KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE"

Átírás

1 XV. évfolyam, november KISBÍRÓ KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Jegyzet a kételyekrõl és a gondolkodásról "Gondolkodom, tehát vagyok" - e szállóigévé vált mondás megfogalmazójának szinte minden tétele izgalmas szellemi kalandot ígér. Descatres-nak, a francia felvilágosodás talán legnagyobb filozófusának és matematikusának szellemi öröksége máig hat. Leginkább és legtöbben a kétely filozófiáját ismerjük tõle. A kétkedésre, az addig fenntartások nélkül elfogadott dolgok, ismeretek, vélekedések megkérdõjelezésére, vitákra: érvelésekre és cáfolatokra, állításokra és tagadásokra, majd pedig világlátásunknak új szemlélettel, a tapasztalatok és észérvek mentén való újjáépítésére, azaz gondolkodásra ösztönzött. Így, ilyen módszerrel keressünk elfogadható és biztos pontokat, mondhatnánk úgy is: megoldásokat, és így válhatunk szuverén, önálló gondolkodású személyiségekké. Olyanokká - tegyük hozzá - akiket nem könnyû befolyásolni. Sokszor hírt adtunk már Olvasóinknak arról, mennyire gúzsba kötik önkormányzatunkat a finanszírozási problémák, mennyire nehéz biztosítani közintézményeink nyugodt mûködtetését, és milyen gondokat jelent a fejlesztésekhez és a pályázatokhoz szükséges saját forrás elõteremtése. Fontosnak tartjuk ugyanis - és erre most a minden lakásba eljutó hírlevelünk, a Kisbíró a legalkalmasabb eszköz -, hogy hiteles és tényszerû tájékoztatást adjunk a városmûködtetés problémáiról, képviselõ-testületünk döntéseirõl, esetenként azok háttereirõl, megosszuk Önökkel kételyeinket, de terveinket is. Fontos képviselõ-testületünk tagjai számára az is, hogy Olvasóink érezzék, szükséges a véleményük, kell mindenfajta visszajelzés az önkormányzati munkáról, mely tulajdonképpen közösségünk sorsáról való közös gondolkodásunkban való partnerségüket tükrözi. Mindannyian tapasztalhatjuk, hogy városunkban markáns, esetenként egymásnak feszülõ vélemények formálódnak és kívánják formálni mások gondolatait. E helyzetben még inkább látjuk annak követelményét, hogy az önkormányzati hírlevélnek objektívnek és tárgyszerûnek, megbízható forrásnak kell lennie. Egyik országos napilapunk találó mottója így szól: "A hír igaz. A vélemény szabad." Ezt nekünk sem szabad szem elõl tévesztenünk. A vélemények, a gondolatok szabadsága ugyanígy tiszteletben tartandó követelmény. Pontos híradás kell legyen az alapvetõ célunk, a véleményeket azonban elsõsorban már az Olvasók alakítják ki. De szükségünk is van a véleményekre. A városmûködtetést alapjaiban megváltoztató döntésre készül önkormányzatunk, melyhez és melyrõl most információkat közlünk. Kérjük, mondják el, hogyan látják a város finanszírozási problémáinak megoldására körvonalazott megoldási javaslatunkat, a kötvénykibocsátást. Hogy véleményt mondhassanak, információkat adunk hírlevelünkben, és hívjuk Önöket közös párbeszédre is a hamarosan sorra kerülõ közmeghallgatásra, de a tájékoztatásra képviselõtársaim e fórumon kívül is készek. Kérem, tájékozódjanak, kérdezzenek, érveljenek! Mit gondolnak a korábban magas kamatokkal felvett kölcsönök kedvezõbb kamatozású kötvényekkel történõ kiváltásáról, pályázati saját források biztosításának ezen új lehetõségérõl, tartalék képzésérõl, mindezekkel együtt a város gazdálkodásának kiszámíthatóbbá tételérõl akár kockázatok árán is? Descartes hitt abban, hogy minden ember egyenlõnek születik. Azt írta egy helyen: "... amit józan értelemnek vagy észnek nevezünk, természettõl fogva egyenlõ minden emberben; úgyhogy véleményeink nem azért különböznek, mert egyesek okosabbak másoknál, hanem azért, mert gondolataik különbözõ utakon járnak " Nem kell tehát mindenben egyetértenünk. De problémáink megoldásában ésszerûen és közösen gondolkodni, majd pedig cselekedni: kötelességünk. A gazdálkodásban különösen. Kecze István polgármester Tájékoztató az önkormányzati kötvénykibocsátásról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselõtestülete közép- és hosszú távú fejlesztési céljai megvalósításának finanszírozására forrásbevonást tervez, melynek módjaként a kötvénykibocsátást jelölte meg 2, 65 milliárd forint összegben. A hír hallatán több kérdés is felmerülhet, amire most röviden szeretnék választ adni. 1. Mi is a kötvény? A kötvény hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír, az önkormányzat mint kibocsátó, a kötvény tulajdonosa számára az ellenértéket és az elõre meghatározott jövedelmet (kamatot) fizeti vissza. Folytatás a következõ oldalon.

2 2. oldal Kisbíró november 10. Folytatás az elõzõ oldalról.. 2. Milyen elõnyökkel jár a kötvénykibocsátás? - Rugalmas: a kötvénykibocsátás elõnye, hogy a pénz szabad felhasználású, egy összegben rendelkezésre áll. - Hozamgenerálás: a fel nem használt forrás befektethetõ. - A kötvény-konstrukció kamata 2-5 % ponttal alacsonyabb, mint a folyószámlahitel, valamint az önkormányzat jelenlegi felhalmozási célú hiteleinek kamata. A fejlesztési célú ezer forint összegû hitel-nk kiváltásával megközelítõleg 100 millió forint kamatmegtakarítást érhetünk el. - A kötvénykibocsátás lebonyolítása nem esik a közbeszerzési törvény hatálya alá, ezért a partnerek kiválasztása rugalmas, nincs elõre lefektetett szempontrendszer, amely alapján választania kell. - A teljes feltételrendszer kialakításához személyre szabott tárgyalási lehetõséget biztosít az önkormányzatnak, így a legelõnyösebb módon juthat forráshoz a futamidõ, törlesztési feltételek, a kamatfelár tekintetében. 3. Miért van szükség a kötvénykibocsátásra? Az Új Magyarország Fejlesztési tervben a év közötti idõszakban kiemelt hangsúlyt kap a terület- és vidékfejlesztés. Forrásbevonás nélkül lehetetlen az uniós források igénybevétele, mert az önerõt a város saját költségvetésébõl nem tudja biztosítani. Forgalomképes, értékesíthetõ ingatlannal már alig rendelkezik, a meglévõ hitelállomány mellé olyan magas összegû hitelt, amely a fejlesztésekhez szükséges önerõt biztosítaná, már nem vehet igénybe a hitelfelvételi korlát miatt. Amennyiben Kisújszállás saját forrás hiányában a most kiírt pályázatokon nem tud részt venni, olyan lehetõségtõl esik el, amely a jövõben behozhatatlan hátrányt jelent. Sok pályázat utófinanszírozású, ami azt jelenti, hogy a megvalósításhoz szükséges költségeket az önkormányzatnak meg kell finanszíroznia, a támogatást utólag, a kifizetett számlákkal történõ elszámolás után folyósítják. Ebben az esetben mozgósítható, ún. likvid pénzeszköznek kell rendelkezésre állnia ahhoz, hogy a pályázat benyújtható legyen. Nagyon jó példák erre a hivatal és az intézmények megnyert HEFOP pályázatai, itt több millió forint folyósítására hónapok óta várunk. Az önkormányzat az európai uniós támogatásokkal megvalósuló és az intézményi fejlesztéseihez benyújtandó pályázatok önrészének biztosítása, a kedvezõtlen kamatozású hitelek kiváltása miatt tervezi a kötvénykibocsátást. 4. Hogyan fogja felhasználni az önkormányzat a kötvénykibocsátásból befolyó bevételt? - A meglévõ hitelállomány kiváltására: - Fejlesztésére: A városban megközelítõen 7 milliárd forint költségû beruházást tervezünk megvalósítani, amelyhez szükséges önerõ 1 milliárd forint, 6 milliárd forint pályázati támogatás lehívásával. - Befektetésre: A kötvény bevételének egy részét betétbe, állampapírokba - tehát biztonságos befektetési eszközökbe - helyezve az önkormányzat kamatbevételhez jut, amely fedezi a kötvény után fizetendõ kamatot és a forint és a svájci frank kamatszintkülönbségébõl adódóan többletbevételt is eredményez. A türelmi idõ végén az önkormányzat költségmentesen vissza tudja vásárolni a kötvényét abból a pénzbõl, amit nem költött el. - Mûködési hiány kezeléseére: A mûködés hiánya abból keletkezik, hogy az önkormányzat kötelezõ feladatellátásához kapcsolódó kiadásait a központi költségvetésbõl biztosított normatívák és a saját bevételek nem fedezik. Az önkormányzatokat érintõ megszorító intézkedések miatt a jövõ évi normatív támogatás várhatóan 7 %-kal lesz kevesebb, mint a évi. Az ÖNHIKI támogatás igénybevételének feltételeit is szigorította a kormány, kérdéses, hogy a következõ évben az önkormányzat a támogatásra, mint a mûködési forráshiány enyhítésének erre a formájára jogosult lesz-e pályázni. A kötvénykibocsátásból nyert forrás kis hányadának mûködésbe forgatása lehetõséget ad arra, hogy ütemezetten, évenként vállalható adósságszolgálattal, fokozatosan fizesse vissza az önkormányzat a mûködésbõl generálódott hiányt, idõt nyerve azoknak az intézkedéseknek a megvalósítására, amelyet a kiadások csökkentése érdekében fokozatosan meg kell lépni. 5. Hogyan fizeti vissza az önkormányzat a kötvény ellenértékét és a kamatokat? A tõke törlesztése 3 év kilenc hónap türelmi idõ után kezdõdik meg, a visszavásárlás elõre meghatározott részletekben történik. Az évente fizetendõ adósságszolgálatra pontos számítások készültek. Természetesen mint minden pénzügyi mûvelet, a kötvénykibocsátás is hordoz kockázatot, nagyon fontos, hogy a kötvény bevételének felhasználása átgondoltan, szabályozottan történjen meg. A felhasználásról évente, a költségvetés tervezésekor dönt az önkormányzat, a kötvénykibocsátás bevételébõl a mûködési és a fejlesztési célok finanszírozása csak a képviselõ-testület jóváhagyása után lehetséges. A kötvénykibocsátás megszervezésére a 26/2004. (IV. 20.) számú, az önkormányzati beszerzések szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 6 -a szerint három árajánlatot kértünk, a hivatkozott rendelet 6. (4) bekezdése értelmében a megbízást legkedvezõbb ajánlatot tevõ BUDAPEST PRIV-INVEST KFT nyerte el. Az elõterjesztés szerint hét bank részére küldtük el a kötvénykibocsátásra vonatkozó ajánlatkérést, a kötvény kibocsátásáról és a jegyzést lebonyolító bank kiválasztásáról a következõ testületi ülésen, az ajánlatok függvényében döntenek a képviselõk. Bögös Katalin pénzügyiosztály-vezetõ

3 2007. november 10. Kisbíró 3. oldal JEGY ZÉ K Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselõ-testülete a október 3-ai rendkívüli ülésén, a október 25-ei rendkívüli ülésén, és a október 30-ai soros ülésén hozott döntéseirõl Rendeletek: 30/2007. (X. 31) a kegyeleti rendezvényekrõl, megemlékezésekrõl Határozatok: 344/2007. (X.3.) a Kisújszállás, Szabadság utca 1. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról 345/2007. (X.3.) az újabb közhasznú foglalkoztatásra kiírt pályázat benyújtásáról 346/2007. (X.3.) az újabb közhasznú foglalkoztatásra kiírt pályázat benyújtásáról 347/2007. (X.25.) önkormányzati kötvénykibocsátásra 348/2007. (X.25.) a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ létrehozásáról 349/2007. (X.25.) a évi pályázati lehetõségekrõl 350/2007. (X.25.) a KEOP "a települési szilárdhulladék-lerakókat érintõ térségi szintû rekultivációs programok elvégzése" címû pályázat benyújtásáról 351/2007. (X.30.) Kisújszállás Város Önkormányzatának évi belsõ ellenõrzési tervérõl 352/2007. (X.30.) a mezõõri szolgálat tevékenységének tapasztalatairól, a mezõõri díjfizetés idõarányosságáról; a külterületi önkormányzati földutak helyzetérõl, karbantartásáról 353/2007. (X.30.) a Költségvetési Szolgáltató Iroda feladatváltozásokkal összefüggõ szervezeti átalakításáról, a személyi és tárgyi feltételek változásáról és a létszámcsökkentésrõl 354/2007. (X.30.) a Költségvetési Szolgáltató Iroda feladatainak ellátásáról 355/2007. (X.30.) az Arany János Iskola Pedagógiai programjának fenntartói jóváhagyásáról 356/2007. (X.30.) a Kossuth Lajos Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgáltat és Diákotthon Pedagógiai program kiegészítésének fenntartói jóváhagyásáról 357/2007. (X.30.) a Gyermekeink Mûveltségéért Alapítvány alapító okiratának módosításáról 358/2007. (X.30.) a évi víz és csatornadíj elõkészítésérõl 359/2007. (X.30.) a strandfürdõ területén található teniszpálya használatba adásáról 360/2007. (X.30.) Kisújszállás Városban az elektronikus ügyintézés bevezetésérõl 361/2007. (X.30.) a Térségi Integrált Szakképzési Központ (TISZK) továbbfejlesztésére irányuló pályázatban való részvételrõl 362/2007. (X.30.) Ft hitelkeret biztosításáról 363/2007. (X.30.) "Kisújszállás ifjúságáért" címû pályázat támogatásáról 364/2007. (X.30.) a Városi Bölcsõde, foglalkoztató épület tetõfelújítási munkálatairól 365/2007. (X.30.) a 343/2006. (XII.14.) számú önkormányzati határozatának módosításáról 366/2007. (X.30.) megyei díjakra történõ javaslattételrõl 367/2007. (X.30.) a kisújszállási 4185 hrsz-ú nagykerti kertföld részletfizetéssel történõ értékesítésérõl 368/2007. (X.30.) a Kórház u. 13/7. szám alatti utcakorrekció által érintett ingatlan további hasznosításáról 369/2007. (X.30.) a Kisújszállás, 4215, 4390, 7849 hrsz-ú ingatlanok értékesítésérõl 370/2007. (X.30.) a Kisújszállás, 765 hrsz-ú ingatlan értékesítésérõl 371/2007. (X.30.) a Kisújszállás 2188/2 hrsz-ú, Szabadság u. 6/a. szám alatti telek értékesítésérõl 372/2007. (X.30.) az Arany J. u. 2/a. szám alatti önkormányzati bérlakás értékesítésérõl 373/2007. (X.30.) a keresetlevél benyújtásáról szóló 339/2007.(IX.25.) számú önkormányzati határozat hatályon kívül helyezésérõl * * * A képviselõ-testület november 27-én (kedden) 13 órai kezdettel tartja következõ soros ülését az alábbi napirendi javaslatokkal: - Elõterjesztés a évi költségvetési koncepció elfogadására - Elõterjesztés a évi költségvetés háromnegyed éves teljesítésérõl - Elõterjesztés a évi belvízkár-elhárítási, csapadékvíz elvezetési, karbantartási munkákról, lakossági bejelentésekre és észrevételekre hozott intézkedésekrõl. Javaslat a évi csapadékvíz elvezetési, karbantartási munkákra és feladatokra - Tájékoztató a 2006/2007. tanév zárásáról és a 2007/2008. tanév kezdésérõl - Tájékoztató a város szociális ellátásáról - Elõterjesztés Kisújszállás Város közötti évekre vonatkozó Települési Környezetvédelmi Programjának jóváhagyására - Elõterjesztés Kisújszállás Város közötti évekre vonatkozó Települési Hulladékgazdálkodási Tervének jóváhagyására A képviselõ-testület nyilvános ülésén bárki részt vehet. A nyilvános ülés anyaga a városi könyvtárban és a városi honlapon megtekinthetõ. Javaslattételi lehetõség Arany János-díjra Az önkormányzat 10/1998. (IV.15.) sz. rendelete alapján Arany János Pedagógiai, Kulturális és Mûvészeti Díjat adományoz: - a város oktató-nevelõ munkájában kimagasló eredményeket felmutató, újszerû és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában sikereket elérõ, példásan helytálló személyek és közösségek tevékenységének elismerésére, - a város kulturális életében jelentõs alkotó, szervezõ tevékenységet végzõ, hosszú ideje kimagasló eredményeket elérõ, a helytörténeti kutatásokban, a hagyományõrzésben tartósan kitûnõ személyek és közösségek munkásságának méltatására, - a város mûvészeti életének, ének-zene és táncmûvészetének, kóruskultúrájának, képzõmûvészetének, fotómûvészetének, irodalmi életének öregbítésében kiemelkedõ alkotómunkát végzõk tevékenységének elismerésére, - illetve mindhárom területen kiemelkedõ életmû, színvonalas intézményi/városi irányító munka díjazására. A díjat évente két személy vagy közösség kaphatja meg. Átadására - amennyiben közoktatási területen elért eredményekkel érdemelték ki - a pedagógusnapon, amennyiben kulturális, mûvészeti területen nyújtott kiváló teljesítményt méltatnak vele, a magyar kultúra napján kerül sor. Az Arany János-díj adományozására javaslatot tehetnek a helyi társadalmi szervezetek, közösségek, nevelõtestületek, az önkormányzat bizottságai, továbbá bármely települési képviselõ, illetve intézményvezetõ. A javaslatot - erre a célra szolgáló formanyomtatványon - november 30-ig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal portájára (formanyomtatvány is itt kapható, vagy a honlapról letölthetõ). A korábbi években tett javaslatok ismételten elõterjeszthetõk. (Szerk.-KMJ)

4 4. oldal Kisbíró november 10. Pályázati lehetõségeinkrõl Városunkban az önkormányzatunk gazdasági programjában tervezett fejlesztési céljainkat pályázatok során elnyert támogatásokból valósíthatjuk meg. A városvezetés az elmúlt évben sok pályázatot nyújtott be állami, illetve európai uniós támogatásokra, melyek közül több eredményes is lett. Így valósulhattak, illetve valósulhatnak meg közoktatási intézményeinkben a szakmai és informatikai fejlesztések, taneszközfejlesztések (az Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény taneszközparkjának fejlesztésére két sikeres pályázatunk is volt), teljesítménymotivációs program a Kossuth Lajos Általános Iskolában, a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek integrált nevelési feltételeinek javítása öt önkormányzati közoktatási intézményben (együttmûködve a Kádas György Általános Iskolával). Pályázati támogatással korszerûsíthettük közintézményeink villamosenergia-ellátó rendszerét, továbbá így valósulhatott meg a város három, még hiányzó öblözetének szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója. Pályázati támogatásból finanszírozzuk a Kenderes és Kisújszállás közötti (közlekedésbiztonsági) kerékpárút építési engedélyes terveinek elkészítését is. Kommunális tevékenységek elvégzésére öt pályázatot nyújtottunk be, ezek révén 69 fõt tudtunk foglalkoztatni közhasznú munkára. Mindemellett számos benyújtott pályázatunk elbírálás alatt áll, amelyek pozitív értékelését követõen megvalósulhat a Központi Orvosi Rendelõ és Fogászat, valamint az Ifjúság úti Pitypang Óvoda épületének komplex akadálymentesítése, a Polgármesteri Hivatal elektronikus ügyintézõ rendszerének kiépítése, egy egészségfejlesztõ centrum kialakítása, illetve a környezet védelmére és a szelektív hulladékgyûjtésre nevelõ iskolai és városi program kidolgozása. Az elmúlt évhez hasonlóan továbbra is a pályázatoknak van az egyik legmeghatározóbb szerepe az önkormányzati fejlesztések tekintetében: a kormány által teremtett hátrányos helyzetben az önkormányzat szûkös költségvetésekiegészítésének egyik módja ez. Terveink között szerepel: - a város két bezárt hulladéklerakójának rekultivációja, - a szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése, - a város kül- és belterületét érintõ vízrendezés, - a Városháza és parkjának felújítása (funkcióbõvítõ integrált településfejlesztés keretében), - templomtól templomig tartó utcakorrekció, - a mozi épületének felújítása, - a Kálvin utca sétálóutcává alakítása, - az Öregerdõ mint élõhely védelme és helyreállítása, - a strandfürdõ további fejlesztése, - természeti és környezeti értékekre alapozott kulturális örökség, rendezvény- és sportturizmus feltételrendszerének fejlesztése, - kereskedelmi szálláshelyek kialakítása, - önkormányzati utak felújítása, - oktatási, egészségügyi, szociális, valamint közösségi és rekreációs intézmények fejlesztése. Célunk továbbra is minden olyan - az állam és az EU által - felkínált lehetõséggel élni, amelyekkel elképzeléseinket megvalósíthatjuk. Kecze István polgármester Rendelet a kegyeleti rendezvényekrõl és megemlékezésekrõl Októberi ülésén a képviselõ-testület rendeletet alkotott a kegyeleti rendezvényekrõl és megemlékezésekrõl. E rendelet a jövõben jogi hátteret nyújt ahhoz, hogy a helyi közösség érdekében kiemelkedõ szerepet játszó személyek emlékét, munkásságuk elismeréseként haláluk után is kegyelettel õrizzük, ápoljuk. A rendelet alapján a polgármester, az alpolgármester, az önkormányzati képviselõk, a jegyzõ és a társadalmi szervezetek kezdeményezhetik azt, hogy a köztiszteletben álló személyt az önkormányzat saját halottjává nyilvánítsa. Ennek keretében - amennyiben a hozzátartozók szándékával, illetve az elhunyt végakaratával nem ellentétes- az önkormányzat gondoskodik a méltóképpen történõ eltemetésrõl, a gyászszertartás megszervezésérõl, a sírhely késõbbi ápolásának megszervezésérõl, a szellemi hagyaték megõrzésérõl és közkinccsé tételérõl. A rendelet általános felsorolásban rögzíti, hogy az önkormányzat mely köztiszteletben álló, elhunyt személy sírjánál helyez el koszorút, illetve helyezi ki a Városháza épületére a gyászlobogót. Ezen személyek emlékét úgy is meg kívánja õrizni, hogy halálukat követõen, mint ahogy a gyakorlatban eddig is mûködött, a Kisbíró következõ számában nekrológot jelentet meg, elhalálozásuk és születésük kerek évfordulóiról pedig megemlékezik. Az önkormányzat a rendeletben kinyilvánította, hogy a városban lévõ nevezetes emlékhelyek - így az Illéssy sírkert, az es emlékmû, az I. és II. világháborús emlékmû, a II. világháború során a városban és környékén folyt harcokban elesett, hõsi halált halt katonák sírhelyei, illetve a városban található közterületi szobrok - gondozását, rendezett állapotának biztosítását, a kisújszállási székhelyû civil szervezetekkel együttmûködve, feladatának tekinti, a szellemi hagyaték megõrzésérõl megemlékezések szervezése formájában gondoskodik. Deméné dr. Demeter Judit osztályvezetõ

5 2007. november 10. Kisbíró 5. oldal 10 éve indult újra az egyházi oktatás városunkban október 7-én a Református Egyházközség és az önkormányzat közös szervezésében ünnepi megemlékezésre került sor. Kisújszállás közoktatásának több évfordulója adta az apropót a megemlékezésre. A közoktatás a református egyház szervezésében a visszatelepülés évében (1717) 290 évvel ezelõtt kezdõdött, 210 éve épült meg a régi emeletes iskola, 80 éve, hogy az Arany János utca végén felépült a ma is álló fiú-, és az azóta lebontott leányiskola. Ugyanebben az évben, 1927-ben épült a Munkácsy, a Bittner falusi és több tanyasi iskola ben pedig az egyházi ingatlanok visszaadása után elindulhatott a református iskolában az oktatás. Ennek tíz esztendeje. Az egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére az 1991-es XXXII. számú törvény alapján, még az elsõ képviselõtestület idejében, 1992 májusában sor került. A kártalanítási összegbõl épülhetett fel az új Kossuth iskola a Rákóczi utca sarkán. Két ingatlan telekkönyvi bejegyzésére még nem került sor az elmúlt években. Ezek a Jókai utcai volt iskola és a Széchenyi utca 1. szám alatti két üzlet (mely csereingatlan volt). De ezek az ingatlanok is egyházi kezelésben voltak. Az ünnepi alkalommal került sor azon okmányok aláírására és kicserélésére, melyek a nevezett ingatlanokat egyházi tulajdonba adják vissza. Aközös ünneplés a református templomban kezdõdött, ahol dr. Bölcskei Gusztáv püspök, zsinati elnök hirdetett igét, majd a városházán a presbitérium és a képviselõ-testület együttes ünnepi ülésével folytatódott. Itt Kecze István polgármester mondott ünnepi köszöntõt. Ilyen alkalomra utoljára 1942-ben, 65 évvel ezelõtt dr. Sípos István lelkészelnök beiktatásán került sor. A szép ünnepségen dr. Szatmári István nyelvészprofesszor, Varga Mihály és dr. Fazekas Sándor országgyûlési képviselõk is részt vettek. Dr. Ducza Lajos alpolgármester KARÁCSONYI FALU A Kálvin parkban december 3-án idén is megnyílik a "Karácsonyi falu", amely december 24-ig tart. Az önkormányzat hívja és várja a kereskedõket. Szeretnénk, ha ebben az évben az elmúlt évinél többen élnének ezzel a lehetõséggel, ennek érdekében Kecze István polgármester úr élt a közterület használatáról szóló 24/2004. (IV. 20.) számú önkormányzati rendelet 10. (3) bekezdésében biztosított lehetõségével, és a rendeletben megállapított Ft/m2/hó díjat Ft/m2/hó díjra mérsékelte. Az érdeklõdõk telefonon a Polgármesteri Hivatal 59/ telefonszámán, személyesen a Városháza, emelet 21-es irodájában a közterület-felügyelõktõl kérhetnek bõvebb felvilágosítást, illetve rendezhetik a helyfoglalást. Deméné Dr. Demeter Judit, az Építési és Városüzemeltetési Osztály vezetõje Az elektronikus közigazgatás bevezetése Kisújszálláson A közigazgatás világszerte komoly kihívással áll szemben - jobb minõséget kell nyújtania, csökkenõ költségek mellett. Az e-közigazgatás célja elektronikus csatorna létrehozása az önkormányzat, a lakosság, valamint különbözõ szervezetek és vállalatok között, így modern, szolgáltató, ügyfélcentrikus ügyintézés valósulhat meg. Kisújszállás város képviselõ-testülete az októberi soros ülésén úgy döntött, hogy az állampolgárok hatékony tájékoztatása, az ügyfélszolgálatok tehermentesítése, az ügyintézési idõ csökkentése érdekében, a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus ügyintézését fokozatosan bevezeti. Az önkormányzat a évben az alábbi feladatokat valósítja meg: - Kisújszállás város honlapjának fejlesztése, alkalmassá tétele az e-ügyintézés bevezetésére, - a helyi adók elektronikus ügyintézésének elindítása. A képviselõ-testület az elmúlt évben a város fejlõdését szolgáló közérdekû városfejlesztési és fenntartási feladatai megoldására Önkéntes Városfejlesztési és Fenntartási Alapot hozott létre. Az Alap célkitûzése a városi tömegtájékoztatás színvonalának és tartalmának minden irányú továbbfejlesztése, ezért az Alapba befolyt összegeket a honlap fejlesztésével és a helyi adók e-ügyintézésének bevezetésével kapcsolatos költségek finanszírozására használjuk fel. Az Alap részére magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság is teljesíthet rendszeres, vagy eseti befizetést, amennyiben a cél megvalósításával egyetért, azt támogatja. A befizetés, amelyrõl igazolást állítunk ki, ráfordításként, illetve költségként elszámolható. Az Alap megnevezése, számlaszáma: Önkéntes Városfejlesztési és Fenntartási Alap Bögös Katalin osztályvezetõ Tisztelt Lakosok! A köztisztaság és a fertõzések elkerülése érdekében kérjük, hogy amennyiben Kisújszállás város területén elhullott állatot találnak, értesítsék a Köztisztasági telep vezetõjét (gyepmester) vagy a közterület-felügyelõket az alábbi telefonszámokon: Rézmûves Lajos gyepmester: 06/ Cs. Németh Zoltán közterület-felügyelõ: 06/ Ducza Endre közterület-felügyelõ: 06/ Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy az otthon elhullott állatokat díjmentesen helyezhetik el a Köztisztasági telepen. Személyesen is kivihetik vagy a gyepmesterrel egyeztetve õ szállítja ki. Deméné Dr. Demeter Judit, az Építési és Városüzemeltetési Osztály vezetõje

6 6. oldal Kisbíró november 10. A szakképzés jövõjérõl A parlament 2007 júniusában elfogadta a szakképzés további mûködtetését alapvetõen meghatározó törvénymódosításokat. Ennek során a közoktatásról szóló törvény módosítása a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB) szerepét jelentõs mértékben megerõsítette a régiók szakképzésfejlesztési irányainak és arányainak meghatározását illetõen. Bevezetésre kerül a szakképzés-szervezési társulás, amelyet jogi személy és a szakképzést fenntartó önkormányzatok hozhatnak létre. A szakképzés-szervezési társulásba csak azok a fenntartók léphetnek be, amelyek magukra nézve elfogadják az RFKB szakképzést érintõ döntéseit. A szakképzésrõl szóló törvény meghatározta és a korábbiakhoz képest alapvetõen más jelentéstartalommal ruházta fel a térségi integrált szakképzõ központok (TISZK) fogalmát. Ennek értelmében többek között TISZK-nek tekinthetõ az önkormányzati fenntartók által létrehozott szakképzés-szervezési társulás. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény módosítása szerint a szakképzésfejlesztési támogatás átvételére szeptember 1-jétõl csak a megfelelõ méretû (legalább 1500 tanulót foglalkoztató) TISZK-ben lévõ intézmények fenntartója válik jogosulttá. A Munkaerõpiaci Alap képzési alaprészébõl kiírt pályázatokon ugyancsak ezen TISZK szervezetben résztvevõ intézmények nyújthatnak be pályázatot. A késõbbi uniós pályázatokon történõ részvételnek is a TISZK-ben történõ részvétel a feltétele. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírták a "Szak- és felnõttképzés struktúrájának átalakítása" konstrukció keretében a "TISZK rendszer továbbfejlesztése" címû, TÁMOP jelû pályázatot. A szak- és felnõttképzés fejlesztésének alapvetõ célja a fejlesztésre fordított állami források koncentrált felhasználásának ösztönzése, a forrásokkal hatékonyabban gazdálkodó, diverzifikált képzési struktúrával rendelkezõ, költséghatékonyan mûködõ, a munkaerõ-piaci keresletre rugalmasan reagálni képes szakképzõ intézményrendszer kialakítása, amely tényleges választási lehetõséget kínál. A pályázatra a Közép-magyarországi Régió kivételével a más régiókban lévõ fenntartók, illetve szakképzés-szervezési tárulásai nyújthatnak be pályázatot. Jelen pályázati kiírás keretében a benyújtott pályázatokat kétfordulós eljárásban támogatják. Meghirdetéskor az elsõ fordulóban a rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a hat régióra forint, amelybõl 8-15 pályázat támogatható. Pályázatonként millió forint összegû támogatás igényelhetõ, a támogatás mértéke maximum 100%. A területi lefedettséget figyelembe véve régiónként 2 pályázat elfogadása valószínûsíthetõ. A pályázatok keretében a TISZK-ben résztvevõ intézmények vezetési és irányítási rendszerének humán erõforrás fejlesztésére, az intézményvezetés és az irányítási rendszer kialakítására, hátránykompenzációs programjaik kidolgozására használható fel a támogatás. A pályázat elsõ fordulójának elõkészítésében az elõzetes egyeztetések szerint a megyei önkormányzat gesztorként mûködne közre, a pályázat kidolgozásába külsõ pályázatíró szakértõt vonnának be. Sikeres pályázat esetén a megyei hatáskörû szakképzés-szervezési társulás végezné a pályázat második fordulójának a kidolgozását. Önkormányzatunk a október 30-ai ülésén egyetértett a TÁMOP /07/2 "A szak- és felnõttképzés struktúrájának átalakítása" konstrukció keretében a "TISZK rendszer továbbfejlesztése" címû pályázati felhívásra történõ pályázat elsõ fordulójában történõ részvétellel, és felhatalmazott a Jász-Nagykun-Szolnok megye iskolarendszer egészét magába foglaló pályázat benyújtásának elõsegítésével, illetve annak kidolgozása során a szakképzésben érintett települési önkormányzatokkal történõ közremûködéssel, egyeztetések lefolytatásával. Kecze István polgármester PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kisújszállás Város Önkormányzata üzlet, iroda és tárolás céljára bérbe adja a Kisújszállás, Illéssy u. 1. szám alatti, 1122 m 2 nagyságú ingatlant a rajta lévõ kb. 80 m 2 nagyságú (régebben a Fékon kazánházaként funkcionáló), illetve a kb. 70 m 2 nagyságú (régebben üzletként is funkcionáló) felépítményekkel együtt. A helyiségek és a telek bérleti jogát pályázat útján lehet elnyerni. A pályázók közül az részesül elõnyben, aki a legmagasabb összegû bérleti díj megfizetését vállalja. Pályázati adatlap és a részletes pályázati feltételekre vonatkozó tájékoztató a Polgármesteri Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztályán, Polgármesteri Hivatal 21. számú irodájában kérhetõ. Pályázatokat november 26.-án óráig lehet írásban benyújtani a fenti címre. Az ingatlan megtekinthetõ munkanapokon, Deméné dr. Demeter Judit osztályvezetõvel történt elõzetes egyeztetést követõen. (Tel.: 59/ ) A versenytárgyaláson csak a fenti határidõig írásban pályázók vehetnek részt. A pályázati licit lebonyolítása: november 27.-én órakor a helyszínen történik. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, címét, nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja és az általa ajánlott bérleti díjat. Deméné Dr. Demeter Judit Építési és Városüzemeltetési Osztály vezetõje

7 2007. november 10. Kisbíró 7. oldal Tóth Lajosné köszöntése: "És vissza nem foly az idõnek árja Elõre duzzad, feltarthatatlanul" (Arany János) Tóth Lajosné nyugdíjas óvónõ köszöntésére gyûltünk össze mi nyugdíjasok abból az alkalomból, hogy óvónõi oklevelét 50. éve szerezte meg, s Szarvason ez év szeptember 8-án aranydiplomát vehetett át. Kis csoportunk június óta izgalommal figyelte a vele történõ eseményeket az aranydiplomával kapcsolatban, de az elsõ említésre méltó esemény a szarvasi Tessedik Sámuel Fõiskola meghívója volt. Õ is izgatottan várta ezt a napot, mi is nagyon készültünk a köszöntésére, mert 50 év az ember életében olyan idõ, amelyben minden megtörtént: munka, családalapítás, gyermekek, sok jó, s bizony sok rossz is. Kimondva két szó, megélni ötven év! "Ha támaszt adtál ott, ahol nem volt Önmagadból, ami jó volt A lehetetlent, ha megpróbáltad S az ütéseket végig álltad. Rosszat magadra akkor nem tehetsz, Ember voltál se több, se kevesebb." (Schiller) Tóth Lajosné Ildikó óvó néni 1957-ben szerezte óvónõi diplomáját Gyulán. Még ebben az évben Kevermesen kezdett el dolgozni. Mint minden kezdõ óvónõ, nehéz körülmények között. Kis fizetés, nagy létszám, fõs gyermekcsoportban, hiányos felszereltségû óvodában. Kisújszállásra 1962-ben került. A Petõfi Óvodában kapott állást, s nyugdíjazásáig itt dolgozott. Munkájára igényes, gyermekszeretõ óvónõként ismertem meg. Mint gyermekvédelmi felelõs 23 évet dolgoztam vele. Egyénisége higgadt, nyugodt, a továbbképzéseken vezetõ szerepet vállalt, hozzászólásai lényegre törõek voltak. Gyermekvédelmi témákban megyei továbbképzéseken vett részt. Az óvónõk bábjátékos csoportjának tagja volt egészen a nyugdíjazásáig, ötleteivel aktívan segítette annak mûködését. Több óvónõ jelölt gyakorlatát vezette. Eredményes munkájáért többször elismerésben, 1984-ben Miniszteri Dicséretben részesült ben ment nyugdíjba 38 munkaviszonyban töltött év után, melybõl Kisújszálláson 33 évet dolgozott. Ekkor kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést. Nyugdíjas éveiben szívesen jár színházba, örömmel van együtt az unokáival, s ápolja volt kollegáival a kapcsolatot. Ezen a szeptember 12-én délután örömmel köszöntöttük aranydiplomás kartársnõnket, s kellemes, meghitt órákat töltöttünk együtt: Balogh Lajosné, Monoki Lajosné, Kertész Ferencné, Monoki Kálmánné, Márkiné Szarka Mária, Z. Tóth Jánosné, Szabó Lajosné Irénke, Radics Pálné, Oros Istvánné nyugdíjas munkatársak társaságában. Kívánom, hogy még nagyon sok ilyen összejövetelben vegyen részt köztünk, s mosolygós nyugodt, egyéniségével színesítse azokat! Oros Istvánné nyugdíjas óvodapedagógus

8 8. oldal Kisbíró november 10. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kisújszállás Város Önkormányzata nyílt árverésen meghirdeti az alábbi építési telket Kisújszállás, Kórház u. 13/7. szám alatti 969 hrsz.-ú "beépítetlen terület" megjelölésû 417 m 2 nagyságú ingatlan. A telek beépítési lehetõségérõl és az övezeti besorolásáról a Polgármesteri Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztályán (Városháza em. 23. iroda) lehet információt kérni. Az ingatlan kikiáltási ára bruttó Ft/m 2, azaz Ft azaz négyszáztizenhétezer forint. Árverési biztosíték: a bruttó kikiáltási ár 20 %-a. A nyertes licitáló esetében az árverési elõleg foglalóvá alakul át. A nyertes pályázó a vételár fennmaradó részét egy összegben köteles megfizetni eladó részére az adásvételi szerzõdésben meghatározott határidõre. Az árverésen érvényesen licitálni azok jogosultak, akiknek az önkormányzat felé adó, adók módjára behajtható köztartozásuk, egyéb tartozásuk (pld. bérleti díj) nincs. Az árverésre a jelentkezést írásban kell benyújtani november 15-én 16 óráig a Polgármesteri Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztályának címezve (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.) vagy személyesen leadni a Városháza I. emelet 23-as irodájában. A jelentkezéshez szükséges formanyomtatványokat ugyanitt lehet beszerezni. A pályázattal kapcsolatos további információ munkaidõben Rácz Szilviától kérhetõ az 59/ telefonszámon. Az árverésen csak azok a pályázók vehetnek részt, akik a fenti határidõig írásban benyújtották az árverési jelentkezési lapot és becsatolták a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, valamint befizették az árverési elõleget. Árverés ideje: november 16. (péntek) 9.00 óra Árverés helye: Városháza I. emelet 23. iroda. Deméné Dr. Demeter Judit Építési és Városüzemeltetési Osztály vezetõje PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kisújszállás Város Önkormányzata nyílt árverésen meghirdeti az alábbi ingatlanokat 1./ Kisújszállás, Esze T. u. 23/a. (hrsz: 569/1) (Sallai telepi Óvoda) m 2 nagyságú "Óvoda" megjelölésû ingatlan 2 db felépítmény alapterülete: 415,6 m 2, állaga átlagos. Az 569/2 hrsz.-ú ingatlant illetõ szennyvízvezetési szolgalmi joggal terhelt. Megközelítése: csapadékos idõben is járható kõzúzalékos útról. Közmûbekötések: elektromos energia, ivóvíz, földgáz, szennyvíz. Kikiáltási ára bruttó Ft 2./ Kisújszállás, Vásár u. 25. (hrsz: 2077/1) (Rézmûves úti Iskola) m 2 nagyságú "Általános iskola" megjelölésû ingatlan felépítmény alapterülete: 950 m 2 (ebbõl: 160,1 m 2 beépítetlen tetõtér), állaga átlagos. Megközelítése: szilárd, aszfalt burkolatú útról. Közmûbekötések: elektromos energia, ivóvíz, földgáz, szennyvíz elvezetése zárt tárolóba. Kikiáltási ára bruttó Ft Árverési elõleg: a bruttó kikiáltási ár 20 %-a. A nyertes licitáló esetében az árverési elõleg foglalóvá alakul át. A nyertes pályázó a vételár fennmaradó részét egy összegben köteles megfizetni Eladó részére az adásvételi szerzõdésben meghatározott határidõre. Az árverésen érvényesen licitálni azok jogosultak, akiknek az önkormányzat felé adó, adók módjára behajtható köztartozásuk, egyéb tartozásuk (pld. bérleti díj) nincs. Az árverésre a jelentkezést írásban kell benyújtani november 29-én 16 óráig a Polgármesteri Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztályának címezve (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.) vagy személyesen leadni a Városháza I. emelet 23-as irodájában. A jelentkezéshez szükséges formanyomtatványokat ugyanitt lehet beszerezni. Az ingatlanok munkaidõben az alábbi telefonszámokon történt elõzetes egyeztetést követõen megtekinthetõek. A pályázatokkal kapcsolatos további információ munkaidõben Rácz Szilviától kérhetõ az 59/ telefonszámon. Az árverésen csak azok a pályázók vehetnek részt, akik a fenti határidõig írásban benyújtották az árverési jelentkezési lapot és becsatolták a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, valamint befizették az árverési elõleget. Az árverési licit lebonyolítása: 1./ Kisújszállás, Sallai telepi Óvoda november 30. (péntek) 9.00 óra 2./ Kisújszállás, Rézmûves úti Iskola november 30. (péntek) óra Árverés helye: Városháza I. emelet 23. iroda. Rácz Szilvia Építési és Városüzemeltetési Osztály Építési és gazdálkodási csoport

9 2007. november 10. Kisbíró 9. oldal Kisújszállás Város Címzetes Fõjegyzõje pályázatot hirdet a Kisújszállás Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Intézményi Osztályán PR- és kommunikációs ügyintézõi munkakör betöltésére Feladata: az önkormányzat kulturális és ifjúsági feladatainak ellátása, ezen belül az ilyen témájú döntések elõkészítése, illetve az önkormányzati döntések végrehajtása, az önkormányzat kiadványainak és honlapjának szerkesztése, önkormányzati rendezvények szervezése, marketingfeladatok ellátása, kapcsolattartás a helyi kulturális intézményekkel, a civil szervezetekkel és a médiákkal. Pályázati feltételek: - magyar állampolgárság, - a 9/1995. (II. 3.) Korm. r. 1. sz. melléklet I/15. vagy I/22. vagy II/4. pontjának megfelelõ szakképzettség, - felsõfokú intézményben szerzett, - büntetlen elõélet. Elõnyt jelentenek: - igazolható rendezvényszervezõi tapasztalat, - kommunikációs vagy PR-tevékenységben szerzett végzettség és/vagy tapasztalat, - gyors- és gépírás, - kiadványszerkesztésben szerzett tapasztalat, - nyelvismeret (angol, német vagy francia). Elvárt kompetenciák: - szöveg- és kiadványszerkesztés (tipográfia), - a magyar helyesírás alkalmazásképes tudása, - MS Office felhasználói szintû ismerete, - jó kommunikációs, kapcsolatteremtõ és együttmûködõ képesség, - kreativitás, önállóan munkát végezni képes személyiség, - pontosság, precizitás, megbízhatóság, szervezõképesség. A pályázathoz mellékelni kell: - szakmai önéletrajzot, - motivációs levelet, - iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Az állás január 1-jétõl tölthetõ be, határozott idõre, elõreláthatólag november 30-ig. A kinevezésre, a besorolásra és az illetményre a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény rendelkezései vonatkoznak. A jelentkezés benyújtásának határideje: december 10. A pályázat elbírálásának határideje: december 21. A jelentkezéseket dr. Kittlinger Ilona címzetes fõjegyzõ részére, zárt borítékban kell benyújtani. Cím: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. Telefon: 59/ Kisújszállás Város Címzetes Fõjegyzõje pályázatot hirdet a Kisújszállás Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Intézményi Osztályán egészségügyi és szociális ügyintézõi munkakör betöltésére Feladata: az önkormányzat egészségügyi, szociális és bûnmegelõzési feladatainak ellátása, ezen belül az ilyen témájú döntések elõkészítése, illetve az önkormányzati döntések végrehajtása, kapcsolattartás az önkormányzat egészségügyi és szociális intézményeivel, valamint a városban és kistérségében mûködõ egyéb egészségügyi és szociális intézményekkel, szervezetekkel, továbbá a bûnmegelõzéssel foglalkozó intézményekkel és egyéb szervezetekkel. Pályázati feltételek: - magyar állampolgárság, - a 9/1995. (II. 3.) Korm. r. 1. sz. melléklet I/2. vagy I/17. vagy I/18. pontjának I. besorolási osztályra elõírt megfelelõ szakképzettség, - felsõfokú intézményben szerzett, - büntetlen elõélet. Elvárt kompetenciák: - MS Office felhasználói szintû ismerete, - jó kommunikációs, kapcsolatteremtõ és együttmûködõ képesség, - kreativitás, önállóan munkát végezni képes személyiség, - pontosság, precizitás, megbízhatóság, szervezõképesség. A pályázathoz mellékelni kell: - szakmai önéletrajzot, - motivációs levelet, - iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Az állás január 1-jétõl tölthetõ be. A kinevezésre, a besorolásra és az illetményre a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény rendelkezései vonatkoznak. A jelentkezés benyújtásának határideje: december 10. A pályázat elbírálásának határideje: december 21. A jelentkezéseket dr. Kittlinger Ilona címzetes fõjegyzõ részére, zárt borítékban kell benyújtani. Cím: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. Telefon: 59/

10 10. oldal Kisbíró november 10. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kisújszállás Város Önkormányzata nyílt árverésen értékesíti a Kisújszállás 2188/1 hrsz-ú, természetben Kisújszállás, Szabadság u. 6/a. szám alatt található, 993 m 2 nagyságú ingatlant, a F-113/2007 munkaszám alatt elkészült változási vázrajz szerint, a következõ megosztásban: - az 567 m 2 nagyságú, belsõ telekrészt bruttó Ft/m2, azaz bruttó Ft kikiáltási áron, - a 426 m 2 nagyságú külsõ telekrészrészt bruttó Ft/m2, azaz bruttó Ft kikiáltási áron. A telekrészekre a pályázatot külön-külön kell beadni. Amennyiben a két ingatlanrész vételi jogát eltérõ személy szerzi meg, úgy az 567 m 2 nagyságú telekrész javára a 426 m 2 nagyságú telekrész terhére átjárási szolgalmi jogot alapít az önkormányzat. A telek megosztásának költségeit a vevõk egymás között egyenlõ arányban viselik, ezt a költséget a vételár nem tartalmazza. Az átjárási szolgalmi jog alapításának költségeit a belsõ telek tulajdonosa viseli, melyet a vételár nem tartalmaz. A telkek beépítési lehetõségeirõl és az övezeti besorolásáról a Polgármesteri Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztályán (Városháza em. 21. iroda) lehet információt kérni. Árverési biztosíték: a bruttó kikiáltási ár 20 %-a. A nyertes licitáló esetében az árverési elõleg foglalóvá alakul át. A nyertes pályázó a vételár fennmaradó részét egyösszegben köteles megfizetni az eladó részére az adásvételi szerzõdésben meghatározott határidõre. Az árverésen érvényesen licitálni azok jogosultak, akiknek az önkormányzat felé adó, adók módjára behajtható köztartozásuk, egyéb tartozásuk (pld. bérleti díj) nincs. Az árverésre a jelentkezést írásban kell benyújtani november 15-én 16 óráig a Polgármesteri Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztályának címezve (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.) vagy személyesen leadni a városháza I. emelet 21-es irodájában. A jelentkezéshez szükséges formanyomtatványokat ugyanitt lehet beszerezni. A pályázatokkal kapcsolatos további információ munkaidõben Deméné dr. Demeter Judittól kérhetõ az 59/ telefonszámon. Az árverésen csak azok a pályázók vehetnek részt, akik a fenti határidõig írásban benyújtották az árverési jelentkezési lapot és becsatolták a 2. számú mellékletben szereplõ nyilatkozatokat, igazolásokat, valamint befizették az árverési elõleget. Az árverési licit lebonyolítására november 16- án de órakor kerül sor a Polgármesteri Hivatal I. emelet 18. számú termében. Deméné Dr. Demeter Judit Építési és Városüzemeltetési Osztály vezetõje Bál az Aranyban Az Arany János Általános Iskola nevelõtestülete és az Arany Diák Alapítvány ismét szervezett alapítványi bált. Az eddigi évekhez hasonlóan a tanulók mûsora, a nyolcadikosok nyitótánca szórakoztatta a résztvevõket vacsora elõtt, majd a Pop Secret Band és a bárban zongorista zenélt. A negyedikesek után a dráma szakkörösök Arany János Pázmán lovag címû balladáját adták elõ a szolnoki Szigligeti Színház díszletei elõtt és jelmezeibe öltözve. További különlegesség volt, hogy a jelenet részeként adták elõ a hagyományos nyitótáncot. A Szigligeti Színház nagylelkû támogatása mellett igazgatójuk, Balázs Péter színmûvész is megtisztelt bennünket jelenlétével. Gyermekkori Kisújszálláson töltött nyaraira emlékezve egy novellát adott elõ a közönséget szórakoztatva. Ebben az évben az emberi élet egy alapvetõ közösségének, egy házaspárnak ítélte oda az alapítvány kuratóriuma az "Aranyos Tanulóinkért Díjat", Czobor Sándor szobrászmûvész alkotását. Szénási László iskolánk egykori pedagógusaként, az Arany DSE alapító elnökeként, a nyitótáncosok többszöri felkészítõjeként, a város oktatásának innovatív fejlesztõjeként, míg felesége a kuratóriumban végzett több éves munkájának elismeréseként részesült a díjban. Végezetül az sem érdektelen, hogy a résztvevõknek, és a többi támogatónknak köszönhetõen mintegy ,- Ft bevételre tett szert alapítványunk, melyet céljaink további megvalósítására fordíthatunk. Máténé Varga Rózsa a kuratórium elnöke Hagyományainkhoz híven nevük megjelentetésével is megköszönjük Aranyos Támogatóink segítségét: 3.a osztály, Adrenalin bolt, Ágotai László, Alsós Gyermekeinkért Alapítvány, Arany DSE, Bacskai Martin, Balla Bence, Balla Orsolya, Balla Tünde, Balogh Károlyné, Banai Bernadett, Barabás Enikõ, Barabás Zsófia, Baróti Ákos, Barta Richárd, Bohács Roland, Bojti Sándor, Boncz Bt., Boncz Dániel, Boncz Lajos, Borhi Fruzsina, Borhi Réka, Borók Réka, Boros Tekla, Boros Tibor, Buzás Levente, Czepán Adrián, Czepán János, Czepány Martin, Czukhor Bt., Cs.Nagy Eszter, Csatári Bernadett, Csilla Virág-Ajándék, Dékány Gyuláné, Csipes Róbert, Csörögi Gábor, Deme István, Demeter Ádám, Demeter Edit, Demeter Jánosné, Dobák Róbert, Dr.Ágotai Tibor, Ducza Noémi, Éliás Anett, EPOSZ Kft., Erneszt Antal, Fábián Sándor, Farkas Fanni, Farkas Flóra, Farkas Ildikó, Farkas Sándor, Farkas Viktória, Fazekas Antal, Finta Zsanett, Forgács Loretta, Füleki Balázs, Füleki Csaba, Gazsó Alexandra, Gazsó Barbara, Gólya Gyógyszertár, Gönczi Dorottya, Gönczi Károly, Gönczi Károly, Gönczi Sarolta, Gulyás Tibor, Gulyásné Kis-Tóth Margit, Gyõri József, Gyõri Julianna, Hajdú Patrik, Harsányi Krisztina, Herczegh Lilla, Herczeghné Ivanics Margit, Himer Ádám, Holhós Györgyné, Horváth Bettina, Horváth Lászlóné, Imréné Pádár Mária, J. Szepesi Irodataechnikai Kft., J.Urbán kft., Jakobicz Mihály, Józsa Endre, Juhász Attila, Kakas Rezsõ, Kádas György Általános Iskola, Kálvin utcai kínai bolt, Kása Dávid, Kása Tamás, Kása Zoltán, Kató Dóra, Kató Tamás, Katonáné Murányi Erika, Kecze és Tsa. Bt., Kecze István, Kecze János, Kelemen Zoltán, Kerekes Nóra, Kincs Ferenc, Kis Boglárka, Kisné Rácz Hajnalka, Kiss Ágnes, Kisúj Étterem, Kittlinger Ákos, Kolics Bence, Kovács Bernadett, Kovács Dóra, Kovács Levente, Kovács Pál, Kovács Sándor, Kovács Sándorné, Kõszegi István, KÖTIVIZIG, KUNFA Kft., KUN-METALOKÁLA Kft., KUNSZÖV Kft., KUN-VET Bt., Lakatos Gábor, Legenda Kft., Lepker Bt., Magyar Dániel, Marady Optika, Máté Mónika, Máté Ninetta, Mikó Mercédesz, Milák Vilmos, Mini Dekor - Imre Judit, Molnár Balázs, Molnár Dávid, Molnár Marianna, Monoki Gréta, Monoki Mariann, Monoki Norbert, Móricz Zsigmond Gimnázium, Mûvelõdési és Ifjúsági Központ, Nagy Ádám, Nagy Anna gyógymasszõr, Nagy Dániel, Nagy Helga, Nagy István Zoltán, Nagy Mária, Nagy Molnár Ibolya, Nagy Zoltán, Nagy Zoltánné, Nagyné Daku Ágnes, Nagyné Végh Edit, Nánási Nikolett, Németh Erika, Németh Gréta, Németh Mónika, Oláh Erzsébet, Oláh Gergõ, Oláh István, Oláh Tünde, Oros Dániel, Oros Péter, Orovicz Réka, Orovicz Roberta, Örmény László, Palágyi Dániel, Palágyi Zoltán, Pápai Georgina, Pardi Anita, Patkós Zsuzsanna, Petõfi Vadásztársaság, Polgárõrség, POSZ-KOR BT., Posztós István, Posztós Zsigmond, Pótfék Bt., Prince Divat - Lázár Mónika, Rácz Erika, Rácz Károly, Radics Kornél, Rózsa Endre, Rozsdás Kft., S.Nagy Panna, S.Nagy Zsolt, Sajtos Tibor, Sebõk János, Sipos Bernadett, Sipos Gyula, Stupmf Beáta, Szabó Ádám, Szabó Balázs, Szabó Lajos, Szabó Luca, Szabó Sára, Szabó Tamás, Szél Zsófia, Szénási László, Szepesi Jenõ, Szilágyi Márk, Szilágyi Roland, Szivárvány Háló Egyesület, Szoboszlai Klaudia, Szolnoki Szigligeti Színház, Szombat Attila, Szombat Zoltán, Szõke Tamás, Szõke Zsigmondné, Szpisják Csaba, Szûcs Ferenc, Tanka Sándor, Tatár Krisztina, Tatár Péter, Tatár Zoltán, Toldi Attila, Toldi Borbála, Tóth Adrienne, Tóth Barbara, Tóth Dominika, Tóth Lajos, Tóth Lajosné, Tóth Petra, Tóth Tünde, Tóth Zsolt, Törõcsik Ferenc, Tuka Antal, Turi Ágnes, Tyukodi Julianna, Váradi Miklós, Varga Istvánné, Városvédõ- és Szépítõ Egyesület, Veres László, Vibrátor Kft., Vida Tamás, Vig Balázs, Vig Csilla, Vígh Márk, Vöröskereszt Városi Szervezete, Zimány Bettina, Zimány Miklósné, Az Arany János Általános Iskola nevelõtestülete, technikai és adminisztratív dolgozói, Az Arany János Általános Iskola Szülõi Munkaközössége.

11 2007. november 10. Kisbíró 11. oldal Az Arany János Városi Könyvtár hírei "A tudomány iskolája" programsorozat A magyar tudomány ünnepe alkalmából november óra "Batthyány" Dr. Mezey Barna (ELTE AJK dékán) elõadása * * * november óra Kása Imre amatõr fafaragó kiállítása A kiállítást megnyitja: Dr. Ducza Lajos * * * november óra Szenti Ernõ (mûvész-tanár) könyvbemutatója és kiállítása Vendég: Mezey Katalin írónõ * * * november óra "Globális környezeti problémák" Monoki Ákos (Nimfea Egyesület programszervezõ) vetítéssel egybekötött elõadása A rendezvények helyszíne: Zenei könyvtár A rendezvénysorozat támogatója: Kisújszállás Város Önkormányzata Az Országos Szalma- és Csuhéfonók Baráti Társasága Egyesület valamint a Kisújszállási Mûvelõdési és Ifjúsági Központ szeretettel meghívja Önt, kedves családját és ismerõseit az "Aranyszalma a karácsonyfán" címû szalma és csuhé kiállítás és vásár megnyitójára Idõpont: december 1. (szombat) 10 óra Helyszín: Papi Lajos Alkotóház Kisújszállás, Nyár u. 8. A kiállítást megnyitja: Dr. Ducza Lajos Kisújszállás Város Önkormányzatának alpolgármestere A kiállítás január 11-ig látogatható elõzetes bejelentkezés alapján. Bejelentkezni a következõ telefonszámokon lehet: Mûvelõdési Ház: 59/ Balogh Károlyné: 30/ Szabó Katinka: 20/ Társszervezõk: Anyanyelvápolók Szövetsége Kisújszállási Csoportja TIT Kisújszállás Város és Városkörnyéke Szervezete * * * november óra Egészségnevelési vetélkedõ Helyszín: Mûvelõdési és Ifjúsági Központ Társszervezõ: Manócska Baba-Mama Klub * * * A "Batthyány emlékezete" és "A könyvtár uniós információtár" programsorozatok keretében hirdetett vetélkedõk, pályázatok eredményei megtekinthetõk a könyvtárban. * * * Köszönjük Tóthné Ágoston Editnek, Bohács Rolandnak, Oros Istvánnak és Uriné Kovács Irmának a könyvtárunk részére felajánlott dokumentumokat. Gubuczné Tomor Mária könyvtárvezetõ

12 12. oldal Kisbíró november 10. Visszatekintés: tapasztalataink a kompetencia alapú programcsomag bevezetésérõl Megújulásra kész nevelõtestületünkkel egyetértve írtuk meg 2005 augusztusában a "Felkészülés a kompetencia alapú nevelésre a Kisújszállási Városi Óvodai Intézményben" HEFOP címû pályázatot. A program megírására és bevezetésének segítésére az alábbi team szervezõdött: Janóné Rácz Ildikó intézményvezetõ -a pályázat képviselõje, Ponyokainé Rab Judit intézményvezetõ helyettes, tagóvoda vezetõ -szakmai koordinátor, Ábri Kálmánné -a projekt menedzsere, Bartókné Nagy Ildikó és Kissné Szatmári Margit -megvalósító óvodapedagógusok. A pályázat megírására késztetettek bennünket azok a változások, amelyeket az óvodás gyermekek körében tapasztalunk. (Egyre több a problémás gyermek.) Biztatott bennünket az is, hogy a pályázat eredményessége esetén a pénzügyi forrásokkal eszközeink is bõvülhetnek, és a kapcsolódó továbbképzéseken modern pedagógiai módszereket ismerhetünk meg. A pályázat leadása után izgalommal vártuk az eredményt, és nagy örömmel fogadtuk az eredményességérõl szóló információkat. A programcsomag a Katica csoportban került bevezetésre a 2006/2007-es nevelési évben. A Katica csoport vegyes összetételû, 3-7 éves korú gyermekekbõl állt. Nemek szerinti megosztásban az elõzõ nevelési évben: 26 fõ közül 14 kislány és 12 kisfiú. Kiváló partnereink voltak a szülõk, akik figyelemmel kísérték tevékenységeinket, aktív segítõink voltak a gyûjtõmunkákban, és velünk örültek a látható pozitív változásoknak. Nagy segítségünkre volt csoportunk nevelést segítõ munkatársa, Juhász Imréné dajka. A programcsomaghoz való kapcsolódásunk egyik fontos feladata volt, hogy a helyi programunk értékeit megtartsuk. Könnyû volt megtalálni a kapcsolódási pontokat, mert helyi programunk alappillérei: a környezeti nevelés és hagyományápolás. A Komplex fejlesztési tervek felosztása az õsmagyarok és a magyar kultúra jelképrendszerét követi: a) Levegõ: július, augusztus, szeptember b) Tûz: október, november, december c) Víz: január, február, március d) Föld: április, május, június. A programcsomag a felnõttnek számára is izgalmas módon fedezteti fel a világunkat irányító, befolyásoló folyamatokat. Lehetõséget ad hagyományok megismerésére, átörökítésére. Újszerû, érdekes vizuális technikák kipróbálásával a vizuális látásmód maximális fejlõdését és az önkifejezés lehetõségét biztosítja. Számunkra szokatlan, de a tevékenységek során bizonyítást nyert a zenei fejlesztés újszerûsége, hatásossága. A mai zajos, lüktetõ világban a magunkra, a csendre, nyugalomra figyelõ készség kialakítása sokféle elfojtott pszichológiai feszültség levezetésére gyógyír. kísértük a tehetséges gyermekeket, komolyabb feladatokkal biztosítva fejlõdésüket. - Óvodásaink motiváltsága, érdeklõdése fokozottabb, állandósult. - A tapasztalatokat, élményeket otthon is szívesen elmesélték, gyakran meg is mutatták, ezzel biztosítva számunkra az intenzívebb szülõi érdeklõdést, aktivitást. Láthatóak voltak a gyûjtõmunkák során, de fogadóórákon, szülõi megbeszéléseken is állandóan éreztük hatását. - A játékban és beszélgetésekben megfigyelhettük beszédfejlõdésük minõségi javulását. - Óvodásaink tapasztalatai, élményei beépültek ismereteikbe, megjelentek szerepjátékukban, beszélgetéseikben. Összehasonlítva az elõzõ nevelési évek csoportjaival magasan ez a csoportunk játszott intenzívebb, témákhoz gyakran kapcsolódó szerepjátékot. - A játékok és kooperatív tanulási folyamatok során gyakran kapcsolódtak társhoz, ami formálta szociális érzékenységüket. A kialakuló konfliktusok során lehetõséget kaptak saját érveik megvédésére, a másik meggyõzésére, konfliktusok kezelésére. Érzelmeiket kimutatva, megtanulták tisztelni társaik érzéseit. - Amásság elfogadására nevelés eredményes, mivel több roma származású óvodásunk ugyan olyan partner és tag a csoportban, mint a többiek. Nevelõtestületünk aktív figyelemmel kísérte a csoport munkáját, eredményeit. Kollégáink lehetõséget kaptak, kapnak a napi hospitálásokra, ahol gyakorlatban is láthatóak a program újszerû, hatásos törekvései, eredményessége. A Megyei Pedagógiai Napok alkalmával a környékbeli óvónõ kollégák is betekinthettek a kompetencia alapú nevelés (sok helyen még újdonságnak számító) tevékenységeibe. Ebben a nevelési évben tovább folytatjuk a kompetencia alapú nevelést csoportunkban, az elõzõ év "botladozásai" után már magabiztosabban, tudatosabban. Reméljük, hogy a mostani megújult Katicás gyerekek és szülõk is hasonlóan érdeklõdve, aktívan résztvevõi lesznek a program által javasolt ötletes tevékenységeknek. Igyekszünk a továbbképzéseken megismert újszerû módszerekkel tovább mélyíteni a ránk bízott óvodások tapasztalatait, ismereteit, állandósuló motiváltságukkal felkészíteni õket az iskolai életre, megalapozni az egész élethosszig tartó tanulásukat. A nevelési évtõl intézményünk további csoportja (a Petõfi Óvoda Búzavirág csoportja) kapcsolódott be a kompetencia alapú nevelésbe. Mi, a "kipróbáltabbak", örömmel vállaltuk el a mentori feladatot és segítõi vagyunk vállalkozó kollégáinknak. Valljuk, hogy a programcsomag számunkra is nagy lehetõséget adott a szakmai megújulásra, és bíztatunk mindenkit, hogy merjen belefogni, ebbe a sikerélményekben dús, emberpróbáló munkába. Pitypang Óvoda Katica csoport Kissné Szatmári Margit óvodapedagógus Eddigi tapasztalataink szerint látható a fejlõdés az alábbi területeken: - Az egyéni fejlettségre való tervezés során mindenkit a saját terhelhetõségének megfelelõen fejlesztettünk, figyelemmel

13 2007. november 10. Kisbíró 13. oldal Óvodából iskolába 2007 májusában gyermekeink a Pitypang Óvoda Katica csoportjában a kompetencia nevelési program szerint fejezték be az utolsó óvodai évet. Mi szülõk nagy szerencsének érezzük, hogy gyermekeink egy újfajta módszerrel felkészítve léphették át az iskola küszöbét. E módszer eredményességéhez elengedhetetlen a tárgyi és személyi feltétel megléte. Pályázat útján a tárgyi feltétel, Margó és Ildikó óvó nénik személyében a személyi feltétel is biztosítva volt. Mint minden szülõ, titkon mi is féltettük gyermekeinket, mi is vár rájuk ezután, hogyan fognak beilleszkedni az általános iskola rendjébe, vajon vége van-e a "felhõtlen gyermekkornak"? Az iskolába való beilleszkedés egy újfajta próbatétel elé állítja a gyerekeket. Az óvoda szabadabb, kötetlenebb világából kikerülve, az általános iskola kötöttebb rendjébe való beilleszkedés sokuknak jelenthet problémát. Az eddigi játékot a tanulás váltja fel, a gyermek új környezetbe kerül, új társak közé. Az iskolai beilleszkedés sikere nem csak a szellemi tudáson múlik, hanem azon, hogy ki tudja-e várni a gyerek a sorát, van-e motivációja, hogy megküzdjön a feladatokkal és be is fejezze õket. Tûri-e a napi többszöri becsöngetéstõl kicsöngetésig tartó "monotóniát", tudja-e magát korlátozni? Tapasztalataink szerint gyermekeink zökkenõmentes, gördülékeny átmenettel már igazi iskolások, biztosak vagyunk abban, hogy az óvodában jól mûködõ program önállósodásra nevelõ hatása sokat segített benne. Örülünk annak is, hogy az óvodában megszokott beszélõkedv és beszédkészség, a folyamatos érdeklõdés és felelõsségtudat töretlen gyermekeinkben. Az óvoda-iskola kapcsolat igen fontos a gyerekek törésmentes átmenete érdekében, amihez nélkülözhetetlen a jó partneri kapcsolat az intézmények között. Az idei tanévtõl általános iskoláinkban is megvalósul a tényleges együttnevelés, a különbözõ háttérrel, képességgel rendelkezõ gyerekek egy csoportban való integrált nevelése. Az iskolának, pedagógusnak, gyermekeknek egyaránt alkalmazkodni kellett a gyermekek szociális, kulturális háttérbeli különbözõségéhez, a képességbeli sokféleséghez. Tény, hogy abba az osztályba, ahova gyermekeinket írattuk, szembesülni kellett több sajátos nevelési igényû gyermekkel. Ez bennünket szülõket közvetve érint, de gyermekeinket közvetlenül. Tehát igen jól megmutatkozott, hogy gyermekeink az új módszerrel való felkészítés egyik eredményeként sokkal elfogadóbbak, toleránsabbak, valamint segítõkészek lettek társaikkal szemben. Õk nagyon könnyen elfogadták azt, amit a normál társadalom "másnak" nevez. Bátran kijelentjük, hogy 2-3 hét alatt teljesen átvették az iskola "ritmusát". Természetesen köszönhetõ ez Pici néninek is, aki példamutató türelmével, az óvodai játékosságot megtartva tanítja, neveli gyermekeinket. A Pitypang Óvoda volt Katica csoportos óvodásainak szüleinek nevében Galambos Orsolya és Szombatné Kádár Katalin Képek az ovisok életébõl

14 14. oldal Kisbíró november 10. A Mûvelõdési és Ifjúsági Központ programajánlata Zorán koncert november 22. csütörtök 19 óra Belépõk még korlátozott számban kaphatók - Az egyensúly meghökkentõ jelenségei. - Különleges tükör, amelynek segítségével megpillanthatjuk a végtelent. - De van még itt sokakat meghökkentõ óriás buborék és hegynek felfelé guruló kúp is. - Bepillanthatunk az ördöglakatok rejtélyes világába. Erzsébet-Katalin napi nótagála november 25. vasárnap 16 óra Fellépnek: Madarász Katalin Farkas Rozika Kolostyák Gyula Kísér: Szalai Antal Liszt-díjas prímás és népi zenekara Helyre szóló belépõ: 1-7 sor, és dobogó 1-2 sor: 1000 Ft 8. sortól és dobogó 3-4 sor: 800 Ft Játékos tudomány- Elmés Játékok kiállítása november ig 9.00 és óra között Belépõ: 300 Ft Miket láthatnak a kiállításon? Néhány a több mint 50 eszköz közül: - Kipróbálhatják milyen érzés az, amikor egymillióvá klónoz bennünket egy tükör. - Kedvünkre játszhatnak egy óriás rajzoló ingával. - Levegõ golyót kilövõ ágyú. - Elámulhatunk, azon hogy mekkora buborékokat tudunk készíteni egyszerû eszközök segítségével. - Több doboznyi dominóból kirakott Einstein arc. - Villámgömb - Titokzatos hologramról, amely több darabra törve is ugyanazt a képet mutatja. - Légágyú, lyuklabirintus, vagy a mindenkit nehéz próbatétel elé állító koncentrációs görbe. - Illúzió galéria. - Játék a mágnesességgel, vagy az elektromossággal is. - Ha kedvünk tartja elõállíthatunk akár egy hatalmas méretû szappanhártyát is, amely a szivárvány minden színében pompázik. Fapados mozi Újra indulunk, csak kicsit másképp - Havonta a honlapunkon (www.muvhazkisujszallas.hu) megjelenõ filmes szavazás "gyõztesét" vetítjük le. November második felében a Kopaszkutya c. magyar filmet láthatják a filmrajongók. - Ha baráti társaságoknak (min. 15 fõ) van egy jó filmötlete, és szívesen megnéznék óriás kivetítõn jelentkezzenek nálunk. TV KISÚJ Örülünk, hogy a FiberNet kábeltévé- és internetszolgáltatás jóvoltából folyamatosan szaporodik nézõink száma. Adásainkról szívesen vesszük észrevételeiket, várjuk ötleteiket. Tel: , 20/ Adásaink idõpontjai: új adás: péntekenként tól ismétlés: vasárnap óra, hétfõ és szerda tól Mûsorunk az interneten is megtekinthetõ: Hirdessen a TV KISÚJ-ban! Reklámtarifáink szintén a honlapon. Gemini Csillagászati Kör Minden csütörtökön 18 órától a mûvelõdési házban Részletes információ: Tóth János 30/ Janó Lajos igazgató Fotópályázat A Kossuth Fotóklub hetedik alkalommal fotópályázatot hirdet a Magyar Kultúra Napja alkalmából a "Fényképezés öröme" címmel. A fotópályázaton kisújszállásiak és Kisújszállásról elszármazottak vehetnek részt. Képeket kötetlen témában, lehetõleg A/4-es méretben,pályázóként maximum 10 darabot kérünk leadni. Kérjük, hogy a képek hátuljára írják rá a kép címét, szerzõjét, nevét, pontos címét. A leadási határidõ: január 8. A leadás helye: Mûvelõdési és Ifjúsági Központ, illetve a Nyár u. 8. szám alatti Papi Lajos Alkotóház. Érdeklõdni telefonon a következõ számon lehet: / Papi Lajos a Kossuth Fotóklub elnöke

15 2007. november 10. Kisbíró 15. oldal Zárszámadás március 15-én felavattuk Gyõrfi Sándor Munkácsy- és Mednyánszki - díjas szobrászmûvész "kalapos" Kossuth-szobrát a Kálvin parkban. Az eseményrõl már tájékoztattuk a város lakosságát egy korábbi Kisbíróban. Most elszámolunk Tisztelt Támogatóinknak az adományokról, támogatásokról és azok felhasználásáról. Bevételek (Ft-ban): - adományok az egyesület gyûjtésében Képzõ és Iparmûvészeti Lektorátus pályázati támogatása Kisújszállás Város Önkormányzata átutalása Nagykun Kisújszállásért Alapítvány átutalása Nagykun Polgári Kör átutalása képviselõi keretbõl nyújtott támogatás egyesület pénztárából Összesen: Kiadások (Ft-ban): - mûvész alkotói díja szobor bírálati díja 2 alkalommal szobor helyének elõkészítése emléklapok készíttetése fogadás az avatáson megjelent vendégek részére Összesen: Az emléklapok és a fogadás költségeit az egyesületi hozzájárulásból és a képviselõk támogatásából fizettük ki. A szobrot ,- Ft értékben a város tulajdonába adtuk. Ismételten megköszönjük a lakosság, a civil közösségek, az elszármazottak és az önkormányzat támogatását. Kérjük, hogy az összefogással létrejött szép alkotást becsüljük és védjük meg Köszönettel: a Városvédõ és -Szépítõ Egyesület elnöksége nevében: Tatár Zoltán TENISZ HÍREK A 2007-es évadban mind fejlesztésekben, mind a csapat szereplésében igen eredményes évet tudhat maga mögött a tenisz szakosztály. A nyár közepére megépült a 3. teniszpálya. Az elkészítéshez az anyagköltség nagy részét az önkormányzat fizette, a fennmaradó összeget tagdíjakból, illetve a vállalkozói támogatásból és a szakosztály mûködési költségébõl finanszíroztuk. A munkák nagy részét társadalmi munkával végezték a szakosztály tagjai. A harmadik pálya megépítésével lehetõség nyílik a magasabb osztályban szereplésre, a vidékiek bérletes fogadására, a strandolók játéklehetõségére, esetleges nyári edzõtáborok szervezésére. Dr. Mile István sportbarátunk jóvoltából elkészült egy öltözõépület, mely a felsorolt lehetõségeknek szükséges kiegészítõje. Több versenyt szerveztünk, melyek közül kiemelkedett a Kisúj Kupa, amely egyben pályaavató megyei verseny volt. A helyi versenyzõk közül többen értek el dobogós helyezést. A megyei csapatbajnokságban 2. helyen végzett a csapat / Fucskó Krisztián, Szabó Zsolt, Ferenczi Mihály, Kincs Ferenc, Barta Ferenc, Molnár Imre, Molnár Márton /. Továbbra is nyitottak vagyunk új tagok felvételére, illetve várunk minél több tanulót a szakköri foglalkozásokra, melyeken novembertõl májusig tornateremben lehet ismerkedni a tenisz alapjaival. Szakkör ideje: péntek év felett Móricz tornaterem vasárnap évesig Illéssy tornaterem vasárnap évesig Illéssy tornaterem Molnár Imre szakosztályvezetõ Az "Összefogással a Kisújszállási Kossuth Lajos Általános Iskolás Tanulókért" Alapítvány évi tevékenységérõl (Ft-ban) A többször módosított évi CLVI. Törvény 19. (1)-(5) bekezdése alapján közhasznúsági jelentésünket az alábbiakban tesszük meg: a, Alapítványunk bevétele 2006-ban: egyéni támogatóktól: APEH SZJA 1 % visszautalása: MOBILITAS pályázaton nyert : kamatok: kényszerhitel igénybevétel: b, Költségvetési támogatást alapítványunk 2006-ban nem kapott. c, Kiadások összesen: táborozás: tanulók jutalmazása: számítógép vásárlás: kezelési költség: MOBILITAS pályázati díj: iskolai programok támogatása: hiteltörlesztés: 7386 d, Alapítványunk vagyona január 1-jén: Fenti bevételekkel és kiadásokkal december 31-én: elkülönített betét: folyószámlán: tartós betétben: e, A kuratórium tagjai munkájukat társadalmi tevékenységként, minden juttatás nélkül végzik. f, A kuratórium évente minimum egy alkalommal ülésezik. Az Alapítvány kuratóriuma szeptember 15-én ünnepelték 50. házassági évfordulójukat Szabó Sándor és Szõke Erzsébet. Évfordulójuk alkalmából sok szeretettel köszönti az Önkormányzat részérõl Szabó Lajos képviselõ úr, Murányi Ferencné (Móricz Nyugdíjas Klub), Mészárovics Imre (Nagykun Nyugdíjas Klub) és gyermekei, unokái. További hosszú, boldog és szép éveket kívánunk nekik! A Kisbíró következõ száma december 15-én jelenik meg, lapzárta december 7-én, pénteken órakor. Cikket a Polgármesteri Hivatal 28-as irodájában lehet leadni. Lehetõleg floppy-lemezen vagy az címre juttassák el az írásokat. (Szerk. KE)

16 16. oldal Kisbíró november 10. AZ ÜGYELETI IDÕ ALAKULÁSA A MUNKARENDVÁLTOZÁSOK MIATT A központi háziorvosi ügyelet a munkanapok átszervezése miatt az alábbi napokon a következõ eltérésekkel mûködik: December 21-én órától 22-én órától 23-ától 26-áig óráig 28-án órától 29-én órától 30-ától 31-éig óráig január 1-jén óráig A többi napon az ügyelet változatlan formában és idõben mûködik. Kétdoki Kft. Kisújszállási Vízmû Kft. Kisújszállás, Vásár u. 64. Vállaljuk lakóingatlanok csatornahálózatra való rákötésének kivitelezését 3200 Ft/fm egységáron. Az egységár tartalmazza a felhasználásra kerülõ csövek, idomok árát, valamint a szükséges munkák díját is. Érdeklõdni személyesen, vagy telefonon: 06-59/ Zsótér László ügyvezetõ igazgató GERGELY LAJOS GÁZKÉSZÜLÉK ÉS KÜLÖNBÖZÕ CSÕHÁLÓZAT SZERELÉSÉT, JAVÍTÁSÁT, FELÚJÍTÁSÁT VÁLLALOM. TEL.: , 06-59/ KJ. RÉZMÛVES UTCA 9. Keresek egy hölgyet, aki társalgási szinten beszél németül vagy angolul (esetleg lengyelül), és be tud segíteni a gyermekgondozásba és a háztartásba (takarítás kivételével). További információ: 06-30/ November 5-étõl rendel az új fogorvos Dr. Papp László az I. számú körzet fogszakorvosa november 5-én megtartotta elsõ kisújszállási rendelését a Rákóczi út 8. szám alatti rendelõben. Az OEP finanszírozott rendelési idõ: Hétfõ, kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: (iskolafogászat) A telefonvonal igénylése folyamatban van, ezért csak a december 15-ei számunk naptármellékletében tudjuk közzétenni a rendelõ telefonszámát. A rendelésre csak személyesen lehet bejelentkezni, amiért szíves megértésüket kéri a doktor úr. Dr. Papp László magánrendelési ideje: Szerda: (Szerk.-KE) TOPÁZ ÓRA-ÉKSZER SZAKÜZLET Kisújszállás, Arany János út 2. Tel.: 59/ Nyitva: h-p.: ; szombat: Aranyékszerek, karikagyûrûk, órák nagy választéka Ékszerjavítás Óraelemek teljes választéka, elemcsere Casio szíjak Füllyukasztás Barátságos kiszolgálás, Minõség, kedvezõ ár! Kisbíró - Kisújszállás Város Önkormányzatának hírlevele Megjelenik havonta az önkormányzati üléseket követõ héten 4500 példányban. Szerkeszti a szerkesztõbizottság. Felelõs kiadó: Kisújszállás Város Önkormányzata A szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz. Telefon: Telefax: (59) Tördelés: Kiss Endre ISSN: Nyomdai munkák: KIS-ÚJ-LAP Kft., 5310 Kisújszállás Munkácsy u. 8. Telefon: 06/

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

I. Településrészi önkormányzatok tagjainak megválasztása II. Aljegyző állásra kiírt pályázat elbírálása

I. Településrészi önkormányzatok tagjainak megválasztása II. Aljegyző állásra kiírt pályázat elbírálása PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Személyi ügyek

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Damjanich János Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola és a Zöld Óvoda

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet)

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet) BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. október 7. napján tartandó Kt. ülésre! Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: 221/2009. (V.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a meghívóban szereplő napirendi

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése címmel Kódszám: TÁMOP-2.2.3/07/2

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján Munkakörök megnevezése: 1. Jegyzői Kabinetvezető 2. Gazdálkodási

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

A TIOP 3.1.1 PÁLYÁZAT ÖNRÉSZÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL ÉS A PROJEKTMENEDZSMENT PÁLYÁZTATÁSÁRÓL

A TIOP 3.1.1 PÁLYÁZAT ÖNRÉSZÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL ÉS A PROJEKTMENEDZSMENT PÁLYÁZTATÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 61727/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TIOP 3.1.1 PÁLYÁZAT ÖNRÉSZÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL ÉS A PROJEKTMENEDZSMENT PÁLYÁZTATÁSÁRÓL Előterjeszt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 5/2016. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 5/2016. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 5/2016. K-t. Jegyzőkönyv A 2016. április 6-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. (41-42/2016. sz. önkormányzati határozat) (-/2016. sz. önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő J E 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Ügyiratszám:51.917/2008. IX. Ügyintéző: Márföldiné Kotricz Erzsébet /Jánosik Istvánné

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 22/2011. (II.22.) ÖK számú HATÁROZATA

Tard Község Önkormányzatának 22/2011. (II.22.) ÖK számú HATÁROZATA 22/2011. (II.22.) ÖK számú Tárgy: A Fundamentum Iskola tardi telephelyéről A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az iskola tájékoztatóját. Egyben felkéri a polgármestert további tárgyalások folytatására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázata roma foglalkoztatás szervezõ munkakör betöltésére September 03.

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázata roma foglalkoztatás szervezõ munkakör betöltésére September 03. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázata roma foglalkoztatás szervezõ munkakör betöltésére 2009. September 03. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó Napirendi pont: Határozat szám: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-i

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére 1181-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Egész

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 34. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. április 1-jei ülésére Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

36/2008. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 29774-1/2016. Tárgy: A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/ Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562. Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/598002 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. május 25.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 30-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 30-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-2/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A évi felosztható támogatási alap összege: E Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A évi felosztható támogatási alap összege: E Ft. Kiíró: Felsőcsatár Község Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pályázat címe: Helyi civil szervezetek támogatása Pályázhatnak: Helyi tevékenységet folytató egyesületek A fenti körbe nem tartozó szervezetek

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. január 26-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Pálinkás Péter alpolgármester

Részletesebben