PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év"

Átírás

1 PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI év 1/2009.(I.16.) Patvarc Község szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek megvalósításáról szóló 51/2008.(IX.22.) határozata módosításáról 2/2009.(I.16.) Balassagyarmat Város Önkormányzata nevelési-oktatási intézményeinek feladatellátását, intézményhálózat-működtetését és fejlesztését és fejlesztését meghatározó INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK jóváhagyásáról /2009.(II.16.) a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetésének módosításával való egyetértéséről 4/2009.(II.16.) 5/2009.(II.16.) 6/2009.(II.16.) 7/2009.(II.16.) 8/2009.(II.16.) 9/2009.(II.16.) 10/2009.(II.16.) 11/2009.(II.16.) a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetésének módosításával való egyetértéséről a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetésének módosításával való egyetértéséről a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetésének módosításával való egyetértéséről a közcélú foglalkoztatást bonyolító szervezet kiválasztásáról Patvarc Község Önkormányzatának Patvarc Község Cigány Kisebbségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról a települési szilárd hulladék gyűjtésére és szállítására szervezett közszolgáltatás évi díjkalkulációjának elfogadásáról Patvarc Babits Mihály u hrsz alatt lévő játszótér építésére a Postapartner Programról 12/2009.(II.16.) az önkormányzati vagyon biztosításáról /2009.(III.23.) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtására 14/2009.(III.23.) 15/2009.(III.23.) 16/2009.(III.23.) 17/2009.(III.23.) a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására vonatkozó igény benyújtásáról az önkormányzati vagyon biztosításáról Patvarc Község Önkormányzata évi közbeszerzési tervének elfogadásáról a ravatalozó felújítására évben HÖF TEKI pályázaton elnyert támogatástól való elállásról

2 18/2009.(III.23.) 19/2009.(III.23.) 20/2009.(III.23.) 21/2009.(III.23.) hozzájárulás pályázat benyújtásához hozzájárulás pályázat benyújtásához visszavásárlási jogról való lemondásról gázszolgáltatás biztosításáról 22/20009.(III.23.) a Balassagyarmat Többcélú Kistérségi Társulás által alapítandó közoktatási intézmény létrehozásának támogatásáról 23/2009.(III.23.) 24/2009.(III.23.) az önkormányzat évi közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatról 25/2009.(III.23.) Balassagyarmat Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésének és Tervének felülvizsgálatáról /2009.(IV.07.) Markó József Pénzügyi- és Gazdálkodási Osztályvezető részére üdülési csekk biztosításáról /2009.(IV.20.) a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetésének végrehajtásával való egyetértéséről 28/2009.(IV.20.) a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetése végrehajtásával való egyetértéséről 29/2009.(IV.20.) sporteszközök vásárlásához előirányzat biztosítására 30/2009.(IV.20.) Patvarc Község Önkormányzata évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról /2009.(V.25.) az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 32/2009.V.25.) a szlovákiai Ipolykér községgel testvér-települési együttműködési megállapodás megkötésére 33/2009.(V.25.) 34/2009.(V.25.) 35/2009.(V.25.) 36/2009.(V.25.) 37/2009.(V.25.) a Virágos Magyarországért Programban való részvételről tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Patvarc, 09/2 hrsz-ú ingatlanból a 4-es számú parcella haszonbérbe adásáról a Patvarc, 09/2 hrsz-ú ingatlanból az 5-ös számú parcella haszonbérbe adásáról a Patvarc, 09/2 hrsz-ú ingatlanból a 6-os számú parcella haszonbérbe adásáról

3 38/2009.(V.25.) az Őrhalom 0127/7, 0127/8 és 0127/11 hrsz-ú legelőterületek haszonbérbe adásáról szóló szerződés módosításáról 39/2009.(V.25.) 40/2009.(V.25.) 41/2009.(V.25.) 42/2009.(V.25.) a pincetulajdonosokkal kötendő megállapodásról a Patvarc, 085 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról a Központi Óvoda alapító okiratának egységes szerkezetben történő elfogadásáról a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának egységes szerkezetben történő elfogadásáról 43/2009.(V.25.) Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás alapító okiratának elfogadásáról /2009.(VI.03.) az óvoda, kazánház épület építési, felújítási és átalakítási munkáira vonatkozó kivitelező kiválasztásáról és a vállalkozási szerződés megkötéséről /2009.(VI.12.) a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetésének módosításával való egyetértéséről 46/2009.(VI.12.) a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetésének módosításával való egyetértéséről 47/2009.(VI.12.) a Faluközpont épületgépészeti munkáinak elvégzésére vonatkozóan kivitelező kiválasztásáról és vállalkozási szerződés megkötéséről /2009.(VI.17.) Patvarc község infrastruktúrájának korszerűsítése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 49/2009.(VI.17.) parlagfűirtásra vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére 50/2009.(VI.17.) Virágos Magyarországért Programhoz kapcsolódó intézkedések megtételére /2009.(IX.28.) Patvarc Község Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 52/2009.(IX.28.) 53/2009.(IX.28.) 54/2009.(IX.28.) a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetése I. félévi végrehajtásának véleményezéséről a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetése I. félévi végrehajtásával való egyetértéséről a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetésének módosításának véleményezéséről

4 55/2009.(IX.28.) 56/2009.(IX.28.) 57/2009.(IX.28.) 58/2009.(IX.28.) 59/2009.(IX.28.) 60/2009.(IX.28.) a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetésének módosításának véleményezéséről a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról a Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról alapítvány székhelyének bejegyzéséhez való hozzájárulásról Patvarc, Fazekas Mihály út 469/2 hrsz. ingatlantulajdonosok első lakáshoz jutók támogatásáról Patvarc, Fazekas Mihály út 469/5 hrsz. ingatlantulajdonos első lakáshoz jutók támogatásáról 61/2009.(IX.28.) a Fazekas Mihály utcában lévő telefonoszlopok áthelyezésével kapcsolatos tervek és kivitelezési munkák megrendeléséről 62/2009.(IX.28.) 63/2009.(IX.28.) a Szécsény és térségének turisztikai és közművelődési egyesületébe történő belépésről ÉMOP Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása elnevezésű pályázat benyújtásáról 64/2009.(IX.28.) Patvarc Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata részére helyiséghasználat engedélyezéséről 65/2009.(IX.28.) 66/2009.(IX.28.) 67/2009.(IX.28.) 68/2009.(IX.28.) 69/2009.(IX.28.) 70/2009.(IX.28.) Patvarc község január 1-től december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó közvilágítási szerződés megkötéséről településőr alkalmazását biztosító pályázat benyújtásáról Patvarc Babits Mihály u. 211/1. hrsz. alatt lévő játszótér építésére a Harangláb (129 hrsz) felújításához szükséges előkészítő döntések meghozataláról Meszjár Pál lakásfenntartási támogatás iránti kérelmének elbírálásáról Farkasné Penti Andrea lakásfenntartási támogatás iránti kérelmének elbírálásáról 71/2009.(IX.28.) Orgoványi János lakásfenntartási támogatás iránti kérelmének elbírálásáról /2009.(XI.23.) Patvarc Község Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről 73/2009.(XI.23.) a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetése I-III. negyedévi végrehajtásának véleményezéséről

5 74/2009.(XI.23.) 75/2009.(XI.23.) 76/2009.(XI.23.) 77/2009.(XI.23.) 78/2009.(XI.23.) 79/2009.(XI.23.) 80/2009.(XI.23.) 81/2009.(XI.23.) 82/2009.(XI.23.) 83/2009.(XI.23.) 84/2009.(XI.23.) 85/2009.(XI.23.) 86/2009.(XI.23.) a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetése I-III. negyedévi végrehajtásának véleményezéséről Patvarc Község Önkormányzata évi költségvetési koncepciójáról a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosításáról a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosításáról a Fogászati Alapellátás Intézményi Társulás évi beszámolójának elfogadásáról Patvarc Község Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról Patvarci tagóvodában egységes óvoda bölcsőde létrehozásának támogatásáról Patvarc község belterületi útjainak évi téli síkosságmentesítésről szóló vállalkozási szerződés megkötéséről Patvarc Község Önkormányzata Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) tagsággal kapcsolatos döntések meghozataláról a 2010-től szervezendő települési szilárd hulladék begyűjtési, szállítási közszolgáltatásról a Patvarc, Gyarmati u. 48. szám alatti alatt lévő helyiség bérbeadásáról a Magyar Posta Zrt. részére Patvarc Község Önkormányzata ÉMÁSZ részvényeinek értékesítéséről lakosság új influenza elleni oltásának támogatásáról 87/2009.(XI.23.) a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel támogatásáról 88/2009.(XI.23.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálásáról 89/2009.(XI.23.) 90/2009.(XI.23.) 91/2009.(XI.23.) Szabó János lakásfenntartási támogatás iránti kérelmének elbírálásáról Szikora Csaba lakásfenntartási támogatás iránti kérelmének elbírálásáról Nagy Lászlóné lakásfenntartási támogatás iránti kérelmének elbírálásáról 92/2009.(XI.23.) Buzás Györgyné lakásfenntartási támogatás iránti kérelmének elbírálásáról 93/2009.(XI.23.) Barna István lakásfenntartási támogatás iránti kérelmének elbírálásáról

6 94/2009.(XI.23.) Tamásné Juhász Andrea lakásfenntartási támogatás iránti kérelmének elbírálásáról /2009.(XII.18.) a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetésének módosításának véleményezéséről 96/2009.(XII.18.) a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetésének módosításának véleményezéséről 97/2009.(XII.18.) a Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról 98/2009.(XII.18.) a Kiss Árpád Általános Iskola alapító okiratának módosításáról 99/2009.(XII.18.) Patvarc község január 1-től december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó közvilágítás üzemeltetési szerződés megkötésére 100/2009.(XII.18.) szerződéses buszjárat díj módosítására 101/2009.(XII.18.) Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt-vel együttműködési megállapodás megkötéséről

7 1/2009.(I.16.) h a t á r o z a t a Patvarc Község szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek megvalósításáról szóló 51/2008. (IX.22.) határozat módosításáról 1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szelektív hulladékgyűjtő szigetek megvalósításáról szóló 51/2008.(IX.21.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: A határozat 1. számú mellékletének 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép: 1. Babits Mihály és Iskola u. kereszteződése melletti terület 45/1 A határozat 2. számú mellékletének 1. pontjában a Községháza előtti közterület 129 hrsz helyébe az alábbi szövegrész lép: 1. Babits Mihály és Iskola u. kereszteződése melletti terület 45/1 A határozat jelen módosítással nem érintett része változatlan formában marad. 2. A Képviselő-testület felkéri a t a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: december 31. Felelős: Bernáth Kornélia

8 2/2009.(I.16.) h a t á r o z a t a Balassagyarmat Város Önkormányzata nevelési-oktatási intézményeinek feladatellátását, intézményhálózat-működtetését és fejlesztését és fejlesztését meghatározó INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK jóváhagyásáról 1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város Önkormányzata nevelési-oktatási intézményeinek feladatellátását, intézményhálózatműködtetését és fejlesztését meghatározó intézkedési tervét jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület felkéri a t a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: január 31. Felelős: Bernáth Kornélia

9 3/2009. (II. 16.) h a t á r o z a t a a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetésének módosításával való egyetértéséről 1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt tartalom szerint egyetért a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi Társulás által közösen fenntartott intézmények évi költségvetésének módosításával. 2./ A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: február 18. Felelős: Bernáth Kornélia

10 4/2009. (II. 16.) h a t á r o z a t a a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetésének módosításával való egyetértéséről 1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt tartalom szerint egyetért a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás által közösen fenntartott intézmények évi költségvetésének módosításával. 2./ A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: február 18. Felelős: Bernáth Kornélia

11 5/2009.(II. 16.) h a t á r o z a t a a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetésének módosításával való egyetértéséről 1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt tartalom szerint egyetért a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi Társulás által közösen fenntartott intézmények évi költségvetésével. 2./ A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: február 18. Felelős: Bernáth Kornélia

12 6/2009. (II. 16.) h a t á r o z a t a a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott intézmények évi költségvetésének módosításával való egyetértéséről 1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt tartalom szerint egyetért a Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás által közösen fenntartott intézmények évi költségvetésével. 2./ A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: február 18. Felelős: Bernáth Kornélia

13 7/2009. (II.16.) h a t á r o z a t a a közcélú foglalkoztatást bonyolító szervezet kiválasztásáról Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a t, hogy a településen aktív korú ellátásra jogosult, közcélú foglalkoztatásba bevonható személyek foglalkoztatásának szervezése tárgyában folytasson tárgyalásokat Balassagyarmat Város Önkormányzatával és az általa fenntartott Foglalkoztatási Közhasznú Társaság vezetőjével. Határidő: február 28. Felelős: Bernáth Kornélia

14 PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2009.(II.16.) h a t á r o z a t a Patvarc Község Önkormányzatának Patvarc Község Cigány Kisebbségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a Patvarc Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Testületével kötött Együttműködési megállapodást és azt a határozat mellékletét képező tartalommal egységes szerkezetben elfogadja. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a t az együttműködési megállapodás aláírására. Határidő: március 1. Felelős: Bernáth Kornélia

15 9/2009.(II.16.) h a t á r o z a t a a települési szilárd hulladék gyűjtésére és szállítására szervezett közszolgáltatás évi díjkalkulációjának elfogadásáról Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a közszolgáltató által évre készített, a települési szilárd hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó, a határozat melléklete szerinti díjkalkulációt. Felelős: Bernáth Kornélia

16 10/2009.(II.16.) h a t á r o z a t a Patvarc Babits Mihály u hrsz alatt lévő játszótér építésére 1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete évben a Babits Mihály u hrsz. alatt elsősorban pályázati forrást igénybe véve az előírt szabványoknak megfelelő játszóteret kíván építeni. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a t: - az engedélyes tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges árajánlatok bekérésére, - a legkedvezőbb árat megajánló tervezővel a szerződés megkötésére, - pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére. 3. A Képviselő-testület a szükséges anyagi forrást a évi költségvetésben biztosítja. Határidő: december 31. Felelős: Bernáth Kornélia

17 11/2009.(II.16.) h a t á r o z a t a a Postapartner Programról 1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Postapartner Programról szóló tájékoztatót. 2. A Képviselő - testület felkéri a t, hogy gondoskodjon a programnak a helyi vállalkozások általi megismerésének biztosításáról.

18 12/2009.(II.16.) h a t á r o z a t a az önkormányzati vagyon biztosításáról 1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Garancia Biztosító Rtvel az önkormányzati vagyon biztosítására kötött, jelenleg hatályos biztosítási szerződést felmondja március 30-ával. 2./ A Képviselő-testület az új biztosítási szerződésről a soron következő testületi ülésen dönt. 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a t az 1./ pont szerinti intézkedések megtételére. Határidő: február 25. Felelős: Bernáth Kornélia

19 13/2009. (III.23.) h a t á r o z a t a az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtására 1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény 17. (1) bekezdése és 6. számú melléklet 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására. 2. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: I. Az önkormányzat lakosságszáma január 1-jén fő alatti és a Balassagyarmat székhelyű körséghez tartozik. II. Az önkormányzat a i hivatalon (körségen) túl intézményeket nem tart fenn, azonban a Balassagyarmat székhelyű - külön jogszabályban létrehozott - társulásban részt vesz. III. Az önkormányzat lakosságszáma január 1-jén fő alatti és szeptember 1. után a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött közoktatási feladatait társulásban (intézményi társulás keretében) látja el. a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött, az alábbiak szerinti feladatait társulásban (intézmény társulás keretében) látja el, intézményeit társulásban tartja fenn január 1. után: - szociális alapszolgáltatási feladat: szociális étkeztetés; családsegítés; házi segítségnyújtás; - gyermekjóléti alapellátási feladat: gyermekjóléti szolgáltatás; - belső ellenőrzési feladat. V. Az önkormányzat Helyi iparűzési adó helyi adó bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodás során realizál. VI. Az önkormányzat a évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. -a alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett és zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját döntése alapján sem bízott meg. 3. A Képviselő-testület felkéri a t a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére. Határidő: május 31. Felelős: Bernáth Kornélia

20 14/2009. (III. 23.) h a t á r o z a t a a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény 17. (1) bekezdése és 6. számú mellékletének 3. pontja alapján támogatási igényt nyújt be a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására. 2./ A Képviselő-testület felkéri a t a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Folyamatos, a benyújtási határidő függvényében Felelős: Bernáth Kornélia

21 15/2009.(III.23.) h a t á r o z a t a az önkormányzati vagyon biztosításáról 1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő vagyon biztosítására vonatkozóan bekért ajánlatok közül a GENERALI Providencia Zrt biztosító társaság ajánlatát minősíti nyertesnek. 2./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő vagyon biztosítására március 31-től kezdődően a GENERALI Providencia Zrt-vel köt biztosítási szerződést a benyújtott ajánlatában foglalt biztosítási összegekkel. 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a t a biztosítási szerződés megkötésére és az azzal kapcsolatos teendők ellátására. Határidő: március 30. Felelős: Bernáth Kornélia

22 16/2009. (III.23.) h a t á r o z a t a Patvarc Község Önkormányzata évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat évi közbeszerzési tervét az e határozat mellékletét képező jegyzék szerinti tartalommal fogadja el. 2. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy gondoskodjon a közbeszerzési tervben meghatározott közbeszerzési eljárás határidőben történő előkészítéséről. Határidő: a határozat mellékletét képező jegyzék szerinti határidő Felelős: Bernáth Kornélia

23 17/2009. (III. 23.) h a t á r o z a t a a ravatalozó felújítására évben HÖF TEKI pályázaton elnyert támogatástól való elállásról 1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a patvarci ravatalozó felújítására HÖF TEKI pályázatból elnyert támogatástól eláll tekintettel arra, hogy az Észak- Magyarországi Regionális Operatív Program Vidékfejlesztési programot kiegészítő településfejlesztés (ÉMOP 3.1.3) pályázatán kedvezőbb feltételekkel támogatásban részesült. 2./ A Képviselő-testület felkéri a t a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: március 31. Felelős: Bernáth Kornélia

24 18/2009.(III.23.) h a t á r o z a t a hozzájárulás pályázat benyújtásához 1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő testülete a határozat mellékletében foglalt tartalommal hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Balassagyarmat Patvarc Ipolyszög Óvodai Nevelési Intézményi Társulás keretében Balassagyarmat Város Önkormányzata által a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése a 8/2009.(II.26.) ÖM rendelettel meghirdetett támogatásra a Központi Óvoda, valamint az Ipolyszögi, a Játékvár, Cseperedő Tagóvoda fejlesztésére. 2./ A Képviselő testület felhatalmazza a t az e határozat mellékletében szereplő megállapodás aláírásra. Határidő: március 26. Felelős: Bernáth Kornélia

25 19/2009.(III.23.) h a t á r o z a t a hozzájárulás pályázat benyújtásához 1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő testülete a határozat mellékletében foglalt tartalommal hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Balassagyarmat Patvarc Ipolyszög Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás keretében Balassagyarmat Város Önkormányzata által a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése a 8/2009.(II.26.) ÖM rendelettel meghirdetett támogatásra a Szabó Lőrinc Tagiskola fejlesztésére. 2./ A Képviselő testület felhatalmazza a t az e határozat mellékletében szereplő megállapodás aláírásra. Határidő: március 26. Felelős: Bernáth Kornélia

26 20/2009.(III.23.) h a t á r o z a t a visszavásárlási jogról való lemondásról 1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a patvarci 285 hrsz-ú, 1429 m 2 területű, beépítetlen terület vonatkozásában, április 6. napján kelt a képviselő testület 40/2002. (VII.31.) határozatával elfogadott szerződésben rögzített visszavásárlási jogáról lemond. 2. A Képviselő testület felkéri a t a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: március 31. Felelős: Bernáth Kornélia

27 Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(III.23.) h a t á r o z a t a gázszolgáltatás biztosításáról 3.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a t, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat az EMFESZ Kft-vel, a kedvezőbb gázszolgáltatási ár elérése érdekében. 4.) A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a tárgyalások eredményéről a képviselő testületet tájékoztassa. Határidő: március 31. Felelős: Bernáth Kornélia

28 22/2009.(III.23.) h a t á r o z a t a a Balassagyarmati Többcélú Kistérségi Társulás által alapítandó közoktatási intézmény létrehozásának támogatásáról 1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja figyelemmel a Balassagyarmati Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Kistérségi Társulás) önkormányzati Képviselő-testületeinek döntéseire hogy a Kistérségi Társulás által létrehozandó többcélú közoktatási intézmény létrejöjjön. 2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesterét, hogy az intézmény létrehozásával kapcsolatos egyeztető tárgyalásokat lefolytassa.

29 23/2009.(III.23.) h a t á r o z a t a az önkormányzat évi közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról 1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi közfoglalkoztatási tervét a mellékelt tartalommal elfogadja. 2./ A Képviselő-testület felkéri a t, hogy gondoskodjon a közfoglalkoztatási tervnek a Magyar Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságához történő megküldéséről. Határidő: március 31. Felelős: Bernáth Kornélia

30 24/2009.(III.23.) h a t á r o z a t a a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatról Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény 5.sz. mellékletének 9. pontja alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak és a többcélú kistérségi társulásoknak az általuk fenntartott intézményekben biztosított feladatellátás racionálisabb megszervezéséből adódó, -pályázó általi álláshely-megszüntetéssel együtt járó szeptember 30. napját követően hozott létszámcsökkentési döntéseihez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez támogatás igénylésére pályázatot nyújt be. Mivel a társulásban fenntartott Kiss Árpád Általános Iskola érintett a létszámcsökkenéssel, a társult önkormányzatok alábbi tartalmú nyilatkozata is szükséges. 1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy fenntartói körén belül az önkormányzat költségvetési szerveinél és i hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívül munkáltatónál a létszámcsökkenéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatásra nincs lehetőség. 2./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a t, hogy a pályázat benyújtásához szükséges határozatot Balassagyarmat Város Önkormányzata részére továbbítsa. Határidő: április 06. Felelős: Bernáth Kornélia

31 25/2009.(III.23.) h a t á r o z a t a Balassagyarmat Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésének és Tervének felülvizsgálatáról 1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzését és Tervét (továbbiakban: Közoktatási Esélyegyenlőségi Terve) a mellékelt felülvizsgált tartalommal elfogadja. 2. A Képviselő-testület a 9/2008.(II.25.) határozatával elfogadott Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervet hatályon kívül helyezi. 3. A Képviselő-testület felkéri a t a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: március 31. Felelős: Bernáth Kornélia

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE KÜLÖNKIADÁS 2012. ÁPRILIS BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 2012. I. NEGYEDÉVBEN MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZÕ ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEIN AZ ALÁBBI RENDELETEKET ALKOTTA, ILLETVE HATÁROZATOKAT

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ 1/2005. (I.06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi községi önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni Balatonkenese, Királyszentistván, Litér és Vilonya települések környezeti életminőség

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: 1/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a kulturális szervező 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a Művelődési Házak

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

A képviselő-testület 2010. május 3-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület, mint Fegyelmi Tanács ülésén hozott döntés:

A képviselő-testület 2010. május 3-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület, mint Fegyelmi Tanács ülésén hozott döntés: A képviselő-testület 2010. május 3-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület, mint Fegyelmi Tanács ülésén hozott döntés: 76/2010. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, mint Fegyelmi Tanács a

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

2013. évi Képviselő-testületi határozatok

2013. évi Képviselő-testületi határozatok 2013. évi Képviselő-testületi határozatok 1/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek az Új Széchenyi Terv keretében megjelent "Épületenergetikai fejlesztések

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

3. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

3. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 1/2008.(I.31.) Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 1_/2008. (I.31.) Önk. sz. határozat 1. a háziorvosi ügyelet közös szervezésére Alsóörs, Balatonalmádi Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese,

Részletesebben

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat 2007. évi határozatok 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az MKB Veszprém KC-vel kötenő, a kézilabda utánpótlás központ létrehozására vonatkozó

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 18. oldal 19/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti értékek védelméről szóló 30/1999.

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2005. SZEPTEMBER

XV.ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2005. SZEPTEMBER XV.ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2005. SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

2010. évi határozatok

2010. évi határozatok 2010. évi határozatok 1/2010. (I. 12.) Kt. Zöldséges üzlet telephely bejegyzési engedélyéről A képviselő-testülete: Hozzájárul ahhoz, hogy Szegvári Jánosné, a bérleti szerződés megkötése után a Zöldséges

Részletesebben

XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2014. MÁRCIUS 27. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2014. MÁRCIUS 27. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 10/2014. (III. 27.) Önkormányzati rendelet 3. a Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíjról 11/2014. (III.

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bükkösd község településrendezési tervével kapcsolatban

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadva

2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadva 2012. február 14-i bizottsági ülés: határozati javaslat módosítás 1./ 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása 7 igen szavazattal elfogadva a módosításokkal 2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 2/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben