A Magyar Honvédség karjelzései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Honvédség karjelzései"

Átírás

1 A Magyar Honvédség karjelzései

2 Összeállította: Besenyő-Buda János ISBN

3 Lectori salutem! A kötet, melyet a kezében tart a tisztelt olvasó első összefoglalója egy, a Honvédségben szűk húsz éve feltűnt és azóta már-már szenvedélyesen gyártott, viselt és számos vitát is gerjesztő jelenségnek, a katonai identitás egyik legnépszerűbb nemzetközi jelének, a karjelzésnek. Az két évtizede még csak elszórtan megjelenő jelzés használata azóta beépült a magyar haderő szabályzataiba, és mára már kimondható, hogy ha nem is vált, hisz ilyen rövid idő alatt nem is válhatott hagyománnyá, de a legjobb úton jár, hogy végérvényesen az legyen. A hagyomány vélemények, hitek és szokások átörökítése a generációk között. Az átadás lehet tudatos, gyakrabban spontán, az egyént körülvevő társadalom életmódjának, szokásainak a társadalom által többékevésbé kötelezően elvárt követése. A hagyományok a hozzájuk csatlakozó rítusokkal és kultuszokkal az adott kultúrára, kultúrkörre jellemző rendszert alkotnak. Együtt fejlődnek, változnak a létrehozó kultúrával, társadalommal. Egyes elemeik elhalványodnak, majd eltűnnek, új társadalmi helyzetben új tradíciók születnek, esetenként az adott kultúrát vagy társadalmat körülvevő idegen kultúrák hagyományaiból is merítenek. A hagyományok alakulása, változása vagy átvétele történelmileg általában lassú folyamat. Gyors vagy annak tűnő változások csak nagy ideológiai vagy társadalmi váltáskor következnek be. Azonban ezekben a történelmi pillanatokban sem teljes a változás, a régi kultúra, tradíció elemei, ha módosulva is, de beépülnek az újba, és egy, csak az adott társadalomra jellemző bővített rendszerét hozzák létre a hagyománynak. Hagyományai nemcsak a társadalmaknak, de az azokat felépítő kisebb közösségeknek is vannak, a nagy társadalmi csoportoktól kezdve a területi közösségeken, szakmai szerveződéseken, baráti körökön és családokon át egészen az egyénig. Minél zártabb egy közösség, minél speciálisabb feladatra szerveződött, annál erőteljesebb, csak rá jellemző, a többi csoporttól magát tudatosan megkülönböztető hagyományrendszert alakít ki, melyhez éppen zártsága miatt rendkívül ragaszkodik. A hadsereg az egyik legspeciálisabb feladatra létrejött korporatív testület, melyet éppen ez a speciális feladat és erős hierarchikus jellege a társadalmak egyik legzártabb közösségévé tett és tesz. Folyományaként hagyományai csak rá jellemző elemeket tartalmaznak. A rá alatt itt a világ összes fegyveres testületét értjük, a múltban, jelenben és jövőben. Ezt a kialakult rendszert a nemzetközi szakirodalom warrior cult -nak, azaz a harcos, a harcolók kultuszának nevezi. Számos eleme közül az egyik legjellemzőbb azoknak a jelzéseknek, jeleknek és jelképeknek a használata, melyek az egyes harcost szűkebb és tágabb katonai közösségéhez fűzik. Melyeknek révén önmagát a közösség részének, de fontos részének tekintheti, és a közösség is érezteti vele, hogy tagja annak. Az egy mindenkiért, mindenki egyért elv tárgyi megjelenései ezek a jelek: a csapatzászlótól egészen a karjelzésig. A legkorább megjelenő ilyen jelzés, amely az idők során jelképpé vált, a zászló. A csapatzászló, az alakulatzászló. Az állandó, professzionális hadseregekben a zászlók szigorúan szabályozottak, egyéni elképzeléseknek, jeleknek rajtuk nincs helye, hiszen az alakulat tagjait és hagyományait térben és időben összekötő szerepük felett ott van az államhoz való tartozás, az államnak tett esküre való állandó emlékeztetés funkciója is. Ezért már a római légiók is, ha a sasokat és más jelvényeket nem is alakíthatták át, légiónként a csakis rájuk jellemző mellékneveket Fulminax, Pia fidelis, adták, hogy e nevek által is elkülönüljenek a többiektől, és büszkék lehessenek a saját, így megkülönböztetett közösségükre. A középkorban a saját közösség elválasztása a többiektől könnyebb volt. Hiszen a lovag saját jeleit, zászlaját, címerét, sisakdíszét viselte, és értelemszerűen kísérete és katonái is az ő jelével mentek harcba. Az uralkodó katonái pedig a szuverén, vagyis az állam jelzéseit hordták. Az állandó hadsereg kialakulásával a helyzet megváltozott. Professzionális hadseregek az utolsó gombig és leheletig szabályozzák katonáik környezetét és életét, hiszen ettől válnak azzá, amik, állandó hivatásos haderővé. Az ember azonban már olyan, hogy szereti kimutatni, hogy ki ő és hova tartozik. Ezért a különböző haderő- és fegyvernemek már igen korán igyekeztek viseletükkel is elkülönülni, és ezen az elkülönülésen belül a kisebb egységek még tovább tágítani a lehetőségeket, saját önazonosságuk megteremtésére. Így jelentek meg a fegyvernem színek, az elkülönítő viseleti darabok, az ezred melléknevek, az ezredindulók. 3

4 Az 1848/49-es szabadságharc 9. honvédzászlóalja büszkén viselte, a többi zászlóalj által szívből irigyelt, kitüntetésként kapott vörös sapkát és a vörössapkás melléknevet. A Monarchia idején a fegyvernem színeken kívül, különösen az új szakszolgálatok különböző jelképeket kreáltak maguknak, ezek azonban nem lévén hivatalosak, legfeljebb a katonai szubkultúrában hatalmas népszerűségre szert tevő szolgálati emléklapokon, emléktárgyakon és a katonák által készített relikviákon jelenhettek meg. Az 1914 őszén hadba vonuló katonák még régi jelképeik alatt masíroztak a csataterekre. A lövészárkok és kavernák valósága azonban sok mindent elfeledtetett a megszokott jelképekből, és sok újat is hozott. A frontszolgálat által mindennél jobban összekovácsolódott katonák identitásuk erősítésére, alakulatuk vitézségének hirdetésére, új jelképhordozót, az alakulatjelvényt alkották meg. Ezek a jelvények csak kisebb részben voltak hivatalosak, nagyobbik részüket egyszerűen önmaguknak csináltatták. Az új szakszolgálatok és fegyvernemek mind új jelképet választottak maguknak. Megjelent a légierő és vele a légierők nemzetközi jele a szárny vagy a sas, a rohamcsapatok halálfeje, a hegyivadászok havasi gyopára. Sokat közülük a Nagy Háború után, már a bajtársi közösségek készíttettek, emlékül az együtt töltött időre. Az első Magyar Népköztársaság idején terveztette meg Károlyi Mihály az első hadseregjelvényt. Ez a kardos turul első felbukkanása a hivatásos magyar haderőben. A Tanácsköztársaság folytatta az alakulatjelvények használatát, gyakorlatilag ezek voltak az egyetlen csapatazonosító jelek. A két világháború között inkább a csapatnévadásra és a különböző szolgálatok védőszentjei ünnepének tiszteletére fektették a hangsúlyt, de fel-felbukkant néhány egyedi alakulatjelzés is. A háborúban felszálló légierő pedig, német hatásra ugyan, de minden repülőszázadának külön nevet és jelet készített. A háború után történtek kísérletek alakulatjelzések készítésére, de ezek a nagy fordulat miatt nem folytatódtak. Az ötvenes, hatvanas és hetvenes években a szent titkosítás és egységesítés jegyében semmiféle egyéniesedésnek nem volt helye, a politika rettegett a közösségek esetleges túlzott összekovácsolódásától. Ez a helyzet, az önazonosító jelek hiánya, 1989 után gyökeresen megváltozott. Az új társadalmi rendszerben már szükség volt és van a testületi azonosság erősítésére, a csapathoz való tartozás érzésének megszilárdítására. Ezt fokozta még az új szövetségi rendszer, amelynek jeleit és jelzéseit immár, nemcsak hogy megismerhették a katonák, de maguk is szerettek volna valami hasonló, csak rájuk jellemző jelet viselni. Így vették át, az egyébként világszerte használt, de leginkább az amerikai hadseregben népszerű karjelzést. Alulról jövő kezdeményezésüket az állami és hadseregvezetés elfogadta. Minimális szabályozás után mindenki megkezdhette saját jelének megalkotását. Ebben a könyvben a kilencvenes évektől készült és használt karjelzések találhatók. Rendszeresítettek és nem rendszeresítettek is. Formájuk, képi világuk, jeleik nagyon változatosak. A komolykodó címerszerű jelzésektől, az elvontabb vagy nagyon is naturális ábrákon át, a humoros, néha meghökkentő rajzolatokig. Hadkiegészítő parancsnokságok jelzéseitől az Afganisztánban szolgáló egységek saját, a helyszínen készült változatáig. A szerző és gyűjtő Besenyő (Buda) János őrnagy hatalmas munkát végzett, hiszen némelyik karjelzés ma már fellelhetetlen, gyűjtők álma. Csak remélhetjük, hogy egyszer lesz lehetőség és idő ezeket a jelzéseket alaposabban feldolgozni, szimbolikájukat értelmezni. Addig is ne felejtsük el, hogy a légiók ezüst sasa és az Afganisztánban szolgáló felderítők patkánya ugyanazért született meg és létezik, amit Hartman őrmester Kubrick filmjében a Full Metal Jacket-ben fogalmazott meg. Szavai ugyan a tengerészgyalogosoknak szóltak, de ha a megnevezéstől eltekintünk, azt a másik vagy a saját alakulatunkkal behelyettesítjük, azok a világ minden katonájára érvényesek, és a legjobban kifejezik, hogy mi is, és miért létezik a warrior cult és egyik kifejezési formája, a karjelzés. Mostantól kezdve halálotok napjáig, akárhol is vagytok, minden tengerészgyalogos testvéretek... Emlékezzetek szavamra: a tengerészgyalogosok meghalnak, hiszen ezért vagyunk itt. De a Tengerészgyalogság örökké él. És ez azt jelenti, hogy ti is örökké éltek! Cs. Kottra Györgyi főmuzeológus HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 4

5 Rendszeresített és a Honvédelmi Közlönyben megjelent karjelzések Ebben a részben csak azok a karjelzések (illetve azok változatai) találhatóak, amelyeket az érvényben lévő szabályozók szerint a karjelzést rendszeresítő Bizottság jóváhagyott, majd pedig a Honvédelmi Közlönyben kihirdetésre kerültek. Az eredetileg jóváhagyott karjelzéseket számmal jelöltem meg, az egyéb (nem hivatalos vagy szabálytalan ) változatokat pedig számmal és betűvel. A karjelzések áttekintésekor felmerül az a kérdés, hogyan lehetséges, hogy a jóváhagyott változatnak annyifajta és féle változata került a rendszerbe (amelyek sokszor már az eredeti karjelzésre sem hasonlítanak), hogy azok követése már szinte lehetetlen? Először is, az első közel db karjelzést a Hellenix Kft gyártatta le még Görögországban. Akkoriban a számítógép még nem volt olyan mértékben elterjedve, mint most, így a karjelzések dokumentációit nem rögzítették elektronikusan, a kapott színes rajzokat (a hivatalos felterjesztésekben a karjelzéseket temperával illetve vízfestékkel festették meg, és mint mellékletet csatolták a felterjesztésekhez), az eredetben megkapott rajzokat pedig nem őrizték meg. Azzal, hogy milyen színkódokat, illetve milyen cérnát használtak, senki sem törődött. Már ekkor is előfordultak hibás karjelzések, illetve hogy egyfajta karjelzést többfajta színárnyalatban vagy ábrával, esetleg más betűkkel készítettek el. Így történt meg, hogy a Lenti helyőrségben állomásozó, Bottyán János nevét viselő alakulat karjelzéséből két olyan változat is van, ahol a címerállat kétféle változatban található meg, illetve az egyik változatban hiányzik az ékezet a János szóról. Hasonló a helyzet az MH 93. Vitéz Háry László Vegyes Repülő Osztály (Tököl) karjelzésével, ott is hiányzik egy ékezet. Azonban később más cégeknél (Jaquard kft, Laskawy és társa, Fikó-Tex Kft stb.) is készültek ilyen karjelzések, ezért van az, hogy a Pest megyei Hadkiegészítő Parancsnokságnak vagy a Katonai Közlekedési Központnak más színárnyalatú vagy szegélyezésű (arany-ezüst) karjelzései készültek el. Persze ezek a karjelzések is kikerültek a csapatokhoz és csak egy-egy jobb szemű katona vette észre a különbözőséget, na meg a gyűjtők. És itt jön be a másik ok, hogy mért van annyiféle karjelzés. Mivel a Honvédség, illetve az alakulatok nem védették le a karjelzéseket, a gyártók, illetve néhány élelmesebb gyűjtő (én inkább kereskedőknek hívnám őket) elkezdte a különféle változatok elkészíttetését, majd árusítását (ezeket nem csak a gyűjtők, de a katonák is megvásárolták és persze viselték is). Persze nem csak ezért van ennyiféle változat, ugyanis a karjelzéseket több cég is gyártotta az elmúlt évek során, akik nem mindig ugyanazzal a fajta alapanyagokkal dolgoztak, mint az elődjeik, így szintén előfordul az, hogy egy alakulat karjelzése többfajta (egymáshoz közelálló) színváltozatban készült el. Az is problémát jelentett, hogy a karjelzések egy jó része nem volt megvásárolható a Katonai Ruházati Boltokban, így a katonák kerestek maguknak olyan hímző szakembereket (Pétervári István, stb.) akik egy adott rajz alapján lehímezték az eredetileg szövött karjelzéseket. Ezért is fordulhat elő, hogy egyfajta karjelzés szövött és hímzett változatban is megtalálható. Ezeknek a karjelzéseknek az összegyűjtése és leírása annak ellenére, hogy a Honvédelmi Közlönyökben folyamatosan megjelentek, nem volt egyszerű. A karjelzések leírásai csak 1999-óta kutathatóak, ugyanis az előtte felterjesztett anyagok nem kerültek megőrzésre. Csak hosszas kutatómunkával sikerült a felterjesztések egy részét megtalálni. Volt olyan, amit a már nyugdíjba vonult katonáktól sikerült megkapni, de olyan is, amit a szemétégetőből sikerült kimenteni. Volt olyan karjelzés, ami csak fekete-fehér ábrával jelent meg a közlönyben, és mivel az alakulat időközben megszűnt a karjelzés nem került legyártásra. A karjelzést felterjesztő okiratok eltűntek, azonban az alakulat utolsó parancsnoka az egyetlen színes ábrát megőrizte, bekeretezte, majd az irodája falán tartotta. Amikor nyugdíjba vonult, az utódjának nem volt ideje lomolni, mivel külszolgálatba vezényelték, így a kép később hozzám került. Ez alapján készítettük el a Láhner György javítózászlóalj karjelzését. A munkám folyamán nagyon sokan segítettek a karjelzések és a felterjesztő iratok beszerzésében, sőt sokszor azt is megtudtam, hogy mi egy-egy karjelzés története. Ezeket igyekeztem a karjelzések leírásakor is megemlíteni. Sajnos ennek ellenére több karjelzés is volt, amelynek a leírása nem került elő, ekkor sietett a segítségemre a Hadtörténeti Múzeum főmuzeológusa Cs. Kottra Györgyi, aki a magyar katonai zászlók és karjelzések egyik legavatottabb ismerője. Segítségével elkészítettük ezeknek a karjelzéseknek a leírásait is. Bár nem írhatom le ide mindazoknak a nevét, akik segítették ennek a kiadványnak a létrejöttét, de azért néhányat szeretnék kiemelni közülük és ezúton is megköszönni az önzetlen segítségüket: Baczoni Tamás őrnagy, Böröndi Gábor ezredes, Bujdosó Brigitta főtörzsőrmester, Győri János alezredes, Huszti András dandártábornok, Istella Csilla főhadnagy, Kádár József őrnagy, Kántor Antal alezredes, Kékesi Mihály alezredes, Kis Gábor, Kovács Attila főhadnagy, Lamos Imre dandártábornok, Ludányi Gyula rendőr százados, Magó Károly főtörzsőrmester, Mári János alezredes, Megtért István alezredes, Stadler István törzszászlós, Semsei László alezredes, Széplaki Gábor, Szűcs Lajos százados, Tóth Zoltán százados, Török László törzszászlós. A kiadvánnyal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat az alábbi elérhetőségre várjuk: Besenyő János, Budapest, Derű u tel: illetve besenyo hotmail.com. 5

6 1 MH Szárazföldi Csapatok Parancsnoksága Kör alakú, feketével és arannyal szegélyezett kék mezőben a mező felső harmadában vörössel és ezüsttel hétszer vágott csücskös talpú pajzsban (Árpád-házi családi színek) arany oroszlánok által tartott óarany országalma, tetején a kereszt vörös (Székesfehérvár egyik jelképe) vörös-arany babérkoszorúval övezve. A címerpajzs fölött három, altábornagyi hatágú csillag vörössel szegélyezett arany. A pajzstartó koszorú alatt ezüst, szablyát tartó kiterjesztett szárnyú turul. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 2 1 MH 1. Katonai Kerület Parancsnokság Ezüsttel szegélyezett gótikus pajzsban halványszürke (világos ezüst) alapon hasított címerpajzs. Jobb mezeje az Anjou (kék alapon három arany liliom) és az Árpád-ház (ezüsttel és arannyal hétszer vágott) színeivel egyszer vágott pajzs. Bal mezejében vörös alapon keresztbe tett szablyák. A pajzs fölött feketével TATA felirat. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 3 MH 2. Katonai Kerület Parancsnokság Feketével és vörössel szegélyezett ívelt pajzsban kék mezőben feketével szegélyezett zöld alapon lebegő kitárt kapujú kétablakos bástya. Jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst tölgykoszorú övezi. Fölül arany KAPOSVÁR felirat, a koszorúk ölelésében arany 2 szám. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 4 MH 3. Katonai Kerület Parancsnokság Feketével és arannyal szegélyezett kék alapú körben ágaskodó arany oroszlán három arany labdával. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 6

7 5 MH Budapesti Katonai Kerület Parancsnokság Feketével szegélyezett ovális. Közepén kék alapú oválisban Budapest körvonala a Dunával, benne a Lánchíd sziluettje feketével. Körülötte a külső ezüst oválisban zöld-arany babérkoszorú. Felül feketével BKK. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 6 MH 8. Kinizsi Pál Harckocsi Dandár (Tapolca) A kék alapszínű csücskös pajzsban a felül elhelyezett felirat és a vártorony a névadóra, az alsó felirat a helyőrségre, a keresztbe tett kardok a fegyveres jellegre, a babérágak a katonai dicsőségre utalnak. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 7 MH 37. Savaria Gépesített Lövészdandár (Szombathely) A csücskös talpú pajzson elhelyezett motívumok közül a felirat és a sisak a település római kori eredetére, a keresztben elhelyezett két kard a fegyveres szervezetek általános szimbóluma, a lovagkereszt pedig a becsületet, a lovagiasságot fejezi ki. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 8 MH 93. Jurisics Miklós Páncéltörő Tüzérezred (Szombathely) A három mezőre osztott csücskös pajzs mindhárom része a névadó Jurisics Miklósra utal vissza. A felső rész a Jurisics család címere, az alsó pedig a kőszegi várat jelképezi, amelyet a törökök sikertelenül ostromoltak 1532 augusztusában. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 7

8 9 MH 87. Bem József Légvédelmi Tüzérezred (Nagyoroszi) A világoskék alapszínű csücskös pajzsban alul elhelyezett motívum a tőből levágott kardot tartó fél kar, fölötte a hold és a hatágú csillag Hont vármegye címerének részlete. A felirat a helyőrségre, a felül elhelyezett fegyvernemi jelvény az alakulat rendeltetésére utal. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 10 MH 18. Báró Nádasdy Ferenc Műszaki Ezred (Győr) A gazdagon díszített karjelzés báró Nádasdy Ferenc, a nagy fekete bég, az alakulat névadója címerének motívumaira épül. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 11 MH 123. Eötvös József Vonalépítő Híradóezred (Ercsi) A háromszögű pajzs sötétkék alapszíne és szegélye a híradócsapatok hagyományos fegyvernemi színe, a sárga keretben lévő felirat a helyőrségre utal, a számozás az alakulat MH száma, a villámköteg a híradócsapatok fegyvernemi jelvénye. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 12 MH 74. Arrabona Felderítő Zászlóalj (Győr) A négy mezőre osztott csücskös pajzsban elhelyezett római kori sisak és a keresztbe tett római kardok a helyőrség római-kori eredetére utal vissza, a felirat a város latin neve és egyben az alakulaté is. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 8

9 13 MH 14. Thury György Gépesített Lövészdandár (Nagykanizsa) A pajzs Nagykanizsa címerének alakja, egyúttal jelképezi a Honvédséget is, amelynek a fűzöld alapszíne hagyományosan a lövészek fegyvernemi színe, az ezüstszínű bástya jelképezi Thury György várát, melyet a törökök ellen védett, de ez egyben Nagykanizsa címerének részét is képezi. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 14 MH Bottyán János Gépesített Lövészdandár A párducfej az elszántságot és bátorságot tükrözi, amely kifejezi a dandár erejét, harckészségét. Közvetve utal a korszak főurainak díszöltözetére (párduckacagány) is. A felirat a dandár névadóját és a helyőrséget jelzi. A fekete háttér szín pedig a páncélos egységek fegyvernemi színe. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 15 MH 101. Szigetvári Zrínyi Miklós Tüzérdandár (Pécs) A tüzér jelvény a fegyvernem, a dzsámi Pécs város jellegzetes szimbóluma, mely a Misina hegyen lévő TV toronnyal együtt a helyőrséghez való kötődést fejezi ki. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 16 MH 36. Gábor Áron Páncéltörő Tüzérdandár (Kiskunhalas) Összefoglalóan tartalmazza a fegyvernemre, az alakulatra és a városra utaló szimbólumokat. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 9

10 17 MH 35. Dobó István Harckocsidandár (Kalocsa) A gömb forma a tökéletességre, a kék ég a békére, (amely megvédelmezése az MH feladata is) az alsó félkört beívelő babérkoszorú a dicsőséges győzelemre, a várfal az egri hősökre (a dandár Egerből diszlokált Kalocsára), a páncélos lovag a harckocsizók elődjeire utal, szimbolizálja az erőt, a lendületet és a gyorsaságot. A 35.-ös szám a dandár számozása. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 18 MH 44. Tóth Ágoston Tüzérdandár (Marcali) A piros szín és a fegyvernemi jelvény a tüzérséget szimbolizálja, a 44.-es szám az alakulat MH számozását jelenti. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 19 MH 80. Török Ignác Gépesített Lövészdandár (Abasár) A címerpajzs felső része megegyezik Abasár címerével. A korona a falu szülöttére, Aba Sámuel királyra utal. A hármas toronyszerű épület (monostor) az itt működő pálos rendi szerzetesekre emlékeztet, a latin nyelvű felirat a király adományozó okiratának címe (jelentése: adomány Sárnak, azaz Abasárnak). A bőgő szarvasbika a dandár választott címer (jelkép) állata, amely az erdős-hegyes környék szinte mindennapos vadja. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 20 MH 62. Bercsényi Miklós Gépesített Lövészdandár A csapatkarjelzés gróf Bercsényi Miklós címerének felhasználásával lett kialakítva. A pajzs a Bercsényi család címerének bal oldalával egyezik meg, amely a mondabeli egyszarvút (unicornis) ábrázolja, hármas halmon elhelyezett koronán állva. A felső korona a Bercsényi család grófi koronája. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 10

11 21 MH 65. Damjanich János Gépesített Lövészdandár Előkészítő Törzs (Nyíregyháza) A piros színű háromszögben ágaskodó fekete ló utal a városban 1851-től állomásozó különféle lovas alakulatokra (14. huszár ezred, 4. huszár ezred, 1. lovas dandár, a Hajdúsági 15. lovas század stb.) A piros háromszög a szabadságharc piros-zöld farkasfog szegélyezésének egyik eleme, az évi forradalom és szabadságharc emlékére utal, egyúttal a nyírségi régió jellemző színe. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 22 MH 10. Dózsa György Tüzérdandár (Cegléd) A piros mezőben elhelyezett tüzér jelvény a fegyvernemre, a pajzs Cegléd városra utal. A skarlátpiros alapszín a tüzércsapatok hagyományos fegyvernemi színe. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 23 MH 60. Szeged Műszaki Dandár (Szeged) A pajzs felső részében világoskék mezőben a sas, karmai között a karddal a katonai jellegre utal. A színek, a sas és a napkorong egyben Szeged városát is jelképezik. Az alsó rész zöld színe és a fegyvernemi jelvény a műszaki csapatokat, a kék színű hullámos csíkok a két alföldi folyót (Tisza és a Maros) ábrázolják. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 24 MH 87. Szentes Műszaki Technikai Ezred (Szentes) A domináns piros és kék színek Szentes város címerének színei, a kék hullámvonal a Tisza folyóra utal, az ásó a műszaki földmunkákat, a bástya az erődítési építmények készítését, a tölgyfalevél a katonai dicsőséget szimbolizálja. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 11

12 25 MH 27. Magyar Bálint Páncéltörő Tüzérezred (Marcali) A felirat a névadóra, a fonyódi vár kapitányára, az évszám pedig a jogelőd szervezet megalakításának időpontja. A pajzs a páncéltörő tüzérek védelmi feladatait, a bástya a várvédő kapitányt szimbolizálja. A piros-kék színösszeállítás egyaránt visszautal Magyar Bálint várkapitányra és Marcali vörös címerének színére. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 26 MH 5. Elektronikai-harc Ezred (Kiskunfélegyháza) Az alkalmazott jelzések közül a hullámhossz jele, a pajzs az elektronikai védelmet, a rádióadótorony és a lokátor a rádiótechnikai jelleget, a kifelé irányuló nyíl az aktív rádiózavarást, a beérkező nyíl a felderítést jelképezi. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 27 MH 52. Hunyadi Mátyás Javítóezred (Szabadszállás) A csapatkarjelzés alsó felében Szabadszállás város (akkor még nagyközség) címere található, a felső részen a nyitott könyv a jogelőd, az MN Hunyadi Mátyás Kiképző Központra, a könyvre helyezett kalapács és franciakulcs az ezred akkori tevékenységére utalt. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 28 MH 42. Baranya Felderítő Zászlóalj (Pécs) Az ábrán szereplő villámjel a gyorsaság, a határozottság, az erő jelképe és egyben utal az ejtőernyős állomány jelenlétére ( égből a földre ). A kék és sárga színek Pécs város színei. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 12

13 29 MH 13. Türr István Műszaki Ezred (Baja) A zöld színű, kör alakú karjelzés a műszaki fegyvernemi jelvényt, az alakulat névadóját és a helyőrség megnevezését tartalmazza. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 30 MH 5. Bocskai István Gépesített Lövészdandár A pajzs ezüst-piros színe a Bocskai zászló színe, a buzogány és a dörzskerekes pisztoly a kor (XVI.-XVII. század) jellemző fegyvere, a háromrészes korona az ország korabeli megosztottságát szimbolizálja. A B. I. a névadó monogramja, az 5. szám a dandár MH számozása. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 31 Szolnoki Repülőtiszti Főiskola (Szolnok) A kék alapú körben elhelyezkedő szabályos mértani idom nyílhegy alakot formáz, egyben emlékeztet a csiszolt kristálykészítésre is, amely az értékteremtést, felelősségvállalást idézi. Az idom közepén található szárny a repülés szimbóluma. A Főiskola pályázatot írt ki az Iskolajelvény lecserélésére (amiben értelemszerűen a vörös csillag már nem szerepelhetett). Több pályázatot adtak be, melyekből szavazás útján választották ki az új jelvényt. Végül a Főiskola parancsnoka Nagy Szilveszter tábornok pályázata kapta a legtöbb szavazatot. Később a Főiskola karjelzésének is ezt a változatot terjesztették fel. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 32 MH Informatikai Intézet Fekete alapon sárgászöld körben öt, növekvő szélességű arany pólya. Rajta fekete, stilizált I betűben ezüst H. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 13

14 33 MH 5. Alba Regia Rendészeti Komendáns ezred (Székesfehérvár) A címerpajzs (amely a Magyar Honvédséget szimbolizálja) fölött a királynői korona és a vörös-fehér pajzsban lévő kisebbített pajzs Székesfehérvárhoz való kötődést fejezi ki. A kisebbített székesfehérvári pajzsot mindkét oldalról egy-egy oroszlán tartja, amely az ezred erejére utal. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 34 MH 89. Szolnok Vegyes Szállítórepülő Dandár (Szolnok) A babérkoszorúval övezett címer Szolnok város címere a csapat helyi kötődését, a légcsavar a repülést fejezi ki. A dandár karjelzésének megtervezését Békési József parancsnok írnoka végezte el, az első rajzot, majd a felterjesztett változatot is ő készítette el. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés szállítórepülő század Feketével szegélyezett alul ível kör. Benne kék alapon fekete sugarakkal szabdalt háttér előtt barna földgömbszeleten álló felmálházott dromedár. Jobbról és balról arany-ezüst babérág. Alul, kék szalagdíszben arany szárnyas propeller. Fent félkörben jelmondat: BÁRMIT, BÁRHOVÁ, BÁRMIKOR. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés szállítóhelikopter század (MI-8) Feketével szegélyezett arannyal és ezüsttel hétszer vágott gótikus pajzs. A hétszer vágott mezőben lángolt fújó arany sárkány. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 14

15 37 2. szállítóhelikopter század (MI-8) Feketével szegélyezett, kék alapú fekvő oválisban arany szárnyakkal ékített ezüst helikopter. Fölül vörös betűkkel HIP. A karjelzést Kiss István tervezte. A jelvény alapötletét a Sikorsky helikoptergyár egyik emblémája ihlette. A helikopter mögött a lapátvégi áramlás látható sárga színnel, mely az eredeti felvarrón fluoreszkáló cérnával volt hímezve. A karjelzésből több változat is készült, melyek csak színben különböztek egymástól, ezek közül választott a század szavazással. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés könnyűhelikopter század Feketével szegélyezett égkék körben pávaszemes pillangó. Fölötte feketével PILLE. A század tagjai szerettek volna egy századjelvényt készíteni, de nem tudtak megegyezésre jutni. Az ötletadó végül Nagy János pilóta, századparancsnok-helyettes volt, aki a gyermeke kis fürkész c. könyvsorozatából, a lepkékkel foglalkozó részből választotta ki a karjelzésben szereplő Kardszárnyú Lepkét. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés könnyűhelikopter század Feketével szegélyezett ívelt tetejű pajzsban fekete-arany alapon, arany koronából emelkedő ezüst páncélos lovag fekete-arany szárnyakkal. A páncélos lovag néven ismert karjelzést Sarkadi István pilóta javaslatára készült el. A tervezetet Sienkiewicz: Tűzzel-vassal című könyvéből készült filmben látott lengyel szárnyas huszárok alakja ihlette meg. Végül a karjelzés alakját Udvardy Róbert pilóta tulajdonában lévő történelmi naptár lovagfigurái közül választották ki és Gál Gusztáv ny. főiskolai tanár rajzolta meg. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 40 Javító osztály Feketével szegélyezett arannyal és kékkel hasított tárcsapajzsban arany raktárépület fölött franciakulcsot markoló repülő sólyom. A századjelvényt Szőke Gyula, a hajtómű műhely parancsnoka tervezte meg. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 15

16 41 Ejtőernyős és légideszant kiszolgáló század Feketével szegélyezett ezüst alapú csücskös talpú pajzsban, nemzetiszínű ejtőernyőben arany karddal vágott szárny SZOLNOK felirattal. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 42 MH 93. Vitéz Háry László Vegyes Repülő Osztály (Tököl) A csapatkarjelzés, amelynek tervezésében közreműködött Háry Kálmán, a névadó testvérbátyja szimbolizálja a repülést (légcsavar) a légtér (kék mező) védelmét (sas). Az olajág a katonai hűséget jeleníti meg. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 43 MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóalj (Eger) A két mezőre osztott pajzs a védelem, a keresztbe tett kardok a lovagiasság, az ejtőernyő a mélységi felderítést, az ágaskodó egyszarvú és a várfal Eger várost szimbolizálja. A kékpiros háttérszín a város színe. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 44 MH 34. Bercsényi László Felderítő Zászlóalj (Szolnok) Az alapszín világoskék, benne nyitott ejtőernyő, az ernyő felett Bercsényi felirat, és a 34.- es szám az alakulat neve és száma található. A kitárt sasszárny által közrefogott hasított pajzs alsó részén a városba torkolló két folyó a Tisza és a Zagyva jelenítődik meg. A keresztbe rakott kard, a tölgy és az olajág a katonai jelleget fejezi ki. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 16

17 45 MH 32. Budapest Őrezred (Budapest) Az alkalmazott színek és ábrák piros és arany, illetve a 32. számot tartó oroszlán és griff Budapest főváros jelképei, a kék színű 32.-es szám Budapest háziezrede, a 32. gyalogezred megkülönböztető színére utal. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 46 Honvéd Folyami Flottilla (Budapest) A hivatásos állomány a zubbony bal-alkaron viselte az arannyal hímzett horgonyt, amely a hajósok általános szimbóluma. A sorállomány a többi csapattól eltérően ugyancsak a zubbony bal alkarján viselte a csapatkarjelzést, amely a tisztek jelzésének egyszerűsített és ezüstszínű változata. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 47 MH 1. Honvéd Tűzszerész és Aknakutató Zászlóalj Feketével és bíborral szegélyezett aranymezejű ovális pajzsban nemzeti színű sávval díszített fekete szárnyas bomba, kétoldalt szablyás tölgyfalombbal övezve. Fölül 1945, alul TÜZSZERÉSZ felirat. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 48 MH 20. Aulich Lajos Rendészzászlóalj Arannyal szegélyezett barna alapú ívelt pajzsban zöld-arany körrel övezett arany kard keresztezett karabélyokkal. Az ívben alul KATONAI RENDÉSZ felirat. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 17

18 49 MH 15. Esze Tamás Híradóezred (Vác) Az ellipszis alakú mezőben elhelyezkedő diadalív Vác városát, a színösszeállítás és a híradó jelvény a csapat rendeltetését szimbolizálja. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 50 MH 301. Gáspár András Műszaki Mentőezred (Aszód) A műszaki jelvény és a vegyivédelmi jelvény az alakulat rendeltetését szimbolizálja. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 51 MH 40. Galga Vezetésbiztosító Ezred (Aszód) A csapatjelzés színei (kék-arany) és a mondabeli egyszarvú (unikornis) Aszód város címerére, egyben a várossal kialakított kapcsolatokra utal. A Galga felirat az alakulat és egyben a környéken található folyó neve, az alsó felirat pedig a helyőrség helyét jelzi. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 52 Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (Budapest) Az egyszerű ősi pajzsforma a védelem hadtörténeti szimbóluma, a könyv a hadi tudományokat (általában a tudományokat) kifejező szimbólum. A könyvre helyezett tölgyfaág a tudásra épülő erőre, és az előremenetel perspektívájára utal. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 18

19 53 Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola (Budapest) Az alapmező közepén a nemzeti színű pajzs mögött elhelyezkedő dárda kettős a tisztességet és a becsületet, a Bolyai kardot tartó turulmadár, mint Magyarország totemállata a nemzeti értékekre utal, másfelől a Főiskola életében igen jelentős hagyomány felelevenítését, a 100 napos ünnepségen átadásra kerülő díszkardot jelképezi. A csapatkarjelzés alapötletét a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége szervezet jelvénye adta. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 54 Kossuth Lajos Katonai Főiskola (Szentendre) A csapatkarjelzésben főként a hagyományos motívumok találhatóak meg, mint pl. az Árpád-házi királyok és fejedelmek címerének színei, a kard, az olajág. Ezek a motívumok a nemzeti és katonai értékek tiszteletben tartását jelképezik. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 55 MH 43. Nagysándor József Híradóezred (Székesfehérvár) A vörössel és kékkel két mezőre osztott pajzs és a felső részen elhelyezett csücskös pajzs és benne a vár a helyőrségre utal, a szegélyen elhelyezett felirat a névadó megnevezése, a 43.- as szám az alakulat MH számozása, a középen elhelyezett villámköteg a híradó csapatok fegyvernemi jelzése. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 56 MH 78. Elektronikai Harc Század Feketével szegélyezett ívelt talpú pajzsban ezüst-kék félköríves alapon ezüst bástyából kiemelkedő háromágú arany villám, 78 felirattal. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 19

20 57 MH 11. Perczel Mór Légvédelmi Vezetési Század Feketével szegélyezett vörös alapú háromszögletű pajzsban fekete denevér sziluett; fölül arany TATA felirat. A karjelzést Bodnár Csaba tervezte meg és az első darabokat a századparancsnok felesége gyártotta le kézzel. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 58 MK Katonai Biztonsági Hivatal Bíbor alapon arany körben mellén MH pajzsot viselő kardot markoló ezüst turul, alul tölgy-és olajág koszorú. Körben arany felirat KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL. Rendszeresítést elrendelő parancs: 39/1993. (HK 24.) MH parancsnoki intézkedés 59 MH Légvédelmi Parancsnokság Feketével szegélyezett királykék alapú körben égkék alapú osztott kör. Benne arany koronából emelkedő arany szárnyas arany kard. Körben ezüst felirat LÉGTERÜNKET VÉDELMEZZÜK*VESZPRÉM* Rendszeresítést elrendelő parancs: 2/1994. (HK 9.) MH parancsnoki intézkedés 60 MH 11. Duna Légvédelmi Rakétadandár Az ellipszis alakú karjelzés közepén lévő hullámvonal, a D betű és a Duna felirat egyaránt az alakulat megnevezését szimbolizálja. A felső részen látható szárnyak és a kardok a légi csapatokra utalnak. Rendszeresítést elrendelő parancs: 2/1994. (HK 9.) MH parancsnoki intézkedés 20

I. fejezet. A város címere. (1) A város címerének leírása:

I. fejezet. A város címere. (1) A város címerének leírása: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a város önkormányzata jelképeinek alkotásáról és használatának szabályozásáról Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

A Tápiószecsői Levente Egyesület zászlójának leírása 2.

A Tápiószecsői Levente Egyesület zászlójának leírása 2. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (I.29.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának történelmi zászlóiról Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS HATÁLYOS RENDELETEI

A ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS HATÁLYOS RENDELETEI A ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS HATÁLYOS RENDELETEI 2015. február 6. A Zala Megyei Önkormányzati Közgyűlés 1/1991. (II.2.) sz. rendelete Zala megye címerének és zászlajának alkotásáról, azok használatának szabályozásáról

Részletesebben

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 38/1996./XI.28/ számú r e n d e l e t e a város jelképeiről és azok használatáról

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 38/1996./XI.28/ számú r e n d e l e t e a város jelképeiről és azok használatáról BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 38/1996./XI.28/ számú r e n d e l e t e a város jelképeiről és azok használatáról Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PAKOD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (III. 16.) KT. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

PAKOD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (III. 16.) KT. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL PAKOD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (III. 16.) KT. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Pakod Község Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 1.

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete. 9/1995/V.9./ÖR. számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete. 9/1995/V.9./ÖR. számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete 9/1995/V.9./ÖR. számú r e n d e l e t e a helyi önkormányzati jelképek alkotásáról és használatának szabályozásáról A Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Módosító rendelet: 25/2011. (X.21.) sz. rendelet

Módosító rendelet: 25/2011. (X.21.) sz. rendelet Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelete a város címeréről, zászlójáról és azok használatáról (egységes szerkezetben) Módosító rendelet: 25/2011. (X.21.)

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/1991. (IV. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. A VÁROSI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALKOTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁRÓL* (Egységes szerkezetben ) I.

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/1991. (IV. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. A VÁROSI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALKOTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁRÓL* (Egységes szerkezetben ) I. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/1991. (IV. 22.) SZÁMÚ RENDELETE A VÁROSI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALKOTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁRÓL* (Egységes szerkezetben ) Paks Város Önkormányzata címert alkot. A város címere: I. FEJEZET

Részletesebben

Az önkormányzat jelképei

Az önkormányzat jelképei Szálka Község Önkormányzatának 3/2000.(VI.07.) sz. rendelete a község jelképeinek alapításáról és használatuk rendjéről a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Epöl Község Önkormányzata az 1990. évi LXV.törvény 1.. /6/ bekezdésének a./

Részletesebben

/2/ A címer hiteles arány és alak szerinti ábrázolását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

/2/ A címer hiteles arány és alak szerinti ábrázolását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Kazincbarcika Város Önkormányzatának 22/1992. (X. 30.) sz. rendelete a városi címer és lobogó alkotásáról és használatáról, valamint az épületek, közterületek fellobogózásáról Kazincbarcika Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunakeszi Város Képviselő-testületének 11/1991.(X. 10) sz. Önkormányzati rendelete A város jelképeiről és azok használatáról. I.

Dunakeszi Város Képviselő-testületének 11/1991.(X. 10) sz. Önkormányzati rendelete A város jelképeiről és azok használatáról. I. Dunakeszi Város Képviselő-testületének 11/1991.(X. 10) sz. Önkormányzati rendelete A város jelképeiről és azok használatáról Dunakeszi Város Képviselő-testülete a lakosság akaratán alapulóan e rendelettel

Részletesebben

8/ (VI.30.) RENDELET

8/ (VI.30.) RENDELET 8/ 2000. (VI.30.) RENDELET Aggtelek község jelképeiről és azok használatáról Aggtelek Község Önkormányzati Képviselő testületének ( a továbbiakban: képviselő-testület ) 8./ 2000. (VI.30) számú rendelete

Részletesebben

Ászár Község Képviselő- testület 17/ 2005 (IX. 25.) sz. rendelete Ászár Község önkormányzati jelképeiről. I. fejezet Általános rendelkezések 1.

Ászár Község Képviselő- testület 17/ 2005 (IX. 25.) sz. rendelete Ászár Község önkormányzati jelképeiről. I. fejezet Általános rendelkezések 1. Ászár Község Képviselő- testület 17/ 2005 (IX. 25.) sz. rendelete Ászár Község önkormányzati jelképeiről A községhez való kötődés erősítése céljából, kifejezésre juttatva a múlt értékeinek megbecsülését,

Részletesebben

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/1995.(VI.15.) sz. RENDELETE

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének. 19/1993. (XII.01.) KT. számú. r e n d e l e t e. A nagyközségi önkormányzati jelképekről és használatukról

Decs nagyközség képviselő-testületének. 19/1993. (XII.01.) KT. számú. r e n d e l e t e. A nagyközségi önkormányzati jelképekről és használatukról Decs nagyközség képviselő-testületének 19/1993. (XII.01.) KT. számú r e n d e l e t e A nagyközségi önkormányzati jelképekről és használatukról (egységes szerkezetbe foglalva a 24/2009. (XI.26.), a 11/2012.

Részletesebben

RÁBAHÍDVÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 9/2000. (VII.07.) szám. r e n d e l e t e RÁBAHÍDVÉG. község címer és zászló alapításáról és használatáról

RÁBAHÍDVÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 9/2000. (VII.07.) szám. r e n d e l e t e RÁBAHÍDVÉG. község címer és zászló alapításáról és használatáról RÁBAHÍDVÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (VII.07.) szám r e n d e l e t e RÁBAHÍDVÉG község címer és zászló alapításáról és használatáról Rábahídvég község Önkormányzat az 1990. évi LXV. Törvény 1..

Részletesebben

Karancskeszi Község Önkormányzata Képviselő- testületének 8/1996(V.30.) Ör. számú rendelete

Karancskeszi Község Önkormányzata Képviselő- testületének 8/1996(V.30.) Ör. számú rendelete 1 Karancskeszi Község Önkormányzata Képviselő- testületének 8/1996(V.30.) Ör. számú rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről. (Egységes szerkezetben a módosítására kiadott

Részletesebben

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő testülete 16/2015 ( VII.20.) önkormányzati rendelete a helyi címer használatának rendjéről

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő testülete 16/2015 ( VII.20.) önkormányzati rendelete a helyi címer használatának rendjéről Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő testülete 16/2015 ( VII.20.) önkormányzati rendelete a helyi címer használatának rendjéről Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetés ERDÉLYI LAJOS dandártábornoknak, a Honvéd Vezérkar, volt Személyzeti csoportfőnökének

Részletesebben

Zalaboldogfa község Önkormányzatának 6/2003.(V.27.) számú rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

Zalaboldogfa község Önkormányzatának 6/2003.(V.27.) számú rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Zalaboldogfa község Önkormányzatának 6/2003.(V.27.) számú rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Zalaboldogfa község Önkormányzatának 6/2003. (V.27.) számú rendelete

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2014. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel végleg elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2003. (XI.26.) RENDELETE. a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2003. (XI.26.) RENDELETE. a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2003. (XI.26.) RENDELETE a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Tápszentmiklós község önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

A címer leírása. A címer használatának köre

A címer leírása. A címer használatának köre 17/2004. (IV.02.) számú rendelete a helyi címer és zászló alapításáról, ezek használatának rendjéről szóló 23/1993. (XII. 6.) Ök. sz. rendelet módosításáról 1. A címer leírása (1) A város címere az Almásy

Részletesebben

Az önkormányzat jelképei. A címer leírása. A címer használatának köre és szabályai

Az önkormányzat jelképei. A címer leírása. A címer használatának köre és szabályai Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (XI. 01.) KT. számú rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 6/1995. (III. 20.) KT. számú rendeletének

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2005. (IX. 12.) rendelete az önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatáról

Vanyola Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2005. (IX. 12.) rendelete az önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatáról Vanyola Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2005. (IX. 12.) rendelete az önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatáról Vanyola Község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. a) Kozármisleny Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. a) Kozármisleny Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló Kozármisleny város képviselő testületének 13/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete a város önkormányzata jelképeinek alkotásáról és használatának szabályozásáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

egységes szerkezetben Módosítva: *23/2008(XI.28.)önkormányzati rendelettel módosított szöveg, hatályba lépés napja: XII.1.

egységes szerkezetben Módosítva: *23/2008(XI.28.)önkormányzati rendelettel módosított szöveg, hatályba lépés napja: XII.1. Bernecebaráti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2008.(XI.28.) önkormányzati rendeletével módosított 9/2004.(III.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatáról

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának 13/1994./X.27./Ök. Rendelete A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről.

Gyál Város Önkormányzatának 13/1994./X.27./Ök. Rendelete A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről. Gyál Város Önkormányzatának 13/1994./X.27./Ök. Rendelete A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről. A módosítására kiadott 14/2012 (VI. 01.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Kemeneshőgyész község Képviselő-testületének 2./2001.(I.29.) Kt. számú rendelete a. kemeneshőgyészi címerről és zászlóról, valamint azok használatáról

Kemeneshőgyész község Képviselő-testületének 2./2001.(I.29.) Kt. számú rendelete a. kemeneshőgyészi címerről és zászlóról, valamint azok használatáról Kemeneshőgyész község Képviselő-testületének 2./2001.(I.29.) Kt. számú rendelete a kemeneshőgyészi címerről és zászlóról, valamint azok használatáról A címer és a zászló leírása 1.. (1)A címer: Haránt

Részletesebben

I. fejezet A VÁROSI CÍMER. A címer leírása

I. fejezet A VÁROSI CÍMER. A címer leírása 1 / 6 Melléklet RENDELETTERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete /2003.( ) Makó ör. számú rendelete Makó város jelképeinek és a Makó városra utaló elnevezésnek a használatáról Makó Város Önkormányzati

Részletesebben

Zalaszentgrót Városi Önkormányzat. 1 /1992. /I. 31. / számú. r e n d e l e t e

Zalaszentgrót Városi Önkormányzat. 1 /1992. /I. 31. / számú. r e n d e l e t e Zalaszentgrót Városi Önkormányzat 1 /1992. /I. 31. / számú r e n d e l e t e a város címeréről, zászlajáról és pecsétjéről (Módosításokkal egységes szerkezetben) Zalaszentgrót városi önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Bóly Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 6/1996.(VIII.19.) önkormányzati rendelete

Bóly Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 6/1996.(VIII.19.) önkormányzati rendelete Bóly Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 6/1996.(VIII.19.) önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló alapításáról, és használatának rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításokról szóló

Részletesebben

Vajszló Nagyközség képviselőtestülete 4/1998. ( II. 11.) sz. rendelete. A címer, zászló használatáról. I. fejezet 1..

Vajszló Nagyközség képviselőtestülete 4/1998. ( II. 11.) sz. rendelete. A címer, zászló használatáról. I. fejezet 1.. Vajszló Nagyközség képviselőtestülete 4/1998. ( II. 11.) sz. rendelete A címer, zászló használatáról. I. fejezet 1.. A címer leírása Álló, háromszögű pajzs ezüst mezejében domború ívvel határolt zöld pajzsláb.

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzatának 5/2001.(V.18.).sz.rendelete

Bucsa Község Önkormányzatának 5/2001.(V.18.).sz.rendelete Bucsa Község Önkormányzatának 5/2001.(V.18.).sz.rendelete Bucsa Község jelképeiről, azok használatáról 1 Bucsa Község Önkormányzatának 5/2001.(V.18.).sz.rendelete Bucsa Község jelképeiről, azok használatáról

Részletesebben

1.. AZ ÖNKORMÁNYZAT JELKÉPEI. Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi jelképeket alapítja:

1.. AZ ÖNKORMÁNYZAT JELKÉPEI. Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi jelképeket alapítja: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZAT JJELKÉPEIIRÖL SSZÓLÓ 4/11995..((IIIIII.. 011..)) KT.. SSZ.. RENDELETÉNEK A 16/ /2005.(IX.. 01..)) RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Tisztelt Közgyűlés!

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Tisztelt Közgyűlés! BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU POLGÁRMESTERÉTŐL VAROS Ikt. sz.: Előadó: Mell: Hiv. SZ.: Ah. Postacím: 5601 Pf 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail: vantara@bekescsaba.hu NYÍL VANOS ULES napirendje

Részletesebben

BEVEZETŐ. Első rész. Nemesrempehollós község címerének megállapításáról és használatáról. A címer leírása. 1.. A címer használata 2..

BEVEZETŐ. Első rész. Nemesrempehollós község címerének megállapításáról és használatáról. A címer leírása. 1.. A címer használata 2.. Nemesrempehollós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/1994. (VIII.18.) sz. rendelete a község címeréről, zászlajáról és azok használatának rendjéről BEVEZETŐ Nemesrempehollós község 1937-ben egyesült

Részletesebben

Az Önkormányzat jelképei. Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló. 2.

Az Önkormányzat jelképei. Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló. 2. Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1994 (IV.29.) önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2004. (VII. 1.) HBMÖK. rendelete. a megyei önkormányzat jelképeiről

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2004. (VII. 1.) HBMÖK. rendelete. a megyei önkormányzat jelképeiről A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelete a megyei önkormányzat jelképeiről A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése - a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

3/1994. /II.23./ Ök. számú rendelete. Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

3/1994. /II.23./ Ök. számú rendelete. Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről 42. NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/1994. /II.23./ Ök. számú rendelete Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről /A módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg/ Nagymányok

Részletesebben

SZÁSZBEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 7/2000.(VIII.14.) sz. rendelete. a település jelképeiről és a jelképek használatáról I. FEJEZET.

SZÁSZBEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 7/2000.(VIII.14.) sz. rendelete. a település jelképeiről és a jelképek használatáról I. FEJEZET. SZÁSZBEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 7/2000.(VIII.14.) sz. rendelete a település jelképeiről és a jelképek használatáról Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2006. (I. 31.) számú R E N D E L E T E Vésztő város jelképeiről

VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2006. (I. 31.) számú R E N D E L E T E Vésztő város jelképeiről VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2006. (I. 31.) számú R E N D E L E T E Vésztő város jelképeiről Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2013. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel újból elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

A szuverenitás összetevői. Dr. Karácsony Gergely PhD Egyetemi adjunktus

A szuverenitás összetevői. Dr. Karácsony Gergely PhD Egyetemi adjunktus A szuverenitás összetevői Dr. PhD Egyetemi adjunktus Szuverenitáselméletek Kit illet a főhatalom? Abszolút monarchiák: Jean Bodin: fejedelmi szuverenitás Thomas Hobbes: az alattvalók lemondanak bizonyos

Részletesebben

Elek Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete. 1/1993./III.1./ KT. sz. rendelete. Elek címerének és zászlójának alkotásáról és

Elek Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete. 1/1993./III.1./ KT. sz. rendelete. Elek címerének és zászlójának alkotásáról és Elek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/1993. (III.1.) önkormányzati rendelete Elek címerének és zászlójának alkotásáról és használatának szabályairól Elek Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/1991. (IX. 5.) önkormányzati r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/1991. (IX. 5.) önkormányzati r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/99. (IX. 5.) önkormányzati r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS CÍMERÉNEK ÉS ZÁSZLAJÁNAK ALKOTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁRÓL (a 9/2000. (V.8.), 2/2004. (IV.5.), 5/20.

Részletesebben

Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (VI.1.) rendelete. A község jelképeiről és a jelképek használatáról. I.

Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (VI.1.) rendelete. A község jelképeiről és a jelképek használatáról. I. Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (VI.1.) rendelete A község jelképeiről és a jelképek használatáról Gyöngyfa Községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György 1 Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György gyalogsági zubbony 1798-1808 között kép: Ottenfeld Magyar gránátos és tiszt 1805-ből,

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/1991. (X. 31.) rendelete az önkormányzati címer és zászló használatáról*

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/1991. (X. 31.) rendelete az önkormányzati címer és zászló használatáról* PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/1991. (X. 31.) rendelete az önkormányzati címer és zászló használatáról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/1994. (VIII. 20.) számú R E N D E L E T E

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/1994. (VIII. 20.) számú R E N D E L E T E Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/1994. (VIII. 20.) számú R E N D E L E T E a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ruházati- és Öltözködési szabályzat

Ruházati- és Öltözködési szabályzat Ruházati- és Öltözködési szabályzat Az egyenruha viselése az együvétartozás, az egy testvéri közösség kinyilvánítása. Minden nemzetőrnek törekednie kell arra, hogy öltözéke mindig kifogástalan legyen és

Részletesebben

1. Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok a címer, a zászló és a Romtemplom.

1. Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok a címer, a zászló és a Romtemplom. Zsámbék Város Képviselő-testületének 10/2006. (VI.28.) Ö.K. számú R E N D E L E T E * Zsámbék Város címerérő1, zászlajáról, jelképeiről és ezek használatáról Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Az önkormányzat jelképei 1.. II. A címer 2.. A címer leírása, magyarázata

I. Az önkormányzat jelképei 1.. II. A címer 2.. A címer leírása, magyarázata Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat címeréről, zászlajáról és használatuk rendjéről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest, augusztus 2-án Tisztelettel :

Budapest, augusztus 2-án Tisztelettel : MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE Válasz a K1821., K/824., K/892. és K/925. szám ú írásbeli kérdésekre. Dr. Vadai Ágnes asszon y Országgyűlési képviselő Budapes t Tisztelt Képviselő Asszony! Az

Részletesebben

Mátyus Község Önkormányzat. Képviselőtestületének. 15/2010.( I. 06.) számú. r e n d e l e t e

Mátyus Község Önkormányzat. Képviselőtestületének. 15/2010.( I. 06.) számú. r e n d e l e t e Mátyus Község Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2010.( I. 06.) számú r e n d e l e t e A község címeréről, zászlajáról és használatának rendjéről. Mátyus Község Önkormányzat és Képviselőtestülete a

Részletesebben

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10 / (IV.28.) önkormányzati rendelete

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10 / (IV.28.) önkormányzati rendelete HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10 / 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati címer, zászló és a településnév használatának rendjéről Hodász Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

( Egységes rendeletben a 4/2011 (III.30.) és a 17/2012 (X.12.) önkormányzati rendelettel) I. Nagypálí község címere II.

( Egységes rendeletben a 4/2011 (III.30.) és a 17/2012 (X.12.) önkormányzati rendelettel) I. Nagypálí község címere II. Nagypáli Község Önkormányzati Képviselőtestületének 14/1996./X.15./ számú rendelete Nagypáli község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről, azok használatának engedélyezéséről ( Egységes rendeletben a 4/2011

Részletesebben

A címer, a zászló és a pecsét leírása

A címer, a zászló és a pecsét leírása Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/l999./VI.l./K.t. r e n d e l e t e Fertőrákos Község címeréről, zászlójáról, lobogójáról, pecsétjéről és ezek használatáról. 1. A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gyékényes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XI. 26.) Ökr. számú rendelete

Gyékényes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XI. 26.) Ökr. számú rendelete Gyékényes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XI. 26.) Ökr. számú rendelete A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2005. (IX. 12.) rendelete

Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2005. (IX. 12.) rendelete Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2005. (IX. 12.) rendelete Bakonyoszlop község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről Az 1990. évi LXV. Törvény 1. 6.sz. pontjában biztosított

Részletesebben

Dunavecse Város1 Önkormányzatának 17/2001. (XI. 28. ) számú rendelete. az önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről

Dunavecse Város1 Önkormányzatának 17/2001. (XI. 28. ) számú rendelete. az önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről 1 Dunavecse Város1 Önkormányzatának 17/2001. (XI. 28. ) számú rendelete az önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről A jogalkotásról szóló többször módosított 1987. évi XI. törvény 10..

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete. 6/1992.(V.28.) rendelete

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete. 6/1992.(V.28.) rendelete Lengyeltóti Város Képviselő-testülete 6/1992.(V.28.) rendelete Lengyeltóti Város jelképeiről és a jelképek használatáról (egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2009.(IX.25.), 16/2012.(V.31.)

Részletesebben

Az önkormányzat jelképei. Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.

Az önkormányzat jelképei. Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló. Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2004. (VIII.1.) önkormányzati rendelete Szécsényfelfalu Község Önkormányzatának jelképeiről Szécsényfelfalu község önkormányzata képviselő-testülete

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2004.(II.15.) rendelete. a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2004.(II.15.) rendelete. a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2004.(II.15.) rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Balatonrendes község Önkormányzata az 1990. évi LXV.

Részletesebben

Az önkormányzat jelképei 1.. A címer leírása 2..

Az önkormányzat jelképei 1.. A címer leírása 2.. KONDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1995. évi 18. (XII.18.) számú r e n d e l e t e A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Kondoros Nagyközség Önkormányzata az 1990. évi LXV.

Részletesebben

TEK. Terrorelhárítási Központ felvarrói

TEK. Terrorelhárítási Központ felvarrói TEK Terrorelhárítási Központ felvarrói Látva az egyesületi oldalon, hogy egyre több kérdés merül fel a Terrorelhárítási Központ felvarróival kapcsolatban sarkallt arra, hogy egy összefoglaló írásban próbáljam

Részletesebben

Kerekréti Mihály Csaba a MH 54. Veszprém Radarezred, logisztikai alegységek, Logisztikai Zászlóalj, törzsfőnökének (pkh.)

Kerekréti Mihály Csaba a MH 54. Veszprém Radarezred, logisztikai alegységek, Logisztikai Zászlóalj, törzsfőnökének (pkh.) Honvédelmi miniszteri elismerések: SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL bronz fokozat (5 fő) Kerekréti Mihály Csaba Andorka László Csete László Bencze Péter Mizsei Csaba a MH 54. Veszprém Radarezred, logisztikai alegységek,

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 4/2002. (III. 15.) rendelete. Jászladány nagyközség jelképeiről és a jelképek használatáról

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 4/2002. (III. 15.) rendelete. Jászladány nagyközség jelképeiről és a jelképek használatáról JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2002. (III. 15.) rendelete Jászladány nagyközség jelképeiről és a jelképek használatáról Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/ 1994. ( VI.02) sz. ÖK. rendelete a helyi címer és zászló alapitásáról és használatának rendjéről Újhartyán község Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 1. (6) bek.

Részletesebben

Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2007. (X.5.) rendelete. A község jelképeiről és a jelképek használatáról. I.

Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2007. (X.5.) rendelete. A község jelképeiről és a jelképek használatáról. I. Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007. (X.5.) rendelete A község jelképeiről és a jelképek használatáról Királyegyháza Községi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 6/1991. (V. 30.) ÖKT. számu rendelete

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 6/1991. (V. 30.) ÖKT. számu rendelete NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 6/1991. (V. 30.) ÖKT. számu rendelete Nyírbátor város címerének, zászlajának és pecsétjének használatáról Az 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdésében foglalt

Részletesebben

1. Az önkormányzat jelképei. Az önkormányzat jelképei: a címer és a zászló. 2. A címer

1. Az önkormányzat jelképei. Az önkormányzat jelképei: a címer és a zászló. 2. A címer Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat címeréről, zászlajáról és használatuk rendjéről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. április 30. napján Hatályos: 2015. április 18-tól Egységes szerkezetbe foglalta: Serfőző Rozália Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 1 50/1997.

Részletesebben

EGERARACSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2016./III.09./ önkormányzati rendelete

EGERARACSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2016./III.09./ önkormányzati rendelete EGERARACSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016./III.09./ önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Egeraracsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2000./VII. 05./ ÖK. számú. R e n d e l e t e. Nyírmada Nagyközség címerének megalkotásáról.

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2000./VII. 05./ ÖK. számú. R e n d e l e t e. Nyírmada Nagyközség címerének megalkotásáról. NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2000./VII. 05./ ÖK. számú R e n d e l e t e Nyírmada Nagyközség címerének megalkotásáról. Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HEGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4 / / III. 13./ SZÁMÚ RENDELETE A HELYI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK

HEGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4 / / III. 13./ SZÁMÚ RENDELETE A HELYI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK HEGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4 / 1998. / III. 13./ SZÁMÚ RENDELETE A HELYI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Hegyfalu község önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete. 4/2005(IV.25.).sz. rendelete. az önkormányzati jelképek alkotásáról és használatának szabályairól

Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete. 4/2005(IV.25.).sz. rendelete. az önkormányzati jelképek alkotásáról és használatának szabályairól Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2005(IV.25.).sz. rendelete az önkormányzati jelképek alkotásáról és használatának szabályairól Keszü község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon 1. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kancellára kiemelkedő közéleti tevékenysége és az egyetem kapcsolatrendszerének bővítése érdekében végzett munkája

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2009. (III. 2.) rendelete

Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2009. (III. 2.) rendelete Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009. (III. 2.) rendelete Törökbálint Város címeréről, zászlajáról és ezek használatáról, valamint a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről

Részletesebben

(2) A címer hiteles ábrázolását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A címer hiteles ábrázolását az 1. melléklet tartalmazza. Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (III.28.) önkormányzati rendelete az Újhartyán Város jelképeiről és használatuk rendjéről, valamint a közterületek nemzeti ünnepeken történő

Részletesebben

ONGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 9/1995.(V.22.) R E N D E L E T E a községi címer és zászló használatáról

ONGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 9/1995.(V.22.) R E N D E L E T E a községi címer és zászló használatáról ONGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1995.(V.22.) R E N D E L E T E a községi címer és zászló használatáról (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Onga Község Önkormányzata az 1990. évi LXV.

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2010. október 19. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 15/2010. (X. 5.) HM rendelet A hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a helyi címerrıl és zászlóról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a helyi címerrıl és zászlóról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a helyi címerrıl és zászlóról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. Fejezet. A címer leírása

I. Fejezet. A címer leírása Kacsóta Községi Önkormányzat 12/2009. (XI. 9.) KT rendelete Kacsóta Község jelképeinek használati rendjéről Kacsóta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A 18/2008.(XI.25.) Önkormányzati rendelettel és a 7/2012.(V. 25.) Önkormányzati rendelettel módosítva EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A 18/2008.(XI.25.) Önkormányzati rendelettel és a 7/2012.(V. 25.) Önkormányzati rendelettel módosítva EGYSÉGES SZERKEZETBEN CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(II. 06.) Önkormányzati rendelete Csomád Község címerének és zászlajának alkotásáról és használatáról, valamint az épületek fellobogózásáról A 18/2008.(XI.25.)

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁBAN TÉNYLEGESEN ELTÖLTÖTT SZOLGÁLATI IDEJE, VALAMINT EDDIG VÉGZETT EREDMÉNYES MUNKÁJA ELISMERÉSÉÜL ÁLLAMI ÜNNEPÜNK, 2016. AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

4/1997. (VII.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET. a címer és zászló alapításról és használatának rendjéről

4/1997. (VII.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET. a címer és zászló alapításról és használatának rendjéről Mány község képviselő testületének 4/1997(VII.11.) 4/1997. (VII.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET a címer és zászló alapításról és használatának rendjéről egységes szerkezetben a 16/2005. (X.28.) számú,

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Teleki Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1998. (VII.28.) számú rendelete Teleki Község jelképeiről és a jelképek használatáról

Teleki Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1998. (VII.28.) számú rendelete Teleki Község jelképeiről és a jelképek használatáról Teleki Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1998. (VII.28.) számú rendelete Teleki Község jelképeiről és a jelképek használatáról Teleki Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZENNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/1996. (VII.15.) SZÁMÚ RENDELETE

SZENNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/1996. (VII.15.) SZÁMÚ RENDELETE SZENNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/1996. (VII.15.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZSÉG CÍMERÉNEK ÉS ZÁSZLAJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szenna község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG 2008.04.11. SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy 1 A KÖZELMÚLT 20 ÉVE 1987.07.01- től. 1991.11. 01-től. 1997.09. 01-től. 2007.01. 01-től. MN LÉRE PSÁG

Részletesebben

Jászivány Község Képviselőtestületének. 10/2004.(VIII. 10.) rendelete. Jászivány Címerének és Zászlójának létesítéséről és használati rendjéről

Jászivány Község Képviselőtestületének. 10/2004.(VIII. 10.) rendelete. Jászivány Címerének és Zászlójának létesítéséről és használati rendjéről Jászivány Község Képviselőtestületének 10/2004.(VIII. 10.) rendelete Jászivány Címerének és Zászlójának létesítéséről és használati rendjéről (egységes szerkezetben) Jászivány Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1998.(VII.3.)Kt. önkormányzati rendelete. a községi Önkormányzat jelképeiről 1

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1998.(VII.3.)Kt. önkormányzati rendelete. a községi Önkormányzat jelképeiről 1 Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1998.(VII.3.)Kt. önkormányzati rendelete a községi Önkormányzat jelképeiről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Pusztaszer Község

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 10/1993.(X.22.) számú önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 10/1993.(X.22.) számú önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 10/1993.(X.22.) számú önkormányzati rendelete Orfű község címeréről, lobogójáról és zászlajáról, valamint azok használatáról. Orfű Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

1. A város jelképei és leírásuk

1. A város jelképei és leírásuk Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete Vecsés Város jelképeiről és használatuk rendjéről, valamint a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1999.(I.29.) sz. rendelete

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1999.(I.29.) sz. rendelete A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/1999.(I.29.) sz. rendelete az Önkormányzat címeréről, zászlajáról, a jelképek és a "Ferencváros" név használatáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi

Részletesebben