Az István zenekar 50 ÉVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az István zenekar 50 ÉVE"

Átírás

1 Az István zenekar 50 ÉVE Az István zenekar 50 ÉVE I. István Gimnázium Szimfonikus Zenekar ( ) Szent István Gimnázium Szimfonikus Zenekar ( ) Szent István Király Szimfonikus Zenekar (1994 )

2 Az István zenekar 50 ÉVE 50 Nyitány 1. tétel: kezdôdik a történet 2. tétel: hatvanas évek 3. tétel: hetvenes évek 4. tétel: nyolcvanas évek 5. tétel: kilencvenes évek 6. tétel: az új évezred 7. tétel: az Istvános Zenei Mûhely

3 02 Nyitány 03 Elôszó 50 év emlékeit gyûjtöttük egybe ebben a kötetben. A felejthetetlen zenei élmények közül jónéhányat ôriz fénykép és dokumentum, bepillantást engedve fél évszázad történéseinek titkaiba. A mai tizenéveseknek történelem, nekünk, mivel velünk történt, talán életünk legszebb része. Megpróbáljuk láthatóvá tenni a képek nyelvére lefordítva azt a csodát, amelyet mi mindazok, akik hosszabb-rövidebb ideig az istvános családhoz tartoztunk, a lelkünkben, legszebb emlékeink között hordozunk. Fájó szívvel válogattunk a dokumentumok között, tudva, hogy csak töredékek bemutatására van lehetôségünk. Köszönet a kötet szerkesztôinek valamennyien az István Zenekar egykori, vagy jelenlegi tagjai, akik felnôtt tudással, fiatal szívvel és lelkesedéssel a dokumentumokat felkutatták, válogatták, szerkesztették. Tették mindezt amolyan istvános módon: önzetlenül, mindannyiunk örömére és az eljövendô istvánosok számára útravalóul. Budapest, október 2. Záborszky Kálmán 50 év nevében Amikor egy ember életében eltelik 50 év, általában megáll egy pillanatra és körülnéz, kicsit összegzi az addig eltelt idô mérlegét, kicsit meg is illetôdik talán, és kedvezô esetben mindebbôl erôt is nyer az elkövetkezendô terveihez. Ezelôtt 50 évvel egy különös gyermek született egy együttes formájában, az István zenekar, melynek szülôapja van. A szülôi státus Záborszky Józsefet illeti, aki életre hívta és felnevelte a lényt, középiskolai diákokból álló zenekarát (bár a bábák száma nem kevés), és van még egy valaki, a legcsendesebb társ és tiszteletbeli zenekaros, aki 60 éve éli át közvetve és közvetlenül ennek a történetnek minden mozzanatát: Bori néni, azaz Záborszky Józsefné. Az István zenekar ma már jócskán felnôtt korát éli, és a családi összejövetelek (azaz rendezvények) alkalmával jólesôen állapítja meg minden egyes porcikája (tehát egykori és mostani tagjai), és mindenki, aki ebbe a vérkeringésbe bekerült, hogy ilyen képzôdmények nagy egyéniségek körül keletkeznek. Ôk, ha az életben választott tevékenységi körükben rátalálnak az arra alkalmas társakra, csodákat mutatnak fel, és Záborszky József is így cselekedett. Ô zenében fogalmaz, és felismerve a lehetôséget, teremtô erejét bizonyítva ezrek életét alakította másmilyenné, mint amivé nélküle váltak volna. Különbbé, minôségileg magasabb rendûvé; és csodák csodája, az ô élete is ezáltal sûrûsödött életmû rangúvá. Köszönet érte, hogy megálmodta ezt a történetet, hogy megláttatta velünk álma pillanatait (amelyek ilymódon megsokszorozódtak) és vele/általa át is élhettük ôket, mert ettôl olyan lenyûgözô: ez a színtiszta valóság! Az intézményes létezés korántsem unalmas állapotában, szakmailag elismert munka közepette mi jól értjük, hogy ez a mostani is csak egy olyan pillanat, amit tényként kezelni felemelô, ugyanakkor hordozza a fejlôdés eljövendô vonásait is a tehetség ugyanis nyughatatlan és élô erôforrás, töri magának az utat, akárcsak az élet maga. Tehát: izgatottan lessük-várjuk a történet folytatását, a felnôtt gyermek életének további alakulását, az István zenekar sorsát alkotójával valamint jelenlegi irányítójával, Záborszky Kálmánnal az élén. Változatlan nyitottsággal állunk a közös értékek képviseletében és ehhez biztatás ez a lepergett idô, ami nem ötven év, hanem legalább annyi, amennyi minden egyes tagjának életébe bekerült! Majdnem egy örökkévalóság: kívánjuk, hogy így legyen Lukács Ágnes a Jubileumi Zenekar tagja

4 04 Nyitány 05 A Magyar Örökség díj laudációja (részletek) Záborszky József és a Szent István Király Szimfonikus Zenekar az ifjúság zenei nevelése és a nemes közmûvelôdés érdekében végzett munkája: Magyar Örökség. A Szent István Király Szimfonikus Zenekar megôrizte azt a fiatalos lendületet, a zene iránti szenvedélyes elkötelezettséget, amely a kezdetektôl jellemezte. Záborszky József 1954-ben az I. István Gimnázium énektanáraként indította útjára a mára világhírûvé fejlôdött Szent István Király Szimfonikus Zenekart. A kezdetben tizenhat tagú együttes két év múlva nyolcvan fôvel mutatkozott be a Zeneakadémián és vált a hazai hangversenyélet meghatározó, kiemelkedô mûhelyévé. A fiatalokkal való együttes zenélés tapasztalatai alapján megérlelôdött benne az egymásra épülô zenekari iskola gondolata, melyben a növendékek a hangszertanulás elsô éveitôl kezdve életkoruk és zenei tudásuk alapján vesznek részt a zenekari munkában. Szigorúan következetes, fáradságot nem ismerô mûvészi, pedagógiai és szervezômunkája nyomán megalakult a zenekari játék alapiskolája, az úgynevezett Tücsökzenekar, majd a Zeneiskolai Szimfonikus Zenekar, illetve a Fuvola együttes és a Fúvószenekar óta minden évben bérletsorozatuk van a Zeneakadémián, melynek elôadásai a színvonalas mûsor és a kiemelkedô vendégmûvészek révén a hangversenyélet ünnepeivé váltak. A legnagyobb karmesterek: Ferencsik János, Kórodi András és Brenton Langbein (a világhírû bázeli kamarazenekar koncertmestere) álltak az együttes mellé. Amikor egy alkalommal Ferencsik János a dán királyi zenekart vezényelte, a tiszteletére rendezett fogadáson megkérdezte tôle az uralkodó: Mester, melyik zenekarral foglalkozik Ön a legszívesebben? Ferencsik így válaszolt: Felség! Van Magyarországon egy ifjúsági zenekar, kitûnôen muzsikálnak. Velük. (Esti Hírlap, november 28. H.M.) Az utóbbi években visszatérô vendégkarmesterük Vásáry Tamás, valamint Kobayashi Ken-Ichiro és Jurij Szimonov. Számos kiemelkedô vendégmûvész áll rendszeres kapcsolatban a zenekarral, többek között Kovács Dénes, Banda Ede, Berczelly István, Molnár András, Onczay Csaba és Perényi Miklós. Tévé- és rádiófelvételek, valamint CD lemezek ôrzik az együttes legszebb elôadásait. A hazai fellépéseken túl tizenegy európai országban vett részt a zenekar rangos fesztiválokon, hangversenyeken. A külföldi ifjúsági zenekarokkal kialakított élénk kapcsolat során megtanultak magyarként, Magyarország követeként méltósággal viselkedni más országokban, megismerkedtek hasonlóan élô, más nemzetbeli családokkal, barátságok, ismeretségek szövôdtek. Amikor pedig ôk voltak a vendéglátók, megtanultak büszkék lenni nemzeti értékeinkre. Tudomásunk szerint nincs olyan ifjúsági együttes, mely ilyen hosszú ideig mûködött volna folyamatosan. Az eltelt negyvenhat év alatt a zenekar 1071 koncertet adott, tagjainak száma ezer fô fölött van. A zenekari zenészutánpótlás egyik fô bázisa, hiszen minden mai vezetô zenekarban külföldön is! szép számmal vannak hajdani István-zenekarosok. A tagok egymáshoz való ragaszkodásának, összetartozásának szép jele, hogy az együttes negyvenedik évfordulóján, a régi, ma már családos tagokból megalakult a Jubileumi Zenekar, mely azóta is rendszeresen próbál és koncertezik. Mi hát a titka ennek az együttesnek, amely emberileg is így összefogja tagjait, s a hivatásosokkal felérô mûvészi produkciókra teszi képessé? Ennek nyitját elsôsorban az alapító karnagy, Záborszky József személyében kell keresnünk, aki a negyvenhat év alatt fáradhatatlan, céltudatos nevelô és mûvészi munkával fejlesztette az együttest mai magas színvonalára. A Tanár úr így emlékszik egy korábbi nyilatkozatában: A felnôtt zenekaroknál szerzett tapasztalataim után nagy felfedezés volt, hogy mennyi mindenre képesek a gyerekek, akik friss, tiszta aggyal s a zene iránti ösztönös vonzalommal ülnek le muzsikálni. Benne volt ebben a kor szelleme is és a történelmi események sodrása. Valamit ôk is hozzá akartak tenni a maguk módján a változásokhoz, hogy az ô saját tetteikkel tegyenek valami kiemelkedôt, figyelemre méltót. Nekem csupán az volt a dolgom, hogy ezt az energiát megfelelô irányítással kellô mederbe tereljem, és hozzásegítsem ôket ahhoz, hogy a külvilág tudomást szerezzen errôl. Az eredmény nem maradt el. Budapest, december 16. Devich János

5 I. tétel: kezdôdik a történet

6 08 1. tétel: kezdôdik a történet 09 balra fent: Az I. István Gimnázium épülete (Bp., XIV. Ajtósi Dürer sor 15.) balra lent: Záborszky József, a M. Kir. Állami Szent István Reálgimnázium diákja (1936/37) fent: Az István Gimnázium tanári kara (1958) középen: Városliget, koncertmester: Milotay György (1958) lent: Almási Éva és Kopeczky Péter, tokaji téli tábor, (1957)

7 10 1. tétel: kezdôdik a történet 11 balra középen: Városliget (1958) balra lent: Koncert az iskola dísztermében fent: Az elsô zeneakadémiai koncert szünetében Záborszky József és dr. Konorót Gyula az iskola akkori igazgatója (1959) középen: Koncert Hepke Péter zongoramûvésszel (1958) lent: Nyikolaj Anoszov (1958)

8 12 1. tétel: kezdôdik a történet 13 Tábori pillanatok

9 14 1. tétel: kezdôdik a történet Tábori hangulatok (Balatonszéplak) koncertmester: Csikor Ferenc II. tétel: Hatvanas évek

10 16 2. t é t e l : h a t v a n a s é v e k 17 fent: Énekóra a gimnáziumban lent: Vajdahunyad vára, szólót énekel: Nádi Frigyes koncertmester: Alfonz (Marosi István) (1961) jobbra fent és középen: Zeneakadémiai koncert, közremûködik: Teleki Blanka Közgazdasági Technikum Nôi Kara és a gimnázium férfi kara (1962) jobbra lent: Zenekari tábor Balatonbogláron (1964)

11 18 2. t é t e l : h a t v a n a s é v e k 19 balra fent: Zebegény, szabadtéri színpad (1961) fent és középen: Intermezzo zebegényi futóverseny lent: Próba Bogláron

12 20 2. t é t e l : h a t v a n a s é v e k 21 balra fent: Zebegény, szabadtéri színpad (1961) fent: Konyhai tûzmesterek középen: Gulyáságyú (Papp Iván, a gimnázium rajztanárának akvarellje) lent: Zinowitz (NDK), 1965

13 22 2. t é t e l : h a t v a n a s é v e k 23 balra középen: A 10 éves jubileumi csoportkép (1964) balra lent: Koncert a Zeneakadémián, koncertmester Balkányi János (1967) fent: Kórodi András karmester, Banda Ede gordonkamûvész középen: Banda Ede gordonkamûvész, a zenekart vezényli: Záborszky József lent: Vendégszólista: Szász József

14 24 2. t é t e l : h a t v a n a s é v e k 25 balra középen: Cigarettaszünet a mûvészöltözôben: Záborszky József, Ferencsik János, Kovács Dénes hegedûmûvész (1967) balra lent: Záborszky István és Kálmán a csellószólamban fent: Záborszky József, Ferencsik János, Kovács Dénes (1966) lent: Ferencsik Jánossal készült interjúrészlet

15 26 2. t é t e l : h a t v a n a s é v e k III. tétel: Hetvenes évek

16 28 3. t é t e l : h e t v e n e s é v e k 29 balra: St. Moritz (Svájc) fent: Az I. hegedûszólam és a koncertmester Krum Gyula középen: A gimnázium asztalosmûhelyében készült kottaállványok. Meixner Ferenc politechnika tanár és a diákok munkája lent: Népszava (1970)

17 30 3. t é t e l : h e t v e n e s é v e k 31 balra: Életképek a tihanyi táborból fent: Falvay Attila és Záborszky István középen: Helmut Steinbach (NSZK) vezényli a zenekart lent: Kadosa Pál zeneszerzô és Záborszky József a Concertino elôadásán (1972)

18 32 3. t é t e l : h e t v e n e s é v e k 33 balra nagy képen: Kórodi András dirigál (1974) balra középen: László Zsuzsa mûsorvezetô, mögötte a brácsa szólam vezetôje dr. Szél János balra lent: Záborszky József tanár úr, Fórizs József a gimnázium igazgatója és Lukács Ervin karmester fent: 1974, Brahms: Kettôsverseny középen: Failoni Donatella játszotta Bartók III. zongoraversenyét (1974) lent: Kollár Endre mûsorközlô

19 34 3. t é t e l : h e t v e n e s é v e k 35 középen: Beethoven: Hármasverseny, Dôry Zoltán (hegedû), Záborszky Kálmán (cselló), Failoni Donatella (zongora), vezényel Ferencsik János, koncertmester: Földesi Lajos próba a Zeneakadémián (1975) lent: Készülôdés a koncertre jobbra fent: Háry János szerepében Berczelly István, az Operaház magánénekese, háttérben a gimnázium kórusa (Tokaj, 1976) jobbra lent: Huszáros cselekedet helyére kerül a timpani

20 36 3. t é t e l : h e t v e n e s é v e k 37 balra: Brenton Langbein (Svájc) a zenekarral és Vermes Mária hegedûmûvésszel Iskolai ünnepély vezényel: Záborszky István (1977)

21 38 3. t é t e l : h e t v e n e s é v e k 39 balra középen: Záborszky Kálmán a Tücsökzenekarral lép fel szólista: Puskás Zsolt, Szombathely, (1977) balra lent: A gimnázium jubileumi megemlékezése az Erkel színházban jobbra: Tokaji Nyár (1978)

22 40 3. t é t e l : h e t v e n e s é v e k 41 balra fent és középen: Ferencsik János zenés köszöntése az István Gimnáziumban balra lent: A próba szünetében Záborszky Kálmánnal (mûsoron Csajkovszkij: Változatok egy rokokó témára), 1979 fent: Papp Iván rajztanár linómetszete a zenekar 25. évfordulós mûsorfüzetén középen: A zenekar svájci turnéja (1979) a zongoránál: Váczi Károly, koncertmester: Takács Zoltán lent: A Ménesi Balázs és Mericske Zoltán duó

23 42 3. t é t e l : h e t v e n e s é v e k IV. tétel: nyolcvanas évek

24 44 4. t é t e l : n y o l c v a n a s é v e k 45 balra fent: Egy csónakban eveznek: Pap Ilus, Tornyos Kati, Kovács Erzsi, Finnország, Joensuu (1980) balra középen: Vidám percek a vendéglátókkal balra lent: Zeneakadémia, Pekka Haapasalo (Finnország) fent és középen: Úton (1981) jobbra lent: Ausztria, Hohenems, szólisták: Vermes Mária és Kovács Dénes lent: Szabó Balázs (Pici) és a tanár úr

25 46 4. t é t e l : n y o l c v a n a s é v e k 47 fent: Pesti Vigadó, Kodály: Psalmus Hungaricus elôadása, vezényel Brenton Langbein (1982) középen és lent: Lipcse, Gewandhaus dirigens: Záborszky tanár úr (1982) jobbra fent: Mátyás templom, Ünnepi megemlékezés Buda visszafoglalásának 300. évfordulójáról (1981) mûsoron Kodály: Budavári Te Deum jobbra középen és lent: István Gimnázium, Kodály: Székelyfonóját próbálja Kórodi András (1983)

26 48 4. t é t e l : n y o l c v a n a s é v e k 49 középen: Németországi turné, részlet a mûsorfüzet elôszavából (1984) nagy kép lent: Mericske Zoltán szaxofonversenyét Bergendy István adta elô, koncertmester Ulrich István, NSZK (1984) jobbra: A harmadik évtized ünneplése

27 50 4. t é t e l : n y o l c v a n a s é v e k 51 balra: Koncertkörút Európa szerte fent: Az utazás nehézségei középen: Schubert: Három a kislány, Tokaj (1987) lent: Záborszky József saját mûvének bemutatóját vezényli

28 52 4. t é t e l : n y o l c v a n a s é v e k 53 lent: Verdi: Requiem a Margitszigeten, szólisták: Pitti Katalin, Mészöly Katalin, B. Nagy János, Berczelly István, karmester: Záborszky Kálmán (1989) jobbra: Lajtha László: Mise a szorongattatás napjaiban lemez és TV felvétel a Mátyás templomban (1989) jobbra lent: A Lajtha mû bécsi bemutatója (1989)

29 54 4. t é t e l : n y o l c v a n a s é v e k Hangverseny délidôben a Magyar Rádió koncertsorozata a Nemzeti Galéria kupolatermében vezényel: Záborszky István (nyolcvanas évek eleje) V. tétel: kilencvenes évek

30 56 5. t é t e l : k i l e n c v e n e s é v e k 57 balra: A siker mindenkit feldobott... Valencia, 1990 középen: Ránki György: Jézus panasza rádiófelvétel a 6-os stúdióban szólista: Bede Fazekas Csaba (1991) lent: Margitszigeti Szabadtéri Színpad, Rossa László: 1514 Temesvár oratórium ôsbemutatója jobbra lent: Ránki György: Káin és Ábel címû mûvének kritikája a Magyar Nemzetben, Pándi Marianne tollából (1990)

31 58 5. t é t e l : k i l e n c v e n e s é v e k 59 balra fent: A Pesti Vigadó színpadán Tanár úr tanácsot ad balra középen: Az Eurádió koncert fôpróbája a Zeneakadémián. A hangversenyt élôben közvetítette a Magyar Rádió Európa számos országába (1993) balra lent: Paul McCartney oratóriumának bemutatóját Medveczky Ádám vezényelte (1992) fent: Orff: Carmina Burana elôadás a Nemzeti Sportcsarnokban, szólisták: Csonka Zsuzsanna, Fülöp Attila, Kovács Pál (1993) lent: Egy különleges és vidám koncert szereplôi: Fazekas Beatrix, Szentirmai Ádám, Varga Katalin, Molnár Piroska, Takács Andrea (1993)

32 60 5. t é t e l : k i l e n c v e n e s é v e k 61 balra: Maidstone (Anglia) Európai Zenei Fesztivál (1993) balra lent: október 1-én a Zene Világnapján a svájci Brenton Langbein hegedûmûvész-karmesterre emlékezett a zenekar. A kép szülôhazájában készült róla éves a zenekar fent: Próbálnak az egykori istván zenekarosok középen és lent: A koncert pillanatai

33 62 5. t é t e l : k i l e n c v e n e s é v e k 63 balra: Költözés elôtt búcsúfénykép az István Gimnázium épületében (1994) balra lent: Antall József, a Magyar Köztársaság miniszterelnökének válaszlevele a Zeneiskola elhelyezésérôl (1991) fent: Házavató ünnepség az új otthon falai között (Bp. XIV. Columbus u. 11.) Boross Péter miniszterelnök és Záborszky József a díszvendégek között (1994 március) lent: Ünnepi hangverseny

34 64 5. t é t e l : k i l e n c v e n e s é v e k 65 balra fent: A hírnök szerepében Derecskei Zsolt (Nemzeti Sportcsarnok, 1994) balra középen: Mitsuyoshi Oikawa és Kovács Dénes (1993) balra lent: Petrovics Emil zeneszerzô megbeszélése Hegedûs Mónika fuvolamûvésszel és Ménesi Gergely karmesterrel fent és középen: Mascagni: Parasztbecsület, Gyöngyös (1994) lent: Vermes Mária és Ruha István Bach: d-moll kettôsversenyét próbálja a Pesti Vigadóban

35 66 5. t é t e l : k i l e n c v e n e s é v e k 67 balra: Hamburg, Németország (1995) Margitszigeti Szabadtéri Színpad

36 68 5. t é t e l : k i l e n c v e n e s é v e k 69 balra középen: Lübecki kocsma kis kép, balra lent: '95 karácsonyi jelmezbál balra lent: Néprajzi Múzeum Kodály: Budavári Te Deum (1995) Marienkirche, Lübeck, Németország (1995)

37 70 5. t é t e l : k i l e n c v e n e s é v e k 71 balra fent: Világpremier: Michael Haydn miséje Diákok az iskola hangsúdiójában balra középen és lent: A hangversenyterem avatása az iskolában Baghy Emília, Takács Tamara, Fülöp Attila, Berczelly István szólistákkal (1996. január) Tihanyi Ünnepi Játékok `96 Kókai Rezsô: István király elôadása címszerepben: Molnár András rendezte: Horváth Zoltán

38 72 5. t é t e l : k i l e n c v e n e s é v e k 73 A Samu László és a Szent István Zenemûvészeti Szakközépiskola igazgatója, Záborszky Kálmán urak által szervezett koncertre szóló meghívásuknak nagy örömmel teszek eleget. Örülök az együtt zenélésnek. Sajnos az egész világra a szegénység, a szenvedés és a szomorúság jellemzô. Ez alól sem Magyarorszá g, sem Japán nem kivétel. De a zene az, ami minden nehézségben életerôt, hátországot, lelki békét és hitet tud adni. A zenének ilyen csodálatos hatása van, amit az Önök életcélja is híven szolgál. Magam is azon igyekszem Önökkel együtt, hogy a közönségnek boldogságot nyújtsunk. Biztosan hiszem, hogy abban a pillanatban, amikor a zenekarral, a kórussal a lelkünk összekapcsolódik, csodálatos fény árad május 9. Kobayashi Ken-Ichiro balra: Verdi: Rigoletto elôadását Vásáry Tamás vezényli az Erkel Színházban szólisták: Hamvasi Szilvia, Massányi Viktor, Káldi Kiss András, Fellegi Balázs fent: Verdi: Requiem Zeneakadémia (1997) középen és lent: Jurij Szimonov (1999)

39 74 5. t é t e l : k i l e n c v e n e s é v e k 75 balra fent: Kórustagok a Balatonparton balra középen és lent: A Tihanyi Ünnepi Játékok elôadásai (1996, 1997) fent: Záborszky István az együttes élén (1998) középen: Záborszky József Együd Winslow Anna: Szent Erzsébet opera rendezte: Horváth Zoltán címszereplô: Kôvári Eszter Sára Erkel Színház (1999) lent: A Jubileumi Zenekar (1996)

40 76 5. t é t e l : k i l e n c v e n e s é v e k Heinz Arlt, karmester a lübecki Johanneum Gimnázium Zenekarának vezetôje Záborszky Kálmánnal beszélget VI. tétel: Az új évezred 2000

41 78 6. t é t e l : a z ú j é v e z r e d 79 balra: Millenniumi ünnepségsorozat Tihany, Budapest, Székesfehérvár a rendezvényen megjelent Mádl Ferenc köztársasági elnök úr balra lent: A Tihanyi Ünnepi Játékok állandó karmestere Záborszky Kálmán és rendezôje Horváth Zoltán középen : Magyar Nemzeti Galéria vezényel: Záborszky Kálmán szólista: Kovács Dénes (2001) középen balra: Hannover, Világkiállítás (2000) lent: Prunyi Ilona és Antal Mátyás tolmácsolásában Petrovics Emil Zongoraversenye hangzott el (2001)

42 80 6. t é t e l : a z ú j é v e z r e d Nemzetközi Zenekari Fesztivál Valencia, Spanyolország (2001) balra középen: szólót énekel: Szabó Veronika

43 82 6. t é t e l : a z ú j é v e z r e d 83 Önök a jóság és a boldogság követei ezen a Földön. Az Önök missziója nemesebbé tenni környezetüket és ezáltal szebbé tenni az életet. Önök nagyon szerencsések, hiszen egy gyönyörû országban élnek, egy olyan országban, melynek komoly és mély zenei gyökerei vannak: remek tanároknál tanulhatnak, egy olyan híres iskolában, melyet a Záborszky név fémjelez, és ahol minden lehetôségük megvan arra, hogy szakmailag magas fokon végzett, és emberségesen nevelt fiatal magyar zenészekké váljanak. Mindig örömmel gondolok vissza a február 6-án tartott koncertünkre és különösen arra a kemény munkára, amit a nagyon nehéz mûsor megtanulásába fektettünk. Ma, ezen az ünnepélyes napon sok boldogságot és sikert kívánok, amely sikerek késôbbiekben a magyar nemzeti kultúra felvirágoztatását fogják jelenteni. Jurij Szimonov Jurij Szimonov egymást követô években tanította és vezényelte a zenekart és kórust balra fent: Liener György Bartók Béla: I. hegedûversenyét próbálja balra lent: Molnár András énekel lent: A Szent István Gimnázium 100 éves jubileumi rendezvényén Mericske Zoltán saját szerzeményét vezényli (2002 szeptember)

44 84 6. t é t e l : a z ú j é v e z r e d 85 balra fent: Az iskola próba- és hangversenyterme a 2001-ben felavatott orgonával balra lent: Mátyás templomi hangverseny Kobayashi Ken-Ichiro ismét akórus és a zenekar élén (2003)

45 86 6. t é t e l : a z ú j é v e z r e d augusztus 19. Hôsök tere Az eseményt a Magyar Televízió élôben közvetítette A 250 tagú zenekart és a 4000 fôs kórust Záborszky Kálmán vezényelte

46 88 6. t é t e l : a z ú j é v e z r e d 89 fent: Horváth Gábor, a X. Nemzetközi Karmesterverseny (2002) II. helyezettje térzenét dirigál Tihanyban középen: Jonathan Brett angol karmester (2003) lent: Ahrensburgi iskolával 20 éves baráti és szakmai kapcsolat alakult ki. A képen a Färber házaspár Záborszky Kálmán, M. Klaue és a Tramm család (2004) jobbra: Felkészülés az ôszi programokra (2004) következô oldal: Budapesti Tavaszi Fesztivál (2004)

47 90 6. t é t e l : a z ú j é v e z r e d VII. tétel: az istvános zenei mûhely

48 92 7. t é t e l : a z I s t v á n o s Z e n e i M û h e l y 93 A Tücsökzenekar vezetô: Záborszky Kálmán fent: Záborszky József bôgô szólampróbát tart A Zeneiskola Fúvósegyüttese vezetô: Balázsi Katalin

49 94 7. t é t e l : a z I s t v á n o s Z e n e i M û h e l y 95 A Zeneiskola Szimfonikus Zenekara mûvészeti vezetô: Záborszky József karnagy: Horváth Gábor A Szakközépiskola Szimfonikus Zenekara vezetô: Záborszky Kálmán

50 96 7. t é t e l : a z I s t v á n o s Z e n e i M û h e l y 97 Az Ütôegyüttes vezetô: Mericske Zoltán A szakközépiskola nôikara karnagy: Tôkés Mária Tünde

51 98 7. t é t e l : a z I s t v á n o s Z e n e i M û h e l y 99 A szakközépiskola férfi kórusa karnagy: Rónaszékiné Ôrfalvy Katalin A Szent István Király Oratóriumkórus karnagy: Záborszky Kálmán

52 t é t e l : a z I s t v á n o s Z e n e i M û h e l y 101 A Jubileumi Zenekar mûvészeti vezetô: Záborszky József karmester: Ménesi Gergely Zelinka Tamás mûsorvezetô

53 t é t e l : a z I s t v á n o s Z e n e i M û h e l y 103 A Jubileumi Zenekar

54 104 Kiemelt támogatók: Budapest-Zugló Önkormányzat, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, KVENTA Kft., TESCO, Szent István Király Zenei Alapítvány, Szent István Gimnázium Fô médiatámogató: Magyar Rádió Rt. További támogatók: Fôvárosi Önkormányzat Kulturális Bizottsága, Nemzeti Kulturális Alapprogram, Mûvészeti- és Szabadmûvelôdési Alapítvány, MATÁV Rt., Öreghalász Étterem, özv. Albert Jánosné, Balog Emese, Deákné Kecskés Mónika, Draskóczy László, Juhászné Bajánczki Mária, Maithényi Lajosné, Dr. Mohr Tamás, Ozoray Szilvia, Sebestyén Istvánné Szelecsényi Norbert, Szente Vargáné Gerencsér Judit Kiadta: Szent István Király Zeneiskola és Zenemûvészeti Szakközépiskola és a Szent István Király Zenei Alapítvány Felelôs kiadó: Záborszky Kálmán Szerkesztette: Lukács Ágnes, Tôkés Mária Tünde, Wolf Magdolna Fotó: Kakuszi Zoltán, Kanyó Béla, Németh Katalin, Polgárdi Mihály, Potzmann János és magánarchívumok Képfeldolgozás: Kakuszi Zoltán, Kovács Erzsébet, Potzmann János Grafika: Ember Zoltán Nyomdai munkák: Glória Nyomda szeptember

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum NÉPSZERŰ ZENEI ESTÉK BÉRLET

Új Szöveges dokumentum NÉPSZERŰ ZENEI ESTÉK BÉRLET NÉPSZERŰ ZENEI ESTÉK BÉRLET 2007. október 15. 19.00 Mozart: Varázsfuvola-nyitány Mozart: A-dúr zongoraverseny K.488 Schumann: III. (Esz-dúr) Rajnai szimfónia Szegedi Szimfonikus Zenekar Zongora: Kassai

Részletesebben

A Zuglói Filharmónia képes bemutatása 1954

A Zuglói Filharmónia képes bemutatása 1954 A Zuglói Filharmónia képes bemutatása 1954 A Zuglói Filharmónia 1954-ben az akkori I. István Gimnáziumban alakult István Zenekar néven Záborszky József vezetésével. Alapítása után 2 évvel az együttes már

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21.

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21. 2014. évi 4. szám MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2014. június 21. Múzeumok éjszakája a Bartók Zeneházban 2014. június 21-én este tartották a Rákosmentén is a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatot. Rájöttünk, hogy

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Név: Dénes Anna-Júlia, született: Csép Anna-Júlia. Születtem: 1983 szeptember 25, Kolozsvár. Lakcím: Kolozsvár, Decebal u.

Szakmai önéletrajz. Név: Dénes Anna-Júlia, született: Csép Anna-Júlia. Születtem: 1983 szeptember 25, Kolozsvár. Lakcím: Kolozsvár, Decebal u. Szakmai önéletrajz Név: Dénes Anna-Júlia, született: Csép Anna-Júlia Születtem: 1983 szeptember 25, Kolozsvár Lakcím: Kolozsvár, Decebal u.72/3 Telefon: 0743405426 E-mail: annna83@yahoo.com Foglalkozásom:

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA GERHÁT DOMONKOS, MÓDRA ANDOR, SZABÓ ÁKOS SÁNDOR, UHLJÁR BALÁZS TANÁR: PALOTÁS

Részletesebben

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER Homonyik Sándor ünnepi műsora Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER ADVENTI KONCERT- 2014. NOVEMBER - DECEMBER 1 A műsorról Ünnepi dalok akusztikus köntösben ADVENT - a felkészülés időszaka. Ezekben

Részletesebben

ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ

ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ MEGJELENIK 2 HAVONTA I.ÉVFOLYAM 1. SZÁM. 2015.MÁJUS-JÚNIUS Tóthné Siklós Ágnes tanárnő tanszaki koncertje 2015.MÁJUS Május 5-én megrendezésre került Tóthné Siklósi Ágnes zongora tanárnő

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola AMI 2600 Vác, Konstantin tér 8. Tel./fax: 27/

Bartók Béla Zeneiskola AMI 2600 Vác, Konstantin tér 8. Tel./fax: 27/ A VIII. ORSZÁGOS BARTÓK BÉLA HEGEDŰ-DUÓ VERSENY EREDMÉNYEI I. korcsoport : A zsűri nem adott ki helyezést. Különdíjas: Kiss Imola Villő - Choi Yae Won - Farkas Ferenc Műv. Isk. Sárospatak Felkészítő tanár:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

1950-ben alakult meg a Lovassy László Gimnázium Vegyeskara

1950-ben alakult meg a Lovassy László Gimnázium Vegyeskara 1950-ben alakult meg a Lovassy László Gimnázium a A kórus alapítója - Zámbó István, Liszt-díjas karnagy, aki ekkor még maga is diák volt - ezzel az énekkarral kezdte sikerekben gazdag karnagyi pályáját.

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2014/2015 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2014/2015 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2014/2015 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

A WEINER LEÓ ZENEISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN MŰKÖDŐ

A WEINER LEÓ ZENEISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN MŰKÖDŐ A WEINER LEÓ ZENEISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN MŰKÖDŐ FÚVÓS EGYÜTTESEK BEMUTATÁSA A zenekari munka célja: a szabadidő hasznos eltöltése, a fúvószene megismerése, megszerettetése, a hangversenyt

Részletesebben

DEBRECENI ZENEDE 150 EVES A DEBRECENI INTÉZMÉNYES ZENEOKTATÁS ÜNNEPI RENDEZVÉNYEK

DEBRECENI ZENEDE 150 EVES A DEBRECENI INTÉZMÉNYES ZENEOKTATÁS ÜNNEPI RENDEZVÉNYEK i 1862 2012 DEBRECENI ZENEDE 150 EVES A DEBRECENI INTÉZMÉNYES ZENEOKTATÁS ÜNNEPI RENDEZVÉNYEK 2012. november 20. (szombat) BESZÉLGETÉS ÉS HANGVERSENY VENDÉGÜNK PRUNYI ILONA Liszt- és Bartók-Pásztory díjas

Részletesebben

Nemzetközi Nyári Akadémiája

Nemzetközi Nyári Akadémiája Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiája Debrecen, 2014. július 18-27. Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiája Fővédnök: Prof. Dr. Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora A Debreceni Egyetem

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

Művészetek Háza októberi programjai 2009 szeptember 24., csütörtök 23:14

Művészetek Háza októberi programjai 2009 szeptember 24., csütörtök 23:14 KLAZZ koncert A hazai jazzélet sztárjai Babos Gyula, Borbély Mihály, Berki Tamás, Balázs Elemér, Barcza Horváth József, Dés László, Fekete-Kovács Kornél, Horváth Kornél, Kaltenecker Zsolt, Lantos Zoltán,

Részletesebben

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár:

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár: Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola Időpont: hétfő, szerda 14:30-15:15 1. Adler Márton hegedű Tarcsay Beáta 2. Bolla Zsófia Zorka hegedű Tarcsay Beáta 3. Dublecz

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

III. Budapesti I. Országos Nagybőgő Fesztivál

III. Budapesti I. Országos Nagybőgő Fesztivál III. Budapesti I. Országos Nagybőgő Fesztivál 2017. február 17., péntek 14 óra Molnár Antal Zeneiskola Kocsis Zoltán terem 1071 Budapest, Rottenbiller u. 43-45. Program: 12:00 Érkezés regisztráció gyakorlási

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

2011/2012. Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése. Aug Fővárosi zeneiskola igazgatói értekezlet

2011/2012. Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése. Aug Fővárosi zeneiskola igazgatói értekezlet I n t é z m é n y i m u n k a t e r v 2011/2012 Aug. 22-tól Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése Aug. 25. 9.00 Kerületi igazgatói értekezlet Aug. 29. 14.00

Részletesebben

Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2008. ÉVRİL

Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2008. ÉVRİL Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2008. ÉVRİL A Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítványt a Pest Megyei Bíróság 12.Pk.60.255/2003/4. számú, 2003. aug. 21-én jogerıre emelkedett

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével.

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével. Cantemus IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2012. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

Játsszanak velünk és nyerjenek 2x2 belépőjegyet a Dumaszínház népszerű humoristáinak, Kőhalmi Zoltán és Kormos Anett, előadására!

Játsszanak velünk és nyerjenek 2x2 belépőjegyet a Dumaszínház népszerű humoristáinak, Kőhalmi Zoltán és Kormos Anett, előadására! Játsszanak velünk és nyerjenek 2x2 belépőjegyet a Dumaszínház népszerű humoristáinak, Kőhalmi Zoltán és Kormos Anett, előadására! http://www.muveszetekhazamiskolc.hu/jatek Szeptember 14-23 9. JAMESON CINEFEST

Részletesebben

zene szenvedéllyel BÉRLETEK 2O16/17

zene szenvedéllyel BÉRLETEK 2O16/17 zene szenvedéllyel BÉRLETEK 2O16/17 A ZENÉNEK KI KELL FEJEZNIE MINDAZT, AMELYRE NINCS SZÓ, DE AMI MÉGIS KIKÍVÁNKOZIK A LÉLEKBŐL, AMIT MÉGIS EL KELL MONDANUNK, ÉS AMI ELŐTT AZTÁN MINT HANGZÓ, EMOCIONÁLIS

Részletesebben

SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL SZEGED 2014. szeptember 22 27.

SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL SZEGED 2014. szeptember 22 27. SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL SZEGED 2014. szeptember 22 27. NEMZETKÖZI KOMOLYZENEI FESZTIVÁL www.szentgellertfesztival.hu 2014. SZEPTEMBER 22. (HÉTFŐ) I. SZIMFONIKUS KONCERT Jótékonysági hangverseny a Korábban

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ MINI FIÚ 1. Marsa Márk EVO 429+1 10 2. Nagy Kristóf Botond Ecséd 429 8 3. Fazekas Levente Egyéni (Szarvas) 312 6 4. Gombola Bence Egyéni (Sárisáp) 267 4 5. Tresó Balázs Csaba EVO 251 2 6. Fazekas Bence

Részletesebben

Különös közzétételi lista- Alapfokú művészetoktatási Intézmények / 11/1994. 8 VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet/

Különös közzétételi lista- Alapfokú művészetoktatási Intézmények / 11/1994. 8 VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet/ Különös közzétételi lista- Alapfokú művészetoktatási Intézmények / 11/1994. 8 VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet/ 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Pastorale új sorozat a Pesti Vigadó dísztermében

Pastorale új sorozat a Pesti Vigadó dísztermében Pastorale új sorozat a Pesti Vigadó dísztermében 2016 1 Pastorale új sorozat a Pesti Vigadó dísztermében Zene, tánc, kép élmény, ismeret, öröm! Életre szóló élmények, értékes művészeti ismeretek, közös

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk A tudás elismerése A legjobb úgy kezdeni egy évet, hogy mérleget vonunk az előzőről, s aki gyengébb, jobb teljesítményre sarkalljuk, aki kiváló teljesítményt nyújtott, kitüntetjük. A kőbányai diákoknak

Részletesebben

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények Férfi 18-30 1 1051 Bojtor László Tivadar 21:44 21:39 21:58 22:44 23:56 25:11 26:20 26:25 3:09:54 2 1158 Süvöltős Bence 24:43 24:27 24:23 24:29 25:15 24:52 24:43 24:24 3:17:13 3 1145 Lovas Gergely 25:01

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév. 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez

Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév. 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez 1. A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Név Végzettség, Tantárgy szakképzettség 1. Bíró Csaba,

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Iskolánkról Az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolát 2004-ben alapította a Szegedi Tudományegyetem. Iskolánk, fiatal kora

Részletesebben

Órabeosztás és szülői értekezlet

Órabeosztás és szülői értekezlet Órabeosztás és szülői értekezlet Antal Gábor (Rézfúvós) Bartók Béla AMI Borst terem szept. 01. (csütörtök) 16.00-18.00 Szülői értekezlet Ádám Mariann (hegedű) Diadal úti Ált. Isk. 212. szept. 01. (csütörtök)

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Hely. Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarolás Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ I. 179 48 151 44 330 92 422 2 Kelemen Gáborné BERT

Részletesebben

MESTERKURZUS CSÍKSZEREDA

MESTERKURZUS CSÍKSZEREDA MESTERKURZUS CSÍKSZEREDA 2016. DECEMBER 16-17 TANÁROK BEMUTATÁSA: MEGYIMÓRECZNÉ SCHMIDT ILDIKÓ Megyimóreczné Schmidt Ildikó konzervatóriumi és főiskolai tanulmányait Pécsett a Művészeti Szakközépiskolában,

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

Hagyomány az ünnepekben

Hagyomány az ünnepekben Balázs Gáspár-Emil Beszámoló a Bel Canto Művelődési Egyesület 2010-2011 es évi tevékenységéről Hagyomány az ünnepekben A Bel Canto Művelődési Egyesület együttesei a 2010-es év során a következő tevékenységeket

Részletesebben

Meghívó. 30 éve Tóth Aladár nyomában. Jubileumi rendezvénysorozat a Tóth Aladár Zeneiskola névfelvételének évfordulóján

Meghívó. 30 éve Tóth Aladár nyomában. Jubileumi rendezvénysorozat a Tóth Aladár Zeneiskola névfelvételének évfordulóján FŐVÉDNÖK: Hassay Zsófia polgármester Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata VÉDNÖK: dr. Tolnai Marianna tankerületi igazgató Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Belső-Pesti Tankerület

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, művészeti áganként Zeneművészeti ág: Tantárgy

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

a 2013/14-es évad MûSoRa

a 2013/14-es évad MûSoRa Mindenki játszik. a 2013/14-es évad MûSoRa LiSZTFeReNC BéRLeT LiSZT FeReNC KoNFeReNCia- és KuLTuRáLiS KöZPoNT A 2013/14-es évad MûSoRa 2013. SZEPTEMBER 30., HÉTFÔ, 19 ÓRA A ZeNe ViLáGNaPJa G. ROSSINI:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

Az Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának beszámolója a 2013/2014-es tanévről. Tisztelt Nevelőtestület!

Az Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának beszámolója a 2013/2014-es tanévről. Tisztelt Nevelőtestület! Az Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának beszámolója a 2013/2014-es tanévről Tisztelt Nevelőtestület! Beszámolóm elkészítésénél felhasználtam az intézményi éves munkatervet, a tanszakok

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL SZEGED

SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL SZEGED SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL SZEGED 2015. szeptember 21 27. NEMZETKÖZI KOMOLYZENEI FESZTIVÁL www.szentgellertfesztival.hu 2015. SZEPTEMBER 21. (HÉTFŐ) ZENE ÉS TUDOMÁNY ELŐADÁSOK 17 00 Gál Ferenc Főiskola Klebelsberg

Részletesebben

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK Férfi egyes 1905. Redlich Béla 1906. Tolnai József 1907-08. László Albert 1909-10. Jacobi Roland 1911. Mechlovits Zoltán 1912. Pécsi Dániel 1925-26. Mechlovits Zoltán 1927. Glancz

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

A LAUTITIA KÓRUSOK OLIMPIA RIGÁBAN PROGRAMJÁNAK BEMUTATATÁSA

A LAUTITIA KÓRUSOK OLIMPIA RIGÁBAN PROGRAMJÁNAK BEMUTATATÁSA A LAUTITIA KÓRUSOK OLIMPIA RIGÁBAN PROGRAMJÁNAK BEMUTATATÁSA Tartalom Bemutatkozás... 2 A rigai Kórusolimpia... 3 A költségek... 4 Eredmények... 5 Felvételek... 8 Egyesületünk adatai, elérhetőségei...

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ Rt. 165 59 164 63 329 122 451 2 Hirt Szilvia Bakonyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény. Zeneművészeti- és színjáték ág

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény. Zeneművészeti- és színjáték ág Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény Zeneművészeti- és színjáték ág 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT.

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. Bizonylat vonalkódja Értékesítő partner neve 120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026752885065232004

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben

I n t é z m é n y i m u n k a t e r v

I n t é z m é n y i m u n k a t e r v I n t é z m é n y i m u n k a t e r v 2009/2010. tanév Aug. 24-tıl Munkaszerzıdések elıkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok elıkészítése Aug. 27. 9.00 Kerületi igazgatói értekezlet Aug. 28.

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

A Magyar Állami Népi Együttes 2009. évi előadási statisztikája

A Magyar Állami Népi Együttes 2009. évi előadási statisztikája A Magyar Állami Népi Együttes 2009. évi előadási statisztikája A 2009. évben az alábbi műsorokat forgalmaztuk: Az örök Kalotaszeg Bartók-trilógia I. rész: Kincses Felvidék Bartók-trilógia II. rész: Labirintus

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára Általános adatok Szervezet neve: Budaörsi Pro Musica Kórusalapítvány Címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Levelezési cím: 2040 Budaörs, Víg u.63.

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

VII. KRISTYÁN ZSUZSA EMLÉKVERSENY 2014

VII. KRISTYÁN ZSUZSA EMLÉKVERSENY 2014 Páros eredmény serdülő ifi szenior a Egyesület Név: Név Teli Tarol Össz. Teli Tarol Össz. Totál Össz. Össz név fa fa össz. teli tar. 1 FTC Peténé Bruszt Krisztina Pete II. László 353 241 594 379 218 597

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I elismerések adományozásáról Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló

Részletesebben

REMEKMÛVEK GÖDÖLLÔN A GÖDÖLLÔI SZIMFONIKUS ZENEKAR HANGVERSENYBÉRLETE

REMEKMÛVEK GÖDÖLLÔN A GÖDÖLLÔI SZIMFONIKUS ZENEKAR HANGVERSENYBÉRLETE REMEKMÛVEK GÖDÖLLÔN A GÖDÖLLÔI SZIMFONIKUS ZENEKAR HANGVERSENYBÉRLETE 2014/2015 www.gso.hu A koncertek helyszíne: Mûvészetek Háza Gödöllô Gödöllô, Szabadság út 6. I. KONCERT 2014. szeptember 20. szombat

Részletesebben

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes Helyszínek: Polgármesteri Hivatal - Béla király tér Koncertszínpad - Prometheus park Szent István tér Belvárosi templom Béla király tér

Részletesebben

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra 2012. május 13, vasárnap 500 m abszolút 1 38 1:38.0 Csák Máté F 2004-2005 1 2 62 1:38.1 Lévay Rozi N 2006-1 3 73 1:38.9 Ring Dóra N 2004-2005 1 4 72 1:39.8 Ring Máté

Részletesebben