Budapest Park Budapest, Soroksári út 60. Integrált Vészhelyzet-kezelési és Tűzriadó Terv Tűzvédelmi Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Park Budapest, Soroksári út 60. Integrált Vészhelyzet-kezelési és Tűzriadó Terv Tűzvédelmi Szabályzat"

Átírás

1 Budapest Park Budapest, Soroksári út 60. Integrált Vészhelyzet-kezelési és Tűzriadó Terv Tűzvédelmi Szabályzat 1

2 Összhangban a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat, valamint a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet tűzvédelemre vonatkozó rendelkezéseivel. Jelen szabályozás célja, azon követelmények, feladatok, használati és működési tűzvédelmi, biztonságtechnikai szabályok meghatározása, melyek betartása során elkerülhetők, illetőleg a minimálisra csökkenthetők a tűz, baleset, tömegszerencsétlenségek kialakulásainak veszélyei. A tűzvédelmi dokumentáció alapjaiban határozza meg a rendészeti tárgyban a rendezvényen folyó bármely tevékenység biztonságos, rendezett, rendeltetésszerű működésének biztosítását, illetőleg nem várt rendvédelmi tárgyú események, cselekmények kapcsán végrehajtandó feladatokat. A Kultúrtér Kft. tűzvédelmi feladatainak végzésére önálló tűzvédelmi szervezet nincs, a feladatokat minden munkavállaló a munkaköri feladataihoz kapcsolódóan a tűzvédelmi szabályzatban meghatározott körben köteles ellátni. A szabályozás ezen passzusában felhívom a figyelmét minden munkavállalónak, hogy a szabályzatban foglaltak megszegése a I. tv. 78. rendelkezései értelmében rendkívüli felmondással járhat I. Tv. 78 (1) A munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a másik fél a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. A Kultúrtér Kft. munkavállalói a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak szándékos, vagy gondatlan megszegéséből eredő szabálysértésekért anyagi felelősséggel tartoznak az érintett hatóságok ellenőrzése során kiszabott bírságok tekintetében. A Budapest Park területén tevékenységet végző külsős vállalkozók, társaságok, jogi személyiségek, vendéglátó és/vagy kereskedelmi egységet üzemeltető magán és jogi személyek a szabályzatban foglaltak szándékos, vagy gondatlan megszegéséből eredő szabálysértésekért büntetőjogi felelősséggel tartoznak az érintett hatóságok irányában, valamint a hatóságok ellenőrzése során anyagi felelősséggel tartoznak kiszabott bírságok tekintetében. A rendezvények felelős szervezője által meghatalmazott személy jogosult a fentebb felsorolt külsős szerződéses vállalkozások tevékenységének azonnali szüneteltetésére, megszüntetésére, amennyiben a szabályzatban foglaltakat megszegik, és veszélyeztetik a tűzvédelmi szempontból biztonságos működést. Jelen dokumentáció nem azonos a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendeletben definiált Biztonsági Tervvel, azonban azzal összhangban van és a dokumentáció mellékletét képzi. Budapest, április 25. Ügyvezető 2

3 Általános ismertető Az Integrált Vészhelyzet-kezelési és Tűzriadó Tervben, Tűzvédelmi Szabályzatban (továbbiakban: tűzvédelmi terv) egyidejűleg kerülnek meghatározásra a 30/1996. (XII. 6.) BM rendeletben, a 28/2011. (IX. 6.) BM rendeletben, a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendeletben valamint a vonatkozó műszaki követelményekben meghatározott feladatok és lefektetésre kerülnek a felelősségi körök. A tűzvédelmi terv területi hatálya: Kultúrtér Kft. által üzemeltetett helyiségek és rendezvény helyszínek. A Kultúrtér Kft. által birtokolt, vagy bérelt használt szabad terek, közterületek. Budapest, IX. Soroksári út 60. Hrsz: 38034/6 A tűzvédelmi terv időbeli hatálya: április 25-től visszavonásig érvényes A tűzvédelmi terv kiterjed: A tűzvédelmi tervben megfogalmazott előírások maradéktalan betartása a Kultúrtér Kft. (továbbiakban: Kft) minden használójára, valamennyi munkavállalójára, bérlőre, alvállalkozóra, az épületben esetlegesen munkát végző személyekre, biztonsági szolgálatra, egészségügyi szolgálatra, külső szerződéses szolgáltatókra a helyiségekben tevékenykedő magán és jogi személyiségekre szállítókra kötelező érvényű. A szabályok betartása a vendégek és szórakozók számára is kötelező érvényű. A tűzvédelmi tervet kiadja: A Kultúrtér Kft. ügyvezetője: Veres Tamás Adatkezelési nyilatkozat Jelen tűzvédelmi terv bizalmas adatokat tartalmaz, felhasználása, sokszorosítása, szigorúan tilos. Az adatkezelésben irányadó az évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról rendelkező törvény. Tűzvédelmi terv elérhetősége Elérhető és megtekinthető a rendezvények ideje alatt a rendezvényszervezőnél és a biztonsági szolgálat vezetőjénél egyébként a szervezői irodában. A Parkban szervezett rendezvények kapcsán elérhető fontosabb információk a közönség részére A rendezvényről bővebb információt a látogatók a rendezvény weboldalán tudhatnak meg. Saját biztonságukról, az érvényes házirendről, valamint a programokról is, ezen felületek adnak bővebb felvilágosítást. 3

4 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.évi XXXI. törvény 19 /1/ bekezdésében, valamint a 30/1996.(XII.6.) BM rendeletben előírtak alapján a tűz elleni védekezés érdekében a létesítmény használatára vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat, és az egyéb vonatkozó szabványokban rögzítettek figyelembevételével a TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT-ban határozom meg. E L R E N D E L E M a tűzmegelőzési előírások maradéktalan betartását a Budapest Park minden használójára, valamennyi munkavállalóra, bérlőre, a létesítményben esetlegesen munkát végző személyekre, biztonsági szolgálatra, szállítókra és a külső szerződéses szolgáltatókra nézve is kötelező érvényű. A szabályok betartása a vendégek és szórakozók számára is kötelező! A Tűzvédelmi Szabályzat időbeli hatálya: április 25-én az Ügyvezető jóváhagyó aláírását követően azonnal, amely visszavonásig érvényes. A Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya : Kultúrtér Kft. Budapest, IX. Soroksári út 60. alatti létesítmény területén a Budapest Park elnevezésű rendezvényhelyszín Budapest, április 25. Ügyvezető 4

5 TŰZVÉDELMI TERV Biztonsági Terv Fejezet 1. A rendezvény helyszíne, befogadóképessége és az oda való belépés és eltávozás rendje: A rendezvény helyszíne: Budapest, IX Soroksári út 60., létesítmény területe Hrsz: 38034/6 A Soroksári út Könyves Kálmán krt Kvassay Jenő út által határolt terület. Az Ingatlan területe: m 2 Használt terület: m 2 Amely az alábbi elnevezésű részekből áll: Nagyszínpad Nagytánctér Park Dance Aréna Sörkert Retro Kert Hoppá Bunker Galéria Szekszárdi Borterasz Domb Diszkó-ól A rendezvény befogadóképessége A rendezvény befogató képessége kiürítés számítással igazolt módon: fő Ettől a létszámtól eltérni csak negatív irányban lehet, egyébiránt a megengedett legnagyobb együttes befogadóképességet a rendezvénytartási engedélyben foglaltak határozzák meg. A rendezvényre történő belépés és eltávozás rendje: Megközelítés normál helyzetben A rendezvények helyszínét gépjárművel és tömegközlekedési eszközökkel és gyalogosan egyaránt meg lehet közelíteni. A közönség várhatóan tömegközlekedési eszközökkel közelíti meg nagy létszámban a helyszínt. A gépjárművel érkezők a környékbeli gépjármű parkolókban, javarészt az Budapest, Soroksári úti OBI Áruház mögött kiépített parkolóban, illetőleg a rendezvény helyszín közvetlen közelében lévő bevásárló központok parkolóiban tudják gépjárműveiket elhelyezni. A közlekedési és menekülési útvonalakon a gépjárműparkolás tilos, elszállításukról a biztonsági szolgálat intézkedik. A rendezvények területére a Soroksári út irányában kialakított beléptető kapukon lehet bejutni. Megközelítés veszélyhelyzetben Főbb megközelítési útvonalak A rendezvény helyszíne a normál közlekedési útvonalakon megközelíthető. Közterületek nem kerülnek tervezetten lezárásra, amennyiben a rendezvény biztonságos kiürítése egyes közterületek lezárását megköveteli, úgy a biztonsági szolgálat az illetékes katasztrófavédelmi műveletirányítási központot haladéktalanul tájékoztatja. A megközelítés alapvetően az alábbi közterületekről közelíthető meg tűzoltó gépjárművekkel. Soroksári út. Kvassay Jenő út. 5

6 Könyves Kálmán krt. Gubacsi út. Területrészek megközelítési útvonalai veszélyhelyzetben megegyeznek a főbb megközelítési útvonalakkal. A rendezvények helyszíne beavatkozás taktikai szempontból több egységet képez, amely a rendezvények egymással összefüggő területei. Nagyszínpad Nagytánctér Park Dance Aréna Sörkert Retro Kert Hoppá Bunker Galéria Szekszárdi Borterasz Domb Diszkó-ól Mivel egzakt módon nem meghatározható a szabadtéri rendezvényeken telepített installáció csoportok, kereskedelmi és szolgáltató építmények, rendezvény helyszínek, stb. közt megtartandó minimális tűtávolság, ezért az egyes építmények között kifejezett tűztávolságot nem tartunk. Azonban maguk a közlekedési és menekülési útvonalak egyfajta tűzszakaszként is funkcionálnak. Beavatkozás szempontjából a rendezvény helyszínéül szolgáló terület minden irányból közterületen kiépített aszfaltos útvonalakkal körülhatárolt, amely útvonalak alkalmasak a tűzoltó gépjárművekkel történő közlekedésre. A kifejezetten nagy forgalmú helyszínekhez nagyszínpadhoz a rendezői bal oldalon kapun keresztüli megközelítési útvonal áll rendelkezésre. A rendezvény látogatottsága: Várható nézőszámok. A rendezvények délutáni, vagy esti éjszakába nyúló - szabadtéri programok. Tapasztalatunk alapján a kora esti órákban érkeznek a legtöbben ez egy intenzív látogatói időszak. A programok kezdését követően folyamatos a vendégek érkezése. A vendégek jelentős része az esemény záróráját követően hagyja el a helyszínt, ez a második nagyobb látogatói hullám, de már a rendezvény terület elhagyásának tekintetében. A rendezvény napi egyidejű látogatószáma hozzávetőlegesen fő. A rendezvény napi egyidejű maximális látogatószáma a rendezvénytartási engedélyben meghatározottak szerint: Fő Demográfia adottságok A rendezvényre a felnőtt korosztály érkezik döntően. A kora esti órákban a fiatalabb 16 év körüli korosztály látogatottsága is jellemző. Az esti, éjszakai rendezvényeken inkább a év közti korosztályra kell számítani. Mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozottak részére nyújtott speciális intézkedések A rendezvény szervezői és a biztonsági szolgálat segítik a mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozott személyek eligazodását. A beléptetés részükre akadálytalanul történik. Belépés a rendezvényekre A rendezvény belépődíjas, a belépő megvásárlását követően a vendégeket karszalaggal látjuk el, ennek birtokában jogosultak, a rendezvény területére történő bejutásra. Ezen karszalag vásárlás alkalmas a rendezvényen tartózkodó létszám számlálására is. A befogadóképesség meghatározása az eladott karszalagok alapján történik. Eltávozás a rendezvényről 6

7 Eltávozás normál helyzetben Az eltávozás alapvetően az alábbi közterületeken történik, mintegy fordítottjaként a rendezvény megközelítésének: Soroksári út. Kvassay Jenő út. Könyves Kálmán krt. Gubacsi út. A rendezvények helyszínét gépjárművel és tömegközlekedési eszközökkel és gyalogosan egyaránt el lehet hagyni.. A közönség várhatóan tömegközlekedési eszközökkel hagyja el nagy létszámban a helyszínt. A gépjárművel érkezettek a környékbeli gépjármű parkolókból, javarészt a Budapest, Soroksári úti OBI Áruház mögött kiépített parkoló igénybevételével, illetőleg a rendezvény helyszín közvetlen közelében lévő bevásárló központok parkolóiból a fő közlekedési utakon keresztül távoznak. A rendezvények területéről a Soroksári út irányában kialakított kiléptető kapukon lehet eltávozni. Az eltávozás során figyelemmel kell lenni az egy időben megjelenő nagy létszámú gyalogos közlekedésre, amely során a közterületeken a rendezvény helyszínét elhagyó vendégek önállóan távoznak. Eltávozás veszélyhelyzetben A rendezvény helyszínéről történő eltávozás a Cselekvési Tervben meghatározottak szerinti, a biztonsági szolgálat belső protokollja szerinti, a rendezvény szervezője és a biztonsági vezető által hozott együttes döntés alapján kerül végrehajtásra. A végrehajtás során figyelembe vételre kerül a teljes vagy részleges eltávozás szükségessége. Amennyiben részleges eltávozásra kerül sor, úgy az érintett területrészt a biztonsági szolgálat vezetője által, a rendezvény szervező egyetértésével, meghatározott ütemezett eltávozás kerül végrehajtásra. Az eltávozás során veszélyhelyzetben minden esetben a kijelölt menekülési útvonalakat kell igénybe venni. 2. A rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési terve: Baleset A rendezvény helyszínén közforgalmú gépjárművel történő közlekedés nem történik, így a klasszikus értelemben vett közlekedési baleset bekövetkezésével nem kell számolnunk. Azonban a létesítmény területén közlekedhetnek, olyan gépjárművek, amelyek a rendezvény üzemeltetésében vesznek részt, így ezekben vagy ezek által történhet olyan baleset, amelynek felszámolására szükséges terveznünk. Továbbá a rendezvényen résztvevő mindegy egyes ember tevékenysége során szenvedhet olyan meghatározható fokú egészségkárosodást, amely balesetnek minősül, így ennek bekövetkezésével is számolnunk kell. Gépjárművel történő baleset esetén: A baleset bekövetkezése során a baleset okozójával szemben merül felelősség, így a környezetében tartózkodó biztonsági személyzet feladata a baleset észlelése esetén a terület rendezvényhelyszíntől történő elszigetelése, a kialakult állapotok megőrzése, a biztonsági vezető értesítése, amennyiben szükséges elsősegély nyújtási feladatok megkezdése vagy az orvosi biztosítást végzők értesítése. A helyszín biztosítása során figyelembe kell venni a hatóság (pl. rendőrség) kiérkezéséig a helyszín változatlanságát, a biztonsági személyzet a rendezvényen résztvevő látogatókat a baleset területétől a lehetőségekhez mérten vonják ki, akár közlekedési útvonal kijelölésével. A hatóságok helyszínre érkezését követően tájékoztatni szükséges a megtett intézkedésekről, a helyszínen tapasztaltakról, valamint a helyszín esetleges megváltoztatásának körülményeiről, annak okáról. A hatóság további intézkedését, döntését maradéktalanul be kell tartani (pl. területzárás), a hatóság tevékenységének befejezését követően a helyszín normál körülmények közötti állapotának mielőbbi visszaállítására kell törekedni. Személyben bekövetkező baleset esetén: A baleset bekövetkezése során a baleset okozójával szemben merül felelősség, így a környezetében tartózkodó biztonsági személyzet feladata a baleset észlelése esetén a terület rendezvényhelyszíntől történő elszigetelése, a kialakult állapotok megőrzése, a biztonsági vezető értesítése, amennyiben szükséges elsősegély nyújtási feladatok megkezdése vagy az orvosi biztosítást végzők értesítése. A helyszín biztosítása során figyelembe kell 7

8 venni a hatóság (pl. munkavédelmi felügyelőség) kiérkezéséig a helyszín változatlanságát, a biztonsági személyzet a rendezvényen résztvevő látogatókat a baleset területétől a lehetőségekhez mérten vonják ki, akár közlekedési útvonal kijelölésével. A hatóságok helyszínre érkezését követően tájékoztatni szükséges a megtett intézkedésekről, a helyszínen tapasztaltakról, valamint a helyszín esetleges megváltoztatásának körülményeiről, annak okáról. A hatóság további intézkedését, döntését maradéktalanul be kell tartani (pl. érintett munkaterület elbontása, területzárás), a hatóság tevékenységének befejezését követően a helyszín normál körülmények közötti állapotának mielőbbi visszaállítására kell törekedni. Elemi csapás (Természeti jelenség- meteorológiai esemény bekövetkezése) Veszélyes időjárási helyzet kialakulása esetén, a megtett intézkedéseket, hitelt érdemlő módon és formában dokumentálni szükséges, illetőleg a rádióforgalmazást rögzíteni kell! Szél-szélvihar: Szél-szélvihar esetén függően a szélerősségtől a szervezők, és a biztonsági személyzet gondoskodik a látogatók biztonságáról, szükség szerint a rendezvény szüneteltetéséről, beszüntetésről. Amennyiben az időjárás megköveteli, szükséges a sátrak kiürítése és bezárása, színpadok leengedése, díszletek és kiegészítő infrastruktúrák pót-súlyozása, lefektetése. Várhatóan nagyobb szél kialakulása esetén, mérlegelést követően gondoskodni kell a kiürítésről. A legnagyobb megengedett szélterhelés 10% érték esetén a rendezvény nem tartható meg. A várható megengedett legnagyobb szélterhelés elérése esetén a széllökések intenzitását mérlegelve a rendezvény főszervezője mérlegel, hogy csak az érintett programhelyszínt, vagy a teljes programhelyszínt üríti ki és zárja le, szél által veszélyeztetett infrastruktúráknál kezdve. A zárást veszélyességi övezetként kell kezelni, a veszélyességi övezet az építmény magasságának a 150% - a. Szükség szerint a hangosbemondó rendszeren, a kézi beszélőkön, és az őrpontokon is tájékoztatni kell a látogatókat a teendőkről. A mutatványos berendezések, színpadok, sátrak, konténer építmények szélterhelésére vonatkozó minősítések az Irányítási Központban kerülnek elhelyezésre. Eső és esővel együtt járó szélvihar: Jégeső: Amennyiben esővel együtt járó szélvihar alakul ki, úgy az eljárás azonos az előző pontban leírtakkal, azzal a kiegészítéssel, hogy egy esetleges kiürítés esetén külön figyelmet kell fordítani az esővíz által a talajban keletkezett csúszásveszélyre, és ennek figyelembevételével kell a kiürítést irányítani. Párhuzamosan ezzel, amennyiben indokolt, haladéktalanul gondoskodni kell az energia hálózat lekapcsolásáról. Amennyiben az időjárási jelenségek közül jégeső alakul ki úgy a szervezők a biztonsági személyzettel közösen gondoskodnak a rendezvényen a veszélyeztetett korcsoport sérüléseinek minimalizálásáról, valamint a pánik kialakulásának megakadályozásáról. Hangosbemondón informálják a vendégeket a szükséges teendőkről és a megengedett legnagyobb befogadóképesség határig a konténerekbe menekítik a résztvevőket. Ebben az esetben a vendégek elől lezárt konténereket is meg kell nyitni a látogatók előtt. Tömeges rendbontás (Társadalmi, környezeti, szociológiai veszélyforrások és kockázati tényező) Tömeges rendbontás kialakulásának megelőzése érdekében a rendezvény helyszínéül szolgáló területen található több egység egyenkénti biztonsági személyzettel ellátott üzemelése során kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbi jelenségekre. Amennyiben a rendbontásra utaló magatartás megvalósul, úgy a biztonsági személyzet, a vezetőjével egyetértésben, megteszi a szükséges intézkedéseket az adott rendezvényterületen, ezzel elkerülve a tömeges rendbontás kialakulásának lehetőségét. 8

9 Vélelmezett, pánikot okozó jelenség: Bombariadó és bombafenyegetés: A tömegben figyelmet kell fordítani a vélt, pánikot keltő események kialakulására. Amennyiben ilyen jelzés érkezik a biztonsági személyzet felé, úgy azt a biztonsági személyzetnek haladéktalanul ki kell vizsgálni, és a pánikkeltésért felelős személyeket el kell különíteni a közönségtől, megelőzendő a pánik kiterjedését! Bombariadóról akkor van szó, amikor ismert vagy ismeretlen személy személyesen, telefonon, levélben, egyéb kommunikációs csatornán (pl. internet, telefax) a rendezvényen elhelyezett robbanószerkezet felrobbantását helyezi kilátásba, amelynek célja zsarolás, anyagi haszonszerzés, személyes vagy kollektív bosszú, politikai vagy más előny elérése, pánik vagy zavarkeltés, a rendezvényen folyó tevékenység akadályozása, felelőtlen szórakozás, esetleg az elkövető kóros elmeállapota. A fenyegetést minden esetben komolyan kell venni. Haladéktalanul tájékoztatni kell a rendezvény főszervezőjét vagy megbízottját, akinek a rendőrséget azonnal értesítenie kell. A rendőrség megérkezéséig a veszélyeztetett környezetből a lehetőségekhez mérten el kell távozni, meg kell akadályozni, hogy gyanútlanul mások a veszélyeztetett helyszínre menjenek. A kiérkező rendőrséget tájékoztatni kell a tett intézkedésekről, a körülményekről. A továbbiakban a rendőrség utasításának megfelelően kell eljárni, viselkedni. A rendőrség értesítésénél fontos szempontok: Személyesen történő fenyegetés A telefonáló pontosan mit mondott (lehetőleg szó szerint idézni, vagy bejátszani a felvételt, ha rögzíteni lehetett). Mi volt a követelés, mit kell teljesíteni, azért hogy a robbantás ne következzen be, csak Megnevezte a rendezvényt, vagy az ott dolgozók közül említett valakit. A fenyegető pontosan mikor telefonált, a beszélgetés mikor fejeződött be, ki hagyta abba. Élőbeszéd volt-e vagy felvétel, esetleg többször bejátszva. Érezhető volt-e akcentus, tájjelleg, beszédhiba, elváltoztatás a telefonáló hangjában. Fiatal-idős, ittas - józan, férfi - nő vagy gyermekhang volt-e a bejelentő. Milyen háttérzajok szűrődtek be, valószínűsíthető-e a hívás helyszíne (lakás, nyilvános hely, utcai zajok, állomás, mobil telefonkészülék stb.) Hol lehet a robbanószerkezet, mennyi idő lehet a bejelentett robbanásig. A fenyegetésnek a legveszélyesebb fajtája, mivel ezek a személyek végsőkig elszántak, kétségbe vannak esve, sok esetben labilis idegrendszerűek. Reakciójuk kiszámíthatatlan, nem érdekli őket, hogy velük vagy a környezettel mi történik. Nem szabad olyan tevékenységet kifejteni, amivel az egyébként is stressz helyzetben lévő fenyegetőt kiszámíthatatlan következményekkel járó cselekmények elkövetésére kényszerítenénk, ne vitatkozzunk, ne ingereljük, ne próbáljuk meg erőszakkal lefegyverezni, próbáljunk nyugodtan viselkedni, rábeszéléssel kivonni a veszélyeztetett környezetből. Fenyegető utasításait végre kell hajtani, de a lehetőségekhez képest húzni kell az időt, hogy a rendőrségnek több ideje legyen valamilyen mentőakciót megvalósítani. Amennyiben lehet az elkövetővel kommunikálni, meg kell próbálni lebeszélni fenyegetéséről, végső esetben rábeszélni, hogy a környezetben tartózkodókat engedje el. 9

10 Közlekedés: Kiürítést követő feladatok: Amennyiben a rendezvényen nem várt, és a működést veszélyeztető közlekedési helyzet áll fenn úgy biztonsági személyzet és a rendezvény lebonyolításán dolgozó személyzet mindent megtesz, hogy minél gyorsabban elhárításra kerüljön a kialakult forgalmi akadály. Amennyiben a szervezői beavatkozás nem elegendő, úgy rendőri beavatkozást kér a biztonsági szolgálat. A közlekedési káosz a rendezvény hirtelen és azonnali kiürítése kapcsán, vagy a rendezvénytől függetlenül a környező utakon bekövetkezett baleset esetén alakulhat ki. Önállóan forgalomirányítási tevékenységbe nem szabad belekezdeni, csak a rendőrség kérésére és instrukcióira. A kiürítést követően a biztonsági személyzet gondoskodik a vagyonbiztonság garantálásáról, szükség szerint együttműködve a rendőrség, és a tűzoltóság munkatársaival. Amennyiben a rendezvény igényli, úgy tételes jegyzőkönyv kerül felvételre, melyben rögzítésre kerülnek az eseményhelyszínen található eszközök, azok állapota, darabszáma, megkönnyítve a tulajdonosoknak való visszajuttatást. 3. A biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírása: Jelen biztonsági tervben megfogalmazottak részét képezik annak a tűzvédelmi dokumentációnak, amely tűzvédelmi tervként került nevesítésre. A tűzvédelmi terv részeként Tűzvédelmi Szabályzat került elkészítésre, ahol a tűzvédelemmel, biztonsággal összefüggően feladatok és kötelezettségek kerültek meghatározásra, amelyek az érintettekre nézve kötelező érvényűek. A Tűzvédelmi Szabályzat figyelembe vételével kivonatosan kerül meghatározásra a biztonsági követelmények érvényesítése, mivel a Tűzvédelmi Szabályzatban részletesebben szerepel. Az üzemeltető, illetve a rendezvény szervezője: Feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse, akár megbízott útján, hogy nem várható-e a rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárás, bekövetkezésének lehetőségről tájékoztatja a biztonsági tervben érintetteket. Felel a biztonsági tervben és a vonatkozó tűzvédelmi előírásokban meghatározott rendelkezések megtartásáért. Ha az időjárás a rendezvény biztonságát veszélyezteti, szükséges esetben gondoskodik a rendezvény felfüggesztéséről a biztonsági tervben foglaltak figyelembe vételével. Felel, akár megbízottja útján, a rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért. Az előre meghirdetett olyan rendezvényen ahol fiatalkorúak részvétele várható, korlátozhatja a fiatalkorúak a rendezvény helyszínére való belépését olyan módon, hogy a belépést az életkort igazoló okmány előzetes felmutatásához kötheti. Az előre meghirdetett olyan rendezvényen ahol fiatalkorúak részvétele várható, a fiatalkorúak számára a beléptetést a fiatalok alkohollal történő kiszolgálásának megelőzése, esetleges alkoholfogyasztásuk ellenőrizhetősége érdekében a megkülönböztető jelzéssel ellátott belépőjegyhez (kártyához, karszalaghoz) kötheti. Az alkalomszerűen megrendezésre kerülő rendezvényekről tájékoztatja az illetékes katasztrófavédelmi és rendőri szerveket, eleget tesz a 28/2011. (IX. 6.) BM rendeletben meghatározott kötelezettségeinek. A létesítmény építészetileg és tűzvédelmileg az előírásoknak megfelelő használatáról, a szabályos használat feltételeinek biztosításáról gondoskodik. 10

11 Bérelt területek használatakor kapcsolatot tart a tulajdonossal, betartja és betartatja a tulajdonosi tűzvédelmi szabályzat előírásait, biztosítja a tulajdonosnak az épületre vonatkozó tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének lehetőségét, helyiségekbe történő bejutást, valamint ismerteti a biztonsági tervben szereplő követelményeket a szükséges mértékig. Gondoskodik elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről. Dönt a biztonsági tervben foglaltak életbe léptetéséről, intézkedik azok szakszerű és célszerű végrehajtásáról, végrehajtatásáról. A biztonsági tervben foglalt biztonsági, tűzvédelmi probléma esetén intézkedik a hiányosság megszüntetése érdekében. Hatósági ellenőrzés során képviseli a létesítményt. Tartós távolléte esetén feladatait a helyettesítéssel megbízott személy látja el. A biztonsági szolgálat fő és általános feladatai A teljes biztosításért felelős vezető/k: Feladata a rendezvény teljes biztosítási tervének elkészítése, az őrök felállítási helyének megfelelő feladatok meghatározása, a szervezőkkel és a hatóságokkal való kapcsolattartás. Az egyes feladatkörökért vagy területekért felelős vezetők: Feladtuk a rendezvény meghatározott helyszínén az őrök ellenőrzése (öltözék, felszerelés, munkavégzés stb.), kapcsolattartás a helyszín vezetőjével a szervezők részéről, valamint a szükséges technikai eszközök biztosítása. Beszámolási kötelezettségük van a felelős vezető felé. Őrszemélyzet: Feladatuk a részükre kijelölt helyszínen meghatározott tevékenység lehető legjobb elvégzése. Beszámolási kötelezettségük van a területvezetők felé. A biztonsági őrök általános eligazítása: A biztonsági őrzésben résztvevők általános eligazítása a szolgálatba lépés előtt történik. A biztonsági őrök általános eligazítása a helyszínen történik, majd a terület bejárásával folytatódik. A helyszínen a felelős vezetőkkel minden egyes felállítási pontot bejárva pontosítjuk az őrök feladatait, amennyiben van a programhelyszínnek megbízott vezetője, vele is egyeztetjük ezeket. Az őr ellenőrzését (ruházat, feladat ellátása stb.) a felelős vezető végzi, ill. ugyancsak a felelős vezető feladata a szükséges eszközök eljuttatása az őrhöz (lámpa, esőkabát, akkumulátor stb.). A biztonsági őrök kapcsolattartása, az őrzésben résztvevők kommunikációja, jelentési rendje: Az irányító vezetővel rádiótelefonon A rendezvényre való bejutás szabályozása Beléptetés menete: A rendezvényre a belépés a beléptető kapukon keresztül a Soroksári útról lehetséges. A VIP vendégek beléptetése a Budapest, IX. Kvassay Jenő út irányából a HOPPÁ programhelyszín felől. Forgalomtechnika: 11

12 A rendezvényen, amennyiben veszélyhelyzetben arra szükség van biztonsági személyzet segíti a közlekedést. A forgalomirányításban részvevők megkülönböztető mellényben terelik, irányítják a forgalmat, segítik a parkolást és megelőzik a forgalmi akadályok kialakulását. 4. A biztonsági személyzet létszáma: A rendezvények biztosításáért és a biztosítási terv elkészítéséért felelős cég, személy: Név: In-Kal Security Events Kft. Cím: 1146 Budapest, Thököyly u. 68. Telefonszám: Ügyvezető: Vajda Mónika Felelős személy: Bakos Zsolt Telefon: A rendezvényen található eltérő helyszínek és a létesítmény területének összessége szempontjából a biztosítási tervben szereplő, különböző időszakokra bontott (pl.: nappali, éjszakai, rendkívüli, VIP) biztonsági személyzet létszámának meghatározása a biztosítást végző biztonsági személyzet vezetőjének feladata. A biztosítási terv készítése során figyelembe kell venni, hogy a rendezvény biztosítását a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végezze. Amennyiben a jóváhagyott biztosítási tervben és ezzel együttesen a biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagja biztonságszervező, legalább három tagja személy- és vagyonőr végzettséggel kell rendelkezzen. A a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni. A biztosítási tervet jelen tűzvédelmi dokumentáció mellékleteként az aktualizált rendezvényre, az ott megjelölt biztosítást végző biztonsági személyzet létszámának tekintetében és annak ismeretében mindenkor csatolni kell! 5. Az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére történő utalás: Az egészségügyi biztosítás szervezője: Név: Magenta Idea Bt. Cím: 1036 Budapest, Kiskorona u. 12. Felelős személy: Dr. Szeles Géza Telefon: Az egészségügyi biztosítás feltételeinek megléte külön megállapodás keretein belül kerül megkötésre. A feltételek meghatározása során a biztosítás végző vállalja annak az érintett hatóság felé történő bemutatását, valamint a vonatkozó egészségügyi, jogszabályi követelmények megtartását, amelyet önálló dokumentációban tart nyilván. 6. A szabadtéri rendezvények viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési terv: A várható viharos időjárás kialakulását megelőzően a rendezvény szervezője előzetesen tájékozódik annak lehetőségéről. A hozzá beérkező adatok, információk és az észlelt időjárási jelenségek alapján, a biztonsági vezetővel együttesen döntést hoz. Veszélyes időjárási helyzet kialakulása esetén, a megtett intézkedéseket, hitelt érdemlő módon és formában dokumentálni szükséges, illetőleg a rádióforgalmazást rögzíteni kell! A viharos időjárás biztos kialakulása esetén tájékoztatja a szükséges mértékben (pl. előrejelzés, figyelmeztetés, felhívás, korlátozás, rendezvény megszakítás-megkezdés) a rendezvényen résztvevőket azokkal a tömegek tájékoztatására szolgáló eszközparkkal, amely rendelkezésére áll. 12

13 Verbális eszközök Hangos bemondó rendszer Amennyiben a rendezvényen tömegtájékoztatásra van szükség, úgy a telepített színpadrendszer hangrendszerén, valamint telepített térhangosítási rendszeren keresztül van mód a tömeg tájékoztatására, mind élőszóban, mind az előre megírt és rögzített közönségtájékoztatási, biztonsági szövegek bejátszásával. Kézi hangosbeszélő A rendezvény szervezőinél és a biztonsági személyzet tagjainál kézi hangosbeszélő rendszer áll rendelkezésre, mely szükség szerint a tömegtájékoztatásra felhasználható. Vizuális eszközök Menekülési útirányjelzők A rendezvényre valamennyi közlekedési útvonalon, valamint fontosabb programhelyszínen, menekülési útirányjelző tábla került kihelyezésre. Egyéb tájékoztató felületek Az esemény helyszínén további nagyméretű eligazító, térkép és információs a helyismeretet segítő táblát helyezünk ki a menekülési útirányjelzőkön kívül. Irányfények A rendezvényen a fő közlekedési utakon, valamint a nagyobb felépítményben helyt kapó programhelyszíneken hálózat független energia ellátású irányfény került kialakításra. Veszélyhelyzet esetén a tömegek tájékoztatására szolgáló tartalom több nyelven. Az eseményen részleges vagy teljes kiürítés esete is fenn állhat, így ezen veszélyhelyzetekre való felhívás szövegét jelen terv tartalmazza. A tájékoztatás-kiürítés szövege angol és német nyelven is megtalálható. Szél-szélvihar: Szél-szélvihar esetén függően a szélerősségtől a szervezők, és a biztonsági személyzet gondoskodik a látogatók biztonságáról, szükség szerint a rendezvény szüneteltetéséről, beszüntetésről. Amennyiben az időjárás megköveteli, szükséges a sátrak kiürítése és bezárása, színpadok leengedése, díszletek és kiegészítő infrastruktúrák pót-súlyozása, lefektetése. Várhatóan nagyobb szél kialakulása esetén, mérlegelést követően gondoskodni kell a kiürítésről. A legnagyobb megengedett szélterhelés 10% érték esetén a rendezvény nem tartható meg. A várható megengedett legnagyobb szélterhelés elérése esetén a széllökések intenzitását mérlegelve a rendezvény főszervezője mérlegel, hogy csak az érintett programhelyszínt, vagy a teljes programhelyszínt üríti ki és zárja le, szél által veszélyeztetett infrastruktúráknál kezdve. A zárást veszélyességi övezetként kell kezelni, a veszélyességi övezet az építmény magasságának a 150% - a. Szükség szerint a hangosbemondó rendszeren, a kézi beszélőkön, és az őrpontokon is tájékoztatni kell a látogatókat a teendőkről. A mutatványos berendezések, színpadok, sátrak, konténer építmények szélterhelésére vonatkozó minősítések az Irányítási Központban kerülnek elhelyezésre. Eső és esővel együtt járó szélvihar: Jégeső: Amennyiben esővel együtt járó szélvihar alakul ki, úgy az eljárás azonos az előző pontban leírtakkal, azzal a kiegészítéssel, hogy egy esetleges kiürítés esetén külön figyelmet kell fordítani az esővíz által a talajban keletkezett csúszásveszélyre, és ennek figyelembevételével kell a kiürítést irányítani. Párhuzamosan ezzel, amennyiben indokolt, haladéktalanul gondoskodni kell az energia hálózat lekapcsolásáról. Amennyiben az időjárási jelenségek közül jégeső alakul ki úgy a szervezők a biztonsági személyzettel közösen gondoskodnak a rendezvényen a veszélyeztetett 13

14 korcsoport sérüléseinek minimalizálásáról, valamint a pánik kialakulásának megakadályozásáról. Hangosbemondón informálják a vendégeket a szükséges teendőkről és a megengedett legnagyobb befogadóképesség határig a konténerekbe menekítik a résztvevőket. Ebben az esetben a vendégek elől lezárt konténereket is meg kell nyitni a látogatók előtt. Viharos időjárás során közlendő szöveg: Időjárás figyelmeztetés! Veszélyes vihar alakulhat ki, amely heves esőzéssel, erős széllel, villámlással társul. Kérjük, hogy a vihar ideje alatt fedett helyen tartózkodjon. Ügyeljen a saját és mások biztonságára! Amennyiben súlyos vihar alakul ki, a rendezvény területét hagyja el a kijelölt irányokba. A rendezvény leállításra került, kérjük hagyja el rendezetten a területet! Köszönjük! Weather warning! Risk of a hazardous weather is high, contains strong wind, thunder, heavy rain. Please take care in safe places, or in risk of emergency use the emergency sings and leave the aera. Thank you! The event stopped because of emergency results! Please use exits and emergency signs and leave the area! Thank you! The event follows at:! Wetter Warnung! Möglichkeit ein Strum ist hoch, mit schweres regen und blitz! Bitte gehen Sie in sicherer Platz ein! In falle eines Notfall verlassen Sie das Event durch Ausgang oder Notausgang! Das Event weiter geht um:! Baleset, tűz esetén közlendő szöveg: Figyelmeztetés! A.rendezvény terület biztonsági okokból ideiglenesen lezárásra került! A megközelítési utakat hagyják szabadon! Kérjük ne akadályozzák az ott folyó munkát! Köszönjük! Warning! The.event place is closed because of emergency! Please take place for the emergency services and vehicles! Thank you! Warnung! Das..platz ist gesperrt wegen eines Notfall! Bitte machen Sie platz für die Einsatzfahrzeuge! Danke! 14

15 TŰZVÉDELMI TERV Tűzvédelmi Szabályzat Fejezet 1. A tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségeik: Az évi XXXI. Tv. 19. (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük. (2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik (a munkavégzésben részt vevő családtagjaik) a jogszabályokban meghatározott előírások szerint végezzék a tevékenységüket vagy a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák. Tűzvédelmi feladatok meghatározása A Kft.-re és ebből adódóan a Budapest Parkra vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok maradéktalan betartásáért és betartatásáért a Kultúrtér Kft. ügyvezetője, aki egyben a felelős rendezvényszervező távollétében szervezetszerű helyettese a felelős, amely feladatok ellátását: a) a rendezésért felelős személy b) a helyszíni biztonsági vezető c) az egyes munkaterületek vezetői és helyetteseik, látják el. A rendezvény tűzvédelmi előírásainak érvényesítéséért felelős személy megnevezése és feladatai: A Kultúrkert Kft. ügyvezetője - feladatai és kötelezettségei: A Kft. irányítása alá tartozó Park helyiségeire vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok meghatározása, tűzvédelmi szabályzat és tűzriadó terv kiadása. A Tűzvédelmi Szabályzatot a tűzvédelmet érintő változás estén úgy kell átdolgozni/átdolgoztatni, hogy az mindenkor naprakész legyen. A Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként a Budapest Park zenés táncos szórakozóhelyre Tűzriadó Tervet és Biztonsági Tervet készít/készíttet. A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását az érintettekkel legalább évente gyakoroltatni kell, eredményét írásban rögzíteni kell. Meghatározza a Park egyes helyiségeire az egyszerre, egy időben bent tartózkodható személyek maximális létszámát, és kiürítés számítással vagy az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatósággal jóváhagyatott kiürítési szimulációval igazolható módon alátámasztja azt. A jóváhagyásról kapott határozatot a tűzvédelmi szabályzat mellékleteként rögzíti. Elkészítteti a Park részletes tűzveszélyességi osztályba sorolását. A létesítmény építészetileg és tűzvédelmileg az előírásoknak megfelelő használatáról, a szabályos használat feltételeinek biztosításáról gondoskodik. 15

16 Gondoskodik a létesítmény/ek tűzvédelmi szempontból történő biztonságos üzemeltetésének személyi és tárgyi feltételeiről. Gondoskodik a tűzvédelem fejlesztéséről, az üzemvitel és átalakítások során a tűzvédelmi előírások érvényre juttatásáról. Tűzvédelmi ügyekben képviseli a vállalkozást, teljes hatáskörben eljár a tűzvédelmi hatósági ügyekben. Gondoskodik a létesítmény/ek tűzvédelmi használati szabályainak betartásáról és betartatásáról, irányítja a dolgozók tűzvédelmi tevékenységét, felel a tűzbiztonságért. Bérelt területek használatakor kapcsolatot tart a tulajdonossal, betartja és betartatja a tulajdonosi tűzvédelmi szabályzat előírásait, biztosítja a tulajdonosnak az épületre vonatkozó tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének lehetőségét, helyiségekbe történő bejutást. Tűzveszélyességi osztályba sorolás változását, vagy egyéb tűzvédelmi helyzetre kiható tervezett változást a területileg illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságra, katasztrófavédelmi kirendeltségre írásban jelzi, szükség esetén állásfoglalást kér. Ellenőrzi a tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörben dolgozók,amennyiben vannak, alkalmi karbantartást végzők, a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi szakvizsga érvényességét. Külső cég által végzendő alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység esetén egyeztetést végez a feltételek meghatározása érdekében, a munkavégzést csak az egyeztetés alapján kiállított írásos engedély láttamozása után engedélyezheti. Elvégezteti az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatokat, vezeti a nyilvántartásokat. A felülvizsgálatok megtörténtét dokumentálja, a felülvizsgálatok végrehajtását ellenőrizteti, nem megfelelő munkavégzés esetén intézkedik. Ellenőrzi a külső szolgáltatást végző szervekkel kötött szerződések betartását. A tűzoltó készülékek előírt időszakonkénti ellenőrzéséről, javíttatásáról gondoskodik és dokumentálja azt. Az elektromos hálózat időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, az abban esetlegesen feltárt hiányosságokat megszünteti, a hibák javításáról gondoskodik. Időszakosan, de legalább minden hónapban ellenőrizni köteles a létesítmény tűzvédelmi szempontból történő működését, a használati szabályok betartását, kiemelten a rendezvények megkezdése előtt. Gondoskodjon arról, hogy a létesítményekkel kapcsolatba kerülők (pl: szállítók, szórakozók, vendégek, stb) a tűzvédelmi szabályzat rájuk vonatkozó előírásait megismerjék. Ennek érdekében adjon tájékoztatást szóban, jelzőtáblával, vagy egyéb alkalmas módon. Gondoskodik a cég alkalmazásában lévő munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, valamint a megbízott munkavállalók tűzvédelmi felvilágosításáról. A tűzvédelmi oktatást megtörténtét tűzvédelmi oktatási naplóban rögzíti. Vezeti a különböző tűzvédelmi nyilvántartásokat. Tűzvédelmi probléma esetén intézkedik a hiányosság megszüntetése érdekében. Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés során képviseli a létesítményt. Tartós távolléte esetén feladatait a helyettesítéssel megbízott személy látja el. Folyamatosan kapcsolatot tart a tűzvédelmi szaktanácsadóval (amennyiben a Kft.-nek ilyen szakemberrel megbízása van) és haladéktalanul tájékoztatja az esetlegesen bekövetkező változásokról, amelyek a létesítmények tűzvédelmi helyzetét befolyásolhatják. A szerződéses tűzvédelmi szaktanácsadó feladatkörét szerződésben rögzítik, a szaktanácsadó a szerződésben foglaltak szerint jár el a Kft., a Kft. által üzemeltetett Budapest Park tűzvédelmi ügyeiben. Az ügyvezető a felsorolt feladatait átruházhatja a tűzvédelmi szaktanácsadó, külső szerződéses szolgáltató feladatkörébe, amely esetben az átruházott feladatokat tételesen szerződésben rögzítik. 16

17 A biztonsági tervet, és a tűzriadó tervet a rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen elhelyezni, valamint a Kft. elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján köteles közzétenni. A színpad és egyéb installációk terhelési próbájáról minősítést beszerezni. Gondoskodik elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről. A tervezett nézőközönségi létszámhoz, a menekülési lehetőségekről, ill. valamennyi biztonsági szabályról tájékoztatást adni tudó biztonsági személyzetet biztosít. A biztonsági személyzet létszámát a jóváhagyott Biztonsági Tervben meghatározottak szerint köteles biztosítani, egyeztetetten a biztosítást végző biztonsági személyzet vezetője által készített biztosítási tervben foglaltakkal. Érvényt szerez, és a rendezvény biztosítását végzőkkel, valamint a rendezvényen közreműködőkkel érvényt szereztet a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi szabályzat előírásainak. A rendezvény biztosítását végzőkkel, és a Kft. munkavállalóival tűzvédelmi oktatás keretében ismerteti a Kft. tűzvédelmi szabályzatát, a tűz és káresemény bekövetkezésekor szükséges teendőket, a tűz és káresemény jelzésének és oltásának módját, valamint a biztonsági tervet és dokumentálja annak megtörténtét. A Parkban résztvevő egyéb közreműködők részére - igazolt módon biztosítja, hogy a Kft. tűzvédelmi szabályzatában foglaltakat, és a tűz esetén végrehajtandó feladatokat megismerjék: Gondoskodik a tűzjelzés lehetőségéről, és biztosítja a tűzoltás feltételeit. Gondoskodik arról, hogy a Park területén, csak olyan készülék, gép, berendezés kerüljön alkalmazásra, melynek használata tűz-vagy robbanásveszéllyel nem jár. Gondoskodik arról, hogy a Park területén hagyományos Pb-gázpalackok, és azzal üzemeltetett berendezések ne kerüljenek elhelyezésre, és működtetésre. Igazoltatni, hogy a kiépített villamos hálózat, berendezések megfelelnek a vonatkozó műszaki követelményeknek. Gondoskodik arról, hogy a helyszínrajzon feltüntetettek szerint: - kerüljenek elhelyezésre az egyes építmények, építményrészek, a közlekedést akadályozó körülmények. - legyenek kialakítva, megtartva a résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalak, kijáratok, - legyenek biztosítva a az oltóvíz szerzési helyek, - legyenek biztosítva a tűzoltó gépjárművek közlekedésére szolgáló útvonalak, Gondoskodik arról, hogy a Park területéről történő gyors és biztonságos menekülés érdekében, a kialakított menekülési lehetőségek szabványos világító berendezéssel oly módon, hogy a résztvevők részére kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés folyamatosan látható legyen. A Park helyszínén tartja az engedélyezés alapját képező dokumentációt. Haladéktalanul intézkedést tesz a bármely módon tudomására jutott hiányosság megszüntetésére. A felelős műszaki vezető feladatai és kötelezettségei: Tervezi, és biztosítja a tűzvédelmi jogszabályi előírások érvényesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A szükséges pénzügyi tervezéshez figyelembe veszi a műszaki jellegű feladatok ellátásával meghatalmazott személy által előterjesztetteket. Az épületrész, helyiség bérbeadása esetén, elkészíti a szerződés tervezetet, melyben rögzíti, hogy a tűzvédelmi előírásoknak (használati szabályoknak) történő érvényszerzés milyen mértékben képezi a bérlő, használó, alvállalkozó illetőleg a bérbeadó feladatát. 17

18 Elvégzi az Ügyvezető által meghatározott tűzvédelemmel összefüggő feladatokat A készenlétben tartott tűzoltó és tűzvédelmi berendezések meglétét és üzemképes állapotát köteles ellenőrizni, amennyiben rendellenességet tapasztal a készülék, berendezés cseréjéről az ügyvezetőn keresztül intézkedik. Felel az épületek, épületrészek, helyiségek esetében a szerződésben foglaltak figyelembevételével tűzvédelemmel összefüggő műszaki feladatainak tervezéséért, végrehajtásáért, a hiányosságok megszüntetéséért, mindezek feltételeinek biztosításáért. A tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenység bevezetésének tervezési fázisában kikéri arról a tűzvédelmi szaktanácsadó véleményét. Azokat a változásokat, amelyek a tűzoltást befolyásolhatják köteles szóban azonnal és írásban is bejelenteni az ügyvezetőnek és a biztonsági vezetőnek, valamint az illetékes hivatásos tűzoltóságnak. Gondoskodik arról, hogy a rendezvények területén, csak a technológiához szükséges olyan készülék, gép, berendezés, technológia kerüljön alkalmazásra, melynek használata tűz és/vagy robbanásveszéllyel nem jár. Az olyan gépek, berendezések, eszközök használatát, üzemeltetését szünetelteti, melynél tűz vagy robbanásveszély áll fenn. Gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó saját és külsős munkavállalók közül olyan tevékenységet mely tűzvédelmi szakvizsgához kötött, csak a tevékenységre vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsgával és az egyéb szakmai képesítési feltételeknek is megfelelő rendelkező személy végezzen. Amennyiben tűzveszélyes tevékenység külsős szervvel, vagy személlyel kerül elvégeztetésre, úgy azt melléklet szerinti előzetes írásos feltételek határozzák meg. Gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó munkavállalók betartsák a tűzvédelmi előírásokat, a technológiai utasításokat, a munkaköri feladataikhoz kapcsolódóan érvényt szereztessenek azoknak. Intézkedést tesz a bármely módon tudomására jutó hiányosság megszüntetésére, amennyiben az a hatáskörét meghaladja, úgy kéri az ügyvezető intézkedéstételét. Részt vesz és gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó dolgozók részt vegyenek a tűzvédelmi oktatásokon, - az érintettek a tűzvédelmi szakvizsga előkészítő tanfolyamokon, szakvizsgákon egyéb tűzvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos gyakorlatokon. Elvégzi a részére meghatározott a tűzvédelmi szabályzatban a továbbiakban rögzített speciális tűzvédelmi feladatokat. Biztonsági vezető feladatai és kötelezettségei: Ellenőrzi, ellenőrizteti a kijelölt közlekedési és/vagy menekülési útvonalak megfelelő állapotát, a menekülési útirányjelző rendszer üzemképességét valamint a tűzoltóság felvonulási útvonalait a Park területén, minden rendezvény megkezdése előtt. Saját hatáskörben intézkedik a hiányosságok megszüntetéséről. A készenlétben tartott tűzoltó és tűzvédelmi berendezések meglétét és üzemképes állapotát köteles ellenőrizni, amennyiben rendellenességet tapasztal a készülék berendezés cseréjéről a műszaki vezetőn, vagy az operatív vezetőn keresztül intézkedik. Gondoskodik az irányítása alatt lévő biztonsági személyzet, dolgozók tűzvédelmi oktatásáról, intézkedik a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak megismertetéséről. Kizárólag olyan személy vehet részt a Park biztonsági szolgálatában, aki a tűzvédelmi szabályzat tartalmát megismerte, a rá vonatkozó részeit elsajátította. Az oktatást oktatási naplóban hitelt érdemlő módon dokumentálja. 18

19 Tűz keletkezésének veszélye esetén az elhárításhoz szükséges intézkedések megtétele az operatív vezető és/vagy az ügyvezető tájékoztatása azonnal! Tűz esetén a tűzoltás vezető irányítása és utasítása szerint tevékenykedik, vele együttműködve. Elősegíti a tűz oltásában ténykedők munkáját. A beosztása alatt lévő dolgozóktól, illetve az irányítása alatt álló területen tartózkodóktól szórakozók, vendégek, stb. - megköveteli a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak rájuk vonatkozó részei betartását. Elkészíti, vagy elkészítteti a Biztonsági Tervet, oly módon, hogy összhangban legyen a tűzvédelmi szabályzattal, a szabályzat mellékleteivel és a hatóságok által meghatározott követelményekkel. A biztonsági vezető folyamatosan ellenőrzi, és egyben egyszemélyi felelőse, hogy a rendezvényen és azon belül az egyes helyiségeiben a bent tartózkodók száma ne haladja meg a megengedett maximális befogadóképességet. Betartja/betartatja a kiürítés számításra/befogadó képességre vonatkozó előírásokat (a Park területén és azon belül a helyiségekben, helyszíneken egyszerre egy időben ott tartózkodható maximális létszám). Biztosítja a biztonsági tervben meghatározott biztonsági személyek létszámát.. A biztonsági személyzet létszámát a jóváhagyott Biztonsági Tervben meghatározottak szerint köteles biztosítani, egyeztetetten a Kft. ügyvezetőjével. A biztonsági személyek létszámát meghatározza az általa elkészített biztosítási tervben, a létszám meghatározásakor figyelembe veszi a rendezvényen tartózkodó minden 200 főre, aki a rendezvényen részt vesz, 1 fő biztonsági személyzet biztosítva legyen. Amennyiben a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a 10 főt eléri, vagy meghaladja, gondoskodik a biztonsági személyzet legalább egy tagjának biztonsági szervező, legalább három tagjának személy- és vagyonőr képesítettségéről. Meghatározza a biztonsági személyzet felállítási helyét a biztonsági tervben meghatározottak szerint. A rendezvények idején ellenőrzi az irányítása alá biztonsági személyzet tevékenységét, esetleges tűz esetén irányítja és koordinálja a kiürítést. Naponta többször meggyőződik a kiürítési útvonalak megfelelő állapotáról, a kijáratok megközelíthetőségéről és nyitható állapotáról A Parkban, valamint az egyes rendezvényhelyszíneken tartott rendezvényen résztvevő vendégek tűzvédelmi szabályszegései esetén gondoskodik annak megszüntetéséről. Teljes felelősséggel irányítja és koordinálja a Parkba és azok egyes helyiségeibe történő beléptetés menetét, illetőleg az eltávozás rendjét. Tűz, tűzjelzés esetén azonnal intézkedik a Park részleges vagy teljes kiürítéséről. Amennyiben nem tartózkodik a helyszínen a rendezvények idején, írásban meghatározza a Biztonsági Vezető felelős személyét. Operatív vezetők feladatai és kötelezettségei: Figyelemmel kísérik a Park és egyes helyiségeinek (szabadtéri rendezvény tartása esetén, a szabad téren is) tűzvédelmi tevékenységét, gondoskodnak a biztonságos munkavégzés tűzvédelmi feltételeiről. A tüzet vagy robbanást előidézhető meghibásodásokat soron kívül javíttatja. A beosztása alatt lévő munkavállalóktól, illetve az irányítása alatt álló területen tartózkodóktól szórakozók, vendégek, stb. - megköveteli a tűzvédelmi szabályok betartását. Gondoskodik az irányítása alatt álló terület tűzvédelmi szabályzatnak megfelelő raktározási rendjéről, közlekedési útvonalak biztosításáról, használati szabályainak betartásáról. 19

20 Köteles eltiltani a munkavégzéstől azt a munkavállalót, aki a munkavégzésére vonatkozó tűzvédelmi előírásokat nem ismeri, valamint nem vett részt tűzvédelmi oktatáson, figyelmeztetés ellenére nem tesz eleget a rendelkezéseknek, nem vesz részt pótoktatáson, vagy munkára nem alkalmas módon, alkohol, gyógyszer, tudatmódosító szer, stb. hatása alatt jelenik meg a munkahelyén. Rendszeresen ellenőrizteti a kijáratok, menekülési útvonalak, tűzoltó készülékek és egyéb tűzvédelmi eszközök, berendezések megközelíthetőségét, hozzáférhetőségét. Hatósági ellenőrzés során képviselheti a társaságot, a jegyzőkönyvet aláírhatja, amennyiben az ügyvezető nincs jelen és erre meghatalmazással rendelkezik. Egyéb, az ügyvezető által írásban meghatározott tűzvédelmi feladatok ellátása. Az ügyvezető távollétében a halasztás nélkül kezelendő tűzvédelmi feladatok elvégzése az üzletvezető hatásköre és feladata, egyébként az ügyvezetőre vonatkozó feladatok ellátása az ügyvezető tartós távollétében (1 hónapnál hosszabb) az operatív vezető feladata és kötelezettsége, külön írásos meghatalmazás nélkül is. Technikusok, színpadmesterek feladatai és kötelezettségei: Munkaköréhez tartozó területen a napi munkavégzésük során minden munkavállaló köteles betartani a tűzvédelmi szabályzat előírásait. Köteles a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat a szórakozókkal betartatni. A tűzvédelmi eszközök hozzáférhetőségének biztosítása minden körülmények között. A tűzvédelmi eszközök használatának ismerete. Tűzvédelmi oktatáson köteles részt venni. Tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet csak a tevékenységre vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet. Tűz keletkezésének veszélye esetén az elhárításhoz szükséges intézkedések megtétele, az operatív vezető tájékoztatása és a biztonsági vezető tájékoztatása azonnal! Tűz esetén a Tűzriadó Terv szerint tevékenykedni. Tűzriadó gyakorlaton részt venni és az ügyvezető utasításainak megfelelően tevékenykedni. A technikus felel, hogy a közművek nyitó és záró szerkezetei minden körülmények között hozzáférhetőek legyenek, azokat a rendezvények kezdése előtt ellenőrzi. Amennyiben szükséges intézkedik a hiányosság megszüntetéséről. Az olyan gépek, berendezések, eszközök használatát, üzemeltetését szünetelteti, melynél tűz vagy robbanásveszély áll fenn. Intézkedést tesz a bármely módon tudomására jutó hiányosság megszüntetésére, amennyiben az a hatáskörét meghaladja, úgy kéri a felelős vezető és/vagy az ügyvezető intézkedéstételét. A színpadmester gondoskodik, hogy a színpadon a megfelelő számú tűzoltó készülék rendelkezésre álljon. (minden megkezdett 50 m 2 után 1-1 db, legalább 34A teljesítményű, érvényes felülvizsgálattal rendelkező) Biztonsági szolgálat, biztonsági személyek feladatai és kötelezettségük: Munkaköréhez tartozó területen a napi munkavégzésük során minden dolgozó köteles betartani a tűzvédelmi szabályzat előírásait. Köteles a tűzvédelmi szabályzatban, biztonsági tervben foglaltakat a rendezvényen tartózkodókkal, vendégekkel betartatni. 20

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többször módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. /1/bekezdés, valamint a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 127. évfolyam 2012. november 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Utasítások Oldal 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Anker Club Kft. Tűzvédelmi Szabályzat

Anker Club Kft. Tűzvédelmi Szabályzat Anker Club Kft Tűzvédelmi Szabályzat Tartalomjegyzék I. Fejezet A tűzvédelmi szabályzat hatálya, alapvető adatok... 5 1. Területi hatály... 5 2. Személyi hatály... 5 3. Időbeli hatály... 5 4. Tárgyi hatály...

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 33/2006. (IV. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 33/2006. (IV. 27.) számú h a t á r o z a t a az Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatának

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben."

Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben. Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben." Készítette: Danyádi Ferenc En Saf Bt. 1 2013.02.20. Tisztelt résztvevők! A téma láttán, ilyenkor az alábbi kérdések vetődhetnek fel. Miről is lesz szó?

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT COX-Invest Kft. FÁKLYA-KLUB Budapest VI. ker., Csengery u. 68.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT COX-Invest Kft. FÁKLYA-KLUB Budapest VI. ker., Csengery u. 68. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT COX-Invest Kft. FÁKLYA-KLUB Budapest VI. ker., Csengery u. 68. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1 A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 2 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT FOGALOMMEGHATÁROZÁSAI... 4 3 A TŰZVÉDELMI

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR BUDAPEST, VIII. SZENTKIRÁLYI U. 26. - 28. - 30. 2011. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. XXXI. törvény

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3. 7621 Pécs, Jókai u. 8. Tűzvédelmi szervezetéről és tevékenységéről

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat)

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat) BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az e törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2003 2 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a Tűzoltóságról szóló 1996.évi XXXI. Törvény, valamint a 30/1996 (XII.6.) BM rendeletben megfogalmazottak

Részletesebben

Engedélykötelesek lettek a zenés, táncos rendezvények

Engedélykötelesek lettek a zenés, táncos rendezvények Engedélykötelesek lettek a zenés, táncos rendezvények Március elején megszületett az a kormányrendelet, mely a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről rendelkezik. A kereskedelmi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata. Pécs 2012.

A Pécsi Tudományegyetem. Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata. Pécs 2012. A Pécsi Tudományegyetem Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata Pécs 2012. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 2700 Cegléd, Rákóczi u. 46. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012 KÉSZÍTETTE:.. Bakos Zoltán munkabiztonsági tanácsadó Váll.ig.sz.: ES-535 835 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3. I.fejezet A

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

I. ALAPADATOK II. A BIZTONSÁGI TERVHEZ TARTOZÓ MELLÉKLETEK

I. ALAPADATOK II. A BIZTONSÁGI TERVHEZ TARTOZÓ MELLÉKLETEK BIZTONSÁGI TERV I. ALAPADATOK RENDEZVÉNY NEVE: Közgáz Évzáró Fesztivál 2015 IDŐPONTJA: 2015. 06. 11.- 2015. 06. 14. HELYE: 8174 Balatonakarattya, Koppány sor 41., Parti Üdülő ÉPÍTÉS IDŐTARTAMA: 2015. 06.

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. TŰZVÉDELMI FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK... 4 III. A HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI...

Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. TŰZVÉDELMI FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK... 4 III. A HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI... Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. TŰZVÉDELMI FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK... 4 Az intézmény vezetőjének tűzvédelmi feladatai (Kondor János igazgató):... 4 Az igazgatót helyettesítő személyek

Részletesebben

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Biztonsági Szabályzat

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Biztonsági Szabályzat Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Biztonsági Szabályzat 2011 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM: 1146

Részletesebben

Hatálybalépés idõpontja: 2009. 01. 01. - Másolatot kapják illetékesek

Hatálybalépés idõpontja: 2009. 01. 01. - Másolatot kapják illetékesek TÛZVÉDELMI SZABÁLYZATA Készítette: Ellenõrizte: Jóváhagyta: Márki László Dátum: Dátum: Dátum: Hatálybalépés idõpontja: 2009. 01. 01. - Eredeti (tõ) példány megõrzési helye: Igazgató titkárság - Másolatot

Részletesebben

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9.,

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9., TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT 2015. június.1.9., Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: GKZ) tűzvédelmi fe/adatainak végrehajtására, a tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKDÁSI KAR ZALAEGERSZEG Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: Intézet) tűzvédelmi feladatainak végrehajtására a tűz

Részletesebben