TAZER ÉS TAZER KOMBI. új gombaölô szer, növényélettani hatással ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TAZER ÉS TAZER KOMBI. új gombaölô szer, növényélettani hatással ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS"

Átírás

1 5. évfolyam 14. szám ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS NANDO A BURGONYA VÉDÔERNYÔJE TAZER ÉS TAZER KOMBI új gombaölô szer, növényélettani hatással

2 Újdonságok, kedvezô csomagajánlatok 2014-ben Új, szuperszelektív egyszikûirtó ké - szítmény repce, napraforgó, szója, borsó, bab, lencse, cukorrépa, lu - cerna, len, továbbá paradicsom, paprika kultúrákban, valamint al - ma termésûekben, szôlôben és er dészetben. Gyorsan felszívódó, levé - len keresztül ható, rugalmas dózisú termék a magról kelô és évelô fûféle gyomok ellen. Széles hatásspektrumú gombaölô szer, növényélettani hatással. Gom - ba ölô és zöldítô hatásának köszönhetôen nô a hozam és javul a termés minôsége. Alkalmazása növeli a termésbiztonságot és a jövedelmet. Felhasználható kalászos gabonafélékben, repcében és olajretekben, hag y - mafélékben, hajtatott zöldségfélékben, spárgában, valamint dísz növ ényekben. Kedvezô árú, rugalmasan kijuttat - ha tó, kalászos gyomirtó és gomba - ölô szer gyûjtôcsomag. Most ajándék fúvókával! Két hatóanyag erôs és megbízható kombinációja a kalászosok minden fontos gombabetegségével szemben. Egyszeri és kétszeri védekezésben is használható. Innovatív megoldás a kukorica al ter - natív gyomirtásában, a tarló ápo lás - ban, valamint az almatermésû és csonthéjas gyü mölcs ültetvények g y o m men tesítésében, továbbá a m e - zô gazdaságilag nem mû velt te rü le t e k totális gyom- és cserje ir tá sá ban. A készítmény egy kü lönleges ada lék - anyagot tartalmaz, melynek köszönhe tôen több mint a glifozát és a 2,4-D ható anyagok gyári kombinác iója. Kaiso Plusz és Repce Plusz technológiai csomagok A lambda-cihalotrin hatóanyagot tartalma zó Kaiso EG és a klórpirifosz hatóanyagú Cyren EC együtt még megbízhatóbb védelmet nyújt a repce legveszélyesebb rovar kár te - vôi ellen. A két rovarölô szer együtt, Kaiso Plusz csomagban is besze - rez hetô, így áruk még kedve zôbb. A Repce Plusz csomag a Kaiso Plusz mellett egy fungicid és regulátor - hatású készítményt, a Mystic 250 EC-t is tartalmazza. Kedvezô árú gyûjtôcsomag a kukorica magról kelô kétszikû, valamint magról kelô és évelô egyszikû gyom növényei ellen. Gyors, mégis tartós és biztonságos hatás a három hatóanyag kombinációjának kö - szön hetôen. Egyszeri kijuttatás és osztott kezelés esetén is megállja a helyét. Egyedi hatóanyagot tartalmazó, új atkaölô permetezôszer szôlôben és gyümölcsösben, hosszan tartó ha - tás sal. A készítménynek csak a kár - tevô atkákra van hatása, a hasznos élô szervezeteket kíméli. Ahol a növény és a védelem találkozik

3 3 Kedves Olvasó! Tavaszi lapszámunk egyik fô témája az ôszi búza növény - védelme. Nufarmer akciónk keretében most ajándék kerámia betétes, keverôkamrás, kettôs lapos sugaras fúvókához juthat, a részleteket keresse magazinunkban. Emellett szó lesz egy új, széles hatásspektrumú gombaölô szerrôl, a takácsatkák kár - tétele elleni védekezésrôl és a burgonya növényvédelmérôl is. Lapunk hasábjain termelôi vélemények is helyet kaptak, üzemi szakemberek számolnak be a kukorica gyomirtásában szer - zett tapasztalataikról. Partneroldalainkon most a megfelelô fúvóka kiválasztásával, a napraforgó vetômagokkal és a napraforgó tápanyag-ellá - tásával kapcsolatos információk olvashatók. A szakmai tarta - lom mellett beszámolunk a Nufarm Hungária Kft. sze zonnyitó kereskedelmi rendezvényérôl is. A tavaszi szezonhoz jó egészséget és sok sikert kívá - nok Önnek a Nufarm Hungá - ria Kft. csapata nevében! Üdvözlettel: Salamon György cégvezetô Nufarm Hungária Kft. Természetesen szó lesz tavaszi akciós ajánlatainkról, melyek lehetôvé teszik, hogy Ön kedvezô feltételek mellett folytat - hassa a növényvédelmi munkákat. Tartalom 4 Ôszi búza növényvédelme NUFARM technológiával 6 A megfelelô fúvóka kiválasztása kulcsfontosságú 8 TAZER és TAZER Kombi - új gombaölô szer, növényélettani hatással 10 Kipróbált megoldások különbözô kukorica gyomirtási helyzetekben 16 Napraforgó termesztés Yara technológiával 17 Gramin - szuperszelektív egyszikûirtó a Nufarmtól 18 Nando 500 SC - a burgonya védôernyôje 20 Nufarm szezonnyitó, új termékekkel 12 Elôrejelzésre alapozott védekezés a takácsatkák kártétele ellen Impresszum Nufarmer Magazin 5. évfolyam, 14. szám február Kiadó: Nufarm Hungária Kft Budapest, Dayka Gábor u. 3. Felelôs vezetô: Salamon György Szakmai munkatársak: Pólya Árpád (AgroStratéga Varanka Mariann (AgroStratéga Tervezés, tördelés: Sebôk Szilvia (Ambitus Bt. Kérjük, termékeink felhasználása elôtt olvassa el és kövesse a növényvédô szer csomagolásán található felhasználási javaslatokat és biztonsági elôírásokat. A Nufarmer Magazinban elôforduló esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk. A növényvédô szereket biztonságosan kell használni. Használat elôtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

4 4 Ôszi búza növényvédelme NUFARM technológiával 2013 tavaszán Kaposváron végeztünk összehasonlító ôszi búza növényvédelmi vizsgálatokat. A kalászos gabona gyomirtó szerek (Mezzo Forte 200) és a gombaölô szer (Mystic 250 EC) kombinációját a Kaposvári Egyetem Tanüzemében permeteztük ki. A vizsgálatot 1,6 2,0% szer - vesanyag-tartalmú, Ramann-féle agyag - be mosódásos barna erdôtalajon elvetett Acteur búzafajtában, 1,8 hektáros parcel lán végeztük. A kezelés idején az ôszi búza a késôi tavasz miatt már bok - rosodás vége, szárba indulás eleje (BBCH 29 31) fejlôdési stádiumban volt. A permetezést án, Hardi permetezôvel, es szórófej - jel, 200 l/ha vízzel és l/min leve gôrásegítéssel végeztük el. A keze léskor derült, száraz, meleg idô volt, C hômérséklettel és 32% pára tartalommal. A kezelés idején a következô gyom - növények fordultak elô a parcellán: pásztortáska (CAPBU) BBCH 53 65, bársonyos árvacsalán (LAMAM) BBCH 55 61, ebszékfû (MATIN) BBCH 14 33, pipacs (PAPRH) BBCH 18 19, tyúkhúr (STEME) BBCH 55 63, sebforrasztó zsombor (SYSSO) BBCH 35-38, borostyánlevelû veronika (VERHE) BBCH 55-61, perzsa veronika (VERPE) BBCH 55 61, és piros árvacsalán (LAMPU) BBCH Az elsô értékelés én, a kezelést követô 7. napon történt. Az érzékeny gyomnövényeken (pl. pipacs, veronika félék, tyúkhúr, pásztortáska) erôteljesebb, a többi kétszikû gyom - növényen gyengébb sárgulás jelezte a gyomirtó szerek kezdeti hatását. A ké - szít mények csak lassan tudták kifejteni hatásukat, mert bár a hômérséklet na - gyon magas volt, száraz idôben C közötti napi maximumokkal, de, a gyomok erôsen fejlettek voltak a ke - zelés idején. A kezelés utáni 33. napon, én újra értékeltük a gyomirtó hatást. Bár a herbicidek lassan fejtették ki hatásukat, az értékelés idejére szinte minden gyomnövény elpusztult vagy a búza lombszintje alatt vegetált. A kétszikû gyomnövények elleni hatás nem - csak a már korán megjelent és áttelelt gyomokra volt érvényes, hanem a ta - vasszal kelô, fiatal példányokra is. A gyomirtással egy menetben kijuttatott Mystic 250 EC gombaölô szert a lisztharmat korai fertôzése ellen hasz - nál tuk. A kezelés után a lisztharmat te le - peinek túlnyomó része elpusztult, a búza alsó levélhüvelyein és alsó levelein lévô telepek megbarnultak. A késôbbi gombafertôzések ellen a én elvégzett Mystic Pro 1,25 l/ha dó zi A Mezzo Forte 200 gyomirtószer-kombináció hatékonysága a kezelést követô 33. napon (Kaposvár, ) hatékonyság (%) CAPBU LAMAM LAMPU MATIN PAPRH STEME SYSSO VERHE VERPE

5 5 Mezzo Forte 200 gyomirtószer-kombináció hatása a kezelést követô 7. napon sú kezeléssel védtük meg a búza nö vé - nyeket. Pirenofórás levélfoltosság ugyan helyenként elôfordult a parcellában, de igen alacsony szinten. Eredmények Késôi érésû, takarmány (C1) minôségû búza fajtában végeztük a vizsgálatot, így a kezelések lényeges minôségi változást nem okoztak, a termés mennyi - ségét azonban jelentôsen megemelték. A parcellán mért termés szintje 1 tonná - val, azaz több mint 11,6%-kal magasabb volt a kezeletlen kontrollhoz ké - pest, pedig a tábla termésszintje kie mel - ke dôen magas volt. A Mezzo Forte 200 gyomirtószerkombináció a kétszikû gyomnövényeken viszonylag lassan, de biztosan kialakuló gyomirtó hatást okoz. Amennyiben a ga bonatáblán korán megjelennek a gombabetegségek (pl. lisztharmat, pi renofórás levélfoltosság, szeptóriás le vél foltosság), indokolt lehet a Mystic 250 EC gombaölô szer gyom - irtással egy menetben történô, korai kipermetezése. Száraz idôben, ritka tér - állású vagy nem fogékony búzafaj tákon meg lehet várni a gombaölô szer kijutta - tásával az elsô tünetek megjele nését. A betakarított termés mennyisége termésátlag (rel. %) % 8,3 t/ha 111,6% 9,3 t/ha 80 kezeletlen kontroll NUFARM technológia

6 6 PARTNEROLDAL Permetezés.hu A megfelelô fúvóka kiválasztása kulcsfontosságú A permetezés hatékonyságát nemcsak az alkalmazott növényvédô szer hatóanyaga és a készítmény formulációjában található adjuvánsok, továbbá a permetlé keverése közben hozzáadott adalék- és segédanyagok, esetl e g kombinációk határozzák meg, hanem a permetezés-technika és annak körülményei is. A vegyszeres növényvédelemben alkal mazott különbözô kezelések hatékony ságának növeléséhez több befo - lyásoló tényezô figyelembe vétele mellett, fontos a permetezési feladathoz leginkább alkalmas fúvókát választanunk. A bemutatásra kerülô Geoline AD.D típus egy kerámiabetétes, dupla lapos sugár kép zésû, közepes-finom csepp képzésû fú vóka, amelyet állo - mány- és kalász ke zelésre ajánlunk, szisz temikus növényvédô szerek hasz - nálata esetén. Mûszaki jellemzôk A fúvóka (lásd a képen) elnevezésében szereplô AD. jelölés az anti-drift, tehát az elsodródásmentes cseppképzésre utal, a D pedig a dupla sugárképzés jelölése. A fúvókából kilépô permetsu - garak szórásszöge egyenként 110, a függôlegeshez viszonyítva pedig ot zárnak be a menetirány szerint elôre és hátra. A gyártói ajánlás szerint 2-4 bar üzemi nyomáson hasz - nálható leghatékonyabban a fúvóka. A kerámiabetétes, csökkentett elsodródású fúvókatípusok tekintetében egyedülállóan széles mérettartományban érhetô el 01-tôl 08-as méretig. Felsze relése SW 11,2 méretû záróanyával lehetséges, amely MultiJet és Hardi rendszerû szórófejekhez egyaránt kapható. A fúvóka cseppképzése a következô mûködési elv szerint zajlik: a szórófejbôl Geoline AD.D fúvóka érkezô folyadék elôször a beépített elôkamrán halad át, majd a perdítôbetéten keresztül jut tovább a kettôs kilépônyílás felé. Az elôkamrában ki ala kuló nyo - más csökkenésbôl, illetve a perdítôbetét pörgetô hatásából adó dó an a permetsugárban csökken az elsodródásra haj - lamos finom cseppek aránya. Az ilyen módon létrejött dupla permetsugárban igen homogén, 125 és 350 mikron kö - zötti a jellemzô cseppméret. A cseppkép zésben szerepet játszó szerkezeti ele mek kerámia anya gúak, ezért ko pás - álló ságuk négyszer nagyobb, mint a mû anyagé. Cseppképzés, alkalmazási területek Az AD.D fúvóka alkalmazási területét a közepes-finom cseppekbôl álló dupla sugárképzés határozza meg. Felhasz - nálását kifejezetten ajánljuk a Mystic Pro szisztemikus gombaölô szerhez, ugyanis a közepes-finom cseppképzés alkalmas a kalászos gabonafélékre jel - lem zô vékony, hosszúkás növényi ré - szek tökéletes fedésére, amennyiben a vegyszert szárbaindulástól a zászlós levél megjelenéséig alkalmazzuk. A ka - lá szosok késôbbi fejlôdési stádiumában való alkalmazását a dupla sugárképzés teszi lehetôvé. A függôleges kalászok vegyszerborítását az oldalról és két irányból érkezô permetsugarak bizto - sítják, a közepes-finom cseppek to váb - bá garantálják a kalász védendô részeinek biztos fedését. Permetezes.hu

7 Regisztráljon MOST és vásároljon Mystic Pro gombaölô szert, ajándék kerámia betétes, keverôkamrás, kettôs lapos sugaras fúvókával!* *Az akció június 30-ig tart. Az akcióban való részvételhez elôzetes regisztráció szükséges. Regisztrálni március 31-ig a címen lehet. Az akciós szabály - zathoz a link a regisztrációs ûrlap oldalán érhetô el.

8 8 TAZER és TAZER Kombi - új gombaölô szer, növényélettani hatással Széles hatásspektrumú gombaölô permete zôszer, növénykondicio náló hatással. Védelmet nyújt a kórokozókkal szemben, növényélettani hatásának köszönhetôen elôsegíti a tápanyagfelvételt, támogatja az asszimilációt, javítja a vízháztartást, csökkenti az aszály okozta stresszt, lassítja az öregedést. A TAZER 250 SC készítmény 250 g/l azoxistrobin hatóanyagot tartalmaz, szuszpenzió koncentrátum formájában. A TAZER gombaölô és zöldítô ha tá - sának köszönhetôen nô a hozam és javul a termés minôsége. Alkalmazása növeli a termésbiztonságot és a jövedelmet. A TAZER felhasználható kalászos gabonafélékben, repcében és olajretekben, hagymafélékben, hajtatott zöldségfélékben, spárgában, valamint dísz nö - vényekben. Dózisa növénykultúrától függôen 0,8 1,0 l/ha. A TAZER és TAZER Kombi alkalmazása kalászosokban vagy + kombinációs partner Kombinációban még többet nyújt! A TAZER KOMBI két nagy hatékonyságú gombaölô permetezôszer kombinációja, amelyben a készítmények gombaölô és élettani hatása összeadódik. Még több termés, még jobb minôség, még több jövedelem. A TAZER KOMBI gyûjtôcsomag össze tétele: 2x5 liter TAZER 250 SC + 2x5 liter Mystic 250 EC. A kombi náció felhasz nálható kalászos gabonafélékben és repcében, egyszeri vagy két szeri v é de kezésre. Együttes kijuttatás esetén: Kalászo - sok ban a zászlóslevél védelme érde kében a kalászhányás kezdetén, rep cé - ben a virágzás elején javasoljuk kijuttatni. Osztott kezelés formájában: Kalá - szosokban a Mystic 250 EC-t a szárba indulás kezdetén vagy virágzásban célszerû kijuttatni. A Tazer 250 SC-t a ka - lászhányás kezdetén, más gombaölô szerrel kombinálva javasolt kijuttatni. Repcében a Mystic 250 EC-t tél végén, a szárba indulás elején, a Tazer 250 SC-t önmagában (fómás betegség ellen), vagy más gombaölô szerrel kombinálva a virágzás elején javasolt kijuttatni. A TAZER és TAZER Kombi alkalmazása repcében ôsszel tavasszal vagy tél + kombinációs partner

9 9 véd a gazdaságilag jelentôs kórokozókkal szemben fenntartja az egészséges életfolyamatok zavartalanságát egészséges életmûködés A TAZER HATÁSA A növény teljesítménye lassuló öregedési folyamatok fenntartja a növény GLA (gamma linolénsav) szintjét gátolja a stressz okozta etiléntermelést javítja a nitrogén felvételét támogatja a CO 2 asszimilációját, a szénhidrátok beépítését növekvô tápanyag-beépülés javuló vízháztartás csökkenti a párologtatást mérsékli az aszály okozta stressz hatását A zöld energia TAZER Kombi Kalászosokban és repcében Széles hatásspektrumú gombaölô szer, növényélettani hatással. Gombaölô és zöldítô hatásának köszönhetôen nô a hozam és javul a termés minôsége. Alkalmazása növeli a termésbiztonságot és a jövedelmet. Ahol a növény és a védelem találkozik

10 10 Kipróbált megoldások különbözô kukorica gyomirtási helyzetekben A kukorica gyomirtó szereinek száma rendkívül nagy. Ennél talán csak a különbözô gyom irtási helyzetek száma na gyobb. Utóbbiak szakszerû megoldására mutatunk be néhány gyakorlatból vett termelôi tapasztalatot. technológia gazdatársaim figyelmét is felkeltette. Jövôre na gyobb területen fogom alkalmazni. Sántha Ferenc családi gazdálkodó, Szabadegyháza Szövetkezetünk mintegy hektáron gazdálkodik, Tolna megye északi részén. Talajaink könnyen mû velhetô, ahol az évelô fenyércirok ellen is védekezni kell. Itt általában posztemergens sze rekkel dolgozunk. A Zeagran Nico N csomagot immár két éve hasz nál - juk, idén 150 hektáron dolgoztunk vele. Látványos, gyors hatása van a kétszikû gyomnövények ellen, amelyek közül nálunk legfontosabb a parlagfû, a csattanó maszlag, a fehér liba top és az árva kelésû napraforgó. Ezeket teljes biztonsággal, rövid idô alatt elpusztítja. Az egyszikûek közül kü lö nö - sen a magról kelô és évelô fenyércirok jelentôs. A csomagban ta lál ha tó, emelt dózisú nikoszulfuronnak kö szönhetôen itt is nagyon meg bízhatóan ta ka rít. Jö vôre is számítunk a cso - magra, annak kedvezô hek tár költségével együtt. Boros Gyula nö vény vé del - mi szak irányító, Haladás Szö vetkezet, Né metkér Sántha Ferenc Családi gazdaságunk legjelentô - sebb növénye a kukorica. Így számomra és gazdatársaim számára is nagyon fontos, hogy megismerjük a legújabb kukorica hibrideket és gyom irtási technológiákat. Ezért területemen évrôl-évre a legjelentôsebb ne mesítôházak által legjobbnak tartott hibridekbôl állítok be fajtasort. A 2013-as évben a Nufarm Zeagran Nico N gyomirtó szer csomag - ját pró báltam ki, ami a kukorica 4-6 leveles állapotában kijuttatva a be ta ka - rításig tisztán tartotta az állományt. Mind az egyszikû (vadköles, ka kas lábfû), mind a kétszikû (szôrös disz nó paréj, fehér libatop, csattanó maszlag, szerbtö visfajok) gyomokat és az árvakelésû nap ra - forgót is elpusztította. Ez a gyom irtási Boros Gyula barna erdôtalajok. Minden évben hektáron termesz tünk kukoricát, hogy a szar vasmarha telep takarmány igényét kielégítsük, illetve Tolnában a kukorica mindig is egy jól jövedelmezô növény volt. Általában alapgyomirtást végzünk, de mindig van olyan terület, Ahogy 2013-ban, úgy idén is bevált gyomirtó sze reket, kipróbált gyomirtási techno ló giákat ajánlunk a jövedel mezô kukoricatermesz tés h e z. Számoljon ve - lünk!

11 Három az egyben A világ leggyorsabb háromtestû vitorlása. Gyors, mégis tartós és biztonságos hatás a három hatóanyag kombinációjának köszönhetôen. Kedvezô árú gyûjtôcsomag a kukorica magról kelô kétszikû, valamint magról kelô és évelô egyszikû gyomnövényei ellen. Egyszeri kijuttatás és osztott kezelés esetén is megállja a helyét. Ahol a növény és a védelem találkozik

12 12 Elôrejelzésre alapozott védekezés a takácsatkák kártétele ellen A hazai almaültetvények ( hektár KSH, 2012) egyik évrôl évre visszatérô nö - vényv édelmi gondja a közönséges takács - atka (Tetranychus urticae) elszaporodása. A faj sok tápnövényû kártevô, a világ minden táján ismerik a kártételét. Hazánkban sem csupán almásokban okoz gondot, hanem számos más, fásés lágyszárú növénykultúrában is. A kár tevô kifejlett alakja szabad szemmel még észrevehetô, azonban a pete, a lár va és a nimfa mikroszkóp nélkül nem megfigyelhetô. Nagymértékû elszapo - rodása esetén a levél asszimilációs felü - lete csökken, azaz elbarnul, idô elôtt lehullik, sôt a gyümölcsök növekedése is leállhat, ezzel pedig jelentôs termés - veszteséget okoz a termesztônek. A kártevô atkafajok elszaporodásának korlátozására gyakran atkaölô szereket, speciális akaricideket kell hasz nálnunk. E készítmények egyfelôl nem olcsók, másfelôl pedig felhasz - nálásuk szakértelmet igényel a kielégítô hatás elérése érdekében. A termékek engedélyokiratában is a következô megállapításokat találjuk a kijuttatásról: (1) megfigyelésre alapozva, (2) rendszeres vizsgálat alapján, (3) egyedszám isme - retében. Véleményem szerint a termékek felhasználását ezek az ajánlások nem sokban segítik, ugyanis meglehetôsen pontatlanok. Nem határozzák meg a megfigyelés módját, gyakoriságát, de az elszaporodás azon mértékét sem, amikor védekezni kell. Ráadásul az atkaölô szerek egyes hatóanyagai in - kább a petéket, míg mások inkább a mozgó alakokat pusztítják. Tapasztala - taim alapján a takácsatkák már május végén megjelennek a lombozaton. Tehát a megfigyelés kezdôdjön ekkor, és le - gyen legalább kétheti gyakoriságú! A peteölô hatóanyagokat akár ilyen korai idôszakban is be lehet már vetni, ugyan - is az egyedszám ekkor már elérheti az 5-10 egyedet levelenként (1. ábra). Minden atkaölô szer hatóanyagának hatékonyságát az engedélyezési eljárás 1. ábra: Az atkaölô szerek kijuttatásának helyes idôzítése Megfigyelésre alapozva Rendszeres vizsgálat alapján Egyedszám ismeretében Ki? Szakember Milyen gyakran? Mekkora egyedszámnál? Mivel? Mikroszkóppal Mikor? Májustól 1-2 hetente! 5-10 egyed/levél

13 13 során többször is vizsgálják. Joggal fel - té telezhetjük tehát, hogy nincs köztük hatástalan, csupán a helyes felhasz ná - lásukat kell elsajátítanunk. Ehhez szaktudásra, azaz a takácsatka fejlôdési alakjainak felismerésére, a megfigye - lés hez pedig mikroszkópra van szükségünk. Ezek alapfeltételek, amelyek nélkül csak vakon, a szerencsében bíz - va juttathatjuk ki az atkaölô szert. A védekezés idôzítésérôl tehát ne kárkép alapján döntsünk, hiszen ha már sárgul a levél, akkor elkéstünk! Az atkák tavasztól ôszig tartó rendszeres megfigyelésével, akár szakta - nácsadás keretében lehetôség nyílik annak elkerülésére, hogy az ültetvény- ben túlzott mértékben elszaporodjanak és ezzel gazdasági kárt okozzanak a takácsatkák. Sôt, az esetleg szükségtelen kezelések is elkerülhetôk, ami önma - gában is megtakarítás a termesz tô nek, nem beszélve a környezet terhe lé sének csökkentésérôl. A modern növényvédelem arra törekszik, hogy csökkentse a növényvédô szerek felhasználásának gyakoriságát, és növelje az egyes kezelések haté - konyságát. Az okszerû növényvédelem elôrejelzésre alapozott, nem terheli fölöslegesen a környezetet, egyben szá - mít a takácsatkák természetes ellenségeinek korlátozó tevékenységére is. Így kerülhet egyre egészségesebb élel - miszer az asztalunkra, és így segíthetjük elô, hogy a gyümölcstermesztés gazdaságos, versenyképes ágazattá váljon hazánkban is. Hatékonyság-vizsgálat a Zoom 11 SC atkaölô szerr e l A Nufarm felkérésére 2013 ta va szán hatékonyság-vizsgálatot végeztünk az etoxazol hatóanyagú Zoom 11 SC atka - ölô szerrel. A vizsgálat alföldi, kar csú - orsó koronaformájú, 8 éves, Fuji Kiku fajtájú üzemi almaültetvényben történt. A levelek fonákát sztereó mik rosz kóppal vizsgáltuk át, a takácsat kákat fejlôdési alakjuk szerint meg számlálva. Levél - mintát hetente vettünk, már a kezelést megelôzôen is. A peték levelenkénti száma már május 15-én elérte a kettôt. Egy héttel késôbb ez megduplázódott, és már nem kifejlett alakból is kettô jutott minden levélre. Tudva, hogy az etoxazol ható - anyag a kifejlett egyedeket nem pusz - títja, az egyik parcellán az üzem megkezdte a védekezést a javasolt dózisban. A kezelést követôen csökkent a takácsatkák egyedszáma, sôt egészen június végéig nem érte el a kezeléskori szintet. Ez mintegy 4-5 hetes hatástartamnak felel meg (2. ábra). Egy másik parcellán szándékosan hibáztunk, azaz a kezelés az egyedszám alapján javasolhatónál három héttel késôbb történt meg. Itt egyáltalán nem tapasztaltuk azt a hatékonyságot, amit az elsô esetben, ugyanis a kifejlett egye - dek folyamatosan tojást raktak. További tapasztalatunk, hogy a permet lé kémhatása a lúgos és a savas tartományban sem befolyásolta a vé de - kezés eredményességét. A Zoom 11 SC felhasználásakor tehát mindenképpen indokolt a takács - atkák fejlôdésének megfigyelésre ala pozott elôrejelzése a megfelelô hatás el - érése érdekében. Az állókultúrák takácsatkák elleni védekezésében az új ható - anyagot a fentiek alapján szükség szerint a tavaszi idôszakban javasoljuk kijuttatni. Szabó Árpád PhD BCE Kertészettudományi Kar, Rovartani Tanszék ábra: Zoom 11 SC atkaölô szer hatékonyság-vizsgálata Jakabszállás, (üzemi almaültetvény) Egyedszám (db/levél) kijuttatás én kijuttatás én 0 5/15 5/24 5/31 6/7 6/14 6/21 6/29 Mintavételi idôpontok helyes idôzítés: megkésett védekezés: hatástartam (4-5 hét)

14

15 A hazai napraforgó termesztés sokat változott az elmúlt másfél évtizedben a kultúra megítélése, a termesztés intenzitása, és a használt genotípusok jellemzôi tekintetében. Elôtérbe kerültek az olyan technológiai fejlesztések, melyek választ adhatnak az egyre változékonyabb idôjárás okozta viszon tagságokra, majd a biztonságosabb termelést zászlóra tûzve körvonalazódott, hogy új megoldásokat igényel a gyakorlat. A SAATEN-UNION ezért a napraforgó hibridek európai fejlesztését a versenytársakkal szemben gyökeresen más genetikai alapokra helyezve kezdte el néhány évvel ezelôtt. A nemesítési munka fókuszában már a kezdetektôl a termelôi igények állnak, így egyszerre több, a termesztés biztonságát, rugalmasságát szolgáló jellemzôt alapvetô megoldásként nyújtunk a gyakorlat számára. Kiemelten kezeljük az imidazolinon-ellenálló napraforgó hibridek fejlesztését, mivel hazai körülmények között a genetikai fejlôdésen túl a gyomirtás haté kony ságában rejlô tarta lékok kiaknázása teszi lehetôvé a napraforgó-termesztés biztonságának és jövedelmezôségének növelését. Ennek megfelelôen valamennyi napraforgó hibridünk beilleszthetô a CLEARFIELD technológiába, ami a hazai piacon jelenleg egyedülálló. A ha - gyományos linolsavas (LO) hibridek mellett magas olajsavas (HO) hibridjeink termesztése során is alapvetô elônyként jelenik meg a herbicid-tolerancia, ami a nagy termések elérésének egyik alappillére. A gyomirtó szernek ellenálló hibridek termesztésén alapuló gyomszabályozási technológia fejlôdése töretlennek tûnik egész Európában, ezért az ehhez kapcsolódó napraforgó hibridek nemesítése a SAATEN-UNION részérôl kiemelt jelentôségû. Mindezt a törekvést jól tükrözi, hogy a jövôben bevezetésre kerülô, továbbfej - lesztett CLEARFIELD gyomirtási rendszerhez illeszkedô, újgenerációs SAATEN-UNION hib ridek üzemi tesztelése is hamarosan megindulhat. SAATEN-UNION. TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG. NAPRAFORGÓ 2014 PARAISO 102 CL MAXIMUS HO-CL Valamennyi termôhelyen kiemelkedô termés és termésbiztonság jellemzi. Kezdeti fejlôdése erôteljes, felépítése robosztus. Kiválóan sûrít - hetô, betegség-ellenállósága kimagasló. Középkorai hibrid. Évjáratonként nagyfokú sta bilitás és kimagasló eredmények jellemzik termôképességét, olaj- és olajsavtartalmát. Jó általános betegségtolerancia, egészséges állo - mány és szádorrezisztencia jellemzi. SUNFLORA CL ARMADA CL Az intenzív területek korai favoritja. Kiemelkedô plazmopara- és szklerotíniaellen állóság, erôs gyökérzet és jó szártu - laj donságok jellemzik. Szárazság- és stressz tûrô hibrid. Magas olajtartalom, alacsony növénymagasság és kiváló állóképesség jellemzi.

16 16 PARTNEROLDAL Yara Hungária Kft. Napraforgó termesztés Yara technológiával A 2013-as év a napraforgó termesztés sike - ré ben bízó szakembereket igazolta. Ismét bebizonyosodott, hogy a napraforgó nagyon jól alkalmazkodik a hazai klímához. A tavasszal, vetés-kelés környékén érkezô csapadékkal rendkívül jól gazdálkodik, majd megfelelô tápanyag-ellátottság, illetve gyommentesség esetén egy-két komolyabb esôvel szinte végig jó lesz a vegetáció. Tavaly a betakarítás - kori idôjárás is kedvezô volt. A korai, illetve késôi betakarítású napraforgók szárítás nélkül mehettek végcéljuk felé. A terménypiaci áresés eleinte negatívan hatott az értékesítésre, de a csökkenô tendencia még idôben megtorpant, majd a trend vissza fordult. Szükséges lenne az integrátori szabályozás módosítása, a termés egyik felének korai, általában magasabb áron történô lekötése ugyanis jót tesz a piacnak, megoszlik az árualap mennyisége. Egyre többen elfogadják, belátják, hogy a napraforgó tulajdonságai közül a rendkívül jó tápanyag-reakciót kell az elsô helyre sorolni. Akár alap-, akár lombtrágyáról van szó, ez egyértelmûen és szignifikánsan bizonyítható. Alaptrágyázás A Yara palettáján található termékek közül a YaraMila TM és a YaraMila TM az a két összetételû mûtrágya, amelyet a termelôk leginkább használnak. A magas kálium és a megegyezô, vagy nem sokkal kevesebb foszfor hatóanyag felhasználását egyrészt a napraforgó magas káliumigénye, másrészt a magyar - országi termôterületek alacsonyabb foszfor ellátottsága indokolja. A kijutta tás a magas hatóanyagtartalom miatt két módon történhet. Teljes felületre való szórás ese tén kg/ha mennyiségben kell gondolkodni, míg a vetéssel egy menetben elegendô a kg/ha dózis kijuttatása. Abban az esetben, ha a te - rületünk káliummal nagyon jól ellátott, vagy már mono mûtrágyából elegendô kálium került kiszórásra, akkor a YaraMila TM starterként való alkalmazása jöhet még szóba, elsôsorban a vetéssel egy menetben kijuttatott kisebb adagban. Startertrágyázás Az elôzô részben a vetéssel egy menetben kiadott mûtrágyázásra is használjuk a starterezés fogalmát, de klasszikus értelemben ez mást jelent. Az adott kultúra számára biztosítjuk a vegetáció teljes egészére szükséges tápelemeket alap-, fej-, lombtrágyázással, és ezt egészítjük ki egy startertrágyázással a gyors, egyenletes, intenzív kezdeti fejlôdés érdekében. A Yara ebben az évben jelent meg egy ilyen termékkel, a YaraMila TM Starter (N, P, valamint 2 % Zn, 0,1 % B) mûtrágyával. Ezt a mikrogranulált terméket megfelelô mûtrágyázás, illetve tápanyagellátottság esetén kg/ha dózisban javasoljuk kijuttatni. Az elôbbiek hiánya esetén alkalmazott magasabb dózissal a kezdeti fejlôdés intenzitását, hosszát tudjuk növelni. gyárból történô beszállítás miatt a pontos kéntartalomról a kereskedôk adnak felvilágosítást. Természetesen a kénes nit rogén pozitív hatása a kéntartalom mi ni málisan eltérô szintje ellenére min - dig biztosított. A kén mennyisége 30 kg/ha körül optimális. Lombtrágyázás A napraforgó termesztési techno ló - giánknak fontos részét képezi a lombtrágyázás. Ajánlatunkból kiemelkedik a YaraVita TM Brassitrel, amely az olajos növények elsô számú lombtrágyája. A napraforgó számára szükséges elemek közül a kálcium, magnézium, bór és mangán mellett molibdén és egy kis nit - rogén kiegészítést is tartalmaz. 2 3 l/ha adagban alkalmazva, és legalább kétszer kijuttatva érjük el a legkedvezôbb hatást. Az elsô kezelés optimális idô - pontja 6-8 levélpáros állapot, míg a második kezelésé a csillagbimbós állapot kezdete. A YaraVita TM Bortrac a bórpótlás ideális terméke, javasolt dózisa önálló alkalmazás esetén 2 l/ha. A Yara Vita TM Brassitrel alkalmazása mellett ez a dózis csökkenthetô. A kén mennyi - ségét lombon keresztül is tudjuk pótolni. A YaraVita TM Thiotrac használata 4 5 l/ha mennyiségben javasolt. Lombtrágya választásakor a hatóanyag tartalom ra vetített árakat figyelje, mert nagy - ságrendbeli különbségek vannak a termékek között! Ebben segít a yara vita.hu webes felület, ahol könnyen összehasonlíthatóak a termékek. Munkatársaimmal együtt készséggel állunk rendelkezésre a további kérdések megválaszolására és a problémák meg - oldásának közös kidolgozására. Együtt biztosan megtaláljuk a nap ra forgó táp - anyag-ellátásának területén azokat a lehetôségeket, amelyek nagyobb jöve - delmet biztosítanak. Gyuris Kálmán Yara Hungária Kft Fejtrágyázás A napraforgó termesztése esetében a nitrogén mennyisége a többi kultúrához képest alacsonyabb szintet kíván kg/ha hatóanyag már a magasabb termésszintekhez is elegendô. A YaraBela TM Extran és a YaraBela TM Sulfan két nit - rogén-tartalmú, fejtrágyázásra javasolt termékünk. A Sulfan ként is tartalmaz. Több

17 17 Gramin szuperszelektív egyszikûirtó a Nufarmtól A gyomokkal versengô, fiatal kultúr nö vé nyek megfelelô védelme a jö vedelmezô nö vény termesztés alapeleme. A Gramin a Nufarm új, szuperszelektív egyszikûirtó készítménye. Felhasználható repce, napraforgó, szója, borsó, bab, lencse, cukorrépa, lucerna, len, továbbá paradicsom, paprika kul tú rákban, valamint almatermésûekben, szôlôben és erdészetben. Gramin a cukorrépában A magról kelô fûfélék közül általában a kakaslábfû és a muharfélék adnak gyomirtási feladatot. Az évelô egy szi kûek közül pedig a fenyércirok jelent nehézséget a gyomirtás során. A Gramin adagja a cukorrépa egy szikû gyom nö vényei esetében megegyezik a szó já nál leírtak kal. Tanácsok a Gramin kijuttatásához Gramin Gramin a szójában kezeletlen A Gramin hatásának eredménye a fûfélék szárcsomójában A kakaslábfû és a muharfélék csaknem egyszerre kelnek a szójával. Lombzáródásig pedig a melegigényes vagy folya - matos kelésû fûfélék (pl. fenyércirok, vadköles) megjele nése okozhat terméskiesést, illetve erôs gyomosodás esetén gátolhatja a betakarítást. A Gramin adagja magról kelô fûfélék ellen 0,7 1,0 l/ha, a fenyércirok magról kelô alakja ellen 0,8 l/ha, míg a rizómás fenyércirok ellen 1,0 1,2 l/ha, tarackbúza ellen 2,0 2,5 l/ha, csillagpázsit ellen pedig 3,0 3,5 l/ha. Felszívódó hatóanyagú, szuperszelektív egyszikûirtó készítmény. A megfelelô gyomirtó hatás érdekében a permetezést a gyomnövények kelése után, azok intenzív növekedésének kezdetén kell elvégezni, +10 o C hômérsékl e t felett. Az egyszikû gyomok felálló, vékony, fonalas levélkéin csak a finom porlasztású, apró cseppek képesek megtapadni, ezért itt a permetcseppek MVD-je mikron lehet, csepp/cm 2 fedettséggel. A permetlébe tilos hatásfokozó adalékanyagot, ammónium-szulfát hatóanyagú terméket, fenoxi-herbici deket vagy lombtrágyát keverni. Fúvókaajánlás: Hagyományos lapossugarú fúvóka, minél kisebb haladási sebesség, hogy az elsodródás csökkenthetô legyen. Szeles idôben vagy 6 km/óra feletti hala dá si se bes - ségnél anti-drift (elsodródás csök kentett, perdítô betétes kivitel) vagy kompakt légbeszívásos fúvóka, 5 bar nyo más felett üzemeltetve. Gramin a hüvelyesekben és lucernában A fûfélék közül leginkább a kakaslábfû megjelenésére szá - míthatunk. A Gramin adagja a hüvelyesek és a lu cer na egyszikû gyomnövényei esetében megegyezik a szó jánál leírtakkal. Gramin kezelés hatása szójában

18 18 Nando 500 SC a burgonya védôernyôje A burgonyavész, vagy közismert nevén fitof tóra egyike a legveszélyesebb burgonyabe - teg ségeknek. A kórokozó gomba (Phytophthora infestans) számára kedvezô feltételek között nagyon gyorsan, 2 3 nap alatt jár vá - nyos méretûvé válhat a fertôzés. A szántó földön jelentkezô lombveszteség mellett nem be csül hetô le a tárolási idôszak során keletkezô gumóveszteség sem. A fertôzött gumókban ugyanis tovább fej - lôdhet a gomba, ami más gombák és baktériumok okozta beteg ségekkel együtt súlyos rothadáshoz vezethet. Emiatt jelentôsen romlik a gu mók tárolhatósága és piacossága, így közvetlen gazdasági kárral, bevé tel kieséssel jár. Az új fluazinam-generációhoz tartozó NANDO TM 500 SC révén egy csúcs teljesítményû, kontakt hatásmó dú, fo lyékony gombaölô szer jelent meg a bur gonyavész elleni védekezés esz köztárában. A NANDO TM 500 SC egy szerre több ponton gátolja a kórokozó életmûködését, és spóraölô hatása mellett megakadályozza a már kialakult fertô - zés továbbterjedését, valamint a gumókhoz lemosódva azok védelmét is biztosítja. Egyszerre védi a hajtást és a gumót A NANDO TM 500 SC a Phytophthora infestans fejlôdési ciklusának több pont - ján is hat: gátolja a sporangiumok csírázását, megakadályozza a zoospórák szabad dá válását, mérsékli a sporulációt, gátolja a zoospórák csírázását. A fluazinam hatóanyag a gomba mitokondriumaiban zajló oxidatív foszforiláció folyamatába avatkozik be, ezzel a kórokozó sejtlégzését gátolja. A NANDO TM 500 SC a betakarításig biztos védelmet tud nyújtani, s mindezt igen alacsony dózis mellett. A Nando TM 500 SC biztosan hat a kórokozó különbözô fejlôdési stádiumaiban sporangium sporangium zoospórákkal gátolja a sporangiumok csírázását sporangiumtartó sporangiumtartó zoospórák szabaddá válása megakadályozza a zoospórák kiszabadulását fertôzött gumó levélfertôzés csokoládébarna színû foltok a leveleken mérsékli a sporulációt fertôzött növény fitoftórás levél- és szártünetekkel gumófertôzés gátolja a zoospórák csírázását

19 N U FA R M E R M A G A Z I N 19 Gyorsan kialakuló esôállóság Zárópermetezés esetén a gumókhoz lemosódva, a gumók tárolhatóságát nagymértékben javítja. Az esôállóság a Phytophthora infestans elleni védekezés különösen fontos szempontja. A NANDOTM 500 SC készítménnyel végzett vizsgálatok eredményei szerint a kezelés után kb. 1 órával kialakul a megfelelô védôréteg a levélfelületen. Elsô osztályú formuláció A NANDOTM 500 SC a gyakorlatban már jól bevált fluazinam hatóanyagot tartalmazó vizes szuszpenzió koncentrátum (SC). Az alkalmazott modern formulációs technológiának köszönhetôen sikerült a lehetô legjobb tulajdonságokkal rendelkezô formulációt kifejleszteni, melynek jellemzôi a következôk: delkeznek a rezisztencia kialakulásának veszélye tekintetében. A fluazinam hatóanyag rezisztencia-kockázati besorolása: csekély. Emiatt a fluazinam hatóanyagú NANDOTM 500 SC a rezisztencia elleni stratégia fontos eleme lehet a permetezési programban, így hozzájárulhat ahhoz, hogy a szelekciós nyomás ne növekedhessen. Ideális a rezisztencia kialakulásának megakadályozására kiváló hatóanyag-eloszlás a leveleken és a száron, kiváló fedettség és hosszan tartó borítás, kiváló stabilitás. A Phytophthora infestans azon kórokozók közé tartozik, amelyeknél a felhasznált gombaölô szerekkel szemben rezisztencia alakulhat ki. Az egyes készítmények eltérô tulajdonságokkal ren- Felhasználható Kultúra burgonya Károsító Dózis (l/ha) Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap) burgonyavész, alternária 0, A felhasználásra vonatkozó további elôírások Kultúra Kezelések maximális száma Két kezelés közti minimális idôtartam (nap) 10 7 burgonya Az utolsó kezelési fenostádium levélsárgulás (BBCH 93) Javasolt technológia: Burgonyában a permetezéseket elôrejelzésre alapozva, megelôzô jelleggel célszerû elvégezni, és a fertôzési viszonyoktól függôen 7 10 naponként ismételni. Erôs fertôzési nyomás esetén rövidebb permetezési fordulók alkalmazása ajánlott. Minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, különösen a lombozat belsejében. A légi kijuttatás nem engedélyezett. Kijuttatási tanácsok: Kontakthatású gombaölô szer burgonyában. A készítményt a védendô növények teljes felületére kell permetezni, finom porlasztással, mikronos cseppekkel, csepp/cm2 fedettséggel. A megfelelô fedettséget kettôs lapossugarú szórófejjel felszerelt permetezôgéppel lehet elérni, amely a levelek többirányú permetezésével segíti a permetcseppek bejutását és lecsapódását a levél fonákára is. Fúvókaajánlás: kettôs lapossugarú fúvóka, hagyományos vagy légbeszívásos kivitelben. 0,4 l/ha BBCH levelek, oldalhajtások képzôdése hosszanti sorzáródás növekedés bimbófejlôdés virágzás lombozat sárgulása gumóérés

20 20 Nufarm szezonnyitó, új termékekkel Szezonnyitó kereskedelmi rendezvényén mutatta be elmúlt évi eredményeit és jövôre vonatkozó terveit a Nufarm Hungária Kft. A friss céginformációk és termékújdonságok mellett szó volt a Nufarm idei akciós ajánla - tai ról, valamint a változások kezeléséhez is ötleteket kaptak a résztvevôk. A budapesti Novotel Hotelben tartotta évadnyitó kereskedelmi rendez - vényét a Nufarm Hungária Kft. A január 16-ai, tavaszias délelôtt folyamán meg - telt a terem, több mint ötvenen fogadták el a cég meghívását. A vendégeket Salamon György, a Nufarm Hungária Kft. cégvezetôje kö - szö ntötte, majd a környezet változásaira hívta fel a hallgatóság figyelmét. Bevezetôjében utalt a szokatlanul enyhe európai idôjárás mellett az észak-ame - rikai hideghullámra, a terménypiaci kereslet és kínálat kiegyensúlyozatlan - ságaira, a hektikusan mozgó alapanyag árakra, továbbá a jogi és gazdaságpolitikai szabályok változásaira. A változások a növényvédô szerek Salamon György piacát is érintik, ahol a lejárt sza ba - dalmi oltalmú hatóanyagot tartalmazó termékek a globális forgalomnak már 77%-át adják. Eközben évrôl évre csökken az új engedéllyel rendelkezô hatóanyagok száma. Az ausztrál székhelyû Nufarm a vi - lág vezetô növényvédôszer-gyártóinak sorában a 8. helyen áll. A vállalat a vi - lág szerte legnagyobb és leggyorsabban növekvô szegmensre, a szabadalmi oltalommal nem rendelkezô ható anya - gok termékfejlesztésére fókuszál. A ma - gyar leányvállalat a megalapítása óta eltelt hat évben megnégyszerezte területi képviselôinek létszámát és meghatszo - rozta a forgalomba hozott termékek számát is. Tavalyi árbevétele meg kö - zelítette a 3 milliárd forintot, amiben nagy szerepe volt a Cheyenne 1 G talaj fertôtlenítô szer elsô éves sikereinek. A bevezetés évében mintegy 40 ezer hektáron alkalmazott készítményt azonban hátrányosan érinti a neonikotinoid hatóanyagok használatának ideiglenes korlátozása. A fôként kukoricában alkal - mazott talajfertôtlenítô granulátum forgalmának kiesését ezért új termékek be vezetésével igyekszik pótolni a vállalat. Idén már több mint 30 termék és kom bináció szerepel a palettán, amit az intenzív termékengedélyeztetési munkának köszönhetôen továbbiak követnek majd. Hörömpô László értékesítési csoportvezetô mutatta be az idei ajánlatot, melyben a jól ismert márkanevek, széles körben használt termékek és termék - kombinációk mellett újdonságok is helyet kaptak. Az életpálya elején járó Kyleo, az elmúlt nyáron bevezetett Gizmo és az ôsszel debütált Nuprid Max, továbbá Agility + Mezzo kombináció mellé sorakozik fel a Zoom 11 SC atkaölô szer, valamint a Tazer és a Prolectus gombaölô szerek. A Tazer a Nufarm egy új és egyben elsô strobilurin hatóanyagú gombaölô szere, melyet Tazer Kombi gyûjtôcsomagban is beszerezhetnek a kalászo - sokat és repcét termelô gazdálkodók. A csomag tartalma 2x5 liter Tazer és 2x5 liter Mystic 250 EC, amely együtt jelentôs árkedvezménnyel kerül forgalomba. A Mystic Pro gombaölô szerhez kap - csolódó akcióban pedig a szaksze rû kijuttatást szolgáló fúvókával együtt sze - rezhetô be a nagy hatékonyságú ga - bona fungicid. Az akció részleteirôl a weboldalon tájé ko zód - hatnak az érdeklôdôk. Teljesen új hatóanyagot tartalmazó termék a Zoom 11 SC atkaölô szer és a Prolectus gombaölô szer, melyeket Far - kas Ádám fejlesztômérnök mutatott be a résztvevôknek. Az egyedi hatóanyagot tartalmazó Zoom atkaölô szer szôlôben és gyümölcsösben, hajtatott paradi - csomban, tojásgyümölcs és szamóca

Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is!

Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is! Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is! már repcetermesztőknek is! Az őszi káposztarepcében a Clearfield gyomirtási rendszer az egyetlen nem transzgenikus (nem GMO) gyomirtószer-tűrő

Részletesebben

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme A ribiszke és a köszméte termesztése során évről-évre jelentős gazdasági kárt okoznak a lisztharmat a lombozat fertőzésével és a különböző levéltetű fajok

Részletesebben

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú ATHOS TM.

Részletesebben

A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME

A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME GYOMIRTÁS A napraforgó gyomirtása elsôsorban a tavasszal csírázó, nyárutón virágzó, egyéves (T4) gyomokra irányul. A magról kelô fûfélék közül a legna gyobb gon dot a kakaslábfû,

Részletesebben

Repce őszi technológia. Egy jó szezonhoz biztos kezdés kell

Repce őszi technológia. Egy jó szezonhoz biztos kezdés kell Repce őszi technológia Egy jó szezonhoz biztos kezdés kell A termelők általános véleménye szerint a repce az egyik legkockázatosabban termeszthető szántóföldi növény, ugyanakkor magas jövedelmezőséget

Részletesebben

Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk!

Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk! Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk! Ha a kalászosok gyomirtásáról esik szó, bizonyára keveseknek jut eszébe az Arysta. Más lenne a helyzet, ha pl. a cukorrépa lenne a téma, ahol

Részletesebben

A paradicsom védelme

A paradicsom védelme A paradicsom védelme Rovarkártevôk elleni védelem A paradicsom növényvédelmi szempontból az egyik legigényesebb kultúrnövény. A magvetéstôl a betakarításig-szedésig a károkozók egész sora veszélyeztet

Részletesebben

Champ DP. Innovatív formulációjú, esôálló baktérium- és gombaölô szer

Champ DP. Innovatív formulációjú, esôálló baktérium- és gombaölô szer Innovatív formulációjú, esôálló baktérium- és gombaölô szer A rézrôl általában Az emberiség által legrégebben és leggyakrabban hasz - nált fém a réz. A római idôkben aes cyprium, vagyis ciprusi fém néven

Részletesebben

ZOOM 11 SC. egyedi hatóanyagot tartalmazó, új atkaölô permetezôszer ÚJ ZÁRLATI KÓROKOZÓ MAGYARORSZÁGON

ZOOM 11 SC. egyedi hatóanyagot tartalmazó, új atkaölô permetezôszer ÚJ ZÁRLATI KÓROKOZÓ MAGYARORSZÁGON 4. évfolyam. 13. szám ÚJ ZÁRLATI KÓROKOZÓ MAGYARORSZÁGON Szôlô aranyszínû sárgaság fitoplazma FÓKUSZBAN A KALÁSZOS VETÔMAGOK CSÁVÁZÁSA Gizmo 60 FS MAGYAR SIKERTÖRTÉNET Agrofil SZMI Kft. ARCVONÁSOK Lajos

Részletesebben

Őszi sörárpa termesztéstechnológia

Őszi sörárpa termesztéstechnológia Raiffeisen-Agro Magyarország Kft. szakmai anyag Őszi sörárpa termesztéstechnológia 1. A vetés ideje Fontos a vetés időpontjának meghatározása, optimális periódusnak mondható az október 10-20. között, nem

Részletesebben

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

ÔSZI TEENDÔK A REPCÉBEN Hogyan tovább? A GYOMTENGEREK CSÚCSRAGADOZÓJA Kyleo innovatív tarlóápoló szer TAKARÉKOS CSÁVÁZÁSI MEGOLDÁSOK

ÔSZI TEENDÔK A REPCÉBEN Hogyan tovább? A GYOMTENGEREK CSÚCSRAGADOZÓJA Kyleo innovatív tarlóápoló szer TAKARÉKOS CSÁVÁZÁSI MEGOLDÁSOK 5. évfolyam 15. szám A GYOMTENGEREK CSÚCSRAGADOZÓJA Kyleo innovatív tarlóápoló szer TAKARÉKOS CSÁVÁZÁSI MEGOLDÁSOK Gizmo, Nuprid Max és Nuprid 600 SÁRGAROZSDA A Midas ellenállt neki NUFARMER MAJÁLIS 2014

Részletesebben

A kukorica növényvédelme

A kukorica növényvédelme A kukorica növényvédelme Gyomirtás Kukorica vetésterületünk gyomösszetétele folyamatosan változik. Az utóbbi években fôként a magról kelô és évelô egyszikû gyom növények borítási sorrendjének átalakulása

Részletesebben

A káposztafélék védelme

A káposztafélék védelme A káposztafélék védelme Talajfertôtlenítés A káposztafélék növényvédelmében meghatározó szerepe van a fajta tenyészidejének. Egyes károsítók a rövid tenyészidejû, míg mások inkább a kései káposztaféléket

Részletesebben

Amega. Gyökerestôl megszünteti a gyomproblémát

Amega. Gyökerestôl megszünteti a gyomproblémát Amega Gyökerestôl megszünteti a gyomproblémát A totális hatású gyomirtószer-hatóanyagok között vezet a glifozát A glifozát a világ vezetô agrokemikáliája, 1972 óta alkalmazzák. Az eltelt idôben a gyomirtók

Részletesebben

NUFARM NÖVÉNYVÉDELMI MEGOLDÁSOK 2015

NUFARM NÖVÉNYVÉDELMI MEGOLDÁSOK 2015 TERÜLETI KÉPVISELŐINK Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fax: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu NUFARM NÖVÉNYVÉDELMI MEGOLDÁSOK 2015 Dancs Tibor Gyôr-Moson-Sopron, Veszprém,

Részletesebben

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés 6/2014. (II. 6.) VM rendelet a termésbecslésről A szakmaközi

Részletesebben

YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 26,5% CaO

YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 26,5% CaO Yara Mono Műtrágyák YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 26,5% CaO 100%-ban vízoldható kalcium-nitrát, 5 kg, 2 kg Összes nitrogén tartalom: 15,5% Nitrát-nitrogén tartalom: 14,4% Ammónia nitrogén: 1,1% Kalcium

Részletesebben

Megoldások A-tól Z-ig. Kukorica

Megoldások A-tól Z-ig. Kukorica Megoldások A-tól Z-ig Kukorica A legnagyobb területen termesztett szántóföldi növényünk, ezért a technológia sikere a legnagyobb mértékben befolyásolja a növénytermesztési ágazat eredményét. Melyek a technológiai

Részletesebben

A kalászosok növényvédelme

A kalászosok növényvédelme A kalászosok növényvédelme Csávázás A vetômaggal terjedô és a csírafertôzô kórokozók ellen a leghatékonyabb és leg gazdaságosabb eszköz a csá - vá zás. A mai csávázószerek minden tekintetben meg felelnek

Részletesebben

Megbízható. Jól ismert. Most még jobb.

Megbízható. Jól ismert. Most még jobb. Megbízható. Jól ismert. Most még jobb. Previcur Energy - Újdonság a moszatgombák ellen Az új Previcur Energy két felszívódó preventív hatóanyagból áll, a Previcur 607 SL-bôl jól ismert propamokarbból és

Részletesebben

Talius Új alapokon a lisztharmat elleni védekezésben Egy kezelés: akár 8 hétig tartó egyedülálló védelem

Talius Új alapokon a lisztharmat elleni védekezésben Egy kezelés: akár 8 hétig tartó egyedülálló védelem Talius Új alapokon a lisztharmat elleni védekezésben Egy kezelés: akár 8 hétig tartó egyedülálló védelem az E. I. du Pont de Nemours and Company márkaneve Gabona lisztharmat (Erisyphe gramins) Rontja a

Részletesebben

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú

Részletesebben

Tisztelt Gazdálkodó!

Tisztelt Gazdálkodó! EURALIS HÍRLEVÉL 2011/4. EURALIS VETŐMAG KFT. 1118. Budapest, Rétköz u. 5. Tel.: 06-1-883-8884 Fax: 06-1-883-8885 www.euralis.hu Tisztelt Gazdálkodó! A jó idő érkeztével egyre sűrgetőbbé válik a határban

Részletesebben

Permetezőgépek folyadékfogyasztásának mérése és beállítása A permetezés anyagszükséglete

Permetezőgépek folyadékfogyasztásának mérése és beállítása A permetezés anyagszükséglete Permetezőgépek folyadékfogyasztásának mérése és beállítása A permetezés anyagszükséglete Hatásos permetezés csak akkor végezhető, ha pontosan ismert a felületegységre kiszórt folyadékmennyiség. Ugyanis

Részletesebben

TEMATIKUS TERV. Oktatási cél: Az őszi búza termesztésének enciklopédikus tárgyalása a Gazda I. képzésnek megfelelően koncentrálva.

TEMATIKUS TERV. Oktatási cél: Az őszi búza termesztésének enciklopédikus tárgyalása a Gazda I. képzésnek megfelelően koncentrálva. 1. számú melléklet (Forrás: K.B) TEMATIKUS TERV Téma: Az őszi búza termesztése. Oktatási cél: Az őszi búza termesztésének enciklopédikus tárgyalása a Gazda I. képzésnek megfelelően koncentrálva. Nevelési

Részletesebben

AGRO.bio. Talaj növény élet. Szabó Gábor területi képviselő. Minden itt kezdődik

AGRO.bio. Talaj növény élet. Szabó Gábor területi képviselő. Minden itt kezdődik AGRO.bio Talaj növény élet Szabó Gábor területi képviselő Minden itt kezdődik Az ENSZ 2015-öt A termőtalajok nemzetközi évének nyilvánította. Az ENSZ előrejelzései alapján a nem megfelelő talajművelési

Részletesebben

A REPCE NÖVÉNYVÉDELME

A REPCE NÖVÉNYVÉDELME A REPCE NÖVÉNYVÉDELME GYOMIRTÁS A csírázó repceállományok víz- és táp anyag felvételét gátolják, a kelô repcét agresszíven elnyomják a kul - túr növénnyel együtt megjelenô gyomnövények. A gyo mokkal versengô,

Részletesebben

Ideális hőmérséklet 10 20 C, a megcélzott kártevő legintenzívebb táplálkozási időszaka előtt, lehetőleg délelőtt. Hatásnövelő körülmény nincs.

Ideális hőmérséklet 10 20 C, a megcélzott kártevő legintenzívebb táplálkozási időszaka előtt, lehetőleg délelőtt. Hatásnövelő körülmény nincs. . Általános Név Formuláció Hatóanyag FENDONA 10 EC Emulzióképző koncentrátum (SC) 100 g/l alfametrin Hatás A Fendona 10 EC kontakt és gyomorméreg; rágó kártevők lárvái és kifejlett alakjai ellen hatékony.

Részletesebben

KUKORICA VETŐMAG AJÁNLAT

KUKORICA VETŐMAG AJÁNLAT KUKORICA VETŐMAG AJÁNLAT 2014 dekalbteszt.hu dekalbmet.hu 04.30. ÚJ DKC3811 9 10 10 9 10 10 Termőképesség Vízleadás Aszálytűrés Korai fejlődési erély Szárszilárdság Gyökérerősség Alacsony növénymagasságú,

Részletesebben

Burgonya növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Coragen 20 SC Curzate R Tanos 50 DF Titus 25 DF Vydate 10 G

Burgonya növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Coragen 20 SC Curzate R Tanos 50 DF Titus 25 DF Vydate 10 G Coragen 20 SC Curzate R Tanos 50 DF Titus 25 DF Vydate 10 G Burgonya növényvédelme DuPont technológiai összefoglaló Az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkanevei. A burgonya (Solanum tuberosum)

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Tanos 50 DF. formuláció: hatóanyag: cimoxanil - 25 % (m/m %) famoxadon 25 % (m/m %)

Tanos 50 DF. formuláció: hatóanyag: cimoxanil - 25 % (m/m %) famoxadon 25 % (m/m %) DUPONT Tanos 50 DF formuláció: vízben oldható granulátum (WG) hatóanyag: cimoxanil - 25 % (m/m %) famoxadon 25 % (m/m %) Xn, N Kombinált hatóanyagú felszívódó gombaölő permetező szer szőlőben szőlőperonoszpóra,

Részletesebben

A szôlô. növényvédelme

A szôlô. növényvédelme A szôlô növényvédelme 2013 A sikeres növényvédelem komoly szakértelmet, jó gyakorlati érzéket és sokszor (fôleg az idôjárás miatt) szerencsét is igényel. A szôlô növényvédelmét az adott év idôjárása, azon

Részletesebben

MINDENT VISZ TAVASZI TEENDŐK KALÁSZOSOKBAN, KUKORICÁBAN, REPCÉBEN, NAPRAFORGÓBAN, SZŐLŐBEN ÉS GYÜMÖLCSÖSÖKBEN GYENGÉD VÉDELEM CUPROXAT FW

MINDENT VISZ TAVASZI TEENDŐK KALÁSZOSOKBAN, KUKORICÁBAN, REPCÉBEN, NAPRAFORGÓBAN, SZŐLŐBEN ÉS GYÜMÖLCSÖSÖKBEN GYENGÉD VÉDELEM CUPROXAT FW 6. évfolyam 16. szám MINDENT VISZ ZEAGRAN TOP ÚJ KUKORICA GYOMIRTÓSZER-CSOMAG TAVASZI TEENDŐK KALÁSZOSOKBAN, KUKORICÁBAN, REPCÉBEN, NAPRAFORGÓBAN, SZŐLŐBEN ÉS GYÜMÖLCSÖSÖKBEN GYENGÉD VÉDELEM CUPROXAT FW

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Az új trágyázási technológia. Szántóföldi és egyéb növényi kultúrák. www.agrosolution.hu

Az új trágyázási technológia. Szántóföldi és egyéb növényi kultúrák. www.agrosolution.hu Az új trágyázási technológia Szántóföldi és egyéb növényi kultúrák www.agrosolution.hu AGROSOL liquid MINDIG JOBB VELE, mint nélküle! erőteljesebb fotoszintézis jól indul a vegetációs időszak életerős,

Részletesebben

Mikrobiológiai megoldások a fenntartható gazdálkodáshoz

Mikrobiológiai megoldások a fenntartható gazdálkodáshoz Mikrobiológiai megoldások a fenntartható gazdálkodáshoz FÓKUSZBAN A GYÖKÉR 100 millió 1 milliárd baktérium grammonként nagy része hasznos, egy része nem FÓKUSZBAN A GYÖKÉR A cégről dióhéjban: Az AGRO.bio

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A szőlő. növényvédelme

A szőlő. növényvédelme A szőlő növényvédelme 2015 A sikeres növényvédelem komoly szakértelmet, jó gyakorlati érzéket és sokszor (főleg az időjárás miatt) szerencsét is igényel. A szőlő növényvédelmét az adott év időjárása, azon

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A napraforgó. növényvédelme

A napraforgó. növényvédelme A napraforgó növényvédelme 2015 A napraforgó A napraforgó a legfontosabb olajnövényünk. Fél millió hektár feletti vetésterületével a harmadik legnagyobb területen termesztett szántóföldi növény Magyarországon.

Részletesebben

Yara szántóföldi megoldások

Yara szántóföldi megoldások Yara szántóföldi megoldások Szántóföldi növényeink Szántóföldi növénytermesztésünk mostoha gyereke a tápanyagellátás. Sajnos az 1 hektárra kiadott hatóanyag tartalmak jóval alatta maradnak a szakmailag

Részletesebben

Az egyes tápanyagok szerepe a növények életében DAMISOL KFT. ALBERTIRSA Ladányi Péter ügyvezető igazgató Az adott év termésmennyiségét és főleg annak minőségét a minimumban lévő tápanyag határozza meg!

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

Fotó: Ragács Tamás. A DuPont kiemelt ajánlata

Fotó: Ragács Tamás. A DuPont kiemelt ajánlata Fotó: Ragács Tamás A DuPont kiemelt ajánlata Bevezetô A korszerű termesztéstechnológiákban a növényvédelem komoly jelentôséggel bír. Komplex egysége az elôrejelzésnek, a károkozók ismeretének, a kártételek

Részletesebben

is légy ott! Kedves Partnerünk! Nem lehet kihagyni!

is légy ott! Kedves Partnerünk! Nem lehet kihagyni! Kedves Partnerünk! Te is légy Örömmel nyújtjuk át Önnek a Bayer CropScience megújult termékkatalógusát. Az elsô pillanatra szembetûnô új külsô egy könnyebben áttekinthetô és rendszerezettebb belsôt takar.

Részletesebben

Tanos 50 DF vízben oldható granulátum (WG) 250 g/kg ( 25 % m/m ) cimoxanil 250 g/kg (25 % m/m ) famoxadon

Tanos 50 DF vízben oldható granulátum (WG) 250 g/kg ( 25 % m/m ) cimoxanil 250 g/kg (25 % m/m ) famoxadon DUPONT Tanos 50 DF vízben oldható granulátum (WG) hatóanyag: 250 g/kg ( 25 % m/m ) cimoxanil 250 g/kg (25 % m/m ) famoxadon Kombinált hatóanyagú felszívódó gombaölő permetező szer szőlőben szőlőperonoszpóra,

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. www.dupontpioneerhirlevel.com ÉVZÁRÓ GONDOLATOK, AVAGY MI A KÜLÖNBSÉG EGY ŰRHAJÓ ÉS A KŐBALTA KÖZÖTT? GALÉRIA NYEREMÉNYJÁTÉK

A TARTALOMBÓL. www.dupontpioneerhirlevel.com ÉVZÁRÓ GONDOLATOK, AVAGY MI A KÜLÖNBSÉG EGY ŰRHAJÓ ÉS A KŐBALTA KÖZÖTT? GALÉRIA NYEREMÉNYJÁTÉK 09 1. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2013. DECEMBER A TARTALOMBÓL ÉVZÁRÓ GONDOLATOK, AVAGY MI A KÜLÖNBSÉG EGY ŰRHAJÓ ÉS A KŐBALTA KÖZÖTT? GALÉRIA NYEREMÉNYJÁTÉK www.dupontpioneerhirlevel.com AKTUÁLIS Évzáró gondolatok,

Részletesebben

CHEYENNE 1 G. új rovarölô talajfertôtlenítô granulátum kukoricában VISSZAUTASÍTHATLAN AJÁNLAT ARCVONÁSOK MERCEDES-BENZ M-OSZTÁLY

CHEYENNE 1 G. új rovarölô talajfertôtlenítô granulátum kukoricában VISSZAUTASÍTHATLAN AJÁNLAT ARCVONÁSOK MERCEDES-BENZ M-OSZTÁLY KÜLÖNKIADÁS 4. évfolyam. 10. szám VISSZAUTASÍTHATLAN AJÁNLAT Mezzo Forte Mystic gyûjtôcsomag kalászosokban ARCVONÁSOK Dr. Vörös Géza MERCEDES-BENZ M-OSZTÁLY barátságos, elegáns luxusóriás HAZAI ÉS KÜLFÖLDI

Részletesebben

GOSZ Yara Dow Minőségi búza termesztése. Pájtli József Budaörs, 2015.03.25.

GOSZ Yara Dow Minőségi búza termesztése. Pájtli József Budaörs, 2015.03.25. GOSZ Yara Dow Minőségi búza termesztése Pájtli József Budaörs, 2015.03.25. Bemutatkozás Minőségi búzatermesztésről általában Talajművelés Tápanyag-gazdálkodás Növényvédelem Növényápolás Ökonómia Bemutatkozás

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 223 Gyomirtás. 246 Gombabetegségek elleni védekezés. 230 Védekezési technológia. A hagyma gyomnövényei

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 223 Gyomirtás. 246 Gombabetegségek elleni védekezés. 230 Védekezési technológia. A hagyma gyomnövényei hagyma 222 Tartalomjegyzék Gyomirtás 223 223 Gyomirtás 223 A hagyma gyomnövényei 224 A hagyma gyomirtása 225 A Stomp Super a hagyma alapgyomirtásában 225 Javasolt technológia A hagyma gyomnövényei A hagyma

Részletesebben

3. évfolyam. 6. szám

3. évfolyam. 6. szám 3. évfolyam. 6. szám Új termékek és csomagajánlatok Tippek a tavaszi gyomirtáshoz Gombabetegségek és rovarkártevők Kukorica gyomirtási tapasztalatok A légi növényvédelemről Tápanyag-utánpótlás Fúvókaajánlás

Részletesebben

Tárgy: a Betakarítási Koordinációs Bizottság 2008. november 21-i záró ülése

Tárgy: a Betakarítási Koordinációs Bizottság 2008. november 21-i záró ülése )$(* +,#-&-%.#/#-0100!"#$%&'%(!0 1860 Budapest, Pf. 1. 301-4000 Fax: 302-0408 Ügyiratszám: 33 386/45/2008. KPSZO- /2008. Tárgy: a Betakarítási Koordinációs Bizottság 2008. november 21-i záró ülése z őszi

Részletesebben

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

3. évfolyam. 7. szám

3. évfolyam. 7. szám 3. évfolyam. 7. szám Kukoricakártevők elleni védekezés Termelői tapasztalatok Kijuttatástechnikai tanácsok A napraforgó kártevők elleni védelme A repce magpergésének csökkentése Admiral 10 EC a hajtatásban

Részletesebben

Szôlô és gyümölcs ültetvények növényvédelme

Szôlô és gyümölcs ültetvények növényvédelme Szôlô és gyümölcs ültetvények növényvédelme Szôlô és gyümölcs ültetvények gyomirtása A hosszú élettartamú, álló kultúrákban a mechanikai gyom irtás mellett a gyomirtó szerek használata sem nél - kü lözhetô.

Részletesebben

Termékkatalógus 2015

Termékkatalógus 2015 Termékkatalógus 2015 Gyomirtó szerek Adengo Betanal expert Betanal maxxpro Dicopur Top Finale Gallant Super Huszár aktív Laudis Merlin flexx Monsoon Monsoon active Puma extra Sekator OD Sencor 600 SC Tropotox

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Hogyan lehet még ezt is fokozni? A növényvédelmi kezeléseknél (kártevő, kórokozó) is érdemes olyan készítményt (Control DMP 50200ml/100L) alkalmazni, amely segíti a hatóanyag stabilitását és erősíti a

Részletesebben

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14.

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14. Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja Heicz Péter, 2014.01.14. Termelői kihívások Magyarországon Hogyan tudom stabilizálni a terméshozamaimat ilyen időjárási szélsőségek mellett?

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Refine 50 SX. formuláció: vízoldható granulátum N hatóanyag: tifenszulfuron-metil

Refine 50 SX. formuláció: vízoldható granulátum N hatóanyag: tifenszulfuron-metil DUPONT Refine 50 SX formuláció: vízoldható granulátum N hatóanyag: tifenszulfuron-metil A Refine széles hatásspektrumú, posztemergens gyomirtó szer kétszikű gyomok irtására, szemes és siló kukoricában,

Részletesebben

Irtható kártevők: Szőlőmolyok Sodrómolyok Kukoricamoly Borsómoly Gyapottokbagolylepke

Irtható kártevők: Szőlőmolyok Sodrómolyok Kukoricamoly Borsómoly Gyapottokbagolylepke 148 Szerkatalógus 2015 Rovarölő szerek Vetésfehérítő bogarak lárvái Gabonafutrinka-lárvák Repcefénybogár Repcebolha Irtható kártevők: Szőlőmolyok Sodrómolyok Kukoricamoly Borsómoly Gyapottokbagolylepke

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

Szôlô és gyümölcs ültetvények növényvédelme

Szôlô és gyümölcs ültetvények növényvédelme Szôlô és gyümölcs ültetvények növényvédelme Szôlô és gyümölcs ültetvények gyomirtása A hosszú élettartamú, álló kultúrákban a mechanikai gyom irtás mellett a gyomirtó szerek használata sem nél - kü lözhetô.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata:

Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata: 1. Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata: Termesztés céljai, jelentősége (fő- és melléktermékek felhasználása) Fajtaismeret (fontosabb

Részletesebben

SZÓJA termesztéstechnológia

SZÓJA termesztéstechnológia SZÓJA termesztéstechnológia Klimatikus- és talajviszonyok A szója az éghajlatra - a hőmérsékletre és a csapadékra - igényes növény. Nyáron szereti az egyenletes meleget, virágzáskor és magkötéskor pedig

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gombabetegségek elleni védekezés. 87 Gombabetegségek elleni védekezés

Tartalomjegyzék. Gombabetegségek elleni védekezés. 87 Gombabetegségek elleni védekezés 86 87 Tartalomjegyzék 87 87 Monília a csonthéjasok legsúlyosabb betegsége 89 Tafrinás levélfodrosodás az ôszibarack legfontosabb betegsége 90 blumeriellás betegség 90 További csonthéjasbetegségek 90 Sztigminás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A repce növényvédelme

A repce növényvédelme A repce növényvédelme A repce termésbiztonságának megalapozása A hazai klímán termesztett repcefajták és hibridek hozamát alapvetôen meghatározó tényezôk a termôhely, a tenyészidôszak idôjárása és az alkalmazott

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Ubinas Kft. (6724 Szeged, Dr. Baross J. u. 26.

H A T Á R O Z A T. Ubinas Kft. (6724 Szeged, Dr. Baross J. u. 26. ENGEDÉLYEZÉSI IGAZGATÓSÁG ELŐADÓ: Baranyi Tibor Mészáros Ferencné ENGEDÉLY SZÁMA: 1534/3/2006. TEL: 309-1012 FAX: 246-2942 TÁRGY: Gulliver (50 % azimszulfuron) gyomirtó permetezőszer 120 napos eseti felhasználási

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tavaszi kártevôk. Elôrejelzés alapján, idôben, okszerûen

Tisztelt Partnerünk! Tavaszi kártevôk. Elôrejelzés alapján, idôben, okszerûen Tisztelt Partnerünk! A tavasz közeledtével egyre több kártevô jelenik meg az ôsszel elvetett növényeken így az ôszi káposztarepcén is. Az ôszi káposztarepce az igényes, intenzív kultúrnövények közé sorolandó.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VÍGH TÍMEA

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VÍGH TÍMEA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VÍGH TÍMEA Keszthely 2012 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR, KESZTHELY Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Kocsis László egyetemi tanár

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

2008 Termékkatalógus

2008 Termékkatalógus 2008 Termékkatalógus Termékeinkkel kapcsolatos felvilágosítással és további információval szívesen állnak rendelkezésére területi képviselôink:. BAYinfo: 06-80-620-111 Észak-Veszprém Gyôr-Moson- Sopron

Részletesebben

Barclay Crop Protection. Trustee Hi-Aktiv. Engedély. szám: NÉBIH 04.2/2237-1/2012, 04.2/2541-1/2013;

Barclay Crop Protection. Trustee Hi-Aktiv. Engedély. szám: NÉBIH 04.2/2237-1/2012, 04.2/2541-1/2013; Trustee Hi-Aktiv felszívódó (szisztemikus) gyomirtó szer egyéves és évelő egyszikű és kétszikű ellen: Szőlő Almatermésűek Csonthéjasok Héjas gyümölcsűek Szántóföld, tarló Lucerna Erdészet összes fafaj

Részletesebben

KÁLIUM a magas hozamokat versenyképes minőségben előállító intenzív gyümölcstermesztés alaptápanyaga

KÁLIUM a magas hozamokat versenyképes minőségben előállító intenzív gyümölcstermesztés alaptápanyaga KÁLIUM a magas hozamokat versenyképes minőségben előállító intenzív gyümölcstermesztés alaptápanyaga Kálium szerepe a gyümölcstermő növények fejlődésében A kálium meghatározó jelentőségű a gyümölcstermő

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

Irritatív. Kizárólag a DuPont-tól!

Irritatív. Kizárólag a DuPont-tól! DUPONT T r e n d 90 formuláció: nedvesítőszer (folyékony) hatóanyag: 90% etoxi-izodecil alkohol Nem ionos nedvesítő szer, a DuPont által forgalmazott gyomirtó szerekhez. Xi Irritatív Kizárólag a DuPont-tól!

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

Növényvédelmi Tippek 2014/1

Növényvédelmi Tippek 2014/1 Növényvédelmi Tippek 2014/1 2 BASF Tartalom Hírek Az Olvasóhoz 3 3 Az Olvasóhoz Kalászosok Gyomirtás 5 A kalászosok új, 4-dimenziós gyomirtó szere, a Biathlon 4D Kukorica 8 Növeljük együtt a kukoricatermesztés

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 25 Gyomirtás. 2 8 Gombabetegségek elleni védekezés. 3 4 Rovarkártevôk elleni védekezés. 37 Védekezési technológia

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 25 Gyomirtás. 2 8 Gombabetegségek elleni védekezés. 3 4 Rovarkártevôk elleni védekezés. 37 Védekezési technológia 24 25 Tartalomjegyzék Gyomirtás 25 Gyomirtás 25 A burgonya gyomnövényei 26 A burgonya gyomirtása 26 A Stomp 330 a burgonya alapgyomirtásában 27 Javasolt technológia 2 8 28 A burgonya betegségei és kártételük

Részletesebben

A 2014-ES ÉV TAPASZTALATAI A TÁPIÓ-VIN KFT-NÉL ÉS EGY 3 ÉVES

A 2014-ES ÉV TAPASZTALATAI A TÁPIÓ-VIN KFT-NÉL ÉS EGY 3 ÉVES A 2014-ES ÉV TAPASZTALATAI A TÁPIÓ-VIN KFT-NÉL ÉS EGY 3 ÉVES LOMBTRÁGYA KÍSÉRLET ÖSSZEFOGLALÁSA Készítette: Kiss Attila Tápiószentmárton, 2015 SZŐLŐ ÉS GYÜMÖLCSTERMESZTÉS Helyszín: Bénye, Gomba 90 ha szőlő,

Részletesebben

A termelô neve:... Címe:... Termôhely:... A termelô kódszáma:...

A termelô neve:... Címe:... Termôhely:... A termelô kódszáma:... A termelô neve:... Címe:... Termôhely:... A termelô kódszáma:... Kedves Gazdálkodó Partnerünk! Mint azt Ön is tudja, az érvényes rendelkezések (a 2008. évi XLVI. törvény és a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet)

Részletesebben

A dohány növényvédelme

A dohány növényvédelme A dohány növényvédelme Kórokozók I. Vírusbetegségek : 1./ Dohánymozaik (Tobacco mosaic tobamovirus,tmv) 2./ Dohány érbarnulás (Potato Y potyvirus, PVY) 3./ Uborkamozaik vírus (Cucumber mosaic virus, CMV)

Részletesebben

Paradicsom és paprika tápoldatozása fejlődési fázisai szerint. Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V

Paradicsom és paprika tápoldatozása fejlődési fázisai szerint. Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V Paradicsom és paprika tápoldatozása fejlődési fázisai szerint Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V page 2 A növények növekedésének alapjai: Napenergia,CO2, víz, tápelemek Tápelemeket 2 csoportra osztjuk:

Részletesebben

Igényeim: Oszlopos japán díszcseresznye / Prunus serrulata Amanogawa Igényeim Babérmeg Felhasználásom Betegségeim. lama@zoldvilag.info.

Igényeim: Oszlopos japán díszcseresznye / Prunus serrulata Amanogawa Igényeim Babérmeg Felhasználásom Betegségeim. lama@zoldvilag.info. Igényeim: Fény Napsütötte helyeket kedvelem, a félárnyékot is elviselem Víz Mezofita, azaz közepesen vízigényes viszonyok között érzem jól magam, ilyen körülmények között, és benapozott helyen teljes pompámat

Részletesebben

/ 2203-06/2 2012 NEMZETI AGRÁRSZAKTANÁCSADÁSI, VIDÉKFEJLESZTÉSIINTÉZET. Irásbeli vizsgatevékenység

/ 2203-06/2 2012 NEMZETI AGRÁRSZAKTANÁCSADÁSI, VIDÉKFEJLESZTÉSIINTÉZET. Irásbeli vizsgatevékenység / 2203-06/2 Kódszám: M ----- KIV: 2012. 07. ll. VIÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KORLÁ TOZOTT TERJESZTÉSŰ! Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2203-06 Növénytermesztés Vizsgarészhez

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.07.09.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.07.09.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.07.09.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.07.09. 12:00-kor. Érvényes: 2015.07.16-ig. Várható frissítés: 2015.07.16. 12:00-kor. A meleg időjárás

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

CSILLAGFÜRT Jelent sége már az ókori Egyiptomban termesztették Több faját ismerjük: fehérvirágú, sárgavirágú, kékvirágú, keskenylevel, ével csillagfürt felhasználása: zöldtrágya, zöldtakarmány, abraktakarmány

Részletesebben