file:///c:/users/béni Zoltán/Downloads/BEAC kézi tao/pályázat.htm 1/10

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "file:///c:/users/béni Zoltán/Downloads/BEAC kézi tao/pályázat.htm 1/10"

Átírás

1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Budapesti Egyetemi Atlétikai Club BEAC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 MEFOB Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Nem jogosult Adószám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (helység) Budapest (út, utca) Bogdánfy Ödön (házszám) 10 A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) Budapest (út, utca) Bogdánfy Ödön (házszám) 10 Telefon: Fax: Hivatalos honlap: A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: Dr. Kiss Ádám elnök cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Simon Gábor cím: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja ELTE Sporttelep ELTE ELTE Sport Kft. 5 felkészülés és versenyeztetés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Bp. Egyetem tér 1-3. egyetemi sportegyesület együttműködési megállapodás 1. A jóv áhagy ást v égző szerv ezet tölti ki! 2. Kf t esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegy esület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítv ány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE Amenny iben a kérelmező diák sportegy esület f eladatait ellátó sportszerv ezet és nem v esz részt v agy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszöv etség által kiírt v erseny rendszer v alamely ik bajnoki osztály ában v alamely f elnőtt v agy utánpótlás korosztály ban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magy ar Diáksport Szöv etség (MDSZ) ny ilatkozatát arról, hogy a diák sportegy esület az MDSZ v agy a Magy ar Egy etemi-főiskolai Sportszöv etség (MEFS) által szerv ezett v erseny eken részt v esz, v agy arra indulási jogot szerzett. Amenny iben a kérelmező f elsőoktatási sportban működő sportszerv ezet, és nem v esz részt v agy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszöv etség által kiírt v erseny rendszer v alamely ik bajnoki osztály ában v alamely f elnőtt v agy utánpótlás korosztály ban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magy ar Egy etemi-főiskolai Sportszöv etség ny ilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszerv ezet részt v esz a f őiskolaiegy etemi v erseny rendszerben, v agy arra indulási jogot szerzett. file:///c:/users/béni Zoltán/Downloads/BEAC kézi tao/pályázat.htm 1/10

2 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 5 MFt 4 MFt 4 MFt 3 MFt 1 MFt 1 MFt 8 MFt 1 MFt 1 MFt 4 MFt 60 MFt 70 MFt 1 MFt 1 MFt 1 MFt 21 MFt 67 MFt 77 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 4 MFt 27 MFt 32 MFt 3 MFt 6 MFt 8 MFt 2 MFt 5 MFt 6 MFt 2 MFt 25 MFt 35 MFt 1 MFt 5 MFt 5 MFt 12 MFt 68 MFt 86 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 4 MFt 60 MFt 70 MFt 3 MFt 6 MFt 8 MFt file:///c:/users/béni Zoltán/Downloads/BEAC kézi tao/pályázat.htm 2/10

3 Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) -es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Az Budapesti Egyetemi Atlétikai Club az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanuló hallgatók, kézilabdázók sportolását és versenyeztetését biztosítja. Az egyesület kézilabda szakosztály játékosainak bázisát az ELTE hallgatók adják, akik szülővárosuktól vagy nevelőegyesületüktől távol kerülve nem tudják folytatni a versenyszerű sportolást régi csapatuknál. Ezeknek a fiatalok számára sokszor nehéz a beilleszkedés a budapesti kézilabda életbe és nem mindig sikerül csapatot találniuk. Számunkra ezért fontos feladat, hogy az egyetemre érkező kézilabdázó hallgatókat be tudjuk építeni az ELTE saját sportegyesületébe, így biztosítva nekik a folyamatos sportolást és versenyeztetést.a BEAC a kézilabda edzéseket a hallgatók órarendjéhez és az egyetemi kötelességükhöz igazítja a felkészülést és az edzéseket. Az BEAC célja, hogy a hallgatók újra sajátjuknak érezhessék az egyesületet és a csapat színeiben a Magyar Kézilabda Szövetség és a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség által kiírt bajnokságokban versenyezzenek. A versenyeztetés mellett az edzések számának növelésével, és új szakember alkalmazásával, megemelt színvonallal szeretnénk a hallgatóknak biztosítani a kézilabdát amatőr szinten. Sajnos az egyesületünk tulajdonában nincsen sportlétesítmény, ami alkalmas lenne arra, hogy a felkészülést biztosítsa, ami nagy mértékben korlátozza a lehetőségeinket. A csapatnak az ELTE Sporttelepén van lehetősége edzeni, azonban a csarnok bérleti díját önerőből nem tudja biztosítani a klub. A létesítmény alkalmas a felkészülésre és a mérkőzések megrendezésére, valamint az ELTE hallgatók mindennapjaihoz szorosan kötődik. A sportágfejlesztési programunk költségvetésében a pályabérlést részletezzük. Az előző pályázási időszakban jóváhagyott sportfejlesztési program lehetővé tette, hogy a férfi és női csapataink is felkészülhessenek az egyetemi kupákra és bajnokságra. A sportegyesületünk folyamatosan fejlődik és bővül, a csapatunk elérte azt a szintet amikor már szüksége van külső támogatásra. Játékosaink rendszeresen szerepelnek a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokságban és második éve nyerik meg a Budapesti Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség által rendezett Universitas Kupát. A sportfejlesztési programunk elfogadásával megalapozhatnánk az egyetemi utánpótlás csapatunkat és a BEAC kézilabda szakosztályát. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Ilyen tételre nem pályázik egyesületünk. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A sportfejlesztési programunkat a es évre tervezzük és ütemezzük. Amennyiben pályázatunk pozitív elbírálásra kerül, a es évben megalapozhatjuk a következő éveket a kézilabda csapat számára. A programunkban szerepel egy szakképzett edző alkalmazása 12 hónapon keresztül (augusztus 1-július 30.), hogy a csapat szakszerű felkészítésben részesüljön. A projekt ütemezése nyáron indulna, a hallgatók bevonásával már a gólyatáborokban, majd ezt folytatva nyári felkészüléssel edzőtáborral. A Budapest bajnokságban való indulás folyamatos versenyzést biztosít, így felkészülést is igényel, a pályabérlést is erre az időszakra ütemezzük, szeptembertől májusig. A Budapesti Kézilabda Szövetség és a MEFS által rendezett versenysorozatokon kívül házi bajnokságok szervezésével népszerűsítenénk a sportágat. Az előző évi sportfejlesztési programban leírtak szerint folytatnánk a munkánkat, játékosok bevonásával és versenyeztetésével. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Az ELTE kézilabda életének fejlesztését a játékos bázis szélesítésével képzeljük el. Ennek két feltétele az edzéslehetőségek bővítése, valamint a szakmai munka színvonalának emelése. A szakmai munka színvonalának emelésére az edzések irányítását, valamint a versenyeztetés felügyeletét képzett edzőre bíznánk. Az egyetemre érkező elsőéves hallgatók közül a tehetséges játékosokat megnövelt edzésszámmal tervezzük ösztönözni a kézilabdás közösségben való megmaradására. Ennek érdekében növelni tervezzük teremhasználathoz kapcsolódó bérleti kiadásainkat, ezáltal biztosítva az edzéseket és a mérkőzéseket. Célunk, hogy az egyetem hallgatóit a MEFS és az MKSZ bajnokságaiban rendszeresen versenyeztessük. Támogatni szeretnénk, hogy az ELTE-n tanuló játékosok részben Budapesten edzve részt vehessenek vidéki nevelőegyesületük első-, illetve másodosztályú szereplésében. Az előző pályázati időszakban leadott sportfejlesztési program koncepcióját szeretnénk folytatni a képzett edző alkalmazásával és az edzéshez megfelelő pálya bérlésével. A tavalyi évvel ellentétben az utánpótlás csapat felszereléseit és sportoláshoz szükséges eszközeit szeretnénk nagyobb mértékben bővíteni. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A sportfejlesztési koncepciónkat a as támogatási időszakra állítottuk össze, ami a reális tervezést teszi lehetővé. Az egyesület az egyetemi utánpótlás korosztályra épít és a későbbiekben ezt tovább fejlesztve szeretnénk további utánpótlás korosztályokat versenyeztetni Ez alatt az idő alatt a támogatások terhére egy új edző bérét ( bruttó/12hónap), valamint az újonnan igazolt ELTE-BEAC játékosok edzésének biztosítását, valamint pályabérletre ( /11 hónap-) terveztünk. A szakosztály számára rendelkezésre álló felszerelés elavult és már a jelenlegi edzés igényeket sem elégítik ki. A szakszerű felkészüléshez és versenyeztetéshez szükséges eszközöknek beszerzésére forintot terveztünk. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kiemelkedő játékos állománnyal rendelkezik, amire lehet építeni az elkövetkező időszakokban. Folyamatosan új játékosokat vonunk be a hallgatók köréből, így is népszerűsítve a sportágat és biztosítjuk a játékos állományunkat. A TAO forrás segítségével ezt a bázist mind tudás, mind játéklehetőség szempontjából is fejleszthetjük, így a jövőben egyetemi és országos szinten is megemelhetjük a versenyrendszerben induló csapatok számát. Az egyetem folyamatosan tudja biztosítani a játékos állományt az általános testnevelés biztosításával és ezáltal megkönnyíti a csapat toborzását. A játéklehetőség szélesítése érdekében az egyetemi bajnokságok és kupák mellett Budapest bajnokság I-ben tervezünk csapatot indítani. 4. Kérjük itt minden esetben összef oglalni. file:///c:/users/béni Zoltán/Downloads/BEAC kézi tao/pályázat.htm 3/10

4 5 Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Név Szül. idő Kategória Licensz / megnevezés Új? Adózás módja Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Tervezett összes személyi költség alakulása a és közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (tov ábbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, f igy elemmel ugy anezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nev elési és képzési f eladatokkal támogatása keretében elszámolható személy i költségeket az utánpótlás-nev elésnél (3.3.4) kell f eltüntetni. file:///c:/users/béni Zoltán/Downloads/BEAC kézi tao/pályázat.htm 4/10

5 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a és közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak 9 Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás helyszíne Helyrajzi szám Beruházás, felújítás tervezett kezdete Beruházás, felújítás tervezett befejezése Üzembe Tervezett beruházási, helyezés tervezett felújítási időpontja érték (Ft) U.f. E.k. Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amely eket a jogszabály megenged utánpótlás-nev elési f eladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell f eltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. Tárgy i eszköz beruházás : TEB, tárgy i eszköz f elújítás : TEF, Biztonságtechnikai f ejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló év i LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint file:///c:/users/béni Zoltán/Downloads/BEAC kézi tao/pályázat.htm 5/10

6 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! -es bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 Serdülő Ifjúsági Junior 30 2 Országos 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória kézilabda mez db Ft 58 Sportfelszerelés kézilabda nadrág db Ft Sportfelszerelés sporttáska db Ft Sportfelszerelés szabadidő melegítő szett Ft Sportfelszerelés labda db Sporteszköz Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Korosztály Ingatlan megnevezése Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra / hó) Hónapok száma az évadban (hónap) Igénybevett órák száma / évad Éves költség Junior ELTE Sporttelep Ft Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak Név Kategória Új? Adózás módja Napi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Rippert Bálint Edző Igen Normál Ft Ft Sportszakemberek adatainak részletezése 2 Évad Név Szül. Idő Licensz / megnevezés Fogl. kor. Junior Rippert Bálint D Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek file:///c:/users/béni Zoltán/Downloads/BEAC kézi tao/pályázat.htm 6/10

7 Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár AJT program költségei Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a és közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Ft Ft / Ft Ft OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőf okú s.sz. - Felsőf okú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értv e a szakszöv etség által megállapított, a szöv etség díjf izetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nev ezési díjak esetén. 9. Ide nem értv e a szakszöv etség által megállapított, a szöv etség díjf izetési rendjében rögzített díjak csökkentését a v erseny - és játékengedély ek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Oktatók várható személyi költségei (Ft) Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft) Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft) Egyéb folyó költségek (Ft) Amortizáció (Ft) Tanácsadói szolgáltatások (Ft) Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft) Összesen Tervezett képzési költség számított alakulása a és közötti időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Á SZ 2014/15 Á 2014/15 SZ 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személy i jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt v ev ők utazási költségei, beleértv e a szállásköltségeket is, egy éb f oly ó költségek, különösen a képzési projekthez közv etlenül kapcsolódó any agok, f ogy óeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja oly an mértékben, amenny ire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt v ev ők személy i jellegű ráf ordítása, legf eljebb az a) e) pontban f elsorolt egy éb elszámolható költségek összegéig; melly el kapcsolatban csak a képzésben tény legesen eltöltött idő v ehető számításba, az ebből munkav égzéssel eltöltött idő lev onása után file:///c:/users/béni Zoltán/Downloads/BEAC kézi tao/pályázat.htm 7/10

8 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 10 Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím -es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei file:///c:/users/béni Zoltán/Downloads/BEAC kézi tao/pályázat.htm 8/10

9 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Budapest (helység), 2013 (év) 11 (hó) 25 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H. file:///c:/users/béni Zoltán/Downloads/BEAC kézi tao/pályázat.htm 9/10

10 file:///c:/users/béni Zoltán/Downloads/BEAC kézi tao/pályázat.htm 10/10

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/10

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/10 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 Veszprém Kosárlabda Kft. Veszprém Kosárlabda Kft. 3 A szakszövetség

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show...

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show... / 18 2013.12.17. 9:51 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: BEAC Női Kosárlabda Utánpótlásért Alapítvány

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Ibrány SE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím:

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: II. RÁKÓCZI FERENC DIÁK SPORTEGYESÜLET II. RÁKÓCZI FERENC DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím:

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: ÉLES KÉZILABDA ISKOLA SE ÉLES KÉZISULI SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Erima

Részletesebben

VESC. Szentessy Balázs. Soós Balázs. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

VESC. Szentessy Balázs. Soós Balázs. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Veszprémi Egyetemi Sport Club 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... 1 / 19 2012.08.28. 11:24 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

SZKC. Hajdu Gábor. Elnök E-mail cím: Egressy Gábor E-mail cím:

SZKC. Hajdu Gábor. Elnök E-mail cím: Egressy Gábor E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Szentendrei Kézilabda Club 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete SZESE 3 A szakszövetség

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Malév-Budapest Airport-HungaroControl Sport Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Malév-Budapest Airport-HungaroControl Sport Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Malév-Budapest Airport-HungaroControl Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Malév Sport Club 2Gazdálkodási formakód: 521

Részletesebben

KOVÁCS LÁSZLÓ. ELNÖK E-mail cím: KRENKÓ JÓZSEF E-mail cím:

KOVÁCS LÁSZLÓ. ELNÖK E-mail cím: KRENKÓ JÓZSEF E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: INÁRCS-ÖRKÉNY KÉZILABDA CKLUB EGYESÜLET INÁRCS-ÖRKÉNY KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

Diáksport egyesület. 8 8 0 0 Nagykanizsa

Diáksport egyesület. 8 8 0 0 Nagykanizsa 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 KANIZSAI VADMACSKÁK SE Kanizsai VSE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

Győző Csaba elnök. Váradi Csaba

Győző Csaba elnök. Váradi Csaba 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Környei Sport Egyesület Környei SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

SZ.N.K.E. Gróz János. Elnők E-mail cím:

SZ.N.K.E. Gróz János. Elnők E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Szentendrei Női Kézilabda Egylet SZ.N.K.E 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B

Részletesebben

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím:

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

Diáksport egyesület. 7 6 3 3 Pécs. Vári Attila vezérigazgató. Dr. Istók Tímea

Diáksport egyesület. 7 6 3 3 Pécs. Vári Attila vezérigazgató. Dr. Istók Tímea 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 114 Pécsi Sport Nonprofit Zrt. PSN Zrt. 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 20 2012.08.28. 10:47 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Sportország SC Sportclub Sportszolgáltató Közhasznú

Részletesebben

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szentendrei Női Kézilabda Egylet A kérelmező szervezet rövidített neve: SZ.N.K.E 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 20 2012.08.28. 10:32 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub SzPJK

Részletesebben

Molnár Csaba Alelnök. Erdei Krisztián

Molnár Csaba Alelnök. Erdei Krisztián 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Cunder Tömegsport és Utánpótlás Kézisuli Egyesület Cunder Kézisuli Egyesület 2 Gazdálkodási

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: PVSK-Marketing és Hirdetésszervező Korlátolt Felelősségű Társaság PVSK-Marketing Kft. 2 Gazdálkodási

Részletesebben

TFSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 0 6 0 7 9-2 - 4 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 1 2 0 0 4-2 0 0 1 0 9 2 2-0 0 0 0 0 0 0 0. Dr. Molnár Sándor. ügyv.

TFSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 0 6 0 7 9-2 - 4 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 1 2 0 0 4-2 0 0 1 0 9 2 2-0 0 0 0 0 0 0 0. Dr. Molnár Sándor. ügyv. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete TFSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím:

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Mizse Kézilabda Club Mizse KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kalmár DSE 2Gazdálkodási formakód: 521

Részletesebben

Fürge Gyík DSE. Sportiskola

Fürge Gyík DSE. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Fürge Gyík Diáksport Egyesület Fürge Gyík DSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

MNDSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 5 5 0 4 3 1-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 3 2-2 9 3 6 0 0 0 3. Kovács Lajos.

MNDSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 5 5 0 4 3 1-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 3 2-2 9 3 6 0 0 0 3. Kovács Lajos. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 001 Magyarországi Németek Diáksport Egyesülete MNDSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

ASI DSE. Eperjesiné Muts Éva. ügyvezető elnök. Eperjesiné Muts Éva

ASI DSE. Eperjesiné Muts Éva. ügyvezető elnök. Eperjesiné Muts Éva 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület ASI DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

Gyaxi DSE. Sportiskola

Gyaxi DSE. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Gyaxi Diáksport Egyesület Gyaxi DSE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

Diáksport egyesület 2 0 4 0 BUDAÖRS

Diáksport egyesület 2 0 4 0 BUDAÖRS 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 RADO KOSÁRLABDA SPORTEGYESÜLET RADO KSE 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szentendrei Kézilabda Club A kérelmező szervezet rövidített neve: SZKC 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben