Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek évi támogatására

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2013. évi támogatására"

Átírás

1 Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek évi támogatására A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) A pályázat célja Az EMMI nyílt pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 19. alapján a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek január február 28. közötti időszakra vonatkozó szakmai programmegvalósításának és működésének támogatására. A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása A pályázati keretösszeg a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény alapján Ft. A keretösszegből Ft a pályázat elbírálásában részt vevő szakértői testületi tagok tiszteletdíjára fordítandó. A pályázatok támogatására Ft fordítható. A pályázat keretösszege az EMMI évi költségvetésében a 20/13/5 Az előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre áll. A támogatásra fordítható keretösszegek megoszlása Színházi szervezetek (1.1.; 2.1.; 3.1. alkategóriák): Ft Táncművészeti szervezetek (1.2.; 2.2.; 3.2. alkategóriák): Ft Forgalmazói és befogadó színházi kategória együttesen: Ft Szabadtéri színház: Ft Nemzetiségi színház: Ft A bírálatra felkért szakértői testületek a beérkezett pályázatok és átcsoportosítások függvényében javasolhatják az általuk bírált kategóriák / alkategóriák keretösszegének módosítását. A pályázaton elnyerhető támogatási összegek 1. kategória: Alkotóműhely: minimum Ft, maximum Ft 2. kategória: Produkciós színház: minimum Ft, maximum Ft 3. kategória: Állandó játszóhellyel rendelkező társulat: minimum Ft, maximum Ft 4. kategória: Befogadó színház: minimum Ft, maximum Ft 5. kategória: Forgalmazói 5.1 ernyőszervezet: minimum Ft, maximum Ft 5.2 produkciós szervezet: minimum Ft, maximum Ft 5.3 produkciós ház: minimum Ft, maximum Ft 6. kategória: Szabadtéri színház: minimum Ft, maximum Ft 7. kategória: Nemzetiségi színház: minimum Ft, maximum Ft. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A finanszírozás módja: előfinanszírozás. 1

2 A pályázók köre Az Előadó-művészeti Iroda által április 24. után határozattal jogerősen nyilvántartásba vett vagy nyilvántartási adatok kiegészítéséről kiadott jogerős határozattal rendelkező, továbbá a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben nem szereplő színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek. A pályázói kört érintő, az egyes kategóriákra / alkategóriákra vonatkozó további meghatározások az Az egyes kategóriákhoz tartozó részletes kritériumok és információk, a kategóriák keretösszegei fejezetben olvashatók. Nem nyújthat be pályázatot az a szervezet, amely jelen pályázaton induló, 5.1 alkategóriában szereplő ernyőszervezet tagja. Nem nyújthat be pályázatot a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben szereplő előadó-művészeti szervezet. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely a korábbi év(ek)ben az EMMI illetve jogelődjei és a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által nyújtott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el. Nem folyósítható támogatás annak a kedvezményezettnek, amely a Nemzeti Együttműködési Alap évre szóló működési pályázatán támogatást nyert. Nem folyósítható támogatás annak a kedvezményezettnek, amely a 6/2010. (II. 4. ) OKM rendelet szerint az Előadó-művészeti Iroda számára a és a évről szóló beszámolóját nem nyújtotta be. A megvalósítás időszaka: január február 28., a szabadtéri színházak (6. kategória) esetében január december 31. A felhasználás (a megvalósult tevékenységéhez kapcsolódó, a támogatás terhére elszámolható költségek teljesítésének) időszaka: január március 17. A pályázat benyújtásának határideje A pályázatok postára adásának határideje: a pályázati kiírásnak az NKA portálján történő megjelenésétől számított 30. naptári nap. A pályázat kezelője: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (a továbbiakban: NKAI) Nevezési díj, saját forrás A pályázat benyújtásához nevezési díjat nem kell fizetni. A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges. Igényelhető jogcímek Működési költségjogcímek: 1. a rendszeresen foglalkoztatott munkatársak bére és közterhei 2. adminisztrációs költség (pl. irodaszer) 3. helyiség bérleti díja 2

3 4. az előadásokhoz szükséges technikai eszközök bérleti díja a támogatás maximum 10%-áig (hang-és fénytechnika, színpadi berendezések) 5. biztosítási költség 6. közüzemi díj 7. kommunikációs költség 8. szolgáltatás vásárlás (pl. könyvelés) 9. karbantartási stb. díjak 10. egyéb anyagköltség (alapfeladat ellátásához szorosan kapcsolódó szakkönyv, cd, dvd, kis értékű eszközök) 11. reklám és PR-költség 12. művészek, közreműködők, munkatársak díjának számlás kifizetése Szakmai programmegvalósításra igényelhető költségjogcímek: 1. közreműködők díja, annak járulékai vagy számlás kifizetése 2. szerzői, alkotói jogdíj, annak járulékai vagy számlás kifizetése 3. művészek tiszteletdíja, annak járulékai vagy számlás kifizetése 4. jelmezköltség 5. díszletköltség 6. kellék 7. szállítási díj 8. utazási költség 9. szállásköltség 10. egyéb szolgáltatás vásárlás, verseny nevezési díj 11. egyéb anyagköltség (produkcióhoz konkrétan kapcsolódó, kis értékű eszközök, pl. szakkönyv, cd, dvd) Nem igényelhető támogatás felújításra, nagy értékű eszközbeszerzésre, természetbeni hozzájárulásokra, érdek-képviseleti vagy szakmai szervezeti tagdíjra és pályázati nevezési díjra. A pályázat tartalmi elemei 1. Pályázati adatlap Az adatlap letölthető az NKAI portáljának nyitó oldalán (www.nka.hu), a jobboldali sávban elhelyezett EMMI Fejezeti kezelésű pályáztatás menüpont alatt, az aktuális pályázati felhívások almenüpontból. 2. A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó dokumentumok (és fontosabb tudnivalók): 1. a január február 28. közötti időszakra vonatkozó költségkalkuláció (a Pályázati adatlap 1. számú melléklete) 2. a január február 28. közötti időszakra szóló szakmai és működési terv A tervnek (maximum 10 oldalban) tartalmaznia kell a pályázó művészeti, strukturális koncepcióját, továbbá a bírálati szempontrendszer szempontjaira adott válaszokat. 3. szakmai beszámoló a évi tevékenységről A beszámolónak (maximum 5 oldalban) tartalmaznia kell a kategória /alkategória kritériumainak teljesítését igazoló információkat. 4. adattáblázat (excel táblázat több munkalappal) Minden munkalapot ki kell nyomtatni és cégszerűen aláírni. 5. sajtómappa a évi működésről (kül- és belföldi sajtóban megjelent fontosabb anyagok feltüntetése: elsősorban kritika, interjú, beszámoló az alábbi adatok megadásával: Produkciónkénti / szakmai programonkénti gyűjtésben: 3

4 - produkció szerzője, címe /szakmai program címe - a sajtóanyag megjelenésének helye (orgánum címe), időpontja, címe, szerzője, típusának megjelölése A pályázó által megjelentetett vagy írt saját ajánló, fizetett hirdetés, pr-interjú stb. nem szerepelhet a mappában! 6. a évben bemutatott saját vagy koprodukció(k)ról készült DVD felvétel 1 példányban (lehet vágatlan munkapéldány is; a DVD-re rá kell írni a pályázó nevét és a produkció címét). 7. a meghívott produkciót/eseményt bemutatni kívánó fél szándéknyilatkozatai a meghívásokról (minden meghívott produkció / esemény esetén). A szándéknyilatkozatnak tartalmaznia kell a meghívott fél elfogadó visszajelzését is (benyújtható két külön dokumentumként). 8. jogi dokumentáció (a Pályázati adatlap Kitöltési útmutatója szerint) A jogi dokumentáció hiánypótlása nem lehetséges! 9. az Előadó-művészeti Iroda által április 24. után kiállított, a nyilvántartásba vételről szóló vagy a nyilvántartási adatok kiegészítéséről kiadott jogerős határozat egyszerű fénymásolata 10. az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet igazolása, amely szerint a pályázó az előző évre vonatkozó dokumentációját (a bemutatott saját / koprodukciós előadásokról készült DVD felvételt is) postai úton vagy személyesen benyújtotta. A részletekkel kapcsolatban az intézet munkatársai adnak további felvilágosítást (elérhetőség: 1013 Budapest, Krisztina krt. 57., tel.: ; színházi pályázatok: Kulcsár Viktória táncszínházi pályázatok: Behumi Ferencné a pályázó nyilatkozata arról, hogy az Előadó-művészeti Iroda számára a 6/2010. (II. 4.) OKM rendelet szerint a és a évről szóló beszámolóját benyújtotta. Pályázó ernyőszervezet esetén továbbá 12. az ernyőszervezet tagszervezetének / tagszervezeteinek nyilatkozata arról, hogy jelen pályázaton önállóan nem nyújt be pályázatot. Önkormányzati fenntartású pályázó szervezet esetén továbbá 13. az Emtv. szerint megkötött fenntartói megállapodás vagy közszolgáltatási szerződés egyszerű másolata. A pályázat benyújtásának módja A teljes pályázati anyagot (azaz: pályázati adatlap és minden csatolt melléklet) az alábbiak szerint kérjük feladni: KÉT nyomtatott (egy eredeti és egy másolati) példányban, kizárólag postai úton, egyetlen küldeményben, az eredeti példányt megkülönböztetett jelzéssel ellátva, TOVÁBBÁ a küldeménynek tartalmaznia kell CD-re vagy DVD-re is kiírva, az adott kategóriát / alkategóriát elbíráló szakértői testület számának megfelelő számú példányban (1-3. kategória: 4 db; 4-5. kategória 8 db; 6-7. kategória 3 db) a teljes pályázati anyagot mellékletekkel együtt. A CD/DVD-re rá kell írni a pályázó nevét és a kategória számát. A bemutatókról készült DVD-felvételből 1-1 db benyújtása kötelező, amelyre rá kell írni a pályázó nevét és a produkció címét. A sajtómappából papír alapon 1 példány küldendő be. 4

5 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kitöltési útmutató -ban a Jogi dokumentáció címszó alatt felsorolt a pályázóra vonatkozó dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség! Hiányosan vagy nem az előírás szerint benyújtott jogi dokumentáció esetén a pályázat formailag érvénytelennek minősül, azt a szakértői testület szakmai bírálat nélkül érvényteleníti! Az NKA internetes regisztrációja során korábban benyújtott jogi dokumentációt az NKAI nak jelen EMMI-pályázat esetében nem áll módjában elfogadni. A pályázat benyújtásának helye Postacím: NKA Igazgatósága FEPO H Budapest, Pf. 82. vagy nagyobb csomag esetén a postai cím: 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13. A borítékra rá kell írni a pályázat rövid címét és a kategória / alkategória kódszámát (például: évi, Emtv. szerinti szh-i pályázat 2.1. produkciós színház / színház alkategória ). A pályázat elbírálásának határideje Az adott kategóriában / alkategóriában rendelkezésre álló keretösszeg támogatott pályázatonkénti elosztásáról a döntést a támogató április 30-áig nyilvánosságra hozza. A pályázat formai és tartalmi elbírálásának módja Az NKAI a pályázatok befogadását követően, szükség szerint ben hiánypótlásra hívhatja fel a pályázót. A hiánypótlás benyújtására a felszólítás megküldését követő 4 naptári napon belül van lehetőség. A határidő lejártával nincs mód a hiánypótlás teljesítésére. (A pályázónak olyan értesítési címet kell megadnia, amelyet naponta ellenőriz.) A beérkezett (és szükség esetén hiánypótlással kiegészített) pályázat formai ellenőrzését az NKAI végzi. Az NKAI az általa formailag érvénytelenítésre javasolt pályázatot az érintett szakértői testületnek tájékoztatással megküldi. Formailag nem megfelelő pályázatnak tekintendő - a határidő után benyújtott - az adatlap nélkül érkezett - a hiányosan / pontatlanul kitöltött - a kötelezően csatolandó mellékletek nélkül benyújtott - a kötelezően csatolandó mellékleteket hiányosan / pontatlanul benyújtott pályázat. A beérkezett pályázatokról szóló döntés megalapozásához a döntéshozó a döntési javaslatot megfogalmazó érintett előadó-művészeti bizottság az érintett előadó-művészeti szervezetek szakmai érdek-képviseleti szervezetei által véleményezett javaslata figyelembevételével kategóriánként / alkategóriánként szakértői testületet kér fel. A döntésre a szakértői testületek előterjesztései alapján az érintett előadó-művészeti bizottságok tesznek javaslatot az alábbiak szerint: 1.1, 2.1 és 3.1 alkategória, 4., 5., 6. és 7. kategória: Színházművészeti Bizottság 1.2, 2.2 és 3.2 alkategória, 4. és 5. kategória: Táncművészeti Bizottság 5

6 A pályázatok bírálatára vonatozó eljárás A színházművészet területét és a táncművészet területét négy-négy tagú szakértői testület képviseli. Az 1.1, 2.1 és 3.1 alkategóriában beérkezett pályázatokat a színházi, az 1.2, 2.2 és 3.2 alkategóriában beérkezett pályázatokat a táncművészeti szakértői testület bírálja el. A 4. és 5. kategóriában benyújtott pályázatokat nyolctagú testület bírálja, mely a négy színházi és négy táncművészeti szakértőből áll. A szakértői testületek a pályázatokat a szakértői testületek munkájára vonatkozó, egységes Működési szabályzat szerint, valamint saját szakmai tapasztalatuk, szakmai tanácsadók beszámolói, személyes konzultációk, videó dokumentációk és a benyújtott pályázati anyagban szereplő információk alapján bírálják el. A szakértői testületek döntenek a formailag érvénytelennek javasolt pályázatról. A formailag érvénytelennek minősített pályázatot a testületek nem értékelik. A szakértői testületek vizsgálják a évre érvényes kategória / alkategória kritériumainak teljesülését. A szakértői testületek a pályázatokat esetlegesen átsorolással besorolják az egyes, január február 28. közötti időszakra érvényes kategóriákba / alkategóriákba. A szakértői testületek bírálatuk során a költségkalkulációban igényelt jogcímek szakmai megalapozottságát is vizsgálják. A szakértői testületek a döntési előterjesztést a jelen kiírásban szereplő (pontozásos) szempontrendszer alapján fogalmazzák meg. A testületi ülésen a szakmai vita alapját a pályázatok elért pontszáma alapján felállított kategóriánkénti /alkategóriánkénti rangsor képezi. A szakértői testület az ülésen dönt a formailag érvénytelennek javasolt pályázatokról, az esetleges keretátcsoportosítási javaslatokról és átsorolásokról, a pályázók végleges pontszámáról, a támogathatósághoz szükséges, minimálisan elérendő pontszámról (amely nem lehet kevesebb, mint az elérhető pontszám 50 %-a) és a javasolt pályázatonkénti támogatási összegekről. A kategórián / alkategórián belül a szakértői testület három sávot határoz meg (kiemelt, támogatott, minimálisan támogatott). A szakértői testület a döntési előterjesztéshez indokolást fogalmaz meg. A szakértői testület az erről hozott döntése esetén a forráshiány miatt nem támogatott, de szakmailag megfelelő (a támogathatósághoz szükséges, minimálisan elérendő pontszámot teljesítő) pályázat(ok) támogatási sorrendjét és támogatási összeg-javaslatát is kategóriánként / alkategóriánként meghatározza. Közzététel A támogató a és a oldalon nyilvánosságra hozza - a pályázók nevét, székhelyét - a megvalósítás helyszínét - a támogatás célját - az elért összpontszámot - a megítélt támogatási összeget - a forráshiány miatt elutasított pályázók megjelölését, sorrendjét, a jogszabályban rögzített szabályok szerint esetlegesen adható támogatási összegét - indokolást Értesítés Az értesítőlevél tartalmazza a szempontcsoportokban elért (rész)pontszámokat. A pályázót az NKAI írásban értesítési az eredményről. A határidő tekintetében figyelembe kell venni: 6

7 a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) rendelkezéseit az alábbiak szerint: (4) bekezdés szerint a szakmai monitoringrendszer tartalmazza a pályázati kiírások, támogatási döntések és támogatások alapvető adatait (5) bekezdés szerint a fejezetet irányító szerv, az alappal való rendelkezésre jogosult miniszter a szakmai monitoring rendszerben történő rögzítés és a támogatási programok szakmai összehangolása, azonos feladatok párhuzamos finanszírozásának kiszűrése érdekében a költségvetési előirányzat kezelője előzetes jóváhagyás céljából köteles megküldeni a (4) bekezdés szerinti adatokat a miniszter számára. b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 71. (1) bekezdését, mely szerint a támogató a támogatási döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a támogatási igény benyújtóját a támogatási döntésről. c) a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok évi felhasználásának szabályairól szóló 34/2012. (X. 17.) EMMI rendelet 17. (2) bekezdését, mely szerint az Ávr. 71. (1) bekezdésében meghatározott határidő a Civil tv. 53. (5) bekezdésére tekintettel húsz nappal meghosszabbodik. Jogorvoslat A pályázati döntéssel szemben a pályázó a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az EMMI Művészeti Főosztályára nyújthat be kifogást. A kifogást a tárca harminc napon belül kivizsgálja. Az eredményről a tárca a kifogástevőt írásban értesíti. Szerződéskötés A támogatási szerződés (szerződés) megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó (kedvezményezett) a szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A pályázati adatlap tartalmazza azokat a nyilatkozatokat, amelyeket az Ávr (1)-(2) bekezdése a szerződés megkötéséhez kötelezően előír. Az Ávr a részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető szerződés. A támogatás folyósítása Ft-t meghaladó támogatás esetén a támogatás folyósítása részletekben történhet. A támogatás első részletének folyósítására a szerződés mindkét fél általi aláírását követően, a szerződésben meghatározott időpontban és feltételek szerint kerül sor. A folyósításra a 6/2010. (II. 4. ) OKM rendelet szerinti, az Előadó-művészeti Iroda számára a és a évről szóló beszámoló benyújtását követően kerülhet sor. NEA évre szóló működési pályázatán nyertes kedvezményezett esetén a folyósításra a kedvezményezett által tett a NEA-támogatásról szóló, NEA részére megküldött lemondó nyilatkozat másolatának benyújtása esetén kerülhet sor. A támogatás elszámolása és ellenőrzése A kedvezményezett az elnyert támogatást csak a szerződésben rögzített célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni. 7

8 A szakmai beszámoló szöveges részből és szakmai összesítő adatokat tartalmazó táblázatból áll. A szakmai beszámoló szöveges részében ismertetni kell a támogatás felhasználásnak, valamint a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait a január február 28-ig terjedő időszakra nézve, a vonatkozó kategória / alkategória kritériumainak teljesülését, ki kell térni a megvalósulás körülményeire, valamint elemezni kell a megvalósítás szakmai eredményességét és hozadékát, konkrét eredményeit (eredménytelenség estén annak okait). A beszámolóhoz meg kell adni a kategória / alkategória kritériumai között felsorolt teljesített mutatószámokat is. Produkció / projekt létrehozása esetén beküldendő a produkció / projekt DVD-felvétele, sajtóanyagok (a kedvezményezett által megjelentetett vagy írt saját anyag nem). A pénzügyi elszámolásnak tartalmazni kell a támogatási szerződésben rögzített költségkalkuláció alapján benyújtott: 1. a kedvezményezett nevére szóló, eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat (számla, pénztárbizonylat, banki terhelési értesítő, szerződés, teljesítésigazolás stb.). 2. a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a kedvezményezett az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe. 3. a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, értékhatártól függetlenül. Nem számolhatók el a) a pályázati céllal össze nem függő kiadások, b) más pályázati forrásból finanszírozott kiadások, c) az előadó-művészeti szervezet amennyiben a nyilvántartásba vételi eljárásban megjelölt előadó-művészeti tevékenységen mint alap/fő tevékenységen kívül más tevékenységet is folytat központi irányítása általános költségeinek a számviteli politikában meghatározott módon arányosított, nem előadó-művészeti tevékenységre jutó hányada, d) a nem előadó-művészeti tevékenységek kiadásai, e) ingatlanon végzett felújítás, beruházás költségei, ingatlanon elszámolt értékcsökkenés, f) visszaigényelhető vagy nem a kedvezményezettet terhelő adók, g) társasági adó, helyi adó, vámköltség, illeték, különadó, h) bírság, kötbér, perköltség, hatósági díjak, i) banki kezelési költségek, banki műveletek költsége, kamattartozás kiegyenlítése, hitel, egyéb pénzügyi műveletek költségei, j) árfolyamveszteségek, árfolyamkockázat-biztosítással kapcsolatban felmerült költségek, k) társasági részesedések (üzletrész, részvény) vásárlásával összefüggő költségek, l) föld-, telek-, ingatlanvásárlás költségei, m) természetbeni hozzájárulások (ideértve a reprezentáció költségeit is). A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: szakmai kérdésekben az EMMI Művészeti Főosztályán Tarda Orsolya előadó-művészeti és pályázati referens a ( ) as telefonszámon 8

9 a pályázati adatlap és a költségkalkuláció kitöltésével kapcsolatban az NKA Igazgatóságán Szalay Mónika kollégiumi titkár a ( ) ös telefonszámon vagy a címen. A pályázattal kapcsolatos további fontos információk a Pályázati tájékoztatóban olvashatóak (www.nka.hu EMMI Fejezeti kezelésű pályáztatás Pályázati tájékoztató menüpont alatt). Felhívjuk továbbá pályázóink figyelmét, hogy az Ávr. több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét: a 66. (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségükre. a 67. (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet. a 77. (2) bekezdés alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére. A jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait az Ávr a részletesen tartalmazza. a 78. (5a) bekezdés alapján részletekben lehet az olyan költségvetési támogatást kifizetni, amelynek összege meghaladja a három millió forintot. a 78. (9a) bekezdés alapján az (5a) bekezdés szerinti költségvetési támogatások esetén előleg kifizetésére kizárólag több részletben kerülhet sor, ha a kedvezményezett az előző részlet felhasználását igazolta vagy a 84. (4a) bekezdése szerint visszafizette. a 83. (4) bekezdés alapján, ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. a 84. (4a) bekezdése alapján a 78. (5a) és (9a) bekezdése szerinti költségvetési támogatás esetén a támogató külön döntése nélkül is köteles a kedvezményezett a számára kifizetett költségvetési támogatást visszafizetni, ha annak a támogatott tevékenységgel összefüggő felhasználásáról a részére történő kifizetést követő harminc napon belül nem gondoskodott. Nem minősül a költségvetési támogatás támogatott tevékenységgel összefüggő felhasználásának annak betétként történő elhelyezése, kamatozó értékpapír vásárlására fordítása vagy más befektetési célú hasznosítása. Ha a kedvezményezett a visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti, a költségvetési támogatás részére történő folyósításának napjától a felhasználása napjáig a Ptk. 301/A. (2) bekezdése szerinti kamatot fizet. a 84. (4b) bekezdése alapján ha a kedvezményezett a költségvetési támogatást a (4a) bekezdés szabályai szerint visszafizeti, a kedvezményezett által korábban benyújtott és a támogató által elfogadott finanszírozási tervet módosítani kell. A visszafizetett költségvetési támogatás a módosított finanszírozási tervben foglaltak szerint bocsátható ismételten a kedvezményezett rendelkezésére. A pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok (a szakértő által, egyedileg adott pontszámokat kivéve) közérdekű adatoknak minősülnek. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény alapján a pályázat meghatározott adatait a kiíró az NKAI-n keresztül közzéteszi a honlapon. 9

10 A pályázat kategóriái és alkategóriái 1. kategória: Alkotóműhely 1.1 színházművészet 1.2 táncművészet 2. kategória: Produkciós színház 2.1 színházművészet 2.2 táncművészet 3. kategória: Állandó játszóhellyel és állandó társulattal rendelkező színház 3.1 színházművészet 3.2 táncművészet 4. kategória: Befogadó színház 5. kategória: Forgalmazói 5.1 ernyőszervezet 5.2 produkciós szervezet 5.3 produkciós ház 6. kategória: Szabadtéri színház 7. kategória: Nemzetiségi színház produkciós színház: állandó játszóhellyel nem rendelkező, társulattal saját előadásait játszó színház befogadó színház: előadások bemutatására alkalmas játszóhellyel rendelkező, társulat nélküli színház, ideértve az olyan cirkuszművészeti szervezetet is, amely az előadást állandó játszóhelyen, saját tulajdonú vagy rendelkezésű kőépületben valósítja meg szabadtéri színház: állandó jellemzően természeti vagy építészeti örökséghez kötődő játszóhellyel rendelkező, a nyári évadban (jellemzően május 1-jétől szeptember 30-ig) játszó színház nemzetiségi színház: az országos nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatával elismert, nemzetiségi nyelven játszó színház vagy magyar nyelven játszó színház, melynek az adott nemzetiséghez kötődő alkotóközösségei által létrehozott előadásai alapvetően e nemzetiségi közösség anyanyelvű művelődési igényeinek kielégítését szolgálják és kötődnek a nemzetiségi közösség szocio-kulturális hátteréhez, hagyományaihoz Az egyes kategóriákhoz / alkategóriákhoz tartozó részletes kritériumok és információk, a kategóriák / alkategóriák keretösszegei A választott kategória / alkategória kritériumainak teljesülését a évi tevékenységre vonatkozó adatokkal és információkkal igazolja a pályázó. Amennyiben a pályázó szervezet működésében változás következett be (és ezért a január február 28. közötti időszakban más kategóriába / alkategóriába tartozik mint amelyben év sorolta magát), a szakértői testület annak a kategóriának / alkategóriának a kritériumait vizsgálja, amely a év nagyobb részében érvényes volt. A saját előadás az alábbi, Emtv.-ben rögzítettek szerint értendő: olyan színházi alkotás, amelynek előadásához szükséges szerzői jogokkal a színház rendelkezik, az előadás a színházzal szerződéses kapcsolatban álló alkotó- és előadóművészek művészi tevékenységével jön létre, és a színház szervezésével, a színház költségvetéséből kerül a nyilvánosság elé. 10

11 A koprodukciós bemutató az alábbi, Emtv.-ben rögzítettek szerint értendő: olyan előadás, amelyet két vagy több, nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet költségvetési forrásából hoztak létre, s amelyet valamennyi létrehozó előadó-művészeti szervezet amennyiben rendelkezik az alapító okiratában feltüntetett állandó játszóhellyel valamely játszóhelyén bemutattak (a koprodukciós bemutatót a létrehozó valamennyi előadóművészeti szervezet saját bemutatónak tekintheti) A koprodukció saját produkciónak, megtartott előadásai saját előadásoknak tekinthetők. A társulat az alábbi, Emtv.-ben rögzítettek szerint értendő: művészek olyan csoportja, akik munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján egy vagy több évadon keresztül folyamatosan kapcsolódnak egy előadó-művészeti szervezethez. Produkció / projekt / művészeti esemény befogadása: nem saját produkció / projekt / művészeti esemény meghívása és nézőközönség előtt történő előadása A színházi nevelési foglalkozás : olyan, homogén összetételű közönség számára tartott színházi nevelési program, amelyben a művészeti értéket képviselő előadás vagy előadásrészletek és a feldolgozó munka komplex, pedagógiai célokat megvalósító módon épülnek egymásra. Szerkezetében és tartalmában igazodik a közönség életkori és pszichológiai sajátosságaihoz (jellemző műfajai a TIE, a fórum színház, osztályterem-színház, illetve az az előkészítő / feldolgozó drámafoglalkozás, amelyhez teljes értékű színházi előadás társul). A színházi-nevelési foglalkozás jelen pályázat keretében akkor tekinthető (színházi vagy tánc) produkciónak, ha teljes értékű előadást használ. 1. Alkotóműhely 1.1 színházi alkotók Feladatellátás leírása: fő tevékenysége műhelymunka során saját produkciók / művészi projektek létrehozása 1. a létrehozott produkció / művészi projekt a műhelyt meghatározó művész (rendező, előadó-művész) koncepcióját tükrözi 2. állandó tagjai mellett a produkcióit/ művészi projektet meghívott, alkalmi alkotótársakkal hozza létre, mutatja be és játssza 3. az alkotóműhely legalább 1 új saját bemutatót vagy 2 különböző új, önálló művészi projektet hoz létre és játszik egy évben 1. fővárosi pályázó évente legalább 15, vidéki pályázó évente legalább 10 egész estés, önállóan meghirdetett, (a produkciót megvásárló fél vagy a pályázó által realizált) jegybevétel ellenében játszott előadást tart 4. fővárosi pályázó igazolható össznézőszáma legalább 1500 fő/év, vidéki pályázó igazolható össznézőszáma legalább 1000 fő/év A művészi projekt alatt nem új, saját produkció évi minimum 5 alkalommal történő továbbjátszása vagy előadó-művészeti tevékenység által megvalósított művészi esemény értendő. 1. Alkotóműhely 1.2 táncművészeti alkotók Feladatellátás leírása: fő tevékenysége műhelymunka során saját produkciók / művészi projektek létrehozása 2. a létrehozott produkció / művészi projekt a műhelyt meghatározó művész (koreográfus, előadó-művész, rendező) koncepcióját tükrözi 3. állandó tagjai mellett a produkcióit/ művészi projektet meghívott, alkalmi alkotótársakkal hozza létre, mutatja be és játssza 11

12 4. az alkotóműhely legalább 1 új saját bemutatót továbbá 1 új önálló művészi projektet hoz létre és játszik egy évben 5. évente legalább 10 egész estés, önállóan meghirdetett, (a produkciót megvásárló fél vagy a pályázó által realizált) jegybevétel ellenében játszott előadást tart 6. az alkotóműhely igazolható össznézőszáma legalább 1000 fő/év A művészi projekt alatt nem új, saját produkció évi minimum 5 alkalommal történő továbbjátszása vagy előadó-művészeti tevékenység által megvalósított művészi esemény értendő. 2. Produkciós színház 2.1 színházi társulat Feladatellátás leírása: fő tevékenységként (állandó játszóhellyel nem rendelkező) társulattal saját produkciók / színházi nevelési foglalkozások létrehozása és menedzselése. 1. hosszú távú művészeti program alapján dolgozik, melyet a társulat vezetője alakít ki, határoz meg 2. önálló társulatot tart fenn (állandó tagjai művészek, alkotók az előadásokban folyamatosan részt vesznek) 3. saját (művészeti, gazdasági) adminisztrációt, menedzsmentet (PR, marketing) tart fenn 4. legalább 1 új, saját bemutatót tart évente (színházi nevelési társulat esetében legalább 1 új saját színházi-nevelési foglalkozás) 5. fővárosi pályázó legalább 30, vidéki pályázó legalább 20 egész estés, önállóan meghirdetett, (a produkciót megvásárló fél vagy a pályázó által realizált) jegybevétel ellenében játszott előadást tart (színházi nevelési társulat esetében legalább 60 színházi nevelési foglalkozás legalább 20 csoport vagy szervezet / intézmény részére) 6. fővárosi pályázó igazolható össznézőszáma legalább 2000 fő/év, vidéki pályázó igazolható össznézőszáma legalább 1500 fő/év 2. Produkciós színház 2.2 tánctársulat Feladatellátás leírása: fő tevékenységként (állandó játszóhellyel nem rendelkező) társulattal saját produkciók / színházi nevelési foglalkozások létrehozása és menedzselése. 1. hosszú távú művészeti program alapján dolgozik, melyet a társulat vezetője alakít ki, határoz meg 2. önálló társulatot tart fenn (állandó tagjai művészek, alkotók az előadásokban folyamatosan részt vesznek) 3. saját (művészeti, gazdasági) adminisztrációt, menedzsmentet (PR, marketing) tart fenn 4. legalább 1 új bemutatót tart évente 7. fővárosi pályázó legalább 20, vidéki pályázó legalább 15 egész estés, önállóan meghirdetett, (a produkciót megvásárló fél vagy a pályázó által realizált) jegybevétel ellenében játszott előadást tart (színházi nevelési társulat esetében legalább 40 színházi nevelési foglalkozás legalább 10 csoport vagy szervezet / intézmény részére) 8. fővárosi pályázó igazolható össznézőszáma legalább 1000 fő/év, vidéki pályázó igazolható össznézőszáma legalább 800 fő/év 3. Állandó játszóhellyel és állandó társulattal rendelkező színház 3.1 színházművészeti Feladatellátás leírása: fő tevékenységként állandó játszóhellyel és állandó társulattal saját produkciók / színházi nevelési foglalkozások létrehozása és menedzselése. 1. színházi előadások bemutatására, játszására, kiszolgálására alkalmas terekkel, infrastruktúrával és személyzettel rendelkezik 2. viseli az infrastruktúra üzemeltetési költségeit (az infrastruktúra tényleges fenntartója) 3. a szervezet hosszú távú művészeti program alapján dolgozik, melyet a társulat vezetője alakít ki, határoz meg 12

13 4. önálló társulatot tart fenn (állandó tagjai művészek, alkotók az előadásokban folyamatosan részt vesznek) 5. saját (művészeti, gazdasági) adminisztrációt, menedzsmentet (PR, marketing) és műszaki személyzetet tart fenn 6. legalább 1 új, saját produkciót / színházi nevelési foglalkozást mutat be, továbbá 1 új, saját művészeti eseményt hoz létre Saját művészeti esemény alatt új, saját produkció létrehozása-bemutatása vagy nem új, saját produkció évi legalább 5 alkalommal történő továbbjátszása vagy előadó-művészeti tevékenység által megvalósított művészi esemény értendő. 7. továbbá évente legalább 2 (nem saját) produkciót fogad be vagy 1 (nem saját) produkciót és 1 (nem saját) előadó-művészeti tevékenység által megvalósított művészi eseményt fogad be és játszik 8. fővárosi pályázó esetében legalább 60, vidéki pályázó esetében legalább 40 egész estés, önállóan meghirdetett, jegybevétel ellenében játszott előadást tart azzal, hogy ebből budapesti pályázó esetében a saját előadások száma legalább 40, vidéki pályázó esetében legalább fővárosi pályázó igazolható össznézőszáma legalább 3500 fő/év, vidéki pályázó igazolható össznézőszáma legalább 2500 fő/év 3. Állandó játszóhellyel és állandó társulattal rendelkező színház 3.2 táncművészeti Feladatellátás leírása: fő tevékenységként állandó játszóhellyel és állandó társulattal saját produkciók / színházi nevelési foglalkozások létrehozása és menedzselése. 1. táncelőadások bemutatására, játszására, kiszolgálására alkalmas terekkel, infrastruktúrával és személyzettel rendelkezik 2. viseli az infrastruktúra üzemeltetési költségeit (az infrastruktúra tényleges fenntartója) 3. a szervezet hosszú távú művészeti program alapján dolgozik, melyet a társulat / szervezet vezetője alakít ki, határoz meg 4. önálló társulatot tart fenn (állandó tagjai művészek, alkotók az előadásokban folyamatosan részt vesznek) 5. saját (művészeti, gazdasági) adminisztrációt, menedzsmentet (PR, marketing) és műszaki személyzetet tart fenn 6. legalább 1 új, saját produkciót / színházi nevelési foglalkozást mutat be, továbbá 1 új, saját művészeti eseményt hoz létre A művészeti esemény alatt produkció létrehozása-bemutatása vagy nem új, saját produkció évi minimum 5 alkalommal történő továbbjátszása vagy előadó-művészeti tevékenység által megvalósított művészi esemény értendő. 7. továbbá évente legalább 2 (nem saját) produkciót fogad be vagy 1 (nem saját) produkciót fogad be és 1 (nem saját) előadó-művészeti tevékenység által megvalósított művészi eseményt fogad be és játszik 8. fővárosi pályázó legalább 40, vidéki pályázó legalább 25 egész estés, önállóan meghirdetett, jegybevétel ellenében játszott előadást tart 9. fővárosi pályázó igazolható össznézőszáma legalább 2500 fő/év, vidéki pályázó igazolható össznézőszáma legalább 1500 fő/év 4. Befogadó színház Feladatellátás leírása: fő tevékenységként (társulat nélkül, produkciók bemutatására alkalmas játszóhellyel) produkciók, művészeti események, színházi nevelési foglalkozások befogadása, menedzselése, forgalmazása, egyebekben műhelymunkák, próbafolyamatok, tréningek számára helyiség biztosítása. 1. produkciók játszására, kiszolgálására, lebonyolítására alkalmas terekkel, infrastruktúrával és személyzettel rendelkezik 13

14 2. a szervezetvezető a szervezet művészeti programját önállóan, a befogadott formációktól függetlenül alakítja ki 3. produkciós (produkció, koprodukció létrehozás, továbbjátszás) munkáját csak az erre a célra elkülönített keretéből finanszírozhatja 4. ha a képviselő / fenntartó szervezet saját művészi munkát is folytat, akkor saját produkcióival a fő funkcióra fordított idő maximum 15 %-áig veheti igénybe a befogadó színházat 5. saját (művészeti, gazdasági) adminisztrációt, menedzsmentet (PR, marketing) és műszaki személyzetet tart fenn 6. legalább 7 különböző olyan, minősítéssel nem rendelkező szervezetet fogad be (azaz hív meg és tűzi műsorra valamely produkcióját), amely rendelkezik az Előadó-művészeti Iroda által április 24. után kiadott nyilvántartási adatok kiegészítéséről vagy a nyilvántartásba vételről szóló jogerős határozatával 7. egy formáció (társulat, szervezet) előadásszáma évente nem haladhatja meg az összes befogadott produkció éves előadásszámának 50 %-át 8. legalább 7 különböző bemutatót tart (bemutató alatt a befogadó színházban tartott első előadás értendő) 9. fővárosi pályázó esetében legalább 80, vidéki pályázó esetében legalább 50 egész estés, önállóan meghirdetett, jegybevétellel rendelkező előadást tart évente 10. igazolható össznézőszáma fővárosi pályázó esetében legalább 5000 fő/év, vidéki pályázó esetében legalább 2500 fő/év 5. Forgalmazók a) Ernyőszervezet Feladatellátás leírása: fő tevékenységként előadó-művészek, alkotók, alkotóműhelyek és társulatok jogi és gazdasági képviselete, menedzselése, produkciók / színházi nevelési foglalkozások létrehozása. 1. legalább 5 önálló szervezetet vagy egyéni alkotót képvisel 2. hosszú távú művészi koncepcióját tagjai révén valósítja meg 3. a tagok közötti költség- és támogatáselosztás arányairól rendelkezik 4. legalább 5 saját bemutatót hoz létre 5. a pályázó minden egyes tagszervezete kétévente legalább 1 bemutatót hoz létre 6. a pályázó alá tartozó minden egyes színházi tagformáció legalább 20, táncos tagformáció legalább 15, egyéni alkotó tag legalább 10 előadást tart évente 7. a pályázó által képviselt szervezetek és alkotók igazolható össznézőszáma legalább 2000 fő/év b) Produkciós szervezet Feladatellátás leírása: fő tevékenységként előadó-művészek, alkotók, alkotóműhelyek és társulatok menedzselése, produkciók / színházi nevelési foglalkozások létrehozása, bemutatása, forgalmazása. 1. csak saját tevékenységének költségeire nyújthat be pályázatot 2. saját szakértői menedzsmentet tart fenn 3. legalább 5 különböző formációt (alkotó, társulat) menedzsel 4. legalább 4 különböző saját bemutatót hoz létre önállóan vagy koprodukciós partnerként 5. legalább 1 művészeti eseményt szervez évente A művészeti esemény alatt produkció létrehozása-bemutatása vagy produkció évi minimum 5 alkalommal történő előadása vagy előadó-művészeti tevékenység által megvalósított művészi esemény értendő 6. a pályázó által menedzselt szervezetek éves előadásszáma szervezetenként legalább a pályázó igazolható össznézőszáma legalább 2000 fő/év 14

15 c) Produkciós ház Feladatellátás leírása: fő tevékenységeként (a feladatra alkalmas épülettel) műhelymunkák, próbafolyamatok, tréningek számára helyszín biztosítása, produkciók, színházi nevelési foglalkozások, művészeti események előkészítése, forgalmazása, befogadása, egyebekben munkabemutatók, produkciók, művészeti események létrehozása, menedzselése és forgalmazása. 1. feladatellátására alkalmas infrastruktúrával és épülettel rendelkezik 2. a vezető a pályázó éves programját önállóan, a házat igénybe vevő formációktól függetlenül alakítja ki 3. A ház rendelkezésre állási ideje legalább 2000 óra, melynek legalább 85 %-át csak fő funkciójára fordíthatja 4. a fő funkcióra fordított időből legalább 400 órát ingyenesen bocsát olyan szervezet vagy szervezetek számára, amely / amelyek rendelkezik/nek az Előadó-művészeti Iroda által április 24. után kiadott, nyilvántartásba vételről szóló vagy az adatok kiegészítéséről szóló jogerős határozattal és nem szerepel/nek a minősített előadóművészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben 5. produkciós (produkció, koprodukció létrehozás, továbbjátszás) munkáját csak az erre a célra elkülönített keretéből finanszírozhatja 6. saját gazdasági adminisztrációt és műszaki személyzetet tart fenn 7. legalább 7 különböző formációnak (alkotó, alkotóműhely, társulat) biztosít helyet 8. ha a képviselő / fenntartó szervezet saját művészi munkát is folytat, akkor saját produkcióival az épületet a fő funkcióra fordított idő legfeljebb 10 %-áig veheti igénybe 9. egy befogadott formáció nem foglalhat el 10 %-nál többet a fő tevékenységre fordított időből 10. fővárosi pályázó legalább 20, legfeljebb 79, vidéki pályázó legalább 10, legfeljebb 49, egész estés, jegybevétellel rendelkező előadást vagy előadó-művészeti tevékenység által megvalósított művészi eseményt tart 6. Szabadtéri színház Feladatellátás leírása: fő tevékenységeként (produkciók bemutatására alkalmas játszóhellyel, társulat nélkül) produkciók létrehozása, befogadása, egyebekben műhelymunkák, próbafolyamatok, szakmai események létrehozása, befogadása. 1. produkciók játszására, kiszolgálására, lebonyolítására alkalmas szabadtéri infrastruktúrával és személyzettel rendelkezik 2. a vezető a szervezet művészeti programját önállóan, a befogadott formációktól függetlenül alakítja ki 3. saját (művészeti, gazdasági) adminisztrációt, menedzsmentet (PR, marketing) és műszaki személyzetet tart fenn 4. a nyári évadban (jellemzően május 1-jétől szeptember 30-ig) játszik 11. legalább 5 különböző új bemutatót tart (új bemutató alatt a szabadtéri színházban tartott első előadás értendő; nem minősül új bemutatnak, ha a produkció korábbi évek repertoárjában már szerepelt) 5. legalább 20 előadást tart vagy legalább fő fizetőnézője van TOVÁBBÁ önkormányzati fenntartású szervezet esetén 6. szabadtéri infrastruktúrája állandó természeti vagy építészeti örökséghez kötődő játszóhely 7. legalább 1 saját új bemutatót hoz létre 15

16 7. Nemzetiségi színház Feladatellátás leírása: nemzetiségi színház az országos nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatával elismert, nemzetiségi nyelven játszó színház vagy magyar nyelven játszó színház, melynek az adott nemzetiséghez kötődő alkotóközösségei által létrehozott előadásai alapvetően e nemzetiségi közösség anyanyelvű művelődési igényeinek kielégítését szolgálják és kötődnek a nemzetiségi közösség szocio-kulturális hátteréhez, hagyományaihoz. Bírálati szempontrendszer 1-5. kategória A szakértők a szempontokat (sorszámmal jelzett sorok) pontozzák. Elérhető pontszám: 265 pont; 1. és 2. kategóriában: 260 pont. I. Általános szempontok 1. Teljesítette-e a pályázó az előző évre szóló kritériumokat, és ha igen, milyen mértékben? 2. Mióta működik a pályázó és folyamatosan dolgozik-e? 3. Tapasztalható-e (és ha igen, milyen mértékű) szisztematikus építkezés az elképzelésekben? 4. Van-e a pályázónak hiteles, életszerű kulturális koncepciója? 5. Mennyire reális a pályázó elképzelése a művészeti előéletéhez és jelenlegi gazdasági körülményeihez képest? 6. Mennyire kidolgozott és áttekinthető az adott pályázat? II. Művészeti szempontok a. alkotói jelleg 7. Mennyire hoz létre a pályázó csak rá jellemző formanyelvet? 8. Mennyire sokszínű a pályázó repertoárja? 9. A pályázó előadásaiban mennyire érezhető az alkotói szándék (mit, kinek, miért csinál)? b. innováció 10. Mennyire jellemzi a pályázó munkásságát a kortárs tartalom kifejtésére használt kortárs formanyelv keresése és megvalósítása? 11. Mennyi és milyen jellegű interdiszciplináris, összművészeti elemet tartalmaz a pályázat? 12. A pályázó munkáját mennyire jellemzi a kutatás-jelleg és az annak eredményeképpen létrejövő újítás? 13. Milyen hazai és külföldi művészeti, kutatási, képzési, interdiszciplináris gyakorlatokat tervez beépíteni a saját munkájába a pályázó? c. felkészültség, színvonal 14. Milyen a pályázó művészi munkájának tartalmi és formai színvonala? 15. Milyen a pályázó munkáinak színészi illetve táncszakmai felkészültsége? III. Szakmai szempontok a. szakmai társadalomban való megmutatkozás 16. Mekkora az aktivitás a pályázó közönsége körében: kérdőíves felmérés eredménye, facebook, blog, honlap látogatottság mértéke, van-e pártolói köre, saját arculata? 17. Mennyire stabil és milyen mértékű a pályázó hazai és külföldi média megjelenése? 18. Fellépett-e a pályázó külföldi színházban, illetve fesztiválon? A pályázó szervezet részt vett-e nemzetközi projektben vagy fogadott-e külföldi partnert? 19. Milyen díjat és/vagy kitüntetést kapott a pályázó az elmúlt három évben? b. szakmai aktivitás 20. Részt vesz-e a pályázó hazai vagy külföldi képzéseken, csereprogramokban, konferenciákon, workshopokon, ernyőszervezetek, szakmai szervezetek munkájában, fesztiválszervezésben, illetve szervez-e ilyen eseményeket? 16

17 21. A pályázó dokumentáltan fordít-e figyelmet tudásának átadására: kulcsszereplői tanítanak-e, előadnak-e, publikálnak-e? 22. Mekkora hangsúlyt fektet a pályázó az utánpótlás nevelésére, tehetséggondozásra? 23. Milyen hatékonysággal dokumentálja saját tevékenységét a pályázó: nyomtatott vagy digitális archívum, nyilvánosan hozzáférhető szöveges és vizuális tartalmak stb.? 24. Milyen mértékű tevékenységet fejt ki a pályázó kortárs művek bemutatásában? 25. Foglakozik-e a pályázó (és ha igen milyen mértékben) társművészetek bemutatásával? 26. A határon túli művészek munkái milyen mértékben jelennek meg a pályázó működésében? 27. Együttműködik-e a pályázó hazai illetve külföldi művészeti szervezetekkel? IV. Társadalmi hatás és szerepvállalás a. közszolgálati szempontok 28. Mennyire meghatározó a pályázó programjában a gyermek- és ifjúsági színház, a színház-pedagógia? 29. Mennyire aktív a pályázó a kulturálisan és/vagy társadalmilag hátrányos helyzetű csoportokkal való kapcsolattartásban? Hoz-e létre számukra speciális projektet, előadást? 30. Szervez-e a pályázó oktatási, felzárkóztató vagy munkahelyteremtő projektet avagy végez-e ilyen jellegű tevékenységet? 31. Végez-e a pályázó társadalomépítő, közösségfejlesztő önkéntes tevékenységet, illetve foglalkoztat-e önkénteseket? 32. Mekkora hangsúlyt fektet a pályázó szervezet a közönségépítésre; képes-e megszólítani a közönség új szegmenseit, különös tekintettel a gyermek- és ifjúsági közönségre (közönségtalálkozók, iskolai projektek, pártolói programok stb.)? 33. Mennyi kortárs, illetve klasszikus magyar drámát mutat be a pályázó? 34. Végez-e a pályázó nyelvművelő, hagyományőrző, népművészeti tevékenységet vagy támogat-e ilyet? 35. Van-e, a pályázónak (és ha igen, milyen jellegű és mértékű) kapcsolatrendszere a határon túli magyar térségekben? 36. Mennyire transzparens a pályázó működése: van-e rendszeresen frissített internetes honlapja, közhasznúsági és pénzügyi beszámolói elérhetőek-e? 37. Jelen van-e a pályázó a közösségi hálón (Facebook, You Tube, Twitter stb.) és ha igen, milyen mértékben? 38. Együttműködik-e a pályázó nem művészeti területeket képviselő szervezetekkel (tudomány, vallás, sport stb.)? b. hatékonysági szempontok 39. Mennyi a pályázó éves igazolt nézőszáma? 40. Befogadó színház, hellyel rendelkező társulat vagy produkciós szervezet esetében hány alkotónak, alkotóműhelynek vagy társulatnak ad bemutatkozási lehetőséget, ernyőszervezet esetében hány alkotó, alkotóműhely vagy társulat érdekeit képviseli? / Produkciós ház esetében hány alkotót fogad? (1. és 2. kategóriára nem vonatkozik.) 41. Hány különböző bemutatót, projektet valósít meg a pályázó egy évben? 42. Mekkora a pályázó éves előadásszáma? 43. A pályázó költségvetésének mekkora hányadát fordítja marketingre? V. Gazdálkodási szempontok 44. Mennyire stabil és kiszámítható a pályázó gazdálkodása? 45. Mennyire konkrét, következetes és számon kérhető a pályázó által benyújtott költségvetés? 46. Mekkora hatékonysággal pályázik a pályázó egyéb területeken (hazai és külföldi alapokhoz)? 47. A Tao-törvény szerinti támogatás mekkora hányadát sikerült igénybe vennie? 17

18 48. A pályázó teljes költségvetése mekkora százalékát teszi ki az igazolt nettó jegybevétel? 49. A pályázó teljes költségvetésének mekkora százalékát teszi ki a hazai és külföldi értékesítésből, kooperációból származó bevétel? 50. A pályázó teljes költségvetésének mekkora százalékát (mekkora összeget) teszi ki a nem állami, üzleti szférától, szponzoroktól származó bevétel? 51. Mekkora összeget sikerült összegyűjtenie a pályázónak évben az SZJA 1%-os felajánlásokból? 52. Képes-e tartalékot képezni a pályázó? 53. Milyen szervezeti és gazdálkodási átalakításokat hajtott végre a pályázó a hatékonyabb működtetés érdekében? Bírálati szempontrendszer 6. kategória (szabadtéri színházak) A szakértők a szempontokat (sorszámmal jelzett sorok) pontozzák. Elérhető pontszám: 270 pont. 1. Általános szempontok 1. Feladatellátás folyamatossága 2. A évi előadó-művészeti koncepció (szakmai és működési terv) hitelessége, realitása, megalapozottsága, összhangja 3. Következetesség, szisztematikus építkezés következetlenség megjelenése a működésben, elképzelésekben, produktumokban ( ) 4. A pályázati anyag kidolgozottsága, precizitása (teljesség, áttekinthetőség, konkrétumok, általánosságok, hiánypótlás) 2. Művészeti-szakmai szempontok Művészi tartalom 5. Innovatív művészeti formációk bemutatásának gyakorlata, repertoár sokszínűsége, értékőrzés és megújulás érvényesülése, sajátos karakter, adottságok, helyszínhez, közönséghez köthető specifikumok és lehetőségek kiaknázása, tudatosság 6. Szakmai felkészültség, színvonal 7. Összművészeti / társművészeti elemek megjelenése, jellege 8. Kooperáció hazai és külföldi művészeti szervezettel / szervezetekkel (gyakoriság, tervszerűség, produktivitás, progresszivitás, kölcsönösség), nemzetközi szakmai jelenlét (fesztiválrészvétel, vendégjáték, meghívás teljesítése) és hatékonysága 9. Kortárs és klasszikus magyar művek megjelenése 10. Határon túli magyar művészekkel, szervezetekkel kialakított kapcsolatrendszer Visszacsatolás, eredményesség 11. Közönség aktivitása, bevonása, mérése, eredményeinek hatása és megjelentetése a szakmai-művészeti munkában, felületek lehetőségeinek kiaknázása (kérdőívezés, találkozó, webaktivitás, pártolói rendszer), új közönségrétegek bevonása 12. Transzparens működés jellemzői (naprakész információszolgáltatás, kommunikációs felületek használata, üvegzseb) 13. Hazai és külföldi média megjelenés mértéke, rendszeressége, tematikája, illetve hazai és külföldi kritikában, szakmai sajtóban való megjelenés években elnyert díjak, elismerések (közönségdíj, hazai helyi, regionális, országos, miniszteri, állami, szakmai, továbbá külföldi szakmai) Szakmai aktivitás 15. Hazai vagy külföldi képzések, csereprogramok, konferenciák, workshopok stb. látogatása illetve azok szervezésében, továbbá hazai vagy külföldi fesztivál, szakmai rendezvény szervezésében való közreműködés 16. Tehetséggondozás gyakorlata, koncepciója 18

19 3. Társadalmi felelősségvállalás, aktivitás 17. Székhely településen kívüli regionális vagy országos tevékenység gyakorlata, hatókör 18. Közösség- és társadalomépítő tevékenység gyakorlata (helyi identitás, önkéntesek alkalmazása), koncepciója 19. Kulturálisan és / vagy társadalmilag hátrányos helyzetű csoportokkal való foglalkozás, kapcsolattartás gyakorlata, koncepciója 20. Országos / regionális turisztikai jelentőség 4. Hatékonysági szempontok 21. a) A hatékony működés érdekében tett (2012.) és tervezett (2013.) intézkedések, egyedi megoldások b) Önkormányzati fenntartású szervezetek esetében továbbá a fenntartó szerepvállalása (megállapodások, gyakorlatok) 22. Marketing-Pr koncepció (alternatív megoldások alkalmazása, költséghatékonyság szempontjainak érvényesülése ) 23. Mutatószámok (néző-, bemutató- és előadásszámok) változása ( ) 5. Gazdálkodási szempontok 24. Benyújtott költségvetés realitása, precizitása, stabilitása, kidolgozottsága 25. A gazdaságos működés érdekében tett és tervezett intézkedések 26. Saját forrás, bevételnövelés érdekében tett intézkedések (Tao-támogatás, szponzoráció stb.) 27. Az éves költségvetés és a művészeti, szakmai koncepció kapcsolata, összhangja, az igényelt támogatási összeg és az éves összköltségvetés aránya 28. Pályázói aktivitás és eddigi eredményesség (hazai, EU-s, külföldi források) 29. a) Állami forrásból kapott támogatás (Emtv. szerinti EMMI-pályázat, minisztertől, Alapoktól, egyéb központi, fejezeti kezelésű előirányzatból kapott /egyedi/ támogatás) aránya a pályázó összköltségvetésében b) Önkormányzati fenntartású szervezetek esetében a évi tényleges, illetve a évi tervezett fenntartói támogatás (és egyéb fenntartói anyagi szerepvállalás) aránya az állami forrásból kapott (Alapok, egyedi döntések) támogatáshoz képest pályázó összköltségvetésében 30. Együttműködések és cserekapcsolatok költségvetési hasznosulása (hazai és külföldi értékesítés vagy kooperáció megjelenése az összköltségvetésben) Bírálati szempontrendszer 7. kategória (nemzetiségi színházak) A szakértők a szempontokat (sorszámmal jelzett sorok) pontozzák. Elérhető pontszám: 153 pont. 1. Általános szempontok 1. Az előadó-művészeti koncepció, a évi terv hitelessége, realitása megalapozottsága 2. Következetesség, szisztematikus építkezés következetlenség megjelenése a működésben, elképzelésekben, produktumokban ( ) 3. A pályázati anyag kidolgozottsága, precizitása (teljesség, áttekinthetőség, konkrétumok, általánosságok, hiánypótlás) 2. Művészeti-szakmai szempontok 4. A szervezet évi működése 5. A pályázó székhelyén és szűkebb régiójában, országos hatókörben betöltött kulturális 19

20 szerepe 6. A pályázó alkotói és előadói teljesítményének színvonala 7. Kooperáció hazai, határon túli vagy külföldi művészeti szervezettel / szervezetekkel (gyakoriság, tervszerűség, produktivitás, kölcsönösség) 8. Fesztiválrészvétel, vendégjáték, meghívás teljesítése 9. Közönség aktivitása, mérése, eredményeinek hatása és megjelentetése a szakmaiművészeti munkában, felületek lehetőségeinek kiaknázása (kérdőívezés, találkozó, pártolói rendszer, webaktivitás facebook, blog, honlap) 10. Hazai média megjelenés mértéke, rendszeressége, tematikája években elnyert díjak, elismerések (hazai helyi, regionális, országos, állami, miniszteri, szakmai, közönség-; külföldi szakmai) 12. Hazai vagy külföldi képzések, csereprogramok, konferenciák, workshopok, szakmai rendezvények látogatása, illetve azok szervezésében való közreműködés 13. Szakmai tudás dokumentálása és hozzáférhetővé tétele, továbbá átadásának gyakorlata (szakmai tárgyú oktatói, előadói, publikációs aktivitás), utánpótlás nevelés, tehetséggondozás gyakorlata, koncepciója 3. Társadalmi felelősségvállalás, aktivitás 14. Kapcsolattartás a nemzetiségi nyelvű közösséggel 4. Gazdálkodási szempontok 15. Benyújtott költségvetés realitása, precizitása, stabilitása, kidolgozottsága 16. Pályázói aktivitás és eddigi eredményesség (hazai, EU-s, külföldi források), önkormányzati fenntartású szervezetek esetében a fenntartói támogatás (és egyéb fenntartói anyagi szerepvállalás) megjelenése az összköltségvetésében 17. Együttműködések és cserekapcsolatok költségvetési hasznosulása (hazai és külföldi értékesítés vagy kooperáció megjelenése az összköltségvetésben) 20

Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2013. évi támogatására

Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2013. évi támogatására Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2013. évi támogatására A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) A pályázat

Részletesebben

Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező zenekarok, énekkarok 2013. évi támogatására

Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező zenekarok, énekkarok 2013. évi támogatására Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező zenekarok, énekkarok 2013. évi támogatására A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) A pályázat célja Az EMMI nyílt pályázatot

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EMTV. SZERINTI II. KATEGÓRIÁBA BESOROLT ZENEKAROK ÉS ÉNEKKAROK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EMTV. SZERINTI II. KATEGÓRIÁBA BESOROLT ZENEKAROK ÉS ÉNEKKAROK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EMTV. SZERINTI II. KATEGÓRIÁBA BESOROLT ZENEKAROK ÉS ÉNEKKAROK TÁMOGATÁSÁRA Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) nyílt pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KIEMELT MŰVÉSZETI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA ZENEKAROK ÉS ÉNEKKAROK SZÁMÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KIEMELT MŰVÉSZETI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA ZENEKAROK ÉS ÉNEKKAROK SZÁMÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KIEMELT MŰVÉSZETI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA ZENEKAROK ÉS ÉNEKKAROK SZÁMÁRA Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) nyílt pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására zenekarok és énekkarok részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására zenekarok és énekkarok részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására zenekarok és énekkarok részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) A pályázat célja Az EMMI az

Részletesebben

Meghívásos pályázati felhívás hiánypótló előadó-művészeti tevékenység támogatására

Meghívásos pályázati felhívás hiánypótló előadó-művészeti tevékenység támogatására Meghívásos pályázati felhívás hiánypótló előadó-művészeti tevékenység támogatására A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Az EMMI az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról

Részletesebben

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok Emtv. szerinti, 2014. évi működésének és szakmai program-megvalósításának támogatására A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások

Részletesebben

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek Emtv. szerinti, 2014. évi működési támogatására A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások

Részletesebben

Pályázati kiírás az art besorolású filmek évi támogatására

Pályázati kiírás az art besorolású filmek évi támogatására Pályázati kiírás az art besorolású filmek 2017. évi támogatására A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) A pályázat célja: Az EMMI nyílt pályázatot hirdet a mozgóképről szóló

Részletesebben

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek Emtv. szerinti, 2015. évi működési támogatására A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások

Részletesebben

6/2010. (II. 4.) OKM rendelet

6/2010. (II. 4.) OKM rendelet 6/2010. (II. 4.) OKM rendelet az előadó-művészeti szervezetek beszámolójának formai és tartalmi követelményeiről, a benyújtásával és elfogadásával kapcsolatos részletes szabályokról, továbbá az elszámolható

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális SZÍNHÁZI előadó-művészeti szervezetek részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális SZÍNHÁZI előadó-művészeti szervezetek részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális SZÍNHÁZI előadó-művészeti szervezetek részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Részletesebben

Meghívásos pályázati felhívás

Meghívásos pályázati felhívás Meghívásos pályázati felhívás az erdélyi Hivatásos Együttesek X. Találkozójának megszervezésének és lebonyolításának támogatására A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Részletesebben

Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok Emtv. szerinti, 2015. évi működésének támogatására

Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok Emtv. szerinti, 2015. évi működésének támogatására Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok Emtv. szerinti, 2015. évi működésének támogatására A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) A pályázat

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Részletesebben

Meghívásos pályázati felhívás hiánypótló előadó-művészeti tevékenység támogatására

Meghívásos pályázati felhívás hiánypótló előadó-művészeti tevékenység támogatására Meghívásos pályázati felhívás hiánypótló előadó-művészeti tevékenység támogatására A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Az EMMI az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósítására határon túli magyar színházak és táncegyüttesek részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósítására határon túli magyar színházak és táncegyüttesek részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósítására határon túli magyar színházak és táncegyüttesek részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) A pályázat célja

Részletesebben

Pályázati felhívás kulturális alapellátás támogatására 1000 fő alatti kistelepülések számára

Pályázati felhívás kulturális alapellátás támogatására 1000 fő alatti kistelepülések számára Pályázati felhívás kulturális alapellátás támogatására 1000 fő alatti kistelepülések számára A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Kultúráért Felelős Államtitkárság A pályázat

Részletesebben

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA I. A pályázat kiírója: Manna Kulturális Egyesület (1155 Budapest, Bulcsú u. 44.) II. A pályázat célja: A Manna

Részletesebben

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A pályázat célja: meghívás a berlini Künstlerhaus Bethanien 3 hónapos alkotómunka programjára 2012. szeptember 15. és 2012. december 15.

Részletesebben

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására A pályázat célja: meghívás a berlini Künstlerhaus Bethanien 3 hónapos alkotómunka programjára

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Meghívásos pályázati felhívás színházak akadálymentesítésének támogatására. A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Meghívásos pályázati felhívás színházak akadálymentesítésének támogatására. A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Meghívásos pályázati felhívás színházak akadálymentesítésének támogatására A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Az EMMI az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és

Részletesebben

Meghívásos pályázati felhívás hiánypótló előadó-művészeti tevékenység támogatására

Meghívásos pályázati felhívás hiánypótló előadó-művészeti tevékenység támogatására Meghívásos pályázati felhívás hiánypótló előadó-művészeti tevékenység támogatására A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Az EMMI az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról

Részletesebben

Meghívásos pályázati felhívás a évadban megvalósuló szakmai-művészeti programok támogatására

Meghívásos pályázati felhívás a évadban megvalósuló szakmai-művészeti programok támogatására Meghívásos pályázati felhívás a 2016-2017. évadban megvalósuló szakmai-művészeti programok támogatására A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Az EMMI az előadó-művészeti

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására

A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására A pályázat célja: Az intézményi átalakulásban érintett közgyűjtemények új arculatának, intézményi imázsának

Részletesebben

Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok Emtv. szerinti, évi működésének támogatására

Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok Emtv. szerinti, évi működésének támogatására Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok Emtv. szerinti, 2017. évi működésének támogatására A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban:

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KULTÚRA KERETPROGRAMJÁBAN (2007-2013) RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KULTÚRA KERETPROGRAMJÁBAN (2007-2013) RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KULTÚRA KERETPROGRAMJÁBAN (2007-2013) RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA A Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma pályázatot

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósítására határon túli magyar színházak és táncegyüttesek részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósítására határon túli magyar színházak és táncegyüttesek részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósítására határon túli magyar színházak és táncegyüttesek részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) A pályázat célja

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele 2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település környezet-

Részletesebben

Előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek megvalósulása a cirkuszművészeti szakmai együttműködést erősítik.

Előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek megvalósulása a cirkuszművészeti szakmai együttműködést erősítik. AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Téma/cél: Önálló cirkuszi műsorok fejlesztése, a cirkuszművészet nemzeti kulturális identitás erősítésében betöltött szerepének erősítése, a határon

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására előadó-művészeti szervezetek részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására előadó-művészeti szervezetek részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására előadó-művészeti szervezetek részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) A pályázat célja Az

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő. AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az Előadó-művészet Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, melyre meghívja az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetet (1013 Budapest,

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása Pályázati felhívás színházi nevelési programok támogatására professzionális és a színházi neveléssel rendszeresen foglalkozó előadó-művészeti szervezetek részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások

Részletesebben

AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZET ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELEM KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására

AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZET ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELEM KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZET ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELEM KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására Az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális TÁNCMŰVÉSZETI előadó-művészeti szervezetek részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális TÁNCMŰVÉSZETI előadó-művészeti szervezetek részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális TÁNCMŰVÉSZETI előadó-művészeti szervezetek részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális TÁNCMŰVÉSZETI előadó-művészeti szervezetek részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális TÁNCMŰVÉSZETI előadó-művészeti szervezetek részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális TÁNCMŰVÉSZETI előadó-művészeti szervezetek részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására

A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására A pályázat célja: A magyar kultúrkincs bemutatása, megismertetése a közgyűjteményi szakmai szervezetek

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett Pályázati felhívás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett 21581 kódszámú Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Általános információk: A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat A pályázat célja: A csepeli sportegyesületek, sportcélú alapítványok működésének támogatása,

Részletesebben

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 1. Téma/cél: alkotói támogatás a Gárdonyi-emlékévhez kapcsolódva, egy szabadon választott Gárdonyi Géza mű illusztrálására Pályázati feltételek:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

Támogatás forrása: a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Támogatás forrása: a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Vizuális Művészetek Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet a Magyar Olasz Kulturális Évad keretén belül a Milánói Divathét alkalmából

Részletesebben

A KÖZMŰVELŐDÉS ÉS NÉPMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A KÖZMŰVELŐDÉS ÉS NÉPMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A KÖZMŰVELŐDÉS ÉS NÉPMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A pályázat célja: a közművelődés és népművészet 2012. évi szakmai tevékenységének fejlesztése és megújítása A támogatás formája: valamennyi

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

II. Önbesorolás alapján választott kategória (jelölje "X" -szel)

II. Önbesorolás alapján választott kategória (jelölje X -szel) EMMI - színházak és táncegyüttesek működési támogatása 2014. I. Pályázó szervezet neve: Kerekasztal Társulás II. Önbesorolás alapján választott kategória (jelölje "X" -szel) 1. kategória: Alkotóműhely

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra)

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra) 1. sz. melléklet Pályázati felhívás Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlást-nevelés fejlesztést

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14 Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésére Tárgy: A könyvtár szakmai eszközfejlesztésére,

Részletesebben

A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A pályázat célja: Nagy hagyománnyal rendelkező, fontos szak- és szépirodalmi lapok támogatása, amelyek a korábbi pályázati körből a megjelenési

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: AN NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő 2015. évi támogatásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap. Örökségvédelem Kollégium

Nemzeti Kulturális Alap. Örökségvédelem Kollégium Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégium 2. Téma: Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ONLINE módon történő pályázat benyújtásra

AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ONLINE módon történő pályázat benyújtásra AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ONLINE módon történő pályázat benyújtásra Az Előadó-művészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti szakmai színvonalú zenei, táncművészeti

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Pályázati feltételek: a pályázó intézmény az NKA portálján a regisztrációt megtette.

Pályázati feltételek: a pályázó intézmény az NKA portálján a regisztrációt megtette. A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online módon történő pályázat benyújtására Téma: Gárdonyi Géza Emlékévhez kapcsolódó vándorkiállítás lebonyolítására, valamint múzeumpedagógiai

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

a Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezetek működési célú támogatása 2013. c. pályázathoz NEA-13-M

a Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezetek működési célú támogatása 2013. c. pályázathoz NEA-13-M SEGÉDLET a Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezetek működési célú támogatása 2013. c. pályázathoz NEA-13-M Alapvető információk Szereplők Pályázó Az ügyfél Alapkezelő: EMET (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. népszerűsítő szabadidősport események (résztvevők száma min. 1000 fő);

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. népszerűsítő szabadidősport események (résztvevők száma min. 1000 fő); PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megszervezésének támogatására (Pályázat kódja: SPO-SE-08) Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (1051 Budapest, József A. u.

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 23924-1/2016. Előadó: dr. Antal Anikó SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Tárgy: A 2016. évi oktatási

Részletesebben

REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS

REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS Fiatal képzőművészek számára Pályázati kategória kódja: REB-15-MŰV Meghirdetés dátuma: 2015. április 3. Magyarország Kormánya a 2013. október 29-én megjelent,

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatot hirdet 2012. január 1. 2012. december 31. közötti időszakra a magyar kortárs galériák nemzetközi művészeti

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZET ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELEM KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására

AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZET ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELEM KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZET ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELEM KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására Az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, melyre

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az Előadó-művészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti szakmai színvonalú zenei, táncművészeti és színházi tervek megvalósításának

Részletesebben

Pályázati felhívás. Fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltató befogadására és állami támogatására

Pályázati felhívás. Fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltató befogadására és állami támogatására Pályázati felhívás Fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltató befogadására és állami támogatására Az Emberi Erőforrások Minisztere a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Részletesebben

L51 számú előterjesztés

L51 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere L51 számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjeszt és a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Kőbánya kolturális életének 2015.

Részletesebben