Sportiskola. Adószám: Bankszámlaszám: Érsek István.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sportiskola. Adószám: 1 8 8 9 7 1 6 4-2 - 1 8. Bankszámlaszám: 1 2 0 9 9 0 0 7-0 1 1 5 1 9 8 7-0 0 1 0 0 0 0 9. Érsek István."

Átírás

1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 A Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület A Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Hivatásos sportszervezet Közhasznú alapítvány Diáksport egyesület Sportiskola Adószám: Bankszámlaszám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (helység) Körmend (út, utca) Kossuth Lajos utca (házszám) 36. A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) Körmend (út, utca) Kossuth Lajos utca (házszám) 36. Hivatalos honlap: Telefon: Fax: A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: Érsek István Egyesület vezető cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Érsek István cím: neve tulajdonosa üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Városi Sportcsarnok Körmend Város Önkormányzata Somogyi Béla Általános Iskola 28 Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola Körmend Város Önkormányzata Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola 8 Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend Város Önkormányzata Kölcsey Ferenc Gimnázium 3 Határrendészeti Szakközépiskola Magyar Államkincstár Basketball Körmend Sport Kft. 10 és versenyeztetés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Nem jogosult 1. A jó váhagyást vé gző sze rve ze t tö lti ki! 2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö zte stüle t e se té n: 549, alapítvány e se té n: 569, Spo rtisko la e se té n: 000, DSE Ame nnyibe n a ké re lme ző diák spo rte gye süle t fe ladatait e llátó spo rtsze rve ze t é s ne m ve sz ré szt vagy sze rze tt indulási jo go t a ké re le mme l é rinte tt szakszö ve tsé g által kiírt ve rse nyre ndsze r valame lyik bajno ki o sztályában valame ly fe lnő tt vagy utánpó tlás ko ro sztályban, akko r a ké re le mhe z csato lni szüksé ge s a Magyar Diákspo rt Szö ve tsé g (MDSZ) nyilatko zatát arró l, ho gy a diák spo rte gye süle t az MDSZ vagy a Magyar Egye te mi-fő isko lai Spo rtszö ve tsé g (MEFS ) által sze rve ze tt ve rse nye ke n ré szt ve sz, vagy arra indulási jo go t sze rze tt. Ame nnyibe n a ké re lme ző fe lső o ktatási spo rtban műkö dő spo rtsze rve ze t, é s ne m ve sz ré szt vagy sze rze tt indulási jo go t a ké re le mme l é rinte tt szakszö ve tsé g által kiírt ve rse nyre ndsze r valame lyik bajno ki o sztályában valame ly fe lnő tt vagy utánpó tlás ko ro sztályban, akko r a ké re le mhe z csato lni szüksé ge s a Magyar Egye te mi-fő isko lai Spo rtszö ve tsé g nyilatko zatát arró l, ho gy a ké re lme ző spo rtsze rve ze t ré szt ve sz a fő isko lai-e gye te mi ve rse nyre ndsze rbe n, vagy arra indulási jo go t sze rze tt.

2 Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Versenyeztetés költségei Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportf ejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4 A sportszervezet sportf ejlesztési programja a es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Program a Körmendi Kosárlabda utánpótlásának újbóli felvirágoztatásáért Jelen sportfejlesztési program a Körmendi kosárlabda méltán híres utánpótlás nevelésének fejlesztését, újbóli felvirágoztatását célozza meg. A Körmendi Kosárlabda Közhasznú Egyesület 2006 óta foglalkozik szervezett keretek között, kimondottan az utánpótlás neveléssel, tehetségek felkutatásával. A pályázatban bemutatott program a 2014/15-ös támogatási ido szakra vonatkozik, melyek megvalósítása hosszú ido re meghatározná és biztosítaná a Körmendi Kosárlabdázás utánpótlásának szakmai és tárgyi feltételeit. A program megvalósítása hosszú távon elengedhetetlen az utóbbi évtizedekben felépített, méltán híres, az idáig háromszoros magyar bajnok és hatszoros kupagyo ztes felno tt kosárlabda csapat további sikeres szerepléséhez, továbbá a korábbi évek TAO program keretében sikeresen megvílósított sportfejlesztési programok folytatásához. A program megvalósításának elso dleges helyszíne a körmendi Somogyi Béla Általános Iskola sportcsarnoka, mely a felno tt kosárlabda csapat edzései és mérko zései mellett az utánpótlás nevelésének is helyet ad. Ezen helyszín mellett a sportcsarnok szomszédságában lévo Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola tornaterme, a Kölcsey Ferenc Gimnázium tornaterme, továbbá Rendészeti Szakközépiskola csarnoka, amely helyszíneken jellemzo en a elo készíto és kenguru korcsoport edzései valósulnak meg. Az Egyesület a korábbi években tagdíjból, önkormányzati támogatásból, egyéb szponzori felajánlásokból tartotta fenn magát. Így megoldott volt a mindennapi mu ködés, viszont további fejlesztésekre nem volt leheto ség. A 2011/12, 2012/13 és 2013/14-es évekre vonatkozóan elnyert TAO támogatás jelento s mértékben megkönnyítette az Egyesület mu ködését, és látványos fejlesztések valósulhattak meg már ez idáig is, továbbá folytatódnak a program befejezéséig. Ez által nyugodtabb és stabilabb körülmények között mu ködhet az egyesület, mely vonzóbb mind a gyermekeknek, szülo knek, továbbá az edzo k számára is. Program a Körmendi Kosárlabda utánpótlásának újbóli felvirágoztatásáért Jelen sportfejlesztési program a Körmendi kosárlabda méltán híres utánpótlás nevelésének fejlesztését, újbóli felvirágoztatását célozza meg. A Körmendi Kosárlabda Közhasznú Egyesület 2006 óta foglalkozik szervezett keretek között, kimondottan az utánpótlás neveléssel, tehetségek felkutatásával. A pályázatban bemutatott program a 2014/15-ös támogatási ido szakra vonatkozik, melyek megvalósítása hosszú ido re meghatározná és biztosítaná a Körmendi Kosárlabdázás utánpótlásának szakmai és tárgyi feltételeit. A program megvalósítása hosszú távon elengedhetetlen az utóbbi évtizedekben felépített, méltán híres, az idáig háromszoros magyar bajnok és hatszoros kupagyo ztes felno tt kosárlabda csapat további sikeres szerepléséhez, továbbá a korábbi évek TAO program keretében sikeresen megvílósított sportfejlesztési programok folytatásához. A program megvalósításának elso dleges helyszíne a körmendi Somogyi Béla Általános Iskola sportcsarnoka, mely a felno tt kosárlabda csapat edzései és mérko zései mellett az utánpótlás nevelésének is helyet ad. Ezen helyszín mellett a sportcsarnok szomszédságában lévo Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola tornaterme, a Kölcsey Ferenc Gimnázium tornaterme, továbbá Rendészeti Szakközépiskola csarnoka, amely helyszíneken jellemzo en a elo készíto és kenguru korcsoport edzései valósulnak meg. Az Egyesület a korábbi években tagdíjból, önkormányzati támogatásból, egyéb szponzori felajánlásokból tartotta fenn magát. Így megoldott volt a mindennapi mu ködés, viszont további fejlesztésekre nem volt leheto ség. A 2011/12, 2012/13 és 2013/14-es évekre vonatkozóan elnyert TAO támogatás jelento s mértékben megkönnyítette az Egyesület mu ködését, és látványos fejlesztések valósulhattak meg már ez idáig is, továbbá folytatódnak a program befejezéséig. Ez által nyugodtabb és stabilabb körülmények között mu ködhet az egyesület, mely vonzóbb mind a gyermekeknek, szülo knek, továbbá az edzo k számára is. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Jelen sportfejlesztési program nem tartalmaz ingatlan beruházást! Jelen sportfejlesztési program nem tartalmaz ingatlan beruházást! Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve sportfejlesztési program kiemelkedo en az utánpótláshoz kapcsolódó költségekbo l tevo dik össze, melyhez személyi jellegu ráfordítás, tárgyi eszköz beruházás és versenyeztetéssel összefüggo költségek kapcsolódnak. A 2014/15-ös támogatási ido szakra vonatkozó sportfejlesztési program összes költsége: ,- Ft, melybo l igényelt támogatás: ,- Ft. A program megvalósításához szükséges anyagi ráfordítást a jogszabályi leheto ségek által megengedett TAO felajánlásokból kívánjuk finanszírozni, a megfelelo önrész biztosítása mellett. A Jelen támogatási kérelemben foglalt elemeket az alábbiak szerint kívánjuk ütemezni: A személyi jellegu kiadásokat a fejlesztési program megvalósításáért felelo s vezeto bérére kívánjuk igényelni, melyet a program teljes ido szakára, 12 hónapra (2014. július június) használnánk fel. Az utánpótlás-neveléshez kapcsolódó edzo i bérek vonatkozásában a tavalyi bérszínvonalat vettük alapul, annak érdekében, hogy a jövo ben is megfelelo mino ségu szakembereket tudjuk alkalmazni. Az o bérüket 11 hónapon keresztül (2014. augusztus június) szeretnénk finanszírozni jelen projekt keretén belül. Szintén az utánpótlás-neveléshez kapcsolódó költségek keretében kívánunk támogatást igényelni sportfelszerelésekre és sporteszközökre. A hez és versenyeztetéshez szükséges sportfelszereléseket a 2015-ös év elején tervezzük beszerezni. A programban tervezett sporteszközök a felkészítést, ero fejlesztést, prevenciót és regenerálódást segítik elo a megfelelo szakember (személyi és ero nléti edzo ) alkalmazása által. A pályázatban szerepeltetett eszközök az ero nléti edzo és a gyógytornász gondos felmérését követo en kerültek kiválasztásra, melyek nagymértékben hozzájárulnak sportolók teljesítményének növeléséhez és egészségének mego rzéséhez. Mivel az eszközök túlnyomó részt a felkészítéshez kapcsolódnak, ezért célszeru nek tartjuk beszerzésüket a támogatási ido szak elejére, 2014 nyarára ido zíteni. Tárgyi eszköz beruházás keretében egy laptopot beszerzését tervezzük, az egyesület mérkőzéseinek fullcourt vezetése érdekében, továbbá hogy az egyesület mindennapi ügyintézését, továbbá a t, versenyeztetést segítse. A sportfejlesztési program kiemelkedo en az utánpótláshoz kapcsolódó költségekbo l tevo dik össze, melyhez személyi jellegu ráfordítás, tárgyi eszköz beruházás és versenyeztetéssel összefüggo költségek kapcsolódnak. A 2014/15-ös támogatási ido szakra vonatkozó sportfejlesztési program összes költsége: ,- Ft, melybo l igényelt támogatás: ,- Ft. A program megvalósításához szükséges anyagi ráfordítást a jogszabályi leheto ségek által megengedett TAO felajánlásokból kívánjuk finanszírozni, a megfelelo önrész biztosítása mellett. Jelen támogatási kérelemben foglalt elemeket az alábbiak szerint kívánjuk ütemezni: A személyi jellegu kiadásokat a fejlesztési program megvalósításáért felelo s vezeto bérére kívánjuk igényelni, melyet a program teljes ido szakára, 12 hónapra (2014. július június) használnánk fel. Az utánpótlás-neveléshez kapcsolódó edzo i bérek vonatkozásában a tavalyi bérszínvonalat vettük alapul, annak érdekében, hogy a jövo ben is megfelelo mino ségu szakembereket tudjuk alkalmazni. Az o bérüket 11 hónapon keresztül (2014. augusztus június) szeretnénk finanszírozni jelen projekt keretén belül. Szintén az utánpótlás-neveléshez kapcsolódó költségek keretében kívánunk támogatást igényelni sportfelszerelésekre és sporteszközökre. A hez és versenyeztetéshez szükséges sportfelszereléseket a 2015-ös év elején tervezzük beszerezni. A programban tervezett sporteszközök a felkészítést, ero fejlesztést, prevenciót és regenerálódást segítik elo a megfelelo szakember (személyi és ero nléti edzo ) alkalmazása által. A pályázatban szerepeltetett eszközök az ero nléti edzo és a gyógytornász gondos felmérését követo en kerültek kiválasztásra, melyek nagymértékben hozzájárulnak sportolók teljesítményének növeléséhez és egészségének mego rzéséhez. Mivel az eszközök túlnyomó részt a felkészítéshez kapcsolódnak, ezért célszeru nek tartjuk beszerzésüket a támogatási ido szak elejére,

3 2014 nyarára ido zíteni. Tárgyi eszköz beruházás keretében egy laptopot beszerzését tervezzük, az egyesület mérkőzéseinek fullcourt vezetése érdekében, továbbá hogy az egyesület mindennapi ügyintézését, továbbá a t, versenyeztetést segítse. A sportf ejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportf ejlesztési program és a jelen sportf ejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Körmendi Kosárlabda Utánpótlás sportfejlesztési programját összhangba kívánjuk állítani az MKOSZ "Új pályán - A magyar kosárlabdázás megújításának stratégiai koncepciója" utánpótlás és szakemberképzés programjával, mely alapján a sportág népszeru sítése és a tömegesítése érdekében elo készíto mozgalmat kell elindítani az általános iskolák alsó tagozatától kezdve, továbbá az irányított szakmai képzés fontosságára hívja fel a figyelmet. Egyesületünk mind a 2011/12, 2012/13 mind pedig a 2013/14-es támogatási ido szakra vonatkozóan rendelkezik támogatott sportfejlesztési programmal. A korábbi sportfejlesztési programok elso dleges célja a biztos, stabil mu ködés megteremtése volt, melyre alapozva komoly szakmai program mentén haladhat elo re az utánpótlás-nevelés. Már a korábbi programok megtervezésekor a hosszú távon is jellemzo en a TAO támogatásból fenntartható, egymásra épülo koncepciót próbáltunk felépíteni. A korábbi sportfejlesztési programok megvalósítása a terveknek megfelelo en alakult és alakul a jelenlegi ido szakban is. A legfo bb célkitu zés, miszerint nyugodt, rendezett körülmények között folyhasson az utánpótlás-nevelés, jó úton halad. A korábbi programokra épülve, hozzá szorosan kapcsolódva született meg a 2014/15-ös évre vonatkozó sportfejlesztési programunk is. Míg a korábbi évben jellemzo en a biztos alapokon nyugvó, ugyanakkor elo remutató program kialakítása volt az elso dleges cél, addig jelen program legfo bb célkitu zése a hosszú távú fenntarthatóság. Jelen sportfejlesztési programban az utánpótlás-nevelés részeként szintén fontos és elengedhetetlen sporteszközöket is szerepeltetünk. Az ero nléti edzo nk és a gyógytornászunk gondos és részletes felmérése alapján kerültek a beszerezni kívánt eszközök, felszerelések meghatározásra, melyekkel hosszabb távra megoldódik az egyesület ilyen irányú beszerzési szándéka, és amely eszközök segítségével jelento sen no a játékosok teljesíto képessége mindamellett, hogy az egészségükre a leheto legkisebb veszélyt jelentene a versenysport. A fentiek alapján hisszük, hogy a TAO támogatás igénybevételének leheto ségével, és az egymásra épülo, átgondolt és tudatosan végrehajtott sportfejlesztési programokkal olyan hosszú távon is EREDMÉNYES és SIKERES utánpótlás-rendszert sikerül felépítenünk, melyre méltán lehet büszke mind a több mint 50 éves körmendi kosárlabda, mind pedig egész magyar kosárlabda társadalom. A Körmendi Kosárlabda Utánpótlás sportfejlesztési programját összhangba kívánjuk állítani az MKOSZ "Új pályán - A magyar kosárlabdázás megújításának stratégiai koncepciója" utánpótlás és szakemberképzés programjával, mely alapján a sportág népszeru sítése és a tömegesítése érdekében elo készíto mozgalmat kell elindítani az általános iskolák alsó tagozatától kezdve, továbbá az irányított szakmai képzés fontosságára hívja fel a figyelmet. Egyesületünk mind a 2011/12, 2012/13 mind pedig a 2013/14-es támogatási ido szakra vonatkozóan rendelkezik támogatott sportfejlesztési programmal. A korábbi sportfejlesztési programok elso dleges célja a biztos, stabil mu ködés megteremtése volt, melyre alapozva komoly szakmai program mentén haladhat elo re az utánpótlás-nevelés. Már a korábbi programok megtervezésekor a hosszú távon is jellemzo en a TAO támogatásból fenntartható, egymásra épülo koncepciót próbáltunk felépíteni. A korábbi sportfejlesztési programok megvalósítása a terveknek megfelelo en alakult és alakul a jelenlegi ido szakban is. A legfo bb célkitu zés, miszerint nyugodt, rendezett körülmények között folyhasson az utánpótlás-nevelés, jó úton halad. A korábbi programokra épülve, hozzá szorosan kapcsolódva született meg a 2014/15-ös évre vonatkozó sportfejlesztési programunk is. Míg a korábbi évben jellemzo en a biztos alapokon nyugvó, ugyanakkor elo remutató program kialakítása volt az elso dleges cél, addig jelen program legfo bb célkitu zése a hosszú távú fenntarthatóság. Jelen sportfejlesztési programban az utánpótlás-nevelés részeként szintén fontos és elengedhetetlen sporteszközöket is szerepeltetünk. Az ero nléti edzo nk és a gyógytornászunk gondos és részletes felmérése alapján kerültek a beszerezni kívánt eszközök, felszerelések meghatározásra, melyekkel hosszabb távra megoldódik az egyesület ilyen irányú beszerzési szándéka, és amely eszközök segítségével jelento sen no a játékosok teljesíto képessége mindamellett, hogy az egészségükre a leheto legkisebb veszélyt jelentene a versenysport. A fentiek alapján hisszük, hogy a TAO támogatás igénybevételének leheto ségével, és az egymásra épülo, átgondolt és tudatosan végrehajtott sportfejlesztési programokkal olyan hosszú távon is EREDMÉNYES és SIKERES utánpótlás-rendszert sikerül felépítenünk, melyre méltán lehet büszke mind a több mint 50 éves körmendi kosárlabda, mind pedig egész magyar kosárlabda társadalom. A A sportf ejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Sikeres pa lya zatunk no velne a gyermekek leheto se geit, hogy mine l to bbet tudjanak mozogni e s egy ege szse ges e letmo dot, nemzetet, ta rsadalmat tudjanak kialakı tani. Jo vo ke pu nkben a kosa rlabda heti rendszeresse ggel gyakorolt sportteve kenyse gke nt, az egye nek e s a csala dok, kis ko zo sse gek e letmino se ge nek befolya sola sa ra ke pes te nyezo ke nt jelenik meg. Dinamikusan no velni szeretne nk a kosa rlabda mindennapos mu vele se t, elterjede se t. Felno tt kosa rlabda csapatunknak u jra egyre to bb saja t nevele su ja te kost kı va nunk adni, e s megteremtju k a leheto se get az uta npo tla s koru ja te kosoknak ahhoz, hogy NB I oszta lyu csapatokban ja tszhassanak. Ja te kosainkat gyakran visszu k va logatott e s kupame rko ze sekre, ami ero sı ti az egye ni motiva cio t, az o sszetartoza st e s a nemzeti o ntudat kialakı ta sa t. To bb napos, vide ki torna ink kiva lo csapato sszetarta st kova csolhatnak a csapatok ko zo tt. Reme nyeink szerint a TAO ta mogata snak is ko szo nheto rendezettebb ko ru lme nyeket la tva egyre to bb szu lo va llal re szt az egyesu let munka ja ban, nyu jt ta mogata st ku lo nfe le szolga ltata sokkal. Va rosunk O nkorma nyzata val kitu no kapcsolatban a llunk, egyesu letu nk meghata rozo szereplo je a va ros sporte lete nek. A sporta gban elismerik teljesı tme nyu nket, a szu lo k nagyra e rte kelik, e s o ro mmel veszik, hogy foglalkozunk gyermekeikkel. Sikeres pa lya zatunk no velne a gyermekek leheto se geit, hogy mine l to bbet tudjanak mozogni e s egy ege szse ges e letmo dot, nemzetet, ta rsadalmat tudjanak kialakı tani. Jo vo ke pu nkben a kosa rlabda heti rendszeresse ggel gyakorolt sportteve kenyse gke nt, az egye nek e s a csala dok, kis ko zo sse gek e letmino se ge nek befolya sola sa ra ke pes te nyezo ke nt jelenik meg. Dinamikusan no velni szeretne nk a kosa rlabda mindennapos mu vele se t, elterjede se t. Felno tt kosa rlabda csapatunknak u jra egyre to bb saja t nevele su ja te kost kı va nunk adni, e s megteremtju k a leheto se get az uta npo tla s koru ja te kosoknak ahhoz, hogy NB I oszta lyu csapatokban ja tszhassanak. Ja te kosainkat gyakran visszu k va logatott e s kupame rko ze sekre, ami ero sı ti az egye ni motiva cio t, az o sszetartoza st e s a nemzeti o ntudat kialakı ta sa t. To bb napos, vide ki torna ink kiva lo csapato sszetarta st kova csolhatnak a csapatok ko zo tt. Reme nyeink szerint a TAO ta mogata snak is ko szo nheto rendezettebb ko ru lme nyeket la tva egyre to bb szu lo va llal re szt az egyesu let munka ja ban, nyu jt ta mogata st ku lo nfe le szolga ltata sokkal. Va rosunk O nkorma nyzata val kitu no kapcsolatban a llunk, egyesu letu nk meghata rozo szereplo je a va ros sporte lete nek. A sporta gban elismerik teljesı tme nyu nket, a szu lo k nagyra e rte kelik, e s o ro mmel veszik, hogy foglalkozunk gyermekeikkel. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

4 2014/15 Erőnléti edző U11 U12 U14 Kamarás Ákos - U Ft Ft Ft U18 Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft összesen: Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a és közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/ Ft Ft Ft összesen: Ft Ft Ft 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám 4. Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

5 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Projekt költségvetése összesen Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

Diáksport egyesület. 2 1 0 0 Gödöllő. Pecze Dániel elnök

Diáksport egyesület. 2 1 0 0 Gödöllő. Pecze Dániel elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Gödöllői Sport Klub Kosárlabda Szakosztály Gödöllői Sport Klub

Részletesebben

Diáksport egyesület. 7 4 0 0 Kaposvár. Monok Tibor elnök. Monok Tibor

Diáksport egyesület. 7 4 0 0 Kaposvár. Monok Tibor elnök. Monok Tibor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Monok Sportegyesület Monok SE 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

Bajai Bácska FKE. Sportiskola

Bajai Bácska FKE. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Bajai Bácska Férfi Kosárlabda Egyesület Bajai Bácska FKE 3 A szakszövetség

Részletesebben

be/sfp-05061/2015/mkosz

be/sfp-05061/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hernádi Szakmai Továbbképző és Sportegyesület Kosárlabda szakosztálya A kérelmező szervezet rövidített neve HSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

1 / 11 2014.12.18. 10:42

1 / 11 2014.12.18. 10:42 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Universitas Sport Club Szeged USC Szeged 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

KKC. Sportiskola. Adószám: 1 8 3 4 0 4 5 9-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 2 0 7 1-2 0 0 1 2 0 9 6 - Iványi Ferenc. elnök.

KKC. Sportiskola. Adószám: 1 8 3 4 0 4 5 9-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 2 0 7 1-2 0 0 1 2 0 9 6 - Iványi Ferenc. elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Kiskunfélegyházi Kosárlabdázók Clubja KKC 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

Sportiskola. Adószám: 1 3 6 3 4 8 2 1-2 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 2 6-8 0 3 1 0 0 3 7. Spiriev Attila.

Sportiskola. Adószám: 1 3 6 3 4 8 2 1-2 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 2 6-8 0 3 1 0 0 3 7. Spiriev Attila. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 MTK ELITE Basket Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Diáksport egyesület. Zsebe Ferenc ügyvezető. Zsebe Ferenc

Diáksport egyesület. Zsebe Ferenc ügyvezető. Zsebe Ferenc 1 Érkezett : 1. KÉRELMEZŐ DTI kérelmező szervezet teljes neve: kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 BSKETBLL Körmend Sport Korlátolt Felelősségű Társaság BSKETBLL Körmend Sport

Részletesebben

Diáksport egyesület. Dr. Moldvay István elnök. Dr. Moldvay István

Diáksport egyesület. Dr. Moldvay István elnök. Dr. Moldvay István 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Nyíradony Város Verseny- és Tömegsport Klub Nyíradony VVTK 3 A

Részletesebben

SZKSE. Sportiskola. Adószám: 1 8 7 1 3 1 0 9-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 0 5 5 0-4 4 1 3 9 9 0 6-5 1 1 0 0 0 0 5. Könczöl Attila.

SZKSE. Sportiskola. Adószám: 1 8 7 1 3 1 0 9-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 0 5 5 0-4 4 1 3 9 9 0 6-5 1 1 0 0 0 0 5. Könczöl Attila. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Szentendrei Kosárlabda Sport Egyesület SZKSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

Diáksport egyesület. 6 1 0 0 Kiskunfélegyháza. Iványi Ferenc elnök. Seres Tibor

Diáksport egyesület. 6 1 0 0 Kiskunfélegyháza. Iványi Ferenc elnök. Seres Tibor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Kiskunfélegyházi Kosárlabdázók Clubja KKC 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

Diáksport egyesület. Makrai László ügyvezető igazgató. Makrai László

Diáksport egyesület. Makrai László ügyvezető igazgató. Makrai László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 Nyíregyházi Kosárlabda Klub Korlátolt Felelősségű Társaság NYKK

Részletesebben

2 / 3 2013.07.29. 14:27

2 / 3 2013.07.29. 14:27 2 / 3 2013.07.29. 14:27 1 Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: BEAC 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

PKC. Sportiskola. Adószám: 1 8 9 2 3 3 8 4-2 - 1 9. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 8 0 4 5-2 0 0 4 0 6 3 7-0 0 0 0 0 0 0 0. Hernádi Tamás.

PKC. Sportiskola. Adószám: 1 8 9 2 3 3 8 4-2 - 1 9. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 8 0 4 5-2 0 0 4 0 6 3 7-0 0 0 0 0 0 0 0. Hernádi Tamás. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Pápai Kosárlabda Klub PKC 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

Malév Sport Club. Sportiskola

Malév Sport Club. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Malév-Budapest Airport HUngaroControll Sport Club Malév Sport Club

Részletesebben

ELITE SE. Sportiskola

ELITE SE. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ELITE Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 ELITE SE 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

Diáksport egyesület. 7 6 3 3 Pécs. Vári Attila vezérigazgató. Dr. Istók Tímea

Diáksport egyesület. 7 6 3 3 Pécs. Vári Attila vezérigazgató. Dr. Istók Tímea 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 114 Pécsi Sport Nonprofit Zrt. PSN Zrt. 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Tóvárosi Általános Iskola TINI Diáksport Egyesület TINI DSE 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: GÖDÖLLŐI BOCSKAI SPORT EGYESÜLET GÖDÖLLŐI BOCSKAI SPORT EGYESÜLET 2 Gazdálkodási formakód: 3

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 10 2012.11.07. 16:02 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Törökbálinti Focisuli Egyesület Törökbálinti

Részletesebben

1. oldal, összesen: 11 oldal

1. oldal, összesen: 11 oldal 1. oldal, 11 oldal 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Veszprémi

Részletesebben

Sportiskola. Adószám: 2 0 7 4 9 9 4 1-2 - 0 9. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 8 0 0 8-2 0 2 4 2 5 0 9 - Orendi Mihály. Makray Balázs

Sportiskola. Adószám: 2 0 7 4 9 9 4 1-2 - 0 9. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 8 0 0 8-2 0 2 4 2 5 0 9 - Orendi Mihály. Makray Balázs 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Gödi SE. Sportiskola

Gödi SE. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Gödi Sport Egyesület-kosárlabda szakosztály Gödi SE 3 A szakszövetség

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 / 10 2014.04.27. 12:37 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Tóvárosi Általános Iskola Tini Diáksport Egyesülete TINI DSE 2 Gazdálkodási

Részletesebben

TFSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 0 6 0 7 9-2 - 4 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 1 2 0 0 4-2 0 0 1 0 9 2 2-0 0 0 0 0 0 0 0. Dr. Molnár Sándor. ügyv.

TFSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 0 6 0 7 9-2 - 4 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 1 2 0 0 4-2 0 0 1 0 9 2 2-0 0 0 0 0 0 0 0. Dr. Molnár Sándor. ügyv. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete TFSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

1 of 10 2014.11.10. 12:56

1 of 10 2014.11.10. 12:56 1 of 10 2014.11.10. 12:56 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Sugovica Diáksport Egyesület Sugovica DSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

1 / 11 2014.04.22. 12:21

1 / 11 2014.04.22. 12:21 1 / 11 2014.04.22. 12:21 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/9

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/9 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gyömrő Városi Sportklub Gyömrő VSK 2 Gazdálkodási formakód: 322 Bajnoki osztály: NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

Monok SE. Sportiskola

Monok SE. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Monok Sportegyesület Monok SE 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

DMSE. Sportiskola. Adószám: Bankszámlaszám: (házszám) 22. Dr.Francia István.

DMSE. Sportiskola. Adószám: Bankszámlaszám: (házszám) 22. Dr.Francia István. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Debreceni Medikus Sportegyesület DMSE 3 A szakszövetség vagy a

Részletesebben

Diáksport egyesület. 4 2 2 0 Hajdúböszörmény. Komáromi Imre elnök. Quirikó Vivien KTK

Diáksport egyesület. 4 2 2 0 Hajdúböszörmény. Komáromi Imre elnök. Quirikó Vivien KTK 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Hajdúböszörményi Torna Egylet Hajdúböszörményi TE 3 A szakszövetség

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 10 2012.11.07. 15:20 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Balatonszemes-Balatonőszöd Dél-Balaton FC

Részletesebben

SZESE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 8 2 7 2 3-2 - 0 8. Bankszámlaszám: 1 0 3 0 0 0 0 2-3 3 2 2 2 1 5 4-0 0 0 0 3 2 8 5. Gyömörei Tamás.

SZESE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 8 2 7 2 3-2 - 0 8. Bankszámlaszám: 1 0 3 0 0 0 0 2-3 3 2 2 2 1 5 4-0 0 0 0 3 2 8 5. Gyömörei Tamás. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete SZESE 3 A szakszövetség

Részletesebben

1 / 11 2013.11.04. 18:48

1 / 11 2013.11.04. 18:48 1 / 11 2013.11.04. 18:48 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Soproni Műegyetemi Atlétikai és Football Club

Részletesebben

BTK. Sportiskola. Adószám: Bankszámlaszám: Csóka Csaba. elnök.

BTK. Sportiskola. Adószám: Bankszámlaszám: Csóka Csaba. elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Büki Testedzők Köre BTK 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete SZESE 3 A szakszövetség

Részletesebben

Túri DSE. Sportiskola

Túri DSE. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Mezőtúri Református Diáksport Egyesület Túri DSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

KVSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 9 0 3 2 8-1 - 1 1. Bankszámlaszám: 6 3 2 0 0 0 3 0-1 1 0 4 8 8 8 8 - Beigelbeck Attila. elnök.

KVSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 9 0 3 2 8-1 - 1 1. Bankszámlaszám: 6 3 2 0 0 0 3 0-1 1 0 4 8 8 8 8 - Beigelbeck Attila. elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Komárom Városi Sportegyesület KVSE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

Diáksport egyesület. 6 5 0 0 Baja. Kovács Lajos elnök. Vétek Frigyes

Diáksport egyesület. 6 5 0 0 Baja. Kovács Lajos elnök. Vétek Frigyes 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 001 Magyarországi Németek Diáksport Egyesülete MNDSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/10

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/10 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 Veszprém Kosárlabda Kft. Veszprém Kosárlabda Kft. 3 A szakszövetség

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Kiskunlacházi Ifjú Kosarasok Köre KLIKK Zsiráfok SE 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség

Részletesebben

Magyar Kézilabda Szövetség Budapest Istvánmezei út 1-3.

Magyar Kézilabda Szövetség Budapest Istvánmezei út 1-3. Magyar Kézilabda Szövetség 1146. Budapest Istvánmezei út 1-3. Nemcsik Balázs főtitkár úr részére Tárgy: hiánypótlás a Csepel DSE sportszervezet 15. sorszámú pályázatához hivatkozási szám: SPT 15/211/1

Részletesebben

Diáksport egyesület. 7 0 0 0 Sárbogárd. Tóth Krisztián egyesületi elnök. Botka István

Diáksport egyesület. 7 0 0 0 Sárbogárd. Tóth Krisztián egyesületi elnök. Botka István 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Sárbogárdi Kosárlabda Club Sárbogárdi KC 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

Diáksport egyesület. 1 1 1 9 Budapest. Bernárd János elnök. Dudás József

Diáksport egyesület. 1 1 1 9 Budapest. Bernárd János elnök. Dudás József 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Budai XI. Sportegyesület Budai XI. SE 3 A szakszövetség vagy a

Részletesebben

Fürge Gyík DSE. Sportiskola

Fürge Gyík DSE. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Fürge Gyík Diáksport Egyesület Fürge Gyík DSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

Budai XI. SE. Sportiskola

Budai XI. SE. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Budai XI. Sportegyesület Budai XI. SE 3 A szakszövetség vagy a

Részletesebben

Tatai Sportegyesület TSE. Diáksport egyesület. Szabó Judit elnök. Szabó Judit

Tatai Sportegyesület TSE. Diáksport egyesület. Szabó Judit elnök. Szabó Judit 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Tatai Sportegyesület TSE 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

Sportiskola. Adószám: 1 9 2 5 4 1 3 5-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 8 0 0 7-2 0 9 0 7 8 3 7-0 0 0 0 0 0 0 0. Szentessy Balázs.

Sportiskola. Adószám: 1 9 2 5 4 1 3 5-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 8 0 0 7-2 0 9 0 7 8 3 7-0 0 0 0 0 0 0 0. Szentessy Balázs. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Veszprémi Egyetemi Sport Club Veszprémi Egyetemi SC. 3 A szakszövetség

Részletesebben

HKK. Sportiskola. Adószám: 1 8 5 5 3 4 8 6-1 - 0 9. Bankszámlaszám: 6 0 6 0 0 1 4 9-1 2 0 0 0 3 1 3-0 0 0 0 0 0 0 0. Csáfordi Dénes.

HKK. Sportiskola. Adószám: 1 8 5 5 3 4 8 6-1 - 0 9. Bankszámlaszám: 6 0 6 0 0 1 4 9-1 2 0 0 0 3 1 3-0 0 0 0 0 0 0 0. Csáfordi Dénes. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Hajdúhadházi Kosárlabda Klub HKK 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

MNDSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 5 5 0 4 3 1-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 3 2-2 9 3 6 0 0 0 3. Kovács Lajos.

MNDSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 5 5 0 4 3 1-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 3 2-2 9 3 6 0 0 0 3. Kovács Lajos. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 001 Magyarországi Németek Diáksport Egyesülete MNDSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club GEAC 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

Rád SE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 6 1 3 Rád. Szekeres Mihály elnök. Szekeres Mihály

Rád SE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 6 1 3 Rád. Szekeres Mihály elnök. Szekeres Mihály 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Rád Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Rád SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

1 / 11 2014.11.26. 22:25

1 / 11 2014.11.26. 22:25 Pályázat 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Egri Városi Sportiskola EVSI 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

1 / :54

1 / :54 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET ZUGLÓI SASOK SE 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a

Részletesebben

Diáksport egyesület. 1 1 1 5 Budapest. Mocsai László

Diáksport egyesület. 1 1 1 5 Budapest. Mocsai László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Kosárlabdát Kedvelők Clubja Sportegyesület KOKEC SE 3 A szakszövetség

Részletesebben

CSKSE. 8 4 7 4 Csabrendek. Komendánt Sándor elnök. Komendánt Sándor

CSKSE. 8 4 7 4 Csabrendek. Komendánt Sándor elnök. Komendánt Sándor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csabrendeki Kulturális és Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: CSKSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

BDSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 1 6 9 0 2 2-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 2 1 7 3-2 0 0 0 4 7 5 2-0 0 0 0 0 0 0 0 ÁRENDÁS PÉTER

BDSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 1 6 9 0 2 2-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 2 1 7 3-2 0 0 0 4 7 5 2-0 0 0 0 0 0 0 0 ÁRENDÁS PÉTER 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 BUDAÖRSI DIÁK SPORTEGYESÜLET BDSE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

1 / :30

1 / :30 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Pityke Kosársuli Sportegyesület Pityke KSE 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a

Részletesebben

HKLSE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 8 3 2 0 6 5-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 6 0 0 0 0 6-0 0 0 0 0 0 0 0-4 0 5 2 8 0 7 4. Tóth IStván.

HKLSE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 8 3 2 0 6 5-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 6 0 0 0 0 6-0 0 0 0 0 0 0 0-4 0 5 2 8 0 7 4. Tóth IStván. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Honvéd Kossuth Lajos Sportegyesület Szentendre A kérelmező szervezet rövidített neve: HKLSE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra

Részletesebben

NYFSE. Sportiskola. Adószám: Bankszámlaszám: Máté János. ügyvezető elnök.

NYFSE. Sportiskola. Adószám: Bankszámlaszám: Máté János. ügyvezető elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 322 Nyíregyházi Főiskola Sportegyesülete NYFSE 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-3224/2014 Ügyintéző: Szabari János Rákóczi út 49-53 E-mail: sporttamogatas@hunbasket.hu 8900

Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-3224/2014 Ügyintéző: Szabari János Rákóczi út 49-53 E-mail: sporttamogatas@hunbasket.hu 8900 Iktatószám: ki/jh01-3224/2014 Zalaegerszegi Kölcsey Gimnázium Diák Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-3224/2014 Zalaegerszeg Ügyintéző: Szabari János Rákóczi út 49-53 E-mail: sporttamogatas@hunbasket.hu

Részletesebben

RADO KSE. Sportiskola

RADO KSE. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 RADO KOSÁRLABDA SPORTEGYESÜLET RADO KSE 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

Sportiskola. Adószám: 1 8 9 5 9 0 9 5-1 - 2 0. Bankszámlaszám: 7 5 0 0 0 2 4 6-1 0 0 9 7 3 3 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Flórek Zsolt. elnök.

Sportiskola. Adószám: 1 8 9 5 9 0 9 5-1 - 2 0. Bankszámlaszám: 7 5 0 0 0 2 4 6-1 0 0 9 7 3 3 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Flórek Zsolt. elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 569 Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány Zalakaros Sportjáért

Részletesebben

MVSC. Adószám: 1 9 9 2 8 9 1 1-1 - 1 2. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 1 0 4 8-2 0 0 0 7 8 9 6 - 3 1 4 3 Mátranovák. Vanó László elnök.

MVSC. Adószám: 1 9 9 2 8 9 1 1-1 - 1 2. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 1 0 4 8-2 0 0 0 7 8 9 6 - 3 1 4 3 Mátranovák. Vanó László elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mátranováki Vasas Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve: MVSC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

Diáksport egyesület. Fax: Monok Tibor ügyvezető. Monok Tibor

Diáksport egyesület. Fax: Monok Tibor ügyvezető. Monok Tibor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 Kaposvári Kosárlabda Klub Korlátolt Felelősségű Társaság KKK Kft

Részletesebben

KOKEC SE. Sportiskola

KOKEC SE. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Kosárlabdát Kedvelők Clubja Sportegyesület KOKEC SE 3 A szakszövetség

Részletesebben

Diáksport egyesület. 2 3 3 0 Dunaharaszti. Kulcsár Ferenc elnök. Kulcsár Ferenc

Diáksport egyesület. 2 3 3 0 Dunaharaszti. Kulcsár Ferenc elnök. Kulcsár Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Dunaharaszti Munkás Testedző Kör DMTK 3 A szakszövetség vagy a

Részletesebben

8 6 5 1 Balatonszabadi. Gulyás János Elnök. Gulyás János

8 6 5 1 Balatonszabadi. Gulyás János Elnök. Gulyás János 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Balatonszabadi Labdarúgó Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Balatonszabadi L E 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

Mohorai SE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 6 9 8 Mohora. Gál Tibor elnök. Gál Tibor

Mohorai SE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 6 9 8 Mohora. Gál Tibor elnök. Gál Tibor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mohorai Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Mohorai SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Sportiskola. Adószám: 1 9 1 2 4 9 7 3-1 - 0 9. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 8 0 6 0-2 0 0 7 0 4 3 8 - Komáromi Imre. elnök.

Sportiskola. Adószám: 1 9 1 2 4 9 7 3-1 - 0 9. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 8 0 6 0-2 0 0 7 0 4 3 8 - Komáromi Imre. elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Hajdúböszörményi Torna Egylet Hajdúböszörményi TE 3 A szakszövetség

Részletesebben

Újlengyel DSE. Adószám: 1 8 6 6 2 0 1 0-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 6 5 5 0 0 0 7 5-3 0 0 0 8 2 3 7-5 3 0 0 0 0 1 2.

Újlengyel DSE. Adószám: 1 8 6 6 2 0 1 0-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 6 5 5 0 0 0 7 5-3 0 0 0 8 2 3 7-5 3 0 0 0 0 1 2. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Újlengyeli Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Újlengyel DSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

DF DSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 2 0 2 3 9-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 6 0 3 7-2 0 0 0 7 3 3 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Balogh Bertalan.

DF DSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 2 0 2 3 9-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 6 0 3 7-2 0 0 0 7 3 3 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Balogh Bertalan. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 001 Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesület DF DSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

Adószám: 1 8 3 3 0 2 3 0-1 - 0 2. Bankszámlaszám: 5 0 8 0 0 0 1 8-1 1 0 6 6 3 5 8 - 7 9 0 0 Szigetvár

Adószám: 1 8 3 3 0 2 3 0-1 - 0 2. Bankszámlaszám: 5 0 8 0 0 0 1 8-1 1 0 6 6 3 5 8 - 7 9 0 0 Szigetvár 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kell egy csapat gyermek és utánpótlás korú labdarúgókért foci-suli alapítván A kérelmező szervezet rövidített neve: Kell egy csapat

Részletesebben

Diáksport egyesület. 2 3 4 0 Kiskunlacháza. Mayering Viktor

Diáksport egyesület. 2 3 4 0 Kiskunlacháza. Mayering Viktor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Kiskunlacházi Ifjú Kosarasok Köre KLIKK Zsiráfok SE 3 A szakszövetség

Részletesebben

PSK. Adószám: 1 8 6 4 0 2 0 9-1 - 1 2. Bankszámlaszám: 6 2 1 0 0 3 0 8-1 5 7 1 0 4 2 0 - 3 0 6 0 Pásztó. Hegedűs László Elnök.

PSK. Adószám: 1 8 6 4 0 2 0 9-1 - 1 2. Bankszámlaszám: 6 2 1 0 0 3 0 8-1 5 7 1 0 4 2 0 - 3 0 6 0 Pásztó. Hegedűs László Elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pásztói Sport Klub A kérelmező szervezet rövidített neve: PSK 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt költségek

Részletesebben

LVSC 3 0 2 1 LŐRINCI

LVSC 3 0 2 1 LŐRINCI 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: LVSC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Ziccer Kosársuli SE. Sportiskola

Ziccer Kosársuli SE. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Ziccer Kosársuli Sportegyesület Ziccer Kosársuli SE 3 A szakszövetség

Részletesebben

6 5 0 0 - Baja. Melnik János elnök. Melnik János

6 5 0 0 - Baja. Melnik János elnök. Melnik János 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dunagyöngye SK Szeremle A kérelmező szervezet rövidített neve: Dunagyöngye SK Szeremle 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Diáksport egyesület 2 0 4 0 BUDAÖRS

Diáksport egyesület 2 0 4 0 BUDAÖRS 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 RADO KOSÁRLABDA SPORTEGYESÜLET RADO KSE 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

1 / 10 2013.06.27. 16:43

1 / 10 2013.06.27. 16:43 1 / 10 2013.06.27. 16:43 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Csákánydoroszlói Községi Sportegyesület Csákánydoroszlói

Részletesebben

Sportiskola. Adószám: 1 8 2 7 9 1 2 8-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 0 4 6 3-5 0 5 2 6 5 5 2-7 6 8 9 1 0 0 5. Boda Gábor. Elnök.

Sportiskola. Adószám: 1 8 2 7 9 1 2 8-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 0 4 6 3-5 0 5 2 6 5 5 2-7 6 8 9 1 0 0 5. Boda Gábor. Elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület Dunaújvárosi Sárkányok

Részletesebben

9 3 3 0 Kapuvár. Holanek Zoltán Elnök. Dr. Jakab Zsolt

9 3 3 0 Kapuvár. Holanek Zoltán Elnök. Dr. Jakab Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nebuló Futball Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Nebuló Futball Sportegyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

Diáksport egyesület Hajdúhadház. Csáfordi Dénes elnök. Balogh Balázs

Diáksport egyesület Hajdúhadház. Csáfordi Dénes elnök. Balogh Balázs 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Hajdúhadházi Kosárlabda Klub HKK 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

Bozsik program. Hamar István

Bozsik program. Hamar István 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Városi Sportkör Tököl Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Városi Sportkör Tököl Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa

Részletesebben

UTC 1913 Kft. Egyéb Up

UTC 1913 Kft. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: UTC 1913 Labdarúgó Kft A kérelmező szervezet rövidített neve: UTC 1913 Kft 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 113

Részletesebben

Diáksport egyesület. Makrai László elnök. Makrai László

Diáksport egyesület. Makrai László elnök. Makrai László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Nyíregyházi Kosárlabda Klub NyKK 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

Dabasi Kézilabda Club Városi Sportegyesület II. negyedéves előrehaladási jelentése

Dabasi Kézilabda Club Városi Sportegyesület II. negyedéves előrehaladási jelentése Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tárgy: 2012/2013 II. negyedéves előrehaladási jelentés 1 Dabasi Kézilabda Club Városi Sportegyesület II. negyedéves előrehaladási jelentése

Részletesebben

Gyakorló DSE. Sportiskola

Gyakorló DSE. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Gyakorló Diáksport Egyesület Gyakorló DSE 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

Nádasd KSE. Egyéb Up

Nádasd KSE. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nádasd Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Nádasd KSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

SE Sümegcsehi. Megyei III. oszt. vagy alatta. 8 3 5 7 Sümegcsehi. Cserép Gábor elnök. Horváth Balázs

SE Sümegcsehi. Megyei III. oszt. vagy alatta. 8 3 5 7 Sümegcsehi. Cserép Gábor elnök. Horváth Balázs 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Sümegcsehi A kérelmező szervezet rövidített neve: SE Sümegcsehi 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Héhalom SE. Adószám: 1 9 9 2 9 1 9 4-1 - 1 2. Bankszámlaszám: 5 5 4 0 0 0 2 2-1 1 0 1 5 8 8 8-0 0 0 0 0 0 0 0. 3 0 4 1 Héhalom.

Héhalom SE. Adószám: 1 9 9 2 9 1 9 4-1 - 1 2. Bankszámlaszám: 5 5 4 0 0 0 2 2-1 1 0 1 5 8 8 8-0 0 0 0 0 0 0 0. 3 0 4 1 Héhalom. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Héhalom Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Héhalom SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Sportiskola. Adószám: 2 3 4 9 4 3 4 1-2 - 0 3. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 9 1-9 1 0 5 0 0 0 9. Katona Andor. elnök.

Sportiskola. Adószám: 2 3 4 9 4 3 4 1-2 - 0 3. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 9 1-9 1 0 5 0 0 0 9. Katona Andor. elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Félegyházi Térségi

Részletesebben

1 Ügyiratszám : T-2011/159 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Veszprémi Utánpótlás KE

Részletesebben

1 / :42

1 / :42 1 / 10 2012.09.07. 15:42 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bödei Sportegyesület Bödei Sportegyesület 3

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 of 10 2014.08.05. 9:25 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Diáksport egyesület. 8 7 4 9 Zalakaros. Flórek Zsolt elnök. Tóth Melinda

Diáksport egyesület. 8 7 4 9 Zalakaros. Flórek Zsolt elnök. Tóth Melinda 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 569 Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány Zalakaros Sportjáért

Részletesebben

Bajánsenye SE. Adószám: 1 9 8 9 3 2 7 3-1 - 1 8. Bankszámlaszám: 7 2 1 0 0 4 6 4-1 0 2 0 3 6 4 4 - 9 9 4 4 Bajánsenye. Horváth Zsolt egyesületi elnök

Bajánsenye SE. Adószám: 1 9 8 9 3 2 7 3-1 - 1 8. Bankszámlaszám: 7 2 1 0 0 4 6 4-1 0 2 0 3 6 4 4 - 9 9 4 4 Bajánsenye. Horváth Zsolt egyesületi elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bajánsenye Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Bajánsenye SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

RSE. Adószám: 1 9 9 2 8 5 0 2-1 - 1 2. Bankszámlaszám: 7 5 7 0 0 7 0 2-1 7 1 0 0 1 2 6-0 0 0 0 0 0 0 0. 3 1 7 7 Rimóc. Beszkid Andor elnök

RSE. Adószám: 1 9 9 2 8 5 0 2-1 - 1 2. Bankszámlaszám: 7 5 7 0 0 7 0 2-1 7 1 0 0 1 2 6-0 0 0 0 0 0 0 0. 3 1 7 7 Rimóc. Beszkid Andor elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Rimóci Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: RSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

Bozsik program. Flórek Zsolt

Bozsik program. Flórek Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány A kérelmező szervezet rövidített neve: Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány 2

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp01-0043/2013 - SZARVASI NŐI KÉZILABDA KLUB

Ügyiratszám : be/sfphp01-0043/2013 - SZARVASI NŐI KÉZILABDA KLUB Ügyiratszám : be/sfphp01-0043/2013 - SZARVASI NŐI KÉZILABDA KLUB Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra 25 000 Ft Jogcímek Támogatás

Részletesebben