E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.november V. évfolyam 11. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.november V. évfolyam 11. szám"

Átírás

1 E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2013.november V. évfolyam 11. szám Tartalom Online pénztárgépek beszerzésének/ értékesítésének elszámolása Olvasói kérdések Vegyen részt rövid felmérésünkben! Tisztelt Ügyfelünk! Válaszaival komoly segítséget ad nekünk ahhoz, hogy a kiadványban csak olyan témák szerepeljenek, amelyek az Ön munkáját segítik. A kérdőív kitöltése körülbelül 5 percet vesz igénybe: https://www.surveymonkey.com/s/e-szamvitel Költségre, ráfordításra adott támogatás Szerződés idő előtti felmondása miatti kártalanítás Szakképzési hozzájárulás elszámolása szakmunkástanulók foglalkoztatása esetén Jegyzett tőke devizaneme és a könyvvezetés devizaneme Közösségi alap átadásának számviteli elszámolása Szállítólevél kötelező melléklete Számviteli politikánkban választott árfolyamok Könyvvizsgálati kötelezettség KIVA esetén Dokumentált készpénzmozgás könyvelése Térítés nélkül átadott eszköz Szerző: Botka Erika a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének főtitkára Tisztelt Előfizetőnk! Honlapunkról a Segédletek közül töltheti le a szerkeszthető dokumentummintát, az Excel-alapú segédleteket. Az Ön felhasználóneve: eszamvitel Az Ön jelszava: eszv915 A kézirat lezárásának dátuma: október E-számvitel november, V. évfolyam 11. szám

2 Adótörvényi változások Konferencia gazdasági vezetők, főkönyvelők, könyvelők részére Az Szja-törvény, az Áfatörvény az Art. és a Tao törvény módosításai, a jogszabályok alkalmazása a gyakorlatban Egész napos konferenciánkon, a téma legelismertebb szakértőitől kap választ a január 1-jétől változó adórendszerrel kapcsolatos gyakorlati teendőiről! Szakértő előadóink: Dr. Vámosi-Nagy Szabolcs, ügyvéd, adószakértő, egyetemi docens SZJA. Sike Olga, NAV főosztályvezetőhelyettes ÁFA. Dr. Kovács Ferenc, adószakértő ART. Ácsné Molnár Judit, NAV adószakreferens- TAO, KIVA A konferencia legfontosabb témái: A Parlament által elfogadásra kerülő végleges jogszabályi anyag függvényében módosul az előadások meghirdetett tematikája Ismerje meg a várható adótörvényi változásokat! Időpont: december 16. (hétfő) 9:00 és 17:00 óra között Helyszín: Gólyavár rendezvényház, 1088 Budapest, Múzeum körút 6. Akciós ajánlat: A részvételi díj: Ft + áfa helyett 10% kedvezménnyel csak áfa / fő A további részletekről tájékozódjon honlapunkról: forumakademia.hu Az Szja-törvény, az Áfatörvény, az Art. és a Tao törvény módosításai, a változások alkalmazása a gyakorlatban december 16. Gólyavár rendezvényház Online pénztárgépek beszerzésének/ értékesítésének elszámolása Az online pénztárgép beszerzése mivel egy éven túl szolgálja a vállalkozási tevékenységet tárgyieszköz-beszerzésnek minősül. A pénztárgépek beszerzéséhez a 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. -a (1) bekezdésének az előírása alapján az állam támogatást nyújt, mely fejlesztési célú támogatásnak minősül. A rendelet 4. -a (3) bekezdésének az előírása alapján a támogatás mértéke pénztárgépenként 50eFt. A rendelet 11. -a (1) bekezdésének az előírása alapján a pénztárgép-üzemeltetőnek a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot a pénztárgép beszerzésekor kell átadnia az eladónak legkésőbb december 31-éig. A rendelet 11. -a (2) bekezdése alapján az eladó az érvényes kóddal rendelkező üzemeltető részére a pénztárgépet értékesíti. Az eladó a pénztárgép támogatással nem csökkentett eladási áráról állítja ki a számlát, azaz fontos, hogy a támogatás összege nem csökkenti a fizetendő áfa adóalapját. A számla alapján fizetendő eladási árból a támogatásnak megfelelő összeg a rendelet szerint beszámítással kerül rendezésre, az eladási árból az ezek után fennmaradó összeget kell az üzemeltetőnek rendeznie. A pénztárgép-üzemeltetőnél a számla szerinti levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó, támogatással nem csökkentett vételárat kell a pénztárgép bekerülési értékének meghatározásakor figyelembe venni [számviteli törvény 47. -ának (3) bekezdése és a rendelet 11. -ának (3) bekezdése]. A beszerzéshez kapott támogatást rendkívüli bevételként kell elszámolni [számviteli törvény 2

3 86. -a (4) bekezdésének b) pontja és a rendelet 11. -ának (3) bekezdése], majd időbelileg el kell határolni. Az elhatárolt összeget a számviteli törvény 45. -a (2) bekezdésének előírása alapján az eszköz bekerülési értékének, illetve bekerülési értéke arányos részének költségkénti, ráfordításkénti elszámolásakor kell arányosan feloldani (azaz jellemzően a terv szerinti értékcsökkenési leírással arányosan). A rendelet 11. -ának (3) bekezdése szerint a támogatás elszámolásából eredő követelés eladóra engedményezett követelésnek minősül, amelyet a pénztárgép eladási árának kiegyenlítéseként, az üzemeltetőnek a pénztárgép beszerzéséből származó, a pénztárgép vételárának összegében fennálló kötelezettségébe kell beszámítani. A rendelet 11. -a (4) bekezdésének az előírása szerint az eladó a pénztárgép támogatással nem csökkentett általános forgalmi adót nem tartalmazó eladási árát az értékesítés nettó árbevételeként számolja el. Az eladónak a támogatás összegét a pénztárgép számla szerinti eladási árának részbeni kiegyenlítéseként kell figyelembe vennie. A figyelembevételre beszámítás útján kerül sor, azaz az eladónak az üzemeltető által az eladóra engedményezett követelés átvétele miatti kötelezettségét a pénztárgép értékesítéséből származó, a pénztárgép eladási árának összegében fennálló követelésébe kell beszámítani. Példa: A pénztárgép támogatással nem csökkentett számlázott eladási ára Ft + 27% áfa, támogatás összege. Az üzembe helyezéskor a pénztárgép várható használati idejét 4 évben határozták meg, maradványérték nulla. Így a számviteli elszámolás ez előbb hivatkozott jogszabályi előírások alapján az alábbiak szerint alakul. a) a pénztárgép beszerzőjénél (üzemeltetőnél) A beszerzett pénztárgép elszámolása számla alapján T 16. Beruházások Ft T 466. Előzetesen felszámított áfa Ft K 45.Szállítók Ft A rendelet alapján igényelhető támogatás elszámolása a beszerzéskor T 36. Egyéb követelések (NAV-val szembeni követelés) K 98. Rendkívüli bevételek A támogatás időbeli elhatárolása T 98. Rendkívüli bevételek K 48. Passzív időbeli elhatárolások A támogatás eladóra történő engedményezésének az elszámolása [számviteli törvény 77. -a (3) bekezdésének d) pontja, és a 81. -a (3) bekezdésének f) pontja alapján] T 36. Egyéb követelések (pénztárgép eladóval szembeni követelés) K 96. Egyéb bevételek T 86. Egyéb ráfordítások K 36. Egyéb követelések (NAV-val szembeni követelés) A támogatás összegének beszámítása T 45. Szállítók K 36. Egyéb követelések (pénztárgép eladóval szembeni követelés) A beszámítás után fennmaradó tartozás kifizetése pénzügyi rendezéskor T 45. Szállítók Ft K 38. Pénzeszközök Ft Az üzembe helyezés (aktiválás) elszámolása T 141. Műszaki gépek, berendezések, járművek Ft K 16. Beruházások Ft Az értékcsökkenési leírás elszámolása egy üzleti évre [ x 25% = Ft] T 57. Terv szerinti értékcsökkenési leírás Ft K 149. Műszaki gépek, berendezések, járművek terv szerinti értékcsökkenése Ft Az értékcsökkenési leírással arányos támogatás feloldása [támogatási arány: / Ft= 41,66%, terv szerinti értékcsökkenéssel arányosan feloldandó támogatás összege: Ft x 41,66%= Ft] T 48. Passzív időbeli elhatárolások Ft K 98. Rendkívüli bevételek Ft vagy [a számviteli törvény 86. -a (5) bekezdésének az előírása alapján] K 96. Egyéb bevételek Ft 3

4 [Megjegyzés: ha a pénztárgép bekerülési értéke nem éri el a 100eFt-ot, akkor a számviteli törvény 80. -a (2) bekezdésének az előírása alapján a vállalkozás dönthet úgy, hogy használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egyösszegben elszámolja a bekerülési értéket, akkor a beszerzéshez kapott támogatást sem szabad időbeli elhatárolás alá vonni.] b) pénztárgép-értékesítőnél Az eladási ár elszámolása T 31. Vevőkövetelések Ft K 911. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Ft K 467. Fizetendő általános forgalmi adó Ft Az értékesítőre (eladóra) engedményezett támogatás elszámolása az értékesítéskor T 36. Egyéb követelések (NAV-val szembeni követelés) K 47. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (pénztárgép-üzemeltetővel szemben) A támogatás összegének beszámítása T 47. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (pénztárgép-üzemeltetővel szemben) K 31. Vevőkövetelések A beszámítás után fennmaradó követelés kiegyenlítése pénzügyi rendezéskor T 38. Pénzeszközök Ft K 31. Vevőkövetelések Ft A kiutalt támogatás elszámolása pénzügyi rendezéskor T 38. Pénzeszközök K 36. Egyéb követelések (NAV-val szembeni követelés) Olvasói kérdések Tisztelt Előfizetőnk! Szakmai folyóiratunk előfizetéséhez INGYENES TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS is jár! Számvitellel kapcsolatos kérdését az címen tudja feltenni Botka Erikának. Költségre, ráfordításra adott támogatás A Tao. tv. 22/C. -a (3b) bekezdésének az előírása alapján az adózó a kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértékét a 10 százalékos társasági adókulcs szerinti mértékkel akkor állapíthatja meg, ha a támogatás adóévében a 19 százalékos társasági adókulcs alkalmazására nem köteles. Ha az adózó a kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértékét a várható fizetendő adó alapján a 10 százalékos társasági adókulcs alapján határozza meg, és a támogatás adóévében a pozitív adóalapja meghaladja az 500 millió forintot, az adózó köteles a támogatás legalább 7 százalékát a támogatás adóévét követő 90 napon belül a Tao. tv. 22/C. -a (3a) bekezdésében meghatározott módon kiegészítő sportfejlesztési támogatásra fordítani. Ezzel kapcsolatosak lennének a kérdéseim. A Tao. tv. 22/C. -a szerinti sportcélú adókedvezmény kapcsán utalandó kiegészítő sportfejlesztési támogatás 7%-os részét melyik évi költségként kell elszámolni? Ha a cég 2013-ban utalt 1000 támogatást egy fociegyesületnek, és úgy kalkulál, hogy 10%-kal fog társasági adót fizetni 2013-ra (mert az adóalapja az 500 millió Ft-ot nem fogja meghaladni), akkor az 1000 támogatás után (1000 x 0,10 x 0,75) 75 kiegészítő támogatást fizet az MLSZ-nek még 2013-ban, s rendben van, ha nem lesz több, mint 500 millió Ft az adóalapja. Ha ennél a cégnél azonban a első 90 napja alatt megállapított évi adóalapja több lesz, mint 500 millió Ft, akkor még meg kell fizetnie (1000 x 0,07) 70 kiegészítő támogatást 90 napon belül ( között). 4

