Az István zenekar 50 ÉVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az István zenekar 50 ÉVE"

Átírás

1 Az István zenekar 50 ÉVE Az István zenekar 50 ÉVE I. István Gimnázium Szimfonikus Zenekar ( ) Szent István Gimnázium Szimfonikus Zenekar ( ) Szent István Király Szimfonikus Zenekar (1994 )

2 Az István zenekar 50 ÉVE 50 Nyitány 1. tétel: kezdôdik a történet 2. tétel: hatvanas évek 3. tétel: hetvenes évek 4. tétel: nyolcvanas évek 5. tétel: kilencvenes évek 6. tétel: az új évezred 7. tétel: az Istvános Zenei Mûhely

3 02 Nyitány 03 Elôszó 50 év emlékeit gyûjtöttük egybe ebben a kötetben. A felejthetetlen zenei élmények közül jónéhányat ôriz fénykép és dokumentum, bepillantást engedve fél évszázad történéseinek titkaiba. A mai tizenéveseknek történelem, nekünk, mivel velünk történt, talán életünk legszebb része. Megpróbáljuk láthatóvá tenni a képek nyelvére lefordítva azt a csodát, amelyet mi mindazok, akik hosszabb-rövidebb ideig az istvános családhoz tartoztunk, a lelkünkben, legszebb emlékeink között hordozunk. Fájó szívvel válogattunk a dokumentumok között, tudva, hogy csak töredékek bemutatására van lehetôségünk. Köszönet a kötet szerkesztôinek valamennyien az István Zenekar egykori, vagy jelenlegi tagjai, akik felnôtt tudással, fiatal szívvel és lelkesedéssel a dokumentumokat felkutatták, válogatták, szerkesztették. Tették mindezt amolyan istvános módon: önzetlenül, mindannyiunk örömére és az eljövendô istvánosok számára útravalóul. Budapest, október 2. Záborszky Kálmán 50 év nevében Amikor egy ember életében eltelik 50 év, általában megáll egy pillanatra és körülnéz, kicsit összegzi az addig eltelt idô mérlegét, kicsit meg is illetôdik talán, és kedvezô esetben mindebbôl erôt is nyer az elkövetkezendô terveihez. Ezelôtt 50 évvel egy különös gyermek született egy együttes formájában, az István zenekar, melynek szülôapja van. A szülôi státus Záborszky Józsefet illeti, aki életre hívta és felnevelte a lényt, középiskolai diákokból álló zenekarát (bár a bábák száma nem kevés), és van még egy valaki, a legcsendesebb társ és tiszteletbeli zenekaros, aki 60 éve éli át közvetve és közvetlenül ennek a történetnek minden mozzanatát: Bori néni, azaz Záborszky Józsefné. Az István zenekar ma már jócskán felnôtt korát éli, és a családi összejövetelek (azaz rendezvények) alkalmával jólesôen állapítja meg minden egyes porcikája (tehát egykori és mostani tagjai), és mindenki, aki ebbe a vérkeringésbe bekerült, hogy ilyen képzôdmények nagy egyéniségek körül keletkeznek. Ôk, ha az életben választott tevékenységi körükben rátalálnak az arra alkalmas társakra, csodákat mutatnak fel, és Záborszky József is így cselekedett. Ô zenében fogalmaz, és felismerve a lehetôséget, teremtô erejét bizonyítva ezrek életét alakította másmilyenné, mint amivé nélküle váltak volna. Különbbé, minôségileg magasabb rendûvé; és csodák csodája, az ô élete is ezáltal sûrûsödött életmû rangúvá. Köszönet érte, hogy megálmodta ezt a történetet, hogy megláttatta velünk álma pillanatait (amelyek ilymódon megsokszorozódtak) és vele/általa át is élhettük ôket, mert ettôl olyan lenyûgözô: ez a színtiszta valóság! Az intézményes létezés korántsem unalmas állapotában, szakmailag elismert munka közepette mi jól értjük, hogy ez a mostani is csak egy olyan pillanat, amit tényként kezelni felemelô, ugyanakkor hordozza a fejlôdés eljövendô vonásait is a tehetség ugyanis nyughatatlan és élô erôforrás, töri magának az utat, akárcsak az élet maga. Tehát: izgatottan lessük-várjuk a történet folytatását, a felnôtt gyermek életének további alakulását, az István zenekar sorsát alkotójával valamint jelenlegi irányítójával, Záborszky Kálmánnal az élén. Változatlan nyitottsággal állunk a közös értékek képviseletében és ehhez biztatás ez a lepergett idô, ami nem ötven év, hanem legalább annyi, amennyi minden egyes tagjának életébe bekerült! Majdnem egy örökkévalóság: kívánjuk, hogy így legyen Lukács Ágnes a Jubileumi Zenekar tagja

4 04 Nyitány 05 A Magyar Örökség díj laudációja (részletek) Záborszky József és a Szent István Király Szimfonikus Zenekar az ifjúság zenei nevelése és a nemes közmûvelôdés érdekében végzett munkája: Magyar Örökség. A Szent István Király Szimfonikus Zenekar megôrizte azt a fiatalos lendületet, a zene iránti szenvedélyes elkötelezettséget, amely a kezdetektôl jellemezte. Záborszky József 1954-ben az I. István Gimnázium énektanáraként indította útjára a mára világhírûvé fejlôdött Szent István Király Szimfonikus Zenekart. A kezdetben tizenhat tagú együttes két év múlva nyolcvan fôvel mutatkozott be a Zeneakadémián és vált a hazai hangversenyélet meghatározó, kiemelkedô mûhelyévé. A fiatalokkal való együttes zenélés tapasztalatai alapján megérlelôdött benne az egymásra épülô zenekari iskola gondolata, melyben a növendékek a hangszertanulás elsô éveitôl kezdve életkoruk és zenei tudásuk alapján vesznek részt a zenekari munkában. Szigorúan következetes, fáradságot nem ismerô mûvészi, pedagógiai és szervezômunkája nyomán megalakult a zenekari játék alapiskolája, az úgynevezett Tücsökzenekar, majd a Zeneiskolai Szimfonikus Zenekar, illetve a Fuvola együttes és a Fúvószenekar óta minden évben bérletsorozatuk van a Zeneakadémián, melynek elôadásai a színvonalas mûsor és a kiemelkedô vendégmûvészek révén a hangversenyélet ünnepeivé váltak. A legnagyobb karmesterek: Ferencsik János, Kórodi András és Brenton Langbein (a világhírû bázeli kamarazenekar koncertmestere) álltak az együttes mellé. Amikor egy alkalommal Ferencsik János a dán királyi zenekart vezényelte, a tiszteletére rendezett fogadáson megkérdezte tôle az uralkodó: Mester, melyik zenekarral foglalkozik Ön a legszívesebben? Ferencsik így válaszolt: Felség! Van Magyarországon egy ifjúsági zenekar, kitûnôen muzsikálnak. Velük. (Esti Hírlap, november 28. H.M.) Az utóbbi években visszatérô vendégkarmesterük Vásáry Tamás, valamint Kobayashi Ken-Ichiro és Jurij Szimonov. Számos kiemelkedô vendégmûvész áll rendszeres kapcsolatban a zenekarral, többek között Kovács Dénes, Banda Ede, Berczelly István, Molnár András, Onczay Csaba és Perényi Miklós. Tévé- és rádiófelvételek, valamint CD lemezek ôrzik az együttes legszebb elôadásait. A hazai fellépéseken túl tizenegy európai országban vett részt a zenekar rangos fesztiválokon, hangversenyeken. A külföldi ifjúsági zenekarokkal kialakított élénk kapcsolat során megtanultak magyarként, Magyarország követeként méltósággal viselkedni más országokban, megismerkedtek hasonlóan élô, más nemzetbeli családokkal, barátságok, ismeretségek szövôdtek. Amikor pedig ôk voltak a vendéglátók, megtanultak büszkék lenni nemzeti értékeinkre. Tudomásunk szerint nincs olyan ifjúsági együttes, mely ilyen hosszú ideig mûködött volna folyamatosan. Az eltelt negyvenhat év alatt a zenekar 1071 koncertet adott, tagjainak száma ezer fô fölött van. A zenekari zenészutánpótlás egyik fô bázisa, hiszen minden mai vezetô zenekarban külföldön is! szép számmal vannak hajdani István-zenekarosok. A tagok egymáshoz való ragaszkodásának, összetartozásának szép jele, hogy az együttes negyvenedik évfordulóján, a régi, ma már családos tagokból megalakult a Jubileumi Zenekar, mely azóta is rendszeresen próbál és koncertezik. Mi hát a titka ennek az együttesnek, amely emberileg is így összefogja tagjait, s a hivatásosokkal felérô mûvészi produkciókra teszi képessé? Ennek nyitját elsôsorban az alapító karnagy, Záborszky József személyében kell keresnünk, aki a negyvenhat év alatt fáradhatatlan, céltudatos nevelô és mûvészi munkával fejlesztette az együttest mai magas színvonalára. A Tanár úr így emlékszik egy korábbi nyilatkozatában: A felnôtt zenekaroknál szerzett tapasztalataim után nagy felfedezés volt, hogy mennyi mindenre képesek a gyerekek, akik friss, tiszta aggyal s a zene iránti ösztönös vonzalommal ülnek le muzsikálni. Benne volt ebben a kor szelleme is és a történelmi események sodrása. Valamit ôk is hozzá akartak tenni a maguk módján a változásokhoz, hogy az ô saját tetteikkel tegyenek valami kiemelkedôt, figyelemre méltót. Nekem csupán az volt a dolgom, hogy ezt az energiát megfelelô irányítással kellô mederbe tereljem, és hozzásegítsem ôket ahhoz, hogy a külvilág tudomást szerezzen errôl. Az eredmény nem maradt el. Budapest, december 16. Devich János

5 I. tétel: kezdôdik a történet

6 08 1. tétel: kezdôdik a történet 09 balra fent: Az I. István Gimnázium épülete (Bp., XIV. Ajtósi Dürer sor 15.) balra lent: Záborszky József, a M. Kir. Állami Szent István Reálgimnázium diákja (1936/37) fent: Az István Gimnázium tanári kara (1958) középen: Városliget, koncertmester: Milotay György (1958) lent: Almási Éva és Kopeczky Péter, tokaji téli tábor, (1957)

7 10 1. tétel: kezdôdik a történet 11 balra középen: Városliget (1958) balra lent: Koncert az iskola dísztermében fent: Az elsô zeneakadémiai koncert szünetében Záborszky József és dr. Konorót Gyula az iskola akkori igazgatója (1959) középen: Koncert Hepke Péter zongoramûvésszel (1958) lent: Nyikolaj Anoszov (1958)

8 12 1. tétel: kezdôdik a történet 13 Tábori pillanatok

9 14 1. tétel: kezdôdik a történet Tábori hangulatok (Balatonszéplak) koncertmester: Csikor Ferenc II. tétel: Hatvanas évek

10 16 2. t é t e l : h a t v a n a s é v e k 17 fent: Énekóra a gimnáziumban lent: Vajdahunyad vára, szólót énekel: Nádi Frigyes koncertmester: Alfonz (Marosi István) (1961) jobbra fent és középen: Zeneakadémiai koncert, közremûködik: Teleki Blanka Közgazdasági Technikum Nôi Kara és a gimnázium férfi kara (1962) jobbra lent: Zenekari tábor Balatonbogláron (1964)

11 18 2. t é t e l : h a t v a n a s é v e k 19 balra fent: Zebegény, szabadtéri színpad (1961) fent és középen: Intermezzo zebegényi futóverseny lent: Próba Bogláron

12 20 2. t é t e l : h a t v a n a s é v e k 21 balra fent: Zebegény, szabadtéri színpad (1961) fent: Konyhai tûzmesterek középen: Gulyáságyú (Papp Iván, a gimnázium rajztanárának akvarellje) lent: Zinowitz (NDK), 1965

13 22 2. t é t e l : h a t v a n a s é v e k 23 balra középen: A 10 éves jubileumi csoportkép (1964) balra lent: Koncert a Zeneakadémián, koncertmester Balkányi János (1967) fent: Kórodi András karmester, Banda Ede gordonkamûvész középen: Banda Ede gordonkamûvész, a zenekart vezényli: Záborszky József lent: Vendégszólista: Szász József

14 24 2. t é t e l : h a t v a n a s é v e k 25 balra középen: Cigarettaszünet a mûvészöltözôben: Záborszky József, Ferencsik János, Kovács Dénes hegedûmûvész (1967) balra lent: Záborszky István és Kálmán a csellószólamban fent: Záborszky József, Ferencsik János, Kovács Dénes (1966) lent: Ferencsik Jánossal készült interjúrészlet

15 26 2. t é t e l : h a t v a n a s é v e k III. tétel: Hetvenes évek

16 28 3. t é t e l : h e t v e n e s é v e k 29 balra: St. Moritz (Svájc) fent: Az I. hegedûszólam és a koncertmester Krum Gyula középen: A gimnázium asztalosmûhelyében készült kottaállványok. Meixner Ferenc politechnika tanár és a diákok munkája lent: Népszava (1970)

17 30 3. t é t e l : h e t v e n e s é v e k 31 balra: Életképek a tihanyi táborból fent: Falvay Attila és Záborszky István középen: Helmut Steinbach (NSZK) vezényli a zenekart lent: Kadosa Pál zeneszerzô és Záborszky József a Concertino elôadásán (1972)

18 32 3. t é t e l : h e t v e n e s é v e k 33 balra nagy képen: Kórodi András dirigál (1974) balra középen: László Zsuzsa mûsorvezetô, mögötte a brácsa szólam vezetôje dr. Szél János balra lent: Záborszky József tanár úr, Fórizs József a gimnázium igazgatója és Lukács Ervin karmester fent: 1974, Brahms: Kettôsverseny középen: Failoni Donatella játszotta Bartók III. zongoraversenyét (1974) lent: Kollár Endre mûsorközlô

19 34 3. t é t e l : h e t v e n e s é v e k 35 középen: Beethoven: Hármasverseny, Dôry Zoltán (hegedû), Záborszky Kálmán (cselló), Failoni Donatella (zongora), vezényel Ferencsik János, koncertmester: Földesi Lajos próba a Zeneakadémián (1975) lent: Készülôdés a koncertre jobbra fent: Háry János szerepében Berczelly István, az Operaház magánénekese, háttérben a gimnázium kórusa (Tokaj, 1976) jobbra lent: Huszáros cselekedet helyére kerül a timpani

20 36 3. t é t e l : h e t v e n e s é v e k 37 balra: Brenton Langbein (Svájc) a zenekarral és Vermes Mária hegedûmûvésszel Iskolai ünnepély vezényel: Záborszky István (1977)

21 38 3. t é t e l : h e t v e n e s é v e k 39 balra középen: Záborszky Kálmán a Tücsökzenekarral lép fel szólista: Puskás Zsolt, Szombathely, (1977) balra lent: A gimnázium jubileumi megemlékezése az Erkel színházban jobbra: Tokaji Nyár (1978)

22 40 3. t é t e l : h e t v e n e s é v e k 41 balra fent és középen: Ferencsik János zenés köszöntése az István Gimnáziumban balra lent: A próba szünetében Záborszky Kálmánnal (mûsoron Csajkovszkij: Változatok egy rokokó témára), 1979 fent: Papp Iván rajztanár linómetszete a zenekar 25. évfordulós mûsorfüzetén középen: A zenekar svájci turnéja (1979) a zongoránál: Váczi Károly, koncertmester: Takács Zoltán lent: A Ménesi Balázs és Mericske Zoltán duó

23 42 3. t é t e l : h e t v e n e s é v e k IV. tétel: nyolcvanas évek

24 44 4. t é t e l : n y o l c v a n a s é v e k 45 balra fent: Egy csónakban eveznek: Pap Ilus, Tornyos Kati, Kovács Erzsi, Finnország, Joensuu (1980) balra középen: Vidám percek a vendéglátókkal balra lent: Zeneakadémia, Pekka Haapasalo (Finnország) fent és középen: Úton (1981) jobbra lent: Ausztria, Hohenems, szólisták: Vermes Mária és Kovács Dénes lent: Szabó Balázs (Pici) és a tanár úr

