Biharnagybajom Község Önkormányzatának. Gazdasági Programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biharnagybajom Község Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2011-2014"

Átírás

1 Biharnagybajom Község Önkormányzatának Gazdasági Programja A Képviselő-testület elfogadta a 93/2011. (VI. 30.) számú KT határozatával. 1

2 Bevezetés A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény előírásai szerint a gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika célkitűzéseit, az adópolitika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat. Az önkormányzat gazdasági programjában foglaltak megvalósítása az éves költségvetések elfogadásán, illetve végrehajtásán keresztül realizálódik. Az évek költségvetései részletesen tartalmazzák az ellátandó működési feladatokat, a fejlesztési, beruházási célokat, a megvalósításra kerülő fejlesztéseket, mindezek pénzügyi feltételrendszerét a mindenkori pénzügyi szabályozás, illetve a költségvetési lehetőségek függvényében. A Képviselő-testület a gazdasági program elfogadásával tudomásul veszi, hogy az abban meghatározottakat figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél. A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képviselő-testületnek biztosítania kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint vagyont. Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez azonban nem elegendőek a szokásos, évről évre keletkező források (állami támogatások), hanem szükség van a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, illetve a meglévő anyagi források nagyobb mértékű, átgondolt kihasználására. A program alapkérdése, hogy egy meglévő adottságok mellett a tervezhető pénzügyi kondíciók figyelembevételével, hogyan lehet megfelelni a Biharnagybajom község létét alapvetően meghatározó feladatoknak. Mindezt figyelembe véve megállapítható, hogy Biharnagybajom Község Önkormányzatának Gazdasági Programja nem takarékossági terv, hanem a község feladatcentrikus működtetésének és fejlesztésének stratégiai terve. Program, melynek célja, hogy Biharnagybajom fejlődésének üteme fenntartható, életének komfortja biztosítható és javítható legyen. A Gazdasági Program a működésre és fejlesztésre fordítható források arányának kiegyensúlyozott, fejlesztés-orientált alakítására törekszik. Előnyben részesíti azokat a programokat, amelyek a település fenntartható fejlődését segítik elő, ugyanakkor prioritásnak tekinti a kötelező önkormányzati feladatok teljesítését, a jogkövető magatartást, ezért elsőbbséget biztosít a törvény által előírt kötelezettségek teljesítését szolgáló programoknak. 2

3 I. BIHARNAGYBAJOM TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS ADATAI Biharnagybajom község Hajdú-Bihar megye délnyugati részében, a Nagy-Sárrét szívében, a megyeszékhelytől 60 kilométerre található. A település mind közúton, mind vasúton megközelíthető: közúton a 42-es főúttól, Püspökladánytól (a számú másodrendű úton haladva) 16 kilométer, Berettyóújfalutól (a számú másodrendű úton haladva) 25 kilométer távolságban érhető el. Vasútállomása a Püspökladány-Szeghalom mellékvonalon helyezkedik el. Püspökladánytól vasúti úton 23 kilométerre, Szeghalomtól 24 kilométerre található. területe 6135 ha ebből belterület 275 ha lakosság 2932 fő ingatlanok száma 1210 lakott ingatlanok száma 924 önkormányzati ingatlanok száma 19 vállalkozások száma 130 ebből őstermelők száma 81 működő üzlet 29 db 1. Infrastrukturális ellátottság 1.1. Ivóvíz hálózat Településünk belterületének ivóvíz hálózati lefedettsége 100%-os, a hálózati vízbekötések száma a településen 1031 db. A vízvezeték hálózat hossza méter Belterületi úthálózat Biharnagybajom belterületén összesen fm út található, melyből 18,3 km az Önkormányzat kezelésébe tartozik. A burkolatlan utak hossza meghaladja a 4,5 km-t, mely a burkolt utakkal szemben közel 21%-os arányt jelent Gázhálózat Biharnagybajom belterületén a hálózati lefedettség kb. 75%, a bekötések száma pedig kb. 50%-os az összes ingatlant figyelembe véve. 2. Demográfiai adatok Biharnagybajom állandó lakosainak száma január 1-jén 2932 fő. Az állandó népesség száma 1980 óta folyamatosan 1981 és 2011 között 759 fővel csökken. Várhatóan hosszabb távon a negatív tendenciák fognak érvényesülni. Az állandó népesség január 1-jén Hajdú-Bihar megyében fő, Biharnagybajomban 3206 fő volt. 3

4 2.1. Lakosságszám alakulása 4

5 A diagramokon jól megfigyelhető, hogy országunk, megyénk és településünk népesség számának alakulására 1989 óta a folyamatos csökkenés jellemző, a lakosok száma egyre kevesebb Születés és halálozás Az adatok alapján megállapítható, hogy 2002-től kezdve a születések száma folyamatosan csökken a településen. A halálozási számadatok ingadozóak. 5

