GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS"

Átírás

1 GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS Hírlevél VI. évfolyam 3. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Nonprofit Kft. 2010/3. I. Visszapillantó Jegyzet a XIX. Weöres Sándor fesztiválról Éneklõ Magyarország Megyei Felnõtt és Ifjúsági Néptánc Fesztivál III. Programajánló Kultúrházak éjjel-nappal a képzõmûvészet jegyében XV. Népzenei minõsítõ Gyermek-és ifjúsági színházi elõadások TARTALOM II. Felhívások Túl az Óperenciás-tengeren mesenap - mesemondó verseny - meseillusztráció-készítõ verseny Szakmai tanulmányút IV. Elõzetes Koncz Zsuzsa-koncert Nemes Nagy Ágnes Nyári rajz Hogy mit láttam? Elmondhatom. De legjobb, ha lerajzolom. Megláthatod te is velem, csak nézd, csak nézd a jobb kezem. Ez itt a ház, ez itt a tó, ez itt az út, felénk futó, ez itt az akác, ez itt levél, ez itt a nap, ez itt a dél. Ez borjú itt, lógó fülû, hasát veri a nyári fû, ez itt virág, ezer, ezer, ez a sötét gyalogszeder, ez itt a szél, a repülés, az álmodás, az ébredés, ez itt a gyümölcs, ez itt madár, ez itt az ég, ez itt a nyár. Majd télen ezt elõveszem, ha hull a hó, nézegetem. Nézegetem, ha hull a hó, ez volt a ház, ez volt a tó.

2 2 Visszapillantó Jegyzet a XIX. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál megyei rendezvényérõl A gyõri Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központban ismét kiváló szervezésû rendezvénynek lehettünk részesei április 23-án. Persze akkor is joguk lett volna ilyen színvonalú elõkészítésre és kiszolgálásra azoknak a gyerekeknek és színkörvezetõknek, akik fáradságot nem kímélve készültek erre a nem könnyû megmérettetésre, ha nem olyan magas színvonalú elõadásokat hoznak, mint amelyekkel érkeztek. A közönségnek pedig azért volt érdemes eljönnie a fesztiválra, mert olyasmit láthatott, amire már tíz évvel ezelõtt is felhívta a figyelmet egy zsûri elnök idézzük szó szerint: Történt itt valami Gyõrben az amatõr színjátszásban; pezseg az élet Nos, a lényeg az, hogy mostanában (is) igen színvonalasan pezseg a színjátszós élet itt minálunk. Érdemes lenne részletesebben boncolgatni, hogy hosszabb-rövidebb távon milyen elõzményei vannak ennek, hogy miképpen járultak hozzá intézmények, civil szervezõdések, iskolák; mekkora áldozatokat hoztak egyes emberek, de ez nem célja ennek a jegyzetnek. (Reméljük, a nem túl távoli jövõben majd valaki végiggondolja, elemzi a képzési folyamatokat mindannyiunk örömére, tanulságképpen vagy csak kulturális leltárként.) Azt biztosan mondhatom, hogy a Bar- tók Béla Megyei Mûvelõdési Központnak, a gyõ- ri Gyermekek Házának, a Révai-gimnáziumból kirajzott ifjú szakembereknek és (rövidebb távon) a Keleti István Mûvészeti Iskola regionális tagozatának oroszlánszerepe van mindebben. Nem felejthetjük ki természetesen a Magyar Drá- mapedagógiai Társaság állandó szakmai és anyagi jelenlétét, támogatását. Az idén maga a Társaság elnöke, Kaposi László volt az egyik zsûritag. Ez azért is fontos információ, mert a szakmai ítéletében mindig szigorú tanár úr zsûritársával, Dolmány Máriával együtt úgy döntött, hogy minden egyes fellépõ csoportnak jár valamilyen minõsítés. (Nem emlékszem rá, hogy közelebbi/távolabbi minõsítõ fesztiválon, felmenõ rendszerû, megyei gyermek vagy diákszínjátszó találkozón elõfordult volna ilyen.) Ez azt jelenti, hogy a tizenhárom színpadra lépõ csoport egyike sem kapott ún. részt vett vagy ügyesek voltatok típusú emlékeztetõ oklevelet, hanem valódi bronz, ezüst vagy arany minõsítést vihetett haza. * Farkas Mária fõszervezõnek sikeres pályázatok nyomán az idén talán több anyagi forrás állt rendelkezésére, ezért sokrétûbb, színesebb, (mondhatnánk) gazdagabb megjelenésû, kivitelezésû lehetett az idei fesztivál, mint a korábbi években. A szokásos, tulajdonképpen kötelezõ alapprogramokon kívül (a csoportok fogadása, elhelyezése, színpadbejárások, ünnepélyes megnyitó, produkciók elõadása, zsûrizése, szakmai konzultáció, eredményhirdetés) jutott idõ, erõ például többfunkciós konferansziéra, igen jó minõségû ebédre, szép és átgondolt külsõségekre (oklevelek, dizájn ). Az egész nap történéseinek katalizátora Csütör- töki Tamás volt, aki virtuóz jelenléttel közvetített, ügyelt, szervezett, játékosan megmozgatta a nézõtéri gyerekeket, ötletesen konferált, sõt, improvizációs csoportjával mindannyiunk nagy örömére a zsûrizés szünetében kiválóan elszórakoztatta a nagyérdemût.

3 3 A sok jó minõsítés arra indítja az elemzõt, hogy megkérdezze: mitõl jó, élvezhetõ (minõsíthetõ) egy ilyen zsûrizés elé bocsátott gyermek- színjátszó elõadás? Mi adja a minõségi különbségeket a produkciók között? (Miért csak bronz az egyik, miért ezüst vagy arany a másik?) Nem elvéve a zsûri kenyerét, hiszen õk a szakmai beszélgetésen részletesen elemezték az elõadásokat, és több megszívlelendõ tanácsot adtak a rendezõknek, válaszoljunk itt röviden a feltett kérdésekre! Az elsõ feltétel nyilván a rendezõ szakmai felkészültsége, ötletessége, ráfordítható ideje, invenciója, motivációja. Szóval szinte minden rajta múlik. Ezért kell nagyon megbecsülni és segíteni mindenütt, de otthon, a munkahelyükön legfõ- képpen ezeket a tanítókat, tanárokat. Mert õk tehetségkutatók, személyiségfejlesztõk, csoportszervezõk, dramaturgok, zene/világítás/díszlet/ térszervezés szakértõk, rendezõk és nem utolsó sorban pedagógusok egy személyben. Legtöbbször kötelezõ iskolai teendõik mellett, az összes szabadidejük felhasználásával (van ilyen?) hozzák létre a nézhetõ vagy gyõztes produkciókat. (Gyakran még utazásszervezõk, csoportkísérõk, ebédeltetõk is, ami nagyon megnehezíti a szakmai munkára való koncentrálást.) Szóljunk akkor most még három szakmai összefüggésrõl itt! Ha például rendezõként azt akarjuk, hogy a mûszaki személyzet tagjai (világítók, zenei hátteret szolgáltatók) a helyzet magaslatán legyenek akkor, amikor a csoportunk szerepel, elõzetesen küldjünk nekik részletes forgatókönyvet, hogy megfelelõképpen beállíthassák mûszereiket! Így kevésbé fordulhat elõ, hogy szétzenéljük vagy szétvilágítjuk az elõadásunkat. (Jegyezzük meg, köszönet jár a BBMMK mûszaki személyzetének a helytállásért, az ügy iránti alázatért, a kiszolgálásért.) Rendezõként tájékozódjunk már korábban arról a térrõl, amelyben majd játszani fogunk. Akár rémítõ is lehet egy kisgyereknek az otthoni próbákon sohasem tapasztalt óriási tér. Teljesen átírhatja az elõadás ritmusát, képét egy nagyobb színpad. Kérjünk felezõfüggönyt vagy kamaratermet, esetleg másképp szûkítsük a produkció terét! Mindenképpen érdemes jól kihasználni a bejárópróbát. Végül is milyen egy jó gyermekszínjátszó darab? Olyan, amelyben nem csupán jelen lehetnek, hanem játszhatnak is a gyerekek. Nem feltétlenül kell színészkedni, legalábbis kõszínházi értelemben nem. Olyan, amely élményt adhat a játszónak és a nézõnek egyaránt. Amelybe a rendezõ koncepciója jól beleilleszti a szöveget, a mozgást és a csoport tagjainak személyiségét. Az ilyen produkcióhoz hónapokig kell tevékenykednünk azon a háttérmunkán, amely színpadképessé teszi a tanulóinkat. (Csoportépítést, mozgásés beszédtréningeket, improvizációkat, beszélgetéseket értünk háttérmunka alatt.) A rendezõnek ki kell találnia azt is, hogyan lehet elérni, hogy a csoport tagjai magukénak érezzék a rendezõi szándékot. Azért is volt érdemes szólnunk a fenti összefüggésekrõl, mert a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ az utóbbi években pályázati forrásokból lehetõvé tette, hogy az amatõr színkörök rendezõi több alkalommal is intenzív (tovább- ) képzéseken vehessenek részt. Akiknek sikerült idõt szakítaniuk ezekre a képzésekre, azok olyan foglalkozásokon dolgozhattak, amelyeken az említett gyakorlati tudnivalók biztosan szóba kerültek. Végül lássuk a jegyzetben sokat emlegetett csoportokat és a minõsítéseket!

4 4 Bronz minõsítésben részesültek: Medzsik, Gyõr, Derûs gyerekszoba, rendezte: Frankó Katalin Arrabona Diákszínpad (középsõ), Gyõr, Kulcs kérdés, rendezte: Fekete Anikó és a a csoport Lébényi Színjátszók, Lébény, Becsületes Jancsi próbatételei, rendezte: Váradyné Márkus Éva Arrabona Diákszínpad (kis csoport), Gyõr, Rongyszõnyeg, rendezte: Szalai Székely Anna Bezi Suli, Bezi, Sörény görény, rendezte: Nagy Rita és Papp Ferenc

5 5 Maskara csoport, Hegykõ, Cili meséje, rendezte: Zámbóné Piacsek Erzsébet Ezüst minõsítést érdemeltek: Felhõcske Diákszínjátszó Csoport, Dunakiliti, Gyerek-játék, rendezte: Schnitzerné Samu Tímea, Lencse József Megyerkõcök, Nagymegyer, A fülemile, rendezte: Nagy Valéria és Kiss Renáta SZÍNáSZ, Gyõr, Uno, due, tre! avagy, rendezte: Verebélyi Veronika Arrabona Diákszínpad (nagy csoport), Gyõr, Gyere velem!, rendezte: Balla Richárd

6 6 Arany minõsítést kaptak: Színtiprók, Gyõr, Ágnes asszony, rendezte: Frankó Katalin Rubin Hód, Gyõr, A táltosfiú, rendezte: Verebélyi Veronika Megjegyzés: a Színtiprók Ágnes asszony és a Vadvirágok Hét krajcár c. elõadása meghívást kapott a budapesti országos gálára. (Rendezõ: Frankó Katalin és Répásiné Hajnal Csilla) Vadvirágok, Gyõr, Hét krajcár, Rendezte: Répásiné Hajnal Csilla. További sok sikert és jó munkát kíván, valamint minden érintett nevében köszönetet mond a szervezésért és a jó produkciókért egy elkötelezett nézõ: Wenczel Imre 2010 májusában

7 7 ÉNEKLÕ MAGYARORSZÁG A Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ és a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége közös szervezésében tartották május 8-án az Éneklõ Magyarország XVII. Országos Kórusminõsítõ sorozat Gyõr- Moson-Sopron megyei hangversenyét. A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei együttesek Szövetsége (KÓTA) folyamatosan ellátja a hazai amatõr kórusok minõsítésének feladatát. Háromévente rendezi meg a Magyar Nemzeti Kórusversenyt, amelyen a minõsítõ hangversenyek alkalmával legkiválóbban szerepelt kórusok vehetnek részt. Így a nap folyamán fellépett kórusok számára nem kis tétje volt a szereplésnek. A programnak ideális otthont adott a gyõri Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ. A szervezõk mind az elõkészítés, mind a lebonyolítás területén kiváló munkát végeztek. Minden mintaszerûen zajlott. Az események délelõtt 10 órakor kezdõdtek, és az esti órákban fejezõdtek be. Az ünnepi alkalom nyitányaként Dr. Barsi Ernõ néprajzkutató mondott érzelmekkel átitatott nyitó beszédet, korát meghazudtoló lendülettel és szenvedélyes tûzzel. A délelõtt folyamán az úgynevezett hagyományos feltételek mellett minõsülõ kórusok léptek fel. Elsõként a Kisbajcsi Énekegyüttest hallhatta a közönség Hargitai Istvánné vezényletével. Az együttes mûsorán igen gazdag összeállítás szerepelt, a gregoriántól, a klasszikusokon át a népdalfeldolgozásokig. Elõadásukat a zsûri Bronz diplomával értékelte. Ezt követõen a gyõrzámolyi Szivárvány Dalkör énekét élvezhette a hallgatóság. Haydn és Kodály egy-egy mûvének megszólaltatása mellett szintén népdalfeldolgozások alkották mûsorukat. Róth József lendületes, értõ irányítása mellett az együttes Ezüst fokozatot szerzett. Harmadikként a csornai Bárdos Kórus lépett fel. A délelõtt folyamán ez az együttes kapta a legnagyobb tapsokat. Fiatal ambiciózus vezetõjük Horváth József biztos kézzel és jó stílusérzékkel vezényelt. Énekesei kifejezõen és átélten muzsikáltak. Elõadásuk különlegességét ritkán hallható szerzõk (Werner és Halmos) mûveinek megszólaltatása jelentette. A zsûri a délelõtt egyetlen Arany diplomájával jutalmazta teljesítményüket.

8 8 A délelõtti programot a Csanaki Szent Kereszt Férfi Kórus zárta. A kis létszámú együttes erõteljes, áradó hangzásával és olykor átszellemült elõadásával nagy sikert aratott. Különösen a magyar népdalok és hazafias dalok elõadása sikerült jól. Sasvári Gyula erõtõl duzzadó magabiztos vezénylése mellett a kórus Bronz fokozatot szerzett. Ez után a gyõri Jedlik Tanári Kórus mûsora következett. A kis létszámú együttes Újvári Márta vezetésével kitûnt átélt, vidám, lelkes énekével. Mûsorukon könnyed hangvételû darabok szerepeltek, többek között finn és amerikai népdalfeldolgozások. Elõadásuk Bronz fokozatot érdemelt. A déli ebédszünet után kor kezdõdött a Kategória Minõsítõn fellépõk mûsora. Az itt szereplõ kórusoknak lényegesen nehezebb feladatot kellett megoldaniuk perces, a zenetörténet különbözõ korszakait felölelõ mûsort kellett bemutatniuk, magas mûvészi fokon. Ez alkalommal három együttes próbálkozott a kiírásban szereplõ kiemelten nehéz feladat megvalósítására. Elsõként a nagy múltra visszatekintõ Rába Dal-és Társaskör lépett színpadra. Vezetõjük Mezei Melinda fiatal korát meghazudtoló magabiztossággal irányította a nagy létszámú kórust. Mûsoruk a reneszánsz madrigáloktól Haydn és Erkel mûvein keresztül a kortárs darabokig ívelt. Az együttes elõadásán érzõdött a nem régen bekövetkezett karnagyváltás, de ennek ellenére sok szép pillanatot szereztek a közönségnek. Jutalmuk Arany minõsítés lett. A délutáni program második fellépõje a Kapuvári Haydn Vegyeskar Egyesület volt. Kapuiné Titz Ildikó és Lukovits Györgyi óriási energiával dirigált. A gazdagon összeállított mûsor minden da-

9 9 rabját jó stílusérzékkel, meggyõzõ megformálásban szólaltatták meg. Elõadásukban Szokolay Sándor mélyen átélt Zsoltározója és Vavrinecz Béla sziporkázóan tüzes Marosszéki dalok címû mûve szólalt meg talán a legszebben. A zsûri az igen magas, fesztiválminõsítést ítélte a kórusnak. Az egész napos program megkoronázását jelentette az utolsónak fellépõ Gyõri Pedagógus Énekkar szereplése. Katona Tibor kiemelkedõ karnagyi teljesítményt nyújtott. Vezénylése nagy rutinról, kiérlelt mesterségbeli tudásról árulkodott. Karnagy és kórusa között minden pillanatban tökéletes összhang uralkodott. A kórus hangzása szép és kiegyenlített volt. A különbözõ stílusú darabok megszólaltatásakor minden alkalommal új arcát mutatta az együttes. A zsûri a csak a legkiválóbb együtteseknek járó Hangversenykórus minõsítést ítélte oda a kórusnak. A hangverseny végeztével a közönség Somogyvári Ákos elõadását hallgathatta meg, aki az Erkel év alkalmából a Himnusz keletkezéstörténetével ismertette meg hallgatóságát. Végezetül sor került az eredmények ismertetésére. Reményeink szerint mind a kórusok, mind a közönség szép élményekkel gazdagodva térhettek haza. Erdõs Ákos a zsûri elnöke

10 10 GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI FELNÕTT ÉS IFJÚSÁGI NÉPTÁNC FESZTIVÁL ÉS NÉPTÁNC MINÕSÍTÕ június 5-én a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központban került megrendezésre a Megyei Felnõtt és Ifjúsági Néptánc Minõsítõ Fesztivál. A nívós megmérettetésen a megye közel tíz együttese mutatkozott be szép sikerrel. A háromtagú, országos hírû szakemberekbõl álló zsûri több mûhely munkáját arany minõsítéssel értékelte, jelezvén a megye néptánc életének magas színvonalát. A Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ remek szervezésének köszönhetõen a fesztivál lebonyolítása zökkenõmentes volt, a színpadi lehetõségek, a hangosítás, a mûvelõdési ház munkatársainak hozzáállása példaértékû. A kora délutánig tartó mûsor befejezését követõen a résztvevõk a díjkiosztáson meghallgathatták a zsûri bíztató szavait, a minõsítõ oklevelek átvétele után a csoportvezetõknek a zsûri tagjai Furik Rita koreográfus, Végsõ Miklós és Molnár Gábor táncmûvészek csoportjukra vonatkozó szakmai értékelést tartottak. Az értékelésen jóindulatú, segítõ szándék által vezérelt szakmai tanácsokat kaptak az együttesek vezetõi. Érdemes volt a saját csoport értékelésén kívül a többieknek szóló tanácsokat is meghallgatni, így kaphatott minden vezetõ átfogó képet a megye néptáncegyütteseinek színvonaláról. Végezetül álljon itt a minõsített csoportok listája: Ifjúsági csoportok ARANY MINÕSÍTÉS: Testvériség Néptáncegyüttes Csobolyó Néptáncegyüttes Regös Néptáncegyüttes EZÜST MINÕSÍTÉS: Pántlika Néptáncegyüttes Csutora Néptáncegyüttes BRONZ MINÕSÍTÉS: Eszterlánc Néptáncegyüttes Felnõtt csoportok ARANY MINÕSÍTÉS: Testvériség Néptáncegyüttes Csobolyó Néptáncegyüttes Kisalföld Néptáncegyüttes Pántlika Néptáncegyüttes EZÜST MINÕSÍTÉS: Csutora Néptáncegyüttes BRONZ MINÕSÍTÉS: Marcal Néptáncegyüttes Putz Katalin mûvészeti vezetõ

11 11

12 12 Felhívások F E L H Í V Á S A Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Nonprofit Kft. második alkalommal szervezi a TÚL AZ ÓPERENCIÁS-TENGEREN címû mesenapot BERZE NAGY JÁNOS népmesekutató emlékére Gyõr-Moson-Sopron megye mesemondóinak. A mesemondó verseny meghirdetésével célunk, hogy minél több alkalmat biztosítsunk a mesekedvelõ gyerekeknek, diákoknak és felnõtteknek a bemutatkozásra. A verseny meghirdetésével megkezdett hagyományunkat szeretnénk folytatni, így lehetõség nyílik a magyar népmesék népszerûsítésére, mesekincstárunk megõrzésére, a közösségteremtõ élmények visszaadására. A népmese népünk kincse. Berze Nagy János ( ) ezt a kincset mentette meg számunkra. Az általa számba vett több mint félezer mese a magyar népmesék elsõ nagyobb, korszerû rendszerezése volt. Az elsõ ilyen európai munka, egyetlen kiadása ma is keresett. Ebben az évben meghirdetett versenyünkkel Berze Nagy János népmesekutató munkásságának szeretnénk emléket állítani. A nevezés feltételei: 1. A versenyre amatõr mesemondók jelentkezését várjuk, több korosztályban, az alábbiak szerint: általános iskola alsó tagozat (7-10 év) általános iskola felsõ tagozat (11-14 év) középiskolások (15-18 évesek) egyetemisták, fõiskolások (19-25) felnõttek (26 év- ) 2. A jelentkezõk 1 mesével nevezhetnek az alábbiak szerint: - egy Berze Nagy János által gyûjtött mese (vagy meserészlet) vagy - egy szabadon választott magyar népmese (vagy meserészlet) A produkció idõtartama nem lehet több 6 percnél, ezért meserészlet bemutatását is elfogadjuk.

13 13 A Mesék Napja mesemondó verseny idõpontja: október 15. péntek Helyszíne: Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ A mesemondó verseny jelentkezési lapját kérjük címünkre szeptember 10-ig szíves- kedjenek visszaküldeni! Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ (9022 Gyõr,, Czuczor G.u.17.) vagy ben a Jelentkezési lap letölthetõ honlapunkról: További információ kérhetõ: Farkas Mária 96/ ; F E L H Í V Á S A mesemondó versenyhez kapcsolódva meseillusztráció-készítõ versenyt is hirdetünk. Várjuk az óvodás és általános iskolás korú gyermekek rajzait, illusztrációit. Az illusztráció készítés nem feltétele a mesemondó versenyre való jelentkezésnek, külön-külön is lehet nevezni! A nevezés feltételei: 1. A versenyre óvodások és általános iskolás korú tanulók jelentkezését várjuk, több korosztályban, az alábbiak szerint: óvodás korúak (4-6 év) általános iskola alsó tagozat (7-10 év) általános iskola felsõ tagozat (11-14 év)

14 14 2. A pályázók 1 rajzzal nevezhetnek. Az alkotások Berze Nagy János meséirõl, annak szereplõirõl, hõseirõl szóljanak. Méret: legkisebb méret A/4-es lap, legnagyobb méret: 50x70 cm Minden rajz hátoldalára kérjük a pályázat címét, az alkotó nevét, életkorát, óvoda, iskola nevét, címét, telefonszámát, címét, valamint lakcímet feltüntetni. A zsûri javaslata alapján a beérkezett alkotásokból kiállítást szervezünk Berze Nagy János emlékére a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központban. Díjazás: kategóriánként az elsõ három helyezett jutalomban részesül. A kiállítás megnyitója: október 15. péntek Beérkezési határidõ: szeptember 27. Beküldési és beadási cím: Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Nonprofit Kft Gyõr, Czuczor G. u. 17. További információ kérhetõ: Szûcs Péter 96/ ; Értesítést a pályázók az eredményrõl a pályázatot benyújtó intézmény címére kapnak, illetve megtekinthetõ lesz a weblapon. A ki nem állított rajzok a zsûrizés után elõzetes idõpont egyeztetéssel bármikor elvihetõk. A kiállításra kerülõ pályamunkák megtekinthetõk okt.15-tõl okt.28-ig. A programra szeretettel várjuk a szülõket és a kísérõket. Jó felkészülést kívánunk! F E L H Í V Á S Szakmai tanulmányút A Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Nonprofit Kft. Kõszeg Velem - Cák kulturális örökségét bemutató szakmai tanulmányutat szervez szeptember 30-án. Célunk, hogy a kultúra területén dolgozó szakemberek konzultáció keretében megismerkedhessenek más települések közmûvelõdési tevékenységével, a meglátogatott települések természeti és kulturális örökségével.

15 15 Részletes program: szeptember : Indulás a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ elõl Gyõr,Czuczor G. u : Kõszeg Jurisics-vár Mûvelõdési Központ és Várszínház megtekintése, szakmai konzultáció 12.30: Ebéd Novákfalván 14.00: Továbbképzõház egykori Stirling villa és Népmûvészeti Mûhelyrendszer Koronaõrzési hely Vízimalom megtekintése 18.00: Cáki Pincesor Szabadtéri Néprajzi Múzeum megtekintése : Visszaérkezés várható idõpontja

16 16 Programajánló KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL A KÉPZÕMÛVÉSZET JEGYÉBEN A Kulturális Örökség Napjai alkalmából a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ szeptember 18-án harmadik alkalommal kapcsolódik be az országos szintû eseménysorozatba. A hagyomány szerint szeptember harmadik hétvégéjén megrendezett esemény során országszerte sok száz olyan épület és helyszín kapuja nyílik meg ingyenesen a látogatók elõtt, amely kulturális értéket képvisel, mint épített örökség, vagy mint kulturális helyszín. Az idei évben a meghirdetõk fontos szerepet szánnak a képzõmûvészet szerepének megismertetésére a közmûvelõdési munkában. Programjainkra szeretettel várunk gyerekeket és felnõtteket egyaránt. Bízunk abban, hogy rendezvényünkkel sikerül felkelteni érdeklõdésüket, sokan térnek be a mûvelõdési központba. Programok: óra: Mûvészeti kézmûves foglalkozás gyermekeknek. Textil és papír képek készítése. Sok- sok papír és textil csodát készíthetnek a gyermekek. Varázslatos, innen is más, onnan is más kép készítése. Dekorációk készítése a gyerekszobába. A foglalkozást vezeti: Horváth Kata festõmûvész Várunk minden 8-14 éves gyermeket, akik szeretnek rajzolni, festeni, alkotni óra: Festõiskola felnõtteknek Lehetõséget biztosítunk a felnõtteknek a szunnyadó tehetségük felfedezéséhez, kiterjesztéséhez. A foglalkozás vezetõje: Mészárosné Élõ Hajnalka festõmûvész óra: Borbély Károly Életfa címû kortárs képzõmûvészeti kiállítása Borbély Károly mûvészete 2002-óta a Föld téma köré épül, amely a mélynyomás, magasnyomás és helyenként a litográfia kombinációival készül, néhol aranyfüst felhasználásával. A téma továbbélése - és fordulása egyben - a nyomatokon megjelenõ gyökerek motívum, amelynek a folytatása lenne az Életfa téma. A kiállításnak összegzõ-áttekintõ szerepe van. Az életfa, mint szimbólum és gondolatkör régóta foglalkoztatja a mûvészt és az õsi magyar hitvilágba vezet vissza, korábbi munkáival is kapcsolatos, de a különbözõ anyagnyomatok és nyomtatási eljárások az aranyfüsttel kombinálva kínálják ennek a témának a további kibontását. A kiállítás koncepciójában és felhasznált anyagaiban is szeretné megjeleníteni az élet áramlásának az anyagból, a földbõl a szellemi létezés, az ég felé való szakrális átalakulását. A kiállítás megtekinthetõ: szeptember 18-án órától óráig szept. 19-tõl okt. 7-ig óráig

17 17 NÉPZENEI MINÕSÍTÕ A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége KÓTA és a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Nonprofit Kft. közös szervezésében kerül sor a népzenei együttesek, pávakörök, a népdalkörök, a népdalkarok, népzenei hangszeres együttesek, énekes és hangszeres szólisták és kisebb énekes és hangszeres csoportok 15. Országos és Térségi Népzenei Minõsítõ és Találkozó megrendezésére. A minõsítés a KÓTA által meghatározott és mûködtetett rendszer, amely az énekes és hangszeres nemzeti népzenei hagyományok õrzését és élményszerû továbbadását szolgáló szólisták, csoportok és közösségek tevékenységét értékeli, ösztönzi. A minõsítési rendszer szakmai értékeléssel és minõsítési fokozatok adományozásával segíti a népzenét mûvelõk és támogatók értékorientálását, s egyben serkenti a minõségi mûvészeti tevékenységet és a hagyományápolást. A nagy érdeklõdésre való tekintettel a rendezvényt kétnaposra tervezzük, melyen szép számmal jelennek meg Gyõr-Moson-Sopron, Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyébõl. Rendezvényünkre szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt. - A Térségi Minõsítõ idõpontja: október 09. (szombat) 9.00 óra. - Az Országos Népzenei Gála idõpontja: október 09. (szombat) óra. - Az Országos Minõsítõ idõpontja: október 10. (vasárnap) óra. - Helyszíne: Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ (9022 Gyõr, Czuczor G. u. 17.) További információ kérhetõ: Farkas Mária 96/

18 18 A Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ a 2010/2011- es évadban is igazi színházi-mûvészi élménnyel teli elõadásokra várja a gyermek- és ifjúsági bérletet váltó kedves közönségét. ELÕADÁSOK 6-10 ÉVES GYERMEKEK RÉSZÉRE október 19. kedd: és óra; október 20.szerda: és óra NÉGY ÉVSZAK - orosz népmese - Petõfi Sándor Színház (Sopron) Az elkényeztetett, szeszélyes kiskirálynõ megparancsolja alattvalóinak, hogy az újévi bálra, hozzanak neki hóvirágot. Jutalmul, egy kosár aranyat ígér. Nyinocskát, a kis árva lányt, szívtelen mostohája kizavarja a sötét éjszakába, hogy menjen és szedjen hóvirágot. Tél van, és fergeteges vihar süvít az erdõben. A kislány találkozik mind a négy évszakkal, akik megsajnálják az árvát, és egy órára tavaszt varázsolnak, a tél helyébe A fordulatokban és izgalmakban bõvelkedõ mesét varázslatos díszletek, jelmezek és Muszorgszkij csodálatos zenéje teszi felejthetetlenné november 23. kedd: és óra november 24. szerda: és óra A CSIZMÁS KANDÚR mesejáték Nektár Gyermekszínház A Grimm testvérek gyûjtése alapján készült a mese zenés változata. Itt a szegény molnárlegénybõl a Csizmás Kandúr segítségével lesz gróf, majd király. A történet elején Taláris még csizmát szándékozik készíttetni a macskából, de a kandúr hamar felfedi fantasztikus képességét: tud beszélni A klasszikus mesét klasszikus motívumokat idézõ zene színesíti, melyet énekesi tudást igénylõ színészek adnak elõ március 1. kedd: és óra március 2. szerda: és óra ZSIVÁNYTANYA táncmesejáték - Dunaújvárosi Bartók Táncszínház A Bartók Táncszínház folytatva a megkezdett utat, a magyar népmese gazdag kincseibõl meríti és a mesefigurák segítségével most a közösség erejé-

19 19 re fekteti a hangsúlyt, mely az egyéni értékek, tulajdonságok, képességek összeadódásából kovácsolódik. Ennek felismerése a gyermekkor lehetõ legkorábbi szakaszában útravalóként gyarapítja életünk tarisznyáját. Feldolgozott mesék: A Macskacicó, A Nyúlpásztor, A Zsiványtanya ELÕADÁSOK ÉVES GYERMEKEK RÉSZÉRE: október 21. csütörtök óra JÁNOS VITÉZ - daljáték Petõfi Sándor mûve nyomán- Pannon Várszínház E klasszikussá vált zenés játék felejthetetlen dallamokkal, gyermeki és mégis bölcs naivitással, parádés humorral, néhol szívszorító fájdalommal szól hûségrõl, hazaszeretetrõl, szerelemrõl, honvágyról, vagyis életünk teljességérõl. A látványosan kivitelezett daljáték színvonalát emeli az élõ zenei kíséret április 12. kedd: óra és óra április 13. szerda:13.00 és óra LÚDAS MATYI zenés játék több levonásban egy részben - Forrás Színház Hajdan egy falubann, a Nyírenn-é vagy az Erdõháton, vagy hol esett, jó szerrel nem jut eszembe. Már csak elég az, hogy: vólt hajdann egy öreg asszony. Özvegy vólt, s egy rossz fia vólt. A Forrás Színház társulatának meg az jutott eszébe, mi lenne, ha körülnézne egy kicsit a világban, megkeresné Lúdas Matyi rokonságát, s az õ kalandjaikat is fölhasználva bocsátaná útjára a maga mesehõsét Élõzenei közremûködõ az idei évadban a Szivárvány szép kapujában címû elõadásban megismert NeoFolk Együttes. A bérlet ára: 3.000,-Ft Jegy elõadásonként: 1.300,-Ft/fõ november 25. csütörtök óra TANÁR ÚR KÉREM színpadi játék Görbetükör Színház Karinthy Frigyes remekét ismeri minden gyerek, minden szülõ, tanárok és diákok, sikeresek és pechesek, jó tanulók, stéberek és vesztesek. Bauer, Steinmann, a grófnõ, Rogyák, Fröhlich tanár úr, akinek általában pickje van, Auer a szemetesládában, Goldfinger, Schwicker tanár úr a másodfokú egyenlettel, és a lányok a Vadász utcából mindannyiunk közös ismerõsei március csütörtök óra EMIL ÉS A DETEKTÍVEK zenés mesejáték Körúti Színház A cselekmény egyszerû, de - mivel voltaképpen szolíd krimirõl van szó - nem nélkülözi az izgalmas,

20 20 kalandos elemeket. Réges rég történt meg, minden újság errõl szólt, Emil rendes, nagyon jó fiú volt. Becsületén sosem esett folt. Egy nap felszállt a vonatra zsebében némi pénz. Hosszú út és Berlin most már várja. A fülkében nyájas úr, gyanús mulattató Gründies úrból folyik a mézédes szó, s míg Emil egy percre elszenderült, pénze eltûnt. A város életre kel, Emil új barátokra lel. A csapat egy tolvajt lefülel. nosztalgiával kíván szólni egy igazi hõsrõl, egy hadvezérrõl, aki nem vesztett csatát, akinek életét nem törték meg csalódások, kételyek, árulások, aki mindvégig önmaga tudott maradni A musical szándéka, hogy egy valós történelmi hõsrõl születhet több korosztály számára is befogadható mû, és egy történelmi darab is számíthat nagy népszerûségre. A darab forgó díszlete a malom, a várudvar és egy kocsma belsejét, valamint a vár bástyáját jeleníti meg, gyors, szellemes változások lehetõségét adva. A jelmezek ötletes keverékei a rock and roll és a reneszánsz világnak, remekül megragadva ezek összekapcsolódásának lehetõségét április 14. csütörtök óra KINIZSI PÁL - derûs musical - Pannon Várszínház Ez a feldolgozás mellõzi a romantikus, ünnepélyes elemeket, kedves, népmesei ihletéssel, humorral, A bérlet ára: 5.000,-Ft Jegyár elõadásonként: 2.000,-Ft/fõ A mûsorváltozás jogát fenntartjuk! További információ kérhetõ: Szûcs Péter: 96/326522;

21 21 KONCZ ZSUZSA SZUPERKONCERTJE A Szuperkoncert elõadója, márciusában átvehette a Kossuth-díjat, a népszerû zene progresszív formáit a magyar és nemzetközi kultúra legjobb hagyományaival, sikerrel ötvözõ maradandó értékeket létrehozó fáradhatatlan munkásságáért decemberében a Príma Primissima Díj tulajdonosa lett november 18., 19 óra BARTÓK BÉLA MEGYEI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT (9022 Gyõr, Czuczor G. u. 17., Tel: 96/ ) Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Nonprofit Kft Gyõr, Czuczor Gergely utca 17., Tel: 06-96/ Fax: 06-96/ web: Felelõs kiadó: Tóthné Hajmási Izabella ügyvezetõ igazgató

VISSZAPILLANTÓ GYEREKSZÍNJÁTSZÓK GYŐRBEN

VISSZAPILLANTÓ GYEREKSZÍNJÁTSZÓK GYŐRBEN GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS Hírlevél VIII. évfolyam 5. szám Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. 2012/1. Tartalom I. Visszapillantó Gyerekszínjátszók Győrben III. Nyugat-dunántúli

Részletesebben

HÍRLEVÉL TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS. III. évfolyam 4. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 2007/4.

HÍRLEVÉL TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS. III. évfolyam 4. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 2007/4. GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS III. évfolyam 4. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 2007/4. TARTALOM - Kodály Zoltán emlékhangverseny - II. Gyõri Operett Fesztivál - Kulturális

Részletesebben

HÍRLEVÉL. IV. Gyõri Operett Fesztivál 2009. június 26-28. TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS

HÍRLEVÉL. IV. Gyõri Operett Fesztivál 2009. június 26-28. TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS V. évfolyam 2. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Nonprofit Kft. 2009/2. TARTALOM Beszámoló a szakmai továbbképzésekrõl Drámapedagógusok, színjátszó-rendezõk

Részletesebben

HÍRLEVÉL TARTALOM ENDRÕDI SÁNDOR: Tavasz felé GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS

HÍRLEVÉL TARTALOM ENDRÕDI SÁNDOR: Tavasz felé GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS HÍRLEVÉL V. évfolyam 1. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Nonprofit Kft. 2009/1. TARTALOM Kettõs ünnep Jánossomorján Közmûvelõdési Statisztikai Adatszolgáltatás

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Kirándulás a Reneszánsz év jegyében TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS

HÍRLEVÉL. Kirándulás a Reneszánsz év jegyében TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS HÍRLEVÉL IV. évfolyam 3. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 2008/3. TARTALOM MEGYEJÁRÁS KULTÚRÁVAL XXXIII. RADNÓTI MIKLÓS NEMZETKÖZI FELNÕTT

Részletesebben

HÍRLEVÉL TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS. IV. évfolyam 2. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 2008/2.

HÍRLEVÉL TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS. IV. évfolyam 2. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 2008/2. GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS HÍRLEVÉL IV. évfolyam 2. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 2008/2. TARTALOM A RENESZÁNSZ ÉV JEGYÉBEN 2008. RENESZÁNSZ HANGULAT A BARTÓKBAN

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben

Beszámoló 2010/2011. tanév

Beszámoló 2010/2011. tanév Beszámoló 2010/2011. tanév 0 Magyar-kút ÁMK 2091 Etyek,Magyar utca 2. /Fax: (22) 597 040 (22) 597 041 e-mail: isketyek@mailbox.hu Etyek Község Önkormányzata Tárgy: ÁMK éves beszámoló Képviselő-testület

Részletesebben

SZUPERKONCERT ABONY VÁROSÁBAN

SZUPERKONCERT ABONY VÁROSÁBAN 2008. április 1 Abony Város Önkormányzatának lapja XVI. évfolyam 4. szám 2008. április Ára: 150 Ft SZUPERKONCERT ABONY VÁROSÁBAN A Bihari János Zeneiskola, a Gyulai G.M. Általános Iskola és az Abonyi Fúvószenekari

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

dpm drámapedagógiai magazin TARTALOM a Magyar Drámapedagógiai Társaság periodikája 2014/1. szám

dpm drámapedagógiai magazin TARTALOM a Magyar Drámapedagógiai Társaság periodikája 2014/1. szám dpm drámapedagógiai magazin a Magyar Drámapedagógiai Társaság periodikája 2014/1. szám ISSN 1216-1071 Megjelenik évente négyszer. TARTALOM Búcsúzunk 2 Szerkesztői jegyzet 3 XXIII. Weöres Sándor Országos

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXVI. évfolyam 2015/1

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXVI. évfolyam 2015/1 A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI XXXVI. évfolyam 2015/1 MEGHÍVÓ A Magyar Kodály Társaság tisztelettel meghívja az UTAK KODÁLYHOZ című zenés beszélgetés-sorozat első alkalmára, amelyet 2015. február 13-án,

Részletesebben

ZeneSzó. ZeneSzó KÖSZÖNTJÜK SZÜLETÉSNAPJÁN: ÉVFORDULÓK 2013

ZeneSzó. ZeneSzó KÖSZÖNTJÜK SZÜLETÉSNAPJÁN: ÉVFORDULÓK 2013 2013 - A 6. szám tartalomjegyzéke: Címlap: VERDI 200 Ünnepi Gála - Budapest Címlap: Gál Béla Ünnepi hangverseny a Zene Világnapja tiszteletére (Fehér Anikó).................................................

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2012/2 június Tartalom Országos Kamaraének találkozó Kodály Zoltán tiszteletére Igó Lenke Zárszó Kollár Éva..........................................

Részletesebben

Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét. A Samsung a Top 50 listán! Itt járt Mága Zoltánt! Ünnepi miserend

Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét. A Samsung a Top 50 listán! Itt járt Mága Zoltánt! Ünnepi miserend JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2012. december Ára: 150 Ft 23. évfolyam 12. szám Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét Áldott békés karácsonyt és boldog új esztendőt kíván Jászfényszaru minden lakójának

Részletesebben

Mennek vala ketten együtt

Mennek vala ketten együtt MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye Minden élettörténetben legalább két történet van. Az egyik személyes és kicsiben játszódik, valóságos szereplõkkel, a másik univerzális. Vagyis a

Részletesebben

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 22. szám 2013. november 20.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 22. szám 2013. november 20. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 22. szám 2013. november 20. A testületi ülésről Kerületi egyetemista Argentínában

Részletesebben

Macskák, Presser, Republic a Szent István Napokon! Fesztiválelõzetes a 7. oldalon! Telefon: 96/216-378 e-mail: recia@recia.hu web:v www.recia.

Macskák, Presser, Republic a Szent István Napokon! Fesztiválelõzetes a 7. oldalon! Telefon: 96/216-378 e-mail: recia@recia.hu web:v www.recia. WINKLER TÜZÉP az Ön szolgálatában! ÉPÍTÕ- ÉS TÜZELÕANYAGOKBÓL széles választék! WINKLER TÜZÉP! Tel.: 213-717, 218-000 Nézzen be hozzánk a Halászi úton! Mosonmagyaróvár, Régi vámház tér 14. Telefon: 96/216-378

Részletesebben

35 éves a Tádé néptánc együttes. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 8. szám 2014. június 4. Ingyenes

35 éves a Tádé néptánc együttes. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 8. szám 2014. június 4. Ingyenes A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 8. szám 2014. június 4. Ingyenes 35 éves a Tádé néptánc együttes A néptánc olyan, mint az élet. Néha könnyed, lágy, lendületes, magával ragadó. Van, amikor kemény

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

XXIV. évfolyam 1. szám 2012. január. létrehoz, formál, fenntart. Ma ez a

XXIV. évfolyam 1. szám 2012. január. létrehoz, formál, fenntart. Ma ez a A tartalomból Szociális üdültetési programot indít a kormány >>> 2. oldal OVI-ZSARU >>> 5. oldal Egy téma két felvonásban >>> 7. oldal 80 éve az emberekért, a közösségért >>> 12. oldal XXIV. évfolyam 1.

Részletesebben

EMBERSÉGET, SZERETETET ÉS TUDÁST KAPTAK A GIMNAZISTÁK

EMBERSÉGET, SZERETETET ÉS TUDÁST KAPTAK A GIMNAZISTÁK 18. szám 2012. MÁJUS KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP EMBERSÉGET, SZERETETET ÉS TUDÁST KAPTAK A GIMNAZISTÁK A diákélettől búcsúztunk, de egymástól és az iskolától nem, fogalmazták meg a ballagást követően

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 23. szám 2014. június 19. helyzetérõl, terveirõl, valamint véleményezésre

Kanizsa. XXVI. évfolyam 23. szám 2014. június 19. helyzetérõl, terveirõl, valamint véleményezésre Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 23. szám 2014. június 19. Kövessen minket okostelefonján is! Megkezdte munkáját a Kanizsai Patrióták Tanácsa Elkezdte tényleges tevékenységét a Kanizsai Patrióták

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

Bölcsőde Bölcsődénk szerepel az Iránytű szakmai folyóiratban. Farsangi vigassággal búcsúztattuk a telet, pirosba öltöztünk a Dóri Ház lakóiért.

Bölcsőde Bölcsődénk szerepel az Iránytű szakmai folyóiratban. Farsangi vigassággal búcsúztattuk a telet, pirosba öltöztünk a Dóri Ház lakóiért. ANK H Í R L E V É L 2013/ 2. szám Tartalom: Intézményi egységek rövid hírei: Intézményvezetés Beszámolunk a II. SNI Szépíró verseny megyei döntőjéről. Megtartottuk a Szak alkalmazotti értekezletet. Mi

Részletesebben

Szerkesztőség kérdez polgármester válaszol

Szerkesztőség kérdez polgármester válaszol Deszk Község Önkormányzatának Lapja www.deszk.hu I. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. MÁJUS s i l á n e j k z s e D a A rendezvényről a 6. oldalon olvashatnak. Addig is beszéljenek a fotók. M 2 ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Részletesebben

A Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó megyei bemutatóiról

A Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó megyei bemutatóiról Szerkesztői jegyzet Az elsivatagosítás elérte a gyermekszínjátszást, az országos gyermekszínjátszó találkozót is. A fene se gondolta volna, hogy ilyen hamar Jobb pillanatokban reméltük, hogy mi nem kerülünk

Részletesebben

XVI. évfolyam 2. szám. www.fonyod.hu. 2015. február

XVI. évfolyam 2. szám. www.fonyod.hu. 2015. február Fonyódi Hírmondó XVI. évfolyam 2. szám www.fonyod.hu 2015. február 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19. E-mail: info@fonyod.hu; Telefon: +36-85/562-980; Fax:

Részletesebben