ EURÓPAI UNIÓ KÜSZÖBÉN

Részletesebben

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Oktatási, képzési, ifjúsági Oktatás és képzés A jövőnk záloga és sportpolitika Az oktatásba és a képzésbe való befektetés kulcsfontosságú a fiatalok személyes

Részletesebben

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport Humánerőforrás-fejlesztési Szakmai Munkacsoport 2004/1/3.5. AZ ÉLETHOSSZIG TANULÁS MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

A szakképzés története

A szakképzés története Hallgatói segédanyag a III./1. tematikai egységhez A szakképzés története 1. A szakképzés az elmúlt években mind hazai, mind pedig nemzetközi viszonylatban jelentős átalakuláson ment keresztül a megváltozott

Részletesebben

A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben

A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben Harsányi Gergely Vincze Szilvia A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben az egyetemnek át kell hatva lennie az igazságok szeretetétõl, s falai között meg kell õriznie a teljes szellemi

Részletesebben

Felsőoktatási expanzió és foglalkoztathatóság: vizsgálat hallgatói oldalról. Fókuszcsoportos interjúk alapján

Felsőoktatási expanzió és foglalkoztathatóság: vizsgálat hallgatói oldalról. Fókuszcsoportos interjúk alapján Felsőoktatási expanzió és foglalkoztathatóság: vizsgálat hallgatói oldalról Fókuszcsoportos interjúk alapján Készítette: Antal Zsófia 2011 Tartalomjegyzék 1. 1. A tanulmány célja 3 1. 2. Miért fontos és

Részletesebben

Megegyezés. Magyarország megújításának lehetséges irányáról

Megegyezés. Magyarország megújításának lehetséges irányáról Megegyezés Magyarország megújításának lehetséges irányáról Az alábbi írás javaslat Magyarországnak arra, hogy merre menjen a következő években. Cselekvést szolgáló terv, de több annál. Azt is bemutatom,

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés EURÓPAI FÜZETEK 59. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Móder Judit Endrész Kinga Fiatalok az Európai Unióban Oktatás és képzés A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN

IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN szerkesztõbizottság Gábor Kálmán Jancsák Csaba Matiscsák Attila Szemerszky Mariann Tibori Tímea Utasi Ágnes

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

Önkéntesség és önszerveződés segítése. Civil ifjúsági munka

Önkéntesség és önszerveződés segítése. Civil ifjúsági munka SALAMON JUDIT PAPP ZSOLT Önkéntesség és önszerveződés segítése. Civil ifjúsági munka 2012 Az ifjúságsegítő képzés interprofesszionális fejlesztése TÁMOP-5.4.4.-09/2-C-2009-0002 Tisztelt Olvasó! A TÁMOP-5.4.4-09/2-C-2009-0002

Részletesebben

KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR OKTATÁS AZ EZREDFORDULÓN

KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR OKTATÁS AZ EZREDFORDULÓN Csete Örs, Papp Z. Attila, Setényi János KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR OKTATÁS AZ EZREDFORDULÓN Tanulmányunk a magyar oktatásügy jelen állapotát és jövőbeli mozgásterét méri fel. Magyar oktatás alatt elsősorban

Részletesebben

A sikeres EU-tagság integrációs (belső) tényezői

A sikeres EU-tagság integrációs (belső) tényezői Világgazdasági Kutatóintézet A sikeres EU-tagság integrációs (belső) tényezői Az EU egységes belső piacának fejlesztése, szerkezete és dinamikája, súlya a magyar gazdaságban Vitaanyag 2007. január Helyzetelemzés

Részletesebben

Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata

Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata Dr. Farkas Éva A SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÉS GYAKORLATA SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár és Tanácsadó Központ

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BODOR MÓNIKA

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BODOR MÓNIKA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BODOR MÓNIKA Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar 2014 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás-és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: DR.

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 12. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2005 ÁPRILIS TÁRSADALMI- GAZDASÁGI HATÁSAI. CZUCZ OTTÓ az Európai Bíróságról

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 12. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2005 ÁPRILIS TÁRSADALMI- GAZDASÁGI HATÁSAI. CZUCZ OTTÓ az Európai Bíróságról 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Memorandum az egész életen át tartó tanulásról 1 Letölthetô EU-dokumentumok magyarul (www.oki.hu/eudok.asp) Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Tartalomjegyzék 1. Bevezetô 2. Egész életen át

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

társadalmi vállalkozás

társadalmi vállalkozás A társadalmi vállalkozások ökoszisztémája közösség felelősség társadalmi hatás üzlet szükséglet motíváció fenntarthatóság vállalkozás kettős cél küldetés kreativitás finanszírozás megvalósíthatóság érték

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS MODERNIZÁLÁSÁNAK. Lénárd Sándor és Rapos Nóra Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet

A FELSŐOKTATÁS MODERNIZÁLÁSÁNAK. Lénárd Sándor és Rapos Nóra Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet MAGYAR PEDAGÓGIA 100. évf. 1. szám 33 51. (2000.) A FELSŐOKTATÁS MODERNIZÁLÁSÁNAK NÉHÁNY TENDENCIÁJA Lénárd Sándor és Rapos Nóra Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet Az évtized eleje

Részletesebben

AZ OKTATÁS HELYZETE NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN

AZ OKTATÁS HELYZETE NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN STATISZTIKAI ELEMZÉSEK AZ OKTATÁS HELYZETE NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN A tudományos kutatás, a nemzetközi és a hazai gyakorlat egyaránt igazolja azt az állítást, hogy az oktatás színvonala hozzájárul

Részletesebben

Az előzetes tudás felmérése és elismerése

Az előzetes tudás felmérése és elismerése Az előzetes tudás felmérése és elismerése Készítette: Pillmann Judit Témavezető: Dr. Sallai Éva Veszprémi Egyetem, Tanárképző Kar Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Készült: 2006. 03. 12. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben