TAZER ÉS TAZER KOMBI. új gombaölô szer, növényélettani hatással ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TAZER ÉS TAZER KOMBI. új gombaölô szer, növényélettani hatással ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS"

Átírás

1 5. évfolyam 14. szám ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS NANDO A BURGONYA VÉDÔERNYÔJE TAZER ÉS TAZER KOMBI új gombaölô szer, növényélettani hatással

2 Újdonságok, kedvezô csomagajánlatok 2014-ben Új, szuperszelektív egyszikûirtó ké - szítmény repce, napraforgó, szója, borsó, bab, lencse, cukorrépa, lu - cerna, len, továbbá paradicsom, paprika kultúrákban, valamint al - ma termésûekben, szôlôben és er dészetben. Gyorsan felszívódó, levé - len keresztül ható, rugalmas dózisú termék a magról kelô és évelô fûféle gyomok ellen. Széles hatásspektrumú gombaölô szer, növényélettani hatással. Gom - ba ölô és zöldítô hatásának köszönhetôen nô a hozam és javul a termés minôsége. Alkalmazása növeli a termésbiztonságot és a jövedelmet. Felhasználható kalászos gabonafélékben, repcében és olajretekben, hag y - mafélékben, hajtatott zöldségfélékben, spárgában, valamint dísz növ ényekben. Kedvezô árú, rugalmasan kijuttat - ha tó, kalászos gyomirtó és gomba - ölô szer gyûjtôcsomag. Most ajándék fúvókával! Két hatóanyag erôs és megbízható kombinációja a kalászosok minden fontos gombabetegségével szemben. Egyszeri és kétszeri védekezésben is használható. Innovatív megoldás a kukorica al ter - natív gyomirtásában, a tarló ápo lás - ban, valamint az almatermésû és csonthéjas gyü mölcs ültetvények g y o m men tesítésében, továbbá a m e - zô gazdaságilag nem mû velt te rü le t e k totális gyom- és cserje ir tá sá ban. A készítmény egy kü lönleges ada lék - anyagot tartalmaz, melynek köszönhe tôen több mint a glifozát és a 2,4-D ható anyagok gyári kombinác iója. Kaiso Plusz és Repce Plusz technológiai csomagok A lambda-cihalotrin hatóanyagot tartalma zó Kaiso EG és a klórpirifosz hatóanyagú Cyren EC együtt még megbízhatóbb védelmet nyújt a repce legveszélyesebb rovar kár te - vôi ellen. A két rovarölô szer együtt, Kaiso Plusz csomagban is besze - rez hetô, így áruk még kedve zôbb. A Repce Plusz csomag a Kaiso Plusz mellett egy fungicid és regulátor - hatású készítményt, a Mystic 250 EC-t is tartalmazza. Kedvezô árú gyûjtôcsomag a kukorica magról kelô kétszikû, valamint magról kelô és évelô egyszikû gyom növényei ellen. Gyors, mégis tartós és biztonságos hatás a három hatóanyag kombinációjának kö - szön hetôen. Egyszeri kijuttatás és osztott kezelés esetén is megállja a helyét. Egyedi hatóanyagot tartalmazó, új atkaölô permetezôszer szôlôben és gyümölcsösben, hosszan tartó ha - tás sal. A készítménynek csak a kár - tevô atkákra van hatása, a hasznos élô szervezeteket kíméli. Ahol a növény és a védelem találkozik

3 3 Kedves Olvasó! Tavaszi lapszámunk egyik fô témája az ôszi búza növény - védelme. Nufarmer akciónk keretében most ajándék kerámia betétes, keverôkamrás, kettôs lapos sugaras fúvókához juthat, a részleteket keresse magazinunkban. Emellett szó lesz egy új, széles hatásspektrumú gombaölô szerrôl, a takácsatkák kár - tétele elleni védekezésrôl és a burgonya növényvédelmérôl is. Lapunk hasábjain termelôi vélemények is helyet kaptak, üzemi szakemberek számolnak be a kukorica gyomirtásában szer - zett tapasztalataikról. Partneroldalainkon most a megfelelô fúvóka kiválasztásával, a napraforgó vetômagokkal és a napraforgó tápanyag-ellá - tásával kapcsolatos információk olvashatók. A szakmai tarta - lom mellett beszámolunk a Nufarm Hungária Kft. sze zonnyitó kereskedelmi rendezvényérôl is. A tavaszi szezonhoz jó egészséget és sok sikert kívá - nok Önnek a Nufarm Hungá - ria Kft. csapata nevében! Üdvözlettel: Salamon György cégvezetô Nufarm Hungária Kft. Természetesen szó lesz tavaszi akciós ajánlatainkról, melyek lehetôvé teszik, hogy Ön kedvezô feltételek mellett folytat - hassa a növényvédelmi munkákat. Tartalom 4 Ôszi búza növényvédelme NUFARM technológiával 6 A megfelelô fúvóka kiválasztása kulcsfontosságú 8 TAZER és TAZER Kombi - új gombaölô szer, növényélettani hatással 10 Kipróbált megoldások különbözô kukorica gyomirtási helyzetekben 16 Napraforgó termesztés Yara technológiával 17 Gramin - szuperszelektív egyszikûirtó a Nufarmtól 18 Nando 500 SC - a burgonya védôernyôje 20 Nufarm szezonnyitó, új termékekkel 12 Elôrejelzésre alapozott védekezés a takácsatkák kártétele ellen Impresszum Nufarmer Magazin 5. évfolyam, 14. szám február Kiadó: Nufarm Hungária Kft Budapest, Dayka Gábor u. 3. Felelôs vezetô: Salamon György Szakmai munkatársak: Pólya Árpád (AgroStratéga Varanka Mariann (AgroStratéga Tervezés, tördelés: Sebôk Szilvia (Ambitus Bt. Kérjük, termékeink felhasználása elôtt olvassa el és kövesse a növényvédô szer csomagolásán található felhasználási javaslatokat és biztonsági elôírásokat. A Nufarmer Magazinban elôforduló esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk. A növényvédô szereket biztonságosan kell használni. Használat elôtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

4 4 Ôszi búza növényvédelme NUFARM technológiával 2013 tavaszán Kaposváron végeztünk összehasonlító ôszi búza növényvédelmi vizsgálatokat. A kalászos gabona gyomirtó szerek (Mezzo Forte 200) és a gombaölô szer (Mystic 250 EC) kombinációját a Kaposvári Egyetem Tanüzemében permeteztük ki. A vizsgálatot 1,6 2,0% szer - vesanyag-tartalmú, Ramann-féle agyag - be mosódásos barna erdôtalajon elvetett Acteur búzafajtában, 1,8 hektáros parcel lán végeztük. A kezelés idején az ôszi búza a késôi tavasz miatt már bok - rosodás vége, szárba indulás eleje (BBCH 29 31) fejlôdési stádiumban volt. A permetezést án, Hardi permetezôvel, es szórófej - jel, 200 l/ha vízzel és l/min leve gôrásegítéssel végeztük el. A keze léskor derült, száraz, meleg idô volt, C hômérséklettel és 32% pára tartalommal. A kezelés idején a következô gyom - növények fordultak elô a parcellán: pásztortáska (CAPBU) BBCH 53 65, bársonyos árvacsalán (LAMAM) BBCH 55 61, ebszékfû (MATIN) BBCH 14 33, pipacs (PAPRH) BBCH 18 19, tyúkhúr (STEME) BBCH 55 63, sebforrasztó zsombor (SYSSO) BBCH 35-38, borostyánlevelû veronika (VERHE) BBCH 55-61, perzsa veronika (VERPE) BBCH 55 61, és piros árvacsalán (LAMPU) BBCH Az elsô értékelés én, a kezelést követô 7. napon történt. Az érzékeny gyomnövényeken (pl. pipacs, veronika félék, tyúkhúr, pásztortáska) erôteljesebb, a többi kétszikû gyom - növényen gyengébb sárgulás jelezte a gyomirtó szerek kezdeti hatását. A ké - szít mények csak lassan tudták kifejteni hatásukat, mert bár a hômérséklet na - gyon magas volt, száraz idôben C közötti napi maximumokkal, de, a gyomok erôsen fejlettek voltak a ke - zelés idején. A kezelés utáni 33. napon, én újra értékeltük a gyomirtó hatást. Bár a herbicidek lassan fejtették ki hatásukat, az értékelés idejére szinte minden gyomnövény elpusztult vagy a búza lombszintje alatt vegetált. A kétszikû gyomnövények elleni hatás nem - csak a már korán megjelent és áttelelt gyomokra volt érvényes, hanem a ta - vasszal kelô, fiatal példányokra is. A gyomirtással egy menetben kijuttatott Mystic 250 EC gombaölô szert a lisztharmat korai fertôzése ellen hasz - nál tuk. A kezelés után a lisztharmat te le - peinek túlnyomó része elpusztult, a búza alsó levélhüvelyein és alsó levelein lévô telepek megbarnultak. A késôbbi gombafertôzések ellen a én elvégzett Mystic Pro 1,25 l/ha dó zi A Mezzo Forte 200 gyomirtószer-kombináció hatékonysága a kezelést követô 33. napon (Kaposvár, ) hatékonyság (%) CAPBU LAMAM LAMPU MATIN PAPRH STEME SYSSO VERHE VERPE

5 5 Mezzo Forte 200 gyomirtószer-kombináció hatása a kezelést követô 7. napon sú kezeléssel védtük meg a búza nö vé - nyeket. Pirenofórás levélfoltosság ugyan helyenként elôfordult a parcellában, de igen alacsony szinten. Eredmények Késôi érésû, takarmány (C1) minôségû búza fajtában végeztük a vizsgálatot, így a kezelések lényeges minôségi változást nem okoztak, a termés mennyi - ségét azonban jelentôsen megemelték. A parcellán mért termés szintje 1 tonná - val, azaz több mint 11,6%-kal magasabb volt a kezeletlen kontrollhoz ké - pest, pedig a tábla termésszintje kie mel - ke dôen magas volt. A Mezzo Forte 200 gyomirtószerkombináció a kétszikû gyomnövényeken viszonylag lassan, de biztosan kialakuló gyomirtó hatást okoz. Amennyiben a ga bonatáblán korán megjelennek a gombabetegségek (pl. lisztharmat, pi renofórás levélfoltosság, szeptóriás le vél foltosság), indokolt lehet a Mystic 250 EC gombaölô szer gyom - irtással egy menetben történô, korai kipermetezése. Száraz idôben, ritka tér - állású vagy nem fogékony búzafaj tákon meg lehet várni a gombaölô szer kijutta - tásával az elsô tünetek megjele nését. A betakarított termés mennyisége termésátlag (rel. %) % 8,3 t/ha 111,6% 9,3 t/ha 80 kezeletlen kontroll NUFARM technológia

6 6 PARTNEROLDAL Permetezés.hu A megfelelô fúvóka kiválasztása kulcsfontosságú A permetezés hatékonyságát nemcsak az alkalmazott növényvédô szer hatóanyaga és a készítmény formulációjában található adjuvánsok, továbbá a permetlé keverése közben hozzáadott adalék- és segédanyagok, esetl e g kombinációk határozzák meg, hanem a permetezés-technika és annak körülményei is. A vegyszeres növényvédelemben alkal mazott különbözô kezelések hatékony ságának növeléséhez több befo - lyásoló tényezô figyelembe vétele mellett, fontos a permetezési feladathoz leginkább alkalmas fúvókát választanunk. A bemutatásra kerülô Geoline AD.D típus egy kerámiabetétes, dupla lapos sugár kép zésû, közepes-finom csepp képzésû fú vóka, amelyet állo - mány- és kalász ke zelésre ajánlunk, szisz temikus növényvédô szerek hasz - nálata esetén. Mûszaki jellemzôk A fúvóka (lásd a képen) elnevezésében szereplô AD. jelölés az anti-drift, tehát az elsodródásmentes cseppképzésre utal, a D pedig a dupla sugárképzés jelölése. A fúvókából kilépô permetsu - garak szórásszöge egyenként 110, a függôlegeshez viszonyítva pedig ot zárnak be a menetirány szerint elôre és hátra. A gyártói ajánlás szerint 2-4 bar üzemi nyomáson hasz - nálható leghatékonyabban a fúvóka. A kerámiabetétes, csökkentett elsodródású fúvókatípusok tekintetében egyedülállóan széles mérettartományban érhetô el 01-tôl 08-as méretig. Felsze relése SW 11,2 méretû záróanyával lehetséges, amely MultiJet és Hardi rendszerû szórófejekhez egyaránt kapható. A fúvóka cseppképzése a következô mûködési elv szerint zajlik: a szórófejbôl Geoline AD.D fúvóka érkezô folyadék elôször a beépített elôkamrán halad át, majd a perdítôbetéten keresztül jut tovább a kettôs kilépônyílás felé. Az elôkamrában ki ala kuló nyo - más csökkenésbôl, illetve a perdítôbetét pörgetô hatásából adó dó an a permetsugárban csökken az elsodródásra haj - lamos finom cseppek aránya. Az ilyen módon létrejött dupla permetsugárban igen homogén, 125 és 350 mikron kö - zötti a jellemzô cseppméret. A cseppkép zésben szerepet játszó szerkezeti ele mek kerámia anya gúak, ezért ko pás - álló ságuk négyszer nagyobb, mint a mû anyagé. Cseppképzés, alkalmazási területek Az AD.D fúvóka alkalmazási területét a közepes-finom cseppekbôl álló dupla sugárképzés határozza meg. Felhasz - nálását kifejezetten ajánljuk a Mystic Pro szisztemikus gombaölô szerhez, ugyanis a közepes-finom cseppképzés alkalmas a kalászos gabonafélékre jel - lem zô vékony, hosszúkás növényi ré - szek tökéletes fedésére, amennyiben a vegyszert szárbaindulástól a zászlós levél megjelenéséig alkalmazzuk. A ka - lá szosok késôbbi fejlôdési stádiumában való alkalmazását a dupla sugárképzés teszi lehetôvé. A függôleges kalászok vegyszerborítását az oldalról és két irányból érkezô permetsugarak bizto - sítják, a közepes-finom cseppek to váb - bá garantálják a kalász védendô részeinek biztos fedését. Permetezes.hu

7 Regisztráljon MOST és vásároljon Mystic Pro gombaölô szert, ajándék kerámia betétes, keverôkamrás, kettôs lapos sugaras fúvókával!* *Az akció június 30-ig tart. Az akcióban való részvételhez elôzetes regisztráció szükséges. Regisztrálni március 31-ig a címen lehet. Az akciós szabály - zathoz a link a regisztrációs ûrlap oldalán érhetô el.

8 8 TAZER és TAZER Kombi - új gombaölô szer, növényélettani hatással Széles hatásspektrumú gombaölô permete zôszer, növénykondicio náló hatással. Védelmet nyújt a kórokozókkal szemben, növényélettani hatásának köszönhetôen elôsegíti a tápanyagfelvételt, támogatja az asszimilációt, javítja a vízháztartást, csökkenti az aszály okozta stresszt, lassítja az öregedést. A TAZER 250 SC készítmény 250 g/l azoxistrobin hatóanyagot tartalmaz, szuszpenzió koncentrátum formájában. A TAZER gombaölô és zöldítô ha tá - sának köszönhetôen nô a hozam és javul a termés minôsége. Alkalmazása növeli a termésbiztonságot és a jövedelmet. A TAZER felhasználható kalászos gabonafélékben, repcében és olajretekben, hagymafélékben, hajtatott zöldségfélékben, spárgában, valamint dísz nö - vényekben. Dózisa növénykultúrától függôen 0,8 1,0 l/ha. A TAZER és TAZER Kombi alkalmazása kalászosokban vagy + kombinációs partner Kombinációban még többet nyújt! A TAZER KOMBI két nagy hatékonyságú gombaölô permetezôszer kombinációja, amelyben a készítmények gombaölô és élettani hatása összeadódik. Még több termés, még jobb minôség, még több jövedelem. A TAZER KOMBI gyûjtôcsomag össze tétele: 2x5 liter TAZER 250 SC + 2x5 liter Mystic 250 EC. A kombi náció felhasz nálható kalászos gabonafélékben és repcében, egyszeri vagy két szeri v é de kezésre. Együttes kijuttatás esetén: Kalászo - sok ban a zászlóslevél védelme érde kében a kalászhányás kezdetén, rep cé - ben a virágzás elején javasoljuk kijuttatni. Osztott kezelés formájában: Kalá - szosokban a Mystic 250 EC-t a szárba indulás kezdetén vagy virágzásban célszerû kijuttatni. A Tazer 250 SC-t a ka - lászhányás kezdetén, más gombaölô szerrel kombinálva javasolt kijuttatni. Repcében a Mystic 250 EC-t tél végén, a szárba indulás elején, a Tazer 250 SC-t önmagában (fómás betegség ellen), vagy más gombaölô szerrel kombinálva a virágzás elején javasolt kijuttatni. A TAZER és TAZER Kombi alkalmazása repcében ôsszel tavasszal vagy tél + kombinációs partner

9 9 véd a gazdaságilag jelentôs kórokozókkal szemben fenntartja az egészséges életfolyamatok zavartalanságát egészséges életmûködés A TAZER HATÁSA A növény teljesítménye lassuló öregedési folyamatok fenntartja a növény GLA (gamma linolénsav) szintjét gátolja a stressz okozta etiléntermelést javítja a nitrogén felvételét támogatja a CO 2 asszimilációját, a szénhidrátok beépítését növekvô tápanyag-beépülés javuló vízháztartás csökkenti a párologtatást mérsékli az aszály okozta stressz hatását A zöld energia TAZER Kombi Kalászosokban és repcében Széles hatásspektrumú gombaölô szer, növényélettani hatással. Gombaölô és zöldítô hatásának köszönhetôen nô a hozam és javul a termés minôsége. Alkalmazása növeli a termésbiztonságot és a jövedelmet. Ahol a növény és a védelem találkozik

10 10 Kipróbált megoldások különbözô kukorica gyomirtási helyzetekben A kukorica gyomirtó szereinek száma rendkívül nagy. Ennél talán csak a különbözô gyom irtási helyzetek száma na gyobb. Utóbbiak szakszerû megoldására mutatunk be néhány gyakorlatból vett termelôi tapasztalatot. technológia gazdatársaim figyelmét is felkeltette. Jövôre na gyobb területen fogom alkalmazni. Sántha Ferenc családi gazdálkodó, Szabadegyháza Szövetkezetünk mintegy hektáron gazdálkodik, Tolna megye északi részén. Talajaink könnyen mû velhetô, ahol az évelô fenyércirok ellen is védekezni kell. Itt általában posztemergens sze rekkel dolgozunk. A Zeagran Nico N csomagot immár két éve hasz nál - juk, idén 150 hektáron dolgoztunk vele. Látványos, gyors hatása van a kétszikû gyomnövények ellen, amelyek közül nálunk legfontosabb a parlagfû, a csattanó maszlag, a fehér liba top és az árva kelésû napraforgó. Ezeket teljes biztonsággal, rövid idô alatt elpusztítja. Az egyszikûek közül kü lö nö - sen a magról kelô és évelô fenyércirok jelentôs. A csomagban ta lál ha tó, emelt dózisú nikoszulfuronnak kö szönhetôen itt is nagyon meg bízhatóan ta ka rít. Jö vôre is számítunk a cso - magra, annak kedvezô hek tár költségével együtt. Boros Gyula nö vény vé del - mi szak irányító, Haladás Szö vetkezet, Né metkér Sántha Ferenc Családi gazdaságunk legjelentô - sebb növénye a kukorica. Így számomra és gazdatársaim számára is nagyon fontos, hogy megismerjük a legújabb kukorica hibrideket és gyom irtási technológiákat. Ezért területemen évrôl-évre a legjelentôsebb ne mesítôházak által legjobbnak tartott hibridekbôl állítok be fajtasort. A 2013-as évben a Nufarm Zeagran Nico N gyomirtó szer csomag - ját pró báltam ki, ami a kukorica 4-6 leveles állapotában kijuttatva a be ta ka - rításig tisztán tartotta az állományt. Mind az egyszikû (vadköles, ka kas lábfû), mind a kétszikû (szôrös disz nó paréj, fehér libatop, csattanó maszlag, szerbtö visfajok) gyomokat és az árvakelésû nap ra - forgót is elpusztította. Ez a gyom irtási Boros Gyula barna erdôtalajok. Minden évben hektáron termesz tünk kukoricát, hogy a szar vasmarha telep takarmány igényét kielégítsük, illetve Tolnában a kukorica mindig is egy jól jövedelmezô növény volt. Általában alapgyomirtást végzünk, de mindig van olyan terület, Ahogy 2013-ban, úgy idén is bevált gyomirtó sze reket, kipróbált gyomirtási techno ló giákat ajánlunk a jövedel mezô kukoricatermesz tés h e z. Számoljon ve - lünk!

11 Három az egyben A világ leggyorsabb háromtestû vitorlása. Gyors, mégis tartós és biztonságos hatás a három hatóanyag kombinációjának köszönhetôen. Kedvezô árú gyûjtôcsomag a kukorica magról kelô kétszikû, valamint magról kelô és évelô egyszikû gyomnövényei ellen. Egyszeri kijuttatás és osztott kezelés esetén is megállja a helyét. Ahol a növény és a védelem találkozik

12 12 Elôrejelzésre alapozott védekezés a takácsatkák kártétele ellen A hazai almaültetvények ( hektár KSH, 2012) egyik évrôl évre visszatérô nö - vényv édelmi gondja a közönséges takács - atka (Tetranychus urticae) elszaporodása. A faj sok tápnövényû kártevô, a világ minden táján ismerik a kártételét. Hazánkban sem csupán almásokban okoz gondot, hanem számos más, fásés lágyszárú növénykultúrában is. A kár tevô kifejlett alakja szabad szemmel még észrevehetô, azonban a pete, a lár va és a nimfa mikroszkóp nélkül nem megfigyelhetô. Nagymértékû elszapo - rodása esetén a levél asszimilációs felü - lete csökken, azaz elbarnul, idô elôtt lehullik, sôt a gyümölcsök növekedése is leállhat, ezzel pedig jelentôs termés - veszteséget okoz a termesztônek. A kártevô atkafajok elszaporodásának korlátozására gyakran atkaölô szereket, speciális akaricideket kell hasz nálnunk. E készítmények egyfelôl nem olcsók, másfelôl pedig felhasz - nálásuk szakértelmet igényel a kielégítô hatás elérése érdekében. A termékek engedélyokiratában is a következô megállapításokat találjuk a kijuttatásról: (1) megfigyelésre alapozva, (2) rendszeres vizsgálat alapján, (3) egyedszám isme - retében. Véleményem szerint a termékek felhasználását ezek az ajánlások nem sokban segítik, ugyanis meglehetôsen pontatlanok. Nem határozzák meg a megfigyelés módját, gyakoriságát, de az elszaporodás azon mértékét sem, amikor védekezni kell. Ráadásul az atkaölô szerek egyes hatóanyagai in - kább a petéket, míg mások inkább a mozgó alakokat pusztítják. Tapasztala - taim alapján a takácsatkák már május végén megjelennek a lombozaton. Tehát a megfigyelés kezdôdjön ekkor, és le - gyen legalább kétheti gyakoriságú! A peteölô hatóanyagokat akár ilyen korai idôszakban is be lehet már vetni, ugyan - is az egyedszám ekkor már elérheti az 5-10 egyedet levelenként (1. ábra). Minden atkaölô szer hatóanyagának hatékonyságát az engedélyezési eljárás 1. ábra: Az atkaölô szerek kijuttatásának helyes idôzítése Megfigyelésre alapozva Rendszeres vizsgálat alapján Egyedszám ismeretében Ki? Szakember Milyen gyakran? Mekkora egyedszámnál? Mivel? Mikroszkóppal Mikor? Májustól 1-2 hetente! 5-10 egyed/levél

13 13 során többször is vizsgálják. Joggal fel - té telezhetjük tehát, hogy nincs köztük hatástalan, csupán a helyes felhasz ná - lásukat kell elsajátítanunk. Ehhez szaktudásra, azaz a takácsatka fejlôdési alakjainak felismerésére, a megfigye - lés hez pedig mikroszkópra van szükségünk. Ezek alapfeltételek, amelyek nélkül csak vakon, a szerencsében bíz - va juttathatjuk ki az atkaölô szert. A védekezés idôzítésérôl tehát ne kárkép alapján döntsünk, hiszen ha már sárgul a levél, akkor elkéstünk! Az atkák tavasztól ôszig tartó rendszeres megfigyelésével, akár szakta - nácsadás keretében lehetôség nyílik annak elkerülésére, hogy az ültetvény- ben túlzott mértékben elszaporodjanak és ezzel gazdasági kárt okozzanak a takácsatkák. Sôt, az esetleg szükségtelen kezelések is elkerülhetôk, ami önma - gában is megtakarítás a termesz tô nek, nem beszélve a környezet terhe lé sének csökkentésérôl. A modern növényvédelem arra törekszik, hogy csökkentse a növényvédô szerek felhasználásának gyakoriságát, és növelje az egyes kezelések haté - konyságát. Az okszerû növényvédelem elôrejelzésre alapozott, nem terheli fölöslegesen a környezetet, egyben szá - mít a takácsatkák természetes ellenségeinek korlátozó tevékenységére is. Így kerülhet egyre egészségesebb élel - miszer az asztalunkra, és így segíthetjük elô, hogy a gyümölcstermesztés gazdaságos, versenyképes ágazattá váljon hazánkban is. Hatékonyság-vizsgálat a Zoom 11 SC atkaölô szerr e l A Nufarm felkérésére 2013 ta va szán hatékonyság-vizsgálatot végeztünk az etoxazol hatóanyagú Zoom 11 SC atka - ölô szerrel. A vizsgálat alföldi, kar csú - orsó koronaformájú, 8 éves, Fuji Kiku fajtájú üzemi almaültetvényben történt. A levelek fonákát sztereó mik rosz kóppal vizsgáltuk át, a takácsat kákat fejlôdési alakjuk szerint meg számlálva. Levél - mintát hetente vettünk, már a kezelést megelôzôen is. A peték levelenkénti száma már május 15-én elérte a kettôt. Egy héttel késôbb ez megduplázódott, és már nem kifejlett alakból is kettô jutott minden levélre. Tudva, hogy az etoxazol ható - anyag a kifejlett egyedeket nem pusz - títja, az egyik parcellán az üzem megkezdte a védekezést a javasolt dózisban. A kezelést követôen csökkent a takácsatkák egyedszáma, sôt egészen június végéig nem érte el a kezeléskori szintet. Ez mintegy 4-5 hetes hatástartamnak felel meg (2. ábra). Egy másik parcellán szándékosan hibáztunk, azaz a kezelés az egyedszám alapján javasolhatónál három héttel késôbb történt meg. Itt egyáltalán nem tapasztaltuk azt a hatékonyságot, amit az elsô esetben, ugyanis a kifejlett egye - dek folyamatosan tojást raktak. További tapasztalatunk, hogy a permet lé kémhatása a lúgos és a savas tartományban sem befolyásolta a vé de - kezés eredményességét. A Zoom 11 SC felhasználásakor tehát mindenképpen indokolt a takács - atkák fejlôdésének megfigyelésre ala pozott elôrejelzése a megfelelô hatás el - érése érdekében. Az állókultúrák takácsatkák elleni védekezésében az új ható - anyagot a fentiek alapján szükség szerint a tavaszi idôszakban javasoljuk kijuttatni. Szabó Árpád PhD BCE Kertészettudományi Kar, Rovartani Tanszék ábra: Zoom 11 SC atkaölô szer hatékonyság-vizsgálata Jakabszállás, (üzemi almaültetvény) Egyedszám (db/levél) kijuttatás én kijuttatás én 0 5/15 5/24 5/31 6/7 6/14 6/21 6/29 Mintavételi idôpontok helyes idôzítés: megkésett védekezés: hatástartam (4-5 hét)

14

15 A hazai napraforgó termesztés sokat változott az elmúlt másfél évtizedben a kultúra megítélése, a termesztés intenzitása, és a használt genotípusok jellemzôi tekintetében. Elôtérbe kerültek az olyan technológiai fejlesztések, melyek választ adhatnak az egyre változékonyabb idôjárás okozta viszon tagságokra, majd a biztonságosabb termelést zászlóra tûzve körvonalazódott, hogy új megoldásokat igényel a gyakorlat. A SAATEN-UNION ezért a napraforgó hibridek európai fejlesztését a versenytársakkal szemben gyökeresen más genetikai alapokra helyezve kezdte el néhány évvel ezelôtt. A nemesítési munka fókuszában már a kezdetektôl a termelôi igények állnak, így egyszerre több, a termesztés biztonságát, rugalmasságát szolgáló jellemzôt alapvetô megoldásként nyújtunk a gyakorlat számára. Kiemelten kezeljük az imidazolinon-ellenálló napraforgó hibridek fejlesztését, mivel hazai körülmények között a genetikai fejlôdésen túl a gyomirtás haté kony ságában rejlô tarta lékok kiaknázása teszi lehetôvé a napraforgó-termesztés biztonságának és jövedelmezôségének növelését. Ennek megfelelôen valamennyi napraforgó hibridünk beilleszthetô a CLEARFIELD technológiába, ami a hazai piacon jelenleg egyedülálló. A ha - gyományos linolsavas (LO) hibridek mellett magas olajsavas (HO) hibridjeink termesztése során is alapvetô elônyként jelenik meg a herbicid-tolerancia, ami a nagy termések elérésének egyik alappillére. A gyomirtó szernek ellenálló hibridek termesztésén alapuló gyomszabályozási technológia fejlôdése töretlennek tûnik egész Európában, ezért az ehhez kapcsolódó napraforgó hibridek nemesítése a SAATEN-UNION részérôl kiemelt jelentôségû. Mindezt a törekvést jól tükrözi, hogy a jövôben bevezetésre kerülô, továbbfej - lesztett CLEARFIELD gyomirtási rendszerhez illeszkedô, újgenerációs SAATEN-UNION hib ridek üzemi tesztelése is hamarosan megindulhat. SAATEN-UNION. TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG. NAPRAFORGÓ 2014 PARAISO 102 CL MAXIMUS HO-CL Valamennyi termôhelyen kiemelkedô termés és termésbiztonság jellemzi. Kezdeti fejlôdése erôteljes, felépítése robosztus. Kiválóan sûrít - hetô, betegség-ellenállósága kimagasló. Középkorai hibrid. Évjáratonként nagyfokú sta bilitás és kimagasló eredmények jellemzik termôképességét, olaj- és olajsavtartalmát. Jó általános betegségtolerancia, egészséges állo - mány és szádorrezisztencia jellemzi. SUNFLORA CL ARMADA CL Az intenzív területek korai favoritja. Kiemelkedô plazmopara- és szklerotíniaellen állóság, erôs gyökérzet és jó szártu - laj donságok jellemzik. Szárazság- és stressz tûrô hibrid. Magas olajtartalom, alacsony növénymagasság és kiváló állóképesség jellemzi.

16 16 PARTNEROLDAL Yara Hungária Kft. Napraforgó termesztés Yara technológiával A 2013-as év a napraforgó termesztés sike - ré ben bízó szakembereket igazolta. Ismét bebizonyosodott, hogy a napraforgó nagyon jól alkalmazkodik a hazai klímához. A tavasszal, vetés-kelés környékén érkezô csapadékkal rendkívül jól gazdálkodik, majd megfelelô tápanyag-ellátottság, illetve gyommentesség esetén egy-két komolyabb esôvel szinte végig jó lesz a vegetáció. Tavaly a betakarítás - kori idôjárás is kedvezô volt. A korai, illetve késôi betakarítású napraforgók szárítás nélkül mehettek végcéljuk felé. A terménypiaci áresés eleinte negatívan hatott az értékesítésre, de a csökkenô tendencia még idôben megtorpant, majd a trend vissza fordult. Szükséges lenne az integrátori szabályozás módosítása, a termés egyik felének korai, általában magasabb áron történô lekötése ugyanis jót tesz a piacnak, megoszlik az árualap mennyisége. Egyre többen elfogadják, belátják, hogy a napraforgó tulajdonságai közül a rendkívül jó tápanyag-reakciót kell az elsô helyre sorolni. Akár alap-, akár lombtrágyáról van szó, ez egyértelmûen és szignifikánsan bizonyítható. Alaptrágyázás A Yara palettáján található termékek közül a YaraMila TM és a YaraMila TM az a két összetételû mûtrágya, amelyet a termelôk leginkább használnak. A magas kálium és a megegyezô, vagy nem sokkal kevesebb foszfor hatóanyag felhasználását egyrészt a napraforgó magas káliumigénye, másrészt a magyar - országi termôterületek alacsonyabb foszfor ellátottsága indokolja. A kijutta tás a magas hatóanyagtartalom miatt két módon történhet. Teljes felületre való szórás ese tén kg/ha mennyiségben kell gondolkodni, míg a vetéssel egy menetben elegendô a kg/ha dózis kijuttatása. Abban az esetben, ha a te - rületünk káliummal nagyon jól ellátott, vagy már mono mûtrágyából elegendô kálium került kiszórásra, akkor a YaraMila TM starterként való alkalmazása jöhet még szóba, elsôsorban a vetéssel egy menetben kijuttatott kisebb adagban. Startertrágyázás Az elôzô részben a vetéssel egy menetben kiadott mûtrágyázásra is használjuk a starterezés fogalmát, de klasszikus értelemben ez mást jelent. Az adott kultúra számára biztosítjuk a vegetáció teljes egészére szükséges tápelemeket alap-, fej-, lombtrágyázással, és ezt egészítjük ki egy startertrágyázással a gyors, egyenletes, intenzív kezdeti fejlôdés érdekében. A Yara ebben az évben jelent meg egy ilyen termékkel, a YaraMila TM Starter (N, P, valamint 2 % Zn, 0,1 % B) mûtrágyával. Ezt a mikrogranulált terméket megfelelô mûtrágyázás, illetve tápanyagellátottság esetén kg/ha dózisban javasoljuk kijuttatni. Az elôbbiek hiánya esetén alkalmazott magasabb dózissal a kezdeti fejlôdés intenzitását, hosszát tudjuk növelni. gyárból történô beszállítás miatt a pontos kéntartalomról a kereskedôk adnak felvilágosítást. Természetesen a kénes nit rogén pozitív hatása a kéntartalom mi ni málisan eltérô szintje ellenére min - dig biztosított. A kén mennyisége 30 kg/ha körül optimális. Lombtrágyázás A napraforgó termesztési techno ló - giánknak fontos részét képezi a lombtrágyázás. Ajánlatunkból kiemelkedik a YaraVita TM Brassitrel, amely az olajos növények elsô számú lombtrágyája. A napraforgó számára szükséges elemek közül a kálcium, magnézium, bór és mangán mellett molibdén és egy kis nit - rogén kiegészítést is tartalmaz. 2 3 l/ha adagban alkalmazva, és legalább kétszer kijuttatva érjük el a legkedvezôbb hatást. Az elsô kezelés optimális idô - pontja 6-8 levélpáros állapot, míg a második kezelésé a csillagbimbós állapot kezdete. A YaraVita TM Bortrac a bórpótlás ideális terméke, javasolt dózisa önálló alkalmazás esetén 2 l/ha. A Yara Vita TM Brassitrel alkalmazása mellett ez a dózis csökkenthetô. A kén mennyi - ségét lombon keresztül is tudjuk pótolni. A YaraVita TM Thiotrac használata 4 5 l/ha mennyiségben javasolt. Lombtrágya választásakor a hatóanyag tartalom ra vetített árakat figyelje, mert nagy - ságrendbeli különbségek vannak a termékek között! Ebben segít a yara vita.hu webes felület, ahol könnyen összehasonlíthatóak a termékek. Munkatársaimmal együtt készséggel állunk rendelkezésre a további kérdések megválaszolására és a problémák meg - oldásának közös kidolgozására. Együtt biztosan megtaláljuk a nap ra forgó táp - anyag-ellátásának területén azokat a lehetôségeket, amelyek nagyobb jöve - delmet biztosítanak. Gyuris Kálmán Yara Hungária Kft Fejtrágyázás A napraforgó termesztése esetében a nitrogén mennyisége a többi kultúrához képest alacsonyabb szintet kíván kg/ha hatóanyag már a magasabb termésszintekhez is elegendô. A YaraBela TM Extran és a YaraBela TM Sulfan két nit - rogén-tartalmú, fejtrágyázásra javasolt termékünk. A Sulfan ként is tartalmaz. Több

17 17 Gramin szuperszelektív egyszikûirtó a Nufarmtól A gyomokkal versengô, fiatal kultúr nö vé nyek megfelelô védelme a jö vedelmezô nö vény termesztés alapeleme. A Gramin a Nufarm új, szuperszelektív egyszikûirtó készítménye. Felhasználható repce, napraforgó, szója, borsó, bab, lencse, cukorrépa, lucerna, len, továbbá paradicsom, paprika kul tú rákban, valamint almatermésûekben, szôlôben és erdészetben. Gramin a cukorrépában A magról kelô fûfélék közül általában a kakaslábfû és a muharfélék adnak gyomirtási feladatot. Az évelô egy szi kûek közül pedig a fenyércirok jelent nehézséget a gyomirtás során. A Gramin adagja a cukorrépa egy szikû gyom nö vényei esetében megegyezik a szó já nál leírtak kal. Tanácsok a Gramin kijuttatásához Gramin Gramin a szójában kezeletlen A Gramin hatásának eredménye a fûfélék szárcsomójában A kakaslábfû és a muharfélék csaknem egyszerre kelnek a szójával. Lombzáródásig pedig a melegigényes vagy folya - matos kelésû fûfélék (pl. fenyércirok, vadköles) megjele nése okozhat terméskiesést, illetve erôs gyomosodás esetén gátolhatja a betakarítást. A Gramin adagja magról kelô fûfélék ellen 0,7 1,0 l/ha, a fenyércirok magról kelô alakja ellen 0,8 l/ha, míg a rizómás fenyércirok ellen 1,0 1,2 l/ha, tarackbúza ellen 2,0 2,5 l/ha, csillagpázsit ellen pedig 3,0 3,5 l/ha. Felszívódó hatóanyagú, szuperszelektív egyszikûirtó készítmény. A megfelelô gyomirtó hatás érdekében a permetezést a gyomnövények kelése után, azok intenzív növekedésének kezdetén kell elvégezni, +10 o C hômérsékl e t felett. Az egyszikû gyomok felálló, vékony, fonalas levélkéin csak a finom porlasztású, apró cseppek képesek megtapadni, ezért itt a permetcseppek MVD-je mikron lehet, csepp/cm 2 fedettséggel. A permetlébe tilos hatásfokozó adalékanyagot, ammónium-szulfát hatóanyagú terméket, fenoxi-herbici deket vagy lombtrágyát keverni. Fúvókaajánlás: Hagyományos lapossugarú fúvóka, minél kisebb haladási sebesség, hogy az elsodródás csökkenthetô legyen. Szeles idôben vagy 6 km/óra feletti hala dá si se bes - ségnél anti-drift (elsodródás csök kentett, perdítô betétes kivitel) vagy kompakt légbeszívásos fúvóka, 5 bar nyo más felett üzemeltetve. Gramin a hüvelyesekben és lucernában A fûfélék közül leginkább a kakaslábfû megjelenésére szá - míthatunk. A Gramin adagja a hüvelyesek és a lu cer na egyszikû gyomnövényei esetében megegyezik a szó jánál leírtakkal. Gramin kezelés hatása szójában

18 18 Nando 500 SC a burgonya védôernyôje A burgonyavész, vagy közismert nevén fitof tóra egyike a legveszélyesebb burgonyabe - teg ségeknek. A kórokozó gomba (Phytophthora infestans) számára kedvezô feltételek között nagyon gyorsan, 2 3 nap alatt jár vá - nyos méretûvé válhat a fertôzés. A szántó földön jelentkezô lombveszteség mellett nem be csül hetô le a tárolási idôszak során keletkezô gumóveszteség sem. A fertôzött gumókban ugyanis tovább fej - lôdhet a gomba, ami más gombák és baktériumok okozta beteg ségekkel együtt súlyos rothadáshoz vezethet. Emiatt jelentôsen romlik a gu mók tárolhatósága és piacossága, így közvetlen gazdasági kárral, bevé tel kieséssel jár. Az új fluazinam-generációhoz tartozó NANDO TM 500 SC révén egy csúcs teljesítményû, kontakt hatásmó dú, fo lyékony gombaölô szer jelent meg a bur gonyavész elleni védekezés esz köztárában. A NANDO TM 500 SC egy szerre több ponton gátolja a kórokozó életmûködését, és spóraölô hatása mellett megakadályozza a már kialakult fertô - zés továbbterjedését, valamint a gumókhoz lemosódva azok védelmét is biztosítja. Egyszerre védi a hajtást és a gumót A NANDO TM 500 SC a Phytophthora infestans fejlôdési ciklusának több pont - ján is hat: gátolja a sporangiumok csírázását, megakadályozza a zoospórák szabad dá válását, mérsékli a sporulációt, gátolja a zoospórák csírázását. A fluazinam hatóanyag a gomba mitokondriumaiban zajló oxidatív foszforiláció folyamatába avatkozik be, ezzel a kórokozó sejtlégzését gátolja. A NANDO TM 500 SC a betakarításig biztos védelmet tud nyújtani, s mindezt igen alacsony dózis mellett. A Nando TM 500 SC biztosan hat a kórokozó különbözô fejlôdési stádiumaiban sporangium sporangium zoospórákkal gátolja a sporangiumok csírázását sporangiumtartó sporangiumtartó zoospórák szabaddá válása megakadályozza a zoospórák kiszabadulását fertôzött gumó levélfertôzés csokoládébarna színû foltok a leveleken mérsékli a sporulációt fertôzött növény fitoftórás levél- és szártünetekkel gumófertôzés gátolja a zoospórák csírázását

19 N U FA R M E R M A G A Z I N 19 Gyorsan kialakuló esôállóság Zárópermetezés esetén a gumókhoz lemosódva, a gumók tárolhatóságát nagymértékben javítja. Az esôállóság a Phytophthora infestans elleni védekezés különösen fontos szempontja. A NANDOTM 500 SC készítménnyel végzett vizsgálatok eredményei szerint a kezelés után kb. 1 órával kialakul a megfelelô védôréteg a levélfelületen. Elsô osztályú formuláció A NANDOTM 500 SC a gyakorlatban már jól bevált fluazinam hatóanyagot tartalmazó vizes szuszpenzió koncentrátum (SC). Az alkalmazott modern formulációs technológiának köszönhetôen sikerült a lehetô legjobb tulajdonságokkal rendelkezô formulációt kifejleszteni, melynek jellemzôi a következôk: delkeznek a rezisztencia kialakulásának veszélye tekintetében. A fluazinam hatóanyag rezisztencia-kockázati besorolása: csekély. Emiatt a fluazinam hatóanyagú NANDOTM 500 SC a rezisztencia elleni stratégia fontos eleme lehet a permetezési programban, így hozzájárulhat ahhoz, hogy a szelekciós nyomás ne növekedhessen. Ideális a rezisztencia kialakulásának megakadályozására kiváló hatóanyag-eloszlás a leveleken és a száron, kiváló fedettség és hosszan tartó borítás, kiváló stabilitás. A Phytophthora infestans azon kórokozók közé tartozik, amelyeknél a felhasznált gombaölô szerekkel szemben rezisztencia alakulhat ki. Az egyes készítmények eltérô tulajdonságokkal ren- Felhasználható Kultúra burgonya Károsító Dózis (l/ha) Permetlé (l/ha) É.v.i. (nap) burgonyavész, alternária 0, A felhasználásra vonatkozó további elôírások Kultúra Kezelések maximális száma Két kezelés közti minimális idôtartam (nap) 10 7 burgonya Az utolsó kezelési fenostádium levélsárgulás (BBCH 93) Javasolt technológia: Burgonyában a permetezéseket elôrejelzésre alapozva, megelôzô jelleggel célszerû elvégezni, és a fertôzési viszonyoktól függôen 7 10 naponként ismételni. Erôs fertôzési nyomás esetén rövidebb permetezési fordulók alkalmazása ajánlott. Minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, különösen a lombozat belsejében. A légi kijuttatás nem engedélyezett. Kijuttatási tanácsok: Kontakthatású gombaölô szer burgonyában. A készítményt a védendô növények teljes felületére kell permetezni, finom porlasztással, mikronos cseppekkel, csepp/cm2 fedettséggel. A megfelelô fedettséget kettôs lapossugarú szórófejjel felszerelt permetezôgéppel lehet elérni, amely a levelek többirányú permetezésével segíti a permetcseppek bejutását és lecsapódását a levél fonákára is. Fúvókaajánlás: kettôs lapossugarú fúvóka, hagyományos vagy légbeszívásos kivitelben. 0,4 l/ha BBCH levelek, oldalhajtások képzôdése hosszanti sorzáródás növekedés bimbófejlôdés virágzás lombozat sárgulása gumóérés

20 20 Nufarm szezonnyitó, új termékekkel Szezonnyitó kereskedelmi rendezvényén mutatta be elmúlt évi eredményeit és jövôre vonatkozó terveit a Nufarm Hungária Kft. A friss céginformációk és termékújdonságok mellett szó volt a Nufarm idei akciós ajánla - tai ról, valamint a változások kezeléséhez is ötleteket kaptak a résztvevôk. A budapesti Novotel Hotelben tartotta évadnyitó kereskedelmi rendez - vényét a Nufarm Hungária Kft. A január 16-ai, tavaszias délelôtt folyamán meg - telt a terem, több mint ötvenen fogadták el a cég meghívását. A vendégeket Salamon György, a Nufarm Hungária Kft. cégvezetôje kö - szö ntötte, majd a környezet változásaira hívta fel a hallgatóság figyelmét. Bevezetôjében utalt a szokatlanul enyhe európai idôjárás mellett az észak-ame - rikai hideghullámra, a terménypiaci kereslet és kínálat kiegyensúlyozatlan - ságaira, a hektikusan mozgó alapanyag árakra, továbbá a jogi és gazdaságpolitikai szabályok változásaira. A változások a növényvédô szerek Salamon György piacát is érintik, ahol a lejárt sza ba - dalmi oltalmú hatóanyagot tartalmazó termékek a globális forgalomnak már 77%-át adják. Eközben évrôl évre csökken az új engedéllyel rendelkezô hatóanyagok száma. Az ausztrál székhelyû Nufarm a vi - lág vezetô növényvédôszer-gyártóinak sorában a 8. helyen áll. A vállalat a vi - lág szerte legnagyobb és leggyorsabban növekvô szegmensre, a szabadalmi oltalommal nem rendelkezô ható anya - gok termékfejlesztésére fókuszál. A ma - gyar leányvállalat a megalapítása óta eltelt hat évben megnégyszerezte területi képviselôinek létszámát és meghatszo - rozta a forgalomba hozott termékek számát is. Tavalyi árbevétele meg kö - zelítette a 3 milliárd forintot, amiben nagy szerepe volt a Cheyenne 1 G talaj fertôtlenítô szer elsô éves sikereinek. A bevezetés évében mintegy 40 ezer hektáron alkalmazott készítményt azonban hátrányosan érinti a neonikotinoid hatóanyagok használatának ideiglenes korlátozása. A fôként kukoricában alkal - mazott talajfertôtlenítô granulátum forgalmának kiesését ezért új termékek be vezetésével igyekszik pótolni a vállalat. Idén már több mint 30 termék és kom bináció szerepel a palettán, amit az intenzív termékengedélyeztetési munkának köszönhetôen továbbiak követnek majd. Hörömpô László értékesítési csoportvezetô mutatta be az idei ajánlatot, melyben a jól ismert márkanevek, széles körben használt termékek és termék - kombinációk mellett újdonságok is helyet kaptak. Az életpálya elején járó Kyleo, az elmúlt nyáron bevezetett Gizmo és az ôsszel debütált Nuprid Max, továbbá Agility + Mezzo kombináció mellé sorakozik fel a Zoom 11 SC atkaölô szer, valamint a Tazer és a Prolectus gombaölô szerek. A Tazer a Nufarm egy új és egyben elsô strobilurin hatóanyagú gombaölô szere, melyet Tazer Kombi gyûjtôcsomagban is beszerezhetnek a kalászo - sokat és repcét termelô gazdálkodók. A csomag tartalma 2x5 liter Tazer és 2x5 liter Mystic 250 EC, amely együtt jelentôs árkedvezménnyel kerül forgalomba. A Mystic Pro gombaölô szerhez kap - csolódó akcióban pedig a szaksze rû kijuttatást szolgáló fúvókával együtt sze - rezhetô be a nagy hatékonyságú ga - bona fungicid. Az akció részleteirôl a weboldalon tájé ko zód - hatnak az érdeklôdôk. Teljesen új hatóanyagot tartalmazó termék a Zoom 11 SC atkaölô szer és a Prolectus gombaölô szer, melyeket Far - kas Ádám fejlesztômérnök mutatott be a résztvevôknek. Az egyedi hatóanyagot tartalmazó Zoom atkaölô szer szôlôben és gyümölcsösben, hajtatott paradi - csomban, tojásgyümölcs és szamóca

TAZER ÉS TAZER KOMBI. új gombaölô szer, növényélettani hatással ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS

TAZER ÉS TAZER KOMBI. új gombaölô szer, növényélettani hatással ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS 5. évfolyam 14. szám ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS NANDO A BURGONYA VÉDÔERNYÔJE TAZER ÉS TAZER KOMBI új gombaölô szer, növényélettani hatással Újdonságok, kedvezô

Részletesebben

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme Fusilade Forte Az első és ma is egyik leghatékonyabb szuperszelektív posztemergens egyszikű irtó a Fusilade Forte. A legjobb hatás a gyomok intenzív

Részletesebben

Célirányos hatékonyság

Célirányos hatékonyság A Bayer legújabb kukorica gyomirtó szere Célirányos hatékonyság Széles hatásspektrum Rezisztencia védelem Levél és talaj hatás Szezonhosszú hatástartam A Bayer CropScience legújabb fejlesztésû posztemergens

Részletesebben

DuPont termékek a kiskertekben

DuPont termékek a kiskertekben DuPont termékek a kiskertekben Tanos 50 DF Tanos 50 DF szôlôben Különleges tulajdonsággal rendelkezô, kombinált hatóanyagú gombaölô szer szôlôperonoszpóra ellen. A Tanos a DuPont kutatás egyik gombaölô

Részletesebben

Ordax kukoricában Hatás Általános leírás Clio topramezon talajon keresztüli egyszikû gyomnövények ellen hatást hosszabbíthatjuk Stomp 330-cal

Ordax kukoricában Hatás Általános leírás Clio topramezon talajon keresztüli egyszikû gyomnövények ellen hatást hosszabbíthatjuk Stomp 330-cal Ordax kukoricában Hatás Az Ordax kiválóan irtja a magról kelô egyszikû gyomnövényeket, a kakaslábfüvet, a muharféléket, a pirók ujjasmuhart, különösen erôsen a vadkölest. A kétszikû gyomnövények közül

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 343 Gyomirtás. Gyomnövények a szójában

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 343 Gyomirtás. Gyomnövények a szójában szőlő SZÓJA 342 Tartalomjegyzék 343 343 Gyomnövények a szójában 3 43 Gyomnövények a szójában 344 A szója alapgyomirtása 344 Wing-P az alapgyomirtásban A szója állománygyomirtása A keléstől a lombzáródásig,

Részletesebben

Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is!

Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is! Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is! már repcetermesztőknek is! Az őszi káposztarepcében a Clearfield gyomirtási rendszer az egyetlen nem transzgenikus (nem GMO) gyomirtószer-tűrő

Részletesebben

Gyomirtás. Tartalomjegyzék Gyomirtás. Gyomnövények a szójában

Gyomirtás. Tartalomjegyzék Gyomirtás. Gyomnövények a szójában 208 209 Tartalomjegyzék 2 0 9 209 Gyomnövények a szójában 210 A szója alapgyomirtása 210 az alapgyomirtásban 212 A szója állománygyomirtása Gyomnövények a szójában A keléstôl a lombzáródásig, valamint

Részletesebben

A BORSÓ NÖVÉNYVÉDELME

A BORSÓ NÖVÉNYVÉDELME A BORSÓ NÖVÉNYVÉDELME GYOMIRTÁS A borsó kora tavaszi vetése alapvetôen meghatározza az állomány gyomflórájának összetételét. A borsóval egy idôben csírázhat a ragadós galaj, a pipacs, a székfûfélék és

Részletesebben

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme A ribiszke és a köszméte termesztése során évről-évre jelentős gazdasági kárt okoznak a lisztharmat a lombozat fertőzésével és a különböző levéltetű fajok

Részletesebben

DuPont PRINCIPAL. Kukorica gyomirtó szer. ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen

DuPont PRINCIPAL. Kukorica gyomirtó szer. ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen DuPont PRINCIPAL Kukorica gyomirtó szer ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve az E. I. du Pont de Nemours and Company márkaneve

Részletesebben

NÖVÉNYSPECIFIKUS. ajánlat repcére

NÖVÉNYSPECIFIKUS. ajánlat repcére NÖVÉNYSPECIFIKUS ajánlat repcére Genezis technológiával jövedelmezően termelheti a repcét! 2 3 A repcét hatékonyan érdemes termeszteni! A repcét intenzíven kell táplálni! A repce termésével felvett tápelemek

Részletesebben

Kukorica gyomirtási tapasztalatok Zeagran 340 SE-vel

Kukorica gyomirtási tapasztalatok Zeagran 340 SE-vel Nufarmer 1. évfolyam, 1. szám. 2010. május 5. Okos nyitás, sikeres végjáték Lomb- és kalászvédelem Mystic Pro-val Az aratás biztonsága repcében Kukorica gyomirtási tapasztalatok Zeagran 340 SE-vel Okos

Részletesebben

A paradicsom védelme

A paradicsom védelme A paradicsom védelme Rovarkártevôk elleni védelem A paradicsom növényvédelmi szempontból az egyik legigényesebb kultúrnövény. A magvetéstôl a betakarításig-szedésig a károkozók egész sora veszélyeztet

Részletesebben

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú ATHOS TM.

Részletesebben

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE Növényvédő szerek értékesítése 2009. év Összeállította: Gáborné Boldog Valéria boldogv@aki.gov.hu (06 1) 476-3299 TARTALOMJEGYZÉK Összefoglaló...3 Növényvédő szer értékesítés

Részletesebben

A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME

A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME GYOMIRTÁS A napraforgó gyomirtása elsôsorban a tavasszal csírázó, nyárutón virágzó, egyéves (T4) gyomokra irányul. A magról kelô fûfélék közül a legna gyobb gon dot a kakaslábfû,

Részletesebben

Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk!

Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk! Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk! Ha a kalászosok gyomirtásáról esik szó, bizonyára keveseknek jut eszébe az Arysta. Más lenne a helyzet, ha pl. a cukorrépa lenne a téma, ahol

Részletesebben

Új, két hatóanyagot tartalmazó totális hatású gyomirtó szer

Új, két hatóanyagot tartalmazó totális hatású gyomirtó szer Új, két hatóanyagot tartalmazó totális hatású gyomirtó szer Kyleo Új, két hatóanyagot tartalmazó totális hatású gyomirtó szer A Kyleo a magról kelô gyomok kelése és az évelô gyom növények, továbbá fiatal

Részletesebben

A bal oldali kezeletlen állomány, a jobb oldali Trifenderrel kezelt.

A bal oldali kezeletlen állomány, a jobb oldali Trifenderrel kezelt. A Trifender alkalmazása a burgonyában. Készítette: Osváth Zoltán email:osvathz@enternet.hu A Trifender egy hiper parazita gomba, amely készítmény a Trihoderma asperellum gomba egy agresszív törzsét tartalmazza.

Részletesebben

Színre lép. az új tengeri mentő

Színre lép. az új tengeri mentő Színre lép az új tengeri mentő Egyszerű, modern, hatékony Kétszikű gyomok Felhasználási javaslat Új posztemergens kukorica gyomirtószer felhasználható: Takarmány és vetőmag kukoricában. Az Elumis a mesotrion

Részletesebben

Yaramagazin. YaraVita TM napraforgóban... A tavalyi évben a kompolti Fleischmann Rudolf Kutatóintézetben, kisparcellás körülmények között

Yaramagazin. YaraVita TM napraforgóban... A tavalyi évben a kompolti Fleischmann Rudolf Kutatóintézetben, kisparcellás körülmények között XI. évfolyam 1. szám 2011. március Ez az ön ingyenes példánya Ára: 275.- Ft (1.- ) Yaramagazin napraforgóban... A tavalyi évben a kompolti Fleischmann Rudolf Kutatóintézetben, kisparcellás körülmények

Részletesebben

Repce őszi technológia. Egy jó szezonhoz biztos kezdés kell

Repce őszi technológia. Egy jó szezonhoz biztos kezdés kell Repce őszi technológia Egy jó szezonhoz biztos kezdés kell A termelők általános véleménye szerint a repce az egyik legkockázatosabban termeszthető szántóföldi növény, ugyanakkor magas jövedelmezőséget

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.05.21. 12:00-kor. Érvényes: 2015.05.28-ig. Várható frissítés: 2015.05.28. 12:00-kor. A gyors növekedésnek

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XIX. évfolyam, 7. szám, 2014 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2014. november 24-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés az őszi mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

Őszi sörárpa termesztéstechnológia

Őszi sörárpa termesztéstechnológia Raiffeisen-Agro Magyarország Kft. szakmai anyag Őszi sörárpa termesztéstechnológia 1. A vetés ideje Fontos a vetés időpontjának meghatározása, optimális periódusnak mondható az október 10-20. között, nem

Részletesebben

Csöppnyi gondoskodás... Csöpp Mix. Lombtrágya család. EK műtrágya. www.csoppmix.hu

Csöppnyi gondoskodás... Csöpp Mix. Lombtrágya család. EK műtrágya. www.csoppmix.hu Csöppnyi gondoskodás... B Mg Csöpp Lombtrágya család Cu Zn Fe Mn N K www.csoppmix.hu Csöpp 1. Kalászos Összetétel (m/m): Nitrogén (N) 10 % Kálium (K 2 O) 5 % (K) 4,15 % Kálcium (Ca) 2,5 % (CaO) 3,5 % Magnézium

Részletesebben

A Cheminova, mint dán növényvédő szer gyártó vállalat, több mint 3 éve alapította meg magyarországi képviseletét, amelyre végérvényesen igaz a generikus és ugyanakkor innovatív cégjellemzés. A Cheminova

Részletesebben

A csemegekukorica védelme

A csemegekukorica védelme A csemegekukorica védelme Talajfertôtlenítés, gyomirtás Talajfertôtlenítés A kukoricabogár lárvája és egyéb talajlakó kártevôk ellen a Force 1,5 G nélkülözhetetlen. Dózisa: 12-15 kg/ha vetéssel egymenetben

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.07.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.05.07. 12:00-kor. Érvényes: 2015.05.14-ig. Várható frissítés: 2015.05.14. 12:00-kor. Az elmúlt hét időjárása

Részletesebben

UMG MICRO. mikrogranulált starter műtrágya

UMG MICRO. mikrogranulált starter műtrágya UMG MICRO mikrogranulált starter műtrágya A mezőgazdasági termelők körében egyre jelentősebb az igény olyan korszerű, hatékony és környezetkímélő technológiák iránt, amelyek minél nagyobb biztonsággal

Részletesebben

Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív védelmére

Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív védelmére BASF Hungária Kft. Agrodivízió 1132 Budapest, Váci út 30. Telefon: (06 1) 250 9700 Fax: (06 1) 250 9709 www.agro.basf.hu www.repcesz.basf.hu Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2012.08.09. 12:00-kor. Érvényes: 2012.08.16-ig. Várható frissítés: 2012.08.16. 12:00-kor.

Részletesebben

Pergés veszteség csökkentés minıség javítás. Forgalmazza:

Pergés veszteség csökkentés minıség javítás. Forgalmazza: SPODNAM Pergés veszteség csökkentés minıség javítás Forgalmazza: Csökkentett dózisú kijuttatás deszikkáló szerrel Diqvát (Reglon) vagy más hatóanyagú deszikkáló szerrel csökkentett dózisú kijuttatás lehetséges

Részletesebben

Hat é k o n y g y o m i r tá s,

Hat é k o n y g y o m i r tá s, Gyomirtás 2 A gabona tipikus gyomnövényei Gabonaterületeink gyomflórájában az egyre nehezebben leküzdhető gyomok kerülnek túlsúlyba: az ebszékfű, a mezei acat, a ragadós galaj, kiritkult gabonában a parlagfű.

Részletesebben

500-ak Klubja Genezis Repce tápanyag-utánpótlási kísérletek 2015/2016. Fókuszban a Genezis Nicola F1!

500-ak Klubja Genezis Repce tápanyag-utánpótlási kísérletek 2015/2016. Fókuszban a Genezis Nicola F1! 5-ak Klubja Genezis Repce tápanyag-utánpótlási kísérletek 15/16 Fókuszban a Genezis Nicola! A repce kiemelt fontosságú növény a számunkra. A 15-16-os szezonban hazánk repce termőhelyeit lefedve, 5 fajtasorral

Részletesebben

NUFARM NÖVÉNYVÉDELMI MEGOLDÁSOK 2016

NUFARM NÖVÉNYVÉDELMI MEGOLDÁSOK 2016 TERÜLETI KÉPVISELŐINK NUFARM NÖVÉNYVÉDELMI MEGOLDÁSOK 2016 Csereklyei Katalin Gyôr-Moson-Sopron, Komárom- Esztergom megye, valamint Vas megye északi része és Pest megye nyugati része Mobil: +36-70-394-1866

Részletesebben

YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 26,5% CaO

YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 26,5% CaO Yara Mono Műtrágyák YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 26,5% CaO 100%-ban vízoldható kalcium-nitrát, 5 kg, 2 kg Összes nitrogén tartalom: 15,5% Nitrát-nitrogén tartalom: 14,4% Ammónia nitrogén: 1,1% Kalcium

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2013.04.18. 12:00-kor. Érvényes: 2013.04.25-ig. Várható frissítés: 2013.04.25. 12:00-kor.

Részletesebben

Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fax: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu. Nufarmer Növényvédelmi Kézikönyv 2014

Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fax: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu. Nufarmer Növényvédelmi Kézikönyv 2014 Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fa: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu Nufarmer Növényvédelmi Kézikönyv 2014 Kertészet Napraforgó Repce Kukorica Kalászosok Termékek

Részletesebben

A káposztafélék védelme

A káposztafélék védelme A káposztafélék védelme Talajfertôtlenítés A káposztafélék növényvédelmében meghatározó szerepe van a fajta tenyészidejének. Egyes károsítók a rövid tenyészidejû, míg mások inkább a kései káposztaféléket

Részletesebben

repce 500-ak Klubja kísérleti eredmények

repce 500-ak Klubja kísérleti eredmények 04-05 repce 500-ak Klubja kísérleti eredmények Nicola F az Ön repce hibridje! A repce kiemelt fontosságú növény a számunkra. Mi sem mutatja jobban, mint az, hogy 8 fajtasorral együtt az 500-alk klubja

Részletesebben

Mérlegelv. Amennyi tápanyagot elviszek vagy el szándékozok vinni a területről terméssel, azt kell pótolnom

Mérlegelv. Amennyi tápanyagot elviszek vagy el szándékozok vinni a területről terméssel, azt kell pótolnom Trágyázás Mérlegelv Amennyi tápanyagot elviszek vagy el szándékozok vinni a területről terméssel, azt kell pótolnom Mivel Szerves trágya Műtrágya Növényi maradvány Előző évi maradvány Pillangosok N megkötése

Részletesebben

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A vöröshagyma a hazai és a nemzetközi piacokon is folyamatosan, egész évben igényelt zöldségfélénk. A fogyasztók ellátása részben friss áruval, de

Részletesebben

KUKORICA VETŐMAG AJÁNLAT

KUKORICA VETŐMAG AJÁNLAT KUKORICA VETŐMAG AJÁNLAT 2014 dekalbteszt.hu dekalbmet.hu 04.30. ÚJ DKC3811 9 10 10 9 10 10 Termőképesség Vízleadás Aszálytűrés Korai fejlődési erély Szárszilárdság Gyökérerősség Alacsony növénymagasságú,

Részletesebben

YaraLiva CALCINIT. 15.5% N + 26,5% CaO 100%-ban vízoldható kalcium-nitrát Kiszerelés: 25 kg, 2 kg

YaraLiva CALCINIT. 15.5% N + 26,5% CaO 100%-ban vízoldható kalcium-nitrát Kiszerelés: 25 kg, 2 kg Yara Mono műtrágyák YaraLiva CALCINIT 15.5% N + 26,5% CaO 100%-ban vízoldható kalcium-nitrát, 2 kg Összes nitrogén tartalom: 15,5% Nitrát-nitrogén tartalom: 14,4% Ammónia nitrogén: 1,1% Kalcium tartalom

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 16.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 16.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 16.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2011.06.16. 12:00-kor. Érvényes: 2011.06.23-ig. Várható frissítés: 2011.06.23. 12:00-kor.

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 30.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 30.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 30.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2011.06.30. 12:00-kor. Érvényes: 2011.07.07-ig. Várható frissítés: 2011.07.07. 12:00-kor.

Részletesebben

DuPont Wirtuoz gombaölő szer

DuPont Wirtuoz gombaölő szer DuPont Wirtuoz gombaölő szer A kalászos gabonafélék gombabetegségeinek leküzdésére kifejlesztett gombaölő szer a magasabb és jobb minőségű termésért, mely egyedüliként tartalmaz fuzárium ellen aktív gázosodó

Részletesebben

YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 19% CaO

YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 19% CaO Yara Mono Műtrágyák YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 19% CaO 100% vízoldható Kalcium-nitrát Kiszerelés: 25 kg, 5 kg, 2 kg A YaraLiva TM Calcinit nitrogént és kalciumot tartalmazó öntöző műtrágya. A kalcium

Részletesebben

Kedves Partnerünk! Cégismertetô

Kedves Partnerünk! Cégismertetô 2015 Kedves Partnerünk! Üdvözlöm az Euralis csapata nevében a repce szezon küszöbén. Megszokhatta tôlünk, hogy minden évben valamilyen újdonsággal állunk elô. Az elmúlt évben nagy sikerrel vezettük be

Részletesebben

Nufarmer Termékkatalógus 2013

Nufarmer Termékkatalógus 2013 Területi képviselôink Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fa: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu Nufarmer Termékkatalógus 2013 Dancs Tibor Gyôr-Moson-Sopron, Veszprém,

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.19.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.19.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.19.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2014.06.19. 12:00-kor. Érvényes: 2014.06.26-ig. Várható frissítés: 2014.06.26. 12:00-kor. Fenológiai fázis:

Részletesebben

A 2010-es év szőlővédelmi tanulságai Lovász Csaba

A 2010-es év szőlővédelmi tanulságai Lovász Csaba A 2010-es év szőlővédelmi tanulságai Lovász Csaba az előadás témái időjárási tényezők 2010-ben a 2010-es körülmények hatása és nyomon követése egy konkrét védekezési kísérletben tanulságok, amik segíthetnek

Részletesebben

NÖVÉNYSPECIFIKUS ajánlat őszi búzára

NÖVÉNYSPECIFIKUS ajánlat őszi búzára NÖVÉNYSPECIFIKUS ajánlat őszi búzára technológiával még eredményesebben termesztheti búzáját! Biztosítsa az őszi búza terméséhez szükséges összes tápanyagot! Fajlagos tápanyagigény (kg/t) 27 kg 11 kg 18

Részletesebben

A Marton Genetics napraforgó portfóliójának megújulása

A Marton Genetics napraforgó portfóliójának megújulása A Marton Genetics napraforgó portfóliójának megújulása A Bázismag Kft. a megújulásra törekedve folyamatosan frissíti portfólióját, legyen szó kukorica, repce, vagy akár napraforgó vetőmagról. A korábbi

Részletesebben

A dísznövények védelme

A dísznövények védelme A dísznövények védelme A dísznövénytermesztés a növénytermesztés speciális ága. Sokféle faj és fajta termesztését végzik nagyon eltérô körülmények között, van szabadföldi, üveg alatti, fóliás és hideghajtatott

Részletesebben

DuPont Talendo Extra gombaölő szer

DuPont Talendo Extra gombaölő szer DuPont megoldás a lisztharmat ellen DuPont Talendo Extra gombaölő szer Két hatóanyagot tartalmazó gombaölő szer, amely hosszú távon megvédi a szőlőt a szőlőlisztharmat ellen. Azoknak a szőlőtermelőknek,

Részletesebben

Nufarmer Termékkatalógus 2014

Nufarmer Termékkatalógus 2014 Területi képviselôink Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fa: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu Nufarmer Termékkatalógus 2014 Dancs Tibor Gyôr-Moson-Sopron, Veszprém,

Részletesebben

DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám. Dekalb repce Akadémia. Müller Gábor. Repce állományszárítás Roundup Mega használatával.

DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám. Dekalb repce Akadémia. Müller Gábor. Repce állományszárítás Roundup Mega használatával. DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám Dekalb repce Akadémia Müller Gábor Repce állományszárítás Roundup Mega használatával Czepó Mihály Hasznos információk Árutőzsdei információk Agrometeorológia Szaktanácsadás

Részletesebben

ZOOM 11 SC. egyedi hatóanyagot tartalmazó, új atkaölô permetezôszer ÚJ ZÁRLATI KÓROKOZÓ MAGYARORSZÁGON

ZOOM 11 SC. egyedi hatóanyagot tartalmazó, új atkaölô permetezôszer ÚJ ZÁRLATI KÓROKOZÓ MAGYARORSZÁGON 4. évfolyam. 13. szám ÚJ ZÁRLATI KÓROKOZÓ MAGYARORSZÁGON Szôlô aranyszínû sárgaság fitoplazma FÓKUSZBAN A KALÁSZOS VETÔMAGOK CSÁVÁZÁSA Gizmo 60 FS MAGYAR SIKERTÖRTÉNET Agrofil SZMI Kft. ARCVONÁSOK Lajos

Részletesebben

Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fax: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu. Nufarmer Növényvédelmi Kézikönyv 2013

Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fax: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu. Nufarmer Növényvédelmi Kézikönyv 2013 Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fa: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu Nufarmer Növényvédelmi Kézikönyv 2013 Kertészet Napraforgó Repce Kukorica Kalászosok Termékek

Részletesebben

Avaunt 150 EC. rovarölő szer. Új, hatékony megoldás a repcefénybogár ellen. A káposztarepce, olajretek és a mustár védelmére

Avaunt 150 EC. rovarölő szer. Új, hatékony megoldás a repcefénybogár ellen. A káposztarepce, olajretek és a mustár védelmére Avaunt 150 EC rovarölő szer Új, hatékony megoldás a repcefénybogár ellen A káposztarepce, olajretek és a mustár védelmére az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve A repcefénybogár elleni

Részletesebben

Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fax: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu. Nufarmer Növényvédelmi Kézikönyv 2012

Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fax: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu. Nufarmer Növényvédelmi Kézikönyv 2012 Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fa: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu Nufarmer Növényvédelmi Kézikönyv 2012 Kertészet Napraforgó Repce Kukorica Kalászosok Termékek

Részletesebben

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

KÉT HATÓANYAGOT TARTALMAZÓ, TOTÁLIS HATÁSÚ, INNOVATÍV GYOMIRTÓ SZER

KÉT HATÓANYAGOT TARTALMAZÓ, TOTÁLIS HATÁSÚ, INNOVATÍV GYOMIRTÓ SZER KÉT HATÓANYAGOT TARTALMAZÓ, TOTÁLIS HATÁSÚ, INNOVATÍV GYOMIRTÓ SZER Kyleo két hatóanyagot tartalmazó, totális hatású, innovatív gyomirtó szer A Kyleo a magról kelô gyomok kelése és az évelô gyom növények,

Részletesebben

Syngenta hírek. paradicsom termelôknek

Syngenta hírek. paradicsom termelôknek Syngenta hírek paradicsom termelôknek A bizalmat csak jó minôségû, megbízható paradicsommal tarthatjuk meg! Mit kívánnak a hazai fogyasztók? Legelôször is megállapíthatjuk, hogy a kereskedelmi tapasztalatok

Részletesebben

Champ DP. Innovatív formulációjú, esôálló baktérium- és gombaölô szer

Champ DP. Innovatív formulációjú, esôálló baktérium- és gombaölô szer Innovatív formulációjú, esôálló baktérium- és gombaölô szer A rézrôl általában Az emberiség által legrégebben és leggyakrabban hasz - nált fém a réz. A római idôkben aes cyprium, vagyis ciprusi fém néven

Részletesebben

NUFARM NÖVÉNYVÉDELMI MEGOLDÁSOK 2015

NUFARM NÖVÉNYVÉDELMI MEGOLDÁSOK 2015 TERÜLETI KÉPVISELŐINK Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fax: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu NUFARM NÖVÉNYVÉDELMI MEGOLDÁSOK 2015 Dancs Tibor Gyôr-Moson-Sopron, Veszprém,

Részletesebben

ÔSZI TEENDÔK A REPCÉBEN Hogyan tovább? A GYOMTENGEREK CSÚCSRAGADOZÓJA Kyleo innovatív tarlóápoló szer TAKARÉKOS CSÁVÁZÁSI MEGOLDÁSOK

ÔSZI TEENDÔK A REPCÉBEN Hogyan tovább? A GYOMTENGEREK CSÚCSRAGADOZÓJA Kyleo innovatív tarlóápoló szer TAKARÉKOS CSÁVÁZÁSI MEGOLDÁSOK 5. évfolyam 15. szám A GYOMTENGEREK CSÚCSRAGADOZÓJA Kyleo innovatív tarlóápoló szer TAKARÉKOS CSÁVÁZÁSI MEGOLDÁSOK Gizmo, Nuprid Max és Nuprid 600 SÁRGAROZSDA A Midas ellenállt neki NUFARMER MAJÁLIS 2014

Részletesebben

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés 6/2014. (II. 6.) VM rendelet a termésbecslésről A szakmaközi

Részletesebben

Búza. Vetéstől aratásig

Búza. Vetéstől aratásig Búza Vetéstől aratásig A 213-mas kedvező évjárat átlag feletti hozamokat, de átlag alatti malmi minőséget eredményezett. A Kwizda speciális lombtrágyái és széles választékú növényvédő szerei jól vizsgáztak

Részletesebben

www.syngenta.hu A káposztafélék védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A káposztafélék védelme A póréhagyma védelme A káposztafélék védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu Talajfertőtlenítés A káposztafélék növényvédelmében meghatározó szerepe van a fajta tenyészidejének. Egyes károsítók a rövid tenyészidejű, míg

Részletesebben

A nagy termés nyomában. Mezőhegyes, szeptember 11.

A nagy termés nyomában. Mezőhegyes, szeptember 11. A nagy termés nyomában Mezőhegyes, 2014. szeptember 11. Időjárás Trágyázás, növénytáplálás, talaj- és növénykondícionálás Levegőből támadó rovarok Levegőből támadó gombák Herbicid-használat Vetésidő Talajlakó

Részletesebben

Két hatóanyagot tartalmazó, totális hatású, innovatív gyomirtó szer

Két hatóanyagot tartalmazó, totális hatású, innovatív gyomirtó szer Két hatóanyagot tartalmazó, totális hatású, innovatív gyomirtó szer Kyleo két hatóanyagot tartalmazó, totális hatású, innovatív gyomirtó szer A Kyleo a magról kelô gyomok kelése és az évelô gyom növények,

Részletesebben

Amega. Gyökerestôl megszünteti a gyomproblémát

Amega. Gyökerestôl megszünteti a gyomproblémát Amega Gyökerestôl megszünteti a gyomproblémát A totális hatású gyomirtószer-hatóanyagok között vezet a glifozát A glifozát a világ vezetô agrokemikáliája, 1972 óta alkalmazzák. Az eltelt idôben a gyomirtók

Részletesebben

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú

Részletesebben

A kukorica növényvédelme

A kukorica növényvédelme A kukorica növényvédelme Gyomirtás Kukorica vetésterületünk gyomösszetétele folyamatosan változik. Az utóbbi években fôként a magról kelô és évelô egyszikû gyom növények borítási sorrendjének átalakulása

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Teljeskörű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Neszmély, Szöllősi Pincészet július. 09

Teljeskörű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Neszmély, Szöllősi Pincészet július. 09 ISONET L PLUS Teljeskörű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Neszmély, Szöllősi Pincészet 2014. július. 09 Kőrös Tamás (20/551 4442) Szőlő növényvédelmi szaktanácsadó 2 A szőlő molykártevői mennyiségi

Részletesebben

A kalászosok növényvédelme

A kalászosok növényvédelme A kalászosok növényvédelme Gyomirtás A kalászosok vetése elôtt kikelt gyomokat a talajmûvelô esz - közökkel rendszerint elpusz tít juk. A vetést követôen kikelt gyomok fej lô dését pedig már a kultúrnövény

Részletesebben

A cukorrépa. növényvédelme

A cukorrépa. növényvédelme A cukorrépa növényvédelme A cukorrépa védelme Amikor cukrot teszünk a teánkba, vagy a kávénkba, ritkán gondolunk arra, hogy abban mennyi munka van. Pedig a cukorrépa termesztés talán a legtöbb szakértelmet

Részletesebben

A szőlő. növényvédelme

A szőlő. növényvédelme A szőlő növényvédelme 2016 Szőlő növényvédelme A sikeres növényvédelem komoly szakértelmet, jó gyakorlati érzéket és sokszor (főleg az időjárás miatt) szerencsét is igényel. A szőlő növényvédelmét az adott

Részletesebben

Principal Plus Principal Plus Gold

Principal Plus Principal Plus Gold DuPont Principal Plus Principal Plus Gold A kukorica eredményes gyomirtására, változó talaj-, csapadék- és gyomnövény viszonyok között is. az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve az

Részletesebben

Gombaölõ szer felvehetõ cink tartalommal. Nem csak véd táplál is!

Gombaölõ szer felvehetõ cink tartalommal. Nem csak véd táplál is! Gombaölõ szer felvehetõ cink tartalommal Nem csak véd táplál is! Az Antracol kettôs funkciójú hatóanyaga a propineb A propineb több ponton gátolja a gombák életfolyamatát micélium növekedés spóracsírázás

Részletesebben

FENOXIHERBICIDEK A TAVASZI GYOMIRTÁSBAN

FENOXIHERBICIDEK A TAVASZI GYOMIRTÁSBAN 7. évfolyam 18. szám TAVASZI TEENDŐK KALÁSZOSOKBAN, KUKORICÁBAN, REPCÉBEN, NAPRAFORGÓBAN, BORSÓBAN, SZŐLŐBEN ÉS GYÜMÖLCSÖSÖKBEN KUKORICA A GYOMIRTÁS ÉS AZ ATKAFERTŐZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI TERMELŐI TAPASZTALATOK

Részletesebben

A szilva. védelme.

A szilva. védelme. A szilva védelme www.syngenta.hu A szilva védelme A szilva védelme Gombabetegségek elleni védelem Rovarkártevők elleni védelem 81 82 Gombabetegségek elleni védelem A szilva betegségei közül a polisztigmás

Részletesebben

Pioneer napraforgóhibridek

Pioneer napraforgóhibridek 2012.12.07. AKTUALITÁSOK Pioneer napraforgóhibridek HASZNOS INFORMÁCIÓK Pioneer.com/hungary Árutızsdei hírek Pioneer sajtófigyelı Idıjáráselırejelzés Agrometeorológia Ha segítségre, szaktanácsadásra van

Részletesebben

Repce. Grátisz. őszi technológia. Grounded. Kockázatcsökkentő program

Repce. Grátisz. őszi technológia. Grounded. Kockázatcsökkentő program Repce őszi technológia Kockázatcsökkentő program Grátisz Grounded A termelők általános véleménye szerint a repce az egyik legkockázatosabb szántóföldi növény, ugyanakkor magas jövedelmezőséget biztosíthat.

Részletesebben

Széles spektrumú rovarölő szer a szőlő. védelmében

Széles spektrumú rovarölő szer a szőlő. védelmében Széles spektrumú rovarölő szer a szőlő védelmében Rovarölő szer molyok és kabócák ellen A Luzindo egy új, széles spektrumú, hosszú tartamhatású rovarölő szer lepkefélék és egyéb szúró-szívó szájszervű

Részletesebben

A kalászosok növényvédelme

A kalászosok növényvédelme A kalászosok növényvédelme Csávázás A vetômaggal terjedô és a csírafertôzô kórokozók ellen a leghatékonyabb és leg gazdaságosabb eszköz a csá - vá zás. A mai csávázószerek minden tekintetben meg felelnek

Részletesebben

500-ak Klubja eredmények őszi búzában

500-ak Klubja eredmények őszi búzában 00-ak Klubja eredmények őszi búzában 201-201 A Genezis Partnerhálózat őszi búzával 130, hibridbúzával 2 helyszínen állított be trágyázási kísérleteket. Az országosan 1 Üzemi-Genezis technológiákat összehasonlító

Részletesebben

Muharfélék Kakaslábfű. 330 g/l pendimetalin. Anilidek III. 250 ml, 1 l, 10 l. 3 év. 0 nap. Kijuttatási idő szak / fejlettség.

Muharfélék Kakaslábfű. 330 g/l pendimetalin. Anilidek III. 250 ml, 1 l, 10 l. 3 év. 0 nap. Kijuttatási idő szak / fejlettség. 52 Szerkatalógus 2015 Gyomirtó szerek Legfontosabb irtható ek: Muharfélék Kakaslábfű Vadköles Libatopfélék Általános adatok Hatóanyag Hatóanyagcsoport Forgalmazási kategória 330 g/l pendimetalin Anilidek

Részletesebben

DuPont Acanto Plus gombaölő szer

DuPont Acanto Plus gombaölő szer DuPont Acanto Plus gombaölő szer Két felszívódó hatóanyag a búza, árpa, rozs, zab, tritikálé, őszi káposztarepce és a napraforgó gombabetegségei ellen. Az Acanto Plus hatóanyagainak köszönhetően fertőzésmentes

Részletesebben

Megoldások A-tól Z-ig. Kukorica

Megoldások A-tól Z-ig. Kukorica Megoldások A-tól Z-ig Kukorica A legnagyobb területen termesztett szántóföldi növényünk, ezért a technológia sikere a legnagyobb mértékben befolyásolja a növénytermesztési ágazat eredményét. Melyek a technológiai

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Lomb- és kalászvédelmi stratégia. Gombafertőzések elleni preventív védelem és gyógykezelés

Lomb- és kalászvédelmi stratégia. Gombafertőzések elleni preventív védelem és gyógykezelés Lomb- és kalászvédelmi stratégia Gombafertőzések elleni preventív védelem és gyógykezelés A kalászosok gombaölő szeres védelmét sokan rutinmunkának ítélik, pedig meglehetősen összetett kérdés. A védekezések

Részletesebben

Megbízható. Jól ismert. Most még jobb.

Megbízható. Jól ismert. Most még jobb. Megbízható. Jól ismert. Most még jobb. Previcur Energy - Újdonság a moszatgombák ellen Az új Previcur Energy két felszívódó preventív hatóanyagból áll, a Previcur 607 SL-bôl jól ismert propamokarbból és

Részletesebben

AGRO.bio. Talaj növény - élet. Minden itt kezdődik

AGRO.bio. Talaj növény - élet. Minden itt kezdődik AGRO.bio Talaj növény - élet Minden itt kezdődik AGRO.bio Hungary Mikrobiológiai megoldásokat nyújt a mezőgazdaság minden területén Egészséges növekedés termés BactoFil 1500 hektár megfelelő termőtalaj

Részletesebben

Kalászos gabonák. növényvédelme

Kalászos gabonák. növényvédelme Kalászos gabonák növényvédelme Szántóterületünk több mint egyharmadán termesztünk kalászosokat, túlnyomórészt ôszi búzát és árpát. A kalászosok termesztés-technológiájának meghatározó eleme a növényvédelem,

Részletesebben