1 / :40

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 / 11 2013.05.06. 10:40"

Átírás

1 1 / :40 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében StudentComfort Kézilabda utánpótlás Központ StudentComfort Kézilabda utánpótlás Központ Adószám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 9 7 (helység) Szombathely (út, utca) Honvéd tér (házszám) 1 A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 9 7 (helység) Szombathely (út, utca) Honvéd tér (házszám) 1 Hivatalos honlap: Telefon: Fax: studentcomfortkuk.net A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: Pődör Zoltán Elnök cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Pődör Zolzán cím: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Arena Savaria Haladás VSE csarnok Herman O. Szakképző Iskola Gothard J. Általános Iskola Derkovits Gy. Ált Iskola Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Unihall Kft 5 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Haladás Sport Kft. 4 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Herman O. Szakképző Iskola 5 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata GAMESZ 2 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata GAMESZ 2 A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Szombathely Markusovszky 8 Egységes felmenőrendszer képzés és szerződés Haladás Vasutas Sportegyesület Szombathely Rohonczi út 3 Egységes felmenőrendszer képzés és szerződés 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

2 ályázat / :40 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt MFt 1.5 MFt MFt MFt 24 MFt MFt MFt MFt MFt MFt MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások MFt MFt 4 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt MFt MFt 18 MFt MFt MFt MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt MFt MFt MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) MFt MFt 35 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt

3 3 / :40 Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Általános célkitűzések: A Student Comfort Kézilabda Utánpótlás Központ 2013/2014-es sportfejlesztési programjában az alábbi célok mentén kívánja megfogalmazni támogatási igényét: Általánosságban elmondható, hogy a 2013/2014-es támogatási időszakban a korábbi támogatási időszakokban megkezdett szakmai munka folytatásához szükséges feltételeket kívánjuk megteremteni. Növelni kívánjuk a Központ tömegbázisát. Elérhetővé kívánjuk tenni minden család részére a kézilabdázást. Kiváló pedagógiai képességekkel is rendelkező szakembergárdát kívánunk kiépíteni. Meg kívánjuk teremteni a felkészülés és versenyeztetés eszköz illetve infrastrukturális feltételeit. Egy olyan kézilabda-bázis kiépítésén dolgozunk, ahol a sportággal való megismerkedés mellett egy közösség is formálódik. Tovább kívánjuk mélyíteni partnerkapcsolatainkat, biztosítva ezzel egy felmenő-rendszerű lokális bázis kiépítését. A Student Comfort Kézilabda Utánpótlás Központ céljai eléréséhez 2011-ben csatlakozott egy olyan együttműködéshez, amelynek keretein belül a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft-vel valamint a Haladás Vasutas Sportegyesülettel közösen kialakított egységes struktúrában lehetőséget kívánunk biztosítani az együttműködés kötelékeiben kézilabdázóknak, hogy a rendszerbe belépve kifutási lehetőségként profi kézilabdázókká válhassanak augusztusában létrejött együttműködés értelmében a leány és a női kézilabdázás valamennyi korosztályára kiterjedő egységes struktúrában működő és közös szakmai koncepción alapuló képzési rendszer jött létre. Fontosnak tartjuk, hogy a sport és a mozgás és a közössé szeretete mellett olyan alternatívát tudjuk kínálni a mozogni vágyóknak, amely segítségével, tehetséggondozási rendszerünk és partnerkapcsolataink révén eljuthatnak a profi kézilabdázás világába. Együttműködési rendszerünkben a Student Comfort Kézilabda Utánpótlás Központ a legkisebb korosztályokkal ismerteti és szeretteti meg a kézilabdázást, és kiváló szakemberei révén felkészíti őket a továbblépésre. Ezen továbblépési lehetőséget testesíti meg a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft valamint a legidősebb utánpótlás korosztályok tekintetében a Haladás Vasutas Sportegyesület, ahol a felnőtt női kézilabdacsapat működtetésével elérhető közelségbe kerül sportolóink számára a profi kézilabdázás világa. Jelenleg korosztályos versenyengedéllyel rendelkező sportolóink száma 89 (U7, U8, U9, U10, U11), bajnokságban szereplő csapataink száma 9. Tárgyi eszköz beruházás: A 2013/2014-es sportfejlesztési programunkban a tárgyi eszköz beruházás jogcímen olyan beszerzéseket kívánunk megvalósítani, amelyek szorosan véve elősegítik az utánpótlás-nevelési munkánkat segítségükkel hatékonyabbá tehetjük az edzésmunkát és a mérkőzésekre való felkészülést, valamint megkönnyíthetik a mérkőzésekre, edzésekre való eljutást, ezáltal mobilabbá válik a Központ. Beszerzési terveink egyik részét informatikai eszközök vásárlása alkotja ugyanis segítségükkel egyes mérkőzések kielemzésével, oktató, szakmai dvd-k lejátszásával, mérkőzések ismételt megtekintésével meglátásunk szerint a felkészülés egy olyan szegmense érhető el amely eredményeképpen nőhet a taktikai repertoár, valamint megfelelő ismereteket szerezhetnek a játékosaink egy adott ellenfélről, illetve játékszisztémáról valamint általuk könnyebben, játékosabban megtaníthatóak a kézilabdázás alapjai a fiatal, újonnan belépő játékosainknak Ezen beszerzések keretein belül vásárolni kívánunk egy laptopot, egy projektport, egy televíziót(részletesen lásd a táblázatokban). Ezen túlmenően a Központ csapatainak magas utazási költségeit pedig egy 19 fős busz vásárlásával szeretnénk csökkenteni, tudniillik jelenleg a Központ költségvetésében és a játékosok családjának költségvetésében igen magas kiadásként jelennek meg az erre fordított összegek. Utánpótlás-nevelés fejlesztése: A Student Comfort Kézilabda Utánpótlás Központ 2013/2014-es sportfejlesztési programjában a fentebb ismertetett céljaihoz kívánja megteremteni azt a feltétel és eszközrendszert, amely hozzásegítheti a Központot egy térségi vezető szerep betöltéséhez a kézilabda sport területén. Programunk legmeghatározóbb eleme az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos feladatok ellátása. Kérelmünk olyan programelemeket tartalmaz, amely szoros együttműködésben került kialakításra partner szervezeteinkkel, valamint tartalmazza az elmúlt támogatási időszak tapasztalatait is. Egy minőségi képzési rendszer biztosítását kívánjuk megvalósítani, amelynek központi elemei a megfelelő létesítmény feltételek megléte, kiemelkedő pedagógiai érzékkel rendelkező edzők, sportszakemberek alkalmazása, valamint a kézilabda sportág űzéséhez elengedhetetlen eszközök, készítmények, sportfelszerelések (röviden kézilabda-infrastruktúra) megléte. Kiemelt figyelmet fordítunk sportszakembereink elismerésére és bérezésére éppen ezért jelen programunk keretein belül 5 edző bérezését kívánjuk megoldani. 5 edzőnk közül egy új munkakörként jelenik meg programunkban. A megnövekedett feladatok ellátásának zavartalan biztosítása érdekében szükséges volt egy plusz edzőt alkalmaznunk az elmúlt évhez képest. Fontos részét képezi sportfejlesztési programunknak a megfelelő létesítmény-feltételek biztosítása. Felkészülésünket és versenyeztetésünket az alábbi létesítményekben/oktatási intézmények létesítményeiben valósítjuk meg, amelyek bérleti díját a TAO támogatás terhére kívánjuk finanszírozni: Arena Savaria, Haladás VSE csarnok, Herman O. Szakképző Iskola, Gothard J. Általános Iskola valamint a Derkovits Gy. Általános Iskola. A jogszabályi módosítások adta lehetőségeket kihasználva diagnosztikai mérésekkel kívánunk átfogóbb képet kapni játékosaink állapotáról. A széleskörű terheléses, élettani és sportélettani vizsgálatok az utánpótlássport tekintetében különösen fontosak. Egyrészt kiszűrhetőek ezen mérésekkel olyan tényezők, amelyek esetlegesen veszélyeztethetik a sportolók pályafutását és adott esetben az életét is, másrészt ezen mérések segítségével hatékonyabb, személyre szabott edzésmunka alakítható ki. Terveink között többféle diagnosztikai mérés, vizsgálat megvalósítása is szerepel: Az APAS 3 dimenziós mozgáselemző rendszer lehetővé teszi az emberi mozgások, mozdulatok vagy mozgó tárgyak helyzetének, sebességének és gyorsulásának meghatározását a különböző sportokban, mozgásokban. Teljes antropometriai és szomatometriai mérés, az eredmények értelmezésével, magyarázatával, a jövőre vonatkozó tanácsokkal, speciálisan utánpótláskorúaknak. (részletesen lásd a táblázatokban). Sportfelszerelések vásárlásával pedig biztosítani kívánjuk játékosaink részére az egységes megjelenést. Tornákon, kupákon való részvétellel felkészülési munkánkat kívánjuk színesíteni, tornák, kupák szervezésével pedig ezen előbbi cél mellett erősíteni kívánjuk a kézilabdázás térségben betöltött szerepét ben 5. alkalommal került megrendezésre a Student Comfort Kézilabda Torna, amelynek célja egyrészt a kézilabdasportág népszerűsítése, sportbarátságok elősegítése, másrészt felkészülési lehetőség biztosítása az Erima Gyermekbajnokságra valamint játéklehetőség biztosítása Vas megyei csapatok részére. Célunk többek között ezen torna hagyományainak további öregbítése. A 2013/2014-es támogatási időszakban ezeken túlmenően személyszállítási, rendezési, nevezési, logisztikai költségekre kívánunk támogatást igényelni, valamint a játékosok felkészülésével és versenyeztetésével közvetlenül összefüggő szállás és étkezési költségek finanszírozására. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése nem releváns Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A Student Comfort Kézilabda Utánpótlás Központ 2013/2014-es sportfejlesztési programja nem tartalmaz építési beruházást. A jelen kérelemben igényelt támogatási összegek felhasználását folyamatosan kívánjuk megvalósítani igazodva a bajnoki évadhoz és a versenynaptárhoz, valamint az Utánpótlás Központ működési struktúrájához. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A Student Comfort Kézilabda Utánpótlás Központ sportfejlesztési programja a korábbi támogatási időszakokban benyújtott sportfejlesztési programjainak egyenes folyatatásaként értelmezhető. Fő prioritása az utánpótlás-nevelés fejlesztése. Célunk az utánpótlásbázis biztosabb alapokra helyezése, kibővítése, és jelenlegi létszámának növelése a sportági piramis szélesítése. Feladatainkat szoros együttműködésben kívánjuk megvalósítani stratégiai partnereinkkel a Haladás Vasutas Sportegyesülettel, valamint a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft-vel. Bár a feladatok így (korcsoportok függvényében) megoszlanak, a képzés, a kiválasztás és a tehetséggondozás ennél fogva koncentráltabban tud megvalósulni. Feladatunknak érezzük a minőségi képzés támogatását, a kiemelkedő szakmai és a tudományos, egészségügyi gondozás feltételeinek kialakítását valamint sportszakembereink erkölcsi és anyagi elismerésének és folyamatos továbbképzésének biztosítását. Sportfejlesztési programunk a korábbi támogatási időszakokban benyújtott programjaink egyenes folytatásaként értelmezhetőek, amely teljes mértékben illeszkedik a Magyar Kézilabda Szövetség stratégiai elképzeléseihez. A kézilabda sportág feltételrendszerének javításán túl egy széles tömegbázison alapuló felmenő-rendszerű struktúrában tevékenykedünk. Ezen rendszerben a legkorábban a Student Comfort Kézilabda Utánpótlás Központ találkozik a kézilabdázni vágyó fiatalokkal, ennek következtében a kiemelkedő pedagógiai érzékkel rendelkező minőségi szakemberek megléte elengedhetetlen. Sportszakembereink megbecsülése, erkölcsi, anyagi elismerése és továbbképzési lehetőségeik biztosítása mindig is kiemelt prioritásként szerepelt céljaink között. Jelen sportfejlesztési program tartalmazza az elmúlt évek (támogatási időszakok) tapasztalatait, valamint figyelemmel voltunk a TAO rendszert érintő jogszabály-módosításokra is, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség által kiadott új, a TAO rendszert érintő irányelveire és benchmark-rendszerére. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A Student Comfort Kézilabda Utánpótlás Központ egy fenntartható, és finanszírozható magas szakmai színvonalon működő struktúrát kíván létrehozni és működtetni, szoros együttműködésben a Haladás Vasutas Sportegyesület, valamint a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft-vel. Ezen együttműködés egyrészt szakmai szempontból fontos, másrészt a feladatok megosztásával jelentős költségmegtakarítások érhetőek el általa.

4 4 / :40 Ebben a háromoldalú együttműködésben a Student Comfort Kézilabda Utánpótlás Központ találkozik a kézilabdázni vágyó fiatalokkal, ennek következtében a kiemelkedő pedagógiai érzékkel rendelkező minőségi szakemberek megléte elengedhetetlen. Olyan feltételeket kell tudnunk nyújtani a gyerekek számára, hogy megkedveljék magát az életformát és a sportágat is. Ezen lehetőségek biztosításában nyújt kiemelkedő segítséget a TAO támogatási rendszer, amely források elmaradása jelentős mértékben visszavetné a fejlődésünket. Tornákon, kupákon való részvétellel felkészülési munkánkat kívánjuk színesíteni, tornák, kupák szervezésével pedig ezen előbbi cél mellett erősíteni kívánjuk a kézilabdázás térségben betöltött szerepét ben 5. alkalommal került megrendezésre a Student Comfort Kézilabda Torna, amelynek célja egyrészt a kézilabdasportág népszerűsítése, sportbarátságok elősegítése, másrészt felkészülési lehetőség biztosítása az Erima Gyermekbajnokságra valamint játéklehetőség biztosítása Vas megyei csapatok részére. Célunk többek között ezen torna hagyományainak további öregbítése. Egy sikeres utánpótlás-nevelési bázissal, hagyományteremtő programokkal olyan előnyök és pozitívumok érhetőek el, amelyből nem pusztán az Utánpótlás Központ és partnerszervezetei hanem a város és a térség is profitálhat. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni. 5 Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Név Szül. idő Kategória Licensz / megnevezés Új? Adózás módja Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen Tervezett összes személyi költség alakulása a és közötti időszakban Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

5 5 / : Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás Tervezett beruházási, felújítási érték Busz 2db kis busz Ft laptop 2500 Ft projektor 5000 Ft televizó 2000 Ft Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a és közötti időszakban: Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak 9 Tárgyi eszköz Kategória beruházás/felújítás megnevezése Beruházás helyszíne Helyrajzi szám Beruházás, felújítás tervezett kezdete Beruházás, Üzembe felújítás tervezett helyezés befejezése tervezett időpontja Tervezett beruházási, felújítási érték U.f. E.k. 0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen Tárgyi beruházások részletes indolkása Évad Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás Busz 2db kis busz Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

6 ályázat / :40 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2013/14-es bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 Serdülő Ifjúsági Junior A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése 12 Évad Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória Diagnosztikai mérések Ft Ft kézilabda mez Ft 8000 Ft kézilabda nadrág Ft 8000 Ft Kézilabda cipő Ft Ft Vitaminok Ft Ft izotóniás italok Ft Ft bordásfal Ft 1500 Ft kapusmez Ft 1000 Ft kapusnadrág Ft 1000 Ft labda Ft Ft fitness labda Ft 5400 Ft edzőpóló Ft 4000 Ft compressor pumpa Ft 500 Ft nagy taktikai tábla/csapa Ft Ft medicinlabda Ft 1800 Ft papucs Ft 5600 Ft sport bólya Ft Ft sporttáska nagy Ft 8500 Ft súlyzó Ft 400 Ft súlyzókészlet Ft 1200 Ft szabadidő melegítő alsó-felső Ft Ft Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Korosztály Ingatlan megnevezése Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra / hó) Hónapok száma az évadban (hónap) Igénybevett órák száma / évad Éves költség Aréna Savaria 200 Ft Ft Haladás VSE Csarnok Ft Ft Hermán O. Szakképző Ft Ft Gothard J. Általános Iskola Ft Ft Derkovits Gy. Általános Iskola Ft Ft

7 / :40 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak Név Kategória Új? Adózás módja Napi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 600 Ft Ft Sportszakemberek adatainak részletezése Évad Név Szül. Idő Licensz / megnevezés 2 Fogl. kor. Pődör Zoltán U11 Farkas Henriett U11 Győrffy Andrea U11 Debreczeni György U11 U7 Debreczeni Luca Gódor Mihály Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei U11 Jogcím 2013/ /15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár AJT program költségei Ft Ft Ft 2500 Ft 5000 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a és közötti időszakra Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen

8 ályázat / : Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Oktatók várható személyi költségei Oktatók várható utazási és szállás költségei Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei Egyéb folyó költségek Amortizá- ció Tanácsadói szolgálta- tások Képzésben Összesen résztvevők személyes költségei 0 Ft 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a és közötti időszakban Időszak Típus Önrész Igényelt támogatás Összesen 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

9 9 / :40 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása Maximum közrem. díj Ft Ft Ft Ft Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2013/ Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft

10 10 / :40 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Szombathely (helység), 2013 (év) 05 (hó) 06 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

11 1 / :40

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/10

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/10 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 Veszprém Kosárlabda Kft. Veszprém Kosárlabda Kft. 3 A szakszövetség

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Ibrány SE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím:

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: II. RÁKÓCZI FERENC DIÁK SPORTEGYESÜLET II. RÁKÓCZI FERENC DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

Molnár Csaba Alelnök. Erdei Krisztián

Molnár Csaba Alelnök. Erdei Krisztián 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Cunder Tömegsport és Utánpótlás Kézisuli Egyesület Cunder Kézisuli Egyesület 2 Gazdálkodási

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show...

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show... / 18 2013.12.17. 9:51 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: BEAC Női Kosárlabda Utánpótlásért Alapítvány

Részletesebben

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím:

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: ÉLES KÉZILABDA ISKOLA SE ÉLES KÉZISULI SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Erima

Részletesebben

VESC. Szentessy Balázs. Soós Balázs. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

VESC. Szentessy Balázs. Soós Balázs. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Veszprémi Egyetemi Sport Club 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete SZESE 3 A szakszövetség

Részletesebben

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím:

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Mizse Kézilabda Club Mizse KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... 1 / 19 2012.08.28. 11:24 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

SZKC. Hajdu Gábor. Elnök E-mail cím: Egressy Gábor E-mail cím:

SZKC. Hajdu Gábor. Elnök E-mail cím: Egressy Gábor E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Szentendrei Kézilabda Club 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 20 2012.08.28. 10:47 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Sportország SC Sportclub Sportszolgáltató Közhasznú

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Malév-Budapest Airport-HungaroControl Sport Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Malév-Budapest Airport-HungaroControl Sport Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Malév-Budapest Airport-HungaroControl Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Malév Sport Club 2Gazdálkodási formakód: 521

Részletesebben

Győző Csaba elnök. Váradi Csaba

Győző Csaba elnök. Váradi Csaba 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Környei Sport Egyesület Környei SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

KOVÁCS LÁSZLÓ. ELNÖK E-mail cím: KRENKÓ JÓZSEF E-mail cím:

KOVÁCS LÁSZLÓ. ELNÖK E-mail cím: KRENKÓ JÓZSEF E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: INÁRCS-ÖRKÉNY KÉZILABDA CKLUB EGYESÜLET INÁRCS-ÖRKÉNY KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

Diáksport egyesület. 8 8 0 0 Nagykanizsa

Diáksport egyesület. 8 8 0 0 Nagykanizsa 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 KANIZSAI VADMACSKÁK SE Kanizsai VSE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44 1 / 35 2014.11.13. 13:44 Ügyiratszám : be/sfphp02-2051/2014/mksz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: DOROGI EGYETÉRTÉS SPORTEGYESÜLET

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: PVSK-Marketing és Hirdetésszervező Korlátolt Felelősségű Társaság PVSK-Marketing Kft. 2 Gazdálkodási

Részletesebben

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szentendrei Női Kézilabda Egylet A kérelmező szervezet rövidített neve: SZ.N.K.E 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

SZ.N.K.E. Gróz János. Elnők E-mail cím:

SZ.N.K.E. Gróz János. Elnők E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Szentendrei Női Kézilabda Egylet SZ.N.K.E 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B

Részletesebben

1 / 12 2013.11.07. 10:12

1 / 12 2013.11.07. 10:12 1 / 12 2013.11.07. 10:12 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület Kalmár DSE

Részletesebben

ASI DSE. Eperjesiné Muts Éva. ügyvezető elnök. Eperjesiné Muts Éva

ASI DSE. Eperjesiné Muts Éva. ügyvezető elnök. Eperjesiné Muts Éva 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület ASI DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

Dr. Horváth László elnök. Molnár Zoltán

Dr. Horváth László elnök. Molnár Zoltán 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gödi Sportegyesület Gödi SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra

Részletesebben

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szentendrei Kézilabda Club A kérelmező szervezet rövidített neve: SZKC 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kalmár DSE 2Gazdálkodási formakód: 521

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 20 2012.08.28. 10:32 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub SzPJK

Részletesebben

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím:

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

Haraszti Zsolt elnök. Ávár Zsolt

Haraszti Zsolt elnök. Ávár Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Sárvári Kinizsi Sportegyesület Sárvári Kinizsi SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

1 / 21 2014.10.06. 19:21

1 / 21 2014.10.06. 19:21 1 / 21 2014.10.06. 19:21 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület ASI DSE 2 Gazdálkodási

Részletesebben

Diáksport egyesület. 7 6 3 3 Pécs. Vári Attila vezérigazgató. Dr. Istók Tímea

Diáksport egyesület. 7 6 3 3 Pécs. Vári Attila vezérigazgató. Dr. Istók Tímea 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 114 Pécsi Sport Nonprofit Zrt. PSN Zrt. 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben