A projekt célja a kísérő nélküli kiskorú menedékkérők gyámsága és a róluk való gondoskodás minőségének javítása a közép-európai országokban.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A projekt célja a kísérő nélküli kiskorú menedékkérők gyámsága és a róluk való gondoskodás minőségének javítása a közép-európai országokban."

Átírás

1 Oktatási kézikönyv a kísérő nélküli kiskorú menedékkérőkkel foglalkozó gyámok és szociális munkások számára A projekt célja a kísérő nélküli kiskorú menedékkérők gyámsága és a róluk való gondoskodás minőségének javítása a közép-európai országokban.

2 Az IOM azt az elvet vallja, hogy az emberséges és átgondolt migráció a migránsok és a társadalom számára egyaránt hasznos. Az IOM, mint kormányközi szervezet más nemzetközi szervezetekkel együttműködve segít a migráció mindennapos problémáinak megoldásában, hozzájárul a migrációval kapcsolatos legfőbb kérdések megismertetéséhez, a migráció által ösztönzi a társadalmi és gazdasági fejlődést; valamint tiszteletben tartja a migránsok emberi méltóságát és jó közérzetét. Ez az oktatási kézikönyv információforrásként szolgál a kísérő nélküli kiskorú menedékkérők jogi képviselői és a velük dolgozó szociális munkások képzéséhez. Az ebben található információ kizárólag a kézikönyv szerzőinek véleményét tükrözi, ami nem feltétlenül azonos az IOM, a tagállamok, az Európai Bizottság, a program támogatói vagy partnerei véleményével. A jelentésben alkalmazott megnevezések és az anyag bemutatása nem fejez ki semmilyen véleményt sem az IOM, sem a projekt támogatói vagy partnerei részéről bármely ország, régió, város vagy terület vagy ezek hatóságainak jogi státuszáról vagy a határok kérdéséről. Szerzők: Szerkesztő: Judith Corcoran Barbara Salcher International Organization for Migration (Nemzetközi Migrációs Szervezet) Nibelungengasse 13/4 A-1010 Vienna, AUSTRIA Tel: Fax: Internet: 2 Grafika: Exakta GmbH, Vienna 2012 International Organization for Migration (IOM) Minden jog fenntartva. A dokumentum egyetlen része sem másolható, továbbítható, terjeszthető vagy tárolható a szerkesztők és az IOM Budapest, mint projekt koordinátor előzetes írásbeli engedélye nélkül. A kiadvány nem hozható kereskedelmi forgalomba.

3 Tartalomjegyzék 1. Áttekintés Bevezetés Glosszárium Nemzetközi normák és jogszabályok Gyermekjogi Egyezmény A gyermekek jogai az EU-ban Kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozó EU szakpolitika Gyámság A gyám kinevezése A gyám szerepe Gyermekközpontú módszerek A gyermek mindenek felett álló érdeke Szükségletfelmérés Veszélyeztetett gyermekek Bevezetés az ember-/gyermekkereskedelembe Az emberkereskedelem áldozatául esett gyermek felismerése Az átirányítás mechanizmusa Kormeghatározási eljárások Fizikai kormeghatározás Pszicho-szociális kormeghatározás Menekültügyi eszközök az EU-ban Hosszútávú megoldások Life projektek Kihívások a gyámok számára

4 11. Végkövetkeztetés Bibliográfia Mellékletek Illusztrációk Illusztráció Illusztráció Illusztráció Illusztráció Táblázatok Táblázat Táblázat Táblázat

5 1 Áttekintés 1.1 Bevezetés A globalizálódó világban, az utóbbi években egyre nagyobb figyelem fordul a migrációs szokások felé. Ezzel kapcsolatban világossá vált, hogy a migráció nem csak a felnőtteket, hanem a kiskorúakat is érinti. A migránsok közül a legsebezhetőbbek talán a kísérő nélküli kiskorúak, nemcsak a megterhelő utazás miatt, hanem azért is, mert fiatal koruk miatt ki vannak téve a kizsákmányolás és a durva bánásmód veszélyének. Az egyre növekvő számú, úton lévő kísérő nélküli kiskorú sorsa és boldogulása aggodalmat váltott ki nemzetközi és európai szinten is. Amíg ezen kiskorúak jogai számos helyen rögzítve vannak, a gyakorlati alkalmazás nem teljeskörű és nem egységes. Annak érdekében, hogy megfelelő módon tudják védeni a kísérő nélküli kiskorúak jogait, a velük dolgozók számára elengedhetetlen az útmutatás és továbbképzés. Ez az oktatási kézikönyv az A kísérő nélküli kiskorú menedékkérők gyámságának és a róluk való gondoskodás minőségének javítása a középeurópai országokban című projekt keretein belül készült. A projektet az 2010 Európai Menekültügyi Alap finanszírozza és szeptember augusztus között kerül megvalósításra az IOM és partnerei (Bulgária, Csehország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Szlovénia) által. A projekt a gyámügyi intézményekre és rendszerekre fókuszál, arra alapozva, hogy a fent említett országok nem rendelkeznek még megfelelő minőségű védelmi és segítségnyújtási gyakorlattal a kísérő nélküli kiskorú menedékkérők tekintetében (UAMAS). A projekt célja e hiány orvoslása és ezért célul tűzte ki ezen kiskorúak gyámsága és a róluk való gondoskodás minőségének javítását a résztvevő országokban. A projekt alapjául számos nemzetközi egyezmény és EU irányelv szolgál, melyek általában is védelmezik a gyermekek és kísérő nélküli kiskorúak jogait különös tekintettel sérülékenységükre, kiszolgáltatottságukra. 5

6 A cél elérése érdekében nagyon sok tevékenység került kidolgozásra és alkalmazásra. Először, a régió kísérő nélküli kiskorú menedékkérőkkel kapcsolatban alkalmazott gyám/gondviselő gyakorlata került áttekintésre és értékelésre, majd a kapott eredményeket egy összefoglaló jelentésbe gyűjtötték össze. A jelenlegi kézikönyv, mely a kísérő nélküli kiskorú menedékkérőkkel közvetlenül dolgozó érintettek számára készült, erre a jelentésre épül. A kézikönyv kiegészül még egy képzési tervvel és egy megszervezendő trénerképzéssel (ToT), amely során a kiválasztott trénerek a képzések alkalmazásáról kaphatnak felvilágosítást minden egyes résztvevő országban. Ezután a kísérő nélküli kiskorú menedékkérők gyámjai, tanácsadók és szociális munkások vehetnek részt képzésen a hét célországban. Az értékelési folyamat eredményei, a képzési módszerek, a képzéseken tanultak és más hasonló témák nemzetközi konferencián kerülnek majd megvitatásra. Végül, a képzések eredményeinek utólagos értékelésére kerül sor. 1 Az EU tagállamaiban számos gyámsággal kapcsolatos elképzelés, gyakorlat és mérési módszer létezik 2 ezen intervenció célja a gyámsági és gondozási gyakorlat minőségének figyelemmel kísérése és javítása annak érdekében, hogy a gyermek mindenek felett álló érdeke képviselve legyen. A hivatkozás alapja általánosságban az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény és ezen belül a 6-os számú Általános észrevétel (95. bekezdés) 3 Minden gyámnak speciális képzésben kell részesülnie. Továbbá, követi az EU A kísérő nélküli kiskorúakról szóló cselekvési terv 4.1 pontjában megfogalmazottakat (Eljárások az első kapcsolatfelvételkor, és a védelmi normák), melyben az 6 1 További információ: naccompanied_minors (2012. március) 2 Lásd még: Hancilova, Blanka és Knauder, Bernadette (2011): Overview of Protection, Assistance and Promising Practices (A kísérő nélküli kiskorú menedékkérők: A támogatás, segítség és ígéretes gyakorlatok áttekintése) című munkájában. Budapest: International Organization for Migration (Nemzetközi Migrációs Szervezet) 3 A képzés a következőket tartalmazza: az egyezmény alapelvei és rendelkezései, a kíséret nélküli gyermekek származási országainak ismerete, a megfelelő interjútechnikák, a gyermek fejlődése és pszichológiája, kulturális érzékenység és kultúraközi kommunikáció (96. bekezdés).

7 Áttekintés Európai Bizottság ígéretet tesz arra, hogy finanszírozza a fejlesztést, többek között az útmutatók és közös képzési terv kidolgozását és a képzést. Ez az ígéret megismétlődik a nemrég kiadott Az EU Gyermekjogi Ütemterve című közleményben, mint a gyermekek jogainak megvalósítása érdekében tett lépés. Nem utolsósorban, ez a kézikönyv azt a sok EU tagállambeli szakértő által kifogásolt képzési hiányt hivatott betölteni, mely szerint szükség van több és jobb minőségű képzésre. 4 Ezért, ezen kézikönyv célja: a kísérő nélküli kiskorú menedékkérőkkel dolgozó és velük kapcsolatban lévő gyámok, tanácsadók és gondviselők szakmai kompetenciáinak javítása, a gyámság és a kísérő nélküli kiskorú menedékkérők gondozása minőségének javítása, a gyakorló szakemberek tudásának bővítése a gyámsággal és gondviseléssel kapcsolatban felmerülő európai kérdésekkel kapcsolatban, és annak fokozott tudatosítása, hogy a gyámság és gondviselés minőségének javítására és ellenőrzésére szükség van. A következő oktatási kézikönyvet az IOM Vienna dolgozta ki és tervezte meg, hogy az oktatók képzésében gyakorlati segítséget nyújtson a gyámoknak, gondviselőknek és szociális munkásoknak, akik a projektben szereplő országokban a kíséret nélküli kiskorú menedékkérőkkel közvetlen kapcsolatban vannak. Ez a kézikönyv a képzés befejezését követően is hasznos információforrásként szolgál majd a célcsoport számára. Számos, a kísérő nélküli kiskorú menedékkérők gyámságával és gondviselésével kapcsolatos anyagot gyűjt össze. A könyvet tematikus fejezetekre osztottuk. A formátum rugalmas, egészében vagy fejezetenként is olvasható vagy visszakereshető bármilyen információ, amennyiben szükséges. 4 Ibidem 1, 41. oldal Lásd továbbá Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 2010-ben Szüleiktől elszakított menedékkérő gyermekek az Európai Unió tagállamaiban címmel megjelent összehasonlító jelentését. FRA: Bécs 7

8 Módszertani tekintetben, ez a kézikönyv az IOM Budapest által összeállított összefoglaló jelentésre alapszik, melynek alapja a résztvevő országokban az IOM és NGO fókuszpontok által készített országonkénti jelentés, a vonatkozó jogszabályok és korábbi jelentések tanulmányozása és az IOM Vienna gyakorlati tapasztalatai a kísérő nélküli kiskorú menedékkérőkkel és emberkereskedelemmel foglalkozó gyakorlati szakemberek számára készített oktatási kézikönyvek összeállítása területén. Mozaikszavak BIC: BID: CRC: EC: EU: FRA: IOM: ENSZ: UAM: UAMAS: UNHCR: A gyermek mindenek felett álló érdekei A mindenek felett álló érdekek meghatározása Gyermekjogi Egyezmény Európai Bizottság Európai Unió Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége International Organization for Migration (Nemzetközi Migrációs Szervezet) Egyesült Nemzetek Szervezete Kísérő nélküli kiskorú Kísérő nélküli kiskorú menedékkérő(k) Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa A könnyebb tájékozódás érdekében a szöveg a következő szimbólumokat használja: = Fontos! = Politikai dokumentumok 8

9 Áttekintés 1.2 Glosszárium MEGJEGYZÉS a terminológiával kapcsolatosan: Különböző szereplők ugyanarra a fogalomra, a még nem nagykorú személyekre használják a gyermek és kiskorú szavakat is. 5 Ez a jelentés a kiskorú szót használja, kivéve, mikor a forrásanyagban a gyermek szerepel. Az UAMAS rövidítés a kísérő nélküli kiskorú menedékkérőket jelenti. Definíciók Törvényes gyámság Törvényes gyámság esetén a gyermek korlátozott jogképessége egészül ki azáltal, hogy a gyermek jólétéért való felelősség természetes vagy jogi személy kezébe kerül. 6 Gyám A törvényes gyám a nemzetközi jogban nem definiálható pontosan, mert a pontos meghatározás, funkció és a kinevezés módja törvényhozásról törvényhozásra, országonként változik. 7 A (gyámra vonatkozó) legfőbb jellemzők többek között a következők: Egy olyan kinevezett személy vagy kompetens szervezet, amelyet az ország törvényeivel összhangban hivatalosan a gyermekért felelőssé nyilvánítanak és felruházzák azzal a törvényes joggal és kötelezettséggel, hogy a szülők helyett döntéseket hozzon, miután egyeztetett a gyermekkel. Az ilyen törvényes 5 A nagykorúság korhatára általában 18 év, de ez egyes országokban eltérő lehet. 6 FRA, Szüleiktől elszakított, menedékkérő gyermekek az Európai Unió tagállamaiban. 7 A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága, 2004: Inter-agency Guiding Principles on Unaccompanied and Separated Children, 47. oldal 9

10 felelősséggel felruházott szervezetek/személyek megfelelő ismeretekkel kell rendelkezzenek a gyermekekkel kapcsolatos kérdésekben, képesnek kell lenniük közvetlenül a gyermekekkel együtt dolgozni, és ismerniük kell a rájuk bízott gyermekek speciális és kulturális igényeit annak érdekében, hogy a gyermekek érdekei és a törvényes, társadalmi, egészségügyi, pszichológiai, anyagi és tanulási szükségleteik megfelelő megválaszolása biztosítva legyen. Szükségük van tehát ilyen irányú, megfelelő képzésre és szakmai segítségnyújtásra. A kinevezett entitás/személy feladata és felelőssége tehát általánosságban a gyermek jogainak védelme. 8 A gyermek mindenek felett álló érdekei Nem lehet pontosan meghatározni, hogy mit értünk a gyermek mindenek felett álló érdekei alatt, mert minden eset más. Általánosságban véve a mindenek felett álló érdekek kifejezés a gyermek jó közérzetét jelenti. Ez olyan egyéni körülményektől függ, mint kor, érettségi szint, szülők jelenléte vagy hiánya, a gyermek környezete és tapasztalatai. A szüleiktől elszakított vagy kísérő nélküli gyermekek sorsával való törődés végső célja egy olyan hosszútávú megoldás kidolgozása, mely a gyermekek védelmére összpontosít, figyelembe veszi az ő véleményüket és ahol lehetséges megszünteti a kísérő nélküliség vagy a szülőktől való elszakítottság állapotát. 9 A mindenek felett álló érdekek meghatározása (BID) Szigorú eljárási értelemben a mindenek felett álló érdekek meghatározása az a hivatalos folyamat, melynek célja a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek meghatározása, különös tekintettel a gyermeket érintő fontos döntéseket illetően. A folyamat célja a gyermekek megfelelő, diszkriminációmentes bevonása, a szakterületen jártas döntéshozók részvétele és minden releváns tényező figyelembe vétele, megvizsgálása, a lehető legjobb megoldás megtalálása érdekében IOM, 2011: Unaccompanied Children on the Move, 19. oldal 9 CRC Általános észrevételek, 6. fejezet, 79. bekezdés

11 Áttekintés A mindenek felett álló érdekek értékelését az egyes gyermekek érdekében intézkedő csapat végzi, kivéve, amikor BID eljárásra van szükség. Ez az értékelési folyamat úgy van megtervezve, hogy az intézkedés elsősorban a gyermek mindenek felett álló érdekeit tartsa szem előtt. Az értékelési folyamat egyedül vagy más, megfelelő szakértelemmel rendelkező csoportokkal való konzultáció útján is történhet, melynek során szükség van a gyermek részvételére. 10 Kifejezések használata: Nemzetközi szervezetek 11 A kísérő nélküli gyermekek (vagy kísérő nélküli kiskorúak ) kifejezés olyan gyermekekre utal, akik elszakadtak a szüleiktől és más rokonaiktól, és nem gondoskodik róluk törvény vagy szokásjog általi felelősséggel felruházott felnőtt. A szüleiktől elszakított gyermekek elnevezés azokra vonatkozik, akik elszakadtak mindkét szülőjüktől vagy előző törvényes vagy megszokott elsődleges gondviselőjüktől, de nem szükségszerűen más rokonoktól. Következésképpen, ebbe a csoportba beletartoznak azok, akiket más családtagok kísérnek. Kifejezések használata:európai Unió Kísérő nélküli kiskorú egy harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy, aki még nem töltötte be tizennyolcadik életévét és a jog vagy a szokásjog alapján érte felelős felnőtt kísérő nélkül lép be egy tagállam területére, amíg egy ilyen személy nem veszi őt pártfogásába, vagy olyan kiskorú, aki azt követően maradt kísérő nélkül, hogy belépett egy tagállam területére IOM, 2011: UAM: Kísérő nélküli kiskorú menedékkérők: A védelem, támogatás és ígéretes gyakorlatok áttekintése. 11 A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága, 2004: Interagency Guiding Principles on Unaccompanied and Separated Children, 13. oldal. 12 EMH Menekültügyi és migrációs glosszárium 2.0, 122. oldal Ez a kifejezés egy harmadik ország állampolgárára vagy hontalan személyre utal, de nem egy kísérő nélküli kiskorú EU állampolgárra, aki az EU-n belül mozog. 11

12 Szüleitől elszakított gyermek: Olyan gyermek, aki még nem töltötte be a 18. életévét, nem saját hazájában tartózkodik és el van választva a szüleitől vagy a korábbi törvényes/szokásos gondviselőjétől. 13 Menedékkérő: harmadik ország olyan állampolgára, vagy olyan hontalan személy, akinek menedékjog iránti kérelme tárgyában végleges döntés még nem született. 14 Nemzetközi előírások és jogszabályok A kísérő nélküli kiskorú menedékkérők jogaira vonatkozó legfontosabb dokumentum az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye (CRC). Az egyezmény által garantált jogok mellett a kísérő nélküli kiskorú menedékkérők nemzetközi védelemre is jogosultak a nemzetközi emberi jogok, a nemzetközi menekültjog, a nemzetközi humanitárius jog és számos egyéb regionális emberi jogi eszköz égisze alatt. Fontos megjegyezni, hogy ezek az elvek egymással szoros összefüggésben vannak és tiszteletben kell őket tartani a migrációs folyamat során minden migráns gyermekkel kapcsolatban. Ezeket a nemzetközi eljárásokat számos regionális és országos eljárás egészíti ki. 15 Ez a fejezet az EU szintű törvényi szabályozással és eljárásokkal foglalkozik. Határozottan javasolt, ugyanakkor, hogy a jelenlegi és leendő gyámok megismerkedjenek a kísérő nélküli kiskorú menedékkérőkre vonatkozó, saját országukban érvényes nemzeti jogszabályokkal EMH Menekültügyi és migrációs glosszárium 2.0, 33. oldal Ez a definíció egyaránt vonatkozik harmadik országbeli vagy EU állampolgár gyermekekre. Egy gyermek lehet teljesen egyedül, míg egy másik a tágabb család tagjaival. Mindkét csoportba tartozó gyermekek a szüleiktől elszakított gyermekeknek minősülnek és nemzetközi védelemre jogosultak, melyet nagyon sok nemzetközi és regionális eszköz szabályoz. 14 EMH Menekültügyi és migrációs glosszárium 2.0, 21. oldal 15 IOM, 2011: Unaccompanied Children on the Move, oldal

13 2 Nemzetközi szabályozás és rendelkezések 2.1 Gyermekjogi Egyezmény A gyermek szó vonatkozik minden, 18. életévét még be nem töltött emberre, kivéve, ha a gyermekre vonatkozó törvény értelmében a nagykorúságot már korábban eléri. A CRC kijelenti, hogy a gyermek, fizikai és mentális éretlenségéből adódóan, speciális védelemre és gondoskodásra szorul, és ebbe beletartozik a megfelelő törvényes védelem is. A CRC felsorolja mindazon emberi jogokat, melyekre minden gyermek jogosult. A CRC irányadó elvei között szerepel a megkülönböztetés-mentesség, a gyermek mindenek felett álló érdekei, az élethez, túléléshez és fejlődéshez való jog és a gyermekek véleményének figyelembevétele. A megkülönböztetés-mentességről szóló 2. cikk kimondja, hogy a kormányoknak minden lehetséges intézkedést meg kell tenniük a gyermek védelme érdekében a hiedelmeken alapuló diszkrimináció vagy büntetés minden formájával szemben a szülők, törvényes gyámok vagy családtagok jogállására, tevékenységére, kinyilvánított véleményére tekintet nélkül. 3. cikk a gyermek mindenek felett álló érdekeiről. A CRC 3. cikkéből származó, a gyermek mindenek felett álló érdekeiről szóló elv a második alapelv és a nem EU állampolgár gyermekekre is alkalmazható. Az alapelv egyértelműen elismeri, hogy a gyermek egy entitás és vannak jogai. A Közgyűlés: 1990: ENSZ Gyermekjogi Egyezmény 13

14 cikk (1) kiemelten a CRC egyik alapelve. A gyermekeket érintő minden intézkedésben a gyermek mindenek felett álló érdekeit kell elsősorban szem előtt tartani. Az alapvető érdekekről szóló értelmezések nem írhatják felül bármely más, az egyezmény egyéb cikkeiben szereplő jogokat. A 6. cikk a gyermekek élethez és teljesértékű fejlődéshez való jogaival foglakozik. A 6. cikk (2) túlmutat az élethez való jogon, a túlélést és a lehető legnagyobb mértékű fejlődés biztosítását szorgalmazva. Ez azt jelenti, hogy az állam köteles olyan intézkedéseket tenni, melyek a további fejlődést biztosítják (legyen az adminisztratív vagy törvénykezési) és lehetővé tenni a családok számára, akik elsődlegesen felelnek a gyermekekért, hogy támogathassák ezt a fejlődést. A fejlődés kifejezés nem csak a gyermek felnőttkorra való felkészülését jelenti, hanem a gyermekkori optimális feltételek biztosítását is. Az egyes országoknak olyan környezetet kell teremteniük, mely lehetőség szerint maximálisan biztosítja a gyermek túlélését, fizikai, mentális, szellemi, erkölcsi és szociális fejlődését, az emberi méltósággal összeegyeztethetően abból a célból, hogy a gyermeket felkészítse az önálló életre egy szabad társadalomban. A 12. cikk nevezetesen a meghallgatáshoz való joggal foglalkozik, kijelentve, hogy a gyermeknek lehetőséget kell biztosítani a meghallgatásra bármilyen őt érintő törvényi vagy adminisztratív ügymenet során, közvetlen módon vagy képviselő, illetőleg megfelelő testület által, az adott ország törvényeinek eljárási szabályzataival összhangban IOM, 2010: Manual of Best Practices and Recommendations, 30. oldal

15 Nemzetközi normák és jogszabályok A támogatásra vonatkozó különleges rendelkezések Az 5. cikk előírja, hogy a részes tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a szülők kötelezettségeit, jogait és feladatait, a tágabb értelemben vett család vagy közösség tagjait a helyi szokásoknak megfelelően, a törvényes gyámokat vagy más, a gyermekért jogilag felelős személyeket, hogy útmutatást és segítséget tudjanak nyújtani a gyermek képességeinek fejlődésével összhangban, a jelen egyezményben elismert jogok gyakorlásában. Az egyezmény 18. cikke megbízza az államot, hogy nyújtson megfelelő segítséget a szülőknek és törvényes gyámoknak a gyermeknevelési kötelezettségek végrehajtásában. Ezeket a kötelezettségeket a gyermekek mindenek felett álló érdekeivel összhangban kell végrehajtani. A tagállamok feladatul kapják, hogy dolgozzanak ki megfelelő gyermekgondozási rendszereket. Az egyezmény 20. cikke továbbá felvázolja az állam kötelezettségét arra vonatkozóan, hogy különleges védelmet és segítséget nyújtson a családi környezettől megfosztott gyermekek számára. Az állam által nyújtott alternatív segítség lehet, többek között a gyermek nevelőszülőknél való elhelyezése, kafalah az iszlám törvények szerint, örökbefogadás vagy megfelelő gyermekgondozási intézményekben való elhelyezés. 15

16 2.2 A gyermekek jogai az EU-ban Főbb dokumentumok: Az EU gyermekjogi stratégiája felé (2006) 18 Az EU gyermekjogi ütemterve (2011) 19 A gyermekek jogainak védelméről az Európai Unió Alapjogi Chartája gondoskodik, míg a Lisszaboni Szerződés szerint az EU köteles támogatni és elősegíteni a gyermekek jogait. Ezzel összhangban, az Európai Bizottság két közleményt is kiadott a gyermekek jogainak teljesítése céljából az EU bel- és külpolitikájában. Az EU gyermekjogi stratégiája felé című közlemény a következő specifikus célokra épül: a jelenlegi szakpolitikák és eszközök kihasználása; a jövőbeli EU lépések prioritásainak meghatározása; a gyermekek jogainak szisztematikus figyelembevétele az EU bel- és külpolitikájában ( mainstreaming/általános érvényesítés ); hatékony koordinációs és konzultációs mechanizmusok biztosítása; a gyermekek jogaival kapcsolatos kompetenciák és szakértelem megerősítése; a gyermekek jogairól szóló hatékonyabb kommunikáció; a gyermekek jogainak előmozdítása a külkapcsolatok terén. 20 Az EU gyermekjogi ütemterve tizenegy intézkedést tartalmaz, melyek a gyermekek jogainak teljesítése területén konkrét eredmények elérését célozzák meg, ilyenek például: olyan törvények, melyek jobban védik a gyermekeket (mint különösen sérülékeny és kiszolgáltatott csoportot) a bírósági eljárások folyamán Az Európai Közösségek Bizottsága, 2006a: Towards an EU Strategy on the Rights of the Child. (Az EU gyermekjogi stratégiája felé.) 19 Európai Bizottság, 2011b: Az EU gyermekjogi ütemterve 20 Az Európai Közösségek Bizottsága, 2006b, Összefoglaló: Towards an EU strategy on the rights of the child. (Az EU gyermekjogi stratégiája felé.)

17 Nemzetközi normák és jogszabályok és a bíróságon; olyan törvények, melyek védelmezik a gyermekeket, amikor gyanúsítják vagy bűncselekménnyel vádolják őket; olyan új törvények, melyek biztosítják, hogy a szülők különköltözése vagy válása után, a szülői kötelezettségről szóló döntést minden EU tagállamban elismerjék és betartsák; olyan intézkedés, mely az Európa Tanács gyermekbarát igazságszolgáltatással kapcsolatos útmutatásait figyelembe veszi a jövőben a polgári és büntetőjogi jogszabályalkotásban; olyan támogatás, mely a bírákat és más szakembereket arra képez, hogy segítsenek a gyermekeknek a bíróságon; hatékonyabb képzés a kísérő nélküli gyermekekért felelős hatóságok számára, beleértve az EU-ban menedékkérőket is; a roma társadalmi integráció elősegítését célzó EU tervezet, mely különös figyelmet fordít a gyermekekre; támogatás az eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott EU segélyvonal gyors bevezetésére (a határokon átívelő, az elrabolt és veszélyeztetett gyermeket figyelő és riasztórendszer is kívánatos lenne) olyan intézkedések, melyek az EU biztonságosabb internet programján keresztül felveszik a harcot a káros tartalomtól a szexuális visszaélés előkészületéig (grooming) vagy az internetes zaklatásig terjedő és egyéb online kockázatok ellen; támogatás a gyermekkel szembeni erőszak és szexturizmussal szembeni harcban, és a fegyveres konfliktusok áldozatainak védelme az EU tengerentúli és humanitárius segélyprogramjain keresztül; egy önálló, gyermekjoggal foglalkozó EU weboldal Európai Bizottság, 2011c: Erősebb jogokat a gyermekeknek 17

18 2.3 Kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozó EU politika A Stockholmi Program A 2009-es Stockholmi Program 22 megnevezi az EU prioritásait a jog érvényesülése, a szabadság és biztonság területén a ig terjedő időszakban. Ebben az összefüggésben, ahogy a CRC-ben le vannak fektetve, a gyermekek jogai minden EU szakpolitikát érintenek. Mint ilyet, ezeket szisztematikusan és stratégiailag is figyelembe kell venni, az integrált megközelítés megvalósítása érdekében. A Stockholmi Program továbbá, az EU-ba érkező, kísérő nélküli kiskorúakat különösen kiszolgáltatott csoportként definiálja. Különös figyelmet kell fordítani a következő területekre: információcsere és legjobb gyakorlat kiskorúak csempészete a származási országokkal való együttműködés az életkor meghatározásának, a személyazonosság megállapításának és a család felkutatásának kérdése a kísérő nélküli kiskorúak az emberkereskedelem elleni küzdelemmel összefüggésben EU cselekvési terv a kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatban Ezzel összhangban, az Európai Bizottság kidolgozott egy cselekvési tervet a kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatban. 23 Az EU megközelítés három fő irányvonalat jelöl ki: a nem biztonságos migráció és emberkereskedelem megelőzése, fogadási és eljárási garanciák az EU-ban, valamint a hosszútávú megoldások azonosítása Európai Tanács, 2010 A Stockholmi Program. A polgárokat szolgáló és védő, nyitott és biztonságos Európa. 23 Európai Bizottság, 2010: EU Cselekvési terv a kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatban ( ).

19 Nemzetközi normák és jogszabályok A cselekvési terv a következő 10 alapelvre épül: 1. Minden gyermeket elsősorban és mindenekelőtt gyermekként kell kezelni. A kísérő nélküli kiskorúakat érintő minden intézkedésben a gyermek mindenek felett álló érdekeit kell elsősorban szem előtt tartani. 2. Minden gyermeket az Európai Unióban és a tagállamokban érvényes szabályokkal és elvekkel összhangban kell kezelni, különös tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, az ENSZ Gyermekjogi Egyezményére és az Emberi Jogok Európai Egyezményében foglaltakra. 3. Minden lehetséges erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy a gyermekek saját országukban nőjenek fel, legyen esélyük a személyes fejlődésre és elfogadható életszínvonalra. 4. A gyermekeket meg kell védeni az emberkereskedőktől és más bűnözői csoportoktól valamint az erőszak és kizsákmányolás egyéb formáitól is. 5. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a gyermek családja felkutatásra kerüljön és újra tudjanak egyesülni, feltéve, ha ez szolgálja a gyermek mindenek felett álló érdekeit. 6. Gyermekspecifikus befogadási intézkedésekre és eljárási biztosítékokra van szükség attól a pillanattól kezdve, hogy a gyermeket egy külső határnál vagy egy tagállamon belül megtalálják addig, amíg tartós megoldás nem születik. A gyámság és a gyermek törvényes képviselete rendkívül fontos. 7. A gyermekek jövőjéről szóló döntést a lehető legrövidebb időn belül, ha lehet 6 hónapon belül, meg kell hozni. 8. A kísérő nélküli kiskorúaknak mindig megfelelő szállást kell biztosítani és a mindenek felett álló érdekeikkel teljes összhangban kell őket kezelni. Abban a kivételes esetben, amikor indokolt a fogva tartás, ez csak végszükség esetén és a lehető legrövidebb ideig alkalmazandó és ebben az esetben is a gyermek mindenek felett álló érdekeit kell szem előtt tartani. 19

20 9. A hosszútávú megoldásokat a gyermek mindenek felett álló érdekeinek egyenkénti vizsgálata után kell meghatározni. Ezeknek tartalmazniuk kell a származási országba való hazatérést, ahol garantálni kell a gyermek visszailleszkedését, nemzetközi védett státusz vagy más jogi státusz biztosítását, mely lehetővé teszi a gyermek integrációját a lakóhely szerinti tagállamban vagy az Európai Unióba való áttelepülést. 10. Minden érdekelt fél EU szervezetek, tagállamok, származásiés tranzitországok, nemzetközi szervezetek és civil társadalmi szervezetek feladata az összefogás és közös erőfeszítések megtétele a kísérő nélküli kiskorúak problémájának megoldására és a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek védelmére. 24 A gyámok fontos szerephez jutnak, amikor a gyermekek jogainak teljesüléséről van szó: A tagállamoknak a lehető legrövidebb időn belül intézkedniük kell, hogy a menedékjog iránti kérelem elbírálása ügyében képviselő képviselje és/ vagy segítse a kísérő nélküli kiskorút. 25 A tagállamok, amint lehetséges, intézkedéseket hoznak arra vonatkozóan, hogy a kísérő nélküli kiskorúak szükség szerinti gyámsági képviseletét, vagy, ha szükséges, a kiskorúak ellátásáért és jólétéért felelős szervezet általi képviseletét, illetve bármilyen egyéb megfelelő képviseletét biztosítsák Európa, 2010: Az Európai Bizottság az EU-ba belépő kísérő nélküli kiskorúak fokozottabb védelmére szólít fel. 25 Az Európai Unió Tanácsa, 2005: Tanácsi Irányelv 2005/85/EK ( Menekültügyi irányelv ), 17. cikk 26 Az Európai Unió Tanácsa, 2003a: Tanácsi Irányelv 2003/9/EK ( Befogadási irányelv ), 19. cikk

21 3 GyÁmsÁG 3.1 a gyám kinevezése mivel szüleikkel és törvényes vagy szokásjog szerinti gondviselőikkel nincsenek együtt, a szüleiktől elszakított menedékkérő gyermekeknek élvezniük kell az érdekeiket védelmező és jólétüket biztosító törvényes gyám gyors kirendeléséből adódó előnyöket és életkoruknak és érettségüknek megfelelő gondozói és befogadói struktúrát kell számukra biztosítani. 27 Köztudott, hogy a kiskorúak kiemelt védelmet és gondoskodást igényelnek, a kísérő nélküli és szüleiktől elszakított kiskorúak pedig, miután a családi háttér védelmét nem élvezhetik, különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak. Ezen kiskorúak esetében nagyobb a kockázata annak, hogy hátrányos megkülönböztetésben részesülnek vagy erőszak, szexuális kizsákmányolás vagy abúzus, katonai toborzás, emberkereskedelem és fogva tartás áldozatai lesznek. A nemzetközi normák/eljárások az ilyen kiskorúak esetében speciális védelmi intézkedéseket javasolnak, ilyen például egy kijelölt gyám kinevezése. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága által elfogadott A kísérő nélküli menedékkérő gyermekekkel kapcsolatos politikára és eljárásokra vonatkozó irányelvek szorgalmazza, hogy gyám vagy tanácsadó kerüljön kinevezésre a kísérő nélküli gyermek azonosítását követően. 27 Európa Tanács, 2005, Parlamenti Közgyűlés Ajánlása 1703: Szüleiktől elszakított menedékkérő gyermekek védelme és támogatása 21

ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ

ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ Az Egyesült Nemzetek Szervezete által kidolgozott feltételrendszer SOS CHILDREN S VILLAGES Szerető otthont minden gyermeknek Határok nélkül a gyermekek és

Részletesebben

A GYERMEKEK JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA

A GYERMEKEK JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA Előszó 3 1. oldal A GYERMEKEK JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA Útmutató az alternatív gondoskodásban dolgozó szakemberek részére www.coe.int/children Építsük Európát a gyermekekkel a gyermekekért! SOS NEMZETKÖZI GYERMEKFALVAK

Részletesebben

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról m o n o g r á f i a 5 Európát a gyermekekért, a gyermekekkel Építsük Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának

Részletesebben

A kutatás az Európai Unió Daphne Programjának és az Oak Foundation pénzügyi támogatásával készült.

A kutatás az Európai Unió Daphne Programjának és az Oak Foundation pénzügyi támogatásával készült. Háttértanulmány Az úton lévő gyermekek helyzetelemzése: Magyarország gyermekvédelmi rendszerének kapacitása és alkalmassága az úton lévő gyermekek védelme szempontjából Cím: Az úton lévő gyermekek helyzetelemzése:

Részletesebben

Response to Vulnerability in Asylum

Response to Vulnerability in Asylum Projektjelentés Response to Vulnerability in Asylum ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Közép-Európai Regionális Képviselete Budapest, 2013. A dokumentum általános terjesztésre készült. Minden jog fenntartva.

Részletesebben

AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAINAK BEILLESZKEDÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK HATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAINAK BEILLESZKEDÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK HATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAINAK BEILLESZKEDÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK HATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE A jelen kutatási jelentés létrejöttét az Európai Bizottság támogatta a FIIT projekt keretében, amelynek finanszírozásában

Részletesebben

Országjelentés Magyarországról. a fogyatékossággal élő gyermekekkel. foglalkozó tagállami szakpolitikákról szóló tanulmányhoz

Országjelentés Magyarországról. a fogyatékossággal élő gyermekekkel. foglalkozó tagállami szakpolitikákról szóló tanulmányhoz BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA C. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ÉS ALKOTMÁNYOS ÜGYEK ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGY Országjelentés Magyarországról a fogyatékossággal élő gyermekekkel

Részletesebben

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga Somfai Balázs Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga A gyermekek nem mini felnőttek mini emberi jogokkal ( Building a Europe for and with Children című hároméves Európa tanácsi program egyik jelmondata)

Részletesebben

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató (Érvényes: 2012. január 1-től) 1 TARTALOM TARTALOM 3 BEVEZETÉS.. 4 A RÉSZ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAMRÓL 5 1. Melyek

Részletesebben

Általános gyermekjogi ismeretek szülőknek és szakembereknek. A jog nem éttermi menü, amiből a gyerekeknek kis adag is elég.

Általános gyermekjogi ismeretek szülőknek és szakembereknek. A jog nem éttermi menü, amiből a gyerekeknek kis adag is elég. Általános gyermekjogi ismeretek szülőknek és szakembereknek A jog nem éttermi menü, amiből a gyerekeknek kis adag is elég. Herczegh Anita 2014 Tartalom 1. Bevezető gondolatok... 5 2. A gyermeki jogok

Részletesebben

HARASZTI MARGIT KATALIN

HARASZTI MARGIT KATALIN g y e r m e k e k m i g r á c i ó j a HARASZTI MARGIT KATALIN ÁRNYAK A PARADICSOMBAN Kísérõ nélküli kiskorúak a menekültjogban és a gyermekvédelemben BEVEZETÉS Az ENSZ Menekültügyi Fõbiztosságának (a továbbiakban:

Részletesebben

A kísérő nélküli kiskorúak menedékhez való jogának érvényesülése az EU-ban A 27 uniós tagállam helyzetét összehasonlító tanulmány

A kísérő nélküli kiskorúak menedékhez való jogának érvényesülése az EU-ban A 27 uniós tagállam helyzetét összehasonlító tanulmány Tanulmány a France terre d asile francia civil szervezet koordinálásában A kísérő nélküli kiskorúak menedékhez való jogának érvényesülése az EU-ban A 27 uniós tagállam helyzetét összehasonlító tanulmány

Részletesebben

HÁTTÉRTANULMÁNY. a Magyarországon menedékjogot nem kérő külföldi, kísérő nélküli kiskorúakról

HÁTTÉRTANULMÁNY. a Magyarországon menedékjogot nem kérő külföldi, kísérő nélküli kiskorúakról HÁTTÉRTANULMÁNY a Magyarországon menedékjogot nem kérő külföldi, kísérő nélküli kiskorúakról Cím: Háttértanulmány a Magyarországon menedékjogot nem kérő külföldi, kísérő nélküli kiskorúakról E dokumentum

Részletesebben

PROTECT. A kínzás áldozatainak felismerése és támogatása az európai országokban, a róluk való gondoskodás és kezelésük elősegítése érdekében

PROTECT. A kínzás áldozatainak felismerése és támogatása az európai országokban, a róluk való gondoskodás és kezelésük elősegítése érdekében PROTECT A kínzás áldozatainak felismerése és támogatása az európai országokban, a róluk való gondoskodás és kezelésük elősegítése érdekében ACET Bulgária BZFO Németország Cordelia Alapítvány Magyarország

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra Lux Ágnes Szabó Máté Sziklay Júlia Az ombudsmanok működésének az alapjogok

Részletesebben

A HONTALANSÁGRÓL SZÓLÓ 2. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS: Eljárás annak meghatározására, hogy egy személy hontalan-e

A HONTALANSÁGRÓL SZÓLÓ 2. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS: Eljárás annak meghatározására, hogy egy személy hontalan-e Terjesztés ÁLTALÁNOS HCR/GS/12/02 2012. április 5. Eredeti: ANGOL A HONTALANSÁGRÓL SZÓLÓ 2. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS: Eljárás annak meghatározására, hogy egy személy hontalan-e Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa

Részletesebben

AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAI SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT NEMZETI INTEGRÁCIÓS PROGRAMOK ÉS A GYAKORLATBAN MÁR BEVÁLT MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE

AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAI SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT NEMZETI INTEGRÁCIÓS PROGRAMOK ÉS A GYAKORLATBAN MÁR BEVÁLT MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE FIIT - AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATÁUL ESETT SZEMÉLYEK INTEGRÁCIÓJÁNAK TÁMOGATÁSA ÉS JAVÍTÁSA AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAI SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT NEMZETI INTEGRÁCIÓS PROGRAMOK ÉS A GYAKORLATBAN MÁR BEVÁLT

Részletesebben

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-2 ÖSSZEHASONLÍTÓ ORSZÁGJELENTÉS

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-2 ÖSSZEHASONLÍTÓ ORSZÁGJELENTÉS EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG Alapvető Jogok és Állampolgárság Program - ARECHIVIC PROJEKT Az emberkereskedelem gyermekáldozatainak megsegítése és reintegrációja: a forrás és célországok leginkább bevált

Részletesebben

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG R o m a g y e r m e k e k a m a g y a r g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r b e n Fenntartott érdektelenség Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi

Részletesebben

A projekt az Európai Bizottság társfinanszírozásával valósul meg. 1

A projekt az Európai Bizottság társfinanszírozásával valósul meg. 1 A kísérő nélküli kiskorúak befogadása, hazatérése és integrációja érdekében tett intézkedésekre vonatkozó szakpolitikák és e kiskorúak száma Magyarországon A projekt az Európai Bizottság társfinanszírozásával

Részletesebben

Emberi jogi képzés a visszatérés területén. Oktatási segédanyag. Országos Bírósági Hivatal 2012-2013.

Emberi jogi képzés a visszatérés területén. Oktatási segédanyag. Országos Bírósági Hivatal 2012-2013. Emberi jogi képzés a visszatérés területén Oktatási segédanyag Országos Bírósági Hivatal 2012-2013. Emberi jogi képzés a visszatérés területén Oktatási segédanyag Tartalomjegyzék: Dr. Igor Ciobanu: A visszaküldés

Részletesebben

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése érdekében elfogadott intézkedésekről Budapest, 2012. június 28. Tartalomjegyzék Pont Oldal Bevezetés

Részletesebben

Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K

Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K Gyermekjogi projekt 2 0 1 0 / 1 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának gyermekjogi projektjét 2009-ben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatta. Szerzők

Részletesebben

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-3 BEVÁLT GYAKORLATOK - ÖSSZEHASONLÍTÁS

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-3 BEVÁLT GYAKORLATOK - ÖSSZEHASONLÍTÁS EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG Alapvető Jogok és Állampolgárság Program - ARECHIVIC PROJEKT Az emberkereskedelem gyermekáldozatainak megsegítése és reintegrációja: a forrás és célországok leginkább bevált

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Visszatérés a 2008. évi Konszenzus Konferencia anyagaira... 1. Dokumentáció a gyermekjóléti szolgálatokban... 1

Tartalomjegyzék. Visszatérés a 2008. évi Konszenzus Konferencia anyagaira... 1. Dokumentáció a gyermekjóléti szolgálatokban... 1 Tartalomjegyzék Visszatérés a 2008. évi Konszenzus Konferencia anyagaira... 1 Fogalomtár... 1 Dokumentáció a gyermekjóléti szolgálatokban... 1 Terepgyakorlat a gyermekjóléti szolgálatokban... 14 Az iskolai

Részletesebben

Magyarország. Lengyelország

Magyarország. Lengyelország Belarus Bevezetés Magyarország Csehország mint menedéket nyújtó ország Szlovákia Lengyelország Ukrajna Ausztria Budapest Magyarország Románia Szlovénia Horvátország Szerbia A menedékkérők és menekültek

Részletesebben

EMN FOCUSSED STUDY 2013. Az emberkereskedelem áldozatainak azonosítása a nemzetközi védelem és a kényszerített hazatérés eljárásai során

EMN FOCUSSED STUDY 2013. Az emberkereskedelem áldozatainak azonosítása a nemzetközi védelem és a kényszerített hazatérés eljárásai során EMN FOCUSSED STUDY 2013 Az emberkereskedelem áldozatainak azonosítása a nemzetközi védelem és a kényszerített hazatérés eljárásai során Nemzeti Hozzájárulás Összefoglaló Jelentés Nemzeti hozzájárulás A

Részletesebben

Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012

Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 FIGYELJETEK RÁNK! 1 A kötet elkészítését az Open Society Foundation

Részletesebben

Gondnokság és emberi jogok Magyarországon

Gondnokság és emberi jogok Magyarországon Gondnokság és emberi jogok Magyarországon A gondnokság jogintézményének és gyakorlatának elemzése 2007 Húsz évig voltam gondnokság alatt. Nem engedték, hogy használjam a saját pénzemet, vagy magam döntsem

Részletesebben

WORKSTREAM-2 ORSZÁGJELENTÉS

WORKSTREAM-2 ORSZÁGJELENTÉS - ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-2 ORSZÁGJELENTÉS Programértékelés a gyermekkereskedelem áldozatainak reintegrációja területéről Magyarországon Szerző: Szomor Katalin Delegált szakértő Koordinátor: Prof.

Részletesebben