A könyvtár az iskola lelke avagy a Kodály Zoltán Általános Iskola könyvtára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A könyvtár az iskola lelke avagy a Kodály Zoltán Általános Iskola könyvtára"

Átírás

1 TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT 2007 A könyvtár az iskola lelke avagy a Kodály Zoltán Általános Iskola könyvtára Készítette: Csopey Dániel 6. osztályos tanuló Kárpáti Tamás 8. osztályos tanuló Felkészítő tanár: Melykóné Tőzsér Judit

2 TARTALOMJEGYZÉK Témaválasztásunk indoklása... 3 Miért választottuk ezt a témát?... 3 A csapattá válás története... 3 A kutatás folyamatának bemutatása... 4 Megfigyelés és mérés... 4 Tudományterületi elhelyezés... 5 Hipotéziseink és kérdéseink... 6 A téma ismertetése/ a hipotézis megalapozásához szükséges elméleti háttér... 7 A KÖNYVTÁR... 7 A KÖNYVTÁRAK FAJTÁI... 8 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR... 9 Az iskolai könyvtárunk általános jellemzői: Az iskolai könyvtár a különböző jogszabályokban A könyvtár igazi célja a használat A könyvtárostanár munkája Az iskolai könyvtár küldetésnyilatkozata Az iskolai könyvtárak története A mai értelemben vett iskolai könyvtár kialakulása ( ) A hatvani Kodály Zoltán Általános Könyvtárának története Az iskolai könyvtár helye az iskola életében 2007-ben Az iskolai könyvtár bemutatása, működési rendje Állományrészek szerinti rövid helyzetelemzés: Az iskolai könyvtár távlati fejlesztésének fő célja Kérdőív a Tudományos diákköri munka hipotézisének igazolására A kérdőívek elemzése AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR JÖVŐKÉPE Összegzés Önreflexió Felhasznált irodalom

3 Témaválasztásunk indoklása Miért választottuk ezt a témát? 2005-ben tanultunk először könyvtárhasználatot, amit nagyon érdekesnek találtunk. Érdekes volt feltérképezni hogy, milyen feladata van és milyen lehetőségei vannak a könyvtárnak. Azért választottuk ezt a témát, mert szeretünk olvasni és szeretjük a könyveket. A csapattá válás története Kárpáti Tamás 8. osztályos tanuló gondolatai: Egy nap a szokásos teendőimet végeztem: az iskolai könyvtárban kutakodtam, amikor megláttam Jutka nénit és Csopey Danit, amint a TDK-s könyvtári munkához kérdéseket gyűjtenek. Leültem segíteni nekik. Akkor úgymond ötletrohamot csináltunk. A vége az lett, hogy a legtöbb kérdést a tudatos témaválasztáshoz nekem sikerült kitalálnom! Ezért örömmel társultam Csopihoz: így közösen írunk az iskolai könyvtárról dolgozatot. Ezt azért tartottam már akkor is nekünk való témának és jó ötletnek, mivel ha tehetem a könyvtárban vagyok és olvasok, búvárkodom és internetezek. Persze ezen felül az is érdekel, hogy mit, hogyan, honnan és mikor gyűjt a könyvtár. Engem az is foglalkoztat, hogy mi is a könyvtáros a feladata. Témaválasztásunk indoklására a legalkalmasabb idézetnek tartjuk Szent-Györgyi Albert gondolatát: A könyvek azért vannak, hogy a tudást bennük tartsuk, s a fejünket valami okosabbra használjuk. Saját fotó: búvárkodunk a könyvtárban 3

4 A kutatás folyamatának bemutatása Hipotézisünk igazolására többféle módszert alkalmaztunk. Dolgozatunk megírásakor néhány esetben végeztünk empirikus ismeretgyűjtést. Az empirikus megismerés során megfigyeltük környezetünk jelenségeit. A megfigyeléseket leírtuk, és méréssel vizsgáltuk tovább. Ezeket adatok formájában rögzítettük, melyeket később feldolgoztunk. A megfigyelés során érzékszerveinkre, benyomásainkra támaszkodtunk. Az empirikus ismeretgyűjtés előre megtervezett folyamat volt: Először megfigyeltük mi történik az iskolai könyvtárban Majd kérdőíves felmérést végeztünk Ezt követően a tapasztalatokat rögzítettük, leírtuk, értékeltük Ok és okozati összefüggést kerestünk, azokat elemeztük A hipotézist vizsgáltuk. Megfigyelés és mérés Megfigyeltük, hogy kik, miért és hogyan használják az iskolai könyvtárat. Dolgozatunk megírásakor méréseket is készítettünk a saját magunk által elkészített kérdőív segítségével. Azt szerettük volna bizonyítani, hogy az iskolai könyvtár fontos szerepet tölt be egy iskola életében. az iskolai könyvtár az iskola lelke Teoretikus módon is gyűjtöttünk adatokat, információkat, aminek nagyon széles volt a háttérirodalma. Az elméleti ismeretgyűjtés során tudós emberek által igazolt ismereteket gyűjtöttünk össze, hogy tudáshiányunkat pótoljuk. A kutatás során tudományos szövegeket olvastunk el és jegyzeteltünk le, miközben ezeket az algoritmusokat végeztük: olvasás, szövegértelmezés lényegkiemelés, tömörítés adatgyűjtés, jegyzetelés ok- oksági kapcsolatok keresése az elméleti ismeretek rendszerezése vázlatkészítés. 4

5 Tudományterületi elhelyezés A mi dolgozatunk témája az információtudományhoz tartozik, amit könyvtártudománynak, dokumentációnak, tájékoztatástudománynak, szakirodalmi tájékoztatásnak, szakirodalmi informatikának is hívnak. Az elnevezések sokfélesége változó tartalmú tudományt takar. A különböző elnevezéseknek az az oka, hogy történelmi korszakonként eltérő volt az ismeretek tárgyi hordozóit tartalmazó gyűjtemények- általában könyvtárak- arculata. A könyvtártudományhoz azért tartozik a dolgozatunk, mert a könyvtárakról szól. Minden korszak minden könyvtárára lényegi azonosság jellemző: gyűjt, rendszerezi az ismereteket és biztosítja a használatukat. Ezeket a tevékenységeket végzi a ma könyvtára, többek között az iskolai könyvtárunk is. Ezt vizsgáljuk dolgozatunkban. Az információtudomány egyrészt önálló tudomány, másfelől egy tevékenység alapja. Sokan összetévesztik az információ- elmélettel, amely a matematikai tudományok egyik ága. Az információtudomány kifejezés az angol information science magyar nyelvű megfelelője. A könyvtárak mindennapi tevékenysége során nagyon sok olyan gyakorlati tudnivalóra is szükség van, amely nem tudományos ismeret, de a szakmai jártasság elválaszthatatlan részét képezi. Például hogyan kell a dokumentumokat állományba venni, hogyan lehet tájékozódni a kereskedelemben stb. Saját fotó: iskolánk könyvtáráról 5