6 2.3. Migráció 2.4. Korösszetétel korcsoport és feletti nemenkénti megoszlás férfi nő összesen férfi nő összesen férfi nő összesen A település és január 1-jei adataiból azt tudjuk megállapítani, hogy lényegében az eltelt 20 év alatt a lakosság korcsoportos összetételében százalékos arányban változás nem történt. (0-19 éves korosztály 1991-ben 28,6 %, 2011-ben 29 %; korosztály 1991-ben 51,6 %, 2011-ben 51,7 %; 60 és e feletti korosztály 1991-ben 19,2 %, 2011-ben 19,7 %) 3. Szociális helyzet A gazdasági-társadalmi háttér tényezői a lakosság szociális helyzetében halmozott hatással jelentkeznek. A lakosság elöregedőben van az alacsony születésszám és a fiatalok elvándorlása következtében. A születő kevés számú gyermek is szociális hátrányokkal küzdő családba érkezik. Az aktív korú lakosság jelentős hányada állás nélkül maradt, a munkahellyel rendelkezők között is számottevő az alacsony keresettel rendelkezők aránya. Ezek miatt a lakosság jelentős rétege szociálisan rászorulónak minősül. 6

7 4. Munkanélküliség alakulása településünkön Biharnagybajomban a regisztrált álláskeresők száma emelkedést mutat. A településünkre vonatkozó mutatók magasabbak, mind az országos, mind a megyei átlagnál. 5. Kisebbség Településünkön az országban megtalálható kisebbségek közül a cigány kisebbség található meg, Biharnagybajomban a cigány nemzetiségű lakosság becsült száma fő között mozog. A október 3-án megtartott önkormányzati képviselők és kisebbségi önkormányzati képviselők választásán községünkben megválasztásra került a Cigány Kisebbségi Önkormányzat. A választást megelőzően Biharnagybajomban is létrejött a Magyarországi Nemzeti- Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesületének helyi szervezete, melynek tagjai közül kerültek megválasztásra a kisebbségi önkormányzat képviselői. A Kisebbségi Önkormányzat és a helyi szervezet segítséget nyújtanak a kisebbséggel kapcsolatos ügyekben, kérdésekben. 7

8 II. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETE 1. Vagyoni helyzet Az Önkormányzat vagyona, tárgyi eszközei a évi zárómérleg alapján eft. Biharnagybajom Község Önkormányzatának vagyona (bruttó értékben) eft-ban forgalomképtelen korlátozottan forgalomképes forgalomképes összesen Az önkormányzati vagyon az elmúlt négy évben növekedést mutat, melynek oka, hogy az Önkormányzat sikeres vagyongazdálkodási politikája segítségével saját erőből, önkormányzati forrásokból fejlesztéseket tudott megvalósítani, valamint sikeres pályázatokon vett részt és azok eredményeképpen nőtt a vagyon. Vagyonelem megnevezés Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem terhelhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon) Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon) Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthető és megterhelhető) nettó érték (eft)

9 A forgalomképtelen törzsvagyon az alábbiakból tevődött össze 2006-ban: 279 db föld (temető, sportpálya, utak és járdák alatti földek), 8 db épület (ravatalozó+ravatalozónál iroda, sportöltöző + KMB épület + melléképületek), 367 db építmény (utak, járdák, temetői kerítés, csatornák, árkok) 2010-ben: 281 db föld (temető, sportpálya, utak és járdák alatti földek), 4 db épület (ravatalozó+ravatalozónál iroda, sportöltöző + KMB épület + melléképületek), 373 db építmény (utak, járdák, temetői kerítés, csatornák, árkok) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon az alábbiakból tevődött össze 2006-ban: 37 db föld (intézményekhez tartozó udvarok), 34 db épület (intézmények, szolgálati lakások és ezek melléképületei), 32 db építmény (melléképületek, kerítések) 2010-ben: 29 db föld (intézményekhez tartozó udvarok), 29 db épület (intézmények, szolgálati lakások és ezek melléképületei), 25 db építmény (melléképületek, kerítések) A forgalomképes vagyon az alábbiakból tevődött össze 2006-ban: 119 db föld (mocsár, beépítetlen terület, szántó, zártkert), 4 db épület (mozi, mázsaház, Rákóczi út 28.), 4 db építmény (Rákóczi út 28. szám alatti kerítés, melléképület) 2010-ben:114 db föld (mocsár, beépítetlen terület, szántó, zártkert), 4 db épület (mozi, mázsaház, Rákóczi út 28.), 7 db építmény (Rákóczi út 28. szám alatti kerítés, melléképület Összességében megállapítható, hogy a 2006 óta bekövetkezett minimális szerkezetátalakulás ellenére is az ingatlanvagyon vagyonelem szerinti megoszlása továbbra is kedvezőtlen, mert nagyon nagy a forgalomképtelen, illetve a korlátozottan forgalomképes vagyon aránya. A évhez viszonyított vagyonnövekedés eft Pénzügyi helyzet Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt négy évben az alábbiak jellemezték: Az Önkormányzatnak a működőképessége fenntartásához külön állami támogatást kellett igénybe vennie. Az ÖNHIKI pályázatok eredményei a következők voltak: ÖNHIKI eft ÖNHIKI egyéb eft Működési hitel felvételére nem került sor. Fejlesztési hitel felvételére nem került sor. A pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás biztosítva volt. 9

10 1.3. A költségvetés főbb szerkezete Az Önkormányzat költségvetési rendeletében a költségvetési főösszeg az elmúlt öt évben millió forint között mozgott Kiadások A költségvetési kiadások szerkezete az alábbiak szerint alakult (teljesítési oldalon): A kiadások összege között Megnevezés eft-ban személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások speciális célú támogatások, pénzeszközátadás működési kiadások összesen felhalmozási kiadások összesen kiadások összesen A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy: A személyi juttatások nagyságát és arányát növeli a kötelező munkabéremelés (minimálbéremelés, kötelező átsorolások),; csökkenti az átgondoltabb személyi juttatás-gazdálkodás miatti megtakarítás, a létszámcsökkentés miatti megtakarítás. A dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát növeli az infláció, az áremelkedések; csökkentheti a takarékosabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás. A felhalmozási jellegű kiadások mértéke a pályázatokon történő eredményes részvétel határozza meg továbbra is Bevételek A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakult: A bevételek összege között Megnevezés eft-ban intézményi működési bevételek önkormányzat sajátos működési bevételei önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási és tőkebevételek átvett pénzeszközök támogatási kölcsön visszatérülés pénzforgalmi bevétel pénzmaradvány igénybevétele bevételek összesen

11 A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési támogatások reálértéke csökken és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati források bevonására lesz szükség. Az elkövetkező időszakban komoly kihatással lehet a bevételeink alakulására az, hogy Kormány a jelenlegi normatíva alapú finanszírozását a feladatalapú finanszírozásra kívánja átalakítani A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése Az Önkormányzat a Gazdasági Programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében az alábbi feladatokat rögzíti: A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket. Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a Gazdasági Programban meghatározott célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg. 2. A évekre vonatkozó gazdasági program végrehajtásának értékelése Objektíven nagyon nehéz megítélni, hogy mi az, ami teljesült és mi az, ami nem, az előző időszak gazdasági programjából, hisz sok esetben a célcsoportok meghatározásánál jelentős számú feladat is meghatározásra került, amelyek közül sok megvalósult, viszont vannak még a mai napig megoldásra váró feladatok. Ezért én úgy gondolom, hogy az előző ciklus gazdasági programjáról megállapítható, hogy a gazdasági program célkitűzései részben teljesültek. A fejlesztési célok közül az alábbiak valósultak meg: autóbuszvárók átépítése főtér rekonstrukció Rákóczi út 17. sz. alatti épület felújítása, Idősek napközi otthonának kialakítása egészségház épületének felújítása rendőrőrs épületének felújítása Kossuth utcai orvosi rendelő akadálymentesítése művelődési ház épület felújítása közintézmények akadálymentesítése (részben) belterületi útépítések: Zalka Máté utca Ady Endre utca 11

12 A fejlesztési célok közül nem valósultak meg a következők: iskolaépület energiatakarékossági felújítása bennlakásos idősek otthonának létesítése fecske- és krízisház kialakítása szennyvízberuházás közösen Sárrétudvarival és Szereppel önkormányzati szálláshely kialakítás település szintű belvízrendezés kerékpárút építés Ezen fejlesztési célok megvalósítása alapvetően a pályázati lehetőségek elmaradása, illetve egy esetben az eredménytelen pályázás miatt maradt el. Az Önkormányzat pályázati rendszerére elmondható, hogy a benyújtott pályázatok összességében igazodtak a Gazdasági Program céljaihoz. Az előző Gazdasági Programot felölelő időszakban ( ) a következő pályázati tevékenység történt: Nyertes: ÉAOP Biharnagybajom Kossuth utcai rendelő komplex akadálymentesítése Bruttó bekerülés: Ft Ebből támogatás: Ft Önerő: Ft Nem nyertes: HÖF CÉDE - Rendőrőrs épületének felújítása Bruttó bekerülés: Ft Ebből támogatás: Ft Önerő: Ft ÉAOP /2f - Mátyás király úti Óvoda épület-felújítása, tornaszoba kialakítása Bruttó bekerülés: Ft Ebből támogatás: Ft Önerő: Ft Nyertes: ÉARFT-2008-LEKI - Zalka Máté utca útépítés Bruttó bekerülés: Ft Ebből támogatás: Ft Önerő: Ft ÉARFT-2008-HÖF-TEKI - Tájékoztatást elősegítő információs rendszer fejlesztése Biharnagybajomban Bruttó bekerülés: Ft Ebből támogatás: Ft Önerő: Ft 12

13 ÉARFT-2008-LEKI - Biharnagybajomi Egészségház felújítása Bruttó bekerülés: Ft Ebből támogatás: Ft Önerő: Ft Nem nyertes: Biharnagybajom bel- és külterületi vízrendezése Bruttó bekerülés: Ft Ebből támogatás: Ft Önerő: Ft Rendőrőrs épületének felújítása Bruttó bekerülés: Ft Ebből támogatás: Ft Önerő: Ft 206/2008 (VIII.26.) Korm. rendelet alapján bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése 1. Iskola rekonstrukció Bruttó bekerülés: Ft Ebből támogatás: Ft Önerő: Ft 2. Óvoda rekonstrukció Bruttó bekerülés: Ft Ebből támogatás: Ft Önerő: Ft HÖF TEKI 2008 Utcabútorok vásárlása Biharnagybajom Községben Bruttó bekerülés: Ft Ebből támogatás: Ft Önerő: Ft KÖZKINCS-08 Biharnagybajomi Szűcs Sándor Művelődési Ház és Könyvtár megújítása Bruttó bekerülés: Ft Ebből támogatás: Ft Önerő: Ft Nyertes: Püspökladányi Kistérség 3 éves szociális felzárkóztató program keretében Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Biharnagybajomi telephelyének felújítása, korszerűsítése Bruttó bekerülés: Ft Ebből támogatás: Ft Önerő: Ft 13

14 ÉARFT-LEKI Ady Endre utca útépítése Biharnagybajom központjában Bruttó bekerülés: Ft Ebből támogatás: Ft Önerő: Ft ÉARFT-CÉDE Biharnagybajomi Rendőrőrs felújítása Bruttó bekerülés: Ft Ebből támogatás: Ft Önerő: Ft 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet alapján A biharnagybajomi Szűcs Sándor Általános és Művészeti Iskola telephelyének (Biharnagybajom, Rákóczi út 28.) infrastrukturális fejlesztése Bruttó bekerülés: Ft Ebből támogatás: Ft Önerő: Ft ÉAOP Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a Polgármesteri Hivatalban Bruttó bekerülés: Ft Ebből támogatás: Ft Önerő: Ft 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér épület-felújítási munkálatai Biharnagybajomban Bruttó bekerülés: Ft Ebből támogatás: Ft Önerő: Ft A 135/2008. (I.18.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra- és fejlesztésre igénybe vehető támogatás (MVH ) - Biharnagybajom Főterének rekonstrukciója Bruttó bekerülés: Ft Ebből támogatás: Ft Önerő: Ft Nem nyertes: ÉARFT-TEKI-2009 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Biharnagybajom belterületén Bruttó bekerülés: Ft Ebből támogatás: Ft Önerő: Ft ÉARFT- TEKI-2009 A biharnagybajomi Napraforgó Óvoda új telephelyének kialakítása (új óvoda építése) Bruttó bekerülés: Ft Ebből támogatás: Ft Önerő: Ft 14

15 ÉAOP-5.1.2/D-2-09 Biharnagybajom belterületi bel- és csapadékvíz-hálózatának felújítása Bruttó bekerülés: Ft Ebből támogatás: Ft Önerő: Ft 2010 Nyertes: Nemzeti Diverzifikációs Program keretében - Biharnagybajom központjának fejlesztése közpark kialakításával (Biharnagybajomból Elszármazottak Baráti Körének Egyesülete közreműködésével) Bruttó bekerülés: Ft Ebből támogatás: Ft Önerő: 0.- Ft KVM K R - Fáskerti temetőnél lévő hulladéklerakó rekultivációja Bruttó bekerülés: Ft Ebből támogatás: Ft Önerő: 0.- Ft Nem nyertes: JESZ 2010/II Defibrillátor beszerzése Bruttó bekerülés: Ft Ebből támogatás: Ft Önerő: Ft 1/2010 (I.19.) ÖM rendelet alapján Közösségi busz beszerzése Bruttó bekerülés: Ft Ebből támogatás: Ft Önerő: Ft 3. Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések Az Önkormányzatnál a következő beruházások, fejlesztések vannak folyamatban: Nemzeti Diverzifikációs Program keretében - Biharnagybajom központjának fejlesztése közpark kialakításával (Biharnagybajomból Elszármazottak Baráti Körének Egyesülete közreműködésével) Bruttó bekerülés: Ft Ebből támogatás: Ft Önerő: 0.- Ft ÉAOP-4.1.1/2/A A becsület és az erény gyökere a jó nevelés kapacitásfejlesztő óvodabővítés Biharnagybajomban Bruttó bekerülés: Ft Ebből támogatás: Ft Önerő: Ft 15

16 4. A különböző szintű fejlesztési, szolgáltatási és egyéb programokkal kapcsolatos érintettség Az Önkormányzat Gazdasági Programját alapvetően befolyásolják azok a fejlesztési, szolgáltatás megvalósítási és biztosítási, illetve egyéb programok, melyekben területi elhelyezkedése, illetve céljai miatt érintett. Az Önkormányzat az alábbi országos programokban lehet érintett: Új Széchenyi-terv Az Önkormányzatot az alábbi régiós program érinti: Észak-Alföldi OP Az Önkormányzat részt vesz a következő térségi programokban: LEADER Az Önkormányzat a következő társulás által kezdeményezett programokban vesz részt: Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Sárréti Kistérségi Területfejlesztési Tanács Bihari Szilárd Hulladékkezelő- és Hasznosító Társulás III. A GAZDASÁGI PROGRAM 1. Fejlesztési elképzelések Biharnagybajom Községi Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. Csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja. A Képviselő-testület fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok az igények kerüljenek előtérbe: melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, vagy melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik melyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, valamint az éves költségvetési tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a ciklus évei alatt. A településfejlesztés során az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú fejlesztések kivételével figyelembe kell venni a következőket: azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni, melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés eredményeként az Önkormányzat tartósan (legalább 10 éven keresztül) a korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat, és/vagy 16

17 melyek hosszú távon a népességszám emelkedését idézik elő melyek munkahelyet teremtenek Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évekre a következő általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg. (A konkrét fejlesztési elképzeléseket a Gazdasági Program további részei, az adott témakörökhöz kapcsolódóan tartalmazzák.) 1.1. Ipar, mezőgazdaság A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása azért fontos feladat, mivel a vállalkozások közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik, javítják a termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátottságot, munkahelyet teremtenek, adóbevételekhez juttatják az Önkormányzatot. Településünk a Püspökladányi kistérség tagjaként az országos átlag alatti fejlettségű terület. A gyengén fejlett gazdaság a természetföldrajzi adottságoknak megfelelően mezőgazdaság orientált. A településünkön működő vállalkozásokat az iparűzési adó befizetések nagyságának szemszögéből vizsgálva, megállapítható, hogy jelenleg 4 vállalkozás fizet milliós nagyságrendű adót, míg rajtuk kívül 28 adózó fizet 100 ezer forintot meghaladó méretű iparűzési adót. A jövőben, a mezőgazdaság strukturális átalakítása és versenyképességének növelése, valamint a magasabb hozzáadott értéket és nagyobb foglalkoztatást eredményező ágazatokra épülő termelési szerkezetváltást, a mezőgazdasági termékfeldolgozás kiépítése és a termék piacra kerülésének segítése vezethet egy olyan korszerű mezőgazdasági működéshez, mely az ágazat szerepének kikerülhetetlen csökkenése mellett is a helybéli lakosság fontos tényezője marad. Kiemelt szerep juthat a kertészeti ágazatoknak (pl. zöldség, gyümölcs, gyógy- és dísznövény termesztés stb.). A helyi igények kielégítésére, és munkanélküliség csökkentésére lehet megoldás az is, ha bővül településünkön a szolgáltatói szféra, a szakipari munkások köre. Célok: A rendezési tervben foglaltak figyelembevételével a meglévő szolgáltatási és gazdálkodási területek infrastrukturális adottságainak a javítása, gondolva itt a kül- és belterületi utak állapotának a rendezésére, illetve a csapadékvíz elvezetési problémák megoldására elsősorban. Figyelemmel kell kísérni az ipari- és mezőgazdasági övezetként megjelölt területek hasznosítását. Ezeket a területeket népszerűsíteni és vonzóvá kell tenni. Szorgalmazni kell a vállalkozások megtelepedését a területen. A népszerűsítést elsősorban hirdetéssel, valamint a honlapon kell megvalósítani. A helyi vállalkozások támogatása érvényesülésének segítése érdekében össze kell állítani az ún. vállalkozói térképet, mely tartalmazza, hogy a településen mely vállalkozások mivel foglalkoznak és milyen címen található meg a telephelyük. Az Önkormányzat honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi vállalkozásoknak. Szorgalmazni kell a településen az elfogadói kedvezmények rendszerét. 17

18 Törekedni kell arra, hogy a befektetők számára a település kedvező feltételeket biztosítson. A munkahelyteremtés ösztönzését a helyi adópolitikába is be kell építeni Idegenforgalom Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol még rengeteg kiaknázatlan lehetőség van. Ki kell használni azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb turisztikai célpont a külföldi lakosság számára, s jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus. A turisztikai kínálat az igényeket figyelembe véve egyre szélesedik, ahol a településnek meg kell találnia, illetve ki kell alakítania saját arculatát, és tovább kell fejlesztenie a turisztikai vonzerejét. A turisztika azért is fontos ágazat, mert munkahelyteremtő és népességmegtartó képessége jelentős lehet. Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések: A helyben megtalálható történelmi, kulturális, természeti, épített környezeti vonzerő minél egyszerűbb, nem erőszakos és minden elemében építő jellegű hasznosítási lehetőségeinek felmérése, tudatosítása mind a helyi lakosokban, mind a látogatókban Ösztönözni kell a lakosságot a vendégek fogadásához elengedhetetlen szálláshelyek és étkezési lehetőségek kialakítására. Fejleszteni kell a település turisztikai arculatát. Kiemelten kell kezelni azokat a fejlesztéseket, melyek turisztikailag is kiemelkedő jelentőséggel bírnak, vonzerőt jelentenek. A kulcsos ház (olcsó önkormányzati szálláshely) intézményét ki kell alakítani, mely célra legmegfelelőbb a Posta 7. szám alatti régi INO épület. Ennél az épületnél még mindig nagy probléma a talajvíz szigetelés szakszerűtlen kialakítása, melyet minél hamarabb meg kell oldani. Keresni kell egyéb ifjúsági szálláshelyek, táborozási lehetőségek kialakításának módjait, például testvér települési kapcsolatok kialakítása révén. Bajom történelmének, történetének további kutatása, a szájhagyomány útján és az elbeszélésekből származó, még fennmaradt legendák ápolása, összefoglalása, majd helytörténeti kiadványba foglalása Turisztikai kiadványt, ajándéktárgyakat kell készíteni. Támogatni kell az idegenforgalom, illetve a település látogatottságát, ismertségét segítő rendezvényeket, bővíteni a rendezvénynaptárt (várjátékok, falunap, stb.). Biztosítani kell azt, hogy a rendezvények időpontja, programja megyei lapban megjelenjen, a honlapra felkerüljön. a Szűcs Sándor ház szerepének újragondolása, tágabb rendezvényszervezési lehetőségeket magában foglaló kiaknázása Infrastruktúra Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a továbblépés lehetőségét. 18

19 Településünk számára az alábbi infrastrukturális fejlesztések a legfontosabbak: ivóvíz vezeték rendszer és ivóvíz minőségjavítás közúthálózat és járdaépítés szennyvízcsatorna rendszer kiépítés E területekre vonatkozó konkrét célokat a Gazdasági Program további részei tartalmazzák. Az informatika terén fenn kell tartani azt, hogy: Az Önkormányzat korszerű honlappal rendelkezzen, melyen az Önkormányzattal és intézményeivel kapcsolatos fontosabb tájékoztatás biztosítható. Az internet-hozzáférés biztosítva legyen a lakosság széles köre számára. A hozzáférést biztosítani kell az IKSZT-ben. 2. A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése 2.1. Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat, mivel a munkanélküliség aránya 18%. A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat: a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi ipart, a helyi vállalkozásokat, valamint az idegenforgalommal érintett vállalkozókat segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket teremteni, hogy a vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen hozzájárul ahhoz, hogy az egyéni vállalkozói kedvet élénkítse, a munkanélküliek számára olyan fórumokat szervez, melyen megismerhetik az egyéni, illetve családi vállalkozások lehetőségeit, adópolitikájával segíti ezen vállalkozások megerősödését aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez honlapján hirdetési lehetőséget biztosít a lehetőségekhez képest kedvezményeket biztosít azon helyi vállalkozások számára, akik helyi munkaerőt alkalmaznak rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal 2.2. Közmunkások foglalkoztatása A közmunkaprogram előnyt biztosít az állás nélküli személyeknek azáltal, hogy a közmunka ideje munkavégzésnek minősül, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak, mivel kedvező anyagi feltételekkel (részben a munkaügyi központ pályázati finanszírozásával) tud elláttatni közcélú feladatokat. 19

20 A közmunkások foglalkoztatásával az Önkormányzat: kihasználja a közmunkával való foglalkoztatás finanszírozási előnyeit minden évben közfoglalkoztatási tervet készít, ennek keretében megvizsgálja a közmunkások foglalkoztatásának lehetőségeit, összehangolja a feladatokat és az érintett személyek tudását és tapasztalatát 3. A településfejlesztési politika célkitűzései Biharnagybajom Községi Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt ne csökkenjen. Csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyek fenntartását is vállalni tudja A településfejlesztés széles nyilvánossága Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják. A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzések: Folyamatosan aktualizálni kell a település honlapját. A honlapon biztosítani kell a helyet: o a Képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak o a vállalkozói térképnek o a turisztikai kiadványnak o a település intézményeinek o a helyi civil szervezeteknek o a településen megrendezett programoknak A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő közösségeket A településfejlesztés átgondoltsága Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során: meghatározásra kerüljön a településfejlesztés fő iránya csak a fő iránynak megfelelő, abba beleillő településfejlesztésre kerüljön sor a településfejlesztés és működtetés valamennyi területén a konkrét településfejlesztési cél meghatározása során csak azok a célok kerüljenek véglegesen a gazdasági programba, illetve a költségvetési tervekbe, melyek: olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik, valamint a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak 20

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

LÖVŐ K Ö Z S É G ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre

LÖVŐ K Ö Z S É G ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre LÖVŐ K Ö Z S É G ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019. évre Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

UND község. Önkormányzata. Képviselőtestületének. Gazdasági programja

UND község. Önkormányzata. Képviselőtestületének. Gazdasági programja UND község Önkormányzata Képviselőtestületének Gazdasági programja 2010-2014. évre 1 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester Gosztola Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Gosztola Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja 2007-2010. évre 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Mágocs Nagyközség gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 1.1. A

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

VITNYÉD település Önkormányzat. Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre.

VITNYÉD település Önkormányzat. Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre. VITNYÉD település Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019. évre. 1 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Döntés az Önkormányzat 2015-2019. közötti évekre vonatkozó Gazdasági Programjáról, Fejlesztési

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Téma Altéma Konkrét megnevezés Egyszeri

Téma Altéma Konkrét megnevezés Egyszeri 5.1. Kiad A gazdasági program egyes pénzkiadás nélkül, míg más célok jelentős költségek árán valósíthatóak meg. A következőkben azok a mérhető költségvetési kiadással járó fejlesztések, célok kerülnek

Részletesebben

GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA

GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 2 Bevezetés Az önkormányzat meghatározza gazdasági programját. Az Mötv. 116. (5) bekezdése szerint a gazdasági programot

Részletesebben

Kazár Község Önkormányzatának gazdasági programja a 2015 2019 közötti időszakra

Kazár Község Önkormányzatának gazdasági programja a 2015 2019 közötti időszakra Kazár Község Önkormányzatának gazdasági programja a 2015 2019 közötti időszakra Az önkormányzat meghatározza gazdasági programját az Mötv. 116. (5) bekezdése szerint a gazdasági programot az alakuló ülést

Részletesebben

Leányvár Község gazdasági programja

Leányvár Község gazdasági programja 3/2014 (XII.15.) ELŐTERJESZTÉS Leányvár Község Képviselő-testületének 2014. december 15-i ülésére Leányvár Község gazdasági programja 2014-2019 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére Magyarország

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014-2019 2019. ÉVeKRe ELFOGADVA: 2015. MÁJUS 26-ÁN A 25/2015 (V.26.) HATÁROZATTAL 2 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 37/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 37/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 37/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015-2019. évekre szóló gazdasági

Részletesebben

TERVEZET BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015-2020. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA

TERVEZET BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015-2020. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA TERVEZET BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015-2020. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA Előterjesztés a 2014. január 21-én tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Huszárné Lukács Rozália polgármester E L Ő T E R

Részletesebben

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 3888. Vizsoly, Szent János út 155. szám tel/fax: 46-587-449 GAZDASÁGI PROGRAM 2010-2014 Vizsoly község elkövetkező éveinek gazdasági állapotát és kilátásait jelentős

Részletesebben

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Á G F A L V A KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2010-2014. évre 2 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM 2010-2014

POLGÁRMESTERI PROGRAM 2010-2014 POLGÁRMESTERI PROGRAM 2010-2014 POLGÁRMESTERI PROGRAM I. Gondoskodó önkormányzat 2010-2014 1. közösségi együttélési nyilatkozat megalkotása a település polgáraival közösen 2. helyi foglalkoztatást ösztönző

Részletesebben

Dombiratos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Dombiratos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Dombiratos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre. Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010. évre. Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Ceglédbercel gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 4 1.1. A

Részletesebben

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja A helyi önkormányzatokról szóló 1990,évi LXV. törvény elıírásai szerint az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot kell

Részletesebben

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 Jóváhagyta: Felsőszölnök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 36/2015. (VII.31.) képviselő-testületi határozatával Bevezetés Magyarország helyi

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Érsekvadkert Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. Gazdasági Programja

Érsekvadkert Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. Gazdasági Programja Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2010-2014 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3.oldal 1.Érsekvadkert község gazdasági helyzete és a várható változások 4.oldal 1.1. A

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zádor község Önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programja

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zádor község Önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programja Bürüs, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Várad, Zádor községi Önkormányzatok K ö r j e g y z ő s é g e E-mail: ketujfalu@korjegyzoseg.hu Honlap: korjegyzoseg.hu 7975 Kétújfalu József Attila u. 34. Tel./Fax.:

Részletesebben

Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Részletes Gazdasági programja 2011-2014. évekre.

Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Részletes Gazdasági programja 2011-2014. évekre. Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Részletes Gazdasági programja 2011-2014. évekre. Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁS 2014. Előadó: Csige Tamás polgármester Az előadás felépítése 1) Tájékoztató a 2013-ben elért eredményekről, az önkormányzat vagyonáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

P E R E S Z T E G K Ö Z S É G. Önkormányzat. Képviselő-testületének. Gazdasági programja

P E R E S Z T E G K Ö Z S É G. Önkormányzat. Képviselő-testületének. Gazdasági programja 1 P E R E S Z T E G K Ö Z S É G Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre. 2 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM CSŐVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015-2019. évekre Elfogadva: 2015. március 31-én a 22/2015. sz. önkormányzati határozattal 1 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi

Részletesebben

A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetését

A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetését Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (VII. 27.) KT rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (III. 2.) rendelet módosításáról Biharnagybajom Községi

Részletesebben

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA 2 I. Felsőpáhok község gazdasági helyzete és a várható változások 1. A vagyoni helyzet Az önkormányzat vagyonának

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2011-2014. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2011-2014. évre A programot a képviselő-testület 2011. március 29 én tartott ülésén

Részletesebben

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTELBŐL Cím / Cím megnevezése Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 11/2010. (II. 26.)sz. határozata A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat

17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat 17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat Tárgy: A köztisztviselők teljesítmény értékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározása 2003 évre. Bekecs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja

Részletesebben

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai 1. számú melléklet Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai (adatok ezer Ft-ban) Előirányzat Követelés Főbb bevételi előirányzatok Eredeti

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2010-2014. évre. Tartalomjegyzék Bevezetés 4 1. Ceglédbercel gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 5 1.1. A

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Bugac és Bugacpusztaháza Települési Önkormányzatok Képviselő-testületének Gazdasági programja

Bugac és Bugacpusztaháza Települési Önkormányzatok Képviselő-testületének Gazdasági programja Bugac és Bugacpusztaháza Települési Önkormányzatok Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre. Bugac és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzatok Társult Képviselő-testülete a 2011. március

Részletesebben

Változásban az önkormányzati ifjúságügy

Változásban az önkormányzati ifjúságügy Változásban az önkormányzati ifjúságügy Téglásy Kristóf főosztályvezető 2011. október 13. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Ifjúságügyi Főosztály Tartalom Bevezető Jelenlegi szabályozás ifjúságügyi vonatkozásai

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

- helyi építészeti örökség értékeinek védelme évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2)

- helyi építészeti örökség értékeinek védelme évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2) TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK - helyi építészeti örökség értékeinek védelme 1997. évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2) - településfejlesztés 13. (1) - településrendezés 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat az önkormányzat Gazdasági programjára

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó a Képviselő-testülethez

Ú T M U T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com 4. Ú T M U T A T Ó a Képviselő-testülethez az önkormányzat Gazdasági(ciklus)

Részletesebben

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 Jóváhagyta: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2015.(VI.22.) Kt. számú határozatával 1 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 A Magyarország

Részletesebben

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzatának. Gazdasági programja

Kistarcsa Város Önkormányzatának. Gazdasági programja Kistarcsa Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019. évre Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Statisztikai adatok a teleházakról

Statisztikai adatok a teleházakról Statisztikai adatok a teleházakról A teleházak megoszlása működtetői kör szerint Működtető db Valós % 1,00 civil szervezet 78 55,7 2,00 önkormányzat vagy önkormányzati intézmény 55 39,3 3,00 vállalkozás

Részletesebben

RUDABÁNYA. Város Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2011-2014. évre

RUDABÁNYA. Város Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2011-2014. évre RUDABÁNYA Város Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. évre Bevezető A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014.

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. a Képviselő-testület jóváhagyta :39/2011.(III.30.) számú határozatával 1. A vagyoni helyzet Az Önkormányzat vagyona a 2010.

Részletesebben

TÖMÖRD KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019

TÖMÖRD KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 TÖMÖRD KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései szerint az önkormányzat meghatározza gazdasági programját. Az Mötv. 116.

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

Fertőhomok Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Fertőhomok Község Önkormányzatának Gazdasági programja melléklet a 13/2015.(II. 3.) képviselő-testületi határozathoz Fertőhomok Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019. 2 A településfejlesztési politika célkitűzései Az Önkormányzat célja az esztétikus,

Részletesebben

Alsószölnök Község Gazdasági Programja

Alsószölnök Község Gazdasági Programja Alsószölnök Község Gazdasági Programja 2015-2019. Jóváhagyta: Alsószölnök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 28/2015. (V.05.) képviselő-testületi határozatával Alsószölnök Község Gazdasági Programja

Részletesebben

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai 2007-13 Közép-magyarországi operatív program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A tudásalapú gazdaság innovációés vállalkozásorientált fejlesztése A versenyképesség

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS Martonvásár, 2014. 01. 29. A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI Polgármesteri beszámoló - visszatekintéssel Tervek, gazdasági helyzet - kitekintéssel Egyebek Kérdések válaszok 2010-14

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről E lő t e r j e s z t é s Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

JELENTÉS. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bek. alapján

JELENTÉS. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bek. alapján JELENTÉS az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bek. alapján Bocskaikert Község Önkormányzata vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a 2007-2010. évi választási ciklusban keletkezett,

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben