Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek évi támogatására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2013. évi támogatására"

Átírás

1 Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek évi támogatására A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) A pályázat célja Az EMMI nyílt pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 19. alapján a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek január február 28. közötti időszakra vonatkozó szakmai programmegvalósításának és működésének támogatására. A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása A pályázati keretösszeg a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény alapján Ft. A keretösszegből Ft a pályázat elbírálásában részt vevő szakértői testületi tagok tiszteletdíjára fordítandó. A pályázatok támogatására Ft fordítható. A pályázat keretösszege az EMMI évi költségvetésében a 20/13/5 Az előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre áll. A támogatásra fordítható keretösszegek megoszlása Színházi szervezetek (1.1.; 2.1.; 3.1. alkategóriák): Ft Táncművészeti szervezetek (1.2.; 2.2.; 3.2. alkategóriák): Ft Forgalmazói és befogadó színházi kategória együttesen: Ft Szabadtéri színház: Ft Nemzetiségi színház: Ft A bírálatra felkért szakértői testületek a beérkezett pályázatok és átcsoportosítások függvényében javasolhatják az általuk bírált kategóriák / alkategóriák keretösszegének módosítását. A pályázaton elnyerhető támogatási összegek 1. kategória: Alkotóműhely: minimum Ft, maximum Ft 2. kategória: Produkciós színház: minimum Ft, maximum Ft 3. kategória: Állandó játszóhellyel rendelkező társulat: minimum Ft, maximum Ft 4. kategória: Befogadó színház: minimum Ft, maximum Ft 5. kategória: Forgalmazói 5.1 ernyőszervezet: minimum Ft, maximum Ft 5.2 produkciós szervezet: minimum Ft, maximum Ft 5.3 produkciós ház: minimum Ft, maximum Ft 6. kategória: Szabadtéri színház: minimum Ft, maximum Ft 7. kategória: Nemzetiségi színház: minimum Ft, maximum Ft. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A finanszírozás módja: előfinanszírozás. 1

2 A pályázók köre Az Előadó-művészeti Iroda által április 24. után határozattal jogerősen nyilvántartásba vett vagy nyilvántartási adatok kiegészítéséről kiadott jogerős határozattal rendelkező, továbbá a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben nem szereplő színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek. A pályázói kört érintő, az egyes kategóriákra / alkategóriákra vonatkozó további meghatározások az Az egyes kategóriákhoz tartozó részletes kritériumok és információk, a kategóriák keretösszegei fejezetben olvashatók. Nem nyújthat be pályázatot az a szervezet, amely jelen pályázaton induló, 5.1 alkategóriában szereplő ernyőszervezet tagja. Nem nyújthat be pályázatot a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben szereplő előadó-művészeti szervezet. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely a korábbi év(ek)ben az EMMI illetve jogelődjei és a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által nyújtott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el. Nem folyósítható támogatás annak a kedvezményezettnek, amely a Nemzeti Együttműködési Alap évre szóló működési pályázatán támogatást nyert. Nem folyósítható támogatás annak a kedvezményezettnek, amely a 6/2010. (II. 4. ) OKM rendelet szerint az Előadó-művészeti Iroda számára a és a évről szóló beszámolóját nem nyújtotta be. A megvalósítás időszaka: január február 28., a szabadtéri színházak (6. kategória) esetében január december 31. A felhasználás (a megvalósult tevékenységéhez kapcsolódó, a támogatás terhére elszámolható költségek teljesítésének) időszaka: január március 17. A pályázat benyújtásának határideje A pályázatok postára adásának határideje: a pályázati kiírásnak az NKA portálján történő megjelenésétől számított 30. naptári nap. A pályázat kezelője: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (a továbbiakban: NKAI) Nevezési díj, saját forrás A pályázat benyújtásához nevezési díjat nem kell fizetni. A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges. Igényelhető jogcímek Működési költségjogcímek: 1. a rendszeresen foglalkoztatott munkatársak bére és közterhei 2. adminisztrációs költség (pl. irodaszer) 3. helyiség bérleti díja 2

3 4. az előadásokhoz szükséges technikai eszközök bérleti díja a támogatás maximum 10%-áig (hang-és fénytechnika, színpadi berendezések) 5. biztosítási költség 6. közüzemi díj 7. kommunikációs költség 8. szolgáltatás vásárlás (pl. könyvelés) 9. karbantartási stb. díjak 10. egyéb anyagköltség (alapfeladat ellátásához szorosan kapcsolódó szakkönyv, cd, dvd, kis értékű eszközök) 11. reklám és PR-költség 12. művészek, közreműködők, munkatársak díjának számlás kifizetése Szakmai programmegvalósításra igényelhető költségjogcímek: 1. közreműködők díja, annak járulékai vagy számlás kifizetése 2. szerzői, alkotói jogdíj, annak járulékai vagy számlás kifizetése 3. művészek tiszteletdíja, annak járulékai vagy számlás kifizetése 4. jelmezköltség 5. díszletköltség 6. kellék 7. szállítási díj 8. utazási költség 9. szállásköltség 10. egyéb szolgáltatás vásárlás, verseny nevezési díj 11. egyéb anyagköltség (produkcióhoz konkrétan kapcsolódó, kis értékű eszközök, pl. szakkönyv, cd, dvd) Nem igényelhető támogatás felújításra, nagy értékű eszközbeszerzésre, természetbeni hozzájárulásokra, érdek-képviseleti vagy szakmai szervezeti tagdíjra és pályázati nevezési díjra. A pályázat tartalmi elemei 1. Pályázati adatlap Az adatlap letölthető az NKAI portáljának nyitó oldalán (www.nka.hu), a jobboldali sávban elhelyezett EMMI Fejezeti kezelésű pályáztatás menüpont alatt, az aktuális pályázati felhívások almenüpontból. 2. A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó dokumentumok (és fontosabb tudnivalók): 1. a január február 28. közötti időszakra vonatkozó költségkalkuláció (a Pályázati adatlap 1. számú melléklete) 2. a január február 28. közötti időszakra szóló szakmai és működési terv A tervnek (maximum 10 oldalban) tartalmaznia kell a pályázó művészeti, strukturális koncepcióját, továbbá a bírálati szempontrendszer szempontjaira adott válaszokat. 3. szakmai beszámoló a évi tevékenységről A beszámolónak (maximum 5 oldalban) tartalmaznia kell a kategória /alkategória kritériumainak teljesítését igazoló információkat. 4. adattáblázat (excel táblázat több munkalappal) Minden munkalapot ki kell nyomtatni és cégszerűen aláírni. 5. sajtómappa a évi működésről (kül- és belföldi sajtóban megjelent fontosabb anyagok feltüntetése: elsősorban kritika, interjú, beszámoló az alábbi adatok megadásával: Produkciónkénti / szakmai programonkénti gyűjtésben: 3

4 - produkció szerzője, címe /szakmai program címe - a sajtóanyag megjelenésének helye (orgánum címe), időpontja, címe, szerzője, típusának megjelölése A pályázó által megjelentetett vagy írt saját ajánló, fizetett hirdetés, pr-interjú stb. nem szerepelhet a mappában! 6. a évben bemutatott saját vagy koprodukció(k)ról készült DVD felvétel 1 példányban (lehet vágatlan munkapéldány is; a DVD-re rá kell írni a pályázó nevét és a produkció címét). 7. a meghívott produkciót/eseményt bemutatni kívánó fél szándéknyilatkozatai a meghívásokról (minden meghívott produkció / esemény esetén). A szándéknyilatkozatnak tartalmaznia kell a meghívott fél elfogadó visszajelzését is (benyújtható két külön dokumentumként). 8. jogi dokumentáció (a Pályázati adatlap Kitöltési útmutatója szerint) A jogi dokumentáció hiánypótlása nem lehetséges! 9. az Előadó-művészeti Iroda által április 24. után kiállított, a nyilvántartásba vételről szóló vagy a nyilvántartási adatok kiegészítéséről kiadott jogerős határozat egyszerű fénymásolata 10. az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet igazolása, amely szerint a pályázó az előző évre vonatkozó dokumentációját (a bemutatott saját / koprodukciós előadásokról készült DVD felvételt is) postai úton vagy személyesen benyújtotta. A részletekkel kapcsolatban az intézet munkatársai adnak további felvilágosítást (elérhetőség: 1013 Budapest, Krisztina krt. 57., tel.: ; színházi pályázatok: Kulcsár Viktória táncszínházi pályázatok: Behumi Ferencné a pályázó nyilatkozata arról, hogy az Előadó-művészeti Iroda számára a 6/2010. (II. 4.) OKM rendelet szerint a és a évről szóló beszámolóját benyújtotta. Pályázó ernyőszervezet esetén továbbá 12. az ernyőszervezet tagszervezetének / tagszervezeteinek nyilatkozata arról, hogy jelen pályázaton önállóan nem nyújt be pályázatot. Önkormányzati fenntartású pályázó szervezet esetén továbbá 13. az Emtv. szerint megkötött fenntartói megállapodás vagy közszolgáltatási szerződés egyszerű másolata. A pályázat benyújtásának módja A teljes pályázati anyagot (azaz: pályázati adatlap és minden csatolt melléklet) az alábbiak szerint kérjük feladni: KÉT nyomtatott (egy eredeti és egy másolati) példányban, kizárólag postai úton, egyetlen küldeményben, az eredeti példányt megkülönböztetett jelzéssel ellátva, TOVÁBBÁ a küldeménynek tartalmaznia kell CD-re vagy DVD-re is kiírva, az adott kategóriát / alkategóriát elbíráló szakértői testület számának megfelelő számú példányban (1-3. kategória: 4 db; 4-5. kategória 8 db; 6-7. kategória 3 db) a teljes pályázati anyagot mellékletekkel együtt. A CD/DVD-re rá kell írni a pályázó nevét és a kategória számát. A bemutatókról készült DVD-felvételből 1-1 db benyújtása kötelező, amelyre rá kell írni a pályázó nevét és a produkció címét. A sajtómappából papír alapon 1 példány küldendő be. 4

5 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kitöltési útmutató -ban a Jogi dokumentáció címszó alatt felsorolt a pályázóra vonatkozó dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség! Hiányosan vagy nem az előírás szerint benyújtott jogi dokumentáció esetén a pályázat formailag érvénytelennek minősül, azt a szakértői testület szakmai bírálat nélkül érvényteleníti! Az NKA internetes regisztrációja során korábban benyújtott jogi dokumentációt az NKAI nak jelen EMMI-pályázat esetében nem áll módjában elfogadni. A pályázat benyújtásának helye Postacím: NKA Igazgatósága FEPO H Budapest, Pf. 82. vagy nagyobb csomag esetén a postai cím: 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13. A borítékra rá kell írni a pályázat rövid címét és a kategória / alkategória kódszámát (például: évi, Emtv. szerinti szh-i pályázat 2.1. produkciós színház / színház alkategória ). A pályázat elbírálásának határideje Az adott kategóriában / alkategóriában rendelkezésre álló keretösszeg támogatott pályázatonkénti elosztásáról a döntést a támogató április 30-áig nyilvánosságra hozza. A pályázat formai és tartalmi elbírálásának módja Az NKAI a pályázatok befogadását követően, szükség szerint ben hiánypótlásra hívhatja fel a pályázót. A hiánypótlás benyújtására a felszólítás megküldését követő 4 naptári napon belül van lehetőség. A határidő lejártával nincs mód a hiánypótlás teljesítésére. (A pályázónak olyan értesítési címet kell megadnia, amelyet naponta ellenőriz.) A beérkezett (és szükség esetén hiánypótlással kiegészített) pályázat formai ellenőrzését az NKAI végzi. Az NKAI az általa formailag érvénytelenítésre javasolt pályázatot az érintett szakértői testületnek tájékoztatással megküldi. Formailag nem megfelelő pályázatnak tekintendő - a határidő után benyújtott - az adatlap nélkül érkezett - a hiányosan / pontatlanul kitöltött - a kötelezően csatolandó mellékletek nélkül benyújtott - a kötelezően csatolandó mellékleteket hiányosan / pontatlanul benyújtott pályázat. A beérkezett pályázatokról szóló döntés megalapozásához a döntéshozó a döntési javaslatot megfogalmazó érintett előadó-művészeti bizottság az érintett előadó-művészeti szervezetek szakmai érdek-képviseleti szervezetei által véleményezett javaslata figyelembevételével kategóriánként / alkategóriánként szakértői testületet kér fel. A döntésre a szakértői testületek előterjesztései alapján az érintett előadó-művészeti bizottságok tesznek javaslatot az alábbiak szerint: 1.1, 2.1 és 3.1 alkategória, 4., 5., 6. és 7. kategória: Színházművészeti Bizottság 1.2, 2.2 és 3.2 alkategória, 4. és 5. kategória: Táncművészeti Bizottság 5

6 A pályázatok bírálatára vonatozó eljárás A színházművészet területét és a táncművészet területét négy-négy tagú szakértői testület képviseli. Az 1.1, 2.1 és 3.1 alkategóriában beérkezett pályázatokat a színházi, az 1.2, 2.2 és 3.2 alkategóriában beérkezett pályázatokat a táncművészeti szakértői testület bírálja el. A 4. és 5. kategóriában benyújtott pályázatokat nyolctagú testület bírálja, mely a négy színházi és négy táncművészeti szakértőből áll. A szakértői testületek a pályázatokat a szakértői testületek munkájára vonatkozó, egységes Működési szabályzat szerint, valamint saját szakmai tapasztalatuk, szakmai tanácsadók beszámolói, személyes konzultációk, videó dokumentációk és a benyújtott pályázati anyagban szereplő információk alapján bírálják el. A szakértői testületek döntenek a formailag érvénytelennek javasolt pályázatról. A formailag érvénytelennek minősített pályázatot a testületek nem értékelik. A szakértői testületek vizsgálják a évre érvényes kategória / alkategória kritériumainak teljesülését. A szakértői testületek a pályázatokat esetlegesen átsorolással besorolják az egyes, január február 28. közötti időszakra érvényes kategóriákba / alkategóriákba. A szakértői testületek bírálatuk során a költségkalkulációban igényelt jogcímek szakmai megalapozottságát is vizsgálják. A szakértői testületek a döntési előterjesztést a jelen kiírásban szereplő (pontozásos) szempontrendszer alapján fogalmazzák meg. A testületi ülésen a szakmai vita alapját a pályázatok elért pontszáma alapján felállított kategóriánkénti /alkategóriánkénti rangsor képezi. A szakértői testület az ülésen dönt a formailag érvénytelennek javasolt pályázatokról, az esetleges keretátcsoportosítási javaslatokról és átsorolásokról, a pályázók végleges pontszámáról, a támogathatósághoz szükséges, minimálisan elérendő pontszámról (amely nem lehet kevesebb, mint az elérhető pontszám 50 %-a) és a javasolt pályázatonkénti támogatási összegekről. A kategórián / alkategórián belül a szakértői testület három sávot határoz meg (kiemelt, támogatott, minimálisan támogatott). A szakértői testület a döntési előterjesztéshez indokolást fogalmaz meg. A szakértői testület az erről hozott döntése esetén a forráshiány miatt nem támogatott, de szakmailag megfelelő (a támogathatósághoz szükséges, minimálisan elérendő pontszámot teljesítő) pályázat(ok) támogatási sorrendjét és támogatási összeg-javaslatát is kategóriánként / alkategóriánként meghatározza. Közzététel A támogató a és a oldalon nyilvánosságra hozza - a pályázók nevét, székhelyét - a megvalósítás helyszínét - a támogatás célját - az elért összpontszámot - a megítélt támogatási összeget - a forráshiány miatt elutasított pályázók megjelölését, sorrendjét, a jogszabályban rögzített szabályok szerint esetlegesen adható támogatási összegét - indokolást Értesítés Az értesítőlevél tartalmazza a szempontcsoportokban elért (rész)pontszámokat. A pályázót az NKAI írásban értesítési az eredményről. A határidő tekintetében figyelembe kell venni: 6

7 a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) rendelkezéseit az alábbiak szerint: (4) bekezdés szerint a szakmai monitoringrendszer tartalmazza a pályázati kiírások, támogatási döntések és támogatások alapvető adatait (5) bekezdés szerint a fejezetet irányító szerv, az alappal való rendelkezésre jogosult miniszter a szakmai monitoring rendszerben történő rögzítés és a támogatási programok szakmai összehangolása, azonos feladatok párhuzamos finanszírozásának kiszűrése érdekében a költségvetési előirányzat kezelője előzetes jóváhagyás céljából köteles megküldeni a (4) bekezdés szerinti adatokat a miniszter számára. b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 71. (1) bekezdését, mely szerint a támogató a támogatási döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a támogatási igény benyújtóját a támogatási döntésről. c) a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok évi felhasználásának szabályairól szóló 34/2012. (X. 17.) EMMI rendelet 17. (2) bekezdését, mely szerint az Ávr. 71. (1) bekezdésében meghatározott határidő a Civil tv. 53. (5) bekezdésére tekintettel húsz nappal meghosszabbodik. Jogorvoslat A pályázati döntéssel szemben a pályázó a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az EMMI Művészeti Főosztályára nyújthat be kifogást. A kifogást a tárca harminc napon belül kivizsgálja. Az eredményről a tárca a kifogástevőt írásban értesíti. Szerződéskötés A támogatási szerződés (szerződés) megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó (kedvezményezett) a szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A pályázati adatlap tartalmazza azokat a nyilatkozatokat, amelyeket az Ávr (1)-(2) bekezdése a szerződés megkötéséhez kötelezően előír. Az Ávr a részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető szerződés. A támogatás folyósítása Ft-t meghaladó támogatás esetén a támogatás folyósítása részletekben történhet. A támogatás első részletének folyósítására a szerződés mindkét fél általi aláírását követően, a szerződésben meghatározott időpontban és feltételek szerint kerül sor. A folyósításra a 6/2010. (II. 4. ) OKM rendelet szerinti, az Előadó-művészeti Iroda számára a és a évről szóló beszámoló benyújtását követően kerülhet sor. NEA évre szóló működési pályázatán nyertes kedvezményezett esetén a folyósításra a kedvezményezett által tett a NEA-támogatásról szóló, NEA részére megküldött lemondó nyilatkozat másolatának benyújtása esetén kerülhet sor. A támogatás elszámolása és ellenőrzése A kedvezményezett az elnyert támogatást csak a szerződésben rögzített célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni. 7

8 A szakmai beszámoló szöveges részből és szakmai összesítő adatokat tartalmazó táblázatból áll. A szakmai beszámoló szöveges részében ismertetni kell a támogatás felhasználásnak, valamint a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait a január február 28-ig terjedő időszakra nézve, a vonatkozó kategória / alkategória kritériumainak teljesülését, ki kell térni a megvalósulás körülményeire, valamint elemezni kell a megvalósítás szakmai eredményességét és hozadékát, konkrét eredményeit (eredménytelenség estén annak okait). A beszámolóhoz meg kell adni a kategória / alkategória kritériumai között felsorolt teljesített mutatószámokat is. Produkció / projekt létrehozása esetén beküldendő a produkció / projekt DVD-felvétele, sajtóanyagok (a kedvezményezett által megjelentetett vagy írt saját anyag nem). A pénzügyi elszámolásnak tartalmazni kell a támogatási szerződésben rögzített költségkalkuláció alapján benyújtott: 1. a kedvezményezett nevére szóló, eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat (számla, pénztárbizonylat, banki terhelési értesítő, szerződés, teljesítésigazolás stb.). 2. a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a kedvezményezett az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe. 3. a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, értékhatártól függetlenül. Nem számolhatók el a) a pályázati céllal össze nem függő kiadások, b) más pályázati forrásból finanszírozott kiadások, c) az előadó-művészeti szervezet amennyiben a nyilvántartásba vételi eljárásban megjelölt előadó-művészeti tevékenységen mint alap/fő tevékenységen kívül más tevékenységet is folytat központi irányítása általános költségeinek a számviteli politikában meghatározott módon arányosított, nem előadó-művészeti tevékenységre jutó hányada, d) a nem előadó-művészeti tevékenységek kiadásai, e) ingatlanon végzett felújítás, beruházás költségei, ingatlanon elszámolt értékcsökkenés, f) visszaigényelhető vagy nem a kedvezményezettet terhelő adók, g) társasági adó, helyi adó, vámköltség, illeték, különadó, h) bírság, kötbér, perköltség, hatósági díjak, i) banki kezelési költségek, banki műveletek költsége, kamattartozás kiegyenlítése, hitel, egyéb pénzügyi műveletek költségei, j) árfolyamveszteségek, árfolyamkockázat-biztosítással kapcsolatban felmerült költségek, k) társasági részesedések (üzletrész, részvény) vásárlásával összefüggő költségek, l) föld-, telek-, ingatlanvásárlás költségei, m) természetbeni hozzájárulások (ideértve a reprezentáció költségeit is). A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: szakmai kérdésekben az EMMI Művészeti Főosztályán Tarda Orsolya előadó-művészeti és pályázati referens a ( ) as telefonszámon 8

9 a pályázati adatlap és a költségkalkuláció kitöltésével kapcsolatban az NKA Igazgatóságán Szalay Mónika kollégiumi titkár a ( ) ös telefonszámon vagy a címen. A pályázattal kapcsolatos további fontos információk a Pályázati tájékoztatóban olvashatóak (www.nka.hu EMMI Fejezeti kezelésű pályáztatás Pályázati tájékoztató menüpont alatt). Felhívjuk továbbá pályázóink figyelmét, hogy az Ávr. több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét: a 66. (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségükre. a 67. (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet. a 77. (2) bekezdés alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére. A jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait az Ávr a részletesen tartalmazza. a 78. (5a) bekezdés alapján részletekben lehet az olyan költségvetési támogatást kifizetni, amelynek összege meghaladja a három millió forintot. a 78. (9a) bekezdés alapján az (5a) bekezdés szerinti költségvetési támogatások esetén előleg kifizetésére kizárólag több részletben kerülhet sor, ha a kedvezményezett az előző részlet felhasználását igazolta vagy a 84. (4a) bekezdése szerint visszafizette. a 83. (4) bekezdés alapján, ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. a 84. (4a) bekezdése alapján a 78. (5a) és (9a) bekezdése szerinti költségvetési támogatás esetén a támogató külön döntése nélkül is köteles a kedvezményezett a számára kifizetett költségvetési támogatást visszafizetni, ha annak a támogatott tevékenységgel összefüggő felhasználásáról a részére történő kifizetést követő harminc napon belül nem gondoskodott. Nem minősül a költségvetési támogatás támogatott tevékenységgel összefüggő felhasználásának annak betétként történő elhelyezése, kamatozó értékpapír vásárlására fordítása vagy más befektetési célú hasznosítása. Ha a kedvezményezett a visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti, a költségvetési támogatás részére történő folyósításának napjától a felhasználása napjáig a Ptk. 301/A. (2) bekezdése szerinti kamatot fizet. a 84. (4b) bekezdése alapján ha a kedvezményezett a költségvetési támogatást a (4a) bekezdés szabályai szerint visszafizeti, a kedvezményezett által korábban benyújtott és a támogató által elfogadott finanszírozási tervet módosítani kell. A visszafizetett költségvetési támogatás a módosított finanszírozási tervben foglaltak szerint bocsátható ismételten a kedvezményezett rendelkezésére. A pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok (a szakértő által, egyedileg adott pontszámokat kivéve) közérdekű adatoknak minősülnek. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény alapján a pályázat meghatározott adatait a kiíró az NKAI-n keresztül közzéteszi a honlapon. 9

10 A pályázat kategóriái és alkategóriái 1. kategória: Alkotóműhely 1.1 színházművészet 1.2 táncművészet 2. kategória: Produkciós színház 2.1 színházművészet 2.2 táncművészet 3. kategória: Állandó játszóhellyel és állandó társulattal rendelkező színház 3.1 színházművészet 3.2 táncművészet 4. kategória: Befogadó színház 5. kategória: Forgalmazói 5.1 ernyőszervezet 5.2 produkciós szervezet 5.3 produkciós ház 6. kategória: Szabadtéri színház 7. kategória: Nemzetiségi színház produkciós színház: állandó játszóhellyel nem rendelkező, társulattal saját előadásait játszó színház befogadó színház: előadások bemutatására alkalmas játszóhellyel rendelkező, társulat nélküli színház, ideértve az olyan cirkuszművészeti szervezetet is, amely az előadást állandó játszóhelyen, saját tulajdonú vagy rendelkezésű kőépületben valósítja meg szabadtéri színház: állandó jellemzően természeti vagy építészeti örökséghez kötődő játszóhellyel rendelkező, a nyári évadban (jellemzően május 1-jétől szeptember 30-ig) játszó színház nemzetiségi színház: az országos nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatával elismert, nemzetiségi nyelven játszó színház vagy magyar nyelven játszó színház, melynek az adott nemzetiséghez kötődő alkotóközösségei által létrehozott előadásai alapvetően e nemzetiségi közösség anyanyelvű művelődési igényeinek kielégítését szolgálják és kötődnek a nemzetiségi közösség szocio-kulturális hátteréhez, hagyományaihoz Az egyes kategóriákhoz / alkategóriákhoz tartozó részletes kritériumok és információk, a kategóriák / alkategóriák keretösszegei A választott kategória / alkategória kritériumainak teljesülését a évi tevékenységre vonatkozó adatokkal és információkkal igazolja a pályázó. Amennyiben a pályázó szervezet működésében változás következett be (és ezért a január február 28. közötti időszakban más kategóriába / alkategóriába tartozik mint amelyben év sorolta magát), a szakértői testület annak a kategóriának / alkategóriának a kritériumait vizsgálja, amely a év nagyobb részében érvényes volt. A saját előadás az alábbi, Emtv.-ben rögzítettek szerint értendő: olyan színházi alkotás, amelynek előadásához szükséges szerzői jogokkal a színház rendelkezik, az előadás a színházzal szerződéses kapcsolatban álló alkotó- és előadóművészek művészi tevékenységével jön létre, és a színház szervezésével, a színház költségvetéséből kerül a nyilvánosság elé. 10

11 A koprodukciós bemutató az alábbi, Emtv.-ben rögzítettek szerint értendő: olyan előadás, amelyet két vagy több, nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet költségvetési forrásából hoztak létre, s amelyet valamennyi létrehozó előadó-művészeti szervezet amennyiben rendelkezik az alapító okiratában feltüntetett állandó játszóhellyel valamely játszóhelyén bemutattak (a koprodukciós bemutatót a létrehozó valamennyi előadóművészeti szervezet saját bemutatónak tekintheti) A koprodukció saját produkciónak, megtartott előadásai saját előadásoknak tekinthetők. A társulat az alábbi, Emtv.-ben rögzítettek szerint értendő: művészek olyan csoportja, akik munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján egy vagy több évadon keresztül folyamatosan kapcsolódnak egy előadó-művészeti szervezethez. Produkció / projekt / művészeti esemény befogadása: nem saját produkció / projekt / művészeti esemény meghívása és nézőközönség előtt történő előadása A színházi nevelési foglalkozás : olyan, homogén összetételű közönség számára tartott színházi nevelési program, amelyben a művészeti értéket képviselő előadás vagy előadásrészletek és a feldolgozó munka komplex, pedagógiai célokat megvalósító módon épülnek egymásra. Szerkezetében és tartalmában igazodik a közönség életkori és pszichológiai sajátosságaihoz (jellemző műfajai a TIE, a fórum színház, osztályterem-színház, illetve az az előkészítő / feldolgozó drámafoglalkozás, amelyhez teljes értékű színházi előadás társul). A színházi-nevelési foglalkozás jelen pályázat keretében akkor tekinthető (színházi vagy tánc) produkciónak, ha teljes értékű előadást használ. 1. Alkotóműhely 1.1 színházi alkotók Feladatellátás leírása: fő tevékenysége műhelymunka során saját produkciók / művészi projektek létrehozása 1. a létrehozott produkció / művészi projekt a műhelyt meghatározó művész (rendező, előadó-művész) koncepcióját tükrözi 2. állandó tagjai mellett a produkcióit/ művészi projektet meghívott, alkalmi alkotótársakkal hozza létre, mutatja be és játssza 3. az alkotóműhely legalább 1 új saját bemutatót vagy 2 különböző új, önálló művészi projektet hoz létre és játszik egy évben 1. fővárosi pályázó évente legalább 15, vidéki pályázó évente legalább 10 egész estés, önállóan meghirdetett, (a produkciót megvásárló fél vagy a pályázó által realizált) jegybevétel ellenében játszott előadást tart 4. fővárosi pályázó igazolható össznézőszáma legalább 1500 fő/év, vidéki pályázó igazolható össznézőszáma legalább 1000 fő/év A művészi projekt alatt nem új, saját produkció évi minimum 5 alkalommal történő továbbjátszása vagy előadó-művészeti tevékenység által megvalósított művészi esemény értendő. 1. Alkotóműhely 1.2 táncművészeti alkotók Feladatellátás leírása: fő tevékenysége műhelymunka során saját produkciók / művészi projektek létrehozása 2. a létrehozott produkció / művészi projekt a műhelyt meghatározó művész (koreográfus, előadó-művész, rendező) koncepcióját tükrözi 3. állandó tagjai mellett a produkcióit/ művészi projektet meghívott, alkalmi alkotótársakkal hozza létre, mutatja be és játssza 11

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek Emtv. szerinti, 2015. évi működési támogatására A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások

Részletesebben

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok Emtv. szerinti, 2014. évi működésének és szakmai program-megvalósításának támogatására A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális előadó-művészeti szervezetek részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális előadó-művészeti szervezetek részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális előadó-művészeti szervezetek részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) A pályázat

Részletesebben

Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok Emtv. szerinti, 2015. évi működésének támogatására

Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok Emtv. szerinti, 2015. évi működésének támogatására Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok Emtv. szerinti, 2015. évi működésének támogatására A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) A pályázat

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális előadó-művészeti szervezetek részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális előadó-művészeti szervezetek részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális előadó-művészeti szervezetek részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) A pályázat

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Részletesebben

Meghívásos pályázati felhívás hiánypótló előadó-művészeti tevékenység támogatására

Meghívásos pályázati felhívás hiánypótló előadó-művészeti tevékenység támogatására Meghívásos pályázati felhívás hiánypótló előadó-művészeti tevékenység támogatására A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Az EMMI az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról

Részletesebben

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja 2015. július Ezt a hírt fontosnak tartjuk, így ebben a hónapban is első helyen hozzuk: A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedések

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2 PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 201 4. március 1 0. 56. s zám Köszöntő A hírlevél célja, hogy szakmai információkat biztosítson a pályázni kívánó kollégáink számára, tájékoztasson az aktuális pályázati lehetőségekről

Részletesebben

Előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek megvalósulása a cirkuszművészeti szakmai együttműködést erősítik.

Előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek megvalósulása a cirkuszművészeti szakmai együttműködést erősítik. AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Téma/cél: Önálló cirkuszi műsorok fejlesztése, a cirkuszművészet nemzeti kulturális identitás erősítésében betöltött szerepének erősítése, a határon

Részletesebben

XVII. évfolyam 219. szám 2012. augusztus

XVII. évfolyam 219. szám 2012. augusztus Hírlevél XVII. évfolyam 219. szám 2012. augusztus BácsKiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ez évben is megrendezzük hagyományos versmondó

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-HTTSZ-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-HTTSZ-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-MHGY-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-MHGY-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Felsőoktatási intézményekben megvalósuló komplex tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Felsőoktatási intézményekben megvalósuló komplex tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Felsőoktatási intézményekben megvalósuló komplex tehetséggondozó programok c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-FTP-14

A pályázati kategória kódja: NTP-FTP-14 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A fogyatékkal élő tanulók integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programjainak megvalósulását, tehetségsegítő szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének és a fogyatékkal élő

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-HOTDKR-M-14. A meghirdetés dátuma: 2014. december 23.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-HOTDKR-M-14. A meghirdetés dátuma: 2014. december 23. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. december 23. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő

Részletesebben

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételi kérelem adatai az alábbi okiratokkal igazolhatók:

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételi kérelem adatai az alábbi okiratokkal igazolhatók: A nemzeti erőforrás miniszter 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelete az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-UN-15-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-MA-15-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) megbízásából az Oktatáskutató

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására A pályázat célja: meghívás a berlini Künstlerhaus Bethanien 3 hónapos alkotómunka programjára

Részletesebben

Pályázati feltételek: a pályázó intézmény az NKA portálján a regisztrációt megtette.

Pályázati feltételek: a pályázó intézmény az NKA portálján a regisztrációt megtette. A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Téma/cél: Külföldön található, s a magyar művelődés- és tudománytörténet szempontjából jelentős hagyatékok és gyűjtemények megszerzésének, hazaszállításának

Részletesebben

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Hírlevél XVII. évfolyam 215. szám 2012. április A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális

Részletesebben