Good neighbours creating common future. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 PÉNZÜGYI TERV. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Good neighbours creating common future. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 PÉNZÜGYI TERV. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011"

Átírás

1 Good neighbours creating common future SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 PÉNZÜGYI TERV Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed by the European Union through the Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme 1

2 SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 A dokumentáció egy közös, szerb-magyar vállalkozásfejlesztési hálózat kialakításának és beüzemelésének pilot programjaként készült el. Készítette: Kicsiny László gazdálkodástudományi szakértı Pásztor Gabriella közgazdász This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the document is the sole responsibility of Municipiality of Magyarkanizsa and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 3 VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA... 4 Vállalkozás partnerei... 5 A vállalkozás telephelyei, eszközállománya... 5 TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK... 6 Növénytermesztési tevékenység... 6 Feldolgozási tevékenység... 6 Szolgáltatói tevékenység... 7 IPARÁG, PIAC ÉS VERSENYTÁRSAK ELEMZÉSE... 7 A VÁLLALKOZÁS BERUHÁZÁSAI Fejlesztési tervek Következtetések MÉRLEGTERV EREDMÉNYTERV CASH FLOW TERV Fedezeti pont elemzés Vagyoni helyzet vizsgálata Pénzügyi helyzet vizsgálata Jövedelmi helyzet vizsgálata Adósságszolgálat Titoktartási nyilatkozat

4 VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ A globalizáció és regionalizáció, valamint napjaink világgazdasági válsága új feltételek közé kényszeríti a szerb vállalkozásokat is. Azok a kevés tıkével rendelkezı cégek, amelyek nehezen képesek kivédeni a multinacionális cégek egyre agresszívebb versenyét, felismerték, hogy csakis egymással összefogva maradhatnak életben. Napjainkban már nem elsısorban az a kérdés, hogy a vállalatok hogyan tudják legyızni egymást, hanem az, hogy hogyan lehet a fejlıdıképességet és versenyképességet hosszú távon megtartani és fokozni, a költséges verseny helyett pedig ésszerő együttmőködést kialakítani. A Fejes Kft. figyelme is egyre inkább a szinergikus kapcsolatok felkutatására és kihasználására irányul. Hosszú távú együttmőködési rendszerekkel alakította ki egyedi stratégiáját, önállóságát megırizve. A vállalkozás az egyes mezıgazdasági termelık és a nagy zöldség-gyümölcs feldolgozó üzemek, kereskedelmi láncok között kiváló piaci pozícióban helyezkedett el. Maga a Vállalkozás is végez termelı tevékenységet, emellett termelıi felvásárló is. Az így megtermelt illetve beszerzett terményeket feldolgozza, szárítja, majd viszonteladásra értékesíti. Vevıi körével szerzıdések alapján biztosított a piaca, a termelıkkel ápolt szoros bizalmi kapcsolata pedig garantálja a termények biztos beszerzési forrását. Tevékenysége végzéséhez saját tulajdonú ingatlanokkal, gépparkkal rendelkezik. Vállalkozó célja partnerei minıségi kiszolgálása, ennek érdekében folyamatosan fejleszt, kapacitásait bıvíti. Meglévı beszerzési illetve értékesítési piacai ehhez biztos pénzügyi alapot adnak. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA A FEJES Kft ben alakult a mai Szerbia északi részén, Zimonicán. A vállalkozás fı tevékenysége mezıgazdasági termékek feldolgozása, szárítása, mezıgazdasági növények termesztése, emellett gépállományával mezıgazdasági szolgáltatásokat is végez. A Kft. 16 ha saját tulajdonú és 134 ha bérelt földterületet mővel. A vállalkozás jelentıs eszközállománnyal és ingatlannal rendelkezik, piaci pozíciója stabil, meglévı erıs kapcsolatrendszereire épít. A Vállalkozás a maga által megtermelt mezıgazdasági termények mellett vásárolt nyersanyagokat is feldolgoz. Beszállítói hálózatát a helyi mezıgazdasági termelık alkotják, a szállítást saját gépállományával végzi. Vevıi köre az iparágra specializálódott térségi nagy kereskedı, feldolgozó cégekbıl áll. Kiemelt együttmőködı partnere a Martonosi Telek Paprika Kft, akivel közös beszerzési és feldolgozási tevékenységet is folytat. A Fejes Kft. 4

5 jelenleg 11 fı munkavállalói létszámmal látja el tevékenységeit. Ügyvezetı és tulajdonos Fejes Ferenc, munkája és munkavállalói felé elkötelezett vállalkozó. Vállalkozás partnerei A Vállalkozás terménybeszállító partnerei a térség mezıgazdasági termelıi, akik jellemzıen emellett a Vállalkozás által kínált szolgáltatások (szántás, vetés, stb.) igénybevevıi is, így kölcsönös erıs bizalmi viszony alakult ki közöttük. A Vállalkozás fı partnere a Martonosi Telek Paprika Kft., akivel közös beszerzési és feldolgozási tevékenységet folytatnak. Partner szerzıdés alapján kilónkénti rögzített áron átveszi a Vállalkozótól a szárított termékeket, amit Partner tovább értékesít. Mindkét félnek elınyös az együttmőködés, Vállalkozó forgalmának döntı részét a Partner teszi ki. Közvetlen a fogyasztók felé történı értékesítést Vállalkozó nem végez, termékei nagy részét a Partner, illetve egyéb iparági nagy kereskedı cégek (Aleva AD, Aretol DOO, Geneza DOO Mlin AD) vásárolják fel viszonteladás céljából. A Vállalkozó által biztosított folyamatos magas szintő minıség és megbízhatóság garantálja az eddigi meglévı kapcsolatok további erısödését. A cégvezetés üzletpolitikája, hogy üzletfeleikkel folyamatosan megbízható partnerséget ápoljanak, részükre a piacon elérhetı legkedvezıbb konstrukciókat és árakat biztosítsanak. A teljes ellátási lánc mőködését szem elıtt tartva és innovatív megoldások nyújtásával egyre több érték nyújtása partnerei számára. A vállalkozás telephelyei, eszközállománya A Vállalkozás székhelye Zimonicban helyezkedik el. Az irodaépülete és kiszolgáló létesítményei (kazánház, kompresszor helyiség, öltözık) mellett 294 m2-es szárító helyiséggel és 164 m2-es raktár épülettel rendelkezik. A Vállalkozás saját tulajdonában 16 ha jó minıségő termıföld áll, ezen felül 134 ha földterületet bérel a térségben. Eszközállományát az alábbi összefoglaló táblázat ismerteti: 5

6 Fejes Kft. eszközállomány, 2011 Állóeszköz Darab Életkor (év) száritó vonal 1 1 sárgarépa kombájn 1 20 traktor 3 5 rakodógép locsolórendszer tifon /450 m mőtrágyaszóró 2 20 pótkocsi permetezı 2600 lit 1 15 ültetıgép 2 12 vetıgép 1 8 eke 2 10 tárcsa (4 m) 1 12 magszelektor 2 20 kamion 1 12 agreagátor 1 4 TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK A Vállalkozás tevékenységi körei alapvetıen három fı csoportra oszthatóak: - Növénytermesztés - Mezıgazdasági termények szárítása, feldolgozása - Mezıgazdasági szolgáltatások nyújtása Növénytermesztési tevékenység A Vállalkozás összességében 150 ha földterületet mővel, mindezt saját tulajdonú géppark igénybevételével az alkalmazottak végzik. Terménykínálatát az alábbi haszonnövények alkotják: zöldséglevél, kapor, paszternák, koriander, mustár, főszerpaprika, búza, kukorica, köles, zöldbab, szója, here. 6

7 Feldolgozási tevékenység A Vállalkozás meglévı kapacitásait teljes mértékben kihasználva végzi terményei szárítását, emellett fı együttmőködı partnerével, a Martonosi Telek Paprika Kft-vel közösen is végeznek feldolgozó tevékenységet. A Vállalkozás saját terményei mellett a helyi termelıktıl felvásárolt nyersanyagok feldolgozását is végzi. Szolgáltatói tevékenység Meglévı gépparkjuk és az alkalmazottak teljes munkaidejének kihasználása érdekében a Vállalkozás a helyi termelıknek mezıgazdasági szolgáltató tevékenységeket végez: szántás, vetés, mőtrágya szórás, szalma és széna préselés. Kiemelendı, hogy szolgáltató tevékenységét nagy arányban veszik igénybe azon helyi termelık, akiktıl majdan a megtermelt terményeket Vállalkozó felvásárolja, így egy kölcsönös elınyökre épülı, stabil beszállítói egyszersmind megrendelıi kör alakul ki, mindkét fél hasznára. IPARÁG, PIAC ÉS VERSENYTÁRSAK ELEMZÉSE Az iparági koncentráció általános tendencia a fejlett világban, ugyanakkor ennek mértéke, üteme és hatása tekintetében jelentıs különbségek alakultak ki az egyes gazdasági szektorok között, ez pedig felszínre hozta és megerısítette a konfliktusokat a nagyobb és kisebb mérető gazdasági egységek közötti kapcsolatban. Különösen igaz ez a zöldség-gyümölcs termelés és az élelmiszer-kiskereskedelem kapcsolatára, mert miközben az élelmiszerkiskereskedelemben jelentıs koncentrációs folyamat zajlott le, a zöldség-gyümölcs termelésben továbbra is domináns szerepük van a kis- és közepes mérető gazdasági egységeknek, illetve kisárutermelıknek. A vállalati koncentráció vizsgálatánál figyelembe kell venni, hogy a bolti élelmiszerkikereskedelemben a korábbi hagyományos szereposztás (kiskereskedelem, nagykereskedelem, külkereskedelem) átalakult, a cégek jelentıs részének tevékenységében már a teljes vertikum vagy annak több eleme megtalálható, a termeléstıl, termeltetéstıl kezdve a külkereskedelmen és nagybani beszerzésen át a közvetlen értékesítésig. A vállalatok tehát a vállalkozásra jellemzı fı árucsoporton túlmenıen más árucsoportokat is árusítanak, a kereskedelmi alaptevékenységen kívül pedig kiegészítı tevékenységeket is folytatnak. 7

8 A zöldség-gyümölcs termelık többségének gazdálkodása a viszonylag kis termelési méretek miatt biztos befogadó piaci hátteret kíván. A nagy kereskedelmi láncok és azok nagyalapterülető üzletei biztosabb piacot, illetve nagyobb termelési, értékesítési lehetıséget és az esetenként hosszabb fizetési határidı mellett is nagyobb vevıfizetési biztonságot jelentenek, mint a termelıkhöz hasonló mérető, de bizonytalanabb gazdálkodású és pénzügyi helyzető kisüzletek. A magas minıségi követelmények, nagy élımunka igény miatt a gyümölcs, főszer termelésben a kisebb (10-20 fı foglalkoztatott mellett) vállalatok, mint beszállítók a hatékonyabbak. Igazolja ezt, hogy a térségben a Fejes Kft. mellett további két hasonló mérető cég (MCM DOO, ST DOO) tudott csak talpon maradni. Üzemméreti hatékonyságból fakadóan ezek a vállalkozások nem nıhetik ki magukat. İk egymásnak szükséges versenytársai, hiszen a térséget kiszolgálni gazdaságosan egy ilyen jellegő vállalkozás nem tudja, azaz a partneri viszonyra kell helyezni a hangsúlyt. A régiós, országos, multinacionális nagy feldolgozó üzemeknek ill. kereskedelmi láncoknak az ilyen mérető vállalkozások a gazdaságos beszállítói. Fenti iparági áttekintés egyértelmően alátámasztja a Fejes Kft. helyes piaci stratégiáját. A Fejes Kft. további fejlesztéseivel elérheti az iparágra jellemzı leghatékonyabb méretet. A Fejes Kft. jól képviselteti magát a vertikum több területén, ezáltal biztos piaci kapocs tud maradni a kistermelık és a nagy kereskedelmi hálózatok, nagyüzemek között. Méretébıl fakadóan rugalmasan tud alkalmazkodni a piaci kihívásokhoz. A jelentıs élı munka igényő tevékenységeit jól ellenırzi, ezáltal a folyamatos jó minıségő termékeinek kínálatával piaci pozícióját tovább erısítheti. Szerbia EU kapcsolatai az egyes országokkal rendkívül különbözı szinten vannak, ugyanakkor a térség stabilitása és gazdasági növekedése egyértelmően kötött az európai integrációhoz. Ezért a szerb kormány részérıl részletes menetrend kidolgozására van szükség az EU kapcsolatok tekintetében. Szerb magyar kétoldalú gazdasági kapcsolatok A kereskedelmi kapcsolatok 2000 óta folyamatosan fejlıdnek. Ahhoz képest, hogy szomszédos országokról van szó, Szerbia és Montenegró súlya a magyar külkereskedelemben igen csekély. 8

9 Magyarország EU-csatlakozásával az exportırök költségei növekedtek, hiszen korábbi kedvezményeiket elveszítették. Ugyanakkor az EU-csatlakozás óta sem olvasható ki a statisztikákból visszaesés, sıt az import és az export is látványos lendületet vett. Tehát az EU-csatlakozás utáni hónapokban a kétoldalú kereskedelem nagyobb ütemben fejlıdött, mint elıtte, derül ki az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány kutatásából. Jelenleg a szomszédos országok együttmőködését támogató uniós források száma és formája igen alacsony. Az évente megjelenı INTERREG pályázati felhívásokból azonban vállalkozások nem, vagy csak közvetett módon részesülnek. Ez is azt támasztja alá, hogy a szerbiai vállalkozások export céllal csak önerıbıl, vagy hitel felvételével tudnak külpiacok felé nyitni. Marketing tevékenység A gazdasági szféra környezete az elmúlt idıszakban rendkívüli módon megváltozott és átalakult. A kínálat kiszélesedett, a verseny teljes körővé vált. A vállalatok, vállalkozások a piac megdolgozásáért, megnyeréséért totális kommunikációt folytatnak. A gyors változások kifinomult eszközök alkalmazását igénylik a versenyszférától. Napi gyakorlattá vált a cégek piaci pozíciójának elemzése, a versenyelınyök, a gyengeségek, és erısségek számbavétele. A Fejes Kft. az iparági elemzésben bemutatottak szerint speciális helyzetben van. A térségi szők piac, a versenytársak korlátozott megléte miatt a vevık felé való versenyelınyét a folyamatos minıség biztosításával, a szállítások pontos és rendszeres megtételével tudja erısíteni. Meglévı két versenytársával hosszú távú partneri együttmőködés megvalósításával tudnak a régiós, országos versenyben erısíteni pozíciójukon. Jelen helyzetben a Fejes Kft. erıs pozícióban, a Martonosi Telek Paprika Kft. biztos beszállítójaként van jelen. Ez a pozíció hátrány is lehet, amennyiben a Telek Paprika Kft. más beszállítót választana, de a mostani kölcsönös megelégedettség okán ennek veszélye kicsi, illetve a Fejes Kft. jóval kisebb mértékekben ugyan, de több vevıvel is rendelkezik. Fentiek alapján a Telek Paprika Kft. hatékony marketing munkájának és minıségi szolgáltatásának okán a Fejes Kft. biztos vevıvel számolhat. Ez azt is jelenti, hogy közvetett úton a Telek Paprika Kft. végzi a Fejes Kft. termékeinek is a marketing munkáját. Mindezek alapján a Fejes Kft. marketing csatornája 9

10 és abban való sikere elsısorban a személyes megjelenésben, kapcsolattartásban rejlik. Ennek kiaknázása az ügyvezetı rátermettségén múlik, aki az elmúlt években ennek folyamatosan tanúbizonyosságot szerzett. SWOT analízis Erısségek: - elkötelezett hozzáállás, vállalkozás-vezetéshez kapcsolódó magas fokú szakértelem - családi hagyományok folytatása, a zöldség termesztésben és feldolgozásban szerzett sokéves tapasztalat - kiterjedt kapcsolatrendszer a vertikum teljes területén - kedvezı klimatikus adottságok - modern technológia - nagy terméshozamú, ellenálló fajták Gyengeségek: - nem kielégítı marketing tevékenység - a homokos talaj gyenge víztartó és vízraktározó képessége - a tevékenység nem kellıen diverzifikált - késztermék tárolása egyelıre nem megoldott Lehetıségek: - referenciákon alapuló marketing, új piacok felkutatása - termékfajták kibıvítése - a mőszaki, infrastrukturális háttér fejlesztése, bıvítése - tıkebevonás Fenyegetések: - idıjárástól való függıség, szélsıséges idıjárás, fagykárok, jégverés - vadak, illetéktelen behatolók vagyoni kártétele (egyedi vadbetörés, lopáskár) - növények megbetegedése - új versenytársak megjelenése 10

11 A VÁLLALKOZÁS BERUHÁZÁSAI A vállalkozás tevékenységébıl származó jövedelmét a múltban is fejlesztésre fordította üzleti pozíciójának erısítése és kiterjesztése érdekében. Beruházásait minden esetben saját forrásból, pályázati források igénybevétele nélkül valósította meg. Nagyobb beruházásai finanszírozásához, kiegészítı forrásként banki hitelt vett fel a vállalkozás, melyet havonta rendesen törleszt. Az elmúlt öt évet tekintve jelentıs ingatlan és eszközállomány bıvítés valósult meg a cégnél. Az alább ismertetett fejlesztések a teljesség igénye nélkül jellemzik a vállalkozás növekedési stratégiáját. A Fejes Kft években végezte el telephelyfejlesztését, melynek keretében ben euros költségvetésbıl kiépítésre került a szárító, majd 2008-ban euros nagyságrendő beruházásból valósult meg a raktár épület és kapcsolódó létesítményei. A készletezési folyamatok optimalizálása és a tároló kapacitás növelése révén jelentıs hatékonyság növelés valósult meg, mely a vállalkozás piaci pozícióját megerısítette, sıt növelte is az egyre erısödı verseny ellenére évben beszerzésre került egy darab négy éves, 105 L-ıs traktor euro értékben, valamint ebben az évben került fejlesztésre a szárító üzem korszerő szárító vonal üzembehelyezésével. Fejlesztési tervek A biztosabb, tervezhetıbb termelési folyamatok végett a raktárhelyiség bıvítése szükséges. A megnövekedı forgalom kiszolgálása érdekében pedig egy új mázsaház kiépítése szerepel a rövid távú fejlesztési tervekben. A Vállalkozás kínálatának bıvítésével, új termékek feldolgozásával kívánja versenypozícióját erısíteni. Ehhez új szárító vonalak beszerelése, valamint a munkafolyamatok meggyorsítása, a hatékonyság növelése érdekében gızhámozó és sterilizátor gépek beszerelése szükséges. 11

12 Következtetések A lehetıségek kihasználásnak, illetve a sikeres, hosszú idın keresztül történı közvetlen beszállításnak döntı tényezıje a kisárutermelı személyes adottságai. Így a képzettsége, ismereteinek korszerősége, szorgalma, kitartása, innovációs és változtatási készsége, hosszú távú szemlélete és stratégiai gondolkodásmódja, marketingszemlélete, továbbá a megszokottól eltérı igényekhez való alkalmazkodási képessége és kockázatvállalási hajlandósága. A sikeres kisárutermelık legnagyobb problémája a kis termelési méretbıl eredı tıkehiány. A tıkehiányból eredı problémák egy részét a rátermettségükbıl, találékonyságukból eredıen meg tudják oldani. A tıkehiány enyhítésére folyamatosan figyelni és kihasználni kell a pályázati lehetıségeket, naprakész tervekkel kell rendelkezni, a hitel felvételétıl nem szabad elzárkózni. Ezt a szemléletet követve a vállalkozás a beruházási hitel felvétele mellett döntött. Jelenleg várakozó állásponton van, hiszen kedvezı feltételekkel szeretne forráshoz jutni. Várhatóan 2012 elején tud kedvezı kamatozású államilag támogatott hosszú lejárató beruházási hitelt felvenni fejlesztései tervei megvalósításához. Ezt figyelembe véve készültek el a pénzügyi tervek az elkövetkezı öt évre. A beruházás várható összköltsége 160 ezer euro, melynek 50% -át banki forrásból tervezi biztosítani a vállalkozás. A hitelhez szükséges fedezet rendelkezésre áll. A vállalkozás banki kapcsolatai a múltban már sikeresen megvalósított projekteknek köszönhetıen különösen kedvezıek. 12

13 MÉRLEGTERV (adatok ezer EUR-ban) Megnevezés A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN D. Saját tıke I. JEGYZETT TİKE III. TİKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MSZE (Nem felosztott nyereség) E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

14 EREDMÉNYTERV (adatok ezer EUR-ban) Megnevezés I. Értékesítés nettó árbevétele II. A saját készítéső készletek értékének növekedése/ csökkenése III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegő ráfordítások V. Személyi jellegő VI. ráfordítások Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai B. Pénzügyi mőveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény E. Adózás elıtti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény

15 CASH FLOW TERV (adatok ezer EUR-ban) Megnevezés Tény Terv I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás Adózás elıtti eredmény ± Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív idıbeli elhatárolások változása ± Vevıkövetelés változása ± Forgóeszközök (vevı és pénzeszköz nélkül) változása ± Aktív idıbeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendı adó (nyereség után) Fizetett, fizetendı osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz-változás Részvénykibocsátás bevételek (tıkebevonás) Kötvény, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 18. kibocsátás Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszőntetése, beváltása Végleges kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tıkekivonás (tıkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítı értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok)

16 Fedezeti pont elemzés Fedezeti pont az a pont, amely azt az ár-mennyiség kombinációt jelenti, amely esetében a vizsgált vállalkozás költségei éppen egyenlık a bevételeivel, vagyis a profit zérus. Ez a költségszerkezet nem csak rövidtávon, hanem hosszú távon is fenn kell, hogy álljon. A Fejes d.o.o. pozitív mértékben lépi át a fedezeti pontot, tehát pozitív profitról beszélünk. A vállalkozás mezıgazdasági jellegő tevékenységének sajátosságai, figyelembe véve az extra kockázatokat (pl. idıjárás, talajviszonyok változása, vetımag minısége) különösen kiszámíthatatlanná teszik a pénzügyi elırejelzések megbízhatóságát. Vagyoni helyzet vizsgálata Saját tıke aránya (saját tıke/összes forrás) 51% 54% 61% 51% 56% 62% 67% 73% Befektetett eszközök fedezettsége (saját tıke+ hosszú lejáratú kötelezettségek/befektetett eszközök) 77% 90% 100% 111% 122% 127% 133% 132% Pénzügyi helyzet vizsgálata Likviditási mutató (forgóeszköz/rövid lejáratú kötelezettség) 58% 76% 102% 142% 177% 194% 219% 216% 16

17 Likviditási gyorsráta (forgóeszköz- készlet/rövid lejáratú kötelezettség) 7% 38% 46% 58% 67% 74% 87% 97% Jövedelmi helyzet vizsgálata Árbevétel arányos nyereség (adózás elıtti eredmény/ értékesítés nettó árbevétele) 7% 7% 11% 11% 14% 14% 13% 14% Eszköz arányos jövedelem (ROA) (adózás elıtti eredmény/ összes átlagos eszköz) 6% 8% 12% 9% 11% 11% 10% 11% Saját tıke jövedelmezısége (ROE) (adózás elıtti eredmény/ saját tıke) 12% 15% 20% 18% 19% 17% 15% 15% Készletek forgási sebessége nap (készletek*365 /értékesítés nettó árbevétele) 93 nap 41 nap 48 nap 75 nap 97 nap 104 nap 108 nap 94 nap Adósságszolgálat Hosszú lejáratú eladósodottsági mutató (hosszú lejáratú kötelezettségek/ saját tıke+ hosszú lejáratú kötelezettségek) 14% 22% 17% 37% 31% 23% 19% 11% Rövid lejáratú eladósodottsági mutató (rövid lejáratú kötelezettség/ saját tıke) 80% 56% 49% 44% 39% 35% 31% 28% 17

18 Titoktartási nyilatkozat Az Ex-Ante 2002 Kft., 6722 Honvéd tér 5/B. cégjegyzékszám: (a továbbiakban, mint Vállalkozó) képviseli: Kicsiny László- ezúton visszavonhatatlan és feltétel nélküli kötelezettséget vállal arra, hogy a FEJES d.o.o. (Kanjiza, Zimonjic, Petefi Brigade BB Cg ) Pénzügyi Tervével kapcsolatban a Vállalkozó számára elızetesen átadott, ill. hozzáférhetıvé tett információkat, adatokat, tényeket, vagy egyéb dokumentációt (a továbbiakban, mint Információ) bizalmasan kezeli. A Vállalkozó szavatol és teljes körő kártérítési felelısséget vállal azért, hogy az ilyen módon tudomására jutott, illetve birtokába került Információkat a FEJES d.o.o elızetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem adja át és nem közli illetéktelen személy (ek)kel, nem hozza nyilvánosságra, hozzáférhetıvé nem teszi, azokat kizárólag CB-HU- SRB/0901/211/009 projektben használja fel. A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy kérésre bármikor haladéktalanul visszaszolgáltat minden Információt és az azokról készült összes másolatot. A Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség és megsértésének következményei ıt idıbeli és földrajzi korlátozás nélkül terhelik. Jelen titoktartási nyilatkozatban vállalt kötelezettség nem terjed ki azon Információra, amely i. nem a jelen titoktartási nyilatkozatban vállalt kötelezettségek megszegésével már jogszerően nyilvánosságra került vagy kerül; ii. jelen nyilatkozat aláírásának napján már jogszerően a Vállalkozó birtokába került; iii. hatóság, bíróság vagy más intézmény (Támogató Szervezet, Közremőködı Szervezet, Irányító Hatóság, projektgazda) részére történı közlésére az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alapján a Megrendelı köteles. A Ptk ai alapján a Vállalkozó kártérítési kötelezettséggel tartozik a Megrendelı valamennyi vagyoni és nem vagyoni kára esetén, amennyiben azt a Vállalkozó bármely tulajdonosa, tisztségviselıje, alkalmazottja, alvállalkozója vagy megbízottja a jelen titoktartási nyilatkozatban vállaltak akár részben, akár egészben, szándékosan vagy gondatlanul történı megsértésével okozta. Jelen titoktartási nyilatkozatra a Magyar Köztársaság jogszabályai az irányadóak. Kelt: Mórahalom, június 7. Kicsiny László EX-ANTE 2002 Kft. 18

EXPORT TERV. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 MICROCER KFT. MICROCER D.O.O. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011. Good neighbours creating common future

EXPORT TERV. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 MICROCER KFT. MICROCER D.O.O. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011. Good neighbours creating common future Good neighbours creating common future SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 EXPORT TERV MICROCER KFT. MICROCER D.O.O Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed by the European Union through

Részletesebben

Good neighbours creating common future PÉNZÜGYI TERV. Brikettáló üzem létrehozására. Metalmania D.O.O., 2011

Good neighbours creating common future PÉNZÜGYI TERV. Brikettáló üzem létrehozására. Metalmania D.O.O., 2011 Good neighbours creating common future PÉNZÜGYI TERV Brikettáló üzem létrehozására Metalmania D.O.O., 2011 SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 Content Development of the SME related Services and the Establishment

Részletesebben

Good neighbours creating common future. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV ELMETAL D.O.O. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011.06-07.

Good neighbours creating common future. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV ELMETAL D.O.O. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011.06-07. Good neighbours creating common future SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV ELMETAL D.O.O. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011.06-07. The project is co-financed by the European Union through the Hungary-Serbia

Részletesebben

Marketing terv Horgásztó üzemeltetésére Tandari tanya - Tandari-Salas Martonos

Marketing terv Horgásztó üzemeltetésére Tandari tanya - Tandari-Salas Martonos Good neighbours creating common future Marketing terv Horgásztó üzemeltetésére Tandari tanya - Tandari-Salas Martonos Content Development of the SME related Services and the Establishment and Operation

Részletesebben

Good neighbours creating common future. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV. Quarchitect Építészeti tervező és Szolgáltató Betéti Társaság

Good neighbours creating common future. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV. Quarchitect Építészeti tervező és Szolgáltató Betéti Társaság Good neighbours creating common future SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV Quarchitect Építészeti tervező és Szolgáltató Betéti Társaság Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011.06-07. The project is co-financed

Részletesebben

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya Good neighbours creating common future Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed

Részletesebben

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a i éves beszámolóhoz 2 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: FILANTROP

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ Összevont tájékoztató VISONKA Nyrt. Ez a Tájékoztató a Tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Herczeg Adrienn

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Herczeg Adrienn DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Herczeg Adrienn Debrecen 2009 DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI INTÉZET IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben

a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe,telefonszáma 2011.01.01-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ

a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe,telefonszáma 2011.01.01-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ 1 4 1 7 3 7 1 8 4 1 3 5 7 2 5 5 9 1 5 4 5 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel NORRIA Nonprofit Közhasznú Kft a vállalkozás megnevezése 3525 Miskolc, Széchenyi u. 17 a vállalkozás címe,telefonszáma 211.1.1-211.12.31.

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2012. december 31.

Éves Beszámoló. 2012. december 31. Éves Beszámoló 2012. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Határozat az adózott eredmény felhasználásáról Statisztikai számjel: 1169 3062

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 678. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám A 153/2008. (V. 31.) MÖK határozat 1. számú melléklete DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 679. DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési hálózatok szerepe a tudásbázis erısítésében: autóipari tudásközpontok

Kutatás-fejlesztési hálózatok szerepe a tudásbázis erısítésében: autóipari tudásközpontok Csonka László PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem Kutatási asszisztens, IKU Innovációs Kutató Központ Pénzügykutató Zrt. E-mail: laszlo.csonka@uni-corvinus.hu Témavezetı: Dr. Inzelt Annamária Kutatás-fejlesztési

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2010. november 1 I. A TÁRSASÁG CÉGADATAI A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

EQUILOR BEFEKTETÉSI ZRT. ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS 2007 1

EQUILOR BEFEKTETÉSI ZRT. ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS 2007 1 EQUILOR BEFEKTETÉSI ZRT. ÉVES JELENTÉS 2007 ÉVES JELENTÉS 2007 1 TARTALOM AZ EQUILOR RÖVID BEMUTATÁSA 3 ÖSSZEFOGLALÓ PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK 4 A MENEDZSMENT BESZÁMOLÓJA 5 AZ EQUILOR ÜZLETÁGAI 7 DEVIZA KERESKEDELEM

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007. január 29. Rövidítések AK AVOP BÉSZ EK EMOGA EMVA ERFA ESZA EU Aranykorona Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet

Részletesebben

2 0 1 1. Éves beszámoló

2 0 1 1. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2007. év Közhasznúsági jelentés

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2007. év Közhasznúsági jelentés Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 1. A társaság alapadatai 2007. év Közhasznúsági jelentés A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaságot

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata A békéscsabai önkormányzati vállalatok egységes irányítási rendszerének kialakítása, valamint kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással

Részletesebben

Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok

Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok 18 év a befektetési piacon 1990-2008 EQUILOR BEFEKTETÉSI ZRT. ÉVES JELENTÉS 2008 ÉVES JELENTÉS 2008 1 TARTALOM AZ EQUILOR RÖVID BEMUTATÁSA 3 ÖSSZEFOGLALÓ PÉNZÜGYI

Részletesebben

A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE

A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE A Fıvárosi Közgyőlés 2009.02.26-ai döntése értelmében a Társaság nonprofit korlátolt felelısségő társaságként

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ez a Tájékoztató a Tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történı beépítése, a tájékoztatók

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Vállalkozás-gazdaságtan példatár

Vállalkozás-gazdaságtan példatár TÓTH GÁBOR Vállalkozás-gazdaságtan példatár 2009. Tartalomjegyzék I. Vállalkozási formák, a vállalat és környezete Igaz-hamis kérdések... 4. o. Relációanalízis... 11. o. Többszörös választás...13. o. Megoldások...

Részletesebben