Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Hrabovszki György képviselő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Hrabovszki György képviselő"

Átírás

1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének nyilvános ülésén. (Technikai megjegyzés: Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére a jegyzőkönyv rövidített formában készült. A hozzászóló neve után tett számok az egyes megnyilatkozások hangfelvételen lévő helyét jelölik meg. A jegyzőkönyv készítése során különböző típusú magnetofonok kerültek alkalmazásra. A hangfelvétel esetleges visszahallgatása során a számeltérések a különböző típusú magnetofonok eltéréséből adódnak.) Jelen volt: Vantara Gyula polgármester, országgyűlési képviselő, Hanó Miklós, alpolgármester, országgyűlési képviselő, Kiss Tibor alpolgármester, Dr. Csicsely Ilona, Dr. Ferenczi Attila tanácsnok, Futaki Sándor, Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Dr. Kerekes Attila, Herczeg Tamás tanácsnok, Köles István, Kutyej Pál, Zelenyánszki Péter, Strifler Attila, Szabóné Kocziha Tünde, Takács Péter, Miklós Attila képviselő. Igazoltan távol: Tímár Ella képviselő Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Hrabovszki György képviselő Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző, Dr. Kiss Gyula aljegyző. Meghívottként jelen volt: Dr. Deák Zoltán, a Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport csoportvezetője, Dr. Tőgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály osztályvezetője, Opauszki Zoltán kabinetvezető, Dr. Burai Mihály Közigazgatási osztályvezető, Túriné Kovács Márta, az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály osztályvezetője, Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetője, Soczóné Dömény Edit, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezető helyettese, Wittmann László, a Stratégiai-Fejlesztési Osztály osztályvezetője, Csernus István, a Stratégiai-Fejlesztési Osztály osztályvezető-helyettese, Vass Csaba, a Stratégiai és Fejlesztési Osztály fejlesztési ügyintézője, Dr. Marosvölgyi Emese, a Stratégiai és Fejlesztési Osztály csoportvezetője, Dr. Sódar Anita, a Stratégiai és Fejlesztési Osztály csoportvezetője, Dr. Komán Ágnes, a Titkársági Osztály Személyzeti Csoport csoportvezetője, Csiaki Tamás, a Városüzemeltetési Osztály osztályvezetője, Kozma János a VAK Zrt. ügyvezető igazgatója, Krizsán Miklós könyvvizsgáló, Lukácsi László városi főépítész, Fekete Péter a Békés Megyei Jókai Színház igazgatója, Nagy László Békés Megyei Vízművek Zrt. főmérnök, Vantara Gyula polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, 15 fő képviselő van jelen. Távolmaradását előzetesen Tímár Ella képviselő jelezte. Az ülést megnyitotta. Miklós Attila képviselő ügyrendi hozzászólásra kért lehetőséget. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő ügyrendi hozzászólása: Meggyőződése szerint a közgyűlés szabálytalanul lett összehívva, ebből adódóan a hozott döntések mindegyike szabálytalan lesz,

2 2 ezért az ülést megnyitni is felesleges. Javasolta, hogy a polgármester egy későbbi időpontban, szabályos keretek között hívja össze a közgyűlést. (Kazetta 1/ ) Dr. Szvercsák Szilvia jegyző: Jelezte, hogy a Békés Megyei Hírlapban a közgyűlés időpontjával kapcsolatban sajtóközleményt tettek közzé. A mai közgyűlés az SZMSZ, valamint a vonatkozó jogszabályok értelmében szabályszerűen lett összehívva. Ügyrendi kérdésben szavazni szükséges. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta Miklós Attila képviselő ügyrendi javaslatát, miszerint egy későbbi időpontban kerüljön megtartásra a közgyűlés. - Megállapította, hogy a közgyűlés 2 igen, 12 nem szavazattal a közgyűlés az ügyrendi javaslatot elvetette. Miklós Attila képviselő az ülésen részt kíván venni? (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő: Felhívta a polgármester figyelmét, hogy az SZMSZ 11. -a csupán arról rendelkezik, hogy soron kívüli üléseket telefonon és ben lehet összehívni. A 11. (3) bekezdése értelmében a polgármester a közgyűlést az (1) bekezdés szerinti kivétellel úgy hívhatja össze, ha megadja az ülés helyét, ülésszak esetén a várható időtartamot, a kezdési időpontot. A kiküldött írásos anyagban 9 óra szerepel, most 17 óra lesz. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Ismételten megkérdezte Miklós Attila képviselőt, hogy részt kíván venni az ülésen vagy sem? (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő: Részt kíván venni. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Amennyiben a képviselőnek problémája van, a rendelkezésre álló jogi fórumokat igénybe veheti. Tekintettel arra, hogy a televízióadás nézőit nem szeretnék megvárakoztatni, továbbá arra, hogy Fekete Péter, a Jókai Színház igazgatója kérte, hogy a személyét érintő kérdések megtárgyalására zárt ülésen kerüljön sor, ezért a zárt ülés megtartását a napirendek végén, a Bejelentések előtt javasolta. Továbbá javasolta, hogy a testület a Z.5 jelzésű A vásárcsarnok és a piac üzemeltetésének jogi helyzete, jövőbeni ingatlanfejlesztési koncepció tárgyú előterjesztést nyilvános ülés 8. napirendjeként tárgyalja. A Z.5 napirend helyébe a Színházak átadás-átvételével kapcsolatos személyi döntések tárgyú napirend lépne. A pályázati forrásokból kialakított Balassa utcai csarnok bérbeadása című előterjesztést 5.11 jelzéssel tárgyalná a testület, jelzést kapná A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő átutalása a Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak kapcsolatos anyag, sorszámmal A Békéscsaba belváros revitalizáció I. ütem projekthez kapcsolódó jelzálogjog-bejegyzés történne meg. A meghívóban a zárt ülésre tervezett Z.1., Z.2., Z.3., Z.4. napirendi pontokat a jogszabály erejénél fogva zárt ülésen tárgyalja a testület, amelyről nem kell szavazni.

3 Az elhangzottakon és a meghívóban jelzetteken kívül van-e módosító javaslat? (Kazetta 1/ ) 3 Takács Péter képviselő: Mi indokolja a Z.4. napirendi pont zárt ülésen való tárgyalását? Jelezte, hogy a Bejelentéseket követően dr. Szvercsák Szilvia jegyzőhöz képviselői kérdést intézne. Értelmezése szerint a piaccal kapcsolatos előterjesztés a Bejelentések előtt kerülne megtárgyalásra. Javasolta, hogy a testület a piaci ügyet fajsúlyossága miatt a nyilvános ülés elején tárgyalja. Kérte a polgármestert, hogy az áttekinthetőség érdekében a képviselők az utolsó pillanatban ne kapjanak nagy terjedelmű közgyűlési anyagot. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A későbbi időpontban történő anyagküldésre azért került sor, mert a napokban történt eseményeket színház átadás-átvétel, bérbeadás - taglalja. A két ünnep közötti rendkívüli közgyűlés összehívását szerették volna elkerülni. (Kazetta 1/ ) Dr. Szvercsák Szilvia jegyző: A Z.4. napirendi pont a testületnek kivételes hatásköre, közterület-használati ügyben másodfokon jár el, ami nem leadható. Egyedi önkormányzati hatósági ügynek minősül, ez indokolja a zárt ülésen való tárgyalást. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta Takács Péter képviselő azon módosító javaslatát, amely szerint a közgyűlés a piaccal kapcsolatos előterjesztést nyilvános ülés elején tárgyalja. Előterjesztőként a javaslatot nem támogatja. - Megállapította, hogy a közgyűlés 3 igen, 10 nem szavazattal, 2 tartózkodással a módosító javaslatot elvetette. Jelezte, hogy a képviselői kérdéseket a testület a Bejelentések keretében tárgyalja. Szavazásra bocsátotta a napirendet. (Kazetta 1/ ) - Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi napirendet fogadta el: NAPIRENDI PONTOK: Nyilvános ülés: 1.) Pénzügyi, költségvetési ügyek: 1. Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására Előkészítő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 2. A évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet Előkészítő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester

4 4 3. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása (étkezési térítési díjak vonatkozásában) Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 4. A helyi adókról szóló 46/2000. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 5. Szerződéskötés a Budapest PRIV-INVEST Gazdasági Tanácsadó Kft.-vel Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 2.) Szociális területet érintő ügyek: 1. Hosszabb időtartamú téli közfoglalkoztatás támogatása Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 2. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítása Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 3.) Oktatási, közművelődési és sport ügyek: 1. Egyes közoktatási intézmények intézményvezetői pályázatainak kiírása Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sportosztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 2. Egyes önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítása Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sportosztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály Stratégiai Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 3. A Békés Megyei Jókai Színház és a Békés Megyei Napsugár Bábszínház átvétele Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sportosztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály Stratégiai Fejlesztési Osztály Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 4.) Városüzemeltetési ügyek: 1. A fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

5 5 2. A köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 31/1998. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 3. Hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatok megoldási lehetőségei Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 4. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (IX. 21.) önk. rendelet módosítása Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 5. Az ivóvízellátás és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 52/2008. (XII. 22.) önk. rendelet módosítása Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 6. A hatósági díjtól eltérő évi vízdíj és csatornadíj alkalmazása Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 7. A közterület használat rendjéről szóló 39/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 5.) Vagyoni, közbeszerzési ügyek, pályázatok: 1. ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. ügyvezetőjének prémium értékelése és kifizetése Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 2. A Belvárosi és a Pásztor utcai bölcsőde fejlesztése és férőhelybővítése Békéscsabán címmel pályázat benyújtása a DAOP-4.1.3/B-11 azonosítószámú pályázati kiírásra Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 3. A HURO kerékpárút-építési pályázatban való részvétel Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 4. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának a szabályairól szóló 16/2009. (IV. 6.) önkormányzati rendelet módosítása Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

6 6 5. A Békéscsaba belváros rehabilitáció I. ütem című pályázat keretében megkötendő Konzorciumi Megállapodás kötelezettségvállalásainak elfogadása Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 6. A Sörház ingatlan hasznosítása Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 7. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által beadandó pályázatokhoz tulajdonosi hozzájárulás Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 8. A Békéscsabai Városfejlesztési Kft. csatlakozása a Városfejlesztő Társaságok Országos Szövetségéhez Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 9. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének támogatásáról szóló 31/2008. (VII. 14.) önk. rendelet alapján kamattámogatás odaítélése Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 10. Tájékoztató a Kétegyházi úti hulladéklerakó rekultivációjáról, és tagi hozzájárulás elfogadása Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 11. A pályázati forrásokból kialakított Balassa utcai csarnok bérbeadása Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 12. A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő átutalása a Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 13. A Békéscsaba belváros revitalizáció I. ütem projekthez kapcsolódó jelzálogjog-bejegyzés Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 6.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének I. félévi munkaterve Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester

7 7 7.) Az önkormányzati képviselők közgyűlésen és bizottsági üléseken való megjelenése Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Kutyej Pál, a Kisebbségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 8.) A vásárcsarnok és a piac üzemeltetésének jogi helyzete, jövőbeni ingatlanfejlesztési koncepció Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Dr. Tőgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetője 2.),,Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetés adományozása Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sportosztály Előterjesztő: Kiss Tibor alpolgármester 3.) Személyi ügy Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 4.) A Hungarian Build and Credit Kft. fellebbezésének elbírálása közterület használat ügyében Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 5.) Színházak átadás-átvételével kapcsolatos személyi döntések Előkészítő: Titkársági Osztály Személyzeti Csoport Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 9.) BEJELENTÉSEK Napirend tárgya: Pénzügyi, költségvetési ügyek Tárgy: Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására Vantara Gyula polgármester: Az előterjesztést véleményezte az illetékes Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, a rendeletmódosítást elfogadásra javasolta a közgyűlésnek. Köszöntötte Krizsán Miklós könyvvizsgálót, és kérte, hogy a felmerülő kérdésekre adja meg a választ. Van-e kérdés, észrevétel? (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő: Felhívta a képviselők figyelmét, hogy a napirend kapcsán hozott döntés egy szabálytalanul összehívott közgyűlésen fog megtörténni, ezért a napirend tárgyalása során ezt vegyék figyelembe. (Kazetta 1/ ) Szabóné Kocziha Tünde képviselő: A napirend megnyitása előtt már jelezte felszólalási szándékát. (Kazetta 1/ )

8 8 Vantara Gyula polgármester: A szociális területeket érintő napirendek előtt adja meg a szót a képviselőnek. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: Az előterjesztés szerint az intézmények működési bevételeinek előirányzata ezer Ft-tal csökken, amely tartalmazza a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó visszatérülés előirányzat csökkenését is. Milyen arányú? Tekintettel arra, hogy az önkormányzat intézményei bevételeiket mindig nagyon jól teljesítették. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Felkérte Tarné Stuber Éva osztályvezetőt, válaszoljon a feltett kérdésre. (Kazetta 1/ ) Tarné Stuber Éva osztályvezető: Tájékoztatásul elmondta, hogy az intézményi működési bevételekben nagyon kis arányt képvisel az intézményi rész, egész pontosan csupán a Gyermekélelmezési Intézménnyel kapcsolatos bevételkiesés, a fennmaradó rész a polgármesteri hivatal áfa-val kapcsolatos csökkenése. Az intézmények túlteljesítik a bevételi előírásokat. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást. (Kazetta 1/ ) A közgyűlés 13 igen szavazattal, 2 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 29/2011. (XII. 19.) önk. rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 28.) önk. rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -ában és 74. -ában kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 28.) önk. rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításáról a következő rendeletet alkotja: A KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE 1. (1) A rendelet 2. (1) bekezdésében a évi költségvetés főösszege ezer Fttal csökken, ezer Ft-ra módosul. (2) A rendelet 2. (2) bekezdésében a évi költségvetés az alábbiak szerint módosul: Változás Módosított ezer Ft ezer Ft kiadási főösszeg bevételi főösszeg kötvénykibocsátás/hitelfelvétel

9 9 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2. (1) A rendelet 3. (1) bekezdésében a évi összes bevétel ezer Ft-tal csökken, ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) A rendelet 3. (5) bekezdése módosul, az (1) bekezdés szerinti főösszegből az intézmények, az önkormányzati társulás és a Polgármesteri Hivatal bevételei együttesen, a 2/a., a 2/c. és a 3/a. mellékletek alapján az alábbiak szerint változnak: Változás Módosított ezer Ft ezer Ft Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatásértékű bevétel Ebből OEP-től átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsön visszatérülése (4) A rendelet 3. (7) bekezdésében az intézmények költségvetési támogatási bevétele ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul. (5) A rendelet 2/a. mellékletének helyébe jelen rendelet 2/a. melléklete lép. (6) A rendelet 3. (8) bekezdésében a 3/a. számú melléklet szerint a Polgármesteri Hivatal és a kisebbségi önkormányzatok bevételei ezer Ft-tal csökken, így az ezer Ft-ra módosul. (7) A rendelet 3/a. mellékletének helyébe jelen rendelet 3/a. melléklete lép. (8) A rendelet 3. (9) bekezdésében a kisebbségi önkormányzatok bevétele 72 ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul. (9) A rendelet 3/b. mellékletének helyébe jelen rendelet 3/b. melléklete lép. (10) A rendelet 3. (11) bekezdésében az önkormányzat társulásának bevétele ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul. (11) A rendelet 2/c. mellékletének helyébe jelen rendelet 2/c. melléklete lép. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3. (1) A rendelet 4. (1) bekezdésében a évi összes kiadás ezer Ft-tal csökken, így az ezer Ft-ra módosul.

10 10 (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) A rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (4) A rendelet 4. (3) bekezdése módosul, az (1) bekezdés szerinti főösszegből az intézmények, az önkormányzati társulás, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai együttesen, a 2., a 2/c. és a 3. mellékletek alapján az alábbiak szerint változnak: Változás ezer Ft Módosított ezer Ft személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok dologi jellegű kiadások ellátottak pénzbeli juttatása szociálpolitikai ellátások támogatás értékű kiadás véglegesen átadott pénzeszköz felújítási kiadás fejlesztési kiadás támogatási kölcsönnyújtás AZ INTÉZMÉNYEK ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULÁSÁNAK KIADÁSAI 4. (1) A rendelet 5. (1) bekezdésében az önkormányzati intézmények kiadási főösszege ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadások változásainak intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. (3) A rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. (4) A rendelet 3. (11) bekezdésében az önkormányzat társulásának kiadása ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul. A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A KÖZPONTI KEZELÉS KIADÁSAI 5. (1) A rendelet 6. (1) bekezdésében a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátását biztosító kiadási előirányzatok nagyságrendje ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti részletezését e rendelet 3. melléklete tartalmazza. (3) A rendelet 3. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

11 11 (4) A rendelet 6. (4) bekezdésében a más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összege 236 ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul, amelyet e rendelet 3. mellékletének 24. cím 1. alcíme részletez. (5) A rendelet 3. (9) bekezdésében a kisebbségi önkormányzatok kiadása 72 ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK 6. (1) A rendelet 7. -ában az önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszege ezer Ft-tal csökken, ezer Ft-ra módosul, változásainak részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza. (2) A rendelet 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. FEJÚJÍTÁSI KIADÁSOK 7. (1) A rendelet 8. (1) bekezdésében az önkormányzati felújítások előirányzata ezer Ft-tal nő, ezer Ft-ra módosul, változásainak részletezését e rendelet 5. melléklete tartalmazza. (2) A rendelet 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. TARTALÉKOK 8. (1) A rendelet 10. (1) bekezdésében a tartalékok összege ezer Ft-tal csökken, így az ezer Ft-ra módosul. (2) A tartalékok célonkénti meghatározását az 1. melléklet tartalmazza. VEGYES RENDELKEZÉSEK 9. A rendeletnek az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait tartalmazó 4/a. melléklete helyébe jelen rendelet 4/a. melléklete lép. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 10. Ez a rendelet december 19-én lép hatályba. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyző

12 Tárgy: 12 A évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet Miklós Attila képviselő: Kötelessége felhívni a közgyűlés figyelmét, hogy az érvényben lévő, általuk elfogadott SZMSZ értelmében a testületi ülés szabálytalanul lett összehívva, ezért a napirendet érintő döntés ennek megfelelően nagy valószínűséggel szabálytalan lesz. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A közgyűlés tudomásul veszi, ha minden egyes napirendi pontot érintően Miklós Attila képviselő megjegyzését beemelik, ezáltal a képviselőnek nem szükséges minden napirendi pontnál fárasztania magát. Amennyiben ezzel a képviselő, valamint a testület egyetért, kéri a jegyzőkönyv ennek megfelelő vezetését. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő: Reményei szerint a polgármester által elmondottakról szavaz a közgyűlés. Abban az esetben, ha a szavazás megtörténik, akkor a rendelkezésére álló 5 majd 2 percben minden egyes napirendi pontnál az SZMSZ-t fogja felolvasni, mivel az SZMSZ-t a vezetés találta ki, és az abban foglaltakat nem tartja be. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Korábban már említette, hogy minden jogi lehetőség a képviselő és pártja kezében van. Amennyiben a cirkusz a lényeg, bemondják a közönségnek, hogy amikor kamera van, a képviselő a már többször említett szöveget el fogja mondani. Amennyiben a képviselő úgy gondolja, a jegyző asszonnyal elvonulva megbeszélhetik a jogi összetételeket, vagy forduljon a legfőbb kormányhivatalhoz. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő: Személye hagy döntse el, hogy a közgyűlésen mit csinál. A polgármester eldöntötte, hogy szabálytalanul fogja összehívni és levezetni a testületi ülést. Engedje meg, mint képviselőnek, hogy lehetősége legyen arra, hogy a polgármester, valamint a képviselők figyelmét felhívja a törvénytelenségre. Hozzászólásánál az SZMSZ idevonatkozó részét felolvassa, majd értelmezi. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A képviselő saját belátása szerint azt tesz, amit akar. Még egyszer nyomatékosan kihangsúlyozta, hogy a jegyző véleménye szerint a közgyűlés összehívása szabályszerszerűen történt. Miklós Attila keresse fel a kormányhivatalt, de abban az esetben, ha a kormányhivatalnak is az az álláspontja, hogy a közgyűlés szabályszerűen lett összehívva, minden egyes testületi ülésen a kormányhivatal döntését felolvassák. (Kazetta 1/ ) Köles István képviselő: Miklós Attila képviselő vagy aláírja a jelenléti ívet, igazolva ezzel, hogy részt vesz a testületi ülésen, vagy ne kérjen szót. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Tekintettel arra, hogy a képviselő a jelenléti ívet nem írta alá, a testületi ülésen nem vesz részt, a polgármester nem adhat számára hozzászólási lehetőséget. Visszatérve a évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelethez, elmondta, hogy az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, a rendeletalkotást javasolja a közgyűlésnek. Krizsán Miklós könyvvizsgálónak nincs észrevétele. (Kazetta 1/ )

13 13 Srifler Attila képviselő: A rendeletmódosítás 10. -a értelmében A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze, illetve azokért a legkedvezőbb hozamú értékpapírokat vásároljon, értékesítsen, valamint opciós devizaügyleteket kössön. Ez azt jelenti, hogy a polgármester az átmeneti gazdálkodás időszakában szabadon tőzsdézhet a város pénzeszközeivel? A 10. -al kapcsolatban az alábbi módosító javaslattal él: A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság hozzájárulásával tegye meg azokat a lépéseket, amelyek a rendeletmódosítás 10. -ában szerepelnek. (Kazetta 1/ ) Tarné Stuber Éva osztályvezető: A 10. -ban szerepeltek nem új keletűek. Több évre visszamenőleg valamennyi költségvetési rendeletbe beépítésre került. Lehetséges, hogy elkerülte Strifler Attila képviselő figyelmét. A rendeletben szerepelnek azok a szokásos költségvetési rendeleti felhatalmazások, amely a folyamatos napi tevékenységek vitelét indokolttá teszi. A polgármesteri felhatalmazás nem csak a költségvetési rendeletig szól, hanem folyamatos, és amennyiben az átmeneti időszakban ilyen irányú ügyletre szükség lenne, a folyamatos működtetést biztosítva, fennakadást nem okozva, megtehető. (Kazetta 1/ ) Srifler Attila képviselő: Nem vitatja, hogy a pénzügyi folyamatoknak zajlania kell, és az élet nem állhat meg attól, hogy a évi költségvetés még nem készült el, azonban szeretnék, ha a polgármester a 10. -ban foglaltakat a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság felügyelete vagy rálátása mellett végezné. Értelmezése szerint ez egy új felhatalmazás, hiszen a közgyűlés új rendeletet alkot, amiben felhatalmazza a polgármestert. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Tarné Stuber Éva osztályvezető szakmai indoklásában elhangzott, hogy szó sincs tőzsdézésről, az OTP-nél elhelyezett betéti kamatoknak megfelelő, egy korábban bevett gyakorlatról van szó, amit mire a bizottság jóváhagyna, már nem lenne esedékes. Strifler Attila képviselő fenntartja módosító javaslatát? (Kazetta 1/ ) Srifler Attila képviselő /mikrofonon kívül/: Igen. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta Strifler Attila képviselő módosító javaslatát. - Megállapította, hogy a közgyűlés 7 igen, 5 nem szavazattal, 3 tartózkodással a módosító javaslatot elvetette. Szavazásra bocsátotta a rendeletalkotást. (Kazetta 1/ ) A közgyűlés 13 igen szavazattal, 2 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 30/2011. (XII. 19.) önk. rendelete a évi átmeneti gazdálkodásról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 76. (1)

14 14 bekezdésében foglaltaknak megfelelően Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének elfogadásáig a gazdálkodás biztonsága érdekében az átmeneti gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait külön eljárás nélkül - az előző évi kiadási előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse. 2. (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények és működési feladatok, az évente ismétlődő rendszeres és egyéb támogatások, pénzeszköz-átadások évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül, időarányosan történhet. (2) A január 1-jétől esedékes bérintézkedések a költségvetési intézmények és a polgármesteri hivatal dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók. (3) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő a vele kötött megállapodásban rögzített - törvény által előírt - előző évről szóló számadási kötelezettségnek eleget tett és nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása nincs. (4) Sportegyesületi támogatás folyósítása - fentiek figyelembevételével - az átmeneti gazdálkodás időszakában csak havonta, a Sportkoncepcióban jóváhagyott elveknek megfelelően, 90 %-os nagyságrendben történhet. (5) A kisebbségi önkormányzatok támogatása a év szintjének 90 %-os mértékében, havonta történhet. Az átmeneti gazdálkodás időszakában 3. a) az önkormányzat évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási, rekonstrukciós feladatokra kifizetések a évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül teljesíthetők a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően, b) a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázatokhoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségeknek megfelelően teljesíthetők. 4. A évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat csak közgyűlési jóváhagyást követően indítható a hiba- és balesetveszély-elhárítási, valamint a közgyűlés által elhatározott feladatok kivételével. 5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi szabályozással, forrásbővítő pályázatokkal összefüggő, illetve a Közgyűlés által korábban elhatározott, pénzügyi kihatással járó intézkedéseket a évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megtegye.

15 15 6. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyamatos városüzemeltetési és eredményes közbeszerzési szerződések megkötését a évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megtegye. 7. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a balesetveszélyessé váló útburkolatjavítási (kátyúzási) munkálatokat a évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megtegye. 8. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 424/2011. (X. 21.) közgy. határozatban foglalt kötelezettséget - szükség szerint - a költségvetés elfogadása előtt teljesítse. 9. Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket, valamint az igénybe vett rövid lejáratú hitel összegét be kell illeszteni. 10. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze, illetve azokért a legkedvezőbb hozamú értékpapírokat vásároljon, értékesítsen, valamint opciós devizaügyleteket kössön. 11. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat likviditásának biztosítására az OTP Bank Nyrt. Békéscsabai Fiókjával megkötött folyószámla szerződés, munkabérhitel szerződés, támogatás megelőlegezési szerződés szerinti hitelkeretet a szükségleteknek megfelelően igénybe vegye. 12. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a évi költségvetésről szóló rendelet hatályba lépéséig lehet alkalmazni. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyző Tárgy: A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása (étkezési térítési díjak vonatkozásában) Vantara Gyula polgármester: Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, és a rendelet módosítását javasolta a közgyűlésnek. Van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást. (Kazetta 1/ )

16 16 A közgyűlés 13 igen, 2 nem szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 31/ (XII. 19.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet 5. melléklet 1. számú táblázata helyébe az alábbi lép: A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díjai és a szociális intézményben étkezők étkezési térítési díjai Intézmény neve: Intézményi térítési díj Ft/nap Ebből ebéd Ft/nap Bölcsőde 268,- + áfa Bentlakásos óvoda 380,- + áfa Napközis rendszerű óvoda 253,- + áfa 159,- + áfa Bentlakásos általános iskola 512,- + áfa 193,- + áfa Napközis rendszerű általános iskola 329,- + áfa 193,- + áfa Középiskolai kollégium 541,- + áfa 227,- + áfa Gyermekek átmeneti otthona 608,- + áfa Szociális intézményben étkezők 866,- + áfa 363,- + áfa Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. 2. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyző Tárgy: A helyi adókról szóló 46/2000. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása Vantara Gyula polgármester: Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, és a rendelet módosítását javasolta a közgyűlésnek. A Kisebbségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. Van-e kérdés, észrevétel? Miklós Attila képviselő amennyiben aláírja a jelenléti ívet, megadja számára a szót. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő /Mikrofonon kívül/: Amit a polgármester folytat, nem eljárás. (Kazetta 1/ )

17 17 Vantara Gyula polgármester: Miklós Attila képviselő 17 óra 10 perckor a jelenléti ívet aláírta. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: Az előterjesztés 2. oldalán az szerepel, hogy a rendelet módosítása tartalmazza még az elfogadott évi önkormányzati költségvetési koncepció szerint azt is, hogy a helyi iparűzési adó vonatkozásában megszűnik az 1 millió Ft árbevétel határig nyújtott adómentesség. Véleménye szerint a békéscsabai önkormányzat, valamint a gazdasági élet szempontjából hosszú időn keresztül egy nagyon fontos kedvezményt jelentett a kistermelők, illetve az őstermelők számára. Mindezt figyelembe véve, bármennyire nehéz a város helyzete, mégsem tartaná szerencsésnek, ha a kedvezmény megszűnne. A várható bevétel 16,3 millió Ft/év. A polgármester a legutóbbi közgyűlést követően azt nyilatkozta, hogy a év a takarékosság éve lesz. Amennyiben jobban takarékoskodnak, a 16,3 M Ft-ot valahonnan kigazdálkodható. Az előterjesztéshez képest az alábbi módosító javaslattal él: Az előterjesztésből az említett szövegezés kerüljön ki. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Pontosításként elmondta, hogy a képviselő által említett szakasz az őstermelőkre nem vonatkozik. (Kazetta 1/ ) Strifler Attila képviselő: Gyakorlatilag a helyi iparűzési adó mértéke összességében több mint duplájára emelkedik. A város I. és II. besorolású körzeteiben duplájára, a III-asban négyszeresére változik. A jelenlegi gazdasági körülmények között joggal merül fel a helyikis- és közepes vállalkozók részéről, hogy mit kapnak cserébe? Az adót azért fizetik, hogy a várostól valamilyen szintű ellenszolgáltatást és lehetőségeket kapjanak. Békéscsaba Megyei Jogú Város mit nyújt az adófizetésért cserébe? (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Takács Péter és Strifler Attila képviselő felvetésére elmondta, hogy az 1 M Ft adókedvezményként szerepelt. A vállalkozók állami szintű kedvezményekben több kisadó eltörlése, nyereségadó 18 %-ról 10 %-ra történő leszállítása részesültek. Az adókedvezményt a város nem tudja tovább fenntartani. A vállalkozásokat érintő építményadó év óta nem változott. Minden vállalkozónak tudomásul kell vennie, hogy Békéscsaba is nehéz helyzetben van, ezért összefogásra van szükség. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: Az áprilisi közgyűlésen közösen állapították meg, hogy Békéscsabán az adófizetési morál jónak mondható, a vállalkozások túlnyomó többsége tisztességesen adózik. Véleménye szerint a befolyó 16,3 M Ft más módon is megtakarítható. (Kazetta 1/ ) Strifler Attila képviselő: Egyetért azzal, hogy az állam kedvezményben részesítette a vállalkozói kört, csak a probléma abból adódik, hogy míg az egyik kezével adott, addig az önkormányzat valamekkora mértékben a másik kezével elvesz. Szomorú tendencia az, ami a következő időszakban fog bekövetkezni, az állam a helyi önkormányzatoknak lehetőséget biztosít a különböző adófajták kivetésére. A tett lépés kormányzati érdek, hiszen adót nem emel, ugyanakkor az adóemeléseket rátolja az önkormányzatokra, ami messzemenőleg nem a lakosság érdekét szolgálná. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A közgyűlés a mai nap folyamán tárgyalja a színház átvételét, azonban a működéshez szükséges önerő nem áll rendelkezésre, viszont a központilag

18 18 biztosított 230 M Ft csak annak megléte esetén hívható le. Felmerül a kérdés, hogy Békéscsabának szüksége van-e a színházra. A költségvetés jóváhagyására a februári közgyűlésen kerül sor. A probléma ekkor válik láthatóvá, az önerő adóból finanszírozható. Kérdéses, hogy az önkormányzat megkapja-e a évig terjedő fejlesztések önrészének banki hitelét. Ellenkező esetben komolyan hozzá kell nyúlni a beruházásokhoz. Leegyszerűsítve, minden forint számít. Lehetőség nyílik az adótartozások nyilvánosságra hozására. Az önkormányzat év első negyedévében él a lehetőséggel, magánszemélyek esetében 1.000,- Ft felett, vállalkozásokat érintően a ,- Ft-ot meghaladó tartozásokat közzéteszi. Kb. 2-3 M Ft nagyságrendű adó befizetésére nem került sor. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: A polgármestert emlékeztette arra, hogy az áprilisi közgyűlésen személye javasolta az adóhátralékosok közzétételét. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A jelenlegi törvénymódosítás ad rá lehetőséget. Szavazásra bocsátotta Takács Péter képviselő módosító javaslatát, amit személye nem támogat. - Megállapította, hogy a közgyűlés 3 igen, 9 nem szavazattal, 2 tartózkodással a módosító javaslatot elvetette. Szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást. (Kazetta 1/ ) A közgyűlés 11 igen, 3 nem szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 32/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 46/2000. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi adókról szóló évi C. törvény 6. -ában és 43. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 46/2000. (XII. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. A Rendelet 3. (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az adó évi mértéke: a) a belvárosban végzett gazdasági tevékenység célját szolgáló építmény esetében 1200 Ft/m 2 /év; b) a belterület egyéb részén végzett gazdasági tevékenység célját szolgáló építmény esetében 500 Ft/m 2 /év; c) külterületen végzett gazdasági tevékenység célját szolgáló építmény esetében 200 Ft/m 2 /év. 2. A Rendelet pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

19 19 3. belváros: a Szabadság tér Szent István tér Luther utca Jókai utca Petőfi utca Bartók Béla út által határolt terület, beleértve ezen közterületek páros és páratlan oldalát is, valamint a Kossuth tér; 3. (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) Hatályát veszti a Rendelet 10. -a. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Tárgy: Szerződéskötés a Budapest PRIV-INVEST Gazdasági Tanácsadó Kft.-vel Vantara Gyula polgármester: Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, a határozati javaslat elfogadását javasolta a közgyűlésnek. Van-e kérdés, észrevétel? (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő: Továbbra is azt gondolja, hogy a közgyűlés szabálytalanul lett összehívva, ebből adódóan a hozott döntések is szabálytalanok lesznek. A PRIV-INVEST-tel kapcsolatban többször kifejtette álláspontját. A polgármestert emlékeztette arra, hogy van egy kínai bölcsesség, amely úgy szól, hogy adj hatalmat valakinek, és megtudod, hogy milyen ember. Már többször megtapasztalhatta, hogy a polgármester milyen ember. Örül annak, hogy jelen lehet a teremben, amennyiben a polgármester nem veszi tolakodásnak, a közgyűlés munkájához hébe-hóba hozzá fog szólni, és lehet, hogy nem csak azt fogja elmondani, hogy szabálytalanul lett összehívva a közgyűlés, hanem lehet, hogy a véleményét is el fogja mondani, mert azt gondolja, hogy az Önkormányzati törvény erre lehetőséget ad számára. Dr. Szvercsák Szilvia jegyzőhöz intézte azon kérdését, amely szerint abban az esetben, ha egy képviselő szót kér rendes felszólalásban, ügyrendi hozzászólásként, a polgármester eldönthetie a képviselő helyett, hogy ő nem akar hozzászólni? Megköszönte a jegyző válaszát, amit a Bejelentések tárgyalásánál is elég megtenni. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Elnézést kért a Csaba Televízió, valamint az internetes nézőktől a közjátékért. Ez a demokrácia hosszú, rögös és drága folyamata. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: Demokráciát akartunk, az ezzel jár. A PRIV-INVEST Kft. megbízását támogatni nem tudja, tekintettel arra, hogy kezdetektől fogva a viták kereszttüzében állt. Véleménye szerint a Pénzügyi és Gazdasági Osztály a munka elvégzésére alkalmas, továbbá ahhoz, hogy az önkormányzat magyar államkötvényt vásároljon a szabadon lévő pénzeszközökből, olyan óriási felkészültség nem szükséges. Az előző ciklusban itt ülő képviselők emlékezhetnek arra, hogy ez volt az a megbízás, amelynek a törvényességét még az ÁSZ vizsgálat is kétségbe vonta. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A képviselővel nem egy ÁSZ jelentést olvashattak, mivel ez ellen kifogás nem merült fel. (Kazetta 1/ )

20 20 Strifler Attila képviselő: Az előterjesztésből kitűnik, hogy a évben eszközölt 4 Milliárd Ft értékű kötvénykibocsátással egyidejűleg megtörtént a PRIV-INVEST Kft-vel való kötvénykezelésre irányuló szerződéskötés. Jelen esetben mi az oka annak, hogy nem a kötvénykibocsátással egyidejűleg lett bevonva a PRIV-INVEST Kft? Bizalmi válság történt? A kötvénykezeléssel kapcsolatos feladatok ellátására nem lehet kiírni közbeszerzési eljárást? Adott esetben a Pénzügyi és Gazdasági Osztály nem végezhetné el a feladatot? (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Felkérte Tarné Stuber Éva osztályvezetőt, hogy a felmerült kérdésekre válaszoljon. (Kazetta 1/ ) Tarné Stuber Éva osztályvezető: Bízik abban, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Osztály megfelelően látja el feladatát. A jelenlegi feladat egy kicsit más, több, ezért továbbra is fontos és szükséges, hogy a szerződéses kapcsolat egy évig - ha az meg nem hosszabbodik még fennálljon. Strifler Attila képviselő a szerződés hatályával kapcsolatos felvetésére elmondta, hogy a évben megkötött szerződés december 31-ig szólt, illetve egy évet hosszabbodik, amennyiben egyik fél sem kezdeményezi annak felbontását. A szerződés lejárt, ezért az előterjesztés is javasolja egy új szerződés megkötését, tekintettel arra, hogy a évi szerződésben még nem szerepeltek olyan feladatok, amelyek a évi kötvénykibocsátáshoz kapcsolódtak, azon kívül a feladatok pontosodtak. A szerződés tartalma bővült, viszont a díjazás valamennyivel kevesebb, így mindenképpen jobb az önkormányzat pozíciója, ezért javasolja, hogy a közgyűlés továbbra is éljen a szerződéses kapcsolattal. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: A személye által olvasott ÁSZ jelentés címe Jelentés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről. A jelentés 17. oldalán megállapításra kerül, hogy a kötvénykibocsátásból származó bevételt forint- és devizabetétekben helyezték el, állampapírokba fektették, valamint opciós devizaügyleteket is lebonyolítottak. A devizaügyletekről a közgyűlés nem hozott döntést, az ügyletekre vonatkozóan nem élt az Ötv-ben foglalt hatáskör átruházási lehetőséggel, ezért a polgármester nem volt jogosult arra, hogy opciós devizaügyleteket kössön, illetve ilyen ügyletek elvégzésére másnak felhatalmazást adjon. Erre gondolt, amikor az előzőekben felszólalt. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Nem a képviselő által említett kötvénykibocsátással kapcsolatos anomáliákkal volt gond, hanem a közgyűlésnek azzal a fajta felhatalmazásával, amely arról szól, hogy bizonyos dolgokat a polgármester megköthessen. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatok pénzügyi gyakorlatában a kötvénykibocsátás nem szerepelt, ezért jóhiszeműen ebben a körben szerepeltették a kötvénykibocsátást, és erre hívta fel az önkormányzat figyelmét az ÁSZ. Tehát nem a kötvény kibocsátásával és kezelésével kapcsolatban merült fel probléma, hanem, hogy a megbízást ne a polgármester adja meg a megbízott felé, az a közgyűlés felhatalmazásával történjen. Az ÁSZ az átmeneti pénzeszközök lekötésének kategóriáját pontosította. (Kazetta 1/ /2. 003) Takács Péter képviselő: Megjegyzésével arra utalt, amit a polgármester elmondott, és pontosan ebből az okból nem javasolja a PRIV-INVEST Kft. megbízását. (Kazetta 1/ )

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 2000. évi költségvetési rendelet módosítása A közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. január 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. január 30-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2013. IV. negyedévben Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Csapó Ágnes ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009. szeptember 17-én megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009. szeptember 17-én megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009.

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(II.07.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Újtikos Községi Önkormányzat Kévislő-testületének 3/2014.(II.7.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS 3. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-47/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jelen vannak: Varga Ferenc elnök Berta Sándor képviselő A jelenléti íven feltüntetett

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezelésének 2012. IV. negyedévi eredményéről Sorszám: III/1. Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Fenyvesi Bea ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. október 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. október 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2010. III. negyedévben Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző Csapó Ágnes ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. Sorszám: IV/1 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. január 27-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. január 27-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2010. IV. negyedévben Váczi Julianna osztályvezető Gazdálkodási Osztály Fenyvesi Beáta ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1.337-6/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága és a Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottsága 2014. február 28-án tartott soron kívüli együttes nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában

154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában Tárgy: 154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában H a t á r o z a t i j a v a s l a t: A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014.(II.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. augusztus 11-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Molnár

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllői

Részletesebben

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005.(II.15.) rendeletének módosításáról Hajdúbagos község

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzat Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS

Szőc Község Önkormányzat Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS 1 Szőc Község Önkormányzat Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 1. napirendi pont Ügyszám: 9-57/2014. Előkészítette: Lovasi Erika jegyző Becseiné

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 340-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y Ügyiratszám: 2654-2/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 240-5/2012 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS /A. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS /A. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS /A Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról egységes 12/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Rendelet szövege Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012 (XI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének harmadik negyedévi módosításáról Sárkeresztúr

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.:13142-16/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési osztály

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu ELŐTERJESZTÉS Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben