OLVASMÁNYOK A DRÁ A DRÁMA ÉS A ÉS A S SZÍNHÁZ TÖRTÉNETÉBŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OLVASMÁNYOK A DRÁ A DRÁMA ÉS A ÉS A S SZÍNHÁZ TÖRTÉNETÉBŐL"

Átírás

1 H. Tóth István Vasvári Zoltán OLV OLVASMÁNYOK A DRÁ A DRÁMA ÉS A ÉS A S SZÍNHÁZ TÖRTÉNETÉBŐL Budapest, 2006

2 OLVASMÁNYOK A DRÁMA ÉS A SZÍNHÁZ TÖRTÉNETÉBŐL Szemelvények és szövegértést fejlesztő feladatok Dr. H. Tóth István kandidátus Vasvári Zoltán folklorista, művelődéstörténész

3 TARTALOMJEGYZÉK Babits Mihály: Irodalmi nevelés (A retorika és a gondolkodás részlet) Feladatok az Irodalmi nevelés című tanulmányhoz Népi színjátszás dramatikus népszokások Feladatok a Népi színjátszás dramatikus népszokások című tájékozató szövegműhöz Rítus, mítosz, dráma Feladatok a Rítus, mítosz, dráma című tájékoztató szövegműhöz Utak a drámákhoz Feladatok az Utak a drámákhoz című tájékoztató szövegműhöz A görög színház Feladatok A görög színház című tájékoztató szövegműhöz A komédia Feladatok A komédia című tájékoztató szövegműhöz A dráma születése Aiszkhülosz Feladatok A dráma születése Aiszkhülosz című tájékoztató szövegműhöz A tökéletesség pillanata Szophoklész Feladatok A tökéletesség pillanata Szophoklész című tájékozató szövegműhöz Rutin és modernség Euripidész Feladatok A rutin és modernség Euripidész című tájékozató szövegműhöz Darazsak és felhők Arisztophanész Feladatok a Darazsak és felhők Arisztophanész című tájékozató szövegműhöz Arisztotelész: Poétika (Fordította: Sarkady János részlet) Feladatok a Poétika című tanulmányrészlethez Egy drámaíró-nemzedék előfutára Christopher Marlowe Feladatok az Egy drámaíró-nemzedék előfutára Christopher Marlowe című tájékoztató szövegműhöz Ragyogóbb a napnál Shakespeare és a Globe Színház Feladatok a Ragyogóbb a napnál Shakespeare és a Globe Színház című tájékoztató szövegműhöz William Shakespeare: Romeo és Júlia (Fordította: Kosztolányi Dezső részlet) Feladatok William Shakespeare Romeo és Júlia című tragédiájának részletéhez Egy elkeseredett, kritikus drámaíró Ben Jonson Feladatok az Egy elkeseredett, kritikus drámaíró Ben Jonson című tájékoztató szövegműhöz A commedia dell arte Feladatok a Commedia dell arte című tájékoztató szövegműhöz

4 A drámai műnem jellemzői Feladatok A drámai műnem jellemzői című tájékoztató szövegműhöz A klasszikus tragédia megteremtője Pierre Corneille Feladatok A klasszikus tragédia megteremtője Pierre Corneille című tájékozató szövegműhöz A modern polgári irodalom őse Molière Feladatok A modern polgári irodalom őse Molière című tájékozató szövegműhöz Az olasz komédia megreformálója Carlo Goldoni Feladatok Az olasz komédia megreformálója Carlo Goldoni című tájékoztató szövegműhöz Lessing dramaturgiája Feladatok a Lessing dramaturgiája című tájékoztató szövegműhöz A leglatinabb német költő Friedrich Schiller Feladatok A leglatinabb német költő Friedrich Schiller című tájékozató szövegműhöz A teljes és utolérhetetlen Goethe Feladatok A teljes és utolérhetetlen Goethe című tájékozató szövegműhöz Egy híres levél három műfordításban Feladatok a Tatjána levele Anyéginhoz című fordításrészletekhez Az orosz élet éles szemű kritikusa Anton Pavlovics Csehov Feladatok Az orosz élet éles szemű kritikusa Anton Pavlovics Csehov című tájékoztató szövegműhöz A szecessziós dráma A szecessziós dráma legjelentősebb alkotói a világirodalomban HUGO VON HOFMANNSTHAL MAURICE MAETERLINCK ARTHUR SCHNITZLER FRANK WEDEKIND A szecesszió színházának nagy rendezője MAX REINHARDT Feladatok A szecessziós dráma című tájékoztató szövegműhöz Széchenyi István szerepe a Nemzeti Színház létrejöttében Feladatok a Széchenyi István szerepe a Nemzeti Színház létrejöttében című tájékoztató szövegműhöz A Pesti Magyar Színház Feladatok A Pesti Magyar Színház című tájékoztató szövegműhöz A modern dráma válsága HENRIK IBSEN MAURICE MAETERLINCK G. B. SHAW LUIGI PIRANDELLO BERTOLT BRECHT EUGEN IONESCO SAMUEL BECKETT Feladatok A modern dráma válsága című tájékoztató szövegműhöz

5 Bibliográfia 1. Szakirodalom 2. Szövegkiadások 3. Az Európa Kiadó Diákkönyvtár sorozatának drámakötetei

6

7 Babits Mihály: Irodalmi nevelés (A retorika és a gondolkodás részlet) Sokat beszélnek az irodalmi nevelésről és sokszor ellenséges hangokon. E tanulmány célja megmutatni, miért lett az irodalmi nevelés, s miért maradt az emberi szellem minden nevelésnek tengelye. A stilisztikáról és a retorikáról lesz szó: arról a két stúdiumról, melyet a klasszikus ókor egynek tekintett, és egy néven retorikának nevezett. Egy stúdium ez most is, csakhogy két oldala van: gondolataink összegyűjtése és kifejezése. Egy oldalról gondolni, más oldalról beszélni tanít, a szó legtágabb értelmében. Az olvasás is gondolkodás, s az írás is beszéd. Gondolkodni és beszélni: nem lehetne rövidebben és mégis teljesebben megjelölni egész középiskolai tanításunk célját. Nem tanítunk mesterségeket, és nem képesítünk semmi mesterségre. Nem tanítunk tudományt: a tudomány nem tíz-tizennyolc éveseknek való. Aki tudományt akar tanulni, annak már nagyon jól kell gondolkodni tudnia. Művészetet sem tanítunk: azt nem lehet tanulni. Gondolkodni és beszélni tanítunk. S ha ilyen szempontból nézzük a dolgot, akkor megértjük, miért volt a művelt ókor szellemi nevelésnek egyik fő tárgya a retorika, s be fogjuk látni, hogy ami a lényeget illeti, manapság sincs ez másképp. Egész iskolád retorikai, s minden tárgy igazában csak retorika ma is. Minden nyelvtan és minden irodalom gondolkodni tanít és beszélni. A nagy írók művei stilisztikai és retorikai példatárak, s az idegen nyelvekből még jobban megérted a gondolkodás és a kifejezés bonyolult masináját, mint a magadéból, melyet már megszoktál. A számtan levezetéseivel a retorika egy része: a dedukciók tana foglalkozik. A természetrajz megfigyelésre, a fizika az induktív következtetésre tanít. Ha felelsz tanárod váratlan kérdésére, gondolkodni tanulsz; ha összefoglalod, amit tanultál, beszélni. Gondolkodni és beszélni: voltaképpen egy. Gondolkodás nem képzelhető el beszéd nélkül és megfordítva. Logosz: ez a görög szó észt jelent és szót, s ész és szó nem különböző dolgok. A gondolat hangtalan beszéd, a szó megtestesült gondolat mondja egy híres nyelvtudós. Ezért a retorika, mely gondolkodni, a stilisztika, mely beszélni tanít, voltaképpen egy tudomány. * * * * *

8 Feladatok az Irodalmi nevelés című tanulmányhoz 1. Hogyan fogalmazza meg Babits a tanulmány célját? Fejezze be a mondatot! A tanulmány azért született, a) hogy: b) hogy: 2. Derítse ki a szövegből! a) Melyik az a két tudomány, amelyeket a klasszikus ókorban egynek tekintettek? b) Melyik az az egy? 3. Fogalmazza meg: hogyan vall a szerző arról, akinek tudományt akarnak tanítani? 4. Melyik állítás a helyes? Minden nyelvtan és minden irodalom a) beszélni tanít. b) megfigyelésre tanít. c) gondolkodni és beszélni tanít. d) gyönyörködtet. e) következtetésre tanít. 5. Melyik tantárgy feladatáról nem ír e tanulmány? a) fizika b) számtan c) történelem d) természetrajz e) kémia 6. A szerző szerint mit nem tanít az iskola? Sorolja fel! 7. Milyen összefüggés van a retorika és a stilisztika között? 8. Fejezze be a következő állításokat! a) Azért nem tanítunk tudományt, mert b) Ha felelsz tanárod váratlan kérdésére, akkor 9. Foglalja össze (bekezdésenként 1 1 mondattal) Babits gondolatait! 10. Ön szerint mi a mai középiskolai tanítás célja? Válaszoljon egy tartalmas bekezdésnyi szövegművel (= 4 5 mondattal)! * * * * *

9 Népi színjátszás dramatikus népszokások A naptári ünnepekhez, jeles napokhoz fűződő színjátékszerű népszokások sokféle szempontból vizsgálhatók; csak igen sokrétű, komplex kutatómódszer segítségével értelmezhetjük minden sajátosságukat, és vizsgálatukat nemcsak az etnográfia tartja feladatának, hanem más tudományágak is. Az összehasonlító vallástörténeti kutatást régóta foglalkoztatják e dramatikus jellegű szokások; a színháztörténész a népi színjátszás sajátos vonásait keresi bennük s ezen túlmenően a színjátszás létrejöttének kérdéseit óhajtja a szokásokból levonható tanulságok segítségével megoldani. A népköltészet kutatója a drámai szövegek és rítusénekek élettörténetét, a változatok kialakulását és összefüggéseit, tartalmi és formai sajátosságait tanulmányozza. A népi társadalom vizsgálóját azok a közösségi formák érdeklik, amelyek keretében e szokások realizálódnak. S így folytathatnók a felsorolást. Mást keres e dramatikus szokásokban a népzene, a népi tánc, a népi díszítőművészet tanulmányozója (maszkok, kosztümök, kellékek). A vallástörténeti, esztétikai és más szempontok külön is, de együttesen is felmerülhetnek; példa mindegyik irányra bőségesen akad hazánkban is, külföldön is. (Dömötör Tekla: Naptári ünnepek népi színjátszás. Akadémiai, Budapest, oldal) Emeljük fel királynénkat! Pünkösdi királynéjárás Tótszentpál (Somogy megye). Gönyey (Ébner) Sándor felvétele, 1926 (Néprajzi Múzeum, Budapest)

