PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI év

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év"

Átírás

1 PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI év 1/2009.(I.16.) Patvarc Község szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek megvalósításáról szóló 51/2008.(IX.22.) határozata módosításáról 2/2009.(I.16.) Balassagyarmat Város Önkormányzata nevelési-oktatási intézményeinek feladatellátását, intézményhálózat-működtetését és fejlesztését és fejlesztését meghatározó INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK jóváhagyásáról /2009.(II.16.) a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetésének módosításával való egyetértéséről 4/2009.(II.16.) 5/2009.(II.16.) 6/2009.(II.16.) 7/2009.(II.16.) 8/2009.(II.16.) 9/2009.(II.16.) 10/2009.(II.16.) 11/2009.(II.16.) a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetésének módosításával való egyetértéséről a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetésének módosításával való egyetértéséről a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetésének módosításával való egyetértéséről a közcélú foglalkoztatást bonyolító szervezet kiválasztásáról Patvarc Község Önkormányzatának Patvarc Község Cigány Kisebbségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról a települési szilárd hulladék gyűjtésére és szállítására szervezett közszolgáltatás évi díjkalkulációjának elfogadásáról Patvarc Babits Mihály u hrsz alatt lévő játszótér építésére a Postapartner Programról 12/2009.(II.16.) az önkormányzati vagyon biztosításáról /2009.(III.23.) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtására 14/2009.(III.23.) 15/2009.(III.23.) 16/2009.(III.23.) 17/2009.(III.23.) a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására vonatkozó igény benyújtásáról az önkormányzati vagyon biztosításáról Patvarc Község Önkormányzata évi közbeszerzési tervének elfogadásáról a ravatalozó felújítására évben HÖF TEKI pályázaton elnyert támogatástól való elállásról

2 18/2009.(III.23.) 19/2009.(III.23.) 20/2009.(III.23.) 21/2009.(III.23.) hozzájárulás pályázat benyújtásához hozzájárulás pályázat benyújtásához visszavásárlási jogról való lemondásról gázszolgáltatás biztosításáról 22/20009.(III.23.) a Balassagyarmat Többcélú Kistérségi Társulás által alapítandó közoktatási intézmény létrehozásának támogatásáról 23/2009.(III.23.) 24/2009.(III.23.) az önkormányzat évi közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatról 25/2009.(III.23.) Balassagyarmat Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésének és Tervének felülvizsgálatáról /2009.(IV.07.) Markó József Pénzügyi- és Gazdálkodási Osztályvezető részére üdülési csekk biztosításáról /2009.(IV.20.) a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetésének végrehajtásával való egyetértéséről 28/2009.(IV.20.) a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetése végrehajtásával való egyetértéséről 29/2009.(IV.20.) sporteszközök vásárlásához előirányzat biztosítására 30/2009.(IV.20.) Patvarc Község Önkormányzata évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról /2009.(V.25.) az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 32/2009.V.25.) a szlovákiai Ipolykér községgel testvér-települési együttműködési megállapodás megkötésére 33/2009.(V.25.) 34/2009.(V.25.) 35/2009.(V.25.) 36/2009.(V.25.) 37/2009.(V.25.) a Virágos Magyarországért Programban való részvételről tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Patvarc, 09/2 hrsz-ú ingatlanból a 4-es számú parcella haszonbérbe adásáról a Patvarc, 09/2 hrsz-ú ingatlanból az 5-ös számú parcella haszonbérbe adásáról a Patvarc, 09/2 hrsz-ú ingatlanból a 6-os számú parcella haszonbérbe adásáról

3 38/2009.(V.25.) az Őrhalom 0127/7, 0127/8 és 0127/11 hrsz-ú legelőterületek haszonbérbe adásáról szóló szerződés módosításáról 39/2009.(V.25.) 40/2009.(V.25.) 41/2009.(V.25.) 42/2009.(V.25.) a pincetulajdonosokkal kötendő megállapodásról a Patvarc, 085 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról a Központi Óvoda alapító okiratának egységes szerkezetben történő elfogadásáról a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának egységes szerkezetben történő elfogadásáról 43/2009.(V.25.) Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás alapító okiratának elfogadásáról /2009.(VI.03.) az óvoda, kazánház épület építési, felújítási és átalakítási munkáira vonatkozó kivitelező kiválasztásáról és a vállalkozási szerződés megkötéséről /2009.(VI.12.) a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetésének módosításával való egyetértéséről 46/2009.(VI.12.) a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetésének módosításával való egyetértéséről 47/2009.(VI.12.) a Faluközpont épületgépészeti munkáinak elvégzésére vonatkozóan kivitelező kiválasztásáról és vállalkozási szerződés megkötéséről /2009.(VI.17.) Patvarc község infrastruktúrájának korszerűsítése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 49/2009.(VI.17.) parlagfűirtásra vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére 50/2009.(VI.17.) Virágos Magyarországért Programhoz kapcsolódó intézkedések megtételére /2009.(IX.28.) Patvarc Község Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 52/2009.(IX.28.) 53/2009.(IX.28.) 54/2009.(IX.28.) a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetése I. félévi végrehajtásának véleményezéséről a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetése I. félévi végrehajtásával való egyetértéséről a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetésének módosításának véleményezéséről

4 55/2009.(IX.28.) 56/2009.(IX.28.) 57/2009.(IX.28.) 58/2009.(IX.28.) 59/2009.(IX.28.) 60/2009.(IX.28.) a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetésének módosításának véleményezéséről a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról a Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról alapítvány székhelyének bejegyzéséhez való hozzájárulásról Patvarc, Fazekas Mihály út 469/2 hrsz. ingatlantulajdonosok első lakáshoz jutók támogatásáról Patvarc, Fazekas Mihály út 469/5 hrsz. ingatlantulajdonos első lakáshoz jutók támogatásáról 61/2009.(IX.28.) a Fazekas Mihály utcában lévő telefonoszlopok áthelyezésével kapcsolatos tervek és kivitelezési munkák megrendeléséről 62/2009.(IX.28.) 63/2009.(IX.28.) a Szécsény és térségének turisztikai és közművelődési egyesületébe történő belépésről ÉMOP Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása elnevezésű pályázat benyújtásáról 64/2009.(IX.28.) Patvarc Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata részére helyiséghasználat engedélyezéséről 65/2009.(IX.28.) 66/2009.(IX.28.) 67/2009.(IX.28.) 68/2009.(IX.28.) 69/2009.(IX.28.) 70/2009.(IX.28.) Patvarc község január 1-től december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó közvilágítási szerződés megkötéséről településőr alkalmazását biztosító pályázat benyújtásáról Patvarc Babits Mihály u. 211/1. hrsz. alatt lévő játszótér építésére a Harangláb (129 hrsz) felújításához szükséges előkészítő döntések meghozataláról Meszjár Pál lakásfenntartási támogatás iránti kérelmének elbírálásáról Farkasné Penti Andrea lakásfenntartási támogatás iránti kérelmének elbírálásáról 71/2009.(IX.28.) Orgoványi János lakásfenntartási támogatás iránti kérelmének elbírálásáról /2009.(XI.23.) Patvarc Község Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről 73/2009.(XI.23.) a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetése I-III. negyedévi végrehajtásának véleményezéséről

5 74/2009.(XI.23.) 75/2009.(XI.23.) 76/2009.(XI.23.) 77/2009.(XI.23.) 78/2009.(XI.23.) 79/2009.(XI.23.) 80/2009.(XI.23.) 81/2009.(XI.23.) 82/2009.(XI.23.) 83/2009.(XI.23.) 84/2009.(XI.23.) 85/2009.(XI.23.) 86/2009.(XI.23.) a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetése I-III. negyedévi végrehajtásának véleményezéséről Patvarc Község Önkormányzata évi költségvetési koncepciójáról a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosításáról a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosításáról a Fogászati Alapellátás Intézményi Társulás évi beszámolójának elfogadásáról Patvarc Község Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról Patvarci tagóvodában egységes óvoda bölcsőde létrehozásának támogatásáról Patvarc község belterületi útjainak évi téli síkosságmentesítésről szóló vállalkozási szerződés megkötéséről Patvarc Község Önkormányzata Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) tagsággal kapcsolatos döntések meghozataláról a 2010-től szervezendő települési szilárd hulladék begyűjtési, szállítási közszolgáltatásról a Patvarc, Gyarmati u. 48. szám alatti alatt lévő helyiség bérbeadásáról a Magyar Posta Zrt. részére Patvarc Község Önkormányzata ÉMÁSZ részvényeinek értékesítéséről lakosság új influenza elleni oltásának támogatásáról 87/2009.(XI.23.) a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel támogatásáról 88/2009.(XI.23.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálásáról 89/2009.(XI.23.) 90/2009.(XI.23.) 91/2009.(XI.23.) Szabó János lakásfenntartási támogatás iránti kérelmének elbírálásáról Szikora Csaba lakásfenntartási támogatás iránti kérelmének elbírálásáról Nagy Lászlóné lakásfenntartási támogatás iránti kérelmének elbírálásáról 92/2009.(XI.23.) Buzás Györgyné lakásfenntartási támogatás iránti kérelmének elbírálásáról 93/2009.(XI.23.) Barna István lakásfenntartási támogatás iránti kérelmének elbírálásáról

6 94/2009.(XI.23.) Tamásné Juhász Andrea lakásfenntartási támogatás iránti kérelmének elbírálásáról /2009.(XII.18.) a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetésének módosításának véleményezéséről 96/2009.(XII.18.) a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetésének módosításának véleményezéséről 97/2009.(XII.18.) a Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról 98/2009.(XII.18.) a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának módosításáról 99/2009.(XII.18.) Patvarc község január 1-től december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó közvilágítás üzemeltetési szerződés megkötésére 100/2009.(XII.18.) szerződéses buszjárat díj módosítására 101/2009.(XII.18.) Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt-vel együttműködési megállapodás megkötéséről

7 1/2009.(I.16.) h a t á r o z a t a Patvarc Község szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek megvalósításáról szóló 51/2008. (IX.22.) határozat módosításáról 1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szelektív hulladékgyűjtő szigetek megvalósításáról szóló 51/2008.(IX.21.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: A határozat 1. számú mellékletének 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép: 1. Babits Mihály és Iskola u. kereszteződése melletti terület 45/1 A határozat 2. számú mellékletének 1. pontjában a Községháza előtti közterület 129 hrsz helyébe az alábbi szövegrész lép: 1. Babits Mihály és Iskola u. kereszteződése melletti terület 45/1 A határozat jelen módosítással nem érintett része változatlan formában marad. 2. A Képviselő-testület felkéri a t a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: december 31. Felelős: Bernáth Kornélia

8 2/2009.(I.16.) h a t á r o z a t a Balassagyarmat Város Önkormányzata nevelési-oktatási intézményeinek feladatellátását, intézményhálózat-működtetését és fejlesztését és fejlesztését meghatározó INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK jóváhagyásáról 1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város Önkormányzata nevelési-oktatási intézményeinek feladatellátását, intézményhálózatműködtetését és fejlesztését meghatározó intézkedési tervét jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület felkéri a t a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: január 31. Felelős: Bernáth Kornélia

9 3/2009. (II. 16.) h a t á r o z a t a a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetésének módosításával való egyetértéséről 1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt tartalom szerint egyetért a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi Társulás által közösen fenntartott intézmények évi költségvetésének módosításával. 2./ A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: február 18. Felelős: Bernáth Kornélia

10 4/2009. (II. 16.) h a t á r o z a t a a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetésének módosításával való egyetértéséről 1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt tartalom szerint egyetért a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás által közösen fenntartott intézmények évi költségvetésének módosításával. 2./ A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: február 18. Felelős: Bernáth Kornélia

11 5/2009.(II. 16.) h a t á r o z a t a a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetésének módosításával való egyetértéséről 1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt tartalom szerint egyetért a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi Társulás által közösen fenntartott intézmények évi költségvetésével. 2./ A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: február 18. Felelős: Bernáth Kornélia

12 6/2009. (II. 16.) h a t á r o z a t a a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetésének módosításával való egyetértéséről 1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt tartalom szerint egyetért a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás által közösen fenntartott intézmények évi költségvetésével. 2./ A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: február 18. Felelős: Bernáth Kornélia

13 7/2009. (II.16.) h a t á r o z a t a a közcélú foglalkoztatást bonyolító szervezet kiválasztásáról Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a t, hogy a településen aktív korú ellátásra jogosult, közcélú foglalkoztatásba bevonható személyek foglalkoztatásának szervezése tárgyában folytasson tárgyalásokat Balassagyarmat Város Önkormányzatával és az általa fenntartott Foglalkoztatási Közhasznú Társaság vezetőjével. Határidő: február 28. Felelős: Bernáth Kornélia

14 PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2009.(II.16.) h a t á r o z a t a Patvarc Község Önkormányzatának Patvarc Község Cigány Kisebbségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a Patvarc Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Testületével kötött Együttműködési megállapodást és azt a határozat mellékletét képező tartalommal egységes szerkezetben elfogadja. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a t az együttműködési megállapodás aláírására. Határidő: március 1. Felelős: Bernáth Kornélia

15 9/2009.(II.16.) h a t á r o z a t a a települési szilárd hulladék gyűjtésére és szállítására szervezett közszolgáltatás évi díjkalkulációjának elfogadásáról Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a közszolgáltató által évre készített, a települési szilárd hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó, a határozat melléklete szerinti díjkalkulációt. Felelős: Bernáth Kornélia

16 10/2009.(II.16.) h a t á r o z a t a Patvarc Babits Mihály u hrsz alatt lévő játszótér építésére 1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete évben a Babits Mihály u hrsz. alatt elsősorban pályázati forrást igénybe véve az előírt szabványoknak megfelelő játszóteret kíván építeni. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a t: - az engedélyes tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges árajánlatok bekérésére, - a legkedvezőbb árat megajánló tervezővel a szerződés megkötésére, - pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére. 3. A Képviselő-testület a szükséges anyagi forrást a évi költségvetésben biztosítja. Határidő: december 31. Felelős: Bernáth Kornélia

17 11/2009.(II.16.) h a t á r o z a t a a Postapartner Programról 1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Postapartner Programról szóló tájékoztatót. 2. A Képviselő - testület felkéri a t, hogy gondoskodjon a programnak a helyi vállalkozások általi megismerésének biztosításáról.

18 12/2009.(II.16.) h a t á r o z a t a az önkormányzati vagyon biztosításáról 1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Garancia Biztosító Rtvel az önkormányzati vagyon biztosítására kötött, jelenleg hatályos biztosítási szerződést felmondja március 30-ával. 2./ A Képviselő-testület az új biztosítási szerződésről a soron következő testületi ülésen dönt. 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a t az 1./ pont szerinti intézkedések megtételére. Határidő: február 25. Felelős: Bernáth Kornélia

19 13/2009. (III.23.) h a t á r o z a t a az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtására 1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény 17. (1) bekezdése és 6. számú melléklet 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására. 2. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: I. Az önkormányzat lakosságszáma január 1-jén fő alatti és a Balassagyarmat székhelyű körséghez tartozik. II. Az önkormányzat a i hivatalon (körségen) túl intézményeket nem tart fenn, azonban a Balassagyarmat székhelyű - külön jogszabályban létrehozott - társulásban részt vesz. III. Az önkormányzat lakosságszáma január 1-jén fő alatti és szeptember 1. után a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött közoktatási feladatait társulásban (intézményi társulás keretében) látja el. a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött, az alábbiak szerinti feladatait társulásban (intézmény társulás keretében) látja el, intézményeit társulásban tartja fenn január 1. után: - szociális alapszolgáltatási feladat: szociális étkeztetés; családsegítés; házi segítségnyújtás; - gyermekjóléti alapellátási feladat: gyermekjóléti szolgáltatás; - belső ellenőrzési feladat. V. Az önkormányzat Helyi iparűzési adó helyi adó bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodás során realizál. VI. Az önkormányzat a évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. -a alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett és zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját döntése alapján sem bízott meg. 3. A Képviselő-testület felkéri a t a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére. Határidő: május 31. Felelős: Bernáth Kornélia

20 14/2009. (III. 23.) h a t á r o z a t a a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény 17. (1) bekezdése és 6. számú mellékletének 3. pontja alapján támogatási igényt nyújt be a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására. 2./ A Képviselő-testület felkéri a t a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Folyamatos, a benyújtási határidő függvényében Felelős: Bernáth Kornélia

21 15/2009.(III.23.) h a t á r o z a t a az önkormányzati vagyon biztosításáról 1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő vagyon biztosítására vonatkozóan bekért ajánlatok közül a GENERALI Providencia Zrt biztosító társaság ajánlatát minősíti nyertesnek. 2./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő vagyon biztosítására március 31-től kezdődően a GENERALI Providencia Zrt-vel köt biztosítási szerződést a benyújtott ajánlatában foglalt biztosítási összegekkel. 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a t a biztosítási szerződés megkötésére és az azzal kapcsolatos teendők ellátására. Határidő: március 30. Felelős: Bernáth Kornélia

22 16/2009. (III.23.) h a t á r o z a t a Patvarc Község Önkormányzata évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat évi közbeszerzési tervét az e határozat mellékletét képező jegyzék szerinti tartalommal fogadja el. 2. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy gondoskodjon a közbeszerzési tervben meghatározott közbeszerzési eljárás határidőben történő előkészítéséről. Határidő: a határozat mellékletét képező jegyzék szerinti határidő Felelős: Bernáth Kornélia

23 17/2009. (III. 23.) h a t á r o z a t a a ravatalozó felújítására évben HÖF TEKI pályázaton elnyert támogatástól való elállásról 1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a patvarci ravatalozó felújítására HÖF TEKI pályázatból elnyert támogatástól eláll tekintettel arra, hogy az Észak- Magyarországi Regionális Operatív Program Vidékfejlesztési programot kiegészítő településfejlesztés (ÉMOP 3.1.3) pályázatán kedvezőbb feltételekkel támogatásban részesült. 2./ A Képviselő-testület felkéri a t a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: március 31. Felelős: Bernáth Kornélia

24 18/2009.(III.23.) h a t á r o z a t a hozzájárulás pályázat benyújtásához 1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő testülete a határozat mellékletében foglalt tartalommal hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Balassagyarmat Patvarc Ipolyszög Óvodai Nevelési Intézményi Társulás keretében Balassagyarmat Város Önkormányzata által a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése a 8/2009.(II.26.) ÖM rendelettel meghirdetett támogatásra a Központi Óvoda, valamint az Ipolyszögi, a Játékvár, Cseperedő Tagóvoda fejlesztésére. 2./ A Képviselő testület felhatalmazza a t az e határozat mellékletében szereplő megállapodás aláírásra. Határidő: március 26. Felelős: Bernáth Kornélia

25 19/2009.(III.23.) h a t á r o z a t a hozzájárulás pályázat benyújtásához 1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő testülete a határozat mellékletében foglalt tartalommal hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Balassagyarmat Patvarc Ipolyszög Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás keretében Balassagyarmat Város Önkormányzata által a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése a 8/2009.(II.26.) ÖM rendelettel meghirdetett támogatásra a Szabó Lőrinc Tagiskola fejlesztésére. 2./ A Képviselő testület felhatalmazza a t az e határozat mellékletében szereplő megállapodás aláírásra. Határidő: március 26. Felelős: Bernáth Kornélia

26 20/2009.(III.23.) h a t á r o z a t a visszavásárlási jogról való lemondásról 1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a patvarci 285 hrsz-ú, 1429 m 2 területű, beépítetlen terület vonatkozásában, április 6. napján kelt a képviselő testület 40/2002. (VII.31.) határozatával elfogadott szerződésben rögzített visszavásárlási jogáról lemond. 2. A Képviselő testület felkéri a t a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: március 31. Felelős: Bernáth Kornélia

27 Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(III.23.) h a t á r o z a t a gázszolgáltatás biztosításáról 3.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a t, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat az EMFESZ Kft-vel, a kedvezőbb gázszolgáltatási ár elérése érdekében. 4.) A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a tárgyalások eredményéről a képviselő testületet tájékoztassa. Határidő: március 31. Felelős: Bernáth Kornélia

28 22/2009.(III.23.) h a t á r o z a t a a Balassagyarmati Többcélú Kistérségi Társulás által alapítandó közoktatási intézmény létrehozásának támogatásáról 1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja figyelemmel a Balassagyarmati Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Kistérségi Társulás) önkormányzati Képviselő-testületeinek döntéseire hogy a Kistérségi Társulás által létrehozandó többcélú közoktatási intézmény létrejöjjön. 2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesterét, hogy az intézmény létrehozásával kapcsolatos egyeztető tárgyalásokat lefolytassa.

29 23/2009.(III.23.) h a t á r o z a t a az önkormányzat évi közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról 1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi közfoglalkoztatási tervét a mellékelt tartalommal elfogadja. 2./ A Képviselő-testület felkéri a t, hogy gondoskodjon a közfoglalkoztatási tervnek a Magyar Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságához történő megküldéséről. Határidő: március 31. Felelős: Bernáth Kornélia

30 24/2009.(III.23.) h a t á r o z a t a a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatról Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény 5.sz. mellékletének 9. pontja alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak és a többcélú kistérségi társulásoknak az általuk fenntartott intézményekben biztosított feladatellátás racionálisabb megszervezéséből adódó, -pályázó általi álláshely-megszüntetéssel együtt járó szeptember 30. napját követően hozott létszámcsökkentési döntéseihez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez támogatás igénylésére pályázatot nyújt be. Mivel a társulásban fenntartott Kiss Árpád Általános Iskola érintett a létszámcsökkenéssel, a társult önkormányzatok alábbi tartalmú nyilatkozata is szükséges. 1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy fenntartói körén belül az önkormányzat költségvetési szerveinél és i hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívül munkáltatónál a létszámcsökkenéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatásra nincs lehetőség. 2./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a t, hogy a pályázat benyújtásához szükséges határozatot Balassagyarmat Város Önkormányzata részére továbbítsa. Határidő: április 06. Felelős: Bernáth Kornélia

31 25/2009.(III.23.) h a t á r o z a t a Balassagyarmat Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésének és Tervének felülvizsgálatáról 1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzését és Tervét (továbbiakban: Közoktatási Esélyegyenlőségi Terve) a mellékelt felülvizsgált tartalommal elfogadja. 2. A Képviselő-testület a 9/2008.(II.25.) határozatával elfogadott Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervet hatályon kívül helyezi. 3. A Képviselő-testület felkéri a t a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: március 31. Felelős: Bernáth Kornélia

2009.évi Képviselő-testületi határozatok

2009.évi Képviselő-testületi határozatok 2009.évi Képviselő-testületi határozatok IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I.16.) h a t á r o z a t a Balassagyarmat Város Önkormányzata nevelési-oktatási intézményeinek feladatellátását,

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya: 01. 27. rendkívüli, nyilvános, együttes 1/2011. (I. 27.) Napirend

Részletesebben

36/2008. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal

Részletesebben

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata 79/2014. (VIII.29.) számú határozata Képviselő- testülete megtárgyalta a Javaslat a 2014. évi rendkívüli Önkormányzati Támogatási Igény benyújtására elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2015. (X.01.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(I.29.) számú határozata - Szándéknyilatkozat a 2014-2020 közötti vidékfejlesztési

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 12. napján tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 12. napján tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből 48/2011. (V.12. ) képviselő-testületi határozat a KEOP 1.2.0/09-11-2011.-0004 kódszámú pályázat keretében szükséges önerő biztosításáról 1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 14-i rendkívüli ülésén 147/2015.(V.14.) számon a következő határozatot hozta

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 14-i rendkívüli ülésén 147/2015.(V.14.) számon a következő határozatot hozta 2015. május 14-i rendkívüli ülésén 147/2015.(V.14.) számon 147/2015.(V. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 1./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 12/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. október 24-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület november 12-i nyílt üléséről 1. 119/ (XI. 12.) Kt. határozat Csörötnek

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata - ZÁRT ülésen hozott. Lakáscélú támogatási kérelem

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata - ZÁRT ülésen hozott. Lakáscélú támogatási kérelem 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata Lakáscélú támogatási kérelem Mezőkövesd város Képviselő-testülete a lakáscélú támogatások iránt benyújtott kérelmeket megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

A Képviselőtestület a fentiek szerinti módosító okiratot, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást elfogadja.

A Képviselőtestület a fentiek szerinti módosító okiratot, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást elfogadja. B E S Z Á M O L Ó Csanádalberti Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. április 27. napján tartandó együttes testületi ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Tárgy: Csanádpalota

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Tel./fax: 88/ 483-181 e-mail: bfkpolghiv@vnet.hu

POLGÁRMESTERI HIVATAL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Tel./fax: 88/ 483-181 e-mail: bfkpolghiv@vnet.hu a Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március hó 29. napján megtartott ülésének könyvéből: 13/2012.(III. 29.) önkormányzati határozat Balatonfőkajár Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat képviselő- testülete 2010. április 13-án tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:, Vivert János alpolgármester Ballér József Lajosné, Bíró

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY március 31. VII. évfolyam 3. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY március 31. VII. évfolyam 3. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2016. március 31. VII. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. március 30-án megtartott munkaterv

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -ában foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) Épületenergetikai

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézményekben indítható tanulócsoportok számának meghatározásáról.

A nevelési-oktatási intézményekben indítható tanulócsoportok számának meghatározásáról. MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 165/2008. ELŐTERJESZTÉS - a képviselő testülethez- A

Részletesebben

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 30./2012. (IV. 19.) határozata Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.

Részletesebben

274/2013. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat

274/2013. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 274/2013. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica 2012. évi felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI HATÁROZATAI. Kovács László extrém sportoló kérelmének megtárgyalásáról

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI HATÁROZATAI. Kovács László extrém sportoló kérelmének megtárgyalásáról PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI HATÁROZATAI 1/2012.(II.03.) 2/2012.(II.27.) 3/2012.(II.27.) 4/2012.(II.27.) 5/2012.(II.27.) 6/2012.(II.27.) 7/2012.(II.27.) 8/2012.(II.27.) Kovács László extrém

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

1.. 2., 3.. Eljárási rendelkezések

1.. 2., 3.. Eljárási rendelkezések 17/2008.(XII.18.)számú rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás helyi szabályairól szóló 17/2003.(IX.30) számú rendeletének módosításáról egységes szerkezetben

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 1 Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester 9.00 órára összehívott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 0 ellenszavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 134/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 18. napján 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 12. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. OKTÓBER 11. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI ZMJVK 158/2012. (X.10.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2015. május 28. napján 19.00 órakor tartott ülésének könyvéből. Tárgy: Napirendek elfogadása 86/2015. (05.28.) számú határozat 1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 22. napján megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből... RENDELETEK MUTATÓJA 13/2013.

Részletesebben

180/2012. (IX.18.) számú határozat a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

180/2012. (IX.18.) számú határozat a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2012. 09.18. -i testületi ülésről: 179/2012. (IX.18.) számú határozat napirendre tett javaslatot. 180/2012. (IX.18.) számú határozat a két

Részletesebben

Kivonat. Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 9. napján tartott rendes üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat. Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 9. napján tartott rendes üléséről készített jegyzőkönyvből 98/2010. (IX.09.) számú képviselő-testületi határozat Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 2009/2010. tanévről, nevelési évről szóló beszámolója 1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 51/2012. (IV. 25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. április 25-ei ülés napirendi pontjait az

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből 95/2011. (VIII.09.) számú képviselő-testületi határozat Garay János Általános Iskola és AMI alapító okiratának módosítása 1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szekszárd Megyei

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (I.27) határozata - ZÁRT ülésen hozott -

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (I.27) határozata - ZÁRT ülésen hozott - 18/2016. (I.27) határozata A mezőkövesdi egészségügyi alapellátást érintő támogatási kérelem elbírálása 1. A Képviselő-testület Dr. Fehér Edit háziorvos kérelmét megtárgyalta, és a praxis működési költségeinek

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben

HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA NYILT ÜLÉSEK ÉV

HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA NYILT ÜLÉSEK ÉV HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA NYILT ÜLÉSEK 2013. ÉV 1/2013. (II.07.) számú határozatot KEOP pályázat benyújtásáról 2/2013. (II.07.) számú határozatot a háziorvossal kötött szerződés 3/2013. (II.07.) számú

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009.

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009. Határozat száma Határozat tárgya Felelős A határozat kivonat elküldve: 1/2009. (I.29.) 2009. évi költségvetési tervezet elsőfordulós elfogadása - 2/2009. (I.29.) Kisbusz beszerzéséről döntés (FVM pályázat)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/547-1/2013/I. Üi.: Györbiró-Szabó András Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulások megadása

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület december 17-i testületi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület december 17-i testületi ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/367- /2015. Előkészítő: dr. Tárnoki Richárd/Harsányiné dr. Tóth Beáta

Részletesebben

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. szeptember 13-án (kedden) 19,00 órakor megtartott

Részletesebben

5527 Bucsa, Kossuth tér 6. 5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/585-520 Tel.: 66/494-022 M E G H Í V Ó

5527 Bucsa, Kossuth tér 6. 5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/585-520 Tel.: 66/494-022 M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Kertészsziget Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527 Bucsa, Kossuth tér 6. 5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/585-520 Tel.: 66/494-022

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási Szentes Város Jegyzőjétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Az Eperjes

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0005 azonosító számú projekt önerő növelése Referens: Nagy István stratégiai referens 2.) Támogató nyilatkozat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben