Alumni News* November *connectedthinking

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alumni News* November 2007. *connectedthinking"

Átírás

1 * *connectedthinking

2 Tartalom/Contents Bemutatjuk: Manfred Krawietz 1 Introducing Manfred Krawietz Új magyar partner a fedélzeten 2 New Hungarian partner on board Fókuszban: Fehér galléros bûnözés Magyarországon 6 Highlight: White collar crime in Hungary Életút-interjú: Birch úr 10 Vannak emberek, akik nem igényelnek bemutatást és Mike Birch egyértelmûen az egyik legfontosabb ember vállalatunk történetében. Most azonban más nézôpontból szeretnénk bemutatni ôt egykori és jelenlegi munkavállalóinknak. Valamennyien ismerjük ôt, mint úriembert, vezetôt és kiváló szakembert. Amit eddig nem tudtunk róla, ebbôl a személyes hangvételû interjúból kiderül. Life-journey interview: Mr. Birch People who stand for something need no introduction, and Mike Birch is clearly one of the most important persons in our company's history. But now we would like to introduce him to our former and present employees from a different perspective. You all know him as a gentleman, as a leader, as an expert. What you don t know about him yet, you will find out from this personal interview. Eseménynaptár 17 Event agenda

3 Bemutatjuk: Manfred Krawietz Manfred Krawietz (49) nemrégiben csatlakozott a budapesti könyvvizsgálati üzletágához. A PwC müncheni irodájából érkezô partner több mint 23 éves tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi jelentési szabványok (IFRS, US GAAP), a vállalat átszervezések, és egyesülések, valamint a cégátvilágítások területén. Széles körû szakértelmével a TICE iparág és a German Desk szolgáltatáscsoport munkáját fogja összefogni Budapesten, illetve az ügyfélmunka tekintetében is rendkívül fontos szerepet tölt majd be: 2008-tól kezdôdôen ô lesz a Matáv projektért felelôs partner. Manfred 1984-ben, könyvvizsgálóként kezdte karrierjét a PwC hannoveri irodájában, majd 1991-tôl két évig menedzserként dolgozott a cég detroiti irodájában ban lett partner, ekkortól Berlinben az IFRS és US GAAP technikai tanácsadásért volt felelôs tôl egészen mostanáig a cég müncheni irodájában a nemzetközi ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokat vezette az egész dél-németországi régióban. Nôs, két gyermek édesapja. Szabadidejében legszívesebben gitározik, zenét hallgat, fut, vagy síel. Könyvvizsgálói és adótanácsadó diplomáit a göttingeni Georg August Egyetemen szerezte, emellett regisztrált tagja a Német Könyvvizsgálói Kamarának. Introducing Manfred Krawietz Manfred Krawietz (49) recently joined the Assurance Practice of in Budapest as a Partner. He moved to Budapest from PwC s Munich office. He has gained extensive experience of financial reporting standards (IFRS and US GAAP), company reorganizations, mergers, and due diligence projects over the past 23 years. In Budapest he will bring his experience and expertise to bear in the TICE group as well as the German Desk practice. He will play a very important role in client work: he will be the Engagement Leader on Matáv, starting in Started his career at in Hanover as an accountant in He then moved to Detroit where he worked as a Manager between 1991 and In 1993 he became a partner in Berlin where he was responsible for technical advice on IFRS and US GAAP. From 2000 to date, he worked in the Munich office leading the international practice in the southern region of Germany. He is married and has two children. In his spare time, he enjoys playing guitar, listening to music, jogging and skiing. He holds a Masters degree in Accountancy and Tax Advice (Georg August Universaet Goettingen). He is also a member of the German Institute of Certified Public Accountants. 1

4 Új magyar partner a fedélzeten Balázs Árpád 23 évesen, utolsó éves egyetemistaként lépett be a Coopers & Lybrand-hez, ahol az Ed de Bruin vezette International Audit részleghez került. A tehetséges fiatalember az évek során fokozatosan haladt felfelé a ranglétrán és idôközben a legkiválóbb bank- és biztosítóspecialistává vált. 38 évesen érte el karrierjének csúcsát, amikor ez év júliusában partnerré választották. Árpáddal egy csésze tea mellett a partnerségig vezetô útról beszélgettünk. Utólag is gratulálok a partneri kinevezésedhez! Hogy tetszik? Köszönöm, nagyon jól érzem magam. Ha kicsit bôvebben kell kifejtenem, akkor azt mondanám, hogy néha nem tudom, hogy hol áll a fejem Ez alatt nem a napi ügyfélmunkát értem, mert abban a tekintetben nem feltétlenül jelentett drasztikus váltást, sokkal inkább más mentális viszonyulást kíván a partnerség, amelyet folyamatosan kezdek átérezni. Egyre inkább érzem, hogy ez a cég az enyém is, és így tekintek rá minden bajával és örömével együtt. A felelôsséget még mélyebben érzem át, mint korábban, ami félreértés ne essék jó érzés. Felelôsség a munkáért, az ügyfelekért és elsôsorban az emberekért, akikkel együtt dolgozom. Hogyan zajlott a partnerkiválasztás folyamata? A partnerré válás egyfajta evolúciós folyamat, ami igen hosszú ideig tart. Elôször 1998-ban hallottam, hogy bekerült a HR doszsziémba egy bejegyzés, miszerint Partner material. A folyamat annak bizonyításáról szól a környezetednek és önmagadnak is, hogy felnôttél a feladathoz. Ennek több fontos eleme van: az egyik az ún. business case, vagyis, hogy üzletileg megéri, sôt szükséges a cégnek, hogy valaki partnerré váljon. A másik a Global Core Competencies rész, azaz a kvalitások meglétének a bizonyítása. Ennek során kikérik és elemzik az aspiránssal kapcsolatban álló partnerek ô- szinte és anonim véleményét (Soundings). Majd egy prezentációból és interjúkból álló intenzív meghallgatáson, a Partner Panel-en kell bizonyítani, amely egy tapasztalt és nagytekintélyû nemzetközi partnerbizottság (a TAC) elôtt zajlik. Több tûzpróbán kell tehát átesni. A partnerek a fôtevékenységeik mellett más jellegû feladatokat is ellátnak. Téged mivel bíztak meg? Én lettem az Ethics és Business Conduct leader, amely nem teljesen új terület számomra, mert tavaly már tevékenykedtem ebben a témában Nick Kós mellett. Emellett sok regionális ügyfélmunkám van és ettôl az évtôl koordinálom a szlovák Pénzügyi szolgáltatások iparágat is, amely árbevételét tekintve kb. fele akkora, mint a hazai és benne van a dinamikus fejlôdés lehetôsége. Kamaszkorodban hogy képzelted a jövôdet? Matematika tagozatra jártam az ország szerintem legjobb gimnáziumába, a Fazekasba. Az egyetem elôtt azon gondolkodtam, hogy maradjak-e az elméleti matematikánál, vagy kombináljam az egyébként meglévô humán érdeklôdésemmel. Ez utóbbit választottam és a Közgázra jelentkeztem. 2

5 pasztalatokra szert tenni. Itt maximálisan megtaláltam a számításom, hiszen lehetôségem nyílt két évig Londonban dolgozni, amely régi álmom volt. Az álmodért keményen megdolgoztál, 14 év alatt sok értéket teremtettél a cégnek És nagyon sok mindent kaptam a cégtôl. Ami legelôször eszembe jut, az mindig az, hogy ilyen közösséggel gondolok itt az életkorra és a dinamizmusra másutt nem találkoznék. Én bizony itt már felfelé tolom az átlagéletkort A másik nagyszerû dolog számomra az, hogy nagyon sok emberrel összehoz a sors, ilyen változatos ügyfélkörrel pénzügyiszámviteli vezetôként máshol nem találkoznék. Végül meg kell említeni a cég nemzetköziségét: regionális cégcsoportként nap mint nap bizonyítjuk, hogy igazi hálózatként tudunk mûködni. Mit lehet tudni a családodról? Az emberek menedzselése messze a legnehezebb feladat a partnerségben, de egyidejûleg ez okozza a legtöbb örömöt is tól a katonaságot követôen jártam oda, az elsô reformévfolyam tagjaként. Furcsa volt, hogy a katonaságnál még elvtársnak szólítottak, aztán az egyetemen már úrrá lettem. Ez egy izgalmas idôszak volt, amikor hirtelen tárult ki elôttünk a világ. A számok szeretetébôl pedig következett a pénzügy-számvitel Pontosan. A munkahelyre vonatkozó elképzelésem pedig az volt, hogy egy nemzetközi cégnél szeretnék dolgozni és nemzetközi ta- A feleségem, Andrea szintén közgazdász. A hôskorban egy ideig még kollégák is voltunk 1999-ben házasodtunk össze, azóta három gyönyörû gyermekünk született. A hat és féléves Emma a legnagyobb, ôt követi a kisfiam Vince, aki most három és féléves, a legkisebb pedig a 9 hónapos Hanna. Az Away Day-en sokan rácsodálkoztak a tánctudásodra, amelynek köszönhetôen partnereddel Ti nyertétek meg a 60-as évek táncversenyét. Rendszeresen gyakorolsz? A feleségemmel mindketten nagyon szeretünk táncolni, korábban évekig jártunk tánciskolába. Mióta gyerekeket nevelünk, vannak fontosabb teendôink is, de majd idôvel szeretnénk folytatni. Azért zárójelben megjegyezném, hogy a cégnél van nálam jobb táncos is 3

6 New Hungarian Partner On Board Árpád Balázs joined Coopers & Lybrand during the last year of his university studies, aged 23, and was assigned to the International Audit section, managed by Ed le Bruin. The talented young man went through the ranks gradually as the years went by, and in the meantime developed into a top-rank bank and insurance firm specialist. He reached the peak of his career at 38, when he was named a partner in July this year. We spoke with Árpád enjoying a cup of tea about the road the led to partnership. Let me congratulate you on being appointed a partner, even if a little late! How do you like it? Thank you, I m feeling very good. If I have to expand on that a bit more, I would say that sometimes I do not even know heads from tails I do not mean daily work with clients by that, because in that respect the change was not necessarily drastic; partnership much rather demands a different way of mentally relating to the job, and I am starting to get a feel for this. I sense that this company is mine as well, more and more, and this is the way I look at it, along with all its woes and joys. I have a more in depth sense of responsibility than before, which and do not take this in the wrong way is a nice feeling. Responsibility for the job, for clients, and first and foremost for the people with whom I work. How was the partner selection process conducted? Managing people is the most difficult task in partnership by far, but at the same time this brings the greatest reward as well. Becoming a partner is a kind of evolutionary process, which lasts a rather long time. It was in 1998 that I first heard that a remark had been added to my HR file, saying Partner material. The process is about proving to your environment, and yourself that you have grown up to the task. This has several important elements: one of them is known as the business case, in other words that it is worthwhile, what is more, necessary for the firm from the business perspective for someone to become a partner. The other is the Global Core Competencies part, that is proving that certain qualities exist. During this, the honest and anonymous opinion of partners who are in contact with the aspirant is sought and analysed (Soundings). Then one needs to prove oneself at the Partner Panel 4

7 an intensive hearing comprised of a presentation and interviews, which takes place in front of an experienced, highly prestigious international committee of partners (the TAC). In other words, one has to make it through several baptisms of fire. In addition to their core activities, partners also engage in tasks of a different nature. What were you appointed to do? I became the Ethics and Business Conduct leader, which is not entirely a new field for me, because I was already engaged on this topic last year, with Nick Kós. Apart from that I have a lot of regional client work, and as of this year I am the one who coordinates the Slovakian Financial Services business unit as well which is roughly half the size of the Hungarian one from the net revenue perspective, with the opportunity for dynamic development. How did you envisage your future when you were a teenager? I attended a mathematicsfocused class in I think the best high-school in Hungary, Fazekas. Before going to University, I contemplated whether to stick to theoretical mathematics or combine that with my otherwise existing interest in social studies. I chose the latter, and applied to the University of Economics. I attended this university from 1988 after my military service as a member of the reform class. Still being addressed as comrade in the army, and becoming sir at university was peculiar. It was an exciting period, when the world suddenly opened up before us. The affection for numbers led to finance & accounting Exactly. My idea of a workplace was that I would like to work for an international firm, and to obtain international experience. My expectations were met to the full here, since I had the opportunity to work in London for two years, which was a longtime dream of mine. You have worked hard for your dream, and generated a lot of value for the firm during 14 years And I have received a lot from the firm. The first thing that always comes to mind is that I would not have encountered this kind of community I m thinking of age and dynamism. Indeed, I am someone who by now is pushing the average age upwards here The other marvellous thing for me is that fate has introduced me to many, many people, and I could not have met such a diverse client base elsewhere as a finance-accounting manager. Finally I have to mention the international nature of the firm: as a regional group of companies we prove day by day that we can operate as a true network. What can you tell us about your family? My wife, Andrea, is also an economist. We were even colleagues for a while back in the old days We were married in 1999, and since then we have had three beautiful children. Six and a half year old Emma is the oldest, followed by my son Vince he is three and a half now and the youngest is Hanna, nine months old. Many people marvelled your dancing skills at the Away Day, thanks to which you and your partner won the Sixties Dance Contest. Do you practice regularly? My wife and I both like dancing very much, and earlier we used to go to dance school for years. We have more important things to do now that we are raising our children, but we would like to continue this once the time is right. I would, however, note in parenthesis that there are better dancers at the firm than myself 5

8 Fókuszban: Fehér galléros bûnözés Magyarországon Az elmúlt két év során a hazai vállalatok közel kétharmada (62%-a) vált súlyos gazdasági bûncselekmény áldozatává áll a legfrissebb tanulmányában. A pórul járt vállalatok száma két év alatt drasztikusan, két és félszeresére nôtt és ezzel jócskán megelôzzük a közép-kelet európai (50%), valamint a világátlagot (43%) is. A által kétévente készített Globális Gazdasági Bûnözés felmérés az egyik legteljesebb összefoglalója a gazdasági bûnözés természetének és hatásainak. A PwC szakértôi 40 ország több mint 5400 vállalatának köztük 77 magyarországi piacvezetô vállalat felsôvezetôit interjúvolták meg. Az eredmények számos meglepetéssel és tanulsággal szolgálnak. Cégenként átlagosan kilenc bûncselekmény leggyakoribb a lopás A magyar válaszadók ellen átlagosan 8,9 alkalommal követtek el gazdasági bûncselekményt a vizsgált idôszakban. A leggyakoribb visszaélésfajták a lopás és hûtlen kezelés (a vállalatok 48%-ánál), valamint a szellemi tulajdonnal kapcsolatos bûncselekmények (26%), illetve a korrupció és megvesztegetés (17%) voltak. Magyarországon a lopás illetve hûtlen kezelés elôfordulása jóval meghaladta a közép-kelet európai (33%) és a globális átlagot (30%). 6 Ennek oka valószínûleg az, hogy a magyarországi felmérésben résztvevôk között 12%- ban voltak kiskereskedelmi vállalatok, ez az arány pedig sokkal magasabb, mint a középkelet európai (5,4%) illetve a globális átlag (5,9%). A kiskereskedelmi ágazat, ahol nagy mennyiségû, sokszor nagy értékû és könynyen mozdítható áru forog, jellegénél fogva a többi ágazatnál jobban vonzza a lopás és hûtlen kezelés elkövetôit. Számszerûsíthetô veszteségek A visszaélések igen sokba kerülnek a magyar vállalatoknak. Az elmúlt két év során a felmérésben részt vevô cégeknek közel 4 milliárd Ft veszteséget okoztak a gazdasági bûncselekmények ebbôl mintegy 1,5 milliárd Ft lopás ill. hûtlen kezelés, 1,4 milliárd Ft korrupció és megvesztegetés, továbbá 185 millió Ft szellemi tulajdonhoz kapcsolódó visszaélés. A vizsgált idôszakban a cégek gazdasági bûncselekményekhez kapcsolódó vesztesége átlagosan 62 millió Ft volt. A vizsgált magyar vállalatok gazdasági bûnügyekkel kapcsolatos egyéb költségei az elmúlt két évben több mint 833 millió Ft-ot tettek ki (pl. ügyvédi/felderítési költségek). Mindezen túl nem szabad megfeledkeznünk a vállalatok ún. járulékos veszteségeirôl sem, amelyek nehezen számszerûsíthetôk, de komoly károkat okoznak a vállalatoknak. Ilyenek például a márkanevet és a részvényárfolyamot ért károk, a vásárlói/befektetôi bizalom és az üzleti kapcsolatok megromlása, a dolgozói morál hanyatlása, a menedzsment idejének felesleges lekötése. (A hazai válaszadók 67%-a számolt be járulékos veszteségekrôl.)

9 Homályba veszô milliók A hazai vállalatoknak aligalig sikerül a bûncselekményekbôl származó veszteségeiket visszanyerni: a vállalatok 65%-a számolt be arról, hogy az ôket ért legsúlyosabb bûncselekmények esetében a kárból egyáltalán semmi nem térült meg (ami magasabb az 58%-os globális átlagnál). A biztosítás továbbra is csekély szerepet játszik a gazdasági bûncselekményekbôl keletkezô veszteségek megtérülésében a magyar válaszadók biztosítása alapján az eltulajdonított összegbôl átlagosan csupán 13%-ot sikerült visszaszerezni. Fehér gallérosok sportja Magyarországon a legsúlyosabb visszaélések tipikus elkövetôje férfi (90%), jellemzôen 31 és 50 év közötti (80%). A visszaélések elkövetôinek 64%-a felsôfokú végzettséggel rendelkezik. A bûncselekmények 27%-át felsôvezetôk, 20%-át pedig középvezetôk követték el. A menedzserek jellemzôen a kinevezésüket követô két éven belül estek kísértésbe. Természetesen az ilyen elkövetôknek lehetôségük van, hogy hivatali jogkörüket kihasználva megkerüljék a viszszaélések feltárására rendszeresített kontrollokat. A legsúlyosabb visszaélések elkövetôinek több mint egyharmada (34%) az érintett intézményben dolgozott. Az összes súlyos és kevésbé súlyos cselekmény több mint 90%- ában külsô elkövetô is részt vett, ami a belsô és a vállalaton kívüli elkövetôk közötti gyakori összejátszásra utal. A gazdasági bûncselekmények alakulása a jövôben súlyos és nehezen kezelhetô probléma A világon a gazdasági bûncselekmények száma az évtized során nem csökkent jelentôsen; a vállalatok ennek ellenére bíznak benne, hogy az általuk bevezetett kontrollok a jövôben gátat vetnek a visszaéléseknek. Ugyanez jellemzô hazánkra is, ahol a vállalatok 82%-a valószínûtlennek tartja, hogy az elkövetkezô két évben gazdasági bûncselekmény áldozatává válik, annak ellenére, hogy a szervezetek közel kétharmadánál az elmúlt két esztendôben már elôfordult ilyen eset. Mindez túlzott önbizalomra utal, különösen, ha azt figyelembe vesszük, hogy a csalások nagy részére véletlenül derült fény További információk A magyar felmérésrôl: A globális felmérésrôl: 7

10 Highlight: White collar crime in Hungary Almost two-thirds (62%) of companies surveyed in Hungary have fallen victim to economic crime over the past two years according to the Economic Crime Survey biennial Global Economic Crime Survey is one of the most comprehensive assessments of the nature and impact of fraud around the world. Senior representatives of more than 5,400 companies in 40 countries were interviewed, including 77 leading companies within Hungary. The results are surprising and might serve a good lesson for companies. Across the globe, 43% of companies surveyed reported that they have been the victims of economic crime in the last two years. In Hungary, the overall figure is 62%, which is well above the average for Central and Eastern Europe (CEE) of 50%, and a huge increase when compared to PwC s last Economic Crime Survey in 2005 (25%). Nine cases of fraud per company Most common economic crime is asset misappropriation On average Hungarian respondents had suffered 8.9 cases of fraud each. The most common economic crimes reported by our respondents in Hungary are asset misappropriation (reported by 48% of companies), followed by IP infringement (26%) and corruption and bribery (17%). The level of asset misappropriation in Hungary (48%) was considerably higher than the reported levels in CEE (33%) and globally (30%). This is most likely due to the fact that of the surveyed companies in Hungary, almost 12% operate in the retail sector, a much higher proportion than in CEE (5.4%) and globally (5.9%). The retail sector, with its high volumes of often high value and easily moveable goods, is by its very nature, more prone to asset misappropriation than most other industry sectors. The cost of economic crime Fraud is extremely expensive for Hungarian companies economic crime cost the companies surveyed in Hungary almost USD 21 million in the past two years (of which approximately USD 8 million related to asset misappropriation, USD 7.6 million to corruption and bribery, and USD 1 million from IP infringement). 8

