A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 10. évfolyama számára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 10. évfolyama számára"

Átírás

1 A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 10. évfolyama számára [A félkövér betűtípussal írt adatok a kerettanterv részei!]

2 Európa a virágzó és hanyatló középkorban (XI-XV. sz.) 1. Esszé (10 pont) Pápaság és császárság küzdelme (7-13. o.) A keresztes háborúk ( o.) A középkori város és a távolsági kereskedelem ( o.) A rendiség, ill. angliai és franciaországi jellemzői ( o.) Az Oszmán Birodalom ( o.) A középkori művelődés ( o.) 2. Személyek VII. Gergely, II. Orbán, IV. Henrik III. Ince, Habsburg Rudolf Assisi Szent Ferenc, Szent Domonkos Aquinói Szent Tamás, Johannes Gutenberg, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello I. (Hódító) Vilmos, Földnélküli János, I. Edward, IV. (Szép) Fülöp Jeanne d Arc, Tudor-ház (VII. Henrik) Kasztíliai Izabella, Aragóniai Ferdinánd IV. (Luxemburg) Károly, Luxemburg Zsigmond, Jan Hus Dzsingisz, III. (Nagy) Iván I. Murad, I. Bajezid, II. Mohamed 3. Események 1066: hastingsi csata, Anglia elfoglalása 1077: Canossa-járás 1095: I. keresztes hadjárat meghirdetése 1122: wormsi konkordátum XI-XII. sz.: román stílus, XII-XIII. sz.: gótika, XIV-XVI. sz.: reneszánsz XII. sz.: első egyetemek 1215: Magna Charta Libertatum, inkvizíció alapítása XIII. sz.: a Hanza-szövetség alapítása 1278: morvamezei csata 1295, 1302: első rendi gyűlések Angliában, Franciaországban : 100-éves háború es évek: a nagy pestisjárvány 1356: német aranybulla : nagy nyugati egyházszakadás 1389: rigómezei csata (Szerbia elesik) 1396: nikápolyi csata (Bulgária elesik) 1410: grünwaldi csata : konstanzi zsinat (a nagy nyugati egyházszakadás vége: 1417) 1415: Jan Hus máglyahalála 1434: lipany-i csata (huszita háborúk vége) 1453: Konstantinápoly (Bizánc) bevétele 4. Fogalmak királyi udvar, kancellária, kamara kiközösítés, zarándok, ereklye, invesztitúra keresztes hadjáratok, lovagrend hospes, nyomásos művelés városi önkormányzat, céh, Hanza, Levante rend(iség), Magna Charta skolasztika, egyetem, szabad művészetek kolduló rendek, eretnekség, inkvizíció román stílus, gótika, humanizmus, reneszánsz, lovagi kultúra

3 járványok, pestis reconquista választófejedelem (Német Aranybulla) husziták cár szultán, vilajet, pasa, janicsár, szpáhi 5. Topográfia Szentföld, Jeruzsálem Velence, Genova, Róma, Firenze, Milánó Flandria, Párizs, Champagne Oxford, Cambridge, London Hanza városok, Hamburg a levantei és Hanza kereskedelem útvonala Morvamező, Csehország, Prága, Svájc Lengyelország, Krakkó Moszkva Kasztília, Aragónia, Spanyolország, Portugália Rigómező, Nikápoly, Konstantinápoly (Isztambul), Bulgária, Szerbia, Moldva, Havasalföld

4 Az Árpád-házi királyok kora Magyarországon ( ) 1. Esszé (10 pont) Szent István egyház- és államszervezete ( o.) Szent László és Könyves Kálmán törvényei ( o.) Aranybulla: előzményei, tartalma és változtatásai ( o.) A tatárjárás ( o.) 2. Személyek I. (Szent) István király, Szent Imre herceg, Szent Gellért püspök, I. András I. (Szent) László, Könyves Kálmán III. Béla, Anonymus II. András, IV. Béla, Julianus, Batu, Kötöny, Szent Margit, Kézai Simon 3. Események : Szent István : Szent László 1091: Horvátország meghódítása : Könyves Kálmán : III. Béla 1180-as évek: kancellária kialakulása : II. András 1222: Aranybulla : IV. Béla : tatárjárás (muhi csata) XIII. század: jobbágyság, nemesség, nemesi vármegye 1301: III. Andrással kihal az Árpád-ház 4. Fogalmak királyi vármegye, ispán, tized (dézsma) vitézek, várjobbágyok, várnépek, szolgák kancellária, kamara, regálé, bandérium hospes, izmaeliták székelyek, szászok, kunok Aranybulla tatár (mongol) bárók, szerviensek, nemesek, nemesi vármegye, familiaritás, jobbágyok bán, vajda, nádor Szent Korona 5. Topográfia Pannonhalma, Tihany, Esztergom, Veszprém, Fehérvár (Székesfehérvár), Pozsony Horvátország, Dalmácia, Szerémség, Erdély Vereckei-hágó, Halics Muhi, Buda, Szentgotthárd, Körmend

