JELENTÉS. a színházak állami támogatásának és gazdálkodásának ellenőrzéséről december

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a színházak állami támogatásának és gazdálkodásának ellenőrzéséről. 1039 2010. december"

Átírás

1 JELENTÉS a színházak állami támogatásának és gazdálkodásának ellenőrzéséről december

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1 Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V /2010. Témaszám: 0974 Vizsgálat-azonosító szám: V0504 Az ellenőrzést felügyelte: Dr. Becker Pál főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Zöldréti Attila főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Horváthné Herbáth Mária osztályvezető főtanácsos A számvevői jelentések feldolgozásában és a jelentés összeállításában közreműködtek: Horváthné Herbáth Mária osztályvezető főtanácsos Deák Tamásné számvevő tanácsos, főtanácsadó Luhály Matild számvevő Samu István számvevő tanácsos Az ellenőrzést végezték: Csényi István számvevő tanácsos Kámán Edina számvevő Dr. Novák Zsuzsanna Csilla számvevő tanácsos, tanácsadó Dr. Szűcs Zoltán számvevő tanácsos Deák Tamásné számvevő tanácsos, főtanácsadó Komlósiné Bogár Éva számvevő tanácsos Samu István számvevő tanácsos Vértényi Gábor Jenő számvevő Eötvös Magdolna számvevő tanácsos, tanácsadó Luhály Matild számvevő Tóth Péter számvevő A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe sorszáma Jelentés a Nemzeti Színház beruházás ellenőrzéséről 0405 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap működésének ellenőrzéséről 1002 Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 13 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A színházak állami támogatási rendszere és ágazati szabályozása A színházak költségvetési támogatási rendszerének működése, hozzájárulása a kulturális célok teljesüléséhez A színház-támogatási rendszer céljai, elvei, összhangja a kulturális ágazati célokkal A színházak központi költségvetési támogatásának új szabályozása Az előadó-művészeti szervezetekkel kapcsolatos jogkörök ellátásának értékelése A központi és önkormányzati források hasznosulása Az Emtv-ben kitűzött célok megvalósítása A támogatások hasznosulása A színházak működéséhez a fenntartók által biztosított feltételek és felügyelet értékelése A fenntartó által a színházak részére meghatározott elvárások értékelése Az egyes színházak profiljának és a színházakkal szembeni fenntartói elvárások, teljesítménykövetelmények meghatározása A fenntartó által a színházak működéséhez szükséges feltételek biztosításának értékelése A fenntartók és a színházak közötti döntési és felelősségi hatáskörök megosztása A színházépületek felújítása, rekonstrukciója A fenntartói támogatás mértékének meghatározása, a színházak közötti elosztásának elvei, szempontjai Az állami és az önkormányzati fenntartók/támogatók által végzett szakmai és gazdálkodási tevékenység ellenőrzése és értékelése A fenntartói monitoring és kontrolling rendszer kialakítása, működtetése A fenntartó által végzett szakmai és pénzügyi ellenőrzések A támogatások hasznosulásának fenntartói értékelése A rendelkezésre álló erőforrások felhasználása 47 1

5 3.1. A művészeti tevékenység ellátásához szükséges feltételek A szervezeti forma hatása a színházak működésére, a működési feltételek értékelése Az állami támogatás alakulása A bevételek növelésére, az erőforrások kihasználására tett intézkedések A saját bevételek és a nézőszám alakulása A bemutatók számának alakulása A személyi erőforrások kihasználása A működtetési költségek csökkentésére tett intézkedések A szakmai és gazdasági tevékenység értékelése, ellenőrzése A független színházi műhelyek, a szabadtéri és nemzetiségi színházak pályázati támogatása Pályázati feltételek A pályázati támogatások felhasználása 60 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: Észrevétel 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: A színházi ágazat állami támogatási rendszerének ábrája A kulturális ágazatért felelős minisztérium színházi pályázati rendszerének ábrája 3. sz. melléklet: Ellenőrzésbe vont szervezetek jegyzéke 4. sz. melléklet: Összesítő táblázatok a színházi intézmények statisztikai és tanúsítványi adataiból 5. sz. melléklet: Diagramok a színházak állami támogatásának és gazdálkodásának ellenőrzéséhez 6. sz. melléklet: Kérdések, kritériumok, adatforrások a színházak állami támogatásának és gazdálkodásának ellenőrzéséhez 2

6 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE áfa általános forgalmi adó Áht. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény Ámr. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet ÁSZ Állami Számvevőszék ÁSZKUT Állami Számvevőszék Kutató Intézete E Ft ezer forint Ekho Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás EMT Előadó-művészeti Tanács Emtv. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény EU Európai Unió GDP Bruttó Hazai Termék FB Felügyelő Bizottság Fővárosi Önkormányzat Budapest Főváros Önkormányzata Iroda Film- és Előadó-művészeti Iroda Kbt. A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság Kht. Közhasznú Társaság Kjt. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény KÖH Kulturális Örökségvédelmi Hivatal KSH Központi Statisztikai Hivatal M Ft millió forint MÁK Magyar Államkincstár MJV Megyei Jogú Város Önkormányzata MNV Zrt. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. MÖK Megyei Önkormányzat Mrd Ft milliárd forint NEFMI Nemzeti Erőforrás Minisztérium NKA Nemzeti Kulturális Alap NKÖM Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma OKM Oktatási és Kulturális Minisztérium SzMSz Szervezeti Működési Szabályzat Új Ámr. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság 3

7 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Állami színház: Bábszínház: Befogadó színház: Bemutató: Előadó-művészeti szervezet: Évad: Fenntartó: Fenntartói támogatás: Fenntartói ösztönző részhozzájárulás: Fizető nézőszám: Előadások bemutatására alkalmas, állandó épülettel, játszóhellyel rendelkező, állam által fenntartott színház. A tulajdonosi jogokat a kultúráért felelős minisztérium, illetve a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja. Báb- és gyermekelőadásokat bemutató, alaptevékenysége szerint elsősorban a gyermek- és ifjúsági korosztálynak játszó, saját játszóhellyel rendelkező színház. Előadások bemutatására alkalmas játszóhellyel rendelkező, társulat nélküli színház. Az előadó-művészeti szervezet által létrehozott olyan előadás, amelyet az adott személyi összetételben (így különösen a főbb szereplőket, a rendezőt, a koreográfust, a díszlet- és a jelmeztervezőt tekintve) első alkalommal mutatnak be a nyilvánosságnak. Az önálló jogi személyiségű színház, balett- vagy táncegyüttes, szimfonikus zenekar, énekkar, kamaraszimfonikus zenekar, kamarazenekar, amely alaptevékenységeként előadó-művészeti színház-, tánc- vagy zeneművészeti tevékenységet lát el. Az előadó-művészeti szervezetek tevékenységének a naptári évtől eltérő időegysége. Bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely az előadóművészeti szervezet felett felügyeleti vagy tulajdonosi jogokat gyakorol. A fenntartó által nyújtott működési támogatás, amelybe nem számít bele a központi költségvetési támogatás. Az állami színházak esetében a fenntartói és a központi költségvetési támogatás nem válik el egymástól. Központi költségvetési támogatás, amely a fenntartó önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott, a tárgyévet megelőző évi támogatásával arányos. Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartóját illeti meg. Azoknak a magánszemélyeknek a száma, akik az előadásra, vagy hangversenyre az előadó-művészeti szervezettől, vagy annak megbízottjától belépőjegyet vásároltak; ide értve azokat a magánszemélyeket is, akik részére harmadik személy vásárolt belépőjegyet, továbbá azok, akik az előadó-művészeti szervezet előadására vagy hangversenyére olyan harmadik személytől vásároltak belépőjegyet, aki az előadó-művészeti szervezet előadásának vagy hangversenyének értékesítési jogát pénzbeli szolgáltatás ellenében megszerezte, és az általa értékesített belépőjegyek számáról az előadó-művészeti szervezetnek adatot szolgáltat. 4

8 Fogadott előadás: Független színház: Gyermek- és ifjúsági előadás: Játszóhely: Jegyár: Jegybevétel: Kortárs magyar, illetve magyarországi dráma: Kortárs magyar zenemű: Kőszínház: Közszolgáltatási szerződés: Mecénás: Művészeti ösztönző részhozzájárulás: Nemzeti és etnikai kisebbségi színház: Produkciós színház: A prózai, zenés, táncos színpadi művek személyes előadóművészi teljesítménnyel, közönség jelenlétében történő nyilvános bemutatása, nem tekinthető fogadott előadásnak különösen a komoly- vagy könnyűzenei hangverseny, lemezbemutató, vetélkedő, show- és beszélgető műsor, divatbemutató, versenytánc-program, iskolai- és műkedvelő bemutatóvizsga. Állami vagy önkormányzati fenntartó nélkül működő színház, balett- vagy táncegyüttes. A gyermek- és ifjúsági korosztálynak szóló, az általánostól eltérő, kedvezményes helyárral játszott előadások. Színházi előadás nyilvános bemutatására technikailag alkalmas, a vonatkozó jogszabály feltételeinek megfelelő épület, épületrész vagy szabadtéri színpad. A belépőjegy nyilvánosságra hozott teljes vagy kedvezményes ára. A színház saját bevételeinek jelentősebb része, amelynek nagyságát a nézőszám és a jegyár meghatározza. Magyar állampolgár vagy önmagát magyarnak valló, élő vagy 15 évnél nem régebben elhunyt művész magyarul vagy nemzeti kisebbségi nyelven írt alkotása. Magyar állampolgár vagy önmagát magyarnak valló élő vagy 30 évnél nem régebben elhunyt művész alkotása. Az állam vagy az önkormányzat által fenntartott, előadások bemutatására alkalmas, állandó épülettel, játszóhelylyel rendelkező színház. A közszolgáltatás nyújtására irányuló, legalább három évre szóló szerződés, amely az állam vagy az önkormányzat és a közszolgáltatást végző előadó-művészeti szervezet kapcsolatát szabályozza, tartalmazza a teljesítendő előadás- vagy hangversenyszámot, a szolgáltatás nyújtásának időtartamát, helyét és a teljesítésért járó díjazást. Aki úgy támogatja pénzzel vagy természetbeni dolgokkal egy előadó-művészeti intézmény működését, vagy egy művészeti produkció létrejöttét, hogy támogatása ellenében nem kér semmiféle nyilvános ellenszolgáltatást. A tárgyévet megelőző második év fizető nézőinek száma arányában megállapított központi költségvetési támogatás, amely az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartóját illeti meg. Az országos kisebbségi önkormányzat nyilatkozatával elismert, nemzeti kisebbségi nyelven játszó színház vagy magyar nyelven játszó színház, melynek az adott kisebbséghez kötődő alkotóközösségei által létrehozott előadásai alapvetően e kisebbségi közösség anyanyelvű művelődési igényeinek kielégítését szolgálják és kötődnek a kisebbségi közösség szocio-kulturális hátteréhez, hagyományaihoz. Állandó játszóhellyel nem rendelkező, társulattal saját 5

9 Saját előadás: Stúdió-előadás: Szabadtéri színház: Színház: Szponzor: Tájelőadás: Társasági adókedvezmény igénybevételére jogosító támogatás: Társulat: Többtagozatos színház: Felhasznált források: előadásait játszó színház. Olyan színházi alkotás, amelynek előadásához szükséges szerzői jogokkal a felhasználási szerződés alapján meghatározott időre, vagy előadásszámra a színház rendelkezik, az előadás a színház által szerződtetett alkotó- és előadóművészek művészi tevékenységével jön létre, és a színház szervezésével, a színház költségvetéséből kerül a nyilvánosság elé. A száz főnél kisebb befogadóképességű játszóhelyen tartott előadás. Állandó jellemzően természeti vagy építészeti örökséghez kötődő játszóhellyel rendelkező, a nyári évadban (jellemzően május 1-jétől szeptember 30-ig) játszó színház. Prózai, zenés, táncos színpadi művek előadásával foglalkozó előadó-művészeti szervezet, ide értve (az Operaházat) a bábszínházat, befogadó színházat, produkciós színházat, független színházat, szabadtéri színházat, nemzeti és etnikai kisebbségi színházat. Mindazon természetes és jogi személy, aki marketing céljai megvalósítása érdekében a színház imázsát igénybe veszi, és ennek ellenértékeként pénzt vagy természetbeni juttatást ad a színháznak. Az előadó-művészeti szervezet alapító okiratában megjelölt székhely településen kívül játszott előadás. Az adóévben az előadó-művészeti szervezet tevékenységéhez visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz és térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, a térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke. Művészek olyan csoportja, akik munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján egy vagy több évadon keresztül folyamatosan kapcsolódnak egy előadó-művészeti szervezethez. Próza, opera/operett és/vagy balett, táncjátékokat repertoáron tartó, állandó társulattal rendelkező színházi együttes. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és a sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény 44. -a Az előadó-művészeti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások részletes szabályairól továbbá a zenekarok és énekkarok tevékenységéhez szükséges tárgyi feltételekről, valamint a fizető nézőszám alsó határáról szóló 7/2009. (III. 4.) OKM rendelet módosításáról szóló 3/2010. (I. 14) OKM rendelet 7. -a. 6

10 JELENTÉS a színházak állami támogatásának és gazdálkodásának ellenőrzéséről BEVEZETÉS Az állam az Alkotmányban foglalt művelődéshez való jog érvényre juttatása érdekében előadó-művészeti szervezeteket, köztük színházakat tart fenn, vagy támogat. Magyarországon a színházi struktúrát az állandó társulatokon alapuló repertoárjátszás jellemzi után a korábbi szigorú kötöttségek megszűnése, a nagyobb szabadság új színházi műhelyek megjelenését és sikerét, valamint a korábbi formák egy részének változását eredményezte. Magyarországon kiemelt státuszú állami színházak, önkormányzatok által fenntartott, állandó épülettel, játszóhellyel rendelkező kőszínházak, nemzetiségi, báb- és szabadtéri színházak, valamint állami/önkormányzati fenntartó nélküli ún. független színházak működnek. Az Előadó-művészeti Iroda 2010 márciusában 180 színházi tevékenységet folytató szervezetet tartott nyilván. Az Előadó-művészeti Iroda által évben nyilvántartott színházak száma (db) 1. sz. diagram Nemzetiségi; 4 Szabadtéri; 8 Állami ; 6 Kőszínház*; 38 Bábszínház; 12 Független; 112 *Önkormányzati fenntartású kőszínházak Forrás: Előadó-művészeti Iroda adatai 7

11 BEVEZETÉS Az ellenőrzött időszakban 54-ről 56-ra emelkedett az állami és önkormányzati fenntartású kő-, és bábszínházak száma, amelyek a évben férőhelyen fogadták a látogatókat, előadást tartva, 2009-ben férőhelylyel működtek és előadást játszottak. Az előadásokat a jelzett években 4,5-4,6 millió látogató tekintette meg (10. sz. táblázat). A színházak és a színházlátogatók számát tekintve a 2007-re 1 vonatkozó nemzetközi kitekintés alapján hazánk több európai országot is megelőz. Sorsz. Országok Nemzetközi kitekintés a színházak és színházlátogatók számáról év Állami * színházak száma Népesség Színházlátogatók száma 100 lakosra jutó színházlátogatók száma 1. sz. táblázat 1 millió lakosra jutó állami színházak száma db ezer fő ezer fő fő db 1. Svájc ,5 1610,9 21 3,7 2. Litvánia n.a. n.a. n.a. 31 n.a. 3. Németország , ,0 35 1,7 4. Csehország ,1 3812,8 37 4,3 5. Lettország ,3 860,0 38 3,9 6. Norvégia n.a. 4681,1 1792,4 38 n.a. 7. Magyarország ,6 4521,8 45 5,6 8. Finnország ** n.a. 5300,5 2222,0 42 n.a. 9. Dánia *** ,8 3096, ,8 10. Észtország ,4 1022, ,3 * állami, önkormányzati, tartományi színház ** drámai színházak adatai, a színházlátogatások száma az eladott jegyek alapján *** színházlátogatások száma a 2007/2008-as évad alapján n.a.: nincs adat Forrás: Az egyes országok statisztikai hivatalainak adatai Jelenleg az ország felnőtt lakosságának kb. egyharmada lakik olyan településen, ahol állandó színház van, további egymillió ember pedig olyan településen, ahol meg lehetne teremteni a rendszeres színjátszás feltételeit. A fennmaradó lakosság túlnyomó része km távolságon belül talál állandóan játszó színházat. 2 A hazai költségvetési intézményként, vagy nonprofit társasági formában működő színházak saját bevételei nem fedezik a folyamatos működés ráfordításait, fennmaradásuk csak rendszeres támogatással biztosítható. A színházak támogatása különböző csatornákon keresztül központi költségvetési támogatásból, fenntartói saját forrásból, valamint pályázati úton történik. Közvetett állami támogatást jelent a művészeti területen dolgozók kedvezményes adózá- 1 Összehasonlítható nemzetközi adatok évre vonatkozóan állnak rendelkezésre. 2 A kulturális szolgáltatások közfinanszírozása ÁSZKUT tanulmány,

