Az István zenekar 50 ÉVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az István zenekar 50 ÉVE"

Átírás

1 Az István zenekar 50 ÉVE Az István zenekar 50 ÉVE I. István Gimnázium Szimfonikus Zenekar ( ) Szent István Gimnázium Szimfonikus Zenekar ( ) Szent István Király Szimfonikus Zenekar (1994 )

2 Az István zenekar 50 ÉVE 50 Nyitány 1. tétel: kezdôdik a történet 2. tétel: hatvanas évek 3. tétel: hetvenes évek 4. tétel: nyolcvanas évek 5. tétel: kilencvenes évek 6. tétel: az új évezred 7. tétel: az Istvános Zenei Mûhely

3 02 Nyitány 03 Elôszó 50 év emlékeit gyûjtöttük egybe ebben a kötetben. A felejthetetlen zenei élmények közül jónéhányat ôriz fénykép és dokumentum, bepillantást engedve fél évszázad történéseinek titkaiba. A mai tizenéveseknek történelem, nekünk, mivel velünk történt, talán életünk legszebb része. Megpróbáljuk láthatóvá tenni a képek nyelvére lefordítva azt a csodát, amelyet mi mindazok, akik hosszabb-rövidebb ideig az istvános családhoz tartoztunk, a lelkünkben, legszebb emlékeink között hordozunk. Fájó szívvel válogattunk a dokumentumok között, tudva, hogy csak töredékek bemutatására van lehetôségünk. Köszönet a kötet szerkesztôinek valamennyien az István Zenekar egykori, vagy jelenlegi tagjai, akik felnôtt tudással, fiatal szívvel és lelkesedéssel a dokumentumokat felkutatták, válogatták, szerkesztették. Tették mindezt amolyan istvános módon: önzetlenül, mindannyiunk örömére és az eljövendô istvánosok számára útravalóul. Budapest, október 2. Záborszky Kálmán 50 év nevében Amikor egy ember életében eltelik 50 év, általában megáll egy pillanatra és körülnéz, kicsit összegzi az addig eltelt idô mérlegét, kicsit meg is illetôdik talán, és kedvezô esetben mindebbôl erôt is nyer az elkövetkezendô terveihez. Ezelôtt 50 évvel egy különös gyermek született egy együttes formájában, az István zenekar, melynek szülôapja van. A szülôi státus Záborszky Józsefet illeti, aki életre hívta és felnevelte a lényt, középiskolai diákokból álló zenekarát (bár a bábák száma nem kevés), és van még egy valaki, a legcsendesebb társ és tiszteletbeli zenekaros, aki 60 éve éli át közvetve és közvetlenül ennek a történetnek minden mozzanatát: Bori néni, azaz Záborszky Józsefné. Az István zenekar ma már jócskán felnôtt korát éli, és a családi összejövetelek (azaz rendezvények) alkalmával jólesôen állapítja meg minden egyes porcikája (tehát egykori és mostani tagjai), és mindenki, aki ebbe a vérkeringésbe bekerült, hogy ilyen képzôdmények nagy egyéniségek körül keletkeznek. Ôk, ha az életben választott tevékenységi körükben rátalálnak az arra alkalmas társakra, csodákat mutatnak fel, és Záborszky József is így cselekedett. Ô zenében fogalmaz, és felismerve a lehetôséget, teremtô erejét bizonyítva ezrek életét alakította másmilyenné, mint amivé nélküle váltak volna. Különbbé, minôségileg magasabb rendûvé; és csodák csodája, az ô élete is ezáltal sûrûsödött életmû rangúvá. Köszönet érte, hogy megálmodta ezt a történetet, hogy megláttatta velünk álma pillanatait (amelyek ilymódon megsokszorozódtak) és vele/általa át is élhettük ôket, mert ettôl olyan lenyûgözô: ez a színtiszta valóság! Az intézményes létezés korántsem unalmas állapotában, szakmailag elismert munka közepette mi jól értjük, hogy ez a mostani is csak egy olyan pillanat, amit tényként kezelni felemelô, ugyanakkor hordozza a fejlôdés eljövendô vonásait is a tehetség ugyanis nyughatatlan és élô erôforrás, töri magának az utat, akárcsak az élet maga. Tehát: izgatottan lessük-várjuk a történet folytatását, a felnôtt gyermek életének további alakulását, az István zenekar sorsát alkotójával valamint jelenlegi irányítójával, Záborszky Kálmánnal az élén. Változatlan nyitottsággal állunk a közös értékek képviseletében és ehhez biztatás ez a lepergett idô, ami nem ötven év, hanem legalább annyi, amennyi minden egyes tagjának életébe bekerült! Majdnem egy örökkévalóság: kívánjuk, hogy így legyen Lukács Ágnes a Jubileumi Zenekar tagja

4 04 Nyitány 05 A Magyar Örökség díj laudációja (részletek) Záborszky József és a Szent István Király Szimfonikus Zenekar az ifjúság zenei nevelése és a nemes közmûvelôdés érdekében végzett munkája: Magyar Örökség. A Szent István Király Szimfonikus Zenekar megôrizte azt a fiatalos lendületet, a zene iránti szenvedélyes elkötelezettséget, amely a kezdetektôl jellemezte. Záborszky József 1954-ben az I. István Gimnázium énektanáraként indította útjára a mára világhírûvé fejlôdött Szent István Király Szimfonikus Zenekart. A kezdetben tizenhat tagú együttes két év múlva nyolcvan fôvel mutatkozott be a Zeneakadémián és vált a hazai hangversenyélet meghatározó, kiemelkedô mûhelyévé. A fiatalokkal való együttes zenélés tapasztalatai alapján megérlelôdött benne az egymásra épülô zenekari iskola gondolata, melyben a növendékek a hangszertanulás elsô éveitôl kezdve életkoruk és zenei tudásuk alapján vesznek részt a zenekari munkában. Szigorúan következetes, fáradságot nem ismerô mûvészi, pedagógiai és szervezômunkája nyomán megalakult a zenekari játék alapiskolája, az úgynevezett Tücsökzenekar, majd a Zeneiskolai Szimfonikus Zenekar, illetve a Fuvola együttes és a Fúvószenekar óta minden évben bérletsorozatuk van a Zeneakadémián, melynek elôadásai a színvonalas mûsor és a kiemelkedô vendégmûvészek révén a hangversenyélet ünnepeivé váltak. A legnagyobb karmesterek: Ferencsik János, Kórodi András és Brenton Langbein (a világhírû bázeli kamarazenekar koncertmestere) álltak az együttes mellé. Amikor egy alkalommal Ferencsik János a dán királyi zenekart vezényelte, a tiszteletére rendezett fogadáson megkérdezte tôle az uralkodó: Mester, melyik zenekarral foglalkozik Ön a legszívesebben? Ferencsik így válaszolt: Felség! Van Magyarországon egy ifjúsági zenekar, kitûnôen muzsikálnak. Velük. (Esti Hírlap, november 28. H.M.) Az utóbbi években visszatérô vendégkarmesterük Vásáry Tamás, valamint Kobayashi Ken-Ichiro és Jurij Szimonov. Számos kiemelkedô vendégmûvész áll rendszeres kapcsolatban a zenekarral, többek között Kovács Dénes, Banda Ede, Berczelly István, Molnár András, Onczay Csaba és Perényi Miklós. Tévé- és rádiófelvételek, valamint CD lemezek ôrzik az együttes legszebb elôadásait. A hazai fellépéseken túl tizenegy európai országban vett részt a zenekar rangos fesztiválokon, hangversenyeken. A külföldi ifjúsági zenekarokkal kialakított élénk kapcsolat során megtanultak magyarként, Magyarország követeként méltósággal viselkedni más országokban, megismerkedtek hasonlóan élô, más nemzetbeli családokkal, barátságok, ismeretségek szövôdtek. Amikor pedig ôk voltak a vendéglátók, megtanultak büszkék lenni nemzeti értékeinkre. Tudomásunk szerint nincs olyan ifjúsági együttes, mely ilyen hosszú ideig mûködött volna folyamatosan. Az eltelt negyvenhat év alatt a zenekar 1071 koncertet adott, tagjainak száma ezer fô fölött van. A zenekari zenészutánpótlás egyik fô bázisa, hiszen minden mai vezetô zenekarban külföldön is! szép számmal vannak hajdani István-zenekarosok. A tagok egymáshoz való ragaszkodásának, összetartozásának szép jele, hogy az együttes negyvenedik évfordulóján, a régi, ma már családos tagokból megalakult a Jubileumi Zenekar, mely azóta is rendszeresen próbál és koncertezik. Mi hát a titka ennek az együttesnek, amely emberileg is így összefogja tagjait, s a hivatásosokkal felérô mûvészi produkciókra teszi képessé? Ennek nyitját elsôsorban az alapító karnagy, Záborszky József személyében kell keresnünk, aki a negyvenhat év alatt fáradhatatlan, céltudatos nevelô és mûvészi munkával fejlesztette az együttest mai magas színvonalára. A Tanár úr így emlékszik egy korábbi nyilatkozatában: A felnôtt zenekaroknál szerzett tapasztalataim után nagy felfedezés volt, hogy mennyi mindenre képesek a gyerekek, akik friss, tiszta aggyal s a zene iránti ösztönös vonzalommal ülnek le muzsikálni. Benne volt ebben a kor szelleme is és a történelmi események sodrása. Valamit ôk is hozzá akartak tenni a maguk módján a változásokhoz, hogy az ô saját tetteikkel tegyenek valami kiemelkedôt, figyelemre méltót. Nekem csupán az volt a dolgom, hogy ezt az energiát megfelelô irányítással kellô mederbe tereljem, és hozzásegítsem ôket ahhoz, hogy a külvilág tudomást szerezzen errôl. Az eredmény nem maradt el. Budapest, december 16. Devich János

5 I. tétel: kezdôdik a történet

6 08 1. tétel: kezdôdik a történet 09 balra fent: Az I. István Gimnázium épülete (Bp., XIV. Ajtósi Dürer sor 15.) balra lent: Záborszky József, a M. Kir. Állami Szent István Reálgimnázium diákja (1936/37) fent: Az István Gimnázium tanári kara (1958) középen: Városliget, koncertmester: Milotay György (1958) lent: Almási Éva és Kopeczky Péter, tokaji téli tábor, (1957)

7 10 1. tétel: kezdôdik a történet 11 balra középen: Városliget (1958) balra lent: Koncert az iskola dísztermében fent: Az elsô zeneakadémiai koncert szünetében Záborszky József és dr. Konorót Gyula az iskola akkori igazgatója (1959) középen: Koncert Hepke Péter zongoramûvésszel (1958) lent: Nyikolaj Anoszov (1958)

8 12 1. tétel: kezdôdik a történet 13 Tábori pillanatok

9 14 1. tétel: kezdôdik a történet Tábori hangulatok (Balatonszéplak) koncertmester: Csikor Ferenc II. tétel: Hatvanas évek

10 16 2. t é t e l : h a t v a n a s é v e k 17 fent: Énekóra a gimnáziumban lent: Vajdahunyad vára, szólót énekel: Nádi Frigyes koncertmester: Alfonz (Marosi István) (1961) jobbra fent és középen: Zeneakadémiai koncert, közremûködik: Teleki Blanka Közgazdasági Technikum Nôi Kara és a gimnázium férfi kara (1962) jobbra lent: Zenekari tábor Balatonbogláron (1964)

11 18 2. t é t e l : h a t v a n a s é v e k 19 balra fent: Zebegény, szabadtéri színpad (1961) fent és középen: Intermezzo zebegényi futóverseny lent: Próba Bogláron

12 20 2. t é t e l : h a t v a n a s é v e k 21 balra fent: Zebegény, szabadtéri színpad (1961) fent: Konyhai tûzmesterek középen: Gulyáságyú (Papp Iván, a gimnázium rajztanárának akvarellje) lent: Zinowitz (NDK), 1965

13 22 2. t é t e l : h a t v a n a s é v e k 23 balra középen: A 10 éves jubileumi csoportkép (1964) balra lent: Koncert a Zeneakadémián, koncertmester Balkányi János (1967) fent: Kórodi András karmester, Banda Ede gordonkamûvész középen: Banda Ede gordonkamûvész, a zenekart vezényli: Záborszky József lent: Vendégszólista: Szász József

14 24 2. t é t e l : h a t v a n a s é v e k 25 balra középen: Cigarettaszünet a mûvészöltözôben: Záborszky József, Ferencsik János, Kovács Dénes hegedûmûvész (1967) balra lent: Záborszky István és Kálmán a csellószólamban fent: Záborszky József, Ferencsik János, Kovács Dénes (1966) lent: Ferencsik Jánossal készült interjúrészlet

15 26 2. t é t e l : h a t v a n a s é v e k III. tétel: Hetvenes évek

16 28 3. t é t e l : h e t v e n e s é v e k 29 balra: St. Moritz (Svájc) fent: Az I. hegedûszólam és a koncertmester Krum Gyula középen: A gimnázium asztalosmûhelyében készült kottaállványok. Meixner Ferenc politechnika tanár és a diákok munkája lent: Népszava (1970)

17 30 3. t é t e l : h e t v e n e s é v e k 31 balra: Életképek a tihanyi táborból fent: Falvay Attila és Záborszky István középen: Helmut Steinbach (NSZK) vezényli a zenekart lent: Kadosa Pál zeneszerzô és Záborszky József a Concertino elôadásán (1972)

18 32 3. t é t e l : h e t v e n e s é v e k 33 balra nagy képen: Kórodi András dirigál (1974) balra középen: László Zsuzsa mûsorvezetô, mögötte a brácsa szólam vezetôje dr. Szél János balra lent: Záborszky József tanár úr, Fórizs József a gimnázium igazgatója és Lukács Ervin karmester fent: 1974, Brahms: Kettôsverseny középen: Failoni Donatella játszotta Bartók III. zongoraversenyét (1974) lent: Kollár Endre mûsorközlô

19 34 3. t é t e l : h e t v e n e s é v e k 35 középen: Beethoven: Hármasverseny, Dôry Zoltán (hegedû), Záborszky Kálmán (cselló), Failoni Donatella (zongora), vezényel Ferencsik János, koncertmester: Földesi Lajos próba a Zeneakadémián (1975) lent: Készülôdés a koncertre jobbra fent: Háry János szerepében Berczelly István, az Operaház magánénekese, háttérben a gimnázium kórusa (Tokaj, 1976) jobbra lent: Huszáros cselekedet helyére kerül a timpani

20 36 3. t é t e l : h e t v e n e s é v e k 37 balra: Brenton Langbein (Svájc) a zenekarral és Vermes Mária hegedûmûvésszel Iskolai ünnepély vezényel: Záborszky István (1977)

21 38 3. t é t e l : h e t v e n e s é v e k 39 balra középen: Záborszky Kálmán a Tücsökzenekarral lép fel szólista: Puskás Zsolt, Szombathely, (1977) balra lent: A gimnázium jubileumi megemlékezése az Erkel színházban jobbra: Tokaji Nyár (1978)

22 40 3. t é t e l : h e t v e n e s é v e k 41 balra fent és középen: Ferencsik János zenés köszöntése az István Gimnáziumban balra lent: A próba szünetében Záborszky Kálmánnal (mûsoron Csajkovszkij: Változatok egy rokokó témára), 1979 fent: Papp Iván rajztanár linómetszete a zenekar 25. évfordulós mûsorfüzetén középen: A zenekar svájci turnéja (1979) a zongoránál: Váczi Károly, koncertmester: Takács Zoltán lent: A Ménesi Balázs és Mericske Zoltán duó

23 42 3. t é t e l : h e t v e n e s é v e k IV. tétel: nyolcvanas évek

24 44 4. t é t e l : n y o l c v a n a s é v e k 45 balra fent: Egy csónakban eveznek: Pap Ilus, Tornyos Kati, Kovács Erzsi, Finnország, Joensuu (1980) balra középen: Vidám percek a vendéglátókkal balra lent: Zeneakadémia, Pekka Haapasalo (Finnország) fent és középen: Úton (1981) jobbra lent: Ausztria, Hohenems, szólisták: Vermes Mária és Kovács Dénes lent: Szabó Balázs (Pici) és a tanár úr

25 46 4. t é t e l : n y o l c v a n a s é v e k 47 fent: Pesti Vigadó, Kodály: Psalmus Hungaricus elôadása, vezényel Brenton Langbein (1982) középen és lent: Lipcse, Gewandhaus dirigens: Záborszky tanár úr (1982) jobbra fent: Mátyás templom, Ünnepi megemlékezés Buda visszafoglalásának 300. évfordulójáról (1981) mûsoron Kodály: Budavári Te Deum jobbra középen és lent: István Gimnázium, Kodály: Székelyfonóját próbálja Kórodi András (1983)

26 48 4. t é t e l : n y o l c v a n a s é v e k 49 középen: Németországi turné, részlet a mûsorfüzet elôszavából (1984) nagy kép lent: Mericske Zoltán szaxofonversenyét Bergendy István adta elô, koncertmester Ulrich István, NSZK (1984) jobbra: A harmadik évtized ünneplése

27 50 4. t é t e l : n y o l c v a n a s é v e k 51 balra: Koncertkörút Európa szerte fent: Az utazás nehézségei középen: Schubert: Három a kislány, Tokaj (1987) lent: Záborszky József saját mûvének bemutatóját vezényli

28 52 4. t é t e l : n y o l c v a n a s é v e k 53 lent: Verdi: Requiem a Margitszigeten, szólisták: Pitti Katalin, Mészöly Katalin, B. Nagy János, Berczelly István, karmester: Záborszky Kálmán (1989) jobbra: Lajtha László: Mise a szorongattatás napjaiban lemez és TV felvétel a Mátyás templomban (1989) jobbra lent: A Lajtha mû bécsi bemutatója (1989)

29 54 4. t é t e l : n y o l c v a n a s é v e k Hangverseny délidôben a Magyar Rádió koncertsorozata a Nemzeti Galéria kupolatermében vezényel: Záborszky István (nyolcvanas évek eleje) V. tétel: kilencvenes évek

30 56 5. t é t e l : k i l e n c v e n e s é v e k 57 balra: A siker mindenkit feldobott... Valencia, 1990 középen: Ránki György: Jézus panasza rádiófelvétel a 6-os stúdióban szólista: Bede Fazekas Csaba (1991) lent: Margitszigeti Szabadtéri Színpad, Rossa László: 1514 Temesvár oratórium ôsbemutatója jobbra lent: Ránki György: Káin és Ábel címû mûvének kritikája a Magyar Nemzetben, Pándi Marianne tollából (1990)

31 58 5. t é t e l : k i l e n c v e n e s é v e k 59 balra fent: A Pesti Vigadó színpadán Tanár úr tanácsot ad balra középen: Az Eurádió koncert fôpróbája a Zeneakadémián. A hangversenyt élôben közvetítette a Magyar Rádió Európa számos országába (1993) balra lent: Paul McCartney oratóriumának bemutatóját Medveczky Ádám vezényelte (1992) fent: Orff: Carmina Burana elôadás a Nemzeti Sportcsarnokban, szólisták: Csonka Zsuzsanna, Fülöp Attila, Kovács Pál (1993) lent: Egy különleges és vidám koncert szereplôi: Fazekas Beatrix, Szentirmai Ádám, Varga Katalin, Molnár Piroska, Takács Andrea (1993)

32 60 5. t é t e l : k i l e n c v e n e s é v e k 61 balra: Maidstone (Anglia) Európai Zenei Fesztivál (1993) balra lent: október 1-én a Zene Világnapján a svájci Brenton Langbein hegedûmûvész-karmesterre emlékezett a zenekar. A kép szülôhazájában készült róla éves a zenekar fent: Próbálnak az egykori istván zenekarosok középen és lent: A koncert pillanatai

33 62 5. t é t e l : k i l e n c v e n e s é v e k 63 balra: Költözés elôtt búcsúfénykép az István Gimnázium épületében (1994) balra lent: Antall József, a Magyar Köztársaság miniszterelnökének válaszlevele a Zeneiskola elhelyezésérôl (1991) fent: Házavató ünnepség az új otthon falai között (Bp. XIV. Columbus u. 11.) Boross Péter miniszterelnök és Záborszky József a díszvendégek között (1994 március) lent: Ünnepi hangverseny

34 64 5. t é t e l : k i l e n c v e n e s é v e k 65 balra fent: A hírnök szerepében Derecskei Zsolt (Nemzeti Sportcsarnok, 1994) balra középen: Mitsuyoshi Oikawa és Kovács Dénes (1993) balra lent: Petrovics Emil zeneszerzô megbeszélése Hegedûs Mónika fuvolamûvésszel és Ménesi Gergely karmesterrel fent és középen: Mascagni: Parasztbecsület, Gyöngyös (1994) lent: Vermes Mária és Ruha István Bach: d-moll kettôsversenyét próbálja a Pesti Vigadóban

35 66 5. t é t e l : k i l e n c v e n e s é v e k 67 balra: Hamburg, Németország (1995) Margitszigeti Szabadtéri Színpad

36 68 5. t é t e l : k i l e n c v e n e s é v e k 69 balra középen: Lübecki kocsma kis kép, balra lent: '95 karácsonyi jelmezbál balra lent: Néprajzi Múzeum Kodály: Budavári Te Deum (1995) Marienkirche, Lübeck, Németország (1995)

37 70 5. t é t e l : k i l e n c v e n e s é v e k 71 balra fent: Világpremier: Michael Haydn miséje Diákok az iskola hangsúdiójában balra középen és lent: A hangversenyterem avatása az iskolában Baghy Emília, Takács Tamara, Fülöp Attila, Berczelly István szólistákkal (1996. január) Tihanyi Ünnepi Játékok `96 Kókai Rezsô: István király elôadása címszerepben: Molnár András rendezte: Horváth Zoltán

38 72 5. t é t e l : k i l e n c v e n e s é v e k 73 A Samu László és a Szent István Zenemûvészeti Szakközépiskola igazgatója, Záborszky Kálmán urak által szervezett koncertre szóló meghívásuknak nagy örömmel teszek eleget. Örülök az együtt zenélésnek. Sajnos az egész világra a szegénység, a szenvedés és a szomorúság jellemzô. Ez alól sem Magyarorszá g, sem Japán nem kivétel. De a zene az, ami minden nehézségben életerôt, hátországot, lelki békét és hitet tud adni. A zenének ilyen csodálatos hatása van, amit az Önök életcélja is híven szolgál. Magam is azon igyekszem Önökkel együtt, hogy a közönségnek boldogságot nyújtsunk. Biztosan hiszem, hogy abban a pillanatban, amikor a zenekarral, a kórussal a lelkünk összekapcsolódik, csodálatos fény árad május 9. Kobayashi Ken-Ichiro balra: Verdi: Rigoletto elôadását Vásáry Tamás vezényli az Erkel Színházban szólisták: Hamvasi Szilvia, Massányi Viktor, Káldi Kiss András, Fellegi Balázs fent: Verdi: Requiem Zeneakadémia (1997) középen és lent: Jurij Szimonov (1999)

39 74 5. t é t e l : k i l e n c v e n e s é v e k 75 balra fent: Kórustagok a Balatonparton balra középen és lent: A Tihanyi Ünnepi Játékok elôadásai (1996, 1997) fent: Záborszky István az együttes élén (1998) középen: Záborszky József Együd Winslow Anna: Szent Erzsébet opera rendezte: Horváth Zoltán címszereplô: Kôvári Eszter Sára Erkel Színház (1999) lent: A Jubileumi Zenekar (1996)

40 76 5. t é t e l : k i l e n c v e n e s é v e k Heinz Arlt, karmester a lübecki Johanneum Gimnázium Zenekarának vezetôje Záborszky Kálmánnal beszélget VI. tétel: Az új évezred 2000

41 78 6. t é t e l : a z ú j é v e z r e d 79 balra: Millenniumi ünnepségsorozat Tihany, Budapest, Székesfehérvár a rendezvényen megjelent Mádl Ferenc köztársasági elnök úr balra lent: A Tihanyi Ünnepi Játékok állandó karmestere Záborszky Kálmán és rendezôje Horváth Zoltán középen : Magyar Nemzeti Galéria vezényel: Záborszky Kálmán szólista: Kovács Dénes (2001) középen balra: Hannover, Világkiállítás (2000) lent: Prunyi Ilona és Antal Mátyás tolmácsolásában Petrovics Emil Zongoraversenye hangzott el (2001)

42 80 6. t é t e l : a z ú j é v e z r e d Nemzetközi Zenekari Fesztivál Valencia, Spanyolország (2001) balra középen: szólót énekel: Szabó Veronika

43 82 6. t é t e l : a z ú j é v e z r e d 83 Önök a jóság és a boldogság követei ezen a Földön. Az Önök missziója nemesebbé tenni környezetüket és ezáltal szebbé tenni az életet. Önök nagyon szerencsések, hiszen egy gyönyörû országban élnek, egy olyan országban, melynek komoly és mély zenei gyökerei vannak: remek tanároknál tanulhatnak, egy olyan híres iskolában, melyet a Záborszky név fémjelez, és ahol minden lehetôségük megvan arra, hogy szakmailag magas fokon végzett, és emberségesen nevelt fiatal magyar zenészekké váljanak. Mindig örömmel gondolok vissza a február 6-án tartott koncertünkre és különösen arra a kemény munkára, amit a nagyon nehéz mûsor megtanulásába fektettünk. Ma, ezen az ünnepélyes napon sok boldogságot és sikert kívánok, amely sikerek késôbbiekben a magyar nemzeti kultúra felvirágoztatását fogják jelenteni. Jurij Szimonov Jurij Szimonov egymást követô években tanította és vezényelte a zenekart és kórust balra fent: Liener György Bartók Béla: I. hegedûversenyét próbálja balra lent: Molnár András énekel lent: A Szent István Gimnázium 100 éves jubileumi rendezvényén Mericske Zoltán saját szerzeményét vezényli (2002 szeptember)

44 84 6. t é t e l : a z ú j é v e z r e d 85 balra fent: Az iskola próba- és hangversenyterme a 2001-ben felavatott orgonával balra lent: Mátyás templomi hangverseny Kobayashi Ken-Ichiro ismét akórus és a zenekar élén (2003)

45 86 6. t é t e l : a z ú j é v e z r e d augusztus 19. Hôsök tere Az eseményt a Magyar Televízió élôben közvetítette A 250 tagú zenekart és a 4000 fôs kórust Záborszky Kálmán vezényelte

46 88 6. t é t e l : a z ú j é v e z r e d 89 fent: Horváth Gábor, a X. Nemzetközi Karmesterverseny (2002) II. helyezettje térzenét dirigál Tihanyban középen: Jonathan Brett angol karmester (2003) lent: Ahrensburgi iskolával 20 éves baráti és szakmai kapcsolat alakult ki. A képen a Färber házaspár Záborszky Kálmán, M. Klaue és a Tramm család (2004) jobbra: Felkészülés az ôszi programokra (2004) következô oldal: Budapesti Tavaszi Fesztivál (2004)

47 90 6. t é t e l : a z ú j é v e z r e d VII. tétel: az istvános zenei mûhely

48 92 7. t é t e l : a z I s t v á n o s Z e n e i M û h e l y 93 A Tücsökzenekar vezetô: Záborszky Kálmán fent: Záborszky József bôgô szólampróbát tart A Zeneiskola Fúvósegyüttese vezetô: Balázsi Katalin

49 94 7. t é t e l : a z I s t v á n o s Z e n e i M û h e l y 95 A Zeneiskola Szimfonikus Zenekara mûvészeti vezetô: Záborszky József karnagy: Horváth Gábor A Szakközépiskola Szimfonikus Zenekara vezetô: Záborszky Kálmán

50 96 7. t é t e l : a z I s t v á n o s Z e n e i M û h e l y 97 Az Ütôegyüttes vezetô: Mericske Zoltán A szakközépiskola nôikara karnagy: Tôkés Mária Tünde

51 98 7. t é t e l : a z I s t v á n o s Z e n e i M û h e l y 99 A szakközépiskola férfi kórusa karnagy: Rónaszékiné Ôrfalvy Katalin A Szent István Király Oratóriumkórus karnagy: Záborszky Kálmán

52 t é t e l : a z I s t v á n o s Z e n e i M û h e l y 101 A Jubileumi Zenekar mûvészeti vezetô: Záborszky József karmester: Ménesi Gergely Zelinka Tamás mûsorvezetô

53 t é t e l : a z I s t v á n o s Z e n e i M û h e l y 103 A Jubileumi Zenekar

54 104 Kiemelt támogatók: Budapest-Zugló Önkormányzat, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, KVENTA Kft., TESCO, Szent István Király Zenei Alapítvány, Szent István Gimnázium Fô médiatámogató: Magyar Rádió Rt. További támogatók: Fôvárosi Önkormányzat Kulturális Bizottsága, Nemzeti Kulturális Alapprogram, Mûvészeti- és Szabadmûvelôdési Alapítvány, MATÁV Rt., Öreghalász Étterem, özv. Albert Jánosné, Balog Emese, Deákné Kecskés Mónika, Draskóczy László, Juhászné Bajánczki Mária, Maithényi Lajosné, Dr. Mohr Tamás, Ozoray Szilvia, Sebestyén Istvánné Szelecsényi Norbert, Szente Vargáné Gerencsér Judit Kiadta: Szent István Király Zeneiskola és Zenemûvészeti Szakközépiskola és a Szent István Király Zenei Alapítvány Felelôs kiadó: Záborszky Kálmán Szerkesztette: Lukács Ágnes, Tôkés Mária Tünde, Wolf Magdolna Fotó: Kakuszi Zoltán, Kanyó Béla, Németh Katalin, Polgárdi Mihály, Potzmann János és magánarchívumok Képfeldolgozás: Kakuszi Zoltán, Kovács Erzsébet, Potzmann János Grafika: Ember Zoltán Nyomdai munkák: Glória Nyomda szeptember

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

A Zuglói Filharmónia képes bemutatása 1954

A Zuglói Filharmónia képes bemutatása 1954 A Zuglói Filharmónia képes bemutatása 1954 A Zuglói Filharmónia 1954-ben az akkori I. István Gimnáziumban alakult István Zenekar néven Záborszky József vezetésével. Alapítása után 2 évvel az együttes már

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Név: Dénes Anna-Júlia, született: Csép Anna-Júlia. Születtem: 1983 szeptember 25, Kolozsvár. Lakcím: Kolozsvár, Decebal u.

Szakmai önéletrajz. Név: Dénes Anna-Júlia, született: Csép Anna-Júlia. Születtem: 1983 szeptember 25, Kolozsvár. Lakcím: Kolozsvár, Decebal u. Szakmai önéletrajz Név: Dénes Anna-Júlia, született: Csép Anna-Júlia Születtem: 1983 szeptember 25, Kolozsvár Lakcím: Kolozsvár, Decebal u.72/3 Telefon: 0743405426 E-mail: annna83@yahoo.com Foglalkozásom:

Részletesebben

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER Homonyik Sándor ünnepi műsora Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER ADVENTI KONCERT- 2014. NOVEMBER - DECEMBER 1 A műsorról Ünnepi dalok akusztikus köntösben ADVENT - a felkészülés időszaka. Ezekben

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ

ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ MEGJELENIK 2 HAVONTA I.ÉVFOLYAM 1. SZÁM. 2015.MÁJUS-JÚNIUS Tóthné Siklós Ágnes tanárnő tanszaki koncertje 2015.MÁJUS Május 5-én megrendezésre került Tóthné Siklósi Ágnes zongora tanárnő

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

1950-ben alakult meg a Lovassy László Gimnázium Vegyeskara

1950-ben alakult meg a Lovassy László Gimnázium Vegyeskara 1950-ben alakult meg a Lovassy László Gimnázium a A kórus alapítója - Zámbó István, Liszt-díjas karnagy, aki ekkor még maga is diák volt - ezzel az énekkarral kezdte sikerekben gazdag karnagyi pályáját.

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2014/2015 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2014/2015 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2014/2015 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

A WEINER LEÓ ZENEISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN MŰKÖDŐ

A WEINER LEÓ ZENEISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN MŰKÖDŐ A WEINER LEÓ ZENEISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN MŰKÖDŐ FÚVÓS EGYÜTTESEK BEMUTATÁSA A zenekari munka célja: a szabadidő hasznos eltöltése, a fúvószene megismerése, megszerettetése, a hangversenyt

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

zene szenvedéllyel BÉRLETEK 2O16/17

zene szenvedéllyel BÉRLETEK 2O16/17 zene szenvedéllyel BÉRLETEK 2O16/17 A ZENÉNEK KI KELL FEJEZNIE MINDAZT, AMELYRE NINCS SZÓ, DE AMI MÉGIS KIKÍVÁNKOZIK A LÉLEKBŐL, AMIT MÉGIS EL KELL MONDANUNK, ÉS AMI ELŐTT AZTÁN MINT HANGZÓ, EMOCIONÁLIS

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

Játsszanak velünk és nyerjenek 2x2 belépőjegyet a Dumaszínház népszerű humoristáinak, Kőhalmi Zoltán és Kormos Anett, előadására!

Játsszanak velünk és nyerjenek 2x2 belépőjegyet a Dumaszínház népszerű humoristáinak, Kőhalmi Zoltán és Kormos Anett, előadására! Játsszanak velünk és nyerjenek 2x2 belépőjegyet a Dumaszínház népszerű humoristáinak, Kőhalmi Zoltán és Kormos Anett, előadására! http://www.muveszetekhazamiskolc.hu/jatek Szeptember 14-23 9. JAMESON CINEFEST

Részletesebben

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével.

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével. Cantemus IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2012. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL SZEGED 2014. szeptember 22 27.

SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL SZEGED 2014. szeptember 22 27. SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL SZEGED 2014. szeptember 22 27. NEMZETKÖZI KOMOLYZENEI FESZTIVÁL www.szentgellertfesztival.hu 2014. SZEPTEMBER 22. (HÉTFŐ) I. SZIMFONIKUS KONCERT Jótékonysági hangverseny a Korábban

Részletesebben

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Iskolánkról Az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolát 2004-ben alapította a Szegedi Tudományegyetem. Iskolánk, fiatal kora

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2008. ÉVRİL

Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2008. ÉVRİL Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2008. ÉVRİL A Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítványt a Pest Megyei Bíróság 12.Pk.60.255/2003/4. számú, 2003. aug. 21-én jogerıre emelkedett

Részletesebben

Pastorale új sorozat a Pesti Vigadó dísztermében

Pastorale új sorozat a Pesti Vigadó dísztermében Pastorale új sorozat a Pesti Vigadó dísztermében 2016 1 Pastorale új sorozat a Pesti Vigadó dísztermében Zene, tánc, kép élmény, ismeret, öröm! Életre szóló élmények, értékes művészeti ismeretek, közös

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás).

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás). COMENIUS pályázattal Romániában Közel kétéves előkészítés után a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola az Európai Unió Oktatási Bizottsága által támogatott, Egész életen át tartó tanulás COMENIUS

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Hagyomány az ünnepekben

Hagyomány az ünnepekben Balázs Gáspár-Emil Beszámoló a Bel Canto Művelődési Egyesület 2010-2011 es évi tevékenységéről Hagyomány az ünnepekben A Bel Canto Művelődési Egyesület együttesei a 2010-es év során a következő tevékenységeket

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes Helyszínek: Polgármesteri Hivatal - Béla király tér Koncertszínpad - Prometheus park Szent István tér Belvárosi templom Béla király tér

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, művészeti áganként Zeneművészeti ág: Tantárgy

Részletesebben

A Magyar Állami Népi Együttes 2009. évi előadási statisztikája

A Magyar Állami Népi Együttes 2009. évi előadási statisztikája A Magyar Állami Népi Együttes 2009. évi előadási statisztikája A 2009. évben az alábbi műsorokat forgalmaztuk: Az örök Kalotaszeg Bartók-trilógia I. rész: Kincses Felvidék Bartók-trilógia II. rész: Labirintus

Részletesebben

Különös közzétételi lista- Alapfokú művészetoktatási Intézmények / 11/1994. 8 VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet/

Különös közzétételi lista- Alapfokú művészetoktatási Intézmények / 11/1994. 8 VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet/ Különös közzétételi lista- Alapfokú művészetoktatási Intézmények / 11/1994. 8 VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet/ 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011.

K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011. K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011. Megyei, regionális, és országos rendezvények és tanulmányi versenyek XIII. Országos Koncz János hegedűverseny Kovács Dénes emlékére A verseny

Részletesebben

NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail.

NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail. NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail.com Szakmai beszámoló Hang-Játék-Zene Ismeretterjesztő élménykoncertek

Részletesebben

SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL SZEGED

SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL SZEGED SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL SZEGED 2015. szeptember 21 27. NEMZETKÖZI KOMOLYZENEI FESZTIVÁL www.szentgellertfesztival.hu 2015. SZEPTEMBER 21. (HÉTFŐ) ZENE ÉS TUDOMÁNY ELŐADÁSOK 17 00 Gál Ferenc Főiskola Klebelsberg

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

REMEKMÛVEK GÖDÖLLÔN A GÖDÖLLÔI SZIMFONIKUS ZENEKAR HANGVERSENYBÉRLETE

REMEKMÛVEK GÖDÖLLÔN A GÖDÖLLÔI SZIMFONIKUS ZENEKAR HANGVERSENYBÉRLETE REMEKMÛVEK GÖDÖLLÔN A GÖDÖLLÔI SZIMFONIKUS ZENEKAR HANGVERSENYBÉRLETE 2014/2015 www.gso.hu A koncertek helyszíne: Mûvészetek Háza Gödöllô Gödöllô, Szabadság út 6. I. KONCERT 2014. szeptember 20. szombat

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév. 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez

Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév. 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez 1. A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Név Végzettség, Tantárgy szakképzettség 1. Bíró Csaba,

Részletesebben

A LAUTITIA KÓRUSOK OLIMPIA RIGÁBAN PROGRAMJÁNAK BEMUTATATÁSA

A LAUTITIA KÓRUSOK OLIMPIA RIGÁBAN PROGRAMJÁNAK BEMUTATATÁSA A LAUTITIA KÓRUSOK OLIMPIA RIGÁBAN PROGRAMJÁNAK BEMUTATATÁSA Tartalom Bemutatkozás... 2 A rigai Kórusolimpia... 3 A költségek... 4 Eredmények... 5 Felvételek... 8 Egyesületünk adatai, elérhetőségei...

Részletesebben

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT.

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. Bizonylat vonalkódja Értékesítő partner neve 120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026752885065232004

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30.

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30. SZ M J V Önkormányzata Mővelıdési Osztály 7100 Szekszárd, Béla tér 8. Majnay Gábor Osztályvezetı Úr részére Tisztelt Osztályvezetı Úr! Bemutatás: A zenekar 1988-ban alakult az akkori Liszt Ferenc Zeneiskola

Részletesebben

Az Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának beszámolója a 2013/2014-es tanévről. Tisztelt Nevelőtestület!

Az Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának beszámolója a 2013/2014-es tanévről. Tisztelt Nevelőtestület! Az Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának beszámolója a 2013/2014-es tanévről Tisztelt Nevelőtestület! Beszámolóm elkészítésénél felhasználtam az intézményi éves munkatervet, a tanszakok

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Magyar szenior úszók TOP10-es helyezései a FINA és a LEN 2014-es ranglistája alapján ABC sorrendbe rendezve

Magyar szenior úszók TOP10-es helyezései a FINA és a LEN 2014-es ranglistája alapján ABC sorrendbe rendezve Magyar szenior úszók TOP10-es helyezései a FINA és a LEN 2014-es ranglistája alapján ABC sorrendbe rendezve Egyéni Angyalföldi Éva 70-74 200 m vegyesúszás 8. LEN 50 m-es Európa ranglista 2014 Balla Mónika

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló Óbudai Jubileumi Zenekar Egyesület 2010.

Közhasznúsági beszámoló Óbudai Jubileumi Zenekar Egyesület 2010. Közhasznúsági beszámoló Óbudai Jubileumi Zenekar Egyesület 2010. Az Óbudai Jubileumi Zenekar Egyesület közhasznú működésének 2010. évi összesített mérlegkimutatása A Összes közhasznú tevékenység bevétele

Részletesebben

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006)

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006) ÖNÉLETRAJZ Feke Pál Huszonkét évesen eljátszotta Jézust a Jézus Krisztus Szupersztárban, óriási sikerrel a szegedi Dóm téren. Amerikában, Grazban és a Pulai Arénában is fellépett már musical főszerepekkel.

Részletesebben

A Nyíregyházi Cantemus Kórus munkaterve a 2010-es évre

A Nyíregyházi Cantemus Kórus munkaterve a 2010-es évre A Nyíregyházi Kórus munkaterve a 2010-es évre A Nyíregyházi Kórus munkaterve a 2010-es évre A Nyíregyházi Kórus munkatervének elkészítésénél figyelembe vettük a korábbi években kialakult munkarendet. Folytatni

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ)

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Közoktatási Intézmények Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Székhely: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.

Részletesebben

Dallam AMI BESZÁMOLÓ 2014-2015. tanév

Dallam AMI BESZÁMOLÓ 2014-2015. tanév Dallam AMI BESZÁMOLÓ 2014-2015. tanév 1 1.Az intézmény környezete, partnerek, változások A Dallam AMI Tatabányán, Csákváron és Pogányban működik. Egyrészről előnyös, hogy olyan helyeken dolgozunk ahol

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

Helyszín: Gere Tamás és Zsolt Pincészete, Villány, Diófás u. 1.

Helyszín: Gere Tamás és Zsolt Pincészete, Villány, Diófás u. 1. Csütörtök: Helyszín: Gere Tamás és Zsolt Pincészet, Villány, Diófás u. 1. 19:00-23:00 BorZsongás hangolódás jó zene, baráti beszélgetések könnyed borozgatások. Különleges tételek kóstolója Gere Andival

Részletesebben

BESZÁMOLÓ NTP-AMI-13-0100 - ZENEISKOLAI WEINER KAMARAZENEI FESZTIVÁL 2014.

BESZÁMOLÓ NTP-AMI-13-0100 - ZENEISKOLAI WEINER KAMARAZENEI FESZTIVÁL 2014. BESZÁMOLÓ NTP-AMI-13-0100 - ZENEISKOLAI WEINER KAMARAZENEI FESZTIVÁL 2014. Iskolánkban növendékeink és tanáraik számára már ismeretes, hogy minden tanévben megrendezzük a tanulmányi versenyt, egyik évben

Részletesebben

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA 10.2 km abszolút 1 882 Beda Szabolcs Futapest 1977 0:45:32 2 872 Forgács István Futapest 1975 0:45:58 3 728 Gehér László 1975

Részletesebben

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. DECEMBER

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. DECEMBER Homonyik Sándor ünnepi műsora Adventi koncert 2014. DECEMBER ADVENTI KONCERT- 2014. DECEMBER 1 A műsorról Ünnepi dalok akusztikus köntösben ADVENT - a felkészülés időszaka. Ezekben a hetekben a karácsonyra

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK VERSENY NÉV (OSZTÁLY) HELYEZÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR Varga Tamás Országos Varga Dániel 7.A megyei 4.helyezés Balázsfi Enikő 7.A megyei 5.helyezés Wischy Dávid 8.A megyei 2.helyezés

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT 1 844 Ispán Laura Felnőtt 01:39:07.1 2 942 Köllő Zsuzsanna Felnőtt 01:39:09.0 3 915 Ódor Klára Master 01:39:29.0 4 805 Bordás Eszter Master 01:45:30.6 5 802 Czeczei

Részletesebben

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK 2015/2016. tanév 1. Albertné Rácz Gyöngyi tanító, 2.c of. 2. Ankuczáné Varga Katalin tanító, 1.c of., igazgatóhelyettes 3. Aranyosné Siklósi Ágnes

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Név Munkáltató megnevezése, székhelye Szolgáltatás nyújtása során használni kívánt nyelv

Név Munkáltató megnevezése, székhelye Szolgáltatás nyújtása során használni kívánt nyelv Nyilvántartás az igazolással rendelkező társasházkezelő és ingatlankezelő szolgáltatást nyújtókról és a társasházkezelő, illetve ingatlankezelő gazdálkodó szervezetekről IGAZOLÁSSAL RENDELKEZŐ TÁRSASHÁZKEZELŐ

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, OM azonosítója: 039985 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet 1. A pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2013/2014 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2013/2014 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2013/2014 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

2012-ben elért csúcseredmények:

2012-ben elért csúcseredmények: 2012-ben elért csúcseredmények: FÉRFIAK: 1. kcs (25-29) 100 m pillangó Pap Csongor (1986) Szenior Delfinek 59,03 2012.04.14. régi: Boros Gábor (1978) i SÚVC 59,23 2004.06.06. 2. kcs (30-34) 1500 m gyors

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Igazgató művészeti vezető: Somogyi-Tóth Dániel. 2012/2013 évad BÉRLETI TÁJÉKOZTATÓ

Igazgató művészeti vezető: Somogyi-Tóth Dániel. 2012/2013 évad BÉRLETI TÁJÉKOZTATÓ Somogyi-Tóth Dániel Bényi Tibor Pad Zoltán Igazgató művészeti vezető: Somogyi-Tóth Dániel 2012/2013 évad logó I kodály filharmonikusok I vip communications BÉRLETI TÁJÉKOZTATÓ logó I kodály kórus I vip

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

Beszámoló a 65. Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozóról

Beszámoló a 65. Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozóról Beszámoló a 65. Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozóról Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az iparági versenyek sorában a legrégebbi, több évtizedes múltra visszatekintő találkozót

Részletesebben