1 / :58

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 / 11 2013.05.06. 10:58"

Átírás

1 1 / :58 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Várpalotai Bányász Sportkör Kézilabda Szakosztály VBSK 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Adószám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (helység) Várpalota (út, utca) fehérvári út (házszám) 9 A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) Várpalota (út, utca) fehérvári út (házszám) 9 Hivatalos honlap: Telefon: Fax: A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: Lanczmann Balázs Elnök cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: Lanczmann Balázs cím: Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Nepumuki Iskola tornaterem várpalota városi önkormányzata várpalota városi önkormányzata 20 Rákoczi telepi tagiskola munkacsarnok várpalota városi önkormányzata várpalota városi önkormányzata 20 Gál gyula Városi sportcsarnok várpalota városi önkormányzata Palotasport Nonprofit kft 20 A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

2 ályázat / :58 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 30 MFt MFt 35 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 8 MFt MFt 10 MFt 1 MFt 1 MFt 100 MFt 7 MFt MFt 8 MFt 46 MFt MFt 153 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 15 MFt 17.5 MFt 17 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt MFt 0 MFt 12 MFt 12.5 MFt 12 MFt 9 MFt 9.5 MFt 8 MFt 36 MFt MFt 37 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 11 MFt 14.6 MFt 14 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt

3 3 / :58 Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Általános célkitűzések: A Várpalotai Bányász Sportkör, 2013/2014-es sportfejlesztési programjában olyan feltételeket kíván teremteni, amelyek segítségével a térség és régió meghatározó kézilabda bázisává válhat az egyesület. Terveink között szerepel egy olyan utánpótlás bázis kialakítása, amely mind a férfi mind a női felnőtt csapataink számára megfelelő utánpótlást biztosíthat. A térség kézilabda sportjában szeretnénk meghatározó tényezővé válni és képessé kívánjuk tenni arra az egyesületünket, hogy megfelelő alternatívát nyújtson a helyi fiatalok számára. Várpalota legrégebbi 1927 óta működő sporttal foglalkozó egyesülete. Az egyesület több szakosztályból áll. Az egyesület 4 sportág, 5 szakosztályában tevékenykedik kiemelkedően. Ezek a kézilabda, labdarúgás, ökölvívás és karate. Kézilabda területén női és férfi szakosztályban is. Kiemelkedő feladatának tekinti a hazai és nemzetközi versenyeken való folyamatos jó szereplést, a válogatott versenyzők kinevelését, az utánpótlás nevelést. Jelen sportfejlesztési programunkat jelenleg a legprosperálóbb sportágunkban a Kézilabda Szakosztály vonatkozásában nyújtjuk be. A látvány-csapatsport támogatási rendszer nyújtotta lehetőségek előtt forrásainkat Várpalota Város Önkormányzatától és más hazai finanszírozású pályázati összegekből teremtettük elő. A fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve alapvető finanszírozási célunk, hogy a korábbi forrásainkat ne kiváltság a TAO támogatásból elnyerhető források, hanem kiegészítsék azokat. A Várpalotai Bányász Sportkör Kézilabda Szakosztálya 1 db NB I/B felnőtt férfi csapattal és egy NB II. osztályt megcélzó jelenleg a Veszprém megyei bajnokságban szereplő női csapattal rendelkezik. Mindkét osztályban való működés magasabb költségeket is von maga után. Ez a megállapítás annál is inkább igaz, mert céljaink között szerepel a lehető legkorábban elérhető időpontban történő bajnoki osztály-lépés mindkét felnőtt csapatunknál. Az ehhez szükséges feltételrendszer megteremtésében kiemelt szerepe van a TAO támogatásoknak, ugyanis ezen a plusz források, megfelelő felhasználás esetén jelentős mértékben felgyorsíthatják ezen folyamatokat. A fent leírt célokhoz kapcsolódóan a 2013/2014-as támogatási időszakban az alábbi beszerzéseket, fejlesztéseket kívánjuk megvalósítani. Személyi jellegű ráfordítások: A felnőtt csapataink megfelelő szakmai munkájának biztosítása érdekében 1 edző és 1 gyúró alkalmazását kívánjuk ezen támogatási forrásokból finanszírozni. A megfelelő szakembergárda megléte elengedhetetlen a sikeres működéshez. Fontosnak tartjuk, hogy az egyesületünkben dolgozó szakemberek megfelelő körülmények között dolgozzanak. Ezekhez a körülményekhez a létesítmény-feltételeken, az eszközellátottságon túl az anyagi elismerési is hozzá tartozik. Ezeket kívánjuk jelen programunkkal biztosítani a részükre. Tárgyi eszköz beruházások: A 2013/2014-es támogatási időszakban a tárgyi eszköz beruházások jogcímen belül egyrészt javítani szeretnénk a Várpalotai Bányász Sportkör Kézilabda Szakosztályának informatikai eszközellátottságát. 2 db laptop és 2 db nyomtató vásárlásával a növekvő adminisztratív terheinkhez szükséges technikai feltételeket kívánjuk biztosítani ezen beszerzésekkel. Másrészt egy eredményjelző vásárlásával a hazai mérkőzéseink megtartásához szükséges alapvető beszerzés vált szükségessé, ugyanis a jelenleg használatos eredményjelző elavult. Utánpótlás-nevelés fejlesztése: Sportfejlesztési programunk legfajsúlyosabb része az utánpótlás-nevelés fejlesztése. A jövő kézilabdázóiba történő befektetések megtérülnek. A sportos életmód, valamint a legtehetségesebbek tekintetében a versenysportolói karrier az élet minden területén előnyökkel járhat. Az egészség, a küzdeni tudás, a csapatszellem, a közösségi létforma mind-mind olyan erények, amelyekkel minél korábbi életszakaszukban találkoznak a fiatalok, annál ösztönösebbé és természetesebbé válik számukra ez az életforma. A Sportkör kiemelt feladatának tekinti az utánpótlásképzést. A Várpalotai Bányász Sportkör, sportiskolai és utánpótlás-nevelési koncepciót alakított ki, a VBSK Sportiskola kialakítására. Várpalota meghatározó sportágaiban nagy hangsúlyt kell fektetni az utánpótlásra, hisz felnőtt szakosztályaink elsősorban helyi nevelésű bázisra épülhetnek. Célunk a területen a tehetséges gyermekek minőségi oktatásának, nevelésének és képzésének komplex biztosításával egészségtudatos magatartás és életmód kialakítása a felnövekvő nemzedékekben, illetve az élsport utánpótlását jelentő versenysport támogatása. Jelenleg a Sportkör közel 200 versenyengedéllyel rendelkező játékos sportolási lehetőségeit biztosítja, a bajnokságban indított utánpótlás csapataink száma 13. A tömegbázisunk növelése érdekében és a szakmai munka tökéletesítése érdekében a 2013/2014-es támogatási időszakban az alábbiak szerint szeretnénk élni a TAO támogatási rendszer nyújtotta plusz forrásokkal. Sportfejlesztési programunk keretein belül alapvető sporteszközöket kívánunk vásárolni úgymint kézilabdák és labdazsákok, valamint sportolóink részére biztosítani kívánjuk a sportoláshoz elengedhetetlen sportruházatot, olcsóbbá téve ezzel is a családok számára a kézilabdázást (részletesen lásd a táblázatokban). Ezen túlmenően a jogszabályi módosítások adta lehetőségeket kihasználva diagnosztikai mérésekkel kívánunk átfogóbb képet kapni játékosaink állapotáról. A széleskörű terheléses, élettani és sportélettani vizsgálatok az utánpótlássport tekintetében különösen fontosak. Egyrészt kiszűrhetőek ezen mérésekkel olyan tényezők, amelyek esetlegesen veszélyeztethetik a sportolók pályafutását és adott esetben az életét is, másrészt ezen mérések segítségével hatékonyabb, személyre szabott edzésmunka alakítható ki. Terveink között többféle diagnosztikai mérés, vizsgálat megvalósítása is szerepel: Az APAS 3 dimenziós mozgáselemző rendszer lehetővé teszi az emberi mozgások, mozdulatok vagy mozgó tárgyak helyzetének, sebességének és gyorsulásának meghatározását a különböző sportokban, mozgásokban. Teljes antropometriai és szomatometriai mérés, az eredmények értelmezésével, magyarázatával, a jövőre vonatkozó tanácsokkal, speciálisan utánpótláskorúaknak. (részletesen lásd a táblázatokban). A megfelelő edzésmunkához, jól képzett edzőkre valamint olyan szakmai munkatársak alkalmazására van szükség, amelyek a Sportkörben sportolók felkészüléséhez és versenyeztetéséhez biztosítják azokat a feltételeket, amelyek következtében nekik és az edzőknek csak és kizárólag a megfelelő felkészülésre és szakmai munkára kell koncentrálniuk. Ezen környezet megteremtése érdekében 7 edző és egy technikai vezető bérezését kívánjuk megoldani a TAO támogatások terhére (részletesen lásd a táblázatokban). A Sportkör kedvezményesen használhatja a Várpalota Város Önkormányzat tulajdonában és a Palotasport Kft. (ez is 100%-os önkormányzati tulajdon) vagyonkezelésében lévő Gál Gyula Városi Sportközpontot és Sporttelepet (8100 Várpalota, Fehérvári u /7. és 3215/6). Emellett a felkészüléshez a Nepumuki Iskola tornatermét, valamint a Rákóczi telepi tagiskola munkacsarnokát/tornatermét szükséges igénybe vennünk. Ezen költségek/bérleti díjak finanszírozását tervezzük a 2013/2014-es sportfejlesztési programunkban a létesítmény-feltételeink biztosítása érdekében. Ahhoz, hogy ma egy sportoló eredményeket érjen el a kézilabdázásban, több területen kell igen magas követelményeknek megfelelnie. Ezek a felkészülés külső adottságai, a technikai és a taktikai tudás vagyis a megfelelő edzésmunka és a versenyeken szerzett gyakorlat. Az egyik legfontosabb a kézilabdázás technikai kelléktára. A technikai elemek a játék alapját képezik, ezek nyújtanak lehetőséget nyújtanak az eredmények elérésére, és nélkülözhetetlenek a sikerélményhez már a kezdő kézilabdázóknál is. Éppen ezért a bajnoki versenyrendszer mérkőzésein túl is lehetőséget kívánunk biztosítani a játékosaink számára a fejlődése. Edzőtáborok szervezésével, felkészülési mérkőzésekkel, tornákon kupákon való részvétel biztosításával kívánjuk elérni a szakmai célkitűzéseinket. Ezen feladatok ellátásával kapcsolatban felmerülő rendezési, nevezési, logisztikai költségeinket kívánjuk finanszírozni a plusz forrásokból, valamint a játékosaink felkészüléssel, versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezési költségeit Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nem releváns. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A Várpalotai Bányász Sportkör 2013/2014-es sportfejlesztési programja nem tartalmaz építési beruházást. A jelen kérelemben igényelt támogatási összegek felhasználását folyamatosan kívánjuk megvalósítani igazodva a bajnoki évadhoz és a versenynaptárhoz, valamint a Sportkör működési struktúrájához. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A Várpalotai Bányász Sportkör 2013/2014-es támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési programja összhangban van a Magyar Kézilabda Szövetség stratégiai célkitűzéseivel. A kérelemben megfogalmazottak az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokra, valamint a szövetségi benchmark-rendszere és irányelvekre való figyelemmel kerültek megfogalmazásra. A korábbi támogatási időszakokhoz hasonlóan a céljaink nem változtak. A jóváhagyott sportfejlesztési programjaink alapján, azokat továbbgondolva, az első két támogatási időszak tapasztalatait felhasználva kerültek megfogalmazásra a 2013/2014-es sportfejlesztési programunkban lefektetett feladatok. A tömegbázis szélesítése, a felnőtt csapataink sikerességének növelése szorosan összefüggő feladatok. Éppen ezért jelen kérelmünk is ezen kettősség figyelembevételével született. Sportfejlesztési programunk legfajsúlyosabb része az utánpótlás-nevelés fejlesztése. A jövő kézilabdázóiba történő befektetések megtérülnek. A sportos életmód, valamint a legtehetségesebbek tekintetében a versenysportolói karrier az élet minden területén előnyökkel járhat. Az egészség, a küzdeni tudás, a csapatszellem, a közösségi létforma mind-mind olyan erények, amelyekkel minél korábbi életszakaszukban találkoznak a fiatalok, annál ösztönösebbé és természetesebbé válik számukra ez az életforma. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A Várpalotai Bányász Sportkör sportfejlesztési programjában megfogalmazottak sikeres megvalósulása olyan kedvező hatások kiváltását eredményezheti, amelyekből a Sportkörön túl a város valamint a térség is profitálhat. A jövő kézilabdázóiba történő befektetések megtérülnek. A sportos életmód, valamint a legtehetségesebbek tekintetében a versenysportolói karrier az élet minden területén előnyökkel járhat. Az egészség, a küzdeni tudás, a csapatszellem, a közösségi létforma mind-mind olyan erények, amelyekkel minél korábbi életszakaszukban találkoznak a fiatalok, annál ösztönösebbé és természetesebbé válik számukra ez az életforma és azáltal, hogy ez az életforma elérhető közelségbe kerül számukra sokkal könnyebb bevonzani és megnyerni őket a kézilabdázás és a sportolás számára. A látvány-csapatsport támogatási rendszer nyújtotta lehetőségek előtt forrásainkat Várpalota Város Önkormányzatától és más hazai finanszírozású pályázati összegekből teremtettük elő. A

4 ályázat / :58 fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve alapvető finanszírozási célunk, hogy a korábbi forrásainkat ne kiváltság a TAO támogatásból elnyerhető források, hanem kiegészítsék azokat. Ezen szemléletmód azt eredményezi, hogy a sportfejlesztési programunk megvalósításához szükséges önerővel a Sportkör rendelkezik, így ezen tényező nem jelentkezik kockázatként a megvalósulás során. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni. 5 Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Név Szül. idő Kategória Licensz / megnevezés Új? Adózás módja Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a és közötti időszakban Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

5 5 / : Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás Tervezett beruházási, felújítási érték Eredményjelző Ft Laptop Ft Nyomtató Ft Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a és közötti időszakban: Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak 9 Tárgyi eszköz Kategória beruházás/felújítás megnevezése Küzdőtér parkettázása Beruházás helyszíne Helyrajzi szám Beruházás, felújítás tervezett kezdete Beruházás, felújítás tervezett befejezése Üzembe helyezés tervezett időpontja Tervezett beruházási, felújítási érték 8100 Várpalota Fehérvári út / Ft 8100 Várpalota Fehérvári út Sportcsarnok homlokzati nyílászárok 9 cseréje 3215/ Ft U.f. E.k Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

6 ályázat / :58 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2013/14-es bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 Serdülő Ifjúsági Junior A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése 12 Évad Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória Kézilabda mez Ft Ft Kézilabda nadrág Ft Ft Kézilabda cipő Ft Ft szabadidő melegítő alsó/felső Ft Ft sporttáska nagy Ft Ft szabadidő poló Ft Ft labdazsák Ft Ft kézilabda Ft Ft diagnosztikai mérések Ft Ft Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Korosztály Ingatlan megnevezése Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra / hó) Hónapok száma az évadban (hónap) Igénybevett órák száma / évad Éves költség Nepumuki Iskola tornaterem Ft Ft Rákoczi telepi tagiskola tornaterem Ft Ft Gál Gyula sportcsarnok Ft Ft Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak Név Kategória Új? Adózás módja Napi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

7 / : Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Sportszakemberek adatainak részletezése Évad Név Szül. Idő Licensz / megnevezés 2 Fogl. kor. Halasiné Molnár Mónika Utánpótlás igazgató U11 Lakó Levente U11 Szoboszaly istván U11 Grüll Gábor U11 U9 Forgács Ferenc U9 Soha Gergő U7 Szedlák tamás Gadanecz György Technikai vezető U11 U13 Némethné Sulyok Erzsébet Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2013/ /15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár AJT program költségei Ft Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a és közötti időszakra Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen

8 ályázat / : Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Oktatók várható személyi költségei Oktatók várható utazási és szállás költségei Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei Egyéb folyó költségek Amortizá- ció Tanácsadói szolgálta- tások Képzésben Összesen résztvevők személyes költségei 0 Ft 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a és közötti időszakban Időszak Típus Önrész Igényelt támogatás Összesen 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

9 9 / :58 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása Maximum közrem. díj Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2013/ Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft

10 10 / :58 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Várpalota (helység), 2013 (év) 05 (hó) 06 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

11 1 / :58

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/10

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/10 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 Veszprém Kosárlabda Kft. Veszprém Kosárlabda Kft. 3 A szakszövetség

Részletesebben

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím:

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: II. RÁKÓCZI FERENC DIÁK SPORTEGYESÜLET II. RÁKÓCZI FERENC DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Ibrány SE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show...

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show... / 18 2013.12.17. 9:51 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: BEAC Női Kosárlabda Utánpótlásért Alapítvány

Részletesebben

VESC. Szentessy Balázs. Soós Balázs. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

VESC. Szentessy Balázs. Soós Balázs. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Veszprémi Egyetemi Sport Club 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete SZESE 3 A szakszövetség

Részletesebben

Diáksport egyesület. 8 8 0 0 Nagykanizsa

Diáksport egyesület. 8 8 0 0 Nagykanizsa 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 KANIZSAI VADMACSKÁK SE Kanizsai VSE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

SZKC. Hajdu Gábor. Elnök E-mail cím: Egressy Gábor E-mail cím:

SZKC. Hajdu Gábor. Elnök E-mail cím: Egressy Gábor E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Szentendrei Kézilabda Club 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Malév-Budapest Airport-HungaroControl Sport Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Malév-Budapest Airport-HungaroControl Sport Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Malév-Budapest Airport-HungaroControl Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Malév Sport Club 2Gazdálkodási formakód: 521

Részletesebben

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím:

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: ÉLES KÉZILABDA ISKOLA SE ÉLES KÉZISULI SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Erima

Részletesebben

Molnár Csaba Alelnök. Erdei Krisztián

Molnár Csaba Alelnök. Erdei Krisztián 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Cunder Tömegsport és Utánpótlás Kézisuli Egyesület Cunder Kézisuli Egyesület 2 Gazdálkodási

Részletesebben

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím:

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Mizse Kézilabda Club Mizse KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... 1 / 19 2012.08.28. 11:24 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

KOVÁCS LÁSZLÓ. ELNÖK E-mail cím: KRENKÓ JÓZSEF E-mail cím:

KOVÁCS LÁSZLÓ. ELNÖK E-mail cím: KRENKÓ JÓZSEF E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: INÁRCS-ÖRKÉNY KÉZILABDA CKLUB EGYESÜLET INÁRCS-ÖRKÉNY KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

Győző Csaba elnök. Váradi Csaba

Győző Csaba elnök. Váradi Csaba 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Környei Sport Egyesület Környei SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

SZ.N.K.E. Gróz János. Elnők E-mail cím:

SZ.N.K.E. Gróz János. Elnők E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Szentendrei Női Kézilabda Egylet SZ.N.K.E 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 20 2012.08.28. 10:47 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Sportország SC Sportclub Sportszolgáltató Közhasznú

Részletesebben

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szentendrei Női Kézilabda Egylet A kérelmező szervezet rövidített neve: SZ.N.K.E 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: PVSK-Marketing és Hirdetésszervező Korlátolt Felelősségű Társaság PVSK-Marketing Kft. 2 Gazdálkodási

Részletesebben

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím:

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

ASI DSE. Eperjesiné Muts Éva. ügyvezető elnök. Eperjesiné Muts Éva

ASI DSE. Eperjesiné Muts Éva. ügyvezető elnök. Eperjesiné Muts Éva 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület ASI DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 20 2012.08.28. 10:32 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub SzPJK

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44 1 / 35 2014.11.13. 13:44 Ügyiratszám : be/sfphp02-2051/2014/mksz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: DOROGI EGYETÉRTÉS SPORTEGYESÜLET

Részletesebben

Dr. Horváth László elnök. Molnár Zoltán

Dr. Horváth László elnök. Molnár Zoltán 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gödi Sportegyesület Gödi SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra

Részletesebben

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szentendrei Kézilabda Club A kérelmező szervezet rövidített neve: SZKC 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kalmár DSE 2Gazdálkodási formakód: 521

Részletesebben

1 / 12 2013.11.07. 10:12

1 / 12 2013.11.07. 10:12 1 / 12 2013.11.07. 10:12 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület Kalmár DSE

Részletesebben

1 / 21 2014.10.06. 19:21

1 / 21 2014.10.06. 19:21 1 / 21 2014.10.06. 19:21 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület ASI DSE 2 Gazdálkodási

Részletesebben

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: - Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

Diáksport egyesület. 7 6 3 3 Pécs. Vári Attila vezérigazgató. Dr. Istók Tímea

Diáksport egyesület. 7 6 3 3 Pécs. Vári Attila vezérigazgató. Dr. Istók Tímea 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 114 Pécsi Sport Nonprofit Zrt. PSN Zrt. 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben