Budapest Park Budapest, Soroksári út 60. Integrált Vészhelyzet-kezelési és Tűzriadó Terv Tűzvédelmi Szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Park Budapest, Soroksári út 60. Integrált Vészhelyzet-kezelési és Tűzriadó Terv Tűzvédelmi Szabályzat"

Átírás

1 Budapest Park Budapest, Soroksári út 60. Integrált Vészhelyzet-kezelési és Tűzriadó Terv Tűzvédelmi Szabályzat 1

2 Összhangban a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat, valamint a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet tűzvédelemre vonatkozó rendelkezéseivel. Jelen szabályozás célja, azon követelmények, feladatok, használati és működési tűzvédelmi, biztonságtechnikai szabályok meghatározása, melyek betartása során elkerülhetők, illetőleg a minimálisra csökkenthetők a tűz, baleset, tömegszerencsétlenségek kialakulásainak veszélyei. A tűzvédelmi dokumentáció alapjaiban határozza meg a rendészeti tárgyban a rendezvényen folyó bármely tevékenység biztonságos, rendezett, rendeltetésszerű működésének biztosítását, illetőleg nem várt rendvédelmi tárgyú események, cselekmények kapcsán végrehajtandó feladatokat. A Kultúrtér Kft. tűzvédelmi feladatainak végzésére önálló tűzvédelmi szervezet nincs, a feladatokat minden munkavállaló a munkaköri feladataihoz kapcsolódóan a tűzvédelmi szabályzatban meghatározott körben köteles ellátni. A szabályozás ezen passzusában felhívom a figyelmét minden munkavállalónak, hogy a szabályzatban foglaltak megszegése a I. tv. 78. rendelkezései értelmében rendkívüli felmondással járhat I. Tv. 78 (1) A munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a másik fél a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. A Kultúrtér Kft. munkavállalói a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak szándékos, vagy gondatlan megszegéséből eredő szabálysértésekért anyagi felelősséggel tartoznak az érintett hatóságok ellenőrzése során kiszabott bírságok tekintetében. A Budapest Park területén tevékenységet végző külsős vállalkozók, társaságok, jogi személyiségek, vendéglátó és/vagy kereskedelmi egységet üzemeltető magán és jogi személyek a szabályzatban foglaltak szándékos, vagy gondatlan megszegéséből eredő szabálysértésekért büntetőjogi felelősséggel tartoznak az érintett hatóságok irányában, valamint a hatóságok ellenőrzése során anyagi felelősséggel tartoznak kiszabott bírságok tekintetében. A rendezvények felelős szervezője által meghatalmazott személy jogosult a fentebb felsorolt külsős szerződéses vállalkozások tevékenységének azonnali szüneteltetésére, megszüntetésére, amennyiben a szabályzatban foglaltakat megszegik, és veszélyeztetik a tűzvédelmi szempontból biztonságos működést. Jelen dokumentáció nem azonos a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendeletben definiált Biztonsági Tervvel, azonban azzal összhangban van és a dokumentáció mellékletét képzi. Budapest, április 25. Ügyvezető 2

3 Általános ismertető Az Integrált Vészhelyzet-kezelési és Tűzriadó Tervben, Tűzvédelmi Szabályzatban (továbbiakban: tűzvédelmi terv) egyidejűleg kerülnek meghatározásra a 30/1996. (XII. 6.) BM rendeletben, a 28/2011. (IX. 6.) BM rendeletben, a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendeletben valamint a vonatkozó műszaki követelményekben meghatározott feladatok és lefektetésre kerülnek a felelősségi körök. A tűzvédelmi terv területi hatálya: Kultúrtér Kft. által üzemeltetett helyiségek és rendezvény helyszínek. A Kultúrtér Kft. által birtokolt, vagy bérelt használt szabad terek, közterületek. Budapest, IX. Soroksári út 60. Hrsz: 38034/6 A tűzvédelmi terv időbeli hatálya: április 25-től visszavonásig érvényes A tűzvédelmi terv kiterjed: A tűzvédelmi tervben megfogalmazott előírások maradéktalan betartása a Kultúrtér Kft. (továbbiakban: Kft) minden használójára, valamennyi munkavállalójára, bérlőre, alvállalkozóra, az épületben esetlegesen munkát végző személyekre, biztonsági szolgálatra, egészségügyi szolgálatra, külső szerződéses szolgáltatókra a helyiségekben tevékenykedő magán és jogi személyiségekre szállítókra kötelező érvényű. A szabályok betartása a vendégek és szórakozók számára is kötelező érvényű. A tűzvédelmi tervet kiadja: A Kultúrtér Kft. ügyvezetője: Veres Tamás Adatkezelési nyilatkozat Jelen tűzvédelmi terv bizalmas adatokat tartalmaz, felhasználása, sokszorosítása, szigorúan tilos. Az adatkezelésben irányadó az évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról rendelkező törvény. Tűzvédelmi terv elérhetősége Elérhető és megtekinthető a rendezvények ideje alatt a rendezvényszervezőnél és a biztonsági szolgálat vezetőjénél egyébként a szervezői irodában. A Parkban szervezett rendezvények kapcsán elérhető fontosabb információk a közönség részére A rendezvényről bővebb információt a látogatók a rendezvény weboldalán tudhatnak meg. Saját biztonságukról, az érvényes házirendről, valamint a programokról is, ezen felületek adnak bővebb felvilágosítást. 3

4 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.évi XXXI. törvény 19 /1/ bekezdésében, valamint a 30/1996.(XII.6.) BM rendeletben előírtak alapján a tűz elleni védekezés érdekében a létesítmény használatára vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat, és az egyéb vonatkozó szabványokban rögzítettek figyelembevételével a TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT-ban határozom meg. E L R E N D E L E M a tűzmegelőzési előírások maradéktalan betartását a Budapest Park minden használójára, valamennyi munkavállalóra, bérlőre, a létesítményben esetlegesen munkát végző személyekre, biztonsági szolgálatra, szállítókra és a külső szerződéses szolgáltatókra nézve is kötelező érvényű. A szabályok betartása a vendégek és szórakozók számára is kötelező! A Tűzvédelmi Szabályzat időbeli hatálya: április 25-én az Ügyvezető jóváhagyó aláírását követően azonnal, amely visszavonásig érvényes. A Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya : Kultúrtér Kft. Budapest, IX. Soroksári út 60. alatti létesítmény területén a Budapest Park elnevezésű rendezvényhelyszín Budapest, április 25. Ügyvezető 4

5 TŰZVÉDELMI TERV Biztonsági Terv Fejezet 1. A rendezvény helyszíne, befogadóképessége és az oda való belépés és eltávozás rendje: A rendezvény helyszíne: Budapest, IX Soroksári út 60., létesítmény területe Hrsz: 38034/6 A Soroksári út Könyves Kálmán krt Kvassay Jenő út által határolt terület. Az Ingatlan területe: m 2 Használt terület: m 2 Amely az alábbi elnevezésű részekből áll: Nagyszínpad Nagytánctér Park Dance Aréna Sörkert Retro Kert Hoppá Bunker Galéria Szekszárdi Borterasz Domb Diszkó-ól A rendezvény befogadóképessége A rendezvény befogató képessége kiürítés számítással igazolt módon: fő Ettől a létszámtól eltérni csak negatív irányban lehet, egyébiránt a megengedett legnagyobb együttes befogadóképességet a rendezvénytartási engedélyben foglaltak határozzák meg. A rendezvényre történő belépés és eltávozás rendje: Megközelítés normál helyzetben A rendezvények helyszínét gépjárművel és tömegközlekedési eszközökkel és gyalogosan egyaránt meg lehet közelíteni. A közönség várhatóan tömegközlekedési eszközökkel közelíti meg nagy létszámban a helyszínt. A gépjárművel érkezők a környékbeli gépjármű parkolókban, javarészt az Budapest, Soroksári úti OBI Áruház mögött kiépített parkolóban, illetőleg a rendezvény helyszín közvetlen közelében lévő bevásárló központok parkolóiban tudják gépjárműveiket elhelyezni. A közlekedési és menekülési útvonalakon a gépjárműparkolás tilos, elszállításukról a biztonsági szolgálat intézkedik. A rendezvények területére a Soroksári út irányában kialakított beléptető kapukon lehet bejutni. Megközelítés veszélyhelyzetben Főbb megközelítési útvonalak A rendezvény helyszíne a normál közlekedési útvonalakon megközelíthető. Közterületek nem kerülnek tervezetten lezárásra, amennyiben a rendezvény biztonságos kiürítése egyes közterületek lezárását megköveteli, úgy a biztonsági szolgálat az illetékes katasztrófavédelmi műveletirányítási központot haladéktalanul tájékoztatja. A megközelítés alapvetően az alábbi közterületekről közelíthető meg tűzoltó gépjárművekkel. Soroksári út. Kvassay Jenő út. 5

6 Könyves Kálmán krt. Gubacsi út. Területrészek megközelítési útvonalai veszélyhelyzetben megegyeznek a főbb megközelítési útvonalakkal. A rendezvények helyszíne beavatkozás taktikai szempontból több egységet képez, amely a rendezvények egymással összefüggő területei. Nagyszínpad Nagytánctér Park Dance Aréna Sörkert Retro Kert Hoppá Bunker Galéria Szekszárdi Borterasz Domb Diszkó-ól Mivel egzakt módon nem meghatározható a szabadtéri rendezvényeken telepített installáció csoportok, kereskedelmi és szolgáltató építmények, rendezvény helyszínek, stb. közt megtartandó minimális tűtávolság, ezért az egyes építmények között kifejezett tűztávolságot nem tartunk. Azonban maguk a közlekedési és menekülési útvonalak egyfajta tűzszakaszként is funkcionálnak. Beavatkozás szempontjából a rendezvény helyszínéül szolgáló terület minden irányból közterületen kiépített aszfaltos útvonalakkal körülhatárolt, amely útvonalak alkalmasak a tűzoltó gépjárművekkel történő közlekedésre. A kifejezetten nagy forgalmú helyszínekhez nagyszínpadhoz a rendezői bal oldalon kapun keresztüli megközelítési útvonal áll rendelkezésre. A rendezvény látogatottsága: Várható nézőszámok. A rendezvények délutáni, vagy esti éjszakába nyúló - szabadtéri programok. Tapasztalatunk alapján a kora esti órákban érkeznek a legtöbben ez egy intenzív látogatói időszak. A programok kezdését követően folyamatos a vendégek érkezése. A vendégek jelentős része az esemény záróráját követően hagyja el a helyszínt, ez a második nagyobb látogatói hullám, de már a rendezvény terület elhagyásának tekintetében. A rendezvény napi egyidejű látogatószáma hozzávetőlegesen fő. A rendezvény napi egyidejű maximális látogatószáma a rendezvénytartási engedélyben meghatározottak szerint: Fő Demográfia adottságok A rendezvényre a felnőtt korosztály érkezik döntően. A kora esti órákban a fiatalabb 16 év körüli korosztály látogatottsága is jellemző. Az esti, éjszakai rendezvényeken inkább a év közti korosztályra kell számítani. Mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozottak részére nyújtott speciális intézkedések A rendezvény szervezői és a biztonsági szolgálat segítik a mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozott személyek eligazodását. A beléptetés részükre akadálytalanul történik. Belépés a rendezvényekre A rendezvény belépődíjas, a belépő megvásárlását követően a vendégeket karszalaggal látjuk el, ennek birtokában jogosultak, a rendezvény területére történő bejutásra. Ezen karszalag vásárlás alkalmas a rendezvényen tartózkodó létszám számlálására is. A befogadóképesség meghatározása az eladott karszalagok alapján történik. Eltávozás a rendezvényről 6

7 Eltávozás normál helyzetben Az eltávozás alapvetően az alábbi közterületeken történik, mintegy fordítottjaként a rendezvény megközelítésének: Soroksári út. Kvassay Jenő út. Könyves Kálmán krt. Gubacsi út. A rendezvények helyszínét gépjárművel és tömegközlekedési eszközökkel és gyalogosan egyaránt el lehet hagyni.. A közönség várhatóan tömegközlekedési eszközökkel hagyja el nagy létszámban a helyszínt. A gépjárművel érkezettek a környékbeli gépjármű parkolókból, javarészt a Budapest, Soroksári úti OBI Áruház mögött kiépített parkoló igénybevételével, illetőleg a rendezvény helyszín közvetlen közelében lévő bevásárló központok parkolóiból a fő közlekedési utakon keresztül távoznak. A rendezvények területéről a Soroksári út irányában kialakított kiléptető kapukon lehet eltávozni. Az eltávozás során figyelemmel kell lenni az egy időben megjelenő nagy létszámú gyalogos közlekedésre, amely során a közterületeken a rendezvény helyszínét elhagyó vendégek önállóan távoznak. Eltávozás veszélyhelyzetben A rendezvény helyszínéről történő eltávozás a Cselekvési Tervben meghatározottak szerinti, a biztonsági szolgálat belső protokollja szerinti, a rendezvény szervezője és a biztonsági vezető által hozott együttes döntés alapján kerül végrehajtásra. A végrehajtás során figyelembe vételre kerül a teljes vagy részleges eltávozás szükségessége. Amennyiben részleges eltávozásra kerül sor, úgy az érintett területrészt a biztonsági szolgálat vezetője által, a rendezvény szervező egyetértésével, meghatározott ütemezett eltávozás kerül végrehajtásra. Az eltávozás során veszélyhelyzetben minden esetben a kijelölt menekülési útvonalakat kell igénybe venni. 2. A rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési terve: Baleset A rendezvény helyszínén közforgalmú gépjárművel történő közlekedés nem történik, így a klasszikus értelemben vett közlekedési baleset bekövetkezésével nem kell számolnunk. Azonban a létesítmény területén közlekedhetnek, olyan gépjárművek, amelyek a rendezvény üzemeltetésében vesznek részt, így ezekben vagy ezek által történhet olyan baleset, amelynek felszámolására szükséges terveznünk. Továbbá a rendezvényen résztvevő mindegy egyes ember tevékenysége során szenvedhet olyan meghatározható fokú egészségkárosodást, amely balesetnek minősül, így ennek bekövetkezésével is számolnunk kell. Gépjárművel történő baleset esetén: A baleset bekövetkezése során a baleset okozójával szemben merül felelősség, így a környezetében tartózkodó biztonsági személyzet feladata a baleset észlelése esetén a terület rendezvényhelyszíntől történő elszigetelése, a kialakult állapotok megőrzése, a biztonsági vezető értesítése, amennyiben szükséges elsősegély nyújtási feladatok megkezdése vagy az orvosi biztosítást végzők értesítése. A helyszín biztosítása során figyelembe kell venni a hatóság (pl. rendőrség) kiérkezéséig a helyszín változatlanságát, a biztonsági személyzet a rendezvényen résztvevő látogatókat a baleset területétől a lehetőségekhez mérten vonják ki, akár közlekedési útvonal kijelölésével. A hatóságok helyszínre érkezését követően tájékoztatni szükséges a megtett intézkedésekről, a helyszínen tapasztaltakról, valamint a helyszín esetleges megváltoztatásának körülményeiről, annak okáról. A hatóság további intézkedését, döntését maradéktalanul be kell tartani (pl. területzárás), a hatóság tevékenységének befejezését követően a helyszín normál körülmények közötti állapotának mielőbbi visszaállítására kell törekedni. Személyben bekövetkező baleset esetén: A baleset bekövetkezése során a baleset okozójával szemben merül felelősség, így a környezetében tartózkodó biztonsági személyzet feladata a baleset észlelése esetén a terület rendezvényhelyszíntől történő elszigetelése, a kialakult állapotok megőrzése, a biztonsági vezető értesítése, amennyiben szükséges elsősegély nyújtási feladatok megkezdése vagy az orvosi biztosítást végzők értesítése. A helyszín biztosítása során figyelembe kell 7

8 venni a hatóság (pl. munkavédelmi felügyelőség) kiérkezéséig a helyszín változatlanságát, a biztonsági személyzet a rendezvényen résztvevő látogatókat a baleset területétől a lehetőségekhez mérten vonják ki, akár közlekedési útvonal kijelölésével. A hatóságok helyszínre érkezését követően tájékoztatni szükséges a megtett intézkedésekről, a helyszínen tapasztaltakról, valamint a helyszín esetleges megváltoztatásának körülményeiről, annak okáról. A hatóság további intézkedését, döntését maradéktalanul be kell tartani (pl. érintett munkaterület elbontása, területzárás), a hatóság tevékenységének befejezését követően a helyszín normál körülmények közötti állapotának mielőbbi visszaállítására kell törekedni. Elemi csapás (Természeti jelenség- meteorológiai esemény bekövetkezése) Veszélyes időjárási helyzet kialakulása esetén, a megtett intézkedéseket, hitelt érdemlő módon és formában dokumentálni szükséges, illetőleg a rádióforgalmazást rögzíteni kell! Szél-szélvihar: Szél-szélvihar esetén függően a szélerősségtől a szervezők, és a biztonsági személyzet gondoskodik a látogatók biztonságáról, szükség szerint a rendezvény szüneteltetéséről, beszüntetésről. Amennyiben az időjárás megköveteli, szükséges a sátrak kiürítése és bezárása, színpadok leengedése, díszletek és kiegészítő infrastruktúrák pót-súlyozása, lefektetése. Várhatóan nagyobb szél kialakulása esetén, mérlegelést követően gondoskodni kell a kiürítésről. A legnagyobb megengedett szélterhelés 10% érték esetén a rendezvény nem tartható meg. A várható megengedett legnagyobb szélterhelés elérése esetén a széllökések intenzitását mérlegelve a rendezvény főszervezője mérlegel, hogy csak az érintett programhelyszínt, vagy a teljes programhelyszínt üríti ki és zárja le, szél által veszélyeztetett infrastruktúráknál kezdve. A zárást veszélyességi övezetként kell kezelni, a veszélyességi övezet az építmény magasságának a 150% - a. Szükség szerint a hangosbemondó rendszeren, a kézi beszélőkön, és az őrpontokon is tájékoztatni kell a látogatókat a teendőkről. A mutatványos berendezések, színpadok, sátrak, konténer építmények szélterhelésére vonatkozó minősítések az Irányítási Központban kerülnek elhelyezésre. Eső és esővel együtt járó szélvihar: Jégeső: Amennyiben esővel együtt járó szélvihar alakul ki, úgy az eljárás azonos az előző pontban leírtakkal, azzal a kiegészítéssel, hogy egy esetleges kiürítés esetén külön figyelmet kell fordítani az esővíz által a talajban keletkezett csúszásveszélyre, és ennek figyelembevételével kell a kiürítést irányítani. Párhuzamosan ezzel, amennyiben indokolt, haladéktalanul gondoskodni kell az energia hálózat lekapcsolásáról. Amennyiben az időjárási jelenségek közül jégeső alakul ki úgy a szervezők a biztonsági személyzettel közösen gondoskodnak a rendezvényen a veszélyeztetett korcsoport sérüléseinek minimalizálásáról, valamint a pánik kialakulásának megakadályozásáról. Hangosbemondón informálják a vendégeket a szükséges teendőkről és a megengedett legnagyobb befogadóképesség határig a konténerekbe menekítik a résztvevőket. Ebben az esetben a vendégek elől lezárt konténereket is meg kell nyitni a látogatók előtt. Tömeges rendbontás (Társadalmi, környezeti, szociológiai veszélyforrások és kockázati tényező) Tömeges rendbontás kialakulásának megelőzése érdekében a rendezvény helyszínéül szolgáló területen található több egység egyenkénti biztonsági személyzettel ellátott üzemelése során kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbi jelenségekre. Amennyiben a rendbontásra utaló magatartás megvalósul, úgy a biztonsági személyzet, a vezetőjével egyetértésben, megteszi a szükséges intézkedéseket az adott rendezvényterületen, ezzel elkerülve a tömeges rendbontás kialakulásának lehetőségét. 8

9 Vélelmezett, pánikot okozó jelenség: Bombariadó és bombafenyegetés: A tömegben figyelmet kell fordítani a vélt, pánikot keltő események kialakulására. Amennyiben ilyen jelzés érkezik a biztonsági személyzet felé, úgy azt a biztonsági személyzetnek haladéktalanul ki kell vizsgálni, és a pánikkeltésért felelős személyeket el kell különíteni a közönségtől, megelőzendő a pánik kiterjedését! Bombariadóról akkor van szó, amikor ismert vagy ismeretlen személy személyesen, telefonon, levélben, egyéb kommunikációs csatornán (pl. internet, telefax) a rendezvényen elhelyezett robbanószerkezet felrobbantását helyezi kilátásba, amelynek célja zsarolás, anyagi haszonszerzés, személyes vagy kollektív bosszú, politikai vagy más előny elérése, pánik vagy zavarkeltés, a rendezvényen folyó tevékenység akadályozása, felelőtlen szórakozás, esetleg az elkövető kóros elmeállapota. A fenyegetést minden esetben komolyan kell venni. Haladéktalanul tájékoztatni kell a rendezvény főszervezőjét vagy megbízottját, akinek a rendőrséget azonnal értesítenie kell. A rendőrség megérkezéséig a veszélyeztetett környezetből a lehetőségekhez mérten el kell távozni, meg kell akadályozni, hogy gyanútlanul mások a veszélyeztetett helyszínre menjenek. A kiérkező rendőrséget tájékoztatni kell a tett intézkedésekről, a körülményekről. A továbbiakban a rendőrség utasításának megfelelően kell eljárni, viselkedni. A rendőrség értesítésénél fontos szempontok: Személyesen történő fenyegetés A telefonáló pontosan mit mondott (lehetőleg szó szerint idézni, vagy bejátszani a felvételt, ha rögzíteni lehetett). Mi volt a követelés, mit kell teljesíteni, azért hogy a robbantás ne következzen be, csak Megnevezte a rendezvényt, vagy az ott dolgozók közül említett valakit. A fenyegető pontosan mikor telefonált, a beszélgetés mikor fejeződött be, ki hagyta abba. Élőbeszéd volt-e vagy felvétel, esetleg többször bejátszva. Érezhető volt-e akcentus, tájjelleg, beszédhiba, elváltoztatás a telefonáló hangjában. Fiatal-idős, ittas - józan, férfi - nő vagy gyermekhang volt-e a bejelentő. Milyen háttérzajok szűrődtek be, valószínűsíthető-e a hívás helyszíne (lakás, nyilvános hely, utcai zajok, állomás, mobil telefonkészülék stb.) Hol lehet a robbanószerkezet, mennyi idő lehet a bejelentett robbanásig. A fenyegetésnek a legveszélyesebb fajtája, mivel ezek a személyek végsőkig elszántak, kétségbe vannak esve, sok esetben labilis idegrendszerűek. Reakciójuk kiszámíthatatlan, nem érdekli őket, hogy velük vagy a környezettel mi történik. Nem szabad olyan tevékenységet kifejteni, amivel az egyébként is stressz helyzetben lévő fenyegetőt kiszámíthatatlan következményekkel járó cselekmények elkövetésére kényszerítenénk, ne vitatkozzunk, ne ingereljük, ne próbáljuk meg erőszakkal lefegyverezni, próbáljunk nyugodtan viselkedni, rábeszéléssel kivonni a veszélyeztetett környezetből. Fenyegető utasításait végre kell hajtani, de a lehetőségekhez képest húzni kell az időt, hogy a rendőrségnek több ideje legyen valamilyen mentőakciót megvalósítani. Amennyiben lehet az elkövetővel kommunikálni, meg kell próbálni lebeszélni fenyegetéséről, végső esetben rábeszélni, hogy a környezetben tartózkodókat engedje el. 9

10 Közlekedés: Kiürítést követő feladatok: Amennyiben a rendezvényen nem várt, és a működést veszélyeztető közlekedési helyzet áll fenn úgy biztonsági személyzet és a rendezvény lebonyolításán dolgozó személyzet mindent megtesz, hogy minél gyorsabban elhárításra kerüljön a kialakult forgalmi akadály. Amennyiben a szervezői beavatkozás nem elegendő, úgy rendőri beavatkozást kér a biztonsági szolgálat. A közlekedési káosz a rendezvény hirtelen és azonnali kiürítése kapcsán, vagy a rendezvénytől függetlenül a környező utakon bekövetkezett baleset esetén alakulhat ki. Önállóan forgalomirányítási tevékenységbe nem szabad belekezdeni, csak a rendőrség kérésére és instrukcióira. A kiürítést követően a biztonsági személyzet gondoskodik a vagyonbiztonság garantálásáról, szükség szerint együttműködve a rendőrség, és a tűzoltóság munkatársaival. Amennyiben a rendezvény igényli, úgy tételes jegyzőkönyv kerül felvételre, melyben rögzítésre kerülnek az eseményhelyszínen található eszközök, azok állapota, darabszáma, megkönnyítve a tulajdonosoknak való visszajuttatást. 3. A biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírása: Jelen biztonsági tervben megfogalmazottak részét képezik annak a tűzvédelmi dokumentációnak, amely tűzvédelmi tervként került nevesítésre. A tűzvédelmi terv részeként Tűzvédelmi Szabályzat került elkészítésre, ahol a tűzvédelemmel, biztonsággal összefüggően feladatok és kötelezettségek kerültek meghatározásra, amelyek az érintettekre nézve kötelező érvényűek. A Tűzvédelmi Szabályzat figyelembe vételével kivonatosan kerül meghatározásra a biztonsági követelmények érvényesítése, mivel a Tűzvédelmi Szabályzatban részletesebben szerepel. Az üzemeltető, illetve a rendezvény szervezője: Feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse, akár megbízott útján, hogy nem várható-e a rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárás, bekövetkezésének lehetőségről tájékoztatja a biztonsági tervben érintetteket. Felel a biztonsági tervben és a vonatkozó tűzvédelmi előírásokban meghatározott rendelkezések megtartásáért. Ha az időjárás a rendezvény biztonságát veszélyezteti, szükséges esetben gondoskodik a rendezvény felfüggesztéséről a biztonsági tervben foglaltak figyelembe vételével. Felel, akár megbízottja útján, a rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért. Az előre meghirdetett olyan rendezvényen ahol fiatalkorúak részvétele várható, korlátozhatja a fiatalkorúak a rendezvény helyszínére való belépését olyan módon, hogy a belépést az életkort igazoló okmány előzetes felmutatásához kötheti. Az előre meghirdetett olyan rendezvényen ahol fiatalkorúak részvétele várható, a fiatalkorúak számára a beléptetést a fiatalok alkohollal történő kiszolgálásának megelőzése, esetleges alkoholfogyasztásuk ellenőrizhetősége érdekében a megkülönböztető jelzéssel ellátott belépőjegyhez (kártyához, karszalaghoz) kötheti. Az alkalomszerűen megrendezésre kerülő rendezvényekről tájékoztatja az illetékes katasztrófavédelmi és rendőri szerveket, eleget tesz a 28/2011. (IX. 6.) BM rendeletben meghatározott kötelezettségeinek. A létesítmény építészetileg és tűzvédelmileg az előírásoknak megfelelő használatáról, a szabályos használat feltételeinek biztosításáról gondoskodik. 10

11 Bérelt területek használatakor kapcsolatot tart a tulajdonossal, betartja és betartatja a tulajdonosi tűzvédelmi szabályzat előírásait, biztosítja a tulajdonosnak az épületre vonatkozó tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének lehetőségét, helyiségekbe történő bejutást, valamint ismerteti a biztonsági tervben szereplő követelményeket a szükséges mértékig. Gondoskodik elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről. Dönt a biztonsági tervben foglaltak életbe léptetéséről, intézkedik azok szakszerű és célszerű végrehajtásáról, végrehajtatásáról. A biztonsági tervben foglalt biztonsági, tűzvédelmi probléma esetén intézkedik a hiányosság megszüntetése érdekében. Hatósági ellenőrzés során képviseli a létesítményt. Tartós távolléte esetén feladatait a helyettesítéssel megbízott személy látja el. A biztonsági szolgálat fő és általános feladatai A teljes biztosításért felelős vezető/k: Feladata a rendezvény teljes biztosítási tervének elkészítése, az őrök felállítási helyének megfelelő feladatok meghatározása, a szervezőkkel és a hatóságokkal való kapcsolattartás. Az egyes feladatkörökért vagy területekért felelős vezetők: Feladtuk a rendezvény meghatározott helyszínén az őrök ellenőrzése (öltözék, felszerelés, munkavégzés stb.), kapcsolattartás a helyszín vezetőjével a szervezők részéről, valamint a szükséges technikai eszközök biztosítása. Beszámolási kötelezettségük van a felelős vezető felé. Őrszemélyzet: Feladatuk a részükre kijelölt helyszínen meghatározott tevékenység lehető legjobb elvégzése. Beszámolási kötelezettségük van a területvezetők felé. A biztonsági őrök általános eligazítása: A biztonsági őrzésben résztvevők általános eligazítása a szolgálatba lépés előtt történik. A biztonsági őrök általános eligazítása a helyszínen történik, majd a terület bejárásával folytatódik. A helyszínen a felelős vezetőkkel minden egyes felállítási pontot bejárva pontosítjuk az őrök feladatait, amennyiben van a programhelyszínnek megbízott vezetője, vele is egyeztetjük ezeket. Az őr ellenőrzését (ruházat, feladat ellátása stb.) a felelős vezető végzi, ill. ugyancsak a felelős vezető feladata a szükséges eszközök eljuttatása az őrhöz (lámpa, esőkabát, akkumulátor stb.). A biztonsági őrök kapcsolattartása, az őrzésben résztvevők kommunikációja, jelentési rendje: Az irányító vezetővel rádiótelefonon A rendezvényre való bejutás szabályozása Beléptetés menete: A rendezvényre a belépés a beléptető kapukon keresztül a Soroksári útról lehetséges. A VIP vendégek beléptetése a Budapest, IX. Kvassay Jenő út irányából a HOPPÁ programhelyszín felől. Forgalomtechnika: 11

12 A rendezvényen, amennyiben veszélyhelyzetben arra szükség van biztonsági személyzet segíti a közlekedést. A forgalomirányításban részvevők megkülönböztető mellényben terelik, irányítják a forgalmat, segítik a parkolást és megelőzik a forgalmi akadályok kialakulását. 4. A biztonsági személyzet létszáma: A rendezvények biztosításáért és a biztosítási terv elkészítéséért felelős cég, személy: Név: In-Kal Security Events Kft. Cím: 1146 Budapest, Thököyly u. 68. Telefonszám: Ügyvezető: Vajda Mónika Felelős személy: Bakos Zsolt Telefon: A rendezvényen található eltérő helyszínek és a létesítmény területének összessége szempontjából a biztosítási tervben szereplő, különböző időszakokra bontott (pl.: nappali, éjszakai, rendkívüli, VIP) biztonsági személyzet létszámának meghatározása a biztosítást végző biztonsági személyzet vezetőjének feladata. A biztosítási terv készítése során figyelembe kell venni, hogy a rendezvény biztosítását a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végezze. Amennyiben a jóváhagyott biztosítási tervben és ezzel együttesen a biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagja biztonságszervező, legalább három tagja személy- és vagyonőr végzettséggel kell rendelkezzen. A a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni. A biztosítási tervet jelen tűzvédelmi dokumentáció mellékleteként az aktualizált rendezvényre, az ott megjelölt biztosítást végző biztonsági személyzet létszámának tekintetében és annak ismeretében mindenkor csatolni kell! 5. Az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére történő utalás: Az egészségügyi biztosítás szervezője: Név: Magenta Idea Bt. Cím: 1036 Budapest, Kiskorona u. 12. Felelős személy: Dr. Szeles Géza Telefon: Az egészségügyi biztosítás feltételeinek megléte külön megállapodás keretein belül kerül megkötésre. A feltételek meghatározása során a biztosítás végző vállalja annak az érintett hatóság felé történő bemutatását, valamint a vonatkozó egészségügyi, jogszabályi követelmények megtartását, amelyet önálló dokumentációban tart nyilván. 6. A szabadtéri rendezvények viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési terv: A várható viharos időjárás kialakulását megelőzően a rendezvény szervezője előzetesen tájékozódik annak lehetőségéről. A hozzá beérkező adatok, információk és az észlelt időjárási jelenségek alapján, a biztonsági vezetővel együttesen döntést hoz. Veszélyes időjárási helyzet kialakulása esetén, a megtett intézkedéseket, hitelt érdemlő módon és formában dokumentálni szükséges, illetőleg a rádióforgalmazást rögzíteni kell! A viharos időjárás biztos kialakulása esetén tájékoztatja a szükséges mértékben (pl. előrejelzés, figyelmeztetés, felhívás, korlátozás, rendezvény megszakítás-megkezdés) a rendezvényen résztvevőket azokkal a tömegek tájékoztatására szolgáló eszközparkkal, amely rendelkezésére áll. 12

13 Verbális eszközök Hangos bemondó rendszer Amennyiben a rendezvényen tömegtájékoztatásra van szükség, úgy a telepített színpadrendszer hangrendszerén, valamint telepített térhangosítási rendszeren keresztül van mód a tömeg tájékoztatására, mind élőszóban, mind az előre megírt és rögzített közönségtájékoztatási, biztonsági szövegek bejátszásával. Kézi hangosbeszélő A rendezvény szervezőinél és a biztonsági személyzet tagjainál kézi hangosbeszélő rendszer áll rendelkezésre, mely szükség szerint a tömegtájékoztatásra felhasználható. Vizuális eszközök Menekülési útirányjelzők A rendezvényre valamennyi közlekedési útvonalon, valamint fontosabb programhelyszínen, menekülési útirányjelző tábla került kihelyezésre. Egyéb tájékoztató felületek Az esemény helyszínén további nagyméretű eligazító, térkép és információs a helyismeretet segítő táblát helyezünk ki a menekülési útirányjelzőkön kívül. Irányfények A rendezvényen a fő közlekedési utakon, valamint a nagyobb felépítményben helyt kapó programhelyszíneken hálózat független energia ellátású irányfény került kialakításra. Veszélyhelyzet esetén a tömegek tájékoztatására szolgáló tartalom több nyelven. Az eseményen részleges vagy teljes kiürítés esete is fenn állhat, így ezen veszélyhelyzetekre való felhívás szövegét jelen terv tartalmazza. A tájékoztatás-kiürítés szövege angol és német nyelven is megtalálható. Szél-szélvihar: Szél-szélvihar esetén függően a szélerősségtől a szervezők, és a biztonsági személyzet gondoskodik a látogatók biztonságáról, szükség szerint a rendezvény szüneteltetéséről, beszüntetésről. Amennyiben az időjárás megköveteli, szükséges a sátrak kiürítése és bezárása, színpadok leengedése, díszletek és kiegészítő infrastruktúrák pót-súlyozása, lefektetése. Várhatóan nagyobb szél kialakulása esetén, mérlegelést követően gondoskodni kell a kiürítésről. A legnagyobb megengedett szélterhelés 10% érték esetén a rendezvény nem tartható meg. A várható megengedett legnagyobb szélterhelés elérése esetén a széllökések intenzitását mérlegelve a rendezvény főszervezője mérlegel, hogy csak az érintett programhelyszínt, vagy a teljes programhelyszínt üríti ki és zárja le, szél által veszélyeztetett infrastruktúráknál kezdve. A zárást veszélyességi övezetként kell kezelni, a veszélyességi övezet az építmény magasságának a 150% - a. Szükség szerint a hangosbemondó rendszeren, a kézi beszélőkön, és az őrpontokon is tájékoztatni kell a látogatókat a teendőkről. A mutatványos berendezések, színpadok, sátrak, konténer építmények szélterhelésére vonatkozó minősítések az Irányítási Központban kerülnek elhelyezésre. Eső és esővel együtt járó szélvihar: Jégeső: Amennyiben esővel együtt járó szélvihar alakul ki, úgy az eljárás azonos az előző pontban leírtakkal, azzal a kiegészítéssel, hogy egy esetleges kiürítés esetén külön figyelmet kell fordítani az esővíz által a talajban keletkezett csúszásveszélyre, és ennek figyelembevételével kell a kiürítést irányítani. Párhuzamosan ezzel, amennyiben indokolt, haladéktalanul gondoskodni kell az energia hálózat lekapcsolásáról. Amennyiben az időjárási jelenségek közül jégeső alakul ki úgy a szervezők a biztonsági személyzettel közösen gondoskodnak a rendezvényen a veszélyeztetett 13

14 korcsoport sérüléseinek minimalizálásáról, valamint a pánik kialakulásának megakadályozásáról. Hangosbemondón informálják a vendégeket a szükséges teendőkről és a megengedett legnagyobb befogadóképesség határig a konténerekbe menekítik a résztvevőket. Ebben az esetben a vendégek elől lezárt konténereket is meg kell nyitni a látogatók előtt. Viharos időjárás során közlendő szöveg: Időjárás figyelmeztetés! Veszélyes vihar alakulhat ki, amely heves esőzéssel, erős széllel, villámlással társul. Kérjük, hogy a vihar ideje alatt fedett helyen tartózkodjon. Ügyeljen a saját és mások biztonságára! Amennyiben súlyos vihar alakul ki, a rendezvény területét hagyja el a kijelölt irányokba. A rendezvény leállításra került, kérjük hagyja el rendezetten a területet! Köszönjük! Weather warning! Risk of a hazardous weather is high, contains strong wind, thunder, heavy rain. Please take care in safe places, or in risk of emergency use the emergency sings and leave the aera. Thank you! The event stopped because of emergency results! Please use exits and emergency signs and leave the area! Thank you! The event follows at:! Wetter Warnung! Möglichkeit ein Strum ist hoch, mit schweres regen und blitz! Bitte gehen Sie in sicherer Platz ein! In falle eines Notfall verlassen Sie das Event durch Ausgang oder Notausgang! Das Event weiter geht um:! Baleset, tűz esetén közlendő szöveg: Figyelmeztetés! A.rendezvény terület biztonsági okokból ideiglenesen lezárásra került! A megközelítési utakat hagyják szabadon! Kérjük ne akadályozzák az ott folyó munkát! Köszönjük! Warning! The.event place is closed because of emergency! Please take place for the emergency services and vehicles! Thank you! Warnung! Das..platz ist gesperrt wegen eines Notfall! Bitte machen Sie platz für die Einsatzfahrzeuge! Danke! 14

15 TŰZVÉDELMI TERV Tűzvédelmi Szabályzat Fejezet 1. A tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségeik: Az évi XXXI. Tv. 19. (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük. (2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik (a munkavégzésben részt vevő családtagjaik) a jogszabályokban meghatározott előírások szerint végezzék a tevékenységüket vagy a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák. Tűzvédelmi feladatok meghatározása A Kft.-re és ebből adódóan a Budapest Parkra vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok maradéktalan betartásáért és betartatásáért a Kultúrtér Kft. ügyvezetője, aki egyben a felelős rendezvényszervező távollétében szervezetszerű helyettese a felelős, amely feladatok ellátását: a) a rendezésért felelős személy b) a helyszíni biztonsági vezető c) az egyes munkaterületek vezetői és helyetteseik, látják el. A rendezvény tűzvédelmi előírásainak érvényesítéséért felelős személy megnevezése és feladatai: A Kultúrkert Kft. ügyvezetője - feladatai és kötelezettségei: A Kft. irányítása alá tartozó Park helyiségeire vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok meghatározása, tűzvédelmi szabályzat és tűzriadó terv kiadása. A Tűzvédelmi Szabályzatot a tűzvédelmet érintő változás estén úgy kell átdolgozni/átdolgoztatni, hogy az mindenkor naprakész legyen. A Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként a Budapest Park zenés táncos szórakozóhelyre Tűzriadó Tervet és Biztonsági Tervet készít/készíttet. A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását az érintettekkel legalább évente gyakoroltatni kell, eredményét írásban rögzíteni kell. Meghatározza a Park egyes helyiségeire az egyszerre, egy időben bent tartózkodható személyek maximális létszámát, és kiürítés számítással vagy az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatósággal jóváhagyatott kiürítési szimulációval igazolható módon alátámasztja azt. A jóváhagyásról kapott határozatot a tűzvédelmi szabályzat mellékleteként rögzíti. Elkészítteti a Park részletes tűzveszélyességi osztályba sorolását. A létesítmény építészetileg és tűzvédelmileg az előírásoknak megfelelő használatáról, a szabályos használat feltételeinek biztosításáról gondoskodik. 15

16 Gondoskodik a létesítmény/ek tűzvédelmi szempontból történő biztonságos üzemeltetésének személyi és tárgyi feltételeiről. Gondoskodik a tűzvédelem fejlesztéséről, az üzemvitel és átalakítások során a tűzvédelmi előírások érvényre juttatásáról. Tűzvédelmi ügyekben képviseli a vállalkozást, teljes hatáskörben eljár a tűzvédelmi hatósági ügyekben. Gondoskodik a létesítmény/ek tűzvédelmi használati szabályainak betartásáról és betartatásáról, irányítja a dolgozók tűzvédelmi tevékenységét, felel a tűzbiztonságért. Bérelt területek használatakor kapcsolatot tart a tulajdonossal, betartja és betartatja a tulajdonosi tűzvédelmi szabályzat előírásait, biztosítja a tulajdonosnak az épületre vonatkozó tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének lehetőségét, helyiségekbe történő bejutást. Tűzveszélyességi osztályba sorolás változását, vagy egyéb tűzvédelmi helyzetre kiható tervezett változást a területileg illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságra, katasztrófavédelmi kirendeltségre írásban jelzi, szükség esetén állásfoglalást kér. Ellenőrzi a tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörben dolgozók,amennyiben vannak, alkalmi karbantartást végzők, a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi szakvizsga érvényességét. Külső cég által végzendő alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység esetén egyeztetést végez a feltételek meghatározása érdekében, a munkavégzést csak az egyeztetés alapján kiállított írásos engedély láttamozása után engedélyezheti. Elvégezteti az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatokat, vezeti a nyilvántartásokat. A felülvizsgálatok megtörténtét dokumentálja, a felülvizsgálatok végrehajtását ellenőrizteti, nem megfelelő munkavégzés esetén intézkedik. Ellenőrzi a külső szolgáltatást végző szervekkel kötött szerződések betartását. A tűzoltó készülékek előírt időszakonkénti ellenőrzéséről, javíttatásáról gondoskodik és dokumentálja azt. Az elektromos hálózat időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, az abban esetlegesen feltárt hiányosságokat megszünteti, a hibák javításáról gondoskodik. Időszakosan, de legalább minden hónapban ellenőrizni köteles a létesítmény tűzvédelmi szempontból történő működését, a használati szabályok betartását, kiemelten a rendezvények megkezdése előtt. Gondoskodjon arról, hogy a létesítményekkel kapcsolatba kerülők (pl: szállítók, szórakozók, vendégek, stb) a tűzvédelmi szabályzat rájuk vonatkozó előírásait megismerjék. Ennek érdekében adjon tájékoztatást szóban, jelzőtáblával, vagy egyéb alkalmas módon. Gondoskodik a cég alkalmazásában lévő munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, valamint a megbízott munkavállalók tűzvédelmi felvilágosításáról. A tűzvédelmi oktatást megtörténtét tűzvédelmi oktatási naplóban rögzíti. Vezeti a különböző tűzvédelmi nyilvántartásokat. Tűzvédelmi probléma esetén intézkedik a hiányosság megszüntetése érdekében. Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés során képviseli a létesítményt. Tartós távolléte esetén feladatait a helyettesítéssel megbízott személy látja el. Folyamatosan kapcsolatot tart a tűzvédelmi szaktanácsadóval (amennyiben a Kft.-nek ilyen szakemberrel megbízása van) és haladéktalanul tájékoztatja az esetlegesen bekövetkező változásokról, amelyek a létesítmények tűzvédelmi helyzetét befolyásolhatják. A szerződéses tűzvédelmi szaktanácsadó feladatkörét szerződésben rögzítik, a szaktanácsadó a szerződésben foglaltak szerint jár el a Kft., a Kft. által üzemeltetett Budapest Park tűzvédelmi ügyeiben. Az ügyvezető a felsorolt feladatait átruházhatja a tűzvédelmi szaktanácsadó, külső szerződéses szolgáltató feladatkörébe, amely esetben az átruházott feladatokat tételesen szerződésben rögzítik. 16

17 A biztonsági tervet, és a tűzriadó tervet a rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen elhelyezni, valamint a Kft. elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján köteles közzétenni. A színpad és egyéb installációk terhelési próbájáról minősítést beszerezni. Gondoskodik elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről. A tervezett nézőközönségi létszámhoz, a menekülési lehetőségekről, ill. valamennyi biztonsági szabályról tájékoztatást adni tudó biztonsági személyzetet biztosít. A biztonsági személyzet létszámát a jóváhagyott Biztonsági Tervben meghatározottak szerint köteles biztosítani, egyeztetetten a biztosítást végző biztonsági személyzet vezetője által készített biztosítási tervben foglaltakkal. Érvényt szerez, és a rendezvény biztosítását végzőkkel, valamint a rendezvényen közreműködőkkel érvényt szereztet a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi szabályzat előírásainak. A rendezvény biztosítását végzőkkel, és a Kft. munkavállalóival tűzvédelmi oktatás keretében ismerteti a Kft. tűzvédelmi szabályzatát, a tűz és káresemény bekövetkezésekor szükséges teendőket, a tűz és káresemény jelzésének és oltásának módját, valamint a biztonsági tervet és dokumentálja annak megtörténtét. A Parkban résztvevő egyéb közreműködők részére - igazolt módon biztosítja, hogy a Kft. tűzvédelmi szabályzatában foglaltakat, és a tűz esetén végrehajtandó feladatokat megismerjék: Gondoskodik a tűzjelzés lehetőségéről, és biztosítja a tűzoltás feltételeit. Gondoskodik arról, hogy a Park területén, csak olyan készülék, gép, berendezés kerüljön alkalmazásra, melynek használata tűz-vagy robbanásveszéllyel nem jár. Gondoskodik arról, hogy a Park területén hagyományos Pb-gázpalackok, és azzal üzemeltetett berendezések ne kerüljenek elhelyezésre, és működtetésre. Igazoltatni, hogy a kiépített villamos hálózat, berendezések megfelelnek a vonatkozó műszaki követelményeknek. Gondoskodik arról, hogy a helyszínrajzon feltüntetettek szerint: - kerüljenek elhelyezésre az egyes építmények, építményrészek, a közlekedést akadályozó körülmények. - legyenek kialakítva, megtartva a résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalak, kijáratok, - legyenek biztosítva a az oltóvíz szerzési helyek, - legyenek biztosítva a tűzoltó gépjárművek közlekedésére szolgáló útvonalak, Gondoskodik arról, hogy a Park területéről történő gyors és biztonságos menekülés érdekében, a kialakított menekülési lehetőségek szabványos világító berendezéssel oly módon, hogy a résztvevők részére kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés folyamatosan látható legyen. A Park helyszínén tartja az engedélyezés alapját képező dokumentációt. Haladéktalanul intézkedést tesz a bármely módon tudomására jutott hiányosság megszüntetésére. A felelős műszaki vezető feladatai és kötelezettségei: Tervezi, és biztosítja a tűzvédelmi jogszabályi előírások érvényesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A szükséges pénzügyi tervezéshez figyelembe veszi a műszaki jellegű feladatok ellátásával meghatalmazott személy által előterjesztetteket. Az épületrész, helyiség bérbeadása esetén, elkészíti a szerződés tervezetet, melyben rögzíti, hogy a tűzvédelmi előírásoknak (használati szabályoknak) történő érvényszerzés milyen mértékben képezi a bérlő, használó, alvállalkozó illetőleg a bérbeadó feladatát. 17

18 Elvégzi az Ügyvezető által meghatározott tűzvédelemmel összefüggő feladatokat A készenlétben tartott tűzoltó és tűzvédelmi berendezések meglétét és üzemképes állapotát köteles ellenőrizni, amennyiben rendellenességet tapasztal a készülék, berendezés cseréjéről az ügyvezetőn keresztül intézkedik. Felel az épületek, épületrészek, helyiségek esetében a szerződésben foglaltak figyelembevételével tűzvédelemmel összefüggő műszaki feladatainak tervezéséért, végrehajtásáért, a hiányosságok megszüntetéséért, mindezek feltételeinek biztosításáért. A tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenység bevezetésének tervezési fázisában kikéri arról a tűzvédelmi szaktanácsadó véleményét. Azokat a változásokat, amelyek a tűzoltást befolyásolhatják köteles szóban azonnal és írásban is bejelenteni az ügyvezetőnek és a biztonsági vezetőnek, valamint az illetékes hivatásos tűzoltóságnak. Gondoskodik arról, hogy a rendezvények területén, csak a technológiához szükséges olyan készülék, gép, berendezés, technológia kerüljön alkalmazásra, melynek használata tűz és/vagy robbanásveszéllyel nem jár. Az olyan gépek, berendezések, eszközök használatát, üzemeltetését szünetelteti, melynél tűz vagy robbanásveszély áll fenn. Gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó saját és külsős munkavállalók közül olyan tevékenységet mely tűzvédelmi szakvizsgához kötött, csak a tevékenységre vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsgával és az egyéb szakmai képesítési feltételeknek is megfelelő rendelkező személy végezzen. Amennyiben tűzveszélyes tevékenység külsős szervvel, vagy személlyel kerül elvégeztetésre, úgy azt melléklet szerinti előzetes írásos feltételek határozzák meg. Gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó munkavállalók betartsák a tűzvédelmi előírásokat, a technológiai utasításokat, a munkaköri feladataikhoz kapcsolódóan érvényt szereztessenek azoknak. Intézkedést tesz a bármely módon tudomására jutó hiányosság megszüntetésére, amennyiben az a hatáskörét meghaladja, úgy kéri az ügyvezető intézkedéstételét. Részt vesz és gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó dolgozók részt vegyenek a tűzvédelmi oktatásokon, - az érintettek a tűzvédelmi szakvizsga előkészítő tanfolyamokon, szakvizsgákon egyéb tűzvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos gyakorlatokon. Elvégzi a részére meghatározott a tűzvédelmi szabályzatban a továbbiakban rögzített speciális tűzvédelmi feladatokat. Biztonsági vezető feladatai és kötelezettségei: Ellenőrzi, ellenőrizteti a kijelölt közlekedési és/vagy menekülési útvonalak megfelelő állapotát, a menekülési útirányjelző rendszer üzemképességét valamint a tűzoltóság felvonulási útvonalait a Park területén, minden rendezvény megkezdése előtt. Saját hatáskörben intézkedik a hiányosságok megszüntetéséről. A készenlétben tartott tűzoltó és tűzvédelmi berendezések meglétét és üzemképes állapotát köteles ellenőrizni, amennyiben rendellenességet tapasztal a készülék berendezés cseréjéről a műszaki vezetőn, vagy az operatív vezetőn keresztül intézkedik. Gondoskodik az irányítása alatt lévő biztonsági személyzet, dolgozók tűzvédelmi oktatásáról, intézkedik a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak megismertetéséről. Kizárólag olyan személy vehet részt a Park biztonsági szolgálatában, aki a tűzvédelmi szabályzat tartalmát megismerte, a rá vonatkozó részeit elsajátította. Az oktatást oktatási naplóban hitelt érdemlő módon dokumentálja. 18

19 Tűz keletkezésének veszélye esetén az elhárításhoz szükséges intézkedések megtétele az operatív vezető és/vagy az ügyvezető tájékoztatása azonnal! Tűz esetén a tűzoltás vezető irányítása és utasítása szerint tevékenykedik, vele együttműködve. Elősegíti a tűz oltásában ténykedők munkáját. A beosztása alatt lévő dolgozóktól, illetve az irányítása alatt álló területen tartózkodóktól szórakozók, vendégek, stb. - megköveteli a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak rájuk vonatkozó részei betartását. Elkészíti, vagy elkészítteti a Biztonsági Tervet, oly módon, hogy összhangban legyen a tűzvédelmi szabályzattal, a szabályzat mellékleteivel és a hatóságok által meghatározott követelményekkel. A biztonsági vezető folyamatosan ellenőrzi, és egyben egyszemélyi felelőse, hogy a rendezvényen és azon belül az egyes helyiségeiben a bent tartózkodók száma ne haladja meg a megengedett maximális befogadóképességet. Betartja/betartatja a kiürítés számításra/befogadó képességre vonatkozó előírásokat (a Park területén és azon belül a helyiségekben, helyszíneken egyszerre egy időben ott tartózkodható maximális létszám). Biztosítja a biztonsági tervben meghatározott biztonsági személyek létszámát.. A biztonsági személyzet létszámát a jóváhagyott Biztonsági Tervben meghatározottak szerint köteles biztosítani, egyeztetetten a Kft. ügyvezetőjével. A biztonsági személyek létszámát meghatározza az általa elkészített biztosítási tervben, a létszám meghatározásakor figyelembe veszi a rendezvényen tartózkodó minden 200 főre, aki a rendezvényen részt vesz, 1 fő biztonsági személyzet biztosítva legyen. Amennyiben a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a 10 főt eléri, vagy meghaladja, gondoskodik a biztonsági személyzet legalább egy tagjának biztonsági szervező, legalább három tagjának személy- és vagyonőr képesítettségéről. Meghatározza a biztonsági személyzet felállítási helyét a biztonsági tervben meghatározottak szerint. A rendezvények idején ellenőrzi az irányítása alá biztonsági személyzet tevékenységét, esetleges tűz esetén irányítja és koordinálja a kiürítést. Naponta többször meggyőződik a kiürítési útvonalak megfelelő állapotáról, a kijáratok megközelíthetőségéről és nyitható állapotáról A Parkban, valamint az egyes rendezvényhelyszíneken tartott rendezvényen résztvevő vendégek tűzvédelmi szabályszegései esetén gondoskodik annak megszüntetéséről. Teljes felelősséggel irányítja és koordinálja a Parkba és azok egyes helyiségeibe történő beléptetés menetét, illetőleg az eltávozás rendjét. Tűz, tűzjelzés esetén azonnal intézkedik a Park részleges vagy teljes kiürítéséről. Amennyiben nem tartózkodik a helyszínen a rendezvények idején, írásban meghatározza a Biztonsági Vezető felelős személyét. Operatív vezetők feladatai és kötelezettségei: Figyelemmel kísérik a Park és egyes helyiségeinek (szabadtéri rendezvény tartása esetén, a szabad téren is) tűzvédelmi tevékenységét, gondoskodnak a biztonságos munkavégzés tűzvédelmi feltételeiről. A tüzet vagy robbanást előidézhető meghibásodásokat soron kívül javíttatja. A beosztása alatt lévő munkavállalóktól, illetve az irányítása alatt álló területen tartózkodóktól szórakozók, vendégek, stb. - megköveteli a tűzvédelmi szabályok betartását. Gondoskodik az irányítása alatt álló terület tűzvédelmi szabályzatnak megfelelő raktározási rendjéről, közlekedési útvonalak biztosításáról, használati szabályainak betartásáról. 19

20 Köteles eltiltani a munkavégzéstől azt a munkavállalót, aki a munkavégzésére vonatkozó tűzvédelmi előírásokat nem ismeri, valamint nem vett részt tűzvédelmi oktatáson, figyelmeztetés ellenére nem tesz eleget a rendelkezéseknek, nem vesz részt pótoktatáson, vagy munkára nem alkalmas módon, alkohol, gyógyszer, tudatmódosító szer, stb. hatása alatt jelenik meg a munkahelyén. Rendszeresen ellenőrizteti a kijáratok, menekülési útvonalak, tűzoltó készülékek és egyéb tűzvédelmi eszközök, berendezések megközelíthetőségét, hozzáférhetőségét. Hatósági ellenőrzés során képviselheti a társaságot, a jegyzőkönyvet aláírhatja, amennyiben az ügyvezető nincs jelen és erre meghatalmazással rendelkezik. Egyéb, az ügyvezető által írásban meghatározott tűzvédelmi feladatok ellátása. Az ügyvezető távollétében a halasztás nélkül kezelendő tűzvédelmi feladatok elvégzése az üzletvezető hatásköre és feladata, egyébként az ügyvezetőre vonatkozó feladatok ellátása az ügyvezető tartós távollétében (1 hónapnál hosszabb) az operatív vezető feladata és kötelezettsége, külön írásos meghatalmazás nélkül is. Technikusok, színpadmesterek feladatai és kötelezettségei: Munkaköréhez tartozó területen a napi munkavégzésük során minden munkavállaló köteles betartani a tűzvédelmi szabályzat előírásait. Köteles a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat a szórakozókkal betartatni. A tűzvédelmi eszközök hozzáférhetőségének biztosítása minden körülmények között. A tűzvédelmi eszközök használatának ismerete. Tűzvédelmi oktatáson köteles részt venni. Tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet csak a tevékenységre vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet. Tűz keletkezésének veszélye esetén az elhárításhoz szükséges intézkedések megtétele, az operatív vezető tájékoztatása és a biztonsági vezető tájékoztatása azonnal! Tűz esetén a Tűzriadó Terv szerint tevékenykedni. Tűzriadó gyakorlaton részt venni és az ügyvezető utasításainak megfelelően tevékenykedni. A technikus felel, hogy a közművek nyitó és záró szerkezetei minden körülmények között hozzáférhetőek legyenek, azokat a rendezvények kezdése előtt ellenőrzi. Amennyiben szükséges intézkedik a hiányosság megszüntetéséről. Az olyan gépek, berendezések, eszközök használatát, üzemeltetését szünetelteti, melynél tűz vagy robbanásveszély áll fenn. Intézkedést tesz a bármely módon tudomására jutó hiányosság megszüntetésére, amennyiben az a hatáskörét meghaladja, úgy kéri a felelős vezető és/vagy az ügyvezető intézkedéstételét. A színpadmester gondoskodik, hogy a színpadon a megfelelő számú tűzoltó készülék rendelkezésre álljon. (minden megkezdett 50 m 2 után 1-1 db, legalább 34A teljesítményű, érvényes felülvizsgálattal rendelkező) Biztonsági szolgálat, biztonsági személyek feladatai és kötelezettségük: Munkaköréhez tartozó területen a napi munkavégzésük során minden dolgozó köteles betartani a tűzvédelmi szabályzat előírásait. Köteles a tűzvédelmi szabályzatban, biztonsági tervben foglaltakat a rendezvényen tartózkodókkal, vendégekkel betartatni. 20

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész ÜGYVEZETŐI UTASÍTÁS A TŰZVÉDELEMRŐL! A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.évi

Részletesebben

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható! Engedélyt azon rendezvényekre kell kérni, amelyeket

Részletesebben

ZTR Neve: 1.2. Székhelye: 1.3. Elérhetősége (telefon, fax, ): 1.4. Cégjegyzékszáma: 1.5. Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma:

ZTR Neve: 1.2. Székhelye: 1.3. Elérhetősége (telefon, fax,  ): 1.4. Cégjegyzékszáma: 1.5. Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: ZTR S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523157 telefon: (06 95) 523132

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

Zenés, táncos rendezvénytartási engedély iránti kérelem, illetve az adatokban bekövetkezett változás bejelentése

Zenés, táncos rendezvénytartási engedély iránti kérelem, illetve az adatokban bekövetkezett változás bejelentése Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu 3.000,- Ft illetékbélyeg Zenés, táncos rendezvénytartási engedély

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes Zenés, táncos 23/2011 (III.8.) Kormány rendelet, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről (2011. június

Részletesebben

Ice Beach Kft 2500 Esztergom, Dorogi út 4. sz. alatti Zenés Szórakozóhelyének

Ice Beach Kft 2500 Esztergom, Dorogi út 4. sz. alatti Zenés Szórakozóhelyének Ice Beach Kft 2500 Esztergom, Dorogi út 4. sz. alatti Zenés Szórakozóhelyének B I Z T O N S Á G I T E R VE Készült a a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.

Részletesebben

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvények engedélyeztetéséről

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvények engedélyeztetéséről Tájékoztató a zenés, táncos rendezvények engedélyeztetéséről 2011. március 16-tól életbe lépett a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet.

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Hatósági feladatok az oktatási intézményekben Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Angyal István tűzoltó őrnagy osztályvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

A Tapolca Csermák József Rendezvénycsarnok Biztonsági terve 2015. december 30.

A Tapolca Csermák József Rendezvénycsarnok Biztonsági terve 2015. december 30. 1 A Tapolca Csermák József Rendezvénycsarnok Biztonsági terve 2015. december 30. Helyszín: 8300 Tapolca, Alkotmány utca 7. hrsz: 2034 A rendezvény területe nincs a környezetétől (kordon, kerítés) elzárva.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

RENDEZVÉNYEK. Engedélyköteles 300 fő feletti zenés, táncos rendezvény 1000 fő feletti zenés, táncos rendezvény - 1000 fő alatti zenés, táncos

RENDEZVÉNYEK. Engedélyköteles 300 fő feletti zenés, táncos rendezvény 1000 fő feletti zenés, táncos rendezvény - 1000 fő alatti zenés, táncos RENDEZVÉNYEK Jogszabályok: - a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011 (III.8.) Kormányrendelet - az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) szóló 28/2011 (IX.6.)

Részletesebben

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016.

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 22. (1) Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi TŰZVÉDELMI ÉS MUNKAVÉDELMI MEGBÍZOTT KÉPZÉS Tisztelt Asszonyom/Uram! Bizonyára már Ön is értesült a kollégáktól illetve a médiából, hogy a tűzvédelem területén 2015. március 5-től új korszak kezdődött,

Részletesebben

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1 NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1-2010- Sárvár, 2010. szeptember 6. Tűzriadó Tervet jóváhagyom: Intézményvezető 1a módosított 30/1996 (XII.6.) BM rendelet 4. -a alapján. Tűzjelzés: 1) A helyszíntől

Részletesebben

Engedélykötelesek lettek a zenés, táncos rendezvények

Engedélykötelesek lettek a zenés, táncos rendezvények Engedélykötelesek lettek a zenés, táncos rendezvények Március elején megszületett az a kormányrendelet, mely a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről rendelkezik. A kereskedelmi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az Országos Széchényi Könyvtárban az általános heti hivatalos munkaidőn kívül ellátott nyilvános könyvtári szolgálat irányításával

Részletesebben

Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében.. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft

Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében.. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft Bemutatkozás Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft cégvezető Tömegrendezvények, sport

Részletesebben

Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások

Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások Tűzvédelmi használati szabályok Gaszner Eszter tű.fhdgy. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági

Részletesebben

SECURITY PATENT ÉLŐERŐ

SECURITY PATENT ÉLŐERŐ - 1 - BIZTONSÁGI TERV A terv a Katasztrófa Védelmi Terv mellékletét képezi Amerikai Autós Fesztivál Komárom 2012. 08.10.-08.12. 1 - 2 - I. A rendezvénnyel kapcsolatos adatok A rendezvény megnevezése: Amerikai

Részletesebben

Kor mány ren de le tek

Kor mány ren de le tek M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 23. szám 4633 III. Kor mány ren de le tek A Kormány 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelete a zenés, táncos rendezvények mûködésének biztonságosabbá tételérõl A Kormány az

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Cím: H-6728 Szeged, Napos út 4. Tel: +36-62/553-040, Fax: +36-62/553-041, E-mail: szeged.kk@katved.gov.hu Szám: 061/3465-2

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről OptiJus Opten Kft. 1. 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről A 2011.7.6. óta hatályos szöveg A Kormány az

Részletesebben

1.2.A Házirend tárgyi hatálya az Orientációs Napok elnevezésű rendezvényre terjed ki.

1.2.A Házirend tárgyi hatálya az Orientációs Napok elnevezésű rendezvényre terjed ki. HÁZIREND A kari Orientációs Napok célja, hogy lehetőséget teremtsen a Karra felvételt nyert, személyek (továbbiakban: gólyák) számára, hogy a tanév megkezdése előtt megismerkedjenek az egyetemi és kari

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

TŰZRIADÓ TERVE: 2010.

TŰZRIADÓ TERVE: 2010. 2. sz. melléklet 4030 DEBRECEN Budai É.u.8/A. sz. 4030 D e b r e c e n, Híd u. 4.- 6. sz. TANMŰHELYÉNEK TŰZRIADÓ TERVE: 2010. Érvényes: 2010. szeptember 10.-től. 4030 D E B R E C E N, Budai É. u. 8/a.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja.

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja. MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., adószám: 10011953-2-44, a továbbiakban: Átadó), másrészről a XXXX (székhely:., adószám:, bírósági

Részletesebben

GÓLYATÁBOR HÁZIREND SZIE GTK HÖK 2016.

GÓLYATÁBOR HÁZIREND SZIE GTK HÖK 2016. GÓLYATÁBOR HÁZIREND SZIE GTK HÖK 2016. Preambulum Az Egyetemi Gólyatábor célja, hogy lehetőséget teremtsen az Egyetemre felvételt nyert, de az adott szakra még be nem iratkozott személyek (továbbiakban:

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

LOVAS VERSENYEK ÉS RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS AJÁNLÁSOK 2012

LOVAS VERSENYEK ÉS RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS AJÁNLÁSOK 2012 LOVAS VERSENYEK ÉS RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS AJÁNLÁSOK 2012 Hatályos: 2012. április 1.-től Kelt: Budapest, 2012. április 01. Szerző: Hamar György Lázár Vilmos elnök 1 A Magyar Lovassport Szövetség

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

II. Tisza-tavi Horgász Tábor. Házirend

II. Tisza-tavi Horgász Tábor. Házirend II. Tisza-tavi Horgász Tábor Házirend 1. A HÁZIREND MEGHATÁROZÁSA, CÉLJA, HATÁLYA, MEGISMERÉSE 1.1 A házirend a poroszlói Horgász Tábor, továbbiakban: tábor, működésének és igénybevételének rendjét tartalmazza

Részletesebben

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03. Szekuriti Blog Központi Épület 1010 Budapest, Hamis cím tér 1. Iktatószám: 12/1a3/2010 Tűzriadó terv Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Részletesebben

JEGYZŐI ÉRTEKEZLET. A szabadtéri tüzek megelőzésére irányuló jegyzői feladatok. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

JEGYZŐI ÉRTEKEZLET. A szabadtéri tüzek megelőzésére irányuló jegyzői feladatok. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság JEGYZŐI ÉRTEKEZLET A szabadtéri tüzek megelőzésére irányuló jegyzői feladatok Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Molnár Erik tűzoltó ezredes 2012. október 18. Jogszabályok A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Nézzük meg az előzményeket! 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek

Részletesebben

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZMEGELŐZÉS A hőtermelő berendezések és a bútorok, éghető anyagok között tartsuk meg a biztonságos távolságot! Ha gázszagot érzünk, ne csengessünk, ne kapcsoljunk villanyt, azonnal

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek célja a tűzoltó készülék

Részletesebben

A sportrendezvények biztosításának gyakorlati tapasztalatai

A sportrendezvények biztosításának gyakorlati tapasztalatai A sportrendezvények biztosításának gyakorlati tapasztalatai Előadó : BUBÁN LÁSZLÓ Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Jogszabályi háttér 2004. évi I. törvény a sportról a sportrendezvények biztonságáról

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

A belügyminiszter. /2014. ( ) BM rendelete. a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról

A belügyminiszter. /2014. ( ) BM rendelete. a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról A belügyminiszter /2014. ( ) BM rendelete a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-6728 Szeged, Napos út 4. Tel: 36-62/553-040 Fax: 36-62/553-041 e-mail: szeged.kk@katved.gov.hu Szám: 061/3338-5/2014/SZEGED

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL KEM-i Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Hatályba lépés ideje: 2012. január 30. A szabályzattal az intézmény saját hatáskörében figyelembe

Részletesebben

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM A 10/2007. (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. június 1. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A

Részletesebben

Partner-KOM Bt. Tűzriadó Terv

Partner-KOM Bt. Tűzriadó Terv Partner-KOM Bt Tűzriadó Terv Tartalomjegyzék Tűz esetén értesítendő személyek... 3 I. Fejezet A tűz jelzésével, bejelentésével és oltásával kapcsolatos feladatok... 4 1. Alapvető intézkedések... 4 2. A

Részletesebben

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉNEK RENDJE

ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉNEK RENDJE ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉNEK RENDJE (Elfogadva a Szenátus 59/2017. (V.17.) sz. határozatával) 2017. I. FEJEZET: BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Szabályozás célja (1) A szabályozás célja

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 4. sz. melléklet a 16/2013. BM OKF Utasításhoz Jóváhagyom! Budapest,... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület) amely létrejött

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Tv. 22. -ban, valamint

Részletesebben

A mérkőzések biztonsági ellenőrzésének tapasztalatai. Előadó : BUBÁN LÁSZLÓ Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Jogszabályi háttér

A mérkőzések biztonsági ellenőrzésének tapasztalatai. Előadó : BUBÁN LÁSZLÓ Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Jogszabályi háttér A mérkőzések biztonsági ellenőrzésének tapasztalatai Előadó : BUBÁN LÁSZLÓ Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Jogszabályi háttér 2004. évi I. törvény a sportról a sportrendezvények biztonságáról

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.tv.

Részletesebben

A szabályzat hatálya. A honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tevékenység személyi feltételei és a megbízotti rendszer működése

A szabályzat hatálya. A honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tevékenység személyi feltételei és a megbízotti rendszer működése O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 14/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. I). KÉPZÉS ÉS HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓI, ÉS SZABÁLYAI A gyakorlópálya elsősorban a FER Tűzoltóság, de egyben a finomító más védelmi szervezetei (részfoglalkozású tűzoltóság, katasztrófa védelmi alegység),

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ

OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ MUNKAVÉDELEM 1. A munkába állás feltételei: Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat A munkába állás napján, a munkakezdés előtt munka- és tűzvédelmi oktatás 2. A munkavállalók

Részletesebben

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a

Részletesebben

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje i ügy fajtája/eljárás típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv területe az ügyintézéshez dokumentumok, okmányok eljárási illetékek (igazgatási

Részletesebben

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Sok esetben nem csak jogos gazdasági érdeke diktálja a munkáltatónak, hogy munkavállalói tiszta fejjel, alkoholos befolyásoltságtól

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e a Horgászfaluba (A-B-C-D szektorok) való gépjárművel történő behajtás és várakozás rendjéről és díjáról Orfű Község Önkormányzatának

Részletesebben

A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL. Hatályba lépés ideje: január 03.

A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL. Hatályba lépés ideje: január 03. A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL Hatályba lépés ideje: 2012. január 03. A Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium e szabályzattal az intézmény

Részletesebben

Abroncsgyártó Gumiipari technológus

Abroncsgyártó Gumiipari technológus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és építése esetén 2

Részletesebben

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, üzemzavar Mesics Zoltán tű. alezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály Seveso Szakértői Csoport 2012. II. félévi értekezlete Inárcs, 2012. november 8-9.

Részletesebben

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2004. (X. 28.) rendelete A helyi zaj-és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2004. (X. 28.) rendelete A helyi zaj-és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2004. (X. 28.) rendelete A helyi zaj-és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról Baja Város Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatok és szerveik, a

Részletesebben

1. Rendezvények a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. Kormányrendelet alapján

1. Rendezvények a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. Kormányrendelet alapján Jogi segédlet a rendezvények szervezéséhez Az egyetemek és főiskolák által megrendezésre kerülő rendezvények általánosságban nem esnek a tárgyban alkotott jelenleg is hatályos jogszabályok alkalmazási

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32)

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32) Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-98/2016. A rendelet megalkotása minősített szavazattöbbséget

Részletesebben