kéklő Mátra városa, a 630 éves Gyöngyös köszönti vendégeit, látogatóit!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kéklő Mátra városa, a 630 éves Gyöngyös köszönti vendégeit, látogatóit!"

Átírás

1 A kéklő Mátra városa, a 630 éves Gyöngyös köszönti vendégeit, látogatóit! 630 éve annak, hogy Gyöngyös városi jogot kapott. 330 éves egyik fontos közoktatási intézményünk, a gimnázium. Húsz éve szabadult fel városunk. A három kiemelkedő évfordulót ünnepli most a város apraja-nagyja. Az 1334-ben Károly Róbert királytól kapott városi rangra emelő oklevél záró sorainak magyar nyelvű fordítása. Régmúlt idők eseményei, sötét és derűs napok emlékei jutnak eszünkbe, tárulnak elénk a történelem lapjairól. Nem törölte el a várost az évszázados török elnyomás, a sók tűzvész, s a háborúk. Büszkén tekint vissza a legdicsőbb napjaira, amelyek a Rákóczi, az évi szabadságharc és az 1919-es Tanácsköztársaság idejére estek. A felszabadulás óta eltelt évek pedig a lendületes fejlődést jelzik. A küzdelmes múltat, a szocializmust építő jelent és biztos jövőnk terveit kívánja bemutatni a város a kiállításokon, kulturális rendezvényeken és a hagyományos gyöngyösi szüreti ünnepségeken.

2 Emlékünnepségek, rendezvények: szeptember 6-án 10 órakor: Helytörténeti kiállítás megnyitása a Városi Művelődési házban. 7-én 16 órakor: A városi gyermekkönyvtár megnyitása a Városi Művelődési Házban. 13-tól 29-ig: Néphadsereg kulturális hetek a Helyőrségi Klub rendezésében. 18-án 9 órakor: Mezőgazdasági Kiállítás nyílik a járási tanács tanácstermében. 10 órától: Lottósorsolás a szabadtéri színpadon. 19 órától: A Budapest Táncegyüttes" műsora a szabadtéri, színpadon. 19-én 9 órakor: A Vak Bottyán Gimnázium 330 éves fennállásának ünnepségei: megyei középiskolás sportversenyek, emléktábla leleplezése, gimnazisták öregdiákok" találkozója. 10 órától: Gyöngyös Város Tanácsának ünnepi emlékülése a Városi Művelődési Házban. 12 óráig: Az autós csillagtúra-versenv résztvevőinek fogadása a Jókai úti célsátornál. 15 órától: Autós csillagtúra beérkezett résztvevőinek felvonulása, utána ügyességi verseny a Jókai úton. 19 órától: Heves megye gimnáziumainak emlékműsora a szabadtéri színpadon. 20-án 15 órától: Szüreti felvonulás. 19 órától: A HVDSZ Bihari János" Táncegyüttesének vendégszereplése a szabadtéri színpadon. 21 órától: Szüreti bál a Városi Művelődési házban. 27-től okt. 4-ig: A MAV Kitérőgyár ÜV. kétszeresen kitüntetett színjátszóinak előadásai, a Városi Művelődési Házban. o k t ó b e r 4-től 12-ig: Képzőművészeti könyvhét rendezvényei. 18-án 19 órától: Az Egyesült Izzó és Gépgyár Szocialista kultúráért jelvénnyel kitüntetett színjátszó csoportjának műsora a Városi Művelődési Házban. 25-én 19 órától: A Járási KISZ-bizottság Szocialista kultúráért jelvénnyel kitüntetett színjátszó csoportjának jubileumi előadása a Városi Művelődési Házban. november 7-én 19 órától: Emlékünnepség a Városi Művelődési Házban, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 47. évfordulója alkalmából. 18-án 19 órától: A Városi Művelődési Ház Irodalmi Színpadának műsora a Művelődési Házban. Gyöngyös város felszabadulásának 20. évfordulója tiszteletére. A szabadtéri színpadon rendezendő műsorok előadásaira kedvezőtlen időjárás esetén a Városi Művelődési Házban kerül sor. A rendezvények látogatása díjtalan!

3 1634 Évszázadok óta folyik ebben a gimnáziumban Gyöngyös és környéke tanulni vágyó fiataljainak oktatása. Sok ezer diák végezte el itt már tanulmányait. Itt tanult Bajza József, a Vahottestvérek, Bugát Pál és Berze Nagy János is. A szűkké vált épület helyébe a város közadakozásból új épületet emelt e század elején. Az épület homlokzatán ez a felirat áll: GYÖNGYÖS A KÖZOKTATÁSNAK" Ma egy év alatt több diák tanul itt, mint akár egy évtized alatt a felszabadulás előtt. E tanévben ezernél több nappali és közel ezer esti és levelező tanulója volt.

4 1944 Építsünk! A front még alig pár kilométerre van tőlünk, keményen folyik még a harc és messze, nagyon messze vagyunk még a kommunizmustól. Sok munka vár még ránk!.. Most. már csak rajtunk múlik, hogy szebb, boldogabb világot építsünk fel a régi helyére. Építsük fel az osztálynélküli társadalmat!" (A Gyöngyösi Néplap 7. évfolyam, 1. számának cikke december 23-án.) A Lenin úti szovjet hősi emlékmű. Kiáltvány Gyöngyös népéhez! Történelmi nevezetességű színhelyen gyűltünk össze január 2-án, hogy Gyöngyös városának képviselőiként megválasszuk a helyi nemzeti bizottságot; Rákóczi követei tárgyaltak itt valamikor, mi pedig most ebben a házban szövetkeztünk a német elnyomás alól felszabadult városunk megmentésére... Felszólítunk minden becsületesen gondolkodó magyar embert, hogy bennünket munkánkban támogasson, és így hozzájáruljon a szabad, független, demokratikus Magyarország felépítéséhez " (Részlet a Nemzeti Bizottság kiáltványából )

5 A felszabadulást követő néhány év városunkban is az újjáépítés kora volt. Az első és második 5 éves tervben Gyöngyös az ipari beruházások égész sorát kapta től kezdve országos jelentőségű gyárak kezdték meg működésüket: a MÁV Váltó- és Kitérőgyár, a Szerszám- és Készülékgyár. Megindult a bányászat a Xll-es Akna és az Ércbánya üzemeknél és az új 1akónegyed építése a város déli részén ban kenyérgyár, 1959-ben MÁVAUT pályaudvar épült. Gyöngyös 20 év alatt ipari várossá fejlődött. Ugyanakkor jelentős a mezőgazdaság szerepe is. A híres szőlő- és gyümölcstermelést állami gazdaságaink és mezőgazdasági termelőszövetkezeteink fejlesztik tovább. A must- és bőrfeldolgozás a Magyar Állami Pincegazdaság Eger-Gyöngyösvidéki Üzemének telepein folyik. A kisipari szövetkezetek közül a Cipész Ktsz 1948-tól a Szabó Ktsz 1950-től áll a lakosság szolgálatára. Eredményt mutat fel a város az oktatás, a népművelés, és a közegészségügy terén is. Ipari tanulóotthon, nyolctantermes általános iskola és száz férőhelyes óvoda létesült. Szabadtéri kertmozi nyílt és 1959-ben az ország egyik legnagyobb szabadtéri színpada is elkészült. Zeneiskola, múzeum, könyvtárak nyitották meg a kapuikat. Mátrafüred üdülőközponttá vált, s negyedik éve fogadja vendégeit a sástói camping. A mátraházi Tbc Gyógyintézetben és a kékesi szanatóriumban az ország minden részéről beutalt betegeket gyógyítják, Az elmúlt évben tejüzem, az idén cukrászüzem épült. emlékünnepségek szeptember november

6 1964 Gyöngyös takarékos" város ben a családok 90 százaléka ben 92 százaléka, 1963-ban már 97 százaléka, jelenleg pedig 98 százaléka takarékoskodik rendszeresen. A város betétállománya az elmúlt 2 és fél év alatt 51 millió forinttal emelkedett. A Fő téri OTP helyiség Gyöngyösön eddig 554 családi ház épült OTP kölcsönnel. 190 házhely, 47 sorház-lakás, 121 szövetkezeti lakás kerül értékesítésre évben megépítésre kerül 68 db. 2 3 szobás öröklakás. 52 lakás társasház formában. 240 szövetkezeti lakás és OTP kölcsönnel cca 120 családi ház. Egy a sok közül - családi ház Fejlődött városunk családjainak háztartása is. Az elmúlt 3 és fél évben en vettek igénybe OTPkölcsönt 6 18 havi lejáratra, illetve visszafizetésre. Gyöngyös szerencsés" város is 2 és fél év alatt 10-en nyertek gépkocsit és 49-en részesültek totó-lottó nagy nyereményben. Az OTP gyöngyösi fiókja ezen idő alatt több mint 6 millió forint nyereményt fizetett ki a szerencsés nyerteseknek. Egy a sok közül társasház

7 Milyen lesz Gyöngyös 1984-ben? Városunk a következő két évtized alatt többet fejlődik, mint egész eddigi történelme során. A harmadik ötéves tervben itt épül meg az ország legnagyobb hőerőműve és külszíni bányája, s az Egyesült Izzó gyöngyösi üzeme 5000 munkást foglalkoztató hatalmas ipari létesítménnyé növekedik között 3800 lakás épül, s a város lakóinak lélekszáma a jelenlegi ről, re nő. Így lesz a Mátra fővárosából, a mátra-alji szőlővidék, központjából ipari centrum, jelentős szocialista város A vasútállomás és környékének rendezési terve

8 A Gyöngyösi Szüret A gyöngyösi szüreti ünnepségeket ban újította fel a város. Azóta minden évben megrendezzük. A szüreti ünnepség kiemelkedő, színpompás eseménye a hagyományos szüreti felvonulás. Gyermekek és felnőttek vidám felvonulása ez, amelyen kifogyhatatlan a jókedv, a tréfa. Nemcsak a gyöngyösiek, de a környező falvak lakói, színest népviseletbe öltözött vendégek is felvonulnak. Állandó szereplője a vidám menetnek a felvonulás élén haladó kardos és szőlőpiramist vivő pár, csőszök, lovasok, a szalmalbáb menyasszony és vőlegény, a dobos, s megannyi a szüreti időszak jellegzetes szereplője, a puttonyos Szőlőpiratnis livok a szüreti felvonulás elejcn és a hordókészítő kádár mester. A tánc, a zene és nótaszó sok ideérkező emlékezetében megmarad. Az esi órákban kerül sor a szüreti bálira. Nap köziben pedig a termelőszövetkezetek borkóstolóiban és gyümölcselárusító sátraiban ki-ki kedve szerint ízlelheti a gyöngyösi szüret ajándékát: a bort, a mustot és a finom szőlőt. Hiszen minden, a szüreti ünnepre érkező vendég tudja már, hogy SZŐLŐ, SZÜRET, TELE POHÁR, MUZSIKA, DAL, VIGALOM VÁR GYÖNGYŐSÖN! Szerkesztette: Misóczki Lajos Foto: Fehér Miklós Felelős kiadó: dr. Raft Miklós Kiadja: Gyöngyös Város Tanácsa VB Példányszám: 5000 Készült: HNYV., Eger Felelős vezető: Marosán József

XVII. évfolyam 28. szám z 2005. szeptember 8. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

XVII. évfolyam 28. szám z 2005. szeptember 8. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu XVII. évfolyam 28. szám z 2005. szeptember 8. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu 2 KRÓNIKA AUGUSZTUS 31. BÜSZKE KOSARASOK Röst János alpolgármester a Kanizsa Diák Kosárlabda

Részletesebben

MAGUNK DÖNTÜNK AZ ORSZÁG SORSÁRÓL

MAGUNK DÖNTÜNK AZ ORSZÁG SORSÁRÓL Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 5. szám 2013. szeptember-október Ingyenes MAGUNK DÖNTÜNK AZ ORSZÁG SORSÁRÓL Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. - A sírban. S majd jön ideje a

Részletesebben

Fotó: g. k. Vasútfejlesztés Gyermekambulancia Fesztiválok Gazdák ünnepe

Fotó: g. k. Vasútfejlesztés Gyermekambulancia Fesztiválok Gazdák ünnepe XXVII. évf. 9. szám 2014. szeptember Az önkormányzat havi magazinja Fotó: g. k. Vasútfejlesztés Gyermekambulancia Fesztiválok Gazdák ünnepe TARTALOM XXVII. évf. 9. szám 2014. szeptember Álhírek a Hírmondótól...

Részletesebben

Kilencedik alkalommal rendeztük meg a Bogáti Forgatagot

Kilencedik alkalommal rendeztük meg a Bogáti Forgatagot 11. évfolyam. 32. szám. 2013. november Nyírbogát Nagyközség Önkormányzatának lapja; Honlap:www.nyirbogat.hu Felelős Kiadó: Dr. Simon Miklós polgármester Szerkesztő: Gulyás Jánosné Épül a műfüves pálya

Részletesebben

igaz és tisztahitû szabadságharcává vált - kezdte beszédét, majd rövid áttekintést

igaz és tisztahitû szabadságharcává vált - kezdte beszédét, majd rövid áttekintést 1996. november II. évf. 5. szám FOTÓ: Baráth Bálint 1956. október 23-ára emlékeztünk Díszpolgárokat avattunk és Pilis községért emlékplakett kiosztására került sor. A szomorú napra ébredt 1996. október

Részletesebben

Kistérségi Kulturális Kalauz

Kistérségi Kulturális Kalauz Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár Kistérségi- Kulturális Koordinációs Központ Kistérségi Kulturális Kalauz ADONYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2 Bevezető Az Adonyi kistérség 2004. január 1-jei

Részletesebben

LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM

LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM AZ ÓZDI VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT (VMK) LAJOS ÁRPÁD HONISMERETI KÖRÉNEK KIADVÁNYA Felelõs kiadó: Pappné Szalka Magdolna, a VMK igazgatója Szerkesztette: Alabán Péter Döbör Istvánné

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás bevezetése Besnyőn TÁMOP 3-1-4/08/2-2009-0040. Besnyő Község Önkormányzata

Kompetencia alapú oktatás bevezetése Besnyőn TÁMOP 3-1-4/08/2-2009-0040. Besnyő Község Önkormányzata A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Kompetencia alapú oktatás bevezetése Besnyőn TÁMOP 3-1-4/08/2-2009-0040. Besnyő Község Önkormányzata

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Kirándulás a Reneszánsz év jegyében TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS

HÍRLEVÉL. Kirándulás a Reneszánsz év jegyében TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS HÍRLEVÉL IV. évfolyam 3. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 2008/3. TARTALOM MEGYEJÁRÁS KULTÚRÁVAL XXXIII. RADNÓTI MIKLÓS NEMZETKÖZI FELNÕTT

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Klaudia a japánok kedvence INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN!

ÚJPESTI NAPLÓ. Klaudia a japánok kedvence INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2012. november 8., VI. évf., 37. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA WWW.UJPEST.HU Klaudia a japánok kedvence Az újpesti Kozma Klaudia Japánban

Részletesebben

A Király Lajos Eszperantó Baráti Kör Tájékoztatója Miskolc. 2008. Március

A Király Lajos Eszperantó Baráti Kör Tájékoztatója Miskolc. 2008. Március É S Z A K M A G Y A R O R S Z Á G I H Í R A Király Lajos Eszperantó Baráti Kör Tájékoztatója Miskolc 2008. Március Tartalom MÁRCIUS... 3 Sofron Danilov... 3 A legszebb nő... 3 MAGYARORSZÁGI KIRÁNDULÁSOK...

Részletesebben

A 184. füredi Anna-bál szépei

A 184. füredi Anna-bál szépei A TARTALOMBÓL ÍRÁS ZÁKONYI FE- RENCERŐL ÉS ZÁ- KONYI FERENCTŐL Augusztus 28-án a helytörténész, idegenforgalmi szakember születésének századik évfordulójára emlékeznek. BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ

Részletesebben

Megyenap a 600 éves Varázsvölgyben

Megyenap a 600 éves Varázsvölgyben 2007. szeptember VÁROSPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ X VIII. évfolyam 9. Polgármesteri köszöntő Megyenap a 600 éves Varázsvölgyben Szóda Kelemen Klára pásztói költő és népíró Az ember című versének soraival nyitotta

Részletesebben

Az egyházban az adventi időnek kettős tartalma van: a várakozás és a bűnbánat

Az egyházban az adventi időnek kettős tartalma van: a várakozás és a bűnbánat IV. évfolyam 1. szám 2012. december 24. A Vésztői Református Egyházközség időszaki lapja Ára: 95 Ft Áldott karácsonyt mindenkinek! Igei köszöntő Múlik a sötétség és fénylik az igazi világosság. 1Jn 2,8b

Részletesebben

Koszorúzás városi megemlékezés az 56-os forradalmi események áldozatairól

Koszorúzás városi megemlékezés az 56-os forradalmi események áldozatairól 2011. október 28. III. évfolyam 9. szám www.ozdikorkep.hu Koszorúzás városi megemlékezés az 56-os forradalmi események áldozatairól Pályaválasztási Kiállítás A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA. Sors, nyiss nekem tért

ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA. Sors, nyiss nekem tért INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2013. március 13., VII. évf., 10. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA WWW.UJPEST.HU Buday Barnabás harmadikos diák rajza Sors, nyiss nekem tért

Részletesebben

Elkészült a szerencsi országzászló

Elkészült a szerencsi országzászló Elkészült a szerencsi országzászló Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 10. szám 2014. június 13. Szerencsről Csiksomlyóra

Részletesebben

Baja, Kalocsa, Gemenci erdő

Baja, Kalocsa, Gemenci erdő Baja, Kalocsa, Gemenci erdő Baja város története Baja történetének kezdetei a távoli múltban kereshetõk, hiszen már az õskorban lakott hely volt. Õsidõk óta vonzották az embereket a Duna bal partján elterülõ

Részletesebben

KÖNYVTÁRI NAPOK A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Könyvheti Tájékoztatója & Dunakeszi, 2003 KÖSZÖNTÕ A 74 Ünnepi Könyvhét megrendezésére készül az egész ország Ez a páratlan irodalmi eseménysorozat hagyományosan

Részletesebben

Gergyéné Szakály Georgina vezetésével. A klub fellépésével egyben hidat is épített a város. (Folytatás a 7. oldalon)

Gergyéné Szakály Georgina vezetésével. A klub fellépésével egyben hidat is épített a város. (Folytatás a 7. oldalon) Vasvári Újság Vasvár, 2004. október 5. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM A 100. születésnap Nagy Ferencnét, az otthon lakóját köszöntöttük 100 év nagy idõ. Még végiggondolni is nehéz,

Részletesebben

Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köre

Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köre Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köre TÁPI Bokréta Nyugdíjasklub Megjelent a 2015. április 19-20-21-én Balatonfüreden, a Hotel Annabellában megrendezendő Életet az éveknek Fesztivál kiírása és jelentkezési

Részletesebben

www.delinapfeny-turizmus.hu Délinapfény turizmus

www.delinapfeny-turizmus.hu Délinapfény turizmus www.delinapfeny-turizmus.hu Délinapfény turizmus Herczeg József polgármester ALGYŐ Kedves Olvasó! Algyő polgármestereként nagy örömömre szolgál, hogy köszönthetem Önt és röviden bemutathatom településünket.

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 XXII. évfolyam 13. szám 2007. augusztus 10. Ára: 140 forint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 DÍSZÕRSÉGEK PARÁDÉJA KÖZÉLETI LAP MEGJELENIK KÉTHETENTE SZERENCSEN ÉS KÖRNYÉKÉN AZ EURÓPAI UNIÓ BORÁGAZATÁNAK

Részletesebben

Őszi programok a Nádasdy-várban

Őszi programok a Nádasdy-várban SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 13. Őszi programok a Nádasdy-várban Szüret, kutyás és méhész nap, környezetvédelmi nap, SZERtelen Futás 10-11.

Részletesebben

Felhívás! XIII. évfolyam 10. szám 2012. október Kistérségi havilap

Felhívás! XIII. évfolyam 10. szám 2012. október Kistérségi havilap XIII. évfolyam 10. szám 2012. október Kistérségi havilap Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával Megújult a faluközpont Példaértékû összefogás

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

A cigány önkormányzat összetétele: Oláh Józsefné Rafael Ferenc Rafael István Rafael János Sztojka István

A cigány önkormányzat összetétele: Oláh Józsefné Rafael Ferenc Rafael István Rafael János Sztojka István XV. évfolyam 18. szám 2006. október 11. Városházi Napló Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2006. Az október 1-jén tartott önkormányzati választáson a XV. kerületi

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS KIALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN

A KÖZOKTATÁS KIALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN A KÖZOKTATÁS KIALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 1. Az evangélikus elemi népiskola Tótkomlós község lakói, mindjárt 1746-ban, letelepedésük után, gondoskodtak egy iskola felállításáról. Mivel kizárólag evangélikus

Részletesebben

LXXXV. évfolyam 11. szám 2013. június 07.

LXXXV. évfolyam 11. szám 2013. június 07. LXXXV. évfolyam 11. szám 2013. június 07. Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente Ingyenes Gyermeknap 2013. Ha mosolyok rózsakertje volna, ez a nagyvilág, benne: kisgyermek mosolya, lenne a legszebb

Részletesebben