FINANSZÍROZÁS KÖLTSÉGVETÉS HATÁRIDŐK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FINANSZÍROZÁS KÖLTSÉGVETÉS HATÁRIDŐK"

Átírás

1 MISKOLCI SPORTHOLDING KFT. STRATÉGIAI TERV - TARTALOM Ι. BEVEZETÉS ΙΙ. JELENLEGI ÁLLAPOT - MVSI - DSM - SZABADIDŐKÖZPONT - EGYÉB sportingatlanok ΙΙΙ. REORGANIZÁCIÓ SZÜKSÉGESSÉGE Ις. ÚJ SZERVEZETI STRUKTÚRA ς. SZAKMAI KONCEPCIÓ ςι. TAO MÚLT, JELEN, JÖVŐ ςιι. FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSOK ςιιι. ÚJ LÉTESÍTMÉNYEK MVSC ΙΞ. FINANSZÍROZÁS KÖLTSÉGVETÉS HATÁRIDŐK Ξ. CÉLKITŰZÉS 1

2 I. BEVEZETÉS Előzmények Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése december 15. napján tartott ülésén a XII- 309/23.682/2011. számú határozatával elfogadta Miskolc Megyei Jogú Város 2012 és 2015 között megvalósítandó Sportkoncepcióját. Alapvető célként fogalmazza meg, hogy a nemzetközi, országos és helyi társadalmi igények alapján a gazdasági és jogszabályi lehetőségek alapján megfogalmazza a város sportéletének jövőképét és célrendszerét, illetve a megvalósítás stratégiáját, a megvalósításhoz szükséges feladatokat. Középtávú szakmai fejlesztési céljai között szerepel a város sportirányításának centralizálása. Az önkormányzat és gazdasági társaságai jelentős számú sportcélú létesítményt működtetnek. Mivel ez a létesítményrendszer az infrastrukturális alapja a sporttevékenységeknek, így annak fejlesztése, karbantartása, gazdaságos üzemeltetése kiemelt feladat. Jelenleg önkormányzati tulajdonban levő, sportcélú ingatlanokat az alábbi szervezetek kezelnek: MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: MVSI) Diósgyőri Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. (a továbbiakban: DSM) Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szabadidőközpont) Az MVSI üzemelteti a Kemény Dénes Uszodát, és a Diósgyőri Tanuszodát. A DSM üzemelteti a Diósgyőri Stadiont, egy füves, több műfüves, valamint egy fedett műfüves focipályát (volt birkózócsarnok). A felsoroltakhoz kapcsolódó két salakos pálya jelenleg használaton kívül van. Az Önkormányzat tulajdonában, azonban a DSM üzemeltetésében van a József úti Ifi-pálya és a Szentpéteri kapui sporttelep. A Szabadidőközpont kezeli, és üzemelteti a Generali Arénát, Jégcsarnokot, a Népkertben található szabadtéri pályákat (műfüves és multi funkciós). Az önkormányzat a sporttörvényből adódó kötelező feladatának eleget téve a fenti nonprofit gazdasági társaságok költségvetésébe illesztve biztosítja a sportcélú ingatlanok működtetésének forrásait. Az önkormányzati sportcélú ingatlanok hasznosításának koordinációja hiányzik. A sportingatlanokat kezelő szervezetek egymástól függetlenül szervezik meg a létesítmények üzemeltetését, hiányzik az összehangolt, egységes üzemeltetési gyakorlat. A Sportkoncepcióban már megfogalmazódtak a sportlétesítmények működtetésével kapcsolatban alkalmazható megoldások. Ennek első lépéseként július 1-jén a korábban intézményként működő Miskolc Városi Szabadidőközpont feladatainak ellátására az önkormányzat megalapította a Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft-t. Második lépés egy olyan szervezeti struktúra kialakítása, amely a sportszakmai és létesítményüzemeltetési feladatokat leghatékonyabban képes ellátni. Erre a célra Miskolc 2

3 Megyei Jogú Város év áprilisában rendes közgyűlése elfogadta a Miskolci Sportholding Kft. (a továbbiakban: Sportholding) létrehozásáról szóló előterjesztést. A Sportholding a jelen stratégiai tervében javaslatot tesz a sportintézmények centralizációjához szükséges szervezeti formára, mely mind gazdasági, mind sportszakmai szempontból a legelőnyösebb a városnak. A tervezet szerint a sportcélú ingatlanok üzemeltetését január 1-jéig a Sportholding egyetlen tagvállalatba (jelen állás szerint a Szabadidőközpontba) célszerű integrálni, hiszen ez teszi lehetővé a közös ingatlanmenedzselésben rejlő előnyök kihasználását. Részletesen bemutatja az anyag a már folyamatban lévő pályázatokat és az új pályázati lehetőségeket, javaslatában kitér a társasági adóból származó finanszírozási rendszer leghatékonyabb kiaknázására, továbbá kiemelt figyelemmel javaslatot tesz a sportcélú ingatlanok, létesítmények komplex, összehangolt hasznosítására, és az ehhez szükséges teendőkre. II. JELENLEGI ÁLLAPOT MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. Miskolc Megyei Jogú Város képviselő-testülete februári közgyűlésén határozatot fogadott el a Városi Sportiskola létrehozásáról 10 sportággal (atlétika, birkózás, cselgáncs, jégkorong, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, torna, úszás). Az eltelt időszakban további sportágakkal szélesedett a sportiskola képzési rendszere (ökölvívás, kajak-kenu, asztalitenisz, tájékozódási futás). Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése szeptember 8-án megtartott közgyűlésén a VIII-243/23.211/2011. számú határozata alapján a sportiskola beindította a vízilabda szakosztályát. A 2012-es évben a felsorolt 15 sportágban 72 edző irányításával 1365 amatőr sportoló végzett folyamatos sportmunkát. A sportiskola az utánpótlás nevelés szakmai feladatán kívül ellátja az ún. kötelező iskolai úszásoktatás feladatkörét is. Az önkormányzati fenntartású általános iskolai tanulók úszásoktatását Miskolcon az iskolai testnevelés órák keretében, a testnevelésre fordítható óraszám terhére az MVSI szervezi és végzi, országos törvényi szabályozás alapján. Az úszásoktatás időben az iskolai tanév rendjéhez igazodva két helyszínen, az MVSI kezelésében működő Kemény Dénes Városi Sportuszodában és a Diósgyőri Tanuszodában történik. A rendelkezésre álló vízfelület optimális kihasználása érdekében a kötelező úszásoktatást a két uszodában 6 fő az MVSI alkalmazásában álló szakképzett úszásoktató végzi. Tervezett létszámadatok a január 1. december 31. közötti időszak oktatásáról: Kemény Dénes Városi Sportuszoda Önkormányzati fenntartású iskolák Egyházi fenntartású iskolák Miskolci óvodák Vidéki óvodák 1100 tanuló 300 tanuló 200 gyerek 260 gyerek 3

4 Diósgyőri Tanuszoda Önkormányzati fenntartású iskolák Egyházi fenntartású iskolák Miskolci óvodák 1000 tanuló 250 tanuló 120 gyerek A sportszakmai feladatokon túlmenően az MVSI létesítményüzemeltetési funkciót is betölt, hiszen üzemelteti a Kemény Dénes Városi Sportuszodát, valamint a Diósgyőri Tanuszodát. A Kemény Dénes Városi Uszoda 3/4 részben a MIBERSZOLG Kft., 1/4 részben Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdona. A létesítmények veszteségesek, jelentős költségigénnyel járnak. A Diósgyőri Uszoda 1982-ben épült, az akkori kornak megfelelő technikai felszereltséggel. Mára az uszoda épületgépészeti berendezései és elektromos hálózata korszerűtlenné vált és felújításra szorul. Az uszodatér épületrész héjazata és az északi homlokzaton található nyílászárók a mai kor színvonalán elvárt energia hatékony üzemeltetésének nem felelnek meg. A Kemény Dénes Városi Sportuszoda jelenleg 100%-ban a MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. által szolgáltatott 9-11 C 0 vizet használja. A hideg víz felmelegítése jelentősen befolyásolja az uszoda rendkívül magas üzemeltetési költségigényét. Diósgyőri Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. A DSM üzemelteti a Diósgyőri Stadiont, egy füves, egy műfüves, valamint egy fedett műfüves focipályát (volt birkózócsarnok). Tulajdonában, de az oktatási intézmények üzemeltetésében van 4 műfüves labdarúgópálya. Az Önkormányzat tulajdonában, azonban a DSM üzemeltetésében van a Miskolc József úti Ifi-pálya és a Szentpéteri kapui sporttelep. A DSM 68,71 %-ban az állam, 25,71% -ban az önkormányzat, 5,54 %-ban a CASH & LIMES Kft. tulajdonában van. A szavazati arány eloszlás ettől eltérő, az önkormányzatnak 51% szavazati joga van. Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. A Szabadidőközpont kezeli és üzemelteti a Generali Arénát, a jégcsarnokot, a népkerti szabadtéri pályákat (műfüves és multi funkciós). Korábban kezelte az Avasi Sportparkot is, jelenleg a sportpark kezelési joga nincs-, sem intézményhez, sem valamelyik gazdasági társasághoz utalva. Egyéb sportlétesítmények Az Önkormányzat tulajdonában, de a MIK Zrt. kezelésében van a Miskolc, Csanyik-völgyi lőtér, és a Kőporoson található lőtér. Az önkormányzat területén található sportlétesítmények egy része gazdasági társaságok tulajdonában van (pl.: MVSC Sporttelep MÁV Zrt.). Ezen túlmenően a város oktatási intézményei feladataik ellátásához jelentős sportcélú felhasználású ingatlannal, vagy ingatlanrésszel rendelkeznek. 4

5 III. A REORGANIZÁCIÓ SZÜKSÉGESSÉGE AZ INGATLANGAZDÁLKODÁSBAN A városi költségvetés által anyagilag is támogatott sportegyesületek vegyesen használnak önkormányzati, intézményi, az önkormányzat cégei által kezelt, illetve magántulajdonú ingatlanokat. Általánosan elmondható, hogy a modern kor igényeinek megfelelő alternatív energiaforrások (pl. napenergia, geotermikus energia) használata még a közelmúltban épített vagy felújított létesítmények esetében sem volt szempont, így jelenleg az ingatlanok üzemeltetőinek nagymértékű rezsi jellegű kiadással kell számolniuk. Az oktatási intézmények szabadpiaci alapon is hasznosítják sportcélú szabadtéri, vagy zárt ingatlanjaikat, ingatlan részeiket. Ezzel összefüggésben például az MVSI piaci alapon jelenleg 20 oktatási intézménytől bérel ingatlant sportcélú működési tevékenységéhez. Az önkormányzati sportcélú ingatlanok hasznosításának koordinációja hiányzik, a hasznosítással kapcsolatos elszámolás bonyolult, átláthatatlan. A sportingatlanokat kezelő szervezetek egymástól függetlenül szervezik meg a létesítmények üzemeltetését, hiányzik az összehangolt, egységes üzemeltetési gyakorlat. A támogatott egyesületek költségvetési támogatásának hozzávetőleg 40%-át a terembérlet költsége teszi ki. Az egyesületek a tevékenységükhöz kapcsolódó ingatlan bérletre fordított költségük körülbelül 90%-át önkormányzati ingatlanok bérlésére fordítják. IV. A SPORTIRÁNYÍTÁS ÚJ SZERVEZETI STRUKTÚRÁJA Annak érdekében, hogy a Sportholding a sportirányítási feladatát hatékonyan elláthassa, változtatásokra van szükség. Javasoljuk, hogy az önkormányzat az MVSI-ben, valamint a Szabadidőközpontban meglévő üzletrészeit tőkeemeléssel a Sportholdingba apportálja. Az apport következményeként az érdemi tulajdonosi többség a Sportholding kezébe kerül, amely ezáltal az apporttal érintett társaságok taggyűlésein keresztül az elvi irányítást gyakorolni tudja. A DSM vonatkozásában mindaddig nem javasoljuk a szervezeti konszolidációt, amíg a társaságnak az önkormányzaton kívül más tulajdonosai is vannak. Az üzletrészek apportálását követően az alábbi háromlépcsős irányítási struktúra alakul ki: Önkormányzat Miskolci Sportholding Kft. MVSI Nonprofit Kft. Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. 5

6 A Sportholding egy folyamatosan bevezetésre kerülő mátrix jellegű irányítási modellel működve, a letisztított profilú tagvállalatain keresztül fogja irányítani a sportutánpótlás szervezését, a létesítménygazdálkodást, a létesítmények üzemeltetését, ugyanakkor a holding központjából lesz irányítva a holding és a tagvállalatok gazdálkodása, valamint pályázati és marketing tevékenysége. A megalakításra kerülő összevont szervezetnél várható előnyöket, hátrányokat, lehetőségeket, illetve az esetlegesen felmerülő kockázatokat az alábbi SWOT analízisen keresztül mutatjuk be: Előnyök Az MVSI szervezete szeptembertől kiemelkedően közhasznú társaság. Egy egységes rendszerbe integrálódik minden városi tulajdonban lévő sportlétesítmény és megtartja funkcióját. Egységes marketing. Összehangoltan kezelt pályázati aktivitások. Költséghatékony üzemeltetés. Szinergiák a létesítményhasználatban. Közös beszerzés a közüzemi energiák és az egyéb tárgyi eszközök terén. Szponzoráció koordinálása. Miskolc város érdekében koordinált rendezvényszervezés. Maximális létesítmény kihasználás. Sportszakmai elképzelések hatékony összehangolása. Kockázatok A kialakított centralizáció. Erős, felkészült menedzsment igény. 6

7 Létesítményvezető és szakterületi vezetés közötti belső konfliktus. V. SPORTSZAKMAI KONCEPCIÓ A sportirányítás átalakítását követően a nonprofit gazdasági társasági formában működő sportiskola (MVSI) számára kitörési lehetőséget jelenthet, likviditási helyzete a sportlétesítmények centralizált üzemeltetésével jelentősen javulhat, sportszakmai feladatköre az utánpótlás nevelés maradna. Sportolói szerződések Az élsport utánpótlása érdekében meg kell erősíteni a kiválasztási rendszert, a tehetséges sportolók megtartása érdekében amatőr sportolói szerződéseket (14-18 éves kor közötti versenyzők esetében) maradéktalanul meg kell kötni. Az MVSI feladata, hogy az amatőr sportolók számára gondoskodjon a 18 év fölötti életkor után a továbbsportolási lehetőségről, a városban működő utánpótlást felvevő egyesületekkel megkötött együttműködési keretszerződések segítségével. Pl.: cselgáncs MVSI judo szakosztály MVSC A sportról szóló évi I. törvény 5. szerint (1) Amatőr sportoló sportegyesület keretében tagként, illetve a (4) bekezdésben meghatározottakra is figyelemmel sportszerződés alapján, sportvállalkozás és az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány keretében pedig amennyiben az ilyen alapítvány nem minősül egyúttal az e törvényben meghatározott sportiskolának is kizárólag sportszerződés alapján sportolhat. Sportiskola tanulója tanulói jogviszonya alapján is amatőr sportolónak minősülhet. A tanulói jogviszony szünetelése az amatőr sportoló versenyengedélyének érvényességét nem érinti. (2) A sportszerződésben a sportszervezet és az amatőr sportoló megállapodnak a sporttevékenységgel kapcsolatos együttműködésük feltételeiről. A sportszerződésre a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (3) A sportszerződést írásba kell foglalni. A sportszerződés csak határozott időre, de legfeljebb 1 évre köthető. A sportszerződés a sportszövetség vonatkozó szabályzatában meghatározottak szerint egy versenyrendszer (bajnokság) időtartamára is köthető. (4)A 18. életévét még be nem töltött sportolóval kötött sportszerződés csak a sportoló törvényes képviselőjének előzetes írásbeli beleegyezésével válik érvényessé. A sportszerződések biztosítják mindkét fél számára a kiszámítható jogi kereteket, erre tekintettel valamennyi sportoló gyermek (ideértve a 14 év alatti gyermekeket is) sportolói jogviszonyának a kérdését rendezni kell. A jelenlegi jogszabályi környezetben az egyesületi tagsági jogviszony lenne a célszerű, de az MVSI, mint gazdasági társaság ezt nem tudja biztosítani, ennek hiányában a sportszerződések alkalmazása elkerülhetetlen. A kidolgozott rendszer gazdasági előnyeként jelentkezhet a tehetséges sportolók átigazolási díjának bevételként történő elszámolása. Az MVSI-nél működő szakosztályok működési struktúrájának átszervezését a Sportholding Kft december 31-ig kidolgozza, melynek lényeges eleme kell legyen, hogy a szakosztályvezetők a saját sportáguk tekintetében személyes szakmai felelősséget vállaljanak, 7

8 és egyben ellenőrzött keretek között irányítsák a szakosztályi gazdálkodást is. A szakosztályvezetők feladatául kell meghatározni a saját sportáguk szakszövetségei irányában történő képviseletének folyamatos gyakorlása mellett a szakosztályi bevételek növelését is. Az olyan, sportágankénti állami programokban való részvétel, mint például a Sport XXI. program, a Héraklész Program szintén a szakosztályvezetők feladata és felelőssége kell hogy legyen. A szakmai koncepciók kialakításának fontos része Az MVSI-ben működő szakosztályok eredményességi összehasonlítását biztosító pontrendszert a Sportholding Kft december 31-ig a kidolgozza, és az ehhez kapcsolódó adminisztrációs adatközlési nyomtatványokat elkészíti. Így már első negyedévében lehetséges lesz egy eredményességi táblázat alapján a sportágak összehasonlítása, és egyben a sportágakra fordított költségek indokoltságának vizsgálata. Célunk az, hogy a szakosztályok egymással is versenyben álljanak, és előre meghatározott módon, pontrendszer alapján (mely meg kell, hogy egyezzen a Magyar Olimpiai Bizottság és a Héraklész Programban gyakorolt pontrendszerrel) kapjunk képet éves tevékenységükről. Sportorvoslás A Sportholding Kft. egyik fontos szakmai feladata a városban szervezetten sportoló gyermekek részére egyrészt a kötelező, másrészt az ajánlott terheléses vizsgálatok megszervezése. A Sportholding Kft. létrejöttéhez kapcsolódó feladat az állandó sportorvos alkalmazása és a mai modern felkészüléshez elengedhetetlen sportorvosi eszközök beszerzése, hiszen a sportsérülések kapcsán mind a prevenció, mind a minőségi sportorvoslás elengedhetetlen. A sportorvosláshoz tartozik gyúró, sportpszichológus, humánkineziológus alkalmazása is, amelyeket a Sportholding létrejöttével központilag lehet mindegyik sportág számára biztosítani. Természetesen mindez kellő anyagi hátteret igényel, melyet átszervezésekkel, pályázatokkal szükséges biztosítani. Köznevelési típusú sportiskola szoros együttműködésének biztosítása az MVSI-vel Miskolc Megyei Jogú Város jóváhagyásával, a Magyar Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Sport Intézet, a Sportiskolák Országos Szövetsége, a Sportági Szakszövetségek és az MVSI szakmai támogatásával a Hunyadi Mátyás Általános Iskola a tanévben köznevelési típusú sportiskolai osztályokat indított 1. évfolyamában. Ezzel városunk 5 éves lemaradást tudott behozni a többi megyeszékhellyel szemben, ahol már 2007-től működnek az ilyen típusú sportiskolák. Az új típusú sportiskolai rendszer kiépítése kettős cél megvalósítása érdekében történt: Az egyik az egészségtudatos magatartás és életmód kialakítása a felnövekvő nemzedékekben, amely lehetővé teszi, hogy kikerülve a közoktatás rendszeréből a testmozgást és sportokat szerető állampolgárokként éljék mindennapjaikat A másik az élsport utánpótlásbázisát jelentő versenysport támogatása A támogatott utánpótlás-nevelési rendszernek szigorú szakmai követelményeknek kell megfelelni, összhangban kell lennie a versenysport koncepciójával, annak kitűzött céljait kell szolgálnia, illetve meg kell akadályoznia a gyermekek túl korai specializációját. Lehmann László 8

9 A választható sportágak: úszás, vízilabda, atlétika, judo, kosárlabda, kézilabda, öttusa A sportiskolai program egy speciális utánpótlás-nevelési rendszer. A program az (13.) évfolyamos tanulók iskolai nevelését és oktatását, továbbá sportnevelését és sportoktatását támogató komplex pedagógiai és sportszakmai rendszert foglalja magába. A közoktatási intézmény a kb éves korig terjedő időszakban a sportoló tanulók tankötelezettségéből fakadó kötelezettségeit, és a sportkarrier építésének lehetőségét igyekszik összeegyeztetni és összehangolni. Az MVSI-nek és a köznevelési típusú sportiskolának szoros együttműködésben kell dolgozni. Az MVSI-nek ugyanakkor nem az iskolai tanévhez kell saját utánpótlás nevelését kialakítania (ez a köznevelési típusú intézményre vonatkozik) hanem az általa működtetett szakosztályok országos szakszövetségeinek versenyrendszeréhez és felkészülési programjához kell illeszkedni. A Sportholding Kft-nek segíteni kell az MVSI sportszakemberinek képzését, és biztosítania kell a szakemberek munkájához szükséges dokumentumokat (dopping szabályzat, sport etikai kódex, stb.). VI. A LÁTVÁNY-CSAPATSPORT TÁMOGATÁS, AVAGY A TAO-S TÁMOGATÁS MÚLTJA, JELENE, JÖVŐJE A.) A TAO-támogatás múltja (avagy a évi, és részben a évi támogatási időszak) Az MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. kihasználva a törvényi hátteret és saját egyedi lehetőségeit négy csapatsportág fejlesztésére (kosárlabda, jégkorong, vízilabda, kézilabda) nyújtott be pályázatot, illetve készített sportfejlesztési programot. A programok fő célja a sportágak minőségi utánpótlásának a biztosítása. A sportágakban szereplő fiatalok számának a növelésének fontos eszközeként funkcionál az edzés és versenyeztetés infrastrukturális és sportszakmai hátterének a fejlesztése, valamint a szükséges sporteszközök és felszerelések beszerzése. A támogatások igénybevételét megalapozó jogszabályok: a sportról szóló évi I. törvény a társasági adóról és a nyereségadóról szóló évi LXXXI. törvény évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól Milyen tevékenységekre lehet támogatást igényelni? A sportszervezet, a sportiskola a támogatást saját jogon az alábbi jogcímeken igényelheti: utánpótlás-nevelési feladatokra, a személyi jellegű ráfordításokra (ide nem értve a sportolók támogatását), tárgyi eszköz beruházásra, felújításra, 9

10 a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre, képzéssel összefüggő feladatokra. Milyen mértékű támogatás igényelhető? A támogatás mértéke nem haladhatja meg a sportszervezet a) utánpótlás-fejlesztésre fordítandó tárgyévi kiadásainak 90 százalékát, b) versenyeztetéssel összefüggő költségeinek 90 százalékát, c) tárgyévi személyi jellegű ráfordítása 50 százalékát, d) tárgyévi képzési feladataival összefüggő kiadásainak da) általános képzés esetén 60 százalékát, db) szakosított képzés esetén 25 százalékát, e) tárgyévi beruházási, felújítási értéke ideértve a biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztést is 70 százalékát. A támogatás legmagasabb, abszolút összegére vonatkozóan jogszabályi korlát nincs, azonban a támogatási igényléseknek a sportszervezet anyagi teherviselő képességével összhangban kell lennie, hiszen a támogatás mellé minden esetben önerőt kell biztosítani (10-75%) a felhasználás típusától függően. Hogyan igényelhető támogatás? A támogatási kérelem jóváhagyása két lépcsőben történik. Első lépésként a sportszervezet sportfejlesztési programjának 1 előzetes jóváhagyása történik meg, ezt követi a második lépésként a konkrét támogatási igazolás kiállítása. Első lépés a sportfejlesztési program jóváhagyása A támogatás igénybevételére jogosult szervezetek a sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelmüket az illetékes szövetség részére, a szövetség által közzétett formanyomtatványon adhatták be a tárgyév április 30-ig. Ki és hogyan bírálja el a sportfejlesztési programot? A sportfejlesztési programot a szövetség központi hivatala érkezteti és dolgozza fel. A vizsgálat eredményeként a szövetség a kérelmet 1. elfogadja, 2. elutasítja, 3. hiánypótlásra szólít fel. Elutasítás vagy hiánypótlás esetén a szövetség a döntését indoklással látja el. A program jóváhagyásakor a szövetség tájékoztatja a sportszervezetet a fejlesztési program alapján jóváhagyott támogatható felhasználási elemekről, illetve annak alapján a befogadható támogatási keret összegéről. A sportszervezet a szövetség jóváhagyó döntésének a 1 A sportfejlesztési program kifejezés használata a törvény szövegéből következik. Valójában egy támogatás felhasználási tervről van szó, amelyben a sportszervezet megnevezi, hogy a lehetséges jogcímek ismeretében konkrétan mire, mennyi pénzt szeretne fordítani. Nagyobb összegű támogatás, komplex felhasználás esetén a jogszabályok egy, részletesen bemutatandó, átfogó fejlesztési program tervezetét írják elő, a kisebb összegű, egyszerű esetekben pedig elegendő lesz a konkrét felhasználási célok felsorolása. 10

11 kézhezvételét követően köteles a honlapján közzétenni a jóváhagyott fejlesztési programot, a részletes költségvetést és a jóváhagyott befogadható támogatási keretösszeget. Az MVSI honlapján megtalálhatóak a részletes sportágfejlesztési programok. Második lépés a támogatási igazolás kiállítása kérelem alapján A sportszervezet a sportfejlesztési program jóváhagyását követően (de akár már azt megelőzően is, tehát a tárgyév tavaszán, de legkésőbb nyarán) felveheti a kapcsolatot azokkal a társasági adó hatálya alá tartozó társaságokkal, vállalkozókkal (a továbbiakban: támogatók) akik a sportszervezet programját a társasági adójuk terhére támogatni kívánják, és ezt a szándékukat előzetes megállapodás formájában írásban is megerősítik. Az előzetes megállapodás formátumára a szövetségek ajánlást készítettek és ezt honlapjukon közzétették. A sportfejlesztési program jóváhagyásáról szóló szövetségi határozat és a gazdasági társaság, vállalkozó által aláírt megállapodás birtokában a sportszervezet benyújthatja a támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelmét az szövetség részére, az erre kialakított formanyomtatvány kitöltésével. A szövetség a támogatási igazolás két eredeti példányát átadja a sportszervezet és a támogató részére, aki az alapján veheti majd igénybe az adókedvezményt. Fontos, hogy a támogatási igazolás kiállításának, sőt már a kérelem benyújtásának a feltétele, hogy a sportszervezet nyilatkozzon az önrész rendelkezésére állásáról! Hogyan érkezik meg a forrás a sportszervezet számlájára? A támogató társaság a sportszervezettel megállapodva, a támogatási igazolás átvételét követően az igazolásban szereplő összeget átutalja a sportszervezet részére. Ez azt jelenti, hogy a támogatási igazolásnak a szövetségtől történő átvétele után a pénzhez jutás időpontja a sportszervezet és a támogató megállapodásán múlik. Megfelelő felkészülés esetén a sportszervezet rövid idő alatt, egy összegben, előre hozzájuthat a támogatás teljes összegéhez. Fontos szabály azonban, hogy amennyiben a támogatási igazolásban foglalt jogcím építési beruházásra, felújításra irányul, úgy a meghatározott összeghatárt meghaladó összértékű sportfejlesztési program megvalósítását szolgáló támogatás csak utófinanszírozás formájában nyújtható (az építésre, felújításra vonatkozóan a jogszabály egyéb, speciális szabályait is figyelembe kell venni). Építési engedélyhez kötött beruházás feltételei A támogatás igénybevételére jogosult szervezet (pl.: MVSI) vállalja, hogy az üzembe helyezést követő legalább 15 évben az ingatlant iskolai és diák-, főiskolai-egyetemi sportesemények, szabadidősport események és más közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából: naponta az ingatlan üzemidejének legalább 20%-ban és évente legalább 10 nap, vagy naponta az ingatlan üzemidejének 16%-ban és évente legalább 8 nap, naponta az ingatlan üzemidejének 12%-ban és évente legalább 6 nap ingyenesen, vagy kedvezményes áron hasznosítja. Ezen kívül a részleteket a Tao. tv. 22/C. (6)-(8) bekezdése tartalmazza, amely további feltételeket is támaszt. 11

12 A TAO támogatások mértéke az MVSI-nél a es, és a as támogatási időszakban. A támogatási időszak benyújtás évének július 1-től a következő és június 30- áig terjed. (Megjegyzendő, hogy a cégek a támogatást jellemzően az első adóévekben nyújtották) es támogatási időszak: Pályázatban elnyert Önrész (eft) Összesen (eft) támogatás (eft) A pályázati pénz felhasználása Feltöltött Tao támogatás (eft) Feltöltött önrész (eft) Felhasznált támogatás ben (eft) Az MVSI a TAO pályázat kapcsán évben eft fel nem használt támogatási összeggel rendelkezett, amit évben használt fel as támogatási időszak: Pályázatban elnyert Önrész (eft) Összesen (eft) támogatás (eft) A pályázati pénz felhasználása Feltöltött Tao támogatás (eft) Feltöltött önrész (eft) Felhasznált támogatás ban (eft) Az MVSI a TAO pályázatokból jelentős összegű tartalékokkal ami kizárólag a pályázatban meghatározott célra használható fel rendelkezik, viszont a fenti támogatási időszakokban pályázott összegekből eft még feltöltésre vár. B.) TAO-támogatások jelene (avagy a es támogatási időszak számadatai) Az MVSI által benyújtott évi pályázat MVSI MISKOLC VÁROSI SPORTISKOLA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT Ktg sor száma A évi sportfejlesztési program összefoglaló költségvetése Igényelt Költségek támogatás Önrész Költségek (HUF) Kosárlabda Utánpótlás nevelés, fejlesztés ,20 Ft ,80 Ft ,00 Ft Tárgyi eszközök, beruházás ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft Közreműködői költségek ,00 Ft ,00 Ft NSI díj ,00 Ft ,00 Ft Összesen ,20 Ft ,80 Ft ,00 Ft Vízilabda Utánpótlás nevelés, fejlesztés ,40 Ft ,60 Ft ,00 Ft Tárgyi eszközök, beruházás ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft Közreműködői költségek ,00 Ft ,00 Ft 12

13 NSI díj ,00 Ft ,00 Ft Összesen ,40 Ft ,60 Ft ,00 Ft Kézilabda Utánpótlás nevelés, fejlesztés ,70 Ft ,30 Ft ,00 Ft Tárgyi eszközök, beruházás ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft Közreműködői költségek ,00 Ft ,00 Ft NSI díj ,00 Ft ,00 Ft Összesen ,70 Ft ,30 Ft ,00 Ft mind összesen: ,30 Ft ,70 Ft ,00 Ft Megjegyezendő, hogy a jégkorong szakosztály külön utakon jár a 2013-as évtől kezdve, viszont korábbi pályázatból jogos önrész-igénye van. A pályázatban jelentős részt képviselő vízilabda esetében a Miskolc-Tapolcai Versenyuszoda, mint a város szempontjából jelentős létesítmény beruházás az idei TAO-s pályázat zászlóshajója. Az önkormányzat által működési támogatásban részesített egyéb sportszervezetek évi TAO pályázatainak összefoglaló táblázatai sportszervezetenként: DFC TAO - labdarúgás Igényelt támogatás Önrész Összesen Személyi jellegű ráfordítás Ft Ft Ft Tárgyi eszközök, beruházás Ft Ft Ft Utánpótlás nevelés, fejlesztés 0,00 Ft Képzések 0,00 Ft Közreműködői költség + NSI díj Ft Összesen Ft Ft Ft DVTK TAO - labdarúgás Személyi jellegű ráfordítás Ft Ft Ft Tárgyi eszközök, beruházás Ft Ft Ft Utánpótlás nevelés, fejlesztés Ft Ft Ft Képzések 0,00 Ft Közreműködői költség + NSI díj Ft Összesen Ft Ft Ft Tárgyi eszközök, beruházás MVSC TAO - labdarúgás Utánpótlás nevelés, fejlesztés ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft Képzések 0,00 Ft Közreműködői költség + NSI díj ,00 Ft Összesen ,00 Ft Személyi jellegű ráfordítás Miskolci Jegesmedve JSE - jégkorong 13

TÁJÉKOZTATÓ. A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2014/15-ös támogatási évad

TÁJÉKOZTATÓ. A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2014/15-ös támogatási évad 1 TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2014/15-ös támogatási évad Tartalomjegyzék 2 A támogatási rendszer jogi háttere:... 3 A támogatásra jogosultak köre, a támogatás felhasználási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2013/14

TÁJÉKOZTATÁS A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2013/14 TÁJÉKOZTATÁS A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2013/14 Tartalomjegyzék A támogatási rendszer jogszabályi háttere:... 3 A támogatásra jogosultak köre, a támogatás felhasználási jogcímei...

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában Kérelem száma: KE00165/2013/MVLSZ Érkezett: Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Szolnoki Vízilabda

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020)

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020) Istenek ajándéka, sport! Élet éltető vize! A nehéz munka idejében kiszórod boldog fényedet, követe vagy te a régen letűnt napoknak, mikor ifjú örömben mosolygott még az ember s felfelé hágott a napisten,

Részletesebben

Szekszárd város. Sportkoncepciója

Szekszárd város. Sportkoncepciója Szekszárd város Sportkoncepciója 2013-2016 -2- Tartalomjegyzék I. Szekszárd város sporttörténete, bevezetés 3. old. II. Alapelvek, értelmező rendelkezések, jogszabályi háttér 5. old. 1. Alapelvek, értelmező

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 1. Bevezető Az Országgyűlés 1996-ban, 2000-ben majd 2004-ben is új törvényt alkotott a sportról, a 2004. évi I. törvény legújabb módosítása pedig 2012. január

Részletesebben

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím:

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Mizse Kézilabda Club Mizse KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. június 4-i ülésének

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. június 4-i ülésének Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 J/51-9/2015. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. június 4-i ülésének

Részletesebben

Szakmai beszámoló. 2012. év MVSI MISKOLC VÁROSI SPORTISKOLA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

Szakmai beszámoló. 2012. év MVSI MISKOLC VÁROSI SPORTISKOLA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT Szakmai beszámoló 2012. év MVSI MISKOLC VÁROSI SPORTISKOLA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 3515 MISKOLC EGYETEM ÚT 2. Telefon fax.: + 36 46-414-056 http://www.mvsi.hu I. A vállalkozás története I./1. A sportiskola

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 23 2012.08.28. 10:29 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület nincs 3 A szakszövetség

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Balmazújváros Sport Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: BS Kft.

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Balmazújváros Sport Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: BS Kft. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sport Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: BS Kft. 2Gazdálkodási formakód: 113 3Tagsági azonosítószám 2527 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show...

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show... / 21 2013.11.28. 15:23 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 21 2012.08.28. 13:20 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: GYŐRI ETO HOCKEY CLUB SPORT EGYESÜLET GYŐRI

Részletesebben

be/sfp-8214/2015/mlsz

be/sfp-8214/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gyulai Termál Futball Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Gyulai Termál FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2234 A kérelmező

Részletesebben

A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés

A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete Bevezetés A Magyar Köztársaság Alkotmánya alkotmányos jogként fogalmazza meg az ország területén élőknek a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez

Részletesebben

KÉRELEM SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSÁRA

KÉRELEM SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSÁRA Debreceni Sportcentrum KÉRELEM SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSÁRA 2012. ÁPRILIS 30. Ügyiratszám: Érkezett: Debreceni Sportcentrum ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes

Részletesebben

A KE03098/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

A KE03098/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Oldalszám: 1 A KE03098/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE03098/2014/MVLSZ Érkezett: Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Újszilvás Központi

Részletesebben

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: - Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Töttösi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Töttösi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Töttösi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Töttösi SE 2Gazdálkodási formakód: 21 3Tagsági azonosítószám 92 Áfa levonásra

Részletesebben

2 2 4 1 Sülysáp. Dósa Richárd elnök. Oczella Rita

2 2 4 1 Sülysáp. Dósa Richárd elnök. Oczella Rita 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sülysápi Gyerekfoci Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Sülysápi Gyerekfoci Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 20 2012.08.28. 10:32 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub SzPJK

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE02900/2014/MVLSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE02900/2014/MVLSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A

Részletesebben

Használat célja. 4 felkészülés és versenyeztetés. 4 felkészülés. felkészülés. felkészülés. felkészülés

Használat célja. 4 felkészülés és versenyeztetés. 4 felkészülés. felkészülés. felkészülés. felkészülés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club A kérelmező szervezet rövidített neve: FGKC SZEKSZÁRD 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra

Részletesebben

Aramis SE. Adószám: 1 9 6 2 2 2 0 6-2 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 0 9 5 0 0 0 9-0 0 0 0 0 0 1 1-6 3 2 3 0 0 1 9. 2 0 4 0 Budaörs.

Aramis SE. Adószám: 1 9 6 2 2 2 0 6-2 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 0 9 5 0 0 0 9-0 0 0 0 0 0 1 1-6 3 2 3 0 0 1 9. 2 0 4 0 Budaörs. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Aramis Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Aramis SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE06303/2015/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE06303/2015/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 20 2012.08.28. 10:47 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Sportország SC Sportclub Sportszolgáltató Közhasznú

Részletesebben

Szakmai beszámoló. 2011. év MVSI MISKOLC VÁROSI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT

Szakmai beszámoló. 2011. év MVSI MISKOLC VÁROSI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT El terjesztés 1. sz. melléklete Szakmai beszámoló 2011. év MVSI MISKOLC VÁROSI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT 3515 MISKOLC EGYETEM ÚT 2. Telefon fax.: + 36 46-414-056 http://www.mvsi.hu I. A vállalkozás története

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Kölesdi Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: Kölesd SE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Kölesdi Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: Kölesd SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kölesdi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kölesd SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 626 Áfa levonásra

Részletesebben

SZENTES VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018

SZENTES VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018 SZENTES VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A sport egyes területeinek helyzete és lehetséges fejlesztési irányai... 4 I. Óvodai testnevelés... 4 II. Iskolai testnevelés, diáksport...

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában Kérelem száma: KE00074/2013/MJSZ Érkezett: Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Debreceni Hoki

Részletesebben