A Magyar Honvédség karjelzései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Honvédség karjelzései"

Átírás

1 A Magyar Honvédség karjelzései

2 Összeállította: Besenyő-Buda János ISBN

3 Lectori salutem! A kötet, melyet a kezében tart a tisztelt olvasó első összefoglalója egy, a Honvédségben szűk húsz éve feltűnt és azóta már-már szenvedélyesen gyártott, viselt és számos vitát is gerjesztő jelenségnek, a katonai identitás egyik legnépszerűbb nemzetközi jelének, a karjelzésnek. Az két évtizede még csak elszórtan megjelenő jelzés használata azóta beépült a magyar haderő szabályzataiba, és mára már kimondható, hogy ha nem is vált, hisz ilyen rövid idő alatt nem is válhatott hagyománnyá, de a legjobb úton jár, hogy végérvényesen az legyen. A hagyomány vélemények, hitek és szokások átörökítése a generációk között. Az átadás lehet tudatos, gyakrabban spontán, az egyént körülvevő társadalom életmódjának, szokásainak a társadalom által többékevésbé kötelezően elvárt követése. A hagyományok a hozzájuk csatlakozó rítusokkal és kultuszokkal az adott kultúrára, kultúrkörre jellemző rendszert alkotnak. Együtt fejlődnek, változnak a létrehozó kultúrával, társadalommal. Egyes elemeik elhalványodnak, majd eltűnnek, új társadalmi helyzetben új tradíciók születnek, esetenként az adott kultúrát vagy társadalmat körülvevő idegen kultúrák hagyományaiból is merítenek. A hagyományok alakulása, változása vagy átvétele történelmileg általában lassú folyamat. Gyors vagy annak tűnő változások csak nagy ideológiai vagy társadalmi váltáskor következnek be. Azonban ezekben a történelmi pillanatokban sem teljes a változás, a régi kultúra, tradíció elemei, ha módosulva is, de beépülnek az újba, és egy, csak az adott társadalomra jellemző bővített rendszerét hozzák létre a hagyománynak. Hagyományai nemcsak a társadalmaknak, de az azokat felépítő kisebb közösségeknek is vannak, a nagy társadalmi csoportoktól kezdve a területi közösségeken, szakmai szerveződéseken, baráti körökön és családokon át egészen az egyénig. Minél zártabb egy közösség, minél speciálisabb feladatra szerveződött, annál erőteljesebb, csak rá jellemző, a többi csoporttól magát tudatosan megkülönböztető hagyományrendszert alakít ki, melyhez éppen zártsága miatt rendkívül ragaszkodik. A hadsereg az egyik legspeciálisabb feladatra létrejött korporatív testület, melyet éppen ez a speciális feladat és erős hierarchikus jellege a társadalmak egyik legzártabb közösségévé tett és tesz. Folyományaként hagyományai csak rá jellemző elemeket tartalmaznak. A rá alatt itt a világ összes fegyveres testületét értjük, a múltban, jelenben és jövőben. Ezt a kialakult rendszert a nemzetközi szakirodalom warrior cult -nak, azaz a harcos, a harcolók kultuszának nevezi. Számos eleme közül az egyik legjellemzőbb azoknak a jelzéseknek, jeleknek és jelképeknek a használata, melyek az egyes harcost szűkebb és tágabb katonai közösségéhez fűzik. Melyeknek révén önmagát a közösség részének, de fontos részének tekintheti, és a közösség is érezteti vele, hogy tagja annak. Az egy mindenkiért, mindenki egyért elv tárgyi megjelenései ezek a jelek: a csapatzászlótól egészen a karjelzésig. A legkorább megjelenő ilyen jelzés, amely az idők során jelképpé vált, a zászló. A csapatzászló, az alakulatzászló. Az állandó, professzionális hadseregekben a zászlók szigorúan szabályozottak, egyéni elképzeléseknek, jeleknek rajtuk nincs helye, hiszen az alakulat tagjait és hagyományait térben és időben összekötő szerepük felett ott van az államhoz való tartozás, az államnak tett esküre való állandó emlékeztetés funkciója is. Ezért már a római légiók is, ha a sasokat és más jelvényeket nem is alakíthatták át, légiónként a csakis rájuk jellemző mellékneveket Fulminax, Pia fidelis, adták, hogy e nevek által is elkülönüljenek a többiektől, és büszkék lehessenek a saját, így megkülönböztetett közösségükre. A középkorban a saját közösség elválasztása a többiektől könnyebb volt. Hiszen a lovag saját jeleit, zászlaját, címerét, sisakdíszét viselte, és értelemszerűen kísérete és katonái is az ő jelével mentek harcba. Az uralkodó katonái pedig a szuverén, vagyis az állam jelzéseit hordták. Az állandó hadsereg kialakulásával a helyzet megváltozott. Professzionális hadseregek az utolsó gombig és leheletig szabályozzák katonáik környezetét és életét, hiszen ettől válnak azzá, amik, állandó hivatásos haderővé. Az ember azonban már olyan, hogy szereti kimutatni, hogy ki ő és hova tartozik. Ezért a különböző haderő- és fegyvernemek már igen korán igyekeztek viseletükkel is elkülönülni, és ezen az elkülönülésen belül a kisebb egységek még tovább tágítani a lehetőségeket, saját önazonosságuk megteremtésére. Így jelentek meg a fegyvernem színek, az elkülönítő viseleti darabok, az ezred melléknevek, az ezredindulók. 3

4 Az 1848/49-es szabadságharc 9. honvédzászlóalja büszkén viselte, a többi zászlóalj által szívből irigyelt, kitüntetésként kapott vörös sapkát és a vörössapkás melléknevet. A Monarchia idején a fegyvernem színeken kívül, különösen az új szakszolgálatok különböző jelképeket kreáltak maguknak, ezek azonban nem lévén hivatalosak, legfeljebb a katonai szubkultúrában hatalmas népszerűségre szert tevő szolgálati emléklapokon, emléktárgyakon és a katonák által készített relikviákon jelenhettek meg. Az 1914 őszén hadba vonuló katonák még régi jelképeik alatt masíroztak a csataterekre. A lövészárkok és kavernák valósága azonban sok mindent elfeledtetett a megszokott jelképekből, és sok újat is hozott. A frontszolgálat által mindennél jobban összekovácsolódott katonák identitásuk erősítésére, alakulatuk vitézségének hirdetésére, új jelképhordozót, az alakulatjelvényt alkották meg. Ezek a jelvények csak kisebb részben voltak hivatalosak, nagyobbik részüket egyszerűen önmaguknak csináltatták. Az új szakszolgálatok és fegyvernemek mind új jelképet választottak maguknak. Megjelent a légierő és vele a légierők nemzetközi jele a szárny vagy a sas, a rohamcsapatok halálfeje, a hegyivadászok havasi gyopára. Sokat közülük a Nagy Háború után, már a bajtársi közösségek készíttettek, emlékül az együtt töltött időre. Az első Magyar Népköztársaság idején terveztette meg Károlyi Mihály az első hadseregjelvényt. Ez a kardos turul első felbukkanása a hivatásos magyar haderőben. A Tanácsköztársaság folytatta az alakulatjelvények használatát, gyakorlatilag ezek voltak az egyetlen csapatazonosító jelek. A két világháború között inkább a csapatnévadásra és a különböző szolgálatok védőszentjei ünnepének tiszteletére fektették a hangsúlyt, de fel-felbukkant néhány egyedi alakulatjelzés is. A háborúban felszálló légierő pedig, német hatásra ugyan, de minden repülőszázadának külön nevet és jelet készített. A háború után történtek kísérletek alakulatjelzések készítésére, de ezek a nagy fordulat miatt nem folytatódtak. Az ötvenes, hatvanas és hetvenes években a szent titkosítás és egységesítés jegyében semmiféle egyéniesedésnek nem volt helye, a politika rettegett a közösségek esetleges túlzott összekovácsolódásától. Ez a helyzet, az önazonosító jelek hiánya, 1989 után gyökeresen megváltozott. Az új társadalmi rendszerben már szükség volt és van a testületi azonosság erősítésére, a csapathoz való tartozás érzésének megszilárdítására. Ezt fokozta még az új szövetségi rendszer, amelynek jeleit és jelzéseit immár, nemcsak hogy megismerhették a katonák, de maguk is szerettek volna valami hasonló, csak rájuk jellemző jelet viselni. Így vették át, az egyébként világszerte használt, de leginkább az amerikai hadseregben népszerű karjelzést. Alulról jövő kezdeményezésüket az állami és hadseregvezetés elfogadta. Minimális szabályozás után mindenki megkezdhette saját jelének megalkotását. Ebben a könyvben a kilencvenes évektől készült és használt karjelzések találhatók. Rendszeresítettek és nem rendszeresítettek is. Formájuk, képi világuk, jeleik nagyon változatosak. A komolykodó címerszerű jelzésektől, az elvontabb vagy nagyon is naturális ábrákon át, a humoros, néha meghökkentő rajzolatokig. Hadkiegészítő parancsnokságok jelzéseitől az Afganisztánban szolgáló egységek saját, a helyszínen készült változatáig. A szerző és gyűjtő Besenyő (Buda) János őrnagy hatalmas munkát végzett, hiszen némelyik karjelzés ma már fellelhetetlen, gyűjtők álma. Csak remélhetjük, hogy egyszer lesz lehetőség és idő ezeket a jelzéseket alaposabban feldolgozni, szimbolikájukat értelmezni. Addig is ne felejtsük el, hogy a légiók ezüst sasa és az Afganisztánban szolgáló felderítők patkánya ugyanazért született meg és létezik, amit Hartman őrmester Kubrick filmjében a Full Metal Jacket-ben fogalmazott meg. Szavai ugyan a tengerészgyalogosoknak szóltak, de ha a megnevezéstől eltekintünk, azt a másik vagy a saját alakulatunkkal behelyettesítjük, azok a világ minden katonájára érvényesek, és a legjobban kifejezik, hogy mi is, és miért létezik a warrior cult és egyik kifejezési formája, a karjelzés. Mostantól kezdve halálotok napjáig, akárhol is vagytok, minden tengerészgyalogos testvéretek... Emlékezzetek szavamra: a tengerészgyalogosok meghalnak, hiszen ezért vagyunk itt. De a Tengerészgyalogság örökké él. És ez azt jelenti, hogy ti is örökké éltek! Cs. Kottra Györgyi főmuzeológus HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 4

5 Rendszeresített és a Honvédelmi Közlönyben megjelent karjelzések Ebben a részben csak azok a karjelzések (illetve azok változatai) találhatóak, amelyeket az érvényben lévő szabályozók szerint a karjelzést rendszeresítő Bizottság jóváhagyott, majd pedig a Honvédelmi Közlönyben kihirdetésre kerültek. Az eredetileg jóváhagyott karjelzéseket számmal jelöltem meg, az egyéb (nem hivatalos vagy szabálytalan ) változatokat pedig számmal és betűvel. A karjelzések áttekintésekor felmerül az a kérdés, hogyan lehetséges, hogy a jóváhagyott változatnak annyifajta és féle változata került a rendszerbe (amelyek sokszor már az eredeti karjelzésre sem hasonlítanak), hogy azok követése már szinte lehetetlen? Először is, az első közel db karjelzést a Hellenix Kft gyártatta le még Görögországban. Akkoriban a számítógép még nem volt olyan mértékben elterjedve, mint most, így a karjelzések dokumentációit nem rögzítették elektronikusan, a kapott színes rajzokat (a hivatalos felterjesztésekben a karjelzéseket temperával illetve vízfestékkel festették meg, és mint mellékletet csatolták a felterjesztésekhez), az eredetben megkapott rajzokat pedig nem őrizték meg. Azzal, hogy milyen színkódokat, illetve milyen cérnát használtak, senki sem törődött. Már ekkor is előfordultak hibás karjelzések, illetve hogy egyfajta karjelzést többfajta színárnyalatban vagy ábrával, esetleg más betűkkel készítettek el. Így történt meg, hogy a Lenti helyőrségben állomásozó, Bottyán János nevét viselő alakulat karjelzéséből két olyan változat is van, ahol a címerállat kétféle változatban található meg, illetve az egyik változatban hiányzik az ékezet a János szóról. Hasonló a helyzet az MH 93. Vitéz Háry László Vegyes Repülő Osztály (Tököl) karjelzésével, ott is hiányzik egy ékezet. Azonban később más cégeknél (Jaquard kft, Laskawy és társa, Fikó-Tex Kft stb.) is készültek ilyen karjelzések, ezért van az, hogy a Pest megyei Hadkiegészítő Parancsnokságnak vagy a Katonai Közlekedési Központnak más színárnyalatú vagy szegélyezésű (arany-ezüst) karjelzései készültek el. Persze ezek a karjelzések is kikerültek a csapatokhoz és csak egy-egy jobb szemű katona vette észre a különbözőséget, na meg a gyűjtők. És itt jön be a másik ok, hogy mért van annyiféle karjelzés. Mivel a Honvédség, illetve az alakulatok nem védették le a karjelzéseket, a gyártók, illetve néhány élelmesebb gyűjtő (én inkább kereskedőknek hívnám őket) elkezdte a különféle változatok elkészíttetését, majd árusítását (ezeket nem csak a gyűjtők, de a katonák is megvásárolták és persze viselték is). Persze nem csak ezért van ennyiféle változat, ugyanis a karjelzéseket több cég is gyártotta az elmúlt évek során, akik nem mindig ugyanazzal a fajta alapanyagokkal dolgoztak, mint az elődjeik, így szintén előfordul az, hogy egy alakulat karjelzése többfajta (egymáshoz közelálló) színváltozatban készült el. Az is problémát jelentett, hogy a karjelzések egy jó része nem volt megvásárolható a Katonai Ruházati Boltokban, így a katonák kerestek maguknak olyan hímző szakembereket (Pétervári István, stb.) akik egy adott rajz alapján lehímezték az eredetileg szövött karjelzéseket. Ezért is fordulhat elő, hogy egyfajta karjelzés szövött és hímzett változatban is megtalálható. Ezeknek a karjelzéseknek az összegyűjtése és leírása annak ellenére, hogy a Honvédelmi Közlönyökben folyamatosan megjelentek, nem volt egyszerű. A karjelzések leírásai csak 1999-óta kutathatóak, ugyanis az előtte felterjesztett anyagok nem kerültek megőrzésre. Csak hosszas kutatómunkával sikerült a felterjesztések egy részét megtalálni. Volt olyan, amit a már nyugdíjba vonult katonáktól sikerült megkapni, de olyan is, amit a szemétégetőből sikerült kimenteni. Volt olyan karjelzés, ami csak fekete-fehér ábrával jelent meg a közlönyben, és mivel az alakulat időközben megszűnt a karjelzés nem került legyártásra. A karjelzést felterjesztő okiratok eltűntek, azonban az alakulat utolsó parancsnoka az egyetlen színes ábrát megőrizte, bekeretezte, majd az irodája falán tartotta. Amikor nyugdíjba vonult, az utódjának nem volt ideje lomolni, mivel külszolgálatba vezényelték, így a kép később hozzám került. Ez alapján készítettük el a Láhner György javítózászlóalj karjelzését. A munkám folyamán nagyon sokan segítettek a karjelzések és a felterjesztő iratok beszerzésében, sőt sokszor azt is megtudtam, hogy mi egy-egy karjelzés története. Ezeket igyekeztem a karjelzések leírásakor is megemlíteni. Sajnos ennek ellenére több karjelzés is volt, amelynek a leírása nem került elő, ekkor sietett a segítségemre a Hadtörténeti Múzeum főmuzeológusa Cs. Kottra Györgyi, aki a magyar katonai zászlók és karjelzések egyik legavatottabb ismerője. Segítségével elkészítettük ezeknek a karjelzéseknek a leírásait is. Bár nem írhatom le ide mindazoknak a nevét, akik segítették ennek a kiadványnak a létrejöttét, de azért néhányat szeretnék kiemelni közülük és ezúton is megköszönni az önzetlen segítségüket: Baczoni Tamás őrnagy, Böröndi Gábor ezredes, Bujdosó Brigitta főtörzsőrmester, Győri János alezredes, Huszti András dandártábornok, Istella Csilla főhadnagy, Kádár József őrnagy, Kántor Antal alezredes, Kékesi Mihály alezredes, Kis Gábor, Kovács Attila főhadnagy, Lamos Imre dandártábornok, Ludányi Gyula rendőr százados, Magó Károly főtörzsőrmester, Mári János alezredes, Megtért István alezredes, Stadler István törzszászlós, Semsei László alezredes, Széplaki Gábor, Szűcs Lajos százados, Tóth Zoltán százados, Török László törzszászlós. A kiadvánnyal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat az alábbi elérhetőségre várjuk: Besenyő János, Budapest, Derű u tel: illetve besenyo hotmail.com. 5

6 1 MH Szárazföldi Csapatok Parancsnoksága Kör alakú, feketével és arannyal szegélyezett kék mezőben a mező felső harmadában vörössel és ezüsttel hétszer vágott csücskös talpú pajzsban (Árpád-házi családi színek) arany oroszlánok által tartott óarany országalma, tetején a kereszt vörös (Székesfehérvár egyik jelképe) vörös-arany babérkoszorúval övezve. A címerpajzs fölött három, altábornagyi hatágú csillag vörössel szegélyezett arany. A pajzstartó koszorú alatt ezüst, szablyát tartó kiterjesztett szárnyú turul. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 2 1 MH 1. Katonai Kerület Parancsnokság Ezüsttel szegélyezett gótikus pajzsban halványszürke (világos ezüst) alapon hasított címerpajzs. Jobb mezeje az Anjou (kék alapon három arany liliom) és az Árpád-ház (ezüsttel és arannyal hétszer vágott) színeivel egyszer vágott pajzs. Bal mezejében vörös alapon keresztbe tett szablyák. A pajzs fölött feketével TATA felirat. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 3 MH 2. Katonai Kerület Parancsnokság Feketével és vörössel szegélyezett ívelt pajzsban kék mezőben feketével szegélyezett zöld alapon lebegő kitárt kapujú kétablakos bástya. Jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst tölgykoszorú övezi. Fölül arany KAPOSVÁR felirat, a koszorúk ölelésében arany 2 szám. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 4 MH 3. Katonai Kerület Parancsnokság Feketével és arannyal szegélyezett kék alapú körben ágaskodó arany oroszlán három arany labdával. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 6

7 5 MH Budapesti Katonai Kerület Parancsnokság Feketével szegélyezett ovális. Közepén kék alapú oválisban Budapest körvonala a Dunával, benne a Lánchíd sziluettje feketével. Körülötte a külső ezüst oválisban zöld-arany babérkoszorú. Felül feketével BKK. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 6 MH 8. Kinizsi Pál Harckocsi Dandár (Tapolca) A kék alapszínű csücskös pajzsban a felül elhelyezett felirat és a vártorony a névadóra, az alsó felirat a helyőrségre, a keresztbe tett kardok a fegyveres jellegre, a babérágak a katonai dicsőségre utalnak. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 7 MH 37. Savaria Gépesített Lövészdandár (Szombathely) A csücskös talpú pajzson elhelyezett motívumok közül a felirat és a sisak a település római kori eredetére, a keresztben elhelyezett két kard a fegyveres szervezetek általános szimbóluma, a lovagkereszt pedig a becsületet, a lovagiasságot fejezi ki. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 8 MH 93. Jurisics Miklós Páncéltörő Tüzérezred (Szombathely) A három mezőre osztott csücskös pajzs mindhárom része a névadó Jurisics Miklósra utal vissza. A felső rész a Jurisics család címere, az alsó pedig a kőszegi várat jelképezi, amelyet a törökök sikertelenül ostromoltak 1532 augusztusában. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 7

8 9 MH 87. Bem József Légvédelmi Tüzérezred (Nagyoroszi) A világoskék alapszínű csücskös pajzsban alul elhelyezett motívum a tőből levágott kardot tartó fél kar, fölötte a hold és a hatágú csillag Hont vármegye címerének részlete. A felirat a helyőrségre, a felül elhelyezett fegyvernemi jelvény az alakulat rendeltetésére utal. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 10 MH 18. Báró Nádasdy Ferenc Műszaki Ezred (Győr) A gazdagon díszített karjelzés báró Nádasdy Ferenc, a nagy fekete bég, az alakulat névadója címerének motívumaira épül. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 11 MH 123. Eötvös József Vonalépítő Híradóezred (Ercsi) A háromszögű pajzs sötétkék alapszíne és szegélye a híradócsapatok hagyományos fegyvernemi színe, a sárga keretben lévő felirat a helyőrségre utal, a számozás az alakulat MH száma, a villámköteg a híradócsapatok fegyvernemi jelvénye. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 12 MH 74. Arrabona Felderítő Zászlóalj (Győr) A négy mezőre osztott csücskös pajzsban elhelyezett római kori sisak és a keresztbe tett római kardok a helyőrség római-kori eredetére utal vissza, a felirat a város latin neve és egyben az alakulaté is. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 8

9 13 MH 14. Thury György Gépesített Lövészdandár (Nagykanizsa) A pajzs Nagykanizsa címerének alakja, egyúttal jelképezi a Honvédséget is, amelynek a fűzöld alapszíne hagyományosan a lövészek fegyvernemi színe, az ezüstszínű bástya jelképezi Thury György várát, melyet a törökök ellen védett, de ez egyben Nagykanizsa címerének részét is képezi. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 14 MH Bottyán János Gépesített Lövészdandár A párducfej az elszántságot és bátorságot tükrözi, amely kifejezi a dandár erejét, harckészségét. Közvetve utal a korszak főurainak díszöltözetére (párduckacagány) is. A felirat a dandár névadóját és a helyőrséget jelzi. A fekete háttér szín pedig a páncélos egységek fegyvernemi színe. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 15 MH 101. Szigetvári Zrínyi Miklós Tüzérdandár (Pécs) A tüzér jelvény a fegyvernem, a dzsámi Pécs város jellegzetes szimbóluma, mely a Misina hegyen lévő TV toronnyal együtt a helyőrséghez való kötődést fejezi ki. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 16 MH 36. Gábor Áron Páncéltörő Tüzérdandár (Kiskunhalas) Összefoglalóan tartalmazza a fegyvernemre, az alakulatra és a városra utaló szimbólumokat. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 9

10 17 MH 35. Dobó István Harckocsidandár (Kalocsa) A gömb forma a tökéletességre, a kék ég a békére, (amely megvédelmezése az MH feladata is) az alsó félkört beívelő babérkoszorú a dicsőséges győzelemre, a várfal az egri hősökre (a dandár Egerből diszlokált Kalocsára), a páncélos lovag a harckocsizók elődjeire utal, szimbolizálja az erőt, a lendületet és a gyorsaságot. A 35.-ös szám a dandár számozása. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 18 MH 44. Tóth Ágoston Tüzérdandár (Marcali) A piros szín és a fegyvernemi jelvény a tüzérséget szimbolizálja, a 44.-es szám az alakulat MH számozását jelenti. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 19 MH 80. Török Ignác Gépesített Lövészdandár (Abasár) A címerpajzs felső része megegyezik Abasár címerével. A korona a falu szülöttére, Aba Sámuel királyra utal. A hármas toronyszerű épület (monostor) az itt működő pálos rendi szerzetesekre emlékeztet, a latin nyelvű felirat a király adományozó okiratának címe (jelentése: adomány Sárnak, azaz Abasárnak). A bőgő szarvasbika a dandár választott címer (jelkép) állata, amely az erdős-hegyes környék szinte mindennapos vadja. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 20 MH 62. Bercsényi Miklós Gépesített Lövészdandár A csapatkarjelzés gróf Bercsényi Miklós címerének felhasználásával lett kialakítva. A pajzs a Bercsényi család címerének bal oldalával egyezik meg, amely a mondabeli egyszarvút (unicornis) ábrázolja, hármas halmon elhelyezett koronán állva. A felső korona a Bercsényi család grófi koronája. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 10

11 21 MH 65. Damjanich János Gépesített Lövészdandár Előkészítő Törzs (Nyíregyháza) A piros színű háromszögben ágaskodó fekete ló utal a városban 1851-től állomásozó különféle lovas alakulatokra (14. huszár ezred, 4. huszár ezred, 1. lovas dandár, a Hajdúsági 15. lovas század stb.) A piros háromszög a szabadságharc piros-zöld farkasfog szegélyezésének egyik eleme, az évi forradalom és szabadságharc emlékére utal, egyúttal a nyírségi régió jellemző színe. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 22 MH 10. Dózsa György Tüzérdandár (Cegléd) A piros mezőben elhelyezett tüzér jelvény a fegyvernemre, a pajzs Cegléd városra utal. A skarlátpiros alapszín a tüzércsapatok hagyományos fegyvernemi színe. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 23 MH 60. Szeged Műszaki Dandár (Szeged) A pajzs felső részében világoskék mezőben a sas, karmai között a karddal a katonai jellegre utal. A színek, a sas és a napkorong egyben Szeged városát is jelképezik. Az alsó rész zöld színe és a fegyvernemi jelvény a műszaki csapatokat, a kék színű hullámos csíkok a két alföldi folyót (Tisza és a Maros) ábrázolják. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 24 MH 87. Szentes Műszaki Technikai Ezred (Szentes) A domináns piros és kék színek Szentes város címerének színei, a kék hullámvonal a Tisza folyóra utal, az ásó a műszaki földmunkákat, a bástya az erődítési építmények készítését, a tölgyfalevél a katonai dicsőséget szimbolizálja. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 11

12 25 MH 27. Magyar Bálint Páncéltörő Tüzérezred (Marcali) A felirat a névadóra, a fonyódi vár kapitányára, az évszám pedig a jogelőd szervezet megalakításának időpontja. A pajzs a páncéltörő tüzérek védelmi feladatait, a bástya a várvédő kapitányt szimbolizálja. A piros-kék színösszeállítás egyaránt visszautal Magyar Bálint várkapitányra és Marcali vörös címerének színére. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 26 MH 5. Elektronikai-harc Ezred (Kiskunfélegyháza) Az alkalmazott jelzések közül a hullámhossz jele, a pajzs az elektronikai védelmet, a rádióadótorony és a lokátor a rádiótechnikai jelleget, a kifelé irányuló nyíl az aktív rádiózavarást, a beérkező nyíl a felderítést jelképezi. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 27 MH 52. Hunyadi Mátyás Javítóezred (Szabadszállás) A csapatkarjelzés alsó felében Szabadszállás város (akkor még nagyközség) címere található, a felső részen a nyitott könyv a jogelőd, az MN Hunyadi Mátyás Kiképző Központra, a könyvre helyezett kalapács és franciakulcs az ezred akkori tevékenységére utalt. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 28 MH 42. Baranya Felderítő Zászlóalj (Pécs) Az ábrán szereplő villámjel a gyorsaság, a határozottság, az erő jelképe és egyben utal az ejtőernyős állomány jelenlétére ( égből a földre ). A kék és sárga színek Pécs város színei. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 12

13 29 MH 13. Türr István Műszaki Ezred (Baja) A zöld színű, kör alakú karjelzés a műszaki fegyvernemi jelvényt, az alakulat névadóját és a helyőrség megnevezését tartalmazza. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 30 MH 5. Bocskai István Gépesített Lövészdandár A pajzs ezüst-piros színe a Bocskai zászló színe, a buzogány és a dörzskerekes pisztoly a kor (XVI.-XVII. század) jellemző fegyvere, a háromrészes korona az ország korabeli megosztottságát szimbolizálja. A B. I. a névadó monogramja, az 5. szám a dandár MH számozása. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 31 Szolnoki Repülőtiszti Főiskola (Szolnok) A kék alapú körben elhelyezkedő szabályos mértani idom nyílhegy alakot formáz, egyben emlékeztet a csiszolt kristálykészítésre is, amely az értékteremtést, felelősségvállalást idézi. Az idom közepén található szárny a repülés szimbóluma. A Főiskola pályázatot írt ki az Iskolajelvény lecserélésére (amiben értelemszerűen a vörös csillag már nem szerepelhetett). Több pályázatot adtak be, melyekből szavazás útján választották ki az új jelvényt. Végül a Főiskola parancsnoka Nagy Szilveszter tábornok pályázata kapta a legtöbb szavazatot. Később a Főiskola karjelzésének is ezt a változatot terjesztették fel. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 32 MH Informatikai Intézet Fekete alapon sárgászöld körben öt, növekvő szélességű arany pólya. Rajta fekete, stilizált I betűben ezüst H. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 13

14 33 MH 5. Alba Regia Rendészeti Komendáns ezred (Székesfehérvár) A címerpajzs (amely a Magyar Honvédséget szimbolizálja) fölött a királynői korona és a vörös-fehér pajzsban lévő kisebbített pajzs Székesfehérvárhoz való kötődést fejezi ki. A kisebbített székesfehérvári pajzsot mindkét oldalról egy-egy oroszlán tartja, amely az ezred erejére utal. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 34 MH 89. Szolnok Vegyes Szállítórepülő Dandár (Szolnok) A babérkoszorúval övezett címer Szolnok város címere a csapat helyi kötődését, a légcsavar a repülést fejezi ki. A dandár karjelzésének megtervezését Békési József parancsnok írnoka végezte el, az első rajzot, majd a felterjesztett változatot is ő készítette el. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés szállítórepülő század Feketével szegélyezett alul ível kör. Benne kék alapon fekete sugarakkal szabdalt háttér előtt barna földgömbszeleten álló felmálházott dromedár. Jobbról és balról arany-ezüst babérág. Alul, kék szalagdíszben arany szárnyas propeller. Fent félkörben jelmondat: BÁRMIT, BÁRHOVÁ, BÁRMIKOR. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés szállítóhelikopter század (MI-8) Feketével szegélyezett arannyal és ezüsttel hétszer vágott gótikus pajzs. A hétszer vágott mezőben lángolt fújó arany sárkány. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 14

15 37 2. szállítóhelikopter század (MI-8) Feketével szegélyezett, kék alapú fekvő oválisban arany szárnyakkal ékített ezüst helikopter. Fölül vörös betűkkel HIP. A karjelzést Kiss István tervezte. A jelvény alapötletét a Sikorsky helikoptergyár egyik emblémája ihlette. A helikopter mögött a lapátvégi áramlás látható sárga színnel, mely az eredeti felvarrón fluoreszkáló cérnával volt hímezve. A karjelzésből több változat is készült, melyek csak színben különböztek egymástól, ezek közül választott a század szavazással. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés könnyűhelikopter század Feketével szegélyezett égkék körben pávaszemes pillangó. Fölötte feketével PILLE. A század tagjai szerettek volna egy századjelvényt készíteni, de nem tudtak megegyezésre jutni. Az ötletadó végül Nagy János pilóta, századparancsnok-helyettes volt, aki a gyermeke kis fürkész c. könyvsorozatából, a lepkékkel foglalkozó részből választotta ki a karjelzésben szereplő Kardszárnyú Lepkét. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés könnyűhelikopter század Feketével szegélyezett ívelt tetejű pajzsban fekete-arany alapon, arany koronából emelkedő ezüst páncélos lovag fekete-arany szárnyakkal. A páncélos lovag néven ismert karjelzést Sarkadi István pilóta javaslatára készült el. A tervezetet Sienkiewicz: Tűzzel-vassal című könyvéből készült filmben látott lengyel szárnyas huszárok alakja ihlette meg. Végül a karjelzés alakját Udvardy Róbert pilóta tulajdonában lévő történelmi naptár lovagfigurái közül választották ki és Gál Gusztáv ny. főiskolai tanár rajzolta meg. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 40 Javító osztály Feketével szegélyezett arannyal és kékkel hasított tárcsapajzsban arany raktárépület fölött franciakulcsot markoló repülő sólyom. A századjelvényt Szőke Gyula, a hajtómű műhely parancsnoka tervezte meg. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 15

16 41 Ejtőernyős és légideszant kiszolgáló század Feketével szegélyezett ezüst alapú csücskös talpú pajzsban, nemzetiszínű ejtőernyőben arany karddal vágott szárny SZOLNOK felirattal. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 42 MH 93. Vitéz Háry László Vegyes Repülő Osztály (Tököl) A csapatkarjelzés, amelynek tervezésében közreműködött Háry Kálmán, a névadó testvérbátyja szimbolizálja a repülést (légcsavar) a légtér (kék mező) védelmét (sas). Az olajág a katonai hűséget jeleníti meg. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 43 MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóalj (Eger) A két mezőre osztott pajzs a védelem, a keresztbe tett kardok a lovagiasság, az ejtőernyő a mélységi felderítést, az ágaskodó egyszarvú és a várfal Eger várost szimbolizálja. A kékpiros háttérszín a város színe. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 44 MH 34. Bercsényi László Felderítő Zászlóalj (Szolnok) Az alapszín világoskék, benne nyitott ejtőernyő, az ernyő felett Bercsényi felirat, és a 34.- es szám az alakulat neve és száma található. A kitárt sasszárny által közrefogott hasított pajzs alsó részén a városba torkolló két folyó a Tisza és a Zagyva jelenítődik meg. A keresztbe rakott kard, a tölgy és az olajág a katonai jelleget fejezi ki. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 16

17 45 MH 32. Budapest Őrezred (Budapest) Az alkalmazott színek és ábrák piros és arany, illetve a 32. számot tartó oroszlán és griff Budapest főváros jelképei, a kék színű 32.-es szám Budapest háziezrede, a 32. gyalogezred megkülönböztető színére utal. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 46 Honvéd Folyami Flottilla (Budapest) A hivatásos állomány a zubbony bal-alkaron viselte az arannyal hímzett horgonyt, amely a hajósok általános szimbóluma. A sorállomány a többi csapattól eltérően ugyancsak a zubbony bal alkarján viselte a csapatkarjelzést, amely a tisztek jelzésének egyszerűsített és ezüstszínű változata. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 47 MH 1. Honvéd Tűzszerész és Aknakutató Zászlóalj Feketével és bíborral szegélyezett aranymezejű ovális pajzsban nemzeti színű sávval díszített fekete szárnyas bomba, kétoldalt szablyás tölgyfalombbal övezve. Fölül 1945, alul TÜZSZERÉSZ felirat. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 48 MH 20. Aulich Lajos Rendészzászlóalj Arannyal szegélyezett barna alapú ívelt pajzsban zöld-arany körrel övezett arany kard keresztezett karabélyokkal. Az ívben alul KATONAI RENDÉSZ felirat. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 17

18 49 MH 15. Esze Tamás Híradóezred (Vác) Az ellipszis alakú mezőben elhelyezkedő diadalív Vác városát, a színösszeállítás és a híradó jelvény a csapat rendeltetését szimbolizálja. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 50 MH 301. Gáspár András Műszaki Mentőezred (Aszód) A műszaki jelvény és a vegyivédelmi jelvény az alakulat rendeltetését szimbolizálja. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 51 MH 40. Galga Vezetésbiztosító Ezred (Aszód) A csapatjelzés színei (kék-arany) és a mondabeli egyszarvú (unikornis) Aszód város címerére, egyben a várossal kialakított kapcsolatokra utal. A Galga felirat az alakulat és egyben a környéken található folyó neve, az alsó felirat pedig a helyőrség helyét jelzi. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 52 Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (Budapest) Az egyszerű ősi pajzsforma a védelem hadtörténeti szimbóluma, a könyv a hadi tudományokat (általában a tudományokat) kifejező szimbólum. A könyvre helyezett tölgyfaág a tudásra épülő erőre, és az előremenetel perspektívájára utal. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 18

19 53 Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola (Budapest) Az alapmező közepén a nemzeti színű pajzs mögött elhelyezkedő dárda kettős a tisztességet és a becsületet, a Bolyai kardot tartó turulmadár, mint Magyarország totemállata a nemzeti értékekre utal, másfelől a Főiskola életében igen jelentős hagyomány felelevenítését, a 100 napos ünnepségen átadásra kerülő díszkardot jelképezi. A csapatkarjelzés alapötletét a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége szervezet jelvénye adta. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 54 Kossuth Lajos Katonai Főiskola (Szentendre) A csapatkarjelzésben főként a hagyományos motívumok találhatóak meg, mint pl. az Árpád-házi királyok és fejedelmek címerének színei, a kard, az olajág. Ezek a motívumok a nemzeti és katonai értékek tiszteletben tartását jelképezik. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 55 MH 43. Nagysándor József Híradóezred (Székesfehérvár) A vörössel és kékkel két mezőre osztott pajzs és a felső részen elhelyezett csücskös pajzs és benne a vár a helyőrségre utal, a szegélyen elhelyezett felirat a névadó megnevezése, a 43.- as szám az alakulat MH számozása, a középen elhelyezett villámköteg a híradó csapatok fegyvernemi jelzése. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 56 MH 78. Elektronikai Harc Század Feketével szegélyezett ívelt talpú pajzsban ezüst-kék félköríves alapon ezüst bástyából kiemelkedő háromágú arany villám, 78 felirattal. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 19

20 57 MH 11. Perczel Mór Légvédelmi Vezetési Század Feketével szegélyezett vörös alapú háromszögletű pajzsban fekete denevér sziluett; fölül arany TATA felirat. A karjelzést Bodnár Csaba tervezte meg és az első darabokat a századparancsnok felesége gyártotta le kézzel. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 58 MK Katonai Biztonsági Hivatal Bíbor alapon arany körben mellén MH pajzsot viselő kardot markoló ezüst turul, alul tölgy-és olajág koszorú. Körben arany felirat KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 59 MH Légvédelmi Parancsnokság Feketével szegélyezett királykék alapú körben égkék alapú osztott kör. Benne arany koronából emelkedő arany szárnyas arany kard. Körben ezüst felirat LÉGTERÜNKET VÉDELMEZZÜK*VESZPRÉM* Rendszeresítést elrendelő parancs: 2/1994. (HK 9.) MH parancsnoki intézkedés 60 MH 11. Duna Légvédelmi Rakétadandár Az ellipszis alakú karjelzés közepén lévő hullámvonal, a D betű és a Duna felirat egyaránt az alakulat megnevezését szimbolizálja. A felső részen látható szárnyak és a kardok a légi csapatokra utalnak. Rendszeresítést elrendelő parancs: 2/1994. (HK 9.) MH parancsnoki intézkedés 20

ADALÉKOK A TŰZOLTÓZÁSZLÓK TÖRTÉNETÉHEZ

ADALÉKOK A TŰZOLTÓZÁSZLÓK TÖRTÉNETÉHEZ Dr. Hadnagy Imre József ADALÉKOK A TŰZOLTÓZÁSZLÓK TÖRTÉNETÉHEZ A zászlók már évezredekkel ezelőtt az együvé tartozás, egy közösség összetartó erejének szimbólumaként jelentek meg. Talán legkorábban a katonák

Részletesebben

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945 Doktori (PhD) értekezés A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945 Sallay Gergely Debreceni Egyetem BTK 2008 Én, Sallay Gergely, teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy

Részletesebben

MUNKAANYAG. Csomós István. Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban. elfoglalt helye, a magyar államiság ezer esztendeje és

MUNKAANYAG. Csomós István. Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban. elfoglalt helye, a magyar államiság ezer esztendeje és Csomós István Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye, a magyar államiság ezer esztendeje és hadtörténelmi sikerei A követelménymodul megnevezése: Katonai alapfeladatok A követelménymodul

Részletesebben

I. RÁKÓCZI GYÖRGY CÍMERADOMÁNYAI*

I. RÁKÓCZI GYÖRGY CÍMERADOMÁNYAI* MAGYAR ANNA I. RÁKÓCZI GYÖRGY CÍMERADOMÁNYAI* Heraldika (pajzs, sisakdísz) Az erdélyi udvari kancellárián született másolati könyveknek a Kolozsmonostori Konvent Levéltárában fennmaradt, s ma a Magyar

Részletesebben

II. évfolyam, 3. szám

II. évfolyam, 3. szám ISSN 2063-0077 A MAGYAR CSALÁDTÖRTÉNET-KUTATÓ EGYESÜLET KIADVÁNYA Az érszakácsi református anyakönyv egyik lapja. Fotó: Hunyady László II. évfolyam, 3. szám 2012 TARTALOM a MAGYAR CSALÁDTÖRTÉNET- KUTATÓ

Részletesebben

Gulyás Géza alezredes

Gulyás Géza alezredes Doktori (PhD) értekezés Gulyás Géza alezredes 2011 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR Hadtudományi Doktori Iskola Gulyás Géza alezredes A MAGYAR HONVÉDSÉG TÁBORI TÜZÉR TÁMOGATÁSÁNAK

Részletesebben

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD. www.honvedelem.hu. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. augusztus XXIII. évf. 8.

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD. www.honvedelem.hu. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. augusztus XXIII. évf. 8. ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. augusztus XXIII. évf. 8. szám 390 Ft HmA agyar www.honvedelem.hu LÉGY RÁ MÉLTÓ! 14 Kőbe vésve, bronzba öntve VÁNDORLÓ HONVÉDSÍROK

Részletesebben

Szakdolgozat A MAGYAR LÉGIERŐ ÚJJÁSZERVEZÉSE, A SUGÁRHAJTÁSÚ REPÜLŐGÉPEK RENDSZERBE ÁLLÍTÁSÁIG 1945-1952

Szakdolgozat A MAGYAR LÉGIERŐ ÚJJÁSZERVEZÉSE, A SUGÁRHAJTÁSÚ REPÜLŐGÉPEK RENDSZERBE ÁLLÍTÁSÁIG 1945-1952 Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szakdolgozat A MAGYAR LÉGIERŐ ÚJJÁSZERVEZÉSE, A SUGÁRHAJTÁSÚ REPÜLŐGÉPEK RENDSZERBE ÁLLÍTÁSÁIG 1945-1952 Készítette: Némedi-Varga Dávid Történelem-kommunikáció

Részletesebben

ONVÉD HOGY NE A VÍZ LEGYEN AZ ÚR... agyar ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2013. június XXIV. évf. 6.

ONVÉD HOGY NE A VÍZ LEGYEN AZ ÚR... agyar ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2013. június XXIV. évf. 6. ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2013. június XXIV. évf. 6. szám 390 Ft HmA agyar www.honvedelem.hu HOGY NE A VÍZ LEGYEN AZ ÚR... 14 Fotó: Rácz Tünde Kőbe vésve, bronzba

Részletesebben

A TŰZOLTÓK DÍSZKARDJA, RŐZSEKÉSE, DÍSZTŐRE

A TŰZOLTÓK DÍSZKARDJA, RŐZSEKÉSE, DÍSZTŐRE Dr. Hadnagy Imre József A TŰZOLTÓK DÍSZKARDJA, RŐZSEKÉSE, DÍSZTŐRE BEVEZETÉS Tűzoltó ruházat és felszerelés rendszeresítésének, egységesítésének, valamint viselésének a kérdése nagy valószínűséggel csak

Részletesebben

Puskás Híradó. a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület kiadványa. megjelenik félévenként

Puskás Híradó. a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület kiadványa. megjelenik félévenként Puskás Híradó a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület kiadványa VI. évfolyam 1. szám megjelenik félévenként 2008. március Ő S S Z E L 10 É V E S A Z E G Y E S Ü L E T A Puskás Tivadar Híradó Bajtársi

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLV.) Új folyam I. 2010. 2. szám folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/katona-andras-a-honvedelemrol-ahadseregrol-szolo-ismeretek-tanitasanak-modszertani-kerdesei/

Részletesebben

16. évfolyam 4. szám 2014. szeptember október

16. évfolyam 4. szám 2014. szeptember október 16. évfolyam 4. szám 2014. szeptember október Tisztújító küldött közgyűlés Az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja alapszabályának II. fejezet, 2/c. pontja értelmében tisztségújító küldöttközgyűlést kell

Részletesebben

ELSŐ VILÁGHÁBORÚS JELVÉNYEK A DÉRI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBEN

ELSŐ VILÁGHÁBORÚS JELVÉNYEK A DÉRI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBEN A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 64. Felelős kiadó: dr. Lakner Lajos megyei múzeumigazgató Krankovics Ilona Sallay Gergely Pál ELSŐ VILÁGHÁBORÚS JELVÉNYEK A DÉRI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBEN Debrecen,

Részletesebben

XVI. évfolyam 2013. december 4. szám. Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk!

XVI. évfolyam 2013. december 4. szám. Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk! XVI. évfolyam 2013. december 4. szám Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk! Halottainkra emlékeztünk 2013 Tartalom Halottainkra emlékeztünk 2 Vezetők és

Részletesebben

ONVÉD REPÜLŐNAP FÖLDÖN-ÉGEN. agyar ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2013. július XXIV. évf. 7.

ONVÉD REPÜLŐNAP FÖLDÖN-ÉGEN. agyar ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2013. július XXIV. évf. 7. ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2013. július XXIV. évf. 7. szám 390 Ft HmA agyar www.honvedelem.hu REPÜLŐNAP FÖLDÖN-ÉGEN 14 Kőbe vésve, bronzba öntve A NEMZET ATYJA Fotó:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Csomós István. A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe. az ország függetlenségének és Európa békéjének

MUNKAANYAG. Csomós István. A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe. az ország függetlenségének és Európa békéjének Csomós István A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában; hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés, A

Részletesebben

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! www.honvedelem.hu ONVÉD. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2013. április XXIV. évf. 4. szám 390 Ft HAZATÉRÉS

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! www.honvedelem.hu ONVÉD. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2013. április XXIV. évf. 4. szám 390 Ft HAZATÉRÉS ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2013. április XXIV. évf. 4. szám 390 Ft HmA agyar www.honvedelem.hu HAZATÉRÉS 14 Fotó: Galovtsik Gábor Kőbe vésve, bronzba öntve AZ EMBER,

Részletesebben

tanulmány Corona angelica Rácz Lajos Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól

tanulmány Corona angelica Rácz Lajos Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól tanulmány Rácz Lajos Corona angelica Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól Regnum a gente in gentem transfertur. 1 Corona sacra corona angelica Közismert, hogy a magyar királyi korona

Részletesebben

LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON

LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

Puskás Híradó. a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület kiadványa. X. évfolyam 1. szám 2012. április. megjelenik félévenként

Puskás Híradó. a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület kiadványa. X. évfolyam 1. szám 2012. április. megjelenik félévenként Puskás Híradó a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület kiadványa megjelenik félévenként X. évfolyam 1. szám 2012. április S ZÜ L E T É S N A P II K Ö S ZÖ N TŐ Tisztelt Altábornagy Bajtárs! Kedves Miklós!

Részletesebben

KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST

KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT XIII. évfolyam 4. szám 2014. november FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tudományos-szakmai folyóirata Felelős kiadó Kovács

Részletesebben

TARTALOM TANULMÁNYOK. DR. ETTIG ANTAL 5 A katonai ügyészi szervezetrõl

TARTALOM TANULMÁNYOK. DR. ETTIG ANTAL 5 A katonai ügyészi szervezetrõl TARTALOM TANULMÁNYOK DR. ETTIG ANTAL 5 A katonai ügyészi szervezetrõl DR. MÉSZÁROS LÁSZLÓ 13 A katonai büntetõeljárás hatásköri szabályainak változásai DR. CSIHA GÁBOR 19 Katonai Bírák a polgári büntetõbíráskodásban

Részletesebben

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! www.honvedelem.hu ONVÉD. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2013. augusztus XXIV. évf. 8. szám 390 Ft TŰZNYILAK

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! www.honvedelem.hu ONVÉD. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2013. augusztus XXIV. évf. 8. szám 390 Ft TŰZNYILAK ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2013. augusztus XXIV. évf. 8. szám 390 Ft HmA agyar www.honvedelem.hu TŰZNYILAK 14 Fotó: Rácz Tünde A nyolc katonai parcella felett 1993-tól

Részletesebben

HOn éd altiszti. Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján

HOn éd altiszti. Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján XXV. évfolyam 2014/4 HOn éd altiszti f o l y ó i r a t hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek

Részletesebben

AZ ALTISZTKÉPZÉS ÚJ RENDSZERÉRŐL

AZ ALTISZTKÉPZÉS ÚJ RENDSZERÉRŐL AZ ALTISZTKÉPZÉS ÚJ RENDSZERÉRŐL BAJTÁRSIASSÁG TEGNAP, MA, HOLNAP 2 ALTISZTEK A NEMZET SZOLGÁLATÁBAN 3 TANÁCSKOZTAK A vezénylőzászlósok 4 PÉLDAMUTATÓ HELYTÁLLÁS 4 KECSKEMÉTI VIZIT 5 VESZPRÉMBEN JÁRT A

Részletesebben

Krivács Györgyné. Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között. PhD értekezés

Krivács Györgyné. Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között. PhD értekezés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Krivács Györgyné Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között PhD értekezés Tudományos témavezető: Dr.Horváth

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V.

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. évfolyam 3. szám 2006. szeptember FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan ÉRTESÍTŐ A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA Megjelenik időszakosan 2012. március 2012/1 Tisztelt Adófizető Honpolgár! Amennyiben más szervezetnek még nem kötelezte el magát, kérjük, ajánlja fel

Részletesebben

XXI. évfolyam 2009/1. Tanácskoztak a vezénylõzászlósok

XXI. évfolyam 2009/1. Tanácskoztak a vezénylõzászlósok HONVÉD ALTISZTI F O L Y Ó I R A T XXI. évfolyam 2009/1. Tanácskoztak a vezénylõzászlósok Tartalom EMLÉKPARK SZELEVÉNYEN 2 ÖTÖDIK ALKALOMMAL 3 4 FIELDCRAFT (AVAGY ÁLTALÁNOS KIKÉPZÉS ANGOL MÓDRA) II. rész

Részletesebben