10 A következőkben az egyik legismertebb, formákban és változatokban gazdag, naptári ünnephez kapcsolódó dramatikus népszokásunkat, a pünkösdi királyné-járást idézzük Vasvári Zoltán folklorista tanulmányának segítségével. Az emberi élet kereteit alapvetően meghatározza az idő múlása. Az egyenletesen és megállíthatatlanul folyó idő monotonitását a természet évről évre bekövetkező megújulása, az évszakok ritmikus változása és a társadalom intézményei sokoldalúan strukturálják a benne élő ember számára. A lineáris idő ciklikussá válik, a szellem számára is mondanivalót hordoz. A pünkösdölés a tavaszi-nyáreleji ünnepkör jellegzetes szokása; Magyarországon általánosan ismert. A rítus több forrásból táplálkozik. Egyrészt nem választható el a tavaszi ünnepkör általános hangulatától, a természet újjászületése felett érzett örömtől. Ősi termékenységvarázsló rítus is egyben, amelynek nyomai szövegeiben kimutathatóak. A másik forrás a keresztény kultúra. Az egyház, mint sok más ősi pogány ünnepet, a pünkösdölést is beépítette saját rituáléjába. Az egyház a húsvét változó dátumához igazodva hét héttel húsvét után rendelte el pünkösd vasárnapjának megünneplését. A magyar pünkösd szó a görög pentekosztész szóból ered, amelynek jelentése ötvenedik, azaz a húsvéttól számított ötvenedik napot jelenti. Kniezsa István, jövevényszavaink egyik legkiválóbb tudósa magyarba való átvételét a feltehetően ófelnémet pfinkusti -ból származtatja, mások szláv jövevényszónak tekintik. A május hónap Európa, így hazánk éghajlati viszonyai között valóban a természet virágba borulásának, a termékenység ígéretének ideje. A pünkösdkor megjelenő különböző szokások (zöldág-járás, májusfa-állítás), a motívumok (rózsa, ifjú jegyespár, nász) a megújulás, a termékenység allegóriáiként foghatók föl. A XVIII. század végétől kezdve vannak adataink Magyarországon a pünkösdi királynőválasztás szokásáról. A régebbi adatok csak királyválasztásról szólnak. A XIX. századból mindkettőre vannak írásos források. A XX. századra már csak a kislányok királynő választási szokása maradt fenn. Dömötör Teklát idézve, az írásos adatok alapján négy csoportba rendezhetjük a szokást: 1. pünkösdi királyválasztás a legények korcsoportjából, 2. király- és királynőválasztás a legények és a nagyleányok csoportjából, 3. király- és királynőválasztás a gyermekek korcsoportjából és 4. leányok királynőválasztása. [ ] A pünkösdi királynő-választás XX. századi formájában már csak kislányok vettek részt kislány (leggyakrabban 6-7) maga közül királynőt választott, a legkisebbiket. Mindannyian ünneplőbe öltöztek, a királynő fehérbe. Arcát többnyire fátyollal leborították, vagy koszorú volt a fején. A leányok házról-házra jártak, megkérdezték: szabad-e pünkösdölni, a királynőt megmutatni. Ezután kezdték az éneket. Sok helyen (pl. Bélapátfalva) táncoltak is. Az énekelt dallam ütemére lassan körbeforogtak: bal lábbal léptek, majd a jobb lábat melléhúzták. Az ének végén áldást mondtak a házra és a háziakra, és a Jézus Krisztust dicsérték. Ezután megmutatták a királynőt, és adománykérésre ajándékot kaptak. A Dunántúlon termékenység-varázslás is kapcsolódott a szokáshoz. Háromszor magasra emelték a királynőt és ezt kiáltották: Ekkora legyen a kendtek kendere! A Jászságban menyasszonyt és vőlegényt is választottak, és lakodalmi menet formájában vonultak. Az énekre körtáncot jártak. A pünkösdi királynő-járás életkorhoz kötődő kisebb közösség szokása, egyúttal elválaszthatatlan a naptári időszakhoz kapcsolódó egyéb rítusmotívumoktól. Mindez kimutatható a gyűjtött szövegek struktúrájában is. Kontaminált jellegű szerkesztéssel van dolgunk: a különböző eredetű és tartalmú szövegelemek füzérszerű összeéneklésével. Ez a jelenség a legtöbb táncos gyermekjátékunknál kimutatható. A szokás funkcionális struktúrája a következő: 1. Beköszöntés 2. A szokásdallam 3. Gyermekjáték 4. Adománykérés 5. Áldás 6. Dicséret

11 A különböző helyi változatokban egyes elemek hiányozhatnak, illetve egyéb szövegelemekkel bővülhet a struktúra. A dunántúli változat párbeszédes beköszöntővel kezdődik általában: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké ámen! Megnézem a királynétokat, édes-e vagy savanyú. Ó, igen édes, nesze egy kis ajándék! Köszönjük szépen. Na, gyerekek, itt elég jól kaptunk, táncoljunk egyet! Ebben a változatban a királyné megtekintése és az adományozás a rítus elejére kerül, ezt követi az ének és a tánc. Gyakoribb, amikor a beköszöntő csak dicséretből és engedélykérésből áll: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szabad-e pünkösdölni? (Szabad-e királynőt járni?) Jézus dicsérete a szokás végén ismét visszatérhet, ez, mint később látni fogjuk, különösen a palóc változatban gyakori. Az engedély elhangzása után kerül sor a nyolc soros szokásdallam eléneklésére, amit tánc is kísérhet: Elhozta (meghozta) az Isten Piros pünkösd napját, Mi is meghordozzuk (Hogy meghordozhassuk) Királykisasszonykát (Királyné asszonykát). Nem Anyától lettem (szöltem), Rózsafán termettem, Piros pünkösd napján Hajnalban születtem. A vitnyédi (Sopron megye) változat az 5 8. sor gondolatmenetét más változatban adja: A mi királynénkat Nem is anya szülte, A pünkösdi harmat Rózsafán termette (Rózsából nemzette). Pünkösdi királynéjárás (Vitnyéden (Győr-Sopron megye, 1938) Pünkösdi királynéjárás menete Vitnyéd község utcáján (Győr-Sopron megye, 1970)

12 Rózsaszirmokat szórnak a pünkösdi királyné fejére (Vitnyéd, Győr-Sopron megye, 1970) Egy másik változat 7 8. sora így hangzik: Húgom, édes húgom, Szent Erzsébet asszony. Majd kéréssel folytatódik: Ha váltságos volnék vagy egypár tojással, vagy egypár krajcárral. A szokásdallam feltűnő, jellegzetes motívuma a rózsafán termett lény. Nem anyától szültem, Rózsafán termettem, Piros pünkösd napján Hajnalban születtem. Mink vagyunk a rózsák, Mink szeretjük egymást, Szép piros hajnalba Megöleljük egymást. A másik érdekes motívum Szent Erzsébet neve. Itt az összekötő kapocs szintén a rózsa. A fiatalon idegenbe került Erzsébet legendájában fontos szerepet játszik a rózsacsoda: mikor a szegényeknek titokban alamizsnát vitt, s ezért kérdőre vonták, kötényében a kenyér rózsává változott. [ ]

13 A pünkösdi, általában a tavaszi ünnepekhez gyakran kapcsolódtak énekes-táncos dramatikus gyermekjátékok. Ezek, mint a pünkösdi királyné-járás esetében is, főként a lányok játékai. Ennek szövegbeli nyomai a következő sorok: A dunántúli változat jellemző befejezése: A szép leányoknak (Ifjú leányoknak) Rózsakoszorúját (Háromágú haját), A szép legényeknek (Ifjú legényeknek) Rozmaring bokrétát (Szegfűbokrétáját / Vőlegénybokrétát) A szép menyecskéknek Utcán az ülésük, A kis gyerekeknek Porba heverésük. Öreg embereknek Csutora borocska (Töltött galambica), Öreg asszonyoknak Porhanyós pogácsa (Szentlélek malasztja). Hintsetek virágot az Isten fiának, Éljen a királykisasszony! A felkeresett ház udvarán a pünkösdölők körülállják a királynét (Nemesládony, Vas megye, 1952) Egyes helyeken még megmaradt az ősi termékenységvarázsló jókívánság. A királykisasszonyt háromszor magasba emelték és azt kiáltották: Ekkora legyen a kendtek kendere!, vagy Ekkora legyen a kender, akkora meg a len! A palóc változat felépítése sok hasonlóságot mutat. A szokásdallam bekezdő első négy sora a pünkösd beköszöntét tudatja: Mi van ma, mi van ma? (Ma vagyon, ma vagyon) Piros pünkösd napja.

14 Holnap lesz, holnap lesz A második napja. A következő négy sor a dunántúli változatban ismeretlen, és a fiatal férfiak tavaszi lovasjátékainak hagyományára utal. Több változatban él: Jászsági változata: Jól megfogd, jól megfogd Lovadnak kantárját, Hogy ki ne tapossa A pünkösdi rózsát. Ne tipegj, ne topogj, Mer ha mettapodod A pünkösdi rózsát, Megadod az árát. Jó legény, jó legény, Jól megfogd a lovadnak száját, száját. Ne tapossa, ne tapossa A pünkösdi rózsát. Előfordul az András személynévhez kapcsolódva is, ami valószínű utalás II. András királyunkra: András, bokrétás, Feleségös, jó táncos, Jól meghúzd, jól meghúzd A lovadnak kantárját, Ne tipedje, ne tapodja A pünkösdi rózsát! Ezt követi a jól ismert Lányok ülnek a toronyba kezdetű gyermekjáték-dallam különböző változata: Lányok ülnek a toronyba Rózsás koszorúba, Hosszú a te szoknyátok, Nagy port indítanátok. Ha jó lányok volnátok, Nékem dicsérnétek. Lányok vagytok, szépek vagytok, Piros az orcátok. Kertbe mentek, rózsát szedtek, Fáj a szívem rátok.

15 Egy mai pünkösdi-királyné A szokás e gyermekjáték részletében a tavaszi párosító játékok (vár-játék, bújj-bújj zöldág, hidas-játék, Miért kerülöd, fordulod az én házam tájékát?) párhuzamát találjuk. Különösen így van, ha figyelembe vesszük, hogy Jászságban a menyasszonyt és vőlegényt is választottak. Egy példa a kapcsolat meglétére: Bujj-bujj zöldág, Jöjj átu, jöjj átu Te szép arany búza. Ma vagyon, ma vagyon Pünkösd első napja, Holnap lesz, holnap lesz A második napja. A palóc változatban is előfordul népdalszerű részlet: A pünkösdi rózsa kihajtott az útra. Szödje fel a menyasszony, kösse koszorúba. Vessük össze a fenti változatot a következő ismert népdallal: Két szál pünkösdrózsa Kihajlott az útra, Nincs, mi leszakassza, Csak úgy hervad rajta. A palóc változat is adománykéréssel, majd áldással és dicsérettel fejeződik be. Jászsági változata így hangzik: Adjanak, adjanak, Amit Isten adott, Mert tudjuk, jól tudjuk, Hogy az Isten adta (El ne tagadjátok).

16 Látjuk a gazdasszony szándékát, Hogy forgatja a láda kulcsát, Ha nem sajnálna egy-két krajcárt. A rítuszáró áldáskérés általánosan elterjedt forma: Az Isten áldása Szálljon a házukra, Mint azelőtt szállott Az apostolokra. A formulában az országosan ismert, A pünkösdnek jeles napján sorai csengnek vissza: A pünkösdnek jeles napja, Szent-lélek Isten küldötte, Erősíteni szíveket, Az apostolokat. A palóc vidékről felmerül egy, a pünkösdölésben ritka, esővarázsló formula is: Adjon Isten lassú esőt, Mossa össze mind a kettőt! A szokás a Jézus Krisztus dicséretével fejeződik be: Dicsértessék a Jézus Krisztus! (Vasvári Zoltán: Elhozta az Isten piros pünkösd napját. A pünkösdi királyné-járás változatairól. In: Mindenes Gyűjtemény I. Tanulmányok Küllős Imola 60. születésnapjára. Artes Populares 21. Szerk.: Csörsz Rumen István. ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, ) * * * * *

17 Feladatok a Népi színjátszás dramatikus népszokások című tájékozató szövegműhöz 1. Mely tudományágak, milyen szempontokból vizsgálják a dramatikus népszokásokat? 2. Milyen művészi jellegű megnyilvánulások, összetevők fedezhetők föl a dramatikus népszokásokban? 3. Keressenek párhuzamokat a dramatikus népszokások és a színház megnyilvánulásai összetevői között! 4. Mivel magyarázza a Vasvári-tanulmány a naptári ünnepekhez kapcsolódó dramatikus népszokások létrejöttét? 5. Foglalja össze, mit tudott meg a fenti tanulmányból a pünkösd eredetéről? 6. Sorolja föl a pünkösdhöz kapcsolódó népszokásokat! 7. Milyen formái voltak a pünkösdi király- vagy királyné-választásnak? 8. Melyik az a pünkösdi király- vagy királynéválasztási forma, amely a 20. századra is fennmaradt? 9. Kik vesznek részt ebben a pünkösdi király- vagy királynéválasztási formában? 10. Ismertesse ennek a pünkösdi király- vagy királynéválasztási formának a funkcionális struktúráját (= szerkezetét)! 11. Nevezze meg a pünkösdi király- vagy királynéválasztás dramatikus népszokásban megjelenő rítuselemeket! 12. Gyűjtse össze a pünkösdi király- vagy királynéválasztás dramatikus népszokás a) motívumkészletét; b) dramatikus elemeit! 13. A magyar nyelvterület mely tájain ismert szokás a pünkösdi király- vagy királynéválasztás? 14. Vesse össze a pünkösdi király- vagy királynéválasztás szokást a népi gyermekjátékokkal! Említse meg az egyezéseket és az eltéréseket! 15. Fejtse ki írásban, hogy milyen kapcsolatokat lát a dramatikus népszokások és a színjátszás között! * * * * *

18 Rítus, mítosz, dráma Az alábbiakban a mítosz, rítus és dráma, színjáték bonyolult kapcsolatrendszerének lehetséges magyarázataihoz kívánunk adalékokkal szolgálni. Az első szöveget Bécsy Tamás Mi a dráma? című művéből idézzük. A szerző véleménye, hogy a drámát nem eredeztethetjük egyértelműen a színjátékból, vagyis szövegeknek élő emberek általi élőszóban és cselekvésekben történő megjelenítéséből. A szertartások és rítusok viszont mindkét esetben a háttérben álló, előzményként lappangó forrásokként elemzendőek. A dráma kialakulására kétszer is utalnunk kell, a görögök és a középkor drámájának tárgyalásakor. Ezekben a fejezetekben említenünk kell majd olyan vallásos ceremóniákat, szertartásokat, amelyek élő emberek jelenlétével valósultak meg, és amelyekben a szövegek élőbeszédként hangzottak fel. Az, hogy mind a két esetben a vallásos rítusokat, azaz a szövegeknek jelenlévő emberek által történő élőbeszédét és az ő fizikai cselekvéseiket is ott találjuk a dráma forrásainál, egyáltalán nem jelenti, hogy a dráma a színjátékból nőtt ki, avagy egy történetnek és alakjainak élő emberekkel való megszemélyesítéséből. Ebből a vallásos ceremóniából ugyanis a színjáték, illetve az a művészeti ág bontakozott ki, amelynek műalkotásaihoz az emberi test nélkülözhetetlen. Ha azon az alapon vonnánk kétségbe a dráma önálló irodalmi műnem voltát, hogy a kialakulásánál ott találjuk az élőbeszédet, és ha ebből továbbá arra következtetnénk, hogy teljessé tételében az élő emberek szükségesek, akkor az epika és a líra irodalmi műnem mivoltát is kétségbe kellene vonnunk, hiszen az eposzok és a lírai művek is élőbeszédben, illetve élő emberek énekében hangzottak föl először. És akkor ebből is azt a következtetést lehetne levonnunk, hogy teljessé tételük, szépségük kibontása stb. csak élő emberekkel történő előadásmódban lehetséges. Az irodalom minden műneme először élőbeszédben vagy énekben formálódott meg. A mondat tulajdonképpen félrevezető, mert amikor a mű élőbeszédben hangzott föl, még nem létezett irodalom. Az élőbeszédben felhangzó mű és az írott mű között létüket tekintve alapvető különbség van. Az élőbeszéd mindig több egy jelentéscsatornával, mint az írott szöveg. Ezáltal az élőbeszédben elhangzó mű létezését tekintve minden egyes alkalommal más és más. (Bécsy Tamás: Mi a dráma? Béda Books Kiadó, Budapest, oldal)) Kirk, a világhírű mítoszkutató szövegéből fontos szempontokat kapunk mítosz és rítus kapcsolatrendszerére, esetleges genetikus kapcsolataikra, illetőleg lényegi különbségeikre. A feltárt összefüggések jó eligazításul szolgálnak a mítosz, a rítus, a dráma és a színház kapcsolatainak megértéséhez. [A] görög mythos mesét jelent, vagy igen széles értelemben bármit, amit valaki mond: egy állítást, egy történetet, egy darab cselekményt. [ ] [Egyes kutatók szerint (ritologiai iskola, XIX. század vége)] minden mítosz rítushoz kapcsolódik. Ennek a legkorlátoltabb változata szerint valamennyi mítosz a rítusból ered, s annak valamely motívumát vagy az okát magyarázza. Ennek az elméletnek döbbenetes divatja támadt, amikor (legnagyobbrészt Robertson Smith és Frazer gondolatait hasznosítva) első ízben kapták föl a Biblia-kutatók, akik a közel-keleti mítoszok és rítusok értelmezésében igen vonzónak találták ezt a teóriát, és különösen a héber anyagot tudták teológiailag elfogadható módon interpretálni a segítségével. Kétségtelen tény, hogy sok mítosz talán a közel-keletiek legkivált valóban rítusokhoz kapcsolódik és néhányukat avégett kreálhatták, hogy számot adjanak olyan tevékenységekről, amelyeknek a célja immár nem volt világos. Ám egyedül a mítosz és a rítus formájának az alapján gyakran nehéz megállapítani, hogy melyik volt előbb; itt óvatosságra van szükség. [ ] [A] rítusok végső soron vagy rites de passage [az átmenet rítusai], vagy a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos akciók. Az átmenet rítusai motívumként elvonultságot, egy

19 kezdetleges állapotba való visszatérést, harcot és próbatételt tartalmaznak; a termékenységi rítusok motívumai a bűnbakok, fenyítések, tisztítások, égetések, szexuális aktusok és különböző világos értelmű, növényekkel és állatokkal végzett manipulációk. [ ] E tevékenységfajtákat végrehajtották a legtöbb olyan rítusban, amely több volt egyszerű áldozatnál. Az elvonultság, a fenyítés, a nász, a transzvesztizmus, a tűz különböző alkalmazásai, a növényekkel és állatokkal végzett manipulációk mitikus interpretációt kaptak, és természetes módon részévé lettek az elbeszélt történetnek. He egyébként megmagyarázhatatlan és szokatlanul összefüggéstelen mítoszban nagyon nyomatékos módon vannak jelen ezek az elemek, akkor joggal gyaníthatjuk, a mítosz vagy rítuális eredetű, vagy rítusra vonatkozik. Ám ezek nem az egyedüli és nem is a legszokásosabb témái a mítoszoknak. (G. S. Kirk: A mítosz. Holnap Kiadó, Budapest, oldalak) Végül a Gilgames első táblájáról idézünk. Milyen mitikus, rituális, illetőleg a dráma és a színjáték irányába mutató jellemzőket találunk a szövegben? * * * * * [ ] Hallják az istenek az ember iszonyú fogcsikorgatását, s Anuhoz, Uruk istenéhez fejcsóválva szólnak eképpen: Hőst teremtettél, isten-embert, legyőzhetetlen ég-bikáját ilyen hát Gilgames, kétharmadrész-isten, egyharmadrész-ember? Mint vethetne Aruru pányvát ez iszonyú bika nyakába? [ ] Szánja Anu atya az ember iszonyú fogcsikorgatását, Fejét csóválja, s ily parancsot ád Aruru istenasszonynak: Te, Aruru, új hőst teremtesz a nagy Gilgameshez hasonlót! Hadd versenyezzen ez a kettő, hogy Uruk népe megnyugodjon. (Gilgames Enkidu megteremtése. Részletek az I. táblából. Rákos Sándor fordítása.)

20 Feladatok a Rítus, mítosz, dráma című tájékoztató szövegműhöz 1. Határozza meg a) a rítus fogalmát; b) a mítosz fogalmát! 2. Mi a mítosz szó eredeti jelentése? 3. Hogyan jellemzi Bécsy Tamás a rítust az idézett szövegben? 4. Milyen jelentőséget tulajdonít Bécsy Tamás az emberi testnek és az emberi hangon megszólaló szövegnek? 5. Mi jellemzi az irodalom előtti formákat? 6. Milyen lényegi különbség van az élőbeszédben és az írásban megjelenő mű között? 7. Miben látja Bécsy Tamás a) a dráma eredetét; b) a színjáték eredetét? 8. Foglalja össze a ritológiai iskola legfontosabb megállapításait! 9. Kik voltak az ritológiai iskola megalapozói? 10. Fogalmazza meg a mítosz és rítus lehetséges összefüggései a fenti Kirk-idézet alapján! 11. Melyek a rítusok legfontosabb típusai? 12. Keresse ki a Gilgames-idézetből a) a mitikus elemeket; b) a rituális elemeket; c) a dráma irányába mutató elemeket! 13. Soroljon föl példákat az egyes rítusokra eddigi tanulmányiból, illetőleg könyvtári gyűjtőmunka alapján! 14. Fogalmazza meg a gondolatait esszészerű írásműben mítosz, rítus, dráma és színjátszás kapcsolatrendszeréről! Írásában építsen a fent idézett szövegekre! * * * * *

21 Utak a drámákhoz Előjáték (Prológus) I. felvonás Adj, király, katonát! Nem adok! Ha nem adsz, szakítok! Szakíts, ha bírsz! Ugye, emlékeznek még erre a katonát kérő-szerző gyermekjátékra? Kikből is állt? Játékosokból (szereplőkből). Mi jellemzi ezt a szövegművet? A feszült, indulattelt párbeszéd (dialógus/dikció). Mi következett a Szakíts, ha bírsz! erőteljes, esetleg a gúnyos felhangot sem nélkülöző kiáltás után? A cselekvés (akció). A játszók beszédmódja fontos eszközül szolgált, mert egy-egy jellemet (karaktert) mutatott meg, nevezetesen a szembenálló hadseregekét. Összeütközésük (konfliktusuk) az ellentétes akaratot fejezte ki. A seregek egymást felváltva egy-egy katonával képviselve egészen addig futottak szakítani, amíg a végkifejlet be nem következett, vagyis az egyik hadsereg királya magára nem maradt. A játék végén oldódott a feszültség, bekövetkezett az a jóleső érzelmi felemelkedés vagy megtisztulás (katarzis), amely után vidám könnyedséggel láthattak a résztvevők újabb fontos dolgok után Amiről eddig olvashattak, az nem más, mint a klasszikus, ókori eredetű műnemek harmadik nagy együttese: a dráma. II. felvonás A drámai művek nemcsak hallgathatóak a rádió, a magnó- és cd-felvételek jóvoltából, hanem megtekinthetőek színpadi előadás formájában is, sőt képmagnófelvételnek, képlemeznek (= dvd) köszönhetően bármikor meg-/újranézhetőek. És ne feledjük: olvashatjuk is ezeket az alkotásokat! Mi ehhez, tehát a drámaolvasáshoz járulunk hozzá Szerdahelyi István kutatásaira, Dobcsányi Ferenc és Mész Lászlóné módszertani írásaira támaszkodva. A dráma műnem a tárgyát és a témáit elsősorban a külső valóságból meríti, de alapvetően ellentétben az epikával dialogikus formájú, a cselekmény mindenekelőtt a szereplők párbeszédeiből és/vagy monológjaiból tárul fel. Vannak, akik úgy vélekednek, hogy az eseményeket elbeszélő monológok alárendelt jelleggel fordulnak elő. A szereplők korát, külsejét, öltözékét, az író/a költő fontosabbnak tartott mozdulatokat, illetőleg cselekedeteket, a cselekmény időpontját, helyszínét jelzésszerű (rövid), zárójelbe tett, esetleg más módon elkülönített, úgynevezett szerzői utasítások (instrukciók) tartalmazzák. Ezek a szövegtípusok éppúgy tájékoztatóak (informatív), mint a műfaji megjelölés, a játszó személyek (szereplők) felsorolása, a felvonásokat, valamint a jeleneteket bevezető számok. A befogadóhoz (olvasó, néző, hallgató) szóló szövegek közé tartoznak a szereplőknek azok a megjegyzései is, amelyeket a félre instrukció jelez. A most elősorolt szövegtípusfajták közlő-magyarázó (informáló) jellegüknél fogvást nem tartoznak az esztétikailag-stilisztikailag létrehozott műalkotáshoz, az ugyanis: a szereplők megszólalásának sora, már a minőségét tekintve is más típusú szövegmű. A dráma beszédhelyzete jelen idejű. A múlt eseményei vagy a jövő képei a jelenben elhangzó párbeszédekből és/vagy monológokból bontakoznak ki. Nem hagyható szó nélkül, hogy vannak egyszereplős drámák, amelyeket monodrámáknak is mondhatunk. Ezek a művek formálisan valóban monológokra épülnek, de mindig dialogikus helyzeteket mutatnak be,

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és ú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Színháztörténet Színháztörténet:

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma emelt szint 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 22. DRÁMA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Feladatok 1. Elemezze egy szabadon

Részletesebben

Görög színház és dráma

Görög színház és dráma Görög színház és dráma Mi a dráma? Drámai műfajok: Tragédia: drámai műfaj, melyben a főhős életének vagy személyiségének összeomlása árán éri el a célját, a harmónia rendkívüli érték pusztulása árán áll

Részletesebben

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat)

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés,

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

A 17. századi francia klasszicizmus

A 17. századi francia klasszicizmus A 17. századi francia klasszicizmus A 17. század közepén Franciaországban új stílus: a klasszicizmus (classis = osztály; classicus = első osztályba tartozó) Jellemzi: az antikvitás tisztelete és követése,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 19. DRÁMA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 25. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Dráma és Tánc készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. alapján 9. évfolyam 2 DRÁMA ÉS TÁNC Célok és feladatok A dráma

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

A görög dráma kialakulása

A görög dráma kialakulása A görög dráma A görög dráma kialakulása előzmények: perzsa háborúk, demokrácia kialakulása társadalmi csoportok küzdelme, konfliktusai, állandó változás élménye a dráma lesz az irodalom vezető műneme forrása:

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 24. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Dráma

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása

I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása A dolgozatban az antik szerelmi regény egyik képviselőjének, Kharitónnak Khaireas és Kallirhoé című regényét vesszük vizsgálat alá. A mű Kr. e I. század

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma középszint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 27. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ

Részletesebben

XX. A Nyugat további alkotói

XX. A Nyugat további alkotói XX. A Nyugat további alkotói 1. Krúdy Gyula Hol, mikor született és halt meg az író? 2. Mely helyszíneknek van komolyabb szerepe életútján? 3. Milyen kapcsolat fűzte az alábbi nőkhöz? Csákányi Julianna:

Részletesebben

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az esztétikai nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az esztétikai nevelés a személyiség formálásának olyan sajátos útja, amelynek során az esztétikum hatásait tudatosan érvényesítjük a nevelési céljaink

Részletesebben

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64 IRODALOM 1 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve IRODALOM 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni

Részletesebben

DRÁMA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

DRÁMA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 1. Színház- és drámatörténet DRÁMA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 1.1. Az ókori színház és dráma Az ókor színháza és néhány görög dráma Az ókor színháza, a görög dráma és a római komédia - a görög színházművészet

Részletesebben

DRÁMA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. 1. Színház- és drámatörténet

DRÁMA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. 1. Színház- és drámatörténet DRÁMA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 1. Színház- és drámatörténet 1.1. Az ókori színház és dráma Az ókor színháza és néhány görög dráma Az ókor színháza, a görög dráma és a római komédia - a görög színházművészet

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja

ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja Gondolatok tanítás közben 1 Katona József alkotását nemcsak azért választottam, mert középiskolai tanár vagyok, hanem azért is, mert sokat foglalkoztam az alkotás

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor soport: 5/b átum: 2016.12.8 Típus: Témazáró dolgozat Intézmény: Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola Oktató: Nagy György gészitsd ki a mondatokat! 1. 3:33 Normál görögök városállamokban éltek amiket

Részletesebben

Módszerek, eszközök, szemléltetés. Tanulói szerződés megkötése. Beszélgetés, élménybeszámoló a tanulók korábbi színházi és filmélményei alapján

Módszerek, eszközök, szemléltetés. Tanulói szerződés megkötése. Beszélgetés, élménybeszámoló a tanulók korábbi színházi és filmélményei alapján 4 T A N M E N E T Tananyag 1. Mi a tantárgy célja? Mivel foglalkozunk az év során? Kapcsolat a többi tantárggyal. Elméleti és gyakorlati feladatok a tanév során. 2. Dráma és színház. A tanulók korábbi

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot.

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot. Radnóti-nap 2014 Mit is jelenthet húsz, vagy ötven év? múlt és jövendő századok sora? A költő oly idős, amennyi a világ, ( Radnóti Miklós: Köszöntő) A Városközponti Tulipános Általános Iskola Radnóti Miklós

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 7. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Témakörök Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés - 2 2 4 Irodalom és kulturális

Részletesebben

abgang abszurd abszurd dráma adaptáció burleszk

abgang abszurd abszurd dráma adaptáció burleszk FOGALOMTÁR abgang (német) Elmenetel, kimenetel. Így nevezik a színész vagy énekes hatásos távozását a színpadról. Abgangmondat: hatásos, csattanós, tapsot provokáló mondat, mielőtt a színész távozna a

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 23. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 23. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

Tartalom I. A SZÉPIRODALOM II. AZ ÓKOR IRODALMÁBÓL

Tartalom I. A SZÉPIRODALOM II. AZ ÓKOR IRODALMÁBÓL Tartalom I. A SZÉPIRODALOM Az irodalmi nyelv 12 Érték és értékelés 16 Az élmény 17 Mûnemek és mûfajok 18 Az epika 18 A líra 19 A dráma 20 Mû és befogadó 20 Egy epikai mû Kosztolányi Dezsõ: A kulcs 21 Egy

Részletesebben

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. Most mutasd meg! című játék. A következő foglalkozások eljátszása, kitalálása a cél:

Óravázlat. Az óra menete. Most mutasd meg! című játék. A következő foglalkozások eljátszása, kitalálása a cél: Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: A mindenséget kutató ember Az óra témája: Tudósaink, művészeink (példaképeink) Az óra célja és feladata: A művészek, tudósok munkájának feltárása

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Témakör: A turizmus elmélete, a turizmus alapjai, alapfogalmai, tendenciái A turizmus fogalma,

Részletesebben

Cím: Kökényesi Dávid: A farsang eredete A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA LAPJA,

Cím: Kökényesi Dávid: A farsang eredete A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA LAPJA, Cím: Kökényesi Dávid: A farsang eredete A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA LAPJA, 2006. február 16. /I. évfolyam /2. szám, http://www.2zsiraf.hu/ Szöveg típusa: magyarázó Szöveg olvashatósága:

Részletesebben

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol IRODALOM TANMENETJAVASLAT - 8. osztály Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol Óra 1-2. (1-2. 3-4.

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

X. Vörösmarty Mihály. 1. Életrajzi adatok. 2. Mi a kapcsolata a következő személyekkel? 3. Hogyan kapcsolódnak Vörösmartyhoz?

X. Vörösmarty Mihály. 1. Életrajzi adatok. 2. Mi a kapcsolata a következő személyekkel? 3. Hogyan kapcsolódnak Vörösmartyhoz? X. Vörösmarty Mihály 1. Életrajzi adatok a) Mettől meddig élt Vörösmarty Mihály? b) Hol tanult? c) Hogyan kötődik az alábbi helyekhez? Baracska: Börzsöny: Debrecen: Görbő: Nyék: d) Mikor volt országgyűlési

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hírek a nagyvilágból. Aprófa méter magasba léghajón

Hírek a nagyvilágból. Aprófa méter magasba léghajón Cím: Hírek a nagyvilágból Forrás: Aprófa: Tábortűz magazin, http://www.hhrf.org/tabortuz/ ; 40 000 méter magasba léghajóval: Élet és Tudomány, 2002/10. http://www.sulinet.hu/ Szövegtípus: magyarázó Szöveg

Részletesebben

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 A könyvek varázsa Mesék bűvöletében Petőfi Sándor: János vitéz Múltunk a mítoszokban A Biblia világa Ez a föld a mi hazánk (Táj,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei Játékfilm lényeges elemeinek jogosulatlan felhasználása reklámfilmben Ügyszám: SZJSZT 13/2003 A megbízó által feltett kérdések: 1. A Szerzői Jogi Szakértő

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS REÁL JELLEG 9-12. KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS 9-12. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Tánc és dráma /modul tantárgy/

Tánc és dráma /modul tantárgy/ Tánc és dráma /modul tantárgy/ 5-6. évfolyam TÁNC ÉS DRÁMA 5-6. ÉVFOLYAM 1 BEVEZETŐ Tánc és dráma választható modul tantárgy 5-6. évfolyam A dráma és tánc tanítása komplex pedagógiai munka, mely a különféle

Részletesebben

Cigány népismeret. (Minden oktatási forma számára) Részletes követelmények a 4. évfolyam végén. (A példákat dőlt betűvel szedtük)

Cigány népismeret. (Minden oktatási forma számára) Részletes követelmények a 4. évfolyam végén. (A példákat dőlt betűvel szedtük) Cigány népismeret (Minden oktatási forma számára) Részletes követelmények a 4. évfolyam végén (A példákat dőlt betűvel szedtük) Tananyag Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény Ajánlott műveltségi

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

0Jelentés a K 60635 azonosító számú, Arany János kritikai kiadása című kutatás munkájáról és eredményeiről

0Jelentés a K 60635 azonosító számú, Arany János kritikai kiadása című kutatás munkájáról és eredményeiről 0Jelentés a K 60635 azonosító számú, Arany János kritikai kiadása című kutatás munkájáról és eredményeiről Általánosságban elmondható az a sajnálatos körülmény, hogy a felsőoktatás komoly színvonalcsökkenéssel

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni?

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? 9. tétel A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? B/ Tinódi: Budai Ali basa históriája 1. Melyik vár ostromáról szól a mű? Meséld el

Részletesebben

MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC

MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC A dramatikus formák (drámajáték, kreatív gyakorlatok, improvizáció, tanítási dráma, stb.) alkalmazásával a tanulók önmagukkal és a társadalommal harmonikus kapcsolatban élő állampolgárrá

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 22. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az egyesület 1991 októbere óta működik, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezeteként a Pk.66925/1991/1 számú végzése alapján jegyezte be. Az Andaxínház a különböző

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló Magyar nyelv és irodalom tantárgy 7-8. évfolyam 2013. Magyar nyelv és irodalom 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINT SZÖVEGALKOTÁS 180 perc SZÖVEGALKOTÁS Figyelem! Az alábbi feladatok közül csak egyet kell megoldania. Kérjük, húzza alá, melyik feladatot választotta!

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

XVI. József Attila (2.)

XVI. József Attila (2.) XVI. József Attila (2.) 1. Mit nevezünk komplex képnek? 2. Mi a szerpentin-példázat lényege? 3. Mi jellemzi az önmegszólító verstípust? 4. Mi jellemzi az időszembesítő verstípust? 5. Milyen lírai műfajokkal

Részletesebben

XVIII-XIX. SZÁZADBAN KÉZMŰVES TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÍTETT KOVÁCSOLTVAS ÉPÜLETSZERKEZETI ELEMEK VIZSGÁLATA

XVIII-XIX. SZÁZADBAN KÉZMŰVES TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÍTETT KOVÁCSOLTVAS ÉPÜLETSZERKEZETI ELEMEK VIZSGÁLATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Csonka Pál Doktori Iskola XVIII-XIX. SZÁZADBAN KÉZMŰVES TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÍTETT KOVÁCSOLTVAS ÉPÜLETSZERKEZETI ELEMEK VIZSGÁLATA Tézisfüzet

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra érettségi vizsga Középszint

Rajz és vizuális kultúra érettségi vizsga Középszint Rajz és vizuális kultúra érettségi vizsga Középszint 1. ÍRÁSBELI VIZSGA: Az írásbeli vizsgán a jelölteknek egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázó a rendelkezésre álló időt tetszése szerint

Részletesebben

FELADATLAP az "ÉDES ANYANYELVUNK" nyelvhasználati verseny országos döntőjére szakképző iskolás versenyzők számára

FELADATLAP az ÉDES ANYANYELVUNK nyelvhasználati verseny országos döntőjére szakképző iskolás versenyzők számára "A magyar nyelv tanítására különös gond fordítandó." KAZINCZY FELADATLAP az "ÉDES ANYANYELVUNK" nyelvhasználati verseny országos döntőjére szakképző iskolás versenyzők számára Sátoraljaújhely 2003. 1.

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. Tétel A feladat Építészeti alapfogalmak Mutassa be a természetes és az épített környezet elemeit, azok kapcsolatát, egymásra

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 010. október 8. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 010. október 8. 14:00 I. Dallamdiktálás Zenefelismerés Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

matematikai statisztika

matematikai statisztika Az újságokban, plakátokon, reklámkiadványokban sokszor találkozunk ilyen grafikonokkal, ezért szükséges, hogy megértsük, és jól tudjuk értelmezni őket. A második grafikon ismerős lehet, hiszen a függvények

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 566/2011. (IV.28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a 8 évfolyamos gimnáziumok számára készült. Két nagy szakaszra bomlik: az első az 5 8. évfolyam, a második a 9 12. évfolyam tematikai egységeit tartalmazza

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben