MEGHÍVÓ. MEGHÍVÓ Beszélgessünk Velencérõl! Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. MEGHÍVÓ Beszélgessünk Velencérõl! Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete"

Átírás

1 VELENCEI A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA M E G H Í V Ó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete szeretettel meghívja és várja Velence lakosságát 0. március 5-én (kedden) 0.00 órakor a Hősök parkjában tartandó ÜNNEPSÉGRE Program: Himnusz Ünnepi megemlékezés Zöldliget Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákjainak műsora Velencéért Emlékérem átadása Koszorúzás Szózat Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete HÍRADÓ 9. évfolyam. szám 0. március MEGHÍVÓ Beszélgessünk Velencérõl! Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete tisztelettel hívja és várja a településünket érintő közérdekű témában beszélgetni vágyó állampolgárokat: 0. április 4-én (hétfő) 8.00 órára a Kastély házasságkötõ termébe Témája: Vasútfejlesztés A település hosszú távú stratégiája Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Oláhné Surányi Ágnes polgármester Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete munkaterv szerinti következő ülését 0. március -én (hétfőn) 5.00 órai kezdettel tartja a Kastélyban (Tópart u. 5.) Napirend:./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester./ Rendőrkapitány beszámolója az éves munkáról Előadó: Dr. Sági János rendőrkapitány./ Városi Könyvtár 00. évi tevékenységéről tájékoztatás Előadó: Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető 4./ Döntés a könyvtárvezetői pályázatról Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 5./ A helyi önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervének elkészítése Előadó: dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző 6./ Helyi tömegközlekedés szervezésének lehetőségei Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 7./ Egyebek: a.) Majális előkészítése b.) A társadalmi szervezetek pénzügyi támogatása MEGHÍVÓ (Munkaterv szerinti, tájékoztató jellegű napirendek!) Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete munkatervtől eltérően, a következő ülését 0. április 4-én (hétfőn) 5.00 órai kezdettel tartja a Kastélyban (Tópart u. 5.) Napirend:./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester./ 0. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester./ 00. évi pénzügyi beszámoló (zárszámadó rendelet), a település vagyoni helyzetének bemutatása Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 4./ 00. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló jelentés Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 5./ Egyebek: Nyári szezonra való felkészülés komplex áttekintése *** Zárt ülés: Kamatmentes önkormányzati kölcsön elbírálása *** 7.00 órától Lakossági fórum Témája: 00. évi pénzügyi beszámoló, a település vagyoni helyzetének bemutatása

2 VELENCEI HÍRADÓ 0. MÁRCIUS Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 0. január 7-én rendkívüli nyílt ülést tartott a Polgármesteri Hivatalban. Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Cserny Vilmos alpolgármester, Benkő Istvánné képviselő, Martinovszky József képviselő, Serhók György képviselő, Dr. Sirák András képviselő, Dr. Sirák Andrásné képviselő, Szávai Jánosné képviselő, Uj Roland Gyula képviselő és dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző. A rendkívüli ülésre a közúti aluljáró telekalakítási tervének jóváhagyása miatt került sor. A MÁV beruházás során elkészül a közúti aluljáró. Ennek két csatlakozási pontja van, az egyik a LIDÓ mögötti területen a Szabolcsi út és Kertész utca kereszteződésében, a másik pedig a vasút túloldalán, amelyek a körforgalomba fognak csatlakozni. A vasút mindkét oldalán van olyan terület, ahol ez a nyomvonal önkormányzati földterületen megy keresztül. Ahhoz, hogy a munkálatok időben elkezdődhessenek, a nyomvonalra létesítési engedélyt kell kapnia a NIF-nek a közműhatóságoktól. Ezért szükséges a telekalakításokat megtenni, mert a hatóságok az egységesített tömbtelekre adják ki a nyomvonalengedélyt. Ehhez a telekalakításokhoz adta meg a Képviselő-testület a hozzájárulásá. Fontos információ, hogy a döntés a már jóváhagyott Rendezési Tervet nem érinti, és tulajdonjog változást sem okoz, az önkormányzati tulajdonban lévő területek változatlanul a velencei önkormányzat tulajdonában vannak. *** Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 0. február 7. napján tartotta Munkaterv szerinti soron következő ülését a Kastély házasságkötő termében. Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Cserny Vilmos alpolgármester, Benkő Istvánné képviselő, Martinovszky József képviselő, Serhók György képviselő, Dr. Sirák András képviselő, Dr. Sirák Andrásné képviselő, Szávai Jánosné képviselő, Uj Roland Gyula képviselő és dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző. A testületi munkát zárt üléssel kezdték a jelenlévő képviselők. Egyrészt az önkormányzat gazdasági érdekeit érintően a Velencei-tó Kapuja projekttel kapcsolatosan, másrészt szociális segély fellebbezési ügyének tárgyalása tette indokolttá a zárt ülésen való döntéshozatalt. A nyílt ülés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentéssel kezdődött, majd a 0. évi költségvetés első olvasatával folytatódott. A polgármester elmondta, hogy a költségvetés első olvasatának az a jelentősége, hogy a főbb számokat és összefüggéseket időben véleményezhesse a Testület, és ez alapján adhasson felhatalmazást a hivatalnak a további munkára. Hozzátette, hogy a február 8-i testületi ülésen közmeghallgatás keretében fogja elfogadni a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését. A testület a 0. évi költségvetés tervezet első olvasatú anyagát a második fordulóra alkalmasnak találta. A következő napirend során oktatásfejlesztéssel kapcsolatban tárgyalt a testület. A határozat szerint a testület elfogadta a Zöldliget Magyarangol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 0-től 09-ig terjedő időszakra vonatkozó tanulócsoport változás prognózisát azzal, hogy a Képviselő-testület mindig az adott év költségvetésének készítésekor a gyermeklétszám és a finanszírozhatóság függvényében dönt a következő tanév tanulócsoportjainak számáról. A következő napirendi pontok az átalánydíjas szerződések felülvizsgálatáról, felmondásáról, új keretszerződések megkötéséről szólt. A felülvizsgálat célja az volt, hogy a nem elengedhetetlenül szükséges szolgáltatásokat tartalmazó szerződések felmondásra kerüljenek, a nélkülözhetetlen, eddig átalánydíjas szerződéseket váltsa fel a tényleges feladatellátáshoz kapcsolódó keretszerződés. A Hivatal javaslatára a Képviselő-testület 7 szerződés felmondását hagyta jóvá, egyúttal a keretszerződések előkészítésére felhatalmazta a hivatali apparátust. Ezt követően a Képviselő-testület a Jég Audit Könyvvizsgáló, Oktató és Szervező Kft-vel könyvvizsgálói tevékenység munkáinak rendszeres végzésére, valamint a belső ellenőri feladatok elvégzésére új keretszerződést kötött. A munka a 0. évi belső ellenőrzési terv módosításával folytatódott. A már 00-ben jóváhagyott terv módosult a Velence Plusz Kft. gazdálkodásának vizsgálatával, valamint a FEUVE rendszer kialakításának, működtetésének és dokumentálásának ellenőrzésével. Január-február hónapokban visszatérő feladata a Képviselő-testületnek a földhaszonbérleti díjak, valamint az önkormányzati lakásbérleti díjak felülvizsgálata. Mindkét esetben az infláció mértékével (4,9%) azonos díjemelést fogadott el a Képviselő-testület. Az adó rendelet módosítására technikai okokból került sor. A vonatkozó törvény ugyanis ez év január 0. napjától megszüntette az ideiglenes iparűzési adót a piaci és vásározó tevékenység után, ezért a helyi rendeletből is ki kellett vezetni az erre vonatkozó rendelkezéseket. Alkotmánybírósági döntés miatt a Képviselő-testületnek felül kellett vizsgálnia a közterületek használatáról szóló 8/008. (IX..) rendeletének. számú mellékletének mozgóárusításra vonatkozó rendelkezéseit. A felülvizsgálat eredményeként az érintett díjtételek korrigálásra kerültek. A következő napirendben tárgyalt téma nem csak Velence, hanem több település lakosságát érintette. Mint ismert, településünkön 00. decembere óta működik az Okmányiroda, mely a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal (továbbiakban: KEK KH) Központi Okmányirodájához tartozik. A velencei Okmányiroda magas színvonalon és átlagosan havi 700 ügyszám feletti teljesítéssel végzi munkáját. A KEK KH 0. január. napjával megszüntette a budapesti kihelyezett irodákat, és a velencei iroda is úgy működhet tovább, hogy a KEK KH-nak költsége nem keletkezhet, az eddig biztosított támogatást nem kapja az önkormányzat, és a munkaállomás után bérleti díjat köteles fizetni. Ezen körülmények felvetik és indokolják a velencei okmányiroda önállóvá válásának kezdeményezését, melyet a Képviselő-testület elfogadott. A személyi és tárgyi feltételek adottak, a fenntartónak a működéshez szükséges pénzügyi fedezetet kell biztosítania. A testületi döntés értelmében az állampolgárok az eddig megszokott formában és körülmények között, helyben intézhetik az okmányaikkal kapcsolatos ügyeket. A társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendelet egységes formában való elfogadását technikai átvezetések, valamint a pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységek környezetvédelemmel való kiegészítése tette indokolttá. A rendelet-módosítást a Képviselő-testület elfogadta. AKépviselő-testület döntése szerint a Velencei Híradó nyomdai munkáit a jövőben a bekért árajánlatok alapján összességében legkedvezőbb ajánlatot adó, velencei székhelyű Somhegyi Kiadó és Nyomda Kft. végzi. A 00-es év végén megkezdte működését városunk újtelepi részén a Közösségi Ház. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatát figyelembe véve a Testület úgy döntött, hogy a Közösségi házat rendszeresen igénybe vevők bruttó 00.- Ft/óra összegért használhatják azt, míg az alkalmankénti, esetileg igénybe vevők Ft+ Áfa / óra összeget kell fizessenek. Elfogadásra került a működési rend, és a Képviselő-testület elfogadta azon szervezet körét, akik térítésmentesen veszik igénybe a Közösségi Ház termeit. A döntés értelmében ingyenesen használja a termeket a Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub, a Regélő Hagyományőrző Egyesület, valamint a Sz-Épülő Velencét Környezet-kultúra Egyesület, a külön megkötött Megállapodásban foglalt feltételek szerint. A következő napirend a Velence-fürdői strand üzemeltetésének kérdése volt. A strand elhelyezkedése speciális, hiszen két település Gárdony és Velence közigazgatási területén helyezkedik el. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a tulajdonában lévő velencei strandhasznosítású területet Gárdony Város Önkormányzat tulajdonában lévő gárdonyfürdői strand területtel közösen kívánja 0. évben üzemeltetni. Az üzemeltetésre irányuló pályázati kiírást elfogadja. A közérdekű kérdések, bejelentések elhangzása után a Polgármester az ülést bezárta. Szelei Andrea aljegyző

3 0. MÁRCIUS VELENCEI HÍRADÓ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Pályázati nyertesség utáni folytatás Újságunkból, honlapunkról és a média egyéb híradásaiból is értesült már a Tisztelt Olvasó, hogy nagy uniós pályázatokon lett nyertes városunk. Ígéretünk szerint rendszeres tájékoztatást adunk arról, hogy az előkészítésnek és megvalósításnak aktuálisan milyen feladatait végezzük el, vagy végezzük éppen. A beruházások forrása a 008. februárjában kibocsátott kötvény, amely jelenleg lekötött pénzként kamatozik az Önkormányzatnak és folyamatosan biztosítja a pályázathoz szükséges önrészt. Fontos tudni, hogy minden pályázatunk legnagyobb tétele (építés) ún. szállítói finanszírozású, ami azt jelenti, hogy a Támogató (a Magyar Állam) közvetlenül a munka elvégzőjét fizeti ki, Velence csak a vállalt önrészt utalja el a szabályszerűen leigazolt számla alapján. Ezekben az esetekben az Önkormányzat számláin semmifajta Európai Uniós vagy központi pénz nem folyik át. A közbeszerzési pályázaton nyertes projektmenedzsmenttel kialakításra kerül az a szakmai munkafolyamat, ahogyan a projekt megvalósításában résztvevő összes nyertes munkája összehangolásra kerül. Értendő alatta, hogy heti rendszerességgel a nyertes kivitelezővel, műszaki ellenőrrel, könyvvizsgálóval, amikor indokolt, a Nonprofit Kft. ügyvezetésével, a PR-menedzserrel tevékenységük összehangolása, a tevékenységekről való beszámolás és az általuk elkészített elszámolások és jelentések folyamata tisztázásra kerül. Velencei-tó kapuja Megkezdődött a homokos part kialakítása. Az utóbbi egy hónapban megtörténtek a közműkiváltások és jelentősen előrehaladtak a mélyépítési munkálatok. A közművek készültségi szintje február végére elérte a 40%-ot. A kikötői fogadóépület monolit szerkezetei már állnak, jelenleg a vasalási munkálatok folynak. Március végére, ha minden jól megy, a főépület első szintje már állni fog és megkezdődik az elválasztó falak beépítése. Közben folytatódik a kikötői híd építése, s a hónap végére elkészülhet a termálfürdőhöz kapcsolódó sétány. A szabad strandon elkezdődött a talajcsere, illetve a homokos part kialakítása. Az egyes projektelemek megvalósulási szintje, február második felében:. Közművek felújítása, kialakítása folyamatban, március végére befejeződik.. Kikötősétány létrehozása, gyaloghíddal a sétány egy része elkészült, a gyaloghíd szerkezete a helyére került. A munkák a híd járófelületének burkolásával, a korlátelemek elhelyezésével és a díszvilágítás kiépítésével folytatódnak tovább.. A kikötő összképének javítása Lidó sétánnyal, homokos parttal elkezdődött a part talajcseréje, a homokos part kialakítása. 4. A termálfürdőhöz kapcsolódó sétányok kialakítása március végére elkészülhet az új sétány. 5. Parkosítás a tavaszi hónapokban kezdődik. 6. Rendezvénytér szökőkúttal megtörtént a tereprendezés, elkezdődött az alapozás. 7. Fedett korzó, zárt és nyitott sétánnyal a fedett korzó alapozása március elejére befejeződik, a szerkezet kialakítása a következő lépés. Ugyanakkor azt kell mondanunk, hogy tarthatnánk előbbre is, ha nincs egy-két rosszindulatú lakótársunk, akik állampolgári jogaikkal élve minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy hátráltassák a beruházás határidőre történő megvalósítását. 8. A korzó központi épületének kialakítása, regionális info központtal megkezdődött a központi rész szerkezetépítése és az íves összekötés kialakítása. 9. Panoráma sétány a tavaszi hónapokban alakul ki. 0. Felső korzó, a korzóhoz kapcsolódó szolgáltatóház építése az alapozás és a közművek kialakítása folyamatban van. Oláhné Surányi Ágnes polgármester

4 4 VELENCEI HÍRADÓ 0. MÁRCIUS 4. TEREM Hétfő Mozgásfejlesztő torna Mozgásfejlesztő torna Hagyományőrzők A Közösségi Ház órarendje 0. február 8. Kedd Aerobic torna Szerda Óvodás dance Fitt Ball Relax Zumba fittnes Csütörtök Mozgásfejlesztő torna Mozgásfejlesztő torna Aerobic torna Péntek Tipetopa tánc Február 8. Március 4., 8. Április., TEREM Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Női torna Kamasz tánc Női torna Hastánc KLUB SZOBA A változások a honlapon megtekinthetők. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 4.00 órától Velencei-tavi Rózsa I. Számú Nyugdíjas Klub A Közösségi Ház elérhetősége: Nagy Szilvia A Velencei Híradó 9. évfolyam. számában a hulladékszállításra vonatkozó díjtételek hiányosan kerültek közzétételre, ezért újból közöljük a Képviselő-testület által elfogadott díjtételeket. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/00.(XII.0.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 9/004. (XII..) rendelet módosításáról Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról szóló 000. évi XLIII. törvény 0.. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 9/004. (XII..) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja:.. A R. számú melléklete helyébe e rendelet. számú melléklete lép... A R. számú melléklete helyébe e rendelet. számú melléklete lép. Szerkesztőbizottság.. R 5.. Az alábbiak szerint módosul: () Szabálysértést követ el és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet 7.. (), () és (4) bekezdés, 8.. () és () bekezdés, a. (), () és (5) bekezdés, valamint a.. () bekezdésében foglaltakat megszegi. () Az () bekezdésben felsorolt szabálysértések elkövetőjével szemben tettenérés esetén a Polgármesteri Hivatal erre felhatalmazott ügyintézője (közterületfelügyelő) 0.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 4.. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Velence, 00. december 06. Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor polgármester s.k címzetes főjegyző s.k A rendelet a mai napon kihirdetésre került: Velence, 00. december 0. dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző s.k

5 0. MÁRCIUS VELENCEI HÍRADÓ 5 Díjrendszer (Velence Város területére) 0. évben a.) Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezők megrendelése alapján a hulladék elszállítása 80 l-es 8,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjáratba kapcsolva 5,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárat napján, nem járatszerűen 75,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárattól eltérő napon 0 l-es 65,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjáratba kapcsolva 85,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárat napján, nem járatszerűen 40,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárattól eltérő napon 0 l-es 85,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjáratba kapcsolva 40,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárat napján, nem járatszerűen 460,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárattól eltérő napon 40 l-es 500,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjáratba kapcsolva 695,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárat napján, nem járatszerűen 770,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárattól eltérő napon 00 l-es.05,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjáratba kapcsolva.50,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárat napján, nem járatszerűen.60,- Ft+ÁFA/ lakossági gyűjtőjárattól eltérő napon b.) Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezők, lakosságtól alkalomszerűen történő megrendelés alapján a hulladék (bontási törmelék és egyéb kommunális hulladék) elszállítása m³.500,- Ft+ÁFA - 4 m³ 7.500,- Ft+ÁFA - 7 m³ 5.000,- Ft+ÁFA - 8 m³ 6.500,- Ft+ÁFA. számú melléklet Velence Város területére vonatkozó lakossági hulladékszállítás és elhelyezés 0. évi közszolgáltatási díjtételei KOMMUNÁLIS HULLADÉK Ingatlanok Szolgáltatás mennyisége Egyszeri díjtétel Éves közszolgáltatási Éves közszolgáltatási (alkalom) (Ft) nettó díj összesen bruttó díj összesen Egész éven át lakott Idényjelleggel lakott A nettó árakat 5 % ÁFA terheli! A többlet kommunális hulladék díjtétele: 0. évre 55,-Ft + 5% ÁFA, amely max 0 literes edényzet vagy zsák (járatban) elszállítására jogosít. A települések egy részén (önkormányzati döntés alapján) a házhoz menő szelektív hulladékszállítás bevezetésre kerül 0-évben. KOMMUNÁLIS HULLADÉK 0 literes szabvány edényzet Ingatlanok Szolgáltatás mennyisége Egyszeri díjtétel Éves közszolgáltatási Éves közszolgáltatási (alkalom) (Ft) nettó díj összesen bruttó díj összesen A többlet kommunális hulladék díjtétele: 0. évre 55,-Ft + 5% ÁFA, amely max 0 literes edényzet vagy zsák (járatban) elszállítására jogosít. A települések egy részén (önkormányzati döntés alapján) a házhoz menő szelektív hulladékszállítás bevezetésre kerül 0-évben. Az árak az évi egyszeri lomtalanítást tartalmazzák. ZÖLDHULLADÉK Egész éven át és idényjelleggel lakott ingatlakon esetén Üres telek kommunális kommunális (Velence téli +4 száll.) biológiailag lebomló hulladék biológiailag lebomló hulladék 5 40 Egész éven át lakott kommunális 5 Idényjelleggel lakott kommunális (Velence téli +4 száll.) literes szabvány edényzet ,00 8,00 65,00 65,00 60,00,00 76, ,00 780, ,00 600,00, ,00 900,00 7 5,00 50,00 50, ,00

6 6 VELENCEI HÍRADÓ VELENCE KÁRTYA Törzsvásárlói kártya Velence város állandó lakóinak A helyi vállalkozók, vállalkozások és szolgáltatások élénkítésére és segítésére, valamint a velencei állandó lakók városunkhoz való kötõdésének erõsítése a Képviselõ-testület törzsvásárlói kártya kibocsátásáról döntött. Az úgynevezett VELENCE KÁRTYÁT igénybejelentés alapján, minden velencei állandó lakos ingyenesen megkaphatja, és felhasználhatja mindazokban az üzletekben és szolgáltatásoknál, ahol a vállalkozó a törzsvásárlói kártya bemutatásakor ún. kedvezményt nyújt. Lido Divat (nõi ruha, cipõ, táska, kiegészítõk) Szabolcsi úti Pavilonsor Nõi, férfi, gyermekfodrászat Szabolcsi úti Pavilonsor Schwarzkopf Refer. Szalon Kövesdi Rita Fodor Rita Ft-os Bolt Szabolcsi úti Pavilonsor Erika Csemege Szabolcsi út. Bio Süti Bolt Szabolcsi út 47. Iker ABC Fecske u.. Richter Kõfaragó Ország u. 8. Emese Drogéria Fõ u. 6. Filléres Flanc Klára Bazár Fõ u. 7. Csatornatisztítás, duguláselhárítás Bethlen G. u.. GILA Takarmány Uj Roland Heiden TÜZÉP Iskola u. 4. Dancsó Pince Boróka u.. Pelenka Futár Csokonai u. 54. Édes Velence Cukrászda Fõ u. 68. Walzer Étterem Nadapi u. 0. Zilaj Bringa Vásártér u. 46. Zilaj Bt. (víz, szennyvíz-locsoló bekötési tervek készítése)vásártér u. 46. Calla Virág, Ajándék Béke u. Ó-Velence Étterem Kemping u.. Smaragd Óra és Ékszerüzlet Tó u.. Andi Kozmetika Szabolcsi úti Pavilonsor Tópart ABC Halász u.. 0. MÁRCIUS A kártya a kibocsátástól számított egy évig érvényes. Terveink szerint, minden hónapban az újságban és a honlapon tesszük közzé azt a címlistát, ahol a törzsvásárlói kártya felhasználható. A kártya igénylés beérkezését követõen, a nyomda elõállítja a bankkártya méretû kártyát, majd a Polgármesteri Hivatal névre szóló levélben, a címre eljuttatja névvel és sorszámmal ellátva. Bízom abban, hogy nagyon sokan fogják kérni a törzsvásárlói kártyát, átérezve azt a szándékot, ami mindannyiunk érdeke: bizonyos szolgáltatásoknál, ha lehetséges, a helyi fogyasztást erõsítsük. Oláhné Surányi Ágnes polgármester Elfogadóhelyek VELENCE KÁRTYA Minden vásárlásból 0% (kivéve: akciós!) Ápoló kúrából 0% Dauerbõl 0% Játékokra 0% 5.000, Ft felett 5% 5.000, Ft felett 5% Minden héten más akció! 5% 5.000, Ft felett 5%.000, Ft felett 0% 0% Zsákos kiszerelésnél ingyenes házhoz szállítás Cementre 5% Borkóstolásra 0% Két csomag után cs. popsi törlõ ajándékba! Minden termékre 0% kedvezmény Készpénzes ételfogyasztásra 0% Kerékpárjavításra 5% Tervezési díj 0% Minden termékre 0%, + minden hónapban aktuális akció Készpénzfizetésnél ételfogyasztásra 0% Óra vásárlás esetén 5% kedvezmény Minden hónapban más-más kedvezmény, a Velencei Híradóban megjelenõ hirdetés szerint! Készpénzes vásárlásnál.000, Ft felett %, (kivétel: cigi, újság) Chemikál Építész Bolt Panoráma u.. Globál Festékáruház Balatoni u. 65. Huszti Kertészet Bekötõ u. 4. Lics Pincészet Pákozd, Hrsz. 056 Mamma Mia Pizzéria Agárd, Bevásárló központ Ács-állványozó, épületasztalos, tetõablak beépítõ, gipszkarton szerelõ Karanicz Kornél Tel.: Füri Ker. Kft. Evezõs u.. Boszorkány Pince Fõ u. 4. ERDEX Kft. (Kertészet) Úttörõ u. 6. István Étterem Templom köz 0. Fodor András (Villanyszerelés, villamos felülvizsgálatok készítése, napkollektorok telepítése, fûtésvezérlések készítése Tel.: Velence Bence-hegyi Borkert és Borbarát Klub Sárgaföldes u. 4. Fekete Bárány Söröző-Fagyizó V. utca 4. Minden hõszigetelõ rendszerre %, nettó 0.000, Ft felett Velence területén ingyenes házhozszállítást vállalunk! (Egyéb akcióval nem vonható össze!) Minden vásárlásnál %, (Akciós termékekre nem vonatkozik!) Minden termékre 0% -5 ü. bor vásárlása esetén 5%, 6-tól 0% ü. feletti vásárlás esetén ingyenes kiszállítás a tó körül. Készpénzfizetésnél ételfogyasztásra 0% Munkadíjból 5% 00% árengedmény minden termékre, minden 00. velencei kártyatulajdonos vevõ részére Minden termékre 0% Minden termékre 0% Készpénzfizetésnél ételfogyasztásra 0% Munkadíjból 5% Helyben fogyasztásnál 0% Alkoholmentes italokból 5% kedvezmény

7 0. MÁRCIUS VELENCEI HÍRADÓ 7 Aktuális helyi információk Tárnok-Székesfehérvár vasútvonal korszerűsítése Velencét érintő munkálatok A vasúti pálya mentén folyamatosan zajlik a padka feltöltése, ragasztása, üzemi kiállók építése. A feltöltött, ragasztott padkára azért van szükség, hogy egy esetleges siklás esetén a sínszálról leugró vasúti járművek ne boruljanak a közeli, párhuzamosan futó közútra, illetve közúti baleset esetén gépjárművek ne jussanak fel a vágányokra. Az üzemi kiállók a felügyeletet, karbantartást végző vasúti dolgozók, vonalbejárók részére épülnek. Velencefürdő megállóhely környezetében végéhez ér a zajvédő fal építése. Az elkészült falszakaszoknál ellenőrző zajméréseket végzünk, az eredményeket és a szakvélemény megállapításait a Polgármesteri Hivatalon keresztül a lakosság részére is közzé tesszük. Velence megállóhelynél szintén ellenőrző méréseket végzünk annak megállapítására, hogy a tópart felőli falszakasz utolsó 50 métere elhagyható-e. Velence megállóhelynél a tél elmúltával folytatódik az új gyalogos aluljáró építése. A keresztfolyosó földkitermelése a vágányok alatt megkezdődött. A 7. sz. főút mellett elkészült a cölöpözés, továbbiakban a feljáró lépcső, lift, és a főút alatti szerkezet kialakítása történik. Itt útlezárásra már nem kerül sor, csak kisebb terelésekre kell számítani a munkaterület mentén. Az aluljáró átadása 0. IV. negyedévben várható. A megállóhely meglévő, régi aluljárójának felújítása az új aluljáró átadása után kezdődhet. Megújulnak a falfelületek, a vízelvezető és szigetelési rendszerek. Az új közúti aluljáró építése folyamatos. A tópart felőli oldalon elkészült a résfal, a Tábor utca-széchenyi utca lezárása, forgalom elterelése megszűnik. A parkolókat újra megnyitjuk. Elkezdődik a résfalak közül a föld kitermelése, az aluljáró szerkezetének építése. Gratulálunk! Elismerés a vörösiszap-katasztrófa által okozott sérülések ellátásáért Réthelyi Miklós, nemzeti erőforrás miniszter szakmai elismeréseket adományozott azoknak, akik a vörösiszap-katasztrófa egészségügyi hatásainak felszámolásakor kiemelkedő szakmai munkát végeztek. A Minisztérium főleg azokat jutalmazta, akik a katasztrófa első és egyben a legnehezebb időszakában viselték a legnagyobb terhet. A megyei szakemberek közül Batthyány-Strattmann László-díjban részesült: Dr. Sirák András, Velence város vállalkozó háziorvosa, megyei szakfelügyelő főorvos. Pro Sanitate díjat kapott Dr. Müler Cecília Györgyi, a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve megbízott megyei tiszti főorvosa. A Képviselő-testület nevében: Oláhné Surányi Ágnes polgármester Május hónapra a Béke utca-széchenyi utca-tópart utca kereszteződésnél kialakítandó körforgalom is elkészül, azonban végleges burkolatot csak az aluljáró építése végén kap majd. A Szabolcsi út mentén elkezdődik a résfal építése. Március 5-e után megépül a 7. sz. főút terelőútja, és a főút alatt is megkezdődik a szerkezetépítés. Ezen a szakaszon a parkolók megszűnnek, helyükön az új aluljáró szerkezete épül. A megszűnő parkolók pótlására végleges állapotban a Kertész utca torkolatánál épülnek férőhelyek. A Szabolcsi út-7. sz. főút kereszteződésénél, valamint a Tábor utcánál buszmegállók kerülnek kialakításra. Az építkezés idejére a Termálfürdővel szemben található parkolóból a meglévő gyalogos aluljáró felé, a szolgáltató házak mögött burkolt járdát építünk. Velencefürdő megállóhely és a gitáros emlékhely új gyalogos aluljáróinál a lépcsők és liftek lefedése, a környezethez csatlakozó járdák kiépítése van hátra. A tavaszra várható elektromos bekötés után az aluljárók átadhatók. A velencefürdői aluljáró megnyitásával egyidőben a régi, leromlott állagú, teherbírásának határán álló felüljáró lezárására és bontására kerül sor. A megállóhelyi épületek elkészültek. A közműszolgáltató DRV, a MÁV és a beruházó NIF között megállapodást kellett kötnünk a beruházás költségeinek elszámolhatósága végett. A megállapodás kissé elhúzódó megkötése után elkészül az épületek víz- és szennyvíz bekötése. Amennyiben az Önkormányzat és a MÁV egyezséget köt az épületek üzemeltetéséről, azokat megnyitjuk az utazóközönség részére. A peronok bútorzata elhelyezésre került, az esőbeállók üveg oldalfalait a kivitelező az állagmegóvás érdekében a műszaki átadáskor helyezi el. A fák telepítésére tavasszal kerül sor. Az átépítés okozta kellemetlenségekért elnézésüket és szíves türelmüket kérjük. Győrik Balázs Projekt vezető NIF ZRt. Nénik, Bácsik, Gyerekek, nagyon-nagyon köszönöm! Köszönöm, amit értem tettek, hogy ismeretlenül és főként kéretlenül eljöttek és segítettek, hogy miharabb meggyógyuljak. Hálásan köszönöm mindazoknak is, akik annyi mindent megszerveztek, megtettek csak azért, hogy mások segíthessenek nekem. Köszönöm a sok-sok lelki és anyagi támogatást amit kaptam és kapott a családom, nagyon nehéz időszak ez nekünk... Szeretnénk most Mindenkinek szeretettel teljes és főként egészséges, nagyon boldog új évet kívánni. Remélem, mindenkihez eljut ez az üzenet... Bence

8 8 VELENCEI HÍRADÓ 0. MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ LOCSOLÁSI KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉRŐL a DRV Zrt. szolgáltatási területén Locsolási kedvezmény igénybevételére kétféle módon van lehetőség: Az állami tulajdonú víziközművek esetében a 8/000. (X.8.) KöViM rendelete alapján, a kedvezményezett időszakra eső vízfogyasztás 0 %-kal csökkentett mennyiségének figyelembevételével, a csatornahasználati díj kiszámlázásánál. Az önkormányzati tulajdonú víziközművek esetén a százalékos locsolási kedvezmény mértékét, illetve a kedvezményes időszakot a képviselőtestület díjmegállapító rendelete tartalmazza.. A 0/004 (II.8) sz. Korm.rendelettel módosított közműves vízellátásról és közműves szennyvízelvezetésről szóló 8/995 (IV.5) Korm.rendelet alapján, a locsolási célú vízfelhasználás külön mérésével, mely vízmennyiség után csatornahasználati díj nem számítható fel. Az ármegállapító hatóság döntésével a locsolóvíz díja a későbbiek során változhat. Az adott fogyasztási helyre egy időben csak egyféle kedvezmény vehető igénybe. A kedvezményre vonatkozóan az alábbi feltételek érvényesek: A százalékos kedvezményt lakossági fogyasztók vehetik igénybe, minden év május -től szeptember 0-ig terjedő időszakban. Önkormányzati tulajdonú közműveken, önkormányzati döntés szerint ettől eltérő időpontok és eltérő mértékű kedvezmény megállapítása lehetséges. Kedvezményre azok a fogyasztók jogosultak, akik rendelkeznek érvényes szolgáltatási szerződéssel ivóvíz szolgáltatására és közcsatorna használatára. Kedvezmény csak bekötési ivóvízmérővel rendelkező ingatlanra adható, a locsolóvíz mérésére a bekötési vízmérő után kizárólag egy mellékmérő szerelhető be. A fogyasztónak nem lehet a szolgáltatói közműhálózaton kívüli egyéb saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat vízbeszerzési lehetősége. A fogyasztónak a víziközmű szolgáltatóval szemben nem lehet lejárt fizetési határidejű díjhátraléka. A kedvezmény igénybe vétele az alábbi módon lehetséges: Az igény bejelentését az ügyfélszolgálatainknál beszerezhető, vagy a társaság honlapjáról letöltött fogyasztói igénybejelentő nyomtatvány kitöltésével és beküldésével lehet megtenni. A százalékos locsolási kedvezmény igénylését a tárgyév locsolási időszakára, legkésőbb április 5-ig kell benyújtani a Szabálytalansági eljárás Velence Város Önkormányzata a Közbeszerzési törvény tervezési részfeladatainál az NFÜ álláspontja szerint megsértette a Közbeszerzési törvényt, ezért a tervezésre eső támogatástól a város elesik. ( Ft) A szabálytalansági eljárásról Velence Város Képviselőtestülete tárgyalt, a vizsgálat során tett megállapításokkal kapcsolatosan a jogi helyzet értékelését követően megtette a szükséges jogi lépéseket, s egyben előzetesen azt is megállapította, hogy az Önkormányzatot az üggyel kapcsolatosan felelősség nem terheli, hisz az NFÜ megállapításai az Önkormányzat szerződéses partnerének tevékenységével kapcsolatos felelősségi körében merültek fel. Az NFÜ által már kifizetett támogatást az Önkormányzat haladéktalanul visszafizette, mindezt a fejlesztési forrás Rövid hírek DRV Zrt. részére. Határidőn túli bejelentés esetén fenti kedvezmény csak a következő évre adható. A locsolóvíz elkülönített mérésének igénybevételével kapcsolatos kérelem benyújtási ideje nem kötött. Szolgáltató a benyújtott igényeket 0 napon belül az adatok valódiságának felülvizsgálatával elbírálja, és erről a fogyasztót értesíti. A százalékos locsolási kedvezményt igénybevevő idényfogyasztók a kedvezményezett időszakot közvetlenül megelőző (április 0-0) és az azt követő napokban (október -0) bejelenthetik a mérőállásukat, hogy a locsolási időszakra vonatkozó tényleges fogyasztás mértékére érvényesüljön a kedvezmény. A mérőállás bejelentésének hiányában a kedvezményt az éves fogyasztás átlagának a locsolási időszakra eső hányadára számítja ki társaságunk. Az elkülönített mérésű locsolási kedvezmény igénybevételére a fenti feltételek teljesülése esetén a mérőhely kialakítását erre jogosult szakemberrel meg kell terveztetni. A műszaki elvárásokat a szolgáltató külön műszaki tájékoztatóban szerepelteti. A tervdokumentáció benyújtása és annak kedvező elbírálása után kerülhet sor a fogyasztó és a szolgáltató között a locsolóvíz elkülönített mérésére vonatkozó Megállapodás aláírására. Ezt követően a mérőhely a jóváhagyott terveknek megfelelően kialakítható. A munkálatok megrendelhetők a szolgáltatónál, de elvégeztethető a fogyasztó által megbízott kivitelezővel is. Az elkészült mérőhelyet, a beépített hiteles mérő zárral történő ellátásával egyidejűleg a szolgáltató nyilvántartásba veszi, és ettől az időponttól kezdődően időkorlátozás nélkül, a locsolóvíz után csatornadíjat nem számít fel. Az elkülönített mérőhelyen vételezett víz kizárólag locsolási célra használható fel. A locsolóvíz elkülönített mérését szolgáló mérőhely tervezésével, kialakításával nyilvántartásba vételével, helyszíni szemléjével, vízmérő átvételével és fenntartásával kapcsolatos költségek a fogyasztót terhelik. A további információval a DRV Zrt. ügyfélszolgálata áll rendelkezésre: - Telefonon: DRV INFO VONAL Írásban: DRV Zrt. Ügyfélszolgálat 860 Siófok, Pf Elektronikus levélcím: honlap: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt terhére tudta megtenni úgy, hogy ez nem veszélyezteti sem a működési, sem a fejlesztési feladatok végrehajtását. Tényszerű tájékoztatás A Székesfehérvári Városi Bíróság Kernya Gábor felperes által Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala mint alperes ellen, közérdekű adatok kiadása iránt indított perében 0. február 7. napján első fokon ítéletet hozott. A keresetnek a Bíróság részben helyt adott, egyebekben elutasította, és felperest a perveszteségének arányában kötelezte, hogy ,-Ft perköltséget fizessen meg alperesnek. Oláhné Surányi Ágnes polgármester

9 0. MÁRCIUS OKMÁNYIRODAI HÍREK Polgármesteri Hivatal, Velece, Tópart u. 6. Okmányiroda ügyfélfogadási ideje: Hétfõ-kedd-szerda: és Csütörtök-péntek: Telefon: (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány), (jármûigazgatás) Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy okmányirodánk a Központi Okmányiroda tagjaként érkezési sorrendben fogadja ügyfeleit. A napi utolsó okmány-készítést hétfõ-szerda napokon 5.00 órakor csütörtök-péntek napokon.0 órakor végezzük, ezért elõfordulhat, hogy nem tudunk minden megjelent ügyfelet adott napon fogadni. Fenti idõpontok után ügyfélfogadásra nincs lehetõség. Amennyiben 0-6 éves korú gyermek részére készíttetnek okmányt, elõzetes egyeztetés alapján lehetõség van arra, hogy ügyfélfogadási idõ elõtt, óra között történjen az ügyintézés. Idõpontot egyeztetni a / telefonszámon lehet. FIZETENDÕ ILLETÉKEK: Elsõ személyi igazolvány kiváltása (szülõ jelenléte eljáráshoz szükséges): elsõ igazolvány kiadása illetékmentes elveszett, megsemmisült, megrongálódott.500, 4. és 70 év között személyi igazolvány kiadása: ha van más személyazonosításra alkalmas okmánya.500, ha nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya és a SZIG lejárt, elveszett, ellopták, megsemmisült, adat változás történt.500, ha nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya, és adategyeztetés, adatpontosítás szükséges.000, 70 év felett személyi igazolvány kiadása: ha nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya illetékmentes ha van érvényes útlevele, kártya vezetõi engedélye.500, Lakcímigazolvány: lopás, adatváltozás esetén illetékmentes adatváltozás esetén 500, elvesztés esetén.000, Útlevél: 0-8 éves korig, val mint 70 év felett.500, 8-70 éves korig, 5 évre 7.500, 8-70 éves korig, 0 évre 4.000, Soron kívüli eljárás esetén (5 munka nap + postázás) illetékek kétszerese Vezetõi engedély kiváltása, hosszabbítása: kiváltás, hosszabbítása 4.000, 6 év felett hosszabbítás.500, éves orvosi igazolás esetén.500, Forgalmi engedély: 6.000, Törzskönyv: 6.000, Illetékek befizetését csak a Magyar Államkincstár Eljárási illetékbe vételi számláján ( ) tudjuk elfogadni. Illetékfizetéssel kapcsolatban a velencei okmányiroda a fenti telefonszámokon tud felvilágosítást nyújtani. Heinczné Horváth Edina irodavezető Település Kápolnásnyék Nadap Sukoró Pákozd Pázmánd Székesfehérvár Velence Vereb Lovasberény Budapest Pusztaszabolcs Gárdony Vértesacsa Baracska Martonvásár Zichyújfalu Seregélyes Szirák Csákvár Szabadegyh. Kajászó Iváncsa Balatonalmádi Tabajd Besnyő Összesen: VELENCEI HÍRADÓ 9 Kimutatás az okmányiroda munkájáról települészinten 0. február hónapban Szem. ig Öszszesen Ideiglenes szem.ig. 8 4 Lakcím kártya Vezetői eng Jármű igazg Parkolási ig Útlevél Ügyfélkapu A Velencei Helytörténeti Közhasznú Egyesület idei évtől fogadhatja az adók %-át. Köszönjük a 00. évben nyújtott támogatásaikat, kérjük, hogy mostantól adójuk %-val is támogassanak bennünket. Nyilatkozat elvehető a könyvtárban. A rendelkező nyilatkozat akkor érvényes, ha a kedvezményezett adószámát tartalmazza. Kérjük a borítékra írja rá az Ön nevét, lakcímét és az adóazonosító jelét. A kedvezményezett adószáma: Segítségüket előre is köszönjük! Galambos Györgyné Helytörténeti Egyesület A Helytörténeti Egyesület FELHÍVÁSA Kedves Velenceiek! Szeretnénk felkutatni és a kapcsolatot felvenni azokkal, akik Velencéről elszármaztak, vagy bármilyen más módon Velencéhez kötődnek. Ehhez kérjük a segítséget! Információikat az alábbi helyeken juttathatják el Egyesületünkhöz: Galambosné Marika Telefon: Somhegyiné Jutka Telefon: Könyvtár Telefon: Találjuk meg újra régi barátainkat, ismerőseinket, mindenkit, aki szereti Velencét! Galambos Györgyné Helytörténeti Egyesület

10 0 VELENCEI HÍRADÓ Tájékoztató a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet működéséről Rendelőintézetünk a járóbeteg szakellátást illetően november óta teljes kapacitással működik. Január hónapban a rendelkezésünkre álló finanszírozási volument teljes egészében kihasználtuk. Márciustól szeretnénk egészségügyi szolgáltatásaink körét bővíteni: A térségben dolgozó háziorvos kollegák segítségével megkezdjük otthoni szakápolási tevékenységünket. Nappali kórházi szolgáltatásunk végzéséhez szeptember óta rendelkezünk működési engedéllyel. Az OEP finanszírozási rendszerbe történő befogadásunk érdekében segítséget kértünk Miniszter úrtól. A feladat ellátásához minden személyi-, tárgyi- és szakmai- környezeti feltételnek megfelelünk. Mivel erre a szolgáltatásra is nagy a lakossági igény, nagyon reméljük, hogy tevékenységünket márciusban elkezdhetjük, amire a rendelőintézet finanszírozhatósága szempontjából is nagy szükség lenne. A járóbeteg-szakellátás területén is szeretnénk szolgáltatásainkat bővíteni. Márciustól csütörtökön délelőttönként dr. Koszti Csaba fül-orr-gégész szakorvos elkezdi rendelését. Tárgyalásban vagyunk belgyógyász-diabetológus szakorvosokkal. Szeretnénk a diabetológiai szakrendelést újraindítani. Az átmeneti időben belgyógyász szakorvos kollégáink állnak betegeink rendelkezésére. Tervezzük gyermekgyógyászati szakrendelés beindítását gasztroenterológiai profillal. Ezen a rendelésen a térség ételallergiás gyermekeit várnánk, illetve azokat a gyermekeket, akik emésztőrendszeri problémákkal küzdenek. Tervezzük gyermek-pszihiátriai szakrendelés elindítását is, ahol a térség magatartás-zavaros gyermekeit fogadnánk. A tevékenységet végző szakember szívesen jönne, a rendelés beindítása az Egészségbiztosítási pénztári befogadástól függ. Recepciós szolgáltatásunkat bővítettük; folyamatosan két munkatársunk fogadja a betegeket, a telefonhívásokat és adja az előjegyzési időpontokat. Sajnos így is előfordul, hogy időnkét torlódások miatt várakozni kell. Köszönjük betegeink türelmét. A Rendelőintézet kollektívája nevében kérem, hogy javaslataikkal, bejelentéseikkel segítsék munkánkat. dr. Ferencz Péter ügyvezető igazgató GYÓGYSZERTÁRI NYITVA TARTÁS VELENCE GYÓGYSZERTÁR (Telefon: /589-54) hétfő-péntek: szombat: hétvégi ügyeleti rendszerben. VELENCE, HALÁSZ UTCA (Telefon: /47-596) hétfõ-péntek: óráig VELENCE, ISKOLA UTCA (Telefon: /47-074) hétfõ-péntek: óráig 0. MÁRCIUS Szakorvosi Rendelőintézet betegforgalma 0. január és február Ellátási körzetbe tartozó betegek száma: TELEPÜLÉS ESETSZÁM január február Martonvásár Kápolnásnyék Pázmánd 9 6 Velence Sukoró 6 04 Nadap Zichyújfalu ÖSSZESEN: Bónusz kártyával és a szabad kapacitás terhére ellátott betegek száma: TELEPÜLÉS ESETSZÁM január február Budapest Érd Diósd Páty Budakeszi Gödöllő Dabas Sári Dunaújváros Perkáta Ercsi Beloiannisz Besnyő Adony Rácalmás Tárnok Tordas Gyúró Ráckeresztúr Baracska Kajászó Vál Vereb Gárdony Agárd Dinnyés Pusztaszabolcs Esztergom Tatabánya Szirák Miskolc Salgótarján Baglyasalja Ömböly Mezőhegyes Sárbogárd Sárbogárd Sárszentmiklós Pettend Dunaföldvár Székesfehérvár Iszkaszentgyörgy Bodajk Bakonycsernye Mór Zámoly Csákberény Csákvár Gánt Vértesacsa Lovasberény Pákozd Seregélyes Várpalota Sárszentmihály Szabadbattyán Kőszárhegy Balatonszárszó Balatonboglár Balatonszabadi Zalaegerszeg Levél Kapuvár Sárszentágota Aba Dég Berhida Siófok Balatonendréd ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

11 0. MÁRCIUS VELENCE RESORT & SPA HÍREI Kedves Velencei Olvasók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fürdő nyitva tartása megváltozott. A spa recepción a recepciós szolgálat minden nap 9 órától óráig üzemel, tehát jegyértékesítés ebben az időintervallumban történik, illetve masszázsra, egyéb kezelésekre, valamint fitnesz szolgáltatások igénybe vételére ebben az időszakban lehet jelentkezni az telefonszámon. A fürdő zárórája nem változott: vasárnaptól csütörtökig.0-kor, pénteken és szombaton.0-kor zárunk. Március -ig tart Tavaszváró feltöltődés akciónk. Március a megújulás hónapja és nálunk a Hölgyeké is. Minden 8 év feletti hölgyvendégünknek március hónapban a belépőjegy mellé 000 Ft értékű Hervis vásárlási utalványt ajándékozunk. Az I. és II. számú nyugdíjasklub velencei lakóhellyel rendelkező tagjai június 0-ig csütörtökönként 9.00 és 6.00 óra között 000 Ft megfizetése ellenében vehetik igénybe a fürdőt. Bízunk benne, hogy e lépéssel még több velencei fürdőzőt köszönthetünk wellness részlegünkben. A Velencén lakó diákokat minden hétfőn extra kedvezménnyel várjuk, a fürdőbelépő mindössze 00 Ft. A kedvezmény igénybe vételéhez lakcímkártya és diákigazolvány szükséges. Kedd és szerdai napokon Happy Day svédmasszázs vehető igénybe Ft helyett 900 Ft-ért. Fitness edzőink szeretettel várnak minden sportolni, mozogni vágyó fiatalt és idősebbet egyaránt spinning, step aerobic, alakformáló torna, vagy újdonságként a fitt ball, zumba, vagy a Fejér megyében egyedülálló kangoo fitness órákra. További részleteket és pontos információkat a honlapon olvashatnak, vagy felvilágosítást adunk az es telefonszámon. Tisztelt Lakosság! Szalczgruber Mariann marketing manager L. Simon László, körzetünk országgyűlési képviselője, az Országgyűlés kulturális és sajtóbizottságának elnöke a következő időpontban tartja fogadóóráját: VELENCE - Önkormányzati Hivatal 0. március. (péntek) 4-6 óra Szeretettel várunk mindenkit! Tisztelettel: Fidesz-KDNP Fejér 4 VK országgyűlési képviselői kabinet VELENCEI HÍRADÓ A személyi jövedelemadó %-a Megjelent az 996. évi CXXVI. Törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról. A törvény meghatározza azokat a szervezeteket, egyházakat, alapítványokat, közalapítványokat, közgyűjteményeket, kulturális intézményeket, melyeknek adományozhatja adója%-át az SZJA fizető állampolgár, feltéve, hogy a törvényi feltételek rendben vannak. Az adományozás mikéntje egyszerű: egy postai szabvány méretű borítékra ráírjuk a nevünket, lakcímünket, adószámunkat, s ebbe beletesszük rendelkező nyilatkozatunkat, mely csak a kedvezményezettek adószámát, esetleg nevét tartalmazza. A borítékot lezárjuk, s az önadózó adóbevallási csomagjába helyezi, akinek pedig adóbevallását munkáltatója végzi, legkésőbb március 5-éig munkáltatójánál leadja. A rendelkező nyilatkozat adótitoknak minősül, azt a munkáltató nem ismerheti meg, sértetlenül továbbítja az AHEH-hoz. Felhívom velencei Polgártársaim figyelmét, hogy a Velencéért Közalapítvány a törvényi feltételeknek megfelel. A Velencéért Közalapítvány adószáma: Aki szeretné viszontlátni SZJA-ja %-át szűkebb környezetében, adományozza azt a Velencéért Közalapítványnak. Az Alapítvány pedig, mint ahogy ezt tette eddig is, olyan kiemelt célokra fordítja bevételeit, mint az óvodai és általános iskolai oktatás, mentőállomás, civil szervezetek támogatása. Kérem, támogassák Közalapítványunkat, hogy egyre többet tehessünk városunkért, jövőnkért. Rendelkező nyilatkozatot ebben és a következő Velencei Híradóban is talál! Fontos! Ahhoz, hogy a rendelkezés teljesíthető legyen, a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon az Ön nevét, lakcímét és az adószámát pontosan tüntesse fel. A lezárt borítékot a 00. évről szóló személyi jövedelemadó bevallásával együtt, azzal egy borítékban küldje meg az Adóhivatalnak. Ha az Ön 00. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója számolja el, akkor a nyilatkozatát tartalmazó borítékot 0. március 5-éig a munkáltatójának adja át, aki azt az elszámolásról szóló adatszolgáltatással együtt továbbítja az Adóhivatalnak. Bognár Gyula Kuratórium elnöke

12 VELENCEI HÍRADÓ 0. MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ Kamatmentes önkormányzati kölcsön igénylési feltételeiről A lakás építéséhez, megvásárlásához, lakásbővítéshez, korszerűsítéshez, felújításhoz nyújtható kamatmentes önkormányzati kölcsönről (továbbiakban: kamatmentes önkormányzati kölcsön) szóló /008. (II. 8.) rendelet 4.. (6) bekezdése értelmében a kölcsön iránti kérelmeket 0. március 5-ig nyújthatják be az igénylők, a mellékelt forma nyomtatványon. A benyújtási határidő jogvesztő. Fenti rendelet értelmében kamatmentes önkormányzati kölcsönben az a kérelmező részesülhet, akinek az főre jutó havi átlag nettó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot (0-ben: Ft) 00 %-al nem haladja meg. Feltétel továbbá, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásakor velencei állandó lakos legyen, házastársak esetén legalább az egyik házastárs legyen velencei lakos. A támogatás kizárólag az alábbi célokra adható: lakásvásárlás támogatására, lakásépítés, bővítés, újjáépítés támogatására, tetőtér beépítés, emeletráépítés támogatására, ha ezzel önálló lakás létesül, meglévő lakás korszerűsítésére, felújítására A kérelem nyomtatványhoz csatolni kell:.) építés, bővítés, korszerűsítés, felújítás esetén a 90 napnál nem régebbi tulajdoni lap hiteles másolatot, műszaki dokumentációt, költségvetést, jogerős építési engedélyt, egyéb szükséges hatósági engedélyeket..) Vásárlás esetén a vételár hitelt érdemlő dokumentálható megállapításához szükséges iratokat (ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett szerződést vagy előszerződést) 90 napnál nem régebbi tulajdoni lap hiteles másolatot,.) Jelzálogjog bejegyzéshez, valamint kifüggesztéshez való hozzájáruló nyilatkozat. Nem részesíthető kölcsönben az, aki korábban már támogatásban részesült, igénylő vagy vele együtt élő családtagja saját hibájából jövedelemmel nem rendelkezik, aki az eljárás során valótlan nyilatkozatot, adatot közöl, továbbá, aki a rendelet 7.. -ban megállapított kizáró okok alá tartozik. A támogatás visszafizetésének időtartama lakásvásárlás, építés esetén legfeljebb 0 év, korszerűsítés, felújítás esetén legfeljebb 5 év. A kölcsön mértékét a rendelkezésre álló keretösszeg figyelembevételével határozza meg a Képviselő-testület. Szelei Andrea aljegyző Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület UTAZÁS 0 0. március -6. között került megrendezésre az év legnagyobb turisztikai vására az Utazás Kiállítás Budapesten, a Hungexpo Vásárközpontban. Az A pavilonban a Közép-dunántúli Régió standjával szemben, Velence város 5 nm-es kiállítói területén a Velencei-tó Kapuja projekt, és a Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület által képviselt települések és turisztikai szolgáltatók mutathatták be kínálatukat a szakmának és a nagyközönségnek. Az érdeklődők a helyi szolgáltatók prospektusai mellett, kezükbe kaphatták a Velencei-tó Kapuját bemutató tartalmas leporellót és a TDM Szervezet által készített, térségünk természeti értékeit, turisztikai programjait tartalmazó szórólapot. A TDM Egyesület tagjai is örömmel fogadták a közös kiadványt, az abban való megjelenés lehetőségét és saját prospektusaiknak (árualapjuknak) a kiállításon való népszerűsítését. Néhányan személyesen is ellátogattak az Utazásra, tájékozódás és kapcsolatteremtés céljából. A szakmai napon Oláhné Surányi Ágnes, Velence polgármestere sajtótájékoztatón mutatta be a Velencei-tó Kapuja projektet. A velencei Szent Benedictus borrend tagjai sokakat csábítottak hozzánk borbemutatóra és borkóstolóra. A standot a Lénia Kft. tervezte és építette. A falain elhelyezett képek, tárgyak és plasztikák kihangsúlyozták és élményszerűen mutatták be a látogatóknak a Velencei-tó és a velencei térség négy évszakra utaló turisztikai kínálatát. Tapasztalataink és pozitív visszajelzések azt mutatják, hogy elindult az együttműködés a TDM tagjai körében. A jövőben is lesznek hasonló akciók és további lehetőségek a közös bemutatkozásra, a közös munkára a térség turizmusának élénkítése érdekében! Köszönjük a helyi vállalkozóknak, szolgáltatóknak, hogy részvételükkel gazdagították a kínálatot és hozzájárultak a rendezvény sikeréhez! Arday Ágnes TDM menedzser Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület 48 Velence, Halász u. 7. cím: Telefonszám:+6//470-0

13 0. MÁRCIUS VELENCEI HÍRADÓ Leendő óvodások klubja A gyermek lelke hit és szeretet, de reménységed is csak ő lehet Immár hagyomány, hogy azok a gyerekek, akik a következő tanévben kezdik meg az óvodai életet, havonta egy alkalommal eljöhetnek, s belekóstolhatnak az óvodai tevékenységekbe, játékokba. Mivel fontos számunkra, hogy a gyermekeknek ne okozzon nagy törést az óvodába járás, ezért tartjuk ezeket a találkozókat. Szeretnénk, hogy az átmenettel minél kevesebb zökkenő legyen, s ezek az alkalmak szolgálnak a közös, kölcsönös ismerkedésre. Mind az anyukák, mind az apróságok ízelítőt kapnak az óvodai tevékenységekből. Megismerkedhetnek a csoportszobával, a benne lévő tárgyakkal, játékokkal, s természetesen azokkal az óvónőkkel, akik feltehetőleg majd jövő szeptemberben is fogadják őket. Ezek az alkalmak az édesanyjuk biztonságos, szerető jelenlétében történnek. A gyermekeknek kedveskedünk rövid verssel, mondókákkal, ölbéli játékokkal, s minden alkalommal - mese elbábozásával. Aztán a meséhez kapcsolódó festéssel, gyurmázással, díszítéssel fejezzük be a találkozót. Amíg a gyermekek birtokba veszik a csoport játékait, addig lehetőség nyílik a szülőkkel egy kis beszélgetésre. Már most feltehetik az őket érdeklő, óvodával kapcsolatos kérdéseiket. Nagy örömünkre a gyerekek nagyon jól érezték magukat az elmúlt a találkozón, s reméljük az elkövetkezendő alkalmak is ilyen jó hangulatban telnek el. Picikék! Szeretettel várunk benneteket!!! Ha pici ajkán kél csacska beszéd Csengő muzsika hullámzik feléd Lajos-Kuti Éva Pencs Tamásné óvodapedagógusok Minden Kedves Felajánlónak ezúton is köszönetet mondunk! Kérjük továbbra is támogassák személyi jövedelemadójuk %- val az óvoda alapítványát. A kedvezményezett neve: Meseliget Óvodásaiért Alapítvány A kedvezményezett adószáma: További célunk az előző évekhez hasonlóan a gyermekprogramok, kirándulások, rendezvények, ballagók, új óvodások támogatása, és a játékállomány bővítése. Meseliget Óvodásaiért Alapítvány Kuratóriuma ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy Velence Város Meseliget Óvodája a 0. május -ig,. életévüket betöltött gyermekek részére óvodai beíratást tart. Ó-falusi településrészen (Fő u. 79.): én, (hétfő) 8 órától 6 óráig. Újtelepi településrészen (Szent Erzsébet tér.): én, (kedd) 8 órától 6 óráig. Beíratáshoz szükséges iratok: orvosi igazolás, gyermek lakcímkártyája, szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája. Serhókné Varjas Edit óvodavezető ISKOLÁRA H Ó! AN GOL A Zöldliget Általános Iskola szeretettel várja leendő elsőseit és szüleiket egy játékos ISKOLÁRA HANGOLÓ foglalkozásra. A foglakozások időpontja: 0. március 6. szombat 0- óráig 0. április. szombat 0- óráig A foglalkozások helye: ZÖLD iskolarész, Velence, Bethlen G. u. 4. Kérjük a Kedves Szülőket, hogy részvételi szándékukat előzetesen szíveskedjenek jelezni a () ös telefonszámon.

14 4 VELENCEI HÍRADÓ 0. MÁRCIUS Dobogós Tornabajnokok A diákolimpia torna b kategóriás versenyének helyszíne Mór volt az idén. A versenyen mindkét korcsoportban indultak iskolánk lány tanulói. Az I-II.korcsoportban csapatban első helyezést értünk el, pontos, jól kivitelezett gyakorlatokat bemutatva minden tornaszeren. A CSAPAT TAGJAI: Bátonyi Anna, Szabó Tamara, Kovács Dominika, Vass Eszter Panna, Kovács Luca, Erdélyi Niké. Az egyéni összetett versenyben Vass Eszter Panna végzett az első helyen, Erdélyi Niké pedig második lett. A III-IV. korcsoportosok versenyében harmadik helyen végeztünk: Kovács Liza, Bátonyi Rebeka, Végh Nikolett, Czombos Luca, Mag Eszter. Egyéni összetett versenyben Mag Eszter szépen kivitelezett gyakorlataival a harmadik helyet szerezte meg. Versenyzőink felkészítését Varga Attila testnevelő tanár vezette. Dicséret illeti a lányokat, mert több éves kemény edzés után sikerült elérniük ezeket az eredményeket. Köszönjük az iskolavezetésnek, a Zöldliget Alapítványnak a támogatást, a versenyzők szüleinek a kitartó és önzetlen segítséget. Tájékoztató leendő elsőseinknek és szüleiknek A Zöldliget Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola az alábbi tervet készítette a 0/0-es tanév első osztályosainak jelentkezéséhez: Általános szülői értekezlet az óvodákban: Nadap Óvoda: 0. március 8. 7 óra Meseliget Óvoda: (Ófalu) 0. március 9. 7 óra Meseliget Óvoda: (Újtelep) 0. március 0. 7óra Szülői fórum a két tanítási nyelvű oktatásról: 0. március 7. 7 óra Helyszín: Zöld iskolarész aulája, Velence, Bethlen G. u. 4. Nyílt órák a két tanítási nyelvű. osztályban a leendő elsősök szülei számára: Csak bejelentkezés alapján!: / március. hétfő LIGET matematika Bődyné Barna Etelka magyar Bődyné Barna Etelka angol Szigeth Szilvia angol Jennifer Collins Bunn angol Nagy Ildikó 0. március. kedd LIGET magyar Bődyné Barna Etelka angol Nagy Ildikó angol Jennifer Collins Bunn 0. március. kedd ZÖLD környezetism. Horváthné Zólyomi Ágota 0. március. szerda ZÖLD olvasás Horváthné Zólyomi Ágota olvasás Karácsonyné Kéki Andrea nyelvtan Karácsonyné Kéki Andrea 0. március 5. péntek ZÖLD matematika Horváthné Zólyomi Ágota olvasás Karácsonyné Kéki Andrea matematika Karácsonyné Kéki Andrea Iskolára hangoló foglakozások: Csak bejelentkezés alapján!: / március 6. szombat április. szombat Helyszín: Zöld iskolarész, Velence, Bethlen G. u. 4. Jelentkezési lapok hozzáférhetősége: 0. március -jétől március -ig mindkét iskolarészben az igazgatói irodában, valamint letölthető a honlapról (http://www.zoldligetsuli.hu/) Jelentkezési lapok leadása: Felbélyegzett, megcímzett válaszborítékkal 0. március -ig Sajkás Balázsné és Tóthné Benkő Mónika igazgatóhelyetteseknél a Liget iskolarészben (Velence, Kis u..) Játékos képességvizsgálat: 0. április 4-től 8-ig délutánonként előre egyeztetett időpontban. Helyszín: Zöld iskolarész, Velence, Bethlen G. u. 4. Beiratkozás: 0. április 8-án és 9-én, 8-6 óráig a Liget iskolarészben (Velence, Kis u..)

15 0. MÁRCIUS VELENCEI HÍRADÓ 5 Állt a bál Itt a farsang, jelmez, móka, zene, étel és itóka. Bizony, bizony, volt ám minden az idei farsangon is. Másképpen szerveztük, hiszen most volt először együtt az egész iskola. Zöldesek és Ligetesek, alsósok és felsősök. Sőt rengeteg vendég, rokon. Hagyományainkhoz híven egyéni jelmezeseket 7-at és csoportos produkciókat nyolcat, szülőkkel és tanárokkal, benne a pedagógusokét is kacaghatta a nézősereg, s pontozhatta a zsűri. Ez utóbbi munkája nem volt egyszerű, hiszen jobbnál jobb ötletek, szebbnél szebb jelmezek és vidámabbnál vidámabb műsorok közül kellett dönteniük. Ki kell emelni a második évfolyamosok munkáját, akik amellett, hogy a karnevál nyitányát is szolgáltatták, beöltöztek egyéni jelmezbe is és közös produkciókkal is kiálltak a nagyérdemű elé. (Azt gondolná az ember, hogy jól kifáradtak, ám utána még nagyon vígan tudtak játszadozni is.)vásárolhattak zsákbamacskát, nyerhettek a tombolán. A tantermekben a farsangi fánktól a tortáig mindenféle finomság szolgálta a gyomor kedvét is. Sok-sok munka előzte meg ezt a programot, s aznap is volt mit tenni. A munkában benne volt mindenki, kicsi és nagy. A Diákönkormányzat, valamint a 7. b osztály tagjai nagyon sokat segítettek, jól esett, hogy a szülőkre is számíthattunk. Az itt látható képek is bizonyítják, hogy érdemes volt ennyi időt és energiát áldozni erre a közös, nagyszabású programra, ahol gyerekek, szülők, pedagógusok együtt érezték jól magukat. További képeket iskolánk honlapján láthatnak a oldalon.

16 6 VELENCEI HÍRADÓ 0. MÁRCIUS Emlékképek a januári sítáborból Mackókiállítás a Zöldben Márton Karolina rajza A tanító néni szólt, hogy mackókiállítás lesz az iskolában. Sok gyerek vitt be mackót, a kicsitől a nagy mackóig. A mackókat polcokra helyezték. A kiállítást péntekig lehetett megnézni. A napköziben mackókkal kapcsolatos dolgokat készítettünk. Sok mindent megtudtunk a macikról. Heszler Tímea.b Február -án mackókiállítás nyílt a Zöld iskolarészben. Volt pici és nagy, puha és selymes maci. Jó volt fogdosni őket! Kincses Mónika.b 0. február -tól mackókiállítást tartottunk. Hoztak sok-sok macit a gyerekek, kicsit és nagyot. Szebbnél-szebbek voltak ezek a puha medvék. Jó volt a délutáni macis foglalkozás is! Vass Eszter Panna.b Márton Karolina.b osztályos tanuló az itt látható alkotásával. helyezést ért el a zichyújfalui Fekete István Általános Iskola rajzpályázatán. Gratulálunk neki, további jó munkát kívánunk számára! Összeállította: Nagy Edit pedagógus

17 0. MÁRCIUS VELENCEI HÍRADÓ 7 Virágos Velence Városszépítő Egyesület Virágos Velence Városszépítő Közhasznú Egyesület 48 Velence, Tópart u. 6. TAGFELVÉTELI KÉRELEM Állandó tagnak: Tájékoztatjuk Velence lakosait, hogy Egyesületünk munkáját elismerve az APEH jogosnak ítélte meg az állampolgárok adójának %-os gyűjtését. Ezért felhívjuk szíves figyelmüket, hogy aki szeretné viszontlátni városunk, szűkebb környezetünk szépítésében, fejlesztésében SZJAja %-át, attól szívesen fogadjuk és köszönjük, ha az adóbevallás csomagban található rendelkező szelvényen: Virágos Velence Városszépítő Közhasznú Egyesület 48 Velence Tópart u adószámra kéri személyi jövedelem adója %-nak átutalását. Lényeges, hogy tájékoztassuk városunk lakosságát, hogy 00-ben az Egyesületi tevékenység eredménye a közterületi virágosításon kívül a Babák Rózsakertjében tereprendezés keretében térkövezés, díszkút, pihenőpadok és új szemétgyűjtő edények elhelyezése. Ezen kívül a város különböző pontjaira 0 db kutyapiszok szemétgyűjtő is kihelyezésre került. (Természetesen ezeket az Egyesület pályázatán nyert összegből finanszíroztuk.) További terveink között szerepel újabb pályázatok beadása és eredményessége esetén: Virág-szoborpark létesítése Velencére jellemző képi kivitelezésű virágágyások: esetleg virágóra, vagy Velence felirat, vagy Velence címer megalkotása beültetett virágokból. Velencei Virágos-Vízi-Karnevál Felkérésre velencei csónaktulajdonosok, kishajók, szörfösök, egyéb vízi járművek virágdíszítéses felvonulása, este tűzi játékkal színesítve. Pályázati nyertességünk függvényében komolyabb fejlesztésekre is gondolunk: játszótér fejlesztés, a Babák Rózsakertjének további szépítése, az Önök által jelzett megvalósítható ötletek beépítése terveinkbe. Ha e nemes cél érdekében részt szeretne vállalni munkánkban, szeretettel várjuk egyesületi tagjaink sorába. Jelentkezését várjuk a Virágos Velence Városszépítő Közhasznú Egyesület 48 Velence Ősz u.. levelezési címre. További felvilágosítást tud adni Benkő Istvánné egyesületi elnök a telefonszámon. Segítségüket tisztelettel köszönjük! Az Egyesület tagjainak nevében: Benkő Istvánné elnök Név... Lakcím:... Telefonszám:... Kérem felvételemet a Virágos Velence Városszépítő Közhasznú Egyesület tagjai sorába. Az Egyesület alapszabályában rögzítetteket elfogadom, magamra nézve kötelezőnek tartom. Az évi meghatározott 4.000,- Ft-os tagdíj befizetését minden év március -ig vállalom. Pártoló tag: Magán személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet:... Az Egyesületet anyagi hozzájárulással támogatom feladatai teljesítésében, céljai elérésében, egyéb jogom, kötelezettségem nincs. Az összeget Virágos Velence Közhasznú Egyesület Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet Velencei Fiókjánál vezetett: pénzforgalmi bankszámlájára utalom, Készpénzben az egyesület pénztárába fizetem. (A megfelelő szövegrészt kérjük beikszelni.) Velence, hó..... nap... aláírás

18 8 VELENCEI HÍRADÓ 0. MÁRCIUS HUMÁN CSALÁDSEGÍTÕ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 48 Velence, Tópart u. 5. Tel.: () , fax: () TÁJÉKOZTATÓJA Jogi és pszichológiai tanácsadásokat csak előzetes bejelentkezés alapján lehet igénybe venni. Pszichológiai tanácsadás: Csincsi Éva pszichológus, minden kedden 4.00 órától 6.00 óráig. Jogi tanácsadás: Dr. Várhelyi Tamás jogász minden hónap elsõ szerdai napján óráig. Dr. G. Szabó Szilvia jogász. Helyszín: Velence, Tópart u. 5. Kastély épülete. A tanácsadások térítésmentesen vehetõk igénybe a Szolgálatnál. Kérjük az elõzetes bejelentkezést a as telefonszámon! Ügyfélfogadási idõ: Velence Tópart u. 5. hétfõ: kedd: nincs ügyfélfogadás szerda: csütörtök: péntek: Nyugdíj és társadalombiztosítási szaktanácsadás, ügyintézés: Bencsik Ferencné (elérhetõség: 47-84) szerda óráig. Helyszín: Velence, Tópart u. 5. Kastély házasságkötőterem, telefon: Közösségi koordinátor fogadóideje: Szûcsné Boros Terézia péntek: ig. Helyszín: Velence, Tópart u. 5. Kastély. Török Ágnes Csincsi Éva intézményvezetõ pszichológus - családgondozó Velence Város Önkormányzatának támogatásával újra működik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, valamint fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben működik. Segítségével fenntarthatóak a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetőséget nyújt az ellátást igénybe vevő személynél történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra. (A rendszernek három összetevője van: egy kicsi rádióadó egy segélyhívó gombot mindig magával vihet, vagy magán hordhat a használó); egy vezérlő a felhasználó telefonjához csatlakozva és egy diszpécserközpont, amely figyelemmel kíséri a hívásokat. Amikor sürgős segítségre van szükség, a felhasználó csak megnyomja a rádióadó segítség-gombját. Ez egy rádiójelet küld a diszpécserközpontnak. A diszpécserközpont szakemberekből álló stáb, pszichológussal, szociális munkásokkal. A probléma jellegétől függően dönt, hogy kit kell riasztani: orvost, mentőt, rendőrt, tűzoltót, területi gondozónőt, hozzátartozót.) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben működik, igénybe vétele szempontjából szociálisan rászorult: a) az egyedül élő, 65 év feletti személy, b) az egyedül élő, súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy c) a kétszemélyes háztartásban élő, 65 év feletti időskorú, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. A súlyos fogyatékosságot, a pszichiátriai betegséget, valamint az egészségi állapot miatti indokoltságot igazolni kell (háziorvos által, a szolgáltató által kiadott nyomtatványon). A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást jelenleg ingyenesen lehet igénybe venni. INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS: Telefon: / , Palánki Katalin Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Velence Tópart u. 6 (Kastély) Nagycsaládos Klub Hírei Köszöntünk minden meglévő és leendő klubtagunkat a 0-es évben. Néhány szóban szeretném bemutatni a Nagycsaládos Klub működését és a nagycsaládos alapítvány várható céljait és programját. A NAGYCSALÁDOS KLUBHOZ KÉTFÉLEKÉPPEN LEHET CSATLAKOZNI:. NOE csatlakozás: a velencei csoporthoz tartozva, de a NOE számlájára megfizetett tagdíjjal melynek díja 5500ft/év. Ezért az összegért minden igénybe vehető amit a Noe és a Velencei Nagycsaládosokért Alapítvány nyújt pl.: jogsegélyszolgálat, szociális segítségnyújtás, kedvezményes telefonvásárlás, kedvezményes állatkerti belépő, és még sorolhatnám, de a oldalon mindennek utána lehet nézni.. Alapítványi csatlakozás: A Velencei Nagycsaládosokért Alapítványhoz tagdíj megfizetése nélkül lehet csatlakozni, de ebben az esetben nem vehetők igénybe a Noe által nyújtott lehetőségek, csak amit az Alapítvány felkínál. Az Alapítvány tervei és programja: álláskeresést segítő klub dolgozzunk együtt program (munkaközösség létrehozása) kézműves napok, családi hétvégék Nagycsaládos napok (nagyszabású rendezvény évente egyszer) ruha, cipő, játék csere-bere anyagi segítségnyújtás igény szerint Az Alapítvány a működését február 5-ével kezdi meg, addig is várjuk azon jelentkezőket, akik szeretnének csatlakozni klubjainkhoz az alábbi elérhetőségeken: Fekete Zsuzsa 06/ , vagy

19 0. MÁRCIUS VELENCEI HÍRADÓ 9 Babakert családi napközi A Babakert családi napközi sok szeretettel várja a kis törpéket, családias környezetben. Babakert napközi, mert itt jól érezzük magunkat!!! Szakmai vezető: Heiden Hajnalka Telefon:

20 0 VELENCEI HÍRADÓ 0. MÁRCIUS 0. március március március. 0. március 0. Baba-Mama Klub szerdánként 9--ig a Mikkamakka Játéktárban, Velencén, a Kastélyban (Tópart út 5.)! MÁRCIUSI PROGRAMISMERTETŐ A természetes gyógyításról Alvás, altatás/nem altatás Balkezűség Tavaszra hangolódás Amikor a legkisebbek alkotnak Turi Emese természetgyógyász Mészáros Renáta Velence Újtelep védőnője Egymás közötti cserebere ötletek magunk és otthonaink felvidítására Ismerkedés a só-liszt gyurmával, ceruzával, ecsettel, festékkel, ragasztóval... Kedves Kismamák, Anyukák, Babák, és Totyogók! Bízom benne, hogy hamarosan ránk köszönt a tavasz, melyet már mindannyian nagyon várunk. Mikor ezeket a sorokat írom, ugyan még javában havazik, azonban remélem, amikor olvassátok, már a madarak csiripelnek és a napsütésé a főszerep. Íme egy kis tavasz csalogató rövid versike: Sallai Ferenc: Rügyet robbant Nézd csak azt a kicsi fát: rügyet robbant minden ág. Én is ág, te is ág. kivirágzik a világ. Pár szó az év eleji programjainkról, melynek alkalmával vendégeink között szerepelt gyógyszerész, babajelbeszéd oktató, készültünk a farsangra és beszélgettünk a saját készítésű játékokról is. Ezúton is üdvözöljük, a hozzánk csatlakozó új és a visszatérő régi klubtagjainkat! Szeretettel várunk benneteket szerdánként 9--ig a Mikkamakka Játéktárban (Tópart út 5.) a velencei Baba - Mama Klub összejöveteleire. Játszóház piciknek, előadások és beszélgetések az anyukáknak! A Klubba járó anyukák és gyermekeik egy folyamatosan bővülő, családias közösséget alkotnak. Klubunk remek hely a közös játékra, beszélgetésre, ismerkedésre. Gyertek el hozzánk és érezzétek jól magatokat! Kismama Klub, ahol már pocakosan barátkozhattok a velencei Kastély Házasságkötő termében március 0-én 7.00 órakor lesz. Gyertek és osszátok meg velünk és más Kismamákkal a várandóság örömeit és nehézségeit! A Baba-Mama Klubról és programjainkról részletesen olvashattok a következő webcímen: Kedvcsinálónak nézzetek bele a programjainkon készült fotókba, melyeket szintén megtaláltok a fenti weboldalon! Amennyiben kérdésetek lenne, keressetek, írjatok nekünk bármikor a következő elérhetőségen: Málics-Talabér Veronika 06/0/ MAGYAROK VÁSÁRA Ahol minőségi, magyar árut kínálnak környékbeli kézművesek és termelők 0. április 6-án, szombaton 9 órától Velencén az Újtelepi Közösségi Ház udvarán (Iskola utca 4.) méz, méhviasz gyertya, lekvár, bodzaszörp, idényzöldség, tej, sajt, tanyasi tojás, kecskesajt, hidegen sajtolt olajok, kürtőskalács, füstölt áru, kenyér, virág, édesség, mézeskalács, biotermékek gyékényfonó, fafaragó, fajáték készítő, fazekas, bőrdíszműves, keramikus, ólomkatona készítő, csontfaragó, férfiing készítő, kosárfonó, foltvarró, csipkeverő, íjkészítő, egészség-kuckó Gyermekprogramok Élőzenés táncház kicsiknek és nagyoknak II. Velencei Amatőr Íjászverseny Szeretettel hívunk minden érdeklődőt és várjuk a környéken élő kézművesek és őstermelők előzetes jelentkezését is! Információ: 0/48-57, 0/ Regélő Hagyományőrző Egyesület Ludassy Zsuzsanna

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015.(XII.28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági Osztály Sárbogárd Város közigazgatási területe

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról.

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9 /2014.(IX. 25.) rendelete az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 3/2006./II.20./ Ör. R e n d e l e t e. a lakáshoz jutás helyi támogatásáról

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 3/2006./II.20./ Ör. R e n d e l e t e. a lakáshoz jutás helyi támogatásáról NYÍRMADA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006./II.20./ Ör. R e n d e l e t e a lakáshoz jutás helyi támogatásáról A képviselő-testület: a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra.

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 9/2008./VI.20./ kt. rendelete Az eső lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról A Képviselő-testület! Mérk Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

Személyi igazolvány ügyintézés:

Személyi igazolvány ügyintézés: Személyi igazolvány ügyintézés: Elérhetőség 2457 Adony, Rákóczi u. 21. tel: 25/ 504-522 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 11.m. Ügyfélfogadási idő Steiger Beatrix 25/504-522 16.m. Hétfő: 8:00-11:30,

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének../2016.(.)önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról (tervezet) 2 Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület! H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-7/2014. Előterjesztő: Tóbel János polgármester Készítette:

Részletesebben

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2000/III. 31./ számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról. 1 Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet 29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet a lakásépítés támogatásának rendszerérõl, valamint a fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásának támogatásáról * A helyi Önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NAGYKANIZSAI JÁRÁSI HIVATALA KORMÁNYABLAK OSZTÁLY Ügy megnevezése és ismertetése: Útlevél kiállítása Az eljáró ügyintéző az arcképmás, aláírás, és ujjnyomat felvételezését a

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának, és az önkormányzati tulajdonú vízi közüzemű által biztosított

Részletesebben

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(XI. 28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(XI. 28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról 15/2012.(XI. 28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A (2) bekezdésében, és

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY augusztus hónapra tervezett sebességmérések

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY augusztus hónapra tervezett sebességmérések Ügyszám: 07000/176-46/2015. ált. FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY Nap augusztus 1. szombat augusztus 2. vasárnap 2015. augusztus hónapra tervezett sebességmérések

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY szeptember hónapra tervezett sebességmérések

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY szeptember hónapra tervezett sebességmérések Nap szeptember 1. kedd szeptember 2. szerda FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Mérés tervezett ideje

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.):

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): 1. Ha a személyazonosító érvényességi ideje lejár 14-70 év között, és 70 év felett (addig, amíg érvényes az

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e 1 NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e a talajterhelési díjról Nyírmada Nagyközség Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX.

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2014.(V.05.) sz. önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásról

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2014.(V.05.) sz. önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásról TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(V.05.) sz. önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásról A rendelet 2014. május 05-én kihirdetésre került. Dr. Menyhárt Anett

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei

Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VII. 16.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VII. 16.) önkormányzati rendelete a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló vissza nem térítendő támogatásról és segélyről * (Egységes

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Érvényes: április 4-től AUTÓBUSZJÁRATOK ÉRKEZNEK. P21.29 Aba, Rákóczi u., 5.08 M 5.12, 5.14, 5.14 P 5.17 N 5.26, 5.46, 18.17

Érvényes: április 4-től AUTÓBUSZJÁRATOK ÉRKEZNEK. P21.29 Aba, Rákóczi u., 5.08 M 5.12, 5.14, 5.14 P 5.17 N 5.26, 5.46, 18.17 Aba, Hősök tere M 5.12, 5.14 P 5.17, 6.14, 7.17 Y 7.17 H 8.17 9.17 11.12, 13.07 e13.17 * 14.07 M14.17 515.17, 16.17 517.17, 18.17 519.17, 21.17 621.20 Aba, Rákóczi u., 5.08 M 5.12, 5.14, 5.14 P 5.17 N

Részletesebben

KÉRELEM. települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására

KÉRELEM. települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására KÉRELEM települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására A támogatást kérő személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY Ügyszám: 07000/198-65/2016. ált. FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY Jóváhagyom: Vörös Ferenc r. ezredes sk. rendőrségi főtanácsos rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (II.22.), a 44/2007. (XII.28.), a 39/2013. (IX.23.) és a 44/2016. (X.28.)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK

AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK Aba, Hősök tere 2 M 5:15 M 6:15 M 6:55 7:30 9:30 11:20 X 12:30 13:30 M 14:15 X 14:30 M 15:10 15:30 M 16:30 17:30 M 18:35 + 19:30 X 20:30 Agárd, gyógyfürdő 7 M 6:55 M 7:15 M 13:10 8 M 10:30 Agárd, gyógyfürdő

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2 Fejér megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Ft/m2 vagy a forgalmi érték %-a Ft/fő %-a Ft/m2 %-a 1 Aba 100 1,8 % 4000 2 Adony 300 Ft/m2 4000 1,5 % 500 és 5000 3 Alap 1,5

Részletesebben

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Mérés tervezett helye

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Mérés tervezett helye 1 / 8 2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések szeptember 2. hétfő szeptember 3. kedd 10.00-12.00 M6 bal 74+750 km mozgó 15.00-17.00 M8 bal 75+600 km szerviz út 14.00-18.00 6228-as jelű út Daruszentmiklós,

Részletesebben

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2 Fejér megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó vagy a forgalmi érték %-a Ft/fő %-a %-a 1 Aba 100 1,8 % 1000 4000 2 Adony 300 4000 1,5 % 500 és 5000 3 Alap 1,5 % 4 Alcsutdoboz

Részletesebben

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

2016. december hónapra tervezett sebességmérések

2016. december hónapra tervezett sebességmérések december 1. csütörtök december 2. péntek 2016. december hónapra tervezett sebességmérések 13.00-15.00 M6 autópálya Százhalombatta és Dunaújváros között 15.00-17.00 M6 autópálya Iváncsa és Százhalombatta

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 11/2010.(V.20.) önkormányzati rendelettel Szerencs Város Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

EDÉNYZET EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJA

EDÉNYZET EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJA Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A 2013. évi hulladékszállítási

Részletesebben

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE (Egységes szerkezetben a 16/1997.(V.23.), A 22/1997.(IX.01.), A 34/1997.(XII.18), 27/1998.(XII.29.), 19/1999.(XII.16.),

Részletesebben

31/2003.(IX.08.) ÖKT. sz rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

31/2003.(IX.08.) ÖKT. sz rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ INGATLANOK KÖZMŰFEJLESZTÉSÉNEK HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ a 34/2004. (V.25.), 30/2013. (VI.24.) és a 28/2015. (XI.05.) önkormányzati rendeletek által módosított

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

A Magyar Államkincstár tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a szociális célú keménylombos tűzifa vásárlásához benyújtott pályázatunkat befogadták.

A Magyar Államkincstár tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a szociális célú keménylombos tűzifa vásárlásához benyújtott pályázatunkat befogadták. Tisztelt Képviselő-testület! A Belügyminiszter pályázatot írt ki a helyi önkormányzatok részére szociális célú tüzelőanyag vásárlásához pályázatot írt ki. Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

2013. augusztus hónapra tervezett sebességmérések

2013. augusztus hónapra tervezett sebességmérések 2013. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Nap augusztus 2. péntek augusztus 3. szombat 10.00-12.00 M6 bal 74+750 km mozgó 15.00-17.00 M8 bal 75+600 km szerviz út 09.00-11.00 Szfvár, Kadocsa út

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Egészséges települések

Egészséges települések Egészséges települések Jegyzői értekezlet, Székesfehérvár, 2013.11.13. Dr. Pásztor László Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Egészségfejlesztési osztály E-mail: fejer.egeszsegfejlesztes@kdr.antsz.hu

Részletesebben

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere '!:;OJ,. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica 2012. évi felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

Érvényes: 2015. december 13-tól AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK, 14.15 H14.30 513.30, 14.35 16.05 517.05 H18.31

Érvényes: 2015. december 13-tól AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK, 14.15 H14.30 513.30, 14.35 16.05 517.05 H18.31 02 Aba, Hősök tere, 5.15, 6.15, 6.55 7.30 9.30 11.20 H12.30 513.30, 14.15 H14.30, 15.10 515.30, 16.30 517.30, 18.35 P19.30 f19.30 f20.30 6 ( 09 Agárd, gyógyfürdő, 15.00 08 Agárd, gyógyfürdő, 10.30 07 Agárd,

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK...

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... 5 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 13/1999. /IV.22./

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012. (I. 25.) számú rendelete a talajterhelési díjról

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012. (I. 25.) számú rendelete a talajterhelési díjról Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012. (I. 25.) számú rendelete a talajterhelési díjról Egységes szerkezetben a 4/2012. (II.08.) önkormányzati rendelettel. Kosd Község Önkormányzatának

Részletesebben

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e Tájékoztató Okmányirodai ügyintézéssel kapcsolatos legfőbb tudnivalókról Útlevél ügyek - személyazonosító igazolvány (SZIG hiányában kártya típusú vezetői engedély/állampolgársági bizonyítvány/, érvényes

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Nyilvános Pályázati Felhívás

Nyilvános Pályázati Felhívás Nyilvános Pályázati Felhívás Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2017. (I.31.) önkormányzati határozata alapján (2028 Pilismarót, Rákóczi F. u. 15.) nyilvános pályázat útján történő

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról.

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról. Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról. Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a környezetterhelési

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 172. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. december 13-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat által lakás vásárlásához, illetve tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön feltételeiről Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére 766-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésére Tárgy: Óvoda és bölcsődei beiratkozási időpontjának meghatározása Előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.08.05.-én, du. 14.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Városi Önkormányzat

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének Biharkeresztes Város Képviselő-testületének 8/2008. (II. 7.), 5/2012. (III. 2.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2005. (III. 24.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Biharkeresztes Város

Részletesebben

www.velenceitoleader.eu

www.velenceitoleader.eu www.velenceitoleader.eu Folyamatosan bővülő adatbázis az Üdülési csekk elfogadóhelyeiről. Részletes ismertető a térség szálláshelyeiről, éttermeiről. Emelett hírek, információk, aktuális ajánlatok, programok

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben