Családjog 2. óra. Szülők és gyermekek jogai és kötelezettségei. 1. Szülők jogai és kötelezettségei:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Családjog 2. óra. Szülők és gyermekek jogai és kötelezettségei. 1. Szülők jogai és kötelezettségei:"

Átírás

1 Családjg Családjg 2. óra 1. Szülők jgai és kötelezettségei: Szülők és gyermekek jgai és kötelezettségei Attól kezdve, hgy gyermek született van, mindkét szülőt terheli, közösen és külön-külön is gyakrlják. a) Jgaik: A szülő a gyermek tv-es képviselője - elsősrban kiskrú esetében, de 18. éves krig szabály - minden jelentősebb jgügylethez a szülő beleegyezése kell - nem egyértelműen hierarchikus viszny, inkább mellérendelt - kötelesek együtt dönteni (gyermek tartózkdási helyéről, gyermek életpályájának megválasztásáról, gyermek nevéről) - személyes jellegű nyilatkzatk, melyet a gyermek saját maga tehet (munkavállalás, munkabér 16<, tanúzási kötelezettség, házasság 16<) - biznys esetekben szülői, biznys esetekben gyámhivatali hzzájárulás / nyilatkzat szükséges gyámnevezés és kizárás jga: - kizárólag kiskrúnak lehet gyámja - ha a szülők meghaltak vagy börtönben vannak - a szülő megnevezheti, hgy kit szeretne gyámnak vagy kizárhatja, hgy kit nem szeretne vagynkezelés jga - gyermek vagyna /a szülő vagynától külön áll, de a szülő kezeli / öröklés életévet betöltése után át kell adni - A szülőnek nincs számadási kötelezettsége - A szülő külön köteles kezelni a saját vagynától - Nem a gyerek napi szükségleteire való - Ha a szülő nem kezeli megfelelően ezt a vagynt, akkr gyámhatósághz lehet frdulni (elszámltathatja a szülőt, magáhz vnhatja a gyerek vagynának kezelését, csak azt vizsgálja, hgy a gyerek vagyna ne csökkenjen) A gyerekekkel való kapcslattartás jga (külön élő szülők esetén is) 1

2 Családjg b) Kötelezettségeik: A gyermek gndzása és nevelése: Elő kell segíteni a gyerek testi, szellemi, erkölcsi és értelmi fejlődését. Gndzás: fizikai szükségletek kielégítése (pl.: kötelező ltásk, etetés, lakhatás) Nevelés: szcializációs flyamat elősegítése Ez minden esetben terheli, még a saját ellátása rvására is. A gyermek 18 éves kráig nem választhatja meg vallási nézetét, a szülő dönt sem a gyerek, sem a szülő nem hzhat lyan döntést a gyermek 18 éves kráig, ami srsdöntő lehet számára pl: apácazárda, buddhizmus Ha a bíróság megvnja a szülői felügyeletet bármelyik szülőtől, akkr az nem gyakrlhatja tvább jgait és kötelezettségeit. 2. Gyerekek jgai és kötelezettségei: a) Jgaik: Nemzetközi egyezményekből következnek Pl.: - élethez való jg (élve születéstől) - anyakönyvezésre való jg - szüleitől ne válasszák el - Véleménynyilvánítási jg - lelkiismeret, valláshz való jg - testi-lelki erőszak elleni védelemhez való jg szciális biztnság és megfelelő életszínvnal Állammal szemben támaszttt követelmény (az államnak megfelelő szciális intézményhálózatt építsen ki és működtessen pl: gyámhatóság, gyermek rvsi rendelő, kórház.) Szülőkkel szemben támaszttt követelmény (a gyerek életszínvnala nem lehet alacsnyabb, mint a szülőé. A szülőtől az várható el, hgy a sajátjának megfelelő színvnalat biztsítsa a gyermekének) 97. évi XXXI-es tv. 2

3 Családjg b) Kötelezettségeik: Együttműködési kötelezettsége van a szülővel Eleget tegyen a tanulmányi kötelezettségének (18. éves krig) Tartózkdnia kell az egészségére kárs életmódtól Tiszteletet tanúsítani szülei irányába A jgknak van krlátja a másik ember jga (nem sértheti másik ember jgát) A szülő-gyermek jgai, kötelezettségei a gyermek első felsőfkú tanulmányai befejezéséig tartanak. Ha a gyermek saját önszántából felfüggeszti tanulmányait, akkr megszűnik az a jg, hgy a szülő eltartsa. A tartásdíj is eddig az időpntig jár. Tandíjfizetésre a szülő nem kötelezhető. A jgk-kötelezettségek megszűnnek: - főszabály szerint a gyerek nagykrúságával - Bármelyik fél halálával - Apaság vagy anyaság vélelmének megdőlésével - Ha a bíróság megszűnteti a szülő felügyeleti jgát (ha a gyereket felróható módn veszélyezteti, vagy ha a szülőt szabadságvesztésre ítélték) - örökbefgadással a vér szerinti szülő jgai-kötelezettségei megszűnnek Nagykrúság esetén, ha a gyerek nem teljesíti a kötelezettségeit, meg lehet vnni a tartást. a szülő is frdulhat gyámhatósághz nevelési tanácsadó bevnása Házasság megszűnése és megszűntetése: 1. autmatikusan: valamelyik fél halálával 2. ha a házasságt úgy kötötték meg, hgy utólag kiderült annak abszlút akadálya akkr a házasság az érvénytelensége ellen pert lehet indítani 3. házasság felbntását bármelyik fél kérheti, arra hivatkzással, hgy házasságuk teljesen és helyrehzhatatlanul megrmltt: a) közös megegyezés: - közös gyermek elhelyezése - közös vagyn felbntása kérelemmel, egyezségről kiratt készítenek, és együtt nyújtják be - a bíróság megvizsgálja, hgy az egyezség megfelel-e a jgszabályknak - a feleknek egyező akaratnyilatkzattal (beflyásmentesen) kell benyújtani a közös megegyezést, házasság felbntását. - Ha már 3 éve nem élnek együtt, akkr nem kell indklni 3

4 Családjg - Először békéltető tárgyalásra hívja be őket (megbiznysdik a bíró arról, hgy tényleg mindkét fél akarja a válást, hgy tényleg helyrehzhatatlan a házasság. - Ez után bntó tárgyalás ahl még egyszer megkérdezi a feleket, majd bntja a házasságt b) házasság felbntása egyldalúan: - egyik fél kéri - személyesen, jgi képviselő útján kell - biznyítani kell, hgy a házasság helyrehzhatatlan Egyik válni akar, másik nem évekig eltarthat Mindkettő válni akar, de nem tudnak megegyezni Ha sikerül biznyítani, akkr válók: - tanúkkal igazlni - tettlegesség biznyítása - elmebetegség biznyítása - különélés biznyítása - szabadságvesztésre ítélik az egyik felet (a szexuális hűtlenség nem válók) A bíróság szabadn mérlegeli a biznyítékkat. A házasságt felbntó döntésben rendelkezik a bíróság a gyermekelhelyezésről és a vagynmegsztásról is ítélet A gyermekelhelyezés váltztatását lehet kérni. A bíróság csak a közös vagynról határz. Ha van házassági szerződés, akkr az érvényesül. A bíróság általában 50-50%-ban próbálja meg megsztani a közös vagynt. Az ingatlan megsztásánál a gyermekelhelyezést kell figyelembe venni. A bíróság az ingatlan közös használatára kötelezheti a feleket, mert arra törekszi, hgy egyik fél se legyen hajléktalan. A vállalkzás vagyntárgya nem közös vagyn. 4

5 Családjg Gyerekek elhelyezése: A gyerek véleményét figyelembe veszi a bíróság a krának megfelelő mértékben. Annál a szülőnél fgja elhelyezni, amelyikkel szrsabb a kapcslata a gyermeknek. A bíróság résére kötelezettség, hgy megállapítsa a láthatást visznt a szülőnek jga. Első tárgyalás: Ha csak az egyik fél nyújtja be a kérelmet, akkr az 1. tárgyalásn nyilatkztatják a másik felet is. Házasság felbntásának jghatása: - újabb házasság köthető - apasági vélelem megszűnik - megszűnik a vagynközösség - dönteni kell a névviselésről (önállóan) Újabb házasság megkötésével az új férj/feleség nem veheti fel a régi/vlt férj/feleség nevét. Rknság A rknság a házastársak és a rknk tárgyi jg által elismert köteléke. A rknság általában vérszerinti bilógiai tényeken alapul, DE alapulhat jgnyilatkzatn is pl.: apasági elismerő nyilatkzat. 3 fajtája van: - egyenes ági rknság: azk akiknek egyike a másiktól származik pl: szülő, gyerek, nagyszülők, unka felmenők és leszármazók - ldalági rknk: akiknek legalább egy közös felmenőjük van DE nem egyenes ági rknk pl: testvérek, unkatestvérek - sógrság: házastárs rknaival fennálló kapcslat Rknság jghatásai: a) rknság határzza meg a névhez való jgt b) a rknság mint házassági akadály c) rknság büntetőjgi jghatásai: vérfertőzés d) rknság eljárási jghatásai: nem kell tanúskdni rkn ellen, elfgultság miatt kizárást lehet alkalmazni, pl: bíró nem járhat el rknának ügyében e) öröklés f) rkni tartás: egymást el kell, hgy tartsák - elvi alapja: erkölcsi kötelezettség 5

6 Családjg - speciális rkntartásk: gyerektartás, házastárstartás, unkatartás, nagyszülőtartás, szülőtartás (sógrsági és élettársi kapcslatkban nincs tartás) Házastárstartásról általában a házasság megszűnése után beszélünk. A rkntartás kizárólag vérségi kötelék alapján áll fenn KIVÉVE örökbefgadás és házasság. Jgi rkntartás feltételei: - rászrultság (aki a tartást kéri, annak rászrultnak kell lennie). Aki magát eltartani nem képes és nincs vagyna. Pl: súlys betegség vagy munkanélküliség eredményezheti. - Csak az a jgsult kérhet tartást, akinek nincs házastársa - Akkr igényelheti, ha nem érdemtelen a tartásra (a szülőnek ítélt tartás egy visznztt tartás ezért a szülő nem lehet érdemtelen a tartásra KIVÉVE, ha a gyerek biznyítani tudja, hgy a szülő nem teljesítette a gndzási / nevelési kötelezettségét) - Van lyan rkna, aki tartásra kötelezhető és képes is a tartásra (aki úgy képe adni, hgy a saját tartását nem veszélyezteti KIVÉVE a kiskrú gyermek esetén) Tartást követelni: Tipikusan leszármazótól KIVÉVE kiskrú gyerek, aztán a felmenőtől. A közelebbi rkn megelőzi a távlabbit. Egy kötelezett és több jgsult esetén: - a közelebbi megleőzi a távlabbit - ha aznsak, akkr megsztják a tartást A házastárs megelőzi az ember többi rknát. Ha több kötelezett van és egy jgsult: A bíróság megvizsgálja a kötelezettek anyagi visznyait és annak arányában ítéli meg a tartást. Tartás mértéke: 1. gyerektartás: vagy összegszerűen, vagy fizetés arányában 15-25% között. A szüléssel kapcslats költségek az apát terhelik. Ha a szülők elválnak, akkr, akinél a gyerek van, ő természetben nyújtja a tartást, a külön élő szülő pénzben. 6

7 Családjg Gyerek fajtái tartás szempntjából: - kiskrú gyerek: a szülő a saját tartása veszélyeztetése árán is köteles a gyereket eltartani. - Nagykrú gyerek 18<: első felsőfkú tanulmányainak befejezéséig jár a tartás KIVÉVE, ha érdemtelen rá, megszakítja a tanulmányait, ha a másik kiskrú eltartását veszélyezteti az ő tartása - Msthagyerek: csak akkr kell tartani, amíg együtt élnek a szülő és a mstha szülő, és amíg a gyerek kiskrú. És, ha belegyezéssel került a házasságba. természetbeni tartás Általában a munkáltató levnja a jövedelemből és közvetlenül a jgsultnak fizeti ki. Ha a kötelezett átmenetileg nem tudja kifizetni a tartásdíjat, akkr az állam előre megfizeti és utólag a kötelezetten behatja. 7

8 Családjg 8

CSALÁDJOGI ISMERETEK, I-II-III. Szeibert Orsolya Ph.D

CSALÁDJOGI ISMERETEK, I-II-III. Szeibert Orsolya Ph.D CSALÁDJOGI ISMERETEK, I-II-III. Szeibert Orsolya Ph.D Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. JÚNIUS 6. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

1952. évi IV. törvény. a házasságról, a családról és a gyámságról 1 ELSŐ RÉSZ A HÁZASSÁG. I. fejezet. A házasságkötés

1952. évi IV. törvény. a házasságról, a családról és a gyámságról 1 ELSŐ RÉSZ A HÁZASSÁG. I. fejezet. A házasságkötés 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1 1. (1) 2 A házasságról, a családról és a gyámságról szóló törvénynek az a célja, hogy az Alaptörvénynek megfelelően szabályozza és védje

Részletesebben

A Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyvének főbb rendelkezései. dr. Katonáné dr. Pehr Erika c. egyetemi docens PTE-ÁJK Révfülöp, 2014. szeptember 24.

A Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyvének főbb rendelkezései. dr. Katonáné dr. Pehr Erika c. egyetemi docens PTE-ÁJK Révfülöp, 2014. szeptember 24. A Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyvének főbb rendelkezései dr. Katonáné dr. Pehr Erika c. egyetemi docens PTE-ÁJK Révfülöp, 2014. szeptember 24. ELŐZMÉNYEK Családjog helye és szerepe A családi jogot

Részletesebben

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK TÁRA Dkumentumaznsító infrmációk Rendelet száma: 5/2008. (V.15.) Rendelet címe Az egyes szciális ellátáskról Módsíttt rendelet aznsítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

Az új Ptk. szabályai - a gyermek, a szülő és a pedagógus szempontjából

Az új Ptk. szabályai - a gyermek, a szülő és a pedagógus szempontjából Az új Ptk. szabályai - a gyermek, a szülő és a pedagógus szempontjából dr. Lantai Csilla főosztályvezető-helyettes Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály A 2013. évi V. törvény

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A JEGYZŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ I. FOKÚ GYÁMHATÓSÁG, GYÁMHIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK

A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A JEGYZŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ I. FOKÚ GYÁMHATÓSÁG, GYÁMHIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A JEGYZŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ I. FOKÚ GYÁMHATÓSÁG, GYÁMHIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK - Teljes hatályú apai elismerés - Hatósági intézkedésre irányuló kezdeményezés - Eseti

Részletesebben

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó! Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása

Részletesebben

Első rész ALAPRENDELKEZÉSEK

Első rész ALAPRENDELKEZÉSEK CSALÁDJOGI TÖRVÉNY (A SZK Hivatalos Közlönye, 18/2005. szám és 72/2011. - másik törvény) Első rész ALAPRENDELKEZÉSEK A törvény tartalma 1. szakasz Ez a törvény a házasságot és a házassági viszonyokat,

Részletesebben

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET 1 ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támgatásáról 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

Közjegyzők. közlönye. T a r t a l o m j e g y z é k. Párkapcsolati formák a hatályos magyar jogban Csűri Éva 1

Közjegyzők. közlönye. T a r t a l o m j e g y z é k. Párkapcsolati formák a hatályos magyar jogban Csűri Éva 1 2 0 1 0. 1 4. é v f o l y a m LV I i. é v f o l y a m 6. szám Közjegyzők közlönye T a r t a l o m j e g y z é k Párkapcsolati formák a hatályos magyar jogban Csűri Éva 1 A közjegyzői gyakorlatot érintő

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai:

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai: plgarmester@venek.hu Kérelem beisklázási támgatás megállapításáhz (benyújtható minden évben augusztus 1. - nvember 30. között!) 1. Személyes adatk Név: Születési név: Születési hely, év, hónap, nap: Anyja

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROSI GYÁMHIVATAL

RÉTSÁG VÁROSI GYÁMHIVATAL RÉTSÁG VÁROSI GYÁMHIVATAL 1. körzet Diósjenő, Felsőpetény, Nőtincs, Ősagárd, Nógrád, Keszeg, Nézsa, Tolmács Ügyintéző: Erdélyi Mária - Rétság, Rákóczi u. 20. földszint 007. Telefon/fax: 06-35/350-630/112;

Részletesebben

Gyermeknevelés, gyermekvédelmi intézmények

Gyermeknevelés, gyermekvédelmi intézmények Gyermeknevelés, gyermekvédelmi intézmények Gyermeknevelés szeretettel, következetesen Néhány jól működő és sikeres nevelési stratégia, melyeket minden szülőnek, nagyszülőnek, nevelőnek vagy gyermekgondozónak

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató. Ózd Városi Gyámhivatal

Ügytípus tájékoztató. Ózd Városi Gyámhivatal Ügytípus tájékoztató Ózd Városi Gyámhivatal Minden gyámhivatali ügy illetékmentes. A gyermekvédelemmel kapcsolatos hatósági ügyekben az eljárás költségeit minden esetben az eljáró szerv viseli. Kérelemre

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft. Általáns szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szlgáltatáshz Business Telecm Kft. Hatálys: 2007. február 1-től Kiadva: Kecskeméten, 2007. január 26-án Tartalmjegyzék 1. Elérhetőségeink... 4 2. A szlgáltató

Részletesebben

Az Európai Unió Gazdasági Joga I.

Az Európai Unió Gazdasági Joga I. Az Európai Unió Gazdasági Jga I. Készült DR. ERDŐS ISTVÁN az Európai Unió Gazdasági Jga c. előadása valamint DR. KIRÁLY MIKLÓS: Az Európai Unió Gazdasági Jga I. c. könyve (Budapest, 2010) alapján, Wlf

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

Gyerekjogok felnőtteknek

Gyerekjogok felnőtteknek dr. Retkes Zita Gyerekjogok felnőtteknek Budapest, 2011. 1 A kiadványt a Gyermeki és Ifjúsági Jogvédő Alapítvány adta ki. Az alapítványt 2007-ben vette nyilvántartásba a Fővárosi Bíróság. Fő célja, hogy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére - GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló

Részletesebben

A VÁROSI GYÁMHIVATAL BESZÁMOLÓJA

A VÁROSI GYÁMHIVATAL BESZÁMOLÓJA EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Dorog városi Gyámhivatal 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.II.25.) hatályos állapota

Részletesebben

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről Tájékztató a GRÁNIT Bank által nyújttt lakssági jelzálghitelekről A GRÁNIT Bank kedvezményes kamatzású frint jelzálghitelt kínál ügyfeleinek lakáscélra, hitelkiváltásra és szabad felhasználásra. Jelen

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

SZÜLŐI FELÜGYELETI JOG GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYEK:

SZÜLŐI FELÜGYELETI JOG GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYEK: A gyámhivatal az 1997. évi XXXI. törvény 109. - 117. -ban foglalt feladatait Zirc város, valamint Bakonynána, Bakonybél, Dudar, Borzavár, Porva, Bakonyszentkirály, Nagyesztergár, Bakonyoszlop, Pénzesgyőr,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. április 29-i ülésére DOROG VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EMBERI ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : VAROSHAZA@DOROG.HU E L Ő T E R J E S Z T É S A

Részletesebben