12 BEVEZETÉS sa ekho formájában, valamint 2009-től az előadó-művészeti szervezetek számára nyújtható a támogató vállalkozásnál társasági adókedvezménnyel járó támogatás. Az állami színházak támogatása a kultúráért felelős minisztérium költségvetésében jelenik meg. Az önkormányzatok saját fenntartói támogatásuk mellé központi költségvetési támogatást is kapnak színházaik működtetéséhez. Egyes színházi intézmények (önkormányzati szabadtéri színpadok és nemzetiségi színházak, színházi vállalkozások) központi költségvetési támogatást pályázati úton kapnak. A színházi támogatás alakulása 2. sz. diagram (Mrd Ft) 14,0 12,0 10,0 8, ,0 4,0 2,0 0,0 Állami színházak támogatása Önkormányzati fenntartású kő- és bábszínházak központi támogatása Önkormányzati fenntartású kő- és bábszínházak fenntartói támogatása Pályázati támogatás Forrás: 3-6. sz. táblázatok Az állami színházak költségvetési támogatásának összege 2006-ban 9,8 Mrd Ft, 2009-ben pedig 9,2 Mrd Ft volt. Az önkormányzati fenntartású kő- és bábszínházak a központi költségvetésből 2006-ban 9,7 Mrd Ft, 2009-ben 11,9 Mrd Ft támogatást kaptak. Az önkormányzatok saját forrásból 2006-ban 6,9 Mrd Ft, 2009-ben 7,0 Mrd Ft-tal járultak hozzá színházaik fenntartásához. A szabadtéri, nemzetiségi és független színházak 2006-ban 0,9 Mrd Ft, 2009-ben 2,1 Mrd Ft pályázati támogatásban részesültek. A színházak ezen felül a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) révén is kaphattak pályázati támogatást, ennek összege azonban nem volt jelentős. Az NKA ban 0,56 Mrd Ft, 2009-ben 0,57 Mrd Ft, míg évben a helyszíni ellenőrzés befejezéséig 0,46 Mrd Ft támogatást nyújtott a színházaknak. A költségvetés kulturális kiadásai az ellenőrzött években átlagosan a GDP 0,7%-át tették ki. A évi nemzetközi adatok szerint Magyarország a 9

13 BEVEZETÉS költségvetés kulturális kiadásainak egy lakosra jutó összege alapján a középmezőnybe tartozik 3. A költségvetés kulturális kiadásai a GDP %-ában, nemzetközi összehasonlításban (2007) 3. sz. diagram Lengyelország Bulgária Németország Szlovénia Magyarország Lettország Észtország % 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Forrás: Eurostat, culturapolicies.net Az Állami Számvevőszék a színházak állami támogatásának rendszerét és gazdálkodását még nem vizsgálta. A terület ellenőrzését az ellátott kulturális feladat fontossága és a támogatásra fordított kiadások nagyságrendje egyaránt indokolta. Az ellenőrzés aktualitásához hozzájárul az a tény is, hogy március 1-jén hatályba lépett az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény 4 (továbbiakban Emtv.). A törvény meghatározza az előadó-művészeti szervezetek központi költségvetési támogatásának szabályait, e szervezetekkel kapcsolatos hatósági és állami feladatokat, a sajátos munkajogi szabályokat. A jelen ellenőrzés célja annak vizsgálata volt, hogy a színházak állami támogatási rendszere és ágazati szabályozása biztosította-e a közpénzfelhasználás eredményességét, hatékonyságát, megfelelő feltételeket teremtett-e a színházak működéséhez. Ennek során értékeltük, hogy: 3 A költségvetés egy lakosra jutó kulturális kiadása Bulgáriában 20,91 euro; Észtországban 158,00; Görögországban 32,04; Magyarországon 68,92; Írországban 41,02; Máltán 37,39; Hollandiában 183,00; Lengyelországban 35,65; Szlovákiában 41,52; Szlovéniában 127,90 euro volt 2006-ban. 4 Módosította a évi LXX. törvény. 10

14 BEVEZETÉS a színházak állami támogatásának rendszere a közpénzek felhasználásával eredményesen járult-e hozzá a kultúrpolitikai célkitűzések megvalósításához; a fenntartók biztosították-e a feltételeket és felügyeletet a színházak eredményes működéséhez; a támogatások felhasználásával a színházak eredményes, gazdaságos és hatékony gazdálkodást folytattak-e. Az ellenőrzés a és évek közötti időszakot fogta át, a helyszíni ellenőrzés befejezéséig a évi tendenciákat is figyelembe véve az Emtv. színházak támogatására, gazdálkodására gyakorolt hatásának vizsgálata érdekében. Az ellenőrzés kiterjedt az előadó-művészeti szervezetekkel kapcsolatos jogköröket ellátó állami szervezetekre (kulturális ágazatért felelős minisztérium, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.), Előadó-művészeti Tanács (EMT), Előadó-művészeti Iroda), az állami színházakra, a helyi önkormányzatok irányítása alatt működő kő- és bábszínházakra, a szabadtéri, a nemzetiségi színházakra, azok fenntartói, illetve tulajdonosi jogait gyakorló szervezetekre, valamint a független színházi műhelyekre. Az állami és a helyi önkormányzatok irányítása alá tartozó kő- és bábszínházakat (összesen 56 szervezetet), valamint azok fenntartóit teljes körben ellenőriztük. A szabadtéri, a nemzetiségi színházak és a független színházi műhelyek évben támogatott 113 játszóhelyéből kockázatelemzés alapján rétegzett mintavétellel 36 szervezetet választottunk ki. A minta nagyságát a évi adatok figyelembe vételével az állami támogatás és a színházak számának 50-50%-os megoszlása alapján határoztuk meg. A kérdőíves felmérésbe és tanúsítványi adatszolgáltatásba vont 92 szervezet közül 16-nál végeztünk helyszíni ellenőrzést. A évi központi költségvetési támogatás és a színházak számának 50-50%-os megoszlása alapján 8 önkormányzati fenntartású kőszínházat, 1 bábszínházat, 2 állami színházat és 5 független színházi műhelyt választottunk ki. A mintába került 16 intézmény az ellenőrzésbe vont szervezetek teljes központi költségvetési támogatásának 22,3%-át képviselte. A helyszíni ellenőrzés érintette a kiválasztott állami és önkormányzati színházak fenntartóit is 5. Az ellenőrzés szempontrendszerét előtanulmánnyal alapoztuk meg, amelynek készítése során figyelembe vettük A kulturális szolgáltatások közfinanszírozása című ÁSZKUT által készített tanulmány megállapításait is. Az ellenőrzést a teljesítményellenőrzés módszerével hajtottuk végre, amelynek során az értékelés középpontjában az eredményesség állt, a kitűzött ágazati és intézményi célok egybevetése az elért eredményekkel, hatásokkal 6. A hatékony- 5 Az ellenőrzésbe vont szervezetek jegyzéke a 3. sz. mellékletben szerepel. 6 A teljesítményellenőrzési kérdéseket, kritériumokat, adatforrásokat az 6. sz. melléklet tartalmazza. 11

15 BEVEZETÉS ság értékelése során a színház-szakmai tevékenység személyi, tárgyi, pénzügyi és egyéb erőforrásait, valamint az azok felhasználásával elért teljesítmények viszonyát elemeztük. Megállapításainkat a helyszíni ellenőrzés tapasztalatai mellett az ellenőrzésbe vont színházak, illetve azok fenntartói által tanúsítványi formában szolgáltatott adatok összehasonlító elemzésével, kérdőíves felméréssel, helyszíni interjúkkal, valamint az érintett szervezetek vezető beosztású képviselőivel folyatott fókuszcsoport értekezleten elhangzottakkal alapoztuk meg. Az ellenőrzés végrehajtásának jogszabályi alapját az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (3), (5) valamint a 17. (3) bekezdéseiben foglaltak képezik. A jelentés-tervezetet megküldtük egyeztetésre a nemzeti erőforrás miniszternek, aki nem tett észrevételt. (Levele másolatát az 1. sz. melléklet tartalmazza.) 12

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Magyarországon a színházak évente 27,9-30,8 Mrd Ft állami támogatásban részesültek a közötti időszakban. Az ágazatban a közpénzfelhasználás eredményességét és hatékonyságát azonban hátráltatta, hogy nem kapcsolódott hozzá az elérni kívánt kulturális, társadalmi, gazdasági hatások, célok meghatározása, valamint ezek elérését elősegítő finanszírozási elvek, módszerek kidolgozása. A kiemelt finanszírozású állami intézmények köréről, feladatairól, támogatásának elveiről sem készült jogszabály, annak ellenére, hogy az ellenőrzött időszakot érintő kormányprogramok és a kulturális ágazati célokat tartalmazó munkaanyagok egyaránt szükségesnek tartották. Az egy férőhelyre jutó támogatás* összege 2009-ben 4. sz. diagram ,0 Átlag: 872, E Ft 624,5 729,4 561,5 Állami színházak Fővárosi színházak Vidéki színházak Bábszínházak *Fenntartói és központi költségvetési támogatás együttesen Forrás: 8. sz. táblázat Az állami színházaknál a fajlagos támogatás összege magasan az átlag feletti, a fővárosi és vidéki színházak támogatásának háromszorosa volt. Az ellenőrzési időszakban folytak egyeztetések az OKM és a Fővárosi Önkormányzat között három állami színház önkormányzati fenntartásba történő átadásáról, megállapodás azonban nem jött létre. Az ellenőrzéssel érintett időszak kormányprogramjai átfogóan és általánosan rögzítették a kultúra szerepét, feladatait, de a színházi ágazatot nevesítve érin- 13

17 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK tő, a színház-finanszírozás eszközeivel kiemelten támogatandó feladatokat, célokat nem határoztak meg. A kulturális ágazatot irányító minisztérium önálló színházi stratégiát nem dolgozott ki. A közötti időszakra vonatkozóan a kulturális területet érintően két szakmai munkaanyag 7 készült, amelyek stratégiaként történő elfogadásáról nem született kormány-, illetve országgyűlési határozat. A tervezetek célul tűzték ki többek között a kulturális javakhoz való hozzáférés kiterjesztését, új kulturális értékek létrehozásának elősegítését, új finanszírozási struktúrák létrehozását, hatékony kulturális intézményrendszer kialakítását, ehhez kapcsolódóan az állami szerepvállalás mértékének és módjának, a tárca által közvetlenül fenntartott intézmények körének meghatározását. A megvalósításhoz cselekvési tervek nem készültek, határidőket és felelősöket nem jelöltek meg. Ennek következtében a munkaanyagokban javasolt, de a minisztérium által érvényesnek tekintett célok csak részben valósultak meg. Az intézmények fenntartói kulturális stratégiában, koncepcióban, önkormányzati rendeletben, illetve az alapító okiratokban általánosan fogalmazták meg a színházak feladatait. Ezekben a dokumentumokban azonban nem rögzítették, hogy milyen kulturális, gazdasági, turisztikai vagy egyéb célok elérése érdekében finanszírozzák a színházakat. Jellemzően a korábbi hagyományoknak megfelelően működtették azokat. A költségvetési szervként működő színházak irányában dokumentált módon semmilyen fenntartói elvárást, teljesítménykövetelményt nem határoztak meg, ilyeneket csak a gazdasági társaságként működő színházak közszolgáltatási szerződései tartalmaztak. A különböző szervezeti formában működő színházak vezetőinek érdekeltségi rendszere is eltérő volt, annak ellenére, hogy a nonprofit gazdasági társaságok szakmai teljesítménye nem különbözött lényegesen a költségvetési intézményekétől. Az Emtv. hatálybalépése előtti időszak színház-támogatási rendszerében az elosztás elveinek és a támogatás összegének kialakítása nem volt átlátható. A finanszírozás egy 1996-ban kidolgozott modellre épült, amelyben-kezdetben elkülönült a központi költségvetés épületműködtetést támogató és a fenntartó önkormányzat művészeti programfinanszírozó szerepe. Ez a támogatási rendszer amely a központi és önkormányzati támogatások folyamatos, legalább inflációkövető emelkedését feltételezte 2006-ra teljes mértékben elveszítette eredeti funkcióját. A többcsatornás támogatási rendszer különböző elemeinek központi költségvetési, fenntartói és pályázati támogatás célja, szerepe nem volt egyértelműen, differenciáltan meghatározva. A központi támogatási rendszer jellemzően bázisalapú volt. Nem igazodott sem a színházfenntartás, sem a művészeti tevékenység költségeinek változásához, nem vette figyelembe a fenntartói támogatás mértékét és a színházak művészeti teljesítményét sem, amint azt az alábbi diagram szemlélteti. 7 A szabadság kultúrája Magyar Kulturális Stratégia (Tervezet január). A kulturális modernizáció irányai. (Tervezet december 13.). 14

18 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az önkormányzati fenntartású kő- és bábszínházak jellemző adatai között (2006=100%) 5. sz. diagram 125,0% 120,0% 115,0% 110,0% 105,0% 100,0% 95,0% 90,0% Előadások száma Központi támogatás Látogatók száma Fenntartói támogatás 85,0% Forrás: 3-5. és sz. táblázatok A központi színház-támogatási keret helyi önkormányzatok közötti elosztásának szempontjait nem alakították ki, az önkormányzatok 5 fenntartó kivételével ugyanolyan összegű központi működtetési hozzájárulásban részesültek 2008-ban, mint a évben. Az Emtv. elfogadása jelentős változást eredményezett a színházak állami támogatásának rendszerében. A finanszírozás szempontjából átmeneti év volt, az Emtv. alapján nyújtható központi költségvetési támogatások első alkalommal 2010-ben vehetők igénybe. Az új támogatási rendszer nem számol az infrastruktúra állapotával, a színházfenntartás intézményenként eltérő költségeivel, de a kategóriába sorolás, valamint a művészeti ösztönző részhozzájárulás megállapítása során már részben figyelembe veszi a színházak teljesítményét (előadás-, bemutató- és nézőszám), a művészeti tevékenység eltérő ráfordításait. Problémát jelent azonban a fizető nézőszámra vonatkozó adatszolgáltatás jogszabályi meghatározásának pontatlansága. A minőségi színjátszás ösztönzésére a pályázati rendszer keretein belül van lehetőség. Az új szabályozással a színházak központi költségvetési támogatásának elosztási elvei átláthatóbbá váltak, a támogatásra vonatkozó adatok nyilvánosak, megismerhetők. A támogatási rendszer egyes elemeinek alakulása a törvényben pontosan rögzített tényezők fenntartói saját támogatás, nézőszám, jegybevétel függvénye, ösztönözve a fenntartókat színházaik saját forrású támogatásának növelésére, a színházakat pedig a magasabb kategória feltételeinek való megfelelésre, a nézőszám és a jegybevétel növelésére. A központi költségvetési támogatás különböző kategóriák közötti elosztására vonatkozó elveket az Emtv. nem határozta meg, az elosztás az EMT Színházi 15

19 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Kollégiumának javaslata alapján történt. A támogatási összeg nagyságát a költségvetési helyzet, emellett a művészeti és fenntartói támogatás arányainak, valamint a súlyszámok évenkénti alakulása egyaránt befolyásolja. Ez utóbbiak éves költségvetési törvényekben történő meghatározása lehetőséget ad a támogatás kulturális célokhoz igazodó rugalmas változtatására, de a fenntartók és az intézmények számára nem biztosítja a finanszírozás kiszámíthatóságát. Az Emtv-ben rögzített támogatási rendszerben a kiemelt művészeti célú pályázatoknál és a független színházak támogatásánál érvényesült a szektorsemlegesség, azonban nem valósult meg a nemzeti intézmények finanszírozása során. Az Emtv. támogatási szabályai az állami színházakra nem vonatkoznak. A kulturális ágazatot irányító minisztérium színházakat támogató pályázati forrásainak eredményes és hatékony felhasználását több tényező akadályozta az ellenőrzött időszakban. A minisztérium pályázati rendszerében szervezetileg és folyamatában is elkülönült a pályázati kiírás, illetve döntés, valamint a szerződéskötés, folyósítás, beszámoltatás és ellenőrzés (2/b. sz. melléklet). A minisztérium által kiírt és közzétett pályázatokról a szakmai kuratórium javaslata alapján a miniszter döntött. A pályázatok alapvetően a független előadó-művészeti szervezetek működését támogatták. Kifejezetten produkciók megvalósulását korábban jellemzően az NKA pályázatai, 2009-től a kiemelt művészeti célok támogatására kiírt minisztériumi pályázatok segítették. A kiírásokban különösen az ellenőrzött időszak első két évében hiányzott a pályázati célok és feltételek pontos meghatározása. A támogatás felhasználásának lehetőségei széleskörűek, nagyvonalúak voltak, nem mindig igazodtak a pályázati célhoz, az adott szervezet lehetőségeihez, működési sajátosságaihoz. A támogatás odaítélésének szempontrendszerét csak a évi időszaktól kezdődően rögzítették a pályázati kiírásokban. A döntések indoklást nem tartalmaztak, nyilvánosságuk azonban biztosított volt. A pályázatok lebonyolításának hosszú átfutási ideje különösen a független szervezeteknél megnehezítette a működést, a tervszerű gazdálkodást. A pályázati keretösszegeket a közötti időszakban a költségvetési törvények a Helyi Önkormányzatok támogatásai fejezete tartalmazta. A pályázatokat a helyi önkormányzatokhoz kellett benyújtani, akik szerződést, illetve megállapodást kötöttek a nyertesekkel. A szerződések amelyek tartalmáról a pályázatot kiíró minisztérium nem rendelkezett információval eltérő részletességűek voltak, a helyszínen ellenőrzött szervezetek egyharmadánál nem tartalmaztak a teljesítésre, a pénzügyi elszámolás módjára, a szerződésszegés következményeire vonatkozó megfelelő rendelkezéseket. A támogatások szabályszerű felhasználásának rendszeres ellenőrzése, számonkérése teljes körűen nem volt biztosított. A kedvezményezett szervezetek pénzügyi elszámolásait az önkormányzatok ellenőrizték, ezek eredményéről, az esetleges szankciókról a minisztérium nem kapott tájékoztatást. Az intézmények szakmai beszámolóit az önkormányzatok megküldték a minisztériumnak, azok tartalma egységes szempontrendszer híján egyenetlen, heterogén volt. A minisztérium, a szakmai beszámolók alapján összegzést nem készített, a pályázati támogatások hasznosulását nem értékelte. 16

20 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A évben a pályázatok elbírálásáról július 30-án született döntés. A évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozatban elrendelt zárolás miatt a megítélt támogatás közel kétharmadának megfelelő összeg kerülhet kiutalásra. A pályázatok 8 lebonyolítását 2010-től az NKA Igazgatósága végzi, azonban a helyszíni ellenőrzés lezárásáig nem született meg erre vonatkozóan a kulturális tárca és az NKA között a megállapodás. A pályázatok bírálata során egy szakmai szűrő jelenik meg a minőségi színjátszás ösztönzésére. A pályázati célok és a támogatási összeg felhasználási lehetőségének nagyvonalú meghatározása, a kiírás és a folyósítás ütemezése, a beszámoltatás, az ellenőrzés és az értékelés hiányosságai a 0,9-2,4 Mrd Ft éves keretösszegű pályázati források eredményes és hatékony felhasználását korlátozták az ellenőrzött időszakban. Az új finanszírozási rendszerben hátrányos helyzetbe került színházakat a minisztérium 2010-ben a Kiemelt művészeti célok megvalósítása pályázati keret terhére átmeneti támogatással segítette. A támogatás feltétele a hátrányos helyzet csökkentésére irányuló intézkedések terveinek bemutatása volt. Az ún. kompenzációs pályázat közel 50%-kal csökkentette a kiemelt művészeti célok megvalósítására fordítható összeget. Az állami támogatás indirekt eszköze az előadó-művészeti szervezetek részére az üzleti szféra által társasági adókedvezmény igénybevétele mellett nyújtható támogatás, amelyet a színházak nettó jegybevételük 80,0%-a mértékéig vehetnek igénybe. A támogatás e formáját a jogszabály és a hozzá kapcsolódó értelmező állásfoglalás késői megjelenése miatt 2009-ben mindössze 47 színházi szervezet tudta érvényesíteni, a maximális összeg 40,5%-ának megfelelő mértékben. Több színház közvetítő segítségével jutott a támogatáshoz 9-15%-os díjfizetés ellenében. Ez a támogatási forma a színházak szempontjából eredményes, többletforráshoz juttatja a színházi ágazatot, nemzetgazdasági szinten azonban a vele járó adózási kedvezmények és a közvetítői díjak többletköltsége miatt a közvetlen állami támogatáshoz képest, ahol ilyen költségek nem jelentkeznek nem gazdaságos megoldás. Az Emtv. hozta létre az Előadó-művészet Tanácsot (EMT), amely a törvényben rögzített jogainak és kötelezettségeinek eleget tett. A testület javaslatait a központi költségvetési támogatás felosztásánál, a pályázatok kiírása és a pályázati támogatások elosztása során egyaránt figyelembe vették. Az Emtv-ben meghatározott célkitűzések megvalósulását a kulturális kiadásokra fordítható összeg mellett a támogatási rendszer működése is befolyásolta. A kulturális javakhoz történő hozzáférés kiterjesztése az Emtv-ben kiemelt célként jelenik meg. A kulturális esélyegyenlőség javítása érdekében a mozgó től kezdődően a kiemelt művészeti célok és a VI. kategóriába sorolt független színházak pályázati keretösszege az OKM/NEFMI fejezeti kezelésű előirányzatai között szerepel. 17

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről 12112 2012. december Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0016-170/2012.

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Kulturális Alap működésének ellenőrzéséről. 1002 2010. március hó

JELENTÉS. a Nemzeti Kulturális Alap működésének ellenőrzéséről. 1002 2010. március hó JELENTÉS a Nemzeti Kulturális Alap működésének ellenőrzéséről 1002 2010. március hó 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2004-057/2009-2010.

Részletesebben

JELENTÉS. 0807 2008. május

JELENTÉS. 0807 2008. május JELENTÉS az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetnél a közoktatási feladatok finanszírozására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 0807 2008. május 2. Államháztartás Központi Szintjét

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006.

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006. JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről 0635 2006. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS. 1127 2011. december

JELENTÉS. 1127 2011. december JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogram működésének-támogatásának hatásáról, figyelemmel a társadalmi és civil kapcsolatok fejlődésére, egyes kiemelt fontosságú közhasznú feladatok hatékonyabb ellátására

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat -ellátásának ellenőrzéséről Vígszínház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. és jogelődje 14048

Részletesebben

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november JELENTÉS a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről 12102 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-2016-180/2012. Témaszám: 1039 Vizsgálat-azonosító szám: V0572 Az

Részletesebben

JELENTÉS. a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről. 0750 2008. január

JELENTÉS. a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről. 0750 2008. január JELENTÉS a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről 0750 2008. január 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-07-054/2007 Témaszám: 862 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése

JELENTÉS A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése JELENTÉS A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése 0350 2003. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-012-052/2003.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának ellenőrzéséről Kolibri Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. és jogelődje 14035 2014.

Részletesebben

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről 0603 2006. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-09-055/2005-2006. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. a közoktatási intézményeket fenntartó non-profit szervezetek normatív hozzájárulásának és támogatásának ellenőrzéséről. 0835 2008.

JELENTÉS. a közoktatási intézményeket fenntartó non-profit szervezetek normatív hozzájárulásának és támogatásának ellenőrzéséről. 0835 2008. JELENTÉS a közoktatási intézményeket fenntartó non-profit szervezetek normatív hozzájárulásának és támogatásának ellenőrzéséről 0835 2008. október 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1.

Részletesebben

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február JELENTÉS a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről 1204 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3006-150/2011. Témaszám: 1017 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július JELENTÉS a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 0624 2006. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS. a közfoglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó képzési programok támogatási rendszere hatékonyságának, eredményességének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a közfoglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó képzési programok támogatási rendszere hatékonyságának, eredményességének ellenőrzéséről JELENTÉS a közfoglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó képzési programok támogatási rendszere hatékonyságának, eredményességének ellenőrzéséről 13097 2013. szeptember Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0009-339/2013.

Részletesebben

JELENTÉS a helyi önkormányzatok közművelődési és könyvtári feladatellátásáról és finanszírozásáról

JELENTÉS a helyi önkormányzatok közművelődési és könyvtári feladatellátásáról és finanszírozásáról JELENTÉS a helyi önkormányzatok közművelődési és könyvtári feladatellátásáról és finanszírozásáról 0521 2005. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Szabályszerűségi és Teljesítmény

Részletesebben

JELENTÉS. a kiemelt turisztikai célú beruházások ellenőrzéséről a helyi önkormányzatoknál. 0823 2008. augusztus

JELENTÉS. a kiemelt turisztikai célú beruházások ellenőrzéséről a helyi önkormányzatoknál. 0823 2008. augusztus JELENTÉS a kiemelt turisztikai célú beruházások ellenőrzéséről a helyi önkormányzatoknál 0823 2008. augusztus 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Szabályszerűségi és Teljesítmény

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről 0820 2008. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről 0467 2005. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat -ellátásának ellenőrzéséről józsef Attila Színház Nonprofit Kft. 14047 2014. április Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0936 2009. november

JELENTÉS. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0936 2009. november JELENTÉS Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0936 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS a felsőoktatási intézményhálózat integrációjának ellenőrzéséről

JELENTÉS a felsőoktatási intézményhálózat integrációjának ellenőrzéséről JELENTÉS a felsőoktatási intézményhálózat integrációjának ellenőrzéséről 0311 2003. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciavállalási tevékenysége eredményességének értékeléséről. 1284 2012. május

JELENTÉS. a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciavállalási tevékenysége eredményességének értékeléséről. 1284 2012. május JELENTÉS a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciavállalási tevékenysége eredményességének értékeléséről 1284 2012. május Állami Számvevőszék Iktatószám: V-2021-091/2011-2012. Témaszám: 1006 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS. az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0522 2005. június

JELENTÉS. az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0522 2005. június JELENTÉS az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0522 2005. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-24-053/2004/05.

Részletesebben

JELENTÉS a családpolitikai célok teljesülését szolgáló egyes pénzösszegek hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a családpolitikai célok teljesülését szolgáló egyes pénzösszegek hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a családpolitikai célok teljesülését szolgáló egyes pénzösszegek hasznosulásának ellenőrzéséről 0537 2005. augusztus 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1 Teljesítmény

Részletesebben

JELENTÉS. az INTERREG célú költségvetési előirányzatok hasznosulásának ellenőrzéséről. 0845 2008. december

JELENTÉS. az INTERREG célú költségvetési előirányzatok hasznosulásának ellenőrzéséről. 0845 2008. december JELENTÉS az INTERREG célú költségvetési előirányzatok hasznosulásának ellenőrzéséről 0845 2008. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december JELENTÉS a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről 1031 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3. 2. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. 0817 2008. július

JELENTÉS. 0817 2008. július JELENTÉS a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásainak a közszolgáltatások és területfejlesztési feladatok ellátásában betöltött szerepének ellenőrzéséről 0817 2008. július 3. Önkormányzati

Részletesebben

JELENTÉS. a szilárdhulladék-gazdálkodásra a Kohéziós Alapból és hazai forrásból nyújtott támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről. 0920 2009.

JELENTÉS. a szilárdhulladék-gazdálkodásra a Kohéziós Alapból és hazai forrásból nyújtott támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről. 0920 2009. JELENTÉS a szilárdhulladék-gazdálkodásra a Kohéziós Alapból és hazai forrásból nyújtott támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről 0920 2009. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

Részletesebben

JELENTÉS. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0941 2009. november

JELENTÉS. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0941 2009. november JELENTÉS Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0941 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben