A h A t á r t A l A n v á r o s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A h A t á r t A l A n v á r o s"

Átírás

1 A h a t á r t a l a n v á r o s várja Önt! 1

2 Köszöntô Tisztelt Pécsi Polgárok! Kedves Vendégek! Polgármesterként nekem az a legfontosabb, hogy a pécsiek nyerjenek az Európa Kulturális Fôvárosa programmal, mert úgy hiszem, ha Pécs nyer vele, akkor Magyarország is nyerni fog! Mi, pécsiek, és mi, magyarok tudjuk, hogy Pécs már régóta Európa egyik kulturális fôvárosa! Kétezer éves múltunk, történelmünk, kulturális örökségünk feljogosít bennünket erre a kijelentésre. Jól tudjuk mi ezt, hiszen mindannyian itt élünk, itt alapítottunk családot, ismerjük a várost és értékeit. Ismerjük egyedülálló atmoszféráját, hangulatos utcáit, tereit, parkjait, ízes ételeit és borait. Néhányan talán azt gondolják, hogy Pécs csak monumentális új épületekkel szimbolizálhatja azt, hogy Európa Kulturális Fôvárosa. Ez tévedés, hiszen az épületek legyenek azok bármily látványosak és fontosak önmagukban kevesek ahhoz, hogy maradandó élményt nyújtsanak Pécsrôl. A szellemiség, a tartalom az, amely valójában képes erre, képes kifejezni, miért is a mi városunk 2010-ben Európa Kulturális Fôvárosa. Mi, pécsiek azt fogjuk megmutatni, hogy milyen szellemi, kulturális, történelmi és szakrális értékeink vannak, mert a város ezeknek köszönheti, hogy kétezer éve létezik. A pécsiség az, ami meghatározó, és 2010-ben mindenki lehet egy kicsit pécsi, aki ellátogat hozzánk! Pécs nagyszerû város, a pécsiek pedig nagyszerû, büszke és okos emberek. Fontosnak tartottam, hogy a civilek minél nagyobb teret kapjanak az Európa Kulturális Fôvárosa programon belül, ezért különítettünk el 100 millió forintot a pécsi kulturális és civil szféra számára, hogy még inkább bekapcsolhassuk ôket a programokba. Ez sikerült, a pályázaton támogatást nyert rendezvények tovább gazdagítják majd városunk programkínálatát, és élményt nyújtanak azoknak, akik ellátogatnak hozzánk. Pécs sokszínû, izgalmas város. Úgy hiszem, e sokszínûség miatt is érdemelte ki az Európa Kulturális Fôvárosa címet. Bízom abban, hogy ezt a sokszínûséget a 2010-es programokon keresztül is láttatni tudja majd a város. Azt kívánom, hogy tartalmas, izgalmas és színes hetek, hónapok elé nézzünk mindannyian, váljon mindenki számára kézzelfogható valósággá az Európa Kulturális Fôvárosa program. Hiszem azt, hogy Pécs sikerre viszi e kitüntetô címet, és megmutatjuk a világnak, megmutatjuk Európának, megmutatjuk Magyarországnak: Pécs olyan város, amely összeköti az embereket, összeköti a kultúrákat, s ezáltal valódi, a hagyományokon alapuló új értéket teremt. Kedves Olvasó! Pécs kétezer éves történelmi öröksége, nemzetiségi hagyományai révén az egyik legérdekesebb, legizgalmasabb magyar város. Kultúrája az egyetemalapítás idején latin volt, a 17. században török, a 18. század végén német és latin, a 20. században elsôsorban magyar. A különbözô korok kultúráinak egymás mellett élését érzékletesen szimbolizálja a város egyik jelképének számító dzsámi kupoláján a török félhold és a katolikus kereszt. Pécsnek nem csak a múltja ilyen sokszínû. A városban ma kilenc kisebbségi önkormányzat mûködik (német, roma, horvát, szerb, bolgár, lengyel, görög, ukrán, ruszin). Pécs ezek közül a magyarországi németek, horvátok és romák kultúrájának legfontosabb városa, jelentôs anyanyelvû oktatási és kulturális intézményekkel, egyesületekkel, mûvészeti csoportokkal. Pécs az egyetlen magyar város, amelyben az óvodától az egyetemig minden szinten folyik cigány nyelvû oktatás. Pécs kulturális öröksége nem merül ki páratlan építészeti kincseiben, igazán kiemelkedô kulturális központtá a benne élô és alkotó mûvészek tették és teszik. Lehetetlen lenne mind felsorolni a város kiemelkedô polgárait, Janus Pannonius, Zsolnay Vilmos, Vasarely, Csontváry és Amerigo Tot neve ugyanúgy összekapcsolódott Péccsel, mint Weöres Sándor, Csorba Gyôzô, a Pécsi iskola mesterei, vagy a ma is itt élô, nemzetközi szinten is elismert kortárs alkotómûvészek, a városban mûködô kiváló zenei együttesek muzsikusai, a színház-, tánc- és bábmûvészet országos hírû, Pécsett élô és dolgozó képviselôi. Pécs mindig is a régió oktatási központja volt, itt mûködik Magyarország legrégebbi, 1367-ben alapított egyeteme. Amikor a Pécs létének alapját képezô bányászat és ipar fokozatosan megszûnt, és a lehetséges fejlôdési irányokat újra kellett fogalmazni, a város az oktatásra és a kulturális iparra összpontosított. Ma több mint 35 ezer magyar és külföldi diák él a településen, nagyrészt tôlük ered a város fiatalos lendülete, a kulturális intézmények, utcák, terek, szórakozóhelyek pezsgése. Pécsett és a Dél-Dunántúlon egymást érik a fiataloknak szóló rendezvények, amelyek az egész országból vonzzák a látogatókat. Ez a város most az egész világgal szeretné megosztani kincseit, s minden látogatóját meggyôzni arról, hogy mûvészeti életének sokszínûsége, évezredes történelme és kultúrája, nyitottsága és gazdagsága révén valóban Európa egyik kulturális fellegvára. Köszöntô Dr. Páva Zsolt Pécs polgármestere Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter 2 3

3 Köszöntô Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim! Nagy öröm volt számomra, hogy 2008-ban és 2009-ben is ellátogathattam Pécsre. A felkérés, hogy én legyek a Pécs2010 Európa Kulturális Fôvárosa program fôvédnöke, rendkívül nagy megtiszteltetés számomra, és boldogan elfogadom. Meggyôzôdésem, hogy 2010 amikor Pécs viseli az Európa Kulturális Fôvárosa címet sikeres esztendô lesz. Boldog vagyok, hogy részese lehetek ennek a mûvészetek számára csodálatos és nagy lehetôségnek. Kedves Pécsi Polgárok! Kedves Látogatók! Olyan napokat él most Pécs városa, amelyeket még eddig, legalábbis hivatalosan, sohasem élt meg: egy évig Európa Kulturális Fôvárosa lesz. Ami a hivatalos történelemben csak most játszódik le, a hétköznapi életben már évszázadok óta megvalósult ebben a városban. Az a kulturális összefogás, ami az elmúlt évszázadokban, de fôleg az elmúlt százötven évben itt létrejött, a világ nagyon kevés részében fordult elô még eddig. Oly nagy számban születtek és éltek itt kiemelkedô mûvészek, tudósok, ahogyan csak a nagy történelmi korszakokban szokott elôfordulni. Ezekben a hetekben, hónapokban már sokszor és sokan beszéltek errôl, kutatván e jelenség okát. A történelem, a genetikai adottságok, a kiszámíthatatlan események, történések sora hozta úgy, hogy ebben a városban hatalmas tehetségek születhessenek, akik befolyásolni képesek Európa és a világ kulturális irányzatait. A neveket mind ismerjük. De a nagy neveken kívül nem hanyagolható el az a nagyszámú névtelen polgár sem, akik körében ilyen eredmények születtek. Ôk éltek, ôk dolgoztak, neveltek, gondolkoztak úgy, hogy a mindennapi törekvés valósággá változhasson. Eddig talán mindez egy kicsit el volt fátyolozva, errôl talán túl kevesen tudtak a világban. Az a tény, hogy most felszínre kerül ez a csodálatos jelenség, nem ad hozzá, és nem von le semmit abból, hogy mindez már régóta létezik, itt, a mi körünkben, a mi szívünkben és szellemünkben. Egy nagy kincsrôl van szó, amit ôrizni és ápolni kell, ahogy eddig történt, minden nagy zaj és hangoskodás nélkül. Pécs városa sok szempontból az új Európa egyik fontos mûhelye volt, hozzájárult ahhoz, hogy megszûnjenek országainkban az ezeréves harcok és véres háborúk, és létrejöjjön a mindennapi életben is az, ami a kultúra terén sohasem szakadt meg: a baráti és testvéri közös munka. A gondolatok és alkotóképesség támogatása, a békés együttmûködés és együttélés, és a minden erônket igénybe vevô törekvés arra, hogy a most felnövô nemzedékek olyan világban éljenek, amely egyre inkább legyôzi a szenvedést és a nélkülözést, és megadja a lehetôséget egy boldogabb és békésebb világ megvalósulására. Köszöntô Maestro Plácido Domingo a Pécs2010 Európa Kulturális Fôvárosa program fôvédnöke Giorgio Pressburger a Mûvészeti Tanács Tiszteletbeli elnöke 4 5

4 Pécs, Európa Kulturális Fôvárosa A 2000 éves Pécs A határtalan város hosszú távra épít Soknemzetiségû város a Balkán kapujában Magyarország legnagyobb kulturális alapú városfejlesztése Új kulturális negyed épül Pécsett Magyarország egyik legkorszerûbb hangversenyterme Középpontban a tudás Élettel teli közterek Fókuszban a múzeumok A Pécs2010 regionális gazdaságélénkítô hatása regionális beruházások Kulturális programok Az Európa Kulturális Fôvárosa program hivatalos eseményei Összmûvészeti fesztiválok, nagyrendezvények Zene Színház, tánc, film Képzô- és iparmûvészet Tudományos programok Irodalom A város és lakói Kultúraexport Eseménynaptár Civil szervezetek programjai Társprogramok Pécsi intézmények 2010-es társprogramjai Regionális társprogramok Egy mindenkit visz a Péccsel együtt pályázó magyar városok programjai Szeged kiemelt partnerváros programjai Praktikus információk Tartalom 7

5 p é c s európa kulturális fôvárosa 8 9

6 Bevezetô A 2000 éves Pécs Az ókori keresztény közösség szakrális életével ismerkedhet meg a közönség a Cella Septichora Látogatóközpontban. Séta közben lépten-nyomon elôbukkannak a város török kori emlékei, a fôtéren álló Gázi Kászim pasa dzsámija, amely ma római katolikus templom, Pécs egyik jelképe. Az ezeréves Pécsi Püspökség négytornyú Szent Péter-bazilikája a város emblematikus épülete. A mai Székesegyház elôdje, az 1009-ben alapított Pécsi Püspökség fôtemploma mára, többszöri átépítés után, neoromán stílusjegyeket visel ben II. János Pál pápa pécsi látogatása alkalmából Basilica Minor rangra emelte. A városképet meghatározó, gazdag kerámiadíszes homlokzatokat, színes mintájú tetôket Pécs a több mint 150 esztendeje itt mûködô, nemzetközi hírû Zsolnay Porcelánmanufaktúrának köszönheti. A Zsolnay-életmûvet a Zsolnay Múzeumban tekinthetjük meg. A szintén kiemelkedô Zsolnay-kerámia-kollekcióval rendelkezô világhírû Gyugyigyûjtemény is a legfôbb kulcsberuházásnak tekintett Zsolnay Kulturális Negyedben kap helyet. A klasszikus örökség mellett a modernitásnak is otthont ad e város, hiszen Pécsett található a Csontváry Kosztka Tivadar életmûvét bemutató Csontváry Múzeum. Csontváry a plein air egyik legjelentôsebb képviselôje, olyan képek megalkotója, mint a Magányos cédrus, vagy a Görög színház Taorminában. A késôbb világhírt szerzett magyar Bauhaus-alkotókon belül a legnépesebb csoportot a pécsiek (Breuer Marcell, Forbát Alfréd, Molnár Farkas és mások) alkották. A városban számos Bauhaus épület ma is megtekinthetô. A magyar, ezen belül pécsi származású bauhäuslerek munkásságát 2010-ben nagyszabású kiállítás mutatja be. Pécsnek Bauhaus-örökségét korábban ritkán említették. Az általam kidolgozott koncepció nem archaizáló, nem akarja önmagában elmondani a pályázati anyag minden értékét, kulturális sokszerûségét, hanem karakteresen valamilyen kíván lenni. Fontos számomra, hogy az a vizuális nyelv, amelyen megszólalunk, ne csak a mai kort tükrözze. Ha kortalanul modern tud lenni, akkor értékálló. Nem viszik el a folyamatosan változó divatok. Markáns, tömör vizuális kijelentésre volt szükség. Egységes, ugyanakkor nyitott rendszert kívántam létrehozni, amely képes közös nevezôre hozni látszólag különbözô tartalmakat. Bevezetô Pécs, Magyarország ötödik legnagyobb települése 2000 éves város, utak és kultúrák találkozópontján, szubmediterrán éghajlattal, soknemzetiségû hagyományt ôrzô gasztronómiával, a környék méltán híres könnyû fehér- és nemes vörösboraival, ahol egymásra és egymás mellé épült a római kor, a középkor, a török hódoltság, majd a polgárosodás számos, ma is látható emléke. A város a világ több mint harminc városának részvételével 2008 novemberében megrendezett Élhetô Települések nemzetközi versenyének 75 ezer és 200 ezer lélekszám közötti települések kategóriájában a második helyezést nyerte el. Pécs kitûnô állapotban ôrizte meg több ezer éves épített örökségét. Ókeresztény föld alatti város, dzsámi, minaret, türbe, a bolgárkertészek apró házai, a Zsolnay-épületkerámia díszítésû paloták, a Bauhaus építészet emlékei együttesen teszik izgalmasan színessé e települést. Pécs történelmi belvárosa 2000-ben felkerült az UNESCO egyetemes kultúrtörténeti értékek listájára, a Világörökség címet viselheti egész Közép-Európában leggazdagabb római kori leletanyaga miatt. A Káptalan utcában található a Pécsett született Vásárhelyi Gyôzô, az op-art formavilágát létrehozó mûvész állandó kiállítása, a Vasarely Múzeum. Pierre Vasarely, a mûvész unokája viseli a Pécs2010 Európa Kulturális Fôvárosa program egyik védnöki címét, ezzel is jelezve azt a fontosságot, amit a város a Vasarely-hagyatéknak tulajdonít. A Vasarely-imázs pécsi megjelenését nem korlátoznám és szorítanám be csupán egy konkrét, Vasarely-mintás gyalogátkelôhely felfestési akcióba, ennél szélesebb körben képzelem el, marketing-tevékenységgel is összekapcsolnám. Jelenjenek meg a Vasarely-motívumok a város arculatában kiadványokon, fiatal mûvészek alkotásaiban. Pierre Vasarely Czakó Zsolt grafikusmûvész 10 11

7 Bevezetô A Modern Magyar Képtár többek közt a nagybányai festôiskola alapítóinak mûveitôl az 1920-as évek avantgárdjáig nyújt áttekintést. Az épület udvarán Pierre Székely Kôkertjének modern szobrai között sétálhatunk. A képtár másik épületében található kiállítás az 1950-es évek második felétôl kínál áttekintést a kortárs mûvészet legújabb teljesítményeiig. Szintén a Múzeum utcában található a 70-es évek egyik legizgalmasabb képzômûvészeti alkotásának rekonstrukciója, Schaár Erzsébet Utca címû mûve. A város kulturális életében nagyon fontos szerepet játszottak az es években itt alkotó progresszív képzômûvészek. Hosszú évtizedek óta igen eredményesen mûködik, és több európai hírû növendéket nevelt ki vizuális és zenei területen a Martyn Ferenc Mûvészeti Szabadiskola, valamint a Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Kara, ahol festô- és szobrászdoktoranduszokat is képeznek. Évtizedes múltra tekint vissza két kortárs mûvészcsoport, a Közelítés Mûvészeti Egyesület és a Bázis Szobrász Egyesület. A város bôvelkedik galériákban. Kiemelkedik ezek közül a Pécsi Galéria két kiállítótere, valamint a magángalériák közül a Parti Galéria és a HattyúHáz Galéria: mindegyik hónapról hónapra számtalan tárlattal kínál újabb lehetôséget a közönség számára a kortárs képzômûvészet alkotóinak és irányzatainak megismerésére. A város szívében áll a pécsi Mûvészetek és Irodalom Háza, amely programjai révén az elmúlt évtizedekben karakteres szellemi mûhellyé vált. Az 1811-ben alapított és 1984-ben intézményesült pécsi szimfonikus zenekar, a mai Pannon Filharmonikusok a Dél-Dunántúl zenekultúrájának 200 éve meghatározó képviselôje. A pécsi színjátszás a magyar színházi kultúra egyik jelentôs vidéki centruma, tanúskodik errôl a Pécsi Nemzeti Színház, a Pécsi Harmadik Színház, a Janus Egyetemi Színpad, és a Bóbita Bábszínház évrôl évre színesedô repertoárja, és olyan profeszszionális magántársulatok mûködése a városban, mint a MárkusZínház. Pécs turisztikai vonzerejének szerves része a Dél-Dunántúl világszínvonalú, messze földön híres borkultúrája. A Villány Siklós Borút hazánk elsô borútja, méltó párja a Mohács Bóly Fehérborút, valamint a Pécs Mecseki Borút Mecseknádasdtól Szigetvárig terjedô íve. A siklósi vár az ország egyik legépebben megôrzött történelmi emléke. Mohács Magyarország déli, dunai kapuja, farsangi népszokásáról, a szellemi világörökség címet elnyert busójárásról nevezetes. Harkány vizének gyógyhatását közel 200 éve ismerték fel. Szigetvár és Gunaras mellett több jelentôs gyógyfürdô is található a régióban. Szekszárdot a vörösborok városának is nevezik, a helyi borkultúra és a Gemenci-erdô vadvilága messze földön híres. Kaposváron, a festôk városában született Rippl-Rónai József, az impresszionista festészet kiemelkedô alakja, itt található az ország egyik legismertebb vidéki színháza, a kaposvári Csiky Gergely Színház. A régió északi határa a lágy fényû vizével fürdeni csábító Balaton déli partja. A határtalan város hosszú távra épít Pécs történelmi, kulturális, mûvészeti és tudományos hagyományainak köszönhetôen már régóta az ország egyik legizgalmasabb városa ben megszületett A határtalan város címet viselô pályázat, amelyet az Európa Kulturális Fôvárosa címre pályázó települések tervei közül a legjobbnak ítélt a magyar kormány által felkért zsûri. Az Európai Unió Bizottsága november 13-án született döntésével Pécs 2010-re elnyerte az Európa Kulturális Fôvárosa címet. A pályázatban foglalt tervek megvalósulása esetén Pécsnek a régióban betöltött szerepe teljesen megváltozik. A régió itt azonban nemcsak a Dél-Dunántúlt jelöli, hanem az úgynevezett Déli Kulturális Övezet nemzetközi kulturális régiót is. Speciális geopolitikai helyzetére, valamint kulturális adottságaira és tapasztalataira építve Pécs e nemzetállami határokon átívelô kapcsolatrendszerben törekszik megtalálni helyét és közvetítô szerepét. Régóta ismert tény, hogy a nemzetállamok közötti politikai-gazdasági érdekellentétekkel szemben a kultúra kötheti össze az országhatárokon innen és túl élô embereket. A határtalan szó másféle értelmezésben így szellemi határátlépést is jelent, hiszen a kultúra a mûvészet közös nyelvét használva új kapcsolatot tud teremteni országok és emberek között. Az Európa Kulturális Fôvárosa programnak rendkívül fontos tétje a kulturális decentralizáció. Magyarországon Budapest kulturális-gazdasági dominanciája ma vitathatatlan a többi magyar városhoz képest. Pécs elôtt nagy feladat áll, képessé kell válnia arra, hogy a fôváros mellett a hazai kulturális élet igazán jelentôs pólusává váljon. A pályázat fontos törekvése volt az is, hogy a kultúra segítségével kapcsoljon össze olyan elemeket, törekvéseket, szándékokat, kezdeményezéseket, amelyeket korábban egy láthatatlan határ választott el egymástól. Pécs mindig is nyitott volt a különbözô kultúrák befogadására, ez a hagyománya a város értékeinek szerves részét képezi és az elmúlt évszázadok során a különbözô nemzetiségek mindig békében éltek egymás mellett. Bevezetô 12 13

8 Bevezetô Így az itt élô nemzetiségeknek és kisebbségeknek a Pécs2010 Európa Kulturális Fôvárosa programban is fontos szerep jut: közvetíteni népcsoportjuk, anyaországuk kultúráját a közönség számára. A város már a cím elnyerésekor jelentôs nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezett. Bár Pécs gazdaságilag sok nehézséggel küzdött és küzd, a kultúra területén szerencsés helyzetben van, hiszen hosszú távú stratégiáját évtizedek óta gyümölcsözô testvérvárosi és más nemzetközi együttmûködésekre építhette fel. A Pécs2010 Európa Kulturális Fôvárosa program ugyanakkor már a felkészülés éveiben számos új kapcsolatot, és a meglévôk megerôsítését hozta a város számára. Élve a lehetôséggel, Pécs szervezte meg az Európa Kulturális Fôvárosai Hálózatot, amely a címet elnyert városok tapasztalatcseréjének nemzetközileg is elismert fórumává vált. Pécs mellett 2010-ben Isztambul és a Ruhr-vidéki Essen is viseli az Európa Kulturális Fôvárosa címet. A történelmi és kulturális hagyományok mindegyik város számára fontossá teszik a testvérfôvárosokkal való együttmûködést. Míg a németországi partnerekkel a már meglévô, kitûnô kulturális kapcsolatok, addig Isztambullal a közös múlton túl a nyitottság, a kíváncsiság és a kezdeményezôkészség nyújt alapot az együttmûködésre. Annak érdekében, hogy az európai nagyvárosokhoz hasonlóan rangos Európa Kulturális Fôvárosa programot valósíthasson meg, Pécs 2006-tól tematikus felvezetô éveket rendezett. Az elsô esztendôben a kulturális örökség, 2007-ben a tanulás és tanítás, 2008-ban a környezet és egészségkultúra, 2009-ben szorosan kapcsolódva a Pécsi Egyházmegye fennállásának évfordulójához a vallási kultúra került a programok középpontjába. Fokozatos programfejlesztésrôl van tehát szó, amelynek tapasztalatai, valamint a hazai és nemzetközi kulturális kapcsolatok hálózatának kiépülése és folyamatos erôsödése komoly segítséget jelentenek a 2010-es program sikeres lebonyolításához. A Pécs2010 Európa Kulturális Fôvárosa programban nagy szerep jut mindazoknak, akik messze földre viszik a város és a program jó hírét. A hírvivôk (Bodor Bertalan, Forray Fanni, Pálfi András, Szebeni Zea) olyan pécsi kötôdésû, kiemelkedô teljesítményeket felmutató, külföldi ösztöndíjat elnyert középiskolások, egyetemisták és fôiskolások, akik külföldi tartózkodásuk alatt, illetve a bel- és külföldi versenyeken, bajnokságokon történô részvételük alkalmával növelni tudják a program ismertségét, pozitív képet tudnak adni a városról. A Pécs2010 Európa Kulturális Fôvárosa program nagykövetei olyan pécsi kötôdésû, ismert és népszerû személyiségek és együttesek, mint a Pannon Filharmonikusok, a MiZo Pécs 2010 kosarasai, Vujity Tvrtko, a Pécsi Vasutas Koncertfúvós Zenekar, valamint a Pécsi Balett. A nagykövetek feladata, hogy különbözô rendezvényeken és sajtómegjelenéseik alkalmával hírnevük segítségével népszerûsítsék a Pécs2010 programot határainkon kívül és belül. Nagyon fontos, hogy mindehhez hozzátegyék személyes meggyôzôdésüket, tapasztalataikat, és saját személyiségüknek és habitusuknak megfelelôen közvetítsék a program üzenetét. A kulturális programokhoz szervesen kapcsolódnak a kulcsberuházások is, amelyek természetesen nem egy évre, hanem hosszú távra épülnek, és már a évben újabb lendületet kapó fejlôdésnek megfelelô igények kiszolgálására hivatottak. Így, a kulturális-mûvészeti programokkal, a megvalósuló beruházásokkal, illetve a folyamatosan fejlôdô hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatokkal válik szerves egésszé mindaz, ami A határtalan város címû pályázatban célként megfogalmazódott. 14

9 Soknemzetiségû város a Balkán kapujában Bevezetô Pécs soknemzetiségû település. Ennek köszönhetôen a város két évezredes története során különbözô kulturális rétegek rakódtak itt egymásra, nemzetiségek hagyományai, értékei ötvözôdtek, és lakói ma is békében élnek egymással gazdag, változatos sokszínûségben. A város 1998-ban elnyerte az UNESCO Városok a békéért-díját, az indoklásban a kisebbségi kultúrák ápolása, valamint a balkáni háborúk menekültjei iránt tanúsított befogadó, toleráns attitûd szerepelt a legelsô helyen. Pécsett 2006-ban a Magyarországon elismert 13 nemzeti és etnikai kisebbség közül kilenc (német, roma, horvát, szerb, bolgár, lengyel, görög, ukrán, ruszin) választott saját kisebbségi önkormányzatot. Pécs a Magyarországon hivatalosan is elismert nemzeti kisebbségek közül többnek is jelentôs központja: a németeknek, a horvátoknak és a cigányoknak. A magyarországi németek kultúrájának legfontosabb városa, mivel a Dél-Dunántúlon él a magyarországi német anyanyelvû lakosság több mint fele. A pécsi Magyar Német Nyelvû Iskolaközpont és a Lenau-ház, továbbá a szekszárdi Deutsche Bühne a régió oktatásikulturális életének tekintélyes intézményei ben Európa német kulturális fôvárosával, a Ruhr-vidékkel olyan hazai város és régió mûködik majd együtt, amely részben német kulturális identitású. Pécs fontos helyszíne a horvát kultúrának is. Egykoron itt tanult nagy írójuk, Miroslav Krleža. A városban horvát tannyelvû iskola mûködik az elsô elemitôl a gimnáziumig, a Baranya és a Tanac táncegyüttesek többek között horvát népi énekeket és táncokat adnak elô évtizedek óta. Az August Šenoa Club szintén segíti a horvát nyelv megôrzését a városban, de a pécsi Horvát Színház elôadásai mellett horvát nyelvû rádióadások és katolikus istentiszteletek is hallgathatóak a városban. Pécs Magyarországon egyedülálló módon az óvodától az egyetemig az iskolarendszer minden szintjén biztosít cigány nyelvû oktatást. A város roma oktatási és kulturális intézményei a Gandhi Gimnázium, az egyetem Romológia Tanszéke, a Rácz Aladár Közösségi Ház révén Pécs és térsége a magyarországi roma kultúra kulcsfontosságú, modellszerepet is betöltô központja. A régió roma népességének többsége beás, kisebb része oláhcigány. Szociális szervezetek mellett például gyermekek mûvészeti oktatásával foglalkozó egyesületeket is mûködtetnek a városban. A roma kultúra megismerésének, elismerésének, esélyegyenlôségének kérdése fontos helyet kap az Európa Kulturális Fôvárosa programban. A nemzetiségekhez kötôdô, hol színes egyveleget alkotó, hol külön-külön is felmutatható kulturális értékek nem csupán a 2010-es programban kapnak hangsúlyt, a város fontos feladatának tekinti, hogy ezekre a hagyományokra építve járuljon hozzá e sokszínûség megôrzéséhez a jövô nemzedékei számára is. A Pécsett élô nemzetiségek közül nem egynek gyökerei a Balkánon találhatók: ilyen a bolgár, a görög, a horvát és a szerb. Nagyon fontos, hogy a nemzetiségi kultúrák képviselôi szoros kapcsolatokat ápoljanak az anyaországgal. A város már eddig is kiterjedt kapcsolati rendszert épített ki a déli kulturális övezettel, a felkészülés évei alatt pedig az eredeti pályázatban szereplô partnervárosok száma csaknem a kétszeresére nôtt. Mára több fôváros pl. Szarajevó, Zágráb, Belgrád is része annak a kapcsolati hálónak, amely a 2010-es rendezvények hátterét is jelenti. Pécs egyik legfontosabb törekvése, hogy a délvidéki nemzetközi regionális térség kulturális központjává váljék, amiben az Európa Kulturális Fôvárosa program komoly elôrelépést jelenthet. Pécs Európa elsô kulturális fôvárosa, amely saját értékei mellett feladatának tekinti a balkáni országok sokszínû kultúrájának bemutatását is. Ez volt A határtalan város címû nyertes pályázat egyik legfontosabb európai üzenete. Ez különösen fontos lehet egy olyan idôszakban, amikor elôrehaladott tárgyalások folynak az unió határainak kiterjesztésérôl a balkáni országok felé, így az Európa Kulturális Fôvárosa programon keresztül Pécs és Magyarország egy új európai jövôkép meghatározásához is hozzájárulhat. Bevezetô 16 17

10 Az EKF programját 2010-ben úgy kell tekinteni, mint Pécs és Magyarország közös vállalkozását, amelynek sikeréért mind az önkormányzat, mind az állam hatóságai, vezetôi kötelesek magas szinten együttmûködni, hisz mindnyájunk közös becsületérôl van szó. Az elhúzódó elôkészítés után örömmel fogadtam a felkérést. Hitet jöttem adni és bizonyítani szerettem volna, hogy a szigorú, következetes együttmûködésnek nincs alternatívája, csak eredménye lehet. Pécs ezek nélkül a létesítmények nélkül is méltó helyszíne lehetett volna ennek a rangos eseménynek. De a fejlesztési program végrehajtásával méltó módon gazdagodik a város, a megye és az ország. A szereplôk példaértékû együttmûködése a politikai kultúra európai fôvárosává is teheti Pécset, ha e szándékok a program végéig kitartanak. Gyönyörû közterek, megújult múzeumok, XXI. századi kulturális létesítmények várják az ide látogatókat. Suchman Tamás kormánybiztos, országgyûlési képviselô március 4-e óta vagyok részese az Új munkahelyek a sikerért programnak. A harkányi önkormányzat Tourinform irodájában dolgozom, innen ajánlok pécsi kulturális programokat a betérô turistáknak. Az ideérkezô vendégek elsôsorban a gyógyfürdôt keresik, számukra nyújtunk az Európa Kulturális Fôváros rendezvényeivel programcsomagokat. Gyocsi Nóra, Harkányi Tourinform iroda Magyarország legnagyobb kulturális alapú városfejlesztése Több mint fél éve, március 1-je tehát a kezdetek óta részt veszek az Új munkahelyek a sikerért programban. A Mûvészetek és Irodalom Házában mûvészeti menedzserként dolgozom. Ha akkor nem indul ez a program, a szakmámban nem tudtam volna elhelyezkedni. Jelenleg több olyan irodalmi és mûvészeti program elôkészítésében, szervezésében veszek részt, amely a jövô esztendô pécsi eseménysorozatát gazdagítja. Kis Tamás, Mûvészetek és Irodalom Háza (Pécs) 18 19

11 2010 csak a kezdet Programok és beruházások Köszöntô Komoly munka, összefogás és közös akarat eredménye és bizonyítéka ez a kötet, amelyet az olvasó a kezében tart. A több évig tartó elôkészületek után Pécs bátran és felkészülten lép a jövô esztendôbe, 2010-be. Pécs az 53 települést koordináló Ruhr-vidéki Essennel és a 15 milliós nagyvárossal, Isztambullal közösen lesz Európa Kulturális Fôvárosa 2010-ben, így a lakost számláló magyarországi település földrajzilag is német és török testvére metszéspontjába került. A Pécs2010 Európa Kulturális Fôvárosa program kialakításában hiszen hazánkban elôször a baranyai megyeszékhely viselheti e rangos címet szükség volt a nemzetközi partnerek együttmûködésére, szakmai tapasztalataira. A cél a kezdetektôl fogva változatlan volt: a kulturális alapú városfejlesztés segítségével Pécset el szerettük volna helyezni Európa kulturális térképén. Mindehhez a tematikus felvezetô években számos színvonalas kulturális programot támogattunk a mûvészet minden területén, emellett a várost évrôl évre turisztikai kampány keretében népszerûsítettük bel- és külföldön egyaránt. A Pécs2010 Európa Kulturális Fôvárosa összetett projekt, amely egyszerre tartalmaz a város és a régió turisztikai vonzerejét növelô kulturális, mûvészeti programokat, valamint a kulturális léptékváltáshoz kapcsolódó kulcsberuházásokat. Ez utóbbiak önmagukban azonban nem elengedhetetlen feltételei a program sikeres megvalósításának, hiszen A határtalan város címû pályázat egyik legfontosabb eleme a kulturális innováció, amely Pécs amúgy is meglévô turisztikai vonzerejét megsokszorozhatja. Mindebben 2010 csak a kezdet. Ha mindannyian teszünk érte, ha mindannyian szeretnénk, nagyon sokat ígérô kezdet lesz. A Pécs2010 Európa Kulturális Fôvárosa program a kezdetektôl e két pilléren nyugszik. Az e kettô szerves egységébôl fakadó pozitív hatás hosszú távon ösztönzôleg hat majd a város és a régió gazdasági életére, hiszen a közel 35 milliárd forint értékben megvalósuló kulcsberuházások ma hazánk legnagyobb városfejlesztési projektjét jelentik. A fejlesztések közül sok szervesen kötôdik a 2010-es évhez, a városrészek megszépülô központi terei, parkjai például nemcsak a pécsiek számára varázsolják még élhetôbbé a várost, de az idelátogatók is megújult környezetben élvezhetik a kulturális programokat. A Zsolnay Kulturális Negyed, a Konferencia- és Koncertközpont, a Nagy Kiállítótér és a Múzeum utca több kulturális program helyszíneként már 2010-ben komoly szerephez jut, míg a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, bár 2010-ben nyitja meg kapuit, egyértelmûen a jövônek épül. A kulturális életben betöltött régiós szerepe mellett a Pécs2010 Európa Kulturális Fôvárosa program kulcsberuházásai a munkaerôpiacra is jótékony hatást gyakorolnak. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ támogatásával létrejött, Új munkahelyek a sikerért elnevezésû, 1,5 milliárd Ft összegû program keretében már 150-en helyezkedtek el 2009 tavaszán, ôk a programok lebonyolításában és marketingjében jutnak szerephez. A kulcsberuházások a város jövôjét meghatározó hosszú távú kulturális városfejlesztési koncepción alapulnak. Olyan építkezés ez, amely az infrastruktúrával csupán elkezdôdik. A Pécs2010 Európa Kulturális Fôvárosa program lényege, egyben legfôbb célja a hosszú távú városfejlesztés. Ezért is fontos hangsúlyozni, hogy a kulcsprojektek egy kulturális alapokon nyugvó városfejlesztés alapvetô elemei, amelyek összefüggô rendszert alkotnak, s amelyek közül mindegyik egyaránt nélkülözhetetlen. Különösen igaz ez a Zsolnay Kulturális Negyedre, amelynek fontos szerepe lesz Pécs idegenforgalmának növelésében. A koncertközpont nemzetközi elvárásoknak megfelelô konferenciacentrum is lesz ben adják át az autópályát és több magas színvonalú szálloda is megnyitja kapuit. A Tudásközpont egy példaértékû integráció nyomán egyetlen korszerû és vonzó intézmény szolgáltatásait kínálja majd, ami egyedülálló lesz az országban. Köszöntô Ruzsa Csaba a Pécs2010 Menedzsmentközpont ügyvezetô igazgatója Dr. Merza Péter a Pécs2010 Menedzsmentközpont fejlesztési igazgatója 20 21

12 Új kulturális negyed épül Pécsett Magyarország egyik legkorszerûbb hangversenyterme Városfejlesztés A Zsolnay nevet nemcsak hazánkban, hanem Európában is jól ismerik. A pécsi gyár területe a helyszíne a Pécs2010 Európa Kulturális Fôvárosa program legjelentôsebb, egyben a legnagyobb költségvetéssel bíró Zsolnay Kulturális Negyed nevet viselô kulcsberuházásának. Közel 11 milliárd forintból kel új életre a nagynevû porcelánmanufaktúra 5 hektáros területe. A Közép-Európa egyik legnagyobb gyárépületegyüttes rehabilitációja során megvalósuló kulturális negyed tartalmilag négy részre tagolódik. A Míves Negyed legfontosabb eleme a Zsolnay családdal és történettel kapcsolatos kiállítás, valamint a Gyugyi-gyûjtemény. Ezekhez kapcsolódik a felújított Zsolnay-mauzóleum, az Alkotó- és Inkubátorház, valamint a Kézmûvész utca üzletsora. Az Alkotó Negyed ad helyet kulturális intézményeknek, vendéglátóhelyeknek és fesztiváloknak. A Gyermek és Családi Negyed központi elemei a Planetárium, a Pécsi Galéria komoly nemzetközi vendégtárlatokat is fogadni képes új épülete, valamint a megújult Bóbita Bábszínház, míg az Egyetemi Negyedben a Pécsi Tudományegyetem több kara (pl. Mûvészeti Kar) és újonnan alakult tanszéke kap helyet. A Pécsi Konferencia- és Koncertközpont a Pécs2010 Európa Kulturális Fôvárosa program kulcsberuházásai között a projekt zászlóshajójának számít. A beruházás célja egy nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedô akusztikai adottságú, korszerû technikát felvonultató multifunkcionális épület létrehozása, amely hangversenyteremként és konferenciaközpontként egyaránt megfelel a kor legmagasabb elvárásainak. Az impozáns, m 2 -es alapterületû épület nagyterme 999 fô befogadására lesz alkalmas, ami a zenekari igényeknek megfelelôen csökkenthetô is. A konferenciatermek kapacitása 50 és 368 fô között változik. A legnagyobb terem szekciótermekre bontható lesz, az elsô emeleti, 287 fôs konferenciaterem pedig balettpróbáknak is helyet biztosít. Az épület (amelyben állandó helyet kapnak a nagyzenekari próbák) alkalmas lesz táncszínházi produkciók befogadására is ben a Pécsi Konferencia- és Koncertközpontba költözik a Pécsi Kulturális Központ, valamint rezidens zenekarként a Pannon Filharmonikusok. Városfejlesztés 22 23

13 Középpontban a tudás Élettel teli közterek Városfejlesztés A Pécsi Tudományegyetem a nyertes pályázat megírása óta aktív részese a programnak, és nem is teheti meg, hogy kimaradjon belôle. Az egyetem mint szervezet ugyanúgy részt vesz az Európa Kulturális Fôvárosa projektben, mint oktatói, hallgatói egyénekként, vagy civil szervezetek vezetôiként. Dr. Gábriel Róbert, a Pécsi Tudományegyetem rektora A Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont fô feladata, hogy kiszolgálja Pécs és a régió lakosságának információs igényét, emellett pedig a város nappalijaként közösségi, kulturális és szabadidôs programok befogadására is alkalmas lesz. Az európai uniós szakmai követelményeknek megfelelô új intézmény integrálja a város három jelentôs könyvtárát: a városit, a megyeit és a központi egyetemi könyvtárat. Ezek mellett kap helyet az új könyvtárban a PTE Állam- és Jogtudományi, valamint Közgazdaságtudományi Karának könyvállománya is. Az impozáns épületben két, egyenként 200 fôs, egymással összenyitható elôadóterem kap helyet, ezenfelül egy 150 fôt befogadó konferenciaterem szolgálja az egyetemi és könyvtári igényeket. A tudásközpont-funkciót kutatószobák, internetes munkaállomások is erôsítik. A kicsiket a legfelsô szinti tetôkerthez kapcsolódó gyerekkönyvtár és játszószoba várja majd. A közösségi funkciókat a fogadótér fórum, a könyvesbolt, a kiállítótér és a kávézó-étterem jelenítik meg. Az épület eszmei központja a földszintrôl nyíló, Zsolnay-kerámiával borított ún. Kaptár lesz. A Közterek és parkok újjáélesztése nevû kulcsberuházás célja, hogy a programban szereplô megújult városrészek a jövôben valódi közösségi térként funkcionálhassanak, népszerû találkozási helyek legyenek, és a szabadidô sokszínû eltöltésének lehetôségét nyújtsák használóik számára. A közterek és parkok két ütemben öltenek új külsôt, köztük többet már használatba vehettek a pécsiek. A Pécs2010 Európa Kulturális Fôvárosa program e kulcsberuházás segítségével követve az európai gyakorlatot még élhetôbbé, barátságosabbá teszi a várost. Fontos célja a beruházásnak, hogy 2010-re Pécs közterületei és parkjai megfelelô hátteret biztosítsanak a város látnivalóinak, ugyanakkor alkalmasak legyenek szabadtéri események megrendezésére. A projekt Pécs városközpontjának teljes megújítása mellett érinti a Tettye, Uránváros, Megyer, Pécs-Kelet és az ún. Európa Kulturális Fôvárosa-városrész központját, a Köztársaság, a Kórház, a Diana, az Indóház, a Kossuth teret, valamint a Rókus sétányt. Városfejlesztés Az ügynökség közremûködô szervezet, amely kapcsolatot teremt a város és az uniós támogatások között. Mi testesítjük meg helyben az európai intézményrendszert, a kezdetektôl a megvalósulás végéig. A felelôsségbôl Pécs mellett bôven jut nekünk is, hiszen jóval többrôl van szó, mint jogi felügyeletrôl: a program sikere közös ügyünk. Márton György, a DDRFÜ igazgatója 24 25

14 Városfejlesztés Fókuszban a múzeumok Pécs az 1970-es évek óta Magyarország egyik legfontosabb múzeumi központja. Ekkor vált a Káptalan utca a köztudatban is Múzeum utcává, a városban található hazánk egyik legnagyobb múzeumi hálózata. A Nagy Kiállítótér Múzeum utca kulcsberuházás megvalósulásával a Pécs2010 Európa Kulturális Fôvárosa program során európai színvonalú kiállítótér fogadja majd a helybélieket és az idelátogatókat, és méltó helyet kapnak a páratlan értékû gyûjtemények is. A Baranya Megyei Önkormányzat valósítja meg a nyolc múzeumépület felújítását, köztük a Káptalan utcai volt Vármegyeháza bôvítését, az épületek kertjeinek újraparkosítását, a környezô utcák, közterek teljes rekonstrukcióját és a kapcsolódó informatikai fejlesztéseket. A Modern Magyar Képtár 20. századi gyûjteményének teljes kiállítási anyaga átköltözik a Régi Vármegyeháza épületébe. Megújul a Vasarely Múzeum, kibôvül a Martyn Ferenc munkáiból álló Káptalan utcai állandó kiállítás, és ugyanitt lel otthonra a Nemes Endre és Amerigo Tot munkáiból, valamint a nemzetközi modern gyûjtemény anyagából rendezett kiállítás. A Régi Vármegyeháza új idôszakos kiállítóterében kap helyet a 2010-es év két kiemelkedô jelentôségû kiállítása, a Magyarok a Bauhausban, és a Nyolcak Európája címû nemzetközi tárlat. A Pécs2010 program regionális gazdaságélénkítô hatása regionális beruházások A Pécs2010 Európa Kulturális Fôvárosa program ahogy azt a pályázat megalkotói eredetileg remélték saját kulcsberuházásain és az M6 autópálya megépítésén túl további fejlesztéseket ösztönöz a városban és a régióban is. Számos szállodafejlesztési terv valósul meg, így több új négycsillagos szálláshely várja majd az ideérkezô turistákat. A Dél- Dunántúli Regionális Operatív Program keretében szintén több régióbeli településen valósítanak meg a Pécs2010 Európa Kulturális Fôvárosa programhoz kötôdô fejlesztéseket. A régió kiemelt beruházásai közé tartozik az Orfûn épülô élményfürdô és sportcentrum, valamint Harkány gyógyhellyé fejlesztése, így Pécshez közel két fontos turisztikai központ fejlôdik tovább ben nyitja meg kapuit a látogatók elôtt a Bikali Reneszánsz Élménybirtok. Magyarország elsô tematikus parkja 7,5 hektáron helyezkedik el, ebbôl 17 ezer négyzetmétert építenek be, ahol a látogatók egy komplett középkori falu életével ismerkedhetnek meg. Új dimenziókat ölt a mohácsi csata emlékparkja is, több száz millió forintból olyan emlékhely épül, ahol a látogatókat igazi interaktív környezet fogadja. Szintén a történelem iránt érdeklôdôk új úti célja lehet a megújuló pécsváradi vár, és ide tartozik a siklósi vár teljes rekonstrukciója is, amelyhez a komplex turisztikai fejlesztések igényének megfelelôen modern termálfürdô párosul, mindez egy vörösborairól híres vidék tôszomszédságában. Városfejlesztés A Pécs2010 Európa Kulturális Fôvárosa program a megyeszékhely újrafogalmazásának legjobb eszköze, a város életének mindig is szerves része volt a baranyai önkormányzat, elég csak a múzeumi hálózatra gondolni. Európa Kulturális Fôvárosának javát szolgálják más beruházásaink is: a múzeumot norvég forrásból bôvítjük, Orfûn pedig a strand helyén élményfürdôt építünk. Dr. Hargitai János, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke Évek óta dolgozunk azon, hogy komplex módon tudjuk kezelni az idegenforgalmat, és hogy egy élménykörút vonjon Pécs köré gyûrûket. Amellett, hogy a Bikali Reneszánsz Élménybirtok Magyarország elsô és minden tekintetben egyedülálló tematikus parkja, hozzájárul ahhoz, hogy a Baranyai Élménykörút Európa Kulturális Fôvárosa felé terelje a turistákat. Kollár László cégvezetô, Bikali Reneszánsz Élménybirtok 26 27

15 Az Európa Kulturális Fôvárosa program hivatalos eseményei Kulturális Programok 28 29

16 Köszöntô Köszöntô Pécs, Magyarország egyik legvonzóbb városa, ma is országosan kiemelkedô, sokszínû kulturális élettel büszkélkedhet ben Európa Kulturális Fôvárosa azonban olyan ünnep a város számára, ahol megmutathatja értékeit a nagyvilágnak kiemelkedô kulturális örökségét csakúgy, mint nyitottságát az új iránt. A kulturális rendezvények szervezôiként célunk, hogy Zsolnay szülôvárosából 2010-tôl kezdôdôen olyan kulturális központ váljon, amely új funkcióival megújult és megszépült köztereivel, konferencia- és koncertközpontjával az ország európai szinten is egyedülálló és versenyképes kulturális látványossága lesz. Úgy gondolom, Pécsett az Európa Kulturális Fôvárosa program eredményeként valódi kulturális léptékváltás történhet, ezért a program missziója az is, hogy a statikus rendezvény- és fesztiválcentrikus kultúra helyett újjáélesszük a közösségi lét örömét, hogy a 2010-es programévtôl a kultúra Pécsett elsôsorban közösségi életérzést, közös élményt jelentsen a városlakók és a városba érkezôk számára. A kultúra olyan erô, amely összeköt minden polgárt határon innen és túl azt kívánom a pécsieknek és az országnak, hogy az Európa Kulturális Fôvárosa ünnepet közösen és büszkén vállalják és éljék át. A Pécs2010 Európa Kulturális Fôvárosa program teljes eseménysora többéves elôkészítô munka eredményeként született meg. A 2006-tól megrendezett tematikus felvezetô évek tapasztalatai jelentôs mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a 2010-es programév eleget tegyen a pályázatban megfogalmazott kettôs célnak, hogy az európai mércével mérhetô programsor egyaránt szolgálja a kultúraszeretô közönség igényeit, valamit a város hosszú távú érdekeit. A programalkotás kezdetektôl fogva két szálon zajlott: minden esztendôben nyílt és meghívásos pályázatot írtunk ki. Ez utóbbiak segítségével számos kulturális intézmény került be a programtervezésbe, majd a nyílt pályázatokon a civil szervezetek bevonása korábban rejtett értékek, kezdeményezések megvalósítását tette lehetôvé. A Mûvészeti Tanács 2008 márciusában alakult meg, innentôl fogva ez a testület folytatta a párbeszédet a helyi kulturális élet értékteremtô és az értékközvetítésben fontos szerepet játszó szereplôivel. A Pécs Város által 2009 júliusában meghirdetett nyílt pályázat pedig kifejezetten a pécsi civil kezdeményezések támogatását, a civil szervezetek részvételének erôsítését szolgálta. A 2010-es Európa Kulturális Fôvárosa programot nem csupán nagyszabású fesztiválévnek tekintjük, hanem egyúttal olyan lehetôségnek is, mely új, a 2010-es év után is tovább élô kezdeményezéseknek ad teret. Nagyszerû eredménynek tartom, hogy a felvezetô évek során több olyan programsorozat, fesztivál jött létre, amely kimondottan e rangos címnek köszönhetôen valósulhatott meg (pl. Nemzetközi Tánctalálkozó, Ördögkatlan Fesztivál, Balkán Világzenei Fesztivál), valamint olyan rendezvénysorozatokat is jelentôs anyagi ráfordítással támogathattunk, amelyek már korábban is a helyi kulturális kínálat szerves részét képezték (pl. Pécsi Napok/Örökség Fesztivál), ám 2010-ben kibôvített tartalommal várják a nézôket. Bízom benne, hogy ez a fontos esztendô hozzájárul a helyi kulturális élet léptékváltásához; emellett nagyon fontosnak tartom Pécs nemzetközi kapcsolatainak kiszélesítését, elmélyítését, hiszen a város ezáltal kerül fel Európa kulturális térképére. Rubovszky Rita a Hungarofest ügyvezetô igazgatója Szalay Tamás a Pécs2010 Menedzsmentközpont kulturális igazgatója 30 31

17 Korábban nem ismertem a várost, értékeit, de amióta kicsit utánaolvastam és tájékoztattak róla, mi mindent is jelent Pécs, kifejezetten örülök, hogy a magam módján én is népszerûsíthetem. A híres, nagy metropolisok mellett egy efféle programsorozat sok, Pécshez hasonlóan rangos, de még nem eléggé ismert helynek adhat lökést a jövôre nézve. Plácido Domingo operaénekes Pécs már a rendszerváltás elôtti idôkben két legendás eseménynek számító fesztivált tudhatott magáénak, a Magyar Filmszemlét 1965 és 1982 között, és az 1988-ban megrendezett Europa Cantat kórustalálkozót. Nincs azonban szégyellnivalója a városnak ezen a területen az elmúlt húsz esztendôben sem, hiszen szép számmal rendezte egyre nagyobb érdeklôdésre számot tartó fesztiváljait. Mára jól csengô név a Pécsi Országos Színházi Találkozó, a POSZT, a Kulturális és gasztronómia fesztivál, a Filmünnep, a Nemzetközi Felnôttbábfesztivál, a Pécsi Egyetemi Napok, az ICWiP, a Pécsi Napok, a Pécsi Tavaszi Fesztivál, az Alapzaj fesztivál, az Európai Bordalfesztivál, a Pécsi Szabadtéri Játékok vagy a Frankofón Hét. Az Európa Kulturális Fôvárosa program már a felvezetô években számos új fesztivál létrejöttét tette lehetôvé, mint például a Nemzetközi Tánctalálkozó, Kelet-Nyugati Átjáró Balkán Világzenei Fesztivál, Bridges Világkonferencia, Irodalmi Fesztivál, Ördögkatlan Fesztivál, Utazás a török félhold körül vagy a CinePécs Nemzetközi Filmfesztivál. A 2010-es évben ezt a sort olyan rendezvények egészítik ki, mint a Cirkusz és Utcaszínház Fesztivál, a Magyar Fúvószenei Nagydíj, vagy a Pánbalkán Art Piknik, amelyek várhatóan országos, sôt nemzetközi közönséget vonzanak majd a város újjávarázsolt köztereire. Összmûvészeti fesztiválok, nagyrendezvények Nekünk, mezei halandóknak nem tûnik olyan nagy durranásnak a létezés, nem mindig gondolunk bele, mi mindennek kell stimmelnie, hogy létrejöjjünk, illetve ellötyögjünk a testben. De azért, hogy éljünk, hogy érdemes legyen lenni, azért már nekünk is dolgoznunk kell. Magunkon, a környezetünkön, a családunkkal, barátainkkal, ismerôseinkkel. Ez a város nagyon régóta létezik. De ahhoz, hogy újra felemelt fejjel élni kezdjen, hogy jó élet legyen benne, arra ad esélyt ez a 2010-es év. Lovasi András zenész-énekes 32 33

18 Összmûvészeti fesztiválok Ünnepélyes megnyitó január Helyszín: Széchenyi tér Szervezô: Masztodon Kft. Mûvészeti vezetô: Káel Csaba január 10-én a megújult Széchenyi téren rendezett megnyitóval veszi kezdetét Pécsett a kulturális fôvárosi év. A megnyitó egész napos kavalkádja a Pécs2010 Európa Kulturális Fôvárosa program rendezvényeinek alapértékeire a nyitottságra, befogadásra, hagyomány és újítás egymásra ható erejére és a civil közösségekre épít, karneváli és színpadi programok sorát felvonultatva. A rendezvény hangsúlyozza az Essennel és Isztambullal, a két másik kulturális fôvárossal való együttmûködést is, amely az egész év programját meghatározza. A Magyar Kultúra Napja január 22. Helyszín: Pécsi Nemzeti Színház Szervezô: Hungarofest Nonprofit Kft. Pécsi Tavaszi Fesztivál március 15. április 12. Helyszín: Dominikánus Ház, Palatinus Szálló Bartók Terem, pécsi bazilika, Pécsi Nemzeti Színház, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Aula, ZenePark Szervezô: Pécsi Kulturális Központ A Pécsi Tavaszi Fesztivál a klasszikus és kortárs mûvészetek ünnepe. A Pécsi Kulturális Központ koordinálásával megvalósuló rendezvénysorozat fô törekvése, hogy bemutassa a világ, benne elsôsorban Európa és hazánk tradicionális kulturális és mûvészeti értékeinek javát, továbbá a mai kortárs mûvészet kiemelkedô produkcióit, fôbb kísérleti kifejezési formáit és irányzatait. A fesztivál legfôbb jellemzôi a mûfaji sokszínûség, a minôségi igényesség és a nemzetköziség. Klasszikus, kortárs, dzsessz- és könnyûzenei produkciók, táncos, irodalmi és folkestek, kamaraés kórushangversenyek, valamint kiállítások kapnak helyet a rendezvénysorozat programjában. A helyi szinten megszületô, professzionális és amatôr együttesek és szólisták által létrehozott projektek mellett világhírû magyar mûvészek és együttesek, valamint a világ mûvészeti életének reprezentáns szereplôi is fellépnek a programsorozatban. A Pécsi Tavaszi Fesztiválnak hagyományosan szerves része a Nemzetközi Jazzhétvége, záróeseményeként pedig 2010-ben Budapestrôl Pécsre költözik a nyüzsgô és fiatalos hangulatú Fringe Fesztivál. Kiemelt fellépôk: Arnie Zane Dance Company/Bill T. Jones (USA), Contempodanza Mexico (MEX), Jazz Steps & Leroy Jones (USA), King s Singers (UK), Mezzoforte (IS), Philip Pickett & the Musicians of the Globe (UK), Richard Bona (USA), Rhoda Scott (USA), Take 6 (USA), Rost Andrea (HU). Összmûvészeti fesztiválok 2010-ben Európa Kulturális Fôvárosában, Pécsett ünnepli az ország a Magyar Kultúra Napját. Ezen a napon adja át Hiller István oktatási és kulturális miniszter a Magyar Kultúra Támogatója- és a Magyar Kultúra Követe-díjakat a Pécsi Nemzeti Színházban. A díjátadó ünnepségen a Pannon Filharmonikusok elôadásában Beethoven Hármasversenye hangzik el, olyan elôadómûvészek közremûködésével, mint a Liszt-díjas Kelemen Barnabás hegedûmûvész, a pécsi származású Kossuth-díjas Jandó Jenô zongoramûvész, Várdai István csellómûvész és Peskó Zoltán, a Pannon Filharmonikusok zeneigazgatója és vezetô karmestere

19 Összmûvészeti fesztiválok FrankofÓn Hét március Helyszín: Uránia mozi, Ifjúsági Ház, Pécsi Est Café, Trafik, Corso étterem, Cooltour Café, Kafka, le bistro Szervezô: Alliance Française de Pécs A szervezôk a hagyományok szerint a március 20-i héten rendezik meg a Pécsi Frankofón Hetet, hiszen március 20-a a frankofónia világnapja ben tizennyolcadik születésnapját ünnepli e programsorozat. A Pécsi Alliance Française által szervezett programok nyitottak a város és a régió felé, így a végeredmény mindig rendkívül sokszínû és változatos (oktató jellegû, kulturális és sportesemények). Az oktatás mindig komoly szerepet kap a Frankofón Hét eseményei közt: ezt bizonyítja a több száz magyar és külföldi diák részvételével zajló francia nyelvû középiskolás színjátszó fesztivál, a Pécsi Tudományegyetem által szervezendô nemzetközi konferencia, valamint egy általános és középiskolásokat megszólító civilizációs kulturális verseny. A rendezvénysorozatnak hagyományosan része még a 2010-ben is megrendezendô frankofón filméjszaka, illetve koncertek és sanzonestek, amelyek az Európa Kulturális Fôvárosa évében olyan, várhatóan nagyobb érdeklôdésre számot tartó rendezvényekkel egészülnek ki, mint egy pétanqueverseny, egy gasztronómiai est, valamint utcaszínházi produkciók. Fellépôk: Ilotopie (utcaszínház), Ceux Qui Marchent Debout feat. Angelo Moore (Fishbone), Tram des Balkans, Valiumvalse. Fringe Fesztivál április Helyszín: Kamaraszínház, trafik, pécsi est café, színház tér, toxic, kossuth tér Szervezô: Pentaton Kft. A világon ma legismertebb mûvészeti fesztiválhoz, az Edinburgh-i Nemzetközi Fesztiválhoz kapcsolódott elôször Fringe fesztivál 1947-ben. Magyarországon 2006-ban, a Budapesti Tavaszi Fesztivál mellett mutatkozott be elôször a Budapest Fringe Fesztivál, amely a Kulturális Fôváros évében Pécsre költözik. A Fringe lényege, hogy befutott mûvészek és világhírre vágyó, tehetséges hobbimûvészek egyaránt megmutathatják magukat. A fesztiválra bárki jelentkezhet, a szervezôk minden fellépô elôadásához helyszínt és technikát biztosítanak. A produkciókat a közönség és a kulturális élet jeles képviselôibôl álló zsûri minôsíti, a legjobbak rangos belföldi és külföldi fesztiválokra kapnak meghívást. Összmûvészeti fesztiválok Görög Fesztivál március 27. április 3. Helyszín: Pécs: POTe aula, ifjúsági ház, zenepark; Pellérd: mûvelôdési ház Szervezô: Pécsi Görög Kisebbségi Önkormányzat és Pellérd Önkormányzata A magyar görög kapcsolatok hosszú idôre nyúlnak vissza, az évszázadok során különbözô történelmi helyzetekben, de folyamatosan jelen volt a görögség Magyarországon. A polgárháború sújtotta Görögországból 1948 és 1950 között érkezett menekülteknek ma mintegy négyezer leszármazottja él szerte az országban. A fesztivál felvonultatja a görög képzômûvészet, zene, színház- és táncmûvészet legjelesebb, Magyarországon élô, illetve itt született képviselôit, valamint ízelítôt nyújt a tradicionális görög kulturális értékekbôl. Meghívott mûvészek: Sarantis Mantzourakis ének- és buzukimûvész, Kollonay Zoltán és zenekara, Pyrgos zenekar és táncegyüttes, Nikos Ormandlidis hegedûmûvész

20 Összmûvészeti fesztiválok Tehetségkutató Fesztivál április 15. Helyszín: Gandhi Gimnázium Szervezô: Gandhi Gimnázium A Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium 15 éves múlttal rendelkezô cigány nemzetiségi oktatással foglalkozó intézmény, ahová elsôsorban tehetséges roma diákok jelentkeznek. Az iskola nagy hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetû diákok esélyegyenlôségének megteremtésére. A Gandhi Tehetségkutató Fesztiválon vers- és prózamondás, mesemondás, ének-zene, hangszeres játék, cigánytánc, hiphop, beatbox, hagyományôrzés, hastánc, rap, társastánc, színjáték, valamint egyéb táncos-zenés egyéni és csoportos meghirdetett kategóriákban mérhetik össze erejüket a versenyzôk. Golden Routes Interkulturális Dialógus április Helyszín: mûvészetek és irodalom háza Szervezô: Mûvészetek és Irodalom Háza Evliya Çelebi, a törökök egyik legnagyobb történetírója 1663 tavaszán érkezett a hódoltság egyik leggyönyörûbb és legélettelibb városába, Pécsre. Munkájának köszönhetôen különleges adatok, leírások, életképek maradtak fenn a korabeli Pécs életérôl. A Golden Routes-programsorozat Magyarországra érkezvén többféle célt kíván megvalósítani. Emléket akar állítani a középkori szerzônek, aki Pécsben nem a török uralom alatt hanyatló települést látta, hanem egy szökôkutakkal, mecsetekkel, rózsaligetekkel teli, fülemüledaltól zengô ékszerdobozként tekintett a városra. A Golden Routes másik célja a zene nyelvén bemutatni a tradicionális török idôktôl a modernségig vezetô utat. Az Isztambul hangjai és színei és a Három nô címû koncertek a Çelebi által is emlegetett dervisfuvola hangjától elindulva jutnak el a mai Isztambul oly népszerû, keleti hangzású dallamaihoz. Ederlezi Szent György-napi tavaszváró ünnepség április 24. Szervezô: Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület Az Ederlezi ünnep a tradicionális oláhcigány közösségekben a megújulást, a megtisztulást jelképezi, melyet korábban Szent György napján ünnepeltek. Az ünnep keretében levágott birkát megfôzik, elfogyasztják, köszöntik egymást, majd ezután együtt mulatnak a cigányok a szent napon. A fôzés mellett kézmûves-foglalkozás, táncház és tradicionális cigányzene várja az érdeklôdôket. europemania május 6 9. Helyszín: rókus-domb Szervezô: EUNIC (Európai Nemzeti Kulturális Intézetek szervezete) A europemania lehetôséget ad arra, hogy az Európai Unió országai egy színvonalas rendezvény keretében megmutathassák, kik azok a mûvészek, akik méltóképpen reprezentálják kultúrájukat 2010-ben Pécsett, Európa Kulturális Fôvárosában. A fesztivál négy (3 + 1) napja alatt Magyarország és Európa legfrissebb, legelôremutatóbb mûvészeti, könnyûzenei produkcióit láthatja a nagyközönség, melyek nemcsak a pécsieknek, hanem az egész régiónak szólnak. A europemania világhírû fellépôk mellett több hazai és nemzetközi feltörekvô tehetséget is felvonultat. Olyan kortárs zenei és színházi elôadásokat láthat a közönség, amelyek a hazai fesztiválokra még ritkán, vagy egyáltalán nem jutottak el. Összmûvészeti fesztiválok 38 39

KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu

KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu KÖSZÖNTÔK 4 NAGYRENDEZVÉNYEK, FESZTIVÁLOK 8 KÉPZÔMÛVÉSZET, KIÁLLÍTÁSOK 13 KOMOLYZENE

Részletesebben

Pécs2010. Európa Kulturális Fővárosa. itthon.hu. www.pecs2010.hu www.hungarofest.hu www.visitpecs.hu

Pécs2010. Európa Kulturális Fővárosa. itthon.hu. www.pecs2010.hu www.hungarofest.hu www.visitpecs.hu Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa itthon.hu www.pecs2010.hu www.hungarofest.hu www.visitpecs.hu Ízelítő a programokból Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa Fesztiválok 2010. március 15. - április 9. Pécsi

Részletesebben

Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól

Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól Pécs, 2011. július 1. Előszó 2010 mérföldkő volt Pécs város életében. Városunk lehetőséget kapott arra, hogy az Európa Kulturális

Részletesebben

Vezetıi összefoglaló

Vezetıi összefoglaló 1 Vezetıi összefoglaló Az Európa Kulturális Fıvárosa program égisze alatt 500-nál több projektben közel 4000 kulturális rendezvény valósult meg Pécsett, a régióban, a pályázó városokban, valamint a testvér-

Részletesebben

Ve s z p r é m Me gy e i J o g ú Vá r o s m i n ő s í t ő el ő p á lyá z a t a I. FEJEZET

Ve s z p r é m Me gy e i J o g ú Vá r o s m i n ő s í t ő el ő p á lyá z a t a I. FEJEZET 2 Ve s z p r é m Me gy e i J o g ú Vá r o s m i n ő s í t ő el ő p á lyá z a t a I. FEJEZET 1 2. Veszprém szerepe a múltban és a jelenben, kötődései térséghez, régióhoz, nemzethez. Jelentősége Európa kulturális

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŰVÉSZETI, NEVELÉSI- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR ANDRAGÓGIA INTÉZET ANDRAGÓGIA TANSZÉK

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŰVÉSZETI, NEVELÉSI- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR ANDRAGÓGIA INTÉZET ANDRAGÓGIA TANSZÉK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŰVÉSZETI, NEVELÉSI- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR ANDRAGÓGIA INTÉZET ANDRAGÓGIA TANSZÉK A TATAI FESZTIVÁLOK HELYZETE NAPJAINKBAN Konzulens: Lovass Tibor Óraadó

Részletesebben

EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010 Budapest előminősítő pályázata. Víz és metropolisz. Egy nagyváros kultúrája a 21. században

EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010 Budapest előminősítő pályázata. Víz és metropolisz. Egy nagyváros kultúrája a 21. században EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010 Budapest előminősítő pályázata Víz és metropolisz Egy nagyváros kultúrája a 21. században EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010 Budapest előminősítő pályázata Víz és metropolisz

Részletesebben

2015. évi Eseménynaptár

2015. évi Eseménynaptár 2015. évi Eseménynaptár A magyar tüzérség a XX. században és Az I. Világháború centenáriumi kiállítása Janus Pannonius Múzeum JPM Csontváry Múzeum (Pécs, Janus Pannonius u. 11.) 2015. január 1 - május

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 I. Törvényi, jogszabályi, szakpolitikai háttér... 4 II. Koncepcionális célok és eszközök... 7 A célok elérésének legfontosabb eszközei:... 8 III. A koncepció célkitűzéseinek

Részletesebben

Turisztikai kalauz. II. évfolyam 2011/1 tavasz Pécsi tavaszi ajánlatok

Turisztikai kalauz. II. évfolyam 2011/1 tavasz Pécsi tavaszi ajánlatok Irány Pécs! Turisztikai kalauz II. évfolyam 2011/1 tavasz Pécsi tavaszi ajánlatok Kedves Olvasónk, leendő Vendégünk! Lassan végérvényesen beköszönt a tavasz... A derűs napsütésben virágba borulnak a mandulafák,

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA MaReSz 2011. március 12. évfolyam 1. szám A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA Kiadványunk az interneten is megtalálható: www.maresz.hu TARTALOM Beszámoló a MaReSz 2011. január

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2011-2015.

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2011-2015. KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2011-2015. Keszthely, 2011. február 14. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 1.1. A koncepció célja... 5 1.2. A koncepció jogi háttere... 6 1.2.1. A kultúra

Részletesebben

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk!

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk! 2007. DECEMBER LELTÁR Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk! 2 ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ 2007. december Tisztelt Salgótarjániak! A közelgő Karácsony és az Óév búcsúztatása alkalmából tisztelettel

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Szentes város művészeti és kulturális eredményeinek, feladatainak és folyamatainak

Részletesebben

A Cosmo Média Kft. kiadványa

A Cosmo Média Kft. kiadványa A Cosmo Média Kft. kiadványa 2 Veszprém megye Egy minden szempontból figyelemre érdemes megye Városai, falvai, tájai, színvonalas rendezvényei egyaránt vonzóvá teszik Veszprém megyét. Érdemes turistaként

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA. Készítette: Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA. Készítette: Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA Készítette: Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2013 A kulturális koncepció összeállításában részt vettek:

Részletesebben

ÜNNEPELT A VÁROS. Az idei városnapi ünnep koszorúzásokkal

ÜNNEPELT A VÁROS. Az idei városnapi ünnep koszorúzásokkal 85 000 példány ÜNNEPELT A VÁROS MISKOLCI NAP Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében III. évfolyam 19. szám Térítésmentes 2006. május 13. Még hét pályázat van versenyben RÉGÉSZETI PARK ÉPÜL AZ AVASON

Részletesebben

Visszatekintő a 2012-es esztendőre!

Visszatekintő a 2012-es esztendőre! SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2013. JANUÁR 11. Visszatekintő a 2012-es esztendőre! Az elmúlt év sárvári eseményeit, programjait idézzük fel lapunk 6. oldalán

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. január 4. évfolyam 1. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. január 4. évfolyam 1. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 0. január. évfolyam. szám Közgyűlés Átmeneti gazdálkodás, helyi adók, távhődíj, költségvetés, támogatások és beszámolók összefogaló a 0. december

Részletesebben

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 1. szám. 2011. január

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 1. szám. 2011. január 125 Ft Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 1. szám 2011. január CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

Balatoni Megújult TDM a fonyódi Ötvenévesen Az eltûnt váltott a 14 BB alakul szakrendelõ borászatra nyomában

Balatoni Megújult TDM a fonyódi Ötvenévesen Az eltûnt váltott a 14 BB alakul szakrendelõ borászatra nyomában B A L A T O N I XVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2011 OKTÓBER ÁRA 150 Ft A RÉGIÓ BALATON-DÍJAS HAVI MAGAZINJA 4 Balatoni TDM alakul Megújult 9 a fonyódi szakrendelõ 12 Ötvenévesen váltott a borászatra 14 Az eltûnt

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA Gödöllő 2013 I. BEVEZETÉS II. III. MI TÖRTÉNT 2005 ÓTA? Országos és helyi helyzetkép Önkormányzati szerepvállalás a kultúrában KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

A kisebbségi önkormányzatok 10 éve Budapesten

A kisebbségi önkormányzatok 10 éve Budapesten A kisebbségi önkormányzatok 10 éve Budapesten A Barátság melléklete A Városháza Dísztermében 2006. június 20-án megtartott konferencia szerkesztett anyaga Megyesné Dr. Hermann Judit aljegyző megnyitója

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Kulturális koncepciója (2014 2020)

Veszprém Megyei Jogú Város Kulturális koncepciója (2014 2020) Veszprém Megyei Jogú Város Kulturális koncepciója (2014 2020) A várost és a városiasságot nem kényszer teremti, hanem közvetlen ösztön: elképzelhető, hogy az emberek védekezésből, vagy gazdasági okból

Részletesebben

A FÉNY ÉS VÍZ BELVÁROSA

A FÉNY ÉS VÍZ BELVÁROSA XVII. évfolyam 24. szám 2005. július 14. Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu A FÉNY ÉS VÍZ BELVÁROSA Ha komolyan gondolja a társkeresést! 8800 Nagykanizsa Tel.: 06-93-311-396 06-30-508-4121

Részletesebben

Vasvári Újság. Történészkonferencia a Békeházban Más megvilágításban a vasvári béke: reális egyezség született

Vasvári Újság. Történészkonferencia a Békeházban Más megvilágításban a vasvári béke: reális egyezség született Vasvári Újság Vasvár, 2011. október 1. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Történészkonferencia a Békeházban Más megvilágításban a vasvári béke: reális egyezség született Vasvár 1664 Európai

Részletesebben

Harkányi. Hírek. Karácsonyi. Ajánló. Interjú Kesjár Jánossal, dr. Péter Ivánnal, és Lévai Miklóssal 3. oldal. Megújult Harkány hivatalos honlapja

Harkányi. Hírek. Karácsonyi. Ajánló. Interjú Kesjár Jánossal, dr. Péter Ivánnal, és Lévai Miklóssal 3. oldal. Megújult Harkány hivatalos honlapja Harkányi Szám: XXV/ 2013/ 2 2013. december Hírek HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVI LAPJA www.harkany.hu Ajánló Interjú Kesjár Jánossal, dr. Péter Ivánnal, és Lévai Miklóssal 3. oldal Megújult Harkány

Részletesebben

EURÓPA A POLGÁROKÉRT. HOPPÁ Disszeminációs füzetek 26. Hogyan vehetünk részt aktívan Európa közös építésében? Mozaik magyar koordinálású projektekrõl

EURÓPA A POLGÁROKÉRT. HOPPÁ Disszeminációs füzetek 26. Hogyan vehetünk részt aktívan Európa közös építésében? Mozaik magyar koordinálású projektekrõl EURÓPA A POLGÁROKÉRT Hogyan vehetünk részt aktívan Európa közös építésében? Mozaik magyar koordinálású projektekrõl HOPPÁ Disszeminációs füzetek 26. Bõvített kiadás, 2011 Európa a polgárokért Hogyan vehetünk

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben