A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. a évi üzleti tervét benyújtotta, melyet változatlan tatalommal terjesztek a T. Képviselő-testület elé.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. a 2014. évi üzleti tervét benyújtotta, melyet változatlan tatalommal terjesztek a T. Képviselő-testület elé."

Átírás

1 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Márton Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft évi üzleti terve Mell: Üzleti terv A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. a évi üzleti tervét benyújtotta, melyet változatlan tatalommal terjesztek a T. Képviselő-testület elé. Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni../2014. (II.28.) Tárgy: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft évi üzleti terve HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint kisebbségi tulajdonos, a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft évről szóló Üzleti tervét, a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a évi tervszámok Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott költségvetés függvényében módosulhatnak. A évi Üzleti terv fentiekkel összefüggő módosítását a évi üzleti jelentését és ügyvezetői beszámolóját tárgyaló képviselő-testületi ülésén elő kell terjeszteni. Határidő: folyamatos Felelős: Márton Mária ügyvezető A határozatról értesítést kap: 1./ Szentes Város Polgármestere 2./ Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 3./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája Szentes, február 12. Dr. Sztantics Csaba

2 Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft Szentes, Csallány Gábor part 4. ÜZLETI TERV február 07. Márton Mária ügyvezető 1

3 1. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 3. Az üdülőközpont stratégiai céljai 3. A cég bemutatása 6. Alapadatok Cégalapítás 4. A Szentesi Üdülőközpont marketing terve 8. A cég szolgáltatásai és marketing tevékenysége 8. Dél-alföldi turisztikai áttekintés 9. A év marketing stratégiája Működési terv Vezetőség és szervezeti felépítés 15. Személyzeti politika 16. Javadalmazási rendszer Kockázatbecslés 19. Külső környezet 19. Belső környezet Pénzügyi terv 23. Likviditási terv évre 23. Eredményterv évre 25. Mérlegadatok évre Mellékletek 1/A Szervezeti ábra I. félév 1/B Szervezeti ábra II. félév 2. Likviditási terv Eredményterv Mérlegterv Cash-flow 2

4 2. Vezetői összefoglaló A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. (továbbiakban üdülőközpont) január 1-jén kezdte meg működését. Az egykori Sportközpont intézményeiből való kiválással az üdülőházak, a kemping, az uszoda és a teniszpálya egységes üzemeltetése kezdődött meg és évek között 4 ügyvezető (3 kinevezett, 1 megbízott ügyvezető) szemlélete, szakmai tapasztalata alakította, formálta az üzemeltetést év működése során kiemelt cél volt a évben megkezdett folyamat folytatásaként a biztonságos fürdőzési körülmények megteremtése, valamint a régi, elhasználódott létesítmények műszaki állapotának javítása, a látványcsapatsport (TAO), DAOP-os pályázatok megfelelő előkészítése, illetve a TAO-s pályázat megvalósítása május 1-jétől Szentes Város Önkormányzata és a Szentesi Tenisz Klub között létrejött megállapodás alapján - a teniszpálya üzemeltetése átkerült a Szentesi Tenisz Klub Egyesülethez július 15-ével a 8/2013. (VII.04.) taggyűlési határozat értelmében - új ügyvezető került az üdülőközpont élére, aki az üzleti tervnek megfelelően kívánta a 2013-as évet végigvinni, a megkötött szerződések, megállapodások, és az önkormányzati támogatások kijelölt felhasználásának tükrében év lehetőségeit számtalan bizonytalansági tényező befolyásolta. Az üdülőközpont életében a év a fejlesztések megkezdésének éve volt. Ezért kettős feladatot kellett ellátni az év folyamán. A szezonra történő felkészülés mellett biztosítani kellett a fejlesztések megfelelő előkészítését. A szükséges műszaki tényezők biztosítását a kivitelezés alatt, a munkavédelmi és jogszabályi előírásoknak eleget téve kellett megoldani a napi üzemeltetést úgy, hogy megfelelő összhang legyen a vendégek és a sportolók igénye között. 3

5 Mindezek a vártnál jóval magasabb többletköltséget indukáltak. A fejlesztés viszont mind a város, mind az üdülőközpont számára olyan eredményeket (szezontól független sportuszoda használata, wellness és élményfürdő a szezonalitást csökkenti) hoznak, melyek megalapozzák a későbbi évek idegenforgalmát és sportturizmusát. Az üdülőközpont a évi üzleti stratégiáját a és évi eredményekre építi, feltételezve, hogy a strandfejlesztés munkálatai ellenére, a vendégforgalom az első hat hónap alatt közel azonos lesz a év első hat hónapjával. A fentiek alapján a stratégiai célokat az alábbiakban határozza meg: Pénzügyi helyzetét tekintve az üdülőközpont évben - több szempontot figyelembe véve - törekszik az eredményesség javítására. Elsődleges cél az önkormányzati támogatás csökkentése, a szolgáltatási színvonal megtartása, kisebb mérvű beruházások mellett. Ennek érdekében a kiadási oldalon szigorúbb üzletpolitikát, megkötött szerződéseiben egyértelmű feladatvállalást (és annak szankcióit) határoz meg. Kiemelt feladat a takarékossági intézkedések minél előbbi bevezetése. A év rendkívül magas személyi jellegű ráfordításait megfelelő humánpolitikai és munkaerő gazdálkodási stratégiával le kell szorítani a jogszabály által előírt de az üzemeltetést folyamatosan biztosító - kötelező dolgozói minimum létszámra. A bevételi oldalon a szezonalitás csökkentése érdekében az üdülőközpont szolgáltatásbővítésre törekszik, a vendégek és a vállalkozók számára egyaránt. A vendégforgalom növelése évről-évre alapfeladat. Ehhez most az új, 50 méteres fedett uszoda is nagyban segítségére lesz az üdülőközpontnak. Miután a bevételek nagysága szezonalitáshoz kötött, a kiadások két legnagyobb csoportja a munkabér és járulékai, valamint a rezsi költség, illetve a szezonra való felkészülés az előszezonban jelentkezik. A fenti tényezők optimális összehangolása elengedhetetlen. Naprakész nyilvántartást, pontos ügymenetet, rugalmas ügyintézést kíván. Szoros üzleti elszámoláson alapuló létesítményhasználat kidolgozása szükséges. 4

6 A legnagyobb feladatot a likviditás folyamatos biztosítása, fenntartása jelenti. Az üdülőközpont gazdálkodásában valós pozitív eredmény sohasem képződött, mindig is önkormányzati támogatás mellett tudott üzemelni. Tartalék képzésére nem volt lehetőség eddig sem, és a jelenlegi helyzetben sincs erre reális esély. Üzleti filozófiája szerint az üdülőközpont igazodik az eddig is helyesen meghatározott szegmens (a helyi vendégek és sportolók, valamint a turizmus, sportturizmus) keretein belül érkező vendégek magas szintű kiszolgálásához. Hitvallása szerint a vendégcentrikusság, a vendégek igényeinek maximális kiszolgálása az üdülőközpont valamennyi munkatársának a feladata. A szolgáltatási etika ismerete és betartása alapvető szakmai követelmény mindenki számára! Műszaki területen kiemelt feladat a strandfejlesztési beruházások bizonytalansági tényezőinek minimálisra szűkítése és az üdülőközpont műszaki berendezéseinek folyamatos karbantartása, üzemkész állapotban tartása, nyertes pályázat (DAOP) esetén a strandfejlesztési elképzelések mielőbbi megkezdése, a beruházás folyamatán az üzemeltetési feladatok figyelembe vétele. Összességében célunk, hogy megfelelő technikai és személyi háttér biztosításával, megfelelő munkakörülmény kialakításával, az üdülőközpont kiszolgáltatottságának csökkentésével a létesítményeink ténylegesen a rekreáció, pihenés, sport, kikapcsolódás, wellness, üdülés megfizethető oázisa legyen és a vendégeknek az alapszolgáltatáson felül minél többet és jobbat szolgáltassunk. A vendégelégedettség mellett nagyon fontosnak tartjuk a sportegyesületek (vízilabda, úszás, triatlon) igényeinek kiszolgálását, a sportturizmus további erősítését. Új lehetőségek megteremtésével, más sportágak bevezetését szorgalmazzuk. 5

7 3. A cég bemutatása A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. alapadatai: A cég neve: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A cég rövidített neve: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. Székhelye: 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. A tulajdonos adatai: i bejegyzéssel a Szentesi Hungerit Vízisportot Támogató Nonprofit Kft., 52 %-os többséggel 6600 Szentes, Attila u. 3. Szentes Város Önkormányzata (48 %) 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Alapítás időpontja: december 22. A működés megkezdésének időpontja: január 1. Előtársaság időszaka: január január 16. Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság telephelye: 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Jegyzett tőke összege: Ft. ( i bejegyzéssel) Képviseletre jogosult: Márton Mária ügyvezető 5900 Orosháza, Ősz u.15. Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt. Szentesi Fiók Fő tevékenység: Melléktevékenység: Egyéb sporttevékenység Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Kempingszolgáltatás Éttermi, mozgó vendéglátás Egyéb vendéglátás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Általános járóbeteg-ellátás Egyéb humán- egészségügyi ellátás 6

8 Sportlétesítmény működtetése Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás Ital-kiskereskedelem Egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme Reklámügynöki tevékenység A kft. elérhetősége: telefon/fax: 63/ címe: Az 50 m-es fedett uszoda létesítésére év tavaszán benyújtott Látványcsapatsport támogatási pályázattal összefüggésben a társaság főtevékenysége étől az Egyéb sporttevékenységre módosult. A cég alapításának előzményei: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 147/2008. (VI. 27.) határozatában döntött arról, hogy a Sportközpont átszervezésével a szabadidős létesítmények (uszoda, üdülőházak, teniszpálya) üzemeltetésére 100%-os önkormányzati tulajdonú nonprofit kft.-t alapít. A 233/2008. (X. 31.). határozatában elfogadta a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. Alapító Okiratát, amit időközben - a Teniszpálya névváltozásával összefüggésben - a 215/2010. (IX. 10.) határozatával, az ügyvezető személyének változásával a 175/2011. (VII. 04.) határozatával módosított. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 46/2013. (III. 28.) határozatával módosított 13/2013 (I.25.) határozatában döntött a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. tulajdonrészének értékesítéséről és a tulajdonos változásával összefüggő, jegyzett tőke 10 millió Ft-ra történő emeléséről. 7

9 4. Marketing irányelvek évre A cég szolgáltatásai és marketing tevékenysége A Szentesi Üdülőközpont logójában jól látható az a hármas szolgáltatási kör (üdülőházak - kemping, uszoda és teniszpályák), melyre az intézmény felfűzte fő tevékenységi körét. Miután a teniszpálya a tenisz klub üzemeltetésébe került, illetve az 50 méteres fedett uszoda is átadásra kerül 2014-ben, a logó, illetve a szlogen is ehhez igazodva változik. Összehasonlíthatatlan természeti környezettel és látképpel büszkélkedhet az intézmény, hiszen Szentes legnagyobb kiterjedésű parkja, valamint a Kurca folyó öleli körül a hét hektáros területet. Az üdülőközpont kimagaslóan sok szolgáltatással várja vendégeit, ügyelve arra, hogy minden korosztály, akár vendég, akár sportoló megtalálja a számítását. A város legnagyobb szálláshelye 37 fa- és kőházat tartalmaz, összesen 124 fő befogadására alkalmas, kempingünk 150 (lakókocsi-, sátorhely hivatalos beminősítés szerint) egységnek biztosít helyet. Szállóvendégeink részére az alábbi kiegészítő szolgáltatásokat nyújtjuk: kerékpárkölcsönzés, légkondicionálás, WI-FI lefedettség, kábeltévé, főzőedények, evőeszközök, a kempingben közös használatú mosógép. Az uszoda egész éven át igénybe vehető szolgáltatásai: úszómedencék (élményelemekkel felszerelt 25 m-es és a felújított 33 méteres) és meleg vizes termálmedencék (35, 38 és 42 C-osak, különböző élményelemekkel). Szezonális nyitva tartással üzemelnek a gyermekpancsolók (elefántos - gyermekcsúszdával felszerelt - medence, gomba-csobogó) és a vízi-csúszdák, az úszásoktatásra is alkalmas csúszdaérkezős medencével, valamint az 50 méteres medence, amely fürdőzési és sportolási célokat egyaránt szolgál. Az utószezoni szolgáltatásokat bővíti a felújított szauna egység (4 személyes finn szauna, jacuzzival, 2 személyes infraszauna, 15 személyes kültéri finnszauna ház, a szauna épület teraszán). Az alap fürdőszolgáltatásokhoz kiegészítő szezonális szolgáltatásokat kínálunk: lábtenisz, kenu és vízibicikli a Kurcán, búvárkodás, valamint nyári szárazföldi és a vízi aerobik, 8

10 a napozóágyak és kerti bútorok, WI-FI lefedettség, személyi számítógép használata, internet hozzáféréssel az üdülőközpont teljes területén. Az üdülőközpontban már hagyományossá vált rendezvények: Strand Vakáció Nyitó buli és a Családi Életmód- és Sportnap több ezer látogatót vonzottak, míg a kisebb programjaink az egész nyár folyamán biztosították a strandolók szórakozását (Éjszakai fürdő, Strandszépe, Szentivánéji est, Sörtábor, Vízimanó Sport- és Életmód Tábor) évben is megrendezésre került a Törpeharcsa Fogó- és Főző verseny. Új rendezvényként, a Szünetváró Fesztivállal az iskolás és sportoló gyermekeknek kedvezett az Üdülőközpont. A Szentesi Üdülőközpont megjelenéseiben kiemelt szerepet kapnak a helyi mellett az országos szintű megjelenések is. Egy-egy rendezvény előtt főleg a helyi médiák erejét használtuk ki. Dél-alföldi turisztikai áttekintés A turizmus az európai gazdaság kiemelten fontos ágazata. Az idegenforgalmi szegmens termeli az Európai Unió GDP-jének több mint 5%-át. A Dél- alföldi Regionális Marketing Igazgatóság felmérése szerint régiónkban: 323 kereskedelmi szálláshely van, férőhellyel 200 szálloda várja a vendégeket 1442 egyéb szálláshely férőhelyet biztosít az ide érkezőknek 35 fürdőlétesítmény található, 25 minősített gyógyvízzel rendelkezik 20 Tourinform Iroda és 8 helyi TDM iroda működik TOP 3 küldő desztináció belföld : Budapest, Észak-Alföld, Dél-Alföld külföld: Németország, Románia, Szerbia Húzó termékek a régióban: gyógy és wellness turizmus bor és gasztronómia + helyi termék aktív turizmus 9

11 kulturális turizmus 2014-ben az országos kommunikációban a Dél- Alföld: zsongás vízparti és kulturális turizmus június, július, augusztus derű bor/gasztro és kulturális turizmus szeptember, október,november címszavakkal jelenik meg a nagyközönség előtt. Régiós akciók: egyéni tanulmányutak szervezése belföldi és külföldi újságírók részére külképviseletek részére szakmai út szervezése nyereg, pedál, evező országos kampány Puszta Caravan kempingturizmussal kapcsolatos akció A Szentesi Üdülőközpont nemcsak Szentes legtöbb férőhellyel rendelkező szálláshelye, hanem a szolgáltatások kiemelkedően széles választékát nyújtja vendégei számára. Az üdülőközpont marketing feladata az egyedi arculat erősítése, a természetközeli, családias fürdő fogalomkörére történő építkezés. Legfontosabb célkitűzéseink között szerepel a vendégéjszakákból származó bevételek szinten tartása, illetve növelése, valamint a szálláshelyek %-os kihasználtsága mellett, egy vendég által eltöltött vendégéjszakák számának növelése évben, kedvező árak biztosításával motiváljuk a lehetséges vendégkört arra, hogy a Szentesi Üdülőközpontot válassza évben nagy hangsúlyt kapott az üdülőközpont megismertetése, fontos szempont volt a személyes kontaktus felvétele potenciálisnak mondható vendégekkel, így több kiállításon is képviseltette magát a Kft. Szolgáltatások promotálása révén országosan szélesítésre került vendégköre. Rádiókampányokkal, óriásplakátokkal, ingyenesen terjesztett hetilapokban, hírlevelekben és közösségi oldalakon keresztül kívántuk felhívni a figyelmet szolgáltatásainkra. A szakmai kiállítások és vásárok napjainkban a komplex marketing eszköz szerepét töltik be. A cégek hatékonyan tudják eljuttatni üzenetüket a megcélzott körhöz. Az üdülőközpont az idén részt vett a Szegedi Utazás Börzén, a Kecskeméti Tourex Szakkiállításon, valamint az Utazás Kiállításon. A vásárokon való sikeres megjelenés 10

12 pozitív hatást gyakorolt a számba vehető vendégkörre, így 2014-ben is törekszik a cég minél több kiállításon részt venni. A közösségi média segítségével a turisztikai szférában tevékenykedők újabb csoportokat érhetnek el kommunikációjukkal, legyen szó akár egy utazási irodáról, akár desztinációról vagy akár a Szentesi Üdülőközpontról. A közösségi marketing átformálja a világot, több millió emberre gyakorol hatást, ezáltal a turizmusra is. A pozitív szájhagyomány útján terjedő üzenet sokszor többet ér, mint egy újsághirdetés. Újfajta kommunikációra sarkalnak, hiszen itt nem egyoldalú információ átadás történik, hanem párbeszéd. Ha a vendégek valamiben hiányt szenvednek és ennek hangot is adnak, végeredményként a szolgáltatót is fejleszti ben is élni kíván a fürdő a tömegtájékoztatási eszköz adta lehetőségekkel. A különböző kiállításokon való kérdőíveztetés révén es marketing rendszerünk egyre gyarapszik. Az üdülőközpont adatbázisában szereplő címekre minden hónapban tájékoztató üzeneteket küldünk, akciókról, aktualitásokról a fürdőben történő fejlesztésekről. Költséghatékony, gyors és személyre szabható módja a vendégek tájékoztatásának. Vendégbizalom erősítése végett a Szentesi Üdülőközpont szem előtt tartja a kedvezmények nyújtását. Az akciók révén a fürdő attraktívvá és elérhetővé képes tenni szolgáltatásait, újabb eddig elérhetetlennek tűnő vendégkört megnyerni. Hangsúlyos szerepet kapnak a helyi média megjelenések, rendszeresen megjelenik a fürdő hirdetése a Szuperinfóban, Városi Visszhangban, Szentesi Életben, Szentesi Mozaikon, Szentesi Gyorson, Szentes Tv-ben. Megyei szinten a Szuperinfóban, országos szinten pedig a Magyar Turizmus Zrt. kiadványaiban jelent meg az üdülőközpont. A Szentesi Üdülőközpont fő törekvése a színvonalas szolgáltatások, valamint a családias, vendégbarát környezet. A gyermekek mellett az idősebb korosztály (wellness, termálvíz, fürdő mikroklímája, kedvező pihenési és szállási lehetőségek), a fiatal, felnőtt korosztály (élményfürdőzés, csúszdázás, sportolás, wellness), a felnőtt korosztály (családok, sportolók, horgászok) a mi közönségünk. Összefoglalva: cél, hogy mindenki találja meg a Szentesi Üdülőközpontban a számításait, kedvező árakon. 11

13 2014. év marketing stratégiája A Szentesi Üdülőközpont koncepciója a biztonságos fürdő fogalomkörére épül. Egy olyan biztonságos, látványos háttérre van szükség, amelyre a marketing tevékenység megfelelően tud építkezni. A év legfontosabb marketing teendői között szerepel a vendégbizalom növelése, a rendezett, tiszta, ápolt ligetes környezet biztosítása, a szolgáltatások színvonalának emelése, kiszélesítése. A rendezvények tekintetében az alacsony költségvetésű, közvetlenül nyereséget hozó, minden korosztály számára élvezetes programokat preferáljuk. Olyanokat, ahol a szentesi diákok, kézművesek, művészek fellépése elsődleges. Összességében a jó kapcsolatok és azok folyamatos bővítése, a biztos üzemi háttér, a folyamatos fejlődés, a minőségi szolgáltatás, a sokrétűség, lehetőségek kihasználása, a biztos hátteret adó vendégkör szervezése, a szükséges pluszt adó alkalmi fürdőzők nagyszámú idecsalogatása a Szentesi Üdülőközpont célkitűzése és egyben egyetlen útja a sikerhez. Tevékenységünk során, minden esetben figyelembe vesszük, a Dél-alföldi Regionális Marketing Iroda és a Dél-alföldi Termálklaszter által nyújtott segítséget, lehetőséget. Szervesen ráépülünk programjaikra, kiegészítő jelleggel együtt jelenünk meg kiállításukon, így is népszerűsítve a Szentesi Üdülőközpont szolgáltatásait. A fúzió kapcsán az országos megjelenés biztosított, a bekerülési ár töredékéért. 5. Működési terv évre A működés során legnagyobb gond a régi, elhasználódott létesítmények műszaki állapota, valamint a megfelelő mennyiségű termálvíz hiánya miatti kiszolgáltatottság (mind fürdőüzem, mind fűtés területén). Nyáron a hidegvíz hiánya miatt, nem tudjuk megfelelő hőmérsékletűre lehűteni a sportmedencék vizét. A évi üzemeltetést két részre bontjuk. 12

14 2014. január 1-jétől június 30-ig I. ütem: Az előkészületek között szerepel az 50-es medence szezonra való előkészítése, a termálmedencék felkészítése, 25 m-es medence burkolati hibáinak javítása, a 33 m- es medence körüli járófelületek további javítása, a gyermekmedencék üzemi állapotba hozása. Bár a medencék takarítása, tisztítása 2013-ban folyamatosan megtörtént, elengedhetetlen az alkalmi leállással évente kétszer történő nagytakarítás, fertőtlenítés, valamint a burkolati hibák folyamatos javítása. A meglévő gépészeti elavultságok javítása, a parkgondozási munkák folyamatos végzése, az üdülőházak állagmegóvása, a berendezési tárgyak hiánypótlása. Célszerű lenne a turistaházak fejlesztése. A működtetés területén komoly kockázati tényezőt jelent, a termálvízzel összefüggő kiszolgáltatottság. Már évben is jelentős többletköltséget idézett elő a szomszédos DABIC Kht.-től kapott termálvíz ásványvízzé minősítése, mivel a hatósági előírások csak így teszik lehetővé annak külső célú használatát. A kapott víz nem mindig azonos hőfokkal érkezik az üdülőközpont területére, ez alkalmanként okoz némi üzemeltetési problémát. Hasonló a helyzet a geotermikus célú meleg vízellátással is. Ebben a körben az Üdülőközpont, mint végfogyasztó szerepel, kedvezményes tarifadíj mellett. A fentieket figyelembe véve, amennyiben az ígéretek szerinti 70 C-os m 3 mennyiségű DABIC-os termálvíz nem fog rendelkezésre állni, a következő őszi sátorállásig (25 m-es és 33 m-es medencék lefedése), akkor az 50 m-es új, uszodaépület téli üzeme nem biztosítható. A végső megoldás függvényében a jelenleg rendelkezésre álló közműtervet át kell dolgozni. A szabvány szerinti védőtávolságokat, közműalagút nélkül nem lehet betartani. Az Üdülőközpont operatív munkáját évben az alábbi irányelvek mentén tervezi megvalósítani: A legfontosabb üzemelési feladat, hogy a stratégiai célokban megfogalmazott biztonságos fürdőzési körülményeket (munka és tűzvédelmi szempontból) a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelően, a leghatékonyabb költségmegoldásokkal az üdülőközpont biztosítsa, és mint műszaki üzem a hosszú távú elvárásoknak megfeleljen. 13

15 Valamennyi szolgáltatásban a folyamatos és fenntartható fejlődés valósuljon meg. Az ár-érték arányában leggazdaságosabb fürdő szerepét töltse be az üdülőközpont, közvetlen 50 km-es térségben. A takarékos gazdálkodás megvalósítása valamennyi területen. Folytatni szükséges a szerződések (beszállítói és szolgáltatói szerződések) felülvizsgálatát, szükség esetén módosítását. Hatékony és gazdaságos víz-és energiagazdálkodás biztosításával a költségcsökkenés elérése évben a megváltozott külső gazdasági környezethez való alkalmazkodás valamennyi területen. Megfelelő foglalkoztatás politikával a folyamatos üzemvitelhez szükséges teljes létszám biztosítása, a legkedvezőbb támogatási formák igénybevételével, a szervezeti struktúrához igazodó szakmai végzettséggel és képzettséggel, kihasználva a munkáltatók terheit csökkentő lehetőségekkel. Vendégszám és egyben árbevétel növelő marketing és értékesítési tevékenység végzése. A beruházások kivitelezése mellett a leghatékonyabb és minőségi vendégkiszolgálás, a tárgyi és személyi feltételeinek biztosításával. Lehetőség szerinti leghatékonyabb és minőségi sportolói kiszolgálás, a létesítményhasználat szabályozásával. A park-, és területgondozás, a kertépítés és növényvédelem, az előírásoknak megfelelő hulladék, illetve szelektív és veszélyes hulladék kezelés biztosítása. A strandfejlesztés munkálataival összehangolni a működő fürdőüzemet és szállásszolgáltatást, annak érdekében, hogy megfelelően kialakítsuk és biztosítsuk az elszeparálást a vendégek és a kivitelezők között, a napi üzemben, a munkavédelmi és jogszabályi előírások szerint. Ezen feladatok elvégzése mind a műszaki területen, mind az adminisztratív tevékenységben jelentős többletmunkával jár. Legfontosabb azonban az eredményes üzemelés és a legjobb, legjobban használható fejlesztési végeredmény. 14

16 6. Vezetőség és szervezeti felépítés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 147/2008. (VI. 27.) Kt. számú határozatában döntött a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft január 1-jétől való létrehozásáról. Az alapítói jogokat gyakorló Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 157/2011. (VI.24.) határozatában Berényiné Sarkadi Zsuzsanna Szentes, Kodály Zoltán u. 8. szám alatti lakost, Ferenczi Zoltán Szentes, Rákóczi Ferenc u. 31. szám alatti lakost és Varga Árpád Szentes, Honvéd u. 20/B. szám alatti lakost jelölte a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjának, július 01- jétől december 31-ig, határozott időre évben a Felügyelő Bizottság összetételében személyi változás történt áig az FB. tagságot Berényiné Sarkadi Zsuzsanna helyett - Szentesről történő elköltözése miatt - a 35/2012. ( ) Kt. határozat értelmében, Horváth Zoltán (Szentes, Gaál István u. 52. sz.) látja el évben - a tulajdonosi változással összefüggésben - a többségi tulajdonos Varga Árpád helyett Gyói Sándort (6600 Szentes, Bercsényi u. 20.) jelölte új tagnak, egyben az FB elnökének, akinek személyét Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 46/2013. (III. 28.) határozatával módosított 13/2013 (I.25.) határozatában elfogadta. A társaság a korábbi jogszabályok értelmében könyvvizsgálatra kötelezett volt. A 233/2008. (X. 31) Kt. határozattal megbízott könyvvizsgáló a V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft, személyében felelős könyvvizsgáló Váriné Kádár Margit 6640 Csongrád, Csemege K. u. 6. szám alatti lakos. MKVK száma: A megbízás határozott időre, január 1-jétől június 30-ig szólt. A könyvvizsgálati értékhatár felemelésével, évtől a társaság mentesül a könyvvizsgálati kötelezettség alól. A tulajdonosok - a jogszabályi lehetőség ellenére - továbbra is indokoltnak tartják a könyvvizsgálati tevékenységet és újabb 4 évre ( áig) meghosszabbították a könyvvizsgáló szerződését (9/2013.(VII.04.) taggyűlési határozat). A Látvány-csapatsport strandfejlesztési pályázathoz kapcsolódóan a pályázati pénzek elszámolása, lehívása könyvvizsgálói ellenjegyzés nélkül nem lehetséges, ezért ezen feladat ellátására, a pályázat időtartamára új könyvvizsgálóval - külön szerződés kötésére került sor. 15

17 Az épülő, új, 50 m-es fedett uszoda műszaki felügyelete, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelő, a hatóságok által is megkövetelt uszodaüzemeltetési műszaki végzettségű szakember külső műszaki szaktanácsadó megbízásával biztosított. Jelenleg az üdülőközpont könyvelését, munkavédelmi és tűzvédelmi, vízügyi és biztonságvédelmi feladatait vállalkozói szerződés alapján külső vállalkozó végzi. Ezek közül a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok vezetéséért felelős személy Félegyházi-Törökné Somogyi Éva 6600 Szentes, Somogyi Béla utca 49/B. szám alatti lakos (MKVK száma: ), aki egyben - a korábbi évektől eltérően - a számviteli szolgáltatás mellett pénzügyi és üzletviteli tanácsadást is végez. A feladat bővüléssel egyidejűleg biztosított a kft. gazdasági és pénzügyi felügyelete, valamint megoldódik a helyszínen történő könyvvezetés is. Személyzeti politika Az Üdülőközpont a mellékelt szervezeti felépítésben (1/A melléklet) kívánja folytatni munkáját I. félévben jétől a visszaesett vendégforgalomra tekintettel - lényeges változtatások történtek, évhez képest. A recepciós feladatokat átmenetileg - az uszoda pénztára vette át, 1 fővel csökkentve a recepciósok létszámát. A takarékosság jegyében 5 fő munkaviszonyának megszüntetésével (1 fő öltözőőr, 2 fő raktáros, 1 fő karbantartó, 1 fő adminisztrátor) tovább csökkent a létszám. Az ügyvezető ellátja a gazdasági és műszaki feladatok irányítását és ellenőrzését is. Műszaki végzettségének hiánya miatt azonban Zsura Zoltán szaktanácsadóként segíti a munkáját, beleértve az épülő, új 50 méteres fedett uszoda műszaki felügyeletét is. Az utóbbi időben megnövekedett műszaki operatív feladatokat, a folyamatos üzem teljes felügyeletét a műszaki vezető látja el, 2 fő üzemviteli vezető közreműködésével. A műszaki vezető egyben végzett szauna mester is. Az DAOP-os pályázat kimenetelétől is függően azonban - a jövőbeni feladatoknak való megfelelés (új, 50 m-es fedett medence üzemeltetése) érdekében - a II. félévtől változtatás (1/B melléklet) válik szükségessé, a létszám visszapótlása elengedhetetlen lesz. 16

18 A jelenlegi műszaki szaktanácsadó munkajogilag is a kft. állományába kerül, mint műszaki ügyvezető helyettes. A műszakvezetői állás átszervezését az új komplexum irányítása, ellenőrzése teszi szükségessé és a kft. nem nélkülözheti a marketing- és programszervezői státusz visszaállítását, valamint a munkakör betöltését sem. Az üdülőközpont jövőbeni személyzeti politikáját - a tevékenység szezonalitására tekintettel - a külső környezet, a megváltozott gazdasági körülmények, a közfoglalkoztatás rendszere lényegesen befolyásolja. A jelenlegi szervezeti struktúrában valamennyi szezonális jellegű feladatot - a speciális, szakirányú végzettséget igénylő munkakörökön kívül - az üdülőközpont megalakulása óta státusz és pénzügyi fedezet hiánya miatt - a közcélú, január 1-jétől a közfoglalkoztatás rendszerén belül - nem kis erőfeszítéssel - sikerült megoldani. A 6 órás munkaidős, 5 hónapos időtartamú alkalmazással a megnövekedett létszám munkavégzésének irányítása, ellenőrzése (12 órás munkarendben) nem kis feladatot jelent középvezetői szinten, de jelentős adminisztrációs többletfeladattal is jár. Az Üdülőközpont évben 40,2 fő átlaglétszámmal oldotta meg feladatát. A 8 órás munkaidőre átszámított éves statisztikai átlaglétszámból 7,3 fő közfoglalkoztatott, 1 fő a Munkaügyi Központ által támogatott. A zökkenőmentes szakmai feladatellátás évben sem nélkülözheti a közfoglalkoztatási formák alkalmazását. A Kft. a 26 fő alapfokú végzettségű és 2 fő szakmunkás végzettségű, 6 órás közfoglalkoztatással számol. A közfoglalkoztatás bérezési lehetősége szintén az infláció mértékével emelkedik, a bruttó bérminimum ( Ft/fő/hó) időarányos része Ft/fő/hó, a bruttó garantált bérminimum (szakmásított bérminimum: Ft/fő/hó) időarányos része Ft/fő/hó. A közfoglalkoztatás eddigi rendszere kibővült újabb támogatott foglalkoztatási lehetőséggel, a Téli Start mintamunkaprogrammal, melyre a hátrányos helyzetű települési önkormányzatok pályázhatnak évben is lehetőségünk van csatlakozni az önkormányzat pályázatához, létesítményeink és azok környezetének szezonra való felkészülési feladataival. 17

19 A bérköltségek csökkentése, az eredmények javítása érdekében változatlanul élni kívánunk a Munkaügyi Központ álláskeresők valamennyi támogatási formájával is, de sajnos a korlátozott lehetőségek miatt évről évre csökken az ilyen jogcímen támogathatóak köre és a támogatás mértéke. A év fő feladata a lehető leghatékonyabb szervezeti forma kialakítása. Szükségesnek tartjuk a teljes személyi állománynál (az idényjellegű alkalmazások esetén is) a hatóságok által előírt tanfolyamok elvégzését, vizsgák megszerzését (csúszdaindító, szauna-mesteri képzés). A folyamatos létszámváltozás miatt a képzési költségek minden évben ismétlődnek és komoly anyagi ráfordítással járnak. A szakmai továbbképzés (elsősegélynyújtó ismeretek, folyamatos munka és balesetvédelmi oktatások, szakmai konzultációk) is fontos része a munkaügyi stratégiának. Javadalmazási rendszer A társaság állandó dolgozóinál munkakörönként egységes alapbér került kialakításra az elmúlt években. Sajnos bérfeszültséget okoz az a tény, hogy ugyanabban a munkakörben a bértámogatásban (pályakezdő) részesülök ennél alacsonyabb, a támogatási szerződés szerinti munkabért, a közfoglalkoztatottak a törvény által előírt közfoglalkoztatási bérminimumot kapják. A minimálbérek évi megemelésével az alacsony jövedelmű munkavállalók (32,5 fő állandó főfoglalkozású létszámból 12 fő) átlagosan 10 %-os béremelésben részesültek. A évi üzleti tervben - a tevékenységünkre jellemző külső és belső kockázati tényezők negatív hatása miatt csak a minimálbér eléréséhez szükséges kötelező béremeléssel számolhattunk. Az üdülőközpont munkavállalói a munkabéren felül, havonta Ft Erzsébetutalványban részesültek. A természetbeni juttatásokat érintő adóterhek ellenére a Ft/hó/fő Erzsébet-utalványt továbbra is tervezzük dolgozóink részére biztosítani. A nettó jövedelmek a évi adótörvények (a családi járulékkedvezmény igénybevételének lehetősége) változásaival a családos munkavállalóknál várhatóan emelkedni fognak. Az ügyvezető javadalmazása a tulajdonosok hatáskörébe tartozik, és évenként kerül megállapításra. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. tulajdonrészének 52 %-os 18

20 értékesítésével (módosított 13/2013. (01.25) Kt. határozat) az Üdülőközpont már nem áll Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában, ezért nem a Képviselő-testület állapítja meg az ügyvezető javadalmazását és az esetleges prémiumát. 7. Kockázatbecslés évben a külső és belső kockázati tényezők az eddigieknél fokozottabban jelentkeznek, hiszen az építkezés folytatódik, a vendégek magatartása változó, a váratlan események és többletköltségek befolyásolják a szolgáltatást. A külső környezet, mint kockázati tényező alapvetően befolyásolja az Üdülőközpont gazdálkodását. Ezek közül a legnagyobb hatást a fizetőképes kereslet, az időjárás, a versenytársak üzleti magatartása, a szolgáltatások nyújtásánál a külső tényezőktől és szereplőktől való függés. A fizetőképes kereslet alakulását befolyásolja, hogy a szolgáltatásokat milyen áron vehetik igénybe a vendégek évi térítési díjak tekintettel a folyamatban lévő beruházásra január 1-jétől nem változtak. Célszerű az új létesítménnyel összefüggésben, annak árait a többi létesítménnyel együtt meghatározni, a belépés időpontjától. A évi árképzés alapelvei a következők: - az új, 50 m-es fedett medence európai színvonalú szolgáltatást tesz lehetővé, mind a lakosság, mind a sportolók részére, ezért az új létesítmény használatára magasabb árkategória megállapítása indokolt, - olyan árak kialakítása szükséges, amelyek az üzemanyagárak - mellett- itt tarják a szentesieket, a km-es körzetben élőket pedig - még az utazási költséggel iside vonzzák. - a hűséges vendégeket jutalmazni kell, kedvezménnyel vagy az alapszolgáltatáson felül többletszolgáltatással, - ide kell csalogatni a vendégeket, akik a pozitív változásokat szívesen preferálják, - növelni szükséges a vendégforgalmat és ez által a bevételeket, - a létesítmények használata csak térítés ellenében történhet, - az üzemeltetési többletköltségeket (reggeliztetés önköltsége) át kell hárítani a vendégekre, 19

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: A Szentesi

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu. Tárgy: A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2012. gazdálkodásáról szóló beszámoló

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tel./Fax E-mail Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft +36 52 558 928 turizmus@hajduszoboszlo.hu H-4201 Hajdúszoboszló, Pf.: 178 www.hajduszoboszlo.hu Társaság megnevezése: Hajdúszoboszlói Turisztikai

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Szentes Város Polgármestere U-25431-4/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 19-i nyilvános ülésére ... NAPIREND Ügyiratszám: 14/52-15/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Beszámoló az önkormányzati

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2013. ÉV. Szeged, 2014. február 15. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató

ÉVES BESZÁMOLÓ SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2013. ÉV. Szeged, 2014. február 15. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató ÉVES BESZÁMOLÓ SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2013. ÉV Szeged, 2014. február 15. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató I. ÖSSZEFOGLALÓ A 2013. ÉV ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL Társaság neve: Szegedi Sport és Fürdők

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójára Előterjesztő: Tóth József polgármester Készítette: Dr.

Részletesebben

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2 TARTALOMJEGYZÉK oldal I. ELŐSZÓ.. 3. II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.. 5. III. A NYÍRTÁVHŐ KFT. RÖVID BEMUTATÁSA.... 11. IV. ÜZLETI KÖRNYEZET... 13. V. KOCKÁZATELEMZÉS.. 14. VI. MARKETING

Részletesebben

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-18402-14/2010. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Pénzügyi terv

Magyar Labdarúgó Szövetség. Pénzügyi terv Magyar Labdarúgó Szövetség Pénzügyi terv 2013 A Magyar Labdarúgó Szövetség 2013-es pénzügyi terve Bevezető Az Alapszabály értelmében az MLSZ köteles évente a Küldöttközgyűlésen tárgyalni a szövetség soron

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. február 12. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

Kapuvár Város Önkormányzat Gazdasági és Humán programja 2007-2010. I. fejezet. Bevezető

Kapuvár Város Önkormányzat Gazdasági és Humán programja 2007-2010. I. fejezet. Bevezető Kapuvár Város Önkormányzat Gazdasági és Humán programja 2007-2010. I. fejezet Bevezető A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 91. (7) bekezdésének rendelkezése szerint a képviselő-testület az

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-225/ 2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről

0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről 0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Az MTI Rt. 2000.

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu 1 Feladat-ellátási és finanszírozási modell Tolna Város hivatalának szervezetfejlesztésével kapcsolatban (intézményi összehasonlítás más önkormányzatokkal) 2014 T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. ÉS KONZORCIONÁLIS

Részletesebben

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2013. évi üzleti terve

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2013. évi üzleti terve Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2013. évi üzleti terve l. Az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A világban zajló gazdasági válság, a Magyarországon tapasztalható válság jelenségek, a gazdasági visszaesés, az ország pénzügyi helyzetéről hallható információk, az önkormányzati

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉV

ÜZLETI TERV 2014. ÉV ÜZLETI TERV 2014. ÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 I. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK, VALAMINT A TÁRSASÁG KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA... 11 1. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ

Részletesebben

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról Szentes Város Önkormányzata SZENTES VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA KÉSZÜLT: 2008. NOVEMBER HÓNAPBAN 2 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE Előterjesztés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzat intézmény és gazdasági társaság irányítási és finanszírozási modelljének felülvizsgálata

Kisújszállás Város Önkormányzat intézmény és gazdasági társaság irányítási és finanszírozási modelljének felülvizsgálata Melléklet a /2014. (VI. 26.) számú önkormányzati határozathoz Kisújszállás Város Önkormányzat intézmény és gazdasági társaság irányítási és finanszírozási modelljének felülvizsgálata a "Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme. 2. Kérelem a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata 2009. évi gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének tervezetére

Részletesebben