6 Hipotéziseink és kérdéseink A mi dolgozatunk az iskolai könyvtárról szól. A kutatás közben sok megválaszolatlan kérdéssel és sok bizonyításra váró állítással találkoztunk. Egy kérdőív segítségével szeretnénk ezekre választ kapni. Hipotéziseink: A könyvtárat használó diákok nem is tudják pontosan, mit tehetnének a könyvtárban. A gyerekek házi feladatot írni, olvasni járnak a könyvtárba, a többség pedig számítógépezni jön. Munkánk kezdetén rengeteg kérdést fogalmaztunk meg. Ezek közül a legfontosabbak voltak: Mikor alapult meg az iskolai könyvtár? Naponta hány ember megy be a könyvtárba? Milyen könyveket vesznek ki a felnőttek és milyeneket a gyerekek? Miért nem lehet minden könyvet kivenni? Mit csinálnak a gyerekek a könyvtárba? Mit csinálhatnának a gyerekek a könyvtárban? Mit gyűjt a könyvtár? Hány könyv van a könyvtárban? Mi a könyvtár feladata? Mi a könyvtár kötelessége? Mi a könyvtáros feladata? Hol tárolja a könyveket a könyvtár? Mi a legrégebbi könyv a könyvtárban? Mi a legújabb könyv a könyvtárban? Ezt a rengeteg kérdést szűkítettük. Ebben a dolgozatban arra kerestük a választ, hogy az iskolai könyvtár valóban hogyan lehet az iskola lelke? 6

7 A téma ismertetése/ a hipotézis megalapozásához szükséges elméleti háttér A KÖNYVTÁR A könyvek Életünk szerves részei. Könyvek kísérnek a műveltség felé vivő úton, könyvek alakítják világnézetünket, erkölcsünket, könyvek formálják kívánságainkat, céljainkat, könyvek segítenek abban, hogy megértessük magunkat másokkal, könyvek vidámítanak fel nehéz óráinkban, könyvek tudják megsokszorozni örömeinket, könyvek segítenek a több kenyérhez, a könnyebb élethez. Amit tudunk, annak túlnyomó részét könyvekből tudjuk, még ha ezek egy részét nem magunk olvastuk is el. A könyvek legjelentősebb gyűjtőhelye, s így a legfontosabb tanító, tájékoztató és nemes szórakozást kínáló intézményünk a könyvtár. Csapody Csaba Tóth András Vértesy Miklós: Magyar könyvtártörténet.bp.,gondolat,1987. A könyvtár fogalmának meghatározásához több kézikönyvből is gyűjtöttünk ismeretet. Könyvtár fn 1. Nagyobb mennyiségű könyvnek rendszerezett (közhasználatra szánt) gyűjteménye. / Ennek helyisége(i) vagy épülete. (Magyar értelmező kéziszótár. Bp., Akadémiai Kiadó, 1982.) Könyvtár fn 1. Könyvek rendszerezett gyűjteménye. (Képes diákszótár. Bp., Akadémiai Kiadó, 1992.) Könyvtár fn 1. Nagy mennyiségű könyvnek valamilyen elv(ek) szerint összeállított, többnyire rendezett, nyilvántartott és rendszerezett valamely közösség tulajdonában lévő vagy annak használatra szánt gyűjteménye. (A magyar nyelv értelmező szótára. Bp., Akadémiai Kiadó) Könyvtár: A könyveknek olvasásra ( művelődésre, kutatásra, gyakorlati tájékozódásra ) szánt és e célra alkalmassá tett gyűjteménye. (Móra lexikon. Bp., Móra Kiadó, 1992.) Mi az azonos mindegyik meghatározásban? A rendszerezett gyűjtemény kifejezés. 7

8 Összegyűjtöttük a kapcsolódó kifejezéseket is, amelyek a könyvtár fogalmához szorosan kapcsolódnak. Ebben a dolgozatban azonban ezeknek a magyarázatával csak az iskolai könyvtárak értelmezésekor foglalkozunk. rend könyv olvasó könyvtár könyvtáros gyűjtemény dokumentum rendszerezettség információhordozó A KÖNYVTÁRAK FAJTÁI A könyvtárak fajtáit is megvizsgáltuk. A könyvtárakat többféle szempont szerint lehet csoportosítani: Kik használhatják? Mi a könyvtár feladata, funkciója? Milyen a könyvtár gyűjteménye? Milyen a könyvtár gyűjtőköre? A használathoz való jog szerint a könyvtár lehet: nyilvános könyvtár (mindenki által megközelíthető helyen van, bárki igénybe veheti a könyvtár szolgáltatásait és rendszeresen nyitva tart) korlátozottan nyilvános könyvtár zárt könyvtár Funkció, feladat szerint a könyvtár lehet: nemzeti könyvtár (országos feladatokat lát el) települési közkönyvtár (a lakóterület lakóinak nyújt könyvtári szolgáltatást) megyei könyvtár országos szakkönyvtár, állami egyetem szakkönyvtára iskolai könyvtár (az iskolai oktató-nevelő munkát, és a tanulást segíti) 8

9 Gyűjtőkör szerint: általános gyűjtőkörű könyvtár (mindenféle szép- és ismeretközlő irodalmat gyűjt) szaktudományok szerint gyűjti az állományát (csak egyes témakörök szakirodalmát gyűjti kiemelten) AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR Az iskolai könyvtár az iskolai a tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok gyűjteménye és egyúttal az iskolai oktatás, tanulás helyszíne. Gyűjteménye tartalmazza azokat az információhordozókat, különböző dokumentumokat, amelyeket az iskolában a tanulás, tanítás során felhasználhat, hasznosíthat az iskola minden tagja: diák és pedagógus egyaránt. Az iskolai könyvtár gyűjteménye rendszerezett, és rend uralkodik benne. A gyűjtemény minden dokumentuma úgy áll az olvasók rendelkezésére, hogy azt könnyen és gyorsan megtalálja a könyvtárhasználó. Az iskola minden pillanatában - a tanulásban éppúgy mint a szabadidő hasznos eltöltésében - az iskolai könyvtár FORRÁSKÖZPONTKÉNT működik. 1 1 Forrásközpont: az az iskolai könyvtár forrásközpont, amelyik törekszik mindenféle dokumentumtípus gyűjtésére, és olyan információkat tartalmaz, amelyek az iskola mindennapjaiban ( tanulásban éppúgy mint tanórán kívül) fontosak lehetnek. Rendelkezik a különböző típusú információhordozók, dokumentumtípusok használatához szükséges eszközökkel is. 9

10 Az iskola és a könyvtár évszázadok óta egymástól elválaszthatatlan fogalmak. Mindkettő története a messze távoli múltba vezet vissza, lényegében egyidősek az emberi civilizáció történetével. Kezdettől összetartoznak: ahol iskola létrejött ott azonnal vagy rövid időn belül megjelent a könyvtár is. Az iskolai könyvtárnak rengeteg feladata van. Ezek közül az alapfeladatok: a tanulók és a tanárok igényeinek kielégítése és fejlesztése a könyvtárban, az iskolában folyó pedagógiai tevékenységhez, a nevelő-oktató munkához, a tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtése, feltárása és megőrzése, továbbá a könyv- és könyvtárhasználati ismeretek oktatása, mely szerves része az iskolai működésnek, tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, tanórai foglalkozások tartása, az egyéni és csoportos helyben használat biztosítása, könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzését. Vannak persze kiegészítő feladatok is. Ezekből is összegyűjtöttünk néhányat: tanórán kívüli foglakozások új ismerethordozók előállítása számítógépes informatikai szolgáltatások tájékoztatás más könyvtárakról részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében muzeális értékű könyvtári gyűjtemények gondozása közreműködés az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában. 10

11 Törvényeket, jogszabályokat is tanulmányoztunk, hogy minél alaposabban körüljárjuk a témát. A 16/1998. MKM rendelettel szabályozott feladat meghatározásból következően az iskolai könyvtár olyan ideális szellemi műhely, ahol a tanulók a könyvtári gyakorlatot végzik a könyvtáros és más szakos tanárok irányításával az órán, az órák után, pedig a tanulók és a tanárok egyénileg vehetik igénybe a könyvtár szolgáltatásait, például a könyvtáros tanár tanácsadó, tájékoztató funkciójából származó szolgáltatásokat. Az iskolai könyvtár az intézményben nem elkülönülő, önálló szervezeti egység, hanem a közoktatási intézmény szerves része.! Úgy gondoljuk, hogy ezek az állítások a mi iskolai könyvtárunkra is igazak. Ez az első hipotézisünk. Saját fotó: az iskolai könyvtárunkban sokféle tevékenység történik 11

12 Az iskolai könyvtár által gyűjtött dokumentumtípusok: (a képeken is ezeket mutatjuk be) Könyv, folyóirat, tankönyv, tanulói segédletek; Térkép, kotta, falitábla; Demonstrációs eszközök; Hangzó dokumentumok, filmek, videofelvételek; Oktató szoftverek, CD-ROM- ok; Tantervek, tanmenetek, feladatlapok Képek a kézikönyvtárról, a tankönyvekről és a folyóirat-olvasóból. 12

13 A könyvtárat használó embereket is több csoportra lehet osztani. Ezek a csoportok: A diák: házi feladatot ír, szabadidejét tölti, versenyre készül stb. A szaktanár: szakórát tart, felkészül az órájára. A pedagógus: tájékozódik a szakirodalomban. Az osztályfőnök: diákjai nevelését segítő dokumentumok gyűjtése. Az intézményvezető: az oktatási, jogi szabályokat követi nyomon. A szülő: ismerkedik az intézménnyel, tartós tankönyvet kölcsönöz. A fenntartó: a tanulói tankönyvtámogatást biztosítja. Saját fotó: az iskolai könyvtárat sokan sokféle módon használják 13

14 Az iskolai könyvtárat az előbb felsorolt csoportok csak akkor tudják használni, ha az iskolai könyvtár: megfelelő állományú, megfelelő feltártságú, nyilvántartású, és amelyik megfelel a szakmai követelményeknek is. A szakmai követelményekből egy pár, amelyet jogszabály határoz meg. ( es MKM rendelet és módosításai): helyiség, amely alkalmas az állomány (állományrész) szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztály foglalkoztatására, legalább egy olyan, a használók által könnyen megközelíthető könyvtáros tanár (-tanító) alkalmazása, legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte, szabadpolcos állományrész biztosítása, tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás biztosítása. Természetesen az iskolai könyvtáraknak vannak pl. a berendezésekkel kapcsolatos előírásai is. Ezek a következők: tanulói asztal, szék egy iskolai osztály egyidejű foglalkoztatásához szükséges mennyiségben, életkornak megfelelő méretben egyedi világítás olvasóhelyenként 1 db könyvtárosi asztal, szék 1-1 db asztal egyedi világítással szekrény (tároló) háromezer könyvtári dokumentum elhelyezésére tárolók, polcok, szabadpolcok 2 db telefon 1 közös vonallal is működtethető fénymásoló 1 db, számítógép, nyomtató 1-1 db video (lejátszó, felvevő) televízióval 1 db CD vagy lemezjátszó, írásvetítő 1-1 db! A mi iskolai könyvtárunk rendelkezik az előírásban szereplő berendezésekkel. Ezt megfigyelés módszerével állapítottuk meg. 14

15 Az iskolai könyvtárunk általános jellemzői: Állománya a nyilvános könyvtáréval összevetve a legösszetettebb, Tevékenységében legtöbbször a konkrét kérdésekre való válaszkeresés, azaz a referenszmunka uralkodik, A forráshasználat és az ismeretszerzés, és ezeknek az ismereteknek a rendszerezése a könyvtár pedagógiai munkájának a legfőbb célja, Teljes egészében minőségorientált, Az iskola legdemokratikusabb színtere, hiszen a tanárok és mi diákok is egyszerre és egyidőben gyakran ugyanarra a célra használjuk. Saját fotó: Időszaki kiadvány és enciklopédia-használat közben ellesett pillanatok 15

16 db Az iskolai könyvtár a különböző jogszabályokban A közoktatásról szóló törvény rendelkezései biztosítják a tanulónak a tájékozódás, az információhoz való hozzájutás jogát 2. Ez a törvény előírja azt is, hogy Az iskolában működő iskolai könyvtárnak lehetővé kell tennie, hogy szolgáltatásait a tanulók és a pedagógusok minden tanítási napon igénybe tudják venni. 3 A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 3. számú melléklete az iskolai könyvtár működtetésének szakmai követelményeit írja elő. Az iskolai (kollégiumi) könyvtár gyűjteményének széles körűen tartalmaznia kell azokat az információkat és információhordozókat, amelyekre az iskolai (kollégiumi) nevelő és oktató tevékenységéhez szükség van. Az iskolai (kollégiumi) könyvtárnak rendelkeznie kell a különböző információhordozók használatához, az újabb dokumentumok előállításához, a dokumentumok kiadásához, a könyvtárhasználat nyilvántartásához szükséges eszközökkel. Az iskolai (kollégiumi) könyvtár kapcsolatot tart a többi iskolai (kollégiumi) könyvtárral, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival, a nyilvános könyvtárakkal, és együttműködik az iskola székhelyén működő közkönyvtárral. A könyvtár igazi célja a használat. Az iskolai könyvtárak az iskolai tanulásnak is jó színterei, valamint komoly szerep hárul rá a tankönyvrendeletből következően is. Hiszen évről évre nő azoknak a tankönyveknek a száma, amelyeket tartós használatra az iskolai könyvtárból kölcsönzünk ki. Ezt mutatja a tankönyvek gyarapodása is. Tankönyvek gyarapodása év Tankönyvek száma Kodály Z. Ált. Isk. 2 Közokt. törv (1) c) 3 Közokt. törv. 98. (6) 16

17 Gyűjtőmunkát végző diákok a könyvtárban A könyvtárostanár munkája A könyvtárostanár az iskolai könyvtár működésének, szolgáltató készségének meghatározója, akinek a feladatai szerteágazóak. A gyűjtemény folyamatos fejlesztése, feltárása, gondozása és rendelkezésre bocsátása, tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, tanórai foglalkozások tartása, az egyéni és csoportos helyben használat biztosítása, könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzését, tanórán kívüli foglalkozások tartása, dokumentumok másolása, új ismerethordozók előállítása, számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, tájékoztatás nyújtása az iskolai könyvtárak, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól, más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, muzeális értékű iskolai (kollégiumi) könyvtári gyűjtemények gondozása, a kötelező iskolai könyvtári statisztikai adatok szolgáltatása az OKM-nek Az iskolai könyvtárak működését négy tényező összehangolt együttese jelenti: - gyűjtemények, - szolgáltatások, - könyvtárosok, - infrastruktúra. 17

18 Az iskolai könyvtár küldetésnyilatkozata Az iskolai könyvtár a feladatok sikeres ellátásához, napjaink információra és tudásra alapozott társadalmában való eligazodáshoz szükséges alapvető információt és elképzeléseket, gondolatokat biztosít. Az iskolai könyvtár a tanulókat permanens tanulási készségekkel fegyverzi fel és fejleszti képzelőerejüket, lehetővé téve azt, hogy felelős állampolgárokként éljenek Az iskolai könyvtár a tanulást segítő szolgáltatásokat, könyveket és egyéb forrásokat biztosít, amelyek az iskolai közösség minden tagja számára lehetővé teszik, hogy kritikus gondolkodókká, valamint minden típusú és formájú információhordozó hatékony alkalmazóivá váljanak. Hozzáférnek a szélesebb könyvtári és információs hálózathoz, összhangban az UNESCO nyilvános könyvtárakról szóló nyilatkozatának az alapelveivel (Részletek az IFLA és az UNESCO közös iskolai könyvtári nyilatkozatából Celler Zsuzsa fordítása. Elérhető: * Az iskolának fel kell készítenie a jövő nemzedékét az információra és tudásra alapozott társadalmunkban való helytállásra, az információk önálló megszerzésére, értékelésére, szelektív használatára. A feladat sikeres ellátásához olyan jól működő iskolai könyvtárra van szükség, amely képes arra, hogy a tanulás, ismeretszerzés hatékony munkaformáihoz eszközt, módszert, megfelelő információs és dokumentális bázist, motiváló tanulási környezetet biztosítson. (Dán Krisztina: Útmutató az iskolai könyvárak fejlesztéséhez. Elérhető: Saját fotó: Forráskeresés a hagyományos és a nem hagyományos dokumentumokban. 18

19 Az iskolai könyvtárak története Első hazai iskolánk a 10. század végén létesített Szent Márton-hegyi kolostori iskola volt. A könyvleltára arról tudósít, hogy miből szerezhette ismeretet a középkorban élő tanár és diák. A Pannonhalmi könyvtár díszes könyvtárterme Forrás: Tovább éltek e feladatok a Mátyás korában alapított humanista iskolák könyvtáraiban is, de követendő mintául ekkor már a klasszikus antik latin és görög szerzők művei álltak. A 16. században Debrecen és Sárospatak iskolai könyvtárai nemcsak gazdag, jól szervezett gyűjteménnyel, hanem kialakult könyvtárhasználati szabályzattal is rendelkeztek. A 16. században alapított protestáns kollégiumban az oktatás a tudomány elmaradhatatlan előzménye volt ben Apafi Mihály fejedelem költöztette a kollégiumot a török dúlás miatt Nagyenyedre. A kollégium filozófia, jogi és református teológiai fakultással rendelkezett és története során olyan kiemelkedő tanítványokat nevelt, mint Bod Péter, Bolyai Farkas stb. A brassói evangélikus középiskolában Honter János könyvári szabályzatot készített a gyűjtemény gondozóját oeconomus -nak nevezték. Feladata: havonta portalanítás, kora reggeltől este 6-ig nyitva tartás. A 17. században megindult ellenformáció is megteremtette a maga iskolai könyvtári kultúráját (Nagyszombat, Pozsony, Kolozsvár) de a jezsuita intézményeket -szemben a protestánsokéval- az jellemezte, hogy elsősorban a tanárok részére tartották fenn az iskolai könyvtárat. 19

20 A században tovább gyarapodtak a régi alapítású iskolai könyvtárak és újabbak egész sora jelent meg mellettük (Győr, Gyöngyös, Esztergom, Pest). A Sárospataki Református Kollégium Könyvtárának díszterme Forrás: Mind a reformáció, mind az ellenreformáció nyomán gazdagodtak, gyarapodtak az iskolai könyvtárak, de egyúttal megjelentek a könyvtár használatával kapcsolatos tiltások is. A könyvtár tanulást segítő funkciójára is kísérletek történtek: Edvil Illés Pál 1843-ban tette közzé az ún. öntanulási programját. A század fordulóján megjelentek az iskolai könyvtárakban az ifjúsági irodalom alkotásai (Robinson, Amerika felfedezése) és velük az egyéni olvasási kedv élesztgetése. 20

21 A mai értelemben vett iskolai könyvtár kialakulása ( ) Az 1850-ben Bécsben kiadott minisztériumi rendelkezése mind a gimnáziumok, mind a reáliskolák számára előírta az elkülönített tanári és az ifjúsági könyvtár létrehozását. Az évi VKM rendelet már határozottan iskolai ifjúsági könyvtárról beszél és megemlíti, hogy ahol csak lehet a népoktatási intézményben az ifjúsági könyvtár mellett népkönyvtárat is állítsanak. Wlassics Gyula kultuszminiszter 1902-benelrendete, hogy minden állami népiskola állítson fel könyvtárat.(50 fillért beiratkozási díjból!) Itt már nemcsak ajánlottá, hanem kötelezővé vált a könyvtár létrehozása. A szabályzat kötelezettségként írta elő, hogy a nevelők ismerkedjenek meg a könyvtárban lévő művekkel és a könyvtárossal együtt időről-időre győződjenek meg arról, hogy a tanulók mit és hogyan olvasnak ban alakult meg az Országos Ifjúsági Irodalmi Tanács, amely 1926-tól kezdte el működését ig rendszeresen jelentettett meg kiegészítő jegyzékeket, amelyeken a beszerzendő művek között kevésbé, viszont a beszerezhető alkotások listáján olyan jeles írók is szerepeltek mint Móra Ferenc, Verne Gyula, Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond, később Féja Géza, Petrolay Margit művei. 21

22 A hatvani Kodály Zoltán Általános Könyvtárának története Az iskolai könyvtárunk az iskolánk megszületésének pillanatától működik. Elsődleges feladata volt már a kezdetben is: a tanulók és a tanárok igényeinek kielégítése és fejlesztése a könyvtárban. az iskolában folyó pedagógiai tevékenységhez, a nevelő-oktató munkához, a tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtése, feltárása és megőrzése, továbbá a könyv- és könyvtárhasználati ismeretek oktatása. A könyvtárban folyó munkát 1991-ben, fennállásának 5. évében, az akkor kiadott évkönyvünkben a könyvtárostanárnő így jellemezte: kölcsönzés irodalomajánlás szabadidős tevékenység tervezése, szervezése könyv- és könyvtárhasználat való nevelés (célirányosan és spontán formában) téma szerinti irodalom gyűjtése beszélgetések, értékelések az elolvasott művekről játékos klubfoglalkozások böngészés adott témában bemutató órák állománygyarapítás-, gondokozás, feltárása ben a tanulok 43%-a volt állandó könyvtári tag. Az akkori kb könyvtári könyv tartalom szerinti megoszlása a következő volt: 20% szépirodalom 60%ismerettartalmú könyvek szakirodalom, kézi könyvek 20% pedagógiai témájú szakkönyvek Kb.900 kötet a tanítással gyakorlati szempontból szorosan összefüggő kiadvány volt. Volt 30 videokazetta és 60 hanglemez is 1991-ben. (Részletek a Kodály Zoltán Általános Iskola évkönyvéből) 22

23 Az iskolai könyvtár helye az iskola életében 2007-ben Iskolánk pedagógiai programjában és mindennapjaiban fontos stratégiai elem és alapvető követelmény, hogy a tanuló hitelesen tudjanak információkat és adatokat gyűjteni, feldolgozni azokat vagy a már meglévő ismereteikhez kapcsolni. Ezt a feladatot a könyvtár biztosítja. Éppen ezért tűzték ki alapvető célként, és fogalmazták meg a pedagógiai programban a pedagógusok, hogy meg kell tanítani a diákokat a különböző érzékelési csatornákon hozzájuk eljutó információk kezelésére és alkotó módon történő felhasználására. (részlet a Pedagógiai programból) Iskolánkban kitüntetett értékként kezelik a tanárok, hogy a diákokat megtanítják az önművelés, az egyéni hatékony tanulási módszerek kialakításához szükséges hagyományos és újszerű tájékozódási eszközök és technikák együttes és összehangolt alkalmazására. A nevelőtestület és az iskolavezetés elfogadta és helyi pedagógiai programunkban igyekezett érvényre juttatni a fent leírt követelményeket: oktatási helyszínként jelentette meg az iskolai könyvtárat, az önálló tanulás módszerbeli alapjaként pedig megjelölte a könyvtárhasználatot a különböző tantárgyak ismeretanyagának elsajátításakor, ezenkívül tanórán kívüli foglakozások és iskolai programok előkészítő, szervező és dokumentumszolgáltató szervezeti egységeként jelenítette meg az iskolai könyvtárunkat. Már korábban felismerték a pedagógusok, hogy az iskolai könyvtárban a tanulókkal való differenciált bánásmód, a tehetséggondozás, a szociális hátrányok enyhítésének eszközi, módszerbeli lehetőségeit is ki lehet használni. A pedagógiai programunkban megfogalmazott céloknak a megvalósítására már ban önálló könyvtárpedagógiai programot alkottak meg. Ennek keretén belül tanulunk mi is könyvtárhasználati ismereteket, melyhez a tankönyveket a mi könyvtárostanárunk írt meg: 23

24 Az iskolai könyvtár bemutatása, működési rendje 1988-ban készült el a ma is érvényes könyvtári szervezeti és működési szabályzat. Az iskolai könyvtár alapterülete: 90 négyzetméter, amely a évi pályázat eredményeképpen vált esztétikussá, korszerűen felszereltté és tágassá (korábban 53 négyzetméter volt) Az olvasóhelyek száma 32. Ennyi tanuló tud egyszerre dolgozni a könyvtárban. Az iskolai könyvtár elhelyezése az iskola épületében: központi helyen, a földszinten található. Saját fotó: a bejárattól balra található a szépirodalmi állományrész Az iskolai könyvtár állományának nagysága december 31-én: 8396 könyvtári egység Ebből 1629 tankönyv 127 nem hagyományos dokumentum, melyből 53 db CD ROM 32 féle periodikum 24

25 Az iskolai könyvtk nyvtár állományának nak változv ltozása könyvtári egység Az iskolai könyvtárunk állományának alakulása között Állományrészek szerinti rövid helyzetelemzés: Kézikönyvtári állomány: Jelenleg az alapvető kézikönyvek, szótárak, adattárak, kronológiák, kézikönyvek, amelyeket a gyűjtőköri szabályzatban meghatároztunk a rendszeres és tudatos állománygyarapítás eredményeképpen rendelkezésre állnak. Kölcsönözhető állomány: Az ismerettartalmú kölcsönözhető állomány kiemelt fejlesztésre szorul: elsősorban a modern, sok képanyaggal is rendelkező kiadványok a legkeresettebbek.. A kölcsönözhető szépirodalom esetében a kötelező és az ajánlott olvasmányok megfelelő példányszámú biztosítása 3-4. és 8. osztályban ma még nem megoldott. 25

26 A kortárs és klasszikus gyermekirodalom könyveinek a gyarapítása az örvendetesen növekvő igények miatt tovább nem halogatható feladatot jelent iskolánkban. ( az Olvasás éve hatása, az anyanyelvi munkacsoport tevékenységének hatása a jelentkező igényeknél kimutatható) Az iskolai könyvtár katalógusai, feltártsága Cédulakatalógussal rendelkezik a könyvtárunk ( raktári, betűrendes, szak) Számítógépes katalógusunkat a most töltik fel adatokkal: a SZIRÉN integrált könyvtári rendszer segítségével az állomány 70%-a eddig feldolgozott. Saját fotó: a katalógusban is gyakran keresünk Az iskolai könyvtár állománygyarapítására fordított összeg gyarapodás forintban Fontos, hogy az állomány gyarapítására minden évben gondoltak! Ezt mutatja ez a diagram is. 26

27 Az iskolai könyvtk nyvtár állományának nak gyarapodása könyvtk nyvtári egységben gben gyarapodás könyvtári egységben Grafikon Az iskolai könyvtár szolgáltatása, működésének jellemzői: Az iskolai könyvtár nyitva tartása: heti 12 óra hivatalosan, rendszeresen azonban az a jellemző, hogy péntek kivételével a hét többi napján a könyvtárostanár bármikor megkereshető a könyvtárral kapcsolatos igényekkel Helybenhasználati esetek száma Adatsor1 800 Adatsor2 Adatsor3 600 Adatsor4 Adatsor5 Adatsor Kodály Z. Ált Isk. A helybenhasználati esetek számának változása az elmúlt 5 évben mutatja, hogy egyre többen és egyre többször használják a könyvtárunkat. 27

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A Szervezeti és Működési Szabályzat alapdokumentumai - 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézkedésekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

ISKOLAI KÖNYVTÁRAKRA VONATKOZÓ ÚJ JOGSZABÁLYOK (2013. március 23-tól)

ISKOLAI KÖNYVTÁRAKRA VONATKOZÓ ÚJ JOGSZABÁLYOK (2013. március 23-tól) ISKOLAI KÖNYVTÁRAKRA VONATKOZÓ ÚJ JOGSZABÁLYOK (203. március 23-tól). Az iskolai könyvtár fogalma: 20/202. (VIII. 3.) EMMI rend. 63. () 63. () Az iskolai, kollégiumi könyvtár az iskola, kollégium működéséhez,

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Némethné Hajdu Márta projekt menedzser Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete 2011. 03. 17 Mint a csillagokat a távcsövek, úgy húztam körém, s egyre

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Készítette: Fenyvesi Judit 2016. Elhangzott a Felkészítés a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésre a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny új koncepciójának tükrében c.

Részletesebben

Iskolai könyvtár újratöltve

Iskolai könyvtár újratöltve Iskolai könyvtár újratöltve avagy iskolai könyvtár a 2011.évi CXC.törvény és a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet tükrében Miskolci szakmai nap 2012. november 21. Tóth Viktória iskolai könyvtári szakértő

Részletesebben

Könyvtárostanárok Egyesülete 1088 Budapest, Múzeum u. 7. http://www.ktep.hu

Könyvtárostanárok Egyesülete 1088 Budapest, Múzeum u. 7. http://www.ktep.hu AJÁNLÁS közoktatási intézmények fenntartóinak a közoktatási intézmények átszervezése és/vagy többcélú intézmények létrehozása, valamint megszűnése, jogutóddal való megszűnése esetén az iskolai könyvtári

Részletesebben

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata Hunyadi Mátyás Általános Iskola Törökszentmiklós Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata I. Helyzetelemzés Iskolai könyvtárunk gyűjtőköri szabályzatának alapja 8 évfolyamos általános iskolánk szerkezete

Részletesebben

3. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok

3. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok IV-es számú melléklet Iskolai könyvtári SzMSz Iskolai könyvtár 1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához,

Részletesebben

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára Működési Szabályzata, 2001. A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára Működési Szabályzata, 2001. A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára állományának gyűjtését, állományalakítását az alábbiak szerint kell végezni. 1./ A könyvtár feladataival összefüggő

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRA Készítette: Kolozsváriné Kottán Eleonóra TARTALOM 1. Az iskolai könyvtár feladata 2. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre 3. Iskolánk gyűjtőkörét

Részletesebben

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

Az iskolai könyvtár alapdokumentumai, az állományellenőrzés lépései

Az iskolai könyvtár alapdokumentumai, az állományellenőrzés lépései Az iskolai könyvtár alapdokumentumai, az állományellenőrzés lépései - Simon Krisztina- Könyvtáros szaktanácsadó simon.krisztina@pepint.sulinet.hu Simon.krisztina@fppti.hu Iskola működését szabályozó dokumentumok

Részletesebben

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai 2.sz.melléklet A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai A könyvtár használata és szolgáltatásai A könyvtár legfőbb feladata, hogy a kölcsönzési időben lehetővé tegye a gyűjteménye

Részletesebben

2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÖNYVTÁR- PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. A könyvtár főbb adatai: Az oktatási intézmény neve:szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényező: Kettős funkciójú könyvtár általános iskolai és városi fiókkönyvtár.

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényező: Kettős funkciójú könyvtár általános iskolai és városi fiókkönyvtár. 1.sz.melléklet Gyűjtőköri szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2016. A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Rigó József Általános Művelődési Központ

Rigó József Általános Művelődési Központ Rigó József Általános Művelődési Központ Könyvtár gyűjtőköri szabályzata 2015. 12. 01-től érvényes Bugac A könyvtár alapfunkciója szerint általános gyűjtőkörű nyilvános települési könyvtár, szolgáltatásait

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 6622 NAGYMÁGOCS, SZENTESI ÚT 40. GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT (EGYSÉGES SZERKEZETBEN A NYILVÁNOS ÉS AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRI GYARAPÍTÁS) NAGYMÁGOCS, 2014. augusztus

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tankönyvgyűjteményének középés hosszú távú stratégiája A Nemzeti Tankönyvtár feladatai

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Budaörsi 1. Sz. Általános iskola Könyvtára

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Budaörsi 1. Sz. Általános iskola Könyvtára GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Budaörsi 1. Sz. Általános iskola Könyvtára Iskolai könyvtárunk gyűjtőkörét az intézmény által megfogalmazott és a nevelőtestület által elfogadott pedagógiai program, az iskola műveltségi

Részletesebben

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 11 2. sz. melléklet Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 1. Az iskolai könyvtár gyűjtőköri alapelvei 1.1. Általános alapelvek Követendő alapelv, hogy a gyarapítás és apasztás folyamatosságával és

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár. A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája

A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár. A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája OFI - Pedagógiai Könyvtár és Múzeum A Magyar Pedagógusok Háza Információs központ, országos tudományos

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM

KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 596 A könyvtárhasználatra nevelés alapvetően és meghatározóan tantárgyközi feladat, amelynek minden tantárgy ismeretelsajátítása

Részletesebben

A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT RENDJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék

A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT RENDJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Felhasznált jogszabályok 3 2. Alapelvek 3 3. A könyvtárra vonatkozó adatok 4 4. Személyi feltételek 4 5. Használói köre 4 6. A könyvtár bélyegzőjének leírása 4 7. A könyvtár fenntartása

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

EGER ÉS KÖRNYÉKE ISKOLAI KÖNYVTÁROSAINAK 4. KONFERENCIÁJA

EGER ÉS KÖRNYÉKE ISKOLAI KÖNYVTÁROSAINAK 4. KONFERENCIÁJA EGER ÉS KÖRNYÉKE ISKOLAI KÖNYVTÁROSAINAK 4. KONFERENCIÁJA ÉLETPÁLYAMODELL EGY GYAKORLÓISKOLAI KÖNYVTÁROSTANÁR SZEMÉVEL ALBERT ANIKÓ KÖNYVTÁROSTANÁR EGER, 2014. DECEMBER 4. Fotó: Pataki István 2 A KÖNYVTÁR

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 Rum,. Felülvizsgálva: 2015. január 5. 1. A tervezet célja A községi és iskolai könyvtár stratégiai

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A könyvtár azonosító adatai: A könyvtár neve: Zrínyi Miklós Bolyai János Általános Iskola Zrínyi Székhelyintézmény könyvtára Pontos címe: 8800 Nagykanizsa,

Részletesebben

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Könyvtárhasználat Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Ez a mű Creative Commons Nevezd meg!-ne add el!-így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc alatt van. A licenc szövegének megtekintéséhez látogasd

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

A könyvtár gyűjtőköri szabályzata

A könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Marcali Szakképző Iskola szervezeti és működési szabályzatának 3.számú melléklete A könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Marcali Szakképző Iskola 8700 Marcali, Hősök tere 3. Marcali, 2004. szeptember 1.

Részletesebben

Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Könyvtára Könyvtára Könyvtáros: Ruszné Geréb Edit

Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Könyvtára Könyvtára Könyvtáros: Ruszné Geréb Edit Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Könyvtára Könyvtára Könyvtáros: Ruszné Geréb Edit Nyitva tartás: HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Délelőtt ZÁRVA 11:00-11:45

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Könyvtára (a továbbiakban Könyvtár) Szervezeti és működési szabályzatának elkészítésekor az alábbi törvények és rendeletek előírásait vettük figyelembe: a kulturális

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Katona Lajos Városi Könyvtár Vác GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. június 1. A Katona Lajos Városi Könyvtár Gyűjtőköri Szabályzata a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként meghatározza az

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Könyvtárismeret Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Mi a könyvtár? Könyveknek és egyéb dokumentumoknak olvasásra, művelődésre, tudományos kutatásra, gyakorlati tájékozódásra szánt és e célokra alkalmassá

Részletesebben

Előadás Tóth Viktória Forráshivatkozás online környezetben (9. évfolyam) témájú órájához Készítette: Rónyai Tünde Budapesti POK, Őszi Pedagógiai

Előadás Tóth Viktória Forráshivatkozás online környezetben (9. évfolyam) témájú órájához Készítette: Rónyai Tünde Budapesti POK, Őszi Pedagógiai * Előadás Tóth Viktória Forráshivatkozás online környezetben (9. évfolyam) témájú órájához Készítette: Rónyai Tünde Budapesti POK, Őszi Pedagógiai Napok, 2016 Miben más a könyvtári óra? Élményszerű tanulás:

Részletesebben

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Tartalom Könyvtárbemutatók, használóképzés Célcsoport Tartalom

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata 3.sz.. melléklet Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata Kunszentmárton, 2013. május 01. 1. A könyvtár használati köre Az iskolai könyvtárat az iskola

Részletesebben

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat Egy híján húsz Kérdőív az olvasási szokásokról A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Erasmus csoportjának javasolt kérdései a diákok olvasási szokásainak/ kedvének felmérésére 1. Mit olvasol a

Részletesebben

A Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola könyvtárának KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

A Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola könyvtárának KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA A Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola könyvtárának KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA Készítette: Sunyovszky Anna Budapest, 2010 1. Az iskolai könyvtárat

Részletesebben

Oktatást és tanulást támogató elektronikus Szakkönyvtári Partner Portál (e-szapport)

Oktatást és tanulást támogató elektronikus Szakkönyvtári Partner Portál (e-szapport) Partner Portál??? Üzleti alapú Szolgáltatás alapú (Szolgáltatók és szolgáltatások összegyűjtése az használók segítségére) A konzorcium Eszterházy Károly Főiskola (konzorciumvezető) Egri Hittudományi Főiskola

Részletesebben

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.3. sz. melléklete 2016. A könyvtár működésének

Részletesebben

ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ 5. sz. melléklete 2013 ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szentlőrinci Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium ( Szentlőrinci Általános

Részletesebben

A könyvtár szerepe az információszerzés folyamatában I.

A könyvtár szerepe az információszerzés folyamatában I. A könyvtár fogalma Latin kifejezéssel: bibliotheca Könyvek (dokumentumok) összessége, azaz bizonyos szempontok szerint összeválogatott ( gyűjtőkör*) megőrzésre és olvasásra szánt, feltárt és rendezett

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap pályázata Könyvtári Szakmai Kollégium Használói elégedettség vizsgálata

Nemzeti Kulturális Alap pályázata Könyvtári Szakmai Kollégium Használói elégedettség vizsgálata 1) Általában honnan jut hozzá az Ön számára szükséges információkhoz, ismeretekhez? Internetből otthon, ismerősöknél 301 86% Könyvtári könyvekből 285 81% Saját könyvekből 234 67% Családtagoktól, ismerősöktől

Részletesebben

Gyűjtőköri szabályzata

Gyűjtőköri szabályzata Jálics Ernő Általános Iskola, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Könyvtárának Gyűjtőköri szabályzata 2014. Alapdokumentumok: - Az 1996. évi LXII. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. Jogi szabályozás 5/1998. (II.18.) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA Dunaújvárosi Főiskola szenátusa a Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2.sz. mellékleteként 5-2009/2010. sz. határozatával 2009.

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA 1. számú melléklet AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA Indoklás: Célja: a 16/1998. IV. 8. MKM rendelet a könyvtár olyan körülhatárolása és kimunkálása, amely képes

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 32/2017.

Az előterjesztés száma: 32/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 32/2017. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2017. február 28. napján

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Műhelymunka az iskolai könyvtárak aktuális feladataihoz

Műhelymunka az iskolai könyvtárak aktuális feladataihoz Műhelymunka az iskolai könyvtárak aktuális feladataihoz 1., Az iskolai könyvtári SZMSZ módosításának tapasztalatai, a problémák, különös tekintettel a tankönyvtári szabályzat elkészítésére és a tankönyvrendelésre

Részletesebben

A Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola könyvtári gyűjtőköri szabályzata

A Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola könyvtári gyűjtőköri szabályzata A Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola könyvtári gyűjtőköri szabályzata 1. Jogszabályi háttér: a művelődési és közoktatási miniszter 16/1998. (IV.8.) MKM rendelete (a nevelésioktatási intézmények

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Éves Munkaterv 2014. HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA PUSZTAVACSI TAGINTÉZMÉNYE. Iskolai és Községi könyvtár. User

Éves Munkaterv 2014. HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA PUSZTAVACSI TAGINTÉZMÉNYE. Iskolai és Községi könyvtár. User HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA PUSZTAVACSI TAGINTÉZMÉNYE Éves Munkaterv Iskolai és Községi könyvtár User 2014. 2378 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 5. Pusztavacs községi könyvtárának éves munkaterve

Részletesebben

Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény. Gyűjtőköri Szabályzat. I. Általános rész

Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény. Gyűjtőköri Szabályzat. I. Általános rész Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Gyűjtőköri Szabályzat I. Általános rész 1. A könyvtár típusa: Tulajdonjog és hozzáférés szerinti felosztás alapján nyilvános

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Gyűjtőköri szabályzat 2.sz. melléklet 1./ A gyűjtés mélysége A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolai könyvtára gyűjti az egyetemes tudományokra vonatkozó átfogó tudományos műveket, az ismeretterjesztő-irodalmat,

Részletesebben

A Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata

A Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata A Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata Előszó A Városi Könyvtár stratégiai tervének meghatározásakor figyelembe vettük az 1997. évi CXL. törvényt, a könyvtári terület

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu www.hajdu-ped.sulinet.hu OM azonosító: 102-310 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0185-04

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat. Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája

Könyvtárhasználati szabályzat. Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája Könyvtárhasználati szabályzat Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája 2014 Tartalom: 1. Könyvtárhasználati szabályzat 2. Mellékletek 2.1. Számítógép-használat rendje 2.2. Elveszett, megrongálódott

Részletesebben

Könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat

Könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat Könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat Zalaszentgrót 2013 Tartalom 1. A könyvtárra vonatkozó adatok... 3 2. Fenntartó... 3 3. A könyvtár gazdálkodása... 3 4. A könyvtár jellege... 3 5. Az állomány

Részletesebben

Az iskolai könyvtár működési szabályzata

Az iskolai könyvtár működési szabályzata Városligeti Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1146. Budapest, Hermina út 9-15. Az iskolai könyvtár működési szabályzata Az SZMSZ 1. melléklete Bevezetése: 2013. március 27. Vizi Andrea

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 1. A..könyvtár mozgókönyvtári állományrészének gyűjtőköre A..könyvtár megyei önkormányzati fenntartású nyilvános közkönyvtár...könyvtár a

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Előterjesztés. Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása,

Előterjesztés. Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása, Az... napirendi ponthoz Előterjesztés Napirend: Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása, Előterjesztő: a Polgármester Előzmények: 71/2015. (VI. 26.) 26/2013. (III. 13) 67/2012.

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2015.

Használói elégedettségvizsgálat 2015. Használói elégedettségvizsgálat 2015. Könyvtárunk MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerének megfelelően látogatóink könyvtárhasználati szokásait és elégedettségét vizsgáltuk kérdőív segítségével.

Részletesebben

A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA függelék A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium könyvtára állományalakítását; a folyamatos, tervszerű és arányos állománygyarapítást

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs

Részletesebben

A szakfelügyeleti vizsgálatok könyvtárostanár képe

A szakfelügyeleti vizsgálatok könyvtárostanár képe Lendület éve 2010/2011 MFPI fővárosi könyvtárostanárok műhelye Budapest, 2010. szeptember 15. Dömsödy Andrea iskolai könyvtári szakreferns A szakfelügyeleti vizsgálatok könyvtárostanár képe Oktatáskutató

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben