A győri Zsinagóga akusztikájának a vizsgálata és összehasonlítása a Richter hangversenyteremmel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A győri Zsinagóga akusztikájának a vizsgálata és összehasonlítása a Richter hangversenyteremmel"

Átírás

1 A győri Zsinagóga akusztikájának a vizsgálata és összehasonlítása a Richter hangversenyteremmel Szakdolgozat Készítette: Molnár Szilvia OIWO7H Győr 2010 Széchényi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar, Építészmérnöki szak

2 Bevezetés 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés A győri Zsinagóga történelmi áttekintése A zsinagógák felépítése A zsidó szokások istentisztelet alatt A győri zsidóság történetéről A győri Zsinagóga karbantartásának nyomon követése A korai akusztikai szemlélettől a mai teremakusztikai tervezésig Az ókori görög színházak akusztikája A római kor akusztikai találmányai A teremakusztika a középkor után A XVIII. és XIX. század teremakusztikája Az akusztikai tervezés korszaka A teremakusztika alapjai Az emberi hallás rövid fiziológiája Alapfogalmak Visszaverődések, visszhangok és utórezgések Zárt terekben lejátszódó hangjelenségek A különböző hangszerek vizsgálata akusztikai szempontból Optimális teremakusztikai paraméterek, kritériumok A Beranek-féle értékelés Javaslattétel a győri Zsinagóga akusztikájának javítására A Zsinagóga akusztikai problémájának felvetése és megoldása Tervezett műszaki megoldások A Zsinagóga és a Richter terem összehasonlító elemzése... 51

3 Bevezetés 3 6 Interjú hallgatósággal és zenészekkel szubjektív kiértékelő tesztlap felhasználásával Összegzés Magyarázat Idézett forrásmunkák Melléklet Elérhetőségek:

4 Bevezetés 4 BEVEZETÉS A teremakusztika az egyik legérdekesebb téma, amellyel egy mérnök foglalkozhat. Páratlan találkozása az építészetnek, a belsőépítészetnek és a fizikának. Ezáltal különleges, formabontó terek jöhetnek létre. Az emberiség egyik legalapvetőbb sajátossága a zene szeretete. Az emberek a zenehallgatás kedvteleséhez termeket hoztak létre, hogy a lehető legjobb minőségben érvezhessék azt. A hangversenytermek mai formája hosszú utat járt be, az ókori idők óta folyamatosan. Nem annyira régen jött el a pillanat, mikor nem csak tapasztalati, hanem tudományos érveléssel is meg tudták határozni az akusztikailag jól működő zenei termeket. A téma, amellyel foglalkozom a szakdolgozatomban, már nagyon régóta érdekelt. Fiatal korom óta érdekelt a zene, később a zenei termek és azok akusztikai működése is. Mivel gyermekként kórusban énekeltem, gyakran kerületem olyan helyzetekbe, ahol különböző előadótermekben kellett fellépnünk. Megfigyeltem, hogy míg az egyik előadás kitűnően hallható volt, a másiknál több mint száz gyerek alig tudta áténekelni a termet. Szerepeltünk olyan kitűnő akusztikájú termekben, mint pl. a pesti Vígadó, a Madách színház vagy a debreceni Aranybika Hotel, ahol szinte szárnyalt a dallam. Negatív élményem a szolnoki Művelődési Központhoz kötődik, ahol az akusztika viszont egyenesen katasztrofális volt. A központi terem széles és rövid térrel rendelkezett, amely falaiba ún. Helmholtz-rezonátorokat (1) építettek be. Ezek viszont kevésnek bizonyultak a jó akusztika eléréséhez. A termet azóta sikeresen átalakították. A személyes tapasztalatok vezetettek el ahhoz, hogy az akusztika témaköre iránt érdeklődni kezdjek. A mélyebb ismeretek elsajátításához viszont várnom kellett egészen a főiskolai tanulmányaimig. A főiskolán nyílt lehetőségem arra, hogy tanulmányozzam építészeti szempontból a színházakat, hangversenytermeket, mozikat és előadótermeket. A színházi termekkel kapcsolatban tanultunk arról, hogy mi és hogyan helyezkedik el a színpadon,

5 Bevezetés 5 hogyan kell kialakítani a nézőteret és minden mást, ami fontos lehet egy ilyen épület megtervezéséhez. Eközben az akusztikáról nem tudtam meg szinte semmit, amely arra sarkallt, hogy a kérdést valamilyen módon feldolgozzam. A választásom a győri Zsinagógára esett. Az épület akusztikájával foglalkozni nemes feladat, hiszen értékes épületről beszélhetünk. Egykoron a zsidó hitközösség imaháza volt, amely ma már a művészetek és a közösségi rendezvények előtt áll nyitva. További érdekesség az, hogy az épületben - mivel eredendően nem hangversenyteremnek készült a jó alapadottságok ellenére is találhatunk akusztikai hibákat. A szakdolgozat a problémafelvetés előtt röviden tárgyalja azokat a fogalmakat és mérőszámokat, amelyek a teremakusztika jellemzéséhez, a tapasztalt jelenségek egzakt leírásához és megértéséhez szükségesek, ezután bemutatja a Zsinagógában érzékelt akusztikai problémákat. Ezt követően a kutatómunka során elvégzett összehasonlító elemzés eredményei kerülnek ismertetésre, a tapasztalatokat Győr másik jelentős előadótermével vetettük össze. A szakmabeliek (előadóművészek) között végzett interjúk és kérdőívek eredményei rávilágítanak egyrészt a teremakusztikai sajátosságokra, melyeket el kell fogadnunk (eltérő zenei produkciók eltérő akusztikai igénnyel rendelkeznek), másrészt azokra a Zsinagóga belső térbeli tulajdonságokra, amelyek javíthatók. A dolgozat záró részében javaslatot teszünk azon szerkezeti elemek alkalmazására, amelyek a többféle zenei hangzáshoz alkalmassá teszik a meglévő teret, miközben illeszkedik az épület arculatához.

6 A győri Zsinagóga történelmi áttekintése 1 A GYŐRI ZSINAGÓGA TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉSE A zsinagógák felépítése A zsinagóga a zsidó istentisztelet helye. A zsinagóga rendszerint egy nagy csarnokból áll (fő szentély, az imádkozás helye és itt található a béma és a frigyszekrény), kisebb helyiségekből tanulás céljára, valamint gyakran irodákból és egyéb, gyülekezés céljára szolgáló helyiségekből. Egyes nagyobb zsinagógákban külön helyiség szolgál a Tóra tanulmányozására, ez a tanulás háza. Eötvös József oktatásügyi miniszter 1867-ben összehívott egy kongresszust azzal a céllal, hogy a zsidó közösségeket összefogja. Mivel az ortodox képviselők kivonultak a teremből, így csak a neológ hitközösségeket egyesítette. Az ortodox irányzat ragaszkodott a hagyományokhoz, ezért a neológoktól teljesen elzárkózott. A zsinagógák felépítése a történelem során így kettéágazott. Az ortodox (régi szertartású) és a neológ (újabb szertartású) alaprajzi változatokra egy-egy példa látható a következő ábrákon. 1. ábra: Ortodox stílusú zsinagóga elrendezési vázlata (Dr. Guzsik)

7 A győri Zsinagóga történelmi áttekintése 7 2. ábra: Neológ stílusú zsinagóga elrendezési alaprajzi vázlata (Dr. Guzsik) 1. Tóraszekrény, 2. Imapult, 3. Rabbi ülés, 4. Hazzan ülés, 5. Rabbi öltöző, 6. Hazzan öltöző, 7. Gyülekezeti ülések, 7. Gyülekezeti ülések, 8. Bima (migdál), 9. Korlát, 10. Nők helye, 11. Előcsarnok, 12. Kút, kézmosó, 13. Szószék 1 A győri Zsinagóga neológ típusú. A tóraolvasó a frigyláda előtt helyezkedik el, utalva arra, hogy egykoron az oltáron mutatták be az áldozatokat. A mise alatt a nők az emeleti karzaton imádkoznak, a prédikáció magyarul hangzik el, az istentiszteleteken szerepet kapott az orgona, és a kántor reverendát visel. Ezzel szemben a zsinagógák ortodox típusánál a tóraolvasó a zsinagóga közepén található, a nők és a férfiak az ortodox istentisztelet alatt másik helyiségben imádkoznak, a rabbi jiddis nyelven beszél, a papi ruházatot, vagyis a reverendát és az orgonát elutasítják A zsidó szokások istentisztelet alatt A jeruzsálemi zsinagógákban a hívő a szentély felé, míg a világ más részein épült zsinagógák tengelye Jeruzsálem felé fordul B3g.C3.A1k_k.C3.A9t_t.C3.ADpusa,

8 A győri Zsinagóga történelmi áttekintése 8 Az ókorban a zsinagóga bejárati oldala Jeruzsálem felé nézett, amely mára megváltozott, mégpedig azért, mert a Tóra a hátulsó falba egy süllyesztett szekrénybe, a frigyládába lett elhelyezve. Ez a változás okozta az épület megfordulását. Az imádkozás közösen történik a zsinagógákban, mert az ima akkor is meghallgattatik Isten által, ha a hívők között bűnös van. Az imádsághoz legalább 10 szabad, felnőtt ember szükségeltetik. Ezek közül egy az előimádkozó, aki hangosan fohászkodik. Az imaterem kizárólag az imádkozás szerepét tölti be. Más tevékenységet nem folytatnak és ügyelnek arra, hogy mindenki zavartalanul végezhesse a fohászát Istenhez. 3 A zsidó közösségeknél fontos az elkülönítés nemek között az ima ideje alatt. A nők számára egy külön karzat állt rendelkezésre ehhez A győri zsidóság történetéről A győri zsidó lakosság megjelenése a középkorra tehető. Más városokhoz hasonlóan a hitközösség ittléte titkos volt, mivel védelmi okok miatt a törökök kiűzték őket a városból től a győri püspök birtokán élveztek védettséget. Ahogy a közösség létszáma nőtt, szükségessé vált, hogy a hitgyülekezetnek önálló imaterme legyen ben megalapították első zsinagógájukat. II. József a szabad iparűzést is megengedte nekik 1840-ben. Ekkor telepedtek le Győrszigetben. A Győri Zsinagógát akkor építették meg, mikor a zsidó közösség lélekszáma több, mint 5000 főre nőtt. 1.4 A győri Zsinagóga karbantartásának nyomon követése A zsidó hitközösség egy harmadik zsinagóga építésében gondolkozott, amelyhez 1866-ban egy pályázatot is indított. A telket a Rába partján választották 3 Uri Asaf: Tér és imádság, A kis szentély és a kiválasztott hely, Pannonhalmi Apátság, Időszaki kiállítás, Március 21.-november Szabadi Katalin: A győri Zsinagóga, Szakdolgozat, Építészmérnöki szak, Széchényi István Egyetem, 2005

9 A győri Zsinagóga történelmi áttekintése 9 ki. A 33 tervpályázat közül Benkó Károly építész nyert. Az építési munkákat ben végezték el Fraenkl Vilmos vezetésével. Az istentisztelet sokáig télen is a nagyteremben zajlott. A téli időszakban a hatalmas tér nehéz befűthetősége miatt elkészült a téli imaház ben. Az imaterem megközelítéséhez két új lépcsőházat építettek. A II. világháború alatt sok zsidót deportáltak a városból, ezért létszámuk kb. egy hatodára esett vissza. A zsinagóga fenntartása egyre nehezebbé vált, így ban a megyei tanácshoz, majd a városi tanácshoz, illetve az önkormányzathoz került az épület. A további felújítás Szőcs Sándor és Cserhalmy Győző tervei alapján, májusában készült el. A Széchényi István Egyetem Zeneművészeti Intézet vette át az épületet. Ma főként koncertteremnek használják. 5 5 Podonyi Hedvig: Zsinagógák Magyarországon, VIVA MÉDIA HOLDING, Budapest

10 A korai akusztikai szemlélettől a mai teremakusztikai tervezésig 2 A KORAI AKUSZTIKAI SZEMLÉLETTŐL A MAI TEREMAKUSZTIKAI TERVEZÉSIG Az ókori görög színházak akusztikája Az ókori görög színházak mind nyitottak voltak, így az előadások a szabadban játszódtak le. A megfigyelésekből kapott eredményeket felhasználva figyelték a hang terjedési viszonyait, a visszaverődéseket és a hallási feltételeket. Így alakult ki formailag és szerkezetileg az ókori görög színház. Az első görög drámákat a templomok előtt játszották. Eleinte csak a szónoki orkesztrát (2) építették meg. A nézősereg pedig a hegyoldalra vonulva figyelte az előadást. Ezután alakult csak ki a színház három részből álló elődje: a szkéné, az orkesztra és a theatron. 3. ábra: A színpad (szkéné), játéktér (orkhesztra) és nézőtér (theatron) hármas rendszere a görög színházban (Tarnóczy, Teremakusztika I.-II., 1986, old.: 17) Ezekben az időkben az orkesztra a színpad. A szkéné eredetileg csak az öltözőknek és a kelléktárnak adott teret, és csak háttér funkciót töltött be. A theatron pedig a nézőtérnek adott helyet. A paradosz a nézőtér lezárásáért felelt, itt volt a bejárat a nézőknek és a kórus tagjainak. A szónokok az orkesztrán fa emelvényt kaptak, hogy kiemeljék őket a kórus tagjai közül, ami egy idő után

11 A korai akusztikai szemlélettől a mai teremakusztikai tervezésig kevésnek bizonyult, mivel Szophoklész és Euripidész drámái már szabadabb mozgást kívántak, így a színpad átkerült a proszkénionra. A proszkénion mélysége korlátozott volt. Az akusztika 4-8 m-es távolságnál érvényesült a legjobban. Ennek az volt az oka, hogy a kritikus 8 méteres határnál már visszhangként jelentkezik a hang a nézőtéren. Az orkesztra hangvisszaverő szerepe is fontos volt, így a felszínt borító márványlap tökéletesen simára volt csiszolva. Az akusztika kiaknázása érdekében tudatosan alakították ki az üléssorokat, a szkéné falait és a paraszkéniont (3), valamint a színészek álarcait. Az üléssorok manapság használatosnál meredekebben, kal emelkedtek. Ehhez hasonló az efezoszi színház is, amelynek emelkedési szögei 25,29, és 31. Meredekebb lejtés miatt az ülések mélysége csökkent, átlagosan cm alatt maradt. A visszhangok keletkezését az ülések profilképzésével is akadályozták ábra: Színházi ülőhely profilkiképzése a Dionüszosz-színházban. A forma a visszhangot és az energiaösszpontosítását akadályozza (Tarnóczy, Teremakusztika I.-II., 1986, old.: 22) Az előzőekben felsorolt akusztikai módszerek a nagy közönséget mégsem szolgálták ki, ezért még egy további eszközt is bevetettek. Ezek a vázarezonátorok voltak. A vázákat különböző hangmagasságra bizonyos hangsorrendszer szerint helyezték el a nézőtéren. Különböző skála szerint hangolták őket minden sorban. A rendszerből arra lehet következtetni, hogy valószínűleg a kórus hangjának 6 Tarnóczy Tamás: Teremakusztika I..Akadémiai Kiadó, Budapest, p.

12 A korai akusztikai szemlélettől a mai teremakusztikai tervezésig felerősítésére szolgáltak. A vázarezonátorok szerepe, mai ismereteinket visszavetítve, nem annyira a hangenergia megtartása, vagy éppen felerősítése, hanem elsősorban a szabadban zérusnak tekinthető utórezgési idő megnövelése lehetett elő. A színészi maszkok tölcsérszerű szájrésze is a hang erősítését segítette A görögök rájöttek arra, hogy a hang a visszaverődések hatására felerősödik, és a hangenergia sűrűsége is nagyobb lesz, minél kisebb a terem. Így egyre több zárt zenei teret építettek a színházak mellett, ahol zenés kíséretű verseket szavaltak. Később alakultak ezek kizárólagosan zenei csarnokokká. Ezek kisebb létszámú terek voltak, ami férőhellyel rendelkeztek. Ezek az odeionok (4), amelyek magasságát sikerült rekonstruálni, így kiderült, hogy a magassági méretei nagyobbak voltak a szélességi méreteinél. 2.2 A római kor akusztikai találmányai 5. ábra Az egyik legépebb állapotban levő ókori építmény, a római kori aszpendoszi színház alaprajza. Építésze Zenon (Tarnóczy, Teremakusztika I.-II., 1986, old.: 35) A Római birodalom I.e között folyamatosan kebelezte be Görögországot. A rómaiakra hatott a görög kultúra. Miután megismerték a görög 7 Tarnóczy Tamás: 27.p.

13 A korai akusztikai szemlélettől a mai teremakusztikai tervezésig színházat, a rómaiak színházépítésbe kezdtek I.e. I. század környékén. Több nagy újítást vezettek be, amelyek alapjai a görögöktől származik. Elhagyták a parodoszt és körülzárták a teljes színházat. Erre jó példa az aszpendoszi színház. (6. Ábra) A nézőtér az orkesztrával együtt félkör alakú lett, így az első sorok közelebb kerületek a színpadhoz. Akusztikai szempontból javult a helyzet, de csak üres orkesztra esetén. A színházi maszkok viszont eltűntek, ami a görögöknél volt jellemző, így a mimika (érzelemkifejezés) igény lett a rómaiak körében. További újítás: a színpad meghosszabbítása, oldal és vertikális (felfelé bővülő) irányú hangvető felületek, valamint felső hangvisszaverők alkalmazása. Ez azért volt fontos, mert az orkesztra nem verte vissza megfelelően a hangokat, amely a felületcsökkenés és a beültetés miatt is elmaradt ábra: Javul a hangellátás a tetővisszaverődések kihasználásával és a diffúz visszaverődés fokozásával. Az aszpendoszi római színház metszetrajza (Tarnóczy, Teremakusztika I.-II., 1986, old.: 15) A rómaiak nagy vívmánya nem a szabadtéri hang tekintetében történt, hanem a zárt terű előadóterem funkcióját betöltő vásárcsarnokok esetében. Ebből fejlődött ki a bazilika, amely népgyűlések színteréül szolgált. Ezek képezik a kiindulási alapját a mai színházaknak, hangversenytermeknek és az előadótermeknek. 2.3 A teremakusztika a középkor után Nagy Konstantin államvallássá tette a kereszténységet, így megfértek egymás mellett a kis létszámú összejövetelekre szolgáló bazilikák és a nagyobb

14 A korai akusztikai szemlélettől a mai teremakusztikai tervezésig közönség számára alkalmas színházak. Ezzel a lépéssel megmentette a görög színházakat a pusztulástól. Már a IV. századtól kezdve építenek kupolákat, ami a terek kitágulását eredményezték, amely viszont egyenesen vezetett az akusztikai viszonyok romlásához. Bár volt egy előnye is, mégpedig az, hogy a hosszú utózengési idő hangzatok észlelését keltette. Talán ez vezethetett a harmonikus többszólamúsághoz Európában. Elsősorban a templomokban kezdenek el vallási tárgyú előadásokat tartani. Ennek hatására a templomokban a XV. században megjelenik a színpad. Ez akusztikai javulást okozott, de egy idő után betiltották a színjátszást az egyre több világi előadás miatt. A templom homlokfala előtt, pajtában vagy udvarban kezdtek el újra játszani. Ez a görög kultúra újjáéledését jelentette. Az előadásokat sokszor az időjáráshoz kellett igazítani, így a színjátszás teljesen elszakadt az egyháztól és az egyházi ünnepektől. Az első zárt színház a római kor óta 1491-ben épült Ferrarában. Ekkor alakult ki a tanácsterem a római bazilikából és a bouletérionból (5). A középkori állam megszilárdulása nagyobb szabású összejöveteleket hozott magával, így óriási méretű termek jöttek létre. Fával burkolták le ezeket a helyiségeket, amely segített az akusztikai nehézségek legyőzésében. A hercegi-főúri paloták termeiben is rendeztek szórakoztató jellegű előadásokat. Ezek rendszerint csak zenés előadásokhoz voltak alkalmasak, mert a termek erős zengése a prózai előadásokat szinte lehetetlenné tette. Ekkor kezdődtek el nagy átalakítások, változtatások a zenei termekben és erre az időszakra tehető az akusztikai jelenségek pontosabb megfigyelésének kezdete is. A változásnak azért kellett bekövetkeznie, mert jóformán az egész középkor alatt szüneteltek a tudományos kísérleti kutatások. Ekkor még a hang terjedési sebességét sem ismerik. Galilei munkássága folytán változott meg a tudomány szemlélete. Ő maga is foglalkozik akusztikai kérdésekkel, de Mersenne Gassendi és még sokan mások is folytattak tudományos vizsgálatokat ebben a témában. Az első jelentős tudományos 14

15 A korai akusztikai szemlélettől a mai teremakusztikai tervezésig munkák: a Musurgia Universalis (1650) és a Phonurgia Nova (1673), amelyeket Athanasius Kircher készít el. Ő fekteti le a teremakusztika alapjait. A legtöbb zenei előadás a hercegi-főúri kastélyok nagytermeiben történt, amely csekély számú közönséget volt képes befogadni, így a nagyközönség kiszorult ezekről az eseményekről. A tehetősebb polgároknak később az is megengedhető volt, hogy kamarazene-termeket hozzanak létre a lakások részeként ábra: a vicenzai Teatro Olimpico (1584) belső kiképzése. Figyelemre méltó a színpadi hátfal görögrómai kiképzése és az egész tér odeumszerű kialakítása. Építésze Andrea Palladio (Tarnóczy, Teremakusztika I.-II., 1986, old.: 47) A változásban az is szerepet játszott, hogy az előadások kezdési időpontja egyre későbbre tolódott, így a szabadtéri színpad nem volt elegendő. Az első ideiglenes színházak fából épültek. Az egyik nagy úttörő Palladio volt, aki ben megszerkesztette az első színházat egy palota udvarában. Ezt számos színház követte Európában, Antwerpenben vagy Wolfenbüttelben. Palladio fő műve Teatro Olimpico egy 1500 férőhelyes, tökéletes akusztikájú színház volt. (7. Ábra) Ennek alaprajza még teljesen római ban épült meg a Shakespeare Globe-színháza. Ez a színház is a kor szellemét tükrözte. A színpad előtt csak fedetlen állóhelyek voltak, csak azt a részt fedtek le, ahol a páholysorok kaptak helyet. Akusztikailag mégis a földszint bizonyult jónak, ezért az előkelőség is kezdett kivonulni a páholyokból. Az angol időjárás is hozzájárult a színházak lefedéséhez.

16 A korai akusztikai szemlélettől a mai teremakusztikai tervezésig 2.4 A XVIII. és XIX. század teremakusztikája 16 Mivel a hang terjedését nem is merték a XIX századig, nem is próbálták vizsgálni, egy-két elméleti kezdeményezés történt csak. Mégis ekkor alakult ki a kamarateremből a hangversenyterem. Egyre több zenészt kellett elhelyezni a kamarazenetermekben, így a termek megnagyobbodtak, amely növelte az utózengési idő hosszát. Ezeknek a termeknek a kialakítása mindig más volt, mint a színházaknak. Míg az előbbinél fát, stukkót és drapériát használtak, az utóbbinál inkább a márvány, kő és az üveg bizonyult hatásosnak. A színházi előadásokban ugyanis több beszéd hangzott el, amely csak rövidebb utózengési idő mellett volt jobb. 2.5 Az akusztikai tervezés korszaka Az 1600-as évek körül a térakusztikában az opera hozott nagy változást. A második nagy föllendülést az 1900-as elején W.C Sabine, Rayleigh és Helmholtz munkássága hozta meg. Szinte minden teremakusztikai kérdést megvizsgáltak. Sabine meg volt győződve arról, hogy a legfontosabb akusztikai jellemző az utózengési idő, amely függ a terembe épített anyagoktól és a hallgatók létszámától is. Az ő munkája a bostoni Symphony Hall akusztikai tervezése. Az 1950-es években több akusztikai jellemzőt ismertek fel, amely további fejlődéshez vezetett a teremakusztika tudományában. Sokáig az utózengési idő volt az elsődleges akusztikai tényező, de ebben már kételkednek. Az újabb jellemzők, mint a közvetlen hang, a visszaverődött hangok időkülönbségei, irányából és energiaarányából származtatható mennyiségei vették át a vezető szerepet. Az elektronika haladása és a digitális világ kialakulása, valamint a számítógépek folyamatos fejlesztése is hozzájárult az akusztikai méréstechnika minőségi fejlődéséhez. Az utolsó harminc évben megjelent új vívmányok, mint a televízió és a rádió, versenyre késztették a helyszíni hangversenyeket, így döntő fontosságúvá vált az akusztika, amely ugyanolyan sorsdöntő fordulatot élt át, mint Sabine idejében.

17 A korai akusztikai szemlélettől a mai teremakusztikai tervezésig Az akusztikailag egyre tökéletesedő termek sokszor nem csak akusztikailag lettek fontosak, hanem esztétikai értelemben is. Ezért fontos, hogy az akusztikus és az építész gondosan dolgozzon együtt, hogy esztétikailag a legjobb és akusztikailag a legtökéletesebb termet hozhassák létre. A multimédia elterjedése miatt gazdasági problémák jelentkeztek a színházaknál és a hangversenytermeknél, ezért nagyobb tömeg elhelyezésére törekedtek, ami rossz hangzáshoz vezetett. Nem lehetséges tehát, hogy egy 1300 főre tervezett terembe 1600 embert zsúfoljanak be. Ezt a problémát gépi hangosítással oldották meg Tarnóczy T.: Teremakusztika I.,1986

18 A teremakusztika alapjai 3 A TEREMAKUSZTIKA ALAPJAI Az emberi hallás rövid fiziológiája Az akusztika végső mércéje maga az ember. A körülöttünk lévő világot érzékszerveink segítségével fogjuk fel. Az egyik ilyen érzékszervünk a fülünk, ami segítségével a hangokat érzékeljük. Az akusztika jellemzőit ezen érzetünk segítségével tudjuk behatárolni, és az információt fel tudjuk használni egy hangversenyterem jó kialakításához. A hallószervünk legkülső része, amely elválasztja a külvilágtól a fülünket, az a dobhártya. A belső üregek első tagja a középfülüreg, amely nyálkahártyával borított és levegővel telített. Ez a rész a külső légnyomással a szájüreg felé vezető nyílás útján tartja a kapcsolatot. Itt találhatóak a hallócsontok (kalapácsüllő-kengyel), amelyek továbbítják a hangot a csigához, amiben a szőrsejtek vezetik tovább idegi impulzusok segítségével az agynak ábra: A fül szerkezete (Pap, 2002, old.: 58) Hallásküszöb és fájdalomküszöb A hallásküszöb a hallás alsó határa, amikor még éppen érzékelni tudjuk a hangokat. A felső határ pedig a fájdalomküszöb. E kettő között helyezkedik el a hallásfelület, amely az a normál tartomány, amit érzékelni tudunk. 9 Tarnóczy Tamás: 27.p.

19 A teremakusztika alapjai 19 A fülünk 700 és 6000 Hz közötti értékekre érzékeny leginkább. A legkisebb hangnyomás ebben a tartományban 20 µ N/m 2. Ez az ún. abszolút hangnyomásszint. A hallóképesség károsodása vizsgálható audiogram segítségével. A páciens hallásának különböző frekvenciákon mért értékéből határozzák meg az esetleges károsodások mértékét. A normál személyek hallásfelületének összehasonlítása alapján határozzák meg ezeket az értékeket, amely a következő ábrán látható részletesebben. 9. ábra: A normális hallású személy hallásfelülete szinuszos hangokra. A színesen feltüntetett felületek a beszéd és a zene spekrális hangszinteloszlását ábrázolják (Veit, 1977, old.: 138) Hangerősség és hangosság A hallásküszöb nagymértékben függ a frekvenciától. Ez magyarázza, hogy az azonos hangnyomásszintű, de különböző frekvenciájú hangokat más hangosságúnak halljuk. A hangerősség egy szubjektív mennyiség, egy egyéntől függő tényező. Egy tiszta hang, hangkeverék, vagy zaj hangerősségének meghatározásához a hangot össze kell hasonlítani egy etalonhanggal, vagyis egy vonatkozási hanggal, amelynek frekvenciája 1 khz. Ezt be kell állítani olyan erősségűre, mint a megítélendő hangot. Ennek egysége a phon. Ez azt jelenti, hogy egy 80 phon hangerősségű hang olyan, mint egy 80 db hangnyomásszintű 1 khz frekvenciájú hang. A 0 phonnak megfelelő görbe egyenlő a hallásküszöb frekvenciagörbéjével.

20 A teremakusztika alapjai 20 Együtthallási küszöb Egy hang meghallását zavarhatja egy másik hang. Ez lehet fehér zaj (6), keskeny sávú zaj, vagy akár egy tiszta hang. A hangerősséget úgy kell beállítani, hogy magasabb legyen a többi hangénál, így az észlelhető lesz. A gyengébb hang ilyenkor elfedésben lesz. Nincs abszolút csend, még a süket szobában sem. Az ember izmainak és ízületeinek is van hangja, csak az elfedés miatt nem hallhatóak. Ez az oka annak, hogy az ember nem hallja meg a külső zajokat. A zene 10 A zene természetes számunkra. Mindenhol találkozunk vele a nap bármely szakában. De elgondolkoztunk-e már azon, hogy valójában mi is az a zene és tudjuk-e, hogy honnan származik? A következő fejezetben a zene definícióját írom le. Meghatározom azt is, hogy mi is az a zene és miért olyan fontos. A legalapvetőbb zenei hang, amely ősidők óta sajátunk, az énekhang. Ezeknek a hangoknak viszont nincs meghatározott akusztikai paramétere, annál a tulajdonságánál fogva, hogy ezek a zenei hangok sosem tökéletesen tiszták, mindig tartalmaznak zajokat (5). A hang fizikai feldolgozását a fülön belül leírtam, de nem foglalkoztam azzal, hogy a hang a hallóidegeken keresztül hogyan jut az agyba. Ehhez ugyanis egy további fejezet megírására lett volna szükség, de néhány információt azért itt is szükséges tudni. Az zene maga nem is létezik, csak az emberi agy képes a különböző frekvenciájú egymás utáni hangokat zeneként érzékelni. A dobhártyán át, a belső fülben a rezgések idegimpulzusokká válnak, amelyek később az agyba jutnak. Itt érzékeljük a dallamot zenei elemként. Amit hallunk az egy egységes inger, vagyis zene. Az egyik lényeges eleme a ritmus. A hangi idő felfogása a neuronaktivitások időtartamában kódolódik. Ez azt jelenti, hogy a neuronok 10 Dr.-Ing. Ivar Veit: Műszaki akusztika. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977

21 A teremakusztika alapjai 21 között végbemenő kapcsolatok révén az emberi agy képes az ezredmásodperc századrészének megfelelő időkülönbséget is érzékelni. Már tudat alatt megkezdődik az ingerek feldolgozása a talamusz (7) szintjén, amely kérgi szinten tudatosulni fog. Az egyensúlyozó rendszerünk a belső fülben van, amely a mozgató és a testállapotot érzékelő rendszerrel van kapcsolatban. Erőteljes mechanikai rezgéseket hozhatnak létre a hangok, amelyek befolyásolhatják az egyensúlyozó rendszerünket, ezen keresztül a motorikus rendszert is. Sok zenei stílus tudatállapot-módosító hatása valószínűleg innen vezethető le. A fájdalomérzet is csökkenhet hangok (pl. zene) hatására, amely a teljesítmény növekedéséhez vezethet. Az emberek sportolás közben szívesen hallgatnak zenét, például konditermekben vagy futás közben, bár a szakértők futás közben nem ajánlják a zenehallgatást, mert túlságosan is felgyorsul a már amúgy is gyors szívverés). A zene az emberi testre gyakorolt hatása akár a saját tapasztalatunkon keresztül is bebizonyítható. A zene különleges hatással van azokra, akik könnyen be tudják fogadni azt. Vannak, akiknél nem csak érzelmeket kelt, hanem beszédszerű jelentéssel is bír. A hozzáértők egy-egy klasszikus darab mondanivalóját leírás nélkül is megértik, hiszen számukra értelmes szavakat gerjeszt a zene. Az idegen nyelveken íródott versek megértésével kapcsolatban Weöres Sándor a következőket gondolja: Olvass verseket oly nyelveken is, amelyeket nem értesz. Ne sokat, mindig csak néhány sort, de többször egymás után. Jelentésükkel nem törődj, de lehetőleg ismerd az eredeti kiejtésmódjukat, hangzásukat. Így megismered a nyelvek zenéjét, s az alkotók-lelkek belső zenéjét Az agyban lejátszódó zene A tudósok úgy gondolják, hogy az agyban is kell lennie zenei központnak a beszédközponthoz hasonlóan. Ha létezik afázia, vagyis a nyelvi képességek elvesztése, akkor lehet amuzia (zenei képességek zavara) is. Hamar kiderült azonban, hogy csak teljes agykárosodás mellett szűnhet meg valaki zeneisége. 11 Weöres Sandor: A teljesség felé. Tericum Kiadó, Budapest, Pap János: Hang-ember-hang. Vince Kiadó Kft., Budapest, 2002

22 A teremakusztika alapjai 22 Ez azt jelenti, hogy több fajta amuzia létezik, tehát az agynak együttesen több területe komplex módon felelős a zeneiségért. A kottaolvasásnál, a zeneszerzésnél, a zenehallgatásnál, éneklésnél más-más agyterület aktiválódik. A National Geographic Gondolkodó zene (My music brain) című dokumentum filmjében ezeket az agyterületeket vizsgálják. A fő szereplője Sting, akinek megvizsgálták agyi tevékenységeit különböző zenei állapotokban. Daniel Levitin, a montreali McGill Egyetem professzora, aki idegrendszeri kutatással kezdett foglalkozni, agyi felvételeket tanulmányozott, többek között Sting agyáról is. Sting páratlan tehetségű, egyedi hangú előadóművész, zeneszerző. Kiemelkedő alanya volt Daniel Levitin kísérleteine. A művészt egy fmri-készülékbe fektették, és megkérték őt, hogy gondoljon a kedvenc darabjára. fmri-készülék segítségével végzett kísérletben a professzor bebizonyította, hogy a test mozgásáért felelős agyi rész mutatott igen erős aktivitást. A zene és a mozgás közötti ősi evolúciós kapcsolatra mutat vissza. A Föld legtöbb népe számára ez a két dolog egymástól elválaszthatatlan. A kísérlet közben Sting a következőket mondja: Az egyik kedvencem Bach. Rajongok érte. Amikor Bach zenéjét hallgatom, építészeti alkotásokat hallok, de komolyan. Olyan, mintha hatalmas termek, tornyok, pillérek, és magasba emelkedő dómok lennének előttem. Az építészet megfagyott zene. Ezt a már-már közhelyes kijelentést használják gyakran az építészek. Építész szemszögből ezt már megvizsgáltuk. De vajon milyen lehet egy zenei művész szemszögéből? Aki először a zenét látja, és utána képzeli el az építményeket. Itt válik valóságossá ez az egyszerű mondat, hogy az építészet és a zene között tényleg létezik magyarázható kapcsolat. Egy másik tudós Petr Janata, aki szintén neurológiai vizsgálatokat végzett más embereken, arra következtetésre jutott, hogy minél több mozgással reagálunk egy adott darabra, annál jobban aktiváljuk azon idegpályákat, amelyek a dopamin nevű boldogsághormon kibocsátásáért felelősek. Ebből arra következtethetünk, hogy bizonyos érzelmi állapotok elérésére is használhatjuk a zenét. Ha ellazulni akarunk, akkor egy lassúbb, ha feldobódni, akkor egy

2 3 4 5 6 Tartalomjegyzék Bevezetés... 8 Akusztikai alapismeretek... 9 Hang, hangnyomás, intenzitás... 9 Hangterjedés módjai... 11 Hangterjedés szabad térben... 11 Hangterjedés zárt térben... 14 Hangterjedés

Részletesebben

Cím: Otthoni lakószoba hangszóró elhelyezkedésének akusztikai tervezése számítógépes szimulációval

Cím: Otthoni lakószoba hangszóró elhelyezkedésének akusztikai tervezése számítógépes szimulációval Cím: Otthoni lakószoba hangszóró elhelyezkedésének akusztikai tervezése számítógépes szimulációval Kálmán József Rádiórendszerek szakirány, főiskolai képzés kalmanjoc@freemail.hu belső konzulens: Dr. Wersényi

Részletesebben

EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására

EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására Ipari és közlekedési zajforrások megelőzésének, csökkentésének jogi, műszaki és gazdasági eszközrendszere Budapest, 2010 2010. október Köszönjük alapítónk,

Részletesebben

(segédlet) 2009. Rákóczi István Péter

(segédlet) 2009. Rákóczi István Péter (segédlet) 2009. szerkesztő: Rákóczi István Péter 1 http://hu.wikipedia.org/wiki/kategória:hangtechnika 1 Bevezetés A fül igen hasznos érzékszervünk, akkor is használhatjuk, ha szemünk másra figyel, vagy

Részletesebben

Technikai, elméleti alapok

Technikai, elméleti alapok Technikai, elméleti alapok Segédlet a számítógépes zenéhez Összeállította: Baráth Zoltán Tartalom Hangstúdió... 2 Irányító szoba a hangstúdióban... 2 AKUSZTIKAI ALAPOK.... 3 A hang... 3 A hang érzékelése,

Részletesebben

A biztonságos, egészségre nem ártalmas hegesztés HELYES GYAKORLATA Védekezés zaj ellen

A biztonságos, egészségre nem ártalmas hegesztés HELYES GYAKORLATA Védekezés zaj ellen A biztonságos, egészségre nem ártalmas hegesztés HELYES GYAKORLATA Védekezés zaj ellen A helyes gyakorlat útmutató célja a hegesztés és rokon eljárásai veszélyeinek és ártalmainak megelőzését szolgáló,

Részletesebben

ZAJVÉDELEM című távképzési anyag

ZAJVÉDELEM című távképzési anyag ZAJVÉDELEM című távképzési anyag Készítette: Németh Veronika 2009. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának belső továbbképzése számára! Felhasználás:...1 Kizárólag a Környezeti

Részletesebben

Beszédpercepció és pszicholingvisztika

Beszédpercepció és pszicholingvisztika Beszédpercepció és pszicholingvisztika Mády Katalin A pszicholingvisztikai modellek többsége a nyelvi feldolgozás legkisebb egységeként a beszédhangok szintjét teszi fel. A modellek a hagyományos nyelvészeti

Részletesebben

Komplex Elektromos Impedancia Mérőeszköz alkalmazhatóságának vizsgálata akusztikus impedancia mérésekhez

Komplex Elektromos Impedancia Mérőeszköz alkalmazhatóságának vizsgálata akusztikus impedancia mérésekhez KAROTÁZS TUDOMÁNYOS MŰSZAKI ÉS KERESKEDELMI KFT. 7634 Pécs, Kővirág u. 39., Tel: 20 9372905, 72 224 999 Fax: 20 9397 905, E-mail: posta@karotazs.hu Akusztikus Impedancia mérésekhez alkalmazásfejlesztés

Részletesebben

Harang hangjának digitális szintézise Önállólabor beszámoló

Harang hangjának digitális szintézise Önállólabor beszámoló Harang hangjának digitális szintézise Önállólabor beszámoló Készítette: Rancz Lajos Konzulens: dr. Sujbert László, MIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. Alapvető szintézistechnikák 6 2.1. Additív szintézis..........................

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Kórtani Tanszék Budapest, Ecseri út 3.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Kórtani Tanszék Budapest, Ecseri út 3. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Kórtani Tanszék Budapest, Ecseri út 3. Záródolgozat A Pataki-Kolláth-féle Hallásébresztés terápia bemutatása Irányító tanár:

Részletesebben

MARKÓ BALÁZS GONDOLATVÁZLATOK EGY LAKÓÉPÜLET MEGSZÜLETÉSÉHEZ

MARKÓ BALÁZS GONDOLATVÁZLATOK EGY LAKÓÉPÜLET MEGSZÜLETÉSÉHEZ MARKÓ BALÁZS GONDOLATVÁZLATOK EGY LAKÓÉPÜLET MEGSZÜLETÉSÉHEZ GONDOLATVÁZLATOK EGY LAKÓÉPÜLET MEGSZÜLETÉSÉHEZ MARKÓ BALÁZS ÉPÍTÉSZ TÉM A V E Z E T Ő: DR. BACHMAN ZOLTÁN DL A KOSSUTH - DÍJAS ÉPÍTÉS Z EGYETEMITANÁR

Részletesebben

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM Dr. Balogh László TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI Debrecen, 1995 A kéziratot lektorálta: Dr. Madácsi Mária tanszékvezetõ fõiskolai tanár

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem

Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem Összefoglalás Különböző hallás (és olvasás) útján befogadott műalkotások (vers, partita szóló hegedűre, népdal, népi mondóka) befogadási folyamatának elemzéséből

Részletesebben

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA 2011.

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA 2011. MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA 2011. DOKTORI ÉRTEKEZÉS Az értekezés címe: Elektroakusztikus Fretless Gitár A forma és hang egymásra hatása Témavezető: Bárkányi Attila egyetemi tanár Szerző

Részletesebben

FIZIKA 9. Ádám Péter Egri Sándor Elblinger Ferenc Honyek Gyula Horányi Gábor Simon Péter. Műszaki Kiadó, Budapest

FIZIKA 9. Ádám Péter Egri Sándor Elblinger Ferenc Honyek Gyula Horányi Gábor Simon Péter. Műszaki Kiadó, Budapest Ádám Péter Egri Sándor Elblinger Ferenc Honyek Gyula Horányi Gábor Simon Péter FIZIKA 9. Négyévfolyamos gimnázium alap A, hatévfolyamos gimnázium alap A, nyolcévfolyamos gimnázium alap A, szakközépiskola

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása. Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában

SZAKDOLGOZAT. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása. Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi kar Matematikatanár szak SZAKDOLGOZAT A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában Témavezetők:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék. fizika szak SZAKDOLGOZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék. fizika szak SZAKDOLGOZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék fizika szak SZAKDOLGOZAT Modern fizikai kísérletek a középiskolában Készítette: HAJDÚ CSABA Témavezető: Dr. Papp

Részletesebben

Psziché és a kvantumleves

Psziché és a kvantumleves Psziché és a kvantumleves Szakdolgozat Írta: dr. Fenesi Gabriella Zsófia Paramed Holisztikus Parapszichológiai és Természetgyógyászati Oktatási és Gyógyító Központ 2006. május Tartalom Bevezető - kezdőpont...3

Részletesebben

SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT. HR TÖRTÉNELEM

SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT. HR TÖRTÉNELEM SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT. HR TÖRTÉNELEM 1. A RENDSZERELMÉLETŰ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS KIALAKULÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI 1.1. TUDOMÁNYOS MUNKASZERVEZÉS Hegedűs Zsuzsa (1975) G. Friedmannt

Részletesebben

IRODAÉPÜLETEK ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIALAKÍTÁSÁNAK ENERGETIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEI

IRODAÉPÜLETEK ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIALAKÍTÁSÁNAK ENERGETIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEI Building Energetics, HUHR/1001/2.2.1/0009 IRODAÉPÜLETEK ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIALAKÍTÁSÁNAK ENERGETIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEI Prof. Barótfi István PhD, Halász Györgyné PhD HOF ALAPÍTVÁNY Gödöllő 2012. július Gödöllő

Részletesebben

Készítette: Ribárszki Valéria I. Tétel: A pszichológia tárgya, feladata, módszerei

Készítette: Ribárszki Valéria I. Tétel: A pszichológia tárgya, feladata, módszerei Készítette: Ribárszki Valéria I. Tétel: A pszichológia tárgya, feladata, módszerei A pszichológia a viselkedés és mentális folyamatok tudományos tanulmányozása. Ezt együttesen lelki jelenségeknek nevezzük.

Részletesebben

Ablakok hőtechnikai elemzése, az üvegezés teljesítőképességének javítása

Ablakok hőtechnikai elemzése, az üvegezés teljesítőképességének javítása Doktori (PhD) értekezés Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola Vezető: Prof. Dr. Tolvaj László

Részletesebben

AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS MINŐSÉGÉNEK

AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS MINŐSÉGÉNEK MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS MINŐSÉGÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA PhD ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: DR. MAROS ZSOLT OKLEVELES GÉPÉSZMÉRNÖK SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI

Részletesebben

DIABÉTESZ ÉS GÉNEK KOCKÁZATMÉRÉS TERMÉSZETES CSALÉTEK. LXVIII. évfolyam 5. szám 2013. február 1. Ára: 295 Ft. El fizet knek: 230 Ft.

DIABÉTESZ ÉS GÉNEK KOCKÁZATMÉRÉS TERMÉSZETES CSALÉTEK. LXVIII. évfolyam 5. szám 2013. február 1. Ára: 295 Ft. El fizet knek: 230 Ft. DIABÉTESZ ÉS GÉNEK KOCKÁZATMÉRÉS TERMÉSZETES CSALÉTEK LXVIII. évfolyam 5. szám 2013. február 1. Ára: 295 Ft El fizet knek: 230 Ft ÉLET estudomány Adószámunk: 19002457-2-42 Nanodióda ÉLET ÉS TUDOMÁNY LXVIII.

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezető: Dr. Papp György intézetigazgató

Részletesebben

CélCsoportoK BEMUtAtÁsA szakmai ANYAG FoGlAlKoZÁsI tanácsadók részére

CélCsoportoK BEMUtAtÁsA szakmai ANYAG FoGlAlKoZÁsI tanácsadók részére CélcsoportOK BEMUTATÁSA SZAKMAI ANYAG FOGLALKOZÁSI TANÁCSADÓK RÉSZÉRE CélcsoportOK BEMUTATÁSA SZAKMAI ANYAG FOGLALKOZÁSI TANÁCSADÓK RÉSZÉRE Szerzők: Dr. Harangozó Judit Jásper Éva Pántya Erika Dr. Perlusz

Részletesebben

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban A Magyar Elektronikus Könyvtár Készítette:

Részletesebben