K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt Budapest Vigadó tér 1. Letétkezelő: K&H Bank Zrt Budapest Vigadó tér 1. Forgalmazó: K&H Bank Zrt Budapest Vigadó tér 1. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma: E-III/ / január Az Alap származtatott eszközökbe fektető alap, ezért a szokásostól eltérő kockázati szintű! A származtatott ügyletek révén felvehető - a Tpt (1) al apján számított - nettó pozíciók összértéke és az alap saját tőkéje hányadosának - Tpt (4) b) szerint megállapított korrekció nélkül számított - megengedett legnagyobb mértéke 800%.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A létrehozandó Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) adatai A FORGALOMBA HOZATALRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT A KEZELÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL SZÓLÓ FELÜGYELETI HATÁROZAT SZÁMA, IDEJE AZ ALAP SAJÁT TŐKÉJE Az Alap befektetési politikája AZ ALAP BEFEKTETÉSI CÉLJA A BEFEKTETÉSI POLITIKA, A PORTFOLIÓ LEHETSÉGES ELEMEI HOZAMFIZETÉS HOZAMÍGÉRET LIKVID ESZKÖZÖK ÉS HITELKERET BEFEKTETÉSI KORLÁTOZÁSOK A BEFEKTETÉSI POLITIKA MÓDOSÍTÁSA A Hozamígéretre jogosultak köre A Befektetési jegyek szabályozott piacra történő bevezetésének kezdeményezése, a másodlagos forgalmazás főbb szabályai A kibocsátás szereplőinek neve, székhelye, feladata, hatásköre, felelőssége AZ ALAPKEZELŐ NEVE, SZÉKHELYE, FELADATA, HATÁSKÖRE, FELELŐSSÉGE AZ ALVÁLLALKOZÓ NEVE, SZÉKHELYE, BEMUTATÁSA, IGÉNYBEVÉTELÉNEK INDOKA A LETÉTKEZELŐ NEVE, SZÉKHELYE, FELADATA, HATÁSKÖRE, FELELŐSSÉGE, MEGVÁLTOZÁSÁNAK MÓDJA A befektetők tájékoztatása Az Alap jegyei A BEFEKTETÉSI JEGYEK TÍPUSA, NÉVÉRTÉKE, FORGALOMKÉPESSÉGE A BEFEKTETÉSI JEGYEKHEZ FŰZŐDŐ JOGOK A BEFEKTETÉSI JEGYEK ELŐÁLLÍTÁSA A nettó eszközérték számításának szabályai A PORTFOLIÓ ÉRTÉKELÉS ALAPJA AZ ALAP LEJÁRATÁNAK NAPJÁRA ÉRVÉNYES NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGÁLLAPÍTÁSA AZ ALAPOT TERHELŐ KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLÁSA A PORTFOLIÓ ELEMEINEK ÉRTÉKELÉSE Az Alapot terhelő díjak és költségek tételes felsorolása, számításuk módja AZ ALAP LÉTREHOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK AZ ALAP MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK Az Alap megszűnésével, átalakulásával, beolvadásával kapcsolatos rendelkezések AZ ALAP MEGSZŰNÉSE AZ ALAPKEZELŐ FELSZÁMOLÁSA AZ ALAP ÁTALAKULÁSA AZ ALAP BEOLVADÁSA AZ ALAPKEZELÉS ÁTADÁSA AZ ALAPKEZELŐ MEGSZŰNÉSE

3 1. A létrehozandó Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) adatai Az Alap teljes neve K&H Fix Plusz 14. Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap Az Alap rövid neve K&H Fix Plusz 14. Származtatott Alap Típusa, fajtája Nyilvános, zártvégű befektetési alap Futamidő augusztus szeptember 14. Üzleti évei Az Alap üzleti éve a naptári évvel egyezik meg 1.1. A forgalomba hozatalról szóló határozat A forgalomba hozatal az Alapkezelő Igazgatóságának május 18-én kelt 11/2006. (05.18.) sz. határozata alapján valósul meg A Kezelési Szabályzat jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozat száma, ideje A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete július 20. napján kelt E-III/ /2006. számú határozatával az Alap befektetési jegyeinek kibocsátását, valamint a Tájékoztató és Nyilvános Ajánlattétel közzétételét engedélyezte Az Alap saját tőkéje Az Alap induló saját tőkéje: a lejegyzett befektetési jegyek össznévértéke, azaz a lejegyzett befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzata, de legalább Ft. A működés során az Alap saját tőkéje az alap összesített nettó eszközértékével azonos, amely megegyezik a lejegyzett befektetési jegyek nettó eszközértékének és darabszámának szorzatával. 2. Az Alap befektetési politikája 2.1. Az Alap befektetési célja Az Alap célja, hogy a befektetőket úgy részesítse a részvénypiacokon elérhető hozamokból, hogy közben a kamatozó megtakarításokhoz hasonló biztonságot élvezzenek. A K&H Fix Plusz 14. Származtatott Alap célja, hogy lejáratkor egyszerre biztosítson kiszámítható fix minimum hozamot és jó nemzetközi részvénypiaci teljesítmény esetén részesedést a nemzetközi tőzsdék eredményeiből A befektetési politika, a portfolió lehetséges elemei Az Alapkezelő az Alap befektetési politikáját úgy építette fel, hogy az biztosítsa az Alap befektetési céljának (2.1. pont) elérését. Az Alapkezelő az Alap befektetési politikája alapján a befektetők részére Hozamígéretet tesz (2.4. pont). Az Alapkezelő a Hozamígéretet az Alap induláskori piaci környezete, azaz a futamidőre vonatkozó fix kamatozású lekötött bankbetétek kamatszintjének és a szükséges derivatív ügyletek piaci árainak ismeretében teszi meg. Az Alapkezelő a Hozamígéret biztosítását lehetővé tevő befektetési szerkezetet az Alap futamidejének kezdetekor alakítja ki A befektetett tőke megóvása és a kiszámítható fix minimum hozam biztosítása A befektetett tőke megóvását és a kiszámítható fix minimum hozam elérését az Alapkezelő úgy biztosítja, hogy az Alap eszközeinek akkora részét fekteti bankbetétbe, amely biztosítja, hogy a kamatokkal növelt értéke az Alap lejáratakor elégséges legyen a tőke és a minimális fix hozam kifizetésére. Az Alapkezelő ennek érdekében olyan speciálisan kialakított bankbetétet is igénybe vesz, amely futamideje nem nyúlik túl az Alap futamidején, továbbá kamatot csak egyszer, a betét lejáratakor fizet. Az Alapkezelő a Hozamígéretet úgy állapítja meg, hogy az induló saját tőke jelentős része bankbetétben kerüljön elhelyezésre. 3

4 2.2.2 A részvénytőzsdei indexek növekményéből való részesedés biztosítása Az Alapkezelő az Alap eszközeinek lekötött betéteken felüli részéből pontosan a szükséges mennyiségű speciális, az Alap számára kialakított, összetett nemzetközi tőzsdei indexekre szóló vételi jogokat (vételi opciók) vásárol, ami lehetővé teszi az Index pozitív teljesítményéből való részesedést. A megvásárolt vételi opciók egyedileg úgy vannak kialakítva, hogy biztosítsák a részesedési hányaddal számolt indexnövekményből való részesedést és ezzel a minimális fix hozam feletti hozam elérésének lehetőségét. A hozamígéretet biztosító, költségektől megtisztított befektetési szerkezet Z% MINIMÁLIS FIX HOZAM (X%) INDEXOPCIÓ LEHETSÉGES ÉRTÉKE BEFEKTETETT TŐKE INDEXOPCIÓ BETÉT- ELHELYEZÉS BETÉT KAMATOKKAL ALAP INDULÁS ALAP LEJÁRAT Az Alap költségektől megtisztított hozamígéretét biztosító befektetési szerkezetét szemlélteti a fenti ábra. A lejáratkor a fentieknek megfelelően a tőke és a minimális hozam kifizetésének fedezete az elhelyezett betét(ek) és azok kamatai. A tőzsdei részvényindexek kosarára szóló opciókból származó lehetséges többlethozamot a sötétített oszlopfelület szemlélteti. A lehetséges többlethozam mértéke, a kosárban szereplő tőzsdeindexek árfolyam alakulásától függően, nullától a Hozamígéretben (2.4. pont) meghatározott maximális hozamig (Z%) terjedhet. Az ábra nem tartalmazza a 9.2. pont szerint felszámításra kerülő költségeket A befektetési politikával kapcsolatos további információk Az Alapkezelő az Alap vagyonának a Hozamígéretet biztosító eszközein felüli részét az Alap működésével kapcsolatos költségekre (9.2. pont) fordítja. Az Alapkezelő a befektetési politikát a KBC Asset Management mint Alvállalkozó és a KBC Bank együttműködésével valósítja meg. Az Alvállalkozó bemutatását és igénybevételének indokát az 5.2. pont tartalmazza Hozamfizetés Az Alap tőkenövekménye terhére futamidő alatt nem fizet hozamot. A teljes futamidő alatt elért hozamot a befektetési jegy tulajdonosok az Alap lejáratát követően a befektetési jegyek visszaváltásával realizálhatják. Az akkor rendelkezésre álló összegből a Befektetők befektetési jegyeik névértékének az összes forgalomban lévő befektetési jegy névértékéhez viszonyított arányában részesülnek. 4

5 2.4. Hozamígéret Az Alap befektetési politikája a jelen Kezelési Szabályzat 1. pontjában meghatározott futamidő alatt -, az Alap indulásakor előre kiszámítható hozamot biztosít. A befektetők tájékoztatása érdekében az Alapkezelő a konstrukció által biztosított tőkére és hozamra vonatkozó összefüggést a jegyzés kezdő időpontját megelőzően nyilvánosságra hozza, és annak kifizetésére az Alap nevében ígéretet tesz (továbbiakban Hozamígéret). A meghirdetett Hozamígéretet a Törvény szerint - az Alapkezelő a hozamot biztosító pénzügyi eszközökkel és befektetési politikával támasztja alá, amelyet a Befektetők részletesen megismerhetnek jelen Kezelési Szabályzat 2.2 A befektetési politika, a portfolió lehetséges elemei című pontjában. Az Alapkezelő Hozamígéretét kizárólag az Alap pénzügyi eszközei és befektetési politikája biztosítják, arra harmadik személy garanciát nem vállal. A Hozamígéret csak a teljes futamidőre történő befektetés esetén érvényes Hozamígéret mértéke Az Alapkezelő az Alap nevében a következő pénzügyi eszközökkel és befektetési politikával alátámasztott Hozamígéretet teszi: A Kezelési Szabályzat 1. pontjában meghatározott futamidő végén a befektetők kézhez kapják a befektetési jegyek névértékét, ezen felül lejáratkor hozamként o vagy a befektetési jegyek névértékére vetített X%-os minimális fix hozamot (továbbiakban: Minimális Fix Hozam, vagy MFH), o vagy az összetett, nemzetközi tőzsdei részvényindex (a továbbiakban: Index) növekményének Y%-át, ha az magasabb az MFH-nál, o de hozamként névértéken felül legfeljebb a befektetési jegyek névértékének Z %-át. A Hozamígéret a teljes futamidőre vonatkozó hozam. A meghirdetett Hozamígéret a következő képlettel írható le: Hozam a Futamidő végén = Maximum {X% ; Maximum [0% ; Minimum (Y % * Index növekménye ; Z%) ] }. A Maximum { X% ; Maximum [ ] } tag értelme, hogy a befektető hozama a meghirdetett X% és a belső zárójelben szereplő tag (részesedés az Index növekményéből) közül a magasabb lesz. A Maximum [0% ; Minimum ( ) ] belső tag azt fejezi ki, hogy az Indexre szóló opciók hozama nem lehet nullánál kisebb. A legbelső Minimum (Y% * indexnövekmény ; Z%) zárójeles tag azt jelenti, hogy a részesedés hányadosnak megfelelően a befektető az Index növekményének Y%-át kapja meg, de legfeljebb Z%- ot (feltéve, hogy az egyenlet minden más feltétele teljesül). Példa: Az egyszerűség kedvéért lássunk négy példát, ha X=10% és Y=70% és Z=70%! a) Tegyük fel, hogy a futamidő elteltével az Index értéke 30%-kal növekedett. A 30%-os növekedés 70%(Y)-a, azaz 21% kedvezőbb, mint a 10%(X)-os minimális fix hozam, ezért a 21% kerül kifizetésre. (max(10%(x); 0,7(Y)*30%)=21%) A befektetés hozama tehát a 3 év alatt 21%. b) Tegyük fel, hogy a futamidő elteltével az Index értéke 120%-kal növekedett. Ebben az esetben az indexnövekményből származó hozam 120%*0,7(Y)=84%, ami magasabb, mint a 10%(X)- os minimális fix hozam, azonban szintén magasabb, mint az előre meghatározott 70%(Z)-os hozamplafon, ezért ennek megfelelően a 70%(Z) kerül kifizetésre. A befektetés hozama tehát a 3 év alatt 70%(Z). 5

6 c) Tegyük fel, hogy a futamidő elteltével az Index értéke 8%-kal nőtt, aminek a 70(Y)%-a, azaz 5,6% kevesebb, mint a 10%(X)-os minimális fix hozam. Ebben az esetben ezért a fix hozam, a 10%(X) kerül kifizetésre. A befektetés hozama tehát 3 év alatt 10%(X). d) Tegyük fel, hogy a futamidő elteltével az Index értéke 5%-kal csökkent. Ebben az esetben a minimális fix hozam, a 10%(X) kerül kifizetésre. A befektetés hozama tehát a 3 év alatt 10%(X). Az Alapkezelő Hozamígéretből származó fizetési kötelezettsége megszűnik abban az esetben, ha a befektetési politika megvalósítását, egyben a Hozamígéret teljesítését az Alapkezelőn és a Bankon kívül eső elháríthatatlan külső ok korlátozná vagy akadályozná. A befektetési jegyeken elért hozam-, illetve árfolyamnyereség a mindenkor hatályos személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó jövedelem, így előfordulhat, hogy a személyi jövedelemadó törvény változása miatt kifizetéskor a befektetési jegyeken elért hozam-, illetve árfolyamnyereség után a befektető személyi jövedelemadót köteles fizetni Az összetett nemzetközi részvényindex (Index) A Hozamígéret alapjául szolgáló összetett nemzetközi részvényindex 6 nagy jelentőségű, vezető részvényindex súlyozott átlaga. Az összetett nemzetközi részvényindex elemei, illetve az egyes elemek súlya a következő: Index Ország/Régió Tőzsde Bloomberg Arány code Dow Jones Euro Stoxx 50 Euro zóna (*) SX5E 50% Nikkei 225 Japán Tokió NKY 10% MSCI Taiwan Tajvan Tajvan TAMSCI 10% MSCI Singapore Cash Szingapúr Szingapúr SGY 10% Hang Seng Index Kína Hong-Kong HSI 10% Hang Seng China Kína Hong-Kong HSCEI 10% Enterprises Összesen: 100% *: minden olyan tőzsde, ahol az indexben szereplő részvényeket jegyzik Az Indexben szereplő egyes részvényindexek a következők: Dow Jones Euro Stoxx 50 index Az index egy részvénypiaci index, amit a Stoxx Ltd. kalkulál. A Dow Jones Euro Stoxx 50 index folyamatosan képet ad az Európai Monetáris Unióban működő tőzsdék mozgásáról. Az index kezdő értéke 1.000, ami az december 31-i érték. A Dow Jones Euro Stoxx 50 indexben az 50, tőzsdei kapitalizáció alapján legnagyobb olyan részvény árváltozása látható, amelyeket az Európai Monetáris Unió valamelyik tagországa bocsátott ki. Nikkei 225 index Az index a Nihon Keizai Shimbun által kalkulált részvénypiaci index. Az index a japán részvénypiacról ad átfogó képet, és benne a tokiói tőzsde első szekciójának 225 legfontosabb és leglikvidebb részvényének árváltozása szerepel. A Nikkei 225 indexet május 16. óta publikálják, kezdő értéke 176,21 volt. MSCI Taiwan Az MSCI Taiwan a Morgan Stanley Capital International által számolt fejlődő piaci indexcsaládba tartozó részvényindex. Az indexben szereplő tajvani nagyvállalatok közül legnagyobb súllyal az információtechnológia szektor képviselői szerepelnek, jelentős még a pénzügyi vállalatok aránya is. Az indexet december 31. óta számolják, kezdő értéke 100 volt. MSCI Singapore Cash Az MSCI Singapore Cash index egy piaci kapitalizáció szerint súlyozott tőzsdeindex, amely a szingapúri tőzsdén jegyzett vállalatok teljesítményét képezi le. Az indexet január 1-je óta számolják, kezdő értéke 100 volt. 6

7 Hang Seng Index A Hang Seng index a hong-kongi tőzsde 33 vállalatának piaci kapitalizáció szerint súlyozott indexe. A vállalatok a hong-kongi tőzsde összkapitalizációjának körülbelül 70%-át képviselik. Az indexet július 31. óta számolják, kezdő értéke 100 volt. Hang Seng China Enterprises A Hang Seng China Enterprises index a hong-kongi tőzsdén jegyzett kínai állami tulajdonban lévő vállalatok (ún. H-részvények) piaci kapitalizáció szerint súlyozott, 40-tagú indexe. Az index induló értéke január 3-án 2000 volt Az Index értékének számítási módszere Index hozama: Index záróértéke mínusz 1. Index záróértéke: Az Index értékeinek számtani átlaga a Végső megfigyelési időpontokra vonatkozóan. Végső megfigyelési időpontok: a következő hónapok Utolsó tőzsdei kereskedési napja: augusztus, szeptember, október, november, december, január, február, március, április, május, június, július, augusztus. Utolsó tőzsdei kereskedési nap: a hónap azon utolsó napja, amikor az adott index hivatalos záróértékét az Indexszponzor közzéteszi és kihirdeti. Indexszponzor: Az Index elemei mellett ( pont) megjelölt részvénytőzsde, amelyen az Index azonosítása a megjelölt Bloomberg kóddal történik, és amely tőzsdén az Index értékét számítják. Az Index értéke a megfigyelési időpontokban a következő módon számítható ki: n Releváns árfolyam j Index értéke = w j, ahol Induló árfolyam j j = 1 w j = Az egyes indexekre vonatkozóan a Kezelési szabályzat pontjában meghatározott súlyok n = 6, az Index elemeinek száma Induló árfolyam j az Index egyes (j) elemeire vonatkozóan: az Index egyes elemeinek első tíz Tőzsdei kereskedési napjára vonatkozó árfolyamainak (Releváns árfolyam j ) számtani átlaga augusztus 24-től kezdődően, ez utóbbit is beleértve (Induló megfigyelési időpontok). Releváns árfolyam j az Index egyes (j) elemeire vonatkozóan: Az Index egyes elemeinek Indexszponzor által számított értéke a Megfigyelési időpontokra vonatkozóan (az Induló és a Végső megfigyelési időpontokra vonatkozóan). Szélsőséges esetben egy-egy tőzsde huzamosabb ideig zárva lehet, sőt véglegesen be is zárhat ami a tőzsdeindexek számítását befolyásolhatja, vagy lehetetlenné teheti -, vagy a tőzsdeindexek számítását huzamosabb időre felfüggesztik, illetve megszűntetik. Ezekben az esetekben az Alapkezelő a befektetési jegy tulajdonosok érdekeinek szem előtt tartásával - az ígért hozam számítására új módszert vezethet be Az Index összetételének módosulása Ha az Indexet alkotó valamely indexszel kapcsolatban változás merülne fel (például megváltozik a számításának módja, illetve az index szponzora), az Alap egyeztet az opciós üzlet szerződéses partnerével, hogy megállapítsák hogyan folytassák az Index számítását. Ha valamely index jelentősen megváltozik, vagy számítása megszűnik, olyan másik indexszel lehet helyettesíteni, mely ugyanazt a földrajzi régiót és gazdasági szektort reprezentálja Likvid eszközök és hitelkeret 7

8 A Törvény 263. (1) bekezdése értelmében a zártvégű befektetési alap befektetési jegyei a futamidő vége előtt nem válthatóak vissza, így hitelkeretre az alapnak nincs szüksége. Az Alap eszközeinek jelentős része ugyanakkor likvid eszközökben bankbetétekben ill. folyószámla egyenlegben - testesül meg Befektetési korlátozások Az Alapkezelő az Alap befektetési politikáját a saját megítélése szerint, kizárólagos jogkörben eljárva hajtja végre, valamint a Törvény ban előírtakat a ban foglaltak figyelembevételével alkalmazza. A származtatott ügyletekre vonatkozó szabályok: A Törvény rendelkezései szerint: - az alapkezelő a befektetési alap nevében származtatott ügyletet kizárólag a kezelési szabályzatban megfogalmazott befektetési célok elérése érdekében köthet, befektetési eszközre, devizára; - a befektetési korlátokat az egyes értékpapírok 273. szerinti nettó pozíciójára kell vonatkoztatni; - a befektetési korlátoknak való megfelelés szempontjából az értékpapírra, illetve indexre kötött határidős ügyleteket az alapul szolgáló eszköz piaci árfolyamán, az opciós szerződéseket pedig az alapul szolgáló piaci árfolyama és az opció delta-tényezőjének szorzatán kell figyelembe venni; - az összetett származtatott ügyleteket az alaptermékekre felbontva kell kezelni; - a tőzsdei határidős ügyleteket és a tőzsdén kívüli határidős ügyleteket az alapul szolgáló eszköz és az ügylet által generált fiktív vagy valós pénzáramlás összetételeként kell kezelni; - a nem forintban denominált pozíciókat az alapkezelési szabályzatban meghatározott árfolyamon forintra átszámítva kell figyelembe venni; - a devizák, az azonos jogokat megtestesítő értékpapírok, valamint az azonos devizára, illetve befektetési eszközre és lejáratra szóló határidős ügyletek, opciók, opciós utalványok hosszú (rövid) pozícióinak a rövid (hosszú) pozíciókkal szembeni többlete az adott befektetési eszköz nettó pozíciója; - a befektetési alapkezelő az alap devizában, illetve befektetési eszközben meglévő nem származtatott hosszú (rövid) pozícióját az ugyanezen devizán, illetve befektetési eszközön alapuló rövid (hosszú) származtatott pozíciójával szemben, valamint a származtatott - ugyanazon alapul szolgáló eszközben meglévő - hosszú és rövid pozíciókat egymással szemben nettósíthatja; - ugyanazon alapul szolgáló értékpapíron meglévő pozíciók az alábbi feltételek egyidejű teljesülése esetén nettósíthatók: 1. az értékpapírok kibocsátói, a névleges kamatláb, a lejárat időpontja megegyeznek, és 2. az értékpapírok ugyanazon devizában denomináltak; - az átváltható értékpapír pozíciója nem nettósítható olyan értékpapír ellentétes pozíciójával, amelyre az értékpapír átváltható; - a befektetési alap nettó pozícióját devizanemenként is meg kell állapítani. A nettó nyitott deviza pozíció a következő elemek együttes összege: a) a nem származtatott ügyletekből eredő pozíció, b) a nettó határidős pozíció (a határidős devizaügyletek alapján fennálló követelések és fizetési kötelezettségek közötti különbség, ideértve a tőzsdei határidős devizaügyletek és a deviza swap-ügyletek tőkeösszegét is), c) a felmerült - teljesen lefedezett -, de még nem esedékes jövőbeni bevételek/kiadások, d) az ugyanazon devizára kötött opciós ügyletek nettó delta kockázata (A nettó delta kockázat a pozitív és a negatív deltakockázatok abszolút értékének különbsége. Valamely opciós ügylet delta kockázata az alapul szolgáló deviza piaci értékének és az opció delta tényezőjének szorzata), e) egyéb, devizában denominált opciók piaci értéke; 8

9 - az indexre szóló származtatott ügylet nettósítható az indexkosárban szereplő értékpapírokkal, ha az értékpapírok összetétele legalább nyolcvan százalékban fedi az indexkosár összetételét; - a hitelfelvétel óvadékául szolgáló vagy kölcsönadott értékpapírok nem nettósíthatók származtatott rövid pozícióval. A származtatott alapokra vonatkozó speciális törvényi szabályok: A Törvény 278. rendelkezései szerint: - származtatott ügyletekbe fektető befektetési alap esetében a 273. (1) bekezdése szerinti nettó pozíciók abszolút értékeinek összege nem haladhatja meg az alap saját tőkéjének kétszeresét, a likvid eszközökön kívül kizárólag deviza alapú származtatott ügyletekbe fektető alap esetében pedig a saját tőke négyszeresét; - a származtatott ügyletekbe fektető befektetési alap származtatott ügylet, illetve kölcsönvett értékpapír eladása útján nettó eladási pozíciót vehet fel; - a Törvényben meghatározott befektetési korlátozásokat a nettó eladási pozíciók abszolút értékére is alkalmazni kell A befektetési politika módosítása Az Alapkezelő az Alap tőkéjét kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott befektetési politikával és a hatályos tőkepiacról szóló törvénnyel összhangban fekteti be. Az Alapkezelő a jelen Szabályzatban meghatározott befektetési politikát csak a Felügyelet engedélyével változtathatja meg, és csak olyan módon, hogy a módosított befektetési politika a 2.4. pont szerinti Hozamígéretet biztosítsa. 3. A Hozamígéretre jogosultak köre A Hozamígéret a teljes futamidőre vonatkozó hozam. A Hozamígéretre kizárólag az a Befektető jogosult, akinek az értékpapírszámláján az Alap futamidejének lejárata napján az Alap befektetési jegyét a számlavezető nyilvántartja. Azt a Befektetőt, aki az Alap futamideje alatt befektetési jegyét másodlagos forgalomban eladja, kizárólag a másodlagos forgalomban elérhető piaci ár illeti meg, Hozamígéret nélkül. Azt a Befektetőt, aki az Alap futamideje alatt másodlagos forgalomban jutott az Alap befektetési jegyeihez, és azokat a számlavezető a lejárat pillanatában az értékpapírszámláján nyilvántartja, úgyszintén a Hozamígéretnek megfelelő kifizetés illeti meg. A Hozamígéret alapja ebben az esetben is a befektetési jegyek darabszámának és névértékének szorzata. 4. A Befektetési jegyek szabályozott piacra történő bevezetésének kezdeményezése, a másodlagos forgalmazás főbb szabályai A Törvény 263. (1) bekezdése szerint a zárt végű befektetési alapra forgalomba hozott befektetési jegy a befektetési alap futamidejének vége előtt nem váltható vissza, ennek megfelelően az Alap befektetési jegyeit az Alapkezelő a lejárat előtt nem váltja vissza. A befektetési jegyek forgalomképességének biztosítása érdekében az Alapkezelő a Törvény 263. (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően az Alap nyilvántartásba vételét követő egy hónapon belül kezdeményezi az Alap befektetési jegyeinek szabályozott piacra történő bevezetését. Az Alapkezelő igazgatósága a társaság által kibocsátásra kerülő zártvégű befektetési alapok befektetési jegyeinek Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéséről 11/2006. ( ) számú határozatában döntött. A befektetési jegy a nyilvános forgalomba hozatal után szabadon átruházható. Az átruházás tőzsdei forgalomban, tőzsdei kereskedési joggal rendelkező befektetési szolgáltató igénybevételével történhet. 9

10 5. A kibocsátás szereplőinek neve, székhelye, feladata, hatásköre, felelőssége 5.1. Az Alapkezelő neve, székhelye, feladata, hatásköre, felelőssége Az Alap Alapkezelője: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. Az Alapkezelő székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Tevékenységi köre: Alapkezelés (főtevékenység) Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység Az Alapkezelő tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott III./ /2002. számú engedély alapján végzi. Az Alapkezelő: (a) kezeli az Alapot azzal a céllal, hogy elérje az Alap befektetési célját; (b) megvalósítja az Alap befektetési politikáját; (c) rendelkezéseket és utasításokat ad az Alap pénzeszközeivel és befektetéseivel kapcsolatban; (d) kereskedik az Alap befektetéseivel, és befekteti az Alap pénzeszközeit; (e) olyan kereskedési stratégiát valósít meg, amely összhangban van az Alap befektetési célkitűzéseivel és politikájával; (f) mérlegeli, hogy gyakorolja-e - és milyen módon és mértékben - az adott befektetésekhez kapcsolódó jogokat; (g) megállapodásokat köt és végrehajtja azokat, ahogy szükségesnek, tanácsosnak vagy az Alap célkitűzései megvalósítása szempontjából indokoltnak tartja; (h) elkészíti és kiadja a jogszabályok és a Kezelési Szabályzat által megkívánt valamennyi beszámolót és jelentést; (i) intézi az Alap általános adminisztrációját; (j) az Alap részére Letétkezelőt és Könyvvizsgálót bíz meg, amelyekkel megköti a szükséges megállapodásokat, továbbá fenntartja velük a szükséges kapcsolatokat; (k) gondoskodik az Alap megfelelő működéséről, beleértve a szükséges díjak és költségek kifizetését az Alap nevében; (l) a Törvénynek és a kezelési Szabályzatnak megfelelően kezeli az Alap számláit; (m) beszámolókat készít és fenntartja a Felügyelettel a szükséges kapcsolatokat; (n) naponta megküld a Letétkezelőnek minden olyan dokumentumot, ami az Alap nettó eszközértékének megállapításához szükséges Az Alapkezelő felelőssége: Az Alapkezelő a tőle elvárható gondossággal köteles feladatait ellátni, egyéb tekintetben a mindenkor hatályos Működési és Eljárási Szabályzatában foglaltak az irányadóak. Az Alapkezelő az igénybe vett Alvállalkozó tevékenységéért mint sajátjáért felel. Az Alapkezelő 2004., 2005 és évi könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi adatait a 2. sz. Melléklet, a Független könyvvizsgálói jelentéseket a 4.sz. Melléklet tartalmazza Az Alvállalkozó neve, székhelye, bemutatása, igénybevételének indoka Az Alvállalkozó neve: KBC Asset Management N.V. Az Alvállalkozó székhelye: 1080 Brüsszel, Havenlaan 2., Belgium Az Alvállalkozó alaptőkéje: 35,75 millió euró A működés időtartama: az Alvállalkozó határozatlan időre alakult. Az Alvállalkozó üzleti éve: azonos a naptári évvel Az alapítás időpontja: június 01. A bejegyzés helye: Brussels Trade Registry as számon A KBC Asset Management június 1-jén alakult mint a belga KBC Bank N.V. portfoliókezelési (asset management) tevékenységre specializálódott leányvállalata. A KBC Asset Management tulajdonosa 55%-ban a KBC Holding és 45%-ban a KBC Bank N.V. Tevékenységi körébe tartozik a befektetési alapkezelés, vagyonkezelés intézményi befektetők részére, valamint portfoliókezelés cégek és magánszemélyek részére egyaránt. A KBC Asset Management a lakossági befektetési 10

11 alapok piacán Belgiumban piacvezető. Vezértermékének az úgynevezett garantált típusú alapok számítanak, piaci részesedése e termék esetében meghaladja az 50%-ot Belgiumban. A KBC Asset Management által kezelt vagyon 2007 november végén meghaladta a 174,9 milliárd eurót. Az Alvállalkozó igénybevételét szaktudása, piacismerete és a garantált típusú alapok piacán szerzett egyedülálló szakmai tapasztalata, valamint az Alap összetett befektetési politikája és garantált szerkezete indokolják. Az Alvállalkozó az Alapkezelő megbízása alapján az Alap portfoliójának kezelését végzi. Eljárása során mindig a saját nevében, de az Alap javára jár el A Letétkezelő neve, székhelye, feladata, hatásköre, felelőssége, megváltozásának módja Az Alap Letétkezelője: K&H Bank Zrt. A Letétkezelő székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1. A Letétkezelő tevékenységi köre: Egyéb monetáris közvetítés - főtevékenység Pénzügyi lízing Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítő tevékenység Értékpapír, árutőzsdei ügynöki tevékenység Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Biztosítási ügynöki brókeri tevékenység A Letétkezelő az alábbi feladatokat végzi: a) ellátja a befektetési jegyek eladásával, lejáratkori visszaváltásával és a befektetési alap hozamának kifizetésével kapcsolatos technikai teendőket; b) gondoskodik a befektetési alap tulajdonában lévő értékpapírok letéti őrzéséről, c) ellátja a letétkezeléssel kapcsolatos technikai feladatokat; d) meghatározza a befektetési alap nettó eszközértékét; e) gondoskodik a befektetési alap nettó eszközértékének közzétételéről, f) elősegíti, hogy az alapkezelő társaság a jogszabályoknak, a Felügyelet engedélyének, valamint az alapkezelő társaság által meghatározott befektetési szabályoknak megfelelően járjon el, g) ellátja az adásvételi megbízások (ügyletek) lebonyolításával kapcsolatos technikai teendőket. Tevékenysége során az Alappal kapcsolatban észlelt bármely rendellenességről a Letétkezelő haladéktalanul köteles értesíteni az Alapkezelőt és a Felügyeletet. A Letétkezelő tevékenységét független módon, kizárólag a Befektetők érdekében, a jogszabályoknak, az Alap Kezelési Szabályzatának és az Alap letétkezelésére vonatkozó megbízásának megfelelően köteles végezni. E tevékenysége során köteles visszautasítani az Alapkezelő által adott minden olyan megbízást, amely a jogszabályokkal, illetve az Alap Kezelési Szabályzatával ellentétes. A Letétkezelő az általa őrzött, az Alap tárcájában lévő értékpapírokat - az Alapkezelőnek az értékpapír eladására vonatkozó rendelkezése, az Alapkezelő felszámolása, valamint egy központi értékpapírletétkezelő szervezet igénybevétele kivételével - időlegesen sem bocsáthatja más birtokába. Amennyiben a Letétkezelő bármely időben képtelenné válik arra, hogy továbbra is ellássa az Alap letétkezelését, az Alapkezelő a Felügyelet jóváhagyásával megbízza a Letétkezelő utódját. Az Alapkezelő által a Letétkezelőnek adott megbízás felmondása csak a Felügyelet jóváhagyása esetén lehetséges. A Letétkezelő 2005., 2006 és évi könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi adatait a 3. sz. Melléklet, a Független könyvvizsgálói jelentéseket a 4.sz. Melléklet tartalmazza. 6. A befektetők tájékoztatása A befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalának feltétele, hogy az Alapkezelő elkészítse és közzétegye az Alap Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alapkezelő köteles ingyenesen a 11

12 Befektető rendelkezésére bocsátani az általa készített Tájékoztatót és Kezelési Szabályzatot az Alapkezelő irodáiban és a forgalmazási helyeken. Az Alapkezelő az Alap működéséről féléves és éves jelentést készít. Az Alapkezelő a féléves jelentést, a tárgyfélévet követő 45 napon belül, az éves jelentést a tárgyévet követő 120 napon belül teszi közzé. A féléves és éves jelentésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amely lehetővé teszi a befektetési alap működésének, befektetési elveinek, kezelésének és a befektetési alapba történő befektetés kockázatának megítélését. A Tájékoztató nem tartalmazhat más alapkezelő által kezelt befektetési alappal való összehasonlítást. A legutóbbi éves és féléves jelentést a Befektető kérésére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani. Az Alapkezelő a következő hirdetményi, közzétételi helyeket használja: az Alapkezelő és a Forgalmazó honlapja /www.khalapok.hu, valamint december 31-ig a Magyar Tőkepiac című lap. A fent említett közzétételi helyeken az Alapkezelő minden, az Alappal kapcsolatos rendes és rendkívüli tájékoztatót, hirdetményt közzé tesz. Az Alap nettó eszközértékét és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket a Letétkezelő naponta megállapítja, és közzéteszi a fent megjelölt helyeken. Az Alap megszűnéséről az Alapkezelő által készített megszűnési jelentést a Letétkezelő az eszközök értékesítését követő tíz napon belül bocsátja a Befektetők rendelkezésére. 7. Az Alap jegyei 7.1 A befektetési jegyek típusa, névértéke, forgalomképessége Befektetési alap neve K&H Fix Plusz 14. Származtatott Alap Befektetési jegy neve K&H Fix Plusz 14. Befektetési Jegy Típusa Előállításának módja ISIN azonosítója névre szóló dematerializált HU Az Alapkezelő az Alap nevében a Befektetők számára a fenti táblázatban bemutatott, az Alap futamidejének lejártakor visszaváltható, egyenként ,- Ft névértékű befektetési jegyet bocsát ki egy sorozatban határozott időre, névértéken. A befektetési jegy jegyzés során történő értékesítési ára (jegyzési ár) az egy befektetési jegy névértékéből számított és arra a napra érvényes diszkontált ár, amelyen a jegyzett befektetési jegyek ellenértékét az Alap elkülönített letéti számláján jóváírták. Jóváírást követően a befektető által befizetett összeg az elkülönített letéti számlán kamatozik az Alap indulásáig, azaz augusztus 29. napjáig. Az Alap indulásának napján (2006. augusztus 29.) a befektetők értékpapírszámlájára a jegyzett befektetési jegyek névértéken kerülnek jóváírásra. A Befektetési jegy az Alap futamideje alatt nem váltható vissza, de a nyilvános forgalombahozatal után szabadon átruházható. A dematerializált befektetési jegyek előállítása során az Alapkezelő az alábbi alapvető jogszabályokat alkalmazta: A Törvény A 284/2001. (XII.26.) Korm. rendelet a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól A befektetési jegyekhez fűződő jogok A befektetési jegyek minden tulajdonosa: - Az Alap lejáratakor a Befektető jogosult a tulajdonában lévő befektetési jegyek névértékének, 12

13 valamint az ígért hozamnak megfelelő részesedésre a Hozamígéretnek megfelelően. - Jogosult a befektető arra, hogy a Kezelési Szabályzatban meghatározottak szerint a tőzsdén keresztül, másodpiaci forgalomban értékesítse a befektetési jegyét az adásvételt lebonyolító befektetési szolgáltató által alkalmazott jutalékkal csökkentett tőzsdei áron. - A befektető részére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani a jelen Tájékoztatót, az Alap Kezelési Szabályzatának mindenkor hatályos példányát, az Alap féléves és éves jelentését. A jelentésekhez a befektetési jegy tulajdonosok hozzáférhetnek az Alapkezelő és a Forgalmazó honlapján /www.khalapok.hu, a Forgalmazási helyeken, az Alapkezelő, és a Letétkezelő irodáiban. - Az elektronikus úton közzétett Tájékoztatót a befektető részére - kérésére nyomtatott formában ingyenesen rendelkezésre kell bocsátani. - A Befektető jogosult a Törvény szerinti rendszeres és rendkívüli tájékoztatásra. - Befektető jogosult a Törvényben meghatározott egyéb jogok gyakorlására. Fenti jogokon túlmenően, az Alap lejáratának napján befektetési jeggyel rendelkező befektetők a befektetett összegtől függően jogosultak a Hozamígéret összegére jelen Kezelési Szabályzat 2. pontjában leírtaknak megfelelően A befektetési jegyek előállítása A K&H Fix Plusz 14. Befektetési Jegyek dematerializált értékpapírként kerülnek előállításra, nyilvántartásuk a forgalmazó által vezetett értékpapírszámlán történik. Az értékpapírszámla a dematerializált befektetési jegyekről és a hozzájuk kapcsolódó jogokról a befektetési jegy tulajdonosa javára vezetett nyilvántartás. Az értékpapírszámlán végrehajtott műveletről a számlavezető a művelet napján számlakivonatot állít ki, és azt üzletszabályzatában meghatározott módon megküldi a számlatulajdonosnak. A számlavezető az értékpapírszámla forgalmáról és egyenlegéről a számlatulajdonos kérésére haladéktalanul tájékoztatást ad. A számlakivonat az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás időpontjára vonatkozóan igazolja. A számlakivonat nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya. 8. A nettó eszközérték számításának szabályai Az Alap nettó eszközértékét és egy jegyre jutó nettó eszközértékét naponta kell megállapítani és közzétenni. A Letétkezelő az Alap lejáratának napjára (2009. szeptember 14.) érvényes nettó eszközértéket szeptember 15. napján állapítja meg A portfolió értékelés alapja A Letétkezelő minden munkanapra megállapítja az Alap nettó eszközértékét és egy jegyre jutó nettó eszközértékét. Az Alap T napi nettó eszközértékét a Letétkezelő T+1 banki munkanapon számítja ki. Letétkezelő a T napra kiszámított eszközértéket legkésőbb T+3 banki munkanapon teszi közzé a közzétételi helyeken Az Alap lejáratának napjára érvényes nettó eszközérték megállapítása A Letétkezelő az Alap lejáratának napjára (2009. szeptember 14.) érvényes nettó eszközértéket szeptember 15. napján állapítja meg. A Letétkezelő a lejárat napjára érvényes nettó eszközértéket legkésőbb a megállapítás napját követő harmadik banki munkanapon teszi közzé a közzétételi helyeken Az Alapot terhelő költségek elszámolása Az Alap T napi nettó eszközértékének számítása során az Alapot terhelő költségeket T napig kell elszámolni. Így a nettó eszközértékben megjelenik minden T napig felmerült tételes költség, ami a 13

14 Letétkezelő tudomására jutott, valamint az Alap nettó eszközértéke alapján kalkulált göngyölített költségek T napi értéke A portfolió elemeinek értékelése a) Pénzeszközök A folyószámlán lévő eszközök T napig felhalmozott nettó kamata és a T napi záró állomány kerül elszámolásra, majd a tényleges havi zárlat alapján kerül sor az esetleges korrekció elszámolására. Értékpapír-forgalmazónál (úton) lévő pénzeszközök T napra megállapított záró értéke kerül a nettó eszközértékben figyelembe vételre. b) Lekötött betét Az egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű fix- és változó kamatozású lekötött betétek esetében a betét összegét a T napig felhalmozott kamatokkal együtt kell figyelembe venni a nettó eszközérték számítása során. Az egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű változó kamatozású betétek esetében a betét összegét a T napig felhalmozott kamatokkal együtt kell figyelembe venni a nettó eszközérték számítása során. Az egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű fix kamatozású betéteket a lejáratkori tőke és kamat együttes összegének T napra vonatkozó piaci hozamok (az Államadósság Kezelő Központ által naponta közétett elsődleges forgalmazói árjegyzés közép hozamai, illetve a piaci kamatcsere /SWAP/ ügyletek nyilvánosan elérhető középhozamai: jelenleg a Bloomberg rendszerben a HFSW1 Index, HFSW2 Index, HFSW3 Index, HFSW4 Index, HFSW5 Index, HFSW6 Index, HFSW7 Index, HFSW8 Index, HFSW9 Index, HFSW10 Index kódok jelölik az irányadó forint SWAP hozamokat, az értékeléshez használt instrumentumok kódja azonban az alap futamideje alatt változhat) alapján T napra diszkontált jelenértékeként kell értékelni. Amennyiben a diszkontáláshoz szükséges hozam nem elérhető, vagy nem kiszámolható, a betét összegét a T napig felhalmozott kamatokkal kell figyelembe venni. c) Opciók Az alap által vásárolt opciók értékeléséhez az opciókat árazni képes kereskedők vételi és eladási árfolyamából számított középárfolyamot kell használni, amennyiben azok nem régebbiek, mint 30 nap. Az Alap indulásakor az Alap által vásárolt opciókat árazni képes kereskedő a KBC Bank. Amennyiben nincs 30 napnál frissebb piaci árjegyzés, az opciókat a KBC Bank alternatív elméleti modellek alapján értékeli. A Letétkezelő a nettó eszközérték számítása során minden esetben a KBC Banktól kapott legfrissebb opció értékkel számol. 9. Az Alapot terhelő díjak és költségek tételes felsorolása, számításuk módja 9.1. Az Alap létrehozásával kapcsolatos költségek Az Alap létrehozásával kapcsolatos költségeket az Alapkezelő vállalja Az Alap működésével kapcsolatos költségek Az Alap a működésével kapcsolatos alábbi költségeket viseli: - alapkezelési díj - letétkezelési díj - a könyvvizsgálónak fizetendő díjak - könyvelési díj Az alapra terhelt alapkezelési, letétkezelési, könyvvizsgálati és könyvelési díjak százalékos mértékét az alábbi táblázat tartalmazza: 14

15 díj típusa maximális mértéke esedékessége induláskori alapkezelési díj 6,00% (egyszeri) az alap indulását követő 20 banki munkanapon belül alapkezelési átalánydíj 1,40%/év negyedévente, legkorábban a tárgynegyedévet követő banki munkanapon, de legkésőbb az alap futamidejének utolsó napját követő 1 munkanapon belül letétkezelői díj 0,05%/év negyedévente, legkorábban a tárgynegyedévet követő 3. banki munkanapon, de legkésőbb az alap futamidejének utolsó napját követő 1 munkanapon belül könyvvizsgálat 0,40%/év szerződés szerinti ütemezésben könyvelés 0,05%/év szerződés szerinti ütemezésben megszűnéskori alapkezelési díj 1,00% (egyszeri) az alap futamidejének utolsó napját követő 1 munkanapon belül Fenti táblázatban szereplő díjak napi szinten kerülnek elhatárolásra. A díjak vetítési alapja az Alap induló saját tőkéje. Az Alapkezelő a saját nevében, de a befektetők érdekében az Alap javára kötött szerződések alapján harmadik féltől (felektől) megrendeli és az Alap részére változatlan formában közvetíti a következő, e szabályzatban meghatározott, az Alap működésének megkezdéséhez, folytatásához és megszüntetéséhez szükséges szolgáltatásokat, amelyek ellenértékét, vagy jogszabályban meghatározott mértékű igazgatásszolgáltatási díját az Alapra átterheli. Ilyen közvetített szolgáltatások és azok ellenértéke például: forgalmazási díj, alvagyonkezelés díja, tőzsdei bevezetési és forgalombantartási díj, felügyeleti díj, a hivatalos megjelentetésekkel, befektetők tájékoztatásával kapcsolatos költségek, az alap működésével közvetlenül összefüggő egyéb költségek az Alap megszűnésével kapcsolatos valamennyi költség és díj. A közvetített szolgáltatások ellenértékét az alapkezelői díj tartalmazza. Az Alapkezelő a fent meghatározott díjaktól lefelé eltérhet. A költségek tételesen az éves jelentésben kerülnek felsorolásra. A Letétkezelő a nettó eszközérték számításnál minden hosszabb időszakra vonatkozó előre kalkulálható költséget lehetőleg időben elhatárolva, naponta terhel az Alapra. 10. Az Alap megszűnésével, átalakulásával, beolvadásával kapcsolatos rendelkezések Az Alap futamideje augusztus 29. napjától szeptember 14. napjáig tart Az Alap megszűnése Az Alap a Felügyelet által vezetett nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. A Felügyelet az Alapot a Törvény a) pontja alapján abban az esetben törli, ha az Alap pozitív saját tőkéjű és az Alapkezelő megszűnési jelentést nyújtott be a Felügyelethez. A törlés, egyben az Alap megszűnésének napja a megszűnési jelentés benyújtását követő nap. Az Alap megszűnésének tervezett menetrendje: szeptember 14. az Alap lejárata szeptember 15. napjáig: az Alapkezelő értékesíti az Alap befektetési eszközeit, és a Letétkezelő megállapítja az Alap lejáratának napjára érvényes nettó eszközértéket szeptember 21. napjáig az Alapkezelő megszűnési jelentést készít, és azt benyújtja a Felügyelethez szeptember 23. napjától a Letétkezelő megkezdi a rendelkezésre álló összeg kifizetését a Befektetőknek. A rendelkezésre álló összeg az értékesítésből befolyt összeg csökkentve az alap tartozásaival és kötelezettségeivel. A Befektetők befektetési jegyeik névértékének az összes forgalomban lévő befektetési jegy névértékéhez viszonyított arányában részesülnek a rendelkezésre álló összegből A hozam kifizetése Az Alapkezelő a jelen Kezelési Szabályzat pontjában meghatározott mértékű hozamot a Letétkezelő közreműködésével, a számlavezetők útján fizeti ki a befektetők részére. 15

16 Az Alapkezelő a befektetési jegyek után járó összeget a befektetési jegy tulajdonosának, vagy meghatalmazottjának fizeti ki. A meghatalmazás feltételeire a Tájékoztató pontja, a jegyzés során meghatalmazottra érvényes feltételek az irányadók. A befektetési jegy tulajdonosának az ellenkező bizonyításáig az Alapkezelő azt tekinti, akinek az értékpapírszámláján a befektetési jegyet a számlavezető nyilvántartja. A hozam kifizetését a Letétkezelő szeptember 23. napján kezdi meg. A befektetők részére kifizetendő összeget a kifizetésig a Letétkezelő elkülönített letéti számlán tartja. A Befektető a hozam kifizetését kérheti: - készpénzkifizetés formájában a forgalmazó, vagy az értékpapírok letéti őrzésével megbízott pénzintézet, vagy befektetési szolgáltató pénztáránál, - jóváírással a befektető forgalmazó, vagy az értékpapírok letéti őrzésével megbízott pénzintézetnél, vagy befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlájára Az Alapkezelő felszámolása Ha a befektetési alapkezelő felszámolás alá kerül, annak során a Törvény ban foglalt eltérésekkel a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló évi XLIX. törvény szabályait kell értelemszerűen alkalmazni. Az Alapkezelő felszámolójának a bíróság csak a Felügyelet által a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény alapján létrehozott közhasznú társaságot jelölheti ki. Az Alapkezelő által kezelt portfoliókban lévő eszközök nem képezik az Alapkezelő tulajdonát, az Alapkezelő hitelezőinek kielégítésére nem vehetők igénybe. Az Alapkezelő megszűnik - tevékenységi körének és nevének egyidejű módosításával -, az alapkezelési tevékenység végzésére adott engedély visszavonásával, az Alapkezelő által kezelt alapok kezelésének átadásával Az Alap átalakulása Átalakulásnak minősül a befektetési alap fajtájának, típusának vagy futamidejének megváltoztatása. Nyilvánosan létrehozott befektetési alap csak az összes befektető hozzájárulásával alakulhat át zártkörű befektetési alappá. Zártvégű, határozott futamidejű befektetési alap nem alakulhat át zártvégű határozatlan futamidejű befektetési alappá. Az alapkezelő tájékoztatót nyújt be a Felügyeletnek jóváhagyásra az átalakulás indoklásáról, napjáról és feltételeiről. A Felügyeleti engedély megszerzése után, de az átalakulás napját legalább 30 nappal megelőzően az alapkezelő a közzétételi helyein közleményben értesíti befektetőit az átalakulás tényéről. A Felügyelet a befektetők érdekeinek védelmében, különösen indokolt esetben az átalakulás feltételeit egyedileg is meghatározhatja Az Alap beolvadása Az Alapkezelő felügyeleti jóváhagyással kezdeményezheti befektetési alap beolvadását. Az Alapkezelő köteles beolvadási tájékoztatót készíteni, és azt nyilvánosságra hozni. A tájékoztatónak tartalmaznia kell: - a beolvadás indokát - a beolvadó alapok befektetési politikáját - nettó eszközértékét - egy jegyre jutó nettó eszközértékét - értékelési szabályokat - a beolvadás határnapját - beolvadás feltételeit - az átváltási névértéket - a befektetési jegy tulajdonosainak teendőit. 16

17 10.5. Az Alapkezelés átadása Az Alapkezelő az Alapot kizárólag más befektetési alapkezelő részére adhatja át. Ehhez a Felügyelet engedélye szükséges, és a Befektetőket az átadásról tájékoztatni kell a nyilvános közzétételi helyeken Az Alapkezelő megszűnése Az Alapkezelő megszűnik: a) az alapkezelési tevékenységi engedély visszavonásával, b) az Alapkezelő felszámolásával. A befektetési alapkezelő felszámolása során a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló évi XLIX. törvény szabályait a tőkepiaci törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Ennek megfelelően befektetési alapkezelő társaság felszámolójának a bíróság csak a Felügyelet által a Hpt. alapján létrehozott közhasznú társaságot jelölheti ki. A befektetési alapkezelő által kezelt portfoliókban lévő eszközök nem képezik a befektetési alapkezelő tulajdonát, az a befektetési alapkezelő hitelezőinek kielégítésére nem vehető igénybe. Budapest, január

18 1. számú melléklet - az alapkezelő december 31-vel végződő 3 éves időszakra elkészített és könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi adatai (vagyonmérleg, eredménykimutatás, ezerft-ban) Eszközök Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolás Eszközök összesen Források Saját tőke Jegyzett tőke Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen EREDMÉNYKIMUTATÁS Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmények Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb költségek Egyéb ráfordítások Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény ET igénybevétele osztalékra Jóváhagyott osztalék Mérleg szerinti eredmény számú melléklet - a letétkezelő december 31-vel végződő 3 éves időszakra elkészített és könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi adatai (vagyonmérleg, eredménykimutatás adatok millió forintban) Eszközök Pénzeszközök Értékpapírok Hitelintézettel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Egyéb követelések Készletek Befektetett pénzügyi eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Aktív időbeli elhatárolás Eszközök összesen Források Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek

19 Kibocsátott kötvények és más értékpapírok Egyéb kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolás Céltartalék Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Általános tartalék Mérleg szerinti eredmény Források összesen Eredménykimutatás Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések Nettó kamatbevétel Kapott osztalékok és részesedések Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei Egyéb pénzügyi szolgáltatás kiadásai Befektetési szolgáltatás bevételei Befektetési szolgáltatás kiadásai Egyéb bevételek Egyéb ráfordítások Pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredménye Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredménye Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Társasági adó Általános tartalék képzése és felhasználása Jóváhagyott osztalék és részesedés Mérleg szerinti eredmény számú melléklet - az alapkezelő és a letétkezelő december 31-vel végződő 3 éves időszakra vonatkozó könyvvizsgálói jelentései 19

20

A K&H euró fix plusz élelmiszer származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap. elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap

A K&H euró fix plusz élelmiszer származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap. elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap A K&H euró fix plusz élelmiszer származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H háromszor fizető 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H háromszor fizető 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H háromszor fizető 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély

Részletesebben

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30.

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30. K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap 214.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.6.3. 213. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 5.13-12.31. I. Pénzügyi műveletek bevételei 46

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Megszűnési jelentés a GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alapról

Megszűnési jelentés a GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alapról Megszűnési jelentés a GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alapról Alap megnevezése: GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alap Típusa: nyíltvégű

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÁS

BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÁS BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÁS A CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* MINT BEOLVADÓ ALAP ÉS A CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP MINT JOGUTÓD ALAP EGYESÜLÉSÉRŐL Alapkezelő: Concorde Alapkezelő

Részletesebben

egyesülési tervezete

egyesülési tervezete Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. 2014. november 17.

egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. 2014. november 17. Az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

1. Az Alap neve Budapest Aranytrió Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) Rövidített neve: Budapest Aranytrió Alap

1. Az Alap neve Budapest Aranytrió Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) Rövidített neve: Budapest Aranytrió Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Az Alap neve Budapest Aranytrió Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) Rövidített neve: Budapest Aranytrió Alap 2. Az Alap típusa, fajtája és futamideje

Részletesebben

Beolvadási Tájékoztatója. Jogutód alap

Beolvadási Tájékoztatója. Jogutód alap Az ERSTE TŐKEVÉDETT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP 5. Beolvadási Tájékoztatója Jogutód alap ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

AZ OTP REÁL AKTÍV NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2012. FÉLÉVES JELENTÉS

AZ OTP REÁL AKTÍV NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2012. FÉLÉVES JELENTÉS AZ OTP REÁL AKTÍV NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2012. FÉLÉVES JELENTÉS 2012. augusztus 21. I. A gazdasági folyamatok rövid áttekintése az Alap befektetési politikájára ható tényezők

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Közlemény. 1. Az Alap Átalakulása és annak indokai. 2. Az Alap Átalakulásának elhatározása és felügyeleti jóváhagyása, illetve engedélyezése

Közlemény. 1. Az Alap Átalakulása és annak indokai. 2. Az Alap Átalakulásának elhatározása és felügyeleti jóváhagyása, illetve engedélyezése Közlemény Az OTP Alapkezelő Zrt. (székhelye:1134 Budapest, Váci út 33.; cégjegyzékszáma: Cg 01-10-043959) mint az OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Alap Alapkezelője, a Magyar Nemzeti Bank 2015.

Részletesebben

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Éves jelentés 2013 Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

MAGYAR POSTA TŐKEVÉDETT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP 2. NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP. Beolvadási tájékoztatója.

MAGYAR POSTA TŐKEVÉDETT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP 2. NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP. Beolvadási tájékoztatója. A MAGYAR POSTA TŐKEVÉDETT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP 2. Beolvadási tájékoztatója Jogutód Alap MAGYAR POSTA NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő:

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS HUF Likviditási Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló mérlege Beszámolási időszak:2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest Hozamvédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest Hozamvédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Hozamvédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely:

Részletesebben

Az E-STAR Nyrt. cs.a. elvi egyezségi javaslat tervezete

Az E-STAR Nyrt. cs.a. elvi egyezségi javaslat tervezete Az E-STAR Nyrt. cs.a. elvi egyezségi javaslat tervezete Adós kéri, hogy a hitelezők járuljanak hozzá ahhoz, hogy az Adós a jelen fizetőképességének helyreállítását célzó átdolgozott reorganizációs program

Részletesebben

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap Hirdetmény a MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em, a továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-397/2015. sz. határozattal közzétételre

Részletesebben

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Nagy Péter, szenior menedzser 2011. November 16.

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Nagy Péter, szenior menedzser 2011. November 16. Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere Nagy Péter, szenior menedzser 2011. November 16. Tematika Alap definíciója, alapok típusai Alap működése, fontosabb résztvevők Jogszabályi háttér és annak

Részletesebben

ERSTE DAX TWIN-WIN NOTE

ERSTE DAX TWIN-WIN NOTE ERSTE DAX TWIN-WIN NOTE Profitáljon a legmeghatározóbb német részvényeket tartalmazó DAX index teljesítményéből! 1. Kinek ajánljuk figyelmébe az Erste DAX Twin-Win Note-ot? Azon ügyfeleinknek, akik profitálni

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

Vonzó hozamlehetőség Erste Group EURO STOXX 50 Express-Bond (SN196)

Vonzó hozamlehetőség Erste Group EURO STOXX 50 Express-Bond (SN196) Vonzó hozamlehetőség Erste Group EURO STOXX 50 Express-Bond (SN196) Olyan rövid- vagy középtávú befektetést keres, mely egy vonzó kupont és előrehozott kifizetés lehetőségét rejti magában? Ehhez a maximum

Részletesebben

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén -

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén - Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális könnyedén - Az Erste DPM Szolgáltatás olyan Erste által végzett, melynek során az Erste, Ügyfél által meghatározott portfólió (továbbiakban Referencia-Portfólió)

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA 1. A Befektető-védelmi Alap és célja 1.1. A Befektető-védelmi Alap a befektetési szolgáltatók kötelező tagságával működő és a befektetők vagyoni kártalanítását szolgáló szervezet, amely a befektető erre

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához

Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához Az egyes tőzsdén kívüli származtatott Egyedi Ügyletek változó letét igény mértékének számításáról

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Rt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Rt.

Részletesebben

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Kamatadó 2 Tõzsdei árfolyamnyereség adó 4 Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Osztalékból származó jövedelem 7 Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 7 Járulékos költség

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2010 Alapadatok Neve Rövid neve Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Budapest Energia Alap Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű, származtatott ügyletekbe

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét Kiemelt Befektetői Információk Ez a dokumentum ellátja Önt a Trend Kombinált befektetési termékre vonatkozó kiemelt befektetői információkkal, melyek segítségével Ön jobban megértheti az ebbe a termékbe

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

2008-évi. Közhasznú jelentés

2008-évi. Közhasznú jelentés EU-MENTOR Integrációt Segítő, Szervező és Szolgáltató Kht. 6000 Kecskemét, Ilona utca 8. 2008-évi. Közhasznú jelentés Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december

Részletesebben

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük!

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük! LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük! Lakossági látra szóló számlák kamatozása (évi, változó) * 0,00% Lakossági

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes Hatályos: 2015. február 02-től Bizományosi ügyletek, tanácsadás jutalékai, díjai letéti követelmények vetítési alap napon túli ügylet napon belüli ügylet Normál 0,9 %, min. 1.000,- Ft 0,3 %, min. 1000,-

Részletesebben

5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel!

5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel! 5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel! 1. Kinek ajánljuk figyelmébe az Erste Digitális BUBOR 5/10

Részletesebben

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015.09.18-tól

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015.09.18-tól LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015.09.18-tól Lakossági látra szóló számlák kamatozása (évi, változó) * 0,00% Lakossági számlán lekötött fix kamatozású betét Összeghatár Kamat* Lekötési idő 1 hónap

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. Gránit Bank Betét Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló Mérlege Beszámolási időszak : 2011.12.08.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése 2010

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

Éves jelentés. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja

Éves jelentés. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja Éves jelentés 2014 Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja (továbbiakban: az Alap) alapkezelője a kollektív

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Hatályos: 2014. június 1. TARTALOM 1. Az eljárásrend

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét Kiemelt Befektetői Információk Ez a dokumentum ellátja Önt a Trend Kombinált befektetési termékre vonatkozó kiemelt befektetői információkkal, melyek segítségével Ön jobban megértheti az ebbe a termékbe

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014.

Kiegészítő melléklet 2014. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14852408-1-42 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-923001 Borsika Gyermekközpont Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1106 Budapest, Borsika utca 21

Részletesebben

II.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek

II.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek II.B. igényelhető lekötött forint- és devizabetétek Kondíciós Lista Érvényben: 2008. november 6-tól visszavonásig 1. 2008. november 5. után nem igényelhető forint lekötött betétek 1. 1. Raiffeisen Vegyespáros

Részletesebben

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2007.01.02-án (nyitó állomány)

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2007.01.02-án (nyitó állomány) Éves jelentés 27. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt. 1138 Budapest, Váci út 188. Letétkezelő

Részletesebben

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét Kiemelt Befektetői Információk Ez a dokumentum ellátja Önt a Trend Kombinált befektetési termékre vonatkozó kiemelt befektetői információkkal, melyek segítségével Ön jobban megértheti az ebbe a termékbe

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. október 7. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015. évi

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ Budapest, 2009. március 11. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét Kiemelt Befektetői Információk Ez a dokumentum ellátja Önt a Trend Kombinált befektetési termékre vonatkozó kiemelt befektetői információkkal, melyek segítségével Ön jobban megértheti az ebbe a termékbe

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Aranytrió Garantált Származtatott Zártvégû Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Aranytrió Garantált Származtatott Zártvégû Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Aranytrió Garantált Származtatott Zártvégû Befektetési Alap Alapkezelõ: Budapest Alapkezelõ Rt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezetõ Forgalmazó: Budapest Bank Rt. Székhely:

Részletesebben

Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése

Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése Jelen éves jelentés elkészítésére a tőkepiacról szóló 2001. Évi CXX. törvény rendelkezései alapján kerül sor.

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 8 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név:. Elért pont:. soport:.

Részletesebben

ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 13.

ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 13. ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 13. 100%-os Tőkevédelem és magas hozam lehetősége az EUR/HUF árfolyamának stabilitásával! 1. Kinek ajánljuk a figyelmébe az Erste Sávos Hozammax Kötvény 13-t? akinek fontos

Részletesebben