25 46 4. t é t e l : n y o l c v a n a s é v e k 47 fent: Pesti Vigadó, Kodály: Psalmus Hungaricus elôadása, vezényel Brenton Langbein (1982) középen és lent: Lipcse, Gewandhaus dirigens: Záborszky tanár úr (1982) jobbra fent: Mátyás templom, Ünnepi megemlékezés Buda visszafoglalásának 300. évfordulójáról (1981) mûsoron Kodály: Budavári Te Deum jobbra középen és lent: István Gimnázium, Kodály: Székelyfonóját próbálja Kórodi András (1983)

26 48 4. t é t e l : n y o l c v a n a s é v e k 49 középen: Németországi turné, részlet a mûsorfüzet elôszavából (1984) nagy kép lent: Mericske Zoltán szaxofonversenyét Bergendy István adta elô, koncertmester Ulrich István, NSZK (1984) jobbra: A harmadik évtized ünneplése

27 50 4. t é t e l : n y o l c v a n a s é v e k 51 balra: Koncertkörút Európa szerte fent: Az utazás nehézségei középen: Schubert: Három a kislány, Tokaj (1987) lent: Záborszky József saját mûvének bemutatóját vezényli

28 52 4. t é t e l : n y o l c v a n a s é v e k 53 lent: Verdi: Requiem a Margitszigeten, szólisták: Pitti Katalin, Mészöly Katalin, B. Nagy János, Berczelly István, karmester: Záborszky Kálmán (1989) jobbra: Lajtha László: Mise a szorongattatás napjaiban lemez és TV felvétel a Mátyás templomban (1989) jobbra lent: A Lajtha mû bécsi bemutatója (1989)

29 54 4. t é t e l : n y o l c v a n a s é v e k Hangverseny délidôben a Magyar Rádió koncertsorozata a Nemzeti Galéria kupolatermében vezényel: Záborszky István (nyolcvanas évek eleje) V. tétel: kilencvenes évek

30 56 5. t é t e l : k i l e n c v e n e s é v e k 57 balra: A siker mindenkit feldobott... Valencia, 1990 középen: Ránki György: Jézus panasza rádiófelvétel a 6-os stúdióban szólista: Bede Fazekas Csaba (1991) lent: Margitszigeti Szabadtéri Színpad, Rossa László: 1514 Temesvár oratórium ôsbemutatója jobbra lent: Ránki György: Káin és Ábel címû mûvének kritikája a Magyar Nemzetben, Pándi Marianne tollából (1990)

31 58 5. t é t e l : k i l e n c v e n e s é v e k 59 balra fent: A Pesti Vigadó színpadán Tanár úr tanácsot ad balra középen: Az Eurádió koncert fôpróbája a Zeneakadémián. A hangversenyt élôben közvetítette a Magyar Rádió Európa számos országába (1993) balra lent: Paul McCartney oratóriumának bemutatóját Medveczky Ádám vezényelte (1992) fent: Orff: Carmina Burana elôadás a Nemzeti Sportcsarnokban, szólisták: Csonka Zsuzsanna, Fülöp Attila, Kovács Pál (1993) lent: Egy különleges és vidám koncert szereplôi: Fazekas Beatrix, Szentirmai Ádám, Varga Katalin, Molnár Piroska, Takács Andrea (1993)

32 60 5. t é t e l : k i l e n c v e n e s é v e k 61 balra: Maidstone (Anglia) Európai Zenei Fesztivál (1993) balra lent: október 1-én a Zene Világnapján a svájci Brenton Langbein hegedûmûvész-karmesterre emlékezett a zenekar. A kép szülôhazájában készült róla éves a zenekar fent: Próbálnak az egykori istván zenekarosok középen és lent: A koncert pillanatai

33 62 5. t é t e l : k i l e n c v e n e s é v e k 63 balra: Költözés elôtt búcsúfénykép az István Gimnázium épületében (1994) balra lent: Antall József, a Magyar Köztársaság miniszterelnökének válaszlevele a Zeneiskola elhelyezésérôl (1991) fent: Házavató ünnepség az új otthon falai között (Bp. XIV. Columbus u. 11.) Boross Péter miniszterelnök és Záborszky József a díszvendégek között (1994 március) lent: Ünnepi hangverseny

34 64 5. t é t e l : k i l e n c v e n e s é v e k 65 balra fent: A hírnök szerepében Derecskei Zsolt (Nemzeti Sportcsarnok, 1994) balra középen: Mitsuyoshi Oikawa és Kovács Dénes (1993) balra lent: Petrovics Emil zeneszerzô megbeszélése Hegedûs Mónika fuvolamûvésszel és Ménesi Gergely karmesterrel fent és középen: Mascagni: Parasztbecsület, Gyöngyös (1994) lent: Vermes Mária és Ruha István Bach: d-moll kettôsversenyét próbálja a Pesti Vigadóban

35 66 5. t é t e l : k i l e n c v e n e s é v e k 67 balra: Hamburg, Németország (1995) Margitszigeti Szabadtéri Színpad

36 68 5. t é t e l : k i l e n c v e n e s é v e k 69 balra középen: Lübecki kocsma kis kép, balra lent: '95 karácsonyi jelmezbál balra lent: Néprajzi Múzeum Kodály: Budavári Te Deum (1995) Marienkirche, Lübeck, Németország (1995)

37 70 5. t é t e l : k i l e n c v e n e s é v e k 71 balra fent: Világpremier: Michael Haydn miséje Diákok az iskola hangsúdiójában balra középen és lent: A hangversenyterem avatása az iskolában Baghy Emília, Takács Tamara, Fülöp Attila, Berczelly István szólistákkal (1996. január) Tihanyi Ünnepi Játékok `96 Kókai Rezsô: István király elôadása címszerepben: Molnár András rendezte: Horváth Zoltán

38 72 5. t é t e l : k i l e n c v e n e s é v e k 73 A Samu László és a Szent István Zenemûvészeti Szakközépiskola igazgatója, Záborszky Kálmán urak által szervezett koncertre szóló meghívásuknak nagy örömmel teszek eleget. Örülök az együtt zenélésnek. Sajnos az egész világra a szegénység, a szenvedés és a szomorúság jellemzô. Ez alól sem Magyarorszá g, sem Japán nem kivétel. De a zene az, ami minden nehézségben életerôt, hátországot, lelki békét és hitet tud adni. A zenének ilyen csodálatos hatása van, amit az Önök életcélja is híven szolgál. Magam is azon igyekszem Önökkel együtt, hogy a közönségnek boldogságot nyújtsunk. Biztosan hiszem, hogy abban a pillanatban, amikor a zenekarral, a kórussal a lelkünk összekapcsolódik, csodálatos fény árad május 9. Kobayashi Ken-Ichiro balra: Verdi: Rigoletto elôadását Vásáry Tamás vezényli az Erkel Színházban szólisták: Hamvasi Szilvia, Massányi Viktor, Káldi Kiss András, Fellegi Balázs fent: Verdi: Requiem Zeneakadémia (1997) középen és lent: Jurij Szimonov (1999)

39 74 5. t é t e l : k i l e n c v e n e s é v e k 75 balra fent: Kórustagok a Balatonparton balra középen és lent: A Tihanyi Ünnepi Játékok elôadásai (1996, 1997) fent: Záborszky István az együttes élén (1998) középen: Záborszky József Együd Winslow Anna: Szent Erzsébet opera rendezte: Horváth Zoltán címszereplô: Kôvári Eszter Sára Erkel Színház (1999) lent: A Jubileumi Zenekar (1996)

40 76 5. t é t e l : k i l e n c v e n e s é v e k Heinz Arlt, karmester a lübecki Johanneum Gimnázium Zenekarának vezetôje Záborszky Kálmánnal beszélget VI. tétel: Az új évezred 2000

41 78 6. t é t e l : a z ú j é v e z r e d 79 balra: Millenniumi ünnepségsorozat Tihany, Budapest, Székesfehérvár a rendezvényen megjelent Mádl Ferenc köztársasági elnök úr balra lent: A Tihanyi Ünnepi Játékok állandó karmestere Záborszky Kálmán és rendezôje Horváth Zoltán középen : Magyar Nemzeti Galéria vezényel: Záborszky Kálmán szólista: Kovács Dénes (2001) középen balra: Hannover, Világkiállítás (2000) lent: Prunyi Ilona és Antal Mátyás tolmácsolásában Petrovics Emil Zongoraversenye hangzott el (2001)

42 80 6. t é t e l : a z ú j é v e z r e d Nemzetközi Zenekari Fesztivál Valencia, Spanyolország (2001) balra középen: szólót énekel: Szabó Veronika

43 82 6. t é t e l : a z ú j é v e z r e d 83 Önök a jóság és a boldogság követei ezen a Földön. Az Önök missziója nemesebbé tenni környezetüket és ezáltal szebbé tenni az életet. Önök nagyon szerencsések, hiszen egy gyönyörû országban élnek, egy olyan országban, melynek komoly és mély zenei gyökerei vannak: remek tanároknál tanulhatnak, egy olyan híres iskolában, melyet a Záborszky név fémjelez, és ahol minden lehetôségük megvan arra, hogy szakmailag magas fokon végzett, és emberségesen nevelt fiatal magyar zenészekké váljanak. Mindig örömmel gondolok vissza a február 6-án tartott koncertünkre és különösen arra a kemény munkára, amit a nagyon nehéz mûsor megtanulásába fektettünk. Ma, ezen az ünnepélyes napon sok boldogságot és sikert kívánok, amely sikerek késôbbiekben a magyar nemzeti kultúra felvirágoztatását fogják jelenteni. Jurij Szimonov Jurij Szimonov egymást követô években tanította és vezényelte a zenekart és kórust balra fent: Liener György Bartók Béla: I. hegedûversenyét próbálja balra lent: Molnár András énekel lent: A Szent István Gimnázium 100 éves jubileumi rendezvényén Mericske Zoltán saját szerzeményét vezényli (2002 szeptember)

44 84 6. t é t e l : a z ú j é v e z r e d 85 balra fent: Az iskola próba- és hangversenyterme a 2001-ben felavatott orgonával balra lent: Mátyás templomi hangverseny Kobayashi Ken-Ichiro ismét akórus és a zenekar élén (2003)

45 86 6. t é t e l : a z ú j é v e z r e d augusztus 19. Hôsök tere Az eseményt a Magyar Televízió élôben közvetítette A 250 tagú zenekart és a 4000 fôs kórust Záborszky Kálmán vezényelte

46 88 6. t é t e l : a z ú j é v e z r e d 89 fent: Horváth Gábor, a X. Nemzetközi Karmesterverseny (2002) II. helyezettje térzenét dirigál Tihanyban középen: Jonathan Brett angol karmester (2003) lent: Ahrensburgi iskolával 20 éves baráti és szakmai kapcsolat alakult ki. A képen a Färber házaspár Záborszky Kálmán, M. Klaue és a Tramm család (2004) jobbra: Felkészülés az ôszi programokra (2004) következô oldal: Budapesti Tavaszi Fesztivál (2004)

47 90 6. t é t e l : a z ú j é v e z r e d VII. tétel: az istvános zenei mûhely

48 92 7. t é t e l : a z I s t v á n o s Z e n e i M û h e l y 93 A Tücsökzenekar vezetô: Záborszky Kálmán fent: Záborszky József bôgô szólampróbát tart A Zeneiskola Fúvósegyüttese vezetô: Balázsi Katalin

49 94 7. t é t e l : a z I s t v á n o s Z e n e i M û h e l y 95 A Zeneiskola Szimfonikus Zenekara mûvészeti vezetô: Záborszky József karnagy: Horváth Gábor A Szakközépiskola Szimfonikus Zenekara vezetô: Záborszky Kálmán

50 96 7. t é t e l : a z I s t v á n o s Z e n e i M û h e l y 97 Az Ütôegyüttes vezetô: Mericske Zoltán A szakközépiskola nôikara karnagy: Tôkés Mária Tünde

51 98 7. t é t e l : a z I s t v á n o s Z e n e i M û h e l y 99 A szakközépiskola férfi kórusa karnagy: Rónaszékiné Ôrfalvy Katalin A Szent István Király Oratóriumkórus karnagy: Záborszky Kálmán

52 t é t e l : a z I s t v á n o s Z e n e i M û h e l y 101 A Jubileumi Zenekar mûvészeti vezetô: Záborszky József karmester: Ménesi Gergely Zelinka Tamás mûsorvezetô

53 t é t e l : a z I s t v á n o s Z e n e i M û h e l y 103 A Jubileumi Zenekar

54 104 Kiemelt támogatók: Budapest-Zugló Önkormányzat, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, KVENTA Kft., TESCO, Szent István Király Zenei Alapítvány, Szent István Gimnázium Fô médiatámogató: Magyar Rádió Rt. További támogatók: Fôvárosi Önkormányzat Kulturális Bizottsága, Nemzeti Kulturális Alapprogram, Mûvészeti- és Szabadmûvelôdési Alapítvány, MATÁV Rt., Öreghalász Étterem, özv. Albert Jánosné, Balog Emese, Deákné Kecskés Mónika, Draskóczy László, Juhászné Bajánczki Mária, Maithényi Lajosné, Dr. Mohr Tamás, Ozoray Szilvia, Sebestyén Istvánné Szelecsényi Norbert, Szente Vargáné Gerencsér Judit Kiadta: Szent István Király Zeneiskola és Zenemûvészeti Szakközépiskola és a Szent István Király Zenei Alapítvány Felelôs kiadó: Záborszky Kálmán Szerkesztette: Lukács Ágnes, Tôkés Mária Tünde, Wolf Magdolna Fotó: Kakuszi Zoltán, Kanyó Béla, Németh Katalin, Polgárdi Mihály, Potzmann János és magánarchívumok Képfeldolgozás: Kakuszi Zoltán, Kovács Erzsébet, Potzmann János Grafika: Ember Zoltán Nyomdai munkák: Glória Nyomda szeptember

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2012/2 június Tartalom Országos Kamaraének találkozó Kodály Zoltán tiszteletére Igó Lenke Zárszó Kollár Éva..........................................

Részletesebben

CSABA PÉTER művészeti vezető és vezető karmester / Artistic Director & Chief Conductor. KESSELYÁK GERGELY karmester / Conductor

CSABA PÉTER művészeti vezető és vezető karmester / Artistic Director & Chief Conductor. KESSELYÁK GERGELY karmester / Conductor 70 ÉVES A MÁV SZIMFONIKUS ZENEKAR / MAV SYMPHONY ORCHESTRA IS 70 YEARS OLD ALAPÍTÁS ÉVE 1945 / FOUNDED IN 1945 A zenekar fővédnöke Dr. Czepek Gábor, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkára.

Részletesebben

35 ÉVES A GÖDÖLLŐI FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEISKOLA

35 ÉVES A GÖDÖLLŐI FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEISKOLA 35 ÉVES A GÖDÖLLŐI FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEISKOLA Támogatók: Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány Continuo-Gödöllő Alapítvány Gödöllő, 2009 Szerkesztette: Ferenczi Anna: GÖDÖLLŐ ZENEI ÉLETE című

Részletesebben

NYÁRI KÖRKÉP NKA ÚJ IRÁNYOK, ÚJ PROGRAMOK ELÔADÓ-MÛVÉSZETI KONFERENCIA VÁLTOZHAT A TÖRVÉNY

NYÁRI KÖRKÉP NKA ÚJ IRÁNYOK, ÚJ PROGRAMOK ELÔADÓ-MÛVÉSZETI KONFERENCIA VÁLTOZHAT A TÖRVÉNY 2014/5 A Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének, valamint a Magyar Zenemûvészek és Táncmûvészek Szakszervezetének közös lapja NYÁRI KÖRKÉP NKA ÚJ IRÁNYOK, ÚJ PROGRAMOK ELÔADÓ-MÛVÉSZETI KONFERENCIA

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXVI. évfolyam 2015/1

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXVI. évfolyam 2015/1 A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI XXXVI. évfolyam 2015/1 MEGHÍVÓ A Magyar Kodály Társaság tisztelettel meghívja az UTAK KODÁLYHOZ című zenés beszélgetés-sorozat első alkalmára, amelyet 2015. február 13-án,

Részletesebben

ZeneSzó. ZeneSzó KÖSZÖNTJÜK SZÜLETÉSNAPJÁN: ÉVFORDULÓK 2013

ZeneSzó. ZeneSzó KÖSZÖNTJÜK SZÜLETÉSNAPJÁN: ÉVFORDULÓK 2013 2013 - A 6. szám tartalomjegyzéke: Címlap: VERDI 200 Ünnepi Gála - Budapest Címlap: Gál Béla Ünnepi hangverseny a Zene Világnapja tiszteletére (Fehér Anikó).................................................

Részletesebben

Marosfalvi Antal: Koncz János

Marosfalvi Antal: Koncz János 1 Marosfalvi Antal: Koncz János SZOMBATHELY 2013 3 CÍMEK, TELEFONSZÁMOK, INFORMÁCIÓ A VERSENY SZÍNHELYE BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Szombathely, Rákóczi F. u. 3. Tel.: 94/512 890, 893, 894, 895, 896 Versenyiroda:

Részletesebben

Z enében. MÁV Szimfonikus Zenekar 2012-2013. utazunk! Budapest. Mű vésze ti veze tő: Csaba Pé ter MŰSORFÜZET

Z enében. MÁV Szimfonikus Zenekar 2012-2013. utazunk! Budapest. Mű vésze ti veze tő: Csaba Pé ter MŰSORFÜZET Z enében utazunk! MÁV Szimfonikus Zenekar Budapest MAV SYMPHONY ORCHESTRA 0-0 MŰSORFÜZET Mű vésze ti veze tő: Csaba Pé ter MÁV SZIMFONIKUS ZENEKAR / MAV SYMPHONY ORCHESTRA alapítás éve / Founded in A zenekar

Részletesebben

A Zuglói Filharmónia képes bemutatása 1954

A Zuglói Filharmónia képes bemutatása 1954 A Zuglói Filharmónia képes bemutatása 1954 A Zuglói Filharmónia 1954-ben az akkori I. István Gimnáziumban alakult István Zenekar néven Záborszky József vezetésével. Alapítása után 2 évvel az együttes már

Részletesebben

Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Angi István megemlékező írása a ZeneSzó 2. számában olvasható!

Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Angi István megemlékező írása a ZeneSzó 2. számában olvasható! 2013 - Az 1. szám tartalomjegyzéke: Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Címlap: Gál Béla Hangverseny a Magyar Kultúra Napján (Kocsis Klára)...........................................................

Részletesebben

KALENDÁRIUM XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 3

KALENDÁRIUM XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 3 KALENDÁRIUM LANG LANG KÍNAI ZONGORAMÛVÉSZ VARSÓI GÁLAKONCERTJÉVEL MEGKEZDÔDÖTT A CHOPIN SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉVFOR- DULÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ EMLÉKÉV LENGYELORSZÁGBAN. Idén mintegy kétezer programmal ünneplik

Részletesebben

20 éves az Alkotó Muzsikusok Társasága

20 éves az Alkotó Muzsikusok Társasága 1 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék 20 éves az Alkotó Muzsikusok Társasága The 20th anniversary of the Society of Creative Musicians - szakdolgozat

Részletesebben

KEDVES OLVASÓ! BEKÖSZÖNTÔ

KEDVES OLVASÓ! BEKÖSZÖNTÔ BEKÖSZÖNTÔ Visszanézni a megtett útra, akár hegyek közt, akár az életben, nem szerettem soha. Mindig csak arra néztem, ami elôttem volt. (Kodály Zoltán) KEDVES OLVASÓ! Iskolánk történetében az elmúlt esztendô

Részletesebben

tartalom kalendárium 3 zenei közéletünk kritika mûhely hangversenynaptár próbajátékok 26, 40, 41, 42, 43

tartalom kalendárium 3 zenei közéletünk kritika mûhely hangversenynaptár próbajátékok 26, 40, 41, 42, 43 tartalom 2 kalendárium 3 zenei közéletünk NYári zenekari körkép Bár minden zenekarnál a nyár a szabadságolások idôszaka, emellett azért az együttesek promenádkoncerteket adnak, külföldi vendégszerepléseken

Részletesebben

Beárazott zenekarok. Lesz-e TAO 2016-ban? 70 éves a MÁV Zenekar 2015/3

Beárazott zenekarok. Lesz-e TAO 2016-ban? 70 éves a MÁV Zenekar 2015/3 2015/3 A Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének, valamint a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének közös lapja www.aho.hu www.zene-kar.hu Beárazott zenekarok a MÁV Szimfonikus Zenekar

Részletesebben

TISZTELT OLVASÓ! KEDVES SZÜLÔK, NÖVENDÉKEK!

TISZTELT OLVASÓ! KEDVES SZÜLÔK, NÖVENDÉKEK! BEKÖSZÖNTÔ Én úgy érzem, hogy az építészet sokkal kevésbé történelmi, vagy ha úgy tetszik, emlékezô mûvészet, mint az irodalom és a zene. Épületeinkkel a jövôbe törünk: olyasminek akarunk látható otthont

Részletesebben

tartalom kalendárium zenei közéletünk

tartalom kalendárium zenei közéletünk tartalom kalendárium Zenei díjak, kitüntetések 2013 zenei közéletünk KÖZPÉNZEK A kormány nem ígérget, hanem valóban támogatja a zenei életet Az EMMI kulturális államtitkára szerint a mostani, közel kétmilliárd

Részletesebben

BEKÖSZÖNTÔ KEDVES OLVASÓ!

BEKÖSZÖNTÔ KEDVES OLVASÓ! BEKÖSZÖNTÔ KEDVES OLVASÓ! A 2011-2012. tanév elsô Hírmondójával jelentkezünk most, melyet tíz évvel ezelôtt a Fodor évkönyvek mintájára indítottunk útjára. Nem tudhatjuk, hogy az utókor mit tart majd híreinkbôl

Részletesebben

RÁDIÓFÓNIA 3. 1975 2000.

RÁDIÓFÓNIA 3. 1975 2000. 1 RÁDIÓFÓNIA 3. 1975 2000. 1975. Új magyar zene a Rádióban Közönségdíj Hajdú Mihály: Magyar capriccio Kritikusok díja Balassa Sándor: Táblaképek (Tabulae) 1975. januárjában negyedik alkalommal rendezték

Részletesebben

A NEW YORK-I FILHARMONIKUSOK ÚJ KALANDJAI.

A NEW YORK-I FILHARMONIKUSOK ÚJ KALANDJAI. KALENDÁRIUM A NEW YORK-I FILHARMONIKUSOK ÚJ KALANDJAI. Alan Gilbert, az elsô New York-i a zenekar élén, már azzal eltér az eddigi zeneigazgatói szokástól, hogy a közönség felé fordul, mûismertetôket tart,

Részletesebben

TARTALOM. ZENEI KÖZÉLETÜNK0 KALENDÁRIUM A közelmúlt és a közeljövô zenei hírei, eseményei. (Összeállította: Pál Eszter)

TARTALOM. ZENEI KÖZÉLETÜNK0 KALENDÁRIUM A közelmúlt és a közeljövô zenei hírei, eseményei. (Összeállította: Pál Eszter) TARTALOM ZENEI KÖZÉLETÜNK0 KALENDÁRIUM A közelmúlt és a közeljövô zenei hírei, eseményei. (Összeállította: Pál Eszter) 4 Megnyílt a Mûvészetek Háza Miskolcon A Miskolci Szimfonikusok sok év után végre

Részletesebben

NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2012/4 november Tartalom Kodály Zoltán 130. évfordulójára Szubjektív megemlékezés Szőnyi Erzsébet............................................

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII.

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. KÁRPÁT-MEDENCEI EGYESÍTETT REFORMÁTUS KÓRUS (300 FÔ) Debreceni Kollégiumi Kántus Pasaréti Palló Imre Énekkar Psalterium Hungaricum Kórus Pécsi Református Kollégium Vegyeskara KRE

Részletesebben

10 MADÁRLÁTTA 12 BANDEMONDA 14 MÚLTIDÉZŐ 20 SZENÁTUS 21 PORTRÉ

10 MADÁRLÁTTA 12 BANDEMONDA 14 MÚLTIDÉZŐ 20 SZENÁTUS 21 PORTRÉ TARTALOM 03 IMPRESSZUM Főszerkesztők: Belinszky Anna, Mona Dániel Felelős kiadó: LFZE HÖK Kiadványterv, tördelés: Handler András Olvasószerkesztő: Széman Emese Rózsa Szerkesztők: 04 06 08 FIGYELŐ Hírek,

Részletesebben

SIR SIMON RATTLE A ZUGLÓI ZENEI MÛHELYBEN DIPLOMÁS ÁTLAGFIZETÉS ALATT A MUZSIKUSOK BÉREZÉSE

SIR SIMON RATTLE A ZUGLÓI ZENEI MÛHELYBEN DIPLOMÁS ÁTLAGFIZETÉS ALATT A MUZSIKUSOK BÉREZÉSE 2014/6 A Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének, valamint a Magyar Zenemûvészek és Táncmûvészek Szakszervezetének közös lapja SIR SIMON RATTLE A ZUGLÓI ZENEI MÛHELYBEN DIPLOMÁS ÁTLAGFIZETÉS ALATT A

Részletesebben

Föl F d 100 Földes Évkönyv_2012_ff - javítva2.indd 5 Földes Évkönyv_2012_ff - javítva2.indd 5 08/04/2012 19:55:13 08/04/2012 19:55:13

Föl F d 100 Földes Évkönyv_2012_ff - javítva2.indd 5 Földes Évkönyv_2012_ff - javítva2.indd 5 08/04/2012 19:55:13 08/04/2012 19:55:13 FöldF 100 Földes Évkönyv_2012_ff - javítva2.indd 5 08/04/2012 19:55:13 In memoriam Az elmúlt hónapokban iskolánk volt igazgatójától, Kálmán Lászlótól, és két nyugalmazott tanárától Nagy-Peti Zoltánné tanárnőtől

Részletesebben

HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK ÖKUMENIKUS MAGAZIN. VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft

HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK ÖKUMENIKUS MAGAZIN. VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK Életünk középpontjában mindenképp a család van: ez ad értelmet az életnek, a hit támpont a nehéz helyzetekben ÖKUMENIKUS MAGAZIN

Részletesebben

INTERNETVERS FESZTIVÁL

INTERNETVERS FESZTIVÁL VII. Nemzetközi Akusztikusgitár Fesztivál 2008. május 17., 20 óra Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház I. Gyõri INTERNETVERS FESZTIVÁL énekelt és megzenésített versek elõadói számára 2008. április 11-12 Az idén

Részletesebben

Március 3., hétfő 19 óra KELET NYUGAT KÖZÖTT

Március 3., hétfő 19 óra KELET NYUGAT KÖZÖTT III. Kiskorona u. 7. Telefon: 250-0288 obudaitarsaskor.hu Február 7., péntek 19 óra BIZÁNCTÓL ÓBUDÁIG A SZENT EFRÉM FÉRFIKAR FARSANGI ESTJE Szóvivők: Bubnó Márk és Philipp György Finom és harsány zenei

Részletesebben