11 Average losses per company from economic crime being USD 334,000 in this period. In addition to the direct losses suffered as a result of reported economic crime, our Hungarian respondents also reported having spent in total an additional USD 4.5 million in managing the economic crimes reported (on average USD 67,000 per incidence). While the direct reported costs of economic crime (and the managing costs) seem alarming enough, one should not ignore the collateral damage from fraud, i.e. damage to company s brand and customer trust, to the share price and shareholder trust; to the company s relationships with its suppliers; and decline in staff morale which can result in high staff turnover and loss of productivity. Although difficult to quantify, collateral damage can be a significant cost to a business. Nearly 67% of Hungarian respondents who suffered fraud reported collateral damage to their business as a result. Millions being lost Hungarian companies are poor at recovering losses from economic crime 65% of companies stated they recovered nothing in relation to the most serious offences suffered (higher than the global average of 58%). Insurance continues to play a small role in recouping losses from economic crime on average only 13% of the amount lost was recovered under insurance policies by Hungarian respondents. The typical perpetrator The typical perpetrators of the most serious offences continue to be male (90%), between the ages of 31 and 50 (80%), and educated up to graduate level (64%). In Hungary, members of senior management were responsible for 27% of reported frauds whilst middle management were responsible for 20% of internally committed frauds. Most of the internal perpetrators tend to commit their crime during the first two years of entering into their new positions Naturally, such fraudsters tend to have an opportunity to use their management authority to override controls designed to detect fraud. Over one third (34%) of the perpetrators of the most serious offences were employed by the defrauded entity. An external party was involved in more than 90% of all of the reported fraud cases, serious or non-serious, indicating frequent collaboration between internal and external fraudsters. Fraud in the future Serious and intractable problem On a global scale, levels of economic crime have not dropped significantly over the course of the decade and despite that, companies continue to be confident that their controls will limit their exposure to fraud in the future. The same goes for Hungary, where despite almost two thirds of companies surveyed stating that they had suffered from economic crime in the past two years, nearly 82% of companies believe that it is unlikely that their organisation would become victims of economic crime in the next two years. In our opinion this may well be a sign of over-confidence, especially given the large proportion of fraud which was detected by chance For further information: About the Hungarian results: About the Global results: 9

12 Életút-interjú: Birch úr Ha megtanulsz egy idegen nyelvet, újabb lélekkel gazdagodsz Milyen egy partner élete? Presztízs, rengeteg lemondás, életstílus? 10 Partnerként az ember a vállalkozás egyik tulajdonosává válik: a többi partnerrel együtt osztozunk a kockázatokban és jutalmakban. Mindez komoly felelôsséggel jár a vállalkozás eredményességét tekintve, amelyet a legjobb szolgáltatások nyújtásával kell biztosítani ebben az igencsak kiélezett versenyhelyzetben lévô szakmában. A lényeg, hogy fenntartható, nyereséges vállalkozást kell építeni. Számomra ez annyit jelent, hogy mindegyik partnernek megvan a maga kis kertje, amit gondoznia kell, elvetni a magvakat, irtani a gyomot és gondoskodni a megfelelô ügyfelekrôl, munkatársakról az üzlet fejlôdése érdekében. Ez magas fokú elkötelezettséget és fegyelmet követel, de egy, a PwC-hez hasonló cégnél dolgozni éppen azért jelent elônyt, mert a partnerek szakmai tudása igen széles skálán mozog, ami miatt nagy megtiszteltetés ebben a helyzetben lenni. Azonban azt is jelenti, hogy folyamatosan tevékenynek kell maradni a piacon, a szaktudás mellett az üzleti ismereteket is fejlesztve, de nem csak saját magam, hanem a cég munkatársai, jövôbeli partnerei miatt is. Az eredmény egy nagyon sûrû élet, ami jó szervezôkészséget igényel. Miként hat ez a munkahely-magánélet egyensúlyára? Egy valamivel mindvégig, a kezdetektôl fogva teljesen tisztában voltam. Kemény szakma a könyvvizsgálóé. Ahhoz, hogy megszerezzem a képesítsem, rengeteget tanultam a szabadidômben, mialatt próbáltam elég pénzt keresni, hogy megengedhessem magamnak a londoni életet. Önként jelentkeztem kiküldetésekre, mert ott rengeteg túlóra összejött, ugyanakkor költségtérítés is járt lakásra, étkezésre. Így tehát hozzászoktam, hogy sokáig kell dolgozni. Azonban a munkát élveztem és mindig úgy éreztem, hogy valami újat is tanulok. A képesítés megszerzése után hozzászoktam, hogy este 7-ig dolgozom, ami lényegében 10 órás munkanapokat jelentett folyamatosan. Mindig igyekeztem szabadon tartani a hétvégéket, habár egy-egy sürgôsebb feladat idônként keresztbehúzta számításaimat. Magyarországi tartózkodásom kezdetekor, mi tagadás, nagyon rám fértek a szombat délelôtti késôi ébredések persze utána muszáj volt rohanni, hogy be tudjak vásárolni, mielôtt az üzletek bezártak kora délután. Partnerként mindig odafigyeltem, hogy akár az ügyfelek, akár más által szervezett fogadásokra, a Kamarák által rendezett üzleti ebédekre eljárjak, így lehetôségem volt társasági kapcsolatokat ápolni a piacon dolgozó üzletemberekkel. Igaz, ez a cég számára fontos reprezentációs funkció, de jól is éreztem magam és arra is jó volt, hogy folyamatosan képben legyek az üzleti élettel kapcsolatban. Az ügyfelekkel végzett munka folyamán azután ennek nagy hasznát vettem, hiszen jó kapcsolatokat sikerült kiépítenem, amely kölcsönös bizalmon alapult, illetve, hogy hozzáértô könyvvizsgálóként az ügyfelek számára hasznos üzleti szempontokról tudtam véleményt alkotni. Az utóbbi idôben mindig szakítottam idôt golfozásra (bár nem megy túl jól), olvasásra: elsôsorban a cég révén megismert sok-sok ország történelme érdekel, focimeccsek és egyéb sportesemények megtekintésére (nagyon fontos szerepet játszott korábbi éveimben hogy Manchester United szurkoló

13 vagyok), illetve egy-egy mozira a feleségemmel. Ezért elmondhatom, hogy mindig sikerült megtalálnom az egyensúlyt az életemben, mialatt munkám, önfejlesztésem sem nélkülözte azt a kevés többletet, ami a sikerhez vezet. Hogyan emlékszel viszsza a budapesti iroda megalapítására? januárjában arra érkeztem, hogy 40 munkatárs dolgozik egy Kosciuszko Tádé utcai kétszobás, illetve egy Lôportár utcai egyszobás lakásban. A csapat elsôsorban az angol cégtôl érkezett vezetôkbôl állt, kisszámú magyar származású kollégával köztük Margaret Dezsével, aki dicséretet érdemlôen igyekezett vezetô könyvvizsgálóként kézben tartani a robbanásszerûen növekvô mennyiségû munkát és novemberében könyörgött nekem, hogy vegyem fel a kesztyût és jöjjek el az akkor még a vasfüggöny mögötti Magyarországra. Egy telefonunk volt, ami egyben fax is volt, így nagyobb ügyfeleink folyamatosan arról panaszkodtak londoni senior partnerünknek, hogy képtelenek elérni az irodát, amelyet pedig addigra nemzetközi hírügynökségekkel együtt alaposan bevitt a köztudatba a CNN. Három hónapot töltöttem a Forum Szállodában a mai Intercontinentalban, így legalább volt még egy telefonom, tehát a szobámat használtam irodának, hiszen még nekem is alig akadt ülôhely a tényleges irodában. Nem mondom, egyik-másik hölgykollégámnak elkerekedett a szeme, amikor megkértem, hogy jöjjön fel a szobámba egy megbeszélésre, de még ha idônként tétován is végül megtiszteltek bizalmukkal! Hatalmas kihívást jelentett a nyelv; csak nagyon nehezen akadtunk angolul tudókra és természetesen a magyar nyelvben sem léteztek azok a szavak, kifejezések, amelyek a munkánkhoz lettek volna szükségesek. Az elsô idôkben nem volt lehetôségünk oktatást szervezni új asszisztenseink számára, így aztán nem volt könnyû elérni, hogy a külföldi vezetôk magyar asszisztenseinket ne csupán tolmácsnak tekintsék. Puskás István értékes szerepet játszott akkoriban a hiányosságok orvoslásában! Ezen túlmenôen a toborzást az is megnehezítette, hogy szerintem akkoriban sok magyar tartott annak kockázatától, hogy valami történik Gorbacsovval és reformjaival, ami komoly 1956-hoz fogható következményekkel járhatott volna, tehát csak Amikor 1989-ben ideérkeztem, hogy segítsek a magyarországi iroda beindításában, nagyon szerettem volna tanácsadással foglalkozni, ám annyira sok volt a könyvvizsgálati, audit jellegû munka, hogy a könyvvizsgálat üzletág vezetését kellett vállalnom, Londonból és máshonnan alkalmanként érkezô partnerekkel és csapatokkal együtt dolgozva. Egyszer Mike Birch jött látogatóba. Emlékszem, hogy egyik este, még a Kosciuszko Tádé utcai irodalakásban próbáltuk felmérni, mennyi munka vár még ránk szó szerint térdre rogytam Mike elôtt és könyörögtem, jöjjön Magyarországra dolgozni. Persze nem hiszem, hogy emiatt döntött végül úgy, hogy idejön, mindenesetre nekem és a PwC-nek óriási segítséget jelentett, és szerintem végül neki is megtetszett a dolog! Margaret Dezse 11

Alumni News* www.pwc.com/hu. *connectedthinking

Alumni News* www.pwc.com/hu. *connectedthinking www.pwc.com/hu Alumni News* 2006 PricewaterhouseCoopers. Minden jog fenntartva. A PricewaterhouseCoopers elnevezés a világméretû PricewaterhouseCoopers szervezet tagjait foglalja magában. 2006 PricewaterhouseCoopers.

Részletesebben

Tiszta Kék Platform Magyar Vállalatvezetôk az Éghajlatváltozás Ellen. Bright Blue Hungarian Corporate Climate Platform

Tiszta Kék Platform Magyar Vállalatvezetôk az Éghajlatváltozás Ellen. Bright Blue Hungarian Corporate Climate Platform Founded by The Prince of Wales in 1992. X X V I I. s z á m 2 7 i s s u e 2011 DECEMBER w w w. h b l f. h u A HBLF félévente megjelenô KIADVÁNYA THE SEMI-ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF Tiszta Kék Platform Magyar

Részletesebben

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette:

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette: MELLÉKLET 2014/6. Szerkesztette: molnár szilvia, Martinkó józsef FTC-stadion Groupama Aréna melléklet 1 A legek stadionja Interjú Fürjes Balázzsal Határidő előtt, többletköltség nélkül, rekordsebességgel

Részletesebben

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T.

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É v e s J e l e n t é s A n n u a l R e p o r t 2 0 0 3 A L A P Í T V A 1 9 9 1 S I N C E 1 9 9 1 Ta r t a l o m C o n t e n t s L O M B A R D P É N Z

Részletesebben

Beijing 2008. Golfos színész. Peking 2008. Golf Player Actor Hajdú Steve

Beijing 2008. Golfos színész. Peking 2008. Golf Player Actor Hajdú Steve Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine 2008/3. Ősz / Autumn Golf jacht autó utazás wellness divat gasztronómia Golf yacht car travel wellness fashion gastronomy Golfos színész

Részletesebben

cégértéklevél M&A LECKÉK A LÖVÉSZÁROKBÓL TEACHING FROM THE TRENCHES HUNGARY

cégértéklevél M&A LECKÉK A LÖVÉSZÁROKBÓL TEACHING FROM THE TRENCHES HUNGARY cégértékelés, cégeladás, tőkebevonás, felvásárlás vállalkozóknak és befektetőknek cégértéklevél 6. évfolyam // 48. szám // 2011. április // 2000.- ft // eur 8 for entrepreneurs and international companies

Részletesebben

20 to 23 August 2015

20 to 23 August 2015 OFFICIAL RACE PROGRAM 20 to 23 August 2015 BUDAPEST, HUNGARY www.ironmanbudapest.com EUROPEAN TOUR 2015 WELCOME TO THE JOURNEY! www.ironmanbudapest.com IMPRESSZUM IMPRINT Kiadó: Kropkó Promotion Kft. 1145

Részletesebben

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE INVESTING IN OUR FUTURE 2003. partnerek segítették a megvalósítást. Az ózdi csoportokhoz hamarosan hajdúböszörményi és

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE INVESTING IN OUR FUTURE 2003. partnerek segítették a megvalósítást. Az ózdi csoportokhoz hamarosan hajdúböszörményi és 2002. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. nov. dec. g in Tr én g in g in Tr én ni ng Tr é g in Sz ilv ad ra d ár ás v en a ra d vá vá ás ás ilv ilv Sz Sz ko lc is M st ás du l in da pe Bu

Részletesebben

SumUp. Romania: Bigger and Better Románia: Erôteljes terjeszkedés. Open Doors Policy in Zagreb Nyitott ajtók politikája Zágrábban

SumUp. Romania: Bigger and Better Románia: Erôteljes terjeszkedés. Open Doors Policy in Zagreb Nyitott ajtók politikája Zágrábban Summer / Nyár 2005 MOL Group s Business Magazine A MOL-csoport üzleti magazinja Romania: Bigger and Better Románia: Erôteljes terjeszkedés Open Doors Policy in Zagreb Nyitott ajtók politikája Zágrábban

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

éves jelentés annual report

éves jelentés annual report éves jelentés annual report 2005 1 fõbb pénzügyi számok key financial data mérleg és eredménykimutatásból / from the balance sheet and P&L statement a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolók Szabályai (IFRS) szerint

Részletesebben

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 TARTALOMJEGYZÉK Hervé Le Bouc a COLAS új elnök-vezérigazgatója / 3 Szenvedély és elképzelés 24 év az útépítés szolgálatában / 4 Interjú Hervé Le Bouc úrral / 7 Alkalmazkodás

Részletesebben

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20.

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Felelõs vezetõ: Várlaki Imre, ügyvezetõ igazgató Fotó/Photo:

Részletesebben

PROPERTY WATCH. www.eston.hu. Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once upon a time in the West PAGE 4 6

PROPERTY WATCH. www.eston.hu. Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once upon a time in the West PAGE 4 6 Kiadás Issue 2/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

2006. november 27., hétfô 6. Wilson Hungarian Junior Open, Szeged VB UTÁN, EB ELÔTT Cseh fölény a szegedi Wilson Hungarian Junior Openen Cseh gyôzelem a fiú U13-ban is: Martin Svec (jobbra) Püski Lénárdot

Részletesebben

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források 2010 2010 TARTALOM TABLE OF CONTENT LOMBARD ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2010 4Jellemző mutatók Key figures 5Misszió Our Mission 6Elnöki köszöntő Greetings from the Chairman 8Vezérigazgatói köszöntő GreetingS

Részletesebben

M a g y a r S z ó b u l l e t i n o f t h e h u n g a r i a n C o m m u n i t y. i n n e w Z e a l a n D J u n e 2 0 1 2

M a g y a r S z ó b u l l e t i n o f t h e h u n g a r i a n C o m m u n i t y. i n n e w Z e a l a n D J u n e 2 0 1 2 107 M a g y a r S z ó b u l l e t i n o f t h e h u n g a r i a n C o m m u n i t y i n n e w Z e a l a n D J u n e 2 0 1 2 Cipők aduna-parton - ShoeS on the Danube promenade nagy lelkesedéssel esett neki

Részletesebben

Atel Csepeli Vállalatcsoport

Atel Csepeli Vállalatcsoport Atel Csepeli Vállalatcsoport Éves Jelentés Annual Report 2006 Atel Csepel Business Atel Csepeli Vállalatcsoport Az Atel Csepeli Vállalatcsoport tulajdonosa Európa egyik piacvezetõ energiakereskedõ társasága,

Részletesebben

Years WAY OUT OF THE CRISIS KIÚT A VÁLSÁGBÓL. The Annual Report of the Hungarian European Business Council

Years WAY OUT OF THE CRISIS KIÚT A VÁLSÁGBÓL. The Annual Report of the Hungarian European Business Council 2009 WAY OUT OF THE CRISIS The Annual Report of the Hungarian European Business Council KIÚT A VÁLSÁGBÓL A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 11 Years R E P O R T / 1 1 Hungarian European Business

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

KÉK ARANY. www.szentkiralyi.hu. Szimóna, 15 éves Bolyai János Gimnázium Kéttannyelvű spanyol szak Kecskemét. Itt születtünk, itt kell küzdenünk

KÉK ARANY. www.szentkiralyi.hu. Szimóna, 15 éves Bolyai János Gimnázium Kéttannyelvű spanyol szak Kecskemét. Itt születtünk, itt kell küzdenünk A Szentkirályi Ásvány víz Kf t. magazinja, Ingyenes példány Complimentar y copy E L S Ő S Z Á M 2 011 KÉK ARANY Szimóna, 15 éves Bolyai János Gimnázium Kéttannyelvű spanyol szak Kecskemét www.szentkiralyi.hu

Részletesebben

2009 Tél/Winter. Amikor az élet kezd izgalmassá válni. Jet Set

2009 Tél/Winter. Amikor az élet kezd izgalmassá válni. Jet Set Tartalom/Content Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine 2009 Tél/Winter 6 HÍREK/News 8 EGY ÜTÉSBŐL A LYUKBA/Golf Hole in One 11 A MAGYAR PROFI/The Hungarian Pro 15 GOLF AZ

Részletesebben

21 to 24 August 2014

21 to 24 August 2014 official race program 21 to 24 August 2014 Budapest, Hungary www.ironmanbudapest.com EUROPEAN TOUR 2014 IRONMAN 70.3 Mallorca // IRONMAN Lanzarote // IRONMAN 70.3 Aix en Provence // IRONMAN 70.3 St. Pölten

Részletesebben

THE FASHIONABLE ISSUE

THE FASHIONABLE ISSUE ALWAYS INGYENÉS BUDAPEST LIVING THE FASHIONABLE ISSUE (THE LATEST IN TRENDS, HABITS, AND OTHER ANNOYING THINGS...) (Mi a menő?) Trendek, szokások, és irritáló dolgok... A CATALOGUE OF TRENDINESS MASQUERADING

Részletesebben

Augusztus 20. - Szent István ünnepe

Augusztus 20. - Szent István ünnepe 2007. AUGUSZTUS augusztus 25. évfolyam 6. szám 1 Aug 2007 Volume 25, AUG Issue 20076 A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Tartalom

Részletesebben

Az ombudsmanok tíz éve. Ten years of ombudsmen

Az ombudsmanok tíz éve. Ten years of ombudsmen Az ombudsmanok tíz éve Ten years of ombudsmen 1995 2005 ISBN 963 218 676 1 Egyszer megjelenő jubileumi kiadvány Kiadó: Országgyűlési Biztos Hivatala 1051 Budapest, Nádor u. 22. Telefon: 475-7100, Fax:

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság

Részletesebben

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report 2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report Jelentéstételi időszak / Reporting period 2011. Legutóbbi

Részletesebben