5 A rendiség kialakulása Magyarországon ( ) 1. Esszé (10 pont) I. Károly (Róbert) uralkodása ( o.) Nagy Lajos és Luxemburg Zsigmond politikája ( o.) A törökellenes harcok a XV. században ( , , 135., 136.,139. o.) Hunyadi Mátyás belpolitikája ( o.) A középkori magyar kultúra ( o.) 2. Személyek Csák Máté, I. Károly Róbert, I. (Nagy) Lajos, Anjou Mária Luxemburg Zsigmond, Budai Nagy Antal I. Ulászló, Hunyadi János, V. László, II. Mohamed, Kapisztrán János Hunyadi Mátyás, Vitéz János, Kinizsi Pál, Antonio Bonfini, Anonymus (P. Mester), Kézai Simon 3. Események : Károly Róbert : Nagy Lajos 1351: Aranybulla megújítása (ősiség) : Luxemburg Zsigmond, 1396: nikápolyi csata : I. Ulászló, : hosszú hadjárat (váradi/ drinápolyi béke), 1444: várnai csata, 1448: 2. rigómezei csata, 1456: Nándorfehérvár ostroma : Hunyadi Mátyás, 1479: kenyérmezei csata, 1485: Bécs elfoglalása 4. Fogalmak tartományurak, regálé, tárnokmester, aranyforint, harmincad, kapuadó, szabad királyi város, bányaváros, mezőváros, nemes, báró, főnemes, köznemes, bandérium, kilenced, ősiség, háramlás, úriszék, pallosjog telekkatonaság, végvár, végvári rendszer kormányzó, kincstartó, fekete sereg, füstpénz, rendkívüli hadiadó, Corvina gesta, legenda, krónika 5. Topográfia Visegrád, Temesvár, Körmöcbánya, Selmecbánya, Besztercebánya, Havasalföld Moldva, Bosznia, Kassa, Pécs Nikápoly, Gyulafehérvár, Várna, Rigómező, Nándorfehérvár Kolozsvár, Prága, Pozsony, Morvaország, Szilézia, Bécs

6 A világ a kora újkorban (XVI-XVII. század) 1. Esszé (10 pont) A nagy földrajzi felfedezések ( o.) A reformáció és a katolikus megújulás ( o.) A kapitalista gazdaság Hollandiában és Angliában (163-4., , , , 173., 175., 178. o.) Az angol alkotmányos monarchia és a francia abszolutizmus (175-6, 179., , o.) A gondolkodásmód változásai ( o. + füzet) 2. Személyek Kolumbusz Kristóf, Vasco da Gama, Magellán Ferdinánd V. Károly, II. Fülöp, I. (Habsburg) Ferdinánd Luther Márton, Kálvin János, Szervét Mihály Loyolai Ignác VIII. Henrik, Sir Francis Drake, I. Erzsébet, Oliver Cromwell IV. (Bourbon) Henrik, Richelieu, XIV. Lajos, Colbert Orániai Vilmos IV. Iván, I. (Nagy) Péter, Nagy Szulejmán Kopernikusz, Galilei, Isaac Newton, Francis Bacon, René Descartes, John Locke 3. Események 1492: Kolumbusz eléri Amerikát, 1498: da Gama elhajózik Indiába, 1522: Magellán hajója megkerüli a Földet : V. Károly, 1571: lepantói csata, 1588: a Nagy Armada pusztulása 1517: Luther fellépése, 1555: augsburgi vallásbéke, 1540: jezsuita rend, : tridenti zsinat 1534: anglikán egyház 1572: Szent Bertalan-éjszaka, 1598: nantes-i edictum : németalföldi szabadságharc (Hollandia) : harmincéves háború : angol polgárháború/ forradalom, (1688: dicsőséges forradalom), 1689: Jognyilatkozat : XIV. Lajos : spanyol örökösödési háború : spanyol örökösödési háború (1704: höchstädti csata) : északi háború 4. Fogalmak újkor, gyarmat(osítás), felfedező, konkvisztádor, azték, inka, ültetvény, világkereskedelem, centrumperiféria abszolutizmus búcsúcédula, reformáció, protestáns, evangélikus, református, antitrinitárius/ unitárius, anabaptista, ellenreformáció (katolikus megújulás), jezsuiták, Index, barokk bekerítés, vetésforgó, manufaktúra, bankár, hitel, kapitalizmus, monopólium, anglikán, puritán, parlament, forradalom, hajózási törvény, Jognyilatkozat, alkotmányos monarchia hugenotta, merkantilizmus nagyvezír heliocentrikus világkép, empirizmus, racionalizmus, jogállam, társadalmi szerződés 5. Topográfia Portugália, Spanyolország, Madrid, Németalföld, Wittenberg, Genf, Trident, Róma, Antwerpen, Amsterdam, Csehország, London, Párizs, Versailles, Amerika, portugál és spanyol gyarmatok, Poroszország, Dánia, Svédország, Lengyelország, Varsó, Krakkó, Oroszország, Szentpétervár

7 A török kor és a függetlenségi harcok kora Magyarországon ( ) 1. Esszé (10 pont) Magyarország három részre szakadása (206., , o.) A három részre szakadt ország ( o.) Erdély aranykora és bukása ( o.) A Rákóczi-szabadságharc (243-4., , o.) A reformáció, a katolikus megújulás és a kor kultúrája Magyarországon (218-9., , o.) Vas vármegye ig (a tényanyag végén!) 2. Személyek Dózsa György, II. Lajos, Tomori Pál, Szapolyai János, I. Ferdinánd, Nagy Szulejmán, Fráter György, Jurisics Miklós, Dobó István, Zrínyi Miklós, János Zsigmond, Báthory István, Bocskai István Bethlen Gábor, I. és II. Rákóczi György Zrínyi Miklós (költő és hadvezér), Wesselényi Ferenc, Thököly Imre, I. Lipót, Savoyai Jenő, XI. Ince, Lotharingiai Károly, II. Rákóczi Ferenc, I. József, Bottyán János, Béri Balogh Ádám, Bezerédj Imre, Károlyi Sándor, Sylvester János, Károli Gáspár, Pázmány Péter, Nádasdy Tamás, Nádasdy Ferenc, Batthyányak 3. Események 1514: Dózsa-féle parasztfelkelés 1521: Nándorfehérvár eleste 1526: mohácsi csata 1532: Kőszeg ostroma 1538: váradi béke (egyezmény) 1541: Buda elfoglalása (három részre szakadás) 1552: Eger és 1566: Szigetvár ostroma 1568: drinápolyi béke (, tordai országgyűlés) : Báthory István fejedelem 1578: Vasvárról Szombathelyre költözik a vármegye közigazgatása (levéltár) 1590: Károli Gáspár Biblia-fordítása (Vizsoly) : tizenötéves háború, : Bocskai-felkelés, 1606: bécsi és zsitvatoroki béke : Bethlen Gábor fejedelem (Erdély aranykora), 1621: nikolsburgi béke 1664: szentgotthárdi csata, vasvári béke 1671: a Wesselényi-féle összeesküvés felszámolása 1683: Bécs ostroma 1686: Buda visszafoglalása 1687: pozsonyi országgyűlés 1697: zentai csata, 1699: karlócai béke Rákóczi szabadságharc 1705: szécsényi és 1707: ónodi országgyűlés 1706: győrvári csata, 1708: trencséni csata 1711: szatmári béke, nagymajtényi fegyverletétel 4. Fogalmak parasztfelkelés, szabad költözés, örökös jobbágyság, nádor, Szent Korona-tan, rendi alkotmány, végvár, szpáhi, janicsár, pasa, szultán, hódoltság, királyi Magyarország, kettős adózás, hajdú, portya, trónfosztás, fejedelmi monopólium, székek, három nemzet, kollektív nemesség, Szent Liga, szabad királyválasztás, Újszerzeményi Bizottság, új szerzemény, fegyverváltság, Diploma Leopoldinum, porció, majorsági gazdálkodás, export, import, konjunktúra,

8 kuruc, labanc, rendi konföderáció, rendi dualizmus, libertás, kompromisszum, reformáció, katolikus megújulás, evangélikus, református, unitárius, vallásszabadság, kollégium, 5. Topográfia Buda, Mohács, Isztambul, Bécs, Kőszeg, Várad, Eger, Temesvár, Szigetvár, Királyi Magyarország, Pozsony, Hódoltság, Erdélyi Fejedelemség, Partium (Részek), Gyulafehérvár, Kolozsvár, Sárospatak, Debrecen, Győr, (Nagy-)Kanizsa, Zsitvatorok, Nagyszombat, Besztercebánya, Kassa, Eszék, Szentgotthárd, Vasvár, Zenta, Karlóca, Szécsény, Ónod, Trencsén, Szatmár Szombathely, Sárvár,

9 Vas vármegye története a A Mátyás után a megyében igen megerősödő főnemesség. Kiemelkednek, a Ferdinánd-párti Batthyányak (Németújvár, Szalónak, 1606-tól Körmend az Erdődyektől), Nádasdyak. Főúri torzsalkodások jellemzők a király személye (Ferdinánd, Szapolyai János) miatt. Megkezdődnek a török beütések (1529) ben (VIII ) a kőszegi kapitány, Jurisics Miklós védte a török Ibrahim nagyvezír serege ellen Kőszeget (700 hadra fogható menekült, 28 huszár és 10/18 német vasas, kevés lőpor) a várat védte (11 roham, de hiába, végül 10 török zászló kitűzésében és a vár megtartásában állapodott meg). Az ostrom alatt Ferdinánd és V. Károly elegendő (110ezres) sereget gyűjtött össze Bécs alá, így Szulejmán nem kockáztatott (100ezres sereg), Bécs ostroma elmaradt. Az ország három részre szakadása után Vas vármegye a királyi Magyarország, I. Ferdinánd királyságának része volt es a vármegye első címeres pecsétje (a bástyán álló inkább strucc, csőrében vasrúddal, 1610-es keltezésű az első ezzel fennmaradt lenyomat) után végvidékek szerveződtek: itt az ún. Kanizsa elleni végvidék 17 várral (1000 lovas, 1200 gyalogos, főleg idegen zsoldosok, majd 400 huszár). A reformáció eleinte Kőszeg, Németújvár, Felsőőr és Sárvár környékén, illetve a Kemenesalján jelent meg, terjedt el, főleg a Nádasdy és a Batthyány család támogatásával. Sárvár: Nádasdy Tamás nádor (felesége, Kanizsai Orsolya nászajándékaként nyerte birtokait, pl. Léka, Csepreg, Kanizsa). Támogatta a lutheranizmust: Dévai Bíró Mátyás lelkész térített, 1536-ban nyomdát alapítanak, 1539-ben iskola (Sylvester János [Új Testamentum 1541, Grammatica Hungarolatina], de többször megfordult itt többször és itt is hunyt el Tinódi Lantos Sebestyén is). [Csepregen akkor Sopron megye 1591-ben vált szét az evangélikus és református felekezet.] Németújvár: Batthyány Boldizsár támogatta a kálvini reformációt (mellette Körmend és Felsőőr tért erre a hitre), nyomda is volt itt, kedvelte a kultúrát (híres könyvtára volt, Európa-hírű botanikusa, Clusius). Monyorókerék (Eberau): Erdődyek, az egyik legrégebbi nyomda. [Emellett nyomda működött Németlövőn is.] A dunántúli rendi gyűlés helye elvileg Vasvár volt, de a Dunántúlt újra fenyegette a török (a megyében egyre több a hódoltsági porta), így az évi XX. tc. értelmében a biztonság kedvéért a vasvári káptalant tehát elvileg a megye székhelyét a megerősített várral rendelkező Szombathelyre helyezték át (ideiglenesen a győri püspök is itt székelt volt a század végén [a Smidt Múzeum, a szeminárium és a Romkert közt volt a vár]) ben (Pápa török kézre került) Nádasdy Ferenc (a fekete bég ) Sárvárat megerősítette (nagy törökellenes harcos, párbajhős, feleségét Báthory Erzsébetet szörnyű rémtettekkel vádolták és őrületbe, halálba kergették [vád: ártatlan lánya vérében fürdött ]) ban Kanizsa török kézre került, majd onnan pusztították Vast és Stájerországot. Bocskai István hajdúi 1605-ben Némethy Gergellyel érkeztek, a megyei nemesek többsége csatlakozott, Szombathely, Körmend és Kőszeg is hódolt, csak Batthyány Ferenc állt ellen, de később a császári seregek visszaveszik a megyét. Bethlen Gábor felkelő csapatai 1619-ben Nagyszombatnál jártak, erre a protestáns nemesek mind átálltak (Nádasdy Tamás, Zrínyi György, Esterházy Miklós és Kőszeg városa nem) ban Ausztriából visszafele Bethlenék Vasban. Batthyány Ferenc átállt, majd az egész megyei nemesség, így sikerült elfoglalni Kőszeget, majd később újra császári kézre került év végén véget ért a felkelés, Bethlen megkötötte II. Ferdinánddal a nikolsburgi békét, későbbi két hadjáratának nem volt komoly hatása ( 25-ben Batthyány meghalt). Ezidőtájt az ellenreformáció miatt Nádasdy Ferenc és Batthyány Ádám révén újra katolikussá lesz a két legnagyobb vármegyei nemesi család. A Kanizsa elleni végvidék Muraszombattól Körmenden, Vasváron és Egerváron át, Sárvárig húzódott csak apró várak alkották ben Kőszeg és Borostyánkő hosszú küzdelem után visszakerült Ausztriától a megyéhez (Rohonc 1491-ben került vissza, az előbbiek II. Ulászló óta császári kézen), Kőszegnek szabad királyi város lévén követküldési joga is volt. III. Ferdinánd idején, 48-ban török elleni nemesi felkelés volt, nehéz a hadak eltartása, mert a hódoltsági részek kétfelé adóznak és fokozottan érik a vidéket a zsoldosok kártételei ben Kanizsa sikertelen ostroma (Zrínyi Miklós) és Új-Zrínyivár veszni hagyása: Raimondo Montecuccoli császári hadvezér visszavonult. Magyar-horvát erők mellett kb es keresztény sereg (francia, badeni stb.) Csákánynál és Körmendnél (Nádasdy Ferenc, Batthyány Ferenc és Esterházy Pál) a Rábát őrizte, a keresztény sereg átkelését biztosította, a török átkelést pedig elvágta. Szentgotthárdi csata:

10 Montecuccoli Bécs elleni támadásról értesült, csapatait összevonta. Augusztus 1-én a török a keresztényeket megzavarta, de Nagyfalva (Mogersdorf) mellett Montecuccoli gyorsan újrarendezve hadait visszaszorította a törököt a Rábába és a túlpartra és győzelmet aratott (kb. 10ezer török halott, min. 5-6ezer keresztény, a hősöket Batthyány emberei temették el). Augusztus 10-én megkötötték a szégyenteljes vasvári békét, melyben I. Lipót király lemondott a szerzeményekről. A Wesselényi-féle összeesküvésben résztvevő Nádasdy Ferenc országbíró 1671-es lefejezése csak fokozta a lappangó ellentéteket (a Nádasdyak birtokaikat vesztik az Esterházyak javára). Rokonszenv Thököly Imre mozgalmával (kemenesaljai polgárok visszahívták elűzött lelkészüket is) es soproni országgyűlésen felmerült: a korábban kiváltságos őrségieket Batthyány Kristóf vonta urasága alá (a törvény szentesíti jobbágyi helyzetüket). Ezen az országgyűlésen engedélyezték újra a korábban betiltott protestáns evangélikus és református vallásoknak 2-2 templomot engedélyeznek ( artikuláris helyek, eredetileg 98 volt): Vas megyében a Kőszeg környékieknek Nemescsó, Kemenesalján Nemesdömölk (1731 korlátozásokkal vallásgyakorlat, 1781 II. József türelmi rendelete nyomán szabad vallásgyakorlat). A Thököly-felkelés sikereinek hatására 83-ban nemesi felkelés felhívása Esterházy Pál nádortól, de vonakodtak. A Bécs ellen vonuló Kara Musztafa török előhadai a megyében is portyáztak ben vármegyei felkelés indult a török kiverésére (főleg a Batthyányak vitézkednek), de közben a megyét 1686 körül császári zsoldosok pusztították. A Rákóczi-szabadságharc: 1703-ban a felvidéki sikerek után Károlyi Sándor 1704-ben megjelent a Dunántúlon és fegyverbe szólított. Vasvármegyei felkelés is volt, a kuruc kapitányok lovas csapatai előtt a nagyobb települések meghódoltak, de a Batthyányak Lipót hűségén voltak. A sarcoló stájer labancokon Szentgotthárdnál Károlyi győzelmet aratott. Heister Kőszeget, Körmendet és Sárvárt őrséggel szállta meg, adóztatta volna a nemeseket, ezért 1705-ben újra a felkelőkhöz húztak. Károlyi seregei ismét Vas megyébe törtek (közben nyáron uralkodóváltás volt, I. József). Bezerédj Imre Vasban toborzott, Bottyán János generális csapatai támadásba lendültek: a Bezerédj vezette kurucok Béri Balogh Ádám csapataival át is törtek, majd az egész vármegyét bevették. A megye a konföderáció mellett állt és katonákkal, pénzzel támogatta a felkelést ban márciusában újra labanc előretörés volt, a Rába-völgyében betörő Hannibal Heister seregét aztán november 5-én Győrvár és Egervár közt Bottyán, Bezerédj és Béri Balogh lovasrohamával teljesen szétverte, a vezérét foglyul ejtette (közben több stájerországi portya is történt) Bottyánt leváltották, majd 1708-ban a kurucok még tartották a megyét, de Bezerédj árulásért kivégezték. A labancok közkegyelmet hirdetve bevonultak, erre sok sereg szétszéledt. A kurucok 1709-ig fokozatosan az egész vármegyét elhagyják vereségeik miatt (a környező várak labanc kézen, a kurucok elkeseredettek, pestis pusztított: Szombathely, Kőszeg, Rohonc [Szentháromság-szobrokat építettek a túlélők]). Béri Balogh még mindig kitartott a Bakonyban, majd ő is elhagyta a Dunántúlt, 1710-ben a labancok elfogták és lefejezték as összeírás III. Károly idején: 616 helység (Kőszeg sz. kir. város, 26 mezőváros, 127 curiális [nemesi], 464 jobbágyközség, lakás, 7775 nemes, háztartás, 351¼ porta, Kőszegen 10¾ porta). A népesség pótlására korábban protestáns, majd jezsuiták által térített Kőszeg környékére 1713-ban Württembergből sváb bevándorlók érkeztek (Schwabendorf Kőszegfalva), mint a korábbi századokban is a török elől menekülő horvátok a megye nyugati felébe, pl. Kőszeg környékére. Régebb óta itt élnek a szlovének (vendek) és a városok német lakosai (Kőszeg), viszonylag újabb bevándorlók a városokban, nagyobb községekben megtelepedő zsidók. Szombathely: 1710-es pestis, és az 1716-os tűzvész után sok német (purger) bevándorló érkezik, a város a század második felében barokk egyházi központtá válik.

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források elemzése: az egyes szövegek forrásértékének megállapítása

Részletesebben

Javítóvizsga követelmények. ( 10. évfolyam történelem)

Javítóvizsga követelmények. ( 10. évfolyam történelem) Javítóvizsga követelmények ( 10. évfolyam történelem) Témakörök I. A középkor virágzása és hanyatlása II. A magyar középkor III. A kora újkor IV. Magyarország a kora újkorban Fogalmak, nevek, kronológia,

Részletesebben

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 9. évfolyamos szakmunkás osztálya számára I. Bevezető, a történelem kezdetei 1000-ig, Vas megye története A történettudomány

Részletesebben

1. Az ókor és kultúrája

1. Az ókor és kultúrája TÖRTÉNELEM MŰVELTSÉGI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI A 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1. Az ókor és kultúrája A homo sapiens megjelenése, az élelemtermelés kezdete Kr. e. 3000 körül. Kr. e. XVIII. sz. Kr. e. X. sz. Kr.e.

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

Szakközép 10. évfolyam, tanév végi osztályozóvizsga történelemből

Szakközép 10. évfolyam, tanév végi osztályozóvizsga történelemből A vizsga felépítése: Szakközép 10. évfolyam, tanév végi osztályozóvizsga történelemből 1.) FELADATLAP: a részletezett vizsgakövetelményben felsorolt 10. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid

Részletesebben

I. Ferdinánd 1526-64 Alvinc Székely székek ÉVSZÁMOK. V. Károly 1519-56 Buda Szász székek 1490. Losonczy István Szigetvár, Kanizsa Díván 1521

I. Ferdinánd 1526-64 Alvinc Székely székek ÉVSZÁMOK. V. Károly 1519-56 Buda Szász székek 1490. Losonczy István Szigetvár, Kanizsa Díván 1521 SZEMÉLYEK HELYNEVEK FOGALOM Jagelló Ulászló Nándorfehérvár 3 részre szakadás Habsburg Miksa Cognac Központi hivatalok Corvin János Mohács Kormányszékek Beatrix Buda Helytartóság Bakócz Tamás Bécs Magyar

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e

Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e Száray Miklós : Történelem tankönyv II. Történelmi Atlasz (Mozaik) 1. Árpád-kor 1038-1077 2. I.László és Kálmán uralkodása 3. III.Béla 4. Az Aranybulla

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem 1. A világ és Európa a kora újkorban Témák Amerika ősi kultúrái, a nagy földrajzi felfedezések és következményeik. Felfedezők, feltalálók. Függetlenség

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 90 pont 1. A keresztrejtvény megfejtésébıl megtudhatod, milyen jelképek díszítették az Egri csillagok címő regénybıl ismert Jumurdzsák amulettjét. (A szóközöket

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ- Javítókulcs-10. évfolyam - 2. forduló - 2015.02.19.

Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ- Javítókulcs-10. évfolyam - 2. forduló - 2015.02.19. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető részeit, az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük. Az itemek már nem bonthatók fel részteljesítményekre, ezért azok már csak kétféleképpen

Részletesebben

Gabona majorság Ötvösség szabóság Demográfiai és etnikai változás

Gabona majorság Ötvösség szabóság Demográfiai és etnikai változás FOGALOM HELYSÉG SZEMÉLY ÉVSZÁM Tizenötéves háború Sziszek, Veszprém Habsburg Rudolf 1593-1608 Szent Szövetség Fülek, Szécsény, Pálffy Miklós 1593-96 Nagy remények ideje Hollókő, Nógrád VII. Kelemen 1596-1604

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNLM TANTÁRGYI VRSNY 2011/2012 ISKOLAI FORULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük. Az itemek

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem Az őskor és az ókor története Az emberré válás folyamata. A folyamvölgyi kultúrák (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína). Az ókori Kelet kulturális

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

Szakközép 11-Intenzív évfolyam, tanév végi osztályozóvizsga történelemből

Szakközép 11-Intenzív évfolyam, tanév végi osztályozóvizsga történelemből A vizsga felépítése: 1.) FELADATLAP: a részletezett vizsgakövetelményben felsorolt 9. és 10. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid feladatokon keresztül, szövegesen kifejtő feladat nélkül 2.)

Részletesebben

ÉVSZÁMOK 1000 1038: 1054: 1066: 1077 1095: 1095: 1095 1116: 1122: 1172-1196: 1205 1235: 1215: 1222: 1235 1270: 1241 1242 1278: 1301:

ÉVSZÁMOK 1000 1038: 1054: 1066: 1077 1095: 1095: 1095 1116: 1122: 1172-1196: 1205 1235: 1215: 1222: 1235 1270: 1241 1242 1278: 1301: 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás (szkizma). A római (nyugati, vagy latin) és a bizánci (keleti vagy görög) keresztény egyház hivatalosan is különválik egymástól.

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKA. 10. évfolyam

OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKA. 10. évfolyam OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKA 10. évfolyam A pápaság és a német-római császárok küzdelme A keresztes hadjáratok A városok kialakulása A rendiség születése Válság és fellendülés. Nyugat- Európa a XIV XV. században

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat

FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat Luxemburgi Erzsébet Morvao. És Szilézia Kiskirályok leverése

Részletesebben

1. TOTÓ. 3. Melyik párosítás helyes? 1. Nagy Lajos törvényei MCCCVI 2. Mohácsi csata MDXVI X. Augsburgi csata CMLV

1. TOTÓ. 3. Melyik párosítás helyes? 1. Nagy Lajos törvényei MCCCVI 2. Mohácsi csata MDXVI X. Augsburgi csata CMLV 1. TOTÓ 1. Hol tartották az Árpád-korban a legjelentősebb törvénynapokat? 1. Székesfehérvár 2. Esztergom X. Buda 2. Melyik terület élén állt a vajda? 1. Horvátország 2. Török Birodalom X. Erdély 3. Melyik

Részletesebben

EMBEREK ÉS S Z Á Z A D O K

EMBEREK ÉS S Z Á Z A D O K Barta Gábor Hegyi Klára Kertész István EMBEREK ÉS S Z Á Z A D O K Források a történelem kezdeteitől 17 M-ig A szakmunkásképző iskolák I. osztálya számára Tankönyvkiadó, Budapest, 1984 Tartalom Élet az

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem 1. Az őskor és az ókori Kelet A történelem forrásai. Az első társadalmak. Nők, férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák. A folyamvölgyi

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon I. Teszt 1. Ki volt az alábbiak közül katolikus püspök? a. Bornemissza Péter b. Forgách

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam Az AJTP (A) és a természettudományos (C) osztályok számára

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam Az AJTP (A) és a természettudományos (C) osztályok számára Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam Az AJTP (A) és a természettudományos (C) osztályok számára Rendelkezésre álló órakeret: 2 x 36 óra= 72 óra Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 ORSZÁGOS DÖNTŐ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 ORSZÁGOS DÖNTŐ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 ORSZÁGOS DÖNTŐ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Cultura Nostra írásbeli fordulójának. megoldókulcsa

Cultura Nostra írásbeli fordulójának. megoldókulcsa Cultura Nostra írásbeli fordulójának megoldókulcsa 2006-02-07 I. 1. Ottó Vencel Alba/Fehérvár (Kán) László Kőszegiek, Ottó a fogságból kiszabadulva visszatért Bajorországba, vagy az Anjou-párt űzte ki

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont Írásbeli

Részletesebben

A HÁROMSZOR KORONÁZOTT KIRÁLY I.

A HÁROMSZOR KORONÁZOTT KIRÁLY I. 1 A HÁROMSZOR KORONÁZOTT KIRÁLY I. Három jelölt, egy király - főúri hatalom növekedése a 13. sz. második felében - hatalmukat nem korlátozó uralkodót szerettek volna - 3 jelölt közül Károly Róbert (Anjou

Részletesebben

Megoldás. Elemenként 0,5pont (2,5) II.

Megoldás. Elemenként 0,5pont (2,5) II. Megoldás 1. feladat I. a) Ernuszt János b) kincstartó c) Handó György vagy Nagylucsei Orbán (esetleg Ernuszt Zsigmond) d) A: rendkívüli hadiadó B: koronavám II. Elemenként 0,5pont (2,5) a) - nehézlovasság

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

III. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora század

III. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora század III. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 1. 10 15. század 936 973: I. Ottó uralkodása 955: az augsburgi vereség 972 997: Géza fejedelem 997 1038: I. István uralkodása 1077: Canossa-járás

Részletesebben

Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I.

Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. 1 Mikor volt a Rákóczi szagadságharc? 12 Mikor halt meg Rákóczi? 2 Kik voltak a kurucok? 13 Hol született IIRákóczi Ferenc? 3 Mi volt a Rákóczi felkelésnek a célja? 14 Melyik évben született IIRákóczi

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

2009. Fejlıdött a mezıgazdasági technika:.

2009. Fejlıdött a mezıgazdasági technika:. 1. Egészítsétek ki a hiányos szöveget! Az uradalom gazdája a. A munkát a rabszolgákból és a harcosokból kialakult végzik. Az uradalom részei: A földesúr saját használatára fenntartott ; a házhelybıl, szántóból,

Részletesebben

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Ezen a lapon a magyar uralkodók listája található. Árpád-ház Fejedelmek kora Álmos szül. kb. 820-ban Egyek és Emese fia (?) Árpád kb. 895 907

Részletesebben

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról 2011 szeptember 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1684-ben a Habsburg birodalom, Lengyelország és Velence Szent Liga

Részletesebben

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején?

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... Felkészítő: 1. A Rákóczi-szabadságharc Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? Milyen okai voltak a szabadságharc kirobbanásának?

Részletesebben

MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22.

MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22. MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22. 1. A kenyér és cirkusz politika az ókori Rómában Megszerkesztettség, A diák a római szórakoztatás ír, kiemelve azok a politikában betöltött jelentőségét.

Részletesebben

Fogalmak erős rendiség Spanyol örökösödési háb Helységek Táguló Világ fejlett polgárság Geocentrikus/ heliocent Wittenberg Reneszánsz Eretneküldözés

Fogalmak erős rendiség Spanyol örökösödési háb Helységek Táguló Világ fejlett polgárság Geocentrikus/ heliocent Wittenberg Reneszánsz Eretneküldözés Fogalmak erős rendiség Spanyol örökösödési háb Helységek Táguló Világ fejlett polgárság Geocentrikus/ heliocent Wittenberg Reneszánsz Eretneküldözés Általános tömegvonzás Wartburg Reformáció Bérbeadó viszony

Részletesebben

TestLine - Osztályozó vizsga/6 félév Minta feladatsor

TestLine - Osztályozó vizsga/6 félév Minta feladatsor Párosítsd az eseményeket az évszám: (1) 1514, (2) 1521, (3) 1526, (4) 1541 1. évszámukkal! 2:50 Nehéz évszám uda elfoglalása /az ország három részre szakadása/ Mohácsi sata ózsa yörgy parasztháborúja Nándorfehérvárt

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

A középkori magyar állam bukása

A középkori magyar állam bukása A középkori magyar állam bukása I. A királyi hatalom összeomlása: Mátyás halálát követően a királyi hatalom összeomlott. Trónviszály tör ki. A magyar rendek II.(Jagelló) Ulászlót (1490-1516) választották

Részletesebben

1/a melléklet. Mindentudó : Egy egyszerű eszköz. Téma: Az újkor kezdetén Feladat: Miről beszélek? Mondd egy szóval! Az Újvilág őslakóinak elnevezése

1/a melléklet. Mindentudó : Egy egyszerű eszköz. Téma: Az újkor kezdetén Feladat: Miről beszélek? Mondd egy szóval! Az Újvilág őslakóinak elnevezése Mindentudó : Egy egyszerű eszköz 1/a melléklet Téma: Az újkor kezdetén Feladat: Miről beszélek? Mondd egy szóval! Az Újvilág őslakóinak elnevezése A király uralkodik, de nem kormányoz. A katolikus megújuláshoz

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR TÖRVÉNYHOZÁS EZER ÉVE [I]

NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR TÖRVÉNYHOZÁS EZER ÉVE [I] NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR TÖRVÉNYHOZÁS EZER ÉVE [I] muzeum_brosura_168x238.indd 1 2016. 04. 29. 11:28 [ II ] BEVEZETŐ Az Országgyűlési Múzeum első alkalommal 1929 és 1949 között működött az Országházban.

Részletesebben

A vesztfáliai béke SZKA_210_15

A vesztfáliai béke SZKA_210_15 A vesztfáliai béke SZKA_210_15 TANULÓI A VESZTFÁLIAI BÉKE 10. ÉVFOLYAM 173 15/1 ORSZÁGKÁRTYÁK Lengyelország Lengyelország Lengyelország Hollandia Portugália Hollandia Erdély Hollandia Csehország Hollandia

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015 /2016 ORSZÁGOS DÖNTŐ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS. a b 1/2

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015 /2016 ORSZÁGOS DÖNTŐ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS. a b 1/2 ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015 /2016 ORSZÁGOS DÖNTŐ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

2. A középkor. 2.1 A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői. Középszint. A középkori uradalmak jellemző vonásai:

2. A középkor. 2.1 A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői. Középszint. A középkori uradalmak jellemző vonásai: 2. A középkor 2.1 A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői A középkori uradalmak jellemző vonásai: az uradalom részei és az önellátó gazdálkodás, a jobbágyi viszony jellemzői, a jobbágyi szolgáltatások

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

Feladatsor. 1. Pantheon 2. Forum Romanum 3. Colosseum 4. Circus Maximus

Feladatsor. 1. Pantheon 2. Forum Romanum 3. Colosseum 4. Circus Maximus .. Feladatsor 1. Az ókor kultúrája Párosítsa a képekhez a meghatározásokat és az építmények nevét! Írja a táblázatba a meghatározások betűjelét, illetve az építmények sorszámát! 1. 2... A Római templom,

Részletesebben

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 5 TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 BEVEZETŐ 51 SZÉKELYFÖLD FÖLDRAJZA ÉS KÖZIGAZGATÁSA (Elekes Tibor) 55 Természetföldrajzi adottságok és hasznosítható

Részletesebben

A középkori magyar állam bukása

A középkori magyar állam bukása A középkori magyar állam bukása I. A királyi hatalom összeomlása: Mátyás halálát követően a királyi hatalom összeomlott. Trónviszály tör ki. A magyar rendek II.(Jagelló) Ulászlót (1490-1516) választották

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára. A török kiűzése Magyarországról ( )

Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára. A török kiűzése Magyarországról ( ) Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2015 A török kiűzése Magyarországról (1683-1699) FELADATLAP 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Az egész látóhatár elsötétedett.

Részletesebben

2. Mikor uralkodott? Szent László, III. András, I. Géza, III. Béla, 3. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? Familiáris, várjobbágy, kamara haszna,

2. Mikor uralkodott? Szent László, III. András, I. Géza, III. Béla, 3. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? Familiáris, várjobbágy, kamara haszna, 1. Ki mondta? Az adományozó legjobb mértéke a mértéktelenség. 2. Mikor uralkodott? Szent László, III. András, I. Géza, III. Béla, 3. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? Familiáris, várjobbágy, kamara haszna,

Részletesebben

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám:

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám: Iskolai történelem verseny 2013 Szulejmán kora Csapattagok: Elért pontszám: 1. Történelmi totó Karikázzátok be a helyesnek ítélt válasz jelét (1, x vagy 2)! Mit ígért Szulejmán Zrínyi Miklósnak, ha feladja

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

Horváth Csaba: Az ókor és a középkor

Horváth Csaba: Az ókor és a középkor Horváth Csaba: Az ókor és a középkor Ez a sorozat két kötetben és négy részben követi végig az egyetemes és a magyar történelem f? sodrásait. A levezetések a történelmi ismeretek úgymond esszenciáját adják,

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd 2014. november 5. 11:00 - A konferencia megnyitása: Szilvássy Zoltán rektor, Debreceni Egyetem Soltész Miklós államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma Papp László polgármester, Debrecen Megyei Jogú

Részletesebben

A REFORMÁCIÓ. 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat?

A REFORMÁCIÓ. 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat? A REFORMÁCIÓ 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat? Ok: a papság életmódja ellentétes a Biblia előírásaival a pénz kerül a középpontba

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

Témakör: I. A KÖZÉPKOR VIRÁGZÁSA ÉS HANYATLÁSA

Témakör: I. A KÖZÉPKOR VIRÁGZÁSA ÉS HANYATLÁSA Témakör: I. A KÖZÉPKOR VIRÁGZÁSA ÉS HANYATLÁSA 1./ Tétel: A pápaság és a német-római császárok küzdelme, valamint a keresztes hadjáratok Feladat: Mutassa be a pápaság és a német-római császárság hatalmi

Részletesebben

Történelem adattár. 5. modul MAGYARORSZÁG A HABSBURG BIRODALOMBAN ( )

Történelem adattár. 5. modul MAGYARORSZÁG A HABSBURG BIRODALOMBAN ( ) Történelem adattár MAGYARORSZÁG A HABSBURG BIRODALOMBAN (1514-1790) 5. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Államnyelv

Részletesebben

Javítókulcs 10. évfolyam 1. forduló 2015.01.13.

Javítókulcs 10. évfolyam 1. forduló 2015.01.13. Javítókulcs 10. évfolyam 1. forduló 2015.01.13. A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető részeit, az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük. Az itemek már nem bonthatók fel részteljesítményekre,

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2016/2017 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2016/2017 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2016/2017 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar

Részletesebben

TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS TÖRTÉNELEM TNTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 ISKOLI FORDULÓ JVÍTÁSI ÚTMUTTÓ ÉS JVÍTÓKULS feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar kisbetőivel jelöltük. z itemek

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

V. FEJEZET VI. FEJEZET

V. FEJEZET VI. FEJEZET T A R T A L O M Oldal Bérezett) rész 3 1. Rövidítések jegyzéke 3 a) Főbb forrásgyűjtemények 3 b) Folyóiratok és időszaki kiadványok 6 c) Emlékkönyvek 8 2. Bibliográfiák 8 a) Hazai általános könyvészet

Részletesebben

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM

Részletesebben

I. feladat. Ne a tojást törd!

I. feladat. Ne a tojást törd! I. feladat Ne a tojást törd! Köszöntelek benneteket! Remélem sok tojást sikerül gyűjtenetek a mai napon! Fejtsétek meg a rejtvényt! 8 tojás (Megoldásonként 0,5 pont jár.) 1. Ilyen típusú épületben kötött

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Megyei szaktárgyi vetélkedő Írásbeli feladatsor a 7. osztály számára. (1helyes válasz =2 pont, maximum 10 pont)

TÖRTÉNELEM. Megyei szaktárgyi vetélkedő Írásbeli feladatsor a 7. osztály számára. (1helyes válasz =2 pont, maximum 10 pont) TÖRTÉNELEM Megyei szaktárgyi vetélkedő - 2015 Írásbeli feladatsor a 7. osztály számára Az írásbeli feladat megoldásához 120 perc áll rendelkezésére. Helyes megoldás esetén összesen 100 (azaz száz) pontot

Részletesebben

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II.

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. - 1 - I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. Rákóczi Ferenc. 2. 1704-ben tábornaggyá nevezték ki és rábízták Erdély védelmét a felkelő kurucok ellen. 3. Részt vett

Részletesebben

Az Árpád-ház történelme

Az Árpád-ház történelme Az Árpád-ház történelme I. István 997-1000/100-ig fejedelem; 1000/1001-1038-ig király Intézkedései: - Leveri a pogánylázadásokat: 997-ben Koppányt (Veszprém mellett, Koppány veszít, felnégyelik) - 1003-ban

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. A középkor Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...4 Kronológia...5 Topográfia...5 Térképek...7 Bevezetı

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...5 Kronológia...6

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

1. melléklet 1. SZÁMÚ KÖRZET SZÉKHELYE: 9600 SÁRVÁR, DÓZSA GYÖRGY UTCA 12.

1. melléklet 1. SZÁMÚ KÖRZET SZÉKHELYE: 9600 SÁRVÁR, DÓZSA GYÖRGY UTCA 12. 1. SZÁMÚ KÖRZET SZÉKHELYE: 9600 SÁRVÁR, DÓZSA GYÖRGY UTCA 12. 1. Balassi Bálint utca 2. Balogh Ádám utca (Lánkapuszta) 3. Dózsa György utca 4. Földvárpuszta major (Lánkapuszta) 5. Gárdonyi Géza utca 6.

Részletesebben

A TÖRÖK BENYOMULÁSA, AZ ORSZÁG RÉSZEKRE SZAKADÁSA. 1. II. Lajos uralma (1516 1526)

A TÖRÖK BENYOMULÁSA, AZ ORSZÁG RÉSZEKRE SZAKADÁSA. 1. II. Lajos uralma (1516 1526) A TÖRÖK BENYOMULÁSA, AZ ORSZÁG RÉSZEKRE SZAKADÁSA 2. A Török Birodalom megerősödése 1. II. Lajos uralma (1516 1526) II. Ulászló meghal 1516-ban, utódja kilencéves fia, II. Lajos II. Lajos reformokat dolgoztatott

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Megyei szaktárgyi vetélkedő 2015 Írásbeli feladatsor a 8. osztály számára

TÖRTÉNELEM Megyei szaktárgyi vetélkedő 2015 Írásbeli feladatsor a 8. osztály számára TÖRTÉNELEM Megyei szaktárgyi vetélkedő 0 Írásbeli feladatsor a 8. osztály számára Az írásbeli feladat megoldásához 0 perc áll rendelkezésére. Helyes megoldás esetén összesen 00 (azaz száz) pontot lehet

Részletesebben

Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat

Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat Tananyagbeosztás alapelvei A tantárgy tömbösített oktatásához igazodva a tananyagot 75 órára osztottuk be. A tankönyv 48 számozott leckéjét 3-3 órás tömbökbe csoportosítottuk.

Részletesebben

2008. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl.

2008. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl. 1. Egy keresztény püspök így írt az egyik hódító néprıl. Hosszú hajú horda, ( ) akik avas vajjal kenik be a hajukat és bőzlenek a hagymától meg a fokhagymától. Kikrıl van szó ebben az idézetben és hogyan

Részletesebben

Cikkszám Cikk Fogy ár Turista térképek Turista útikalauzok Belföldi várostérképek + megye tkp.

Cikkszám Cikk Fogy ár Turista térképek Turista útikalauzok Belföldi várostérképek + megye tkp. Cikkszám Cikk Fogy ár Zöldzónaár Turista térképek 353127110 Aggtelek-Gömör-Tornai-karszt turistatkp "SC" 1 290 Ft 1 000 Ft 353126110 Bakony-Dél turistatkp.- Somló "SC" 1 290 Ft 1 000 Ft 353121110 Bakony-Észak

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben