A projekt célja a kísérő nélküli kiskorú menedékkérők gyámsága és a róluk való gondoskodás minőségének javítása a közép-európai országokban.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A projekt célja a kísérő nélküli kiskorú menedékkérők gyámsága és a róluk való gondoskodás minőségének javítása a közép-európai országokban."

Átírás

1 Oktatási kézikönyv a kísérő nélküli kiskorú menedékkérőkkel foglalkozó gyámok és szociális munkások számára A projekt célja a kísérő nélküli kiskorú menedékkérők gyámsága és a róluk való gondoskodás minőségének javítása a közép-európai országokban.

2 Az IOM azt az elvet vallja, hogy az emberséges és átgondolt migráció a migránsok és a társadalom számára egyaránt hasznos. Az IOM, mint kormányközi szervezet más nemzetközi szervezetekkel együttműködve segít a migráció mindennapos problémáinak megoldásában, hozzájárul a migrációval kapcsolatos legfőbb kérdések megismertetéséhez, a migráció által ösztönzi a társadalmi és gazdasági fejlődést; valamint tiszteletben tartja a migránsok emberi méltóságát és jó közérzetét. Ez az oktatási kézikönyv információforrásként szolgál a kísérő nélküli kiskorú menedékkérők jogi képviselői és a velük dolgozó szociális munkások képzéséhez. Az ebben található információ kizárólag a kézikönyv szerzőinek véleményét tükrözi, ami nem feltétlenül azonos az IOM, a tagállamok, az Európai Bizottság, a program támogatói vagy partnerei véleményével. A jelentésben alkalmazott megnevezések és az anyag bemutatása nem fejez ki semmilyen véleményt sem az IOM, sem a projekt támogatói vagy partnerei részéről bármely ország, régió, város vagy terület vagy ezek hatóságainak jogi státuszáról vagy a határok kérdéséről. Szerzők: Szerkesztő: Judith Corcoran Barbara Salcher International Organization for Migration (Nemzetközi Migrációs Szervezet) Nibelungengasse 13/4 A-1010 Vienna, AUSTRIA Tel: Fax: Internet: 2 Grafika: Exakta GmbH, Vienna 2012 International Organization for Migration (IOM) Minden jog fenntartva. A dokumentum egyetlen része sem másolható, továbbítható, terjeszthető vagy tárolható a szerkesztők és az IOM Budapest, mint projekt koordinátor előzetes írásbeli engedélye nélkül. A kiadvány nem hozható kereskedelmi forgalomba.

3 Tartalomjegyzék 1. Áttekintés Bevezetés Glosszárium Nemzetközi normák és jogszabályok Gyermekjogi Egyezmény A gyermekek jogai az EU-ban Kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozó EU szakpolitika Gyámság A gyám kinevezése A gyám szerepe Gyermekközpontú módszerek A gyermek mindenek felett álló érdeke Szükségletfelmérés Veszélyeztetett gyermekek Bevezetés az ember-/gyermekkereskedelembe Az emberkereskedelem áldozatául esett gyermek felismerése Az átirányítás mechanizmusa Kormeghatározási eljárások Fizikai kormeghatározás Pszicho-szociális kormeghatározás Menekültügyi eszközök az EU-ban Hosszútávú megoldások Life projektek Kihívások a gyámok számára

4 11. Végkövetkeztetés Bibliográfia Mellékletek Illusztrációk Illusztráció Illusztráció Illusztráció Illusztráció Táblázatok Táblázat Táblázat Táblázat

5 1 Áttekintés 1.1 Bevezetés A globalizálódó világban, az utóbbi években egyre nagyobb figyelem fordul a migrációs szokások felé. Ezzel kapcsolatban világossá vált, hogy a migráció nem csak a felnőtteket, hanem a kiskorúakat is érinti. A migránsok közül a legsebezhetőbbek talán a kísérő nélküli kiskorúak, nemcsak a megterhelő utazás miatt, hanem azért is, mert fiatal koruk miatt ki vannak téve a kizsákmányolás és a durva bánásmód veszélyének. Az egyre növekvő számú, úton lévő kísérő nélküli kiskorú sorsa és boldogulása aggodalmat váltott ki nemzetközi és európai szinten is. Amíg ezen kiskorúak jogai számos helyen rögzítve vannak, a gyakorlati alkalmazás nem teljeskörű és nem egységes. Annak érdekében, hogy megfelelő módon tudják védeni a kísérő nélküli kiskorúak jogait, a velük dolgozók számára elengedhetetlen az útmutatás és továbbképzés. Ez az oktatási kézikönyv az A kísérő nélküli kiskorú menedékkérők gyámságának és a róluk való gondoskodás minőségének javítása a középeurópai országokban című projekt keretein belül készült. A projektet az 2010 Európai Menekültügyi Alap finanszírozza és szeptember augusztus között kerül megvalósításra az IOM és partnerei (Bulgária, Csehország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Szlovénia) által. A projekt a gyámügyi intézményekre és rendszerekre fókuszál, arra alapozva, hogy a fent említett országok nem rendelkeznek még megfelelő minőségű védelmi és segítségnyújtási gyakorlattal a kísérő nélküli kiskorú menedékkérők tekintetében (UAMAS). A projekt célja e hiány orvoslása és ezért célul tűzte ki ezen kiskorúak gyámsága és a róluk való gondoskodás minőségének javítását a résztvevő országokban. A projekt alapjául számos nemzetközi egyezmény és EU irányelv szolgál, melyek általában is védelmezik a gyermekek és kísérő nélküli kiskorúak jogait különös tekintettel sérülékenységükre, kiszolgáltatottságukra. 5

6 A cél elérése érdekében nagyon sok tevékenység került kidolgozásra és alkalmazásra. Először, a régió kísérő nélküli kiskorú menedékkérőkkel kapcsolatban alkalmazott gyám/gondviselő gyakorlata került áttekintésre és értékelésre, majd a kapott eredményeket egy összefoglaló jelentésbe gyűjtötték össze. A jelenlegi kézikönyv, mely a kísérő nélküli kiskorú menedékkérőkkel közvetlenül dolgozó érintettek számára készült, erre a jelentésre épül. A kézikönyv kiegészül még egy képzési tervvel és egy megszervezendő trénerképzéssel (ToT), amely során a kiválasztott trénerek a képzések alkalmazásáról kaphatnak felvilágosítást minden egyes résztvevő országban. Ezután a kísérő nélküli kiskorú menedékkérők gyámjai, tanácsadók és szociális munkások vehetnek részt képzésen a hét célországban. Az értékelési folyamat eredményei, a képzési módszerek, a képzéseken tanultak és más hasonló témák nemzetközi konferencián kerülnek majd megvitatásra. Végül, a képzések eredményeinek utólagos értékelésére kerül sor. 1 Az EU tagállamaiban számos gyámsággal kapcsolatos elképzelés, gyakorlat és mérési módszer létezik 2 ezen intervenció célja a gyámsági és gondozási gyakorlat minőségének figyelemmel kísérése és javítása annak érdekében, hogy a gyermek mindenek felett álló érdeke képviselve legyen. A hivatkozás alapja általánosságban az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény és ezen belül a 6-os számú Általános észrevétel (95. bekezdés) 3 Minden gyámnak speciális képzésben kell részesülnie. Továbbá, követi az EU A kísérő nélküli kiskorúakról szóló cselekvési terv 4.1 pontjában megfogalmazottakat (Eljárások az első kapcsolatfelvételkor, és a védelmi normák), melyben az 6 1 További információ: naccompanied_minors (2012. március) 2 Lásd még: Hancilova, Blanka és Knauder, Bernadette (2011): Overview of Protection, Assistance and Promising Practices (A kísérő nélküli kiskorú menedékkérők: A támogatás, segítség és ígéretes gyakorlatok áttekintése) című munkájában. Budapest: International Organization for Migration (Nemzetközi Migrációs Szervezet) 3 A képzés a következőket tartalmazza: az egyezmény alapelvei és rendelkezései, a kíséret nélküli gyermekek származási országainak ismerete, a megfelelő interjútechnikák, a gyermek fejlődése és pszichológiája, kulturális érzékenység és kultúraközi kommunikáció (96. bekezdés).

7 Áttekintés Európai Bizottság ígéretet tesz arra, hogy finanszírozza a fejlesztést, többek között az útmutatók és közös képzési terv kidolgozását és a képzést. Ez az ígéret megismétlődik a nemrég kiadott Az EU Gyermekjogi Ütemterve című közleményben, mint a gyermekek jogainak megvalósítása érdekében tett lépés. Nem utolsósorban, ez a kézikönyv azt a sok EU tagállambeli szakértő által kifogásolt képzési hiányt hivatott betölteni, mely szerint szükség van több és jobb minőségű képzésre. 4 Ezért, ezen kézikönyv célja: a kísérő nélküli kiskorú menedékkérőkkel dolgozó és velük kapcsolatban lévő gyámok, tanácsadók és gondviselők szakmai kompetenciáinak javítása, a gyámság és a kísérő nélküli kiskorú menedékkérők gondozása minőségének javítása, a gyakorló szakemberek tudásának bővítése a gyámsággal és gondviseléssel kapcsolatban felmerülő európai kérdésekkel kapcsolatban, és annak fokozott tudatosítása, hogy a gyámság és gondviselés minőségének javítására és ellenőrzésére szükség van. A következő oktatási kézikönyvet az IOM Vienna dolgozta ki és tervezte meg, hogy az oktatók képzésében gyakorlati segítséget nyújtson a gyámoknak, gondviselőknek és szociális munkásoknak, akik a projektben szereplő országokban a kíséret nélküli kiskorú menedékkérőkkel közvetlen kapcsolatban vannak. Ez a kézikönyv a képzés befejezését követően is hasznos információforrásként szolgál majd a célcsoport számára. Számos, a kísérő nélküli kiskorú menedékkérők gyámságával és gondviselésével kapcsolatos anyagot gyűjt össze. A könyvet tematikus fejezetekre osztottuk. A formátum rugalmas, egészében vagy fejezetenként is olvasható vagy visszakereshető bármilyen információ, amennyiben szükséges. 4 Ibidem 1, 41. oldal Lásd továbbá Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 2010-ben Szüleiktől elszakított menedékkérő gyermekek az Európai Unió tagállamaiban címmel megjelent összehasonlító jelentését. FRA: Bécs 7

8 Módszertani tekintetben, ez a kézikönyv az IOM Budapest által összeállított összefoglaló jelentésre alapszik, melynek alapja a résztvevő országokban az IOM és NGO fókuszpontok által készített országonkénti jelentés, a vonatkozó jogszabályok és korábbi jelentések tanulmányozása és az IOM Vienna gyakorlati tapasztalatai a kísérő nélküli kiskorú menedékkérőkkel és emberkereskedelemmel foglalkozó gyakorlati szakemberek számára készített oktatási kézikönyvek összeállítása területén. Mozaikszavak BIC: BID: CRC: EC: EU: FRA: IOM: ENSZ: UAM: UAMAS: UNHCR: A gyermek mindenek felett álló érdekei A mindenek felett álló érdekek meghatározása Gyermekjogi Egyezmény Európai Bizottság Európai Unió Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége International Organization for Migration (Nemzetközi Migrációs Szervezet) Egyesült Nemzetek Szervezete Kísérő nélküli kiskorú Kísérő nélküli kiskorú menedékkérő(k) Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa A könnyebb tájékozódás érdekében a szöveg a következő szimbólumokat használja: = Fontos! = Politikai dokumentumok 8

9 Áttekintés 1.2 Glosszárium MEGJEGYZÉS a terminológiával kapcsolatosan: Különböző szereplők ugyanarra a fogalomra, a még nem nagykorú személyekre használják a gyermek és kiskorú szavakat is. 5 Ez a jelentés a kiskorú szót használja, kivéve, mikor a forrásanyagban a gyermek szerepel. Az UAMAS rövidítés a kísérő nélküli kiskorú menedékkérőket jelenti. Definíciók Törvényes gyámság Törvényes gyámság esetén a gyermek korlátozott jogképessége egészül ki azáltal, hogy a gyermek jólétéért való felelősség természetes vagy jogi személy kezébe kerül. 6 Gyám A törvényes gyám a nemzetközi jogban nem definiálható pontosan, mert a pontos meghatározás, funkció és a kinevezés módja törvényhozásról törvényhozásra, országonként változik. 7 A (gyámra vonatkozó) legfőbb jellemzők többek között a következők: Egy olyan kinevezett személy vagy kompetens szervezet, amelyet az ország törvényeivel összhangban hivatalosan a gyermekért felelőssé nyilvánítanak és felruházzák azzal a törvényes joggal és kötelezettséggel, hogy a szülők helyett döntéseket hozzon, miután egyeztetett a gyermekkel. Az ilyen törvényes 5 A nagykorúság korhatára általában 18 év, de ez egyes országokban eltérő lehet. 6 FRA, Szüleiktől elszakított, menedékkérő gyermekek az Európai Unió tagállamaiban. 7 A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága, 2004: Inter-agency Guiding Principles on Unaccompanied and Separated Children, 47. oldal 9

10 felelősséggel felruházott szervezetek/személyek megfelelő ismeretekkel kell rendelkezzenek a gyermekekkel kapcsolatos kérdésekben, képesnek kell lenniük közvetlenül a gyermekekkel együtt dolgozni, és ismerniük kell a rájuk bízott gyermekek speciális és kulturális igényeit annak érdekében, hogy a gyermekek érdekei és a törvényes, társadalmi, egészségügyi, pszichológiai, anyagi és tanulási szükségleteik megfelelő megválaszolása biztosítva legyen. Szükségük van tehát ilyen irányú, megfelelő képzésre és szakmai segítségnyújtásra. A kinevezett entitás/személy feladata és felelőssége tehát általánosságban a gyermek jogainak védelme. 8 A gyermek mindenek felett álló érdekei Nem lehet pontosan meghatározni, hogy mit értünk a gyermek mindenek felett álló érdekei alatt, mert minden eset más. Általánosságban véve a mindenek felett álló érdekek kifejezés a gyermek jó közérzetét jelenti. Ez olyan egyéni körülményektől függ, mint kor, érettségi szint, szülők jelenléte vagy hiánya, a gyermek környezete és tapasztalatai. A szüleiktől elszakított vagy kísérő nélküli gyermekek sorsával való törődés végső célja egy olyan hosszútávú megoldás kidolgozása, mely a gyermekek védelmére összpontosít, figyelembe veszi az ő véleményüket és ahol lehetséges megszünteti a kísérő nélküliség vagy a szülőktől való elszakítottság állapotát. 9 A mindenek felett álló érdekek meghatározása (BID) Szigorú eljárási értelemben a mindenek felett álló érdekek meghatározása az a hivatalos folyamat, melynek célja a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek meghatározása, különös tekintettel a gyermeket érintő fontos döntéseket illetően. A folyamat célja a gyermekek megfelelő, diszkriminációmentes bevonása, a szakterületen jártas döntéshozók részvétele és minden releváns tényező figyelembe vétele, megvizsgálása, a lehető legjobb megoldás megtalálása érdekében IOM, 2011: Unaccompanied Children on the Move, 19. oldal 9 CRC Általános észrevételek, 6. fejezet, 79. bekezdés

11 Áttekintés A mindenek felett álló érdekek értékelését az egyes gyermekek érdekében intézkedő csapat végzi, kivéve, amikor BID eljárásra van szükség. Ez az értékelési folyamat úgy van megtervezve, hogy az intézkedés elsősorban a gyermek mindenek felett álló érdekeit tartsa szem előtt. Az értékelési folyamat egyedül vagy más, megfelelő szakértelemmel rendelkező csoportokkal való konzultáció útján is történhet, melynek során szükség van a gyermek részvételére. 10 Kifejezések használata: Nemzetközi szervezetek 11 A kísérő nélküli gyermekek (vagy kísérő nélküli kiskorúak ) kifejezés olyan gyermekekre utal, akik elszakadtak a szüleiktől és más rokonaiktól, és nem gondoskodik róluk törvény vagy szokásjog általi felelősséggel felruházott felnőtt. A szüleiktől elszakított gyermekek elnevezés azokra vonatkozik, akik elszakadtak mindkét szülőjüktől vagy előző törvényes vagy megszokott elsődleges gondviselőjüktől, de nem szükségszerűen más rokonoktól. Következésképpen, ebbe a csoportba beletartoznak azok, akiket más családtagok kísérnek. Kifejezések használata:európai Unió Kísérő nélküli kiskorú egy harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy, aki még nem töltötte be tizennyolcadik életévét és a jog vagy a szokásjog alapján érte felelős felnőtt kísérő nélkül lép be egy tagállam területére, amíg egy ilyen személy nem veszi őt pártfogásába, vagy olyan kiskorú, aki azt követően maradt kísérő nélkül, hogy belépett egy tagállam területére IOM, 2011: UAM: Kísérő nélküli kiskorú menedékkérők: A védelem, támogatás és ígéretes gyakorlatok áttekintése. 11 A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága, 2004: Interagency Guiding Principles on Unaccompanied and Separated Children, 13. oldal. 12 EMH Menekültügyi és migrációs glosszárium 2.0, 122. oldal Ez a kifejezés egy harmadik ország állampolgárára vagy hontalan személyre utal, de nem egy kísérő nélküli kiskorú EU állampolgárra, aki az EU-n belül mozog. 11

12 Szüleitől elszakított gyermek: Olyan gyermek, aki még nem töltötte be a 18. életévét, nem saját hazájában tartózkodik és el van választva a szüleitől vagy a korábbi törvényes/szokásos gondviselőjétől. 13 Menedékkérő: harmadik ország olyan állampolgára, vagy olyan hontalan személy, akinek menedékjog iránti kérelme tárgyában végleges döntés még nem született. 14 Nemzetközi előírások és jogszabályok A kísérő nélküli kiskorú menedékkérők jogaira vonatkozó legfontosabb dokumentum az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye (CRC). Az egyezmény által garantált jogok mellett a kísérő nélküli kiskorú menedékkérők nemzetközi védelemre is jogosultak a nemzetközi emberi jogok, a nemzetközi menekültjog, a nemzetközi humanitárius jog és számos egyéb regionális emberi jogi eszköz égisze alatt. Fontos megjegyezni, hogy ezek az elvek egymással szoros összefüggésben vannak és tiszteletben kell őket tartani a migrációs folyamat során minden migráns gyermekkel kapcsolatban. Ezeket a nemzetközi eljárásokat számos regionális és országos eljárás egészíti ki. 15 Ez a fejezet az EU szintű törvényi szabályozással és eljárásokkal foglalkozik. Határozottan javasolt, ugyanakkor, hogy a jelenlegi és leendő gyámok megismerkedjenek a kísérő nélküli kiskorú menedékkérőkre vonatkozó, saját országukban érvényes nemzeti jogszabályokkal EMH Menekültügyi és migrációs glosszárium 2.0, 33. oldal Ez a definíció egyaránt vonatkozik harmadik országbeli vagy EU állampolgár gyermekekre. Egy gyermek lehet teljesen egyedül, míg egy másik a tágabb család tagjaival. Mindkét csoportba tartozó gyermekek a szüleiktől elszakított gyermekeknek minősülnek és nemzetközi védelemre jogosultak, melyet nagyon sok nemzetközi és regionális eszköz szabályoz. 14 EMH Menekültügyi és migrációs glosszárium 2.0, 21. oldal 15 IOM, 2011: Unaccompanied Children on the Move, oldal

13 2 Nemzetközi szabályozás és rendelkezések 2.1 Gyermekjogi Egyezmény A gyermek szó vonatkozik minden, 18. életévét még be nem töltött emberre, kivéve, ha a gyermekre vonatkozó törvény értelmében a nagykorúságot már korábban eléri. A CRC kijelenti, hogy a gyermek, fizikai és mentális éretlenségéből adódóan, speciális védelemre és gondoskodásra szorul, és ebbe beletartozik a megfelelő törvényes védelem is. A CRC felsorolja mindazon emberi jogokat, melyekre minden gyermek jogosult. A CRC irányadó elvei között szerepel a megkülönböztetés-mentesség, a gyermek mindenek felett álló érdekei, az élethez, túléléshez és fejlődéshez való jog és a gyermekek véleményének figyelembevétele. A megkülönböztetés-mentességről szóló 2. cikk kimondja, hogy a kormányoknak minden lehetséges intézkedést meg kell tenniük a gyermek védelme érdekében a hiedelmeken alapuló diszkrimináció vagy büntetés minden formájával szemben a szülők, törvényes gyámok vagy családtagok jogállására, tevékenységére, kinyilvánított véleményére tekintet nélkül. 3. cikk a gyermek mindenek felett álló érdekeiről. A CRC 3. cikkéből származó, a gyermek mindenek felett álló érdekeiről szóló elv a második alapelv és a nem EU állampolgár gyermekekre is alkalmazható. Az alapelv egyértelműen elismeri, hogy a gyermek egy entitás és vannak jogai. A Közgyűlés: 1990: ENSZ Gyermekjogi Egyezmény 13

14 cikk (1) kiemelten a CRC egyik alapelve. A gyermekeket érintő minden intézkedésben a gyermek mindenek felett álló érdekeit kell elsősorban szem előtt tartani. Az alapvető érdekekről szóló értelmezések nem írhatják felül bármely más, az egyezmény egyéb cikkeiben szereplő jogokat. A 6. cikk a gyermekek élethez és teljesértékű fejlődéshez való jogaival foglakozik. A 6. cikk (2) túlmutat az élethez való jogon, a túlélést és a lehető legnagyobb mértékű fejlődés biztosítását szorgalmazva. Ez azt jelenti, hogy az állam köteles olyan intézkedéseket tenni, melyek a további fejlődést biztosítják (legyen az adminisztratív vagy törvénykezési) és lehetővé tenni a családok számára, akik elsődlegesen felelnek a gyermekekért, hogy támogathassák ezt a fejlődést. A fejlődés kifejezés nem csak a gyermek felnőttkorra való felkészülését jelenti, hanem a gyermekkori optimális feltételek biztosítását is. Az egyes országoknak olyan környezetet kell teremteniük, mely lehetőség szerint maximálisan biztosítja a gyermek túlélését, fizikai, mentális, szellemi, erkölcsi és szociális fejlődését, az emberi méltósággal összeegyeztethetően abból a célból, hogy a gyermeket felkészítse az önálló életre egy szabad társadalomban. A 12. cikk nevezetesen a meghallgatáshoz való joggal foglalkozik, kijelentve, hogy a gyermeknek lehetőséget kell biztosítani a meghallgatásra bármilyen őt érintő törvényi vagy adminisztratív ügymenet során, közvetlen módon vagy képviselő, illetőleg megfelelő testület által, az adott ország törvényeinek eljárási szabályzataival összhangban IOM, 2010: Manual of Best Practices and Recommendations, 30. oldal

15 Nemzetközi normák és jogszabályok A támogatásra vonatkozó különleges rendelkezések Az 5. cikk előírja, hogy a részes tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a szülők kötelezettségeit, jogait és feladatait, a tágabb értelemben vett család vagy közösség tagjait a helyi szokásoknak megfelelően, a törvényes gyámokat vagy más, a gyermekért jogilag felelős személyeket, hogy útmutatást és segítséget tudjanak nyújtani a gyermek képességeinek fejlődésével összhangban, a jelen egyezményben elismert jogok gyakorlásában. Az egyezmény 18. cikke megbízza az államot, hogy nyújtson megfelelő segítséget a szülőknek és törvényes gyámoknak a gyermeknevelési kötelezettségek végrehajtásában. Ezeket a kötelezettségeket a gyermekek mindenek felett álló érdekeivel összhangban kell végrehajtani. A tagállamok feladatul kapják, hogy dolgozzanak ki megfelelő gyermekgondozási rendszereket. Az egyezmény 20. cikke továbbá felvázolja az állam kötelezettségét arra vonatkozóan, hogy különleges védelmet és segítséget nyújtson a családi környezettől megfosztott gyermekek számára. Az állam által nyújtott alternatív segítség lehet, többek között a gyermek nevelőszülőknél való elhelyezése, kafalah az iszlám törvények szerint, örökbefogadás vagy megfelelő gyermekgondozási intézményekben való elhelyezés. 15

16 2.2 A gyermekek jogai az EU-ban Főbb dokumentumok: Az EU gyermekjogi stratégiája felé (2006) 18 Az EU gyermekjogi ütemterve (2011) 19 A gyermekek jogainak védelméről az Európai Unió Alapjogi Chartája gondoskodik, míg a Lisszaboni Szerződés szerint az EU köteles támogatni és elősegíteni a gyermekek jogait. Ezzel összhangban, az Európai Bizottság két közleményt is kiadott a gyermekek jogainak teljesítése céljából az EU bel- és külpolitikájában. Az EU gyermekjogi stratégiája felé című közlemény a következő specifikus célokra épül: a jelenlegi szakpolitikák és eszközök kihasználása; a jövőbeli EU lépések prioritásainak meghatározása; a gyermekek jogainak szisztematikus figyelembevétele az EU bel- és külpolitikájában ( mainstreaming/általános érvényesítés ); hatékony koordinációs és konzultációs mechanizmusok biztosítása; a gyermekek jogaival kapcsolatos kompetenciák és szakértelem megerősítése; a gyermekek jogairól szóló hatékonyabb kommunikáció; a gyermekek jogainak előmozdítása a külkapcsolatok terén. 20 Az EU gyermekjogi ütemterve tizenegy intézkedést tartalmaz, melyek a gyermekek jogainak teljesítése területén konkrét eredmények elérését célozzák meg, ilyenek például: olyan törvények, melyek jobban védik a gyermekeket (mint különösen sérülékeny és kiszolgáltatott csoportot) a bírósági eljárások folyamán Az Európai Közösségek Bizottsága, 2006a: Towards an EU Strategy on the Rights of the Child. (Az EU gyermekjogi stratégiája felé.) 19 Európai Bizottság, 2011b: Az EU gyermekjogi ütemterve 20 Az Európai Közösségek Bizottsága, 2006b, Összefoglaló: Towards an EU strategy on the rights of the child. (Az EU gyermekjogi stratégiája felé.)

17 Nemzetközi normák és jogszabályok és a bíróságon; olyan törvények, melyek védelmezik a gyermekeket, amikor gyanúsítják vagy bűncselekménnyel vádolják őket; olyan új törvények, melyek biztosítják, hogy a szülők különköltözése vagy válása után, a szülői kötelezettségről szóló döntést minden EU tagállamban elismerjék és betartsák; olyan intézkedés, mely az Európa Tanács gyermekbarát igazságszolgáltatással kapcsolatos útmutatásait figyelembe veszi a jövőben a polgári és büntetőjogi jogszabályalkotásban; olyan támogatás, mely a bírákat és más szakembereket arra képez, hogy segítsenek a gyermekeknek a bíróságon; hatékonyabb képzés a kísérő nélküli gyermekekért felelős hatóságok számára, beleértve az EU-ban menedékkérőket is; a roma társadalmi integráció elősegítését célzó EU tervezet, mely különös figyelmet fordít a gyermekekre; támogatás az eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott EU segélyvonal gyors bevezetésére (a határokon átívelő, az elrabolt és veszélyeztetett gyermeket figyelő és riasztórendszer is kívánatos lenne) olyan intézkedések, melyek az EU biztonságosabb internet programján keresztül felveszik a harcot a káros tartalomtól a szexuális visszaélés előkészületéig (grooming) vagy az internetes zaklatásig terjedő és egyéb online kockázatok ellen; támogatás a gyermekkel szembeni erőszak és szexturizmussal szembeni harcban, és a fegyveres konfliktusok áldozatainak védelme az EU tengerentúli és humanitárius segélyprogramjain keresztül; egy önálló, gyermekjoggal foglalkozó EU weboldal Európai Bizottság, 2011c: Erősebb jogokat a gyermekeknek 17

18 2.3 Kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozó EU politika A Stockholmi Program A 2009-es Stockholmi Program 22 megnevezi az EU prioritásait a jog érvényesülése, a szabadság és biztonság területén a ig terjedő időszakban. Ebben az összefüggésben, ahogy a CRC-ben le vannak fektetve, a gyermekek jogai minden EU szakpolitikát érintenek. Mint ilyet, ezeket szisztematikusan és stratégiailag is figyelembe kell venni, az integrált megközelítés megvalósítása érdekében. A Stockholmi Program továbbá, az EU-ba érkező, kísérő nélküli kiskorúakat különösen kiszolgáltatott csoportként definiálja. Különös figyelmet kell fordítani a következő területekre: információcsere és legjobb gyakorlat kiskorúak csempészete a származási országokkal való együttműködés az életkor meghatározásának, a személyazonosság megállapításának és a család felkutatásának kérdése a kísérő nélküli kiskorúak az emberkereskedelem elleni küzdelemmel összefüggésben EU cselekvési terv a kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatban Ezzel összhangban, az Európai Bizottság kidolgozott egy cselekvési tervet a kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatban. 23 Az EU megközelítés három fő irányvonalat jelöl ki: a nem biztonságos migráció és emberkereskedelem megelőzése, fogadási és eljárási garanciák az EU-ban, valamint a hosszútávú megoldások azonosítása Európai Tanács, 2010 A Stockholmi Program. A polgárokat szolgáló és védő, nyitott és biztonságos Európa. 23 Európai Bizottság, 2010: EU Cselekvési terv a kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatban ( ).

19 Nemzetközi normák és jogszabályok A cselekvési terv a következő 10 alapelvre épül: 1. Minden gyermeket elsősorban és mindenekelőtt gyermekként kell kezelni. A kísérő nélküli kiskorúakat érintő minden intézkedésben a gyermek mindenek felett álló érdekeit kell elsősorban szem előtt tartani. 2. Minden gyermeket az Európai Unióban és a tagállamokban érvényes szabályokkal és elvekkel összhangban kell kezelni, különös tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, az ENSZ Gyermekjogi Egyezményére és az Emberi Jogok Európai Egyezményében foglaltakra. 3. Minden lehetséges erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy a gyermekek saját országukban nőjenek fel, legyen esélyük a személyes fejlődésre és elfogadható életszínvonalra. 4. A gyermekeket meg kell védeni az emberkereskedőktől és más bűnözői csoportoktól valamint az erőszak és kizsákmányolás egyéb formáitól is. 5. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a gyermek családja felkutatásra kerüljön és újra tudjanak egyesülni, feltéve, ha ez szolgálja a gyermek mindenek felett álló érdekeit. 6. Gyermekspecifikus befogadási intézkedésekre és eljárási biztosítékokra van szükség attól a pillanattól kezdve, hogy a gyermeket egy külső határnál vagy egy tagállamon belül megtalálják addig, amíg tartós megoldás nem születik. A gyámság és a gyermek törvényes képviselete rendkívül fontos. 7. A gyermekek jövőjéről szóló döntést a lehető legrövidebb időn belül, ha lehet 6 hónapon belül, meg kell hozni. 8. A kísérő nélküli kiskorúaknak mindig megfelelő szállást kell biztosítani és a mindenek felett álló érdekeikkel teljes összhangban kell őket kezelni. Abban a kivételes esetben, amikor indokolt a fogva tartás, ez csak végszükség esetén és a lehető legrövidebb ideig alkalmazandó és ebben az esetben is a gyermek mindenek felett álló érdekeit kell szem előtt tartani. 19

20 9. A hosszútávú megoldásokat a gyermek mindenek felett álló érdekeinek egyenkénti vizsgálata után kell meghatározni. Ezeknek tartalmazniuk kell a származási országba való hazatérést, ahol garantálni kell a gyermek visszailleszkedését, nemzetközi védett státusz vagy más jogi státusz biztosítását, mely lehetővé teszi a gyermek integrációját a lakóhely szerinti tagállamban vagy az Európai Unióba való áttelepülést. 10. Minden érdekelt fél EU szervezetek, tagállamok, származásiés tranzitországok, nemzetközi szervezetek és civil társadalmi szervezetek feladata az összefogás és közös erőfeszítések megtétele a kísérő nélküli kiskorúak problémájának megoldására és a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek védelmére. 24 A gyámok fontos szerephez jutnak, amikor a gyermekek jogainak teljesüléséről van szó: A tagállamoknak a lehető legrövidebb időn belül intézkedniük kell, hogy a menedékjog iránti kérelem elbírálása ügyében képviselő képviselje és/ vagy segítse a kísérő nélküli kiskorút. 25 A tagállamok, amint lehetséges, intézkedéseket hoznak arra vonatkozóan, hogy a kísérő nélküli kiskorúak szükség szerinti gyámsági képviseletét, vagy, ha szükséges, a kiskorúak ellátásáért és jólétéért felelős szervezet általi képviseletét, illetve bármilyen egyéb megfelelő képviseletét biztosítsák Európa, 2010: Az Európai Bizottság az EU-ba belépő kísérő nélküli kiskorúak fokozottabb védelmére szólít fel. 25 Az Európai Unió Tanácsa, 2005: Tanácsi Irányelv 2005/85/EK ( Menekültügyi irányelv ), 17. cikk 26 Az Európai Unió Tanácsa, 2003a: Tanácsi Irányelv 2003/9/EK ( Befogadási irányelv ), 19. cikk

21 3 GyÁmsÁG 3.1 a gyám kinevezése mivel szüleikkel és törvényes vagy szokásjog szerinti gondviselőikkel nincsenek együtt, a szüleiktől elszakított menedékkérő gyermekeknek élvezniük kell az érdekeiket védelmező és jólétüket biztosító törvényes gyám gyors kirendeléséből adódó előnyöket és életkoruknak és érettségüknek megfelelő gondozói és befogadói struktúrát kell számukra biztosítani. 27 Köztudott, hogy a kiskorúak kiemelt védelmet és gondoskodást igényelnek, a kísérő nélküli és szüleiktől elszakított kiskorúak pedig, miután a családi háttér védelmét nem élvezhetik, különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak. Ezen kiskorúak esetében nagyobb a kockázata annak, hogy hátrányos megkülönböztetésben részesülnek vagy erőszak, szexuális kizsákmányolás vagy abúzus, katonai toborzás, emberkereskedelem és fogva tartás áldozatai lesznek. A nemzetközi normák/eljárások az ilyen kiskorúak esetében speciális védelmi intézkedéseket javasolnak, ilyen például egy kijelölt gyám kinevezése. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága által elfogadott A kísérő nélküli menedékkérő gyermekekkel kapcsolatos politikára és eljárásokra vonatkozó irányelvek szorgalmazza, hogy gyám vagy tanácsadó kerüljön kinevezésre a kísérő nélküli gyermek azonosítását követően. 27 Európa Tanács, 2005, Parlamenti Közgyűlés Ajánlása 1703: Szüleiktől elszakított menedékkérő gyermekek védelme és támogatása 21

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A menekültügyi politika célja a tagállamok menekültügyi eljárásainak harmonizálása egy közös európai menekültügyi rendszer kialakításával. A Lisszaboni Szerződés jelentős módosításokat

Részletesebben

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Bevezetés A gyermekek szexuális kizsákmányolása, szexuális bántalmazása Európa és a világ minden országában létező probléma,

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Európai Menekültügyi Alap 2008.

Európai Menekültügyi Alap 2008. Európai Menekültügyi Alap 2008. A 2008. évi pályázati célkitűzések és prioritások Az új menedékjogról szóló törvény Jogi háttér (EU): 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat a Szolidaritás

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság tagja Budapest, 2012. December 11. Sokféle megközelítési

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Integráció a hétköznapokban problémák és jó gyakorlatok oktatás, nők munkavállalása, kísérő nélküli kiskorúak.

Integráció a hétköznapokban problémák és jó gyakorlatok oktatás, nők munkavállalása, kísérő nélküli kiskorúak. Integráció a hétköznapokban problémák és jó gyakorlatok oktatás, nők munkavállalása, kísérő nélküli kiskorúak. Árendás Zsuzsa ASSESS NATIONAL WORKSHOP BUDAPEST, 2015 ÁPRILIS 9 Co-funded by the European

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól

Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól EMH X. Nemzeti Ülés Budapest, 2012. október 17. dr. MOLNÁR Tamás osztályvezető / Európai Együttműködési Főosztály /

Részletesebben

emlékeztetve az Európa Tanács tagállamai állam- és kormányfőinek 1993. október 8 9-én Bécsben megtartott csúcstalálkozóján elfogadott Nyilatkozatra;

emlékeztetve az Európa Tanács tagállamai állam- és kormányfőinek 1993. október 8 9-én Bécsben megtartott csúcstalálkozóján elfogadott Nyilatkozatra; A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság 2. sz. általános ajánlása: A rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus és az intolerancia elleni küzdelemben részt vevő szakosított nemzeti

Részletesebben

www.asylumlawdatabase.eu

www.asylumlawdatabase.eu Funded by the European Commission Háttér A Menekültjog Európai Adatbázisa (European Database of Asylum Law, EDAL) egy 11 EU tagállam menekültjogi esetjogát tartalmazó online adatbázis. Az EDAL összefoglalja

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei közösen megfogalmazott szabályok, alapvetések 2014. július 1. Az együttműködés általános

Részletesebben

Családjogi perek és a gyermeki jogok

Családjogi perek és a gyermeki jogok Családjogi perek és a gyermeki jogok Budapest, 2007. február 7. Rezidensképzés-HEFOP-3.3.1 Dr. Barinkai Zsuzsanna Fő megállapítások o Család konfliktusok megoldására a jog eszközei korlátozottan alkalmasak

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Európai Menekültügyi Alap évi allokációja SZAKMAI RÉSZ

Európai Menekültügyi Alap évi allokációja SZAKMAI RÉSZ Európai Menekültügyi Alap 2010. évi allokációja SZAKMAI RÉSZ Pályázható célkitűzések és tevékenységek Célcsoportok A pályázók tájékoztatása, 2010. április 6. Szolidaritási és migrációs áramlások igazgatása

Részletesebben

Városok és régiók egyezmény a gyermekek elleni szexuális erőszak megállítására

Városok és régiók egyezmény a gyermekek elleni szexuális erőszak megállítására Városok és régiók egyezmény a gyermekek elleni szexuális erőszak megállítására A Kongresszus hozzájárulása az Európa Tanács számára ÖTBŐL EGY kampány A Kongresszusi Iroda 2012. szeptember 14-én megadott

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

Árnyékjelentés az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény érvényesüléséről

Árnyékjelentés az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény érvényesüléséről Árnyékjelentés az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény érvényesüléséről Jogforrások egymáshoz való viszonya A Törvények Alkotmány Nemzetközi egyezmények Közoktatási törvény dr. Jásper András előadása Rendeletek

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival Betlen Anna-Pap Enikő Húsz éve dolgozom bíróként, de az igazat megvallva én magam

Részletesebben

Európa Tanács. Parlamenti Közgyűlés. 1582 (2002) 1 számú Ajánlás. Nők elleni családon belüli erőszak

Európa Tanács. Parlamenti Közgyűlés. 1582 (2002) 1 számú Ajánlás. Nők elleni családon belüli erőszak Európa Tanács Parlamenti Közgyűlés 1582 (2002) 1 számú Ajánlás Nők elleni családon belüli erőszak 1. A családon belüli erőszak a nők elleni erőszak legelterjedtebb formája, melynek következményei az áldozatok

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2007/VIII/21 B(2007) 3926 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2007/VIII/21 A 435/2007/EK tanácsi határozatnak a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról 156. sz. Egyezmény a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája,

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Gyermekkor. A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében

Gyermekkor. A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében Gyermekkor A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében ÁROP-2-2-16-2012-2012-0005 Debrecen, 2013. április 8. dr. Ficsór Gabriella

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Hungarian EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Önnek joga van ezt a jogairól tájékoztató levelet fogva tartása alatt magánál tartani.

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT Esélyegyenlőségi program III. rész Jogszabályi környezet Nyíregyháza, 2014. február 3-4 Kiskunfélegyháza, 2014. február12-13 Nyíregyháza, 2014. február 17-18 Szeged,

Részletesebben

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék AZ ALAPELVEK NEMZETKÖZI JOGI ALAPJA széles körben elfogadott,

Részletesebben

A felnőttek nemzetközi védelméről szóló, január 13-i hágai egyezmény

A felnőttek nemzetközi védelméről szóló, január 13-i hágai egyezmény BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA C TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ÉS ALKOTMÁNYOS ÜGYEK JOGI ÜGYEK A felnőttek nemzetközi védelméről szóló, 2000. január 13-i hágai egyezmény FELJEGYZÉS PE 462.496

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

15. szakbizottsági ülés szeptember 24. Az Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek szakbizottság MUNKADOKUMENTUMA

15. szakbizottsági ülés szeptember 24. Az Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek szakbizottság MUNKADOKUMENTUMA 15. szakbizottsági ülés - 2012. szeptember 24. CIVEX-V-036 Az Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek szakbizottság MUNKADOKUMENTUMA AZ UNIÓS POLGÁRSÁG ERŐSÍTÉSE: AZ UNIÓS POLGÁROK VÁLASZTÓJOGÁNAK

Részletesebben

Javaslat. az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Javaslat. az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2013.3.12. COM(2013) 145 final 2011/0268 (COD) Javaslat az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására MISKOLC 2010. november 16. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja A fogyatékosság értelmezése Projekt szolgáltatásai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 350 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac A szociális gazdaság fejlesztése és a foglalkoztatás növelése szociális szövetkezeteken keresztűk Ruszkai Zsolt Magyar Munka Terv Közfoglalkoztatás Szociális gazdaság Nyílt munkaerőpiac 2 Szociális gazdaság

Részletesebben

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1 Lakosság Komanovics Adrienne, 2013 Komanovics Adrienne, 2013 1 Áttekintés Az állampolgárság és a honosság A nemzetközi kisebbségi jog Az emberi jogok nemzetközi rendszere A külföldiek jogállása A menekültek

Részletesebben

Budapest, március 9. BEIK. Spronz Júlia Wirth Judit

Budapest, március 9. BEIK. Spronz Júlia Wirth Judit OGY határozat tervezet a prostitúciós célú kizsákmányolás és emberkereskedelem megelőzéséről és hatékony kezeléséről, a prostitúció, a szexuális erőszak, és a szexuális célú emberkereskedelem áldozatainak

Részletesebben

Tájékoztató a jogairól

Tájékoztató a jogairól Tájékoztató a jogairól Ez a tájékoztató fontos információkat tartalmaz az Ön jogairól, ha a rendőrségen tartózkodik. Jogok alatt azokat a fontos szabadságokat és igénybe vehető segítségeket értjük, amelyek

Részletesebben

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/III A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői

Részletesebben

Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről

Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről Peti Wiskemann Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről

Részletesebben

ÉPSÉGBEN és BIZTONSÁGBAN

ÉPSÉGBEN és BIZTONSÁGBAN ÉPSÉGBEN és BIZTONSÁGBAN MIT TEHETNEK AZ ÁLLAMOK ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A KÍSÉRŐ NÉLKÜLI ÉS GONDVISELŐIKTŐL ELSZAKÍTOTT GYERMEKEK MINDENEK FELETT ÁLLÓ ÉRDEKE MEGFELELŐEN ÉRVÉNYESÜLJÖN EURÓPÁBAN ÉPSÉGBEN

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

III. (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT

III. (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT C 271 E/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.10.7. III (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik

Részletesebben

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella A gyámi csoport feladatai és működése A családjogi törvény fogalmazása szerint, Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik.

Részletesebben

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Szeminárium: "Hogyan alkalmazható a sikeresebb szociális párbeszéd rendszerek "bevált gyakorlata?" Magyarország, 2016.ápr.21. Ruairi Fitzgerald, ESZSZ

Részletesebben

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-3 MÓDSZERTANI IRÁNYELVEK

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-3 MÓDSZERTANI IRÁNYELVEK EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG Alapvető Jogok és Állampolgárság Program - ARECHIVIC PROJEKT Az emberkereskedelem gyermekáldozatainak megsegítése és reintegrációja: a forrás és célországok leginkább bevált

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Európai Parlament 2014-2019 Petíciós Bizottság 27.1.2016 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Thierry Paquet belga állampolgár által benyújtott 1759/2013. számú petíció az önkéntes tűzoltók belgiumi helyzetéről

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁS A PÉLDAÉRTÉKŰ GYAKORLATRÓL

ÁLLÁSFOGLALÁS A PÉLDAÉRTÉKŰ GYAKORLATRÓL ÁLLÁSFOGLALÁS A PÉLDAÉRTÉKŰ GYAKORLATRÓL Negyedik, átdolgozott kiadás Felnőtt hozzátartozóitól elszakított gyermekek Európában Program Save the Children Sweden ÁLLÁSFOGLALÁS A PÉLDAÉRTÉKŰ GYAKORLATRÓL

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság IDEIGLENES 2006/2105(INI) 19.7.2006 JELENTÉSTERVEZET A fogyatékkal élık helyzete a kibıvült Európai Unióban: az Európai Akcióterv 2006-2007

Részletesebben

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat dr. Farkas Attila Erik - állandó szakértő Digitális Jólét Program - Új típusú veszélyforrások megjelenése,

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. július 7. (OR. en) 11267/04 CORDROGUE 59 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: a COREPER/Tanács Tárgy: Tervezet - Tanácsi állásfoglalás

Részletesebben

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről 147. sz. Ajánlás a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY Gyermekjogok Magyarországon 2012 Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye kimondja a gyerekek részvételi jogát az őket érintő ügyekben. 2012-ben az UNICEF Magyar Bizottsága,

Részletesebben

EIOPA(BoS(13/164 HU. A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások

EIOPA(BoS(13/164 HU. A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA(BoS(13/164 HU A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

A Kormány. /2016. ( ) Korm. rendelete. az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány. /2016. ( ) Korm. rendelete. az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 A Kormány /2016. ( ) Korm. rendelete az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

L 346/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS

L 346/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS L 346/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.29. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS A TANÁCS HATÁROZATA (2005. december 20.) a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

ENSZ Menekültügyi Főbiztosság: Menekültintegráció Közép-Európában FOTÓ: VINTILOIU TUDOR

ENSZ Menekültügyi Főbiztosság: Menekültintegráció Közép-Európában FOTÓ: VINTILOIU TUDOR ENSZ Menekültügyi Főbiztosság: Menekültintegráció Közép-Európában FOTÓ: VINTILOIU TUDOR ENSZ Menekültügyi Főbiztosság: Menekültintegráció Közép-Európában ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Közép-Európai Regionális

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

2. Témakör. Magyar Szabványügyi Testület. Szabványosítás. Minőségirányítási rendszerszabványok.

2. Témakör. Magyar Szabványügyi Testület. Szabványosítás. Minőségirányítási rendszerszabványok. 2. Témakör Magyar Szabványügyi Testület. Szabványosítás. Minőségirányítási rendszerszabványok. TARTALOMJEGYZÉK 2.1. Magyar Szabványügyi Testület... 2 2.1.1. MSZT tagjai, szervei, feladata... 2 2.1.2. MSZT

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2008/2173(INI) 5.12.2008 MÓDOSÍTÁS 1-28 (PE415.189v01-00) a fogyasztóknak különösen a kiskorúaknak a videojátékok használata

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

A TransWaste projekt bemutatása

A TransWaste projekt bemutatása A TransWaste projekt bemutatása TransWaste A projekt a CENTRAL EUROPE Program keretén belül kerül megvalósításra és az ERDF (European Regional Development Fund) által támogatott A programról részletesen:

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben