MEGHÍVÓ. MEGHÍVÓ Beszélgessünk Velencérõl! Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. MEGHÍVÓ Beszélgessünk Velencérõl! Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete"

Átírás

1 VELENCEI A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA M E G H Í V Ó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete szeretettel meghívja és várja Velence lakosságát 0. március 5-én (kedden) 0.00 órakor a Hősök parkjában tartandó ÜNNEPSÉGRE Program: Himnusz Ünnepi megemlékezés Zöldliget Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákjainak műsora Velencéért Emlékérem átadása Koszorúzás Szózat Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete HÍRADÓ 9. évfolyam. szám 0. március MEGHÍVÓ Beszélgessünk Velencérõl! Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete tisztelettel hívja és várja a településünket érintő közérdekű témában beszélgetni vágyó állampolgárokat: 0. április 4-én (hétfő) 8.00 órára a Kastély házasságkötõ termébe Témája: Vasútfejlesztés A település hosszú távú stratégiája Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Oláhné Surányi Ágnes polgármester Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete munkaterv szerinti következő ülését 0. március -én (hétfőn) 5.00 órai kezdettel tartja a Kastélyban (Tópart u. 5.) Napirend:./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester./ Rendőrkapitány beszámolója az éves munkáról Előadó: Dr. Sági János rendőrkapitány./ Városi Könyvtár 00. évi tevékenységéről tájékoztatás Előadó: Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető 4./ Döntés a könyvtárvezetői pályázatról Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 5./ A helyi önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervének elkészítése Előadó: dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző 6./ Helyi tömegközlekedés szervezésének lehetőségei Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 7./ Egyebek: a.) Majális előkészítése b.) A társadalmi szervezetek pénzügyi támogatása MEGHÍVÓ (Munkaterv szerinti, tájékoztató jellegű napirendek!) Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete munkatervtől eltérően, a következő ülését 0. április 4-én (hétfőn) 5.00 órai kezdettel tartja a Kastélyban (Tópart u. 5.) Napirend:./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester./ 0. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester./ 00. évi pénzügyi beszámoló (zárszámadó rendelet), a település vagyoni helyzetének bemutatása Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 4./ 00. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló jelentés Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 5./ Egyebek: Nyári szezonra való felkészülés komplex áttekintése *** Zárt ülés: Kamatmentes önkormányzati kölcsön elbírálása *** 7.00 órától Lakossági fórum Témája: 00. évi pénzügyi beszámoló, a település vagyoni helyzetének bemutatása

2 VELENCEI HÍRADÓ 0. MÁRCIUS Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 0. január 7-én rendkívüli nyílt ülést tartott a Polgármesteri Hivatalban. Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Cserny Vilmos alpolgármester, Benkő Istvánné képviselő, Martinovszky József képviselő, Serhók György képviselő, Dr. Sirák András képviselő, Dr. Sirák Andrásné képviselő, Szávai Jánosné képviselő, Uj Roland Gyula képviselő és dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző. A rendkívüli ülésre a közúti aluljáró telekalakítási tervének jóváhagyása miatt került sor. A MÁV beruházás során elkészül a közúti aluljáró. Ennek két csatlakozási pontja van, az egyik a LIDÓ mögötti területen a Szabolcsi út és Kertész utca kereszteződésében, a másik pedig a vasút túloldalán, amelyek a körforgalomba fognak csatlakozni. A vasút mindkét oldalán van olyan terület, ahol ez a nyomvonal önkormányzati földterületen megy keresztül. Ahhoz, hogy a munkálatok időben elkezdődhessenek, a nyomvonalra létesítési engedélyt kell kapnia a NIF-nek a közműhatóságoktól. Ezért szükséges a telekalakításokat megtenni, mert a hatóságok az egységesített tömbtelekre adják ki a nyomvonalengedélyt. Ehhez a telekalakításokhoz adta meg a Képviselő-testület a hozzájárulásá. Fontos információ, hogy a döntés a már jóváhagyott Rendezési Tervet nem érinti, és tulajdonjog változást sem okoz, az önkormányzati tulajdonban lévő területek változatlanul a velencei önkormányzat tulajdonában vannak. *** Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 0. február 7. napján tartotta Munkaterv szerinti soron következő ülését a Kastély házasságkötő termében. Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Cserny Vilmos alpolgármester, Benkő Istvánné képviselő, Martinovszky József képviselő, Serhók György képviselő, Dr. Sirák András képviselő, Dr. Sirák Andrásné képviselő, Szávai Jánosné képviselő, Uj Roland Gyula képviselő és dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző. A testületi munkát zárt üléssel kezdték a jelenlévő képviselők. Egyrészt az önkormányzat gazdasági érdekeit érintően a Velencei-tó Kapuja projekttel kapcsolatosan, másrészt szociális segély fellebbezési ügyének tárgyalása tette indokolttá a zárt ülésen való döntéshozatalt. A nyílt ülés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentéssel kezdődött, majd a 0. évi költségvetés első olvasatával folytatódott. A polgármester elmondta, hogy a költségvetés első olvasatának az a jelentősége, hogy a főbb számokat és összefüggéseket időben véleményezhesse a Testület, és ez alapján adhasson felhatalmazást a hivatalnak a további munkára. Hozzátette, hogy a február 8-i testületi ülésen közmeghallgatás keretében fogja elfogadni a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését. A testület a 0. évi költségvetés tervezet első olvasatú anyagát a második fordulóra alkalmasnak találta. A következő napirend során oktatásfejlesztéssel kapcsolatban tárgyalt a testület. A határozat szerint a testület elfogadta a Zöldliget Magyarangol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 0-től 09-ig terjedő időszakra vonatkozó tanulócsoport változás prognózisát azzal, hogy a Képviselő-testület mindig az adott év költségvetésének készítésekor a gyermeklétszám és a finanszírozhatóság függvényében dönt a következő tanév tanulócsoportjainak számáról. A következő napirendi pontok az átalánydíjas szerződések felülvizsgálatáról, felmondásáról, új keretszerződések megkötéséről szólt. A felülvizsgálat célja az volt, hogy a nem elengedhetetlenül szükséges szolgáltatásokat tartalmazó szerződések felmondásra kerüljenek, a nélkülözhetetlen, eddig átalánydíjas szerződéseket váltsa fel a tényleges feladatellátáshoz kapcsolódó keretszerződés. A Hivatal javaslatára a Képviselő-testület 7 szerződés felmondását hagyta jóvá, egyúttal a keretszerződések előkészítésére felhatalmazta a hivatali apparátust. Ezt követően a Képviselő-testület a Jég Audit Könyvvizsgáló, Oktató és Szervező Kft-vel könyvvizsgálói tevékenység munkáinak rendszeres végzésére, valamint a belső ellenőri feladatok elvégzésére új keretszerződést kötött. A munka a 0. évi belső ellenőrzési terv módosításával folytatódott. A már 00-ben jóváhagyott terv módosult a Velence Plusz Kft. gazdálkodásának vizsgálatával, valamint a FEUVE rendszer kialakításának, működtetésének és dokumentálásának ellenőrzésével. Január-február hónapokban visszatérő feladata a Képviselő-testületnek a földhaszonbérleti díjak, valamint az önkormányzati lakásbérleti díjak felülvizsgálata. Mindkét esetben az infláció mértékével (4,9%) azonos díjemelést fogadott el a Képviselő-testület. Az adó rendelet módosítására technikai okokból került sor. A vonatkozó törvény ugyanis ez év január 0. napjától megszüntette az ideiglenes iparűzési adót a piaci és vásározó tevékenység után, ezért a helyi rendeletből is ki kellett vezetni az erre vonatkozó rendelkezéseket. Alkotmánybírósági döntés miatt a Képviselő-testületnek felül kellett vizsgálnia a közterületek használatáról szóló 8/008. (IX..) rendeletének. számú mellékletének mozgóárusításra vonatkozó rendelkezéseit. A felülvizsgálat eredményeként az érintett díjtételek korrigálásra kerültek. A következő napirendben tárgyalt téma nem csak Velence, hanem több település lakosságát érintette. Mint ismert, településünkön 00. decembere óta működik az Okmányiroda, mely a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal (továbbiakban: KEK KH) Központi Okmányirodájához tartozik. A velencei Okmányiroda magas színvonalon és átlagosan havi 700 ügyszám feletti teljesítéssel végzi munkáját. A KEK KH 0. január. napjával megszüntette a budapesti kihelyezett irodákat, és a velencei iroda is úgy működhet tovább, hogy a KEK KH-nak költsége nem keletkezhet, az eddig biztosított támogatást nem kapja az önkormányzat, és a munkaállomás után bérleti díjat köteles fizetni. Ezen körülmények felvetik és indokolják a velencei okmányiroda önállóvá válásának kezdeményezését, melyet a Képviselő-testület elfogadott. A személyi és tárgyi feltételek adottak, a fenntartónak a működéshez szükséges pénzügyi fedezetet kell biztosítania. A testületi döntés értelmében az állampolgárok az eddig megszokott formában és körülmények között, helyben intézhetik az okmányaikkal kapcsolatos ügyeket. A társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendelet egységes formában való elfogadását technikai átvezetések, valamint a pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységek környezetvédelemmel való kiegészítése tette indokolttá. A rendelet-módosítást a Képviselő-testület elfogadta. AKépviselő-testület döntése szerint a Velencei Híradó nyomdai munkáit a jövőben a bekért árajánlatok alapján összességében legkedvezőbb ajánlatot adó, velencei székhelyű Somhegyi Kiadó és Nyomda Kft. végzi. A 00-es év végén megkezdte működését városunk újtelepi részén a Közösségi Ház. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatát figyelembe véve a Testület úgy döntött, hogy a Közösségi házat rendszeresen igénybe vevők bruttó 00.- Ft/óra összegért használhatják azt, míg az alkalmankénti, esetileg igénybe vevők Ft+ Áfa / óra összeget kell fizessenek. Elfogadásra került a működési rend, és a Képviselő-testület elfogadta azon szervezet körét, akik térítésmentesen veszik igénybe a Közösségi Ház termeit. A döntés értelmében ingyenesen használja a termeket a Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub, a Regélő Hagyományőrző Egyesület, valamint a Sz-Épülő Velencét Környezet-kultúra Egyesület, a külön megkötött Megállapodásban foglalt feltételek szerint. A következő napirend a Velence-fürdői strand üzemeltetésének kérdése volt. A strand elhelyezkedése speciális, hiszen két település Gárdony és Velence közigazgatási területén helyezkedik el. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a tulajdonában lévő velencei strandhasznosítású területet Gárdony Város Önkormányzat tulajdonában lévő gárdonyfürdői strand területtel közösen kívánja 0. évben üzemeltetni. Az üzemeltetésre irányuló pályázati kiírást elfogadja. A közérdekű kérdések, bejelentések elhangzása után a Polgármester az ülést bezárta. Szelei Andrea aljegyző

3 0. MÁRCIUS VELENCEI HÍRADÓ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Pályázati nyertesség utáni folytatás Újságunkból, honlapunkról és a média egyéb híradásaiból is értesült már a Tisztelt Olvasó, hogy nagy uniós pályázatokon lett nyertes városunk. Ígéretünk szerint rendszeres tájékoztatást adunk arról, hogy az előkészítésnek és megvalósításnak aktuálisan milyen feladatait végezzük el, vagy végezzük éppen. A beruházások forrása a 008. februárjában kibocsátott kötvény, amely jelenleg lekötött pénzként kamatozik az Önkormányzatnak és folyamatosan biztosítja a pályázathoz szükséges önrészt. Fontos tudni, hogy minden pályázatunk legnagyobb tétele (építés) ún. szállítói finanszírozású, ami azt jelenti, hogy a Támogató (a Magyar Állam) közvetlenül a munka elvégzőjét fizeti ki, Velence csak a vállalt önrészt utalja el a szabályszerűen leigazolt számla alapján. Ezekben az esetekben az Önkormányzat számláin semmifajta Európai Uniós vagy központi pénz nem folyik át. A közbeszerzési pályázaton nyertes projektmenedzsmenttel kialakításra kerül az a szakmai munkafolyamat, ahogyan a projekt megvalósításában résztvevő összes nyertes munkája összehangolásra kerül. Értendő alatta, hogy heti rendszerességgel a nyertes kivitelezővel, műszaki ellenőrrel, könyvvizsgálóval, amikor indokolt, a Nonprofit Kft. ügyvezetésével, a PR-menedzserrel tevékenységük összehangolása, a tevékenységekről való beszámolás és az általuk elkészített elszámolások és jelentések folyamata tisztázásra kerül. Velencei-tó kapuja Megkezdődött a homokos part kialakítása. Az utóbbi egy hónapban megtörténtek a közműkiváltások és jelentősen előrehaladtak a mélyépítési munkálatok. A közművek készültségi szintje február végére elérte a 40%-ot. A kikötői fogadóépület monolit szerkezetei már állnak, jelenleg a vasalási munkálatok folynak. Március végére, ha minden jól megy, a főépület első szintje már állni fog és megkezdődik az elválasztó falak beépítése. Közben folytatódik a kikötői híd építése, s a hónap végére elkészülhet a termálfürdőhöz kapcsolódó sétány. A szabad strandon elkezdődött a talajcsere, illetve a homokos part kialakítása. Az egyes projektelemek megvalósulási szintje, február második felében:. Közművek felújítása, kialakítása folyamatban, március végére befejeződik.. Kikötősétány létrehozása, gyaloghíddal a sétány egy része elkészült, a gyaloghíd szerkezete a helyére került. A munkák a híd járófelületének burkolásával, a korlátelemek elhelyezésével és a díszvilágítás kiépítésével folytatódnak tovább.. A kikötő összképének javítása Lidó sétánnyal, homokos parttal elkezdődött a part talajcseréje, a homokos part kialakítása. 4. A termálfürdőhöz kapcsolódó sétányok kialakítása március végére elkészülhet az új sétány. 5. Parkosítás a tavaszi hónapokban kezdődik. 6. Rendezvénytér szökőkúttal megtörtént a tereprendezés, elkezdődött az alapozás. 7. Fedett korzó, zárt és nyitott sétánnyal a fedett korzó alapozása március elejére befejeződik, a szerkezet kialakítása a következő lépés. Ugyanakkor azt kell mondanunk, hogy tarthatnánk előbbre is, ha nincs egy-két rosszindulatú lakótársunk, akik állampolgári jogaikkal élve minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy hátráltassák a beruházás határidőre történő megvalósítását. 8. A korzó központi épületének kialakítása, regionális info központtal megkezdődött a központi rész szerkezetépítése és az íves összekötés kialakítása. 9. Panoráma sétány a tavaszi hónapokban alakul ki. 0. Felső korzó, a korzóhoz kapcsolódó szolgáltatóház építése az alapozás és a közművek kialakítása folyamatban van. Oláhné Surányi Ágnes polgármester

4 4 VELENCEI HÍRADÓ 0. MÁRCIUS 4. TEREM Hétfő Mozgásfejlesztő torna Mozgásfejlesztő torna Hagyományőrzők A Közösségi Ház órarendje 0. február 8. Kedd Aerobic torna Szerda Óvodás dance Fitt Ball Relax Zumba fittnes Csütörtök Mozgásfejlesztő torna Mozgásfejlesztő torna Aerobic torna Péntek Tipetopa tánc Február 8. Március 4., 8. Április., TEREM Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Női torna Kamasz tánc Női torna Hastánc KLUB SZOBA A változások a honlapon megtekinthetők. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 4.00 órától Velencei-tavi Rózsa I. Számú Nyugdíjas Klub A Közösségi Ház elérhetősége: Nagy Szilvia A Velencei Híradó 9. évfolyam. számában a hulladékszállításra vonatkozó díjtételek hiányosan kerültek közzétételre, ezért újból közöljük a Képviselő-testület által elfogadott díjtételeket. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/00.(XII.0.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 9/004. (XII..) rendelet módosításáról Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról szóló 000. évi XLIII. törvény 0.. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 9/004. (XII..) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja:.. A R. számú melléklete helyébe e rendelet. számú melléklete lép... A R. számú melléklete helyébe e rendelet. számú melléklete lép. Szerkesztőbizottság.. R 5.. Az alábbiak szerint módosul: () Szabálysértést követ el és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet 7.. (), () és (4) bekezdés, 8.. () és () bekezdés, a. (), () és (5) bekezdés, valamint a.. () bekezdésében foglaltakat megszegi. () Az () bekezdésben felsorolt szabálysértések elkövetőjével szemben tettenérés esetén a Polgármesteri Hivatal erre felhatalmazott ügyintézője (közterületfelügyelő) 0.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 4.. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Velence, 00. december 06. Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor polgármester s.k címzetes főjegyző s.k A rendelet a mai napon kihirdetésre került: Velence, 00. december 0. dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző s.k

5 0. MÁRCIUS VELENCEI HÍRADÓ 5 Díjrendszer (Velence Város területére) 0. évben a.) Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezők megrendelése alapján a hulladék elszállítása 80 l-es 8,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjáratba kapcsolva 5,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárat napján, nem járatszerűen 75,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárattól eltérő napon 0 l-es 65,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjáratba kapcsolva 85,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárat napján, nem járatszerűen 40,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárattól eltérő napon 0 l-es 85,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjáratba kapcsolva 40,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárat napján, nem járatszerűen 460,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárattól eltérő napon 40 l-es 500,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjáratba kapcsolva 695,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárat napján, nem járatszerűen 770,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárattól eltérő napon 00 l-es.05,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjáratba kapcsolva.50,- Ft+ÁFA/ürítés lakossági gyűjtőjárat napján, nem járatszerűen.60,- Ft+ÁFA/ lakossági gyűjtőjárattól eltérő napon b.) Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezők, lakosságtól alkalomszerűen történő megrendelés alapján a hulladék (bontási törmelék és egyéb kommunális hulladék) elszállítása m³.500,- Ft+ÁFA - 4 m³ 7.500,- Ft+ÁFA - 7 m³ 5.000,- Ft+ÁFA - 8 m³ 6.500,- Ft+ÁFA. számú melléklet Velence Város területére vonatkozó lakossági hulladékszállítás és elhelyezés 0. évi közszolgáltatási díjtételei KOMMUNÁLIS HULLADÉK Ingatlanok Szolgáltatás mennyisége Egyszeri díjtétel Éves közszolgáltatási Éves közszolgáltatási (alkalom) (Ft) nettó díj összesen bruttó díj összesen Egész éven át lakott Idényjelleggel lakott A nettó árakat 5 % ÁFA terheli! A többlet kommunális hulladék díjtétele: 0. évre 55,-Ft + 5% ÁFA, amely max 0 literes edényzet vagy zsák (járatban) elszállítására jogosít. A települések egy részén (önkormányzati döntés alapján) a házhoz menő szelektív hulladékszállítás bevezetésre kerül 0-évben. KOMMUNÁLIS HULLADÉK 0 literes szabvány edényzet Ingatlanok Szolgáltatás mennyisége Egyszeri díjtétel Éves közszolgáltatási Éves közszolgáltatási (alkalom) (Ft) nettó díj összesen bruttó díj összesen A többlet kommunális hulladék díjtétele: 0. évre 55,-Ft + 5% ÁFA, amely max 0 literes edényzet vagy zsák (járatban) elszállítására jogosít. A települések egy részén (önkormányzati döntés alapján) a házhoz menő szelektív hulladékszállítás bevezetésre kerül 0-évben. Az árak az évi egyszeri lomtalanítást tartalmazzák. ZÖLDHULLADÉK Egész éven át és idényjelleggel lakott ingatlakon esetén Üres telek kommunális kommunális (Velence téli +4 száll.) biológiailag lebomló hulladék biológiailag lebomló hulladék 5 40 Egész éven át lakott kommunális 5 Idényjelleggel lakott kommunális (Velence téli +4 száll.) literes szabvány edényzet ,00 8,00 65,00 65,00 60,00,00 76, ,00 780, ,00 600,00, ,00 900,00 7 5,00 50,00 50, ,00

6 6 VELENCEI HÍRADÓ VELENCE KÁRTYA Törzsvásárlói kártya Velence város állandó lakóinak A helyi vállalkozók, vállalkozások és szolgáltatások élénkítésére és segítésére, valamint a velencei állandó lakók városunkhoz való kötõdésének erõsítése a Képviselõ-testület törzsvásárlói kártya kibocsátásáról döntött. Az úgynevezett VELENCE KÁRTYÁT igénybejelentés alapján, minden velencei állandó lakos ingyenesen megkaphatja, és felhasználhatja mindazokban az üzletekben és szolgáltatásoknál, ahol a vállalkozó a törzsvásárlói kártya bemutatásakor ún. kedvezményt nyújt. Lido Divat (nõi ruha, cipõ, táska, kiegészítõk) Szabolcsi úti Pavilonsor Nõi, férfi, gyermekfodrászat Szabolcsi úti Pavilonsor Schwarzkopf Refer. Szalon Kövesdi Rita Fodor Rita Ft-os Bolt Szabolcsi úti Pavilonsor Erika Csemege Szabolcsi út. Bio Süti Bolt Szabolcsi út 47. Iker ABC Fecske u.. Richter Kõfaragó Ország u. 8. Emese Drogéria Fõ u. 6. Filléres Flanc Klára Bazár Fõ u. 7. Csatornatisztítás, duguláselhárítás Bethlen G. u.. GILA Takarmány Uj Roland Heiden TÜZÉP Iskola u. 4. Dancsó Pince Boróka u.. Pelenka Futár Csokonai u. 54. Édes Velence Cukrászda Fõ u. 68. Walzer Étterem Nadapi u. 0. Zilaj Bringa Vásártér u. 46. Zilaj Bt. (víz, szennyvíz-locsoló bekötési tervek készítése)vásártér u. 46. Calla Virág, Ajándék Béke u. Ó-Velence Étterem Kemping u.. Smaragd Óra és Ékszerüzlet Tó u.. Andi Kozmetika Szabolcsi úti Pavilonsor Tópart ABC Halász u.. 0. MÁRCIUS A kártya a kibocsátástól számított egy évig érvényes. Terveink szerint, minden hónapban az újságban és a honlapon tesszük közzé azt a címlistát, ahol a törzsvásárlói kártya felhasználható. A kártya igénylés beérkezését követõen, a nyomda elõállítja a bankkártya méretû kártyát, majd a Polgármesteri Hivatal névre szóló levélben, a címre eljuttatja névvel és sorszámmal ellátva. Bízom abban, hogy nagyon sokan fogják kérni a törzsvásárlói kártyát, átérezve azt a szándékot, ami mindannyiunk érdeke: bizonyos szolgáltatásoknál, ha lehetséges, a helyi fogyasztást erõsítsük. Oláhné Surányi Ágnes polgármester Elfogadóhelyek VELENCE KÁRTYA Minden vásárlásból 0% (kivéve: akciós!) Ápoló kúrából 0% Dauerbõl 0% Játékokra 0% 5.000, Ft felett 5% 5.000, Ft felett 5% Minden héten más akció! 5% 5.000, Ft felett 5%.000, Ft felett 0% 0% Zsákos kiszerelésnél ingyenes házhoz szállítás Cementre 5% Borkóstolásra 0% Két csomag után cs. popsi törlõ ajándékba! Minden termékre 0% kedvezmény Készpénzes ételfogyasztásra 0% Kerékpárjavításra 5% Tervezési díj 0% Minden termékre 0%, + minden hónapban aktuális akció Készpénzfizetésnél ételfogyasztásra 0% Óra vásárlás esetén 5% kedvezmény Minden hónapban más-más kedvezmény, a Velencei Híradóban megjelenõ hirdetés szerint! Készpénzes vásárlásnál.000, Ft felett %, (kivétel: cigi, újság) Chemikál Építész Bolt Panoráma u.. Globál Festékáruház Balatoni u. 65. Huszti Kertészet Bekötõ u. 4. Lics Pincészet Pákozd, Hrsz. 056 Mamma Mia Pizzéria Agárd, Bevásárló központ Ács-állványozó, épületasztalos, tetõablak beépítõ, gipszkarton szerelõ Karanicz Kornél Tel.: Füri Ker. Kft. Evezõs u.. Boszorkány Pince Fõ u. 4. ERDEX Kft. (Kertészet) Úttörõ u. 6. István Étterem Templom köz 0. Fodor András (Villanyszerelés, villamos felülvizsgálatok készítése, napkollektorok telepítése, fûtésvezérlések készítése Tel.: Velence Bence-hegyi Borkert és Borbarát Klub Sárgaföldes u. 4. Fekete Bárány Söröző-Fagyizó V. utca 4. Minden hõszigetelõ rendszerre %, nettó 0.000, Ft felett Velence területén ingyenes házhozszállítást vállalunk! (Egyéb akcióval nem vonható össze!) Minden vásárlásnál %, (Akciós termékekre nem vonatkozik!) Minden termékre 0% -5 ü. bor vásárlása esetén 5%, 6-tól 0% ü. feletti vásárlás esetén ingyenes kiszállítás a tó körül. Készpénzfizetésnél ételfogyasztásra 0% Munkadíjból 5% 00% árengedmény minden termékre, minden 00. velencei kártyatulajdonos vevõ részére Minden termékre 0% Minden termékre 0% Készpénzfizetésnél ételfogyasztásra 0% Munkadíjból 5% Helyben fogyasztásnál 0% Alkoholmentes italokból 5% kedvezmény

7 0. MÁRCIUS VELENCEI HÍRADÓ 7 Aktuális helyi információk Tárnok-Székesfehérvár vasútvonal korszerűsítése Velencét érintő munkálatok A vasúti pálya mentén folyamatosan zajlik a padka feltöltése, ragasztása, üzemi kiállók építése. A feltöltött, ragasztott padkára azért van szükség, hogy egy esetleges siklás esetén a sínszálról leugró vasúti járművek ne boruljanak a közeli, párhuzamosan futó közútra, illetve közúti baleset esetén gépjárművek ne jussanak fel a vágányokra. Az üzemi kiállók a felügyeletet, karbantartást végző vasúti dolgozók, vonalbejárók részére épülnek. Velencefürdő megállóhely környezetében végéhez ér a zajvédő fal építése. Az elkészült falszakaszoknál ellenőrző zajméréseket végzünk, az eredményeket és a szakvélemény megállapításait a Polgármesteri Hivatalon keresztül a lakosság részére is közzé tesszük. Velence megállóhelynél szintén ellenőrző méréseket végzünk annak megállapítására, hogy a tópart felőli falszakasz utolsó 50 métere elhagyható-e. Velence megállóhelynél a tél elmúltával folytatódik az új gyalogos aluljáró építése. A keresztfolyosó földkitermelése a vágányok alatt megkezdődött. A 7. sz. főút mellett elkészült a cölöpözés, továbbiakban a feljáró lépcső, lift, és a főút alatti szerkezet kialakítása történik. Itt útlezárásra már nem kerül sor, csak kisebb terelésekre kell számítani a munkaterület mentén. Az aluljáró átadása 0. IV. negyedévben várható. A megállóhely meglévő, régi aluljárójának felújítása az új aluljáró átadása után kezdődhet. Megújulnak a falfelületek, a vízelvezető és szigetelési rendszerek. Az új közúti aluljáró építése folyamatos. A tópart felőli oldalon elkészült a résfal, a Tábor utca-széchenyi utca lezárása, forgalom elterelése megszűnik. A parkolókat újra megnyitjuk. Elkezdődik a résfalak közül a föld kitermelése, az aluljáró szerkezetének építése. Gratulálunk! Elismerés a vörösiszap-katasztrófa által okozott sérülések ellátásáért Réthelyi Miklós, nemzeti erőforrás miniszter szakmai elismeréseket adományozott azoknak, akik a vörösiszap-katasztrófa egészségügyi hatásainak felszámolásakor kiemelkedő szakmai munkát végeztek. A Minisztérium főleg azokat jutalmazta, akik a katasztrófa első és egyben a legnehezebb időszakában viselték a legnagyobb terhet. A megyei szakemberek közül Batthyány-Strattmann László-díjban részesült: Dr. Sirák András, Velence város vállalkozó háziorvosa, megyei szakfelügyelő főorvos. Pro Sanitate díjat kapott Dr. Müler Cecília Györgyi, a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve megbízott megyei tiszti főorvosa. A Képviselő-testület nevében: Oláhné Surányi Ágnes polgármester Május hónapra a Béke utca-széchenyi utca-tópart utca kereszteződésnél kialakítandó körforgalom is elkészül, azonban végleges burkolatot csak az aluljáró építése végén kap majd. A Szabolcsi út mentén elkezdődik a résfal építése. Március 5-e után megépül a 7. sz. főút terelőútja, és a főút alatt is megkezdődik a szerkezetépítés. Ezen a szakaszon a parkolók megszűnnek, helyükön az új aluljáró szerkezete épül. A megszűnő parkolók pótlására végleges állapotban a Kertész utca torkolatánál épülnek férőhelyek. A Szabolcsi út-7. sz. főút kereszteződésénél, valamint a Tábor utcánál buszmegállók kerülnek kialakításra. Az építkezés idejére a Termálfürdővel szemben található parkolóból a meglévő gyalogos aluljáró felé, a szolgáltató házak mögött burkolt járdát építünk. Velencefürdő megállóhely és a gitáros emlékhely új gyalogos aluljáróinál a lépcsők és liftek lefedése, a környezethez csatlakozó járdák kiépítése van hátra. A tavaszra várható elektromos bekötés után az aluljárók átadhatók. A velencefürdői aluljáró megnyitásával egyidőben a régi, leromlott állagú, teherbírásának határán álló felüljáró lezárására és bontására kerül sor. A megállóhelyi épületek elkészültek. A közműszolgáltató DRV, a MÁV és a beruházó NIF között megállapodást kellett kötnünk a beruházás költségeinek elszámolhatósága végett. A megállapodás kissé elhúzódó megkötése után elkészül az épületek víz- és szennyvíz bekötése. Amennyiben az Önkormányzat és a MÁV egyezséget köt az épületek üzemeltetéséről, azokat megnyitjuk az utazóközönség részére. A peronok bútorzata elhelyezésre került, az esőbeállók üveg oldalfalait a kivitelező az állagmegóvás érdekében a műszaki átadáskor helyezi el. A fák telepítésére tavasszal kerül sor. Az átépítés okozta kellemetlenségekért elnézésüket és szíves türelmüket kérjük. Győrik Balázs Projekt vezető NIF ZRt. Nénik, Bácsik, Gyerekek, nagyon-nagyon köszönöm! Köszönöm, amit értem tettek, hogy ismeretlenül és főként kéretlenül eljöttek és segítettek, hogy miharabb meggyógyuljak. Hálásan köszönöm mindazoknak is, akik annyi mindent megszerveztek, megtettek csak azért, hogy mások segíthessenek nekem. Köszönöm a sok-sok lelki és anyagi támogatást amit kaptam és kapott a családom, nagyon nehéz időszak ez nekünk... Szeretnénk most Mindenkinek szeretettel teljes és főként egészséges, nagyon boldog új évet kívánni. Remélem, mindenkihez eljut ez az üzenet... Bence

8 8 VELENCEI HÍRADÓ 0. MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ LOCSOLÁSI KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉRŐL a DRV Zrt. szolgáltatási területén Locsolási kedvezmény igénybevételére kétféle módon van lehetőség: Az állami tulajdonú víziközművek esetében a 8/000. (X.8.) KöViM rendelete alapján, a kedvezményezett időszakra eső vízfogyasztás 0 %-kal csökkentett mennyiségének figyelembevételével, a csatornahasználati díj kiszámlázásánál. Az önkormányzati tulajdonú víziközművek esetén a százalékos locsolási kedvezmény mértékét, illetve a kedvezményes időszakot a képviselőtestület díjmegállapító rendelete tartalmazza.. A 0/004 (II.8) sz. Korm.rendelettel módosított közműves vízellátásról és közműves szennyvízelvezetésről szóló 8/995 (IV.5) Korm.rendelet alapján, a locsolási célú vízfelhasználás külön mérésével, mely vízmennyiség után csatornahasználati díj nem számítható fel. Az ármegállapító hatóság döntésével a locsolóvíz díja a későbbiek során változhat. Az adott fogyasztási helyre egy időben csak egyféle kedvezmény vehető igénybe. A kedvezményre vonatkozóan az alábbi feltételek érvényesek: A százalékos kedvezményt lakossági fogyasztók vehetik igénybe, minden év május -től szeptember 0-ig terjedő időszakban. Önkormányzati tulajdonú közműveken, önkormányzati döntés szerint ettől eltérő időpontok és eltérő mértékű kedvezmény megállapítása lehetséges. Kedvezményre azok a fogyasztók jogosultak, akik rendelkeznek érvényes szolgáltatási szerződéssel ivóvíz szolgáltatására és közcsatorna használatára. Kedvezmény csak bekötési ivóvízmérővel rendelkező ingatlanra adható, a locsolóvíz mérésére a bekötési vízmérő után kizárólag egy mellékmérő szerelhető be. A fogyasztónak nem lehet a szolgáltatói közműhálózaton kívüli egyéb saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat vízbeszerzési lehetősége. A fogyasztónak a víziközmű szolgáltatóval szemben nem lehet lejárt fizetési határidejű díjhátraléka. A kedvezmény igénybe vétele az alábbi módon lehetséges: Az igény bejelentését az ügyfélszolgálatainknál beszerezhető, vagy a társaság honlapjáról letöltött fogyasztói igénybejelentő nyomtatvány kitöltésével és beküldésével lehet megtenni. A százalékos locsolási kedvezmény igénylését a tárgyév locsolási időszakára, legkésőbb április 5-ig kell benyújtani a Szabálytalansági eljárás Velence Város Önkormányzata a Közbeszerzési törvény tervezési részfeladatainál az NFÜ álláspontja szerint megsértette a Közbeszerzési törvényt, ezért a tervezésre eső támogatástól a város elesik. ( Ft) A szabálytalansági eljárásról Velence Város Képviselőtestülete tárgyalt, a vizsgálat során tett megállapításokkal kapcsolatosan a jogi helyzet értékelését követően megtette a szükséges jogi lépéseket, s egyben előzetesen azt is megállapította, hogy az Önkormányzatot az üggyel kapcsolatosan felelősség nem terheli, hisz az NFÜ megállapításai az Önkormányzat szerződéses partnerének tevékenységével kapcsolatos felelősségi körében merültek fel. Az NFÜ által már kifizetett támogatást az Önkormányzat haladéktalanul visszafizette, mindezt a fejlesztési forrás Rövid hírek DRV Zrt. részére. Határidőn túli bejelentés esetén fenti kedvezmény csak a következő évre adható. A locsolóvíz elkülönített mérésének igénybevételével kapcsolatos kérelem benyújtási ideje nem kötött. Szolgáltató a benyújtott igényeket 0 napon belül az adatok valódiságának felülvizsgálatával elbírálja, és erről a fogyasztót értesíti. A százalékos locsolási kedvezményt igénybevevő idényfogyasztók a kedvezményezett időszakot közvetlenül megelőző (április 0-0) és az azt követő napokban (október -0) bejelenthetik a mérőállásukat, hogy a locsolási időszakra vonatkozó tényleges fogyasztás mértékére érvényesüljön a kedvezmény. A mérőállás bejelentésének hiányában a kedvezményt az éves fogyasztás átlagának a locsolási időszakra eső hányadára számítja ki társaságunk. Az elkülönített mérésű locsolási kedvezmény igénybevételére a fenti feltételek teljesülése esetén a mérőhely kialakítását erre jogosult szakemberrel meg kell terveztetni. A műszaki elvárásokat a szolgáltató külön műszaki tájékoztatóban szerepelteti. A tervdokumentáció benyújtása és annak kedvező elbírálása után kerülhet sor a fogyasztó és a szolgáltató között a locsolóvíz elkülönített mérésére vonatkozó Megállapodás aláírására. Ezt követően a mérőhely a jóváhagyott terveknek megfelelően kialakítható. A munkálatok megrendelhetők a szolgáltatónál, de elvégeztethető a fogyasztó által megbízott kivitelezővel is. Az elkészült mérőhelyet, a beépített hiteles mérő zárral történő ellátásával egyidejűleg a szolgáltató nyilvántartásba veszi, és ettől az időponttól kezdődően időkorlátozás nélkül, a locsolóvíz után csatornadíjat nem számít fel. Az elkülönített mérőhelyen vételezett víz kizárólag locsolási célra használható fel. A locsolóvíz elkülönített mérését szolgáló mérőhely tervezésével, kialakításával nyilvántartásba vételével, helyszíni szemléjével, vízmérő átvételével és fenntartásával kapcsolatos költségek a fogyasztót terhelik. A további információval a DRV Zrt. ügyfélszolgálata áll rendelkezésre: - Telefonon: DRV INFO VONAL Írásban: DRV Zrt. Ügyfélszolgálat 860 Siófok, Pf Elektronikus levélcím: honlap: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt terhére tudta megtenni úgy, hogy ez nem veszélyezteti sem a működési, sem a fejlesztési feladatok végrehajtását. Tényszerű tájékoztatás A Székesfehérvári Városi Bíróság Kernya Gábor felperes által Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala mint alperes ellen, közérdekű adatok kiadása iránt indított perében 0. február 7. napján első fokon ítéletet hozott. A keresetnek a Bíróság részben helyt adott, egyebekben elutasította, és felperest a perveszteségének arányában kötelezte, hogy ,-Ft perköltséget fizessen meg alperesnek. Oláhné Surányi Ágnes polgármester

9 0. MÁRCIUS OKMÁNYIRODAI HÍREK Polgármesteri Hivatal, Velece, Tópart u. 6. Okmányiroda ügyfélfogadási ideje: Hétfõ-kedd-szerda: és Csütörtök-péntek: Telefon: (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány), (jármûigazgatás) Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy okmányirodánk a Központi Okmányiroda tagjaként érkezési sorrendben fogadja ügyfeleit. A napi utolsó okmány-készítést hétfõ-szerda napokon 5.00 órakor csütörtök-péntek napokon.0 órakor végezzük, ezért elõfordulhat, hogy nem tudunk minden megjelent ügyfelet adott napon fogadni. Fenti idõpontok után ügyfélfogadásra nincs lehetõség. Amennyiben 0-6 éves korú gyermek részére készíttetnek okmányt, elõzetes egyeztetés alapján lehetõség van arra, hogy ügyfélfogadási idõ elõtt, óra között történjen az ügyintézés. Idõpontot egyeztetni a / telefonszámon lehet. FIZETENDÕ ILLETÉKEK: Elsõ személyi igazolvány kiváltása (szülõ jelenléte eljáráshoz szükséges): elsõ igazolvány kiadása illetékmentes elveszett, megsemmisült, megrongálódott.500, 4. és 70 év között személyi igazolvány kiadása: ha van más személyazonosításra alkalmas okmánya.500, ha nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya és a SZIG lejárt, elveszett, ellopták, megsemmisült, adat változás történt.500, ha nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya, és adategyeztetés, adatpontosítás szükséges.000, 70 év felett személyi igazolvány kiadása: ha nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya illetékmentes ha van érvényes útlevele, kártya vezetõi engedélye.500, Lakcímigazolvány: lopás, adatváltozás esetén illetékmentes adatváltozás esetén 500, elvesztés esetén.000, Útlevél: 0-8 éves korig, val mint 70 év felett.500, 8-70 éves korig, 5 évre 7.500, 8-70 éves korig, 0 évre 4.000, Soron kívüli eljárás esetén (5 munka nap + postázás) illetékek kétszerese Vezetõi engedély kiváltása, hosszabbítása: kiváltás, hosszabbítása 4.000, 6 év felett hosszabbítás.500, éves orvosi igazolás esetén.500, Forgalmi engedély: 6.000, Törzskönyv: 6.000, Illetékek befizetését csak a Magyar Államkincstár Eljárási illetékbe vételi számláján ( ) tudjuk elfogadni. Illetékfizetéssel kapcsolatban a velencei okmányiroda a fenti telefonszámokon tud felvilágosítást nyújtani. Heinczné Horváth Edina irodavezető Település Kápolnásnyék Nadap Sukoró Pákozd Pázmánd Székesfehérvár Velence Vereb Lovasberény Budapest Pusztaszabolcs Gárdony Vértesacsa Baracska Martonvásár Zichyújfalu Seregélyes Szirák Csákvár Szabadegyh. Kajászó Iváncsa Balatonalmádi Tabajd Besnyő Összesen: VELENCEI HÍRADÓ 9 Kimutatás az okmányiroda munkájáról települészinten 0. február hónapban Szem. ig Öszszesen Ideiglenes szem.ig. 8 4 Lakcím kártya Vezetői eng Jármű igazg Parkolási ig Útlevél Ügyfélkapu A Velencei Helytörténeti Közhasznú Egyesület idei évtől fogadhatja az adók %-át. Köszönjük a 00. évben nyújtott támogatásaikat, kérjük, hogy mostantól adójuk %-val is támogassanak bennünket. Nyilatkozat elvehető a könyvtárban. A rendelkező nyilatkozat akkor érvényes, ha a kedvezményezett adószámát tartalmazza. Kérjük a borítékra írja rá az Ön nevét, lakcímét és az adóazonosító jelét. A kedvezményezett adószáma: Segítségüket előre is köszönjük! Galambos Györgyné Helytörténeti Egyesület A Helytörténeti Egyesület FELHÍVÁSA Kedves Velenceiek! Szeretnénk felkutatni és a kapcsolatot felvenni azokkal, akik Velencéről elszármaztak, vagy bármilyen más módon Velencéhez kötődnek. Ehhez kérjük a segítséget! Információikat az alábbi helyeken juttathatják el Egyesületünkhöz: Galambosné Marika Telefon: Somhegyiné Jutka Telefon: Könyvtár Telefon: Találjuk meg újra régi barátainkat, ismerőseinket, mindenkit, aki szereti Velencét! Galambos Györgyné Helytörténeti Egyesület

10 0 VELENCEI HÍRADÓ Tájékoztató a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet működéséről Rendelőintézetünk a járóbeteg szakellátást illetően november óta teljes kapacitással működik. Január hónapban a rendelkezésünkre álló finanszírozási volument teljes egészében kihasználtuk. Márciustól szeretnénk egészségügyi szolgáltatásaink körét bővíteni: A térségben dolgozó háziorvos kollegák segítségével megkezdjük otthoni szakápolási tevékenységünket. Nappali kórházi szolgáltatásunk végzéséhez szeptember óta rendelkezünk működési engedéllyel. Az OEP finanszírozási rendszerbe történő befogadásunk érdekében segítséget kértünk Miniszter úrtól. A feladat ellátásához minden személyi-, tárgyi- és szakmai- környezeti feltételnek megfelelünk. Mivel erre a szolgáltatásra is nagy a lakossági igény, nagyon reméljük, hogy tevékenységünket márciusban elkezdhetjük, amire a rendelőintézet finanszírozhatósága szempontjából is nagy szükség lenne. A járóbeteg-szakellátás területén is szeretnénk szolgáltatásainkat bővíteni. Márciustól csütörtökön délelőttönként dr. Koszti Csaba fül-orr-gégész szakorvos elkezdi rendelését. Tárgyalásban vagyunk belgyógyász-diabetológus szakorvosokkal. Szeretnénk a diabetológiai szakrendelést újraindítani. Az átmeneti időben belgyógyász szakorvos kollégáink állnak betegeink rendelkezésére. Tervezzük gyermekgyógyászati szakrendelés beindítását gasztroenterológiai profillal. Ezen a rendelésen a térség ételallergiás gyermekeit várnánk, illetve azokat a gyermekeket, akik emésztőrendszeri problémákkal küzdenek. Tervezzük gyermek-pszihiátriai szakrendelés elindítását is, ahol a térség magatartás-zavaros gyermekeit fogadnánk. A tevékenységet végző szakember szívesen jönne, a rendelés beindítása az Egészségbiztosítási pénztári befogadástól függ. Recepciós szolgáltatásunkat bővítettük; folyamatosan két munkatársunk fogadja a betegeket, a telefonhívásokat és adja az előjegyzési időpontokat. Sajnos így is előfordul, hogy időnkét torlódások miatt várakozni kell. Köszönjük betegeink türelmét. A Rendelőintézet kollektívája nevében kérem, hogy javaslataikkal, bejelentéseikkel segítsék munkánkat. dr. Ferencz Péter ügyvezető igazgató GYÓGYSZERTÁRI NYITVA TARTÁS VELENCE GYÓGYSZERTÁR (Telefon: /589-54) hétfő-péntek: szombat: hétvégi ügyeleti rendszerben. VELENCE, HALÁSZ UTCA (Telefon: /47-596) hétfõ-péntek: óráig VELENCE, ISKOLA UTCA (Telefon: /47-074) hétfõ-péntek: óráig 0. MÁRCIUS Szakorvosi Rendelőintézet betegforgalma 0. január és február Ellátási körzetbe tartozó betegek száma: TELEPÜLÉS ESETSZÁM január február Martonvásár Kápolnásnyék Pázmánd 9 6 Velence Sukoró 6 04 Nadap Zichyújfalu ÖSSZESEN: Bónusz kártyával és a szabad kapacitás terhére ellátott betegek száma: TELEPÜLÉS ESETSZÁM január február Budapest Érd Diósd Páty Budakeszi Gödöllő Dabas Sári Dunaújváros Perkáta Ercsi Beloiannisz Besnyő Adony Rácalmás Tárnok Tordas Gyúró Ráckeresztúr Baracska Kajászó Vál Vereb Gárdony Agárd Dinnyés Pusztaszabolcs Esztergom Tatabánya Szirák Miskolc Salgótarján Baglyasalja Ömböly Mezőhegyes Sárbogárd Sárbogárd Sárszentmiklós Pettend Dunaföldvár Székesfehérvár Iszkaszentgyörgy Bodajk Bakonycsernye Mór Zámoly Csákberény Csákvár Gánt Vértesacsa Lovasberény Pákozd Seregélyes Várpalota Sárszentmihály Szabadbattyán Kőszárhegy Balatonszárszó Balatonboglár Balatonszabadi Zalaegerszeg Levél Kapuvár Sárszentágota Aba Dég Berhida Siófok Balatonendréd ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

11 0. MÁRCIUS VELENCE RESORT & SPA HÍREI Kedves Velencei Olvasók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fürdő nyitva tartása megváltozott. A spa recepción a recepciós szolgálat minden nap 9 órától óráig üzemel, tehát jegyértékesítés ebben az időintervallumban történik, illetve masszázsra, egyéb kezelésekre, valamint fitnesz szolgáltatások igénybe vételére ebben az időszakban lehet jelentkezni az telefonszámon. A fürdő zárórája nem változott: vasárnaptól csütörtökig.0-kor, pénteken és szombaton.0-kor zárunk. Március -ig tart Tavaszváró feltöltődés akciónk. Március a megújulás hónapja és nálunk a Hölgyeké is. Minden 8 év feletti hölgyvendégünknek március hónapban a belépőjegy mellé 000 Ft értékű Hervis vásárlási utalványt ajándékozunk. Az I. és II. számú nyugdíjasklub velencei lakóhellyel rendelkező tagjai június 0-ig csütörtökönként 9.00 és 6.00 óra között 000 Ft megfizetése ellenében vehetik igénybe a fürdőt. Bízunk benne, hogy e lépéssel még több velencei fürdőzőt köszönthetünk wellness részlegünkben. A Velencén lakó diákokat minden hétfőn extra kedvezménnyel várjuk, a fürdőbelépő mindössze 00 Ft. A kedvezmény igénybe vételéhez lakcímkártya és diákigazolvány szükséges. Kedd és szerdai napokon Happy Day svédmasszázs vehető igénybe Ft helyett 900 Ft-ért. Fitness edzőink szeretettel várnak minden sportolni, mozogni vágyó fiatalt és idősebbet egyaránt spinning, step aerobic, alakformáló torna, vagy újdonságként a fitt ball, zumba, vagy a Fejér megyében egyedülálló kangoo fitness órákra. További részleteket és pontos információkat a honlapon olvashatnak, vagy felvilágosítást adunk az es telefonszámon. Tisztelt Lakosság! Szalczgruber Mariann marketing manager L. Simon László, körzetünk országgyűlési képviselője, az Országgyűlés kulturális és sajtóbizottságának elnöke a következő időpontban tartja fogadóóráját: VELENCE - Önkormányzati Hivatal 0. március. (péntek) 4-6 óra Szeretettel várunk mindenkit! Tisztelettel: Fidesz-KDNP Fejér 4 VK országgyűlési képviselői kabinet VELENCEI HÍRADÓ A személyi jövedelemadó %-a Megjelent az 996. évi CXXVI. Törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról. A törvény meghatározza azokat a szervezeteket, egyházakat, alapítványokat, közalapítványokat, közgyűjteményeket, kulturális intézményeket, melyeknek adományozhatja adója%-át az SZJA fizető állampolgár, feltéve, hogy a törvényi feltételek rendben vannak. Az adományozás mikéntje egyszerű: egy postai szabvány méretű borítékra ráírjuk a nevünket, lakcímünket, adószámunkat, s ebbe beletesszük rendelkező nyilatkozatunkat, mely csak a kedvezményezettek adószámát, esetleg nevét tartalmazza. A borítékot lezárjuk, s az önadózó adóbevallási csomagjába helyezi, akinek pedig adóbevallását munkáltatója végzi, legkésőbb március 5-éig munkáltatójánál leadja. A rendelkező nyilatkozat adótitoknak minősül, azt a munkáltató nem ismerheti meg, sértetlenül továbbítja az AHEH-hoz. Felhívom velencei Polgártársaim figyelmét, hogy a Velencéért Közalapítvány a törvényi feltételeknek megfelel. A Velencéért Közalapítvány adószáma: Aki szeretné viszontlátni SZJA-ja %-át szűkebb környezetében, adományozza azt a Velencéért Közalapítványnak. Az Alapítvány pedig, mint ahogy ezt tette eddig is, olyan kiemelt célokra fordítja bevételeit, mint az óvodai és általános iskolai oktatás, mentőállomás, civil szervezetek támogatása. Kérem, támogassák Közalapítványunkat, hogy egyre többet tehessünk városunkért, jövőnkért. Rendelkező nyilatkozatot ebben és a következő Velencei Híradóban is talál! Fontos! Ahhoz, hogy a rendelkezés teljesíthető legyen, a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon az Ön nevét, lakcímét és az adószámát pontosan tüntesse fel. A lezárt borítékot a 00. évről szóló személyi jövedelemadó bevallásával együtt, azzal egy borítékban küldje meg az Adóhivatalnak. Ha az Ön 00. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója számolja el, akkor a nyilatkozatát tartalmazó borítékot 0. március 5-éig a munkáltatójának adja át, aki azt az elszámolásról szóló adatszolgáltatással együtt továbbítja az Adóhivatalnak. Bognár Gyula Kuratórium elnöke

12 VELENCEI HÍRADÓ 0. MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ Kamatmentes önkormányzati kölcsön igénylési feltételeiről A lakás építéséhez, megvásárlásához, lakásbővítéshez, korszerűsítéshez, felújításhoz nyújtható kamatmentes önkormányzati kölcsönről (továbbiakban: kamatmentes önkormányzati kölcsön) szóló /008. (II. 8.) rendelet 4.. (6) bekezdése értelmében a kölcsön iránti kérelmeket 0. március 5-ig nyújthatják be az igénylők, a mellékelt forma nyomtatványon. A benyújtási határidő jogvesztő. Fenti rendelet értelmében kamatmentes önkormányzati kölcsönben az a kérelmező részesülhet, akinek az főre jutó havi átlag nettó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot (0-ben: Ft) 00 %-al nem haladja meg. Feltétel továbbá, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásakor velencei állandó lakos legyen, házastársak esetén legalább az egyik házastárs legyen velencei lakos. A támogatás kizárólag az alábbi célokra adható: lakásvásárlás támogatására, lakásépítés, bővítés, újjáépítés támogatására, tetőtér beépítés, emeletráépítés támogatására, ha ezzel önálló lakás létesül, meglévő lakás korszerűsítésére, felújítására A kérelem nyomtatványhoz csatolni kell:.) építés, bővítés, korszerűsítés, felújítás esetén a 90 napnál nem régebbi tulajdoni lap hiteles másolatot, műszaki dokumentációt, költségvetést, jogerős építési engedélyt, egyéb szükséges hatósági engedélyeket..) Vásárlás esetén a vételár hitelt érdemlő dokumentálható megállapításához szükséges iratokat (ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett szerződést vagy előszerződést) 90 napnál nem régebbi tulajdoni lap hiteles másolatot,.) Jelzálogjog bejegyzéshez, valamint kifüggesztéshez való hozzájáruló nyilatkozat. Nem részesíthető kölcsönben az, aki korábban már támogatásban részesült, igénylő vagy vele együtt élő családtagja saját hibájából jövedelemmel nem rendelkezik, aki az eljárás során valótlan nyilatkozatot, adatot közöl, továbbá, aki a rendelet 7.. -ban megállapított kizáró okok alá tartozik. A támogatás visszafizetésének időtartama lakásvásárlás, építés esetén legfeljebb 0 év, korszerűsítés, felújítás esetén legfeljebb 5 év. A kölcsön mértékét a rendelkezésre álló keretösszeg figyelembevételével határozza meg a Képviselő-testület. Szelei Andrea aljegyző Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület UTAZÁS 0 0. március -6. között került megrendezésre az év legnagyobb turisztikai vására az Utazás Kiállítás Budapesten, a Hungexpo Vásárközpontban. Az A pavilonban a Közép-dunántúli Régió standjával szemben, Velence város 5 nm-es kiállítói területén a Velencei-tó Kapuja projekt, és a Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület által képviselt települések és turisztikai szolgáltatók mutathatták be kínálatukat a szakmának és a nagyközönségnek. Az érdeklődők a helyi szolgáltatók prospektusai mellett, kezükbe kaphatták a Velencei-tó Kapuját bemutató tartalmas leporellót és a TDM Szervezet által készített, térségünk természeti értékeit, turisztikai programjait tartalmazó szórólapot. A TDM Egyesület tagjai is örömmel fogadták a közös kiadványt, az abban való megjelenés lehetőségét és saját prospektusaiknak (árualapjuknak) a kiállításon való népszerűsítését. Néhányan személyesen is ellátogattak az Utazásra, tájékozódás és kapcsolatteremtés céljából. A szakmai napon Oláhné Surányi Ágnes, Velence polgármestere sajtótájékoztatón mutatta be a Velencei-tó Kapuja projektet. A velencei Szent Benedictus borrend tagjai sokakat csábítottak hozzánk borbemutatóra és borkóstolóra. A standot a Lénia Kft. tervezte és építette. A falain elhelyezett képek, tárgyak és plasztikák kihangsúlyozták és élményszerűen mutatták be a látogatóknak a Velencei-tó és a velencei térség négy évszakra utaló turisztikai kínálatát. Tapasztalataink és pozitív visszajelzések azt mutatják, hogy elindult az együttműködés a TDM tagjai körében. A jövőben is lesznek hasonló akciók és további lehetőségek a közös bemutatkozásra, a közös munkára a térség turizmusának élénkítése érdekében! Köszönjük a helyi vállalkozóknak, szolgáltatóknak, hogy részvételükkel gazdagították a kínálatot és hozzájárultak a rendezvény sikeréhez! Arday Ágnes TDM menedzser Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület 48 Velence, Halász u. 7. cím: Telefonszám:+6//470-0

13 0. MÁRCIUS VELENCEI HÍRADÓ Leendő óvodások klubja A gyermek lelke hit és szeretet, de reménységed is csak ő lehet Immár hagyomány, hogy azok a gyerekek, akik a következő tanévben kezdik meg az óvodai életet, havonta egy alkalommal eljöhetnek, s belekóstolhatnak az óvodai tevékenységekbe, játékokba. Mivel fontos számunkra, hogy a gyermekeknek ne okozzon nagy törést az óvodába járás, ezért tartjuk ezeket a találkozókat. Szeretnénk, hogy az átmenettel minél kevesebb zökkenő legyen, s ezek az alkalmak szolgálnak a közös, kölcsönös ismerkedésre. Mind az anyukák, mind az apróságok ízelítőt kapnak az óvodai tevékenységekből. Megismerkedhetnek a csoportszobával, a benne lévő tárgyakkal, játékokkal, s természetesen azokkal az óvónőkkel, akik feltehetőleg majd jövő szeptemberben is fogadják őket. Ezek az alkalmak az édesanyjuk biztonságos, szerető jelenlétében történnek. A gyermekeknek kedveskedünk rövid verssel, mondókákkal, ölbéli játékokkal, s minden alkalommal - mese elbábozásával. Aztán a meséhez kapcsolódó festéssel, gyurmázással, díszítéssel fejezzük be a találkozót. Amíg a gyermekek birtokba veszik a csoport játékait, addig lehetőség nyílik a szülőkkel egy kis beszélgetésre. Már most feltehetik az őket érdeklő, óvodával kapcsolatos kérdéseiket. Nagy örömünkre a gyerekek nagyon jól érezték magukat az elmúlt a találkozón, s reméljük az elkövetkezendő alkalmak is ilyen jó hangulatban telnek el. Picikék! Szeretettel várunk benneteket!!! Ha pici ajkán kél csacska beszéd Csengő muzsika hullámzik feléd Lajos-Kuti Éva Pencs Tamásné óvodapedagógusok Minden Kedves Felajánlónak ezúton is köszönetet mondunk! Kérjük továbbra is támogassák személyi jövedelemadójuk %- val az óvoda alapítványát. A kedvezményezett neve: Meseliget Óvodásaiért Alapítvány A kedvezményezett adószáma: További célunk az előző évekhez hasonlóan a gyermekprogramok, kirándulások, rendezvények, ballagók, új óvodások támogatása, és a játékállomány bővítése. Meseliget Óvodásaiért Alapítvány Kuratóriuma ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy Velence Város Meseliget Óvodája a 0. május -ig,. életévüket betöltött gyermekek részére óvodai beíratást tart. Ó-falusi településrészen (Fő u. 79.): én, (hétfő) 8 órától 6 óráig. Újtelepi településrészen (Szent Erzsébet tér.): én, (kedd) 8 órától 6 óráig. Beíratáshoz szükséges iratok: orvosi igazolás, gyermek lakcímkártyája, szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája. Serhókné Varjas Edit óvodavezető ISKOLÁRA H Ó! AN GOL A Zöldliget Általános Iskola szeretettel várja leendő elsőseit és szüleiket egy játékos ISKOLÁRA HANGOLÓ foglalkozásra. A foglakozások időpontja: 0. március 6. szombat 0- óráig 0. április. szombat 0- óráig A foglalkozások helye: ZÖLD iskolarész, Velence, Bethlen G. u. 4. Kérjük a Kedves Szülőket, hogy részvételi szándékukat előzetesen szíveskedjenek jelezni a () ös telefonszámon.

14 4 VELENCEI HÍRADÓ 0. MÁRCIUS Dobogós Tornabajnokok A diákolimpia torna b kategóriás versenyének helyszíne Mór volt az idén. A versenyen mindkét korcsoportban indultak iskolánk lány tanulói. Az I-II.korcsoportban csapatban első helyezést értünk el, pontos, jól kivitelezett gyakorlatokat bemutatva minden tornaszeren. A CSAPAT TAGJAI: Bátonyi Anna, Szabó Tamara, Kovács Dominika, Vass Eszter Panna, Kovács Luca, Erdélyi Niké. Az egyéni összetett versenyben Vass Eszter Panna végzett az első helyen, Erdélyi Niké pedig második lett. A III-IV. korcsoportosok versenyében harmadik helyen végeztünk: Kovács Liza, Bátonyi Rebeka, Végh Nikolett, Czombos Luca, Mag Eszter. Egyéni összetett versenyben Mag Eszter szépen kivitelezett gyakorlataival a harmadik helyet szerezte meg. Versenyzőink felkészítését Varga Attila testnevelő tanár vezette. Dicséret illeti a lányokat, mert több éves kemény edzés után sikerült elérniük ezeket az eredményeket. Köszönjük az iskolavezetésnek, a Zöldliget Alapítványnak a támogatást, a versenyzők szüleinek a kitartó és önzetlen segítséget. Tájékoztató leendő elsőseinknek és szüleiknek A Zöldliget Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola az alábbi tervet készítette a 0/0-es tanév első osztályosainak jelentkezéséhez: Általános szülői értekezlet az óvodákban: Nadap Óvoda: 0. március 8. 7 óra Meseliget Óvoda: (Ófalu) 0. március 9. 7 óra Meseliget Óvoda: (Újtelep) 0. március 0. 7óra Szülői fórum a két tanítási nyelvű oktatásról: 0. március 7. 7 óra Helyszín: Zöld iskolarész aulája, Velence, Bethlen G. u. 4. Nyílt órák a két tanítási nyelvű. osztályban a leendő elsősök szülei számára: Csak bejelentkezés alapján!: / március. hétfő LIGET matematika Bődyné Barna Etelka magyar Bődyné Barna Etelka angol Szigeth Szilvia angol Jennifer Collins Bunn angol Nagy Ildikó 0. március. kedd LIGET magyar Bődyné Barna Etelka angol Nagy Ildikó angol Jennifer Collins Bunn 0. március. kedd ZÖLD környezetism. Horváthné Zólyomi Ágota 0. március. szerda ZÖLD olvasás Horváthné Zólyomi Ágota olvasás Karácsonyné Kéki Andrea nyelvtan Karácsonyné Kéki Andrea 0. március 5. péntek ZÖLD matematika Horváthné Zólyomi Ágota olvasás Karácsonyné Kéki Andrea matematika Karácsonyné Kéki Andrea Iskolára hangoló foglakozások: Csak bejelentkezés alapján!: / március 6. szombat április. szombat Helyszín: Zöld iskolarész, Velence, Bethlen G. u. 4. Jelentkezési lapok hozzáférhetősége: 0. március -jétől március -ig mindkét iskolarészben az igazgatói irodában, valamint letölthető a honlapról (http://www.zoldligetsuli.hu/) Jelentkezési lapok leadása: Felbélyegzett, megcímzett válaszborítékkal 0. március -ig Sajkás Balázsné és Tóthné Benkő Mónika igazgatóhelyetteseknél a Liget iskolarészben (Velence, Kis u..) Játékos képességvizsgálat: 0. április 4-től 8-ig délutánonként előre egyeztetett időpontban. Helyszín: Zöld iskolarész, Velence, Bethlen G. u. 4. Beiratkozás: 0. április 8-án és 9-én, 8-6 óráig a Liget iskolarészben (Velence, Kis u..)

15 0. MÁRCIUS VELENCEI HÍRADÓ 5 Állt a bál Itt a farsang, jelmez, móka, zene, étel és itóka. Bizony, bizony, volt ám minden az idei farsangon is. Másképpen szerveztük, hiszen most volt először együtt az egész iskola. Zöldesek és Ligetesek, alsósok és felsősök. Sőt rengeteg vendég, rokon. Hagyományainkhoz híven egyéni jelmezeseket 7-at és csoportos produkciókat nyolcat, szülőkkel és tanárokkal, benne a pedagógusokét is kacaghatta a nézősereg, s pontozhatta a zsűri. Ez utóbbi munkája nem volt egyszerű, hiszen jobbnál jobb ötletek, szebbnél szebb jelmezek és vidámabbnál vidámabb műsorok közül kellett dönteniük. Ki kell emelni a második évfolyamosok munkáját, akik amellett, hogy a karnevál nyitányát is szolgáltatták, beöltöztek egyéni jelmezbe is és közös produkciókkal is kiálltak a nagyérdemű elé. (Azt gondolná az ember, hogy jól kifáradtak, ám utána még nagyon vígan tudtak játszadozni is.)vásárolhattak zsákbamacskát, nyerhettek a tombolán. A tantermekben a farsangi fánktól a tortáig mindenféle finomság szolgálta a gyomor kedvét is. Sok-sok munka előzte meg ezt a programot, s aznap is volt mit tenni. A munkában benne volt mindenki, kicsi és nagy. A Diákönkormányzat, valamint a 7. b osztály tagjai nagyon sokat segítettek, jól esett, hogy a szülőkre is számíthattunk. Az itt látható képek is bizonyítják, hogy érdemes volt ennyi időt és energiát áldozni erre a közös, nagyszabású programra, ahol gyerekek, szülők, pedagógusok együtt érezték jól magukat. További képeket iskolánk honlapján láthatnak a oldalon.

16 6 VELENCEI HÍRADÓ 0. MÁRCIUS Emlékképek a januári sítáborból Mackókiállítás a Zöldben Márton Karolina rajza A tanító néni szólt, hogy mackókiállítás lesz az iskolában. Sok gyerek vitt be mackót, a kicsitől a nagy mackóig. A mackókat polcokra helyezték. A kiállítást péntekig lehetett megnézni. A napköziben mackókkal kapcsolatos dolgokat készítettünk. Sok mindent megtudtunk a macikról. Heszler Tímea.b Február -án mackókiállítás nyílt a Zöld iskolarészben. Volt pici és nagy, puha és selymes maci. Jó volt fogdosni őket! Kincses Mónika.b 0. február -tól mackókiállítást tartottunk. Hoztak sok-sok macit a gyerekek, kicsit és nagyot. Szebbnél-szebbek voltak ezek a puha medvék. Jó volt a délutáni macis foglalkozás is! Vass Eszter Panna.b Márton Karolina.b osztályos tanuló az itt látható alkotásával. helyezést ért el a zichyújfalui Fekete István Általános Iskola rajzpályázatán. Gratulálunk neki, további jó munkát kívánunk számára! Összeállította: Nagy Edit pedagógus

17 0. MÁRCIUS VELENCEI HÍRADÓ 7 Virágos Velence Városszépítő Egyesület Virágos Velence Városszépítő Közhasznú Egyesület 48 Velence, Tópart u. 6. TAGFELVÉTELI KÉRELEM Állandó tagnak: Tájékoztatjuk Velence lakosait, hogy Egyesületünk munkáját elismerve az APEH jogosnak ítélte meg az állampolgárok adójának %-os gyűjtését. Ezért felhívjuk szíves figyelmüket, hogy aki szeretné viszontlátni városunk, szűkebb környezetünk szépítésében, fejlesztésében SZJAja %-át, attól szívesen fogadjuk és köszönjük, ha az adóbevallás csomagban található rendelkező szelvényen: Virágos Velence Városszépítő Közhasznú Egyesület 48 Velence Tópart u adószámra kéri személyi jövedelem adója %-nak átutalását. Lényeges, hogy tájékoztassuk városunk lakosságát, hogy 00-ben az Egyesületi tevékenység eredménye a közterületi virágosításon kívül a Babák Rózsakertjében tereprendezés keretében térkövezés, díszkút, pihenőpadok és új szemétgyűjtő edények elhelyezése. Ezen kívül a város különböző pontjaira 0 db kutyapiszok szemétgyűjtő is kihelyezésre került. (Természetesen ezeket az Egyesület pályázatán nyert összegből finanszíroztuk.) További terveink között szerepel újabb pályázatok beadása és eredményessége esetén: Virág-szoborpark létesítése Velencére jellemző képi kivitelezésű virágágyások: esetleg virágóra, vagy Velence felirat, vagy Velence címer megalkotása beültetett virágokból. Velencei Virágos-Vízi-Karnevál Felkérésre velencei csónaktulajdonosok, kishajók, szörfösök, egyéb vízi járművek virágdíszítéses felvonulása, este tűzi játékkal színesítve. Pályázati nyertességünk függvényében komolyabb fejlesztésekre is gondolunk: játszótér fejlesztés, a Babák Rózsakertjének további szépítése, az Önök által jelzett megvalósítható ötletek beépítése terveinkbe. Ha e nemes cél érdekében részt szeretne vállalni munkánkban, szeretettel várjuk egyesületi tagjaink sorába. Jelentkezését várjuk a Virágos Velence Városszépítő Közhasznú Egyesület 48 Velence Ősz u.. levelezési címre. További felvilágosítást tud adni Benkő Istvánné egyesületi elnök a telefonszámon. Segítségüket tisztelettel köszönjük! Az Egyesület tagjainak nevében: Benkő Istvánné elnök Név... Lakcím:... Telefonszám:... Kérem felvételemet a Virágos Velence Városszépítő Közhasznú Egyesület tagjai sorába. Az Egyesület alapszabályában rögzítetteket elfogadom, magamra nézve kötelezőnek tartom. Az évi meghatározott 4.000,- Ft-os tagdíj befizetését minden év március -ig vállalom. Pártoló tag: Magán személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet:... Az Egyesületet anyagi hozzájárulással támogatom feladatai teljesítésében, céljai elérésében, egyéb jogom, kötelezettségem nincs. Az összeget Virágos Velence Közhasznú Egyesület Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet Velencei Fiókjánál vezetett: pénzforgalmi bankszámlájára utalom, Készpénzben az egyesület pénztárába fizetem. (A megfelelő szövegrészt kérjük beikszelni.) Velence, hó..... nap... aláírás

18 8 VELENCEI HÍRADÓ 0. MÁRCIUS HUMÁN CSALÁDSEGÍTÕ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 48 Velence, Tópart u. 5. Tel.: () , fax: () TÁJÉKOZTATÓJA Jogi és pszichológiai tanácsadásokat csak előzetes bejelentkezés alapján lehet igénybe venni. Pszichológiai tanácsadás: Csincsi Éva pszichológus, minden kedden 4.00 órától 6.00 óráig. Jogi tanácsadás: Dr. Várhelyi Tamás jogász minden hónap elsõ szerdai napján óráig. Dr. G. Szabó Szilvia jogász. Helyszín: Velence, Tópart u. 5. Kastély épülete. A tanácsadások térítésmentesen vehetõk igénybe a Szolgálatnál. Kérjük az elõzetes bejelentkezést a as telefonszámon! Ügyfélfogadási idõ: Velence Tópart u. 5. hétfõ: kedd: nincs ügyfélfogadás szerda: csütörtök: péntek: Nyugdíj és társadalombiztosítási szaktanácsadás, ügyintézés: Bencsik Ferencné (elérhetõség: 47-84) szerda óráig. Helyszín: Velence, Tópart u. 5. Kastély házasságkötőterem, telefon: Közösségi koordinátor fogadóideje: Szûcsné Boros Terézia péntek: ig. Helyszín: Velence, Tópart u. 5. Kastély. Török Ágnes Csincsi Éva intézményvezetõ pszichológus - családgondozó Velence Város Önkormányzatának támogatásával újra működik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, valamint fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben működik. Segítségével fenntarthatóak a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetőséget nyújt az ellátást igénybe vevő személynél történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra. (A rendszernek három összetevője van: egy kicsi rádióadó egy segélyhívó gombot mindig magával vihet, vagy magán hordhat a használó); egy vezérlő a felhasználó telefonjához csatlakozva és egy diszpécserközpont, amely figyelemmel kíséri a hívásokat. Amikor sürgős segítségre van szükség, a felhasználó csak megnyomja a rádióadó segítség-gombját. Ez egy rádiójelet küld a diszpécserközpontnak. A diszpécserközpont szakemberekből álló stáb, pszichológussal, szociális munkásokkal. A probléma jellegétől függően dönt, hogy kit kell riasztani: orvost, mentőt, rendőrt, tűzoltót, területi gondozónőt, hozzátartozót.) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben működik, igénybe vétele szempontjából szociálisan rászorult: a) az egyedül élő, 65 év feletti személy, b) az egyedül élő, súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy c) a kétszemélyes háztartásban élő, 65 év feletti időskorú, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. A súlyos fogyatékosságot, a pszichiátriai betegséget, valamint az egészségi állapot miatti indokoltságot igazolni kell (háziorvos által, a szolgáltató által kiadott nyomtatványon). A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást jelenleg ingyenesen lehet igénybe venni. INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS: Telefon: / , Palánki Katalin Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Velence Tópart u. 6 (Kastély) Nagycsaládos Klub Hírei Köszöntünk minden meglévő és leendő klubtagunkat a 0-es évben. Néhány szóban szeretném bemutatni a Nagycsaládos Klub működését és a nagycsaládos alapítvány várható céljait és programját. A NAGYCSALÁDOS KLUBHOZ KÉTFÉLEKÉPPEN LEHET CSATLAKOZNI:. NOE csatlakozás: a velencei csoporthoz tartozva, de a NOE számlájára megfizetett tagdíjjal melynek díja 5500ft/év. Ezért az összegért minden igénybe vehető amit a Noe és a Velencei Nagycsaládosokért Alapítvány nyújt pl.: jogsegélyszolgálat, szociális segítségnyújtás, kedvezményes telefonvásárlás, kedvezményes állatkerti belépő, és még sorolhatnám, de a oldalon mindennek utána lehet nézni.. Alapítványi csatlakozás: A Velencei Nagycsaládosokért Alapítványhoz tagdíj megfizetése nélkül lehet csatlakozni, de ebben az esetben nem vehetők igénybe a Noe által nyújtott lehetőségek, csak amit az Alapítvány felkínál. Az Alapítvány tervei és programja: álláskeresést segítő klub dolgozzunk együtt program (munkaközösség létrehozása) kézműves napok, családi hétvégék Nagycsaládos napok (nagyszabású rendezvény évente egyszer) ruha, cipő, játék csere-bere anyagi segítségnyújtás igény szerint Az Alapítvány a működését február 5-ével kezdi meg, addig is várjuk azon jelentkezőket, akik szeretnének csatlakozni klubjainkhoz az alábbi elérhetőségeken: Fekete Zsuzsa 06/ , vagy

19 0. MÁRCIUS VELENCEI HÍRADÓ 9 Babakert családi napközi A Babakert családi napközi sok szeretettel várja a kis törpéket, családias környezetben. Babakert napközi, mert itt jól érezzük magunkat!!! Szakmai vezető: Heiden Hajnalka Telefon:

20 0 VELENCEI HÍRADÓ 0. MÁRCIUS 0. március március március. 0. március 0. Baba-Mama Klub szerdánként 9--ig a Mikkamakka Játéktárban, Velencén, a Kastélyban (Tópart út 5.)! MÁRCIUSI PROGRAMISMERTETŐ A természetes gyógyításról Alvás, altatás/nem altatás Balkezűség Tavaszra hangolódás Amikor a legkisebbek alkotnak Turi Emese természetgyógyász Mészáros Renáta Velence Újtelep védőnője Egymás közötti cserebere ötletek magunk és otthonaink felvidítására Ismerkedés a só-liszt gyurmával, ceruzával, ecsettel, festékkel, ragasztóval... Kedves Kismamák, Anyukák, Babák, és Totyogók! Bízom benne, hogy hamarosan ránk köszönt a tavasz, melyet már mindannyian nagyon várunk. Mikor ezeket a sorokat írom, ugyan még javában havazik, azonban remélem, amikor olvassátok, már a madarak csiripelnek és a napsütésé a főszerep. Íme egy kis tavasz csalogató rövid versike: Sallai Ferenc: Rügyet robbant Nézd csak azt a kicsi fát: rügyet robbant minden ág. Én is ág, te is ág. kivirágzik a világ. Pár szó az év eleji programjainkról, melynek alkalmával vendégeink között szerepelt gyógyszerész, babajelbeszéd oktató, készültünk a farsangra és beszélgettünk a saját készítésű játékokról is. Ezúton is üdvözöljük, a hozzánk csatlakozó új és a visszatérő régi klubtagjainkat! Szeretettel várunk benneteket szerdánként 9--ig a Mikkamakka Játéktárban (Tópart út 5.) a velencei Baba - Mama Klub összejöveteleire. Játszóház piciknek, előadások és beszélgetések az anyukáknak! A Klubba járó anyukák és gyermekeik egy folyamatosan bővülő, családias közösséget alkotnak. Klubunk remek hely a közös játékra, beszélgetésre, ismerkedésre. Gyertek el hozzánk és érezzétek jól magatokat! Kismama Klub, ahol már pocakosan barátkozhattok a velencei Kastély Házasságkötő termében március 0-én 7.00 órakor lesz. Gyertek és osszátok meg velünk és más Kismamákkal a várandóság örömeit és nehézségeit! A Baba-Mama Klubról és programjainkról részletesen olvashattok a következő webcímen: Kedvcsinálónak nézzetek bele a programjainkon készült fotókba, melyeket szintén megtaláltok a fenti weboldalon! Amennyiben kérdésetek lenne, keressetek, írjatok nekünk bármikor a következő elérhetőségen: Málics-Talabér Veronika 06/0/ MAGYAROK VÁSÁRA Ahol minőségi, magyar árut kínálnak környékbeli kézművesek és termelők 0. április 6-án, szombaton 9 órától Velencén az Újtelepi Közösségi Ház udvarán (Iskola utca 4.) méz, méhviasz gyertya, lekvár, bodzaszörp, idényzöldség, tej, sajt, tanyasi tojás, kecskesajt, hidegen sajtolt olajok, kürtőskalács, füstölt áru, kenyér, virág, édesség, mézeskalács, biotermékek gyékényfonó, fafaragó, fajáték készítő, fazekas, bőrdíszműves, keramikus, ólomkatona készítő, csontfaragó, férfiing készítő, kosárfonó, foltvarró, csipkeverő, íjkészítő, egészség-kuckó Gyermekprogramok Élőzenés táncház kicsiknek és nagyoknak II. Velencei Amatőr Íjászverseny Szeretettel hívunk minden érdeklődőt és várjuk a környéken élő kézművesek és őstermelők előzetes jelentkezését is! Információ: 0/48-57, 0/ Regélő Hagyományőrző Egyesület Ludassy Zsuzsanna

VELENCEI SZEZONNYITÓ RETRO PARTY

VELENCEI SZEZONNYITÓ RETRO PARTY VELENCEI HÍRADÓ A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Virágos Velence Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki részt kíván venni városunk virágosításában május -én, szombaton 9 órára! (Cikk a 0. oldalon.) 8.

Részletesebben

M E G H Í V Ó ÜNNEPSÉGRE. A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen

M E G H Í V Ó ÜNNEPSÉGRE. A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen VELENCEI A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA M E G H Í V Ó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete munkaterv szerinti következő ülését 202. február 27-én (hétfőn) 5.00 órai kezdettel tartja a Kastélyban

Részletesebben

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA A VELENCEI 18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. LAPJA április Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA május 1-jén, Velencére a Kastélyparkba! A PROGRAMBAN SZEREPEL:

Részletesebben

Hírlevél VÁROSI KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGRE. 18. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. november-december. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Hírlevél VÁROSI KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGRE. 18. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. november-december. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! A VELENCEI 18. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. LAPJA november-december Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2010. november 22-én tartotta soron következõ ülését a Kastély házasságkötõ

Részletesebben

Velence város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 16. napján tartotta munkaterv szerinti ülését a Kastély házasságkötő termében.

Velence város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 16. napján tartotta munkaterv szerinti ülését a Kastély házasságkötő termében. VELENCEI A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Hírlevél Velence város Önkormányzat Képviselő-testülete 0. május 6. napján tartotta munkaterv szerinti ülését a Kastély házasságkötő termében. Jelen voltak: Oláhné

Részletesebben

Velencei Nyári Zenés Esték

Velencei Nyári Zenés Esték VELENCEI A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA HÍRADÓ 9. évfolyam 6. szám 0. július Velencei Nyári Zenés Esték Szeretettel hívjuk és várjuk Önt és kedves családját, barátait, ismerőseit a már tizenötödik alkalommal

Részletesebben

M E G H Í V Ó 2010. augusztus 20-án (pénteken) 10.00 órára a Fõ utcai katolikus templom melletti téren tartandó Szent István napi ünnepségére:

M E G H Í V Ó 2010. augusztus 20-án (pénteken) 10.00 órára a Fõ utcai katolikus templom melletti téren tartandó Szent István napi ünnepségére: A VELENCEI 18. évfolyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. LAPJA július M E G H Í V Ó Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete szeretettel hívja és várja a Lakosságot és az Üdülõvendégeket 2010. augusztus

Részletesebben

18. év fo lyam 1. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. január-február

18. év fo lyam 1. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. január-február A VELENCEI 18. év fo lyam 1. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. LAPJA január-február Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009. december 7-én tartotta soron következõ ülését a Kastélyban. Jelen

Részletesebben

Velencei-tó Kapuja. Befejezéséhez közeledik a Velence Korzó és Szabadstrand építése!

Velencei-tó Kapuja. Befejezéséhez közeledik a Velence Korzó és Szabadstrand építése! VELENCEI HÍRADÓ A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Velencei-tó Kapuja majálisra 22. évfolyam 4. szám 204. ÁPRILIS Befejezéséhez közeledik a Velence Korzó és Szabadstrand építése! Az építkezésen készült fényképes

Részletesebben

MEGHÍVÓ M E G H Í V Ó MEGHÍVÓ HALOTTAK NAPI. Beszélgessünk Velencérõl! Velence Város Önkormányzata az Egyházakkal közösen

MEGHÍVÓ M E G H Í V Ó MEGHÍVÓ HALOTTAK NAPI. Beszélgessünk Velencérõl! Velence Város Önkormányzata az Egyházakkal közösen VELENCEI A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA M E G H Í V Ó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete szeretettel hívja és várja Velence város lakosságát 202. október 23-án (kedden) 0.00 órakor a Hősök parkjában

Részletesebben

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen VELENCEI A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA HÍRADÓ 20. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 202. JÚNIUS M E G H Í V Ó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete munkaterv szerint következő kihelyezett ülését 202. július 6-án

Részletesebben

A város minden lakóját várja az új iskola!

A város minden lakóját várja az új iskola! A VELENCEI 17. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA november-december A város minden lakóját várja az új iskola! A karácsonyi iskolai ünnepélyt már az újjávarázsolt Zöldliget Iskolában tartjuk,

Részletesebben

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA október Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009. szeptember 7-én tartotta soron következõ ülését a Kastélyban. Jelen voltak:

Részletesebben

A Velencei Híradó minden Kedves Olvasójának békés, boldog Karácsonyi Ünnepeket és egészségben, sikerekben gazdag

A Velencei Híradó minden Kedves Olvasójának békés, boldog Karácsonyi Ünnepeket és egészségben, sikerekben gazdag VELENCEI A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA HÍRADÓ 19. évfolyam 10. szám 2011. november-december A Velencei Híradó minden Kedves Olvasójának békés, boldog Karácsonyi Ünnepeket és egészségben, sikerekben gazdag

Részletesebben

Babák Rózsakertje ünnepségére

Babák Rózsakertje ünnepségére VELENCEI A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA HÍRADÓ 9. évfolyam 8. szám 20. szeptember Velence Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 20. október -én, szombaton a Babák Rózsakertje

Részletesebben

MEGHÍVÓ M E G H Í V Ó MEGHÍVÓ. Beszélgessünk Velencérõl!

MEGHÍVÓ M E G H Í V Ó MEGHÍVÓ. Beszélgessünk Velencérõl! VELENCEI A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA M E G H Í V Ó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete szeretettel hívja és várja Velence Lakosságát 2013. március 15-én (pénteken) 10.00 órakor a Hősök parkjában

Részletesebben

MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. Beszélgessünk Velencérõl! Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. Beszélgessünk Velencérõl! Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete VELENCEI A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA HÍRADÓ 21. évfolyam 2. szám 2013. MÁRCIUS MEGHÍVÓ Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete munkaterv szerint következő ülését 2013. április 15-én (hétfőn) 15.00

Részletesebben

2009. május 30-án szombaton 26. Orbán nap. 17. év fo lyam 4. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. 2009. május 31-én vasárnap 19 órától

2009. május 30-án szombaton 26. Orbán nap. 17. év fo lyam 4. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. 2009. május 31-én vasárnap 19 órától A VELENCEI 17. év fo lyam 4. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA május Orbán-napi hegyünnep Velence Város Önkormányzata, a Szent Benedictus Borlovagrend, a Velence-tó Körzeti Hegyközség és a Borút Egyesület,

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

Velence Város Születésnapja ünnepségsorozat

Velence Város Születésnapja ünnepségsorozat A VELENCEI 17. év fo lyam 7. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA augusztus Velence Város Születésnapja ünnepségsorozat HELYSZÍNVÁLTOZÁS! Helye: Északi-strand (Fõ utca Enyedi utca) rendezvénysátor augusztus 19.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 6. szám A Járdányi Pál Zeneiskola fúvószenekarának zenés ébresztõje köszöntötte a település lakóit május 28-án, majd a Sportpályán elkezdõdtek a versenyek, labdarúgó mérkõzések

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya VIII. é v f o l ya m 6. s z á m 2010. Sz e p t e m b e r ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya Zsombói

Részletesebben

Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról

Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról Korunk gazdasági, jogszabályi környezetébôl, valamint a környezettudatos gondolkodásmódból eredô racionális döntések

Részletesebben

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját VIII. évfolyam 1. szám 2013. január május H Í R E K L A J O S M I Z S E P O R T Á J Á N Fotó: Rigó Pál 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának 20. évfordulóját Basky András polgármestert

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja 2013. MÁRCIUS 23. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM ZÁNKAI HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja Fotó: Molnár Katalin KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES

Részletesebben

Konyhakert pályázat Velencéért Emlékérem. Velence 48-as hôse. 12.-13. oldal. Velence Város Önkormányzatának kiadványa

Konyhakert pályázat Velencéért Emlékérem. Velence 48-as hôse. 12.-13. oldal. Velence Város Önkormányzatának kiadványa Velence Város Önkormányzatának kiadványa 23. évfolyam 3. szám 2015. Március Konyhakert pályázat Velencéért Emlékérem Ünnepeltünk Velence 48-as hôse Cápákkal táncoló 2.oldal 3.oldal 4.-5. oldal 10.-11.

Részletesebben