University of West-Hungary, Institute of Applied Arts

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "University of West-Hungary, Institute of Applied Arts"

Átírás

1 20 07 University of West-Hungary, Institute of Applied Arts

2 University of West-Hungary Faculty of Wood Sciences Institute of Applied Arts diploma degree 2007

3 ALKALMAZOTT MÛVÉSZETI INTÉZET Mészáros György Horváth Bernadett Iván Krisztina intézetigazgató egyetemi tanácsos, oktatási elôadó oktatási elôadó ALAPKÉPZÉS Mészáros György habil. Orosz István DLA Soltra E. Tamás Dr. habil. Vadas József Prof. Dr. habil. Szála Erzsébet Nagy Róbert Albert Ádám Sebôkné Fekete Mária Dénes Nóra Domonkos Tibor Meghívott elôadók Dr. habil Lôrincz Zoltán Dr. Pogány Gábor festômûvész, intézetigazgató, egyetemi docens Munkácsy- és Balázs Béla-díjas Érdemes mûvész, grafikus, rajzfilmrendezô, egyetemi tanár szobrász- és éremmûvész, egyetemi docens mûvészettörténész, fôtanácsadó, egyetemi tanár mûvelôdés- és tudománytörténész, egyetemi docens, fôiskolai tanár multimédia mûvész, egyetemi adjunktus képgrafikus-mûvész, egyetemi tanársegéd fényképész fotográfus, intézeti munkatárs hivatalsegéd mûvészettörténész, fôiskolai tanár mûvészettörténész ÉPÍTÉSZ SZAK Csíkszentmihályi Péter DLA h.c. Prof. emer. Fekete György habil. Mátrai Péter DLA habil. Bánáti János DLA Márkus Gábor Hadas László Meghívott elôadók Börcsök László Csillag Katalin Gunther Zsolt Dr. Hajdu Endre Dr. Hant László Kirády Rita Rebeka Lengyel János Magyari Éva Pazár Béla Vági Ervin belsôépítész, tanszékvezetô, egyetemi tanár Munkácsy-díjas Érdemes mûvész, belsôépítész, ny. egyetemi tanár Ybl-díjas építész, egyetemi docens Ferenczy Noémi-díjas belsôépítész, egyetemi docens belsôépítész, egyetemi adjunktus építész, fôtanácsadó építész, fôiskolai docens építész építész ny. egyetemi docens fôiskolai docens építész tervezômûvész gépészmérnök Ybl-díjas belsôépítész Ybl-díjas építész belsôépítész FORMATERVEZÔ SZAK Szentpéteri Tibor DLA h.c. Illés Csaba Kassai Ferenc Gosztom András Juhász Márton Szücsy Róbert Ferenczy Noémi-díjas formatervezô, tanszékvezetô, egyetemi tanár okl. gépészmérnök, formatervezô, egyetemi docens grafikus, egyetemi adjunktus csomagolástervezô, intézeti munkatárs tipográfus, csomagolástervezô, intézeti munkatárs formatervezô, egyetemi tanársegéd

4 intézeti mérnök Riedl Ervin intézeti mérnök Labozár Antal oktatási elôadó Kovácsné Baráz Melinda formatervezô, ny. egyetemi tanár Munkácsy-díjas Érdemes mûvész, belsôépítész, egyetemi magántanár nyomdaipari mérnök okl. gépészmérnök, mûszaki tudományok kandidátusa, ny. egyetemi docens grafikus gépészmérnök formatervezô Meghívott elôadók Gollob József Tóth Tibor Pál Ujvárosi Lajos Dr. Hegedûs József Barka Ferenc Bágyi Imre Standeiszky Dániel Ferenczy Noémi-díjas keramikus, c. egyetemi tanár üvegtervezô iparmûvész, intézeti munkatárs keramikus mûvész SZILIKÁTMÛVÉSZETI SZAKIRÁNY Probstner János Polyák János Meghívott elôadó Karsai Zsófia EGYETEMI INTÉZETEK OKTATÓI okl. építészmérnök, PhD., mb. intézetvezetô, egyetemi docens Ybl-díjas okl. építészmérnök, MTA doktora, egyetemi tanár Széchenyi-díjas okl. építészmérnök, mûszaki tudományok doktora, ny. egyetemi tanár okl. faipari mérnök, mestertanár ÉPÍTÉSTANI INTÉZET Dr. Szabó Péter Dr. Winkler Gábor Prof.emer.Dr.h.c.dr. Kubinszky Mihály Józsa Béla okl. faipari mérnök, közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi docens intézetigazgató-helyettes INFORMATIKAI ÉS GAZDASÁGI INTÉZET Pakainé Dr. Kováts Judit okl. faipari mérnök, mûszaki tudományok kandidátusa, intézetigazgató, egyetemi tanár okl. faipari mérnök, PhD., ny. egyetemi docens okl. faipari mérnök, mezôgazdaság-tudomány kandidátusa, egyetemi docens okl. faipari mérnök, PhD., egyetemi adjunktus okl. faipari mérnök, ny. egyetemi adjunktus okl. faipari mérnök, egyetemi docens okl. faipari mérnök, egyetemi tanársegéd okl. faipari mérnök, egyetemi tanársegéd okl. faipari mérnök, tárgyrestaurátor, fômunkatárs okl. faipari mérnök, fômunkatárs TERMÉKTERVEZÉSI ÉS GYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI INTÉZET Dr. Kovács Zsolt Dr. Orbay Péterné Dr. Süveg József Dr. Dénes Levente Dr. Molnárné Dr. Posch Paula Dr. Csiha Csilla Krisch János Horváth Péter György Szemerey Tamás Hargita József

5 FAANYAGTUDOMÁNYI INTÉZET Prof. Dr. Molnár Sándor DSc. Fehér Sándor Dr. Paukó Andrea mezôgazdaság-tudomány doktora, intézetigazgató, egyetemi tanár, dékán okl. üzemmérnök, okl. erdômérnök, egyetemi docens okl. faipari mérnök, mérnöktanár, tudományos munkatárs FA- ÉS PAPÍRIPARI TECHNOLÓGIÁK INTÉZET Dr. Kovács István okl. vegyészmérnök, kémiatudomány kandidátusa, egyetemi docens TANÁRKÉPZÔ INTÉZET Dr. habil. Lükô István Dr. Szretykó György Dr. Molnár László Andrek Andrea neveléstudomány kandidátusa, intézetigazgató, egyetemi docens közgazdász, szociológia-tudomány kandidátusa, egyetemi docens egyetemi docens pszichológus, egyetemi tanársegéd TESTNEVELÉSI TANSZÉK Szlávik Gábor testnevelô tanár, tanszékvezetô INFORMATIKAI KÖZPONT Dr. Rohonyi Pál Németh Tamás Németh Tamás István okl. faipari mérnök, mezôgazdaság-tudomány kandidátusa, egyetemi docens, az Informatikai Központ vezetôje rendszergazda rendszergazda ERDÔMÉRNÖKI KAR IDEGEN NYELVI KÖZPONT Dékány Zsigmond Krisch Imre Budainé Heller Éva Csendes Ferenc Hirschler Katalin Dr. Komornokiné Stark Márta Madaras-Lövenich Barbara Dr. Richard von Fuchs Székelyné Silkó Erzsébet Tauber Ferenc tanszékvezetô, nyelvtanár ny. tanszékvezetô, nyelvtanár nyelvtanár nyelvtanár nyelvtanár nyelvtanár német anyanyelvi lektor angol anyanyelvi lektor nyelvtanár nyelvtanár ERDÔMÉRNÖKI KAR MATEMATIKA INTÉZET Dr. H. Temesvári Ágota CSc, dr. habil. matematika tudomány kandidátusa, intézetigazgató, egyetemi tanár

6 KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZET egyetemi adjunktus TÁRSADALOM-GAZDASÁGTAN TANSZÉK Dr. Borbély József DIPLOMA BIZOTTSÁGOK ÉPÍTÉSZ SZAK: Széchenyi-díjas okl. építészmérnök, mûszaki tudományok doktora, ny. egyetemi tanár belsôépítész, tanszékvezetô, egyetemi tanár Ferenczy Noémi-díjas formatervezô, tanszékvezetô, egyetemi tanár Munkácsy-díjas Érdemes mûvész, belsôépítész, ny. egyetemi tanár Ybl-díjas építész, egyetemi docens Ferenczy Noémi-díjas belsôépítész, egyetemi docens belsôépítész, egyetemi adjunktus építész, fôtanácsadó belsôépítész, meghívott elôadó Elnök: Prof.emer.Dr.h.c.dr. Kubinszky Mihály Tagok: Csíkszentmihályi Péter DLA h.c. Szentpéteri Tibor DLA h.c. Prof. emer. Fekete György Dr. Mátrai Péter DLA habil. Bánáti János DLA Márkus Gábor Hadas László Vági Ervin FORMATERVEZÔ SZAK: formatervezô, a San Juan-i Egyetem professzora Ferenczy Noémi-díjas formatervezô, tanszékvezetô, egyetemi tanár belsôépítész, tanszékvezetô, egyetemi tanár Munkácsy- és Balázs Béla-díjas Érdemes mûvész, grafikus, rajzfilmrendezô, egyetemi tanár Ferenczy Noémi-díjas keramikus, c. egyetemi tanár Munkácsy-díjas Érdemes mûvész, belsôépítész, egyetemi magántanár okl. gépészmérnök, formatervezô, egyetemi docens formatervezô, ny. egyetemi tanár grafikus, egyetemi adjunktus Elnök: Prof. Bánáti Gábor Tagok: Szentpéteri Tibor DLA h.c. Csíkszentmihályi Péter DLA h.c. habil. Orosz István DLA Probstner János Tóth Tibor Pál Illés Csaba Gollob József Kassai Ferenc

7 Mészáros György Prof. Dr. habil. Szála Erzsébet Soltra E. Tamás Dr. habil. Vadas József Nagy Róbert Albert Ádám habil. Orosz István DLA Sebôkné Fekete Mária Dr. Pogány Gábor Dénes Nóra Csíkszentmihályi Péter DLA h.c. Prof. emer. Fekete György Mátrai Péter DLA habil. Bánáti János DLA Kassai Ferenc Hadas László Márkus Gábor Illés Csaba Kirády Rita Rebeka Szentpéteri Tibor DLA h.c. Vági Ervin Juhász Márton Tóth Tibor Pál Riedl Ervin Gosztom András Szücsy Róbert Labozár Antal Gollob József Probstner János Dr. Hegedûs József Som Miklós Herczeg Tamás Polyák János Horváth Bernadett Iván Krisztina

8

9 Baranyai Zsolt FORMATERVEZÔ- MÛVÉSZ SZAK 1982 augusztus 23. Budapest 23 August born in Budapest Képzô- és Iparmûvészeti Szakközépiskola, Budapest School of Fine and Applied Arts, Budapest 2000 Délpesti képzômûvészeti pályázat, 1. helyezés Délpest Fine Art Competition, 1st place NYME-AMI University of West Hungary, Institute of Applied Arts 2003 WestEnd City Center, Budapest Formatervezési munkák WestEnd City Center, Budapest, design works 2003 Országos képzômûvészeti kiállítás, Debrecen National Fine Art Exhibition, Debrecen 2004 Silezia City Center, Katowice, Formatervezési munkák Silesia City Center Katowice, design works 2004 TT Design Works Kft., Miskolc tervezési munkák TT Design Works Kft., Miskolc, design works 2005 Országos képzômûvészeti kiállítás, Budapest National Fine Art Exhibition Budapest 2005 BME szoftverfejlesztés Budapest Technical University, software development 2006 Design Works Kft., Budapest, vezetô tervezô Design Works Kft., Budapest, leading designer

10 Szarvaspörkölt, csülök pékné módra, marhasteak Állófogadások, céges bulik oly kedves résztvevôi Célom egy olyan Full-service mobil-sorolható asztalrendszer létrehozása, amely mind a design, mind az elrendezés szempontjából méltó posztamens a magyar gasztronómia étel- és italremekei számára, funkcionálisan és ergonómiailag pedig kielégíti a 20 fôtôl 5000 fôig kiszolgáló catering szektor igényeit. Deer stew, pig leg ala baker s wife, steak Popular participants of standing receptions, company parties My intention was to create a full-service system of mobile and connectable tables, which are, both in terms of design and lay-out, worthy postaments for specialties of the Hungarian cuisine and meet the functional and ergonomic needs of a catering unit that serves 20 to 5000 persons. TÉMAVEZETÔ Tóth Tibor Pál belsôépítész KONZULENS Szentpéteri Tibor DLA h.c. formatervezô OPPONENS Litwin József formatervezô ELÉRHETÔSÉG

11 Bogáti Gergô FORMATERVEZÔ- MÛVÉSZ SZAK 1981 december 6. Vásárosnamény 6 December born in Vásárosnamény Avasi Gimnázium, Miskolc Avasi High School, Miskolc 1999 Rajz-Viz.Kom. OKTV Különdíj Visual Comm. Competition special prize Amatôr Filmfeszt., Pécs animációs film Különdíj Amateur Film Festival Pécs special prize 2000 Sony Walkman pályázat 2. hely Sony Walkman Competition 2nd prize 2001 Elektronikus Grafikus képesítés (OKJ) Computer Graphic Artist qualification Dexef - Dekor Ant Kft. grafikus Dexef - DekorAnt Ltd. graphic designer NYME-AMI University of West Hungary, Institute of Applied Arts Cassone Sport Kft. grafikus, tervezô Cassone Sport Ltd. designer 2005 Apple ipod-tok pályázat döntôs, kiállítva istyle Apple Center Apple ipod-case design comp. finalist Demo-Time Kft. web designer Demo-Time Ltd. web designer

12 Imádom a bringákat, sokat tudok róluk, tetszik az a világszemlélet, amelyet a kerékpárosok és a kerékpár-gyártók közvetítenek. Azonban a legtöbb magyar kerékpárforgalmazó nem nagyon ad az egységes arculatra nem hisznek benne, vagy egyszerûen nincs pénzük rá. Ezen szeretnék változtatni, és a kiszemelt boltomnak egy vevôcsalogató, lendületes, fiatalos street -es arculatot adni, amivel kiemelkedhet a többi hasonló üzlet közül és nemzetközi szinten is megállja a helyét. Másrészt a cég, melynek ôk a magyarországi hivatalos forgalmazói a Nicolai német kerékpármanufaktúra presztizse meg is követeli egy hardcore, de ugyanakkor igényes, a cég hírnevéhez méltó arculat megvalósítását. I love bikes. I know a lot about them. I find the way of thinking conveyed by cyclists and bicycle manufacturers very appealing. Most Hungarian bicycle distributors, however, do not make any efforts to create a unified image; they do not believe in it or they simply have no money for it. This is what I wish to change by giving the store I selected a dynamic and youthful street image appealing to customers that will separate this store from the rest of its kind and bring it up to international standards. On the other hand, the image of the company whose official Hungarian distributor this store is the German Nicolai bicycle company requires a hardcore but quality image worthy of the company s reputation. TÉMAVEZETÔ Gollob József formatervezô KONZULENS Juhász Márton tipográfus OPPONENS Üveges Péter formatervezô ELÉRHETÔSÉG

13 Brandt Gábor FORMATERVEZÔ- MÛVÉSZ SZAK 1979 június 29. Veszprém 29 June born in Veszprém Ipari Szakközépiskola és Gimnázium, vegyész szak, Veszprém Industrial-Vocational and High School, chemist, Veszprém Pannon Egyetem, Mûszaki Menedzser szak, Veszprém Pannon University, Technical Manager, Veszprém 2002 Corvin rajziskola, Budapest Corvin Drawing School, Budapest Alkalmazott Mûvészeti Intézet, Sopron Institute of Applied Arts, Sopron 2006 Pannon Design Bútorkiállítás, Sopron Pannon Design Furniture Exhibition, Sopron

14 ARTicuum úszó kiállító épület Az Európai Unió nagyvárosait vérerekként kötik össze folyók. Ez remek környezetet biztosít egy újfajta, a belvárosok kulturális életének bôvítéseképpen tervezett, különbözô felhasználási lehetôségeket nyújtani képes kiállítótér létrehozására. Feladatomnak tekintettem egy a nemzetközi folyókon közlekedô idôszakos kiállításoknak, rendezvényeknek otthont adó uszály megtervezését, mely egyben a rajta szolgáló 4 6 fôs személyzetnek is kényelmes lakóteret biztosít. A hajó és a felépítményt alkotó épület jellege, téri kialakítása idomul a funkcióhoz és a környezethez. Alakjában, anyaghasználatában ötvözi a hagyományos dunai ladik egyszerûségét, a folyóvíz csobbanó hullámainak vonalát és a modern építészet elemeit. A kiállítótér, a terasz és a hajótest változtatható különbözô szerelvényekkel, megvilágítással, arculathordozó elemekkel a mai kiállítóterek igényeit kielégítve. Alkalmas lehet mind rendezvények, mind workshopok, elôadások, divatbemutatók lebonyolítására. Úszó épületként önmagában is esztétikus, nem vonja el a látványt a benne megrendezésre kerülô kiállításról. Egyszerûen csak teret ad neki. ARTicuum floating exhibition hall The large cities in the European Union are connected by rivers as if by veins. This makes for a great environment for a new exhibition space designed to enhance downtown nightlife and offer various ways of use. I have considered it my task to design a barge which travels on international rivers to house temporary exhibitions and events, which, at the same time, can provide a comfortable housing for its 4 to 6 crew. The character and the layout of the ship and of the deckhouse are in harmony with its function and the surrounding environment. In terms of its shape and the material used, the barge combines the simplicity of a traditional Danube flatboat with the contours of river waves and elements of modern architecture. To meet the requirements for a modern exhibition area, the exhibition space, the terrace and the body of the ship can be altered by using different equipment and fittings, including different lighting, and various image elements. The ship could be used as a venue for events, workshops, lectures/presentations, and fashion shows. The floating construction is aesthetically pleasing in itself. It does not distract the visitor s attention from the exhibition; it simply provides space for it. TÉMAVEZETÔ Szentpéteri Tibor DLA h.c. formatervezô OPPONENS Gross András belsôépítész ELÉRHETÔSÉG

15 Cséri Nikoletta Sarolta ÉPÍTÉSZ- TERVEZÔMÛVÉSZ SZAK 1980 február 25. Budapest 25 February born in Budapest Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre Móricz Zsigmond High School, Szentendre NYME-AMI University of West Hungary, Institute of Applied Arts 2005 gyakorlat, T2a Épitésziroda Traineeship, T2a Architect s Office 2007 Építészkaláka, munkatárs Working for Építészkaláka

16 Anyaotthon, Fertôrákos Diplomamunkám témájának megválasztásakor fontosnak tartottam egy olyan terv elkészítését, mely egy meghatározott szociális réteg igényeit elégítené ki. Olyan rétegét, melynek tagjai a társadalom segítségére szorulnak, és problémáik eddig nem kaptak kellô figyelmet. Így jutottam el az anyaotthon ötletéhez. Ezen intézmények szerepe kiemelkedô jelentôségû, mégis legtöbbször régi, eredetileg más feladatot betöltô épületben mûködnek, jóllehet a téma specifikussága megkövetelné egy kifejezetten erre a rendszerre kitalált létesítmény alkalmazását. A tervezett épületben 17 szoba, az azokat kiszolgáló funkciók és a személyzeti helységek kaptak helyet. A tervezés folyamata alatt mindvégig alkalmazkodni próbáltam Fertôrákos már kialakult struktúrájához és természeti adottságaihoz, mindezt a mai kor szellemének megfelelôen. A forma kialakításkor is érzékeltetni szerettem volna az épület létrejöttének lényegét: a védelemnyújtást az arra rászorulóknak. Ennek szellemében a homlokzatok és a belsô terek hangsúlyosan ellentétben állnak egymással, mégis kiegészítik egymást. Míg a külsô homlokzatok biztonságérzetet, addig a belsô terek nyugalmat, bensôségességet sugároznak. Women s shelter, Fertôrákos When choosing the topic for my degree project, I considered it important to design something that would satisfy the needs of a particular social group. I thought of a social group that needs the help of society and whose problems have not received enough attention. This gave me to the idea to design women s shelter. The role such institutions play in the life of a society is significant, yet they usually operate out of old buildings that were originally built to serve a different function. The specific nature of the task would be, however, to erect a facility erected with this exact function in mind. The building I designed has 17 living quarters for the women, the necessary facilities, and rooms for the staff. While designing the shelter I tried to adapt to the existing town image and the natural features of Fertôrákos, in a way so that the building would also reflect a sense of modernity. When designing this shape I wanted to express the function of the building: a shelter for the needy. In this sense, the facades and the interior are intentionally in strong contrast but still complement each other. While the outside facades radiate safety, the inside space conveys tranquility, calmness and intimacy. TÉMAVEZETÔ Hadas László építész KONZULENS Csíkszentmihályi Péter DLA h.c. építész OPPONENS Vargha Mihály építész ELÉRHETÔSÉG

17 Erdélyi László Tibor ÉPÍTÉSZ- TERVEZÔMÛVÉSZ SZAK Kandó Kálmán Mûszaki szakközépiskola, grafikus szak Kandó Kálmán Technical College, graphic artist 1998 L Europe s affiche International Graphic I. díj, Párizs L Europe s affiche International Graphic Competition 1st prize, Paris Kecskeméti Fôiskola, Vizuális nevelés szak Teacher Training College, Kecskemét, visual education 1999 Ejtôernyôs szakvizsga Parachuting qualifying test NYME-AMI, Építész szak University of West Hungary, Institute of Applied Arts, architect 2004 Kávézó belsôépítészete, Eisenstadt Interior design for a café in Eisenstadt 2004 Játékszoftver fejlesztés Software development for games 2005 MD építész studió, munkatárs Working for MD architect studio 2005-tôl Lakások belsôpítészeti kialakítása Interior design for private apartments 2006 A4 építész studió, munkatárs Working for A4 architect studio 2006 IGM Design I. díj München IGM Design 1st Prize, Munich

18 Diplomamunkámban egy kényes kérdést feszegetek. A magyar kórházak alapvetôen át fognak alakulni az elkövetkezendô években, ennek elôfutára az általam készített egynapos sebészeti klinika. Nyugaton az egynapos klinika erôteljesen terjed, ami normalizálta többek között Bécs egészségügyét. A mûtét után, egy 24 órás megfigyelést követôen, a beteg hazamehet és az orvosi instrukciókat betartva, önmagát ápolja, illetve megoldja ápoltatását. A soproni Szieszta Hotelben egy éjszakáért 8 ezer forinttól lehet befeküdni. Az egynapos sebészetek helyszükségletei alapvetôen mások, mint nagyobb testvéreiké, itt a fô elv a helytakarékosság, az olcsó mûködtetés. Sopronban a Lôvérekben találtam meg az ideális helyszínt, egyedi klímájának köszönhetôen, illetve annak a ténynek, hogy egy szálloda mellé telepítettem, ezáltal a betegek igénybe vehetik a szálloda összes szolgáltatását, mialatt a kis kórház szinte elbújik a szállodaépület mögött, újabb funkciót adva neki. Az egynapos sebészeti klinikámon nincs váróterem, nincs várakozási idô, minden beteg elôre egyeztetett idôpontban, percre pontosan jön be és késôbb is folyamatosan tartja a kapcsolatot az orvosával. I am trying to find answers to a very sensitive question in my degree project. Hungarian hospitals will be fundamentally transformed in the coming years, and to herald this transition, I have made the design for a same-day surgery clinic. In western countries, same-day clinics have becoming more and more popular. This solution has normalized, among other things, the health care in Vienna. After a 24-hour surveillance following the surgery, patients can go home. If they comply with their doctor s instructions, they can look after themselves or arrange care for themselves. NHC pays, namely, HUF 24,000 for a one-night hospital stay of a single patient! On the other hand, visitors can spend one night at the Hotel Szieszta in Sopron for as little as HUF 8,000. The special needs of same-day surgery clinics are fundamentally different from their bigger counterparts; here, the most important principles are economy of space and cheap operation. I found the ideal venue in Lôvérek in Sopron. The climate is unique and there is a hotel nearby. Patients can use the facilities and services of the hotel. The small hospital, which hides behind the hotel building, gives it a new function. There is no waiting room and no waiting at my same-day surgery clinic, every patient comes in for an appointment on the minute and keeps in touch with his or her doctors after the visit. TÉMAVEZETÔ habil. Mátrai Péter DLA építész OPPONENS Marosi Miklós építész ELÉRHETÔSÉG

19 Ghyczy Diána Viola FORMATERVEZÔ- MÛVÉSZ SZAK 1984 január 20. Budapest January 20 born in Budapest Teleki Blanka Gimnázium, spec. angol Teleki Blanka High School, spec. english NYME-AMI Institute of Applied Arts 1998 Képgrafikai kiállítás, Miskolc Reproductive graphic exhibition, Miskolc 2000 Utazás a világ körül, fotókiállítás Travelling around the world, photoexhibition 2002 Képgrafikai kiállítás, Miskolc Reproductive graphic exhibition, Miskolc 2002 Stúdiumok kiállítás, N&N galéria Stúdiumok exhibition, N&N Gallery 2005 Belvárosi fotópályázat, különdíj Downtown photo competition, extra prize 2006 József Attila tipográfiai kiállítás Attila József typography exhibition 2006 Wunderlich boroscimke pályázat, I. helyezés Wunderlich wine label competition, 1st place

20 Már megint egy arculat már megint A Lukács és Vikár Építészstúdió mely idôközben új céget alapított Vikár és Lukács néven arculatának kérdése további problémákat vet fel. Hisz belemélyedve a témába rájövünk, hogy kortárs hazai építésztársaik is hasonló helyzetben vannak: grafikai megjelenésük erôsen háttérbe szorult. Ha az összes építésznek nem is, a Lukács István és Vikár András iroda egységes küllemének megtervezését azonban célomul tûztem ki. Mindenekelôtt az volt a legfontosabb szempont, hogy épületeikhez és filozófiájukhoz is illjen az új megjelenés. Egy karakteres hol játékosan, hol szakszerûen megjelenô, de nem túl harsány logo, melyhez az arculati elemeken kívül kiadványt is terveztem, szintén átgondolva a meglévô kiadványuk problémáit. Köszönet a V&L stúdió két vezetôjének, hogy lehetôséget adnak a tervem megvalósulására, és bár nem valószínû, hogy az egységes arculati kép sikereiket befolyásolja majd, de abban biztos vagyok, hogy ismeretség nélkül egy pozitív képet tudnak nyújtani magukról. An image again another one The image of Architect Studio Lukács and Vikár who, meanwhile, set up a new company called Vikár and Lukács raises several questions. When we deal with the topic in depth, we realize that their architect contemporaries in Hungary are in a similar situation: their graphic representation is pushed into the background. I have undertaken to design a homogenous image for, if not all, the architect office owned by István Lukács and András Vikár. First of all, the principal concept was to harmonize the new image to their designs and philosophy. I have designed a strong sometimes playful, sometimes professional-looking, but not loud or cheap logo. Also, after analyzing the problems of their current brochure, I created a new one to complement the logo. I am very thankful to the two heads of V&L studio for giving me an opportunity to realize my plan. Although I do not think that their success is likely to be affected by the new homogeneous company image, but I am sure that the new look will radiate a positive image of the studio. TÉMAVEZETÔ Gollob József formatervezô KONZULENS Maczó Péter grafikus, formatervezô OPPONENS Barka Ferenc grafikus ELÉRHETÔSÉG

21 Jagadics Barbara FORMATERVEZÔ- MÛVÉSZ SZAK 1981 október 25. Kapuvár 25 October born in Kapuvár 2000 gimnáziumi érettségi High school diploma NYME-AMI University of West Hungary, Institute of Applied Arts 2003 HANSA Álom fürdôszoba pályázat, 3. helyezés HANSA Dream Bathroom competition, 3rd place 2004 Salone Satelite, Milánó Salone Satelite, Milan két szemeszter a prágai Academy of Arts Architecture and Design intézetében prof. Vladimír Kopeckynál, üveg szakon. Szakmai gyakorlat Petr Novotny stúdiójában, Ajeto, Lindava Two semesters at Academy of Arts, Institute of Architecture and Design in Prague with Professor Vladimír Kopecky, specializing in glass art. Traineeship in Petr Novotny s studio, Ajeto, Lindava 2005 Megyei ôszi tárlat, Gyôr County Fall Exhibition, Gyôr 2006 Meeting Point, Tallin, nemzetközi konferencia és kiállítás Meeting Point, Tallinn, international conference and exhibition 2006 Ikonográfiai Biennálé, Kecskemét Iconographical Biennale, Kecskemét

22 Liturgikus edények a gödöllôi Szentháromság templomhoz Diplomamunkám a római katolikus áldozati szertartás köré fonódik. Elôkészület, alázat, örömáldozat, szeretet, hálaadás örök körforgás. Az élet. Az áldozat bemutatás az egyik legôsibb szokás az emberiség történetében. Kiszolgáló kellékei, a Test és a Vér, a kenyér és a bor tárolására tárgyiasuló edények, saját olvasatomban, üvegben megfogalmazva, egy adott, párhuzamosan épülô térbe illeszkedve. Liturgical dishes for the Holy Trinity Church in Gödöllô My degree project has the Roman Catholic sacrificial ritual in its focus. Preparation, humbleness, joyful offering, love, thanksgiving the eternal cycle of life. Offering sacrifice is one of the most ancient traditions in human history. Its tools are the dishes materialized to hold the Body and Blood, the bread and the wine, translated into glass and fitting into a particular parallel space. TÉMAVEZETÔ Polyák János üvegmûvész KONZULENS Mezôsi Eszter üvegmûvész OPPONENS Hefter László üvegmûvész ELÉRHETÔSÉG

23 Kardulecz Judit Nóra FORMATERVEZÔ- MÛVÉSZ SZAK 1982 október 5. Kaposvár 5 October born in Kaposvár Mûvészeti Szakközépiskola, Kaposvár School of Art, applied graphic art, Kaposvár 2000 Élô örökségünk pályázat, mûvészeti kategória, 1. helyezés Élô örökségünk ( Living Heritage ) competition, 1st place 2002 vizuális OKTV, 6. helyezés National Education Competition, 6th place NYME-AMI Institute of Applied Arts, University of West Hungary 2005 Zepter nemzetközi pályázat Zepter cruet set international design award 2006 Formatervezési Díj, elsô helyezett Hungarian design award, 1st place

24 Multy Hungária arculatának korszerûsítése és termékcsalád csomagolásai Diplomamunkám a soproni Multy Hungária arculatának újragondolásával és arculathordozóinak kidolgozásával foglalkozik. Feladatom valós problémán alapul: a cég nem rendelkezik vizuálisan markánsan elkülönülô termékcsaládokkal, az eltérô minôségû és kategóriás termékek csomagolás- és grafikai arculatát nem lehet azonosítani. Terveimben erre a problémára kínálok megoldási lehetôséget: egy termékcsalád tagjainak grafikai és térbeli megjelenítésével, valamint a cég arculatfrissítésével. Modernization of the image of Multy Hungária and packaging of product family My degree project deals with the re-branding of the image of Multy Hungária in Sopron and the development of the elements within the image. My task was based on a reallife problem. Visually, the company s product families are not markedly different from each other. The packaging and graphic images of the different qualities and classes of products cannot be identified. I am offering a possible solution to this problem by designing the graphical and three-dimensional presentation of one product family while updating the corporate image. TÉMAVEZETÔ Szentpéteri Tibor DLA h.c. formatervezô KONZULENS Juhász Márton tipográfus OPPONENS Tóth Yoka Zsolt grafikus ELÉRHETÔSÉG

25 Kis Virág FORMATERVEZÔ- MÛVÉSZ SZAK 1982 szeptember 10. Kiskunfélegyháza 10 September born is Kiskunfélegyháza Mûvészeti szakközépiskola, kerámia szak School of Art, ceramic 2002 Gyakorlati tanulmányok, NKS Ceramic studies, ICS NYME-AMI University of West Hungary, Institute of Applied Arts 2005 Hódmezôvásárhelyi Szimpózion International Ceramic Symposium in Hódmezôvásárhely 2005, 2006 Zepter pályázat Zepter competition 2006 Glasgow School of Art, cserediák tanulmányok Glasgow School of Art, exchange student 2006 Design Workshop, Olaszliszka Design Workshop, Olaszliszka

26 Tálaló készlet az Andante Borpatikának A kerámia mellett a gasztronómia áll a szívem sarkában. Olykor összebeszélnek. Fôleg, amikor olyanokat olvasok, hogy a terített asztal étkezési kultúránk esztétikai megfogalmazása. Ezzel az indíttatással terveztem terítéket, egy borozásra specializált elegáns vendéglô számára ahol magyar hidegkonyhát hangolnak a magyar borokhoz. Elsôdleges szempontom volt, hogy a teríték minden eleme egységesen összetartozzon és harmonizáljon egymással, az ételekkel és a bár hangulatával egyaránt. Serving set for andante apothecary wine bar Besides ceramics, gastronomy is another one of my hobbyhorses. Sometimes the two meet. Especially, when I read sentences like A laid table is the aesthetic representation of our eating culture. This inspired me to design a serving set for an elegant restaurant specialized in wines (wine bar), where Hungarian cold buffet is served with Hungarian wine specialties (a kind of tapas bar). My primary goal was to give all the elements of the set a homogenous and unified look that is in harmony with the food and the atmosphere of the bar. TÉMAVEZETÔ Probstner János keramikus KONZULENS Kuzsel Gabriella keramikus ELÉRHETÔSÉG

University of West-Hungary Faculty of Wood Sciences Institute of Applied Arts

University of West-Hungary Faculty of Wood Sciences Institute of Applied Arts University of West-Hungary Faculty of Wood Sciences Institute of Applied Arts diploma degree 2006 Alkalmazott Mûvészeti Intézet Mészáros György Horváth Bernadett intézetigazgató szervezô ügyintézô alapképzési

Részletesebben

13 díj 26 díjazott alkotó. 55 kiállított alkotás 90 alkotó. 10 bíráló

13 díj 26 díjazott alkotó. 55 kiállított alkotás 90 alkotó. 10 bíráló 13 díj 26 díjazott alkotó 55 kiállított alkotás 90 alkotó 10 bíráló Magyar Formatervezési Díj Hungarian Design Award 2011 2 A forma ereje Új design-szintézis A bírálóbizottság tagjai Magyar Formatervezési

Részletesebben

bevezető Védnök Patron Magyar Formatervezési Tanács Támogató Sponsor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

bevezető Védnök Patron Magyar Formatervezési Tanács Támogató Sponsor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Couleur locale Védnök Patron Magyar Formatervezési Tanács Támogató Sponsor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Szervező Organiser Társszervező Co-organiser Design Terminál Nonprofit Kft Közigazgatási és

Részletesebben

MAGYAR FORMATERVEZÉSI DÍJ 2005 HUNGARIAN DESIGN AWARD

MAGYAR FORMATERVEZÉSI DÍJ 2005 HUNGARIAN DESIGN AWARD MAGYAR FORMATERVEZÉSI DÍJ 2005 HUNGARIAN DESIGN AWARD A nyilvános pályázatot a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a Magyar Formatervezési Tanács közremûködésével hirdeti meg The open competition is

Részletesebben

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE INVESTING IN OUR FUTURE 2003. partnerek segítették a megvalósítást. Az ózdi csoportokhoz hamarosan hajdúböszörményi és

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE INVESTING IN OUR FUTURE 2003. partnerek segítették a megvalósítást. Az ózdi csoportokhoz hamarosan hajdúböszörményi és 2002. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. nov. dec. g in Tr én g in g in Tr én ni ng Tr é g in Sz ilv ad ra d ár ás v en a ra d vá vá ás ás ilv ilv Sz Sz ko lc is M st ás du l in da pe Bu

Részletesebben

2014.10.03 10.12. BUdapest design week. Átvitt értelem. figurative sense

2014.10.03 10.12. BUdapest design week. Átvitt értelem. figurative sense 2014.10.03 10.12. BUdapest design week Átvitt értelem figurative sense Védnök Patron Kiemelt szakmai partnerek Leading Professional Partners Szervező Organiser Projektvezető Project Leader Kommunikáció

Részletesebben

Design Management Díj Tudatos design-stratégiák. The Design Management Award Consistently applied design strategies

Design Management Díj Tudatos design-stratégiák. The Design Management Award Consistently applied design strategies 3 2013 Design Management Díj Tudatos design-stratégiák Egy ötödik alkalommal átadott díjnak már múltja van. Végig lehet tekinteni a korábbi díjazottakon, mennyiben hatott munkájukra az elismerés az elmúlt

Részletesebben

Budapest 2012 VIiI. kerület

Budapest 2012 VIiI. kerület Városkalauz térképpel City Guide with map Budapest 2012 VIiI. kerület www.varoskalauz-mo.eu Losonci utca 2. Őr utca 8. Őr utca 8. Kisfalu a belvárosban Vagyongazdálkodó társaságunk jelen formájában 2010.

Részletesebben

Bevezetõ. Védnök / Patron Magyar Formatervezési Tanács. Szervezô / Organiser Design Terminál Kht. Támogató / Sponsor Magyar Szabadalmi Hivatal

Bevezetõ. Védnök / Patron Magyar Formatervezési Tanács. Szervezô / Organiser Design Terminál Kht. Támogató / Sponsor Magyar Szabadalmi Hivatal Védnök / Patron Magyar Formatervezési Tanács Szervezô / Organiser Design Terminál Kht. Bevezetõ Támogató / Sponsor Magyar Szabadalmi Hivatal Médiatámogatók / Media partners Szerkesztõ/Editor Fábics Natália

Részletesebben

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette:

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette: MELLÉKLET 2014/6. Szerkesztette: molnár szilvia, Martinkó józsef FTC-stadion Groupama Aréna melléklet 1 A legek stadionja Interjú Fürjes Balázzsal Határidő előtt, többletköltség nélkül, rekordsebességgel

Részletesebben

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZEnSHIP HOPPÁ Disszeminációs füzetek 28. OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZENSHIP Impresszum Imprint Szerkesztette

Részletesebben

Tente Magyarország Kft. H-1117 Budapest, Hunyadi János út 162. Tel.: +(36-1) 203-0028, Fax: +(36-1) 204-0815 E-mail: info@tente.hu, www.tente.

Tente Magyarország Kft. H-1117 Budapest, Hunyadi János út 162. Tel.: +(36-1) 203-0028, Fax: +(36-1) 204-0815 E-mail: info@tente.hu, www.tente. Társaságunk 1991 - óta a német Tente-Rollen cég, Európa piacvezető kerék és görgőgyártójának hazai képviselete. Húsz éve dolgozunk Újbudán, azóta sajátunknak érezzük a kerületet. 50 milliós raktárkészlettel

Részletesebben

Városkalauz térképpel City Guide with map. Budapest. www.varoskalauz-mo.eu

Városkalauz térképpel City Guide with map. Budapest. www.varoskalauz-mo.eu Városkalauz térképpel City Guide with map Budapest ÚJBUDA 2015 www.varoskalauz-mo.eu ELŐSZÓ FOREWORD Kedves Olvasó! Örülök, hogy Újbudán üdvözölhetem, a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő kerületében.

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

A moszkvai Caricino palota helyreállítása Új turistacsalogató termálfürdő San Francisco új látványossága, a de Young Múzeum Egy igazi építészeti

A moszkvai Caricino palota helyreállítása Új turistacsalogató termálfürdő San Francisco új látványossága, a de Young Múzeum Egy igazi építészeti A RÉZ ÉPÍTŐIPARI ALKALMAZÁSÁT BEMUTATÓ MAGAZIN 2007/22 A moszkvai Caricino palota helyreállítása Új turistacsalogató termálfürdő San Francisco új látványossága, a de Young Múzeum Egy igazi építészeti kihívás

Részletesebben

Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine

Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine Tartalom/Content Luke Donald Lee Westwood Rory McIlroy Adam Scott Steve Stricker Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine 2012 Tavasz/Spring #1 PERFORMANCE CHOICE. #1 IN WORLDWIDE

Részletesebben

Tiger újra. Tiger Again. Golf jacht autó utazás wellness divat gasztronómia Golf yacht car travel wellness fashion gastronomy

Tiger újra. Tiger Again. Golf jacht autó utazás wellness divat gasztronómia Golf yacht car travel wellness fashion gastronomy Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine 2010/9. Tavasz / Spring Golf jacht autó utazás wellness divat gasztronómia Golf yacht car travel wellness fashion gastronomy Tiger újra

Részletesebben

Golf CrazyKokó. Kokó golfmániája. Golf jacht autó utazás wellness divat gasztronómia Golf yacht car travel wellness fashion gastronomy

Golf CrazyKokó. Kokó golfmániája. Golf jacht autó utazás wellness divat gasztronómia Golf yacht car travel wellness fashion gastronomy Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine 2009/5. Tavasz / Spring Golf jacht autó utazás wellness divat gasztronómia Golf yacht car travel wellness fashion gastronomy Hahn Roland

Részletesebben

(UK Department of Culture, Media and Sport)

(UK Department of Culture, Media and Sport) A kreatív városok olyan környezetet teremtenek, mely vonzó jövőképet kínál fiatal tehetségeiknek, megtartja őket, de ugyanakkor meg is nyitja számukra az európai kreatív közösséget. (UK Department of Culture,

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! Happy Mother s Day! József Attila: Mama

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! Happy Mother s Day! József Attila: Mama 2013. MÁJUS május 31. évfolyam 4. szám May 2013 Volume 31, MAY Issue 2013 4. Tartalom A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Vezetőségi

Részletesebben

Veszprém 2013 2014. www.varoskalauz-mo.eu

Veszprém 2013 2014. www.varoskalauz-mo.eu Városkalauz térképpel City Guide with Map Veszprém 2013 2014 www.varoskalauz-mo.eu 38 szoba 85 f s étterem 1000 m 2 wellness 350 m 2 rendezvényterem családi és céges rendezvények konferenciák, képzések

Részletesebben

www.mcc.hu info@mcc.hu A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

www.mcc.hu info@mcc.hu A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. www.mcc.hu Tombor Balázs és Tombor András, alapítók Balázs Tombor and András Tombor, founders KÜLDETÉSÜNK OUR MISSION A Mathias Corvinus Collegium (MCC) egy Magyarországon és a világon is egyedülálló értékközösség.

Részletesebben

A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d.

A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d. EZ ISKÉSZ w w w. ke s z. h u 2 0 0 6 / 1 A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d. Radnai Tamás a KÉSZ Kft. új ügyvezetõje Budapest Építészeti Nívódíj 2005 - elismert

Részletesebben

CATALOGUE. 2011 BuSho International Short Film Festival 1

CATALOGUE. 2011 BuSho International Short Film Festival 1 CATALOGUE 2011 BuSho International Short Film Festival 1 CONTENT MUNKATÁRSAK / BUSHO TEAM: GÁbELI TAMÁS, fesztivál igazgató / festival director 1. KÖSzÖNTŐ / WELCOME 2. ELŐzSŰRI / PRE-JURY DIÁKzSŰRI /

Részletesebben

Éves Jelentés. Annual Report

Éves Jelentés. Annual Report L O M B A R D L Í Z I N G C S O P O R T / L O M B A R D L E A S I N G G R O U P Éves Jelentés Annual Report 2 0 0 5 TARTALOM / TABLE OF CONTENTS Tartalom / Table of Contents 04 Jellemző mutatók / Key figures

Részletesebben

Nyíregyháza. Városkalauz térképpel City guide with map. www.varoskalauz.hu

Nyíregyháza. Városkalauz térképpel City guide with map. www.varoskalauz.hu Nyíregyháza Városkalauz térképpel City guide with map 2010 www.varoskalauz.hu Fürdőzés egész évben Nyíregyházán és Sóstón! Júlia Fürdő Gyógyulás és rekreáció a belvárosban kültéri és beltéri termálvizes

Részletesebben

Tiszta Kék Platform Magyar Vállalatvezetôk az Éghajlatváltozás Ellen. Bright Blue Hungarian Corporate Climate Platform

Tiszta Kék Platform Magyar Vállalatvezetôk az Éghajlatváltozás Ellen. Bright Blue Hungarian Corporate Climate Platform Founded by The Prince of Wales in 1992. X X V I I. s z á m 2 7 i s s u e 2011 DECEMBER w w w. h b l f. h u A HBLF félévente megjelenô KIADVÁNYA THE SEMI-ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF Tiszta Kék Platform Magyar

Részletesebben

itt van japán! japan is here különszám 2011/21. INGYENES / FREE 2011 / 09 / 26 2011 / 10 / 09

itt van japán! japan is here különszám 2011/21. INGYENES / FREE 2011 / 09 / 26 2011 / 10 / 09 INGYENES / FREE 2011/21. különszám itt van japán! japan is here 2011 / 09 / 26 2011 / 10 / 09 2. Butoh és Előadóművészeti Fesztivál / Budapest - Pozsony - Krakkó Butoh and Performing Arts Festival / Budapest

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC Central European Rural Youth Centre CERYC Kedves Olvasó! A 2010. március 11-13. között megrendezett Legjobb Gyakorlatok Workshop központi témája a fiatal gazdák szerepe a vidékfejlesztési programok megvalósításában;

Részletesebben

Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine

Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine TWO WAYS TO GO LOW. Tartalom/Content Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine 2011 Tavasz/Spring 9 golf expo az utazás kiállításon/golf Expo 10 száz éves a magyar golf/the 100

Részletesebben