AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Az MTA Akadémiai Létesítmények Fenntartásának és Üzemeltetése részére az alábbi szoftver csomagra:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Az MTA Akadémiai Létesítmények Fenntartásának és Üzemeltetése részére az alábbi szoftver csomagra:"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az MTA Akadémiai Létesítmények Fenntartásának és Üzemeltetése részére az alábbi szoftver csomagra: Az MTA intézeteinek teljes vírusvédelme Budapest, március

2 Ezúton felkérjük Önöket, hogy tegyenek írásos ajánlatot az MTA Akadémiai Létesítmények Fenntartásának és Üzemeltetése (székhely: 1012 Budapest, Budaörsi út 45.) részére a mellékletben szereplő intézetek teljes vírusvédelmének megoldására. Az ajánlatkérés célja: Az akadémiai intézetekben található munkaállomások és szerverek átfogó vírus és spam szűrésének megvalósítása. Az eljárás lefolytatásánál figyelembe vesszük a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvényben foglaltak, azonban mivel a becsült érték nem éri el az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát, így az eljárás nem minősül közbeszerzési eljárásnak. Az ajánlattételre vonatkozó egyéb adatok, feltételek, információk: 1. A hálózatban használt számítógépek becsült száma: 5000 A szoftver használati jog kiterjed minden, az MTA intézeteiben működő szerver gépre és munkaállomásra, valamint a munkavégzés céljából otthon használt, de az illető intézet hálózatára csatlakozó számítógépekre és hordozható számítógépekre. 2. A hálózatban működő Operációs rendszerek: WINDOWS 9x,NT,2000, XP,Vista Windows Szerverek (NT 4.0, 2000, 2003), Novell NetWare Sun Solaris, Linux, BSD 3. Becsült érték (bruttó): Ft 4. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és faxszáma: MTA ALFA 1051 Budapest, Nádor u. 7. Telefonszám: Faxszám: 5. Ajánlattételi határidő: április 10., óráig 2

3 6. Az ajánlattétel benyújtásának címe: MTA KSZI Információtechnológiai Osztály, 1051 Budapest, Nádor u. 7. I. em sz. szoba 7. Az ajánlattétel benyújtásának formája: A pályázatokat zárt, sértetlen borítékban vagy csomagban 4 példányban kell benyújtani az MTA KSZI Információtechnológiai Osztályhoz (Budapest, V. kerület, Nádor u. 7.). A borítékot az Ajánlattevő nevének és pontos címének feltüntetésével, az alábbi címzéssel kell ellátni: AJÁNLAT vírusvédelemre 8. Az ajánlattétel nyelve: Magyar 9. Ajánlati biztosíték: Ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő nem igényel. 10. Pénzügyi ellenszolgáltatás: Az ajánlatkérő a feladat teljesítéséhez előleg átutalását nem vállalja. Az ajánlatkérő a végleges teljesítés előtt részteljesítés ellentételezését nem vállalja. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül az ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel kapcsolatban. 11. Az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági alkalmatlansága és összeférhetetlensége áll fenn (a évi CXXIX. törvény 60. (1) a f pontjai alapján), ha: korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg hamis adat szolgáltatását vele szemben jogerősen megállapították. végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csőd illetve felszámolási eljárás folyamatban van; 30 napnál régebben lejárt adó, illeték illetve társadalombiztosítási járuléktartozása van, vagy elkülönített állami pénzalappal szembeni fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget; tevékenységét felfüggesztette, illetve felfüggesztették; 3

4 gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. a (2) bekezdésének b), illetőleg f) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletben korlátozza, illetőleg tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozza; közbeszerzési eljárásokban való részvételre vonatkozó jogerős eltiltás alatt áll; Az ajánlattevőnek írásos cégszerű nyilatkozatot kell tennie arról, hogy az ajánlattételből őt kizáró ok nem áll fenn. 12. Az ajánlati kötöttség időtartama: Az ajánlati kötöttségnek az ajánlattételi határidő lejártától számított legalább 30 napnak kell lennie. 13. Az ajánlat elbírálásának szempontjai: Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel az ajánlatok elutasításának jogát fenntartva szerződést köt. Csak olyan pályázat bírálható el, mely tartalmazza a következő tulajdonságokat: Levelező szerver vírusvédelme A hálózatban működő, a 2. pontban felsorolt valamennyi operációs rendszer támogatása Központi management lehetősége Internetről történő automatikus frissítés Magyarországi támogatás Bírálati szempontok: Bírálati szempont Maximális Pontszám Ár 20 Alacsony erőforrás igény a munkaállomáson 20 4

5 Levelező szerver vírusvédelme 15 Spam szűrés 15 Központi management lehetősége 5 Malware, Spyware szűrés 5 Internetről történő automatikus frissítés 5 Magyarországi támogatás 5 Telepítési, betanulási idő és energiaráfordítás 5 Magyar nyelv 5 Összes pont: Ajánlati változatok: Az ajánlattevő többváltozatú ajánlatot tehet: 1 és 2 éves időtartamra. 15. Az ajánlat beadásának tartalmi követelményei: Ajánlattevői nyilatkozat. Részletes árajánlat, a termékek és szolgáltatások ismertetésével. 16. Az ajánlatok felbontásának időpontja és helyszíne: A beadási határidő lejáratát követően azonnal, azaz április 11 én, du órakor az MTA KSZI Információtechnológiai Osztályán (1051 Budapest, Nádor u. 7. I. em szoba). 17. Az ajánlatok elbírálásának határideje: április A szerződéskötés tervezett időpontja: május Egyéb információk: Az ajánlatok felbontása és elbírálásuk között az ajánlatkérő a műszaki tartalom esetleges változása miatt jogosult további információt és ajánlatot 5

6 kérni az ajánlattevőtől. Egyébként az ajánlattevő hiánypótlást csak az ajánlattevői nyilatkozat tárgyában tehet. Az eljárás eredményéről az ajánlattevő írásbeli értesítést kap. Ajánlattevő ajánlata benyújtásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés értékhatárára vonatkozik a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő évi XXIV. törvény, akkor hivatkozott törvény 6. a értelmében a szerződés típusát, tárgyát, értékét és időtartamát, az esetleges szerződésmódosítást, valamint a teljesítést ajánlattevő köteles nyilvánosságra hozni. Kováts Miklós Igazgató MTA Akadémiai Létesítmények Fenntartásának és Üzemeltetése 6

7 Melléklet: az MTA Intézeteinek listája MTA Székház 1051 Bp. Roosevelt tér 9. MTA Titkárság Igazgatása MTA Titkárság Igazgatása 1051 Bp. Nádor u. 7. MTA Doktori Tanács Titkársága 1051 Bp. Nádor u. 7. MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti 1051 Bp. Roosevelt tér 9. Akadémia MTA Könyvtára 1054 Bp. Arany J. u. 1. MTA Matematikai és Természettudományi kutatóintézetek MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati 1121 Bp. Konkoly T. út Kutatóintézet MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézete 1053 Bp. Reáltanoda u MTA Atommagkutató Intézete 4026 Debrecen, Bem tér 18/c. MTA Számítástechnikai és Automatizálási KI 1111 Bp. Kende u MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi KI 1121 Bp. Konkoly Thege út MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézete 9400 Sopron, Csatkay E. u.6 8. MTA Földrajztudományi Kutatóintézete 1063 Bp. Andrássy út 62. KFKI Atomenergia Kutatóintézet 1121 Bp. Konkoly T. út KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet 1121 Bp. Konkoly T. út MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet 1121 Bp. Konkoly T. út MTA Földtudományi Kutatóközpont 1112 Bp. Budaörsi út MTA Kémiai Kutatóközpont 1025 Bp. Pusztaszeri út MTA Izotópkutató Intézet 1121 Bp. Konkoly T. út MTA Élettudományi kutatóintézetek MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete 1022 Bp. Hermann O. út 15. MTA Állatorvostudományi Kutatóintézete 1143 Bp. Hungária krt. 21. MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete 2462 Martonvásár, Brunszvik út 2. MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 1083 Bp. Szigony u. 43. MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete 8237 Tihany, Fürdőtelepi u. 3. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete 2163 Vácrátót, Alkotmány u MTA Szegedi Biológiai Központ 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. MTA SZBK Enzimológiai Intézete 1113 Bp. Karolina út 29. MTA Növényvédelmi Kutatóintézete 1022 Bp. Hermann O. 15. MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek MTA Nyelvtudományi Intézete 1068 Bp. Benczúr u. 33. MTA Irodalomtudományi Intézete 1118 Bp. Ménesi út MTA Zenetudományi Intézete 1014 Bp. Táncsics M. u. 7. MTA Néprajzi Kutatóintézete 1014 Bp. Országház u. 30. MTA Történettudományi Intézete 1014 Bp. Uri u MTA Regionális Kutatások Központja 7621 Pécs, Papnövelde u

8 MTA Filozófiai Kutatóintézet 1054 Bp. Szemere u. 10. MTA Régészeti Intézete 1014 Bp. Uri u. 49. MTA Pszichológiai Kutatóintézete 1132 Bp. Victor Hugo u MTA Művészettörténeti Kutatóintézete 1014 Bp. Uri u. 62. MTA Közgazdaságtudományi Intézete 1112 Bp. Budaörsi út MTA Jogtudományi Intézete 1014 Bp. Országház u. 30. MTA Világgazdasági Kutatóintézete 1014 Bp. Országház u. 30. MTA Politikai Tudományok Intézete 1068 Bp. Benczúr u. 33. MTA Szociológiai Kutatóintézete 1014 Bp. Uri u. 49. MTA Etnikai nemzeti Kisebbségkutató Intézete 1014 Bp. Uri u. 53. MTA Társadalomkutató Központ 1014 Bp. Országház u. 30. MTA Területi akadémiai központok MTA Szegedi Területi Bizottság Titkársága 6720 Szeged, Somogyi B. út 7. MTA Pécsi Területi Bizottság Titkársága 7624 Pécs, Jurisics M. u. 44 MTA Veszprémi Területi Bizottság Titkársága 8201 Veszprém, Vár u. 37. MTA Debreceni Területi Bizottság Titkársága 4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49. MTA Miskolci Területi Bizottság Titkársága 3530 Miskolc, Erszébet tér 2. MTA Kutatást kiszolgáló szervek MTA Kutatásszervezési Intézete 1051 Bp. Nádor u. 18. MTA Ak. Létesítm. Fenntart. és Üzemelt Bp. Budaörsi út MTA Nemzetközi Együttműködési Iroda 1051 Bp. Nádor u. 7. MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája 1067 Bp. Teréz krt. 13. MTA Egyéb intézményei Siófoki Akadémiai Üdülő 8600 Siófok, Kodály u. 3. Mátrafüredi Akadémiai Üdülő 3232 Mátrafüred, Akadémia u. 2. Balatonalmádi Akadémiai Tudós Üdülő 8220 Balatonalmádi, Bajcsy Zs. u.3. Balatonvilágosi Akadémiai Tudós Üdülő 8171 Balatonvilágos, Rákóczi út 31. Mátraházai Akadémiai Tudós Üdülő 3233 Mátraháza, Akadémiai Óvoda és Bölcsőde 1022 Bp. Bimbó u. 33. OTKA Iroda 1087 Bp. Könyves K. krt

Ajánlatkérő lakossági szabadidős családi sportnap megrendezésére kér ajánlatot az alábbiak szerint:

Ajánlatkérő lakossági szabadidős családi sportnap megrendezésére kér ajánlatot az alábbiak szerint: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 3.2. pontja alapján Ajánlatkérő

Részletesebben

4. A szerződés időtartama és a teljesítés határideje: 2011. február 25-től - 2011. december 31-ig terjedő időszakra

4. A szerződés időtartama és a teljesítés határideje: 2011. február 25-től - 2011. december 31-ig terjedő időszakra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 251. (2) bekezdése szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatására irányadó szabályok figyelembe vételével

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉPÜLET PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

VENDÉGLÁTÓ ÉPÜLET PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY VENDÉGLÁTÓ ÉPÜLET PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (3304 Eger, Sánc út 6.), (továbbiakban Ajánlatkérő) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Az Orvos,- és Egészségtudományi Centrum 2010-2014. évi US GAAP szerinti könyvvizsgálata és a DEOEC-nek

Részletesebben

Bizottságának Elnöke. 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás ELŐTERJESZTÉS

Bizottságának Elnöke. 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottságának Elnöke 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Közbeszerzési pályázat

Részletesebben

Szakfordítás, lektorálás és tolmácsolás

Szakfordítás, lektorálás és tolmácsolás Szakfordítás, lektorálás és tolmácsolás e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-172/15 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. KNAUS TABBERT Kft.

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. KNAUS TABBERT Kft. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ KNAUS TABBERT Kft. TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0535. Munkahelyi képzések támogatása és megvalósítása a Knaus Tabbert Kft-nél című projekt keretében képzések megtartása tárgyú, nyílt közbeszerzési

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013.

DOKUMENTÁCIÓ. NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013. DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013. Tartalom: I. Tájékoztató II. Műszaki specifikáció III. Iratminták

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti Rézgombos Szolgáltatóház alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére).

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére). Pályázati felhívás A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet a Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7. szám alatti hivatalok számára 34,63 m2 területű munkahelyi büfé üzemeltetésére A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÚTHÁLÓZAT VÉDELMI SZOFTVER RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÉRŐÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT RENDSZÁMFELISMERŐ

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Főkert Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. sz. Ára: Ingyenes! AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyűjtőtartályos

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Nagykovácsi Viziközmű Kft. működés átvilágításának elvégzésére tárgyban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Nagykovácsi Viziközmű Üzemeltető és

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15034-2011:text:hu:html HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014.

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014. Hungária kocsiszín B csarnok részleges javítása, 7-10 számú aknás vágányok feltöltése, vágányhálózat javítása a szükséges mértékű sínanyag cseréjével A rész: Szerkezetbontás és burkolatépítés (Eljárás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-117. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 17. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 2 1. A pályázat kiírója... 2 2. A pályázat célja... 2 3. A pályázat benyújtásának helye és módja... 2 4. A pályázat benyújtásának határideje... 3

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

Tárgy: A Korányi projekthez kapcsolódó villamos közműkiváltás műszaki tartalma. - a kivitelezőnek rendelkeznie kell Elmű Hálozati Kft.-nél,/Émász Hálózati Kft.-nél regisztrált kivitelezői és tervezői jogosultsággal

Részletesebben

Ajánlattételi Dokumentáció

Ajánlattételi Dokumentáció Kecskeméti Főiskola Ajánlattételi Dokumentáció a a Felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések (TIOP-1.3.1/07/2) projekt megvalósításához

Részletesebben

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14.

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14. Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: ) KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2015. június 16. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1.

Részletesebben

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. DOKUMENTÁCIÓ

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. DOKUMENTÁCIÓ 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. DOKUMENTÁCIÓ A közbeszerzési eljárás tárgya: Árubeszerzés: Dombóvár, 2015. április I. Általános információk Tisztelt Ajánlattevők! Az ajánlatkérőnek e dokumentáció rendelkezésre

Részletesebben