5 Véleményem szerint a 70 kiegészítő támogatás: évi ráfordítás az Szt a (2) bekezdés c) pontja alapján egyéb ráfordítás. Vagy esetleg rendkívüli ráfordítás? De csak akkor, ha a üzleti évi beszámoló már közzétett (mérlegkészítés időpontja március 31. előtti); évi ráfordítás, ha még nincs elfogadott beszámoló (mérlegkészítés időpontja március 31. május 31. közötti). Jól gondolom-e? Társasági adó szempontjából a levezetés helyes, azonban számviteli szempontból nem helyesek a következtetések. A számviteli törvény megkülönbözteti, hogy költségre és/vagy ráfordításra, vagy fejlesztésre adnak támogatást. Ha költségre/ráfordításra adnak támogatást, akkor az adott támogatást egyéb ráfordításként kell elszámolni a számviteli törvény 81. -a (2) bekezdés c) pontja alapján, ha fejlesztésre (beruházásra), akkor pedig rendkívüli ráfordításként a 86. (7) bekezdés c) pontja alapján. Minden adott támogatást pénzügyi rendezéskor számolunk el, itt a számviteli törvény előírása alapján nincs olyan előírás, mely szerint a mérlegkészítés időpontjáig kell a kifizetéseket figyelembe venni [a számviteli törvény 81. -a (2) bekezdés c) pontjánál sem található olyan előírás, hogy a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, elutalt összeget kell elszámolni, ezért ebből következik, hogy azt is csak pénzügyi rendezéskor lehet elszámolni]. Megjegyzem, hogy nem is lenne jó, ha ezt a kiegészítő támogatást visszamenőlegesen 2013-ra számviteli szempontból el lehetne számolni, mert akkor lehet, hogy pont az elszámolt támogatás miatt 500 millió Ft alá csökkenne az adóalap. Ha a kiegészítő támogatást bármikor 2014-ben utalja át a vállalkozás, akkor az évi ráfordítása lesz, az nem jelenik (jelenhet) meg a as eredményben. Szerződés idő előtti felmondása miatti kártalanítás Az egyik Kft.-nk üzemeltetési lízingszerződést kötött 2008-ban egy nagy szálloda üzemeltetésére 10 évre. Ezt a szerződést 2012 novemberében kölcsönösen felmondták. Ezért a lízingbe adó nagy összegű kompenzációt fizetett ki az üzemeltetési szerződés idő előtti megszüntetésére, a szállodakomplexum idő előtti elhagyásáért. A Kft. könyvelésében ezt a bevételt az üzemeltetési szerződés szerint még a hátra lévő időre, időben elhatárolta passzív időbeli elhatárolásként a fordulónap előtt befolyt elszámolt bevételként könyveltük le. jogszerűen jártunk-e el? A kérdésből nem derül ki, hogy konkrétan milyen jogcímen kapott pénzt a Kft. Feltételezem, hogy kártérítést, esetleg kártalanítást kapott a szerződés idő előtti felmondása miatt. Ebben az esetben nincs meg a jogalapja az időbeli elhatárolásnak. Ha az összeg a mérlegkészítés időpontjáig befolyt, akkor a kapott összeget 2012-re egyéb bevételként kellett volna elszámolni. Szakképzési hozzájárulás elszámolása szakmunkástanulók foglalkoztatása esetén Kft.-nk szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett, kötelezettségünket tanulószerződéses szakmunkástanulók gyakorlati foglalkoztatásával teljesítjük. NFA Képzési alaprészéből fejlesztésre irányuló beruházási támogatásban részesültünk a évben. A támogatásból tárgyi eszközöket vásároltunk, mely eszközök értékcsökkenési leírási kulcsa 14,5%. A pályázathoz saját erőt is biztosítottunk. Kérdésünk: A kapott támogatás összegét milyen módon kell könyvelni? 5

6 Csak: T 38-K 412 Tőketartalék T412- K 414 Lekötött tartalék T414- K 412 Tőketartalék, melyet időarányosan vissza kell könyvelni, vagy a K 4832 főkönyvi számlán nyilvántartani a támogatás összegét, és az elszámolt éves értékcsökkenési leírással csökkenteni a K főkönyvi számla egyenlegét: T 4832 Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása; K 9894 Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény 22. -a (1) bekezdésének előírása alapján a kérdésben szereplő fejlesztési támogatást tőketartalékba kell elszámolni, majd lekötött tartalékba kell helyezni (a hivatkozott jogszabályi előírás szerint a támogatási szerződésben kell a lekötés időtartamáról rendelkezni). A törvény 22. -a (3) bekezdésének az előírása szerint, ha a támogatási feltételeket a cég nem teljesíti, akkor a teljes összeget vissza kell fizetni. Így a szerződésben meghatározott idő alatt a támogatás teljes összege lekötött tartalékban van, annak időarányos feloldása nem lehetséges. A támogatási szerződésben meghatározott lekötési időszak lejártával lehet a teljes összeget lekötött tartalékból tőketartalékba visszavezetni. Mivel jogszabályi előírás szerint ez a támogatás tőketartalékba kerül elszámolásra, az halasztott bevételként a passzív elhatárolások között, illetve rendkívüli bevételként sosem kerül kimutatásra. Ettől függetlenül a tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása költségként elszámolásra kerül. Számviteli elszámolás: - a támogatás befolyásakor T 38. Pénzeszközök K 412. Tőketartalék - befolyáskor lekötött tartalék képzése T412. Tőketartalék K 414. Lekötött tartalék - a lekötési időszak végén a támogatás teljes összegének feloldása T414. Lekötött tartalék K 412. Tőketartalék Jegyzett tőke devizaneme és a könyvvezetés devizaneme Abban a kérdésben kérném szíves segítségét, hogy a cégbejegyzésben szereplő jegyzett tőke devizaneme és a könyvvezetés devizaneme között van-e szoros, kötelező jellegű összefüggés? Konkrétan egy külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepénél a cégbírósági bejegyzés szerint euró a jegyzett tőke devizaneme. A cég jelenleg forintban vezeti könyveit. Kötelező-e devizában vezetni a könyveket, ha a cégkivonatban devizában szerepel a jegyzett tőke? Milyen törvényi paragrafusok szabályozzák a kérdést? Az általam fellelt kapcsolódó anyagok alapján úgy értelmezem, hogy devizás könyvvezetés esetében kötelező devizában meghatározni a jegyzett tőkét, de a fordított (fenti) esetre nem találtam semmi iránymutatást. A jegyzett tőke devizaneme és a könyvvezetés devizaneme között közvetlen, kötelező jellegű összefüggés van. A számviteli törvény 20. -a (3) (5) bekezdésének előírása szerint a létesítő okiratban rögzített devizanemben kell a beszámolót összeállítani. Így, ha a fióktelep a létesítő okiratában euróban határozta meg a jegyzett tőke összegét, akkor köteles euróban beszámolót készíteni, ehhez viszont euróban kell vezetni a könyveit. A vállalkozás mindig a jegyzett tőke pénznemében köteles a könyveit vezetni, beszámolót készíteni. Kérdés folytatása: A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe devizabelföldi társaság. A válaszban idézett törvényi hely szerint csak devizakülföldi társaságnak kötelező a létesítő okirat szerinti devizában vezetni könyveit [20. (3) bekezdés], a többi vállalkozás választhatja azt [20. (4)-(5) bekezdés]. Így csak devizakülföldiek esetén van közvetlen kötelező összefüggés a törvény ezen paragrafusa szerint, más társaságokra nincs. Van másik törvényi paragrafus, mely szerint devizabelföldieknek is kötelező euróban vezetni a könyveket, ha a cégbíróságon bejegyzett tőkéje euró? 6

7 Az előző válaszban általában fogalmaztam meg a követelményeket. A számviteli törvény 20. -a (2) bekezdésének az előírása szerint fő szabályként Ft-ban kell a beszámolót elkészíteni, de ebben az esetben a társaság jegyzett tőkéje is Ft-ban jegyzett a cégbíróságon. A fióktelepnek mint devizabelföldi társaságnak a számviteli törvény 20. -a (4) bekezdésének az előírását kell alkalmaznia, mivel euróban jegyeztette be a jegyzett tőkéjét a cégbíróságon (más jogszabályi előírás nincs). Ezen előírás szerint a létesítő okiratban (társasági szerződésben) kell meghatározni a jegyzett tőke devizanemét. Ha a jegyzett tőkét a létesítő okiratban euróban határozták meg, akkor a számviteli törvény ezen előírása alapján euróban kell a beszámolót elkészíteni, a könyveit vezetni. Közösségi alap átadásának számviteli elszámolása Közösségi alap átadásának számviteli elszámolása tekintetében van kérdésem. Mezőgazdasági szövetkezet gazdasági társasággá való átalakulása esetén a könyveiben lekötött tartalékként kimutatott közösségi alapot az alapszabály rendelkezése szerinti szövetkezet részére át kell adnia (pl. az átadandó közösségi alap eFt). Hogyan kell a számvitelben levezetni az átadást kérném kontírozni, ha az átadás tárgyi eszközben (gép, épület) történik? És ha az eszköz értéke (piaci értéke) nem pont annyi, mint a közösségi alap értéke? Ha a közösségi alap átadása áfamentes, eszköz átadása esetén kell-e áfát felszámítani, ha az átadó szövetkezet áfaalany? Ha az átalakulás napja előtt még a szövetkezet átadja a közösségi alapot, akkor a folyamatos könyvelés keretében kell a lekötött tartalék átadását könyvelni. Tárgyi eszköz átadása esetén az átadott tárgyi eszköz könyv szerinti értéke nem biztos, hogy megegyezik annak piaci (forgalmi) értékével. Ugyanakkor az átadónál azonos összegben kell a közösségi alap csökkenését elszámolni, így ha a könyv szerinti érték és az átadás-átvételről szóló megállapodásban rögzített, elismert beszámítási (piaci, forgalmi) érték eltér egymástól, akkor az átadónak a könyvekből a tárgyi eszközértékesítés szabályai szerint kell kivezetni a tárgyi eszközt, és a beszámítási értéket követelésként kell kimutatnia, majd a követelést a közösségi alap csökkentésével egyidejűleg kell megszüntetni. Ha a beszámítási érték eltér az átadandó közösségi alap összegétől, akkor a különbözetet a feleknek rendezni kell. Ha a követelés nagyobb, akkor a különbözetet a közösségi alapot átvevőnek kell kifizetni. Ha az átadandó közösségi alap a nagyobb, akkor a különbözetet pénz és/vagy egyéb eszközök átadásával kell még teljesíteni. Amennyiben az átalakulás napjáig a közösségi alapot nem adják át, akkor azt a végleges vagyonmérlegben a lekötött tartalékból kötelezettségbe kell átvezetni. A jogutód gazdasági társaság ezt a kötelezettséget teljesíti majd eszköz átadásával. Ha tárgyi eszköz átadásával teljesítik az átadást, akkor kötelezettség fejében adnak át az eszközt, mely átadást a számviteli törvény 72. -a (4) bekezdés a) pontjának az előírásából következően szintén értékesítésként kell elszámolni. Az áfa tv. szerint is termékértékesítés az ügylet, így az általános szabályok szerint az értékesítésre az áfát fel kell számolni. A megállapodás szerinti értéket a követelésekkel szemben egyéb bevételként, a könyv szerinti értéket egyéb ráfordításként kell elszámolni. Ezek után kell a könyvekben szereplő követelést és a kötelezettséget összevezetni (beszámítás). Ha a különbözet fennmarad, akkor az ez első bekezdésben leírtak szerint kell rendezni. Elszámolás a szövetkezetnél: - Megállapodás szerinti érték elszámolása T 31. Vevőkövetelések K 96. Egyéb bevételek K 467. Fizetendő áfa - Könyv szerinti érték kivezetése T 86. Egyéb ráfordítások K Tárgyi eszközök - Közösségi alappal szembeni beszámítás elszámolása T 414. Lekötött tartalék 7

8 K 31. Vevőkövetelések Elszámolás a jogutód gazdasági társaságnál: - Megállapodás szerinti érték elszámolása T 31. Vevőkövetelések K 96. Egyéb bevételek K 467. Fizetendő áfa - Könyv szerinti érték kivezetése T 86. Egyéb ráfordítások K Tárgyi eszközök - A végleges vagyonmérlegben kimutatott kötelezettséggel szembeni beszámítás elszámolása T 47. Rövid lejáratú kötelezettségek K 31. Vevőkövetelések Szállítólevél kötelező melléklete A következő kérdés merült fel cégünknél: a szállítólevél kötelező melléklete-e a számlának, ha a számlán minden tétel szerepel? A számviteli törvény a (3) bekezdésének előírása alapján a számviteli bizonylatot a gazdasági művelet, esemény megtörténtének időpontjában, illetve időszakában kell kiállítani. A számviteli törvény a (1) bekezdése határozza meg a számviteli bizonylat fogalmát, amely szerint számviteli bizonylat minden olyan, a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá. A számviteli törvény ezen előírása alapján a gazdasági esemény megtörténtekor az eseményről számviteli bizonylatot kell kiállítani, amely bizonylat lehet pl. számla és/vagy szállítólevél is. Ha szállítólevelet állítanak ki, akkor az alapbizonylatról később készül el a számla. Sem a számviteli törvény, sem az áfatörvény nem tartalmaz olyan előírást, hogy a számlához kötelező a szállítólevelet mellékelni. A teljesítést viszont igazolni kell, de ha a számlát olyan adattartalommal látják el, hogy azon a teljesítés (átadás-átvétel) is igazolható, akkor eleve nem szükséges külön egyéb számviteli bizonylatot (pl. szállítólevelet) kiállítani. Számviteli politikánkban választott árfolyamok A számviteli politikánkban a választott árfolyam az MNB középárfolyam. Az áfában a számlákon ezt az árfolyamot határozzuk meg. Az export tevékenységünk bevétele több banknál vezetett euró, illetve USD számlára folyik be. Naponta két-három devizaszámlára érkezik be a vevői befizetés. Ezekről a számlákról történő importszámlák kiegyenlítése súlyozott átlagárral történik. Kérdésünk, hogy a súlyozott átlagár meghatározása lehet-e bankonkénti euró, illetve USD súlyozott átlag (egy bank, egy devizanem, egy súlyozott átlag), vagy összevontan naponta az összes vevői befolyást alapul véve, az így kiszámított súlyozott átlagár (három bankban könyvelt befolyás ad ki egy súlyozott átlagárat egy deviza nemre). Válassz: A deviza-betétszámlák forgalmának könyvelésére a számviteli politikában kell döntést hozni. Deviza-betétszámlánként eltérő módszer választható, hiszen a betétszámlák forgalma sem azonos, így a forgalomnak megfelelő módszert indokolt választani. Ezért célszerű, hogy bankonként és devizanemenként hozza meg a vállalkozás a döntését, semmiképpen nem javasolt az összevont kezelés. Így elfogadható az a módszer, hogy a súlyozott átlagár meghatározása bankonkénti euró, illetve USD súlyozott átlag alapján történik. Könyvvizsgálati kötelezettség KIVA esetén Kötelező-e a könyvvizsgálat, ha a céget évközi mérleg leadásra kötelezték a KIVA-ból való kiesés miatt, ha egyébként is a kft. könyvvizsgálatra kötelezett? 8

9 A KIVA törvény 19. -a (7) bekezdésének az előírása szerint, ha a vállalkozás KIVA adóalanyisága megszűnik, az adóalanyiság megszűnése napjával mint mérlegfordulónappal önálló üzleti év végződik (zárul), így a vállalkozásnak a számviteli törvény általános előírásai alapján beszámolót én nem közbenső mérleget kell készítenie. Ez a beszámoló alapján kell a KIVA adóalapot levezetni. Amennyiben a vállalkozás könyvvizsgálatra kötelezett, az üzleti év zárásához kapcsolódó beszámolót kötelező könyvvizsgálóval ellenőriztetni (mint minden üzleti évzáráshoz kapcsolódó beszámolót). Dokumentált készpénzmozgás könyvelése 1. Az egyik kft. esetében egy kölcsönszerződés alapján a pénztárba történő befizetésről szóló bevételi pénztárnyugtát és a kifizetéséről készült kiadási pénztárnyugtát a befizető, illetve a felvevő nem írta alá. Ezeket a pénztárnyugtákat lekönyveltük aláírás nélkül. Milyen szankcióra számíthatunk, ha ezt a hiányosságot a NAV feltárja? Milyen mentséget hozhatunk fel? 2. A kft.-k házi pénztárának könyvelésénél, ahol nincs pénztáros, a készpénzt az ügyvezető tulajdonos kezeli. 2 alapvető problémával találkozom: - a házipénztár a leadott bizonylatok könyvelésekor pénztárhiányt mutat, - vagy jelentős pénztöbbletet. Könyvelőként milyen megoldás fogadható el erre a helyzetre, amely etikus és jogszerű is? 1. A könyvelő csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján könyvelhet. A kérdésben szereplő pénztárbizonylatok nem szabályszerűek, ha a pénzbefizetést, illetve -kifizetést egyéb más dokumentum nem támasztja alá. Ha mégis lekönyvelik, akkor nem valós (fiktív) ügyletet könyvelnek, amelyet az adóhatóság számvitelfegyelem megsértése miatt megbírságolhat. Nem dokumentált készpénzmozgás könyvelésére semmilyen mentséget nem lehet felhozni. 2. A pénztárkezelésért a pénzkezelő ami jelen esetben az ügyvezető a felelős, és nem a könyvelő. Először is fontos megjegyezni, hogy nem létező készpénzből nem lehet kiadást teljesíteni. Így, ha pénztárhiány van (azaz a pénztárnak negatív egyenlege lenne), akkor a kifizetést nem lehet készpénzes kifizetésként a házipénztárban elszámolni, mert az szintén nem valós ügylet lenne. A vállalkozásnál az eszközbeszerzést, szolgáltatás igénybevételét a számla alapján el lehet számolni, azonban nem a házipénztárral szemben. Mivel a vállalkozás helyett az ügyvezető (tulajdonos) fizetett, a számla értékét az ügyvezetővel szembeni kötelezettségként kell kimutatni, jellemzően a 47- es számlacsoportban. Ezt a tartozást lehet majd később kifizetni, akár bankszámláról történő utalással, akár házipénztárból, ha arra megvan a fedezet. A pénztártöbblet a pénzkezelő és így a cég felelőssége. Amennyiben annak záró egyenlege meghaladja a pénzkezelési szabályzatban meghatározott napi készpénz záró állomány mértékét, akkor a céget, és nem a könyvelőt lehet megbírságolni. Térítés nélkül átadott eszköz Egy kft. ingyenesen, támogatásként szeretne adni iskoláknak általuk beszerzett, forgalmazott termékeket. Igazolást kapnak az átadott termékekről, amelyek az iskolák folyamatos működését segítik. Kérném a segítségét az elszámolhatóságban, könyvelésben, adózásban. A számviteli törvény 86. -a (7) bekezdésének az előírása szerint a térítés nélkül átadott eszközök könyv szerinti értékét rendkívüli ráfordításként kell elszámolni. Ha termék beszerzésekor annak áfáját levonásba helyezték, akkor az átadáskor mivel az eszközt kivonják a gazdasági tevékenységből áfafizetési kötelezettség is keletkezik. Ha az iskola az áfát nem fizeti ki, akkor a számviteli törvény előbb hivatkozott előírása alapján a fizetendő áfa összegét is rendkívüli ráfordításként kell elszámolni. Mivel az iskola nem társasági adóalany, ezért az így elszámolt rendkívüli ráfordítással a társasági adóalapot meg kell növelni. 9

10 Üzletrész eladása Van egy kft., ahol 2 tulajdonos van, a jegyzett tőke eft, a többségi tulajdonos értéke 90% 9 000eFt, a kisebbségi tulajdonos része 10% 1 000eFt. A kisebbségi tulajdonos el szeretné adni a kft.-nek az üzletrészét 36mft-ért, melyet 3 év alatt kell a kft.-nek kifizetnie. A cég jelenlegi saját tőkéje eFt, ebből a 90%-os tulajdonos része eFt, a kisebbségi tulajdonos része pedig eFt. Az adásvételi szerződés alapja szerint tulajdonjog-fenntartással lenne a szerződés megkötve. A kérdéseim a következők lennének: Hogyan kell adózni a fenti adatok alapján a magánszemélynek és a cégnek? Az adót mikor kell megfizetni? A szerződés aláírásakor, vagy az évenként kifizetéskor? Az alábbi adószámítás megfelelő-e: Magánszemély árfolyamnyereségből származó jövedelem: eFt eFt = eFt, Ebből le kell vonni a 16%-os szja-t, valamint szintén levonni a 14%-os ehot, a különbséget kapja meg a magánszemély egyrészt. Másrész egyéb jövedelem: eFt eFt = eFt. Ebből kell levonni a 16%-os szja-t a magánszemélytől, viszont a cég terhe lenne a 27%-os eho, ami eFt-ot alapul véve 6 614eFt. A magánszemélyé a eFt, és a levont 16%-os szja különbözete lenne. A cégnek a 6 614eFt eho összegével meg kell növelnie a társasági adó alapját? A kérdésben szereplő adólevezetés hibás. A kérdés megválaszolásakor azonban először fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ha a kft. veszi meg az üzletrészt, akkor legalább 36mFt eredménytartalékkal kell rendelkeznie (a kérdésből nem derül ki a saját tőke szerkezete). Ha a magánszemély eladja az üzletrészét, akkor az Szja tv a (1) bekezdésnek az előírása alapján árfolyamnyereségből származó jövedelme keletkezik az üzletrész eladási ára és az üzletrészre megszerzésére fordított érték különbözetében. Az Szja tv. nem vizsgálja, hogy az eladási ár a mögöttes saját tőke arányában került-e meghatározásra. Ha a magánszemély az üzletrész megszerzésére például 1000eFt-ot fordított (pl. alapításkor ennyi volt a vagyoni hozzájárulása, vagy tőkeemelésként külső forrásként ennyi vagyoni hozzájárulást teljesített), akkor eFt jövedelme keletkezik. Ez a jövedelem után kell a 16%-os szja-t és a 14%-os ehot megfizetni. Amennyiben több részletben történik a vételár kifizetése, akkor az Szja. tv a (4) bekezdésnek az előírását kell alkalmazni, így nem a szerződés aláírásakor keletkezik a jövedelem. Ezen előírás szerint kifizetéskor keletkezik jövedelem, ha azonban a bevétel megszerzése több részletben történik, azt kell feltételezni, hogy a magánszemély a jövedelmet a részleteknek a teljes várható bevételhez viszonyított arányában szerzi meg. A kft.-nél a vételár összegében a 37-es számlacsoportban saját részesedésként kell a megvett üzletrészt állományba venni. Ezzel egyidejűleg a vételár összegében az eredménytartalékból lekötött tartalékot kell képezni [számviteli törvény 38. -a (3) bekezdésének a) pontja]. Ha a kft. az üzletrészt később bevonja, akkor a jegyzett tőkeváltozás bejegyzésekor annak könyv szerinti értékét rendkívüli ráfordításként, a névértékét rendkívüli bevételként kell elszámolni. Az így elszámolt eredménnyel fő szabály szerint nem kell a társasági adóalapot módosítani. A társasági adóalap szempontjából azonban bizonyítani kell, hogy a 36mFt-os vételár piaci értéken került megállapításra (mivel az üzletrészre jutó saját tőke kevesebb a vételárnál, ezért különösen fontos, hogy a piaci árat alá tudják támasztani). Ha a piaci ár nem alátámasztható, akkor a társasági adóalap szempontjából a befektetésre jutó saját tőke összegét meghaladó vételárral (11 503e Fttal) mint nem a vállalkozás érdekében felmerült költséggel társasági adóalapot meg kell növelni. A bevonás elszámolásával egyidejűleg a lekötött tartalékot vissza kell vezetni eredménytartalékba. Az üzletrész értékesítése esetén is mind a beszerzési ár, mind az eladási ár tekintetében bizonyítani kell a piaci árat. 10

11 Mellékletre való hivatkozás a számlában 5 példányos A4-es méretű szigorú számadású számlát állítok ki külföldi partnernek 60 fajta, összesen 358 db alkatrészről. Foglalhatom-e össze úgy, hogy Ikarus alkatrész 358 db, Érték Euró, hivatalos l. számú melléklet alapján. Mellékletben részletezem a 60 tételt, hogy a 358 db Ikarus alkatrész konkrétan mit tartalmaz. Elfogadható a NAV és a VPOP felé ez a változat? Mivel a mellékletre való hivatkozást a számla tartalmazza, így a számla részét képezi a melléklet is, ezért véleményem szerint nem kifogásolható, hogy a számla összevont adatot tartalmaz. MVH kárenyhítési hozzájárulást és a NÉBIH felügyeleti díjat a számviteli elszámolása Mi a következő jogszabály alapján fizetendő díjak helyes elszámolása? Főkönyvi könyvelése egyéb költség vagy egyéb ráfordítás: MVH kárenyhítési hozzájárulás, NÉBIH felügyeleti díj, víztársulati (önkéntes) érdekeltségi hozzájárulás. Az MVH kárenyhítési hozzájárulást és a NÉBIH felügyeleti díjat a számviteli törvény 81. -a (2) bekezdés e) pontjának előírása alapján egyéb ráfordításként, míg a víztársulati (önkéntes) érdekeltségi hozzájárulást a számviteli törvény 86. -a (7) bekezdés c) pontjának az előírása alapján mint pénzeszköz végleges átadás rendkívüli ráfordításként kell elszámolni. Nyílt végű pénzügyi lízing Társaságunk augusztus hóban személygépkocsira nyílt végű pénzügyi lízingszerződést kötött. A lízingbeadótól kapott bizonylatok az alábbiak: 1. Birtokba adási bizonylat: amelyen szerepel a lízingbeadó, illetve lízingbevevő adatain kívül a személygépkocsi áfa nélküli teljes értéke ( Ft), a szerződés száma, illetve az, hogy nyílt végű pénzügyi lízing -ről van szó. 2. Számla: amelyen áfával terhelten szerepel a szerződéskötéskor fizetendő első lízingdíj ( Ft Ft áfa). 3. Bekérő a Ft regisztrációs adóról. 4. Pénzügyi lízing tőke- és kamatbontás, amely alapján havonta fogja számlázni a fizetendő tőke+áfa, illetve a kamat összegét mint fizetendő lízingdíjakat. A kérdésem a fenti 4 bizonylat helyes kontírozása lenne, mert a különböző szakmai cikkekből igen eltérő értelmezést lehet kiolvasni, vagy inkább félreértelmezést. Konkrétan a kérdésünk az lenne, hogy a számviteli törvény (nem áfatörvény) szerint a nyílt végű pénzügyi lízing is beruházásnak minősül és amortizálódik úgy, mint a zárt végű, vagy bérleti díjként számolható el a megfelelő időbeli elhatárolással? A számviteli törvény 3. -a (8) bekezdésének 13. pontja tartalmazza a pénzügyi lízing fogalmát (megjegyzem, hogy a számviteli törvény nem tesz különbséget a zárt végű és a nyílt végű pénzügyi lízing között). Ha e fogalomnak a szerződés megfelel, akkor a beszerzett eszközt a számviteli törvény 23. -a (3) bekezdésének az előírása alapján tárgyi eszközként (beruházásként) állományba kell venni. Feltételezhető, hogy a számviteli törvény szerint pénzügyi lízing valósul meg, mert ezért került az 1. pontban leírtak alapján birtokbaadáskor az eszköz leszámlázásra. A pénzügyi lízing számvitelben bérletként (igénybe vett szolgáltatásként) nem számolható el. Számviteli elszámolása kérdésben szereplő pontok alapján: 1. Az eszközbeszerzés elszámolása T 161. Beruházások Ft K 439. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Ft 2. Első törlesztő részlet elszámolása T 439. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Ft T 466. Előzetesen felszámított áfa Ft (Ha az áfa nem levonható, akkor a 86. Egyéb ráfordítások között számolandó el, 11

12 K onferenciák Gazdasági szakembe R ek klubja Szakkönyv E k A D óvilág szakfolyóirat I nformációk Könyvviteli T ovábbképzés Kredit P ont gyûjtés Letölthetõ anyag O k Ta N ácsadás T B ügyintézok klubja K O nferencia szervezés K edvezmények A Kompkonzult Kft. 23 éve az Adótanácsadó szakma élvonalát képviseli. Tevékenységi körébe tartozik továbbképzések szervezése, könyvviteli oktatás, kreditpontos továbbképzések, könyvkiadás, tanácsadás. Bovebb információért kérjük, látogasson el honlapunkra! Budapest, Villányi út Telefon: Fax: E-számvitel kivéve, ha az eszköz üzembe helyezését megelőzően merül fel, mert akkor a beruházás bruttó értékében kell aktiválni.) K 38. Pénzeszközök Ft 3. Regisztrációs adó elszámolása [A számviteli törvény 47. -a (1) bekezdésének az előírása szerint a beruházás bruttó értékében kell figyelembe venni.] T 161. Beruházások Ft K 45. Rövid lejáratú kötelezettségek Ft 4. Lízingtörlesztések elszámolása T 439. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (tőke összege) T 871. Fizetett kamatok (kamat összege) T 466. Előzetesen felszámított áfa (Ha az áfa nem levonható, akkor 86. Egyéb ráfordítások.) K 38. Pénzeszközök 5. Kapcsolódó tételek: - Az üzembe helyezés elszámolása: T 142. Termelésben közvetetten résztvevő járművek Ft K 161. Beruházások Ft - Értékcsökkenési leírás elszámolása: T 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás K 149. Járművek terv szerinti értékcsökkenése In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől? Jelentkezzen az címen, a témakör vagy akár az előadó megnevezésével, és kérjen ajánlatot kihelyezett előadás megtartására! E-számvitel című szakmai folyóiratunkban közzétett jogi szakcikkek és az egyes esetekre, kérdésekre adott válaszok Olvasóink adózási, számviteli tájékoztatásában kívánnak segíteni. A kérdésekre adott válaszok szerzőnknek a rendelkezésre álló információk alapján kialakított egyéni szakmai véleményét tükrözik. A teljes tényállás ismeretében személyesen nyújtandó jogi tanácsadás eltérő szakmai véleményhez vezethet, ezért az értelmezésbeli különbözőségekért Kiadónk felelősséget nem vállal. E-számvitel V. évfolyam tizenegyedik szám, november Kiadja a Fórum Média Kiadó Kft Bp. Váci út 91/a Tel.: Fax: Felelős kiadó: Győrfi Nóra, ügyvezető igazgató Termékmenedzser: Szabó Attila Hu issn Előfizethető a kiadónál. Hirdetések felvétele: Tel.: , Fax: , Internet: Nyomdai kivitelezés: Prime Rate Kft n o v e m b e r, V. é v f o l y a m 1 1. s z á m

Számviteli törvény című előadás

Számviteli törvény című előadás Számviteli törvény 2014. című előadás Előadó: Botka Erika okleveles könyvvizsgáló, MSZSZE főtitkára Főbb témakörök: 2013. évközi törvény változások Kapcsolt vállalkozások Végelszámolás Devizás ügyletek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják

A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják az ügylet eredeti ellenértékét = a beszerzési értéket

Részletesebben

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számviteli változások 2014 Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Releváns jogszabályok egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013.

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Devizás ügyletek a. számvitelben

Devizás ügyletek a. számvitelben Devizás ügyletek a Devizás tételek számviteli kezelése számvitelben Devizás tételek számviteli kezelése Mérleghez kapcsolódó Eszközök Pénzeszközök Követelések Értékpapírok és részesedések Devizában adott

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület (számviteli témakör) Forrás Akadémia GriffSoft Informatikai Zrt. 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71. Telefon: +36-1/450-2200, +36-62/549-100 Fax: +36-1/239-0056, +36-62/401-417 Web: www.griffsoft.hu

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: /2015. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. március 17. 08 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és fm.

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:......

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:...... 1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: (az itt közölt adatok a Számviteli Politika cégismertető részében fognak szerepelni) NÉV: Székhely: Telephely/ek/:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Kompkonzult Kft SZÁMVITEL május 6.

Kompkonzult Kft SZÁMVITEL május 6. Kompkonzult Kft SZÁMVITEL 2014 2014. május 6. 1 Beszámoló, könyvvezetés 2 lehet USD is csak az 5. üzleti évet követően változtatható devizás értékelésre az Európai Központi Bank árfolyama is választható,

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

Esettanulmány. Átalakulásra - társasági forma váltása

Esettanulmány. Átalakulásra - társasági forma váltása Esettanulmány Átalakulásra - i forma váltása A TIFFOSI Kft. átalakul részvénygá. A kft. üzletrészekből 80%-os részesedése van a FINIVEST Zrt.-nek (könyv szerinti értéke 16 000 eft), 20%-os részesedése

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLATI HÍRLEVÉL 2012 / 1

KÖNYVVIZSGÁLATI HÍRLEVÉL 2012 / 1 KÖNYVVIZSGÁLATI HÍRLEVÉL 2012 / 1 DEVIZÁBAN ADOTT KAPOTT ELŐLEG A devizában adott, kapott előleget, mint minden gazdasági eseményt, könyvelni kell. A Számviteli törvény 60. -ának (1) bekezdése és a Számviteli

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Torna Szövetkezet Cégjegyzékszáma: 05 02 000618

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Előadó: Vadász Iván Budapest, 2016. november 18. Tartalom: Ingyenesség fogalma Számviteli változások Időbeli elhatárolások Térítés nélkül átadott eszközök Tartozásátvállalás

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 1. A SPORTEGYESÜLET ISMERTETÉSE Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 2. SZÁMVITELI POLITIKA a) Az elszámolás alapja

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A

Részletesebben

SZIGORLATI MINTAPÉLDA II.

SZIGORLATI MINTAPÉLDA II. SZIGORLATI MINTAPÉLDA II. 1. feladat Az INNEN IS ONNAN IS Kft 2005. évi kiemelt gazdasági eseményei az alábbiak: 1. Átvállaltunk a leányvállalatunktól 3.000.000 Ft összegű tartozást, amelyet a tárgyévben

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Számviteli törvény módosítása

Számviteli törvény módosítása Dr. Gróf Gabriella Évközi módosítás: 2012. évi CXLVI. törvény 2012. évi CLXXVIII. törvény Szabályok hatályba lépése 2013. 01, 01., de a rendelkezések jelentős része 2012-re is alkalmazható Mikrogazdálkodói

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1031 Budapest, Váci Mihály tér 1. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz 1 I. Általános rész A társaság bemutatása Cég rövid neve Rendszervíz Plusz Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Cég teljes neve

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a BJO NP Kft. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási-társulat I. Alapadatok A

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rivalda Stúdió Közh.Nonp. Kft 1055 Budapest Stollár Béla utca 12/C KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beszámoló

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév Elméleti kérdések 1. A 3171 A Külföldi vevő számla egyenlege 100e DEV 200 Ft/DEV árfolyamon,

Részletesebben

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai I. Választás évében A. Főbb szabályok Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként elszámolható

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

IFRS lázban ég a szakma: IFRS versus magyar számvitel? Madarasiné Dr. Szirmai Andrea BGE PSZK, egyetemi docens

IFRS lázban ég a szakma: IFRS versus magyar számvitel? Madarasiné Dr. Szirmai Andrea BGE PSZK, egyetemi docens IFRS lázban ég a szakma: IFRS versus magyar számvitel? Madarasiné Dr. Szirmai Andrea BGE PSZK, egyetemi docens Törvényi háttér 1387/2015 kormányhatározat 2015. évi CLXXVIII. törvény: IFRS törvény 2016.

Részletesebben

A saját tőke számvitele

A saját tőke számvitele A saját tőke számvitele című előadás Előadó: Botka Erika okl. könyvvizsgáló, MSZSZE főtitkár Főbb témakörök: Jegyzet tőke Tőketartalék Lekötött tartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Értékelési

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Összefoglaló feladat a Saját tőke témakörből

Összefoglaló feladat a Saját tőke témakörből Összefoglaló feladat a Saját tőke témakörből A VÁGJUNK BELE Rt-t 2004-ben alapították. A társaság alaptőkéje 100.000.000 Ft, amelynek 60 %-a apport, 40 %-a pénzbeli hozzájárulás. Az apport megoszlása:

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Feladatgyűjtemény és munkafüzet a könyvvezetési ismeretekhez

Feladatgyűjtemény és munkafüzet a könyvvezetési ismeretekhez 1 Baloghné Gáspár Anikó - Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára - Siklósi Ágnes Sisa Krisztina - Veress Attila Feladatgyűjtemény és munkafüzet a könyvvezetési ismeretekhez Budapest, 2007 2 Szerzők: Baloghné

Részletesebben

A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai

A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai Szűcs József főosztályvezető-helyettes dátum Az előadás rövid tartalma Minden pénztártípust érintő változás Nyugdíjpénztárakat érintő változás Önkéntes

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok Pénzügyi számvitel VI. előadás Értékpapírok Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt jogot Átruházása a jog átruházását is jelenti Nyomdai úton előállítható, vagy

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-12/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. február 17. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben